Szerző Téma: Elveszíthető-e az üdvösség?  (Megtekintve 31605 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető pilgrim

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 75
Re:Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #360 Dátum: 2014 Január 10, 12:57:44 »
Sok ifjú hívő aggodalma, hogy elveszthető e üdvössége, vagy sem.

Róm 8:1 Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak.
Zsid 10:14 Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.

 


Tegyük fel először is a kérdést, hogy ki üdvözül. Aki hisz (Ján 3,16), és megújult Szent Szellem által (Ján 3,5).

A kereszt, azaz a kegyelem és a pünkösd szoros kapcsolatban van.

Az Ószövetségi időkben a Szent Szellemet átmenetileg is birtokolhatták az emberek. Mint pl.: Saul, vagy Dávid (az erős szellemet újítsd meg bennem).
De az újszövetségi időkben ilyen nincs pünkösd óta, a Szent Szellem ha megújultunk nem hagy el bennünket.

 

Tehát üdvözségünk nem elveszthető...Ha elveszthetnénk azt, az azt jelentené, hogy Isten Szelleme elhagy minket. Akkor újból és újból meg kellene térnünk. Isten Szelleme jelenti ki az Atyát (1Kor 2,10-11), ha elhagyna minket, elhagynánk függőleges kapcsolatunkat is. Csak vízszintesekben élnénk.

 

Róm 8:9 Ti azonban nem a húsban éltek, hanem szellemben, ha csakugyan Istennek Szelleme lakik bennetek. Ha pedig valakinek a Felkent Szelleme nem birtoka, az nem is övé. (Csia ford.)

A szent szellem a bűnre csak megszomorodik. Visszahúzódik, de nem hagy el. Ha nem úgy lenne, kiesnénk a kegyelemből.
Isten kegyelme végtelen. Nem cselekedetek által üdvözlünk, hanem Isten fiába vetett hit által. És ez kegyelem. Nem tudunk Istennek nagyobbat adni, mint Krisztus.

Kol 2:14 Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára.

Isten áldjon titeket

Áldott Testvérem: Te hogyan definiálnád azt, hogy: Jézusban van valaki?
Mert erre igazán sokan hivatkoznak, biztosan te is tudod... csak hát....

Drága szelíd olajfa barátom,

Akiben az Úr Szelleme van az az övé... "Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Szellem szerint, ha Isten Szelleme lakik bennetek. De akiben nincs meg a Krisztus Szelleme, az nem az övé. "

A Szent Szellem keresztel be a Krisztus testébe:
1Kor 12,13Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.

Ha az övé vagy, akkor:
Róma 8, 35-39
Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? 36Hiszen meg van írva: „Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat.” 37De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. 38Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, 39sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

 :igen:

 :08:  Bocsánat, csak engem idéztél, de "Szelíd Olajfának címezted...
Szóval még mindíg az lenne a kérdésem, hogy szerinted mit jelent az : Krisztusban lenni?
Mert én olvastam tovább is a Szent Tant, és ezt találtam: János Apostol I. levele 3. rész

1.    
Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt.
2.    
Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, a mint van.
3.    
És a kiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, a miképen Ő is tiszta.
4.    
Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség.
5.    
És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye; és ő benne nincsen bűn.
6.    
A ki ő benne marad, egy sem esik bűnbe; a ki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt.
7.    
Fiacskáim! senki el ne hitessen benneteket: a ki az igazságot cselekszi, igaz az, a miként Ő is igaz:
8.    
A ki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
9.    
Senki sem cselekszik bűnt, a ki az Istentől született, mert benne marad annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.
10.    
Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: a ki igazságot nem cselekszik, az egy sem az Istentől való, és az sem, a ki nem szereti az ő atyjafiát...


... meg ezt:
János Apostol I. levele 2. rész

1.    
Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.
2.    
És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is.
3.    
És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk.
4.    
A ki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság.
5.    
A ki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk;
6.    
A ki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, a mint ő járt.
7.    
Atyámfiai, nem új parancsolatot írok néktek, hanem régi parancsolatot, a mely előttetek volt kezdettől fogva; a régi parancsolat az íge, a melyet hallottatok kezdettől fogva.


Szóval, azt látom, hogy NEM attól függ hogy benne van-e valaki, hogy miket vall meg, hanem attól, hogy hogyan éli meg a HITÉT.


Drága Somer testvér...téged neveztelek szelíd olajfának, mint messiáshívő testvért. Nem tudtam, hogy van a fórumon ilyen nick név.

A válaszom ez volt, ezt jelenti Krisztusban lenni:

A Szent Szellem keresztel be a Krisztus testébe:
1Kor 12,13Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.


A Szent Szellem által tartozunk Krisztushoz, az ő testéhez, az egyházhoz, akinek Jézus Krisztus a feje. A Szellem keresztel bele az egyházba Krisztus testébe...Annál jobban bent sem lehet lenni akkor.

Mindegy, hogy az ember testi keresztény e akkor vagy szellemi...Az üdvözsége nem veszthető el, mert Krisztusban van az illető.


Nekem ez a meggyőződésem. Nem a cselekedetek általi üdvözség.


Remélem erre a válaszra gondoltál...
Ha nem akkor nem értem kérdésedet, mert minden alkalommal 1Kor 12,13 jut eszembe amikor elolvasom.

Isten áldjon

u.i: ha az ember jól éli meg hitét, megújul Szellem által.
Honnan tudom, hogy bennem van e a Szellem? A gyümölcseiről. A jó fa jó gyümölcsöt terem... Gal 5,20-22 a Szellem gyümölcsei.

De ahogy látom egy csónakban evezünk... ?
www.teologia-mennyei-maflas.webnode.hu
https://www.facebook.com/teologia.mennyeimaflas
(Imrefi Ferenc)

2Tim 4:2 hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.

Nem elérhető pilgrim

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 75
Re:Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #361 Dátum: 2014 Január 10, 13:31:09 »
Még Máté 12 sem elveszíthető...LÁSSUK HOGYAN IS.

Máté 12,28 Ha viszont én Isten Szellemével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa.

A Szent Szellem káromlás, amiről Jézus beszélt, az valójában hitetlenség. Isten szent emberei a Szent Szellem által szóltak az ószövetség idején is. Jézus főpap, próféta és messiás.

Máté 12,32 Még ha valaki az Emberfia ellen szól, annak is megbocsáttatik, de aki a Szent Szellem ellen szól...

Tuni kell, hogy a Bibliában nincs ellentmondás. Jézus, Jahve, és a Szent Szellem egy. Így aki nem hiszi, hogy Jézus a tiszta Szellem által űzte a démonokat, nem hitte, hogy Ő Isten embere, hogy Ő a messiás.
A hitetlenség meg tudjuk megbocsáthatatlan. Aki hisz üdvözül, aki nem hisz elkárhozik.

Isten áldjon titeket...
www.teologia-mennyei-maflas.webnode.hu
https://www.facebook.com/teologia.mennyeimaflas
(Imrefi Ferenc)

2Tim 4:2 hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.

Nem elérhető pilgrim

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 75
Re:Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #362 Dátum: 2014 Január 10, 13:32:31 »
Ez is egy jó weboldal a témával kapcsolatban:
http://istenletezik.hu/keta/kegyelem-teologiaja
www.teologia-mennyei-maflas.webnode.hu
https://www.facebook.com/teologia.mennyeimaflas
(Imrefi Ferenc)

2Tim 4:2 hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #363 Dátum: 2014 Január 10, 14:38:07 »
Idézet
Mindegy, hogy az ember testi keresztény e akkor vagy szellemi...Az üdvözsége nem veszthető el, mert Krisztusban van az illető.

Kedves Testvérem, olyan nincs, hogy testi keresztény. Aki ugyanis testiesen él, az nem keresztény, az nem adta át az életét Istennek. Mert Isten nem él testies életet. Ha nem jól értettem, akkor kérlek javíts ki.

Idézet
Nekem ez a meggyőződésem. Nem a cselekedetek általi üdvözség.

Jakab elég hosszan beszélt erről, hogy nincs valódi hit a cselekedetek nélkül. Ha valakinek igazi hite van, annak Istentől jövő cselekedetei vannak. Akinek pedig nincsenek Istentől való cselekedetei, annak a hite hiábavaló, vagyis meddő hit.

Isten kegyelme feltételes! Azoké Isten kegyelme, akik életében nem válik hiábavalóvá. Máté 18. fejezete erről szól.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető pilgrim

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 75
Re:Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #364 Dátum: 2014 Január 10, 14:49:45 »
Testvérem nem veszekedni akarok ezzel...De amit mondtam az Biblikus. Amit nem tudunk, az nem biztos, hogy nincsen. Nézzük:

1Kor 3,1 Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz.

