Szerző Téma: Megdicsőült testünk  (Megtekintve 4151 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #15 Dátum: 2013 Január 10, 15:28:53 »
Még egy kép az Ígéböl:

Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, 13. és a gyertyatartók között az Emberfiához hasonlót: hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve; 14. feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja; 15. lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez; hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása; 16. jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. 17. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: "Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, 18. és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.
Jel 1,12-17

Jézus Krisztusnak, mégha emberként is járt itt a földön, meg volt a hatalma végig a természeti erök és törvények felett.

 :2smitten:

Így van Erzsike Testvérem. :afro: :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #16 Dátum: 2013 Január 10, 22:59:13 »
És a leghatalmasabb szeretet jele, hogy amikor büneinkért szenvednie és maghalnia kellett, nem élt azzal, hogy felette állhat a fizikai törvényeknek. Vállalta önkét a kínhalál szenvedését, emberi testben.

"Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás!"
Jel 5,12

 :ima02:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #17 Dátum: 2013 Január 10, 23:05:04 »
Igen!

Filippi levél 2,6
"mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel,"
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #18 Dátum: 2013 Január 11, 08:11:24 »
Ámen!
 1 korintus: 8: 6:
Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő általa.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #19 Dátum: 2013 Január 11, 09:50:48 »
Ámen
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #20 Dátum: 2013 Január 11, 22:03:34 »
Van itt még egy érdekes aspektus... Engedjétek meg, hogy kicsit morfondírozzak...  :pirul:

Jelenések könyvében olvassuk, hogy meg fog szünni az idö.

És megesküvék arra, a ki örökkön örökké él, a ki teremtette az eget és a benne valókat, és a földet és a benne valókat, és a tengert és a benne valókat, hogy idő többé nem lészen:
Jel 10,6    

Ugye Einstein óta tudjuk, hogy a jelenlegi fizikai törvények szerint az anyag az idö függvénye. Pl. a fénysebességnél megszünik az anyag létezni.

Tehát a megdicsöült testünk, semmiféleképpen nem összehasonlítható az általunk ismert fizikai törvények alá rendelt testtel. Ha nincs idö, anyag sincs...  :089:

Lehet csak kicsit fáradt vagyok, s úgy elmélkedtem éppen.

    
És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de a ki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.
1Jn 2,17

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #21 Dátum: 2013 Január 11, 22:17:30 »
Ámen! :2smitten:

Az ige szerint hús és vér nem örökölheti Isten országát. Ebből arra következtetek, hogy Jézus feltámadott teste sem örökölhette Isten országát. Pál azt mondta, hogy nem halunk meg mindnyájan, mert akik élnek Jézus eljövetelekor, azok elváltoznak!

Mégis ebben a megdicsőült testben ehetünk és ihatunk, ahogyan már előzőleg Ferenc testvérünk is megemlítette.

Ádám és Éva a bűnbeesés előtt halhatatlanok voltak, a testük is más volt. Nem gondolnám, hogy az evés hatására félrevonultak volna a bokorba kinyomni a fölösleget... Mondjuk ezek is olyan dolgok, amiket nem kell megértenünk, hanem el kell fogadnunk és várva várnunk kell. Jó lesz majd, de amit e földi életünkre ránk bízott az ÚR, azt tegyük meg. Így is sok hiábavaló agymenés van olyan dolgokról, amiről igazándiból nem tudhatunk. Persze ezeket nem azért írom, hogy ne írjunk többet a témát illetően, csak azt akarom ezzel mondani, hogy vannak bizonyos határok amiken túl még nem láthatunk.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #22 Dátum: 2013 Január 11, 22:21:42 »
Pontosan így van! Mert a mi gondolkozásunk és képzelötehetségünk nem elég ahhoz, hogy felfogjuk a felfoghatatlant.

Mégis számomra érdekes a Jelenések könyvében a kijelentés, hogy nem lesz többé idö...

 :2smitten:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #23 Dátum: 2013 Január 11, 22:32:35 »
De lehet azt akár úgy is érteni, hogy nincs több várakozás. Vagyis az idő betöltetett...

