Szerző Téma: Megdicsőült testünk  (Megtekintve 3958 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Megdicsőült testünk
« Dátum: 2010 Augusztus 30, 13:37:31 »
Sziasztok!

Van itt egy téma, amiről jó volna beszélgetni.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #1 Dátum: 2013 Január 10, 11:02:04 »
Mit gondoltok, miután feltámadt Jézus és megjelent a tanítványoknak több ízben, akkor már megdicsőült teste volt? Vagy csupán feltámadott a még hús és vér testben?
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #2 Dátum: 2013 Január 10, 11:26:04 »
     Kedves Anti!
 :?:   Na ez jó kérdés volt!!
én azt gondolom hogy még nem volt megdicsőült teste mivel ezt mondta Máriának:

János Evangéliuma:20:17   Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #3 Dátum: 2013 Január 10, 12:10:17 »
Az igéből tudjuk, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát.

Viszont újabb kérdések merülnek fel. Jézusnak szükséges volt a megdicsőült test? Hiszen Ő Isten, mielőtt bármi lett volna, Ő már van(!).
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3047
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #4 Dátum: 2013 Január 10, 12:37:24 »
EZ valóban érdekes kérdés Testvérek. Mert azt tudjuk, hogy feltámadása után evett is- vélhetőleg ihatott is,  Sőt: Lk 24,39   
Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és lássatok; mert a léleknek nincs húsa és csontja, a mint látjátok, hogy nékem van!


De azt is látjuk a Szentírásból, hogy neki nem okozott a feltámadása után gondot, egy bezárt ajtó-vagy a tanítványok csoportja sem...

Jn 20,19   
Mikor azért estve vala, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva valának, a hol egybegyűltek vala a tanítványok, a zsidóktól való félelem miatt, eljöve Jézus és megálla a középen, és monda nékik: Békesség néktek!


Sőt, ezt gyakorolta is, mert újfent: Jn 20,26   
És nyolcz nap múlva ismét benn valának az ő tanítványai, Tamás is ő velök. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus, és megálla a középen és monda: Békesség néktek!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #5 Dátum: 2013 Január 10, 12:39:01 »
Igen Testvérem. Bár az is hozzátartozik, hogy a halála előtt szintén hasonló csodákat tett. Átment a tömegen akik el akarták fogni őt, a vízen is járt...
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3047
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #6 Dátum: 2013 Január 10, 12:52:08 »
Igaz! De bizony ám...    akkor maradt a kérdés.   Bár azt is tudjuk, hogy már a Testben történő születése sem volt hétköznapi...   ( Szűz fogantatás.)
Ez tehát nyilvánvalóvá teszi, hogy nem Testi emberként született! Tehát nem az Ádámi természet örököseként. Mert eredendően az Ádám sem volt Testi, hanem csak a bűnbeesés miatt vált azzá. Az I.Mózes 3, írja le, hogy a bűnbeesés következménye lett hogy megnyilatkoztak a testi szemeik, és testileg néztek, testileg éreztek... akkor kezdődött el a bújócska Isten elől. A felelősség áthárítása, a mentegetőzés, a magyarázkodás, a másra mutogatás...
Ezek után Isten ki is mondja a romlás eredményét: I.Mózes 6,3.    
És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.


Tehát mindezek Jézust nem jellemezték. Hiszen Jézus nem a bűn testében jött el, hanem a bűn testének hasonlatosságában.
Így is van megírva: Rm 8,3   
Mert a mi a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.


Ezek után, Jézus azt tanítja: János 3,6.    
A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.


Jézus tehát nem Testtől született, hanem Lélektől fogantatott! Luk.1,  26. A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, a melynek neve Názáret,
  27. Egy szűzhöz, a ki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária.
  28. És bemenvén az angyal ő hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között.
  29. Az pedig látván, megdöbbene az ő beszédén, és elgondolkodék, hogy micsoda köszöntés ez?!
  30. És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.
  31. És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK.
  32. Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét;
  33. És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége nem lészen!
  34. Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek?
  35. És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért a mi születik is szentnek hivatik, Isten Fiának.


Vajon ez lehetett az ok?
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #7 Dátum: 2013 Január 10, 12:59:32 »
Ahogyan egyre mélyebbre ásunk, annál több kérdés merül fel...  :061:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #8 Dátum: 2013 Január 10, 13:01:54 »
Még egy kérdés merül fel ezzel kapcsolatosan. Jézusnak csakugyan ott vannak még mindig a szegek helyei? Erről ír az ige?
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3047
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #9 Dátum: 2013 Január 10, 13:05:29 »
Szerintetek  az Újjászületés eredményezheti ezeket a számunkra? Mert itt van Péter is, aki szintén az Angyal vezetésével átment az Őrségen a kivégzése előtti estén...Apostolok Cselekedetei 12. rész

1.    
Abban az időben pedig Heródes király elkezde kegyetlenkedni némelyekkel, a gyülekezetből valók közül.
2.    
Megöleté pedig Jakabot, Jánosnak testvérét, fegyverrel.
3.    
És látván, hogy ez tetszik a zsidóknak, föltette magában, hogy elfogatja Pétert is. (Valának pedig a kovásztalan kenyerek napjai.)
4.    
Kit el is fogatván, tömlöczbe veté, átadván négy négyes katonai szakasznak, hogy őrizzék őt; husvét után akarván őt a nép elé vezettetni.
5.    
Péter azért őrizteték a fogságban; a gyülekezet pedig szüntelen könyörög vala az Istennek ő érette.
6.    
Mikor pedig Heródes őt elő akará vezettetni, azon az éjszakán aluszik vala Péter két vitéz között, megkötözve két lánczczal; és őrök őrizék az ajtó előtt a tömlöczöt.
7.    
És ímé az Úrnak angyala eljöve, és világosság fénylék a tömlöczben: és meglökvén Péter oldalát, felkölté őt, mondván: Kelj föl hamar! És leesének a lánczok kezeiről.
8.    
És monda néki az angyal: Övezd fel magadat, és kösd fel saruidat. És úgy cselekedék. És monda néki: Vedd rád felsőruhádat és kövess engem!
9.    
És kimenvén, követé őt; és nem tudta, hogy valóság az, a mi történik az angyal által, hanem azt hitte, hogy látást lát.
10.    
Mikor pedig általmentek az első őrsön és a másodikon, jutának a vaskapuhoz, mely a városba visz; mely magától megnyílék előttük: és kimenvén, egy utczán előremenének; és azonnal eltávozék az angyal ő tőle.
11.    
És Péter magához térve monda: Most tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az ő angyalát, és megszabadított engem Heródes kezéből és a zsidók népének egész várakozásától.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3047
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #10 Dátum: 2013 Január 10, 13:07:16 »
Még egy kérdés merül fel ezzel kapcsolatosan. Jézusnak csakugyan ott vannak még mindig a szegek helyei? Erről ír az ige?

Nos van rá utalás. : Jn.20, 26. És nyolcz nap múlva ismét benn valának az ő tanítványai, Tamás is ő velök. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus, és megálla a középen és monda: Békesség néktek!
  27. Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő.
  28. És felele Tamás és monda néki: Én Uram és én Istenem!
  29. Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, a kik nem látnak és hisznek.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #11 Dátum: 2013 Január 10, 13:11:22 »
Szerintetek  az Újjászületés eredményezheti ezeket a számunkra? Mert itt van Péter is, aki szintén az Angyal vezetésével átment az Őrségen a kivégzése előtti estén...Apostolok Cselekedetei 12. rész

