Szerző Téma: Húsvét  (Megtekintve 12543 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető julika

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 847
Re:Húsvét
« Válasz #60 Dátum: 2012 Április 06, 14:49:44 »
Életnek kútfeje az igaznak szája; az istenteleneknek szája pedig erőszaktételt fedez el.

Nem elérhető karola

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 471
Re:Húsvét
« Válasz #61 Dátum: 2012 Április 06, 15:00:27 »
Kellemes Ünnepeket ! kívánunk Az úr gazdag áldását és a ,, kereszt minden kegyelmét kívánjuk ,  az életetekre  , Jézus él !  :2smitten:

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Húsvét
« Válasz #62 Dátum: 2012 Április 06, 21:21:18 »
Drága Karolám Nektek is és minden drága Testvéremnek áldott Húsvétot kívánok.
Él a mi Megváltónk, az Úr Jézus Krisztus! Hallelujah!
 :2smitten:
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:Húsvét
« Válasz #63 Dátum: 2012 Április 07, 09:55:27 »
Kívánok mindenkinek Istentől gazdagon megáldott,  ünnepet.

E gondolatokat szeretném megosztani.

Gal 6:14  Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, a ki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak.

Ezek a napok, különös képen arra kel, hogy szolgáljon, hogy dicsekedjünk az Úrral, az Ő halálával, és az Ő feltámadásával, azzal amit tett értünk. Hogy Krisztus keresztje megbékélest hozott Istennel, eltörölte bűneinket, győzelmet aratott a bűn felet, feltámadása teljes győzelem volt a gonosz erői és a halál felett.
Isten kibékítette magát velünk, megbékültünk vele, és lehetünk az Ő gyermekei.

Ne úgy ünnepeljünk mint a világ. Vessük ki a Babiloni szokásokat, a tojást, nyuszit, és a locsolkodást, és majd megkérdik tőled az emberek, a szomszédok: - "Miért nem teszitek ti is? Miért vagytok mások? Miért ünnepeltek máskép” És akkor bizonyságot tehetsz arról, hogy mit tett Isten ezeken a napokon. Mit tett Isten a te életedben.

2Kor 6:15  És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez?
2Kor 6:16  Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek.
2Kor 6:17  Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,
2Kor 6:18  És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.

És ugyan ezt így olvassuk Ézs.-nál:

Ézs 48:20  Menjetek ki Bábelből, fussatok el Káldeából ujjongásnak szavával! jelentsétek meg, tudassátok ezt, terjesszétek a föld végső határáig; mondjátok: Megváltotta az Úr szolgáját, Jákóbot.

Látjátok mit mond az Úr?

Mondjátok el mindenkinek:

Megváltotta az Úr az Ő népét. Ebben dicsekedjünk, ezt hirdessük. Mondjuk el, hogyan tette mind ezt, és hívjuk megtérésre az embereket.

 :2smitten:
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7153
Re:Húsvét
« Válasz #64 Dátum: 2012 Április 07, 11:15:38 »
Nagy örömöm telik az ÚRban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. 11. Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az ÚR is, és öröméneket minden nép hallatára.
Ézs 61,10-11


Odanyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva: 18. "Az ÚR Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, 19. és hirdessem az Úr kedves esztendejét."
Lk 4,17-19

Mert ő mondja: "A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!"

2Kor 6,2    

Minden szeretett Tesvéremnek kívánok áldott Húsvéti ünnepet!

 :2smitten:
   

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Zsotza

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 289
 • testvér
  • Zsotza személyes weboldala. Kísérleti oldal,"béta verzió"
Húsvét
« Válasz #65 Dátum: 2012 Április 08, 15:20:05 »
Lelki-szellemi  értékekben  gazdag,  nyuszi,és tojásmentes   emberi tradíciókban  szegény, áldott  Feltámadás-ünnepet  kívánok!
Blog(nak  látszó) oldal: http://zsotza.blogspot.com

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22795
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Húsvét
« Válasz #66 Dátum: 2012 Április 08, 15:24:37 »
Neked is Testvérem! :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető julika

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 847
Re:Húsvét
« Válasz #67 Dátum: 2012 Április 09, 10:52:20 »
AZ ÉLET DIADALA   
(Somogyi Imre)

Sötét a sírnak éjszakája,
Sötét a bánat és a gyász,
Sötét ott a szív birodalma,
Hol nincs senkinek nyugodalma,
S nem hallik más, csak zokogás.

A Mester meghalt a szégyen fáján!
A kétség ott ül sok tanítványán:
Kialudt hát a szent Világosság?
Rombadőlhetett a nagy Igazság?
Egy áruló csók bitóra vitte,
S a nép, mely sokszor Illésnek hitte:
Megkorbácsolta, földig alázta,
Arcul verdeste, szidta, gyalázta!
Elhamvadt tűz lett az örök Élet?
Elhervadtak az üde remények?...
Csak állnak, várnak bús imádsággal,
Királyt sirató szomorúsággal...
Nagy fájdalmukat, ó, ki érti meg?
 
A Mester hallgat, -
Az ajka néma, a teste hideg.

Kajafás főpap s cinkostársa mind
Kaján mosollyal és dőre gőggel
Az elcsendesült Golgotára int:
,,Aki szerette, most menjen vele!
Fusson az kinek ő volt Istene,
Most ott pihen a halottak között,
Nem uralkodik Izráel fölött...
Ki mindig tudott máson segíteni,
Miért engedte magát felfeszíteni?’’