Most ennek hatására megnéztem a Csia Lajos fordítást és ezt a nézetet támasztja alá:

Jelenések könyve 10,6-7
"és megesküdött Arra, aki az örök korok korain át él, aki a mennyet és a benne lévőket, a földet és a benne lévőket, a tengert és a benne lévőket teremtette, hogy időt nem mérnek többé, hanem a hetedik angyal kürtölésének napjaiban, mikor az kürtölni fog, végbe megy az Isten titka, úgy, ahogy azt rabszolgáinak, a prófétáknak örömüzenetként adta."
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #24 Dátum: 2013 Január 11, 23:34:05 »
ÁMEN! épp erről a témáról olvastam egy érdekes fejezettet az Igéből:
 1 Korintus: 15:35-58 ig :35 De mondhatná valaki: Mi módon támadnak fel a halottak? és minémű testtel jönnek ki? 
36 Balgatag! Amit te vetsz, nem elevenedik meg, hanemha megrothadánd. 
37 És abban, amit elvetsz, nem azt a testet veted el, amely majd kikél, hanem puszta magot, talán búzáét, vagy más egyébét. 
38 Az Isten pedig testet ád annak, amint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét. 
39 Nem minden test azon egy test, hanem más az embereknek teste, más a barmoknak teste, más a halaké, más a madaraké. 
40 És vannak mennyei testek és földi testek; de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké. 
41 Más a napnak dicsősége és más a holdnak dicsősége és más a csillagok dicsősége; mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve. 
42 Épenígy a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban;
43 Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben. 
44 Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is. 
45 Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé. 
46 De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki. 
47 Az első ember földből való, földi; a második ember, az Úr, mennyből való. 
48 Amilyen ama földi, olyanok a földiek is; és amilyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is. 
49 És amiképpen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is. 
50 Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. 
51 Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. 
52 Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. 
53 Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. 
54 Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra. 
55 Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad? 
56 A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény. 
57 De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. 
58 Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.

és eszembe jutott az is mikor az Úr mondja Ezékiel nek: hogy prófétáljon, és a völgy ami tele volt holt testekkel , akiket feltámaszt az Úr :
Ezékiel próféta könyve » 37. fejezet
1
Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letőn engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva vala.
2
És átvitt engem azok mellett köröskörül, és ímé, felette sok vala a völgy színén, és ímé, igen megszáradtak vala.
3
És monda nékem: Embernek fia! vajjon megélednek-é ezek a tetemek? és mondék: Uram Isten, te tudod!
4
És monda nékem: Prófétálj e tetemek felől és mondjad nékik: Ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét!
5
Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek: Ímé, én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek.
6
És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
7
És én prófétálék, amint parancsolva vala nékem. És mikor prófétálnék, lőn zúgás és ímé zörgés, és egybemenének a tetemek, mindenik tetem az ő teteméhez.
8
És látám, és ímé inak valának rajtok, és hús nevekedett, és felül bőr borította be őket; de lélek nem vala még bennök.
9
És monda nékem: Prófétálj a léleknek, prófétálj embernek fia, és mondjad a léleknek: Ezt mondja az Úr Isten: A négy szelek felől jőjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megölettekbe, hogy megéledjenek!
10
És prófétálék amint parancsolá. És beléjök méne a lélek s megéledének, s állának lábaikra, felette igen nagy sereg.
11
És monda nékem: Embernek fia! ezek a tetemek az Izráel egész háza. Ímé, ezt mondják: Elszáradtak a mi csontjaink és elveszett a mi reménységünk; kivágattunk!
12
Annakokáért prófétálj, és mondjad nékik: Így szól az Úr Isten: Ímé, én megnyitom a ti sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem! s beviszlek titeket Izráel földjére.
13
És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitándom sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem!
14
És adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én, az Úr, szóltam és megcselekedtem, ezt mondja az Úr Isten.

 ezeken az igéket évekig lecsodálkoztam és nagyon mély tisztelettel tölt el mikor olvasom! az Örökkévaló  Isten kegyelme!!


 :ima02:
Zsoltár:68:20-21:
20
Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene! Szela.
21
Ez a mi Istenünk a szabadításnak Istene, és az Úr Isten az, aki megszabadít a haláltól.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #25 Dátum: 2013 Január 12, 14:28:04 »
Kedves Ildikó!

Kösz, az Igeversekért. Az 1Kor 15 valóban a különbözö test létezéséröl szól, többek között a mennyei teströl. Ám Ezékiel 37-ben írt próféciák Izrael helyreállításáról beszél, aminek manapság tanúi lehetünk.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #26 Dátum: 2013 Január 12, 14:33:56 »
De lehet azt akár úgy is érteni, hogy nincs több várakozás. Vagyis az idő betöltetett...

