Szerző Téma: Életjelek  (Megtekintve 64202 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3975
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #735 Dátum: 2019 Január 27, 16:40:48 »
                                            Aki szereti Jézust, az az Ige jegyese

 

„Csodálatosak a Te bizonyságaid, azért az én lelkem megőrzi azokat.”

Zsoltárok 119:129.

 

Jó ideje háborgok magamban, amikor olvasok és hallok olyan okfejtéseket, melyek ledegradálják Isten rendeleteit. Lassan megszokom már a kötekedő megjegyzéseket, de sehogy nem tudom kitörölni szívemből az ezek feletti bánkódást. Nem magamat sajnálom (bár valóban rosszul esik), hanem azon töprengek, meddig mehet még el a „keresztyénség”. Mert némelyek mintha sportot űznének belőle, hogyan alacsonyítsák le az Úr törvényét, hivatkozva arra, hogy „ma csak a szeretet törvénye van életben”. Ilyenkor arra gondolok, nem is értik, nem is ismerik az Ige magját.

 

A minap láttam egy cikket, ami újfent kiverte sokaknál a biztosítékot. S valóban döbbenetes egy lelkész (!!!) szájából hallani, hogy "a Tízparancsolat nem vonatkozik ránk, mert „az csak a zsidóknak adatott”. Nem kívánok értekezést folytatni arról, hogyan érteti meg Pál apostol a hívők Izraelbe való beoltatását (pedig fontos lenne, lásd Róma 11.), mert a válaszfal leomlásával az egy Isten, egy népbe és egy szövetségbe, egy törvény megtartására gyűjti össze a maga számára elszentelt kiválasztottakat. De ha csupán az emberi társadalmak működését vesszük figyelembe, akkor is egyértelmű, hogy a normális erkölcsi morál alapja a Tízparancsolat. Ám sokkal több van itt ennél.

Talán mégis hasznomra váltak a csipkelődő, facebookos hozzászólások, mert még több igetanulmányra, még több imádságos elcsendesedésre ösztönöztek, sőt hitvallásomat is megerősítették.

Jézus Krisztus a testté lett Ige. Ő Isten szeretetének, dicsőségének és utasításainak testet öltése. Tehát az Ige = Isten törvénye = a Fiú az Atya élő törvénye.

A Messiás betöltötte a törvényt (ezt egy külön írásban kellene kibontani). Semmit nem húzott át, nem írt felül, nem törölt el, sőt kihirdette, hogy míg „az ég és a föld elmúlnak, az én beszédeim soha el nem múlnak.” Márk 13:31. Amiket szólt, tanított, az megegyezett az Örökkévaló szavaival. (János 12:49.)

Pál apostol felhívja figyelmünket, hogy amik megírattak, azok a mi tanulságunkra írattak meg. (I. Kor. 10:11.) Még a Sinai hegyi törvényadás is, az összes paragrafusával.

Pál írja, hogy „A törvény lelki”. Róma 7:14. Mivel elsősorban lelki, és mivel ELŐKÉPE volt a Krisztusban beteljesedett dolgoknak, lelkiképpen kell értelmezni. Ezért helyezte Jézus a szív szintjére a törvényt, amikor tanított. Az Atya és a felebarátok iránti szeretet fókuszpontjával. Mert mit is jelent, hogy földedbe ne vess kétféle magot? Azt, hogy a szívedben ne legyen ott a Mammon (világ) magja az Ige magja mellett. Miért ne hordj kétféle szövésű ruhát? Mert nem hordhatod egyszerre a dicsőítés palástját és a büszke gúnyolódók köpönyegét. Pál így figyelmeztet:

„Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát, nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei.” I. Kor. 10:21.

A zsidók a törvény alatt voltak. Az újjászületett ember viszont a törvényben, mert Krisztusban van, és a törvény is őbenne.

„Törvényemet az ő bensőjükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be.” Jeremiás 32:33.

Mindezt saját Lelkével együtt, Aki képessé teszi a hívőket legyőzni a bűnt, azaz megmaradni a szent törvényben, hiszen ez a Felülről született ember fiúi kiváltsága.

