Evangélium > Apológia

A mormon vallásról

(1/6) > >>

Antee:
Itt olvashattok a mormoni tévtanításokról.

Dr Dee:
                                 Mormon vallás (szekta)


Aki megalapította, vagyis a jelenlegi „egyháznak”nevezett közösséget elindította az Joseph Smith volt.1805.december 23án született 1844 június 27én meghalt!!!!

Gyerekkorában már érdekesen viselkedett:”  7 éves volt, és a kéthetes tífuszos lázból való felgyógyulása során csontvelőgyulladást kapott. Hetekig elviselhetetlen kínok között szenvedett, és úgy tűnt hogy az életébe fog kerülni. Háromszor vágták fel a lábát térdtől bokáig, hogy csillapítsák a fájdalmat, és a negyedik műtétnél amputálni akarták, mert életveszélyesen fertőzöttnek találták a csontot. Édesanyja nem egyezett bele. Végül Dr. Nathan Smith, aki generációkkal megelőzte korát, egy új műtéti eljárást alkalmazott. Josephet műtét előtt le akarták kötni kötelekkel, de visszautasította. Ezt követően a konyakot és a bort is visszautasította, és csak azt kérte, hogy édesapja fogja szorosan. Fogóval és vésővel nagyobb csontdarabokat távolítottak el a lábszárából. Édesanyja beszámolója: „Amikor a harmadik darabot távolították el, megint berontottam a szobába … a seb nyitva tátongott, a fiam és az ágy vérben úszott, és hatalmas verejtékcseppek gördültek le az arcán, amelynek minden vonása leírhatatlan szenvedésről tett tanúságot.”

Hittvallásuk:

Hiszünk Istenben, az Örökkévaló Atyában, és az Ő Fiában, Jézus Krisztusban, valamint a Szentlélekben.
 Hisszük, hogy az emberek saját bűneikért lesznek megbüntetve, nem pedig Ádám vétkéért.
. Hisszük, hogy Krisztus engesztelése által az egész emberiség megszabadulhat, ha engedelmeskedik az Evangélium törvényeinek és szertartásainak.
 Hisszük, hogy ezek az Evangélium első tantételei és szertartásai: első az Úr Jézus Krisztusba vetett Hit; második, Bűnbánat; harmadik, alámerítéssel történő Keresztelés a bűnök bocsánatára; negyedik, Kézrátétel a Szentlélek ajándékáért.
 Hisszük, hogy az embert Istennek kell elhívnia, prófécia, valamint felhatalmazással rendelkezők kézrátétele által, hogy prédikálhassa az evangéliumot és szolgálhasson annak szertartásaiban.
Hiszünk ugyanabban a szervezetben, ami az Ősi Egyházban is létezett, név szerint: apostolok, próféták, pásztorok, tanítók, evangélisták és így tovább.
 Hiszünk a nyelvek, a prófécia, a kinyilatkoztatás, a látomások, a gyógyítás, a nyelvek fordításának ajándékában, és így tovább.
Hisszük, hogy a Biblia Isten szava, amennyiben fordítása helyes; azt is hisszük, hogy a Mormon könyve Isten szava.
Hiszünk mindabban, amit Isten kinyilatkoztatott, mindabban, amit most nyilatkoztat ki, és hisszük, hogy ezután is ki fog nyilatkoztatni sok nagyszerű és fontos dolgot Isten királyságát illetően.
Hiszünk Izráel szó szerinti összegyűjtésében és a Tíz Törzs helyreállításában; hogy Sion (az Új Jeruzsálem) az amerikai földrészen fog felépülni; hogy Krisztus személyesen uralkodik majd a földön; és hogy a föld megújul és elnyeri paradicsomi dicsőségét.
Igényt tartunk arra a kiváltságra, hogy saját lelkiismeretünk parancsai szerint hódoljunk a Mindenható Istennek, és minden embernek megadjuk ugyanezt a kiváltságot, hadd hódoljanak úgy, ott és annak, ahogy, ahol és aminek akarnak.
. Hiszünk a királyoknak, elnököknek, uralkodóknak és elöljáróknak való alárendeltségben, a törvény iránti engedelmességben, annak tiszteletében és támogatásában.
 Hiszünk abban hogy tisztességesnek, igaznak, erkölcsösnek, jóakaratúnak, erényesnek kell lennünk, és minden emberrel jót kell cselekednünk; tulajdonképpen mondhatnánk, hogy Pál intését követjük – Mindent hiszünk, mindent remélünk, sok mindent elviseltünk már, és reméljük, hogy mindent el tudunk majd viselni. Ha van bármi, ami erényes, szép, jónak mondott vagy dicséretre méltó, akkor törekszünk azokra a dolgokra.

Kezdésnek ennyit!
Gyöngyike:
A mormon vallásról találtam a neten: Keresztény-e a mormon vallás?

http://www.irr.org/mit/is-mormonism-christian-hungarian.html

Ani Kinor:

--- Idézetet írta: Gyöngyike - 2010 Szeptember 06, 22:36:00 ---A mormon vallásról találtam a neten: Keresztény-e a mormon vallás?

http://www.irr.org/mit/is-mormonism-christian-hungarian.html

--- Idézet vége ---

Preferaljak a tobb nejuseget, hagy ne hasznaljak jelzot   :( :( :(

Ani Kinor:

--- Idézetet írta: Antee - 2010 Szeptember 06, 19:42:39 ---Itt olvashattok a mormoni tévtanításokról.

--- Idézet vége ---


JOL  MONDOD, hogy mirol olvashatunk itt eme topic-ban   :hehe: :hehe: :044: :2smitten:

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[#] Következő oldal

Teljes verzió megtekintése