Szerző Téma: Életjelek  (Megtekintve 69603 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4037
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #825 Dátum: 2020 Szeptember 12, 14:11:18 »
A végső időkre szóló próféciák kellős közepén élünk

 

                  „… és felteszik a pusztító utálatosságot.” Dániel 11:31.

 

Régóta foglalkoztat ez a téma, és megválaszolatlan kérdés maradt számomra a pusztító utálatosság mibenléte. Azt tudjuk történelemből, hogy Antiochus Epiphanes Zeusz szobrot állított fel a jeruzsálemi templomban, és az oltáron disznót áldozott, hogy megfertőzze a szent helyet.

Mostani olvasmányaimban azt értettem meg, hogy Zeusz a görög mitológia legfőbb Istene, a hellén kultúra fő alakja. Szárnyai alatt buja növényként burjánzott el a hellenizmus, ahogy Nagy Sándor birodalmában. A hellenizmus a görög és a keleti műveltség keveredéséből (!) jött létre, mert az uralkodó Antiochus felismerte, hogy a rómaiak terjeszkedésével szemben csak egy egységesített vallást követő néppel szállhat szembe. Egyesítette a szír, a római és a görög főistenségeket, kinek földi képviselőjeként önmagát jelölte meg. Ekkor felvette az Epiphanes, azaz a „magát kijelentő isten” nevet. A vallási reform középpontjában az ünnepek álltak: „istenekké” váló emberekkel és az emberképű istenekkel. (Akárcsak a sokkal későbbi humanizmusban.) Felfelé ívelt a tudomány, a művészetekre pedig az érzelmesség volt jellemző. Különböző bölcsesség-irányzatok születtek, fénykorát élte a filozófia.

Érzések, indulatok, testi vágyak bonyolult összevisszasága a hústest emberek és az emberarcú, emberi természetű istenek kapcsolatában. Nem ismerték a mindenek felett álló, abszolút igazságot, nem ismerték és nem tisztelték az EGY Örök Istent. Túlzás-e azt állítani, hogy a hellenizmus ma is jelen van az egyházban? Nem.

 

„Utálatosság szárnyain pusztít.” Dániel 9:27.

 

Elég csak szétnézni a tömegeket befogadó hallgatóságon, belehallgatni a pulpitusról prédikált „ember ízű” igehirdetésekbe (?) és a leginkább az érzésekre ható dicsőítő dalokba. A zárójelbe tett kérdőjel azért, mert sok helyen már nem az IGÉT hirdetik, hanem viszkető fülűeknek összeállított, vicces tanmeséket. Máshol pedig önmegvalósító motivációs tréning, a vagyonszerzés és a pozitív gondolkodás az előadás tárgya. Hamis krisztusok, hamis próféták, hamis evangélium, más Jézus és idegen tűz az oltáron. Szemünk előtt bontakozik ki az egységes világvallás.

Az antikrisztusi szellemiség erőteljesen pusztít a szívekben az utálatosság szárnyain.

 

„Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljön, így most sok antikrisztus támadt, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valóük…” I. János 2:18-19.

 

A végnapok utolsó szakaszában az Antikrisztus felállítja a templomban ezt a pusztító utálatosságot, ami akár az ő képmása is lehet (ahogy a prófécia első beteljesedésekor Zeusz szobrát helyezték oda), hiszen minden isten fölé emeli magát. De a megtévesztetteknek már a vallási nézetek keveredései és az evengélium megnyirbálása során amúgy is a lelkébe hatolt…

 

„Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólt, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg): Akkor, akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre…”

Máté 24:15-16.

 

Ahogy Lótnak is a hegyre kellett menekülnie, úgy nekünk is, mert „Isten hegyén a gondviselés.” Jézus Krisztus a mi megtartó Kősziklánk.

Közeleg ez a nap. Gyorsabban, mint gondolnánk. Ezért ítéljük meg, szenteljük meg, készítsük fel szívünket, elszakítva magunkat minden gondolati és életmódbeli tisztátalanságtól!

 

„Íme a Bíró az ajtó előtt áll.” Jakab 5:9.

