Szerző Téma: Jézus példabeszédei  (Megtekintve 18729 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Kiscsillag

 • Vendég
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #30 Dátum: 2007 Május 28, 16:32:15 »
Az első helyek

Körülnézve Jézus észrevette, hogy a meghívottak hogyan válogatják a fő helyeket. Minél közelebb ült valaki a házigazdához, annál nagyobb tiszteletben részesült. Amint az emberek beléptek a terembe,mindent megtettek, hogy az asztalfőhöz minél közelebb eső helyet találjanak.

Jézus ekkor elmondott példázatával rámutatott az Isten országa lelki igazságára.
Felidéződik Jézus korábbi kijelentése, hogy "utolsók lesznek elsők és elsők lesznek utolsók".

Sokféle kísértés késztet bennünket arra, hogy magunkat felmagasztaljuk,de ez mindig a bűnös természetünk önteltsége.

Legyen gondolkodásunkban mindig jelen, hogy Isten könyörülő kegyelmének köszönhetjük, hogy a meghívottak közt lehetünk!

kiscsillag

 • Vendég
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #31 Dátum: 2007 Május 28, 19:41:06 »
A visszautasított meghívás

A Jézussal étkezők közül valaki boldognak mondta azt, aki az Isten országának  vendége. Azt feltételezte, hogy ő és a többi jelenlévő mind ott lesznek az Isten országában.
Jézus tisztázza a helyzetet és elmondja, hogy az ott lévők közül sokan nem lesznek jelen. Helyüket sok kivetett és pogány ember foglalja majd el.

A példázat szerinti házigazda sok vendéget hívott meg. Azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek, hogy nem tudnak elmenni. Igyekeztek jogos mentséget felhozni.
A házigazda megharagudott és megparancsolta, hogy hozzák be a szegényeket, nyomorékokat, sántákat és a vakokat. Jézus a zsidó társadalomnak arra a részére utalt,akiket alacsonyabb rendűeknek tartottak és szertartásilag tisztátalanoknak,mint a vízkóros ember, akit épp a példázat előtt gyógyított meg.

Semmi sem olyan fontos, mint elfogadni az Isten országába szóló meghívást,mert az örök jövő a meghívásra adott válaszon múlik.

Ugye tudod,hogy meghívásod van?

kiscsillag

 • Vendég
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #32 Dátum: 2007 Június 01, 13:55:21 »
A számvetés

Jézus két példával tanított arról, hogy a tanítványság nem megy tervezés és áldozathozatal nélkül.
Az első kép egy torony építéséről szólt. Mielőtt az ember hozzákezdene, biztosnak kell lennie abban, hogy ki tudja fizetni a teljes költséget. Jézus követőinek is biztosnak kell lenniük, hogy készek megadni a tanítványság teljes árát.

A második példa egy harcba induló királyról szól. A királynak késznek kell lennie a kívánt győzelemről való lemondásra, ha érzi, hogy nem tud győzni. Az áldozatnak ez az alapelve fontos a tanítványságban is: az embernek késznek kell lennie lemondani minden vagyonáról Jézusért.
Akik követték Jézust Palesztina szerte, azok megtették ezt. Elhagyták javaikat, hivatásukat, tudva, hogy az az üzenet,amit Jézus hirdet, a legfontosabb dolog a földön.

kiscsillag

 • Vendég
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #33 Dátum: 2007 Június 05, 14:11:48 »
Az elveszett drachma

Örülni fognak az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. A hangsúly ebben a példázatban a kutatás alaposságán van. Az asszony addig kereste gondosan, míg meg nem találta  ...a drachmát, mely nagy értéket jelentett számára.
A  drachma (görög ezüstpénz) csak itt fordul elő az Újszövetségben, körülbelül egy napi munkadíj értékének felet meg.

Az elveszett pénzért egész házát kitakarító asszonyban példázva látom mindazt,amit Isten kegyelme az én megmentésemért tett. Nem volt könnyű munka,amire Jézust ebbe a világba elküldötte. Nagy áldozatába került a Megváltónak előkeresnie és felragyogtatnia az Isten számára elveszett embert. De nem riadt vissza!