„És az én Lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényemet megőrizzétek és betöltsétek.” Ezékiel 36:27.

 

Az Ige bennünk és mi az Igében. Ez a házasságban történő egyesülés. Kizárólag így vagyunk Krisztus menyasszonya:

„És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat.” Hóseás 2:19-20. 

Aki elveti, megveti az Igét, Isten parancsolatait, az – a mannát a pusztában megutálókhoz hasonlóan – kilép ebből a házasságból, vége a pusztulás, mert megvetette a szövetséget.

 

Itt olvashatjátok a fent említett cikket:

http://www.hitradio.hu/hirek/amerikai-lelkesz-a-tizparancsolat-mar-nem-vonatkozik-a-keresztenyekre?fbclid=IwAR21Nb42UbYIcduaOvtGyghZZ0XaYZNZV26pn-nY8FdrwdgmCrxWtCiYP0M

 

Stanely szerint "le kell kapcsolni az egyházat a zsidó írások világnézetéről, értékrendjéről és szabályairól, ahogyan Péter, Jakab és Pál is a keresztény hitet lekapcsolta a zsidó írásokról."

Az apostolok rengeteget idéznek az ószövetségi Írásokból! Pál ezeket nevezte a "teljes Írásnak". Nem azokat, amiket ők írtak. Ezzel együtt, természetesen az apostoli levelek is Istentől ihlettek. Borzasztó látni, hogy egyre nagyobb a törvénytiprás.

 

2019. január 26.                                                             Guti Tünde

 
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3975
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #736 Dátum: 2019 Február 01, 16:45:37 »
                          „Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket…” Máté 24:4.

 

Két téma foglalkoztatott az elmúlt napokban. A holocaustra emlékezés, és a Római Katolikus Egyház évszázadokon át folyó visszaéléseiről szóló információk nagyon felforgatták a szívemet.

 

A Sátán nem úgy tevékenykedett az elmúlt két évezredben sem, hogy a homlokára írta volna a nevét. Szép csendben, alattomosan építette fel sötét birodalmát, amiből az emberek csak a jéghegy csúcsát láthatták. Azt is későn vették észre. Akkor már javában tombolt a gonosz, és a társadalmak olyan erkölcsi fertőben dagonyáztak, amelyet felfogni is nehéz.

Ma sincs ez másképp. A konstantini törvényektől, a középkori inkvizíción, a világháborúkon és népirtásokon át, a más Jézust hirdető egyház felhígított evangéliumáig húzódik az ősi kígyó antikrisztusi nyoma. Az állativá aljasult, perverz módon kegyetlenkedő ember az egyik bizonyítéka. A másik a hazugságra épülő, és napjainkban egyre jobban összemosódó vallások masszája, ami megtagadja a Szent Isten örökkévaló törvényét, hazuggá teszi mindenek felett álló Igazságát, és a krisztusi élet, azaz a tanítványság szintjét vallásos mázzal burkolt humanizmusra süllyeszti le.

 

Minden korszaknak megvolt a maga ítélete. Így lesz ezzel a végsővel is, melyben a bűn és a törvénytiprás globális mérteket öltve fertőzte meg a földet, így az egész teremtett világ nyög és vajúdik. Megváltásért kiált.

Ezért Illés és Keresztelő János lelkületű küldöttek állnak fel, hogy a fiakat visszatérítsék az atyákhoz, hogy hirdessék Krisztust, az élővé vált törvényt. Az egyedüli igaz utat, mely az Életre vezet. Vissza a Teremtő Atyához, aki már elküldte a világ Világosságát, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint Jézus tanításait és a szolgáló életet.

Ma is sokan gyűlölik a világosságot. Jónak mondják a rosszat és a jót rossznak. Megvakultak lelki szemeik. Isten ítélete ez azokon, „akik nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre.” II. Thess. 2:10.

 

Testvéreim, adja az Úr,

 

„Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor,

Akit, noha nem láttatok, szerettek, akiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek: elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét.” I. Péter 1:7-9.