1.    
Abban az időben pedig Heródes király elkezde kegyetlenkedni némelyekkel, a gyülekezetből valók közül.
2.    
Megöleté pedig Jakabot, Jánosnak testvérét, fegyverrel.
3.    
És látván, hogy ez tetszik a zsidóknak, föltette magában, hogy elfogatja Pétert is. (Valának pedig a kovásztalan kenyerek napjai.)
4.    
Kit el is fogatván, tömlöczbe veté, átadván négy négyes katonai szakasznak, hogy őrizzék őt; husvét után akarván őt a nép elé vezettetni.
5.    
Péter azért őrizteték a fogságban; a gyülekezet pedig szüntelen könyörög vala az Istennek ő érette.
6.    
Mikor pedig Heródes őt elő akará vezettetni, azon az éjszakán aluszik vala Péter két vitéz között, megkötözve két lánczczal; és őrök őrizék az ajtó előtt a tömlöczöt.
7.    
És ímé az Úrnak angyala eljöve, és világosság fénylék a tömlöczben: és meglökvén Péter oldalát, felkölté őt, mondván: Kelj föl hamar! És leesének a lánczok kezeiről.
8.    
És monda néki az angyal: Övezd fel magadat, és kösd fel saruidat. És úgy cselekedék. És monda néki: Vedd rád felsőruhádat és kövess engem!
9.    
És kimenvén, követé őt; és nem tudta, hogy valóság az, a mi történik az angyal által, hanem azt hitte, hogy látást lát.
10.    
Mikor pedig általmentek az első őrsön és a másodikon, jutának a vaskapuhoz, mely a városba visz; mely magától megnyílék előttük: és kimenvén, egy utczán előremenének; és azonnal eltávozék az angyal ő tőle.
11.    
És Péter magához térve monda: Most tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az ő angyalát, és megszabadított engem Heródes kezéből és a zsidók népének egész várakozásától.


Ez egy jó kérdés, viszont ebben az esetben is egy természetfeletti küldött, egy angyal volt jelen és neki elég hatalom adatott ehhez. Akik hisznek Jézusban, azok megcselekszik azokat a dolgokat amelyeket Jézus is tett, sőt nagyobbakat (és nem furcsábbakat).
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #12 Dátum: 2013 Január 10, 13:13:08 »
Még egy kérdés merül fel ezzel kapcsolatosan. Jézusnak csakugyan ott vannak még mindig a szegek helyei? Erről ír az ige?

Nos van rá utalás. : Jn.20, 26. És nyolcz nap múlva ismét benn valának az ő tanítványai, Tamás is ő velök. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus, és megálla a középen és monda: Békesség néktek!
  27. Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő.
  28. És felele Tamás és monda néki: Én Uram és én Istenem!
  29. Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, a kik nem látnak és hisznek.


Viszont ez jelentheti azt, hogy a Mennyben ugyanabban a testben van jelen Jézus?
Eszembe jut a Jelenések könyve amiben János többféleképpen látta Jézust. Mint megölt bárányt és mint az Urak Urát. De szegek helyéről nem volt szó.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #13 Dátum: 2013 Január 10, 14:06:07 »
Még egy kép az Ígéböl:

Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, 13. és a gyertyatartók között az Emberfiához hasonlót: hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve; 14. feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja; 15. lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez; hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása; 16. jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. 17. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: "Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, 18. és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.
Jel 1,12-17

Jézus Krisztusnak, mégha emberként is járt itt a földön, meg volt a hatalma végig a természeti erök és törvények felett.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #14 Dátum: 2013 Január 10, 14:57:06 »
Igaz! De bizony ám...    akkor maradt a kérdés.   Bár azt is tudjuk, hogy már a Testben történő születése sem volt hétköznapi...   ( Szűz fogantatás.)
Ez tehát nyilvánvalóvá teszi, hogy nem Testi emberként született! Tehát nem az Ádámi természet örököseként. Mert eredendően az Ádám sem volt Testi, hanem csak a bűnbeesés miatt vált azzá. Az I.Mózes 3, írja le, hogy a bűnbeesés következménye lett hogy megnyilatkoztak a testi szemeik, és testileg néztek, testileg éreztek... akkor kezdődött el a bújócska Isten elől. A felelősség áthárítása, a mentegetőzés, a magyarázkodás, a másra mutogatás...
Ezek után Isten ki is mondja a romlás eredményét: I.Mózes 6,3.    
És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.


Tehát mindezek Jézust nem jellemezték. Hiszen Jézus nem a bűn testében jött el, hanem a bűn testének hasonlatosságában.
Így is van megírva: Rm 8,3   
Mert a mi a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.


Ezek után, Jézus azt tanítja: János 3,6.    
A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.


Jézus tehát nem Testtől született, hanem Lélektől fogantatott! Luk.1,  26.


Nos kedves Testvérem ez egy nagyon érdekes új felfedezés amit irtál:
Ez tehát nyilvánvalóvá teszi, hogy nem Testi emberként született!


 hogy erre még eddig nem is gondoltam , nem figyeltem!!!
 hát nagyon köszönöm!!! mintha napról napra felnyílnak a szemeim :08: :08:

 :thanks:


Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25