Szerző Téma: Életjelek  (Megtekintve 53829 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3807
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #705 Dátum: 2018 Február 13, 14:02:10 »
                          Isten igaz értékeket keres

"Isten bennem annyi értéket lát, amennyi bennem Jézusra emlékezteti, mert számára bennem Jézus az érték."
(Szikszai Szabolcs)

Isten szeretetét senki nem vonhatja kétségbe, hiszen Ő mindent megtett, amikor még a bűneinkben sínylődtünk: a Golgotán keresztre feszített Fiában mindent odaadott a bukott emberiség megmentéséért. Bennünk, a kereszt hívására válaszolókban azonban már azokat az értékeket keresi, melyek alapján Jézus megismer majd minket ama napon.
Melyek ezek az értékek? Nem az önelégült Uram, Uramozás, hiszen ezeket a – magukat keresztyénnek valló – embereket gonosztevőknek nevezi.
Isten a saját Fia „azonosító jelét” fürkészi, meglátja-e a szívünkben. Mert ha eggyé váltunk Vele, és valóban meghaltunk önmagunknak és a világnak, akkor az Ő személyiségjegyeit hordozzuk magunkban. Ez elsősorban a bűn iránti radikális gyűlöletben, az Atya iránti szenvedélyes, szeretetteljes tiszteletben, hitbeli engedelmességben és a felebarátaink felé megnyilvánuló önzetlen szeretetben jut kifejezésre.
Gondoljunk a Máté 25. részében bemutatott képre, amikor az ember Fia beül dicsőséges trónjába, és elé gyűjtetnek a népek. Egyenként választja szét őket, mint a juhokat a kecskéktől. A jobb keze felé állítottakat igazaknak, a bal keze felé állítottakat átkozottaknak nevezi. Az igazakban meglátta a szent ismertetőjegyeket, az átkozottakban nem.

Jézus így szólt, amikor tanítványait bátorította a Vigasztaló Szentlélek ígéretével:
„Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme: és én bennem nincsen semmije.” János 14:30.

Ha az Ő tanítványai vagyunk, úgy kell élnünk, járnunk, ahogy Ő járt. Ha valljuk, hogy Ő bennünk él, akkor bennünk sem lehet a Sátánnak semmije. Nem találhat kapaszkodót sem a gonosz, sem a világ. Még az egónk sem, mert újjászületésünkkor meghaltunk a régi értékrendnek, és teljesen új emberré váltunk. Ezért nincs, és nem is lehet semmi kárhoztatása azoknak, akik Krisztusban vannak. De csak addig, amíg valóban Őbenne maradunk! Ez olyan, mint amikor Péter a vízen járt. Minden idegszálával az őt hívó, szeretett Mesterre fókuszált. Csak amikor a tajtékzó hullámokra és egyszerű ember voltára nézett, akkor kezdett süllyedni.

Isten igaz értékeket keres.

Megtalálja-e bennünk az Úr azokat az isteni géneket (továbbá az ezekből származó maradandó gyümölcsöket, kincseket), amiket az Ő változhatatlan lényéből kaptunk örökségbe? Meglátja-e bennünk szent arcát, amikor a nyomorúságokban izzásig hevíti életünket, kiégetve a salakot? Megismer-e Jézus, s vajon trónjának jobb oldalára állít-e majd, látva a tiszta hitünket és szeretetünket követő igaz cselekedeteinket?

2018. február 13.                                              Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3807
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #706 Dátum: 2018 Március 31, 19:52:54 »
Húsvéti ünnepkör, azaz Peszach – 2018.

 

Krisztus feltámadt! Bizonnyal feltámadt! Ő lett üdvösségünk reménységének erős horgonya. Ámen! Ezzel a jó hírrel emelkedünk felül minden e világi szokáson, kultikus rítuson, vallásos tévelygésen.
 
„Így szólt az Úr: Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek és régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek! És azt mondták: Nem megyünk! Őrállókat is rendeltem föléjük, mondván: Figyeljetek a kürtnek szavára! És azt mondták: Nem figyelünk!”
Jeremiás 6:16-17.
 
Mindenekelőtt hadd osszak meg egy idézetet:
 
 
„A Páska szó a héber pészách szóból származik, ami elkerülést jelent, ugyanis a kivonulás éjszakáján a fő kérdés az volt, hogyan kerüli el az elsőszülötteket a pusztító és öldöklő…
Isten adott egy útmutatást Izrael népének: egy fiatal (egyéves), hím, ép bárányt kellett házanként levágni, és annak vérét felkenni a ház ajtófélfáira.
Azon a bizonyos éjszakán az öldöklő, pusztító angyalt Isten nem engedte be a vérrel megjelölt házba, így az ott tartózkodó elsőszülöttek megmenekültek a haláltól. Ehhez hinniük és engedelmeskedniük kellett Mózesnek, illetve Istennek: a bárányt be kellett szerezni, le kellett vágni, a vérét fel kellett kenni az ajtóra, tűzön sütött húsát meg kellett enniük, mégpedig kovásztalan kenyérrel, keserű fűvel, sietve, indulásra készen, felöltözve. A szabadulás nem volt „automatikus”, együtt kellett működni Isten beszédével…
A keresztények húsvétkor Jézus Krisztus halálát és feltámadását ünneplik, amely nem más, mint a Páska ünnepének igazi beteljesedése… Tehát az ószövetségi kivonulás eseménye, az a bizonyos éjszaka, Jézus Krisztus megváltására mutatott előre… Dávid fia, Jézus Krisztus (Isten Báránya) tényleg, pontosan a zsidó húsvét ünnepén lett engesztelő áldozat az egész világért, hogy aki hisz Benne, az megmeneküljön! (Egyébként, hogy még világosabb legyen a párhuzam: Jézus és tanítványai utolsó vacsorája egy hamisítatlan széderest volt, vagyis a zsidó húsvéti szertartás hagyományát követte.)”
Nasinszky Péter
 
Peszach nélkül értelmezhetetlen a harmadnapi üres sír, mint ahogy ítélethirdetés nélkül értelmezhetetlen a kegyelem.
 
Jézus Krisztus élete, kereszthalála és feltámadása nyitott ajtót az Atyához. Jézus ez az ajtó, a szoros kapu, melyet szerinte kevesen találnak meg. Ő maga a keskeny út is, melyen véleménye szerint kevesen járnak. (Lásd: Máté 7:14.) Miért? Mert a testi ember számára nem vonzó sem az igazság, sem a jogosság, sem az ítélet. A zsoltáros ezt írja:
„Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te arcod előtt.”
Zsoltárok 89:14.
Aki összetört, bűnbánó szívvel leborul az igazság és jogosság trónja előtt, az a Szentlélek által felismeri, hogy Jézus az Ige: Isten kinyilatkoztatott akarata, vagyis maga az Élő Törvény, mely változhatatlan és örökkévaló. Befogadva az Igét, kilép a sötétségből a világosságra, meghal minden réginek, és részesül Isten kegyelmében. Új ember lesz. Feltámad a bűn halálából az életre. Így lesz Krisztusban VALÓBAN SZABAD!
„Sion jogosság által váltatik meg, és megtérői igazság által.” Ésaiás 1:27.
 
Amikor hitéletünk során azt érezzük, hogy sürgetően „valami új” szükséges, mindig a régit, ezt a csodálatos eredetit, az IGÉT kell keresnünk! Főleg a peszachi (húsvéti) ünnepkörben:
 
„Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, aminthogy kovász nélkül valók vagytok, mert hiszen a mi húsvéti (páska) bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott értünk. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában.” I. Kor. 5:7-8.
 
Áldott, bensőséges húsvéti ünneplést, szívbeli megújulást kívánok minden kedves Olvasómnak!
 
 
2018. március 31.                                                       Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3807
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #707 Dátum: 2018 Április 01, 12:21:00 »
"A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére; és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön-örökké. Ámen."

Zsidók 13:2o-21.

„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3807
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #708 Dátum: 2018 Április 13, 20:20:49 »
Kipróbáltság a saját hitvallásunk alapján
 

Nem stílusom az össze-vissza irkálás, nem szoktam kapkodva dobálózni a szavakkal. Azt sem gondoltam magamról soha, hogy nálam van a „bölcsek köve”. Ha azonban az Igazságról van szó, abból nem engedek. A szóharcokat viszont inkább elkerülöm. Ami megérett bennem és kikívánkozik, azt megosztom, talán épülhet belőle más is.
Mindennek egyenes következménye, természetes velejárója, hogy üzenetem keményen megmérettetik.
 

„Mert ha mi ítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk el. De mikor ítéltetünk, az Úrtól taníttatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk.” I. Kor. 11:31-32.
Az Úr mindenben megpróbál, amit mondok vagy írok. Hitvallásomat a gyakorlatban is valóra kell váltanom. Isten neve ne csúfoltasson miattam így: „Bort iszik és vizet prédikál.”
Volt már részem kellemetlen helyzetekben. Isten nevelő célzatú dorgálásában, fenyítésében. Testi-lelki nyomorúságokban, melyek elcsendesítettek, és az állhatatosságomat acélosították. Alázatra tanítottak, formáltak jellememben, és az Ige iránti odaszántságomban.
„Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak.” Zsidók 12:11.
 

Nagy felelősség terhel mindnyájunkat – tovább kell adni azt, ami ránk bízatott! De mindig olyan szívvel, ami radikális mivoltában nem provokáló, hanem engedelmes. Szókimondásában nem fennhéjázó, hanem alázatos. Pártatlanságában nem hivalkodó, hanem szelíden az Igazsághoz ragaszkodó.
Megfigyeltem, hogy mindenben megpróbáltatunk, amire másokat tanítunk, amit tanácsolunk, vagy amit számon kérünk. Istenfélelemből, türelemből, hűségből, szelídségből, tisztaságból, becsületességből „vizsgázunk”, és hasznunkra válik.
 

„De kicsoda szenvedheti el az Ő eljövetelének napját? És kicsoda áll meg az Ő megjelenésekor? Hiszen olyan Ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosóknak lúgja. És ül mint ötvös vagy ezüst tisztogató és megtisztítja Lévi fiait és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt.”
Malakiás 3:2-3.
 

2018. április 12.                                              Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.