Szerző Téma: Tisztítótűz  (Megtekintve 12805 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re: Tisztítótűz
« Válasz #15 Dátum: 2006 November 15, 00:07:35 »
A Katolikus Egyház gyakorolja a szentekhez való imádságokat.

Szentek közül Máriát(Jézus anyját) emelném ki.

Sok évvel ezelött a mindennapi imádságom közé tartozott az "Üdvözlégy Mária..".
Ezt most azért emelném ki életemből,mert ugy hittem,hogy helyes. Nem azt mondom hogy ...., de teljesen felesleges, és értelmetlen.

Itt egy ige ami arról beszél,hogy nem a test(Jézus rokonai),hanem a lélek az ami számít!

Mk 3,31-35
"Ekkor megérkeztek anyja és testvérei; kint megállva beküldtek hozzá, és hívatták őt. Körülötte pedig sokaság ült, és szóltak neki: "Íme, anyád, a fivéreid és nővéreid odakint keresnek téged!" De ő így válaszolt nekik: "Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?" És végignézve a körülötte körben ülőkön, így szólt: "Íme, az én anyám és az én testvéreim. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám."


Máriának és testvéreinek ugyan "protekció-juk" lehetett volna Jézusnál, hogy valami nagyobb lelki megtisztelésben legyen részük, de Jézus Igazságos!

A katolikusok is a szentekhez imádkozás azért gyakorolják, mert Jézust kevésnek tartják, lelkük üdvösségéhez.

De az Ige világosan kimondja:
Jn 14,6
"Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam."

Még hozzáfűzném kis gondolatomat:

Ugyvélem, hogy a Katolikus egyház nagy része ugy tévelyeg, hogy nem is tudja.
Mindent a katolikus "megszállotság" alá helyeznek...sajnos Jézust is.


"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re: Tisztítótűz
« Válasz #16 Dátum: 2007 Május 09, 15:33:50 »
Tisztítótűz...

Vannak akik azért hisznek a purgatóriumban, mert úgyhiszik hogy Isten szeretete nem engedi az elkárhozást.
Bűnt követtél el? Semmi baj! Majd kitisztulsz a tűzben! ( gondolják... )

Istennek hatalmas szeretete van! De ne felejtsük, hogy amilyen szerető, olyan igazságos is.
Szabad akaratunk van. Dönthetünk Isten ellen, vagy Isten mellett.
Vajon nem akarod hogy Isten igazságos ítéletet hozzon?

Szívünkből jönnek elő a gonosz cselekedetek.

Mt 15,19
"Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások."

CSAK Isten tudja átformálni a szívünket a holt cselekedetekből. És az is a mi "engedélyünkkel", mert Isten szelíd és nem erőszakos!

Nincs tűz, ami eltörölne bűnöket! Csak Jézus vére.
 
 
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető krisztuskovetoje

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 69
Re: Tisztítótűz
« Válasz #17 Dátum: 2007 Szeptember 02, 19:38:12 »
MÁRIA-DOGMA