 

Ámen! Éljünk szeretetben, járjunk alázatban, szóljunk igazságot, azaz legyünk krisztusiak, így töltjük be a hegyen épített város küldetést!

 

2019. január 31.                                                Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3975
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #737 Dátum: 2019 Február 11, 20:13:55 »
 A katolikus egységről

 

Miért szükséges ezt a videót megnézni?
Azért, mert pár éve Tony Palmer kihirdette Kenneth Copelanddal karöltve, hogy "Nincs protestálás, mindannyian katolikusok vagyunk." (Hát én nem!)
Igenis van protestálás, csak nem a legfelsőbb szinten, hanem a "kis" emberek részéről. Bár részesei vagyunk az "egyetemes" egyháznak, vagyis az ÉLŐ KRISZTUS-TESTNEK, nem tartozunk a Római Katolikus Egyház, sem semelyik "leányának" hivatalos rendszeréhez. Ferenc pápa próbálja a Vatikán szárnyai alá terelgetni az ökumené és a mindenkit befogadó szeretet jegyében azokat, akik eddig elhatárolódtak tőle.
Ez a kebelbaráti státusz félretolja az Igét, az Igazságot, mindazt, amiért eleink akár az életüket is kockára tették. Ez az egység hamis egység (amit hamis békesség és vak szeretet kovácsol össze), még akkor is, ha egyre több, általunk is ismert híres szolgáló áll be aláírni az együttműködést.

  

2019. február 10.                                                       Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3975
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #738 Dátum: 2019 Február 11, 20:14:22 »
                             A lelkiismeretről röviden

 

Amikor a lelkiismeretünk megszólal, azt a hangot halljuk, ami az emberi lét Istenből származó nemessége. Ádám Isten leheletétől vált élő lélekké, így kapott valamit az Úr ismeretéből is. Átörökítette utódainak a bűnben születéssel együtt. Pál levele hasonlóképpen igazolja ezt, amit Rómába írt:

„Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert ami az Isten felől tudható nyilván van ő bennük; mert az Isten megjelentette nékik...” Róma 1:18-19.

 

Ha valaki tudatosan elnyomja a lelkiismeretét (mindegy, hogy önzésből, vagy félelemből, a társadalmi nyomás hatására), az fellázad a Teremtő Isten ellen. A tartósan elnyomott lelkiismeret rabszolgává válik. Számításaiból és ledegradált értékrendjéből kihagyja az Urat, az emberi lét, tehát minden jó és szent kizárólagos forrását.

 

A lelkiismeret elleni erőszak megnyilvánulása, amikor az ember sorozatosan elutasítja az igazság szeretetének befogadását. (Lásd II. Thess. 2:10.) Ezzel megpecsételi saját sorsát: menthetetlenné válik. Mert nem elég tisztelni az Igazságot, elismerően nyilatkozni róla. Azt be is kell fogadni.

„Az igazságot magamra öltöttem, s az is magára öltött engem…”      Jób 29:14.

Az Igazságnak lényünk részévé kell válnia, hogy a lelkiismeretünk érzékeny maradjon, azaz éljen.

 

2019. február 3.                                           Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3975
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #739 Dátum: 2019 Február 16, 13:01:16 »
                                      Hittérítés, avagy modern „keresztes háború”

 

A hitet nem lehet tűzzel-vassal terjeszteni. Nem halott betűk olvasmányának sűrített tananyaga, nem filozofikus eszmék rendszere, amit rá lehet kényszeríteni a megfélemlített vagy sarokba szorított emberekre.

A hit Isten ajándéka azoknak, akik tiszta szívvel keresik Őt. Vagy megszületik bennünk, vagy nem. Attól függ, befogadtuk-e az Igazság szeretetét, az Ige magját, ami Istentől fogan meg a szívünkben, majd hűséges szeretetben, teljes odaadásban és feltétel nélküli engedelmességben növekedve hozza gyümölcseit.

Napjaink modern, buzgó „keresztes háborúi” éppen ezért, ma sem érnek semmit. Még Jézus neve alatt sem. A vallás csak vallás marad, és kényszerzubbonyként szorítja azokat, akiket palástjuk alá terelgetnek.

A hit a megtérő szívben születik az Atya vonzása és a Szent Lélek munkálkodása nyomán. Nem iskolai tantárgy, hanem személyes átélés, közvetlen megtapasztalás élő és éltető következménye. Elválaszthatatlan az igaz evangéliumtól, ami Krisztus keresztjét hirdetve a hívő ember erőssége, üdvösségének reménysége.

A hittérítők ideológiát terjesztenek, a tanítványok az életet adják tovább, miközben új életre hívnak.

 

2019. február 9.                                              Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3975
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #740 Dátum: 2019 Március 06, 18:33:03 »
                                       Könnyebb…

 

Könnyebb tréningekre, koncertekre, tömegeket összefogó böjti hetekre, dicsőítő estekre, gyógyító alkalmakra, prófétai vagy bármilyen „keresztyén” kurzusra járni, mint naponta meghalni önző kívánságainknak, és a keresztet felvéve követni Krisztust.

Könnyebb dicsekedni a múlttal, évszázadokkal ezelőtt letűnt korszakokkal, honfoglaló ősökkel, koronával és híres királyokkal, mint Jézusban hívőként felvállalni a keresztyénség eredetét, igazi gyökerét, az Isten népébe való beoltatást, így Izrael „bátyánk” mellett beérve a fiatalabb testvér szerepével, hiszen Krisztus az elsőszülött.

Könnyebb a füstfelhőbe burkolt tömegrendezvényeken kezeket felemelve, fűtött érzések között énekelni, mint megalázkodva leereszkedni a rideg valóság nyomasztó talajára, ahol jogos kérdésekre választ váró meghasonlott emberekbe, kéregető kezekbe és ütött-kopott járókeretekbe botlunk.

 

2019. január 20.                                                           Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3975
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #741 Dátum: 2019 Március 10, 20:14:30 »
                                                  Csatatéren

Vereséget szenvedtem egy indulati harcban. S bár igazam volt „vízszintesen”, nem kaptam békességet „függőlegesen”. Ami fájt az önérzetemnek, az az egóm önsajnálata. Megpirongatott az Úr.

Kereszthalála előtt azt mondta Jézus:
„… jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije.” János 14:30.

Amikor magamat sajnálom, akkor van bennem az ördögnek valamije. Veszélyes állapot, még ha mások igazat adnak is. A szívembe írt isteni törvény vészjelzőként szólal meg, amit csak én hallok legbelül. A Szentlélek megráz, hogy ébredjek már fel ebből a "„Csipkerózsika álomból”…
Ha bárki más megengedi is magának, hogy pillanatnyi bosszúsága, sértettsége leírasson vagy kimondasson vele bármilyen, önmagát védő és a másikat bántó megjegyzést (amit nem a felebaráti szeretet diktál és az Úr tűzláng tekintete előtt hamuvá égne!), én akkor sem tehetem. S ha ez mégis megtörténik, a felismerés szégyene és a bűnbánat az Úrhoz űz. Istenhez, Atyámhoz, akit ismerek. Mert Ő irgalmas a megtört szívűekhez, és karja erős a helyreállításhoz.

Ez az Ige jutott még eszembe ezen a harcmezőn:

„Hogyha gyalogokkal futsz, és elfárasztanak téged: mi módon versenyezhetnél a lovakkal? És ha csak békességes földön vagy bátorságban: ugyan mit cselekednél a Jordán hullámai között?”
Jeremiás 12:5.


Semmi értelme a magyarázkodásnak. Ha még mindig ki tudnak hozni  a sodromból, mi lenne, ha a hitemért, koholt vádak alapján úgy igazán a lelkivilágomba taposnának, szétzúzva az önérzetemet… vajon azt hogyan viselném?! Mert előbb-utóbb ez is elkövetkezik. (Jó, ha nem felejtem el…)
Magamat naponként halálba adva, a kisebb csatákban való fegyelmezett, hűséges helytállással tudok csak radikálisan felkészülni azokra a napokra.

