Szerző Téma: Jehova tanúi  (Megtekintve 77702 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Jehova tanúi
« Válasz #360 Dátum: 2012 Április 22, 22:37:50 »
Kedves Zsotza Testvérem!

Nagyon köszönöm, a tapasztalati beszámolódat! Igazából sokan vannak, közöttük én is, akik ebben a kérdésben nem igazán ismerik ki magukat. Megérint az a szeretet és odaadás is, amellyel szolgálsz az ÚRnak ezen a területen. Szerintem is nagyon jó ez a topic, mert információitok ismeretében sokkal célszerübben tudunk imádkozni. A hitvédelem alapjában véve is nagyon fontos, hiszen manapság még az interneten át is, iszonyú sok tévtanítás kering a világhálón.

Légy nagyon áldott és vezessen az ÚR és tegye gyümölcsözövé szolgálatodat!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető zorg

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2
Re:Jehova tanúi
« Válasz #361 Dátum: 2012 Június 03, 18:50:47 »
Sziasztok!
Egy barátomtol kaptam ezt a levelet remélem hasznotokra válik.

A cél az, hogy megmutasd a Tanúknak, hogy szervezetük csúnyán becsapja őket !!!


Charles Taze Russel alapította ezt a mozgalmat. Ifjúkorában nagyon félt a pokoltól. 17 évesen arra a meggyőződésre jut, hogy a pokol nem létezik. Később adventista barátai révén Jézus második eljövetelére vonatkozó próféciák felé fordította figyelmét. Megalakított egy bibliatanulmányozó kört, s ebből alakult ki ez a mozgalom. Nevük Ézs. 43:12-re vezethető vissza, ahol ezt olvassuk: 2Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr.” Bibliatanulmányozásai alapján kiszámította, hogy az ezeréves birodalom 1914. október havában fog megkezdődni. 1914-ben azonban kitört az I. világháború, ezért számításait kitolta 1918-ra. Ezt a csalódást már nem érte meg, mivel 1916-ban meghalt. Bár Russel sohasem tanult teológiát, egy 7 kötetes “Bibliai Tanulmányok” c. kiadványt írt. Újságot alapított, több részes filmet készített a teremtésről a mennyei Jeruzsálemig.


Russelt halála után Joseph Franklin Rutherford követte a szervezet elnöki posztján, aki sok mindent megváltoztatott, s így sokan elhagyták őt. Ekkor vették fel a Jehova tanúi nevet. Rutherford 1918-ban megtagadta társaival együtt az Egyesült Államok fegyveres erőinél való szolgálatot, s ezért 20 évi börtönre ítélték, de hívei kérvényére a kormány 1919-ben szabadon engedte. Ma sem tartják meg a kormány rendeleteit, mivel szerintük az összes emberi kormányzat az ördögtől van.

Halála után (1924) Nathan Homer Knorr került a társaság élére. Ő kerülte a nyilvánosságot, de vezetése alatt kapott nagy hangsúlyt Jehova tanúi kiképzése. Kiadtak egy új bibliafordítást is, ami jobban megfelelt a társaság tanításainak.

Nézzük meg, mit is tanítanak?

Rendszerezett hitvallásuk nincs, de könyveiket olvasva a következőket állapíthatjuk meg:

1. A Jelenések könyve alapján azt tartják, hogy csak 144 ezer ember van kiválasztva, a többiek Jézus eljövetelét követő ezeréves királyságában kapnak egy újabb esélyt, ha előtte csatlakoznak a jehovistákhoz. Tehát ők nem Jézus visszajövetelét várják, hanem a közelgő armagedonni csatát, ahol Jehova megsemmisít minden sátáni hatalmat (egyházi ill. világi hatalmakat). Ezután veszi kezdetét az ezeréves királyság, ahol 144 ezer maradéka meghal és rögtön megy a mennybe Jézussal uralkodni. A “más juhok”, a csata túlélői, akik hűséges tanúi voltak, eltakarítják a romokat, és felkészülnek a közelgő nagy ítéletre. Nagy sokaság tér vissza az életbe, olyan nagy személyek is mint, Ábrahám, Mózes és Dávid, valamint akiknek nem volt lehetőségük hallani a mozgalom igazságait. Az ezer év alatt az embereket “oktatni” fogják, s az ítélet napján kell eldönteniük, hogy elfogadják vagy elutasítják Jehovát. Akik elutasítják, megsemmisülnek, a többiek örökre a földön maradnak. 2. Tagadják a Szentháromságot, Jézus Krisztus és a Szentlélek istenségét, és ebből következik a megváltást is. 3. Azt tanítják, hogy Jézus második eljövetele már megtörtént. Ezt először 1874-re jelezték, majd 1914-re javították, s amikor itt is tévedtek, kijelentették, hogy 1914-ben visszajött, ám láthatatlanul. Ezzel szemben a Biblia azt mondja, hogy “minden szem meglátja Őt” (Jel. 1:7). További Igék: Mt. 24:30, Luk. 17:24. 4. Tagadják a Szentírás feltétlen tekintélyét. Szerintük a Biblia olyan, mint egy hegedű, amelyen mindenféle hangot el lehet játszani”. Ezért durva hamisításoktól sem riadnak vissza. 5., Tagadják a halál utáni életet és a pokol létezését.

