Szerző Téma: Kik a karizmatikusok?  (Megtekintve 11375 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Kik a karizmatikusok?
« Dátum: 2011 Január 26, 20:45:04 »
Sziasztok!

Ez a kerdes foglalkoztat engem. Kik a karizmatikusok? Mit jelent karizmatikusnak lenni?
En ugy tudom, hogy aki vallja a lelek ajandekait es rendelkezik legalabb egyel, az karizmatikus.

Varom a hozzaszolasaitokat! :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #1 Dátum: 2011 Január 26, 21:09:02 »
 :angel2:

Úgy tudom, hogy az Úr Jézus Krisztusban hívőknek az a csoportja, akik elfogadják, hogy jelenleg a Szent Szellem Isten végzi itt a földön a feladatát, amire Őt az Úr Jézus Krisztus elküldte, úgy, ahogy Őt küldte az Atya.

Ez aztán mindenféle hozadékkal jobbra-balra árad, és mindenki hozzágondol valamit.
 :017:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető körtevirág

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 326
 • Isten gyermeke
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #2 Dátum: 2011 Január 26, 22:32:06 »
Én karizmatikus közösségbe járok,de még nem jöttem rá. :2funny:


Testem a Szent Szellem temploma, mert Jézus Krisztus vére megváltott az ördög
kezéből, ezért az én testem nem az ördögé, nem enyém, hanem Istené, akinek én szánom
az én testemet élő, szent és Istennek tetsző áldozatul, mint okos tiszteletemet.

Nem elérhető Zsuzsa2

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #3 Dátum: 2011 Január 26, 23:02:46 »

Kik a karizmatikusok?

Neoprotestánsok
Keresztény megújulási mozgalom

Az elmúlt évben a média olyan világorgánumai, mint a Time folyóirat vagy a CNN kitüntetett figyelemmel fordultak a "pünkösdi-karizmatikus mozgalom" néven közismert keresztény irányzat tevékenysége felé – kinyilvánítva egyúttal, hogy e mozgalom egyes megnyilvánulásai (konkrétan például az egymillió férfi részvételével Washingtonban tartott konferencia vagy a szintén egymilliós brazíliai istentisztelet) immár átlépték azt a határt, amelyen túl társadalmi hatásuk megérdemli a világ figyelmét.

Ehhez hasonlóan több nemzet – köztük Magyarország – érzékeli már határain belül is ugyanezt: az elmúlt évtizedekben mintegy a semmiből "ismeretlen eredetű", de annál gyorsabban növekvő, "magas hőfokú" keresztény közösségek léptek a társadalom porondjára.
Kik ezek? – teszik fel sokan a kérdést.
Honnan kerültek elő ilyen hirtelen?

A pünkösdi-karizmatikus mozgalom e század elején indult el, nem előzmények nélkül. Létrejöttét megelőzte a kereszténység múlt századi világméret? válsága, amelyben a túlhajtott racionalizmus, a bibliakritika, a materialista világnézet egyeduralkodóvá válása a hívők elbizonytalanodásához, a hitélet intenzitásának elvesztéséhez, a keresztény értékrendből való kiábránduláshoz és az egyház elvilágiasodásához vezetett.
Sok keresztény kezdte intenzívebben keresni az Istennel való személyes, szoros kapcsolat örömteli, inspiráló és életet adó élményét, amely szembetűnően jellemzi a Biblia beszámolóit.
Sokak érdeklődése a Szentléleknek az Újszövetségben gyakran említett természetfeletti "ajándékaira", "karizmáira" terelődött, amelyek működése az ősegyház mindennapjainak "természetes" részét képezte.
Talán érdemes számba venni e kilenc ajándékot a Szentírás leírása alapján:
 nyelveken szólás (glosszolália), amely egy ismeretlen, természetfeletti nyelven történő beszéd képessége; a nyelvek magyarázata az előbbi "lefordítására" kapott képesség; a prófétálás, értelmes, de isteni eredetű, eksztatikus igehirdetés, amelynek során az emberen keresztül maga Isten szól; a bölcsesség és a természetfeletti ismeret beszéde, amely az előbbihez hasonlóan Isten üzenetét különleges, szellemi belátással tolmácsolja; a gyógyítások kegyelemből származó ajándékai, amelyek működésekor az emberek a természetes gyógykezeléstől függetlenül gyógyulnak meg; a csodatévő erők (az eredetiben egyszerűen csak: "erők"), amelyek a legkülönfélébb természetfeletti eredet? megnyilvánulásokat foglalják magukban; a (különleges mértékű) hit ajándéka; és végül a szellemek megkülönböztetése, amelynek m?ködésekor valaki bepillantást nyerhet az emberek szívének állapotába, illetve a szellemi világba.

A pünkösdi-karizmatikus mozgalom képviselői elutasították azt a velük szemben felhozott érvet, amely szerint ezek a "képességek" ma már nem működhetnek az egyházban, mivel a Biblia ezt az ellenérvet sehol sem igazolja. Ezért intenzíven keresni kezdték az eredeti kereszténység ezen elvesztett értékeit. "Posztmodern" mozgalmukat, úgy tűnik, siker koronázta: a Szentlélek említett kilenc ajándéka újra működni kezdett összejöveteleiken, és mára mintegy 460 millió keresztény hitéletét forradalmasította. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy teológiai szempontból klasszikus, ortodox kereszténységet képviselnek.

A mozgalom néhány év alatt világméret?vé szélesedett; első szakaszában független közösségeket hozott létre, mivel a "pünkösdistákat", azaz a Szentlélek keresztségében bibliai módon részesült keresztényeket saját felekezeteik hierarchiája 95-100 százalékban kirekesztette.
Ez a tendencia az 1950-es években visszafordult: ekkor jött létre az úgynevezett "karizmatikus mozgalom", amely a hagyományos felekezeteken belül képviselte és terjesztette a "pünkösdi" üzenetet. Napjainkban – úgy tűnik – újra a független közösségek a sikeresebbek, mivel a legtöbb hagyományos egyház hatalmi rendszere keményebbnek bizonyult a vártnál, ezért a felekezeteken belüli karizmatikus csoportok elszigetelődtek, növekedésük megállt, és a hierarchiával, illetve annak teológiájával kötött kényszerű kompromisszumok a karizmatikus hívők belső meghasonlásához, a pünkösdi "tűz" elvesztéséhez vezettek.

A pünkösdi-karizmatikus megújulás napjainkra a kereszténység történelmének legnagyobb kiterjedésű evangelizációs sikereit érte el. A statisztikai adatok szerint az 1975–85-ös évtizedben növekedési rátája 157 százalékos volt, míg a többi keresztény felekezet és nagy világvallás (egyenként) maximum 1–12 százalékos szaporodást könyvelhetett el. Az 1900-ban még a semmiből indult mozgalom 1987-re az összkereszténység 21 százalékát tette ki, és növekedése ma is exponenciális jellegű. "Fontos felismerni, hogy a pünkösdizmus nem felekezet vagy protestáns szekta. Valójában a kereszténység negyedik fő ágát képviseli – az ortodoxiával, a római katolicizmussal és a protestantizmussal együtt..." – írja A kereszténység története című független (nem pünkösdi-karizmatikus) mű. A "hagyományos" kereszténység évi 1–12 százalékos növekedése mellett minden bizonnyal e mozgalomnak köszönhető, hogy – beleszámítva az ókeresztény kor első századainak hívőit is (hiszen akkor a kereszténység ilyen jelleg? volt) – Jézustól 1996-ig az összes ilyen orientáltságú megtért keresztény 70 százaléka a XX. században lett hívővé; ez utóbbiak 70 százaléka a II. világháború óta, ezek 70 százaléka pedig az elmúlt öt évben. E növekedést extrapolálva, 2001-re a vallásszociológusok a karizmatikus keresztények létszámát egymilliárdra becsülik, így nemsokára az összkereszténység felét jelentik majd. Különösen intenzív a mozgalom növekedése Latin-Amerikában, ahol jelenleg óránként átlagosan négyszázan csatlakoznak hozzá; de megemlíthetjük a kommunista Kínát is, ahol az elmúlt évtizedekben egyes területeken a lakosság 90 százaléka lett hitvalló kereszténnyé – illegalitásban –, többségében karizmatikussá. Számukat összesen 85-100 millióra becsülik. Dél-Koreában, ahol 1900-ban még alig néhány keresztény volt, 1992-ben 37 ezer 200 gyülekezethez 12,5 millióan tartoztak, és ez a szám azóta tovább növekedett. A kereszténység története cím? könyv szerint "a közelmúltban a nemzeti egyházak sok vezetőjének óvatos tartózkodását az a nézet váltotta fel, hogy a század utolsó évtizedében a karizmatikus mozgalom jelenti a legnagyobb reménységet a keresztény egyház megújulására".
Ruff Tibor
A TE RUHÁID MINDENKOR LEGYENEK FEHÉREK, ÉS AZ OLAJ A TE FEJEDRŐL EL NE FOGYATKOZZÉK. -  Préd.9.10.

Nem elérhető körtevirág

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 326
 • Isten gyermeke
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #4 Dátum: 2011 Január 27, 00:08:21 »
Köszi,ez jó cikk volt.
Meg fogom mutatni a könyvtáros bácsinak.Állandóan azzal traktál,hogy a kínaiak elsöprik Európát, vele a kereszténységet is. Hát,nem.  :hehe: Persze eddig is tudtam,hogy a kereszténységet nem söpri el semmi,de most már van róla írásos anyagom.
Miután leírtam hozzászólásomat,elkezdtem gondolkodni,tényleg nem tudom vagy csak nem foglalkoztam eleget a témával. És rájöttem,tudom,csak nem figyeltem fel rá,mert ezek nekem természetesek.A gyógyítás,nyelveken szólás,bölcsesség beszéde,csodák,erők, a szellemek megkülönböztetése és nagy ritkán prófétálás nálunk működik.Már nem általában a "nagy gyüliben",hanem nálunk helyileg.
Testem a Szent Szellem temploma, mert Jézus Krisztus vére megváltott az ördög
kezéből, ezért az én testem nem az ördögé, nem enyém, hanem Istené, akinek én szánom
az én testemet élő, szent és Istennek tetsző áldozatul, mint okos tiszteletemet.

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #5 Dátum: 2011 Január 27, 00:12:30 »
 :angel2:
Aranyos vagy Körtevirág örülök a beírásodnak, és milyen jó, hogy feltette Anti a kérdést.
 :2smitten:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető körtevirág

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 326
 • Isten gyermeke
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #6 Dátum: 2011 Január 27, 00:26:28 »
:angel2:
Aranyos vagy Körtevirág örülök a beírásodnak, és milyen jó, hogy feltette Anti a kérdést.
 :2smitten:

 :pirul:  :afro:
Testem a Szent Szellem temploma, mert Jézus Krisztus vére megváltott az ördög
kezéből, ezért az én testem nem az ördögé, nem enyém, hanem Istené, akinek én szánom
az én testemet élő, szent és Istennek tetsző áldozatul, mint okos tiszteletemet.

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #7 Dátum: 2011 Január 27, 00:38:15 »

Kik a karizmatikusok?

Neoprotestánsok
Keresztény megújulási mozgalom

Az elmúlt évben a média olyan világorgánumai, mint a Time folyóirat vagy a CNN kitüntetett figyelemmel fordultak a "pünkösdi-karizmatikus mozgalom" néven közismert keresztény irányzat tevékenysége felé – kinyilvánítva egyúttal, hogy e mozgalom egyes megnyilvánulásai (konkrétan például az egymillió férfi részvételével Washingtonban tartott konferencia vagy a szintén egymilliós brazíliai istentisztelet) immár átlépték azt a határt, amelyen túl társadalmi hatásuk megérdemli a világ figyelmét.

Ehhez hasonlóan több nemzet – köztük Magyarország – érzékeli már határain belül is ugyanezt: az elmúlt évtizedekben mintegy a semmiből "ismeretlen eredetű", de annál gyorsabban növekvő, "magas hőfokú" keresztény közösségek léptek a társadalom porondjára.
Kik ezek? – teszik fel sokan a kérdést.
Honnan kerültek elő ilyen hirtelen?

A pünkösdi-karizmatikus mozgalom e század elején indult el, nem előzmények nélkül. Létrejöttét megelőzte a kereszténység múlt századi világméret? válsága, amelyben a túlhajtott racionalizmus, a bibliakritika, a materialista világnézet egyeduralkodóvá válása a hívők elbizonytalanodásához, a hitélet intenzitásának elvesztéséhez, a keresztény értékrendből való kiábránduláshoz és az egyház elvilágiasodásához vezetett.
Sok keresztény kezdte intenzívebben keresni az Istennel való személyes, szoros kapcsolat örömteli, inspiráló és életet adó élményét, amely szembetűnően jellemzi a Biblia beszámolóit.
Sokak érdeklődése a Szentléleknek az Újszövetségben gyakran említett természetfeletti "ajándékaira", "karizmáira" terelődött, amelyek működése az ősegyház mindennapjainak "természetes" részét képezte.
Talán érdemes számba venni e kilenc ajándékot a Szentírás leírása alapján:
 nyelveken szólás (glosszolália), amely egy ismeretlen, természetfeletti nyelven történő beszéd képessége; a nyelvek magyarázata az előbbi "lefordítására" kapott képesség; a prófétálás, értelmes, de isteni eredetű, eksztatikus igehirdetés, amelynek során az emberen keresztül maga Isten szól; a bölcsesség és a természetfeletti ismeret beszéde, amely az előbbihez hasonlóan Isten üzenetét különleges, szellemi belátással tolmácsolja; a gyógyítások kegyelemből származó ajándékai, amelyek működésekor az emberek a természetes gyógykezeléstől függetlenül gyógyulnak meg; a csodatévő erők (az eredetiben egyszerűen csak: "erők"), amelyek a legkülönfélébb természetfeletti eredet? megnyilvánulásokat foglalják magukban; a (különleges mértékű) hit ajándéka; és végül a szellemek megkülönböztetése, amelynek m?ködésekor valaki bepillantást nyerhet az emberek szívének állapotába, illetve a szellemi világba.

A pünkösdi-karizmatikus mozgalom képviselői elutasították azt a velük szemben felhozott érvet, amely szerint ezek a "képességek" ma már nem működhetnek az egyházban, mivel a Biblia ezt az ellenérvet sehol sem igazolja. Ezért intenzíven keresni kezdték az eredeti kereszténység ezen elvesztett értékeit. "Posztmodern" mozgalmukat, úgy tűnik, siker koronázta: a Szentlélek említett kilenc ajándéka újra működni kezdett összejöveteleiken, és mára mintegy 460 millió keresztény hitéletét forradalmasította. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy teológiai szempontból klasszikus, ortodox kereszténységet képviselnek.

A mozgalom néhány év alatt világméret?vé szélesedett; első szakaszában független közösségeket hozott létre, mivel a "pünkösdistákat", azaz a Szentlélek keresztségében bibliai módon részesült keresztényeket saját felekezeteik hierarchiája 95-100 százalékban kirekesztette.
Ez a tendencia az 1950-es években visszafordult: ekkor jött létre az úgynevezett "karizmatikus mozgalom", amely a hagyományos felekezeteken belül képviselte és terjesztette a "pünkösdi" üzenetet. Napjainkban – úgy tűnik – újra a független közösségek a sikeresebbek, mivel a legtöbb hagyományos egyház hatalmi rendszere keményebbnek bizonyult a vártnál, ezért a felekezeteken belüli karizmatikus csoportok elszigetelődtek, növekedésük megállt, és a hierarchiával, illetve annak teológiájával kötött kényszerű kompromisszumok a karizmatikus hívők belső meghasonlásához, a pünkösdi "tűz" elvesztéséhez vezettek.

