Szerző Téma: Életjelek  (Megtekintve 57614 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #705 Dátum: 2018 Február 13, 14:02:10 »
                          Isten igaz értékeket keres

"Isten bennem annyi értéket lát, amennyi bennem Jézusra emlékezteti, mert számára bennem Jézus az érték."
(Szikszai Szabolcs)

Isten szeretetét senki nem vonhatja kétségbe, hiszen Ő mindent megtett, amikor még a bűneinkben sínylődtünk: a Golgotán keresztre feszített Fiában mindent odaadott a bukott emberiség megmentéséért. Bennünk, a kereszt hívására válaszolókban azonban már azokat az értékeket keresi, melyek alapján Jézus megismer majd minket ama napon.
Melyek ezek az értékek? Nem az önelégült Uram, Uramozás, hiszen ezeket a – magukat keresztyénnek valló – embereket gonosztevőknek nevezi.
Isten a saját Fia „azonosító jelét” fürkészi, meglátja-e a szívünkben. Mert ha eggyé váltunk Vele, és valóban meghaltunk önmagunknak és a világnak, akkor az Ő személyiségjegyeit hordozzuk magunkban. Ez elsősorban a bűn iránti radikális gyűlöletben, az Atya iránti szenvedélyes, szeretetteljes tiszteletben, hitbeli engedelmességben és a felebarátaink felé megnyilvánuló önzetlen szeretetben jut kifejezésre.
Gondoljunk a Máté 25. részében bemutatott képre, amikor az ember Fia beül dicsőséges trónjába, és elé gyűjtetnek a népek. Egyenként választja szét őket, mint a juhokat a kecskéktől. A jobb keze felé állítottakat igazaknak, a bal keze felé állítottakat átkozottaknak nevezi. Az igazakban meglátta a szent ismertetőjegyeket, az átkozottakban nem.

Jézus így szólt, amikor tanítványait bátorította a Vigasztaló Szentlélek ígéretével:
„Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme: és én bennem nincsen semmije.” János 14:30.

Ha az Ő tanítványai vagyunk, úgy kell élnünk, járnunk, ahogy Ő járt. Ha valljuk, hogy Ő bennünk él, akkor bennünk sem lehet a Sátánnak semmije. Nem találhat kapaszkodót sem a gonosz, sem a világ. Még az egónk sem, mert újjászületésünkkor meghaltunk a régi értékrendnek, és teljesen új emberré váltunk. Ezért nincs, és nem is lehet semmi kárhoztatása azoknak, akik Krisztusban vannak. De csak addig, amíg valóban Őbenne maradunk! Ez olyan, mint amikor Péter a vízen járt. Minden idegszálával az őt hívó, szeretett Mesterre fókuszált. Csak amikor a tajtékzó hullámokra és egyszerű ember voltára nézett, akkor kezdett süllyedni.

Isten igaz értékeket keres.

Megtalálja-e bennünk az Úr azokat az isteni géneket (továbbá az ezekből származó maradandó gyümölcsöket, kincseket), amiket az Ő változhatatlan lényéből kaptunk örökségbe? Meglátja-e bennünk szent arcát, amikor a nyomorúságokban izzásig hevíti életünket, kiégetve a salakot? Megismer-e Jézus, s vajon trónjának jobb oldalára állít-e majd, látva a tiszta hitünket és szeretetünket követő igaz cselekedeteinket?

2018. február 13.                                              Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #706 Dátum: 2018 Március 31, 19:52:54 »
Húsvéti ünnepkör, azaz Peszach – 2018.

 

Krisztus feltámadt! Bizonnyal feltámadt! Ő lett üdvösségünk reménységének erős horgonya. Ámen! Ezzel a jó hírrel emelkedünk felül minden e világi szokáson, kultikus rítuson, vallásos tévelygésen.
 
„Így szólt az Úr: Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek és régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek! És azt mondták: Nem megyünk! Őrállókat is rendeltem föléjük, mondván: Figyeljetek a kürtnek szavára! És azt mondták: Nem figyelünk!”
Jeremiás 6:16-17.
 
Mindenekelőtt hadd osszak meg egy idézetet:
 
 
„A Páska szó a héber pészách szóból származik, ami elkerülést jelent, ugyanis a kivonulás éjszakáján a fő kérdés az volt, hogyan kerüli el az elsőszülötteket a pusztító és öldöklő…
Isten adott egy útmutatást Izrael népének: egy fiatal (egyéves), hím, ép bárányt kellett házanként levágni, és annak vérét felkenni a ház ajtófélfáira.
Azon a bizonyos éjszakán az öldöklő, pusztító angyalt Isten nem engedte be a vérrel megjelölt házba, így az ott tartózkodó elsőszülöttek megmenekültek a haláltól. Ehhez hinniük és engedelmeskedniük kellett Mózesnek, illetve Istennek: a bárányt be kellett szerezni, le kellett vágni, a vérét fel kellett kenni az ajtóra, tűzön sütött húsát meg kellett enniük, mégpedig kovásztalan kenyérrel, keserű fűvel, sietve, indulásra készen, felöltözve. A szabadulás nem volt „automatikus”, együtt kellett működni Isten beszédével…
A keresztények húsvétkor Jézus Krisztus halálát és feltámadását ünneplik, amely nem más, mint a Páska ünnepének igazi beteljesedése… Tehát az ószövetségi kivonulás eseménye, az a bizonyos éjszaka, Jézus Krisztus megváltására mutatott előre… Dávid fia, Jézus Krisztus (Isten Báránya) tényleg, pontosan a zsidó húsvét ünnepén lett engesztelő áldozat az egész világért, hogy aki hisz Benne, az megmeneküljön! (Egyébként, hogy még világosabb legyen a párhuzam: Jézus és tanítványai utolsó vacsorája egy hamisítatlan széderest volt, vagyis a zsidó húsvéti szertartás hagyományát követte.)”
Nasinszky Péter
 
Peszach nélkül értelmezhetetlen a harmadnapi üres sír, mint ahogy ítélethirdetés nélkül értelmezhetetlen a kegyelem.
 