   Egy alkalommal Jézust meglátogatja a családja. Ők a szűkebb rokonok. Pontosan meghatározza az Ige, hogy kik: anyja és testvérei. Miért jönnek? Elmennek Jézushoz, de nem tanulni mennek hozzá. Ők Jézusért mennek, hogy hazavigyék. Kimentsék ebből a helyzetből, amibe került, pláne a kemény prédikáció miatt. Megtámadni akkoriban a főpapokat? Szörnyű dolog volt az. Egyszerűen féltik Jézust.
Mielőtt fürkészni kezdjük Jézus rokonait, nézzük meg, hogy kik is ezek a rokonok? Legfeltűnőbb, hogy első helyen áll Mária, Jézus anyja. Bizony, ő is belekeveredett ebbe. A Máté, a Márk és a Lukács szerinti Evangélium egyaránt leírja ezt a jelenetet, s leírja Mária nevét. Ott van az anyja. Emberileg azt mondom, menteni akarja a fiát, És így nézve ez érthető is. Viszont biblikusan nézve ez vétek. Mert hogyan vetemedhet ember arra, hogy Istent akarjon megmenteni? Akkor viszont Mária vétkezett. Bizony. S ki még a bűnös? Az, aki bűnben született. Ez tehát azt jelenti, hogy az Immaculata conceptio, amit IX. Pius Rómában kihirdetett, az tévedés. Az Immaculata conceptio azt jelenti, hogy Mária bűntelenül fogant és minden bűntől mentes maradt egész életében. Viszont mivel ezt IX. Pius kihirdette, azt kell rá mondanunk, hogy ez tévedés. Vagy IX. Pius téved, vagy minden Evangélium. Itt dönteni kell. Ha ez a dogma tévedés, mert a Bibliának ellent mond, akkor Mária társmegváltó szerepe szintén hazugság. Ez a híres Corredemptix dogma. Ezt tridentben hirdették ki. Ez is tévedés, mert nem lehet társmegváltó az, aki bűnös. Olyan Ige nincs a Bibliában, hogy Mária megváltott volna minket. Hát olyan Ige van-e a Bibliában, hogy csak Jézus a megváltó? Van bizony! A Timótheus levél 2:5-ben például. „Egy a ti megváltótok, a Jézus Krisztus.” EGY.  És nem kettő.
   Azután ott van Mária mennybemenetele. Ezt is kitalálták. XII. Pius pápa hirdette ki 1950-ben. Mi történt? Jézus méltóság-jelzőit átaggatták Máriára. Ez történt. Ebből a szempontból ez a keresztyénség legnagyobb romlása. Ám a Biblia perdöntő minden kérdésben.
   A Máté 13:55-ben amikor Jézus a szülővárosában prédikál, mit mondanak a názáretiek? Azt, hogy: „Nem ez-é amaz ácsmesternek a fia? Nem az ő anyját hívják-é Máriának, és az ő testvéreit Jakabnak, Józsénak, Simonnak és Júdásnak?” Így van benne szó szerint a Bibliában. És a húgait is megemlíti a Szentírás, hogy ők is ott laknak Názáretben. Mária nem tehet arról, hogy a középkorban torzképet rajzoltak róla. Azok a hibásak, akik ezt elkövették, meg azok akik azóta is ezt terjesztik. Pál apostol, Jézus testvérét Jakabot, személyesen ismerte – mert beszélt vele, ellentétben IX. Pius pápával, aki sohase beszélt Jakabbal. Mit ír Pál a Galata levélben: „Mikor Jeruzsálembe felmentem, hogy Pétert meglátogassam...az apostolok közül senki mást nem láttam, csak Jakabot, az Úr testvérét.”                             (Galata 1:18-19) 
                             
   

maria

 • Vendég
Re: Tisztítótűz
« Válasz #18 Dátum: 2007 Szeptember 03, 09:56:14 »
Ollóztam: "Augusztus 15-én zarándokok ezrei keresik fel az égei-tengeri Tínosz szigetét, ahol Mária Mennybemenetelét ünneplik. A kikötőből Evangelistria templomáig, a gyógyító hatású Mária ikon felfedezési helyéig vezető úton vesszőkosarat, gyertyákat, ikonokat és más, vallási jellegű tárgyakat árulnak. Istentisztelet után az ikont kiviszik a templom udvarára a mozgássérült betegek közé, mivel a legenda szerint, aki megcsókolja az ikont, felépül betegségéből."
Ez nem más, mint varázslás! Okultizmus!

Ollóztam: "Mária mennybemenetele, Nagyboldogasszony napja - a legrégebbi Mária ünnepünk Nagyboldogasszony. Ezen a napon az egyház Mária mennybemenetelét ünnepli. Nagyboldogasszony a legrégebbi az első parancsolt ünnep, mivel Szent István Szűz Mária oltalmába ajánlotta az országot. Nagyboldogasszony napján sokfelé búcsúnapot tartanak. Szokás volt gyógynövényeket szenteltetni, melyeket később gyógyításra, mennydörgéskor füstölésre használtak, ezeknek mágikus erőt tulajdonítottak. Sokfelé dologtiltó napot is jelentett. Veszélyesnek tartották a kenyérsütést, mert a tűz támadásától tartottak. Az asszonyi munkát illetően szerencsésnek mondott időszak az ún. két Boldogasszony köze. A hiedelem szerint ez időszakban ültetett tyúk összes tojását kikölti. A búzát is ekkor kell megszellőztetni, hogy ne legyen dobos, ne essen bele a zsizsik. Több országban munkaszüneti nap (pl. Ausztriában)

- Lorettói Boldogságos Szűz Mária - a repülősök védőszentje."