Örvendezve magasztalják Őt az égi angyalok seregei minden egyes lélekért,amelyet megváltó kegyelme a megtérés útjára elvezetett.
Ennek az Ő dicsőségének a ragyogásában a Te életed is lehet egy fényes sugárszál!

kiscsillag

 • Vendég
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #34 Dátum: 2007 Június 11, 22:05:12 »
A tékozló fiú

Egy embernek volt két fia. A két fiú közti eltérés a példázat mondanivalója.
A fiatalabb fiú szokatlan dolgot kér az apjától,mikor kikéri az örökségét. Hisz a vagyont nem osztották fel addig, míg az apa élt és irányítani tudta a gazdaságot. Az apa teljesíti fia kérését. Elengedi....Egyenes út vezetett a romlásba, a nyomorba. Nincs más lehetőség,mint Haza menni.

A fiatalabb fiúval ellentétben az idősebb továbbra is az apával maradt.

Az apa viselkedésében mindvégig látjuk,hogy Ő haza várta fiát. A visszatérő gyermekét teljes elfogadással ünnepli. Az ünnepi  lakomához tartozó motívumokkal találkozhatunk a ruha, gyűrű és saru használatában.

Az idősebb fiú viselkedésében a farizeusok magatartását ismerhetjük fel.


A nyomoruságba került ember magára van hagyva ebben a világban. Nincs másban reménysége, csak megbántott Istenében! Nem tudja a hazakívánkozó lélek,hogy micsoda nagy, megbocsátó szeretet vár reá. Isten szemében nincs nagyobb esemény,mint amikor egy-egy gyermeke hazatalál.

Bárhol is legyünk az Atyai házhoz képest, akár távol a disznóknál vagy egészen közel a házban, egy bizonyos, hogy az Isten tárt karokkal át akar ölelni bennünket, hogy öröm legyen a mennyben.

kiscsillag

 • Vendég
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #35 Dátum: 2007 Június 17, 13:13:12 »
A hűtlen intéző

 Elérkezett a hűtlen sáfár számára a számonkérés napja. Egy ideig úgy tékozolhatta gazdájánal vagyonát, mintha ebbe senki sem szólhatna bele. De végre tudomásul kell vennie, hogy ami a kezén volt, azért felelősséggel tartozik annak, aki rábízta.

Megrendítő pillanat az midnyájunk életében, amikor ráeszmélünk, hogy Isten mindenünket számon kéri tőlünk!

A sáfár nem áltatja magát azzal, hogy visszaéléseit el tudja majd palástolni, vagy hogy gazdája majd szemet húny bűnei felett. Tisztán látja,hogy eljátszotta az ügyet!
Számoljunk le vele: Isten ítélete előtt mi nem tisztázhatjuk magunkat.
"Tudom , mit tegyek!"  Helyzetének tarthatatlanságát világosan felismerte, nem adja át magát a kétségbeesésnek. Keres és talál módot arra, hogy a jövőjét biztosítsa.

Amíg Isten haladékot ad az Ő kegyelméből, mindnyájunknak van még tennivalónk ebben az életben!
Istennek tesző és kedves szolgálatba állhatunk!

kiscsillag

 • Vendég
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #36 Dátum: 2007 Június 17, 13:47:33 »
A dúsgazdag és a szegény Lázár

Gazdagnak lenni nem egyenlő azzal, hogy valaki igaz.
A példázatbeli két ember közül az egyik fényűzően élt, a  másik nyomorúságos szegénységben. Talán Jézus azért választotta a LÁZÁR nevet,mert ez egy olyan héber név görög alakja, aminek a jelentése : "Isten a segítő".
Idővel mindkét ember meghalt. Lázár Ábrahám kebelére ment, míg a gazdagot eltemették, s a pokolba, a tudatos gyötrelem helyére került. A görög  "hadés" szót gyakran fordítják "pokol" értelemben. Tizenegyszer fordul elő az Újszövetségben. A Septuaginta hatvanegyszer a "hadés" szóval fordította a héber "seol" (halottak helye) kifejezést.
Itt a "hadés" a megváltás nélküli halottak helyére utal a nagy fehér királyi trón előtti időszakban.
Nincs átjárás egyik helyről a másikra.