Híresek arról, hogy nem adnak vért, és nem engedik meg a vérátömlesztést még halálos veszély esetben sem.

Felvetődik a kérdés, ha nincs pokol, akkor miért olyan buzgók? Nem azért, mert szeretik Istent, hanem nagyon félnek Tőle. Russel a pokol helyett kitalálta a megsemmisülés tanát, és ezt csak úgy kerülheti el az ember, ha elfogadja és hirdeti Jehova tanúinak tanait. Ezenkívül egy erős militarista szervezetük van, ahol be kell számolniuk tevékenységükről. A hitélet egyetlen mércéje a hitterjesztő teljesítmény! Általában kettesével járnak házról-házra, és ott elmondják betanult bibliai idézetekből és ehhez illesztett magyarázó szöveggel összeállított propagandabeszédüket.

Évenként egyszer gyűlnek össze úrvacsorát venni. Ezt a zsidó hagyománynak megfelelően Nisszán hó 1. napján, napnyugta után teszik, s erre az alkalomra igyekeznek meghívni minél több kívülállót.

Szombatonként tartott “istentiszteletük” eltér minden más egyház ill. vallásos közösség összejövetelétől. Nem a személyes áhítat a célja, hanem a Brooklinból (USA) érkező irodalom tanulmányozása ill. megtanulása. Ezért sokan úgy vélik, ez a mozgalom a szó bibliai értelmében nem is keresztyén közösség.

Összefoglalva tagadnak minden lényeges bibliai igazságot, és ezért szokták őket a tagadás apostolainak is nevezni. A jehovizmus egy cselekedeteken alapuló rendszer (önmegváltás). A tagok magánélete felett gyakorolt kontroll és lelki kényszer alkalmazása is elfogadhatatlan a Biblia szempontjából.

Remélem sikerült érthetően leírni azt, amit én is tudtam.A gond az, hogy az Őrtorony Társulat, Jehova Tanúi szervezete hírhedt arról, hogy eltekint azoktól a részletektől, melyek bizonyítanák tanaik téves voltát. Mint sok más kultuszé, az ő buzgóságuk sem 'az ismeret szerint' van, ahogy Pál kesergett Izraellel kapcsolatban (Róma 10:2). Sajnálatos módon a teremtéssel kapcsolatos tanaik is ebben a betegségben szenvednek. Úgyhogy a kreacionistának, akik beszélgetnek velük az ajtóban, tudnia kell, hogy az 'Őrtorony teremtés' eltér Isten teremtésétől ahogy azt a Bibliában a Teremtés könyvében és más helyeken kinyilatkoztatta.

Ennek a cikknek nem az a célja, hogy a Jehova Tanúival való vitatkozásra ingereljen téged. Te nem az ajtódban álló Jehova Tanújával vagy vitában, hanem a szervezetük vezetőivel. Ők vezetik a Tanúkat arra a gondolatra, hogy az az eltorzított tan, amit nekik tanítanak valójában Isten igazsága. A te célod a teremtés megbeszélésével egy Jehova Tanújával - úgy fogod találni, hogy közös az érdeklődésetek a téma iránt - az legyen, hogy annak meglátásárakésztesd, hogy vezetőik nem megbízható információkkal szolgálnak nekik. Ők olyan emberek tanításában bíznak, akik a Szentírást saját tanaikhoz igazítják. Ha a Tanú képes meglátni ezt, akkor talán nyitottabb lesz az evangélium igazsága iránt.

Kezdd azzal a megbeszélést, hogy bevallod, hogy nagyon fontos számodra a teremtéstan. Mondd el, hogy hallottad, hogy az Őrtorony Társulat nagy mennyiségű irodalmat állít elő az evolució tévedéseinek leleplezésére, amiért dicséret illeti őket. Aztán tedd hozzá, hogy erős bírálatokat is hallottál a tantételeiket illetően. Kérdezd meg, hogy átnézhetnél-e velük néhány fejezetet a Bibliából a teremtéssel kapcsolatban. Nem fognak visszautasítani. Ha nehéznek találod az alább felsorolt összes pontra való visszaemlékezést, kérd meg őket, hogy fogadják el ezt a cikket és olvassák el, aztán tudassák veled a válaszaikat a kérdésekre.
Milyen hosszú volt egy teremtési nap?
Kezdd annak megbeszélésével, hogy milyen hosszú volt egy nap a Teremtés könyve első fejezetében.

Az Őrtorony 'Az élet - hogyan jött létre?' c. kiadványa helyesen kimutatja, hogy a héber yom szó, melyet 'nap'-nak fordítanak, különböző hosszúságú időtartamokat jelölhet. (2) Mivel a yom néha megenged 24 óránál hosszabb periódust is, az Őrtorony szervezet úgy döntött, hogy a Teremtés könyve egész első fejezetében ezt jelenti a 'nap'.