Most ennek hatására megnéztem a Csia Lajos fordítást és ezt a nézetet támasztja alá:

Jelenések könyve 10,6-7
"és megesküdött Arra, aki az örök korok korain át él, aki a mennyet és a benne lévőket, a földet és a benne lévőket, a tengert és a benne lévőket teremtette, hogy időt nem mérnek többé, hanem a hetedik angyal kürtölésének napjaiban, mikor az kürtölni fog, végbe megy az Isten titka, úgy, ahogy azt rabszolgáinak, a prófétáknak örömüzenetként adta."

 :afro:

Kicsit kiváncsivá tettél és utánna néztem. Az az érzésem, mindenki úgy fordítja, ahogy értelmezi. A legtöbben "idö" kifejezést használják németben is.

Itt eredetiben a "Chronosz" görög szó áll, ami folyamatos idöt jelent. Innen származik többek között a magyar kronológia, krónikus szavak is. Tehát egy mérhetö idö, ami folyamatos.

A többi idevonatkozó "idö" kifejezéseket beírom a fordítási topicban, mert érdekes lehet, habár nem is olyan egyszerü.

 :2smitten:   :068:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #27 Dátum: 2013 Január 14, 09:42:21 »
Az igéből kiderül, Jézus szavai által, hogy amin hűek voltunk ezen a földön, úgy kapunk jutalmat Isten országában. Tehát Isten aszerint jutalmaz meg minket, amint cselekedtünk. Szerintetek ez a megdicsőült testen fog látszani? Úgy értem, különbség van a Mennyei lények között is és az angyalok között is dicsőségben. Vajon mi emberi lelkek, különbözni fogunk majd egymástól?
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #28 Dátum: 2013 Január 14, 10:16:33 »
A jutalommal kapcsolatban érdekes aspektust tár elénk János apostol.

Nem úgy kérlek téged, Úrnőm, mintha új parancsolatot írnék neked, sőt azt írom, ami kezdettől fogva a miénk volt: hogy szeressük egymást. 6. Ez a szeretet pedig azt jelenti, hogy az ő parancsai szerint élünk: ez a parancs viszont az, amelyről kezdettől fogva hallottátok, hogy aszerint kell élnetek. 7. Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el: ez a hitető és az antikrisztus. 8. Vigyázzatok magatokra, hogy ne veszítsétek el, amit elértünk munkánkkal, hanem teljes jutalmat kapjatok. 9. Aki túllép ezen, és nem marad meg a Krisztus tanításában, abban nincs benne Isten; aki megmarad a tanításban, abban benne van az Atya is, meg a Fiú is. 10. Ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba, és ne köszöntsétek, 11. mert aki köszönti, közösséget vállal annak gonosz cselekedeteivel.
2Jn 1,5-11

Tehát úgy a cselekedeteink, mint a szavaink rákerülnek majd a mérlegre. Nem véletlen annyi figyelmeztetés az Ígében.

A megdicsöült testben felismerhetök leszünk. Erröl tesz bizonyságot, a következö eset is, amikor Jézust igazolta a Mennyei Atya:

Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. 2. És szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. 3. És íme, megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. 4. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: "Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek." 5. Még beszélt, amikor íme, fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok!" 6. Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. 7. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk: "Keljetek fel, és ne féljetek!"
Mt 17,1-7

Felismerték úgy Mózest és Illést, pedig személyesen sohasem látták öket, s akkor még fotók sem léteztek.  Isten Szavára pedig arcra borultak a tanítványok.

 :2smitten:


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Megdicsőült testünk
« Válasz #29 Dátum: 2013 Január 14, 10:20:11 »
 :igen:

Filippi:3:20-21:
Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk;
21   
Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.

Az igéből kiderül, Jézus szavai által, hogy amin hűek voltunk ezen a földön, úgy kapunk jutalmat Isten országában. Tehát Isten aszerint jutalmaz meg minket, amint cselekedtünk. Szerintetek ez a megdicsőült testen fog látszani? Úgy értem, különbség van a Mennyei lények között is és az angyalok között is dicsőségben. Vajon mi emberi lelkek, különbözni fogunk majd egymástól?


lehet lesz valami jel valami ami fog  látszani mert ahogy olvassuk ebből az igéből:
1 Tess: 4: 15-17:
Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak.
16
Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban;
17
Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25