Jézus nyilvánvalóan érzékeltette, hogy a gazdag ember a farizeusi lelkületű embereket jelképezi. Ők akartak jeleket, de nem voltak hajlandók hinni a Szentírásban, nem fognak hinni semmilyen jelnek sem.
Egész rövid idő múlva Jézus valóban feltámasztott egy halottat, Lázárt. Ennek az lett az eredménye, hogy még elszántabban igyekeztek a vallási vezetők megölni Jézust is és Lázárt is.

kiscsillag

 • Vendég
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #37 Dátum: 2007 Június 17, 13:55:20 »
A kötelességteljesítés

Jézus azt tanította, hogy követőinek vannak kötelezettségeik Istennel szemben is. Az első az, hogy legyen HITÜK. Amikor a tanítványok több hitet kértek Jézustól, azt válaszolta,hogy nem több hitre van szükségük, hanem megfelelő fajta hitre. Még a legkisebb hit is (mustármagnyi), megdöbbentő csodálatos dolgokat tud tenni.

A tanítványok második kötelessége Isten iránt, az alázatos szolgálat. Ne várjanak különleges dicséretet, amikor azt teszik, ami a dolguk. A SZOLGA nem kap különleges dicséretet urától, mert elvégzi a munkáját. Hasonlóképpen a tanítványoknak is vannak feladataik, amiket alázatosan kell elvégezniük, mint Isten haszontalan szolgáinak!

kiscsillag

 • Vendég
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #38 Dátum: 2007 Június 17, 14:07:18 »
Az igazságtalan bíró és az özvegyasszony


Jézus elmondta a hamis bíró példázatát, hogy az imádságban való kitartásra tanítson.
Egy özvegyasszony állandóan egy hamis bíróhoz járt, hogy igazságot tegyen az ügyében.
A bíró egy ideig nem volt hajlandó meghallgatni az ügyét, de aztán elhatározta, hogy igazságot szolgáltat neki, hogy ne járjon hozzá.

Jézus megmagyarázta példázatát rámutatva arra, hogy ha a hamis bíró igazságot szolgáltat , akkor Isten mennyivel inkább igazságot szolgáltat hamarosan.

Jézus kérdése:  De amikor eljön az Emberfia, vajon talál -e hitet a földön? nem tudatlanságból ered.
Azért tette fel a kérdést, hogy méginkább bíztassa a tanítványokat az imában való kitartásra. Bátorította őket, és minket is, hogy tartsanak ki.

kiscsillag

 • Vendég
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #39 Dátum: 2007 Június 17, 14:16:46 »
A farizeus és a vámszedő

Az ember nem bízhat a saját vélt  igazságában, és nem nézhet le másokat.

A farizeus imádságában el akarta mondani Istennek,hogy ő milyen jó ember és igaz, sokkal jobb, mint a többi  ember.
Másokhoz mérte az Isten előtti igazságot.

A vámszedő viszont Istenhez mérte a saját igazságát. Rájött, hogy Isten irgalmára kell bíznia magát, hogy bocsánatot nyerjen.

Az embereknek meg kell alázniuk magukat, hogy bocsánatot kapjanak, és akik büszkék, azokat Isten megalázza.

Uram formáld szívemet alázatossá!Isten áldása legyen mindazokon,akik a példázatokról szóló beírásokat olvassák!
Istennek legyen hála és dicsőség!

:angel2:

Magda

 • Vendég
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #40 Dátum: 2008 Október 17, 18:06:43 »
Új szövet   -   Új bor

Jézus nem egy régi rendszer foltozgatására törekedett, és nem próbálkozott új posztóból befoltozni a "régi ruhát",aminek úgy is szakadás a vége.

Arra sem volt hajlandó, hogy új bort töltsön a régi tömlőkbe,mert a tömlő szétreped.

Jézus gyökeresen újat hozott. Az az új pedig nem a farizeusi hagyományokon alapszik. Az a két út egyszerűen  nem egyeztethető össze.


Azt gondolom, hogy lehet, hogy ez igaz abból a nézőpontból, hogy ember egyedól nem képes ISTEN elvárásának megfelelni,

de
az ember arra teremtetett, hogy állandó közösségben legyen az ő TEREMTŐJÉVEL.

Inkább itt az új teremtés szükségességéről van szó, mert a SZENT SZELLEM nem költözik a régi ádámi teretésbe, csak a FELÜLRŐL SZÜLETETT emberbe, aki folyamatos engedelmességgel tisztítja meg magát.

 :2angel:

Nem elérhető Csaba

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3527
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #41 Dátum: 2009 Április 29, 18:55:20 »
Kedves Testvérek!
A 'témák' között lapozgatva jutottam el ide is!
(Igen, tudom ez mindenki számára meglepetésként hangzott!   :-)   )
Szóval sok nagyon jó példázat-magyarázattal találkoztam itt! Nem akartam új témát nyitani, mert Jézus tanításai szerintem itt is jó helyen lesznek. 
Remélhetőleg hetente be tudok majd ide pötyögni egy-egy tanítást, amelyet ha van kedvetek egészítsetek ki a saját véleményetekkel, gondolataitokkal!
Sok egyházi tanító képes olyan részleteken civakodni, amelyek üdvösség szempontjából jelentéktelenek, vitatkozásaikba belemerülve (akár csak én a közelmúltban :-( )pedig olyan alapelveket rúgnak fel, amelyeket Jézus Krisztus és apostolai tártak fel előttünk, s üdvösségünk szempontjából létfontosságúak.
Sokat gondolkodtam, hogy Jézus melyik tanításával kezdjem. Úgy gondolom, hogy ezt a világot ill. világrendszert az anyagi javak megszerzése mozgatja, motiválja és működteti. Ezért elsőként ez ügyben kérem ki Jézus véleményét, a biblia által:


' És Jézushoz jött egy ember, aki ezt kérdezte tőle: -Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek?
Ő pedig így válaszolt neki:
-Miért mondasz jónak?!Senki sem jó, csak egy, az Isten! Ha pedig örök életre akarsz jutni, tartsd meg a parancsolatokat!
Ezt kérdezte Jézustól az ifjú: 
-Melyeket?!
Jézus pedig ekként válaszolt a kérdésére:
-Ezeket:Ne ölj; ne paráználkodjál; ne lopj; hamis tanúbizonyságot ne tégy; Tiszteld atyádat és anyádat; és szeresd felebarátodat, mint önmagadat!
Erre így válaszolt az ifjú:
-Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; milyen hiányosság van még bennem?
Jézus ekként válaszolt néki:
- Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és gyere és kövess engem. Az ifjú pedig ezt meghallván, szomorúan elment; mert sok barma volt.
Jézus ezt látva, így szólt a tanítványainak :
- Bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. Ismét mondom néktek : Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni.'
 Mt.19:16-24 (szabad ford.)
   
Jézus szavai számunkra is intő példaként szolgálnak! A történetben szereplő gazdag ifjú felismerte Jézusban Isten Fiát és személyes Megváltóját, hiszen hitte, hogy Jézus elmondhatja számára, hogy miként üdvözülhet. Az ifjúnak nem az volt a bűne, hogy gazdag volt és bővelkedett e világ javaiban, hanem az, hogy ezeket a javakat többre tartotta saját üdvösségénél!
Folytk.
'A szeretet nem keresi a maga hasznát...' 1Kor13

Nem elérhető erdei

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1752
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #42 Dátum: 2009 Május 01, 07:47:16 »
Szia Daba!

