Szerző Téma: Áldott üzenetek  (Megtekintve 85044 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

kövecske

 • Vendég
Re: Áldott üzenetek
« Válasz #30 Dátum: 2007 Szeptember 13, 22:09:03 »
Dr. Gyökössy Endre:
A Boldogmondások margójára

•  Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.
•  Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.
•  Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert öröm lesz az életük.
•  Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.
•  Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak.
•  Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik meg magukat.
•  Boldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót, és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is.
•  Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.
•  Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.
•  Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot kapnak ajándékba és nem lesznek magányosak.
•  Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői.
•  Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben.
•  Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz.
•  Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, ha naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára.
•  Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.
•  Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit, mert élhetőbb lesz az életük.


kövecske

 • Vendég
Re: Áldott üzenetek
« Válasz #31 Dátum: 2007 Szeptember 15, 15:43:34 »
Milyen kár!

   A laktanya egyik legénységi szobájában hangos társalgás folyt. Különösen egy városi fiatalember fontoskodott, és vitte a szót. Szemlátomást megjárta már a nagyváros mocskát, s most durva szavakkal töltötte a helyiséget. Társai tetszéssel fogadták hangoskodását.
   Csupán egy fiú akadt, aki némán visszavonult, és nem vett részt a zajos zsibongásban. Ám egyik nap, amikor az a bizonyos szószóló ismét dicsekedett a társai előtt az éjszakai életben szerzett élményeivel, ez a fiú jelentkezett szólásra:
 - Kedves barátom, ha ennyi mocsok árad belőled, milyen piszkos lehetsz belül! Kár érted!
   Azzal ez a fiatalember elhagyta a szobát.
   Alig tett néhány lépést a másik utána kiáltott:
 - Hé, te! Várj csak! Azt mondod kár értem? Ilyet még senki nem mondott nekem. Ez úgy fest, mintha értékes lennék. Mit akartál ezzel mondani?
   A társa ezt felelte:
 - Isten faragni akart belőled valamit. Most pedig... micsoda fertő! Ezért kár!
   Ekkor a másik kifakadt:
 - Te vagy az egyetlen, aki komolyan vesz eddigi életemben.
   Ők ketten később jóbarátok lettek, sőt még többek: testvérek Jézus Krisztus követésében.

"Még minden jóra fordulhat..."
Ismeretlen szerző
 

   


maria

 • Vendég
Re: Áldott üzenetek
« Válasz #32 Dátum: 2007 Szeptember 21, 11:57:37 »
Ki az igazi bartát?

"Azt kérded ki az igazi, ki a valódi barát?
Az, akinek megérted minden kimondott és hang nélküli szavát.
Kinek szemébe nézve meglátod minden apró baját, kit csendesen megvigasztalsz, ha könny borítja arcát, ha ok nélkül bezárkózik, te átmászod hallgatása falát.
Kinek nem hagyod, hogy egyedül vívja kilátástalan harcát.
Kinek villanásnyi mosolya, apró kis öröme elűzi minden bánatod, s köztetek nincs olyan, hogy alul múlod őt, vagy túlszárnyalod.
Kinek látványa szívedet és lelkedet melengeti, kivel jó a csend szavát hallgatni, s együtt merengeni.
Kinek nem számít, mit vétesz, kis-e vagy nagy hibát, kivel ha beszélhetsz könnyebbé válik ez a nehéz világ.
Az az igazi barát, kit szeretsz, tisztelsz, csodálsz, s ha választásra kerül sor, te szó nélkül mellé állsz.
Az a barát, kinek egy kedves szava többet ér, a világ összes, minden kincsénél.
Az a barát, kinek öröme az örömöd, bánata a bánatod, kinek barátságát minden körülmény közt vállalod."


Neked van ilyen barátod? Nekem már csak Jézus! Volt egy barátom és apró dologban cserbe hagyott, akkor derült ki, nem is barát.

Nem elérhető almácska

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 177
 • Jézus ma is él!
Re: Áldott üzenetek
« Válasz #33 Dátum: 2007 Szeptember 21, 12:41:31 »
 :Jezus01:

            Nekem csak egyedül Jézus, a barátom. Ember többé nem lesz a barátom. Ezt ma már
            nagyon  jól tudom, mert Jézus, az egyetlen aki nem személy válogató.  Ő az akihez bátran oda mehetek,
            szólhatok hozzá, nem kell hazudnom, hogy szóljon hozzám. Ő mindig velem van, ha bánatom van, ha
            sirok, ha az óemberem jön elő Ő ott van velem. Hálás vagyok ezért Neki,  nagyon szeretm Őt.
            Nélküle nincsen életem.  Most már ezt is tudom, hogy ki az igaz barát.  Nekem csak Jézus az igaz
            barátom.
                                                                                 :08:
Jézus Krisztus szeretetével: almácska

kövecske

 • Vendég
Re: Áldott üzenetek
« Válasz #34 Dátum: 2007 Szeptember 22, 16:12:56 »
   
       Tanuljunk a hit hőseitől!

