Szerző Téma: Ige  (Megtekintve 25345 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1993
Ige
« Dátum: 2010 November 05, 19:56:46 »
Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van Tenálad.
János evangéliuma 6:68

Bizodalmad legyen az ÚRban teljes szívedből, teljes elmédből;
a magad értelmére pedig ne támaszkodjál...

Példabeszédek könyve 3:5

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1993
Re:Ige
« Válasz #1 Dátum: 2010 November 27, 16:44:46 »
J É Z U S

"akié a Fiú,  azé az élet..."
(János I. levele 5:12a)

"mert tetszett az Atyának, hogy Őbenne lakozzék az egész teljesség..."
(Kolossé 1:19)

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4229
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Ige
« Válasz #2 Dátum: 2010 November 27, 16:46:13 »
Ámen!  :169:
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Ani Kinor

 • Vendég
Re:Ige
« Válasz #3 Dátum: 2010 November 27, 18:53:33 »
A M E N  !   :169: :2smitten: :2angel:

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1993
Re:Ige
« Válasz #4 Dátum: 2010 December 08, 20:51:02 »
"Csak az Úr magasztaltatik föl azon a napon.
A bálványok pedig semmivé lesznek egészen.
"
Ézsaiás 2:17-18

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Ige
« Válasz #5 Dátum: 2011 Január 07, 02:54:15 »
 :2angel:
Igen, igen és Ámen
 :2smitten:

Nagyon örülök az idézett igéidnek.
Kedves Testvérem, köszönöm
 :05:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1993
Re:Ige
« Válasz #6 Dátum: 2011 Január 08, 20:40:23 »
"Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa",
"hogy a mi bűneinket elvegye."
János I. levele 3:8,5

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:Ige
« Válasz #7 Dátum: 2011 Január 08, 22:29:51 »
Péld 3,6    
Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Ige
« Válasz #8 Dátum: 2011 Január 08, 22:37:54 »
Péld 3,6    
Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.

Idézet
Péld 16,3 Bízzad az Úrra a te dolgaidat; és a te gondolatid véghez mennek.

 :2smitten:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:Ige
« Válasz #9 Dátum: 2011 Január 08, 22:43:43 »
Ésa.38,10.    
Én azt mondám: hát napjaimnak nyugalmában kell alászállanom a sír kapuihoz, megfosztva többi éveimtől!
11.    
Mondám: nem látom az Urat, az Urat az élők földében, nem szemlélek embert többé a nyugalom lakói közt.
12.    
Porsátorom lerontatik, és elmegy tőlem, mint a pásztor hajléka! Összehajtám, mint a takács, életemet; hiszen levágott a fonalról engem; reggeltől estig végzesz velem!
13.    
Reggelig nyugton vártam; mint oroszlán, úgy törte össze minden csontjaimat; reggeltől estig végzesz velem!
14.    
Mint a fecske és a daru, sipogtam, nyögtem mint a galamb, szemeim a magasságba meredtek: Uram! erőszak rajtam, szabadíts meg!
15.    
Mit mondjak? hogy szólott nékem és Ő azt meg is cselekedé! Nyugton élem le éveimet lelkem keserűsége után!
16.    
Oh Uram! ezek által él minden! és ezekben van teljességgel lelkem élete. Te meggyógyítasz és éltetsz engemet!
17.    
Ímé, áldásul volt nékem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet!
18.    
Mert nem a sír dicsőít Téged, és nem a halál magasztal Téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak!
19.    
Ki él, ki él, csak az dicsőít Téged, mint ma én! Az atya a fiaknak hirdeti hűségedet!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Gyöngyike

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1372
Re:Ige
« Válasz #10 Dátum: 2011 Január 08, 23:12:20 »
Zsolt. 36:6-11

6. Uram, az égig ér a te kegyelmességed; a te hűséged a felhőkig!
  7. Igazságod, mint Isten hegyei; ítéleteid, mint a nagy mélységek; az embert és barmot te tartod meg, Uram!
  8. Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek.
  9. Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban; megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből.
  10. Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot.
  11. Terjeszd ki kegyelmességedet a te ismerőidre, és igazságodat az igaz szívűekre.

 :2smitten:

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Ige
« Válasz #11 Dátum: 2011 Január 08, 23:26:08 »
Zsolt. 36:6-11

6. Uram, az égig ér a te kegyelmességed; a te hűséged a felhőkig!
  7. Igazságod, mint Isten hegyei; ítéleteid, mint a nagy mélységek; az embert és barmot te tartod meg, Uram!
  8. Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek.
  9. Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban; megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből.
  10. Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot.
  11. Terjeszd ki kegyelmességedet a te ismerőidre, és igazságodat az igaz szívűekre.

 :2smitten:
Ámen

 :2angel:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető irene

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2573
Re:Ige
« Válasz #12 Dátum: 2011 Január 09, 09:34:44 »
Ésaiás 54.
4
Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságod szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel.
5
Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek Ura az Ő neve, és megváltód Izráelnek Szentje, az egész föld Istenének hívattatik.
6
Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt; ezt mondja Istened:
7
Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtlek;
8
Búsulásom felbuzdultában elrejtém orcámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad; ezt mondja megváltó Urad.
9
Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé özönvize; miként megesküvém, hogy nem megy át többé Noé özönvize e földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek.
10
Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad.

 :2smitten: :2angel:
zsolt 25:8.    Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket.

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:Ige
« Válasz #13 Dátum: 2011 Január 09, 14:00:49 »

I Móz.3,17.    
Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban.
18.    
Töviset és bogácskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek fűvét.
19.    
Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz.

Isten a bűn miatt,átokkal sujtja a földet. Vajon miért a földet? miértnem az embert?
Nos: ha az embert átkozta volna, akkor az csak arra az emberre vonatkozott volna,így az akkor már jelzett megváltás,(15-ös vers)
is csak egy embernek szólt,volna.
Héberben a föld: "Ádámá" az ember: Ádám vagyis "földből való-földből vétetett!
Ha átok alá kerül a föld,nyilván való,hogy minden más is átok alá kerül, ami abból vétetik.
Ádámá-ill Ádám több érdekes kapcsolatban mutatja hogy azonos jellemzői vannak.( Rm 1,20    
Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek.) Tehát: Szemmel látható dolgok vizsgálatából láthatóvá válik, a láthatatlan dolgok-és a láthatóak kapcsolata.
Vagyis: a látható dolgok, láthatatlan vonatkozást feltételeznek.
Erre vonatkozik az az ige:Példa besz.3,5. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.
  6. Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.
Felismerni mindenből Istent,ill.az Ő munkályát!
Ilyen például: A Föld ( Ádámá) kb. 72%-a víz.....és igen, az ember ( Ádám) testének is kb.72%-a víz.
A földnek nem tesz jót, ha ez az egyensúj elbillen valamej irányba, mert vagy kiszárad, vagy elmocsarasodik.
Így az emberre nézve sem egészséges ha megváltozik ez a százalék,mert  szó-szerint betegséget,majd halált okoz.
Érdekes párhuzam van a továbbiakban a Galileai tenger vs holttenger Ill. a hívők között!!!
A galileai tengeren,átfolyik a Jordán,miközben élet áramlik át rajta, maga is életben gazdag.elenben a holttengerbe,csak belefolyik a Jordán!
az élet ugyan bele áramlik, de nem adja tovább!nincs átfolyása,így meghalt.
Így van a hívők esetében is : Az a hívő,aki átadja a testvéreinek amit Istentől kap: életet közöl míg maga is életben gazdag,gyümölcsöző! lessz.
Ellenben aki csak átveszi Isten ajándékait,de sajátjának tekinti,abban az áldás elmocsarasodik,így terméketlenné válik.
Ezen kis bevezető után visszakanyarodnék a kezdő igéhez:
A föld átok alatt gazt és gyomot terem autómatikusan! ezért nem kell művelni a földet, ez "magától" terem!
A gaz még a betonon is áttör! Így az ember életében a BŰN is autómatikasan jön!
ha egy pillanatra nem az Úrra nézünk,már jönnek a bűnös gondolatok-érzelmek -indulatok-végül cselekedetek.
A földművelőknek örökös harcban kell lenniük a gaz ellen. A hívőnek is a BŰN ellen.
Ezért mondja az írás:1Thess 5,17    
Szüntelen imádkozzatok. vagy:   Fil 2,12    
Annakokáért, szerelmeseim, a miképen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;
Erre gondolt Jézus is amikor azt mondta:Mt.12,43.    
Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál:
44.    
Akkor ezt mondja: Visszatérek az én házamba, a honnét kijöttem. És oda menvén, üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt.
45.    
Akkor elmegy és vesz maga mellé más hét lelket, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén, ott lakoznak; és ennek az embernek utolsó állapotja gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is.
Ez utóbbi talán egy kis magyarázatra szorul:A mikor az ember birtok vesz egy darab földet,egy részét megműveli, más részét lebetonozza.ebből lessz talán út,esetleg leszálló pálya, majd elhanyagolja kis idő múlva a gaz felveri. a beton feltöredezik, mert a gaz felnyomja.(láttunk már ijent)
Amikor újra használni akarja, ki kell tépdesni a gazt,de azzal mégjobban megrongálódik a beton!ha sikerül is megszabadulni a gaztól,(gyökereitől is)
akkor is újra kell betonozni!
pont így a hívők esetében.Ísten kegyelméből a mi esetünkben a "betonozást" Jézus teszi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:Ige
« Válasz #14 Dátum: 2011 Január 09, 14:26:09 »
Zsolt 8:2  Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, a ki az egekre helyezted dicsőségedet.
Zsolt 8:3  A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd.
Zsolt 8:4  Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél:
Zsolt 8:5  Micsoda az ember - [mondom] - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?
Zsolt 8:6  Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt!
Zsolt 8:7  Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél;
Zsolt 8:8  Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is;
Zsolt 8:9  Az ég madarait és a tenger halait, [mindent], a mi a tenger ösvényein jár.
Zsolt 8:10  Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön!


 :2smitten:
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.