Nagyon jó, hogy elővetted ezt a topicot.
Azért én a magyarázatoddal nem értek teljesen egyet.
Azt írod:"Az ifjúnak nem az volt a bűne," ezzel nem értek egyet.
Ennek az ifjúnak, nem bűnt ír az ige, hanem ha "tökéletes akar lenni," akkor mit kell cselekednie. Azt sem mondja Jézus, hogy nem jut üdvösségre.
Bár itt amit idézel, abban valóban az anyagi javakhoz való ragaszkodást emeli ki, de ha tovább olvassuk, akkor ezt kitágítja, és minden földi dolgokhoz való ragaszkodásra vetíti.

A magyarázat eleje sem egészen ragaszkodik a bibliában leírtakhoz.
Azt írod:"A történetben szereplő gazdag ifjú felismerte Jézusban Isten Fiát és személyes Megváltóját, hiszen hitte, hogy Jézus elmondhatja számára, hogy miként üdvőzülhet."
Nem ismerte fel. Az ifjú, nem tesz ilyen kijelentést. Sőt mikor Jézus vissza kérdez:-Miért mondasz jónak?! Senki sem jó, csak egy, az Isten!
Akkor nem mondja, hogy:- Te vagy uram az Isten, ezért mondtalak jónak,-hanem tovább faggatja.
Nem gondolt róla mást, mint amit mond, "jó mester" vagy "jó tanító", ha tetszik rabbi. Ezért kérdezte meg.

Szeretném felhívni a figyelmedet, hogy minden példabeszéd, amit Jézus mond, egy könyvtárnyi igazság, és mindegyik tartalmazza a teljes Igét. Ezért ne tegyünk hozzá, és ne is vegyünk el ezekből a csodálatos tanításokból. Leginkább pedig ne ragadjunk ki belőle részeket, hanem az egészet nézzük, mert mindig ott van a magyarázat is. Nem hozzá kell gondolni, hanem bele kell gondolni.
Mert ennek a példabeszédnek ez a vége: "Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők".

Szeretettel  :044:
1Kor 1:27  Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket;

maria

 • Vendég
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #43 Dátum: 2009 Május 01, 11:14:26 »
16: Odament hozzá valaki és ezt kérdezte: Jó Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?

Ez a férfi letérdelt Jézus előtt. Elismerte ezzel a hatalmát. Miért is kérdezte meg ez a férfi, mit tegyen hogy elnyerje az örök élete? Mert valamit felismert. Valamiről hallott, valamit kihallott Jézus beszédéből. Különben miért is kérdezte volna meg?  - Sajnos ma is vannak olyanok, akik azt hiszik a jó cselekedeteikkel érik el az üdvösségüket. Ez az ember is azt kérdezi Jézustól, hogy mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Pedig a örök életünk, kegyelemből van, hit által, nem pedig a mi saját cselekedeteink által, hogy senki ne dicsekedjék. Ő még ekkor ezt nem tudta.

Jézus azonban így válaszolt neki: Miért mondasz engem jónak? Senki se jó, csak egy van, aki jó, az Isten.

Mit ismert föl Jézusban ez a fiú? "Jó Mester!" Kire is mondják, hogy jó ember? Ezzel a visszakérdezéssel próbálja Jézus ráébreszteni ezt az embert valamire, amire rájött.Újjá kell születnie. Ez a férfi vajon rájött, hogy Jézus az Isten, csak nem volt benne biztos? Jézus valóban jó ember volt, hiszen nem vétkezett soha. Az ilyen jó emberek sugároznak valamit magukból, ami vonzza maga köré az embereket. Nem lehet nem észrevenni. Nem véletlenül ismerte föl benne, hogy Ő kicsoda. Jó Mester! Vajon ez a fiú is úgy járt mint Péter, amikor Isten kijelentette neki, hogy Ő az Isten Fia? "Boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám" Hiszen mire vágyik ez az ifjú? Egy olyan életre, amilyen Jézusé volt. Ha nem így lenne, miért mondta volna jónak? Ne feledd, nagyon gazdag ember volt, mindene megvolt amire csak fizikailag vágyott, de mégis vágyott valamire, ami hiányzott neki. Újjá akart születni. Be akart kerülni Isten országába ha meghalt. Jézus megmutatja neki ehhez az élethez vezető utat.

Ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Monda néki: Melyeket? Jézus felsorolja melyeket: Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, hamisan ne tanuskodj, tisztelje apját, anyját és szeresse felebarátját, mint önmagát.

Hatot mond csak neki a 10 parancsolatból. Viszont nem ezzel kezdődik! Figyeld meg, Jézus nem említi azokat a parancsolatokat, amelyek közvetlenül Istennel kapcsolatosak. Vajon miért nem? Mert ez az ember a cselekedeteiben bízik.

Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozás van még bennem?

Ha ez a férfi így viselkedett, általában azt mondjuk rá, hogy "jó" ember. Aki ilyen tisztelettudó, gazdag létére, akkor megérdemli, hogy ezt mondjuk rá. Viszont többről szól az élet a parancsolatok megtartásánál. Kérdezi: mi fogyatkozás van még bennem?

Jézus így válaszolt neki: Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegények között, aztán jöjj, és kövess engem.

Jézus válasza, hogy ha tökéletes akarsz lenni, jöjj és kövess engem. Ez az alapvető üzenete Jézusnak az ember felé. Nem alapvető követelmény, hogyha valaki követni akarja Jézust, akkor el kell adnia mindenét, és szét kell osztania a szegények között. Jézus követelménye, hogy jöjj, és kövess engem. Miért? Mert ugyanis nem
lehet örök életünk. Ez az ember felismerte Jézus kicsoda? Jézus valójában ezt mondta: "Ha felismerted, hogy én vagyok Isten, gyere és kövess engem." Sajnos, de nem tudott lemondani az istenéről, a vagyonról. Ez az ifjú valamiért ott volt. Nem volt beteg, nem volt szegény, nem volt nyomorult. Hallgatta Jézus tanítást és ismerte az írásokat is. Ők nem úgy jártak templomba mint manapság. Tehát tudta jól, hogy jönni fog a Messiást. Jézus jósága megragadta őt is, de az istene erősebb volt mindennél. Bizony bűne ez annak aki bálványt imád. A pénz volt az istene, a bálványa. - Honnan tudom, hogy zsidó lehetett? A törvényt ismerte.

Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet szomorúan távozott.
 
Elment, mert a bűne nagyobb volt, mint a szeretete Isten felé. Nagy dolgot ajánlott fel neki Jézus. Apostolságot. Csak az apostolokat hívta így: "Gyere kövess engem!"

Jézus pedig ezt mondta tanítványainak: Bizony mondom néktek, hogy gazdag ember nehezen megy be a mennyek országába.

Miért is? Mert igen erős a bálványa.

És mondom nektek, könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak a mennyek országába bejutni. Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek és így szóltak: Akkor ki üdvözülhet. Jézus rájuk tekintett és ezt mondta nekik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.

Embereknél ez lehetetlen. Az emberek számára, emberei erővel ez teljesen lehetetlen.  Akármennyire is próbálkozik az ember, akármennyire is erőlködik, a jó cselekedeteivel, nem fog üdvözülni soha, mert az örök élet, az üdvösség ajándék Istentől! Isten az, Aki üdvözíti az embereket és nem az ember önmagát.

folyt köv

Nem elérhető erdei

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1752
Re: Jézus példabeszédei
« Válasz #44 Dátum: 2009 Május 01, 14:55:56 »
Szia Mária!

Nagyon örülök, hogy reagáltál.
Arra viszont kérlek, hogy maradjunk a példabeszédnél, és akkor nem fog kelleni moderálni./nézzük a Mátét/

Máté 19:16  És ímé hozzá jövén egy ember, monda néki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek?
Jézus egy szóval nem mondja, hogy higgyél bennem és akkor én meg kegyelmezek neked.
Ehelyett azt mondja:Máté 19:17  ..... Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.
Máté 19:18  Monda néki: Melyeket? Jézus pedig monda: Ezeket: Ne ölj; ne paráználkodjál; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy;
Máté 19:19  Tiszteld atyádat és anyádat; és: Szeresd felebarátodat, mint temagadat.
Ezek mind olyan cselekedetek, amiket Mózes írt le. Hitről, kegyelemről szó sincs. Én legalább is, nem olvasok ilyet itt.