Azonban a helyes exegézis megkívánja, hogy egy bibliai szöveg második jelentését csak akkor vegyük tekintetbe, ha a szószerinti olvasat értelmetlen. De a szó szerinti 24 órás nap reggellel és esetével minden nap, nagyon is értelmes a Teremtés első verseiben. Előfordulásának túlnyomó többségében a yom szó hétköznapi, szó szerinti 'nap'-ot jelet -- akár teljes szoláris napot, akár egy szokásos szoláris nap napfényes részét. Bárhol is használja a Szentírás ezt a szót meghatározott kezdő- és végponttal ('este' és 'reggel') vagy úgy írja le, mint 'első nap', 'hatodik nap', stb. szó szerinti szoláris napot jelent. (3) Ezt kellene megmutatnunk Jehova Tanúinak.

Az újszövetségi görög nyelv egyik jól ismert tudósa, Dr Robert H. Countess kritikusan elemezte Jehova Tanúi Új Szövetségét. Azt találta, hogy Jehova Tanúi Új Világ Fordításának fordítói átvettek --valamint kitaláltak-- olyan alapelveket, melyek által az általuk választott olvasat nem található meg az eredeti görög szövegben vagy semmilyen görög szövegben sem (4). Ez az irányzat időnként megakadályozza az Örtornyot az Ószövetség szószerinti elfogadásában is.

A János 1:1 legtöbb fordítása szerint Jézus a Teremtő ('az Ige') 'Isten volt'. De az Új Világ Fordítás hozzátett az írásokhoz azt mondva, hogy 'az Ige egy isten volt', hamis istenné téve Jézust, mint Baál vagy Sátán.

Isten hat napos munkálkodása és egy napos nyugalma az oka, amiért hat nap munkát követően egy nap pihenést kellene tartanunk. Nem dolgozunk évezredekig, hogy aztán évezredekig pihenjünk. Nincs törés a teremtésben az 1.,2. és 3. versek közt, mint azt az Őrtorony Társulat sejteti. Mindenesetre, mint Dr Charles Taylor nyelvész kimutatta a Jehova Tanúinak adott válaszában arra az állításukra, hogy minden 'nap' évezredekig tartott: 'lehetetlenség 1000 évet várni a növények teremtése és az azokat beporzó rovarok teremtése közt.' (7)
A Szentlélek Isten 'tevékeny ereje'?
Bármiféle a teremtésről Jehova Tanúival folytatott vita során biztos lehetsz benne, hogy beleütközöl a Szentlélekkel kapcsolatos elméletükbe.

A legtöbb Bibliafordító a Teremtés 1:2-t valahogy úgy fordítja, mint a King James Version: '... Isten lelke lebegett a vizek felett...' (Ú.f.) De az Őrtorony szervezet nem hisz a Szentlélek személyes voltában, úgyhogy megváltoztatták ezt a szöveget a Bibliájukban erre: '... és Isten tevékeny ereje lebegett a vizek felett'.(8)

Az Őrtorony Társulat tagadja a Háromságot, úgyhogy azt tanítják követőiknek, hogy a Szentlélek egyszerűen Jehova Isten láthatatlan 'tevékeny ereje' (ahogy a fentiek szerint fordították a Teremtés 1:2-t saját Bibliájukban). Az Új Világ Fordításuk ezt az állítólag személytelen 'tevékeny erőt' 'szent szellemnek' fordítja kis betűkkel, és 'a' névelő nélkül.

Lehet-e pontos az Őrtorony fordítása a Teremtés 1:2-ről? A Szentlélek valóban egy 'tevékeny erő', nem pedig egy valóban személyes része az Istenségnek, ahogy a keresztények hiszik? Egyáltalán nem. A Biblia úgy utal a Szentlélekre, mint személyre. Ő beszél (Apcs 13:2, látja a jövőt a 13:4-ben), tanúskodik (János 15:26), bántalmat érez (Ézsaiás 63:10), ismer/tud (1 Kor 2:10,11), akar (1 Kor 12:11), megsérthető (Héb 10:29) és így tovább. Jézus 'ő'-ként beszélt a Szentlélekről, nem 'az'-ként. A János 16:13-ban például Jézus azt mondja:
'amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.'(Ú.f.)
Kérdezd meg a Tanúkat, maga Jézus miért nevezte 'ő'-nek, ha a Szentlélek csak 'az' ahogy az Őrtorony Társulat tanítja. És hogyan beszélhet, hallhat, tanúskodhat, érezhet bántást, irányíthat és mutathat dolgokat, ha Ő csak 'az'?