 

2020. szeptember 12.                                                      Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 341
Re:Életjelek
« Válasz #826 Dátum: 2020 Szeptember 14, 08:48:02 »
 :2smitten:

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4037
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #827 Dátum: 2020 Szeptember 21, 16:34:01 »
Isten ismerete és az Ige

Isten igaz ismeretének a hiánya alapozza meg az Újszövetségben lejegyzett jézusi tanítások félreértését és félremagyarázását. A Fiú kijelentette, hogy Ő EGY az Atyával és az Ő beszédeit szólja. Mivel Isten örökkévaló és változhatatlan, kijelentései is örökkévalók, rendelkezései változhatatlanok. Ezért törvény az Ige.
Akik csupán az evangéliumokat és az apostoli leveleket olvassák, és nem merülnek bele azok mélyebb értelmezésébe, nem láthatják meg azokat a párhuzamokat, összefüggéseket, melyek az Ó- és Újszövetség szoros összetartozásából fakadnak. Mind Jézus, mind az apostolok tanítása tele van „a törvény” üzenetével, ugyanis az igaz Egyház Mózes és a próféták alapkövén épült fel, mely „házban” Jézus Krisztus a szegletkő. Ő a központja az egész Bibliának, Ő és tanításai, melyekből a Szentlélek merít, és amelyekre emlékezteti azokat, akik befogadták és szeretik az Igazságot.

Ha valaki olyan Jézust és olyan evangéliumot hirdet, amelyik eltér a szent és igaz Isten lényének jellemvonásaitól, az megcsonkítja és felhígítja a változhatatlan Igét. Ezzel az antikrisztusi utat készíti elő.

2020. szeptember 20.                                                    Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 341
Re:Életjelek
« Válasz #828 Dátum: 2020 Szeptember 23, 09:12:42 »
Nagyon fontos az ószövetség ismerete, mert csak így érthetjük jól az újszövetséget. De ne felejtsük el, hogy Pál apostol mit írt a korinthusiaknak: "Nem mintha magunktól képesek volnánk valamit is kigondolni, mintegy a saját erőnkből, hiszen az alkalmasságunk Istentől való. Ő tett arra alkalmassá, hogy az Újszövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a Léleké. Hiszen a betű öl, a Lélek pedig éltet." Sajnos mostanában elég sok olyan szolgálatot hallottam, ahol túlhangsúlyozták az ószövetségi törvényeket és ezáltal Jézus Krisztus a háttérbe szorult. Ne felejtsük el, hogy az ószövetség a kiválasztott népről és a kiválasztott népnek szólt/szól, az újszövetség pedig mindenkinek Jézus Krisztus által. Az üdvösségünk nem (csak) a törvényektől függ, hanem Jézustól. Jusson eszünkbe, hogy mit mondott a királyok Királya és uraknak Ura: "Én vagyok az út, az igazság és az élet – válaszolta Jézus. – Senki sem juthat el az Atyához, csak általam."

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4037
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #829 Dátum: 2020 Október 27, 19:33:25 »
                             Képernyő helyett kőtáblák

Ahogy ránéztem délelőtt a tévénk pirosan villogó jeladójára, elgondolkodtam azon, hogy a média eszközeivel bármit látnak és hallanak a „felsőbb körök”. Ezért talán legjobb megoldás kihúzni a kábelt a hálózatból. Vagy leakasztani a falról a tévét. Felőlem aztán… hiszen nem nézem. De mit tennék a helyébe?
Elképzeltem, hogy kellő kreativitással, a két kőtábla másolatát szívesebben látnám naponta, a Tízparancsolattal. S ahogy ezen töprengtem, megjelent lelki szemeim előtt egy kép a fölém magasló kereszttel, s a vízszintes gerenda két végén ott voltak a – frigyládába tett – kegyelem táblái. Egyfelől az Isten iránti szeretetteljes elkötelezettség, másfelől az embertársak iránti testvéri szeretet „paragrafusai”.

Csak néztem ámulva, és halványan felderengett előttem Jézus, a megfeszített Krisztus, akinek kitárt karjai mind a tíz élő parancsolatot hirdették a Reá feltekintőknek.

Ahogy a középső szolgagyertyáról (a látott kép alapján a kereszt függőleges gerendája és rajta a Messiás) gyújtják meg a menóra ágain elhelyezkedő mécseseket, úgy Jézus, a világ Világosságaként lobbantja lángra szívünket és Rá függesztett tekintetünket. Átölel az isteni rendelkezések bűnt megemésztő tüze, átjár a szövetség Igéjének hatalmas, izzó lángja, szívembe és csontjaimba rekesztve az Örökkévaló Isten és az Ő Báránya iránti szenvedélyes szeretetet, rendíthetetlen hitet.
Megemlékezem arról a pillanatról, amikor nevemen szólított az Úr, magához vonzott, megtisztított bűneimből, az Igazság felé fordította arcomat, és Lelkével együtt szívembe helyezte törvényét.

A fősodrású média hitetéseitől tehát újra messzire fordulva, tekintetem a hegyekre emelem, ahonnan a segítség érkezik. Jézus Krisztus ez a megtartó kőszikla, az emberiség bármelyik korszakában.

2020. október 26.                                               Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.