A világon két féle ember van: természeti ember és hívő. Illetve a Biblia szerint a hívők két csoportra oszthatók tovább: testi és szellemi hívőre.

Ember:
· pszüchikosz-> görög szó, jelentése: természeti, lelki, érzéki G5591.
1Kor 2,14 …lelki ember azonban nem fogadja el Isten Szellemének dolgait, mert azok ostobaságok neki; sőt, fel sem ismerheti őket…

·pneumatikosz-> görög szó, jelentése: szellemi G4152.
1Kor 2:15 A szellemi ember mindent kivizsgál, ő maga azonban senki vizsgálata alá nem esik

·szarkikosz-> görög szó, jelentése: testi G4559.
1Kor 3,11Kor 3:1 Veletek sem voltam képes úgy beszélni testvéreim, mint szellemiekkel, hanem mint húsból valókkal, mint kiskorúakkal a Felkentben.


A testi hívőknek testi küzdelmei vannak, a Szellemi hívőnek szellemi küzdelmei vannak. A testi hívő még hitben gyermek.

De Máté 20 szerint, a szőlőmunkások példázatában nincs köztük különbség…mindegy, hogy mikor álltunk be az aratásba, ugyanúgy egy Dénárba egyezett meg velünk az aratás Ura. Mindegy, hogy mióta vagyunk hívők, ugyanazt a jutalmat kapjuk, az örök életet.

www.teologia-mennyei-maflas.webnode.hu
https://www.facebook.com/teologia.mennyeimaflas
(Imrefi Ferenc)

2Tim 4:2 hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #365 Dátum: 2014 Január 10, 15:33:49 »
(nem veszekedtem Testvérem, és nem is veszekszem :05:)
A tálentum példázatában nem egyformán bízott reájuk az Úr:

Lukács evangéliuma 19,16-19
"Eljöve pedig az első, mondván: Uram, a te gírád tíz gírát nyert. Ő pedig monda néki: Jól vagyon jó szolgám; mivelhogy kevesen voltál hív, legyen birodalmad tíz városon. És jöve a második, mondván: Uram, a te gírád öt gírát nyert. Monda pedig ennek is: Néked is legyen birodalmad öt városon."


Az 1Kor 3-ban pedig megláthatod, hogy egy alap van ami által üdvözülhetünk, Ő pedig Jézus. Sokan úgy vannak vele, hogy élnek testiesen, legfeljebb nem kapnak semmit se, pedig nem Jézuson állnak, hanem testi alapon. Én nem látom az igében azt, hogy lennének testi hívők. Mert vannak a hitetlenek, akik e világ szerint élnek testiségben és vannak a Jézusban valódi hívők, akik lélek szerint járnak. Mert azok az emberek, akik hívőknek mondják magukat de még mindig testiségben élnek, azok önmaguk szerint hívők, Isten szerint viszont nem! Vagyis hitetlenek!

Az 1Kor 3-ban is kimondja Pál: "Mert még testiek vagytok..."

Ők döntöttek Krisztus mellett, de aztán el is tévelyedtek: "...írigykedés, versengés és visszavonás van köztetek..."

De mit üzent Pál a testies életet élő embereknek?

Galátzia levél 5,19-21 
"A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek."


Nem véletlen emeltem ki azt a három testi bűnt, egyeztesd össze az 1Kor 3-al. Máshol így ír:

Római levél 8,8 
"Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt."


"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető pilgrim

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 75
Re:Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #366 Dátum: 2014 Január 10, 16:23:46 »
Igen az 1Kor 3,1 ben olvashatunk a testies hívőkről. És egyet értek abban is, hogy jutalomosztáskor nem kapnak a fáért, szénáért és pozdorjáért semmit, csak az igaz gyöngyökért.

1Kor 3,1 Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz.

Ha a Biblia valamit leír, akkor az létezik, mindegy, hogy testieknek nevezzük, vagy testinek...A görög szó is ugyanaz, mindegy melyik fordítást másolom be.
·szarkikosz-> görög szó, jelentése: testi G4559 (Mikelson féle etimológia szótár)

A motivációnk volt talán más. Te ösztönözni akartad az embereket a növekedésre, én pedig be akartam mutatni nekik a kegyelmet.