Egy szakasz, mellyel Jehova Tanúi ritkán találkoznak a szervezett Biblia-tanulmányozásukon a Róma 8:26,27. Ezek a versek egyszerűen nem férnek bele a Szentlélekről vallott elméletükbe. Ezek a versek azt mondják nekünk, hogy a Lélek 'közbenjár' értünk. Megteheti ezt egy 'erő'? Azt mondja nekünk, hogy a Szellem értelmes. Lehet egy 'erőnek' értelme? Azt mondja nekünk, hogy a Lélek esedezik értünk. Képes egy 'erő' esedezni értünk? Természetesen nem. A Szentlélek személyre jellemző tulajdonságokkal bír Jézus és más Bibliaversek szerint, mivel Ő az Istenség egy személye -- egy személyes kifejeződése és formja az egy igaz Istennek.

Az Őrtorony könyvecskéje, az Érveljünk az Írásokból!, melyet elsősorban arra terveztek, hogy segítsen a Tanúknak megcáfolni a keresztények érveit, azt mondja a Tanúknak, hogy a fenti érvelésre feleljenek azzal, hogy nem szokatlan, hogy valamit megszemélyesít az Írás (például a bölcsességet). (9) De kérdezd meg a Tanúktól: 'Ha a Szentlélek valóban személy, hogyan kellene kifejeznie ezt a Biblia íróinak?' Emlékeztedt, hogy Jézus utalt a Szentlélekre mint 'ő'-re és nem mint 'az'-ra. (Jn 16:13).

Jehova Tanúi néha rámutatnak az Apcs 2:4-re, mely elmondja, hogy a tanítványok 'betöltettek' Szentlélekkel. Azt kérdezik: 'Hogy lehetne a szellem személy, ha betöltött kábé 120 tanítványt egyidőben?' (10) De maga Jézus, aki nyilvánvalóan személy, minden dolgot betölt (Ef 1:23). Cáfolja ez Jézus személy voltát?

Kérd meg a Tanút, hogy olvassa el az Apcs 5:3,4 verseket. Itt Anániást vádolják azzal, hogy hazudott a Szentléleknek. Miért és hogyan kéne zaklatni valakit, mert hazudott egy 'erőnek'? A következő versben a Szentlélek mint Isten van azonosítva ('Nem embernek hazudtál, hanem Istennek' Apcs 5:4). Ezután kérd meg a Tanút, hogy olvassa el a 2 Kor 3:17 verset a saját Új Világ Fordításában hogy megmutasd, hogy Isten a Lélek -- nem csak az, aki kibocsájt egy 'tevékeny erőt'. Ebben a versben az Új Világ Fordítás azt mondja: 'Jehova pedig a Szellem'.

Nem lehet kétséges: az Őrtorony fordítás a Teremtés 1:2-nél pontatlan. Sajnos a Szentírás más fontos részeit sem vették számításba tantételeik kialakításakor. Ahelyett, hogy a tanokat az írásokból alakították ki, a Teremtés 1:2 fordítását igazították tantételükhöz.
... és az Ige Isten volt
A János 1:1, egy nagyszerű rész, melyet a keresztények évszázadok óta kedvelnek, világosan megmutatja a legtöbb fordításban, hogy Jézus, a Teremtő ('az Ige') 'Isten volt'. De itt az Új Világ Fordítás ismét hozzátesz a Szentíráshoz. Az Őrtorony fordítása nem úgy szól: 'az Ige Isten volt', az úgy szól: 'az Ige egy isten volt'. Így Jézust lefokozzák egyszerű 'egy isten'-né.

De nézzük, hová vezet ez a teológia. Ha Jézus nem az igaz Isten, az Őrtorony fordítás Őt nem teszi-e őt egy hamis istenné, aki nem jobb mint Baál vagy Sátán? Péter figyelmeztetett erre:
' ... mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így gyors pusztulást hoznak magukra.' (Ú.f.) (2 Pt 2:1, Ú.f.)

Tény, hogy Jézust Istennek nevezik a Bibliában, az Atyával és a Szentlélekkel együtt. Kérd meg a Tanút, hogy nézze meg a János 20:28-t. Ebben a versben Tamás apostol felfogja, kicsoda Jézus és felkiált: 'Uram és Istenem!' (nagy I-vel még az Új Világ Fordításban is.) Jézus válasza nem hagy kétséget aziránt, hogy Tamás megállapítása igaz. Tamás az igaz Istenben hitt és Jézust 'Istenem'-nek szólította. Hogy Tamás nyiltan 'Istennek' nevezte Jézust', egyenértékű volt azzal, hogy Őt Jehovának nevezi.

Régebben néhány Tanú azzal válaszolt erre a részre, hogy Tamás egyszerűen a meglepetését nyilvánította ki, hasonlóan az 'Ó, Istenem!' felkiáltáshoz. De néhányan elismerték, hogy Tamás káromlás szólt volna ezáltal, különösen figyelembe véve Jézus válaszát.

A másik szakasz, mely Jézust Istennek nevezi az Ézsaiás 9:6. Ez a vers világszerte elhangzik a [keresztény] gyülekezetekben minden karácsonykor. Ez egy prófécia Ézsaiástól, mely így szól:
'Mert gyermek született nekünk, fiú adatott nekünk és a fejedelmi uralom az ő vállán lesz. Így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Béke Fejedelme' (UVF)

Ennek a szakasznak a megvitatása Jehova Tanúival általában így szokott lezajlani:
"Ki ez a gyermek, aki született nékünk?'

'Jézus Krisztus.'

'Hogy nevezi Őt a bibliavers?'

'Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten ...'

'Erős mi?'

'Nos, Erős Istennek nevezi, de Ő nem a Mindenható Isten, aki Jehova, az Atya.'

'Mit jelent az, ha Erős Istennek nevezik?'

(Csend.)
Ismét meg kellene mutatnunk Jehova Tanúinak, hová vezet az ilyen teológia. Jehova Tanúi azt kell higgyék az ilyen szakaszokból, hogy Jézus vagy
(a) hamis Isten, vagy
(b) egy második igaz Isten.
Mindkét megállapítás összezavaró egy Jehova Tanúja számára, aki soha nem gondolta végig önmaga az érvelést.

Maradva az Ézsaiás 9:6-nál, kérdezd meg a Tanút az 'Erős Isten' (akiről elismerik, hogy Jézus az) és a 'Mindenható Isten' (aki szerintük Jehova Isten, az Atya) közti különbségről. Talán azt fogják mondani, hogy a Mindenható Jehova Isten tart fenn minden dolgot hatalmának szavával. De a Héberek 1:3 ezt Jézusról mondja. Talán azt fogják mondani, hogy a Mindenható Jehova Isten birtokol minden hatalmat, erőt a mennyben és a földön. De a Máté 28:18 ezt Jézusról mondja. Meghatározás szerint a 'mindenható' azt jelenti, hogy 'minden hatalommal rendelkező' (11) Ezáltal Jézus Krisztus mindenható.

Szintén mutasd meg Jehova Tanúinak, hogy habár az Őrtorony szervezet azt tanítja, hogy az Erős Isten és a Mindenható Isten különböznek, a Szentírás nem támogatja ezt. Kérd meg őket, olvassák fel az Ézsaiás 10:20,21 verseket az Új Világ Fordításukból. A 21. vers így szól: 'Csak egy maradék, Jákob maradéka tér vissza az Erős Istenhez. '

Egy egykori Jehova Tanúja vén, David Reed javasolja, hogy mondd ezt a Tanúnak: "Mivel Ézsaiás zsidó volt és ezáltal hitt az egy igaz Istenben, Jehovában, kit kellett értsen Ézsaiás az 'Erős Isten' alatt? Bizonyára úgy értette Ézsaiás, hogy az Erős Isten az Jehova." Tehát az ihletett Ige, melyet Ézsaiás próféta írt le, Jehovát nevezi 'Erős Istennek', még ha Jehova Tanúi elismerik is, hogy az Ézsaiás 9:6 Jézust nevezi 'Erős Isten'-nek (12)

Megerősítendő ezt kérd meg a Tanút, olvassa fel a Jeremiás 32:18-t a saját Bibliájából. Emlékeztesd, hogy az Őrtorony Társulat azt tanítja, hogy a Fenséges Isten és a Mindenható Isten különbözőek. A Jeremiás 32:18 az alábbi neveket adja az Erős Istennek:
'Te vagy az igaz Isten, a Nagy, az Erős, akinek seregek Jehovája a neve.' (UVF) Ekkor mondd ezt a Tanúnak: ha Jehova az 'Erős Isten' és Jézus 'Erős Isten', akkor ki kell legyen Jézus? (Jusson el maga a következtetésre, hogy Jézus és Jehova ugyanaz, ahogy a János 10:30 is mondja.)
Záró kommentárok, összegzés és következtetés
Láthattuk, hogy az Őrtorony teremtése különbözik a Biblia teremtéstől fontos szempontokban. Néhány ezek közül:
Azt állítják, hogy egy nap évezredekig tartott.
Jogtalanul beszúrnak megszámlálhatatlan évet valahová a Teremtés könyve első fejezet 1. és 3. verse közé.
Megváltoztatták az 1 Mz 1:2-t, Isten (személytelen) tevékeny erejével helyettesítve a (személyes) Szentlelket.
A Szentlelket 'az'-nak tekintik, holott maga Jézus beszélt róla 'ő'-ként.
Lefokozzák Jézust Isten teremtményévé, holott Ő A Teremtő (Kol 1:16,17). (Valójában azt hiszik, hogy Jézus egyszerűen egy teremtett angyal.)
A János 1:1-ben Jézust hallgatólagosan a hamis istenek közé sorolják.
Különbséget tesznek az 'egy isten'-nek nevezett Jézus (akit vonakodva elismernek fenséges Istennek) és 'az Isten', akit Jehovának neveznek (és azt mondják róla, hogy 'mindenható Isten') közt. Ez ellentétes a Szentírással, mely mind Jézust, mind Jehovaát 'fenséges Isten'-nek nevezi.
Mindezeket a pontokat meg kellene mutatni és megbeszélni Jehova Tanúival amilyen hosszasan csak szükséges. Még ha Jehova Tanúi arra vannak is tanítva, hogy eltérítsenek téged, eltereljék a figyelmed hogy azt Armageddonra vagy valami más témára irányítsák, állj ellen a kísértésnek míg minden szempontot megvitatsz a teremtésről, mely ebben a cikkben szerepel.


Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Jehova tanúi
« Válasz #362 Dátum: 2012 Június 03, 19:03:14 »
Köszönöm zorg testvérem, át fogom nézni én is az általad megosztott levelet részletesebben.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Zsotza

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 303
 • kistestvér
  • Zsotza kísérleti web-kunyhója
Jehova tanúi
« Válasz #363 Dátum: 2012 Október 31, 21:10:57 »
Rádióműsor-ajánló: 2012. november 4.

Interjú-ajánló egy gyógyult ex-Jehova Tanú kereszténnyel.

Most szombaton, (2012 november 3.-án)

a Civil Rádióban ( http://civilradio.hu ) 14:00-kor kezdődik

a "Hét pecsét" című, Bibliához elkötelezett, felekezet-független műsor!

Interjú hallható Kovács Istvánnal, aki Sefatias néven vezet

kitűnő ex-Jehova Tanú blogot: http://sefatias.blog.hu ,

és segít a gondolkodni-kérdezni merő sorstársakon,

akik még az Őrtorony-fogságban vannak.A Civil Rádió hallgatható:

FM 98 Mhz

http://www.civilradio.hu/

http://www.civilradio.hu:9000/stream.mp3

http://www.popularis.hu/radio/civil/

http://zsotza.fora24.pl/

Személyes,kísérleti honlap

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Jehova tanúi
« Válasz #364 Dátum: 2012 Október 31, 21:51:25 »
Köszönöm kedves Zsotza Testvérem.
Szégyenlem magam, mert ilyenkor eszembe jut, nem imádkozom eleget a Jehova tanúiért.
Áldjon meg az Úr.
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető livia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 14
Re:Jehova tanúi
« Válasz #365 Dátum: 2013 Február 03, 23:50:29 »
szisztok ! lehet lehet boncolgatni hogy hogyi s van az hogy a betü megöl, ha nme lett volna leirva a betű, és nem olvasnám:) kedves papi:) elgondolkoztál már a törvény betűjéről? miért lett az embernek törvény adva ? miért adta Isten? A törvényből a bűn felismerése adódik.ha te elolvasod a tiz parancsolatot és őszinte szivvel elgondolkozol hogy mennyit tartottál be, megláthatod hogy nem tudod megtartani, mert azt mondja a Biblia hogyha egy ellen vétel az összest megszeged. na csak azt akarom ebből kihozni hogy ha vétkezel Isten ellen mi a büntetés? nem a halál? a betű tehát megöl,mert általa felismered hogy Isten mivel Szent és Igazságos nem tehet mást minthogy megbüntessen.(kérlek olvasd el imátkozva a római levelet!) a Lélek megelevenit. Isten bölcs.tudta hogy egyikünk se  tudja megtartani az elvárásait,de mivel szereti a teremtményeit ezért  elészitett egy utat,Jézus áldozatát.ha belekapaszkodsz Jézusba,helyettes áldozatába akkor Lélek újjászül téged.megelevenit. ezenn gondolkozz el először ! van egy ref ének találó a szövege: ki kérkedőnn boncolja Őt ,annak választ nem ád, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát" vannak dolgok amiket még "tükör által homályosan látunk" ezért kell mihamarabb rendezni az Úrral az életed mert ahogy a róma 1 irja amig nem Istené a szived addig akármilyem jól mehet az életed adig az Ő haragja van rajtad! nem ijesztgetni akarlak csak ezt mondja a Biblia!

Nem elérhető livia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 14
Re:Jehova tanúi
« Válasz #366 Dátum: 2013 Február 04, 23:31:48 »
:) :pirul: :pirul: :pirul: az előző  hozzászólást  nem jó jó helyre tevődöttki ki:)  a 13 oldal végéhez tartozik  :01: ésha még elolvassa az, akinek szánva lett....Isten előtt nincs lehetetlen!

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Jehova tanúi
« Válasz #367 Dátum: 2013 Február 04, 23:32:56 »
Semmi gond Testvérem. Legközelebb használd az "idézet" gombot annál a hozzászólásnál, amihez intézed a szavaidat. Így mindenki érteni fogja, hogy mire válaszoltál. :afro:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető livia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 14
Re:Jehova tanúi
« Válasz #368 Dátum: 2013 Február 05, 11:22:10 »
próbáltam ugy is
:) csak valahogy igy sikeredett:)

Nem elérhető livia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 14
Re:Jehova tanúi
« Válasz #369 Dátum: 2013 Február 06, 20:29:55 »
sziasztok mindenkinek!  :044: segitségeteket  szeretném kérni. mik alapján lehet egy tanu szervezetbe vetett bizalmát megingatni? vagy hogy lehet megmagyarázni hogy a Társulat nem Isten közlési csatornája?