"...kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígétreteket". Zsid 6,12

   Tanuljunk a hit hőseitöl, akik már a dicsőségben vannak. Ne csak a hit szükségességére emlékeztessenek bennünket, hanem a türelemre is, amely által a hit "tökéletes cselekedetét" (Jak1,4) végzi. Óvakodjunk attól, hogy elengedjük mennyei Vezetönk kezét, vagy hogy az Ő baráti tanításának akár csak egy óráját is elmulasszuk csüggedés vagy kétség miatt.

   Egy falusi kovács egyszer ezt mondta: " Csak attól félek, nehogy az ócskavas közé dobjanak. Ha egy darab acélt edzek, akkor előbb felhevítem, kovácsolom, aztán gyorsan egy egy vödör hideg vízbe mártom. Akkor nagyon hamar meglátom, hogy elbírja-e az edzést, vagy a további megmunkálás során darabokra reped. Ha egy vagy két próba után azt látom, hogy nem lehet tovább edzeni, akkor az ócskavasak közé dobom, és olcsón eladom.

   Így próbál engem is az Úr, tűzzel és vassal, súlyos kalapácsütésekkel. Ha nem vagyok kész megállni a próbát, vagy edzés útján nem lesz belőlem alakalmas darab, akkor attól félek, hogy esetleg használhatatlan leszek az Ő számára. "

  Maradj ezért nyugton, még ha nagyon forró is a tűz, mert a nagyszerű "azután" következik. Akkor Jóbbal együtt mondhatjuk: "Ha megvizsgál, kiderül, hogy arany vagyok." Jób 23,10

  Szenvedés útján jön a megszentelődés. Isten megpróbál téged, hogy kibírod-e a szükséges nyomást. "De kívánjuk, hogy közületek mindenki úgyanazt az igyekezetet tanúsatsa mindvégig, amíg a reménység be nem teljesedik, hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az Ígéreteket". Zsid 6,11-12

Ch. E. S.
Vetés és Aratás

kövecske

 • Vendég
Re: Áldott üzenetek
« Válasz #35 Dátum: 2007 Szeptember 24, 16:12:53 »
Ezt ma olvastam... szeretném megosztani veletek... annyira jó... hátha másnak is üzen...:08:
Bocsika, ha kicsit hosszú...

   Isten ezt mondja: "Nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz utaitokról! Miért halnátok meg?" Ezékiel 33,11

   Isten még mindig arra hív, hogy élj!

   Ez a hívás eljutott Matyihoz, egy 19 éves fiatalemberhez is. Az orvosok már letettek róla, és azt mondták,legfeljebb 24 órája van hátra. A fiú mindezidáig nem sokat töprengett a lelke megmentésén, ahogy azon sem, hogy vajon mi következik a halál után. Minek is tette volna? Minek is törtné a fejét egy olyan makkegészséges, aktívan sportoló ifjú, mint amilyen ő volt, efféle kérdéseken? Ezt átengedte az öregeknek. Úgy volt vele, mint annyian közülünk, akik állandóan úgy gondolják, még bőven van idejük, hogy felkészüljenek a meglehetősen távoli halálra. Bár ez a fiú nem tartozott a gúnyolódók és istentagadók közé, vajmi kevés köze volt Istenhez.
   Ám aztán teljesen megváltozott minden, és bekövetkezett az, amire Matyi a legkevésbé sem számított: Hirtelen súlyos beteg lett. Az orvosok megtettek minden tőlük telhetőt, azonban nem tudták megakadályozni a fiú betegségének súlyosbodását.
   Matyi tehát váratlanul az örökkévalóság küszöbén találta magát. Szörnyen kétségbe esett, amikor egy nap, aggodalommal teli kérdésére az orvos tétován azt felelte, hogy nem akar hiú reményeket táplálni benne.
   Alighogy az orvos elhagyta a szobát, 2 látogató érkezett a beteghez. Mindketten hittek Jézus Krisztusban. - Nos, a két barát súlyos lelki tusakodás közepette találta Matyit.
   - Felolvassak neked valamit, Matyi? - kérdezte egyikük.
   A fiú bólintott.
   - És mit olvassak? - faggata barátja.
   - Valamit, ami olyan embernek való, akinek már csak 24 órája van hátra - felelte Matyi fájdalmas tekintettel.
   A barát erre előhúzta a Bibliáját a zsebéből, és felolvasta Ézsaiás próféta könyvének 53. fejezetét: "Pedig a mi betegségeinket viselte (az Úr Jézus), a mi fájdalmainkat hordozta... Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg."
   Amikor ehhez az igehelyhez ért: "Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt súlytotta mindnyájunk bűnéért", abbahagyta az olvasást, és az elhangzott Igéhez kapcsolódóan elmondta a feszülten figyelő betegnek a Jézus Krisztusban való üdvözülés csodálatos örömüzenetét.
   Isten Igéjének elhintett magja váratlan gyümölcsött hozott. Isten kegyelme óriási hatást gyakorolt a halállal viaskodó fiú szívére. Még mielőtt a barátai elmentek tőle, felnyílt a szeme az igazságra. Még ugyanazon a napon eljutott a sötétségből a világosságba, és boldog szívvel elfogadta az Úr Jézust Urának, és Üdvözítőjének.
   Amikor másnap az orvos bement hozzá, abban a hitben, hogy betege a végét járja, legnagyobb meglepetésére a fiút az ágy szélén ülve találta, és az újonnan meglelt kincs fölötti túláradó öröm sugárzott az arcáról. Szemlátomást a gyógyulás útjára lépett. Miután Isten megmentette a lelkét, az egészségét is tökéletesen helyreállította.
   Felépülését követően Matyi úgy döntött, annak a szolgálatába áll, Akinek a menekülését köszönheti. Életének 73-ik évében szólította magához az Úr.
   Igen, "Isten a mi szabadító Istenünk, az Úr, ami Urunk kihoz a halálból is". Zsolt 68,21"

 "Még minden jóra fordulhat..."
Ismeretlen szerző.
   
Nem elérhető almácska

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 177
 • Jézus ma is él!
Re: Áldott üzenetek
« Válasz #36 Dátum: 2007 Szeptember 24, 22:18:32 »


                   

 
"Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjazik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne."    (János 4:14)

 
Aki e világ kútjainál próbálja csillapítani szomját, csak azért iszik, hogy újból megszomjazzék. Az emberek mindenütt kielégítetlenek. Vágyakoznak valamire, ami a lelki szükségleteket elégíti ki. Csak egy valaki képes erre. A világ szükséglete, az összes nép reménysége Krisztus. Az isteni kegyelem, melyet egyedül Ő képes nyújtani, olyan, mint az élő víz: megtisztít, felfrissít, felüdíti a lelket.
Jézus nem úgy gondolta, hogy ha az ember egyszer iszik az élet vizéből, az elegendő. Aki megízleli Krisztus szeretetét, az folyton többre vágyik, és semmi mást nem keres. A világ gazdagsága, tisztelete, örömei nem vonzzák. Szíve szüntelenül így kiált Többet Belőled! Ő, aki feltárja a lélek szükségleteit, arra vár, hogy ezt a belső éhséget és szomjúságot kielégíthesse. Minden emberi tartalék és forrás kiapad. A tartályok kiürülnek, a tavak kiszáradnak; ámde Üdvözítőnk kimeríthetetlen kútforrás. Újból és újból ihatunk, mindig oltja szomjunkat. Akiben  Krisztus lakozik, annak lelkében van az áldás kútja - örök életre buzgó víznek kútfeje". Ebből a forrásból merítheti az összes szükségletét kielégítő erőt és kegyelmet.

 
E.G.White: Jézus élete.               :Jezus01:

Jézus Krisztus szeretetével: almácska

maria

 • Vendég
Re: Áldott üzenetek
« Válasz #37 Dátum: 2007 Szeptember 26, 13:56:24 »
Egy H.Gy ellenes oldalon írtam ezeket a válaszokat olyanoknak, akik még nem Jézusé. Azért másolom ide, hátha valakinek válasz lehet a kérdésére, vagy te is találkozhatsz ehhez hasonlóval. Szóval talán tanulságos lehet neked is. Én vagyok a * Szeretet nick név alatti.


Név:   bélabá

 Kérdés Szeretet-hez: van saját gondolatod is, vagy csak azok, amiket ide írtál? Miért Isten foglalkozzon a problémámmal? Én olyan béna vagyok, hogy nem tudom elintézni a dolgaimat? Persze, valamiben hinni kell, ha már magatokban nem, mint ahogy már egyszer írtam is ide. Mi van akkor, ha akármi bajom van, mondjuk elfogyott a pénzem, megszökött a kiskutyám, kifogyott a tej a hűtőből? Üljek le a fotelba, és várjam, hogy gondoskodó urunk, mivel minden gondomat őrá bíztam, majd kopogtat az ajtón, és visszahozza a kiskutyámat, meg vesz tejet is? Inkább felkelek a fotelból, és elintézem én. Persze lehet azt hinni, ha sikerül, hogy mindez csakis azért van, mert "valaki" gondoskodik rólam. De ha nem hiszek semmi ilyesmiben, és mégis boldogulok, akkor mi van? Én, meg még egy csomó így gondolkodó ember a kakukktojás? Több a kakukktoji, mint a hgy-s, szerintem.

Név:   Szeretet

 Kedves bélabá. A kérdésedre a válaszom: nehidd, hogy nincs saját gondolatom, van. Épp úgy mint neked. Emberből vagyok mint te és nem robot.

- Miért Isten foglalkozzon a problémámmal? Én olyan béna vagyok, hogy nem tudom elintézni a dolgaimat?

 * Vannak problémák amiket te is ismersz, hogy bármit teszel, nem tudsz szabadulni tőlük. Van és kész. Hasogat és fájdalmas. Igen, vannak dolgok, amik megbénítanak és nem rajtunk múlik annak a megoldása. Ekkor van szükség Istenre. Ő készségesen segít.

- Mi van akkor, ha akármi bajom van, mondjuk elfogyott a pénzem, megszökött a kiskutyám, kifogyott a tej a hűtőből?

* A Biblia azt írja, hogy cselekedni kell még akkor is ha Istent megkérjük, hogy segítsen. Ő ugyanis ad ötletet hozzá, hogy hol keresd a kutyádat. Egyébként nekem is van egy édes, kis yorkim.

- De ha nem hiszek semmi ilyesmiben, és mégis boldogulok, akkor mi van?

* Ha azt hiszed az erőd, a gondolatod magadtól van és nem kaptad, akkor tévedsz. Persze te és én, másképpen gondolkodunk. Más motiváció vezet minket, más a célunk.

- De ha nem hiszek semmi ilyesmiben, és mégis boldogulok, akkor mi van?

* Tudod, nem vagy egyedül hagyva, ezért boldogulsz. Isten a gondodat viseli még akkor is ha te nem hiszel ebben, mert Ő szeret téged. Úgy fogad el, amilyen vagy. Tiszteletben tartja a szabad döntésedet. Egyszer eljön az idő, amikor megtudsz mindent velem együtt. Csak rész szerint van bennünk az ismeret és a tudás.

- Én, meg még egy csomó így gondolkodó ember a kakukktojás? Több a kakukktoji, mint a hgy-s, szerintem.

* Mihez képest kakukktojás? Ha így vesszük, akkor igen, többen vagytok akik nem hisztek, mint a hgy- sek. Ez nem vitás. De nem vagytok többen, akik nem hisztek, mint akik hisznek Jézusban. Tudod, Isten nem úgy méri, hogy ő hites, ő nem hites, ő katolikus, ő református... Isten úgy "méri" Te a fiam vagy, te nem! A kérdés, ezt hogyan lehet elérni? Jézussal. Itt a földön döl ez el. Szükség néktek újjonan születnetek, mondja Jézus egy vezetőnak, aki tanító volt. Ő megkérdezte mi módon lehetséges ez, hiszen én már vén vagyok és hogyan mehetnék vissza anyám méhébe? Jézus válaszolt neki: Csakis Ő általa.

maria

 • Vendég
Re: Áldott üzenetek
« Válasz #38 Dátum: 2007 Szeptember 26, 13:59:39 »
Név:   mosoly
 
 Bla-bla.
Kösz nem kérek más segítségéből az életemben.
Ha jól csinálom az én érdemem én profitálok belőle, ha nem akkor se hibáztatok mást.
Mert felnőttem.
De lehet álomvilágban álni csak nem érdemes.

Név:   Szeretet

mosoly: -Kösz nem kérek más segítségéből az életemben.

Ezt cáfolom kedves mosoly. Mi mindig segítségre szorulunk.

- De lehet álomvilágban álni csak nem érdemes.

* Igen ez valóban így van. Tudod, nagyon bölcs mondatod ez. Isten áldjon meg érte! A kérdés csupán az, hogy melyikünk él álomvilágban? Tudom, te most úgy gondold, én. Akkor elmondok neked egy nagy titkot. Mi is ez az álomvilág. Ez a szeretet, a nyugalom, a békesség, a jó családi háttér, a szeretet társ, a szeretet gyerekekkel. Azt hiszem nem is kívánhat ettől jobb álomvilágot senki magának! Még sikereket is érek el a családommal együtt, de ez nem az én érdemem, hanem Isten segítsége és az Ő érdeme. Én csak hálás vagyok neki ezért.

maria

 • Vendég
Re: Áldott üzenetek
« Válasz #39 Dátum: 2007 Szeptember 26, 16:58:14 »
Név:   mosoly
 
Kit érdekel az utána.
Ezt kell jól csinálni és magaunknak.
ha bárkitől mégis lesz elismerés az is a cselekedetek alapján lesz.

Név:   Szeretet
 
mosoly: - Kit érdekel az utána.

* Most valószínű nem, de eljön az idő és az lehet, hogy holnap lesz. Ezt senki nem tudja.

-Ezt kell jól csinálni és magaunknak.
ha bárkitől mégis lesz elismerés az is a cselekedetek alapján lesz.

* Hát sajnos de nem. Ez egy nagy tévedés és hamis állítás. A Biblia a mérvadó.
Eféz. 2,8-9
Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.

Nem folytatom tovább, de áldott beszélgetések ezek, mégha írásban is van. Imádkozzunk ezekért az elveszettekért. mosolyért, bélabáért, hogy megnyíljon a szívük.
 

Nem elérhető almácska

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 177
 • Jézus ma is él!
Re: Áldott üzenetek
« Válasz #40 Dátum: 2007 Szeptember 27, 10:44:51 »

        "Annakokáért amint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az ő szavát halljátok,
Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában."

   (Zsidók.3:7-8.)

 Egy tanítvány felkereste a mesterét, aki a halálán volt.

- Hagyj rám valamit örökségül a bölcsességedből - kérte tőle.

A bölcs kitátotta a száját és kérte az ifjút, nézzen bele.

- Megvan a nyelvem? - kérdezte tőle.

- Igen - felelte a tanítvány.

- És a fogaim, megvannak még?

- Nincsenek - válaszolta a tanítvány.

- És tudod-e, hogy a nyelv miért él tovább, mint a fogak? Mert puha és hajlékony. A fogak hamar kiesnek, mert kemények. És ezzel tudsz mindent, amit érdemes megtanulni. Többre nem tudlak megtanítani.

 Bruno Ferrero nyomán
Jézus Krisztus szeretetével: almácska

kövecske

 • Vendég
Re: Áldott üzenetek
« Válasz #41 Dátum: 2007 Szeptember 27, 16:25:59 »
Szia Almácska!  :05:

Ez jóó.. tetszik...  :05:

maria

 • Vendég
Re: Áldott üzenetek
« Válasz #42 Dátum: 2007 Szeptember 27, 21:26:45 »
Isten előtt nincs sem kompromisszum, sem pedig semlegesség. A strucpolitikát Isten látja és számon tartja, ameddig nincs megtérés. A megtérés nem csak Isten előtt kell legyen bizonyos helyzetekben, hanem emberek előtt is. Istentől könnyű bocsánatot kérni, mert nem látható, de az embertől nehezebb mert szembe kell nézni vele! Ez vezethet strucpolitikához.

Nem elérhető kati

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 152
Re: Áldott üzenetek
« Válasz #43 Dátum: 2007 Szeptember 27, 22:11:49 »
A strucpolitikára  "képmutatásra" nagyon hamar fény derül.
Azt mondja az Úr   teremjünk jó gyümölcsöket.

A cselekedeteim kiméletlenül megmutatják,hogy milyenek a gyümölcseim.
Két lehetőség van jó gyümölcs, vagy rossz gyümölcs, több lehetőség szerintem nincs.
Természetesen az ige tükrében kell megvizsgálni a gyümölcsöt.
Én pedig Istenhez kiáltok,és az Úr megsegít engem(Zsolt 55:17)
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged (4Móz 6:24

maria

 • Vendég
Re: Áldott üzenetek
« Válasz #44 Dátum: 2007 Szeptember 28, 09:22:02 »
Igen Kati, egyetértek. Beszélhetünk mi szeretetről, alázatról... ha közben meg a gyümölcsök rodhadnak és a szénánk össze van kuszálva.