Szerző Téma: Jézus példabeszédei  (Megtekintve 18731 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

kiscsillag

 • Vendég
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #15 Dátum: 2007 Március 23, 09:53:17 »
A két fiú

Ki teljesítette a két fiú közül az atya akaratát?

Nyilánvaló a válasz, hogy az, amelyik engedelmeskedett.
Míg egyesek elfogadták látszólag Keresztelő János szolgálatát, cselekedeteikkel azt igazolták, hogy olyanok,mint a második fiú.
Ugyanakkor a vámszedők és paráznák hallották János prédikálását, és megtették az Atya akaratát. Ezért bemehetnek az Isten országába.
A nép vénei nem gondolták meg magukat, hogy higgyenek és ezért kivül maradnak. Ezek a vallási vezetők vádlottak lettek.

Meg kellett volna döbbeniük Jézus szavain, hogy ellentétben a szemükben megvetett emberekkel, ők a vallás előljárói kint maradnak!

kiscsillag

 • Vendég
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #16 Dátum: 2007 Március 24, 15:40:01 »
A gyilkos szőlőművesek

Ez a példázat tükrözi az I.századi társadalmi helyzetet Galileában.
Gazdag külföldi földesurak nagy birtokok tulajdonosai voltak, melyeket kiadtak bérlő földműveseknek.
Aratáskor a tulajdonos elküldte képviselőit, hogy gyűjtsék be a bérleti díjakat.

Jézus szemlélteti, hogyan viszonyul a nemzet az ő szolgálatához.
Világosan kitűnik, hogy Jézus Izrael népéről beszélt, akiket Isten gondosan előkészített arra, hogy az Ő gyümölcsöző szőlője legyenek. A szőlő megmunkálásáról a nép vezetőinek kellett gondoskodni.
Ők azonban nem voltak hajlandók elismerni a tulajdonos hatalmi jogát felettük, és rosszul bántak Isten hírvivőivel és prófétáival. Végül még Fiát, Jézust is megölték Jeruzsálemen kívül.

kiscsillag

 • Vendég
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #17 Dátum: 2007 Március 26, 16:05:44 »
A királyi mennyegző

A vallási vezetőkhöz intézett példázatában Jézus újból Istenre utal, aki felajánlja az országot.
Jézus tudta, hogy hova vezetnek az események, ha a nép elutasítja őt.

Isten eltervezte ezeréves uralkodását, és szétküldte a meghívókat.
A mennyegző mindenesetre elkészült. Mivel a meghívottak elutasították a meghívást, lehetővé vált a részvétel szélesebb tömegek számára.
Nyilvánvaló, hogy mindenkit a király ajándékozott meg esküvői ruhával, amikor megérkezett, hiszen a vendégek a keresztutakról jöttek.

Az embernek nemcsak az a dolga, hogy külsőleg engedelmeskedjen a hívásnak, hanem helyesen kell viszonyulnia Istenhez, a Királyhoz azzal, hogy magáévá teszi mindazt, amit a Király biztosít számára.

Az egyén válasza döntő jelentőségű.

kiscsillag

 • Vendég
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #18 Dátum: 2007 Március 27, 11:43:55 »
A fügefáról szóló hasonlat

Arra tanította Jézus a tanítványait, hogy ha az Ő eljövetelének az ideje titok marad is, előjeleit mégis vegyék észre és annál nagyobb bizalommal várják.

A természetben is megvannak az évszakok fordulatainak az előhirnökei.

Akkor van a legközelebb az Ő országának a győzelme,amikor a világon eláradnak a bajok.
Kiviláglik Jézus szavaiból, hogy Ő nemcsak egy nemzedékre szóló módon fedte fel a jövő titkát.
Sokféleképpen változik az események külső felszíne.A lényeg mindannak,ami e világon történik, azóta is az volt, ezután is az lesz mindig, amit Ő megjövendölt:

válságok megrázkódtatásain át az Ő győzelmes megjelenése felé tart a világ útja.

Minden változhatik és megdőlhet.

AZ Ő SZAVA ÁLL!

kiscsillag

 • Vendég
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #19 Dátum: 2007 Március 28, 11:01:11 »
A tíz szűz

Jézus, amikor visszatér dicsőségben, szétválasztások lesznek, amint arra a tíz szűz példázata utal.
Jézus korabeli mennyegzős szokás szerint a vőlegény ünnepélyes külsőségek között tért vissza a menyasszony házából saját otthonába,ahol megtartották a mennyegzős lakomát.

A példázat szerint Ő királyként fog visszatérni a mennyből menyasszonyával,a gyülekezettel együtt azért, hogy részt vegyen az ezeréves birodalomban.
A nagy megpróbáltatásban itt élő zsidók is a meghívott vendégek közé tartoznak,akiket az a kiváltság ér, hogy részt vegyenek az ünnepen.

De szükség van a felkészülésre. A példázatban az öt szűz megtette a megfelelő előkészületet, hiszen rendelkeztek a szükséges lámpásokkal és tartalék olajjal a korsóikban. A másik ötnek is volt lámpása,de hiányzott a tartalék olaj.

Izrael a nagy nyomorúságban tudja majd, hogy Jézus eljövetele közel van, de nem mindenki fog lelkileg felkészülni erre. Az Ő eljövetele hirtelen következik be, amikor nem várják. Sokan úgy vélik, hogy az olaj a Szentlelket jelképezi, valamint a megtérésben játszott szerepet.
A megtérés több,mint csupán hitvallás,mert hozzátartozik a Szentlélek általi újjászületés.
Azok,akik csak állítják magukról,hogy megtértek,de a gyakorlatban nincs jelen a Szentlélek az életükben, ki leszenk zárva a mennyegzőről.

Legyetek ezért éberek és felkészülten várjatok!

kiscsillag

 • Vendég
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #20 Dátum: 2007 Április 02, 10:02:08 »
A talentumok

A tíz szűz példája a Messiás visszatérésére való felkészülés szükségességét hangsúlyozza, ez pedig kiemeli a Király szolgálatának szükségességét,amíg Ő távol van.
A képességeinkkel összhangban van az,amit a Király ránk bíz. Mindenkinek ad az Ur. A kérdés, hogy szolgálunk e vele, megértjük e a számunkra elkészített tervét  Istennek.
Jézus mindegyik tanitványának adott feladatot, és mindegyiknek el kellett végeznie a rábízottakat.
Jézus el fog jönni,hogy királyságot szerezzen. Amikor visszatér, megalapítja országát.

kiscsillag

 • Vendég
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #21 Dátum: 2007 Április 18, 21:41:45 »
A juhok és a kosok

Amikor az Úr az Ő dicsőségében visszatér, nemcsak Izrael népét ítéli meg, hanem a pogányokat is.
Ez nem azonos a nagy fehér királyi trónnál tartott ítélettel,mely csak a gonoszokra vonatkozik, és ezer éves ország után veszi kezdetét. A pogányok megitélése ezer évvel korábban történik meg.
Az emberek egyénileg kerülnek ítéletre, nem pedig nemzeti csoportosulásban.

A második ádvent során a különböző ítéletekben az összes gonoszság eltávolításával megkezdődik Isten földi királysága, amelyben csak a megváltottak vesznek részt fizikai testben, mint a király alattvalói.

A megdicsőült szentek az ÓSZ idejéből és a gyülekezet, Krisztus menyasszonya is jelen lesznek, hogy részesüljenek a királyok Királyának uralmában.

Isten bátorít hűségre, vigyázásra és a készenlétre!

kiscsillag

 • Vendég
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #22 Dátum: 2007 Április 19, 20:37:00 »
A növekvő vetés

Ez az egyetlen példázat, ami csak Márknál található meg.
A magvető példázatához hasonlóan, ez is átfogó képet ad Isten országának eljöveteléről.

A föld magától terem, és a mag fokról-fokra érlelődik. A talaj mindezt magától teszi. Látható, külső ok nélkül.

Isten az életet hordozó magban munkálkodik,amit ha jó talajba vetnek, fokozatosan nő, és kalászt terem emberi beavatkozás nélkül.
A magvető végső célja az aratás elérése.

kiscsillag

 • Vendég
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #23 Dátum: 2007 Április 20, 14:43:12 »
A hitelező és a két adós

A példázatban az egyik embernek tizszer akkora adósságot engedtek el,mint a másiknak. Jézus 500 dénárt hasonlít össze 50 dénárral. Ezek nagyon sok adósságok voltak.

Az asszonynak sok lett megbocsátva és ezért nagyon szerette Jézust. Jézus ezzel nem arra utalt, hogy a farizeusnak nem lett volna szüksége arra, hogy sok bűnét megbocsássa. Csupán azt állította, hogy egy "bűnös", aki bocsánatot nyer, természetesen szeretni fogja és hálával veszi körül azt, aki megbocsátott neki.
Simon egészen másképp bánt Jézussal,mint ez a nő. Az asszony bizonyítékát adta annak,hogy szereti Jézust,mert felismerte, hogy neki sok lett megbocsátva. Tudta, hog y bűnös és szüksége van a bocsánatra. Simon azonban tiszta és igaz embernek tartotta magát. Valójában azt hihette, hogy Jézus úgysem tehet érte semmit, hisz nem tartotta prófétának.

Az asszony nem a szeretetéért részesült bűnbocsánatban, hanem azért szeretett,mert már bocsánatot nyert.
Hite üdvösséget hozott számára és szeretetet ébresztett benne.

kiscsillag

 • Vendég
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #24 Dátum: 2007 Április 23, 15:52:19 »
Az irgalmas samaritánus

Talán az egyik legismertebb példázat az evangéliumból. Két szinten kell értelmezni. Először is, nyilvánvaló tanítás, hogy az embernek,mint a samaritánusnak, segítenie kell a bajban levőkön.
Ha valakinek felebaráti szíve van, akkor meg fogja látni a felebarátját és segít neki.
De Jézus elutasításával kapcsolatban azt is látni kell ebben a példázatban, hogy a zsidó vallási vezetők elutasították azt az embert, aki rablók kezébe esett. Egyedül egy samáriai,aki egy megvetett valaki volt, segített ennek az embernek.
Jézus olyan volt,mint ez a samáriai. Ő volt a megvetett,aki hajlandó volt megkeresni és megmenteni az elveszett embereket. Jézus azokhoz megy,akiknek szükségük van rá.

De ki az én felebarátom?
Jeruzsálemből Jerikóba vezető út lejtése 900m szintkülönbséget ér el körülbelül 27 km-es hosszon. Veszélyes volt közlekedni rajta,mert rablók rejtőzködtek a meredek kanyargós szakaszok mentén.
Sem a pap, sem a lévita nem nyujtott segítő kezet.
Pont egy megvetett samáriai hajol le a félholt emberhez.

Ilyen állapotban vagyunk...ki vagyunk téve a gonosz rablásának és félholtan fekszünk nyomoruságunkban...DE Jézus eljött és lehajolt, bekötözi sebeinket!

Jézus utat mutatott...légy felebaráttá!

kiscsillag

 • Vendég
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #25 Dátum: 2007 Május 07, 15:09:52 »
Az alkalmatlankodó barát

Egy rövid történetben rajzolja meg Jézus az ember képét. Mindnyájan segítségre szoruló lények vagyunk, mint az az ember, aki éjszaka idején kénytelen volt szomszédját felverni álmából, mert a saját éléstára üres volt.
Nem is neki magának volt szüksége az élelemre, hanem barátját kellett megvendégelnie.
A mi szegénységünk is abban tűnik ki legjobban, hogy nem tudjuk azt nyújtani, amit várnak tőlünk.

A szomszéd csak kellemetlen látogatót lát a segítségre szoruló emberben. El is zárkózik kérése elől.
Azonban az állhatatosság még a rideg elzárkózást is legyőzte.

 Isten soha nem zárkózik el imádságaink elől.Mégis sokszor meglankadunk és belefáradunk, vagy talán megszokássá válnak imádságain és szívünkből nem is hisszük,hogy amit mondunk Isten azt meghallgatja.

Kérjük Istent ,hogy elevenítse meg imaéletünket, hisz hatalmas ereje van a buzgó imádságnak.

kiscsillag

 • Vendég
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #26 Dátum: 2007 Május 08, 09:40:06 »
Az esztelen gazdag

Jézus rámutat arra, hogy az ember életét nem a vagyona tartja meg.
A tanitványnak meg kell tanulnia, hogy az élet fontosabb minden anyagi javaknál.