Döbbenettel olvasom!

Azt sem értem, hogy Mária  mindig csak a a katolikusoknak jelent meg?

Nem elérhető Sándor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1214
Re: Tisztítótűz
« Válasz #19 Dátum: 2008 Február 08, 15:37:25 »
Lehet, hogy nekik az szól, akinek van szeme az látja. Nekünk pedig - akinek van füle hallja és nem látásban járunk, hanem hitben.

Nem bántani akarom őket, csak nem lehet mégsem imaközösségben lenni velük. Nem lehet, hogy Jézust besorolják halott emberek közé és mindjárt Ő következik. Nem azért mert tilos, hanem mert nagyon rossz érzés ott lenni.
szeretettel Sándor
Bizony hittel jegyeztelek el téged magamnak, és megismered az Urat.

Nem elérhető Sándor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1214
Re: Tisztítótűz
« Válasz #20 Dátum: 2008 Február 08, 20:41:35 »
Kedves Zoli,
Nem lehetsz ennyire szórakozott - én nem járok ilyen közösségbe - hogy só legyek. Nem azért, mert farizeus vagyok, hanem mert Isten nem áldja meg azt amit gyűlöl és bosszantja. Ne legyen nektek közösségtek a sötétséggel. Mikor chaten beszélgettünk, tisztáztuk, református gyülekezetbe járok és nem is akármilyenbe, Isten a tenyerén hord bennünket.
szeretettel Sándor
Bizony hittel jegyeztelek el téged magamnak, és megismered az Urat.

Magda

 • Vendég
Re: Tisztítótűz
« Válasz #21 Dátum: 2009 Január 31, 17:48:00 »
Andrew Kuyvenhoven

Január 31. 

AZ ÚJ HAZA

 
A mai napon olvasandó igeszakasz: Jel 21,1-8

 
1 És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. 2 És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve.   3 Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: "Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük; 4 és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak." 5 A trónuson ülő ezt mondta: "Íme, újjáteremtek mindent". És így szólt: "Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!"   6 És ezt mondta nekem: "Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. 7 Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. 8 De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál".
 

 


--------------------------------------------------------------------------------
 

"A királyi széken ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent." 
(Jel 21,5) 

A nagy "renoválás" már megkezdődött. Nekünk úgy tűnik, hogy túlságosan sokáig tart. De nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten bölcsessége és kegyelme a "késedelem" oka.
Isten világmegújító munkájának kezdeti lépéseit a legtöbben megvetik, de a tavasz első jeleiként köszöntik azok, akiknek van fülük a hallásra és van szemük a látásra.

Amint Isten az Ő szava által teremtette a világot, ugyanúgy az új világot a Fiú evangéliuma által hozza létre.
A magvető kiment vetni.
Nekünk lehetetlennek tűnik, hogy a világ egészen megváltozzék, mert mi képtelenek vagyunk embereket megváltoztatni.
Még magunkat sem tudjuk megváltoztatni. De ami lehetetlen nekünk, lehetséges Istennek.
Kezdetben nekünk adta "Ádám apánkat", akinek vére folyik ereinkben.
Most nekünk adta a "második Ádámot", vagyis az Úr Jézust, akinek Szelleme folyik mindazokban, akik hisznek benne.
Már új szívet kaptunk, új reménységet és új erőt.
Erősen bízunk Istenben, hogy befejezi munkáját, és mindent újjá tesz. Soha nem szabad elbátortalanodnunk.
Semmi nem olyan rossz, hogy Isten ne tudná újjá tenni. Semmi nem olyan régi, hogy Ő ne tudná megújítani.
Igen, Isten kijelentette nekünk, hogy ehhez tüzet kell használnia. Isten országa ítélettel és szabadítással jön.

 Az ítélet már eljött a világra. Nagypéntek volt az ítélet napja. A Golgotán Isten kiöntötte haragját bűneinkre.

Ezért most már nincs ítélet azok számára, akik Krisztus Jézusban vannak.

Számunkra a régiek elmúltak.
Azok, akik Krisztus Jézusban vannak, már megbűnhődtek bűneikért.
Isten nem fog kétszer büntetni.

Mi már most átkerültünk Isten szeretett Fiának az országába.
Uralma alatt új életet élünk. Hamarosan napvilágra kerül, hogy Isten új nevet és új hazát adott nekünk - a remény és dicsőség földjét
.

Nem elérhető Szabol Eszter

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4
 • ÖRÖKÉLET
Re: Tisztítótűz
« Válasz #22 Dátum: 2009 Január 31, 19:05:38 »

A tisztítótűz a mennyben nem létezik. Itt a földön tisztuljunk meg és váljunk krisztusivá. AMEN.
R[/img][/font]

Nem elérhető gyermek

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 212
Re: Tisztítótűz
« Válasz #23 Dátum: 2009 Február 02, 14:57:05 »
Antee engedd meg, hogy hoizzátegyek egy mondatod ahhoz, amit írtál!
Mt 15,19
"Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások."


Mózes I. könyve 4. rész  a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta.

Az Isten választási lehetőséget adott. Imádkozzunk, hogy tudjunk uralkodni a bűneinken.

. 1Jn 2,1 Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.

Jó érezni, hogy nem vagyunk egyedül. A mi szószólónk szüntelenül könyörög érettünk. Munkálkodjunk azon, hogy méltóak legyünk erre.

Bocsi, ez nem egy mondat volt :2smitten:
Boldog az az ember, akinek a lelkében Isten hangját nem harsogja túl a világ hangja

maria

 • Vendég
Re: Tisztítótűz
« Válasz #24 Dátum: 2009 Július 16, 21:11:49 »
Hát ehhez nem sok hozzáfűznivalóm van!  :04: Itt a forrás és a többit itt olvashatjátok: http://andrelowoa.wordpress.com/tisztitotuz/

Faustyna nővér látomása a tisztítótűzről

Rövidesen megbetegedtem. A drága főnöknő két másik nővérrel együtt elküldött vakációra Skolimówba, nem messze Varsótól. Ebben az időben megkérdeztem Jézustól, kiért kell még imádkoznom? Jézus azt válaszolta, hogy majd a következő éjjel megmondja, kiért kell imádkoz­nom.

Megpillantottam Őrangyalomat, aki utasított, hogy kövessem őt. Hirtelen ködös, tűzzel teli helyiségben találtam magam, melyben sok szenvedő lélek volt. Ezek a lelkek szívből imádkoznak, de ez nem használ nekik. Csak mi tudunk rajtuk segíteni. Az őket égető lángok engem nem érintettek. Őrangyalom egy pillanatra sem hagyott el. Megkérdeztem a lelkeket, hogy mi az, ami a legnagyobb szenvedést okozza nekik. Egyön­tetűen azt válaszolták, hogy legnagyobb szenvedés számukra az Isten utáni vágyódásuk. Láttam a Szűzanyát, amint meglátogatta ezeket a lelkeket a tisztítótűzben. A lelkek Tenger Csillagának nevezik Máriát. Enyhülést visz nekik. Még többet is szerettem volna velük beszélni, de őrangyalom jelezte, hogy mennünk kell. Kiléptünk ebből a szenvedésekkel teli börtönből. Egy belső hangot hallottam, mely azt mondta:

,, Irgalmam nem akarja ezt, de az igazság megköveteli.”

Ettől az időtől kezdve szorosabb kapcsolatba kerültem a szenvedő lelkekkel.

IRODALOM: Szent Fausztina Kowalska nővér. NAPLÓ. Isteni Irgalmasság Alapítvány. Eger. 2001.


Emmánuel nővér interjúja Maria Simma-val (Sonntag. Vorarlberg. Kb. 1988)


