Szerző Téma: Keresztyének  (Megtekintve 6157 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

kiscsillag

 • Vendég
Keresztyének
« Dátum: 2007 Június 09, 21:24:18 »
Aristades athéni szónok levele Hadrianus császárhoz. Kelt a 2. sz. elején.

"A keresztények ismerik Istent és hisznek benne. Megbékítik és
barátaikká teszik azokat, akik elnyomják őket, jót tesznek
ellenségeikkel. Asszonyaik tökéletesen tiszták, leányaik szerények,
férfiaik tartózkodnak a törvénytelen házasságtól és minden
tisztátalanságtól. Ha valamelyiküknek rabszolgái vannak, irántuk
tanusított szeretetével ráveszi őket, hogy kereszténnyé legyenek, s ha
azok lesznek, válogatás nélkül testvérnek szólítják őket. Szeretik
egymást. Különösen segítik az özvegyeket meg az árvákat. Akinek van,
zúgolódás nélkül ad annak, akinek nincsen. Ha idegent látnak lakásukba
fogadják, és úgy örülnek neki, mint igazi testvérnek. Ha valaki szegény
és szűkölködő közöttük, s nincs fölös élelmiszerük, akkor két-három
napig böjtölnek, hogy a szűkölködőt elláthassák a szükséges
élelmiszerrel. Lelkiismeretesen engedelmeskednek Messiásuk
parancsolatainak. Minden reggel és minden órában hálát adnak Istennek és
dicsőítik őt irántuk való jóságáért. Jócselekedeteiket azonban nem
harsogják a tömegek fülébe, hanem ügyelnek arra, hogy senki se tudjon
azokról. Így igyekeznek igazakká válni. Valóban új nép ez, és van bennük
valami isteni."


kiscsillag

 • Vendég
Re: Keresztyének
« Válasz #1 Dátum: 2007 Június 10, 18:44:05 »
Krisztusnak nincsen keze, csak a miénk,
hogy mi tegyük az Ő dolgát...

Nincsen lába, csak a miénk,
hogy az embereket az Ő útjára segítsenek..

Nincsen ajka,csak a miénk,
hogy embereknek róla beszéljenek...

nincsen segítsége, csak a miénk,
hogy az Ő oldalára segítsünk embereket...

Mi vagyunk a Biblia,amit a világ olvas!

Nem elérhető petya1962

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 256
  • Petya1962 Jézus Krisztus békéltető nagykövete
Re: Keresztyének
« Válasz #2 Dátum: 2007 Június 17, 22:38:33 »
Mi vagyunk a Biblia,amit a világ olvas![/color]

S vajon mit olvas(hat) a világ belőlünk?
Kató István alias petya1962
Jézus Krisztus békéltető nagykövete
http://katoistvan.hu

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re: Keresztyének
« Válasz #3 Dátum: 2007 Június 17, 22:43:17 »
Életünkkel tudunk a legnagyobb bizonyságot tenni Jézusról. A szavakkal kevésbé. A szavaink legyen összhangba az életünkkel.

Én személy szerint azt szeretném, ha Krisztust olvasnák az életemből!
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető petya1962

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 256
  • Petya1962 Jézus Krisztus békéltető nagykövete
Re: Keresztyének
« Válasz #4 Dátum: 2007 Június 17, 22:51:05 »
Ámen

Mt. 5,16
Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”
Kató István alias petya1962
Jézus Krisztus békéltető nagykövete
http://katoistvan.hu

kiscsillag

 • Vendég
Re: Keresztyének
« Válasz #5 Dátum: 2007 Július 01, 15:08:44 »
     Bizonyos, hogy mi mindig Isten közelében, és az ő
     jelenlétében élhetünk, és ez az élet számunkra
     teljesen új élet. Bizonyos, hogy semmi sem lehetetlen
     nekünk, mert Istennek semmi sem lehetetlen. Az is
     bizonyos, hogy semmilyen földi hatalom nem tehet
     velünk semmit, ha Isten nem akarja. (Dietrich Bonhoeffer)
     
     

     Dietrich Bonhoeffer, a koncentrációs táborban meghalt
     német evangélikus lelkész szavai nagyon pontosan
     kifejezik, hogy mit is jelent Isten hatalma alatt
     lenni. Mindannyian Isten hatalma alatt vagyunk, még
     akkor is, ha sokszor el is szeretnénk erről
     feledkezni. Súlyként nehezedik vállunkra, hogy
     felelősek vagyunk a tetteinkért. Pedig ha megismerjük
     azt a szeretetet, amellyel naponta körülvesz minket a
     mi mennyei Atyánk, akkor nem kell többé súlyként
     cipelni tetteinket. Akkor biztosak lehetünk abban,
     hogy van, aki gondot visel ránk, és óv minket. Hinnünk
     kell, hogy így van. Bíznunk kell benne. Kérjük hát
     Szentlelkét, hogy legyen erőnk elfogadni Őt, mint
     szerető Atyánkat!
     

Nem elérhető szolgáló

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 278
Re: Keresztyének
« Válasz #6 Dátum: 2007 Július 14, 10:14:03 »
Hányféle keresztyén él a földön?

Sötétkamra keresztyén: hitéletét titkon, a sötétben éli, hogy más meg ne lássa.
Novemberi keresztyén: közelében az embert a hideg rázza.
Nézőközönség keresztyén: érdeklődik, lelkesedik, de nem vesz részt semmiben.
Porcelán keresztyén: vigyázni kell vele, mert érzékeny és könnyen sértődik.
Kirakat keresztény: kifelé szépet mutat, de életttelen, mint egy kirakati bábu.
Látszat keresztény: képmutató, azaz hamis képet mutat önmagáról.
Névleges keresztény: csak a neve az, de ő maga halott.
Tamáskodó keresztény: aki csak azt hiszi el, amit lát.
Mentsen Uram!- keresztény: aki a szenvedésnek még a gondolatától is visszariad.
Ágaskodó keresztény: csak egy a fontos számára, hogy ki a legnagyobb?-természetesen ő maga!
Világítólámpás keresztény: olvasd el Máté 5,16-ot!
Dicsérem az Urat, a míg élek; éneklek az én Istenemnek, a míg vagyok.

Nem elérhető krisztuskovetoje

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 69
Re: Keresztyének
« Válasz #7 Dátum: 2007 Július 20, 19:27:58 »
A KERESZTYÉN EMBER
   Az embert nem valamilyen viselkedés, hanem valamilyen viszony teszi keresztyénné. Nem a bibliai szabályok betartása tesz minket jó emberekké és nem kell ahhoz keresztyénnek lenni, hogy valaki jó ember legyen, hanem abban áll a keresztyén ember jó mivolta, hogy megkísérli visszatükrözni Isten szeretetét amelyet korábban Tőle kapott. Sokan a keresztyén életet egy normák és előírások által szigorúan rendszabályozott életnek képzelik és azt hiszik, hogy a Biblia parancsolatjai megakadályozzák, hogy a keresztyén ember élvezze az életet. Pedig pontosan az ellenkezője az igaz. Ugyanis a parancsolatok nem akadályai, hanem segítői a szabadságra vezető útnak, mivel életünk számos helyzetében gyors és biztos cselekvést tesz lehetővé. A parancsolatok nem elvenni akarnak tőlünk, hanem megajándékozni akarnak bennünket valamivel. A keresztyén ember sem tudja mindig, hogy mi a jó és helyes, ám a Biblia megbízható útmutató e téren, mivel Isten olyan értékrendet fektetett le benne, ami ide s tova kétezer éve nem avult el. De a Biblia parancsainak betartása sem tesz minket „jó” emberekké. Hasonlóan a gépkocsivezetőhöz, aki annak ellenére, hogy teljes egészében betartja a közlekedésrendészeti törvényeket, csupán ez a cselekedete még nem teszi őt jó gépkocsivezetővé. A keresztyén lét azt jelenti, hogy Isten, a bocsánatkérésünk után új életstílust alakít ki bennünk, ami totálisan elkülönül a korábbi életünktől, de elkülönül attól is, ahogyan a hitetlen emberek élnek.
   És miről lehet felismerni egy embert mint keresztyént, ha éppen nem olvassa a Bibliát, vagy nem imádkozik? Nos, például arról, hogy másképpen viselkedik a társadalmunk mai bálványaival, (pénz, hírnév, üzlet stb.) mint a hitetlen ember. Azután, gyakran beszél Istenéről, hitéről, a Bibliáról. Ezenkívül a hívő embert arról is meg lehet ismerni, hogy nem önmaga hozza meg döntéseit, hanem előbb Istene elé viszi a problémáját. A keresztyén embernek a megtéréssel, addig soha nem ismert öröm költözik a szívébe, ezért az életét a derű és a mély öröm határozza meg. És mivel a keresztyén ember sem kerülheti el azt, hogy időnként konfliktusba keveredjen, abban különbözik még a hitetlenektől, hogy szigorúan különbséget tesz az ügy és a személy között. A keresztyén ember mindig ragaszkodik a jézusi életideálhoz még akkor is, ha tudja, hogy sohasem érheti el azt, mert ez az az irány, aminek követésével válik az élet igazán élhető életté.
   A keresztyén élet tehát nem abban áll, amit teszünk, hanem, hogy Jézus Krisztus által közvetített személyes kapcsolatban vagyunk-e Istennel.

Fórizs József

Nem elérhető krisztuskovetoje

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 69
Re: Keresztyének
« Válasz #8 Dátum: 2007 Augusztus 06, 19:33:04 »
A KERESZTYÉNEK NYUGALMA

   A pogányok, a hitetlen emberek úgy gondolkodnak, ha van is Isten, az mindenképpen csak gyenge lehet, mert csupán valami lelki hatással bír ránk. Ő csak afféle Lélek, és emberi, lelki szülemény. Aki hisz benne, annál valami gyenge Isteni hatás van, de Isten nem mindenható. Ha az ember valamit nem akar, ott Isten is tehetetlen. Ebből van a szabad akarat tudománya is. Ha mi nem akarjuk, Isten meghátrálni kénytelen.
   Nos, Péter apostolt négyszer négyes őrség alá vetik, mondván: innen aztán nincs szabadulás. Péter pedig nyugodtan alszik, mellette két katona hozzá láncolva. Rájuk van zárva a cella ajtó, előttük még két katona. Hogy lehetséges, hogy Péter ilyen körülmények között, nyugodtan alszik? Nem tudja mi történt Jakabbal? Hiszen ítélet nélkül lefejezték. Hogyan tud Péter ilyen nyugodtan aludni? Úgy, hogy Péter tud még valami mást, amit Jézus neki a mennybemenetele előtt elmondott. „Bizony, bizony mondom néked, amikor ifjabb valál, felövezéd magadat, és oda mégy vala, ahova akarád; mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet és más övez fel téged, és oda visz, ahová nem akarod.” (János 21:18) Jézus megmondta, hogy Pétert ki fogják végezni. Akkor hogyan tud Péter nyugodtan aludni?
   Van olyan Biblia-magyarázó, aki azt mondja: Péter tudja, hogy még nem öreg, ugyanis Jézus azt mondta, ha megöregszel. Tudja, hogy meg fog itt öregedni a földön, de ennek ideje még nem jött el. Jézus mindig pontosan fogalmazott, és Péter ezt tudta. A hívő ember is mindig tudja. Ebből következik, hogy Pétert, Heródes Agrippa nem öletheti meg. Őriztetheti ahogyan akarja, de Jézusnak Péterrel még terve van. Akkor pedig ő élni fog. Akármit tegyenek a „Heródesek” és a politikai viszonyok. Ezért nem kell ezekben bízni, és ezért nem kell ezektől félni. Tartunk-e mi itt? Látjuk-e az életünket ugyanígy? Ha engem az én Uram elküldött, amíg nekem itt e földön feladatom van, addig elpusztíthatatlan vagyok. Tudjuk-e, hogy Isten szolgái elpusztíthatatlanok? Tudunk-e mi nyugodtan aludni, akár még leláncolva is? Péter tudott.
   Ugye döbbenetes és mély ez a történet? Bennünket is megmér. Tartunk-e mi ott, ahol Péter? Tudod-e, hogy ha Jézus küldetésében jársz, és az Urat szolgálod, téged a világ és a világ fejedelme nem ölhet meg? Nekünk az Istennel van dolgunk. Amíg nem vagyok kész, amíg nem mondtam el minden bizonyságtételt, addig engem nem tudnak kivégezni. S ha elmondtam? Akkor meg  mit tegyek még itt? Minek tébláboljak itt a földön? Olyan jó itt? Ennyi pogány között? Annyira jó elnézni ezt a bálványimádást és pogányságot? Ha befejezem a küldetésemet, megyek haza az én Uramhoz, megint csak nyugodtan alhatom. Alig várom már, hogy menjek! Oda abba a világba, ahol Jézus Krisztus az Úr, ahol az Ő Igéje uralkodik és nem lesznek pogányok. Micsoda gyönyörű világ az! Természetes, hogy gyerünk haza az Atyához!
   A hívők mindig is így gondolkodtak. Ezért a hívő ember soha nem rettegett. Még a kivégzéstől se. Hiszen mi történhet vele? Semmi végzetes nem történhet azzal, aki Jézushoz megtért. Tudod-e, hogy ha te megtértél az Úrhoz,  veled már semmi végzetes nem történhet? Vagy itt szolgálod az Urat, vagy odaát. A Gazda azonos. Sőt, odaát jobb. Mit árthat akkor már nekünk e világ? Bizony, semmit.
   Isten hívő népének élete az Atya kezében van. Ezért nem félünk „Heródesektől”, politikusoktól, és nem is bízunk bennük. Rajtam ő ne segítsen! Majd segít rajtam az én mennyei gazdám. Van nekem Uram. Ilyen emberekre fanyalodjak rá? Kellenek nekünk az ő kegyeik? Vallom, hogy amikor az egyház vagy Isten népe földi uralkodótól fél, akkor káromolja Jézust. Értjük miért? Hát ezért. Mert istenkáromlással ér fel az, amikor a földi viszonyokat még csak figyelembe is vesszük. Ezek nem is számítanak. Ha leláncol, alszom. Mit tehet ellenem?
   Tartunk-e mi ugyanitt? Én az Atya rendelkezésének vetem magam alá akkor is, ha most a pallos átmenetileg ilyen „Heródesek” kezében van. Semmit nem tehetnek az Atya engedélye nélkül. Ezért mi hívő keresztyén emberek nyugodtan alszunk.  Tudod-e te ezt? Minden idegeskedés, minden e világi számítás azt árulja el, hogy ebben nem vagyunk biztosak.
   Ezért nagyon érdekes kép a tömlöcben ítéletére váró, mégis nyugodtan alvó Péter apostol.

                                                Ez a hit diadala.         

Nem elérhető Árvai Emil

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1060
vallomásom
« Válasz #9 Dátum: 2009 Július 01, 17:09:47 »
Sok vallás, hitvallás, filozófia
gazdagítja vagy szegényíti
hívei és mások
életét.
Közülük egy,
szerintem egy,
azt vallja:
JÉZUSRA VAN SZÜKSÉGÜNK.

Én ehhez az egyhez
boldogan tartozom.

Nem elérhető Árvai Emil

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1060
Re: Keresztyének
« Válasz #10 Dátum: 2009 Július 08, 20:36:59 »
KÉRDÉS - FELELET
Ha kérded, hogy miért lettünk keresztények,
ím a felelet:
Jézus, önfeláldozó szeretetével,
lekötelezett.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3948
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re: Keresztyének
« Válasz #11 Dátum: 2010 Június 02, 09:28:11 »
Feljebb és túl
„Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre!” (Máté 5:41)

A római időkben a katonák kényszeríthették a zsidó polgárokat, hogy vigyék helyettük a menetfelszerelésüket egy mérföldnyire. De Jézus azt mondja: „Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre”. Max Lucado írja: „Van egy második-mérföldes szolga a gyülekezetünkben. A foglalkozása építészmérnök, de a szenvedélye a szolgálat. Minden istentisztelet előtt végigjárja a férfimosdókat… kitörli a mosdókagylókat, megtisztítja a tükröket, leellenőrzi a vécéket, feltölti a papírkészletet. Nem beszél róla senkinek, és nem vár semmit viszonzásul… Hadd mondjam el, miről ismerem fel [a második-mérföldeseket]. Nem viselnek jelvényeket vagy egyenruhát – ők mosolyt viselnek. Felfedezték… az örömet a többlet fáradozásban… a mások segítésében rejlő örömet… azt, hogy az igazi jutalom a második mérföldet jelző oszlopnál található… Miért? Felszabadultság! Rabszolgákból önkéntesek lettek. Amikor Mária megkente Jézus lábát, az egy-mérföldesek, mint Júdás, tettét pazarlásnak minősítették. De Jézus nem. Ő elfogadta a gesztust a szeretet kifejezéseként, egy baráttól, aki legértékesebb kincséről mondott le. Van a gyülekezetedben egy idős férfi, aki épp most veszítette el feleségét. Egyetlen óra, amit rááldozol az idődből, számára az egész világot jelentheti. Van a városodban néhány gyerek, akiknek nincs édesapjuk, aki elvinné őket moziba vagy focimeccsre. Te el tudnád. Nem tudják neked megfizetni, de kedvességed mosolyt fog varázsolni az arcukra. És mit szólnál ehhez? Kezdd azokkal, akiknek ugyanaz a vezetéknevük, mint neked! Lepd meg őket kedvességgel… végezd a házimunkát panaszkodás nélkül… vigyél nekik kávét az ágyba reggel… írj egy szerelmeslevelet csak úgy. A „csak úgy” az alabástrom kiöntése. Jézus a szolgák helyzetét választotta. Mi ne tudnánk? John Gardner mondta: „Ha az ember szolgál, az élet többé nem értelmetlen.” Nem arra lettél elhívva, hogy „csak úgy eléldegélj”, hanem arra, hogy tegyél valami nagyobbat, valami magasabb rendűt.

http://www.maiige.hu/
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető ermaha

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2797
Re:Keresztyének
« Válasz #12 Dátum: 2010 Július 20, 06:54:38 »
ISMERD MEG--JOEL OSTEEN

http://www.uzenetek.com/p/joel-osteen.html

Joel Osteen

Milliókat inspirálva
Joel Osteen Texasban, Amerikában született. 1987-ben kötött házasságot Viktóriával, két gyermek édesapja.
Joel a Lakewood Church pásztora, ami Amerika legnagyobb és leggyorsabban növekvő egyháza (Church Growth Today 2009). 2005. július 16.-án, 95 millió dolláros felújítás után Lakewood Church beköltözött a 16000 ülőhelyes új otthonukba. Ez most a legnagyobb mindennapi használatban levő egyházi létesítmény. Joel itt minden héten 38000 látogatónak hirdeti a remény és bátorítás üzenetét. Joel a legnagyobb nézettségű inspiráló személy Amerikában (Nielse Media Group). A hetente közvetített prédikációit 7 millió amerikai nézi. Rendszeres közvetítések majdnem 100 országba jutnak el.

Első könyve „Your Best Life Now” 2004-ben jelent meg a Time Warner gondozásában (Magyar kiadás: „Életigenlők könyve” Atheneum, 2005) felkerült a New York Times bestseller listájára és gyorsan elérte az első helyet. Több mint két évig volt az első helyezett és több mint 4 millió példányt adtak el belőle. Joel bekerült a „10 Legérdekesebb (rendkívüli, lebilincselő) ember 2006” listájára és megkapta a „Legmeghatározóbb keresztény személyiség 2006-ban” címet a Church Report magazin olvasóitól.
Új könyve a „Become a Better You” 2007-ben jelent meg (Magyar kiadás: „Jobb emberré lenni”, Új Spirit Könyvek, 2009)

Elhívásra készülve
Joel, John Osteen fia, széles körben elismert keresztény prédikátor és alapítója a Lakewood Church-nek, Rádió és televízió kommunikációt hallgatott az Oral Roberts Egyetemen Tulsa-ban. 1982-ben Joel visszatért Houston-ba és megalapította Lakewood televíziós szolgálatát ahol John Osteen szolgálatát közvetítették 17 éven keresztül 1999 januárjáig mikor is édesapja eltávozott szívroham következtében.

John Osteen sok éven keresztül buzdította fiát a prédikálásra, de ő mindig elhárította mondván jobban szeret a színfalak mögött dolgozni. De 1999 elején Joel elfogadta édesapja meghívását és január 17.-én először prédikált. Senki nem tudhatta, hogy ez volt John Osteen életének utolsó vasárnapja. Két héttel később, Joel elkezdett rendszeresen szolgálni és még ebben az évben hivatalosan is kinevezték a Lakewood Church vezető pásztorává.

Új látás az új Évezredre
Szinte azonnal, a heti hallgatóság hihetetlen mértékben elkezdett növekedni és 2005 végén Lakewood Church beköltözött a mostani helyére, a volt Compaq Center-be, a 16000 ülőhelyes arénába, ami a Houston Rocket profi kosárcsapat székhelye is volt azelőtt. Joel feleségével, Viktóriával és a gyülekezet vezetőivel készen állnak az új évezredre.

Joel természetfeletti sikereinek forrása megtalálható az alap üzenetében: A mi Istenünk jó, aki meg akarja áldani azokat, akik engedelmesek és hisznek benne Jézus Krisztuson keresztül. Joel legnagyobb vágya, hogy az ő élete példája legyen ennek az elvnek és mindenki, aki hallja a remény és bátorítás üzenetét elfogadja Isten jóságát és kegyelmét és azzá legyen, akivé Isten szeretné, hogy váljon.

Hírek
2010. március 31 - A Lakewood Church megvásárolta az eddig bérelt Compaq Centert, és így végleges otthonuknak tudhatják az épületet.

   Ugyan itt letölthető formában az Ujszövetség!

http://www.uzenetek.com/2010/07/ujszovetseg-modern-forditasban-letoltes.html#more
Mert nem a félelemnek szellemét adta nekünk
az Isten,hanem az erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét/Tim:1,7/

Nem elérhető Kamilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1727
Re:Keresztyének
« Válasz #13 Dátum: 2010 December 15, 14:36:00 »
 Milyen a keresztyén??


    Vérrelborított! 


 Így mehet az Atya elé, egyedül csak így!!


 Zsid 9,14 Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, a ki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.

1Jn 1,7 Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

 " Akik Krisztusban vannak, azok ellen nincs törvény! "

  " Akiket Isten Szelleme vezérel, azok Isten fiai!"

 Kérdés: Aki bűnben él, tudatosan: ital, cigi, paráznaság, lopás, csalás, hazugság, stb; ilyenek? A Szellem vezeti-e őket, és Isten Fiában, Krisztusban vannak-e?

 
  Zsid 10,29 Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, a ki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, melylyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza?
 
 Nos, kik a keresztyének?   :03:   :2smitten:

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Keresztyének
« Válasz #14 Dátum: 2010 December 15, 15:15:56 »
Szerintem lehet attol valaki megtert keresztyen, hogy bunben el.
En hiszem, hogy az ilyen esetekben az Ur meg fogja szabaditani!

Tudatosan el benne, de a lelkiismerete nem hagyja nyugodni. Lehet mar szabadulna, de meg nem tud a szellemi kotelekek miatt!

Hallottam egyszer valakitol, hogy a megteres utan egyesek tobbet vetkeznek, mint a megteres elott.Elgondolkodtato. Tudok erre nem egy elo peldat...
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)