Jézus Krisztus élete, kereszthalála és feltámadása nyitott ajtót az Atyához. Jézus ez az ajtó, a szoros kapu, melyet szerinte kevesen találnak meg. Ő maga a keskeny út is, melyen véleménye szerint kevesen járnak. (Lásd: Máté 7:14.) Miért? Mert a testi ember számára nem vonzó sem az igazság, sem a jogosság, sem az ítélet. A zsoltáros ezt írja:
„Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te arcod előtt.”
Zsoltárok 89:14.
Aki összetört, bűnbánó szívvel leborul az igazság és jogosság trónja előtt, az a Szentlélek által felismeri, hogy Jézus az Ige: Isten kinyilatkoztatott akarata, vagyis maga az Élő Törvény, mely változhatatlan és örökkévaló. Befogadva az Igét, kilép a sötétségből a világosságra, meghal minden réginek, és részesül Isten kegyelmében. Új ember lesz. Feltámad a bűn halálából az életre. Így lesz Krisztusban VALÓBAN SZABAD!
„Sion jogosság által váltatik meg, és megtérői igazság által.” Ésaiás 1:27.
 
Amikor hitéletünk során azt érezzük, hogy sürgetően „valami új” szükséges, mindig a régit, ezt a csodálatos eredetit, az IGÉT kell keresnünk! Főleg a peszachi (húsvéti) ünnepkörben:
 
„Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, aminthogy kovász nélkül valók vagytok, mert hiszen a mi húsvéti (páska) bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott értünk. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában.” I. Kor. 5:7-8.
 
Áldott, bensőséges húsvéti ünneplést, szívbeli megújulást kívánok minden kedves Olvasómnak!
 
 
2018. március 31.                                                       Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #707 Dátum: 2018 Április 01, 12:21:00 »
"A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére; és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön-örökké. Ámen."

Zsidók 13:2o-21.

„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #708 Dátum: 2018 Április 13, 20:20:49 »
Kipróbáltság a saját hitvallásunk alapján
 

Nem stílusom az össze-vissza irkálás, nem szoktam kapkodva dobálózni a szavakkal. Azt sem gondoltam magamról soha, hogy nálam van a „bölcsek köve”. Ha azonban az Igazságról van szó, abból nem engedek. A szóharcokat viszont inkább elkerülöm. Ami megérett bennem és kikívánkozik, azt megosztom, talán épülhet belőle más is.
Mindennek egyenes következménye, természetes velejárója, hogy üzenetem keményen megmérettetik.
 

„Mert ha mi ítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk el. De mikor ítéltetünk, az Úrtól taníttatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk.” I. Kor. 11:31-32.
Az Úr mindenben megpróbál, amit mondok vagy írok. Hitvallásomat a gyakorlatban is valóra kell váltanom. Isten neve ne csúfoltasson miattam így: „Bort iszik és vizet prédikál.”
Volt már részem kellemetlen helyzetekben. Isten nevelő célzatú dorgálásában, fenyítésében. Testi-lelki nyomorúságokban, melyek elcsendesítettek, és az állhatatosságomat acélosították. Alázatra tanítottak, formáltak jellememben, és az Ige iránti odaszántságomban.
„Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak.” Zsidók 12:11.
 

Nagy felelősség terhel mindnyájunkat – tovább kell adni azt, ami ránk bízatott! De mindig olyan szívvel, ami radikális mivoltában nem provokáló, hanem engedelmes. Szókimondásában nem fennhéjázó, hanem alázatos. Pártatlanságában nem hivalkodó, hanem szelíden az Igazsághoz ragaszkodó.
Megfigyeltem, hogy mindenben megpróbáltatunk, amire másokat tanítunk, amit tanácsolunk, vagy amit számon kérünk. Istenfélelemből, türelemből, hűségből, szelídségből, tisztaságból, becsületességből „vizsgázunk”, és hasznunkra válik.
 

„De kicsoda szenvedheti el az Ő eljövetelének napját? És kicsoda áll meg az Ő megjelenésekor? Hiszen olyan Ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosóknak lúgja. És ül mint ötvös vagy ezüst tisztogató és megtisztítja Lévi fiait és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt.”
Malakiás 3:2-3.
 

2018. április 12.                                              Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #709 Dátum: 2018 Április 21, 21:07:06 »
                                            KITÜNTETÉS

 

„Keressétek az Urat mindnyájan e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekesztek; keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot: talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján!” Sofóniás 2:3.

 

Mai posztmodern világunkban, ha az Igéhez ragaszkodsz, az életed könnyen gúny tárgyává válhat, hitelveidért megvethetnek. Többnyire a hátad mögött, de akár szemtől szembe is. Még keresztyén berkeken belül is. Peregjen le rólad a gyász, mert MINDENT MEGÉR Jézusnak majd hozzád intézett elismerése:

 

„Jól van jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te Uradnak örömébe.” Máté 25:23.

 

Ha azt teszed, amit helyesnek és jónak lát az Úr, akkor ne félj, életed kedves Isten előtt!

Az emberek bántó elutasítása pedig… kitüntetés.