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Jehova tanúi
« Válasz #370 Dátum: 2013 Február 06, 20:40:06 »
Azt szoktam hallani azoktól akik kijöttek onnan, hogy nagyon nehéz szakítani azzal a közösséggel. Tuti tipp nincs. Imádkozni kell értük, és példát mutatni ahogyan követjük Jézust.

Itt olvashatsz néhány olyan testvértől, akik kijöttek onnan:
http://szabadjehovatanui.alfa-omega.hu/index.php/rovatok

"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető livia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 14
Re:Jehova tanúi
« Válasz #371 Dátum: 2013 Február 06, 20:48:44 »
köszi. el is olvasom:) most kerültünk kapcsolatba egy fiatal tanu házaspárral.nagyon szimpatikusak csak sajnálom hogy téves dolgokban hisznek és ezért kérdezem hogy merre is kellene terelni a beszélgetést,hogy ne csak elvitázzunk egymás mellett hanem valóban fontos dolgokról.

Nem elérhető mylastage

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 9
Re:Jehova tanúi
« Válasz #372 Dátum: 2013 Február 20, 21:48:03 »
Sziasztok!

Kb. másfél évvel ezelőtt egy JT házaspár megszólított, hogy közvetítsék Jehova üzenetét, nem tudván: újjászületett keresztény vagyok. Vásárolni mentem a közeli közértbe, és pont nem volt nálam a Bibliám. Mikor azt ecseteltem, hogy miért is fontos Szellemtől/Lélektől is újjászületni, ill. ezzel kapcsolatban milyen üzeneteket hordoz az Ige csak nincs nálam a Károli fordítás (én azt használom), már ott "csoda" történt: táskájuk mélyéről előhalásztak egy Károli fordítást és leellenőrizték a megadott verseket.
A sajnálatos az volt, hogy mikor a Márk 16-ot idéztem és odalapoztunk, az egész fejezet golyóstollal át volt húzva...

Ezután a 2Tim 3:16. jutott eszembe, miszerint:
"A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,"
és kérdésem után, hogy a JT hisznek-e ebben a versben, egy határozatlan igen volt a válasz, ill. hogy nekik már menniük kell.

Végül megadtam a telefonszámom, ha lenne még kérdésük, akkor nyugodtan hívjanak...

A sok negatív momentum mellett, amelyek jellemzik a Jehova tanúi bibliaellenes tanításait, néhány pozitív cselekedetet is meg kell említeni:
PR marketing téren kiemelkedő szervezet,
ingyenes promo anyagaik mindig rendelkezésre állnak,
evangélizációs tevékenységüket sok keresztény gyülekezet  példaként állíthatja maga elé,
és a tagok elkötelezettsége, bibliaismerete szintén kiemelkedő.

Már "csak" Krisztusnak kell megnyerni őket, és megértetni: a helyzetükben nem is olyan jó az az Armageddon.
"Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét."
2Tim 1:7.

Nem elérhető Zsotza

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 303
 • kistestvér
  • Zsotza kísérleti web-kunyhója
Jehova tanúi
« Válasz #373 Dátum: 2013 Május 04, 23:18:44 »


A sok negatív momentum mellett, amelyek jellemzik a Jehova tanúi bibliaellenes tanításait, néhány pozitív cselekedetet is meg kell említeni:
PR marketing téren kiemelkedő szervezet,
ingyenes promo anyagaik mindig rendelkezésre állnak,
evangélizációs tevékenységüket sok keresztény gyülekezet  példaként állíthatja maga elé,
és a tagok elkötelezettsége, bibliaismerete szintén kiemelkedő.

Már "csak" Krisztusnak kell megnyerni őket, és megértetni: a helyzetükben nem is olyan jó az az Armageddon.

Abszolút  egyetértek!
Az  üdvbizonyosság,és az  üdv-biztonság  homályos  igazságok
  "Jehova Tanúi" előtt.   Én  sem  tudtam  erről  megtérésemig.
Az  Úr  Jézust  kell  várni,-nem  az  Armageddont.
Mivel  az  Őrtorony  Társulat  szerint 1914-ben  láthatatlanul (!?!)
visszatért,így  már  csak  az  Armageddont  várhatják.
Tragédia.
Egyik  Ige,amely  segíthet  a  gondolkodni kezdő  "Jehova Tanú"-nak
a  János  apostol  1.leveléből a  4. fejezet  17.verse:

>>" Abban lett teljessé a szeretet közöttünk,
hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé,
mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban.
"<<

(Új  Protestáns  fordítás )

>>" Így növekszik bennünk Isten szeretete, amíg teljessé nem lesz.
Ezért hát nem kell félnünk az Ítélet Napjától,
hiszen mi is ugyanúgy vagyunk ebben a világban, ahogyan ő.
"<<

(Egyszerű Fordítás  "EFO" )

>>"  Így lett tökéletessé nálunk a szeretet,
hogy beszédbeli nyíltságunk legyen az ítélet napján,
mert ahogy ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban.
"<<

(  "Jehova Tanúi"  Új  Világ  fordítása )

http://zsotza.fora24.pl/

Személyes,kísérleti honlap

Nem elérhető Akatriel

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 8
Re:Jehova tanúi
« Válasz #374 Dátum: 2018 November 09, 23:07:22 »
Hát igen a Jehova tanúi. Leírnám az én véleményemet a fenti állításokról úgy látom sok a ködös gondolat.

Jehova tanúinak egyik legcifrább tanítása, hogy Mikhuyael (Mihály főangyal) arkangyal, az angyali sereg fővezére és Krisztus ugyanaz a személy. Nem igaz hiszen Krisztus feljebbvaló az angyaloknál. És vannak még egyéb cifra tanításaik a jövendővel kapcsolatban, stb...

Az, hogy nem hisznek a 'Szentháromságban' igaz és jól is teszik, hiszen mint ilyen nincs is említve az Írásban. Annyi van, hogy kereszteljetek az Atya, a Fiú és a Szent-Szellem nevében. Tehát hívjuk inkább háromságnak bár az igaz mivel mind három tagja szent nem ördögtől való kifejezés a Szentháromság. Az viszont, hogy Krisztus Isten nem igaz hiszen ő is teremtmény, a legelső teremtmény mindenek és mindenki előtt teremtetett. Isteni természetet örökölt, ő a testté lett Ige és senki sem hasonlít jobban az Atyához mint ő, de teremtmény. "Kelj fel, én is szolgatestvéred vagyok."

Aki azt állítja Krisztus Isten, téved.

Amennyire tudom a Jehova tanúi szerint is Jézus Krisztus a megváltó, nem értem miért írta valaki nem így van.

A háromság lényege nem az, hogy Istennek három személyisége van, hanem azt, hogy Krisztus mint megváltó felemeltetett az Ő jobbjára, méltóvá vált az uralkodásra tiszta véráldozata és szeplőtelen földi léte által.

Isten nem egy diktátor, és nem egyedül hozza döntéseit bár természetesen megtehetné (itt 'arra' az Istenre gondolok aki öröktől fogva létezik). Ez a Krisztust teremtő Isten a háromságban az Atya és az ő Szent-Szelleme. ("Aki a Fiút káromolja bűnbocsánatot nyer, de aki a Szent-Szellemet káromolja nem nyer bűnbocsánatot soha"). Nagyon nehéz szavakkal leírni de emberi analógiával az Atya a férj, a Szent-Szellem a feleség (Sekina, Isten női oldala), egy olyan feleség aki ismeri férje gondolatait és aki végzi a kommunikációt teremtmények és az Atya között. Krisztus is a Szent-Szellemen keresztül 'beszél' mennyei Atyjával. De ez nem azt jelenti, hogy nem egy Isten van!!! Ha a férj és feleség analógiával magyarázzuk: "lesznek ketten egy testé" bár nem igazán jó példa, inkább az Atya és a Szent-Szellem egyek és öröktől fogva egyek voltak. Krisztus is azt mondta az Atya és én egyek vagyunk, a különbség az, hogy nem öröktől fogva hiszen Krisztus is Isten teremtménye.

Tovább bonyolítja a tény, hogy Istennek hét szelleme van (ez a hét szellem már bizonyos értelemben már Krisztusé is). Ők is hét teremtmény, hét leghatalmasabb (és idősebb) angyal, a négy főangyal és három másik.

Isten (az öröktől fogva létező) nem veszi zokon, ha Istenre gondolunk akkor erre a tíz személyre gondolunk, a háromságra és a hét szellemükre. De még MINDIG EGY ISTEN VAN!!! Hogy ha bármelyik angyal előtt letérdelsz, ő is azt fogja mondani "én is szolgatestvéred vagyok" vagy hasonlót, kivéve ha maga Isten nyilatkozik meg rajta keresztül mert ilyen is előfordult amikor még Krisztus nem jött a világba. De azóta kijelentette nekünk "Ő az én szeretett Fiam Őt hallgassátok!" Ezért úgy imádkozzunk ahogy Krisztus tanított minket, az Atyához Krisztusban a Szent-Szellem által. Eretnekség Máriához imádkozni, pláne úgy, hogy "Istennek anyja"... Istennek nincs anyja, Ő öröktől fogva létezik. Az ember azt, hogy örökkön-örökké sem igazán tudja felfogni de azt, hogy öröktől fogva van, azon kár is agyalni, az emberi elme nem is képes átérezni mi az.

A Sátán munkája az, hogy a különböző egyházak különböző tanításaival összezavarjon benneteket, és bontsa az egységet. Az Úrnak utálatosak a katolikusok egyes szokásai is (pl. mennyei hatalmak ábrázolása, Karácsony, papok Atyának szólítása, stb...). Egy a fontos, a kereszténység azt jelenti Krisztus követője, ezért Krisztusra figyeljetek mint főpapunkra, az Ő szavai a legfontosabbak hiszen ő maga a Szó, az Ige amely megmarad örökké. Amit Ő mond azt úgy kell felfogni, hogy az Atya mond(at)ja.

 "Szeressétek egymást!"