A pünkösdi-karizmatikus megújulás napjainkra a kereszténység történelmének legnagyobb kiterjedésű evangelizációs sikereit érte el. A statisztikai adatok szerint az 1975–85-ös évtizedben növekedési rátája 157 százalékos volt, míg a többi keresztény felekezet és nagy világvallás (egyenként) maximum 1–12 százalékos szaporodást könyvelhetett el. Az 1900-ban még a semmiből indult mozgalom 1987-re az összkereszténység 21 százalékát tette ki, és növekedése ma is exponenciális jellegű. "Fontos felismerni, hogy a pünkösdizmus nem felekezet vagy protestáns szekta. Valójában a kereszténység negyedik fő ágát képviseli – az ortodoxiával, a római katolicizmussal és a protestantizmussal együtt..." – írja A kereszténység története című független (nem pünkösdi-karizmatikus) mű. A "hagyományos" kereszténység évi 1–12 százalékos növekedése mellett minden bizonnyal e mozgalomnak köszönhető, hogy – beleszámítva az ókeresztény kor első századainak hívőit is (hiszen akkor a kereszténység ilyen jelleg? volt) – Jézustól 1996-ig az összes ilyen orientáltságú megtért keresztény 70 százaléka a XX. században lett hívővé; ez utóbbiak 70 százaléka a II. világháború óta, ezek 70 százaléka pedig az elmúlt öt évben. E növekedést extrapolálva, 2001-re a vallásszociológusok a karizmatikus keresztények létszámát egymilliárdra becsülik, így nemsokára az összkereszténység felét jelentik majd. Különösen intenzív a mozgalom növekedése Latin-Amerikában, ahol jelenleg óránként átlagosan négyszázan csatlakoznak hozzá; de megemlíthetjük a kommunista Kínát is, ahol az elmúlt évtizedekben egyes területeken a lakosság 90 százaléka lett hitvalló kereszténnyé – illegalitásban –, többségében karizmatikussá. Számukat összesen 85-100 millióra becsülik. Dél-Koreában, ahol 1900-ban még alig néhány keresztény volt, 1992-ben 37 ezer 200 gyülekezethez 12,5 millióan tartoztak, és ez a szám azóta tovább növekedett. A kereszténység története cím? könyv szerint "a közelmúltban a nemzeti egyházak sok vezetőjének óvatos tartózkodását az a nézet váltotta fel, hogy a század utolsó évtizedében a karizmatikus mozgalom jelenti a legnagyobb reménységet a keresztény egyház megújulására".
Ruff Tibor

Köszönöm Zsuzsa a cikket, hasznos információk! :2smitten:
Bennem maradt még az a kérdés, hogy kik a karizmatikusok? Zsuzsa által betett cikk a történelmüket írja le és valamelyest a felépítésüket.
Viszont ki az, aki elmondhatja magáról, hogy karizmatikus?

Mindenki? Vagy aki hiszi a lelki ajándékokat és kapott is legalább egyet? Vagy csak a pünkösdiek karizmatikusok?

:2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető körtevirág

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 326
 • Isten gyermeke
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #8 Dátum: 2011 Január 27, 00:57:23 »
A katolikusok egy csoportja is karizmatikusnak mondja magát, de barátnőm elmondása alapján annyi volt a különbség,hogy modern dicséretek voltak a mise alatt.Semmi "extrát" fedezett fel.
Testem a Szent Szellem temploma, mert Jézus Krisztus vére megváltott az ördög
kezéből, ezért az én testem nem az ördögé, nem enyém, hanem Istené, akinek én szánom
az én testemet élő, szent és Istennek tetsző áldozatul, mint okos tiszteletemet.

Nem elérhető Zsuzsa2

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #9 Dátum: 2011 Január 27, 09:05:56 »

Antee,
Ezek után ujat mondani nem tudok, csak hogy a saját tapasztalatom szerint ki karizmatikus?
-Aki hiszi a fent leirt pünkösdi üzenetet magára nézve, beépül oda, ahová az Úr elhivja, hiszi és teszi amire az Úr tanitja.  Az elhivás Tőle van, és a növekedést is Ő adja: 1Kor.3.5-11.  Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig a mint kinek-kinek az Úr adta. Én plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja vala a növekedést.
-Aki határozott identitással rendelkezik az Ige alapján:
1Péter 2.9:  Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
-Aki - miután már lerakta az erős alapokat -,  igyekszik felnövekedve eljutni az "érett férfiúságra":
1Kor.13.11:11:   Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.
Zsidó 5,12:Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek..."