„De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?”
Lukács 18:8.2019. március 10.                                                    Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 248
Re:Életjelek
« Válasz #742 Dátum: 2019 Március 11, 08:04:11 »
Kedves Tünde!
Örülök annak, amit írtál.
Értsd jól kérlek! Nem a történteknek örülök és annak, hogy szenvedsz, hanem annak, hogy nem vagyok egyedül, mert bizony velem is előfordul, hogy indulatos, ideges vagyok, utoljára épp szombaton keserítettem meg Mennyei Atyámat a helytelen viselkedésemmel. Elméletben nagyon jól tudom, hogy mi a kedves Istennek és mi nem, de a gyakorlatban még nem mindíg tudom a jót cselekedni. Jakab levele jutott eszembe: "Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát." Igen, minden szó igaz és mennyire fáj amikor nem sikerül így tenni. Amikor elbukok, főleg ha kicsit gyakrabban, sajnos megfordul a fejemben, hogy nem vagyok méltó arra, hogy Isten a gyermekének nevezzen. De olyan jó, hogy kérhetünk bocsánatot. És olyan jó, hogy kapunk is. Minden nap tapasztalom, hogy Isten  nem úgy bánik velem, mint ahogy megérdemelném.
Együtt érzek veled. Fogadd szeretettel ezt a pár sort és legyen biztatás neked, nekem, mindenkinek, aki olykor-olykor elbukik.
"Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk." (Róma 8:15-17)

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3975
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #743 Dátum: 2019 Március 11, 11:58:53 »
Köszönöm a kedves, őszinte gondolatokat, Sofia!  :2smitten:
Nem szoktam gyakran elbukni ezen a téren, azért is fájt annyira. Viszont jó újra és újra szembesülni tökéletlenségemmel, mert az Úr nélkül senki sem képes Isten tetszésére élni.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3975
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #744 Dátum: 2019 Március 15, 19:06:37 »
Gondolatok március idusán

 

A világegyetem ősi morajlásából felsejlő,

gigantikus rezgéshullámokban lüktető idő rostjai közt,

látni vélek valami hatalmas, titokzatos felfoghatatlant,

mit megmagyarázni lehetetlen, szavakba önteni képtelenség.

A szabadságra teremtett ember Ádámtól fogva küzd,

évezredek szorításában verte rá láncait a bűn,

s kegyetlen háborúk, rabszolgasors, inkvizíció és világégés

martalékává vált a hőn áhított, elérhetetlen igazság.

Újra és újra roppant tüzek lobbantak a letiport lelkekben,

hogy visszaszerezzék az elveszettet, a pénzen meg nem vehetőt,

foggal-körömmel lerázzák kisebesedett, kemény nyakukról

a hozzájuk hasonlók által rájuk nehezedő, súlyos igát,

fuldoklásból fellélegezve szárnyat s zászlót bontsanak,

feledve bajt, s röppenjenek e vajúdó föld feletti kék végtelenbe.

 

Hiábavaló lett volna annyi őszinte könny, elszenvedett fájdalom,

végsőkig lemondás, nélkülöző önfeláldozás, példamutató hűség?

 

Szinte minden nép vívja szabadságát, akár esküdözve is,

életeket áldozva ez ingatag oltáron, mely nem szül nekik rendet,

imádkozva, mantrázva, barikádot emelve, gyűlölve és vért ontva,

egymást aljasul elárulva, színt váltva társak fölé kerekedve,

jelszót szajkózva, bálványt emelve, de lélekben rongyosan,

elámítva e süllyedő világhoz fűzött, hiú reményekkel,

tépett vágyakat, felfedezett jogokat pontokba szedve…

 

Vajon milyen Istenhez fohászkodnak a későbbi bűnhődés elkerüléséért,

hisz a balsors okát s kimenetelét csak az Örökkévaló tudja

(mert Őbenne élünk, mozgunk, létezünk),

Aki szentségében felette áll a nemzetiszín, háborgó csatazajnak,

s kizárólag töredelmes, alázatos szívekben gyönyörködik,

átadva az ítéletet a Szabadítónak: kereszten halt Egyszülött Fiának,

aki a feltámadt Krisztus – AZ IGAZSÁG ÉLŐ TÖRVÉNYE:

Ige, mely egyedülálló hatalmánál fogva valóban szabaddá tesz.

 

Most itt állunk pőrén, ábrándjainkban elázva. S az Isten hív.

 

2019. március 15.                                                Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3975
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #745 Dátum: 2019 Március 30, 17:46:05 »
 Csak az Úrban bízz!

 

A Bibliában eligazítást kapunk szívünk állapotára, mindennapi élethelyzetünkre, sőt a világtörténelem alakulására nézve is. Amik korábban megírattak, mind a mi okulásunkra írattak meg.

Az Ige örök, szent és igaz, ahogy akiből származik, Ő is szent, örök és igaz. „Őbenne élünk és mozgunk” – írja Pál. Isten felette áll e földi társadalmaknak, sőt felügyeli őket. Hatalmában vannak az idők, időpontok, a folyamatok és a végkifejletek. Kezében tartja az általa teremtett világmindenséget. Bölcsességéből fakadóan „…ő változtatja meg az időket és az időknek részeit; dönt királyokat és tesz királyokat.” Dániel 2:21.

 

Ahogy az ókori birodalmak felemelkedtek, uralkodtak, majd összeomlottak, úgy a maiak is. „Mindennek rendelt ideje van.”

Prédikátor 3:1.

Nabukodonozort Isten emelte világuralmi pozícióba, ám amikor a király visszaélt hatalmával (magának tulajdonítva a dicsőséget), az Úr megbüntette ős, és virágzó birodalmát ma már csak régészeti leletekből, ókori feljegyzésekből ismerjük. Bár ma országoknak és államoknak nevezzük a kijelölt határokon belül élő nemzeteket, Isten ugyanúgy irányítja a történelem kerekét, mint az elmúlt évezredek során.

Minden kormánynak, elnöknek és államfőnek tudnia kell, hogy az örökkévaló Isten módszerei nem változtak:

„Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.”

Jakab 4:6.

Mindent okkal és céllal enged meg, ne legyünk büszkék még származásunkra nézve sem, és ne emberekbe vessük bizodalmunkat!

„Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve! Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr; Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik.”

Jeremiás 17:5-8.

 

Már szinte elcsépeltnek tűnik, annyiszor hallottuk már azt a felszólítást: „Bízz az Úrban!” Pedig e nélkül nem működhet biblikus módon a hívő élet.

E földön megbízunk a házastársunkban, gyermekeinkben, barátainkban, politikusokban, kormányokban. Egy bizonyos határig ez kívánatos és elvárt, de ha több és mélyebb ez, mint amit Isten felé táplálunk a szívünkben, akkor komoly baj van. S néha észre sem vesszük.

 

„Bizalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.”

Példabeszédek 5:3.

 

Egyik király Egyiptomból kért segítséget, amikor ellenség fenyegette. Félt a csata kimenetelétől, mégsem az Úrhoz menekült, magát megalázva, hanem egy pogány uralkodóhoz, aki halandó ember. El is pecsételte ezzel a sorsát.

Hogy is olvastuk Jeremiásnál? „… testbe helyezi erejét, az ÚRTÓL PEDIG ELTÁVOZOTT AZ Ő SZÍVE.”

Az Ésaiás 55:2-ben azt kérdezi a prófétán keresztül az Úr, hogy „Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér?”

Aki emberben bízik és testbe, vagyis gazdagságba, hírnévbe, pénzbe, helyezi erejét, az tékozol. Lassan eljátssza az üdvösségét, mint ahogy a megrögzött szerencsejátékos a fizetését, a játékgépnél…

Legalább ilyen gonosz dolog az is, ahogy a megkeményedett lelkű, de magasra törtető emberek dicsekednek: az én két kezem erejével, az én eszemmel, az én tudásommal, az én szépségemmel, az én pénzemmel értem el ezt és ezt…

 

Keresztyénként óvatosnak kell lennünk a politikai pártoknak adott bizalmunkkal is. Sőt, még gyülekezeti vezetők, pásztorok, próféták sem tölthetnek be nagyobb helyet a szívünkben, mint ahogy azt Isten jónak látja. Mégis hányan követik őket rajongástól megvakulva!

Csak átmenő „forgalomban” élünk itt, ezen a földön, ahol minden mulandó. Ezért fontos az eseményeket és folyamatokat, az Ige mérlegén józanul felülvizsgálni!

 

2019. március 23.                                        Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3975
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #746 Dátum: 2019 Április 07, 17:55:04 »
                                          Keresztyén állam?

 

„Minden nemzetben kedves ő előtte, aki Őt féli és igazságot cselekszik.”  Apostolok cselekedetei 10:35.

Isten nem a származást és a bőrszínt nézi. Nem a magyar, az orosz, a német vagy amerikai nemzet kedves előtte, hanem mindegyikből az egyes emberek, akik tiszta szívűek, tetteik igazságosak, félik és tisztelik az Urat.

Ha egy kormány kijelenti magáról, hogy ő és az általa szolgált állam „keresztyén”, akkor összes állampolgárának keresztyénné, azaz krisztusivá kellene válnia. Élükön a bibliai Igazság mérlegén megmért, feddhetetlen miniszterekkel, akik minden döntésüket az élő Isten élő törvényéhez szabják, jó lelkiismerettel. Jelenleg nem ismerek ilyen országot, bármennyire is  tisztelem miniszterelnökünket, nagyra becsülöm a családtámogató törvényeket, és imádkozom is a parlamenti munkáért. Tehát véleményem nem hazaáruló kritika. Programjukat tekintve esetleg így fogalmazhatnának: keresztyén értékeket figyelembe vevő vezetés. (De ez így abszurd, mert nincs középút. Vagy a sötétségben jár valaki, vagy a világosságban.)

 

Izrael, kezdetben teljes egészében az egyetlen, változhatatlan, örök törvényhez szabta mindennapi életét. Az Isten számára elkülönített, tehát megszentelt nemzet kivetette magából a bűnt, a szövetség ellen vétkezőket, mint ahogy az élő, emberi szervezet is legtöbbször kilöki az idegen szöveteket. Sajnos, később a hűtlen királyok uralma alatt, a pogányokkal történt keveredéssel a bálványimádás elhatalmasodott.

Így van ez a mai korok társadalmaiban is. Nincs „vegytiszta” keresztyén állam. Lehet az alkotmányt a Biblia elvei és a legmagasabb szintű emberjogi követelmények szerint rögzíteni (ami nagyon jó és kívánatos!), de ez csak kultúra, a társadalmi élet erkölcsi keretbe foglalása, mert a paragrafusok senkit nem tesznek krisztusivá.

„Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.” I. Sámuel 16:7.

Kizárólag a Szent Lélek által újjászületett, az Igének engedelmeskedő embereket jellemezik az új teremtés krisztusi személyiségjegyei. Ez pedig nem kultúra, népi szokás vagy politika, nem a templomokba zárt vallásos hagyomány, hanem a szívekben lüktető élet.

 

2019. március 31.                                              Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3975
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #747 Dátum: 2019 Április 07, 17:55:54 »
                                           Visszatekintés (életem dióhéjban)

 

Tartozom egy bemutatkozó bizonyságtétellel mindazoknak, akikkel nemrég ismerkedtem meg. Református családból származom, három apai nagynéném lelkészfeleség. Jó alapokat kaptam, s bár 13 évesen lekonfirmáltam, a Teremtőbe vetett hitemet nem követték cselekedetek, nem volt élő kapcsolatom az Úrral.

Egy adventi imahéten – ahol együtt tartották az ünnepet a reformátusok és a baptisták – tapasztaltam meg először, milyen a Jézussal megélt valóságos közösség. Annyira magával ragadt minket az élmény, hogy édesanyámmal, két nővéremmel és az öcsémmel járni kezdtünk a baptistákhoz. Vasárnap délelőtt templomba, délután imaházba mentünk.

Rövid időn belül felismertem: elveszett vagyok. Vágy ébredt bennem a tiszta, szent életre, Isten egyre csak vonzott magához közelebb és közelebb, míg őszinte bűnbánatra jutottam, és megtértem. Különleges alkalom volt, amikor anya és 3 lánya együtt merítkezett be. Ezzel egyidejűleg megszűnt a református egyháztagságunk.

 

Egy évvel később újabb, még hatalmasabb élményben volt részem. Tahi táborban megismerkedtem hívő fiatalokkal, akiknek tüzes bizonyságtétele és Jézus iránti szenvedélyes lelkesedése arra ösztönzött, hogy rendezzem az akkor épp langyosodó szívem állapotát. Harmadmagammal félre vonultunk imádkozni, ahol megvallottam a bűneimet, és immár érettebben szántam oda magamat az Úrnak, felmérve a Krisztus-követés „költségeit”. Addig soha nem tapasztalt öröm járt át, ÚJ ember lettem. Át tudtam volna ölelni az egész világot, mert Jézus szeretete és szentséges Lelke tetőtől talpig átjárt, csordultig betöltött.

 

„Szívembe rejtettem a Te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.” Zsoltárok 119:11.

Új fejezet kezdődött, elementáris erővel tört fel bennem az Ige iránti vágy, kutattam, tanulmányoztam a Bibliát. és ez a szenvedély teljesen átformálta a gondolkodásomat, életvitelemet. Az IGE szerelmese lettem. Meggyűlöltem a bűnt és a világot, tudtam, NINCS VISSZAÚT.

A szolgáló évek során férjhez mentem, és négy fiunk született. Istennek hála, az egész családunk az Úré. Az a baptista gyülekezet, ahova aktívan elköteleződtünk, később karizmatikus lett, és kivált a M. B. Egyházból. Rengeteget épültünk a szeretet kapcsolatokban, rengeteget szolgáltunk, ám évekkel ezelőtt olyan mértékű szellemi elhajlás kezdődött, amivel nem tudtunk azonosulni. A szívünkbe írt Ige sűrűn jelzett, sokat szenvedtünk, gyötrődtünk lelkileg. Amikor szóvá tettük a „csúsztatásokat”, visszaéléseket, manifesztációkat, kevés kivétellel elutasításba ütköztünk. Gyülekezetünk „lejtmenetben” sodródott az apostoli-prófétai-tanítványsági mozgalom hullámai közt.

Számomra az adta meg a „kegyelemdöfést”, amikor Rony Chavez fia, Pablo prédikált az Agapé Gyülekezetben. Émelyegtem, fizikai rosszullét kerülgetett, és olyan állapotba kerültem, hogy felálltam és ott hagytam az alkalmat. El kellett menekülnöm a helyszínről. Ekkor tört el bennem valami, ekkor értettem meg, hogy ez az egész irány (hálózatokkal, apostolokkal, prófétákkal együtt) veszélyesen hamis. Férjem szóban, én többnyire írásban küzdöttem az Igazságért, végül mindkettőnket kizártak. Nem volt bennem sem harag, sem neheztelés, csak mérhetetlen fájdalom.

Azóta nem tartozunk a hivatalos egyházi rendszerhez, de Isten gondoskodik rólunk, és kialakította az új testvéri kapcsolatainkat. Az adott lehetőségek között szolgálunk, a tőlünk telhető legradikálisabban ragaszkodva az Igéhez, és várjuk vissza Jézust. Egyik kedvenc igeversemet hadd idézzem végül:

 

„És eljegyeztelek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat.”

Hóseás 2:18-19.

 

2019. április 4.                                                                Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 248
Re:Életjelek
« Válasz #748 Dátum: 2019 Április 07, 20:03:28 »
Kedves Tünde!
Köszönöm az értékes gondolataidat és az őszinte bizonyságtételedet.
Isten áldjon gazdagon! :2smitten:

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3975
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #749 Dátum: 2019 Április 10, 14:11:14 »
Köszönöm szépen, kedves Sofia! Áldjon meg az Úr téged is gazdagon! :2smitten:
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.