Mert a topik címe, hogy az üdvözség elveszthető e vagy sem.  A többivel egyet értek.

Isten áldjon  :2smitten:
www.teologia-mennyei-maflas.webnode.hu
https://www.facebook.com/teologia.mennyeimaflas
(Imrefi Ferenc)

2Tim 4:2 hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3061
Re:Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #367 Dátum: 2014 Január 10, 16:33:23 »
Áldott Testvérem. Kérlek ezt a Görög értelmezést mellőzzük, mert ez nem fog eredményre vezetni... Esetleg a Héber megfelelőjének is nézz utánna...
Amit tehát mondasz: 1Kor 3,1 Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz.

Ennek a versnek van folytatása is ám... : I Kor.3,   2. Téjnek italával tápláltalak titeket és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt még most sem bírjátok meg:
  3. Mert még testiek vagytok; mert a mikor írigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajjon nem testiek vagytok-é és nem ember szerint jártok-é?

Anti Testvérem, szintén Páltól idézett erre vonatkozóan... Azt is olvastad?

Gal.5, 19. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.
  20. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,
  21. Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.


Ha Pál is azt hirdette volna amit te Testvérem, akkor meg sem említette volna ezeket, mert miért is tette volna, ha úgy lenne ahogyan állítod.
Te írtad Testvér, hogy nem véletlenül lett megírva... És igazad van!
Mert ha az emberek Testi életet élnek, akkor az Üdvösségből részük nem lesz!

János Evangyélioma 3. rész

  1. Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere:
  2. Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.
  3. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
  4. Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?
  5. Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
  6. A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.
  7. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Valter

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 23
Re:Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #368 Dátum: 2014 Január 10, 22:11:04 »
Én úgy tudom, hogy az Újszövetségi iratok, görögűl íródtak, nehéz lene az 1Kor. héberül olvasni.


Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #369 Dátum: 2014 Április 08, 12:32:36 »
Az üdvösséget nyilván nem lehet elveszíteni, mivel Isten hatalma őriz minket:

1Péter levele 1,5
"Akiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen."


Isten tehát nem fog megfeledkezni rólunk, nem hagyja, hogy akár egy is elvesszen közölünk. Viszont itt jön a "de"...
Fel lehet adni az üdvösséget az által, hogy nem Isten szerint élünk. Meg lehet tagadni üdvösségünket, ha megtagadjuk Istent az életünkkel.

Akik Isten mellett döntöttek, de a világ kívánságai szerint élnek, azok kétfelé sántikálnak, azaz szövetségszegők módjára kettévágatnak. Akár csak az áruló Júdás. Akinek az egyik fele Istenhez húz, a másik fele a világba, az kettészakad. Az ilyenek rosszabbak a hitetleneknél, langyosak, akiket Jézus kiköp a szájából.

Jelenések könyve 3,15-16
"Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév. Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból."
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető sogorom

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 13
Re:Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #370 Dátum: 2015 December 06, 13:02:41 »
Véleményem szerint.

Az ember azaz a mindenköri hivő keresztény. Az erendő bün miat  nem nyer semiképen üdvöséget.
Aki viszont azt  elnyerhette az emberek fiai közül ugy nevezik Jézus Krisztus.
Viszont ö ezt meg kivánta osztani a ember fiaival, és testvéreinek határozott meg bennünket.
Az egyértelmü valamenyiük számára, hogy az érdem az övé a krisztusé.
Ki is nyilvánitota ezt részünkre.""Senki sem mehet az Atyához csak én átalam."
Vagy is nem mi lettünk bünnélküliek hanem ő.
Ezért nem érdem szerinti az üdvöség. Hanem  irgalmas kegyelemből ,a bünösök iránt való kedvezés céljából.
Az köztudöt köreinkben hogy, mi a hivők a Kirtusban  Az ő tagjaiként vagyunk meg határozva.
Ezért  nem hivatalos vagy direkte elvárás irányunkban, hogy az ő hasonlatoságára válozzunk átt.
Ami az ő támogatása un erősitése nélkül  nem vezetne eredményre.
Ezért nem lehet meg igazulni a salyát erőfeszitéseinkből.