A példázatban szereplő ember úgy gondolkodott, hogy könnyű élete lesz, mert mindene megvan, amire valaha is szükése támad. Isten azt mondja az ilyen emberről,hogy bolond. Nem gazdag Isten szerint.

A baj nem az anyagi javakban van, hanem a hozzá való viszonyunkban. Mire is használjuk fel ha Isten olyan életkörülményeket ad, ami a bővölködést jelenti ?
Eszünkbe jut-e olyankor, hogy szolgáljunk a javainkkal mások felé? A "csak" magának élő ember nem lesz boldog Isten szerint.

Minden amink van Istentől van és ezért a benne élő ember úgy használja a javait is,mint amiket azért kapott,hogy szolgálja vele Isten dicsőségét.

Akinek a keze kinyílik mások felé,az kincseket gyűjt a mennyben!

kiscsillag

 • Vendég
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #27 Dátum: 2007 Május 09, 14:02:18 »
Az éber szolgák

Jézus arra készteti az övéit,hogy állandóan készek legyenek. Úgy éljenek,mint akik mindig várják az Ő urukat.
Tudta, hogy sok kísértés környékezi majd meg őket akkor, amikor test szerint nem lesz már közöttük. Az tarthatja meg őket, ha mint magukra maradt szolgák visszavárják Őt,mint gazdájukat. Akkor is tudják,hogy velük van,ha láthatóan nincs jelen.
 Az Ő hívei olyan jutalomra számíthatnak,amilyenben földi urak nem is  szokták részesíteni szolgáikat: Ő maga készít vendégséget a reá  mindig várakozókra.
De komoly intéssel is figyelmezteti Jézus híveit az éber készenlétre. Akit váratlanul ér az Ur visszajövetele, annak nem örömet, hanem kárvallást hoz.

Uram készítsd fel szívemet nap mint nap, hogy úgy éljek, Te bármikor megérkezhetsz.

Jövel Uram , JÉzus!

kiscsillag

 • Vendég
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #28 Dátum: 2007 Május 16, 13:44:21 »
A hű és okos kulcsár

"Nekünk mondod-e?" Teszi fel a kérdést Péter a példázat előtt. Megérezve, hogy Jézus szavainak az éle az ő szivüknek van fordítva. Ugyanis ha Ő arról az állandó készenlétről beszél,melyben Őt vissza kell várni, akkor ezt nem lehet puszta érdeklődéssel végighallgatni, mintha Jézus másokhoz szólna.
Nekünk kell Jézust várni!
Azért olyan nagy kitüntetés Jézushoz tartozni,mert ilyen szent megbízatás felelőssége jár vele. Jézus akarja,hogy akik benne hisznek, az övéi viseljék egymásnak gondját.
Elég annyit tudnunk,hogy ha már most sincs nagyobb boldogság,mint Neki szolgálni, ebben lesz részünk az örök dicsőségben is.

Sokszor azonban elfáradnak Jézus hívei az Ő visszavárásában. Ilyenkor elhal bennük a szolgálat lelke és úrrá lesz felettük a világ hatalma és az egymás feletti szeretetlen hatalmaskodás. Ha látszólag hívőknek mutatkoztak is, ez a látszat lefoszlik majd róluk.

Jó idejében meghallani a figyelmeztetést! Vigyázzatok!

kiscsillag

 • Vendég
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #29 Dátum: 2007 Május 26, 16:10:40 »
A terméketlen fügefa

A szőlősgazda és a vincellér alakjában külön mutatja fel Jézus példázata azt, ami Istenben együtt van: az Ő ítélő igazságosságát és mentő kegyelmét.
Vágd ki - Hagyj békét neki!

Isten igazságossága , hogy nem tűrheti a bűnt és mentő kegyelme, hogy nem akarja a bűnös ember vesztét.

Az Úr célja  nem az, hogy megmaradjon az ember "helyét hiába elfoglaló" bűnös voltában is büntetlenül, hanem, hogy a maga helyén megteremje gyümölcsét Isten örömére. Ha ez nem következik be, akkor a kegyelem  ideje lejár és szabad folyást nyer az ítélet.

Urunk segíts bennünket gyümölcsöt termő életre!