 

2018. április 21.                                             Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #710 Dátum: 2018 Április 29, 19:58:27 »
Atyai hagyományok – kontra Isten törvénye

Veszélyes tanokkal nézünk szembe manapság. Többféle eretnekség kering, melyek megvizsgálatlanul itatják át és vezetik félre azokat, akik nem ismerik kellőképpen az Írásokat. Részben a pásztorok és tanítók hibájából, részben az egyes emberek saját mulasztása az oka. Minden hívő keresztyénnek olyannak kellene lennie, mint a béreai gyülekezet tagjai, akik napról-napra utána néztek Pál apostol tanításainak, kutatva a Törvényt és a prófétákat, hogy úgy van-e minden, ahogy a prédikációkban hallották.

Amikor tizenhárom évesen konfirmáltam, szóról-szóra megtanultam a Bibliából és a Kátéból a hitelvi alapigazságokat. Ezek között volt a Tízparancsolat is, benne a szombat törvényével, mint nyugalomnap megszentelésével: Isten számára elkülönítve a többi naptól. Minden mással együtt ezt is tudtam, mégsem kérdeztem meg, hogy az olvasottak ellenére miért vasárnap járunk templomba.
Komolyan hittem Istenben, de csak egy év múlva tértem meg. Bemerítkeztem, és elpecsételve életemet Megváltómnak, kijöttem a sötétségből a világosságra. Fényt gyújtott lelkemben, hogy megkülönböztessem a jót és a rosszat, sőt szakadjak el a bűneimtől. Teljes irányváltás történt a gondolkodásomban, őszintén szerettem az Urat. Ennek ellenére még mindig garázdálkodott a bűn az életemben. Olvastam a Bibliát és imádkoztam. Akkor már egy baptista gyülekezetben éltem meg a hívők közösségét, sok kérdés azonban fel sem merült bennem, annyira naivan követtem a vezetők útmutatásait, a gyülekezeti szokásokat, és a szüleim által belém nevelt erkölcsi irányelveket.

Egy évvel később kaptam egy rendkívül erőteljes érintést Istentől. Olyan ellenállhatatlanul vonzott magához, mint mágnes a vasat. Kifordította a szívemet, szembesített a fonákjával. Belenéztem abba a tükörbe, amit így hívnak: a szabadság tökéletes törvénye. Teljes összetörettetésben és bűnbánatban ragadtam meg Jézust, mint tökéletes Krisztust (pontosabban Ő ragadott meg engem), és átélhettem szabadítását: újjászülettem. Szerelemre gyúltam az Úr és az Ő Igéje iránt, amit egyszerű szavakkal lehetetlen leírni.
Ma már tudom: ez volt az a pillanat, amikor Isten a jeremiási és ezékieli próféciák szerint bensőmbe helyezte parancsolatait, szívembe írta törvényét, és betöltött Szent Lelkével, hogy az Ő rendeléseiben járjak. (Lásd Jeremiás 31:33. Ezékiel 36:27.)
Olthatatlan tűz lobbant fel bennem, hogy elmélyedjek szavaiban, és megismerjem a Bibliában húzódó párhuzamokat. Meggyűlöltem a bűnt, és csillapíthatatlan szomjúság, éhség töltött be az IGE iránt.

„Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az Igazságot, mert ők megelégíttetnek.” Máté 5:6.

Attól kezdve senki és semmi nem tudott megelégíteni, csak az Igazság. Minél jobban elmélyedtem benne, annál jobban elszakadtam a gyerekkoromban berögződött vallásos és a korábban kedvelt népi hagyományoktól. Ez a radikális változás még engem is meglepett, de tisztában voltam vele, hogy a Világosság fiaként kell élnem.
Ekkor értettem meg Pál apostolt:
„És felülmúltam a zsidóságban nemzetembeli sok kortársamat, szerfelett rajongván atyai hagyományaimért.” Gal.1:14.
„De amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem.”       Filippi 3:7.

Ezek alatt nem Isten törvényét, hanem az ősök hagyományait értette. Nem a Tórára mondta azt, hogy „kár és szemét”, hanem a vének kötelező érvényű elvárásaira, melyek a zsidó kultúra eleven részét képezték, de nem az Isten által lefektetett parancsolatok voltak. Az írástudók és a farizeusok olyan szabályrendszerrel terhelték meg az embereket, amit Isten soha nem kért. Jézus ezért feddte meg a vezetőket, mert kemény dogmáikkal megnyomorították a népet. Isten törvénye gyönyörűség, az emberi parancsolatok pedig megbéklyóznak.
Jézus igazán tanította az Atya útmutatásait, mert Ő maga volt az élő törvény: a testté lett Ige.

Nem Isten Törvényével van tehát a gond, hanem velünk. Az emberi gondolkodásmóddal. Nem a Szent Írásokkal, hanem az emberi okoskodás gyártotta szokásokkal, vallásos mázzal, szélsőséges megnyilvánulásokkal. S bizony, még napjaink keresztyénsége is szorgalmasan gyártja az újabbnál újabb, a megszokottnál mindig hangzatosabb, a viszkető fülűeknek kellemesebb kicsengésű karizmatikus „parancsolatokat”. Pedig János apostol ezt írja:

„És néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok.” I. János 2:20.

Hogy is van ez? Valóban mindent tudhatunk? Ez a kijelentés azokra vonatkozik, akiknek szívébe maga Isten írta be a Törvényét. Ha alázatban maradunk és Lélek szerint járunk, akkor Ő mindenre megtanít. Jézus mondja:
„Ama Vigasztaló pedig, a Szent Lélek,a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.”         János 14:26.
„De mikor eljön amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra.”      János 16:13.

Amikor a világ Világossága fényt gyújt a szívünkben, akkor többé már nem emberi bölcseletek, vallásos eszmék, családi vagy gyülekezeti szokások, őseinktől örökölt nemzeti hagyományok vezetik az életünket, hanem az Örökkévaló Isten örök Igazsága. Szívünkben tűz, kezünkben fáklya. Bőrszíntől, kortól, nemtől függetlenül.

„És az a kenet, amelyet ti kaptatok Tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket: hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok Őbenne.” I. János 2:27.

2018. április 29.                                             Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #711 Dátum: 2018 Május 20, 13:10:28 »
                                             Shavuot és a kezdetek
 
„És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.”
Ezékiel 36:27.
 
Isten minden tervét csodálatos módon valóra váltja, szolgáinak tett ígéreteit hűségesen megtartja.
Izrael népe a Sinai hegy lábánál vált igazán nemzetté, amikor az Egyiptomból való kiszabadulás után Isten elválasztotta, elszentelte őket magának a Törvény adása által.
Addig csak vándoroltak a pusztában, ám Isten minden egyes izraelitára egységesen vonatkozó parancsolatai, illetve azok megtartása egységbe tömörítette, minden más néptől különbözővé tette őket. Az Istennel való kapcsolat és a Neki való engedelmesség közösségi létformát teremtett.
 
Ma sincs ez másként. Jeruzsálemben, Shavuot ünnepén beteljesedett Jóel próféciája. Az Úr kitöltötte Lelkét a Neki engedelmes tanítványokra. Szívükbe helyezte törvényét, hogy az Úr rendeléseiben és parancsolataiban járjanak szeretettel és örömmel, Jézus Krisztushoz hasonlóan, a Lélek által betöltve az élő törvényt, képessé válva a bűn feletti győzelemre:
 
„Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké lesznek, ők pedig népemmé lesznek.”
Jeremiás 31:33.
 
Shavout – az aratáshoz hasonlóan – az engedelmességünk felajánlása első zsengeként, hogy Isten Szentlelke további gyümölcsöket teremjen bennünk és általunk. Mind egyénileg, mind közösségi szinten. Továbbá a törvényadás (mint Isten „jegyességi ajándékának”) ünnepe is, mert kőtáblák helyett a szívünk hústábláin lángolnak szerelmesen az Úr parancsai. Akik szeretik ez Igéket és Isten törvénye szerint élnek, azokat Ő Lelke által szent nemzetté, királyi papsággá egyesíti:
 
„És adok nékik egy szívet és egy utat, hogy mindenkor engem féljenek, hogy jól legyen dolguk, nékik és az ő fiaiknak ő utánuk.”
Jeremiás 32:39.
 
Csakis ezen a módon valósulhat meg Isten népének krisztusi egysége. Minden más jellegű törekvés – legyen az bármennyire „keresztyéni” – nem Isten és az Ő testté lett Igéjének dicsőségét szolgálja.
 
2018. május 20.                                   Guti Tünde

„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #712 Dátum: 2018 Június 08, 21:16:17 »
 Védekezés az ördögi fortélyokkal szemben

 

„Hogy teljesítsem a Te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem, a Te törvényed keblem közepette van.” Zsoltárok 40:9.

 

Az antikrisztusi szellemiség már az Édenben jelen volt. A kígyó ravaszul kételyt ébresztett Évában: „Csakugyan azt mondta az Isten?”

Előbb elbizonytalanít, aztán félrevezet. Először finoman félretolja az Igazságot, majd nyílt ellenszegülésre bujtat. Kire hallgatunk?

 

Jézus ezt mondja juhairól:

„Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek hangját.” János 10:5.

 

Mindennapjainkban is jelen vannak a Sátán módszerei. Próbálkozik minden adódó alkalommal, hogy elbuktasson, összezavarjon, megfélemlítsen. Máskor Istent rossz színben tünteti fel, vagy egyenesen idegen személyiségjegyekbe öltözteti. Taktikája hazug és gyilkos.

 

Csak azokat nem tudja félrevezetni és kiiktatni az antikrisztusi tévelygés, akik radikálisan nemet mondanak mindennek, ami még csak látszatra is hamis, naponta kutatják, és a szívükben hordozzák az Igét (Jézus Krisztust, aki Isten élő törvénye), szenvedélyesen ragaszkodva a Szentlélek által kinyilatkoztatott egyedüli Igazsághoz.

 

„Hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívében van törvényem! Ne féljetek az emberek gyalázatától, és szidalmaik miatt kétségbe ne essetek!” Ésaiás 51:7.

 

2018. május 19.                                      Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #713 Dátum: 2018 Június 08, 21:17:00 »
  MINDVÉGIG ÁLLHATATOSAN

 

„Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt.” 1. Péter 4:14.

 

Amikor arcul csapnak egyfelől a hitedért, közelebb kerülsz egy arasszal célodhoz: lelked üdvösségéhez. Még ha fáj is, ha szembe köpnek, kigúnyolnak, kárhoztatnak, arcul verve másik oldalon is az Igéért, Isten iránti szerelmes engedelmességedért, ezzel újra közelebb kerültél üdvösségedhez. Mások ütései a Felséges Isten oltalmazó karjaiba löknek, és az Ő kezeiből nem ragadhat ki soha, senki!

 

„Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet.” Zsidók 10:35-36.

 

S igen, bár olykor elcsüggedsz, mert innen is, onnan is nem várt akadályok tornyosulnak eléd, vad viharok csapnak le rád, de nem hátrálsz meg. Elhagytak barátaid, csalódtál a hozzád legközelebb állókban, sőt még a szíved is becsapott. Mégsem fordultál vissza. Néha, legszívesebben menekülnél a kihívások elől, de tudod:

„Annakokáért megvan a szombatja az Isten népének.” Zsidók 4:9. Amikor majd megpihenhetsz Nála. Jézusról így ír az ige:

 

„Ámbár Fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet.” Zsidók 5:8.

 

S te, aki az Ő hűséges követője vagy, szintén engedelmességet tanulsz.

 

„Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk; kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk;” II. Kor. 4:8-9.

 

Sosem fognak arcul verni azért, ha lazán belesimulsz a langyosságba. Azért sem fognak kötekedni veled, ha e világ nótáját fújod, és az általános, mindennapi trendet követed.

Támadásokat, elviselni Krisztusért – lehetetlen, körülmetélt, radikális szív nélkül. Mindent vagy semmit. Csak így érdemes. Ennek ellenére sose félj! Mert:

 

„Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, aki nem hagy titeket * feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.” I. Kor. 10:13.

 

Egyet ne feledj! Az örök életre vezető út minden hívőnek azonos: Jézus Krisztus, az IGE. De a rád leselkedő veszélyek, kísértések és próbák egyediek. Személyre szabottak. Kaphatsz másoktól tanácsot, de nem pszichológiai mesterfogásokra vagy motivációs beszédre van szükséged. Neked kell végigmenni ezen az úton, egyedül, ahol pártfogód és vigasztalód a Szentlélek. Jó, ha szívedbe vésed Pál apostol szavait:

„Mindaz pedig aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra; úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos; Hanem testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.” I. Kor. 9:25-27.

 

Különböző eszmékért bátran meghaltak régen az emberek, de ideológiájuk nem támasztotta fel őket. Jézus Krisztusért viszont, aki a feltámadás és az élet, érdemes vállalni mindent, akár az üldöztetést is. Ő a te Megtartód. Senki nem ragadhat ki kezéből.

Akinek van füle, hallja!

 

2018. május 1.                                                        Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #714 Dátum: 2018 Június 16, 18:44:52 »
Bölcs és bölcstelen sáfár
 
„Már megint negatív üzenet” – hallom lelki füleimmel mások kimondatlan, szűk látókörű véleményét.
Mert általában csak megjutalmazást várnak a keresztyének. S bár Urunk iránti engedelmes szeretetünk alapján ez kedves reménység, de… mégis… Istenfélelemmel, arcpirulással írom, imádkozzunk és vigyázzunk! Nekem az „Uram, Uramozók” jutottak eszembe. Ebben a példázatban Jézus valami félelmetesre figyelmeztet. Kiemelnék belőle néhány szót, ami kétségkívül hozzánk, Bibliát ismerő hívőkhöz szól: „És amely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el… sokkal büntettetik meg.”
 
„Monda pedig az Úr: Kicsoda hát a hű és bölcs sáfár, kit az úr gondviselővé tőn az ő háza népén, hogy adja ki nékik élelmüket a maga idejében? Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor haza jő, ilyen munkában talál! Bizony mondom néktek, hogy minden jószága felett gondviselővé teszi őt. Ha pedig az a szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt, és kezdené verni a szolgákat és szolgálóleányokat, és enni és inni és részegeskedni: Megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja és amely órában nem gondolja, és kettévágatja őt, és a hitetlenek sorsára juttatja. És amely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg, Aki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle, és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle.”
Lukács 12:42-48.
 
S lám, megint ott tartunk, hogy: „Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt önmagában.” 
Jakab 2:17.
 
2018. június 13.                                           Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #715 Dátum: 2018 Június 19, 20:28:39 »
Formáltatás mások által

„És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat.”
Hóseás 2:19-20.

Eljegyzett magának, az Igazság szerelmese vagyok. Így követem hosszú évek óta Jézust, aki Uram és Krisztusom.
Hálás vagyok Istennek minden emberért, akivel életem során találkoztam. Az Úr kegyelméből voltak, akiknek segíthettem, míg mások az én szükségeimet töltötték be. Megmelengeti a szívemet, ha azokra gondolok, akik vigasztaltak, bátorítottak próbáimban, vagy szelíden intettek, ha hibáztam.
Akadtak olyanok is, akik szúrós keménységükkel arra inspiráltak, hogy még mélyebben gyökerezzek bele az Igébe. A szembe támadások, a váratlan kihívások és a hátam mögötti kibeszélések a Szentírás további lázas kutatására ösztönöztek. Még több elcsendesedésre, Isten Igazságának szenvedélyes megismerésére.
Bárkivel is találkoztam élőben vagy virtuálisan, az Atya jót munkált általa a lelkemben. Érettebb lettem hitben, erősebb a reménységben, őszintébb a szeretetben, radikálisabb az Úr iránti engedelmességben. De még rengeteg formálni valója van rajtam.
Mégis, ha lassan is, de haladok előre tovább, bízva és küzdve a keskeny úton, a leckék által megalázkodva, a nyomorúságokban állhatatosságot tanulva, míg elérem hitem célját, a lelkem üdvösségét.

„Mindaz pedig aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra; úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos; Hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.” II. Kor. 9:25-27.

2018. június 13.                                 Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #716 Dátum: 2018 Július 01, 19:40:26 »
 A tanítás Sionból jön

 

„Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lesz a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok; És eljönnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde.” Ésaiás 2:2-3.

 

Az Úr kijelentette, hogy a tanítás Sionból jön. Mégis, de sokan hátat fordítanak Sionnak, mesékre hallgatva és bálványoknak hódolva!

„Jeruzsálemből az Úr beszéde” – mégis, sokaknak közömbös Isten városa. Pedig az Úr hegyéhez fognak özönleni majd a pogányok.

Az igazi tanítás Sionból származik. Tévelygések és eretnekségek már korán, az apostolok életében megjelentek az egyházban, de akkor kaptak „hivatalosan” nagyobb teret, amikor az utolsó izraelita egyházatyát is – így vagy úgy – kiiktatták a gyülekezetek vezetéséből.

Sionból, Jeruzsálemből jön az Úr beszéde. Nem Rómából, nem a niceai zsinattól és nem a nemzetektől, hanem Istennel való megbékélésünk városából. Ezért, ne vonakodjunk hallgatni, olvasni és kutatni ezt a tanítást, mert csak az Igazság Beszéde, a testté lett Ige, és vele együtt a Szentlélek által a szívünkbe írt Törvény az, ami a helyes úton megtart.

Tudjuk, hogy Jézus Krisztus a testté lett Ige: „Aki a törvényt igazán jelenti meg”. (Ésaiás 42:3.) Ő, aki az Úr hegyén imádkozott kereszthalála előtt, az Úr hegyéről emelkedett fel felhőben az Atya jobbjára, és az Úr hegyére érkezik majd vissza megítélni az egész földet.

Vissza kell térni az egyetlen, legelső, eredeti úthoz, amiről így ír az Úr prófétája:

 

 „És lesz ott ösvény és út, és szentség útjának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az.” Ésaiás 35:8.

 

Jézus maga az Út és az Igazság, ezért nem lehet elégszer figyelmeztetni magunkat és másokat, mennyire fontos odafigyelni rá, és Neki engedelmeskedve szívünkbe fogadni az Igazság Szavát!

 

„Így szól az Úr: őrizzétek meg a jogosságot, és cselekedjetek igazságot, mert közel van szabadításom, hogy eljöjjön, és igazságom, hogy megjelenjék: Boldog ember, aki ezt cselekszi, és az ember fia, aki ahhoz ragaszkodik! aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és megőrzi kezét, hogy semmi gonoszt ne tegyen.” Ésaiás 56:1-2.

 

Sokan csak legyintenek, Pilátushoz hasonlóan: ugyan már, mi az igazság?! De Isten egyértelműen tudtunkra adta, mit kíván tőlünk, emberektől:

 

„Megjelentette néked, ó ember, mi legyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.” Mikeás 6:8.

 

Jézus szájából is a Sionból jövő tanítás hangzott, ami az Atya beszéde. Ha elolvassuk a Hegyi Beszédet, lényegében ugyanazokat az eligazításokat és parancsolatokat találjuk, mint a Tórában. Hiszen Jézus már akkor, a kezdeteknél ott vándorolt népével (mint „az Úr Angyala”), s az idők teljességében, e földre a világ Világosságaként megérkezve, üzenetében semmit sem változtatott, hiszen „Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.” Zsidók 13:8.

 

Nem véletlen, hogy így imádkozott főpapi imájában:

 

„Szenteld meg őket a Te Igazságoddal: A Te Igéd Igazság.” János 17:17.

Ő mondta szintén:

„Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak.” Lukács 21:33.

 

Milyen tanításokkal tápláljuk lelkünket?

 

„Így szólt az Úr: Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek és régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek! És azt mondták: Nem megyünk! Őrállókat is rendeltem föléjük, mondván: Figyeljetek a kürtnek szavára! És azt mondták: Nem figyelünk!” Jeremiás 6:16.

 

2018. június                                                     Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #717 Dátum: 2018 Augusztus 02, 20:53:40 »
Veszélyes idők és egy álom

„És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.” Máté 24:10.

Volt egy rémisztő álmom, amit később fogok részletezni. Bevezetésként néhány szót arról, amit fájó szívvel tapasztalunk.
Egyre többen félreértelmezik Pál apostol leveleit, elcsűrik-csavarják a kegyelem lényegét, és a szoros kaput meg sem említve, „könnyű” megtérésre hívogatnak a pódiumról, elhallgatva a teljes Igazságot. Azt az Igazságot, ami megmásíthatatlan és megfellebbezhetetlen. Aminek útja igen-igen keskeny. Ugyanis a megmentő kegyelem csak az ítélet egyidejű hirdetése mellett értelmezhető. Némelyek mégis veszik a bátorságot, hogy szembe állítsák Isten szentséges jellemvonásait. Szeretetét és ítéletét ellentmondásként kezelik, tévelygésbe sodorva az Írásokban kevésbé jártas híveket és a kívülállókat, akiknek Istenről alkotott képük így hamis lesz.
Pál apostol soha nem állította rossznak a törvényt:
„Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó.” Róma 7:12.
Hiszen maga Jézus is ezt mondta az Őt kérdező gazdag ifjúnak:
„Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.” Máté 19:17.
Tömören összegezve a Tízparancsolatról van szó, az Úr Igéi pedig soha el nem múlnak. Sokan mondják, hogy Jézus MÁS parancsolatot adott. Ez így nem igaz. ÚJ parancsot adott, mondhatni MEGÚJULT parancsolatot. Mert a Fiú soha nem mondott és hirdetett mást, mint az Atya a korábbi próféták szája által. Ő és az Atya EGY. Üzenetük is egy. A Lélek pedig ebből merít, ez által vezet, int, tanít és vigasztal.
„Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek.” János 12:49.

Úgy tapasztalom, hogy Jézus eme félreértelmezett szavai és Pál levelei miatt két táborra szakadnak a hívők. Kapcsolatok romlanak meg, barátságok szakadnak szét, mert egyre nagyobb a hézag a kétféle látásmód között. Vannak, akik hallgatnak, vannak, akik vitatkoznak. Mindkét oldal szenved ettől, a világ pedig megrökönyödik, mi ez a színjáték!? Nem hívő ismerőseink panaszolják, hogy az úgynevezett keresztyének mennyire képmutatók. Mert az életük szinte ugyanolyan, mint a világé. (!) S ha már a világ megbotránkozik a magukat keresztyénnek nevező, de jellemben és életvitelben a nevével ellentétesen viselkedő emberekben, akkor vajon hogy vélekedik a mennyei szféra?! Pedig az angyalok vágyva-vágynak betekinteni a megváltás csodájába, amiért Jézus Krisztus e földre jött:

„Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:” Titusz 2:11-12.

Bizony, olyan időket élünk, amikor az Igét háttérbe szorítók, a Bibliából csak a kedveltebb részeket idézgető „viszkető fülűek”, a kereszt naponkénti felvételével az ego halálát elutasítók szembe helyezkednek azokkal, akik a zsoltárossal együtt gyönyörködnek Isten törvényében. Veszélyes napok érkeztek el, de Jézus előre figyelmeztetett. A szeretet kihűlt a világban. De ez a fájó jelenség már az Egyházban is tapasztalható. Megjelent a színtiszta Ige bibliai köntösbe mázolt frázisokkal, megvallásokkal való helyettesítése, Isten örökérvényű parancsolatainak burkolt és nyílt megvetése, törvénykezőnek kikiáltva az egyedüli fundamentumhoz ragaszkodókat.

Mint az elején írtam, volt egy félelmetes álmom. Tömören összefoglalom:

Fogvatartottként álltam többekkel egy csoportban, s velünk szemben vadállatok vicsorítottak ránk, amiket – még – pórázon tartottak hóhéraink. Tudtam, mi vár rám. (Emlékezzetek Néró arénájára!) Hirtelen kiléptem a sorból, és 8-10 méterrel arrébb futottam, szemeimmel keresve valakit, hogy ráhagyjam a cipőimet. Mintegy örökségként. Aztán visszafutottam a helyemre kivégzőim elé.
Amikor felébredtem, nem értettem a cipős jelenetet. Később azonban világossá vált előttem, hogy hitbeli látásomat, radikális engedelmességemet át kell örökítenem az utánam következőknek. (Az Efézus 6:15. szerint az Istennel való megbékélés evangéliumát hirdetők saruja is a lelki fegyverzetünk része.)

Eszembe jutottak Jézus szavai:
„Ekkor sokan elvesztik a hitüket, elárulják és gyűlölni kezdik egymást. Sok hamis próféta is jön, és sok embert félrevezetnek majd. Mivel a gonoszság megnövekszik, sok emberben kihűl a szeretet. Aki azonban mindvégig kitart, az megmenekül.” Máté 24:10-13. (Figyelem! A hitüket elvesztett, egykori hívők árulják el testvéreiket!!!)
Ugyanezt erősítik meg a 10. részben olvasható szavai is:
„Halálra adja pedig testvér testvérét, atya gyermekét; támadnak magzatok szüleik ellen, és megöletik őket. És gyűlöletesek lesztek, mindenki előtt az én nevemért; de aki mindvégig megáll, az megtartatik.” Máté 10:21-22.

Mi ellen kell megállniuk a Krisztus-követőknek? A gyűlölködés, hamis prófétálás, a hitetés és üldözés ellenére. A „könnyű evangélium” ellenére, amitől a gyülekezet „könnyűvérűvé”, azaz paráznává válik. Mindez a báránybőrbe bújt farkasok között.

Olvassuk el Jézus további szavait is:
„Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.” Máté 24:24.

Ha lehet! Akik viszont ismerik az igazi Krisztust, az Ő igazi prófétáinak igazi üzenetét, az igazi Jézust, aki az igaz Atya igaz evangéliumát hirdette, azokat nem lehet becsapni manipuláló pszichológiai színjátékkal és sikerevangéliummal. Ha nyomorúságban megpróbálva is, de megállnak. Nem véletlenül figyelmezteti Pál apostol a hívőket:
„… félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket” Filippi 2:12.

Végezetül fogadjuk meg a Biblia intelmeit, melyeknek hosszú sorából most csak egyet emelnék ki:
„Mert itt az ideje, hogy elkezdődjön az ítélet az Istennek házán, ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? És ha az igaz is alig tartatik meg, hova lesz az istentelen és bűnös?” I. Péter 4:17-18.

2018.  július 28.                                                           Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #718 Dátum: 2018 Augusztus 15, 17:27:56 »
A menyasszony elkészítette magát

Még álmosan tettem-vettem reggel a konyhában, amikor nagyon erőteljesen jött elém egy Ige, és rövid időn belül le is kellett jegyeznem azokat a gondolatokat, amik megragadtak. Az ismétlődő igevers a következő volt:
„… eljött  a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát.”Jelenések 19:7.
Emlékeztem, hogy a Jelenések könyve végén van, ezért gyorsan megkerestem. Óriási öröm töltött be! Hiszek a rhema Igékben! Amikor Isten juttat eszünkbe Igéket a Bibliából, s amiket Lelke által kinyilatkoztat. Ezek a kijelentések nagyon személyesek. Néha talán nem is mond újszerűt, de a Lélek általi kinyilatkoztatás világosságot és meggyőződést ad. Lázba hozza a szívet, minden mástól elszentel az Úr Igazságának.
Sokan vitáznak arról, hogy szükségesek-e a hitet igazoló cselekedetek. A keresztyénség két nagy táborra oszlik. Vannak, akik szerint Jézus Krisztus mindent elvégzett, s mi mindent örökségbe kaptunk, ezért nem kell csinálnunk semmit. Mások szerint (ebbe a csoportba tartozom én is) valóban hit által adatott az üdvösség, és Isten ajándéka ez, de ahhoz, hogy el ne veszítsük, a keskeny úton járva nekünk is hozzá kell tennünk a magunk részét, mert „a hit cselekedetek nélkül meghalt önmagában”. Jakab 2:20.
Mi ez a „magunk része”? Azok az engedelmes cselekedetek, melyek követik a hitünket. A hitünk ugyanis nem csupán Isten puszta létezésében való hitet jelenti, hanem a Neki való feltétel nélküli engedelmességet, az Ő utasításainak követését.

Jézus egyik példázatában kidobták a menyegzői házból azt az embert, aki nem megfelelő ruhában jelent meg. Vajon mi is így járnánk az Atya házában, a Fiú menyegzői vacsoráján? Mi is az illedelmes ruha? Milyennek kell lennie a menyasszonynak, aki várja Vőlegényét?
Azt olvastuk: „… elkészítette magát.” Először is megfürdik, majd hófehér ruhába öltözik. Tudjuk a Jelenések könyvéből, hogy „a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei”. Jelenések 19:8. A fürdés = újjászületés. A készülődés több fázisból áll. Általában többen is segítenek a menyasszonynak a szépítkezésben, de alapvetően ő az, aki készülődik és felöltözik. Izgalma egyre fokozódik, ahogy közeledik a várva-várt pillanat. Pál apostol nem véletlenül figyelmezteti a hívőket:
„Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket…” Filippi 2:12.
Ebben az igeversben megint azzal szembesülünk, hogy nekünk is erőteljesen oda kell tenni magunkat a cél érdekében. Erről szól a Rómabeliekhez írt levél 12:1-2. is:
„… szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.  És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.” Róma 12:1-2.
Hát, ez bizony odaszánásról, életmódunk „átszabásáról” és gondolkodásunk változásáról szól. Folyamatos tökéletesítés egészen a találkozás pillanatáig. S ha ez hűséggel, szenvedélyes szeretettel, valódi igyekezettel és valódi hittel megy végbe, akkor abban a pillanatban ránk is vonatkozik: „…a Bárány felesége elkészítette magát”.
Figyeljünk Péter apostol szavaira is, melyek alapján egyértelműen láthatjuk, hogy a visszatérő Király szeplőtelen jegyesét fogja magához venni:
„Annakokáért szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.” II. Péter 3:14.

2018. augusztus 15.                                           Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #719 Dátum: 2018 Augusztus 18, 14:41:40 »
                              Az evangélium ereje

„Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívő üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek.” Róma 1:16.
Az evangéliumnak nincs szüksége kellékekre. Isten ereje, ezért nem szűkölködik semmiben. Az Úr által kiküldött Ige mindig megcselekszi, amit Ő akar. Isten nem tart igényt semmilyen kultikus vagy pszichológiai mesterfogásokra, ez mind manipuláció, szemfényvesztés. Tévelygésbe sodorja az embereket.

„Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje.” I. Kor. 1:18.

Kizárólag az elegyítetlen evangéliumnak van meg az a képessége, hogy üdvösséget munkáljon a megtérni akarók szívében. Erő a bűn feletti győzelemre, erő ellenállni a világnak és kísértéseinek, erő az óember naponkénti halálba adására, ami a tanítványság alapvető feltétele.
Tehát a kereszt üzenete, az evangélium Isten ereje számunkra. A felhígított evangélium pedig pusztán emberi bölcselkedés, cifra szónoklat vagy mesebeszéd a viszkető fülűeknek, akik sosem gondolták komolyan, hogy Krisztushoz hasonlóan felvegyék a keresztet, azaz meghaljanak önmaguknak. Pedig ez az evangélium magja. A halált és kárhozatot érdemlő embert átöleli az Örökkévaló Atya szeretete, ha ezeket beismerve feladja magát. Isten túláradó kegyelmében részesülhet a Jézus Krisztusban való hit által, ha őszintén megbánja és elhagyja bűneit. Kibékül a szeretetét és szövetségét felajánló Istennel. Ítélet és kegyelem tehát szorosan összefügg. Így teljes a döntésre hívó evangélium, ami ha szent Magként megfogan valaki szívében, tökéletes odaszánást igényel.

Minden más hamis evangélium, és hamis Krisztust mutat be.

„… nem járunk ravaszságban, és nem is hamisítjuk meg az Istennek Igéjét… Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek.” II. Kor. 4:2-3.

Nem ravaszkodott Pál, nem beszélt rá senkit, nem mutatott egyszerűbb, simább, kellemesebb utat, mint amiről Jézus is beszélt. Ez pedig a szoros kapu és keskeny út. Akiknek Krisztus, a világ Világossága megnyitotta a szemeit, azok befogadták és megértették az igaz evangéliumot. Akik nem fogadták be a világosságot és az Igazságot, azok kitették magukat a hazugság ámításának és a tévelygés erejének. Ezért is hirdetnek annyiféle kiforgatott, meghamisított ál-evangéliumot, amit akár még csodák is kísérhetnek, de hiányzik belőle az újjászületést munkáló teremtő erő.

„… akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak”  II. Thess 2:11.

A Szentlélekkel való betöltekezés és az új szövetség legfontosabb jele az evangélium hirdetése nyomán az Igével, az Igazsággal való egyesülés, mert az új teremtésben lakozást vesz az Úr. Ahogy Ezékielnél olvassuk:
 „És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.” Ezékiel 36:27.

Az új teremtést a benne munkálkodó Lélek folyamatosan Isten Igéjének megtartására ösztönzi. Ennek gyümölcseként megjelenik életében az isteni bölcsesség, a békés, tiszta gondolkodás, a megszentelt beszéd, örömteli bátorság az Igazság hirdetésére, és a szükségeket betölteni akaró, őszinte, alázatos szeretet. Az igazi evangélium hallatán, az Igazság befogadása által dinamikus, elszánt döntés születik, ami erőteljes, megalkuvástól mentes, a tiszta Igét tisztelő hitéletben folytatódik. Istenfélelem jellemzi. Isten valóságos ereje, ezért nincs szüksége semmilyen kiegészítő, vallásos mázba burkolt okkult kellékekre, szélsőséges karizmatikus megnyilvánulásokra, veszélyes manifesztációkra.
Megfontolandók Pál szavai:

„De ha szinte mi, vagy mennyből való angyal hirdetne is nektek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok… Mert most embereknek engedek-e, vagy az Istennek? Vagy embereknek igyekszem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.”
Galata 1:8, 10.

2018. augusztus 18.                                                       Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.