Nos én azt érteném a fentiekből hogy Isten előt álva, szüntelenül imádkozva  kérnük kel a teremtőt. A Krisztus ÉRDEMÉRE
hivatkozva hogy ki épülhesünk a Krisztusi  emberré.
Hiszen az emberek közul egy sincs aki igaz lenne, és dijként kaphatná az üvöséget az örök élet koronályát.


Nem elérhető István63

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 6
Re:Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #371 Dátum: 2019 Május 13, 10:19:01 »
Sziasztok! Az Úr Jézus áldjon meg titeket!

Most csatlakoztam a "tagsághoz" és ez az első hozzászólásom. Látom, hogy régóta nem szólt már senki hozzá ehhez a témához, de szerintem nagyon fontos téma. Annális inkább, mert manapság is hallani róla olyan tanításokat, amelyek "csúsztatások".
Szerintem fontos lenne tisztázni, hogy mit kell örök életen, üdvösségen, újjászületésen érteni Isten Igéje alapján. Vagyis kiről gondolhatjuk vagy (ha úgy jobban hangzik) hihetjük, hogy örök élete van (ami alatt az Istennel való közösséget értem és nem a sötétséggel...), üdvössége van, újjászületett, Isten gyermeke...
Véleményem szerint a témakör megvitatásában nagy jelentősége van ezeknek.

Megpróbálom röviden az én álláspontomat összefoglalni.
Az örök élet (amely alatt az Istennel való örök közösséget értem, úgy a jelenvaló mint az elkövetkezendő korszakban) és az üdvösség lényege megegyezik.
Szerintem egy bizonyos pontig mindkettő elveszíthető.
Kinek van örök élete? Aki hisz az Úr Jézusban, az Ő engesztelő áldozatában és feltámadásában. Ján.3:16; Ján.3:36.....
Tehát hit által van bárkinek örök élete, üdvössége, vagyis a hit az alapja, hogy beszélhessünk az örök életről, üdvösségről. Az üdvösség - "szódzó" jelentése: megtart, megőriz, megment, kiszabadít... és van olyan jelentése is, hogy életben marad, tovább él.
Tehát a hit az alap. Láttatok-e már olyan embert a környezetetekben aki egy ideig teljes szívből hitt az Úr Jézusban (ezt láttuk rajta, voltak gyümölcsök az életében), de elfordult az Úrtól és már nem hisz Benne, elszakadt a hittől.
Luk.8:13.    
"És a kősziklán valók azok, a kik, mikor hallják, örömmel veszik az ígét; de ezeknek nincs gyökerük, a kik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak."
Isten Igéje sehol nem beszél arról, hogy akik egyszer hittek azoknak örök élete van. Annak van örök élete aki hisz.
Mondhatjuk-e arra a személyre aki nem hisz hanem csak valamikor hitt, hogy örök élete van? Ugye hogy nem?
Ha a hitet el lehet veszíteni akkor az abból fakadó örök életet is. Valamint a bűn Istentől elválasztja a bűnöst mindaddig amíg meg nem tér.
Ez.18:21.    
És ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolatimat, és törvény szerint és igazságot cselekszik: élvén éljen, és meg ne haljon.
22.    
Semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem lészen; az ő igazságáért, melyet cselekedett, élni fog.
23.    
Hát kivánva kivánom én a gonosznak halálát? ezt mondja az Úr Isten! nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról és éljen?
24.    
És ha az igaz elhajol az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik, minden útálatosság szerint, melyeket a hitetlen cselekedett, cselekeszik, nemde éljen-é? Semmi igazságairól, a melyeket cselekedett, emlékezés nem lészen: gonoszságáért, melyet cselekedett, és az ő vétkéért, melylyel vétkezett, ezekért meg kell halnia."


Az Úr Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz. Ő Isten Igéje aki testé lett. Isten nem változik (még ha szeretnénk is megváltoztatni).

1.Pét.1:23.    
"Mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, a mely él és megmarad örökké."


Istennél nincs változás vagy változásnak az árnyéka. Az Ószövetségi Igék ugyanúgy útat mutatnak mint az Újszövetségi Igék és ezalatt nem Mózes törvényének betartását értem.
A hit hiánya az örök élet hiányát jelenti.

Viszont azt is hiszem, hogy aki újjászületett az nem fogja elveszíteni az üdvösségét, örök életét, mert követi az Urat.
Az előzőekben már sokszor idézett Ige:

Ján.10:27.    
"Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem:
28.    
És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.
29.    
Az én Atyám, a ki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből."


Kik az Ő juhai?
Akiket ismer és akik követik Őt. Mondhatjuk-e azokra, hogy követik Őt akik a saját útjukon vagy az "ördög atya" útján járnak. És itt nem elesésről, megbotlásról (bűnbe esésről) beszélek, hanem folyamatos bűnben járásról, szándékos bűnelkövetésről.
És mi a reménységünk, hogy nem fogunk elveszni?
Az ha valóságos alapja van annak a reménységünknek, hogy Istentől születtünk, hogy az Ő gyermekei vagyunk.

1.Ján.3:6.    
"A ki ő benne marad, egy sem esik bűnbe; a ki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt.
7.    
Fiacskáim! senki el ne hitessen benneteket: a ki az igazságot cselekszi, igaz az, a miként Ő is igaz:
8.    
A ki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
9.    
Senki sem cselekszik bűnt, a ki az Istentől született,[/b] mert benne marad annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.
10.    
Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: a ki igazságot nem cselekszik, az egy sem az Istentől való, és az sem, a ki nem szereti az ő atyjafiát."


Isten áldása az övéire. :317:

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 248
Re:Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #372 Dátum: 2019 Május 13, 11:59:02 »
Köszöntelek kedves István 63!
Kicsit áll ez a fórum, örülök, hogy csatlakoztál, talán egy kicsit így, egy új taggal bővülve, többet tudunk beszélgetni.

A téma összes bejegyzését nem olvastam végig, így lehet, hogy ugyanazt írom, amit már előttem leírtak.
Az üdvösség igenis elveszíthető. És ez szerintem így van jól. Azt olvasom a Szentírásban, hogy: "De aki mindvégig kitart, az üdvözül." (Máté 24:13). Feketén-fehéren le van írva. Megtérésünkkor az örök élet lehetőségét kapjuk, de a hitben meg is kell maradni, egész életünkben Istennel kell járnunk. Azt olvashatjuk, hogy: "Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe." (János 5:24) A hinni ige nem múlt időben van hanem jelen időben, ami egy folytonosságot jelent, tehát annak van örök élete, aki hitben hal meg. Előfordul sajnos, hogy valaki megtérése nem volt őszinte, csak ideig-óráig tartott, aztán újból a világhoz csatlakozott. Ők is megkapták a lehetőséget, a jutalmat, de menet közben megggondolták magukat, így elveszítették az üdvösségüket.
"Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: „Isten kísért engem”, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz." (Jakab 1:12-15)

Nem elérhető István63

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 6
Re:Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #373 Dátum: 2019 Május 14, 10:57:47 »
Békesség Nektek!

Nem az üdvösség elveszítésével kapcsolatos, de ennek a témának a megvitatásában többször is megakadt a szemem azon, hogy "Isten megengedő akarata".
Nos ilyen akarata nincs Istennek az Ő Igéje szerint, van neki jó, kedves és tökéletes akarata.

Róm.12:2.    
"És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata."


Ez a "megengedő akarat" azt sugalja, hogy például ha valaki bűnt követ el az Istennek az akarata (még ha "megengedő" is).
Istennek az az akarata, hogy szentek legyünk.

1.Thess.4:3.    
"Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok;
4.    
Hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét,
5.    
Nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, a kik nem ismerik az Istent;
6.    
Hogy senki túl ne lépjen és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atyjafiát: mert bosszút áll az Úr mindezekért, a mint elébb is mondottuk néktek és bizonyságot tettünk.
7.    
Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten.
8.    
A ki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent, a ki Szent Lelkét is közlé velünk."


Szóval Istennek nincs megengedő akarata. Megenged dolgokat, de nem az akarata.
Megengedi, hogy például addig verjem a fejemet a falba amíg el nem szédülök. Megenegedi, de nem akarja hogy beleverjem.
Isten szabad akaratot adott nekünk, megengedi hogy éljünk vele. De ha mi a saját akaratunk szerint cselekszünk Isten akaratával szemben ne fogjuk már Rá, hogy ez az Ő akarata mégha "megengedő" is.

Shalom

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3975
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Elveszíthető-e az üdvösség?
« Válasz #374 Dátum: 2019 Május 17, 20:47:38 »
Köszönöm Testvérem, jó, hogy letisztáztad!
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.