Bár sír takarja a nagy halottat,
A rút irigység örömmel kongat,
S hol önző, tévedt emberszív dobog
A gyűlölet még mindig föllobog:

De Kajafások
Ne siessetek,
Messiástiprók
Ne tapsoljatok,
Csak három napig
Várva várjatok!

Hallgassatok el kereszt-ácsolók,
Hamis vádolók, gonosz csácsogók,
Ne gyűljetek lakomára, ne még,
Ne bántsátok a megfélemlített
Tanítványoknak örök Istenét!

Bús tanítványok!
Emlékezzetek.
Az élő Mester
Mit mondott nektek?...
Szükség volt, hogy Ő testben meghaljon,
Hogy harmadnapra az Írás betelvén:
Föltámadhasson!

Az égi Atya akarta így ezt,
Áldozatoltár volt a fakereszt,
Hol bűneinket mosta el vére!
Most álom borult kedves szemére...
Tekintsetek föl - bízva - az égre!

Múlnak a napok és az éjjelek,
S harmadik hajnal bíborfényében
megnyílnak az egek!...
Ne sírjatok és ne féljetek már,
Csak higgyetek!

Minden zord télre rügyfakadás jön,
Szomorúságra támad az öröm;
Sziklák mozdulnak, a kripta nyílik,
Isten hatalma elhat a sírig,
Sűrű homályból világosság lesz,
Ó, nem káprázat, szent valóság  ez;
Sötét  üregben nincs már halott,
Angyal hirdeti: az Isten Fia
Föltámadott! Föltámadott!

Az egész világ
Hittel csodálja,
Tavaszi szellő
Ezt orgonálja...
,,Halál, hol a te fullánkod éle?
Hol a győzelmed, koporsó mélye?’’

Vissza, kísértők! Félre, csüggedők!
Gátat szaggatnak titkos, nagy erők,
S eltörpül minden emberi gazság,
Mert a halálon diadalt arat
Az Élet, az Út és az Igazság!

Nyíljatok ki mind, fehér virágok,
Illatozzátok be a világot,
Minden bús szívben öröm fakadjon,
Ének zendüljön minden hű ajkon,
Magasba törő, ujjongó ének:
Győzött a Krisztus,
Győzött az Élet!
Életnek kútfeje az igaznak szája; az istenteleneknek szája pedig erőszaktételt fedez el.

Nem elérhető karola

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 471
Re:Húsvét
« Válasz #68 Dátum: 2012 Április 09, 13:51:59 »
http://www.youtube.com/watch?v=ckXf4627pn4#

kellemes  húsvéti  ünnepeket  mindenkinek ! az úr gazdag áldását kívánom ! :2smitten: :05: :2smitten: :05: :2smitten: :2smitten: :2smitten: :05: :2smitten:

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7153
Re:Húsvét
« Válasz #69 Dátum: 2012 Április 09, 15:29:46 »
Nektek is Drága Karolám!

Áldjon és oltalmazzon meg Benneteket az ÚR!

 :012: :rozsa2:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Árvai Emil

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 986
Re:Húsvét
« Válasz #70 Dátum: 2012 November 01, 19:01:51 »
FELTÁMADÁS

Ábelt már megölték;
Józsefet eladták;
Dávidot üldözték...

Magad sok szerencsét
ne kívánj. Más javát
nézzed, mint Mesterünk,
Jézus. Őt se kímélték.
Várt rá halál
után
feltámadás.

(Á. E.)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 986
Re:Húsvét
« Válasz #71 Dátum: 2012 December 03, 16:33:35 »

Nem elérhető Árvai Emil

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 986
Re:Húsvét
« Válasz #72 Dátum: 2012 December 03, 16:39:00 »

Nem elérhető Árvai Emil

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 986
Re:Húsvét
« Válasz #73 Dátum: 2013 Március 24, 19:48:52 »
Dsida Jenő: Nagycsütörtökön

A szél suhogva borzong
az olajfa-lombokon.
A kanyargós úton, által az erdőn
tömöttsorú fáklyások jönnek.

Testemet ételül adtam,
véremet italul adtam,
könnyel mostam meg lábaitokat;
mégis egyedül maradtam.

Hajnal-derengés borzong
a sötét lombokon.
Judás után, által az erdőn
sátánarcú fáklyások jönnek.

Testvéreim, tanítványaim!
Égignyúló kemény kereszten
holnap megölnek engem!
És ti alusztok, mélyen alusztok!


Nem elérhető Árvai Emil

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 986
Re:Húsvét
« Válasz #74 Dátum: 2013 Március 24, 19:58:24 »
Albert Zsuzsa: FELTÁMADÁS ELŐTT

Emlékeztek majd erre a kertre
és erre az éjre, mikor
a holdat felhő takarta
s ő elment hogy eláruljon engem.
Majd engem láttok mindig az utcán,
énrám ismertek minden idegenben,
olyan nehéz lesz elviselni,
hogy nélkülem éltek.
De most
arcomról szakad a verejték
alattam sötét a város
házak és tetők
fekete s még feketébb.
A kerten túl lopakodnak erre
takarja őket fa, bokor, kerítés
sötét a sötétet, pissz se
hallik, csak áruló surranás
a levegő zaja.
S ti alusztok.
____________________________________
(forrás: Új Aranyhárfa, Bp. 2001.)