Szerző Téma: Ige  (Megtekintve 26831 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2111
Re:Ige
« Válasz #240 Dátum: 2023 Március 01, 09:15:42 »
Példabeszédek 27:21
(egysz.ford.)

"Az ezüstöt az olvasztótégely,
az aranyat a kemence,
az ember jellemét pedig az teszi próbára,
ha megdicsérik."


Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2111
Re:Ige
« Válasz #241 Dátum: 2023 Március 02, 20:03:19 »
Kitől, mitől féljünk?

"Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, hiszen a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában."
(Máté ev. 10:28)

"Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban."
(Róma 8:38-39)

"Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az Ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el arcát előletek, és nem hallgatott meg."
(Ézsaiás 59:1-2)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2111
Re:Ige
« Válasz #242 Dátum: 2023 Március 04, 06:33:44 »
"Bizony, a ti gondolataitok nem az Én gondolataim,
és a ti utaitok nem az Én utaim
- így szól az Úr.
Mert amennyivel magasabb az ég a földnél,
annyival magasabbak az Én utaim a ti utaitoknál,
és az Én gondolataim a ti gondolataitoknál."
(Ézsaiás 55:8-9)
.
Nemcsak más, hanem jobb is az Úr gondolata és útja.
Ezért jó hír, evangélium.Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2111
Re:Ige
« Válasz #243 Dátum: 2023 Április 05, 18:14:46 »
Zsoltárok 62:12b-13a

"... A hatalom az Istené.
Tiéd Uram a kegyelem is..."

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2111
Re:Ige
« Válasz #244 Dátum: 2023 Április 17, 11:57:39 »
Zsoltárok 69:6-7

"Istenem, te tudod, milyen balga voltam, vétkeim nincsenek elrejtve előtted.
Ne szégyenkezzenek miattam, akik Benned reménykednek, Uram, Seregeknek Ura!
Ne érje gyalázat miattam azokat, akik Hozzád folyamodnak, Izráel Istene!"

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2111
Re:Ige
« Válasz #245 Dátum: 2023 Április 22, 20:04:30 »
Zsoltárok 61:3

"E föld széléről kiáltok Tehozzád, Istenem; mert szívem elepedt:
Vigyél el engem innen a sziklára, ahova én nem jutok,
mert igen magas nekem!"

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2111
Re:Ige
« Válasz #246 Dátum: 2023 Április 28, 11:33:11 »
Ezékiel 34:6a

"Tévelygett nyájam minden hegyen és minden magas halmon..."

....................................

Ezékiel 34:19

"Az én juhaim a ti lábaitok tapodását legelik, és lábaitok zavarását isszák!"

II. Timótheus 2:14

"Ezekre emlékeztesd, kérvén kérve őket az Úr színe előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul, a hallgatóknak romlására."

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2111
Re:Ige
« Válasz #247 Dátum: 2023 Május 01, 21:01:31 »
Zsoltárok 90:16

"Uram!
Láttassék meg a Te műved szolgáidon, és dicsőséged azoknak fiain!"

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2111
Re:Ige
« Válasz #248 Dátum: 2023 Május 04, 14:00:36 »
ELŐZNI SZABAD

Malakiás könyve 3:24
"Az apák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az apákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök."

Máté evangéliuma 21:28-32
"Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva ezt kérte:
- Fiam, menj, dolgozz ma a szőlőben.
Ő így felelt:
- Nem akarok.
Később azonban meggondolta magát, és elment.
Azután a másik fiához fordulva attól is ugyanezt kérte. Ő így felelt:
- Megyek, apám.
De nem ment el.
Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát?
Az első.
Bizony, mondom nektek, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában... "

Lukács evangéliuma 7:36-50
"... Lázod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltad meg az arcom, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked: neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett..."

Máté ev. 5:23-25
"... Ha eszedbe jut, hogy atyádfiának valami panasza van ellened,... békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled..."

Római levél 12:10, 21
"Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek."
"Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval."

ELŐZNI SZABAD

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2111
Re:Ige
« Válasz #249 Dátum: 2023 Május 24, 06:03:07 »
Ezékiel 34:16

Károli fordítás:
"Az elveszettet megkeresem, az elűzöttet visszahozom, a megtöröttet kötözgetem, a beteget erősítem; a kövéret s erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint illik."
Új fordítások:
"Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok (őrködöm fölötte, szemmel tartom)."

A prot. új fordítás lábjegyzete:
A "vigyázok" szónak megfelelő héber szó jelentése "elpusztítom", de ez valószínűleg egy betű hasonlóságból adódott leírási hiba; a régi fordítások még ezt a "vigyázok" szóalakot ismerték.

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2111
Re:Ige
« Válasz #250 Dátum: 2023 Június 04, 05:25:33 »
János ev. 18:17   (egysz.ford.)

"Pilátus azt kérdezte:
- Szóval mégis király vagy ?
Jézus válaszolt:
- Igen, jól mondod, az vagyok. Azért születtem és jöttem erre a világra, hogy az igazságról tanúskodjak. Aki az igazsághoz tartozik, az hallgat a szavamra."(Nem azért jött, hogy engem igazoljon. Nem azért jött, hogy nekem adjon igazat.
Ha Őhozzá, az Igazság-hoz tartozom, akkor hallgatok a szavára, akkor engedelmes vagyok Neki. És akkor Őróla fogok tanúskodni.)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2111
Re:Ige
« Válasz #251 Dátum: 2023 Június 06, 21:09:36 »
Zsoltárok 119:63(egysz. ford. nyomán)

"Barátjuk vagyok azoknak, akik Téged imádnak, Urunk!
Társa vagyok mindenkinek, aki utasításaidat követi."

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2111
Re:Ige
« Válasz #252 Dátum: 2023 Június 11, 06:47:49 »
Példabeszédek 10:17. (egysz. ford.)

"Aki elfogadja a figyelmeztetést, az maga is az élet útját mutatja másoknak,
aki pedig elutasítja az intést, másokat is félrevezet."


Példabeszédek 11:12. . (egysz. ford.)

" Aki megvetéssel beszél a másikról, esztelen,
aki pedig értelmes, inkább hallgat."

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2111
Re:Ige
« Válasz #253 Dátum: 2023 Június 22, 05:06:36 »
I. Mózes 41:41-44

"Mondta a fáraó Józsefnek:
- Íme, fejedelemmé tettelek az egész Egyiptom földjén...
És meghordoztatá őt a második szekerén, és kiáltják előtte: Térdet hajtsatok!...
És mondta a fáraó Józsefnek:
- Én vagyok a fáraó, de tenálad nélkül senki se kezét, se lábát fel ne emelhesse egész Egyiptom földjén."

Filippi 2:9-11

"Isten felmagasztalta Őt, és ajándékozott Neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére."

Máté 28:18

"És hozzájuk menvén Jézus, szólt nekik, mondván:
- Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön..."

János ev. 15:5b

"... Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek."

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2111
Re:Ige
« Válasz #254 Dátum: 2023 Június 23, 06:58:29 »
I. Mózes 42:25-28

"Megparancsolta József, hogy töltsék meg testvérei zsákjait gabonával, de mindegyiknek a pénzét tegyék vissza a zsákjába...
Ők pedig föltették gabonájukat a szamarakra, és elmentek.
Az egyik kinyitotta a zsákját, hogy abrakot adjon szamarának az éjjeli szálláson, és meglátta, hogy pénze a zsák szájában van. Ezt mondta testvéreinek:
- Visszakerült a pénzem! Itt van a zsákomban!
Ekkor oda lett a bátorságuk, és remegve mondták egymásnak:
- Mit cselekedett velünk az Isten?!"

Filippi 2:12

"Ezért tehát, szeretteim, ... nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket..."