"Ezzel a visszakérdezéssel próbálja Jézus ráébreszteni ezt az embert valamire, amire rájött."
Nem kell senkit ráébreszteni arra, amire rájött.
Ez az ember az égadta világon nem jött rá semmire. Olyat megint nem olvasunk, hogy ez az ember bármire is rájött volna.
Jézusnak nem azt mondja, hogy jó ember, hanem "jó mester". Jó tanító. Semmi többet.

Ebben egyetértünk, hogy a törvény cselekedeteiben bízik, valamint a vagyonában.
Nem mondja magáról, hogy jó ember vagyok, sőt érzi valóban a hiányt. /valószínűnek tartom, hogy nagyon is "jól ismerte" a törvényt/
Miért? Mert nem tudja betölteni a parancsolatokat.
Ez az ember "ismerte" a törvényt, és cselekedte is.
A nem cselekvés is cselekvés. Nagyon is az. Ne ölj, ne lopj stb. vagyis ne tedd. Ha nem teszem meg, mert hitem azt mondja, hogy helytelen, akkor hitből cselekszem azáltal, hogy valamit nem követek el, a hitem végett. Ez az ember erősen hitt a mózesi törvényben.
Nincs is kárhoztatva.
Sehol nem olvassuk, hogy bűnős lett volna. Vagy, hogy bűnben lenne.

"Jézus válasza, hogy ha tökéletes akarsz leni, jöjj és kövess engem."
Mária, Jézus válasza nem ez amit írtál. Jézus ezt válaszolja:
-Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegények között, aztán jöjj, és kövess engem.
Le írom amit te, nagyvonalúan kihagytál a mondatból:
"menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegények között"
Aztán megmagyarázod, hogy amit kihagytál az nem alapvető követelmény, amit meghagytál az viszont az. Azért ez elgondolkodtató.
Ha megnézzük a sorrendet akkor az a következő:
1,add el vagyonodat
2,oszd szét a szegények között
3, kövess engem
A háromból szerinted csak az utolsó egy ami fontos, persze felmerül a kérdés, hogy akkor miért kéri Jézus az első kettőt. Már ha az nem alapvető követelmény ezzel az emberrel szemben.

"Elment mert a bűne nagyobb volt mint a szeretetet Isten felé."
Miért gondolod ezt? Vagy miből? Miért gondolod, hogy ebben az emberben nagyobb volt a bűn mint a szeretet Isten felé?
Jézus nem kárhoztatta, sőt azt mondja:
Máté 19:23  Jézus pedig monda az ő tanítványainak: Bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába/nem azt mondja, hogy nem megy be/.
Máté 19:24  Ismét mondom pedig néktek: Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.
Máté 19:25  A tanítványok pedig ezeket hallván, felettébb álmélkodnak vala, mondván: Kicsoda üdvözülhet tehát?
Máté 19:26  Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nékik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges./mert kegyelmes/
Ezért akit Isten nem kárhoztat mi se kárhoztassuk.

"Miért is? Mert igen erős a bálványa."
Ezzel nagyon egyetértek, de nézzük meg a többi bálványt is:
Máté 19:29  És aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit az én nevemért, mindaz száz annyit vészen, és örökség szerint nyer örök életet.
Azért van még itt egy pár "bálvány".
Meg az is kérdés, hogy a felsoroltakból, mitől váltunk már meg, Jézus nevéért.
Azért legyünk nagyon óvatosak, mielőtt bárkire azt mondjuk, hogy bűnös, meg nem szereti Istent, mert még mi sem vagyunk tökéletesek.

Kiváncsian várom a folytatást. :044:
 1Kor 1:27  Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket;