Szerző Téma: Oswald Chambers  (Megtekintve 47849 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Oswald Chambers
« Válasz #690 Dátum: 2011 Június 12, 08:39:50 »
Június 12.

HA ELJUTUNK ODÁIG


   Ahol az önző érdek kialszik és valódi érdeklődés ébred.

"Mester, hol lakol? - Jöjjetek és lássátok meg!" (Jn 1,39-40)

"Nála maradtak azon a napon."


Körülbelül ennyi az egész, amire legtöbben eljutottunk; aztán felriadunk az adott körülményekre, felébred önzésünk és máris odavan a Jézusban maradás!

Pedig nincs az életben olyan állapot, amikor nem maradhatnánk Jézusban. "Te Simon vagy, téged Kéfásnak fognak hívni..." (43).

Isten csak azon a helyen írja fel az új nevet életünkre, ahol kiirthatta belőlünk az önzést, büszkeséget és önelégültséget.

Némelyikünkön az új név csak itt-ott pettyekben látható, mint valami szellemi himlő, hellyel-közzel, pedig látszólag rendben vagyunk.

Amikor felöltjük legjobb szellemi magatartásunkat, azt gondolhatná valaki, hogy a szentségnek ki tudja, milyen magas fokára jutottunk már el.

Csak meg ne nézzen, ha már nem vagyunk abban a hangulatban.

A tanítvány olyan ember, akit egészen befed az új név; az önzés, a gőg és önelégültség teljesen ki van irtva belőle.

A büszkeség önmagunk istenítése, és ma nem a farizeusok, hanem a publikánusok módján van meg.

Ha azt mondod: "Ó, én nem vagyok szent", ez elfogadható az emberi gőgnek, de öntudatlanul is káromlod vele Istent.

Szó szerint azt jelenti: visszautasítom, hogy Isten szentté tegyen.
"Túlságosan gyenge és reménytelen vagyok; kívül esem a váltság hatáskörén."

Az emberek előtti megalázkodás öntudatlan istenkáromlás.
Miért nem vagy szent?
Vagy azért, mert nem akarsz szent lenni, vagy mert nem hiszed, hogy Isten azzá tehet.

Azt mondod, az lenne a legjobb, ha Isten - miután megváltott - egyenesen a mennybe vinne. De hiszen éppen ezt akarja! "Hozzá megyünk és nála otthonunk lesz" (Jn 14,23).

Ne legyenek kikötéseid, legyen Jézus mindeneddé, és Ő hazavisz téged magával, nemcsak egy napra, hanem örökre.
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Oswald Chambers
« Válasz #691 Dátum: 2011 Június 13, 07:53:53 »
Június 13.

HA ELJUTUNK ODÁIG


  Ahol természetadta hajlamaink meghalnak és megszentelten, át-adottan élünk."Kövessetek engem!" (Mk 1,17)

A Jézushoz jutás egyik legnagyobb akadálya a hajlamunk adta mentegetődzés.


Természetes hajlamainkból korlátokat állítunk magunk elé.
Ha mégis Jézushoz megyünk, akkor az első, amire rájövünk, hogy Jézus figyelembe sem veszi természetes hajlamainkat.

Azt képzeljük, hogy tehetségünket Istennek szentelhetjük.
De hogyan szentelhetnéd Istennek azt, ami nem a tied?

Csak egyet szentelhetsz oda neki: a magadhoz való jogodat (Róm 12,1).

Ha át akarod adni Istennek a magadhoz való jogodat, akkor Isten szent kísérletet visz végbe rajtad.
Isten kísérletei mindig sikerülnek.

A szent igazi jellemzője a belső eredetiség, amely abból fakad, hogy átadta magát Jézus Krisztusnak.

A szent életéből szüntelenül buzog a rendkívüli életnek csodálatos forrása; Isten Szelleme mindig friss vízforrás benne.

 A szent tisztában van azzal, hogy Isten rendezi el a körülményeket, ennek következtében nem siránkozik, hanem aggodalmaskodás nélkül átadja magát Jézusnak.
Tapasztalatodból azonban ne csinálj alapelvet; hadd bánjon Isten olyan személyesen és eredeti módon másokkal is, mint veled.

Ha átadod magad Jézusnak és mész, amikor hív, Ő szüntelenül mondja majd másoknak is - rajtad keresztül: "Jöjj"; és ha kimégy az életbe, Krisztus "jöjj" szavát fogod visszhangozni.
Minden lélekkel ez történik, aki átadta magát és Jézushoz ment. Odamentem-e én is? Odamegyek-e most?
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Oswald Chambers
« Válasz #692 Dátum: 2011 Június 14, 17:04:41 »
Június 14.

IGYEKEZZ!


   - elhatározásaidat illetően."Maradjatok énbennem!" (Jn 15,4)

Az Úr Jézus az Ő Szellemét a váltság alapján helyezte belém,
nekem pedig ki kell formálnom magamban azt a gondolkozást, amely teljes összhangban van Urammal.


Nem Isten fogja véghezvinni, hogy Jézushoz hasonlóan gondolkozzam, nekem magamnak kell ezt megtennem;

foglyul kell ejtenem minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék Krisztusnak.

"Maradjatok énbennem" - a szellemi élet kérdéseiben, a pénzügyekben és minden olyan dologban, ami az emberi életet azzá teszi, ami.

Nem élünk beskatulyázva.
Nem hárítom-e el, ha Isten belenyúl életkörülményeimbe, mert azt gondolom, hogy ez akadályozza a vele való közösségemet?
Micsoda orcátlanság ez.
Nem számítanak az életkörülményeim, éppolyan biztosan maradhatok Jézusban ezek között is, mint az imaórán.

Nem nekem kell a körülményeimen változtatnom.
Urunk zavartalanul megmaradt az Atyában, otthon volt Istennél, bárhova vitte is Őt.

Soha nem Ő maga választotta meg életkörülményeit, hanem mindenben alázatos volt Atyja rendelkezései iránt.

Gondolj Urunk életének csodálatos nyugalmára!

Mi izgatottan kapaszkodunk Istenbe; nincs meg bennünk a Krisztussal az Istenben elrejtett élet derűs nyugalma.

Gondolj azokra a dolgokra, amelyek kilendítenek a Krisztusban maradásból -

 "Igen, Uram, benned maradok, de várj csak még egy percet, ezt meg kell tennem; Igen, amikor ezt befejeztem, benned maradok; Csak teljen el ez a hét, és minden rendben lesz, akkor benned maradok." Rajta!

Maradj benne most! Eleinte még igyekezned kell erre, amíg annyira törvényévé válik életednek, hogy öntudatlanul is benne maradsz. Határozd el, hogy Jézusban maradsz, bárhova állítson is téged!
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Oswald Chambers
« Válasz #693 Dátum: 2011 Június 15, 22:18:35 »
      
Június 15.

IGYEKEZZ!


   - a napi vesződséggel kapcsolatban is."Ragasszatok mellé..." (2Pt 1,5).

Részesévé lettél az isteni természetnek - mondja Péter -, most tehát egész figyelmedet összpontosítsd és alakíts ki magadban helyes szokásokat, minden szorgalmadat és figyelmedet összeszedve.

Mindazt hozzá kell "ragasztanunk" szokásainkhoz, ami a jellemhez tartozik.

Egy ember sem születik úgy, mint kész jellem, akár természetes, akár szellemi-lelki születésről legyen is szó: a jellemet formálni kell. Nem születtünk szokásokkal: ki kell alakítanunk a szokásokat az új élet alapján, amit Isten helyezett belénk.

Ne gondoljuk, hogy kivilágított díszpéldánnyá kell lennünk, legyünk a hétköznapi élet közönséges emberei, akiken mégis ott ragyog Isten kegyelme.
Jellemünket a hétköznapi robotmunka próbálja meg.

A szellemi életben komoly akadály, hogy nagy dolgokat szeretnénk tenni. "Jézus fogott egy kendőt és elkezdte mosni a tanítványok lábát" (Jn 13,4-5).

Vannak idők, amikor nincsenek ragyogó és izgató élmények, hanem csak a naponkénti egyforma munka taposómalma.

A megszokott munkát Isten arra használja fel, hogy ihletettségünk időszakai közben megpihentessen minket.

Ne várd, hogy Isten mindig felemelő pillanatokban részesítsen, de tanulj meg lélekölő munka közben is Isten erejéből élni. Ez a hozzá "ragasztás", ez a nehéz.

Azt mondjuk, mi nem várjuk Istentől, hogy a kényelem virágágyain vigyen be az üdvösségbe, mégis úgy teszünk, mintha ezt várnánk.

A legparányibb dolog, amiben engedelmeskedem, Isten kegyelmének egész mindenható erejét hordozza.

Ha teljesítem kötelességemet - nem magáért a kötelességért, hanem azért, mert hiszem, hogy Isten kormányozza körülményeimet, akkor engedelmességemben Isten egész kegyelme az enyém a váltság alapján.
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Oswald Chambers
« Válasz #694 Dátum: 2011 Június 15, 23:40:43 »

Azt gondolom ebben tévedett Oswald Chambers, mert a teljes szakasz összefüggéseiben, összetartozóan:

Idézet
2Pt 1, 3.    
Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket,
a mi az életre és
kegyességre való,
Annak megismerése által,
a ki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott;
4.    
A melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket;
hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek,
kikerülvén a romlottságot, a mely a kívánságban van e világon.

5   
Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt,6.    
A tudomány mellé pedig mértékletességet,
a mértékletesség mellé pedig tűrést,
a tűrés mellé pedig kegyességet,
7.    
A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot,
az atyafiakhoz való hajlandóság mellé
 pedig szeretetet.
8.    
Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek,
nem tesznek titeket hivalkodókká,
sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.
9.    
Mert a kiben ezek nincsenek meg,
az vak,
rövidlátó,
elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásáról.
10.    
Annakokáért, atyámfiai, igyekezzetek inkább
a ti elhívatástokat és
kiválasztatásotokat erőssé tenni;
mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha.
11.    
Mert ekképen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartónknak,
 a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel.

Ezeknek az akarása kell, hogy meglegyen bennünk, de amíg a szokás cselekvés a természeti embernél a rendszeres gyakorlás eredménye, ez itt lehetetlen  :059:

Csörög az óra és ...
napirend
hetirend
házirend
stb.

Itt mindent a Szent Szellem munkál és nem emberi elhatározás és begyakorlás eredménye.

Új teremtés, mindenben új, és az Új szellemi ember veszi át az uralmat, ha én engedem azt a saját fennhatóságom alatt, nem kritizálom, nem elégedetlenkedek, hanem békességes tűréssel várom a rendelt idejét a dolgoknak

 :2funny: ha 40 év, akkor 40 év  :2funny: nem akarom megrövidíteni egy Izmael világra segítésével  :hehe:

Teljesen különbözik az eddigitől, ahogy a Galatáknak szól a Szent Szellem amit szellemben kezdtetek el testben folytatnátok?

 :060:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Oswald Chambers
« Válasz #695 Dátum: 2011 Június 16, 21:05:39 »
Június 16.

HOGY ÉRTED EZT?


   "Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért... Titeket pedig barátaimnak mondalak" (Jn 15,13.15).

Jézus nem azt kéri tőlem, hogy meghaljak érte, hanem hogy életemet engedjem át neki.

Péter azt mondja: "Az életemet adom érted" (Jn 13,37) és így is gondolta; nagyszerű érzéke volt a hősiesség iránt.

Baj volna, ha képtelenek lennénk hasonló kijelentést tenni, mint Péter.

Kötelességérzetünkből csak akkor válnak tettek, ha hősiesen elszánjuk rá magunkat.

Kérdezte-e már valaha tőled az Úr: "Leteszed-e az életedet énértem?"
Sokkal könnyebb meghalni, mint napról napra letenni az életemet magas elhivatásom tudatában.


Nem a ragyogó pillanatokért születtünk, de fényükben kell járnunk hétköznapi útjainkat.

Jézus életében csak egy ragyogó pillanat volt: a megdicsőülés hegyén, amikor másodszor is megüresítette önmagát a dicsőségtől és lejött a gonosz szellemektől megszállt völgybe.

Jézus harminchárom éven keresztül mindig újra letette az életét azért, hogy az Atya akaratát cselekedje, és János azt mondja: "mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi testvéreinkért" (1Jn 3,16).

Ez ellenkezik az ember természetével.
Ha Jézus barátja vagyok, önként és átgondoltan le kell tennem az életemet érte.
Nehéz dolog ez és hála Istennek, hogy nehéz.

Könnyű a váltságot elfogadni, mert az Istennek került sokba, de nehéz az életemmel bebizonyítani, hogy megváltott vagyok.

Isten megment egy embert, megtölti Szent Szellemével és így szól: "Most munkáld ki, légy hű hozzám, noha a körülötted levő dolgok hűtlenségre csábítanak."

"Titeket pedig barátaimnak mondalak." Légy hű barátodhoz, gondolj arra, hogy e testben élt életedben az Ő becsülete forog kockán.
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Oswald Chambers
« Válasz #696 Dátum: 2011 Június 17, 14:40:29 »
Június 17.

NEM ÍTÉLKEZŐ LELKÜLET


   "Ne ítélj, hogy ne ítéltessél" (Mt 7,1).

Jézus azt mondta az ítélkezésről: ne tedd! Az átlagkeresztyén nagyon élesen ítélkező egyén.

Az ember megszokta, hogy ítélkezzék, de a szellemi világban semmit nem érünk el vele.

Az ítélkezésben a kritizált ember erejét és képességeit szétromboljuk. Egyedül a Szent Szellem tud a valóságnak megfelelően ítélni, csak

Ő tudja sértés és sebek nélkül megmutatni, mi a rossz.
Lehetetlen Istennel közösségben lenned, amikor ítélkező vagy: ez keménnyé, kegyetlenné tesz, és meghagy abban a hamis kenetteljességben, hogy felsőbbrendű lény vagy.

Jézus azt mondja: mint tanítvány, műveld ki magadban azt, hogy nem ítélkezel.
Ezt nem lehet egyszer s mindenkorra elérni.
Őrizkedj attól, ami felsőbbrendű lénynek tüntethet fel!
Nem lehet kikerülnöd Jézus átható tekintetét.

Ha meglátom a szálkát a te szemedben, ez azt jelenti, hogy az enyémben gerenda van.

Isten minden rosszat belém helyez, amit meglátok benned.

Valahányszor ítélkezem, magamat ítélem el (Róm 2,17-20).

Hagyd abba a mások méregetését.
Minden ember életében több olyan tényező van, amiről nem tudunk.
Isten első dolga, hogy szellemi nagytakarítást végez bennünk; ez után már a lehetősége sem marad meg annak, hogy büszke legyen az ember.

Azóta én sem találok olyan embert, aki miatt kétségbe kellene esnem, miután felismertem, hogy én mi lennék Isten kegyelme nélkül.
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Oswald Chambers
« Válasz #697 Dátum: 2011 Június 18, 10:07:15 »
Június 18.

NE GONDOLKOZZ TOVÁBB, INDULJ EL!


   "És Péter... járt a vízen és Jézushoz ment. De látva az erős szelet, megrémült" (Mt 14,29-30).

A szél tényleg viharos volt, a hullámok valóban magasra csaptak,
de Péter eleinte nem látta ezt.
 
Nem számolt velük, egyszerűen csak megismerte az Urat és kilépve a hajóból, járt a vízen.

Amint elkezdett a valóság tényeivel számolni, azonnal süllyedni kezdett.
Miért ne tudta volna az Úr arra is képessé tenni, hogy járjon a víz alatt éppúgy, mint a víz színén?
 
Sem az egyik, sem a másik nem volt lehetséges az Úr Jézus megismerése nélkül.

A nehézségeken keresztül mi is Isten felé lépkedünk talán, de azután magunkra nézünk és süllyedni kezdünk.

Ha felismerted Uradat, nem a te dolgod többé, merre irányítja életed körülményeit.
A dolgok valóban itt vannak, de ha rájuk nézel, azonnal legyőznek.
Nem tudod felismerni Jézust!
Ő megfedd: "Miért kételkedsz?" (31. v.) Hagyd a körülményeket, ahogy vannak, maradj meg Jézus megismerésében és bízd rá magad teljesen!

Ha csak egy másodpercig is meginogsz, miután Isten szólt, akkor mindennek vége.
Ne mondd ezt soha: "Kétlem, hogy Ő szólt volna."

Légy nyomban vakmerő, vess mindent Őreá.
Nem tudhatod, mikor hangzik fel a szava, de ha az, az elképzelhető leghalkabban szól is, bátran add át magad neki.

Csak az átadás által ismerheted meg Őt!
Tégy kockára mindent, hogy tisztábban halljad az Ő hangját
.
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Oswald Chambers
« Válasz #698 Dátum: 2011 Június 19, 11:41:56 »
Június 19.

A SZENVEDÉLYES ODAADÁS SZOLGÁLATA


  "Szeretsz-e engem? ...Őrizd az én juhaimat!" (Jn 21,16)

Jézus nem azt mondta: "A te gondolkozásmódodhoz térítsd az embereket", hanem nézz az én juhaim után, láss utána, hogy táplálékhoz jussanak az én megismerésemben.

Mi szolgálatnak tekintjük mindazt, amit a keresztyén munkában végzünk;
Jézus azt nevezi szolgálatnak, amik vagyunk az Ő számára, nem amit teszünk érte.

A tanítványság alapja: önmagam átadása Jézus Krisztusnak, nem pedig valamilyen hitbeli irányzatnak.

"Ha valaki hozzám jön és meg nem gyűlöli... nem lehet az én tanítványom" (Lk 14,26).

Nincs indokolás, nincs kényszer, de egyszerűen "ha az én tanítványaim akartok lenni, át kell adnotok magatokat nekem". Akit a Szent Szellem érint, az egyszerre így szól: "Most látom, kicsoda Jézus!" és ez az átadás forrása.

Manapság a személyes hit helyére a hitvallásba vetett hitet tettük; ezért szentelik magukat olyan sokan ügyeknek és olyan kevesen Jézus Krisztusnak.

Az emberek nem akarják magukat odaszentelni Jézusnak, csak annak az ügynek, amit Ő kezdett el.

Jézus Krisztus a botránkozás köve az észember számára, aki Őbenne csak az embert látja.
De Urunk elsősorban Atyja akaratának kívánt engedelmeskedni.

Nem arra nézett, mit várnak tőle az emberek, mire van szükségük az embereknek; megmentésük az Atyja iránti engedelmességének volt természetes következménye.
 
Ha csak az emberiség ügyének szánom oda magam, hamar kimerülök és eljutok odáig is, hogy a szeretetem meginog.
De ha személyesen és szenvedélyesen szeretem Jézus Krisztust, az emberiségnek is szolgálhatok még akkor is, ha úgy bánnak velem, mint a lábtörlővel.

A tanítvány életének titka a Jézus Krisztus iránti odaadás, és jellemző rá a tartózkodó szerénység.
Hasonlít a búzaszemhez, amely a földbe hull és meghal, de nemsokára kikel és megváltoztatja az egész tájat (Jn 12,24
).
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Oswald Chambers
« Válasz #699 Dátum: 2011 Június 19, 11:45:27 »


Engem nagyon érdekel, hogy ha valaki tanító milyen táplálékot ad.

Oswald Chambers nekem jó táplálékot ad, hogy megismerhessem -  és valóban megismerjem - az Úr Jézus Krisztust.

Meghallom e, hogy ez az Ő hangja, vagy a báránybőrbe bújt farkasé.

 :2angel:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Oswald Chambers
« Válasz #700 Dátum: 2011 Június 20, 17:59:21 »
Június 20.

ELJUTOTTÁL-E MÁR A "MIUTÁN"-HOZ?


   "Azután eltávolította Isten Jóbról a csapást, miután imádkozott az ő barátaiért" (Jób 42,10).

Sehol sem található az Újszövetségben panaszos, maga körül forgó, beteges imádság, amely mindenáron bizonygatni igyekszik, hogy "nekem van igazam".

Maga az a tény, hogy igazolni próbálom magam Isten előtt, mutatja, hogy a váltság ellen lázadozom:
"Uram, megtisztítom a szívemet, ha meghallgatsz; becsületesen élek, ha megsegítesz."

Én nem tudok rendbe jönni Istennel, nem tudom az életemet tökéletessé tenni: csak akkor jöhetek rendbe Istennel, ha az Úr Jézus Krisztus váltságát ingyen ajándékként elfogadom.

Elég alázatos vagyok-e, hogy elfogadjam?

Le kell mondanom minden igényről, fel kell hagynom az erőlködéssel, végleg és kizárólag Isten kezére kell hagyatkoznom, csak azután kezdhetem el a közbenjáró imádság papi szolgálatát.

Sok imádság abból fakad, hogy nem hisznek a váltságban.

Jézus nem most kezd megmenteni minket, Ő már megmentett,
elvégezte a váltságot és gyalázzuk Őt, ha kérjük, hogy váltson meg.

Ha nem kapsz százannyit Isten Igéjének megismerését illetően, akkor kezdj el a barátaidért imádkozni, lépj be a belső papi szolgálatba.

"Azután eltávolította Isten Jóbról a csapást, miután imádkozott barátaiért."
Megváltott lélek!
A közbenjáró imádság életed legfontosabb foglalkozása.
Akármilyen helyzetbe visz bele Isten; imádkozz azonnal, imádkozz azért, hogy az Ő áldozati halála mások életében is valósággá váljék éppúgy, mint a tiedben:
Imádkozz barátaidért most;
imádkozz azokért, akikkel most kerülsz kapcsolatba!
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)