Szerző Téma: Életjelek  (Megtekintve 57128 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3864
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #675 Dátum: 2017 Március 05, 20:52:42 »
             „TÖRVÉNYEMET BENSEJÜKBE HELYEZEM…”

 

Ha örökké akarunk élni, meg kell ismernünk Istent! Ő kinyilatkoztatta magát.

Mivel változhatatlan, kimondott szava is örökkévaló beszéd. Az Ó és Új szövetség között „csupán” annyi a különbség, hogy a kőtáblára írtakat és a Mózes által a nép felé tolmácsolt eligazításokat külső utasításra kellett megtartani, viszont – a Jeremiás és Ezékiel prófétán keresztül megígért – bensőnkbe helyezett törvényt az új szívünk saját, belső igénye alapján éljük meg. Nem kényszerből, hanem örömmel. Erre a szeretetkapcsolatra, ismeretre teremtette Isten az embert:

  „Az pedig az örök élet, hogy ismernek Téged, az egyedül igaz Istent.” János 17:3.

A szívünkbe írt törvények azonosak a kegyelem kőtábláival, hiszen a változhatatlan Isten örökkévaló Igéje lett testté Jézus Krisztusban. Így lett számunkra Ő MAGA A TÖRVÉNY. Velünk kötött szövetségét, bűnbánó szívünk körülmetélésével érvényesítette, megpecsételve a Szentlélek által.

Egyedül a templomi liturgiák (Lévi papság és a tized, vér- étel- és illatáldozatok) váltak feleslegessé, hiszen a templom leromboltatott, és Jézus vére tökéletes engesztelő áldozat bűneinkért. Megtört teste pedig a mennyből alászállt kenyér. Kereszthalála által kizárólagos közbenjáró főpapunk az Atya előtt, bármikor és bárhol közvetlen kapcsolatban lehetünk az Úrral.

Identitásunk megváltozott. Mennyei polgárok lettünk, mennyei alkotmánnyal.

Isten törvénye visszavonhatatlan, megfellebbezhetetlen. Aki megtartja, él általa, ha követi a Messiást, hiszen Ő azért küldetett, hogy a törvényt naggyá és dicsőségessé tegye. (Lásd: Ésaiás 42:21.)

Jézus nyomatékosan kijelentette:

   „Míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egyetlen jotta, vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik.” Máté 5:18.

Sőt figyelmeztette is hallgatóit:

   „Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyek országában a legkisebb lesz.”      Máté 5:19.

 

Az ÚJ szövetség tehát NEM MÁSIK SZÖVETSÉG! Hanem egy megújult, mondhatni magasabb szintű szövetség. Isten az Ő irgalmából lehetővé tette a bűn feletti győzelmet. Nem holt betű, hanem élő Szó által. Ha ez a Szó bensőnkben lángol, akkor szüntelenül inspirál, tűzként lobogva jelez, figyelmeztet, pásztorol. Ébren tart, és krisztusi jellemet munkál ki bennünk.

A Szentlélek is emlékeztet kijelentéseire. Elvezet minden igazságra. Ilyen győztes, megszentelt életre hívott el az Atya, szült újjá Jézus Krisztus, az élő Ige által. Erre tanít a Kegyelem, ezt végzi el a szeretet által munkálkodó hit. Ezt jelenti az Úrnak eljegyzett, hűséges menyasszonyi voltunk: ez volt az Úr eredeti terve az Édenben. Ezért imádkozott Jézus:

   „Szenteld meg őket a Te igazságoddal: a Te Igéd igazság.” János 17:17.

 

Aki szereti Jézust, az szereti és tiszteli Isten minden szavát, mert Isten és az Ő Igéje, Igéje és az Ő Lelke elválaszthatatlan egymástól.

Akarsz örvendezni? Mélyedj el az Igében!

"Igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbeli örömöt." Jeremiás 15:16.

 

2017. március 6.                                                     Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3864
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #676 Dátum: 2017 Március 12, 11:39:45 »
                       MEGPRÓBÁLTATÁSOK ÉS VÁLTOZÁSOK   

   Az ember folyamatosan változik. Ahogy egyre érettebbek, bölcsebbek leszünk, sok dologra más szemszögből nyílik rálátásunk, korábban nem ismert tényeket ismerünk meg. Nemcsak éveink, hanem tapasztalataink száma is nő, melyek formálják véleményünket. Előfordul, hogy egyesekkel szemben megértőbbé válunk, másoktól pedig távolabb kerülünk.
Érzelmeinket rendszerint befolyásolják a különböző élethelyzetek, hatást gyakorolnak ránk a történések, s akarva-akaratlan részesei vagyunk az események egymásutánjának.
Természetesen, aki hitben jár, az ellenáll a lenyomó erőknek. De a hatások elől nem bújhatunk el, jellemformálódásunk részei. Ám egy bizonyos határig mi is felelősek vagyunk, mikor és mennyiben engedünk ezeknek a hatásoknak. S néha talán úgy érezzük, hogy maga az élet „lopja el” az életünket, annyira rohan, annyira „leszívja” az erőnket. De nem felejthetjük el, hogy minden kis mozzanattal, a legkisebb, a legörömtelibb vagy a legtragikusabb pillanatokkal együtt is Isten kezében vagyunk.

    Hívő életem nagy része sokáig abból állt, hogy újra és újra „megtagadtam” a gyötrő, kimerítő érzelmeket. Mára már úgy látom, az ördögnek kell ellenállni, hogy elfusson. Az elmémet pedig Isten Igéjével kell megtöltenem, hogy kiszorítsa a negatív gondolatokat, amelyek verembe taszítanak. Meg kell tudni különböztetni a pusztán érzelmi hullámzást a személyiségfejlődés időszakonkénti változásaitól! Míg az egyik a napi munka, fáradtság és az emberi kapcsolatok velejárója, a másik a személyiségfejlődés egy-egy szakaszának kivetülése.
Nem könnyű azoknak, akik éppen egy ilyen változás kellős közepén tartanak. Ugyanis elménk, szívünk és testünk harmóniája igen bonyolult. Keresztyénként azt vallom, hogy míg oda kell figyelnünk a fizikai szükségleteinkre, sokkal fontosabb és elengedhetetlen, hogy a lelkünket az Igével tápláljuk. Naponta fel kell töltődnünk az Élettel, hogy stabilizálódjunk az Örökkévaló Kőszikla, Jézus Krisztus által!
    Mert az élet viharai így vagy úgy, mindenkit elérnek. Kit gyengébb, kit erősebb formában. Megpróbáltatások testünkben, lelkünkben. Ilyenkor mutatkoznak meg hitbeli alapjaink. Kősziklára vagy fövényre építkeztünk, amikor elindultunk a keskeny úton.
Lehetnek, vannak mélypontok. Igazi, mindent felforgató helyzetek. Amikor nem a szitáló eső miatt, hanem húsba vágó, csontig hatoló traumák miatt lesz borongós kedvű valaki. S ez néha nem múlik el egyik napról a másikra. Bizony, olykor évekig nyögünk olyan terhek alatt, amik alapvetően megváltoztatják a mindennapjainkat, és tudjuk: már soha semmi nem lesz ugyanolyan, mint előtte.
Gyász, betegség, anyagi válság. Az emberi lét kísérői. Néha talán el is hagyja ajkunkat: „elfáradtam élni”. S micsoda balzsam ilyenkor a szívünknek Jézus ígérete!
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek!”  Máté 11:28. (Főleg, ha a kívülállók ránk sütötték értetlenkedő, rosszalló bélyegüket, azt várva, hogy szárnyaljunk, miközben sebesülten vergődünk.)
Ahogy az évek telnek, minduntalan történnek kisebb-nagyobb családi események. De közvetlen baráti körünkben, társadalmunkban vagy munkahelyünkön is különböző folyamatok zajlanak. Nem leszünk fiatalabbak. Testünkben, fizikai mivoltunkban (Pál szavaival „földi porsátrunkban”) is érzékeljük ezt.
Változunk. Alakulunk. Ahogy a fa évgyűrűi is szélesednek a gyümölcsérések egymásutánjában. Ágai megvastagodnak, erősödnek, mert gyökerei mélyben kapaszkodnak, az élő víz közelében. S a jó fa jó gyümölcsöt terem. Kellemetlen időjárási viszontagságok közt, ha megtépázva is, de terem. Gyümölcsöt hoz.
Bizony, ha sokszor meggörnyedve is, de mégis új erővel folytatjuk az utat. Talán hajlottabb háttal, ősz hajszálakkal, elhalkult szavakkal, talán lassabban, és kevesebb programmal, de megyünk tovább. Mert a cél ott ragyog előttünk, és hívogat. A tűz ott lobog bennünk, és felhevít. Az Ige ott lüktet szívünkben, és bátorít. Nem e világi, felszínes érzések ezek. A Mindenható oltalma vesz körül.

    A kipróbáltság állhatatossá tesz. Jellemfejlődésünk mozzanatai egyenes leképeződései annak a bölcsességnek, amire eljutottunk Krisztus-követésünk során. Génjeinkbe kódolt személyiségjegyünk megváltoztathatatlan, de jellemünket, viselkedési kultúránkat javíthatjuk, csiszolhatjuk, ahogy engedünk Tanítónknak. Ő pedig arra kér, legyünk alázatosak és szelídek, mint Ő. A Szent Lélek közösségében gyakorolva a felebaráti szeretetet és irgalmasságot, jobban megértjük a magunkban és a másokban zajló folyamatokat.
Akár befelé fordulók vagyunk, akár intenzív társasági életre vágyunk, akár szeretünk csendben félrehúzódni, akár a nyüzsgést-pörgést kedveljük, az Úr kinek-kinek egyedi énképet s ebben egyedi lehetőségeket adott, s megszabta elhívásának körülményeit. Ezt elfogadva kell helytállnunk, maximálisan törekedve fiakként az Isten iránti engedelmességre.
„Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” Róma 8:14.
Ő teljesen más szinten tervez, mint mi, emberek, de „… tudja, hogy por vagyunk.” Isten útmutatásai, életünkre és a világra vonatkozó elgondolásai mind igazságosak és tökéletesek. Ezért megfellebbezhetetlenek.
Makacskodhatunk, sajnáltathatjuk magunkat, lenézhetünk másokat, bejárhatunk kerülő utakat, de ha az Istennel való békesség és együttműködés a vágyunk, célunk, akkor kizárólag az Ő általa eltervezett módon juthatunk el oda. Az általa mutatott úton, az általa megnyitott kapun és a Tőle adatott eligazítások megtartásával.
A viharok így már csak a felszínt borzolják fel, s lelkünk mélyén Isten lényéből származó nyugalom árad szét. Mert isteni természet részesei lettünk.
„Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk; kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe…” II. Kor. 4:7-8.

    Hogy is van tehát? Változunk a minket ért hatások, a felismert igazságok által és az évek múlásával? A felülről adatott világosság fényénél, igen a válasz. Mert a szívünk is összetört, talán többször is. Megítéljük magunkat és változunk. Introvertált vagy extrovertált egyéniségünktől függetlenül, megfontoltabbak leszünk. Bölcsebbek, de nem gyanakvók. Az Igébe mélyen kapaszkodó gyökérzetünk viszont tántoríthatatlanná tesz minden olyan kérdésben, amiben soha nem lehetünk szél ingatta nádszálak. Hitben járunk, szemünket a célra szegezve, még ha e testi, gyarló létünkben érnek is vad szelek, könyörtelen nehézségek, váratlan kísértések, ellenséges támadások.
Minden körülmények között az üdvösségünkre fókuszálunk, amelyhez mérve az összes elszenvedett bántalmazás, igazságtalanság, szeretetlen elutasítás, betöltetlen szükség, vagy frontvonalban szerzett sebesülés semmiséggé válik.

2017. január                                                                             Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3864
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #677 Dátum: 2017 Március 20, 13:53:16 »
                           Eljegyezve örökre

„És eljegyezlek téged magamnak örökre, éspedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el.
Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat.”
Hóseás 2:18-19.

Jézus Krisztus az Ő emésztő tűz lényében benne hordozza mind kegyelmét, mind ítéletét. Szeretetét és igazságát. Mert bizony, féltőn (féltékenyen) szerető Isten az Úr, aki vőlegényként ugyanilyen lángoló viszonzást vár tőlünk: hiszen örökre eljegyzett magának!

2017. február 24.                                     Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3864
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #678 Dátum: 2017 Március 22, 11:37:59 »
                      Prófétasors

 

"Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak." Ésaiás 5:20.

 

Valaki nemrég azon méltatlankodott, hogy miért bántják a hazai prófétákat. Beléjük rúgnak, pedig csak hagyni kellene, hogy felnövekedjenek, támogatva őket...

Kérdezem: ki az Úr prófétája? Önjelöltség vagy isteni elhívás alapján szólnak a fent említettek?

Az Úr igaz prófétái mindig és kizárólag hiteles üzeneteket adtak, adnak át. Istenfélelemmel, abszolút pontossággal és 100 %-os beteljesedéssel.

Az igazi prófétákba csak az "rúg bele", aki nem tiszteli Istent és az Igét.

A hamis prófétákat pedig csak az nem ismeri fel, aki nem ismeri sem Istent, sem az Igét.


"Gyümölcséről ismerik meg a fát." Máté 12:33.

 

2017. március 21.                                                   Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3864
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #679 Dátum: 2017 Március 27, 12:52:09 »
                                  MINT A PÁSZTOR NÉLKÜLI JUHOK…

 

     Ó, milyen fájdalmas, milyen rettenetes látni Isten szétszórt népét, ahogy étlen-szomjan kóborolnak, mint a hegyoldalakon bolyongó, pásztor nélküli juhok! Tele bogánccsal, és tüskékkel sebezve!

Mert a pásztorok, akik nem is igazi pásztorok, szétszélesztették a nyájat. Nem vezették csendes, tiszta vizekhez, nem terelgették tápláló, dús füvű legelőkön, nem oltalmazták őket a halál árnyékának völgyében. Aztán csak bujdosnak, folyton-folyvást keresnek, hogy nyugalmat, biztonságot és felszabadulást találjanak. Vajon csak a pásztoroké a felelősség?

 

Az a baj gyökere, hogy az Írásokat nem eléggé ismerve, sokan megelégszenek egy felszínes, olykor szabados keresztyén élettel, és nem keresik mélyebb rétegekben az igazi kincset. Sőt olyan tanítókat keresnek, akik az ő szájuk íze szerint prédikálnak. Nem is tudják, mit veszítenek!

Majd az ismétlődő kudarcok miatt emésztő önvád, s a szeretetlen, büszke testvéreknek az ő őszinte bűnvallásukat kipellengérezve leuraló manipulálása elől, a szélsőséges hamis kegyelem tanhoz sodródnak menekülésükben.

A szakadatlan bukdácsolás, a kétségek és a megnyomorító rágalmazások elől az Igéhez, Jézus Krisztushoz kell futni! „Az Igazság szabadokká tesz” – mondja a Mester. (János 8:40.) „Akit a Fiú megszabadít, az valósággal szabad” – erősíti meg. (János 8:36.) Ez valóság!

Korunk egyik legnagyobb megcsalattatása pont a saját magukban, a korábban tisztelt egyházi vezetőkben, azaz az intézményes egyházban csalódott hívők összezavarodottságát, félelmét, sekélyes bibliaismeretük következtében kialakult bizonytalanságát használja ki.

 

De Jézus megmondta, hogy Ő a Jó Pásztor, aki MINDENT biztosít! Élő vizet és éltető kenyeret. Mindennapi erőt. Mécsesként világító Igét. A keskeny úton mindvégig célegyenesen vezető Igazságot, és Ő maga az Igazság, aki szabaddá tesz. Ő maga az Ige, aki tanácsol, vigasztal és eligazít.

Ne emberek vezetését keressétek, drága megsebzett, elcsüggedt, félrevezetett és lélekben meggyötört testvérek! Ne üres, hízelgő próféciák után fussatok! Jézus Krisztus mindenre elég, beszéde gyönyörűség: lélek és élet. A Szentlélek mindent kinyilatkoztat, hiszen megígérte az Úr: „Mindnyájan Istentől tanítottak lesznek.” János 6:45.  Tanítása: az élő törvény.

Az Igazság Lelke igazságban járat. Az Igazság megszentel. Elkülönít Isten számára. Az Igazság pedig a felszabadító Ige. Jézus így imádkozott az Atyához:

„Szenteld meg őket a Te Igazságoddal: A te Igéd Igazság.” János 17:17.

Szabaddá tesz a bűntől, az emberi manipulációktól, a be nem teljesedett hamis próféciák megnyomorításától, és az élettelen szabályok kényszerétől.

 

Az Igaz Pásztor összeterelgeti szétszéledt nyáját. Helyreigazítja a lökdösődőket. Vállára veszi a bántalmazott gyengéket, kimossa sebeiket, megtisztítja gyapjukat, és olyan kies legelőkre vezeti őket, ahol meggyógyulnak, és elfelejthetik a béresek kínzását. A juhok csak a Pásztort követik, mert ismerik a hangját. Elfutnak az idegenektől. Ha idegen béresek közt szenvedsz, fuss! „Fussatok ki Babilonból!” – figyelmeztet az Úr.

 

Nagyon nagy veszélyben vannak azok, akik könnyelműen veszik az Írások tanulmányozását. Beérik heti egyszeri prédikáció-hallgatással. Így nem ismerik fel kellőképpen az Úr hangját! Az érzések, gondolatok, ékes beszédek és testvéri jótanácsok becsaphatnak, de az Ige soha! Ezért Isten elvárja az övéitől, hogy törekedjenek megismerni az Ő hangját. Hogyan? Minél többet keresni Őt imádságban, minél többet olvasni a Bibliában leírt kinyilatkoztatásait, és teljes szívvel engedni útmutatásainak.

Az Ige pásztorlása alatt nincs megtévesztés, nincs szűkölködés! Van helyes önvizsgálat, ezért nincs kárhoztatás. Ha megbotlik valaki, az őszintén bűnbánó szívnek van újrakezdés. Mert az Igazság Lelke a Kegyelem Lelke is. Ha kell, megdorgál, nem hagy intés nélkül. Ugyanis Ő a Szentség Lelke is. A nyáj minden bárányának tudnia kell ezt.

 

Korunk megtévesztései közepette csak az állhat meg tántoríthatatlanul, aki lépésről-lépésre, szenvedélyes szeretettel a Pásztort követi. Szorosan a nyomában járva, hangját felismerve, és arra éberen figyelve minden időben. Végig az Ő útján:

„És lesz ott ösvény és út, és szentség útjának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta, hisz csak az övék az, aki ez úton jár, még a bolond se téved el.”

Ésaiás 35:8.

 

2017. március 25.                                             Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3864
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #680 Dátum: 2017 Március 31, 18:49:15 »
                    A Joshua Mills féle konferencia utózengései…

 

    Amin bár nem vettem részt, de a meghívott szolgálóval készült interjúk alapján döbbenten állapítom meg: a hívek rohangálnak a csodák után, és folyton-folyvást keresik a nekik tetsző, életvitelükhöz és vágyaikhoz idomuló, kellemes prédikációkat… Mert viszket a fülük. Jóléti evangélium, sikerorientáltság, aranypor és miegymás... De hol vannak a megszentelődés gyümölcsei? Ki az, aki valóban megismerte az Urat?! Ki az, aki valóban érti Krisztus evangéliumának lényegét?

 

"Attól félek azonban, hogy a gondolataitok eltávolodnak a Krisztus iránti őszinte egyenességtől és tiszta hűségtől. Ez történt akkor régen Évával is, amikor a Kígyó (Sátán) becsapta, és ez megtörténhet veletek is!
Mert azt türelmesen elviselitek, ha egy idegen elmegy hozzátok, és más dolgokat mond Jézusról, mint amit mi. Készek vagytok arra is, hogy más szellemet, vagy más örömhírt fogadjatok be, mint amit már befogadtatok. Akkor talán engem is türelmesen elviselhetnétek!"

II. Korintus 11:4.

 

Elkeserítő a helyzet. Régebben rendszeresen írtam a kialakult helyzet miatti gyötrődésemben, annyira fájt látni ezt a tévelygő folyamatot. Ma már nem feladatom, inkább tanulmányozom az Igét, és „kemény eledelt” hallgatok. Nem kell betegesen ellenőriznünk az innen-onnan meghívott vendégszolgálókat. De az Úr Jézus juhai

"Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól." János 10:5.

 

Olyan korba léptünk, amikor már szinte semmin nem lehet csodálkozni. Sem a kicsik, sem a nagyok között. Sem a külföldiek, sem a hazaiak között. Sem a tanításban, sem a keresztyének könnyelmű életvitelét tekintve. Egyet kell tennünk: szilárdan, eltökélten ragaszkodni az Igazsághoz. A Szent Írásokhoz. Isten kijelentéseihez, amiket a Szentlélek kinyilatkoztat a szívünkben, és ami mindig összhangban van az Igével. Ahol muszáj, ott fel kell emelni a hangunkat. Vagy hallják, vagy nem.

 

Olvastam két idézetet, ami nagyon aktuális, és mondhatom, hogy megerősít látásomban:

 

“Néhány helyzetben a Gyávaság felteszi a kérdést: Biztonságos ez?” Célszerűség azt kérdezi: Politikus ez? És megérkezik Hiúság és felteszi a kérdést: Népszerű ez? Azonban a Lelkiismeret azt kérdezi: “Helyes ez?” És eljön az idő, amikor valaki olyan helyzetbe kerül, ami sem nem biztonságos, sem nem politikus, sem nem népszerű, de meg kell tenni, mert a Lelkiismeret azt mondja, hogy ez a helyes.”

Martin Luther King

 

„A karizmatikus gyülekezeteket elárasztották (nemcsak ezen a területen) az olyan magyarázatok, melyeknek nincs túl sok közük az Írás helyes hasogatásához…”

Görbicz Tamás

 

Ámós prófétán keresztül pedig így figyelmeztet az Úr:

 

„Íme, napok jönnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre, nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg.”

Ámós 8:11-12.

 

Legyünk éberek! Figyeljünk és vigyázzunk!

Radikálisan, szenvedélyesen ragaszkodjunk a tiszta Igéhez!

"Fussatok ki Babilonból, és ki-ki mentse meg az ő lelkét, ne vesszetek el az ő gonoszságáért..." Jeremiás 51:6. "És hallék más szózatot a mennyből, a mely ezt mondta: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:" Jelenések 18:4.

 

Megvizsgálásra:

https://www.youtube.com/watch?v=DYi6O5_wtqs

 

 

Ezt pedig ajánlom mindenki figyelmébe:

 

„Hiszünk egy olyan Jézusban, aki a tanítványait aranyportól csillogóvá teszi, gyógyító erőt ad nekik, boldogságot, élményeket és kielégülést nyújt a gyülekezetének. Olyan Jézust akarunk, aki megadja az embereinek a közösségi élményt, sportcsarnokokat betölt velük, felruházza a gyermekeit hatalommal, csodákat tesz a tanítványain keresztül és lelki jóléttel kényezteti őket. Olyan Jézusban hiszünk, aki édeskés, lágy, cukros szeretetével ragaszt minket egymáshoz, aki rendet tesz végre a világban, vagy ha nem is, de minket, gyermekeit felsőbbrendűvé tesz, jobbá, mint a hitetlenek körülöttünk. Ilyen Jézust prédikál a mai tanítók zöme.
Ideje, hogy szembenézzünk azzal, hogy mit mond Jézus erről az elképzelésünkről. Ideje szembenéznünk azzal, hogy Isten szól nekünk, Ő nem ilyen. Hogy bizony haragszik. Még visszatartja ezt a haragot, de egyszer ott fogunk állni előtte, barátom.”
https://www.youtube.com/watch?v=EUPkolwSCvM

 

2017. március 30.                                        Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3864
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #681 Dátum: 2017 Április 02, 19:04:39 »
                                          LAODICEA HUMANIZMUSA

„És meghízott Jesurun, és rugódozott. Meghíztál, megkövéredtél, elhájasodtál. És elhagyta Istent, teremtőjét, és megvetette az ő üdvösségének kőszikláját.” V. Mózes 32:15.

    A jóléti keresztyénség és a siker-evangélium a 21. század humanizmusa. Hamis tanítás. Minden téren az embert állítja a középpontba. De olyan fondorlatosan, közben az Urat dicsérve és Igeverseket idézve, hogy ne legyen észrevehető.
Nekem jogom van az áldásokhoz! Nekem legyen jobb az életem! Nekem legyenek sikereim! Nekem dőljenek az anyagiak! Nekem legyenek jobbak a körülményeim! Én emelkedjek magasra! Én legyek híres! Én érezzem magam kellemesen! Isten áldásai az én mindennapjaimat gazdagítsák! Isten ereje az én szolgálatomat kísérje! Isten ígéretei az én életemet könnyítsék! Én, én, én…!!!

S tudjuk, hogy Jézus pont ennek az ellenkezőjére mutatott példát:
„Nem tekintette zsákmánynak, hogy Ő az Istennel egyenlő. Hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl…” Filippi 2:6-7.
A mi elhívásunk más lenne? Nem különb a tanítvány a mesterénél. Egyek vagyunk a Fiúval vagy nem? Szőlővessző életünk a tőkéből táplálkozik, vagy önellátóvá vált?

Laodiceának mindene megvan. Próféták, tanítók, pénz, megagyülekezetek, karizmatikus megtapasztalások, csillogás-villogás, profi zene, kiváló szervezettség és siker. Meggazdagodott. Még a világ előtt is elismert. Betelt az édes mázas, a viszkető fülűek elvárásához alkalmazkodó prédikációkkal. Semmire sincs szüksége. Jól érzi magát. Még csak észre sem veszi, hogy megvakult, s mennyire nyomorultul üres ebben a büszke, önelégült állapotában.
Pedig mit tanít Jézus?
„Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.” Máté 5:3.
S mire figyelmeztet?
„Azt tanácsolom néked, hogy végy tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdag légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemedet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg!” Jelenések 3:18-19.

Humanizmus, tömény pszichológia és magasba törő emberi vágy keveredik az evangélium hirdetésébe. Ezért zavaros. Ezért nem fontos már az alázatos, tiszta szív, a megszentelődés és az engedelmesség. Sem az igazi tanítványság a naponként felvett kereszttel. Jézus neve az ajkukon - szerelmeskedő ének.
Ezékiel próféta fájdalmas, leleplező szavai:
„És eljönnek hozzád, ahogy a nép össze szokott jönni, s odaülnek eléd, mint az én népem, és hallgatják beszédidet, de nem cselekszik, hanem szerelmeskedő énekként veszik azokat ajkukra, szívük pedig nyereség után jár.” Ezékiel 33:31.

Jézus mindent átható, tűzláng szemei előre látták, ezért kérdezte:
„Mindazáltal az embernek Fia mikor eljön, vajon talál-e hitet e földön?” Lukács 18:8.
Talál-e szeretet által munkálkodó, igazságban járó tiszta hitet, vagyis cselekedettel, hűséggel és élettel igazoló engedelmességet, ami nem az ember körül forog?

2017. március 30.                                           Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3864
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #682 Dátum: 2017 Április 27, 20:33:31 »
(Ez a piszkozat begépelésre várt. Közbe jött a sürgősségi műtét. Milyen érdekes, így utólag visszaolvasva...)
   

                                      Átértékelés

 

    Újjászületésemtől kezdve valahogy sosem volt elég a langyos, keresztyén középszerűség. Radikálisan akartam követni Krisztust. Teljes szívvel, lelki szenvedéllyel szeretni Jézust, és megismerni Igéjét. Maradéktalanul teljesíteni utasításait, betölteni életemre vonatkozó tervét.

    Sokszor elbuktam és sokszor győztem az évtizedek alatt. Túljutva jellempróbáló, nyomorúságos nehézségeken, túlcsorduló örömökön és mélységes fájdalmakon, ma úgy álltam meg Isten előtt, mintha mérföldkőhöz értem volna. Félretéve bántalmazásokat és megfáradást, e földi porsátor gyötrelmes kopásával együtt, újra egy lapra tettem fel mindent. Ahogy kezdetben, utam elején. Kicsit lassabban, megőszülve, de állhatatosan ragaszkodva. Hűségesen. Csak 100 %-os odaszánással van értelme imádságnak, hitnek, szeretetnek és gyümölcsözésnek.

    Nem látom, mi vár rám a jövőben, milyen szolgálatokkal bíz még meg az Úr. Csendesen, a háttérben munkálkodva. De azt tudom, hogy mindvégig mellettem lesz.

   „Azért nem csüggedünk, sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról-napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk, mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” II. Kor. 4:16-18.

 

2017. április 4.                                             Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3864
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #683 Dátum: 2017 Április 27, 20:34:57 »
"Igazság által leszel erős..." Ésaiás 54:14. 
S ne feledjük Jézus imádságát az Atyához: "A Te Igéd Igazság." János 17:17.     
     

                                 A teljes Írás megismerésének fontossága

 

„Nem olyan-e az én igém, mint a tűz –, így szól az Úr – vagy mint a sziklazúzó pöröly?”

Jeremiás 23:29.

 

Aki nem kedveli, ezért nem tartja fontosnak és nem is akarja megismerni az Ószövetséget, nem értheti és nem is tudja igazán értékelni az Újat. S aki nem veszi a fáradságot, hogy elmélyüljön és utána járjon a próféták üzeneteinek, az tartós alapok nélkül építkezik lelki életében.

Végül, aki mellőzi az ószövetségi szent Írásokat, nem fogja meglátni azokat a csodálatos párhuzamokat, amiket Isten nyilatkoztat ki Igéjében. Ennek híján töredékes lesz Jézus Krisztus ismerete. Ha valaki nem ismeri az Urat az Ő teljes valójában, azt könnyen félrevezethetik ezekben a tévelygő időkben.

 

„Így szól az Úr: Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek! De ők ezt mondták: Nem megyünk!”

Jeremiás 6:16.

 

2017. április 27.                            Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3864
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #684 Dátum: 2017 Május 05, 13:17:54 »
                        A DÖNTÉS RAJTUNK ÁLL

    Isten félelem régóta él bennem, de most mélyen összeszorult a szívem. Isten szerinti, tőle és belőle fakadó döbbenet ez, ami igazolja egy régebbi sejtésemet. Körvonalai kikristályosodtak előttem. Ahogy Bölcs Salamon szavait olvassuk:
„Nincs semmi új a nap alatt.” Prédikátor 1:9.

Tény, hogy a próféták üzenetei beteljesedtek. Hiszen már Jézus születése is „az idők teljességében” történt  (Galata 4:4.),így az apostolok az utolsó időkben éltek, szolgáltak. Pál ennek jellemzőit részletesen ecsetelte Timóteusnak.  (II. Tim. 3.) S mi bizony, az idők végének, a kegyelmi korszaknak utolsó szakaszában járunk.
Nem véletlenül figyelmeztette a korinthusi hívőket: „akikhez az időknek vége elérkezett”. (I. Kor. 10:11.)

    Istenfélelem mellett azonban egy túláradó öröm is felfakadt bennem, a felismerés erőteljes bizonyosságaként. Miért is történnek velem ezek a radikális élmények? Peszach kapcsán elgondolkodtam hitbeli örökségemről. Elhívásról, megváltásról és eljegyzésről. Végiggondoltam, hogy az Ige által újjászületve elhagytam minden régit, és új emberré váltam. Elhagytam a szülői házat, rokonságot és kultúrát, ragaszkodva égi Jegyesemhez. Ha úgy tetszik, kiléptem a született magyarságból, a beleszületett történelmi egyház tradícióiból, majd egyesültem a Jesse gyökeréből származó Fejedelemmel. Kitöretve a vad olajfából, beoltattam a szelíd olajfába.

Jézus Krisztus keresztjében leomlott az ellenséges válaszfal. Isten népe EGY. Ahogy egy az Isten, egy a Szabadító és egy a keresztség. Egy az irány és egy az utat megvilágosító fény. Maga a Hajnalcsillag, a világ Világossága. (Lásd: Ésaiás 49:6.) Tehát az én világosságom is. Oda kell figyelnem, hova hív, s mit mutat meg ez a fény, mire világít rá, akár az Úr ünnepeivel kapcsolatban.
Mert az Úr ünnepei nem azonosak a mai egyházi ünnepekkel. Az a prófécia, hogy az antikrisztus „megváltoztatja az ünnepeket és a törvényt” – már megtörtént akkor, amikor az utolsó zsidó származású egyházatyát is megölték vagy száműzték, s az elrómaiasodott zsinatokon kirekesztették azokat, akik túlzottan ragaszkodtak a VILÁGOSSÁGHOZ. Róma bizony félretolta az útból az Igét, lesöpörte asztaláról az Izraelre és az Örökkévaló Istenre emlékeztető dolgokat.
A fáklyát eloltották, s lelki paráznaként, diadalittasan ült trónra a pogány rítusokban gyakorlott, erőtlenné felhígított evangéliumot hirdető pápai hatalom.

Mi az Úr sokkoló mondanivalója ezzel kapcsolatban?
„Fussatok ki belőle én népem…” Jelenések 18:4. II. Kor. 6:17.

Ugyanis minden intézményes egyház szellemi és ceremoniális gyökere a katolicizmusból ered, akarva-akaratlan magán hordozza annak jegyeit, és annak romlott, babiloni szokásaiból táplálkozik. Íme, Isten figyelmeztetése:

„Így szólt az Úr: Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek! És azt mondták: Nem megyünk! Őrállókat is rendeltem föléjük, mondván: Figyeljetek a kürtnek szavára! És azt mondták: Nem figyelünk!”
Jeremiás 6:16-17.

A döntés rajtunk áll.


2017. tavaszán                                                                                  Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3864
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #685 Dátum: 2017 Május 09, 16:09:53 »
Rövid reagálás a „Keresztények a melegekért mozgalom” oldalon megjelent cikkre

(Válasz Hodász András: Beszéljünk nyíltan a homoszexualitásról! (1. rész) c. írására)

 

 

"Aki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság."
I. János 2:4.
 

     Sokadik alkalommal állok döbbenten a homoszexualitást védelmező sorok felett. Oly annyira a szeretetre és elfogadásra próbálnak fókuszálni, manipulálva ezzel a meleg kérdést objektíven vizsgáló keresztyén emberek gondolatait, hogy ez már számomra egyenesen kritikán aluli. Mégsem áll szándékomban hosszasan taglalni ezt a témát, mert ezt már sokan és nagyon bölcsen megtették helyettem. Csupán egy ismételt, rövid magánvélemény.

     Jól tudjuk, hogy „a szeretet… Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal” (I. Kor. 13:6.) – azaz nagyon is kifejezi a kettő közötti különbséggel kapcsolatos véleményét. Nagyon veszélyes dolog a jóra azt mondani, hogy rossz, és a rosszról azt állítani, hogy jó! Még akkor is, ha hízelegve a „másság” névvel becézik a bűnt.

Bizony, az Úr nem tréfál, amikor ezt üzeni:

 

   „Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak, akik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik… Ezért, mint a polyvát megemészti a tűznek nyelve, és az égő széna összeomlik: gyökerük megrothad, virágjuk mint a por elszáll, mert a seregek urának törvényét megvetették, és Izrael szentjének beszédét megutálták.”

Ésaiás 5:20, 24.

 

Már talán unalmas és „lerágott csont” ez a téma, de valahányszor Istenre és Bibliára hivatkozva igyekeznek pozitív színben feltüntetni a sodomizmust, egyre inkább vallom, teljes meggyőződéssel Pál apostol szavait, bátorítva azokat is, akik elbizonytalanodtak az kegyes szólamok hatására:

 

   „Annakokáért adta is őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék; Mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett…

Annakokáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre: Hasonlóképen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévelygésüknek méltó jutalmát elvévén önmagokban.

És amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen odaadták őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek…”

(„Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak” – Új fordítás)

Róma 1:26-28.

 

Isten soha nem változik, lényéhez még a változás árnyéka sem férhet. Ő szent és igaz. Épp annyira valóságos szentsége és bűngyűlölete, mint szeretete és irgalma a töredelmesen megtérő szívekhez.

 

2017. május 9.                                                   Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3864
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #686 Dátum: 2017 Május 16, 14:11:47 »
                                    GYÜMÖLCS

 

     Hívő életünk során gyakran hallunk tanítást a gyümölcstermés fontosságáról. Talán kevesebbet arról, mi is az a gyümölcs, amit az Úr keres életünk fáján. Egyáltalán milyen definícióval határozhatjuk meg a gyümölcs fogalmát?

„Hajtott tehát a föld gyenge füvet, maghozó füvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, amelynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látta Isten, hogy jó.” I. Mózes 1:12.

A gyümölcs tehát magában hordozza azt a magot, ami által új élet foganhat, azaz további gyümölcsöt teremhet.

 

    Az elátkozott fügefa példázata kijózanító. Csak levelekkel büszkélkedett. Azt olvassuk: „nem volt gyümölcsérés ideje”. De Jézus még egy icipici, zöld gyümölcskezdeményt sem látott rajta. Semmit, ami bizonyította volna termékenységét. Nos, ettől őrizzen meg minket az Úr! Mert akiben Ő ott él, a Szentlélek megtermi a maga gyümölcsét. Lehet, hogy egészen kicsi még, de ott van és látszik. Ott van és növekszik. Amikről a Galata 5:22-ben olvashatunk:

„Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.”

Sokféle gyümölccsel dicsőíthetjük Jézus nevét életünk során. Ésaiásnál egy másikat találunk:

„Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét.” Ésaiás 57:19.

A lényeg, hogy egy újjászületett keresztyén nem lehet terméketlen. Jézus egyértelművé teszi:

„Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.” Máté 7:18.

Keresztelő János pedig így figyelmeztet:

„Teremjetek hát a megtéréshez illő gyümölcsöket!” Máté 3:8.

 

    Nem tudunk a magunk erejéből, saját képességeinkből jókat felmutatni. Csak ha hűségesen és eltökélten ragaszkodunk az Úrhoz, az Igéhez, akkor – belőle táplálkozva. Így lehetünk az Ő tisztogató munkájának részesei, aki viszont nem adja magát erre, azt lemetszik az élet forrásáról:

„Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz, mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.” János 15:2.

 

Amit teszek, ahogy gondolkodom és élek, magában hordozza-e a Magot? Azt a magot, ami által új élet, újabb gyümölcs terem a környezetemben? Legyen az akár a hála, a szeretet, békesség, szelídség gyümölcse. A példázatokból tudjuk, hogy amikor a Szőlősgazda megérkezik, keresni fogja a szőlőtőkén a gyümölcsöket.

Van valami mégis, ami segít, hogy ne legyünk terméketlenek. Nézzük, mit ír erről Péter apostol:

„Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott;

Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.

Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.

Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.

Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó…” II. Péter 1:3-9.

 

    Láthatjuk tehát, hogy a gyümölcstermés lehetetlen Jézus nélkül, mégis meg kell tennünk a „magunk részét” teljes igyekezettel (naponta keresztre adva énünket), engedelmességből, hogy a hit gyermekeiként és örököseiként megismerjük Krisztust. Radikális odaszánással kell megfutni pályánkat a keskeny úton, hogy „néki kedvesek legyünk.” II. Kor. 5:9.

Ámen!

 

2017. április 30.                                                    Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3864
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #687 Dátum: 2017 Május 16, 14:13:27 »
"És tett minket királyokká és papokká az Ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké!"
Jelenések 1:6.

                                    PAPOK BIRODALMA

 

„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok…” I. Péter 2:9.

 

Hogy is állunk a papság fogalmával? Mit jelent számunkra a „királyi nemzet” elhívás, és tisztában vagyunk-e a „szent” megnevezés mibenlétével?

 

„Most azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek valamennyi nép közt az enyéim... És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép.” II. Mózes 19:5-6.

 

Isten sokszor kijelentette, hogy a neki szentelt nép az kizárólag az Ő számára elválasztott, minden mástól, egyéb közönségestől elkülönített nemzet. Akik a Vele kötött – hitvesi! – vérszövetségben járnak, utasításait, rendeléseit megtartva, teljes szívükből szeretik és követik Urukat. Betöltve elhívásukat, hirdetik az Igét a többi nemzet felé. Tökéletes engedelmességben, szív szerinti tiszta imádatban. Igazságban és alázatban tisztelve az Örökkévaló Atyát, s szolgálva az emberek felé.

Testüket-lelküket Isten oltárára helyezve nap mint nap. Hálaadással, könyörgéssel, imádsággal. Ez az Úrnak szentelt papság tiszte, küldetése. Telve Isten Beszédével. Telve az Ő Lelkével. Féltőn szerető tűzzel. Telve Igazsággal és Kegyelemmel.

 

„Mert a papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak, mivel a Seregek Urának követe ő.” Malakiás 2:7.

 

Kizárólag újjászületett keresztyénekből áll Isten királyi nemzetsége, a papok birodalma Jézus Krisztus főpapsága alatt. Ez Isten országa, királysága, mely hegyen épített városként világít, elválasztva a sötétség hatalmától. Fényt és menekülő utat mutatva a halálban veszteglőknek.

 

Papok birodalma. Igaz imádók és az Urat hűségesen szolgálók gyülekezete. Akik elkülönítik, azaz megszentelik magukat az Egyedülinek, a Mindenhatónak, az Örökkévalóság Atyjának. Aki ezt várja az övéitől:

„Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” I. Péter 1:16.

S a Fiú megerősíti:

„Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” Máté 5:48.

Ezért és így:

 

„…megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak dolgait, aki a sötétségből a világosságra hívott el titeket.” I. Péter 2:9.

 

Figyeljünk fel erre a kifejezésre: „megtartásra való nép”.

Mert nem mindenki megtartásra való. Csak azok, akik teljes szívükből megtértek, és átadták az életük irányítását. Akik a megszentelt papok birodalmába tartoznak.

Különös, hogy az Úr Jézus csak az övéiért imádkozott, és azokért, akik később majd az ő beszédükre hinni fognak Benne:

 

„Én ezekért könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tieid.” János 17:9.

 

Félreértés ne essék: Jézus mindenkiért feláldoztatott a kereszten. Az egész világért küldetett. Az egész világért megtörtént az engesztelő áldozat. De ő csak azokért imádkozott, azoknak közbenjáró Főpapja, akik az ÖVÉI. Akik az Ő megszentelt, neki elkülönített papi nemzete. Azok a szőlővesszők, akik elválaszthatatlanul a szőlőtőkéből élnek. Az Ő szolgái, akiknek ajkai megőrzik a tudományt, azaz Isten Igéjét, rendeléseit, és azokat elegyítetlenül hirdetik.

Mit olvasunk az első gyülekezetről?

 

„És foglalatosak voltak az apostolok tudományában, a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben.” Ap. csel. 2:42.

 

Látásom szerint az „apostolok tudománya” maga az IGE, Krisztus evangéliuma. Mindezek alapján jól figyeljünk oda, Krisztus papjai!

 

„Mert itt az ideje, hogy elkezdődjön az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak vége, akik nem engedelmeskednek az igaz evangéliumnak? És ha az igaz is alig tartatik, meg, hova lesz az istentelen és bűnös?” I. Péter 4:17-18.

 

2017. május 13.                                                 Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3864
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #688 Dátum: 2017 Május 31, 12:59:43 »
A pünkösd hármas jelentősége: szentség, szeretet, erő!

                                 „LESZTEK NÉKEM TANÚIM…” Ap. csel. 1:8.

     Miről kellett tanúskodniuk a tanítványoknak, amihez pont Shavuot ünnepén kapták meg az erőt? Arról, hogy Jézus a Krisztus: az élővé vált törvény. Arról, hogy a világ Világosságaként jött a testté lett Ige, telve igazsággal és kegyelemmel. Telve az Örökkévaló Atya beszédeivel. Arról, hogy kereszthalált halt és feltámadt. Isten Fia a mennyből alászállott kenyér: a mennyből adatott Tóra. Akinek Igazsága szabaddá tesz.
„Ti vagytok tanúim! Hát van-e rajtam kívül Isten? Nincs kőszál, nem tudok!” Ésaiás 44:8.

A tanítványok tanúi lettek a Krisztusban betöltést nyert parancsolatoknak, ígéreteknek. Mert Isten immár a szívükbe írta azokat. Tűzzel égetett ki minden régi ambíciót, hiúságot, testi motivációt és elgondolást, s tűzzel szentelte meg a bensőjükbe írt Szót. Ez a tűzkeresztség.

Tanúskodni nem lehet tűz nélkül! Tanúskodni nem lehet világosság és belső erő nélkül! Az apostolok látták, hallották, megtapasztalták, megismerték az élő Igét. Engedelmesen megtartották Jézus utasítását, mennybemenetele után imádkozva vártak 10 napig. Így pont a törvényadás ünnepén teljesedtek be Jeremiás, Ezékiel és Jóel próféciái: Isten törvénye, Lelke, lángoló erővé vált bennük. A féltőn szerető, emésztő tűz Isten maga hitelesítette.

Pünkösd és a tűz elválaszthatatlan az Igétől, a Világosságtól, és az Isten számára elkülönítő, megszentelő Igazságtól. Nem érzelmi megnyilvánulások játéka, hanem a valóra vált kinyilatkoztatás. Isten szerelme kitöltetett a szívekbe. Ez az alázatosan szolgáló szeretet az, ami a parancsolatokból, királyi törvényként globálisan mindent magába foglal, csak ezzel – a lényeget nem értve – sokan visszaélnek. Pál így fogalmaz:
„…noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való…” I. Kor. 9:21.
Jézus pedig ezt mondja:

"Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet..." János 14:15.

Jézus beszéde = Isten törvénye! Végig lehet olvasni a Hegyi Beszédet, és azonnal látható a párhuzam. Végig Isten királyságának csodálatos, egyedülálló törvényéről szól. (Valaki egyszer azt mondta, ez Isten országának alkotmánya.)

Akinek bensőjébe helyezte az Ő törvényét, az Neki szenteltetett. Királyi pap. Az már tanú. Mint Jeremiásnak – „csontjaiba rekesztett tűz” e szent tanítás. Nem hallgathat róla. Nem vesz el belőle, és nem tesz hozzá. Elegyítetlenül és felkent erővel továbbítja. A szövetséges tanú eggyé vált az Igével, s a Szentlélek – aki az Igazság Lelke – emlékezteti rá szüntelen. Mert a törvény szív szerinti megtartását és Krisztus evangéliumának csorbítatlan üzenetét kizárólag a Szentlélek közösségében lehet megélni.
Ezért töltetett ki oly csodálatos módon, pont a törvényadás illetve az új kenyér ünnepén. Ezért és így jött létre az ÚJ szövetség:

„És az én Lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.” Ezékiel 36:27.
Ahol ez a prófécia beteljesedik, ott nem ízetlenül meg a só, és nem veszti el erejét a meghirdetett evangélium.

Aki az újjászületés és tűzkeresztség által mennyei elhívás részese lett, nem tehet mást: tanúskodik egész életével. Alázatosan szeretve. Hűségesen az Úrhoz, az Igéhez, elkötelezetten, tántoríthatatlanul. Viharok, elutasítások, kísértések és ellenségeskedések között is. Bárányok közt és farkasok közt. Még a halál árnyékának völgyében is.

2017. április 30.                                                Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3864
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #689 Dátum: 2017 Június 02, 16:57:33 »
"Mintha égő tűz volna szívemben, az én csontjaimba rekesztve és erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem."
Jeremiás 20:9.

                                A pünkösdi tűz munkája bennem

 

„A Te bizonyságaid az én örökségem mindenkor, mert szívemnek örömei azok.” Zsoltárok 119:111.   

 

Olvasom az Írásokat, imádságban az Úr előtt. Csak úgy zsong a szívem szerelmesen! Mint amikor a szorgos méhek zümmögve szállnak virágról-virágra.

Él, rezeg, dolgozik bennem az Igazság Lelke, megtermékenyítve bensőmben ezernyi, isteni Szót, kinyilatkoztatva titkokat, megértetve azt a szent Tanítást, ami az Örökkévaló Atyából származik. Csordultig betölt. Megtisztít és szabaddá tesz. Értelmet ad. Világosságot a látásra, bölcsességet a befogadásra, szeretetet a ragaszkodásra, bátorságot a dinamikus, bizonyságtevő cselekvésre. Az ígéretek beteljesedtek.

Létem egyetlen igaz értéke az Ige.  Szívem tábláira írta be az Úr, szövetségünket Lelkével pecsételte meg.  Féltőn szerető tüzének lángja lobog már bennem is, mely minden hamisságot megemészt.

Az Ige bennem és én az Igében elrejtve, aki Jézus Krisztus. Róla tanúskodom.

 

„Mily bőséges a Te jóságod, amelyet fenntartasz a téged félőknek, és megbizonyítasz a tebenned bízókon az emberek fiai előtt.”  Zsoltárok 68:20.

 

2017. június 2.                                                   Guti Tünde

                                 

„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.