Szerző Téma: Ige  (Megtekintve 14881 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Ige
« Válasz #135 Dátum: 2020 Augusztus 03, 20:07:33 »
Máté evangéliuma 22:11-12
"...Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt menyegzői ruhába öltözve; így szólt hozzá: Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs menyegzői ruhád? Az pedig hallgatott..."

Efézus 4:22-24
"Vessétek le a régi élet szerint való óembet, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett..."
v.ö.: Kolossé 3. rész

Jelenések k. 7:14
"Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében."

Jelenések k. 19:7-8
"Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük Őt, mert eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti."

Efézus 2:10
"Mert az Ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk."


Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Ige
« Válasz #136 Dátum: 2020 Augusztus 18, 06:47:23 »
V. Mózes 9:4-6 (egysz. ford. nyomán)
"...Amikor Istenünk, az Úr kiűzi őket előletek, nehogy azt gondoljátok: Lám, az Úr azért hozott bennünket ide és adta nekünk ezt a földet, mert megérdemeltük!
Nem! Azok a nemzetek érdemelték ki a saját gonoszságuk miatt, hogy az Úr előletek kiűzze és elpusztítsa őket. Titeket nem a saját érdemeitekért visz be oda az Úr. Nem azért adja nektek azt a földet, mintha ti jobbak és különbek lennétek másoknál, hanem azért, met így teljesíti be ígéretét, amelyet esküvel ígért őseinknek, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak. Azokat a nemzeteket pedig a saját gonoszságuk miatt űzi ki előletek. Jól jegyezzétek meg tehát, hogy Istenünk, az Úr nem azért adja nektek azt a jó földet, mintha megérdemelnétek, hiszen kemény nyakú, makacs és engedetlen nép vagytok! "

Római levél 6:23 (egysz. ford.)
"A bűn szolgálatáért járó bér a halál,  Isten kegyelmének ingyen ajándéka ellenben az örök élet - Urunkban, Krisztus Jézusban."

- - -

(A büntetés oka az, aki kapja. A kegyelem oka Ő, aki adja.)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Ige
« Válasz #137 Dátum: 2020 Augusztus 20, 07:12:15 »
Példabeszédek 10:12
"A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet."
János evangéliuma 13:35
"Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A szeretet megbocsátani szeret.
V.ö.: Lukács evangéliuma 15. rész.
V.ö.: "... adtam neki időt, hogy megtérjen..." (Jel. 2:21a)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Ige
« Válasz #138 Dátum: 2020 Augusztus 21, 05:15:13 »
Jeremiás siralmai 5:19
"Te, Uram,  örökké megmaradsz,
a te királyi széked nemzedékről nemzedékre!"

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4073
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Ige
« Válasz #139 Dátum: 2020 Augusztus 21, 16:07:54 »
Ámen!
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Ige
« Válasz #140 Dátum: 2020 November 26, 05:28:44 »
Lukács evangéliuma 12:35
"Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva."

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4073
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Ige
« Válasz #141 Dátum: 2020 November 26, 16:44:13 »
Ámen! Pont egyik nap járt a fejemben. Hiszem, nem vélelten.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Ige
« Válasz #142 Dátum: 2020 November 27, 14:59:30 »
Filippi levél 4:5
"A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!"

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Ige
« Válasz #143 Dátum: 2020 November 29, 03:43:40 »
121. Zsoltár 1-2.
"Tekintetem a hegyek felé emelem:
Honnan jön segítségem?
Segítségem az Úrtól jön,
aki az eget és a földet alkotta."

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Ige
« Válasz #144 Dátum: 2020 November 29, 18:47:16 »
I. Péter 2:21,23
"Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az Ő nyomdokait kövessétek:
... mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást;  amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta arra, Aki igazságosan ítél."

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Ige
« Válasz #145 Dátum: 2020 December 03, 18:30:05 »
11.Zsoltár 3.
"Mikor a fundamentumok is elrontattak, mit cselekedett az igaz?"

Ézsaiás 59:4a, 15b
"Nincsen, aki az igazság mellett szólna, és nincsen, aki igazságosan perelne..."
"... aki a gonoszt kerüli, prédává lesz.
És látta ezt az Úr..."

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Ige
« Válasz #146 Dátum: 2020 December 07, 18:05:16 »
"Boldog, aki eszik kenyeret Isten országában."
"Boldogok, akik a Bárány menyegzőjére hivatalosak."

Lukács 14:15, Jelenések 19:9

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Ige
« Válasz #147 Dátum: 2020 December 31, 17:43:44 »
Prédikátor könyve 3:4
"Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak, és ideje a szökdelésnek."
-
Jelenések könyve 5:4-6a
"Én azért igen sírtam, hogy senki nem találtatott méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem. És egy a vének közül mondta nekem:
- Ne sírj! Íme, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétjét.
És láttam a királyiszék és a négy lelkes állat között és a vének között egy Bárányt állni, mint egy megölöttet..."

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Ige
« Válasz #148 Dátum: 2021 Január 01, 08:29:50 »
Jelenések k. 1:20, 2:1

"A hét csillag a hét gyülekezet angyala, a hét (arany) gyertyatartó pedig a hét gyülekezet."

"Ezt mondja az, Aki a jobb kezében tartja a hét csillagot, Aki a hét arany gyertyatartó között jár:
Tudom a te dolgaidat."

Az Úr a mi pásztorunk.

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Ige
« Válasz #149 Dátum: 2021 Január 03, 06:40:53 »
Isten Igéje a 119. Zsoltár alapján (vers-számokkal):

igazságos   (7, 62, 106, 164)
csodálatos  (18, 129)
tanácsadó    (24)
erősít, vigasztal, megelevenít, éltet (25, 28, 40, 50, 52, 93, 149, 156)
ajándék   (29)
jó   (39)
igaz, megbízható, tiszta (30, 40, 43, 75, 86, 137, 138, 140, 172)
régi  (52, 152)
ének számomra  (54)
értékes(ebb aranynál) (14, 72, 127, 162)
örök, végtelen, maradandó (89, 96, 98, 111, 142, 151, 152, 160)
örökké igaz (144, 152)
gyönyörűség (16, 24, 35, 47, 70, 77, 92, 143, 174)
bölccsé, értelmessé tesz (98-100, 104, 130, 169)
édes(ebb méznél) (103)
világosság (105, 130)
öröm, örvendeztet (14, 111, 162)
félelmetes, tiszteletet parancsoló (120, 161)
békét ad, megőriz (165)
segít (175)
reménység(et ad) (74, 81, 124, 147)