­Néhány hónappal ezelőtt nagy érdeklődéssel olvastam egy könyvet a tisztítótűzben szenvedő lelkekről. Nagyon megrémített, mert egészen aktuális tanúságtételeket közölt, egyébként pedig igen jól megmagyarázta az Egyház idevonatkozó tanítását. Maria Simma írta, címe: A tisztítótűzben szenvedő lelkek mondták nekem… Miután elol­vastam a könyvet, írtam a kiadónak, s megtudtam, hogy Maria Simma él még él. Akkor gyorsan kapcsolatot keres­tem vele, s ő hajlandó volt találkozni velem, hogy válaszoljon számos kérdésemre. Nagyon boldog voltam, mert valahányszor alkalmam volt a szenvedő lelkekről beszélni vagy prédikálni, megállapítottam, hogy óriási, hallatlan érdeklődés mutatkozott hallgatóim körében. Gyakran könyörögtek, hogy beszéljek erről még többet: “Mesélj még többet ezekről a lelkekről!” – kérték, s világosan láttam, hogy ez a beszéd igen erős szomjúságot elégít ki. Szeret­nénk tudni, mi vár mindnyájunkra a halál után. Meg kell mondani azt is, hogy ezeket a dolgokat már nem nagyon tanítják a plébániákon, a hittanórákon, gyakorlatilag sehol sem. Úgy, hogy egy nagy űr van, nagy hiányosság. Ha úgy tetszik, nagy tudatlanság, sőt, bizonyos szorongás is a végső dolgoknak e realitásaival kapcsolatban. Ez a beszélgetés nemcsak abban segít majd nekünk, hogy rnegszűnjön ez az aggodalom, – amely egyáltalában nem helytálló ­- a tisztítóhellyel kapcsolatban, de világot derít majd arra is, hogy Isten terve velünk nagyszerű, pompás, valóban lelkesítő. És azt is megtudjuk, hogy ezen a Földön óriási hatalom van a kezünkben, hogy boldogságot nyújthatunk halottaink lelkének, és hogy megtaláljuk magunk is ezt a boldogságot a saját életünkben.

Ismertem egy fiatalembert, mintegy húsz éves lehetett. Egy Nílus-menti faluban élt. Ezt a falut egymás után áradá­sok sújtották és rengeteg lakosa meghalt. Egy este a fiatalember éppen szülei házában tartózkodott, amikor meg­hallotta, hogy rettenetes ár pusztít a házuk mellett. Aztán kiabálást hallott, szivettépő kiáltásokat: Segítség, segíts­ég! Elvisz minket az ár! A fiatalember kiugrott az ágyából és kirohant, hogy segítséget nyújtson az embereknek.

Édesanyja meghallotta a kiáltásokat, és odaállt az ajtó elé, hogy a fiú ne tudjon kimenni, “Nem, nem, menjenek mások segíteni, ne mindig mi! Nagyon nagy a veszély odakint, nem akarom, hogy még eggyel több halott le­gyen!” De a fiatalember, akit megrendítettek a kiáltások, segíteni akart az embereknek, félrelökte az anyját, és azt mondta: “De igen, odamegyek. Nem hagyhatom, hogy meghaljanak!” Kiment, s útjában őt is elragadta az ár, és meghalt.

És íme, két nappal a halála után meglátogatott engem egy éjszaka és azt mondta nekem: “Mondass ér­tem három misét. Akkor kiszabadulok a tisztítóhelyről.” Elmentem elmondani a dolgot a családjának és a barátai­nak. Nagyon csodálkoztak, hogy csak három mise után szabadul a tisztítóhelyről. A barátai azt mondták: Igaz, nem szerettem volna a helyébe lenni, amikor meghal; ha tudnád mennyi bolondságot követett el életében!” És a fiatalember azt mondta nekem: “Tessék! Tiszta szeretetből cselekedtem, amikor odaadtam az életemet, kockáztat­tam az életemet ezekért az emberekért és ezért fogadott be engem az Úr a mennybe.”  :04: Igen, a szeretet elfed egy se­reg vétket.

Maria Simma ma 73 éves, egyedül él kis házában Sonntag-ban. Sonntag nagyon szép kis falu a Vorarlbergben, Ausztriában, s ott találkoztam vele. Kicsoda Maria Simma? Egyszerű parasztasszony, gyermekkora óta sokat imádkozik a szenvedő lelkekért. 25 éves korában egy igen különös karizmában részesült, mely nagyon ritka az egyházban: a szenvedő lelkek látogatásának karizmájában.  :04: Buzgó katolikus és igen-igen alázatos s nagyon egyszerű. Nagy segítséget kap plébánosától, és a püspökétől is, amint majd látni fogjuk. Bármily különleges karizmában részesüljön is, igen szegényesen él, nagyon szűkösen. Például szinte alig van hely ahhoz. hogy az. Ember megforduljon a széke körül a kis szobában, ahol fogad minket. Szóval, rendkívüli karizma, de gyökerei az Egyházban találhatók. az egyház történetében, mert számos szent volt – kanonizált vagy nem kanonizált – aki gyakorolta ezt a karizmát. Idézem csupán Szent Gertrúdot, Genuai Szent Katalint, aki sokat írt erről. Jézusról nevezett

Mariannát, Szent Mária Margitot Paray le Monial-ból, aki a Szent Szívet látta látomásában, az ars-i plébánost, Bosco Szent Jánost, Boldog Betlehemi Mariannát stb. Könyvet lehetne írni róluk, és ha behatóbban tanul­mányozzuk ezeknek a szenteknek a tanítását, azt látjuk, hogy mind-mind ugyanazt mondják. Maria Simma a maga részéről csak újra átéli az ő szép tanúságtételüket. Ezért nem haboztam kérdéseket feltenni neki, mivel megvan azaz előnye, hogy a mi korunkban él, tehát kapcsolatba lehet lépni vele. Megostromoltam kérdése­immel, kihasználtam a lehetőséget. A probléma csak az volt, hogy egy szót se tud franciául. Tehát tolmáccsal dol­goztam. Azért, hogy a kazetta ne legyen túl hosszú, a saját szavammal adom vissza, amit ő mond, vagy a választ közvetlenül a tolmács fordításában közlöm. Egyéni magyarázatokat fűzve hozzá.

- Mária elmesélné nekünk, hogyan történt, amikor először látogatta meg magát egy szenvedő lélek?

- 1940-ben történt, egy éjszaka, hajnali 4 órakor. Hallottam, hogy valaki fel-alá járkál a szobában. Erre ébredtem fel, s néztem, ki jöhetett be a szobámba.

- És megijedt?

- Nem, egyáltalán nem vagyok félénk. Anyám még gyerekkoromban azt mondta, különös gyerek vagyok, mert sohasem félek.

- Aha. És azon az éjszakán mi történt? Mesélje el!

- Láttam, hogy az illető idegen. Lassan járkált fel-alá. Szigorú hangon rászóltam: Hogyan jöttél be ide? Mit vesz­tettél el? De ö csak tovább járkált a szobában, fel-alá, mintha semmit se hallott volna. Akkor megint megkérdez­tem: Mit csinálsz? De mivel még mindig nem válaszolt, hirtelen felálltam és meg akartam ragadni. És csak a leve­gőt fogtam meg, már nem volt ott semmi. Akkor visszafeküdtem, és megint hallottam, hogy fel-alá járkál. Azon töprengtem, miért látom én ezt az embert, akit nem tudok megfogni. Megint felkeltem, hogy megfogjam és meg­ állítsam a járkálását, megint a levegőbe kaptam. Zavarban voltam, visszafeküdtem. Az illető nem jött vissza, de én nem tudtam elaludni. Másnap mise után odamentem a lelkiatyámhoz, és mindent elmeséltem neki. Azt mondta nekem: Ha ez újra előfordul, ne kérdezd tőle: ki vagy te, hanem azt, hogy mit akarsz tőlem? A következő éjjel az ember visszajött. Ugyan ő volt és én megkérdeztem tőle: Mit akarsz tőlem? Azt felelte: Mondass értem három misét, és én megszabadulok. Akkor megértettem, hogy ez egy szenvedő lélek. A lelkiatyám megerősítette ezt. Azt is tanácsolta, hogy sohase utasítsam vissza a szenvedő lelkeket, hanem nagylelkűen fogadjam el a kéréseiket.

- És aztán folytatódtak a látogatások?

- Igen, néhány éven át csupán 3-4 lélek. Főleg november hónapban. Később többen jöttek.

- És mit kérnek magától ezek a lelkek?

- Legtöbbször azt kérik, hogy mondassak misét, és legyek ott azokon a miséken. Kérik, mondjam el a rózsafüzért és végezzek keresztutat.

- Igen, most felvetődik a kérdés a tisztítóhely tulajdonképpen micsoda?
 - Hát, azt mondhatnám, hogy ez egy zseniális találmánya Istennek. Mondok erre egy képet, saját magam gondol­tam ki: ......

Nem elérhető DöNdIkEeE

 • Admin(n)é :)
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1627
 • Mrs :D
Re: Tisztítótűz
« Válasz #25 Dátum: 2009 Július 16, 21:44:48 »
érdekes téma!!  :03:
A Kereszt Tény, ezért vagyok Keresztény! :)

maria

 • Vendég
Re: Tisztítótűz
« Válasz #26 Dátum: 2009 Július 16, 21:56:48 »
Hát, csak nem bírom ki, hogy ne szóljak hozzá. Ugyan abból ragadtam ki:

"És hozzátennék valamit: egy szenvedő lélek a temetése napján jól látja, hogy valóban imádkoznak-e érte, vagy csak éppen elmennek a temetésére, hogy megmutassák: ott vagyunk. Csak az ima segít, a jelenlét nem, s a lelkek gyakran panaszkodnak, hogy az emberek elmennek a temetésre, de egy imát sem mondanak Istenhez, csak sokat sírnak, ez pedig felesleges. Egy nagyon szép példát fogok említeni, amelyet az ars-i plébános mondott el a híveinek, éppen a misével kapcso­latban.

“Gyermekeim, egy jó pap elvesztette egy barátját, akit nagyon szeretett Ezért sokat imádkozott a lelke nyugalmáért. Egy napon Isten tudomására hozta, hogy az illető a tisztítóhelyen van és borzasztóan szenved. Ez a szent pap nem tudott jobbat kigondolni, mint hogy felajánlja a szentmise áldozatot kedves halottjáért. A konszekráció pillanatában kezébe vette az ostyát, és ezt mondta: Örök Szent Atya! Csináljunk egy cserét. Nálad van a barátom lelke, aki a purgatóriumban van, én meg kezemben tartom Fiad testét. Hát irgalmas jó Atyám, sza­badítsd meg a barátomat, és én felajánlom Neked a Fiadat halálának és szenvedésének teljes érdemével. Kérése teljesült. Valóban, az Úrfelmutatás pillanatában látta barátja lelkét dicsőségben ragyogva, amint a mennybe ment. Isten elfogadta a cserét. Nohát, gyermekeim, tette hozzá az ars-i plébános, ha ki akarunk szabadítani a purgatóriumból egy lelket, aki kedves nekünk, tegyünk mi is így: ajánljuk fel Istennek a Szent Áldozat által szeretett Fiát halálának és szenvedésének minden érdemével. Isten semmit sem tagad hat meg tőlünk."Döbbenet, hogy a katolikusok ezeket az ostobaságokat honnan veszik? Mire alapozzák? Jézus is sírt Lázár sírjánál, az Ő szíve is megindult. A Biblia azt írja ideje van a sírásnak. Akkor most mi van? Ahogy olvasom, borzalmas és borzalmas. Ha Jézus vére nem volt elég a bűneim eltörlésére, akkor én soha nem leszek képes vezekelni annyit, hogy azt Isten elfogadja. Nem értik a megváltás lényegét. Ha még mindig egy tisztítótűzbe kell tisztulni, hogy jobb legyek Isten előtt, akkor Jézusnak kár volt idejönnie szenvedni!

Nem elérhető DöNdIkEeE

 • Admin(n)é :)
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1627
 • Mrs :D
Re: Tisztítótűz
« Válasz #27 Dátum: 2009 Július 16, 22:09:42 »
Jn 14,6
"Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam."
én is ezzel értek egyet!!!
A Kereszt Tény, ezért vagyok Keresztény! :)

Nem elérhető DöNdIkEeE

 • Admin(n)é :)
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1627
 • Mrs :D
Re: Tisztítótűz
« Válasz #28 Dátum: 2009 Július 16, 22:10:34 »
Szia Tóni!

Itt vagyok az weblapodon!! :)

Szóval: arról hallottam, olvastam, hoigy Jézus Szentlélekkel és tűzzel keresztel, de a katolikus teológia szerinti "tisztítótűz"nek nem tudok Bibliai alapjáról.

Hogy vagy?

Viszlát!

P. Laci


Nem Tónizzuk az uramat kedves laci!! :2knuppel:  :nem: :020:
A Kereszt Tény, ezért vagyok Keresztény! :)

Hilda

 • Vendég
Re: Tisztítótűz
« Válasz #29 Dátum: 2009 Július 16, 22:21:07 »
Azért az vicces,elhiszik magukról, hogy képesek "kiimádkozni" valakit az alvilágból, majd mi elintézzük!

Hasonló ahhoz mint az ostya dolog, mert ugye Isten porból teremtett embert, de bizonyos
emberek ostyából csinálnak Istent, ezzel a Teremtő fölé helyezik magukat, ügyesek, nem?  :060: