Szerző Téma: Ige  (Megtekintve 11965 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1095
Re:Ige
« Válasz #120 Dátum: 2013 December 05, 04:04:06 »
"Jézus azért halt meg értünk,
hogy mi vele élhessünk
!"

I. Tesszalonikai levél 5:10 (EFO)

----------------

"... Kiáltottam hozzá segítségért,
dicsértem Őt teljes szívvel.

Áldott légy, Mindenható!
Napról napra segítesz terheinket hordani.
"

Zsoltárok 66:17, 68.19(20) (EFO nyomán)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1095
Re:Ige
« Válasz #121 Dátum: 2013 December 07, 19:51:35 »
IGEHIRDETÉS

Szálljanak szép dallamok, szóljanak szépen szavak:
ünnep van, vasárnap, feltámadás.
Prédikál Péter, hitet tesz Tamás,
bátran lép a béna, néz és lát a vak.

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1095
Re:Ige
« Válasz #122 Dátum: 2014 Január 01, 09:00:52 »
"Az ÚR uralkodik, örüljön a föld...!"

(97. Zsoltár 1a)

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Ige
« Válasz #123 Dátum: 2014 Január 01, 09:01:48 »
Ámen.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1095
Re:Ige
« Válasz #124 Dátum: 2014 Augusztus 01, 06:07:13 »
Jézus ezt mondta az összegyűlt sokaságnak:
Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem a sötétségben él, hanem a világosságban, amely az örök élet.

(János ev. 8:12 - egysz. ford.)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1095
Re:Ige
« Válasz #125 Dátum: 2014 Augusztus 05, 05:47:39 »
"... de az emberek kinevették és gúnyolták őket."

II. Krónika 30:10b

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1095
Re:Ige
« Válasz #126 Dátum: 2015 Június 09, 05:45:32 »
GYÜLEKEZET

Az ÚR "adott nekünk egy talpalatnyi helyet,
hogy Templomát újjáépítsük,
ahol Istenünk földeríti arcunkat és fölvidítja tekintetünket,
hogy egy kissé megelevenedjünk a szolgaságból."

(Ezsdrás könyve 9:8, EFO)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1095
Re:Ige
« Válasz #127 Dátum: 2015 Július 03, 14:45:16 »
DICSŐÍTÉS

"Énekeljetek az Úrnak új éneket!
Dicsérjétek Őt a föld széléig mindenütt!
Énekeljetek, akik tengerre szálltok,
és ti is, tengeri lények mind!
Távoli partok lakói, ti is énekeljetek!
Zengjen a puszta és a városok,
ujjongjanak Kédár falvai!
Kiáltsanak örömmel a sziklákon lakók,
a hegycsúcsokról kiáltsanak!
Dicsőítsék az Örökkévalót,
hirdessék dicséretét a szigetek
és a távoli partok lakói!

Akkor az Úr kijön,
mint hatalmas hős,
föltámad harci kedve,
mint az erős harcosé,
csatakiáltása messze hangzik,
felharsan félelmetes hangja,
s ellenségeit mind letiporja."

Ézsaiás könyve 42:10-13 (EFO nyomán)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1095
Re:Ige
« Válasz #128 Dátum: 2015 Július 10, 15:04:58 »
IGEHALLGATÁS

"Útközben Jézus egy faluba érkezett, ahol egy Márta nevű asszony látta vendégül.
Mártának volt egy testvére, Mária, aki leült az Úr lábához, és úgy hallgatta Jézus beszédét.
Mártát eközben a sok munka teljesen lefoglalta; odament hát Jézushoz, és szóvá tette:

- Uram, nem törődsz vele, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában?
Szólj neki, hogy segítsen nekem!

De az Úr így felelt:

- Márta, Márta! Túl sokat vállalsz magadra, és sokat aggodalmaskodsz.
Pedig csak kevés dolog van, ami igazán fontos, sőt valójában csak egyetlen egy.
Mária jól választott! Ezt soha el nem vehetik tőle."

Lukács evangéliuma 10:38-42 (EFO nyomán)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1095
Re:Ige
« Válasz #129 Dátum: 2016 Február 08, 15:55:51 »
"Jézust szeretnénk látni"

(János ev. 12:21)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1095
Re:Ige
« Válasz #130 Dátum: 2016 Szeptember 09, 07:56:24 »
Hogyha az ÚR Isten
nem védi a várost,
hiába a fal és
hiába az őr!

(127. Zsoltár nyomán)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1095
Re:Ige
« Válasz #131 Dátum: 2017 November 27, 13:38:03 »
MISSZIÓ

Márk evangéliuma 5,1-20  (Lukács ev. 8,26-39)


Jézus áthajózott a pogány Gadarába, egy elmebetegért.
Gyógyulása után, ez az ember lett az első kiküldött pogány bizonyságtevő,
a világmisszió előfutára.

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Ige
« Válasz #132 Dátum: 2017 November 27, 21:46:32 »
Kedves Emil!

A Bibliámban az van írva mind három helyen, hogy Jézus démonokat űzött Gadara vidékén, és nem elmebeteget gyógyított.

Egy elmebeteg gyógyulása miatt nem rohan egy disznócsorda a vízbe, hogy belevesszenek.

Valóban megbízta Jézus őket, hogy mondják el, mily nagy dolgot cselekedett velük az ÚR, de a misszós küldetés a tanítványok felé szól.

A missziós küldetés szerte a világra így hangzik Jézus tanítványai felé:

Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig."
Apg 1,8

...a föld végső határáig…  Nemcsak Gadara vidékén…

És:

Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, 20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
Mt 28,19-20

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10