Szerző Téma: Életjelek  (Megtekintve 57128 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3864
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #735 Dátum: 2019 Január 27, 16:40:48 »
                                            Aki szereti Jézust, az az Ige jegyese

 

„Csodálatosak a Te bizonyságaid, azért az én lelkem megőrzi azokat.”

Zsoltárok 119:129.

 

Jó ideje háborgok magamban, amikor olvasok és hallok olyan okfejtéseket, melyek ledegradálják Isten rendeleteit. Lassan megszokom már a kötekedő megjegyzéseket, de sehogy nem tudom kitörölni szívemből az ezek feletti bánkódást. Nem magamat sajnálom (bár valóban rosszul esik), hanem azon töprengek, meddig mehet még el a „keresztyénség”. Mert némelyek mintha sportot űznének belőle, hogyan alacsonyítsák le az Úr törvényét, hivatkozva arra, hogy „ma csak a szeretet törvénye van életben”. Ilyenkor arra gondolok, nem is értik, nem is ismerik az Ige magját.

 

A minap láttam egy cikket, ami újfent kiverte sokaknál a biztosítékot. S valóban döbbenetes egy lelkész (!!!) szájából hallani, hogy "a Tízparancsolat nem vonatkozik ránk, mert „az csak a zsidóknak adatott”. Nem kívánok értekezést folytatni arról, hogyan érteti meg Pál apostol a hívők Izraelbe való beoltatását (pedig fontos lenne, lásd Róma 11.), mert a válaszfal leomlásával az egy Isten, egy népbe és egy szövetségbe, egy törvény megtartására gyűjti össze a maga számára elszentelt kiválasztottakat. De ha csupán az emberi társadalmak működését vesszük figyelembe, akkor is egyértelmű, hogy a normális erkölcsi morál alapja a Tízparancsolat. Ám sokkal több van itt ennél.

Talán mégis hasznomra váltak a csipkelődő, facebookos hozzászólások, mert még több igetanulmányra, még több imádságos elcsendesedésre ösztönöztek, sőt hitvallásomat is megerősítették.

Jézus Krisztus a testté lett Ige. Ő Isten szeretetének, dicsőségének és utasításainak testet öltése. Tehát az Ige = Isten törvénye = a Fiú az Atya élő törvénye.

A Messiás betöltötte a törvényt (ezt egy külön írásban kellene kibontani). Semmit nem húzott át, nem írt felül, nem törölt el, sőt kihirdette, hogy míg „az ég és a föld elmúlnak, az én beszédeim soha el nem múlnak.” Márk 13:31. Amiket szólt, tanított, az megegyezett az Örökkévaló szavaival. (János 12:49.)

Pál apostol felhívja figyelmünket, hogy amik megírattak, azok a mi tanulságunkra írattak meg. (I. Kor. 10:11.) Még a Sinai hegyi törvényadás is, az összes paragrafusával.

Pál írja, hogy „A törvény lelki”. Róma 7:14. Mivel elsősorban lelki, és mivel ELŐKÉPE volt a Krisztusban beteljesedett dolgoknak, lelkiképpen kell értelmezni. Ezért helyezte Jézus a szív szintjére a törvényt, amikor tanított. Az Atya és a felebarátok iránti szeretet fókuszpontjával. Mert mit is jelent, hogy földedbe ne vess kétféle magot? Azt, hogy a szívedben ne legyen ott a Mammon (világ) magja az Ige magja mellett. Miért ne hordj kétféle szövésű ruhát? Mert nem hordhatod egyszerre a dicsőítés palástját és a büszke gúnyolódók köpönyegét. Pál így figyelmeztet:

„Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát, nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei.” I. Kor. 10:21.

A zsidók a törvény alatt voltak. Az újjászületett ember viszont a törvényben, mert Krisztusban van, és a törvény is őbenne.

„Törvényemet az ő bensőjükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be.” Jeremiás 32:33.

Mindezt saját Lelkével együtt, Aki képessé teszi a hívőket legyőzni a bűnt, azaz megmaradni a szent törvényben, hiszen ez a Felülről született ember fiúi kiváltsága.

„És az én Lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényemet megőrizzétek és betöltsétek.” Ezékiel 36:27.

 

Az Ige bennünk és mi az Igében. Ez a házasságban történő egyesülés. Kizárólag így vagyunk Krisztus menyasszonya:

„És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat.” Hóseás 2:19-20. 

Aki elveti, megveti az Igét, Isten parancsolatait, az – a mannát a pusztában megutálókhoz hasonlóan – kilép ebből a házasságból, vége a pusztulás, mert megvetette a szövetséget.

 

Itt olvashatjátok a fent említett cikket:

http://www.hitradio.hu/hirek/amerikai-lelkesz-a-tizparancsolat-mar-nem-vonatkozik-a-keresztenyekre?fbclid=IwAR21Nb42UbYIcduaOvtGyghZZ0XaYZNZV26pn-nY8FdrwdgmCrxWtCiYP0M

 

Stanely szerint "le kell kapcsolni az egyházat a zsidó írások világnézetéről, értékrendjéről és szabályairól, ahogyan Péter, Jakab és Pál is a keresztény hitet lekapcsolta a zsidó írásokról."

Az apostolok rengeteget idéznek az ószövetségi Írásokból! Pál ezeket nevezte a "teljes Írásnak". Nem azokat, amiket ők írtak. Ezzel együtt, természetesen az apostoli levelek is Istentől ihlettek. Borzasztó látni, hogy egyre nagyobb a törvénytiprás.

 

2019. január 26.                                                             Guti Tünde

 
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3864
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #736 Dátum: 2019 Február 01, 16:45:37 »
                          „Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket…” Máté 24:4.

 

Két téma foglalkoztatott az elmúlt napokban. A holocaustra emlékezés, és a Római Katolikus Egyház évszázadokon át folyó visszaéléseiről szóló információk nagyon felforgatták a szívemet.

 

A Sátán nem úgy tevékenykedett az elmúlt két évezredben sem, hogy a homlokára írta volna a nevét. Szép csendben, alattomosan építette fel sötét birodalmát, amiből az emberek csak a jéghegy csúcsát láthatták. Azt is későn vették észre. Akkor már javában tombolt a gonosz, és a társadalmak olyan erkölcsi fertőben dagonyáztak, amelyet felfogni is nehéz.

Ma sincs ez másképp. A konstantini törvényektől, a középkori inkvizíción, a világháborúkon és népirtásokon át, a más Jézust hirdető egyház felhígított evangéliumáig húzódik az ősi kígyó antikrisztusi nyoma. Az állativá aljasult, perverz módon kegyetlenkedő ember az egyik bizonyítéka. A másik a hazugságra épülő, és napjainkban egyre jobban összemosódó vallások masszája, ami megtagadja a Szent Isten örökkévaló törvényét, hazuggá teszi mindenek felett álló Igazságát, és a krisztusi élet, azaz a tanítványság szintjét vallásos mázzal burkolt humanizmusra süllyeszti le.

 

Minden korszaknak megvolt a maga ítélete. Így lesz ezzel a végsővel is, melyben a bűn és a törvénytiprás globális mérteket öltve fertőzte meg a földet, így az egész teremtett világ nyög és vajúdik. Megváltásért kiált.

Ezért Illés és Keresztelő János lelkületű küldöttek állnak fel, hogy a fiakat visszatérítsék az atyákhoz, hogy hirdessék Krisztust, az élővé vált törvényt. Az egyedüli igaz utat, mely az Életre vezet. Vissza a Teremtő Atyához, aki már elküldte a világ Világosságát, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint Jézus tanításait és a szolgáló életet.

Ma is sokan gyűlölik a világosságot. Jónak mondják a rosszat és a jót rossznak. Megvakultak lelki szemeik. Isten ítélete ez azokon, „akik nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre.” II. Thess. 2:10.

 

Testvéreim, adja az Úr,

 

„Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor,

Akit, noha nem láttatok, szerettek, akiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek: elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét.” I. Péter 1:7-9.

 

Ámen! Éljünk szeretetben, járjunk alázatban, szóljunk igazságot, azaz legyünk krisztusiak, így töltjük be a hegyen épített város küldetést!

 

2019. január 31.                                                Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3864
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #737 Dátum: 2019 Február 11, 20:13:55 »
 A katolikus egységről

 

Miért szükséges ezt a videót megnézni?
Azért, mert pár éve Tony Palmer kihirdette Kenneth Copelanddal karöltve, hogy "Nincs protestálás, mindannyian katolikusok vagyunk." (Hát én nem!)
Igenis van protestálás, csak nem a legfelsőbb szinten, hanem a "kis" emberek részéről. Bár részesei vagyunk az "egyetemes" egyháznak, vagyis az ÉLŐ KRISZTUS-TESTNEK, nem tartozunk a Római Katolikus Egyház, sem semelyik "leányának" hivatalos rendszeréhez. Ferenc pápa próbálja a Vatikán szárnyai alá terelgetni az ökumené és a mindenkit befogadó szeretet jegyében azokat, akik eddig elhatárolódtak tőle.
Ez a kebelbaráti státusz félretolja az Igét, az Igazságot, mindazt, amiért eleink akár az életüket is kockára tették. Ez az egység hamis egység (amit hamis békesség és vak szeretet kovácsol össze), még akkor is, ha egyre több, általunk is ismert híres szolgáló áll be aláírni az együttműködést.

 

https://www.youtube.com/watch?v=vTRywh2QA8k&fbclid=IwAR0hnE7J1X5X-a24gwzOIaMhv6qzeXKpIf-w3PdpRrEXtb5zhp0cK34tnJI

 

2019. február 10.                                                       Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3864
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #738 Dátum: 2019 Február 11, 20:14:22 »
                             A lelkiismeretről röviden

 

Amikor a lelkiismeretünk megszólal, azt a hangot halljuk, ami az emberi lét Istenből származó nemessége. Ádám Isten leheletétől vált élő lélekké, így kapott valamit az Úr ismeretéből is. Átörökítette utódainak a bűnben születéssel együtt. Pál levele hasonlóképpen igazolja ezt, amit Rómába írt:

„Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert ami az Isten felől tudható nyilván van ő bennük; mert az Isten megjelentette nékik...” Róma 1:18-19.

 

Ha valaki tudatosan elnyomja a lelkiismeretét (mindegy, hogy önzésből, vagy félelemből, a társadalmi nyomás hatására), az fellázad a Teremtő Isten ellen. A tartósan elnyomott lelkiismeret rabszolgává válik. Számításaiból és ledegradált értékrendjéből kihagyja az Urat, az emberi lét, tehát minden jó és szent kizárólagos forrását.

 

A lelkiismeret elleni erőszak megnyilvánulása, amikor az ember sorozatosan elutasítja az igazság szeretetének befogadását. (Lásd II. Thess. 2:10.) Ezzel megpecsételi saját sorsát: menthetetlenné válik. Mert nem elég tisztelni az Igazságot, elismerően nyilatkozni róla. Azt be is kell fogadni.

„Az igazságot magamra öltöttem, s az is magára öltött engem…”      Jób 29:14.

Az Igazságnak lényünk részévé kell válnia, hogy a lelkiismeretünk érzékeny maradjon, azaz éljen.

 

2019. február 3.                                           Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3864
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #739 Dátum: 2019 Február 16, 13:01:16 »
                                      Hittérítés, avagy modern „keresztes háború”

 

A hitet nem lehet tűzzel-vassal terjeszteni. Nem halott betűk olvasmányának sűrített tananyaga, nem filozofikus eszmék rendszere, amit rá lehet kényszeríteni a megfélemlített vagy sarokba szorított emberekre.

A hit Isten ajándéka azoknak, akik tiszta szívvel keresik Őt. Vagy megszületik bennünk, vagy nem. Attól függ, befogadtuk-e az Igazság szeretetét, az Ige magját, ami Istentől fogan meg a szívünkben, majd hűséges szeretetben, teljes odaadásban és feltétel nélküli engedelmességben növekedve hozza gyümölcseit.

Napjaink modern, buzgó „keresztes háborúi” éppen ezért, ma sem érnek semmit. Még Jézus neve alatt sem. A vallás csak vallás marad, és kényszerzubbonyként szorítja azokat, akiket palástjuk alá terelgetnek.

A hit a megtérő szívben születik az Atya vonzása és a Szent Lélek munkálkodása nyomán. Nem iskolai tantárgy, hanem személyes átélés, közvetlen megtapasztalás élő és éltető következménye. Elválaszthatatlan az igaz evangéliumtól, ami Krisztus keresztjét hirdetve a hívő ember erőssége, üdvösségének reménysége.

A hittérítők ideológiát terjesztenek, a tanítványok az életet adják tovább, miközben új életre hívnak.

 

2019. február 9.                                              Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3864
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #740 Dátum: 2019 Március 06, 18:33:03 »
                                       Könnyebb…

 

Könnyebb tréningekre, koncertekre, tömegeket összefogó böjti hetekre, dicsőítő estekre, gyógyító alkalmakra, prófétai vagy bármilyen „keresztyén” kurzusra járni, mint naponta meghalni önző kívánságainknak, és a keresztet felvéve követni Krisztust.

Könnyebb dicsekedni a múlttal, évszázadokkal ezelőtt letűnt korszakokkal, honfoglaló ősökkel, koronával és híres királyokkal, mint Jézusban hívőként felvállalni a keresztyénség eredetét, igazi gyökerét, az Isten népébe való beoltatást, így Izrael „bátyánk” mellett beérve a fiatalabb testvér szerepével, hiszen Krisztus az elsőszülött.

Könnyebb a füstfelhőbe burkolt tömegrendezvényeken kezeket felemelve, fűtött érzések között énekelni, mint megalázkodva leereszkedni a rideg valóság nyomasztó talajára, ahol jogos kérdésekre választ váró meghasonlott emberekbe, kéregető kezekbe és ütött-kopott járókeretekbe botlunk.

 

2019. január 20.                                                           Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3864
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #741 Dátum: 2019 Március 10, 20:14:30 »
                                                  Csatatéren

Vereséget szenvedtem egy indulati harcban. S bár igazam volt „vízszintesen”, nem kaptam békességet „függőlegesen”. Ami fájt az önérzetemnek, az az egóm önsajnálata. Megpirongatott az Úr.

Kereszthalála előtt azt mondta Jézus:
„… jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije.” János 14:30.

Amikor magamat sajnálom, akkor van bennem az ördögnek valamije. Veszélyes állapot, még ha mások igazat adnak is. A szívembe írt isteni törvény vészjelzőként szólal meg, amit csak én hallok legbelül. A Szentlélek megráz, hogy ébredjek már fel ebből a "„Csipkerózsika álomból”…
Ha bárki más megengedi is magának, hogy pillanatnyi bosszúsága, sértettsége leírasson vagy kimondasson vele bármilyen, önmagát védő és a másikat bántó megjegyzést (amit nem a felebaráti szeretet diktál és az Úr tűzláng tekintete előtt hamuvá égne!), én akkor sem tehetem. S ha ez mégis megtörténik, a felismerés szégyene és a bűnbánat az Úrhoz űz. Istenhez, Atyámhoz, akit ismerek. Mert Ő irgalmas a megtört szívűekhez, és karja erős a helyreállításhoz.

Ez az Ige jutott még eszembe ezen a harcmezőn:

„Hogyha gyalogokkal futsz, és elfárasztanak téged: mi módon versenyezhetnél a lovakkal? És ha csak békességes földön vagy bátorságban: ugyan mit cselekednél a Jordán hullámai között?”
Jeremiás 12:5.


Semmi értelme a magyarázkodásnak. Ha még mindig ki tudnak hozni  a sodromból, mi lenne, ha a hitemért, koholt vádak alapján úgy igazán a lelkivilágomba taposnának, szétzúzva az önérzetemet… vajon azt hogyan viselném?! Mert előbb-utóbb ez is elkövetkezik. (Jó, ha nem felejtem el…)
Magamat naponként halálba adva, a kisebb csatákban való fegyelmezett, hűséges helytállással tudok csak radikálisan felkészülni azokra a napokra.

„De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?”
Lukács 18:8.2019. március 10.                                                    Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 66
Re:Életjelek
« Válasz #742 Dátum: 2019 Március 11, 08:04:11 »
Kedves Tünde!
Örülök annak, amit írtál.
Értsd jól kérlek! Nem a történteknek örülök és annak, hogy szenvedsz, hanem annak, hogy nem vagyok egyedül, mert bizony velem is előfordul, hogy indulatos, ideges vagyok, utoljára épp szombaton keserítettem meg Mennyei Atyámat a helytelen viselkedésemmel. Elméletben nagyon jól tudom, hogy mi a kedves Istennek és mi nem, de a gyakorlatban még nem mindíg tudom a jót cselekedni. Jakab levele jutott eszembe: "Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát." Igen, minden szó igaz és mennyire fáj amikor nem sikerül így tenni. Amikor elbukok, főleg ha kicsit gyakrabban, sajnos megfordul a fejemben, hogy nem vagyok méltó arra, hogy Isten a gyermekének nevezzen. De olyan jó, hogy kérhetünk bocsánatot. És olyan jó, hogy kapunk is. Minden nap tapasztalom, hogy Isten  nem úgy bánik velem, mint ahogy megérdemelném.
Együtt érzek veled. Fogadd szeretettel ezt a pár sort és legyen biztatás neked, nekem, mindenkinek, aki olykor-olykor elbukik.
"Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk." (Róma 8:15-17)

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3864
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #743 Dátum: 2019 Március 11, 11:58:53 »
Köszönöm a kedves, őszinte gondolatokat, Sofia!  :2smitten:
Nem szoktam gyakran elbukni ezen a téren, azért is fájt annyira. Viszont jó újra és újra szembesülni tökéletlenségemmel, mert az Úr nélkül senki sem képes Isten tetszésére élni.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3864
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #744 Dátum: 2019 Március 15, 19:06:37 »
Gondolatok március idusán

 

A világegyetem ősi morajlásából felsejlő,

gigantikus rezgéshullámokban lüktető idő rostjai közt,

látni vélek valami hatalmas, titokzatos felfoghatatlant,

mit megmagyarázni lehetetlen, szavakba önteni képtelenség.

A szabadságra teremtett ember Ádámtól fogva küzd,

évezredek szorításában verte rá láncait a bűn,

s kegyetlen háborúk, rabszolgasors, inkvizíció és világégés

martalékává vált a hőn áhított, elérhetetlen igazság.

Újra és újra roppant tüzek lobbantak a letiport lelkekben,

hogy visszaszerezzék az elveszettet, a pénzen meg nem vehetőt,

foggal-körömmel lerázzák kisebesedett, kemény nyakukról

a hozzájuk hasonlók által rájuk nehezedő, súlyos igát,

fuldoklásból fellélegezve szárnyat s zászlót bontsanak,

feledve bajt, s röppenjenek e vajúdó föld feletti kék végtelenbe.

 

Hiábavaló lett volna annyi őszinte könny, elszenvedett fájdalom,

végsőkig lemondás, nélkülöző önfeláldozás, példamutató hűség?

 

Szinte minden nép vívja szabadságát, akár esküdözve is,

életeket áldozva ez ingatag oltáron, mely nem szül nekik rendet,

imádkozva, mantrázva, barikádot emelve, gyűlölve és vért ontva,

egymást aljasul elárulva, színt váltva társak fölé kerekedve,

jelszót szajkózva, bálványt emelve, de lélekben rongyosan,

elámítva e süllyedő világhoz fűzött, hiú reményekkel,

tépett vágyakat, felfedezett jogokat pontokba szedve…

 

Vajon milyen Istenhez fohászkodnak a későbbi bűnhődés elkerüléséért,

hisz a balsors okát s kimenetelét csak az Örökkévaló tudja

(mert Őbenne élünk, mozgunk, létezünk),

Aki szentségében felette áll a nemzetiszín, háborgó csatazajnak,

s kizárólag töredelmes, alázatos szívekben gyönyörködik,

átadva az ítéletet a Szabadítónak: kereszten halt Egyszülött Fiának,

aki a feltámadt Krisztus – AZ IGAZSÁG ÉLŐ TÖRVÉNYE:

Ige, mely egyedülálló hatalmánál fogva valóban szabaddá tesz.

 

Most itt állunk pőrén, ábrándjainkban elázva. S az Isten hív.

 

2019. március 15.                                                Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.