- Aki "önmagát mind megtisztitja"
-Aki ha valami igei igazságot már hit által elfogadott, akkor azt megcselekszi a Mk.16,17 szerint: akik hisznek, ilyen jelen követik...
-Aki tűzzel, szerelemmel  ég az Úrért Szent Szellem által... mert Menyasszony, igaz??    stb, most hirtelen ennyi jut eszembe, de lehet bőven sorolni..

Természetesen a karizmatikus gyülekezetekben szinte általános nyelveken szóláson kivül nem mindenki rendelkezik a felsorolt ajándékokkal, de  alkalmanként a Szent Szellem mindenkit felken hitének mértéke szerint szellemi szolgálatokra különféle helyzetekben: sajnos, nem jegyeztem fel, de sok bizonyságra emlékszem, amit igy cselekedett általam is az Úr.
Van bőven negativ kritika persze, olyanoktól, akik nincsenek megkeresztelkedve Szent Szellemmel, és idegenkedve nézik a karizmatikus tüzet, megnyilvánulásokat, sőt, sötétség erejének nevezik a közöttünk munkálkodó mennyei erőt,baljóslatú fenyegetéseket suhogtatnak, tömeges hitetéseket, hamis és hazug  prófétákat, világosság angyalaként megjelenő ördögöt  emlegetnek stb. stb....szomorú tény, hogy mindezek testvérektől jönnek testvérekre! Ezzel azért jó óvatosnak lenni!!  mert nem tudhatják, mikor lépik át azt a határt, amikor a Szent Szellemet gúnyolják és gyalázzák! Miért? mert magukat az értelmükben felhalmozott igeismeretüktől felfuvalkodva felemelik és itéletet mondanak olyanokról, akiket nem is ismernek!

Persze, minden felekezetnek megvan a maga gyenge pontja. A karizmatikusoké pl. szerintem, ahol ők elcsúsz/hat/nak, okot adva ezzel az egész mozgalom kárhoztatására:
--   a kapott ismeret- és hatalom:  tagadhatatlan, hogy az előző megujulások részeseinél nagyobb ismeretet kaptunk a szellemvilágról, annak működéséről,  megtapasztalásokról,  szellemi harcról, és az Úr Jézus Krisztustól kapott hatalomról. Az ember pedig természeténél fogva hajlamos hogy elszálljon...Sajnos, nemegy karizmatikust jellemez egyfajta szellemi gőg az ismeret nagyságától, a Jézus Krisztustól ránkruházott hatalomtól ("imé adok néktek hatalmat..."), lenézve olyan más felekezetbeli áldott,  odaszánt, jószivű hivőket, akik hitüknek, növekedésüknek  jelenleg más állomásán tartózkodnak, nincsenek még akkora világosságban mint ők,  és kevélyen föléjükemelve magát leszólja  őket, stb, de ez nem az Úrtól van! Meg van irva, hogy aki felmagasztalja magát, az előbb-utóbb megaláztatik...és forditva. Szóval nem jó az aránytévesztés (Lk.10.2O Ne annak örüljetek,...hanem ...neveitek fel vannak irva a mennyben)
--    a másik sarkalatos pont a krisztusi szeretet hiánya, ugyanis ha nem ez mozgatja az előbbi ismeret használóját, akkor a hivő kárt szenved, egyúttal botránkozást is okoz az egész mozgalomra.
Ami kritikár még olvastam a fórumon: "igazi megtérés"  és ennek fügvényében azután a gyümölcsök hiánya - ez is lehet valós, de ezzel is óvatos lennék, mert az ember ugye, csak azt látja, ami a szeme előtt van, Isten azonban belelát a szivekbe. Csak Isten a tudója, hogy kinek milyen "igazi" a megtérése ott legbelül. Szóval, még biztos lehetne folytatni, de egyelőre ennyi...
Zsuzsa :2smitten: :2smitten: :2smitten:
A TE RUHÁID MINDENKOR LEGYENEK FEHÉREK, ÉS AZ OLAJ A TE FEJEDRŐL EL NE FOGYATKOZZÉK. -  Préd.9.10.

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #10 Dátum: 2011 Január 27, 09:16:01 »
 :angel2:

Köszönöm, nagyon jól leírtad, épülésemet szolgálta.

Mondjuk ez a gőg, szó könnyen jön a krisztusi ember felé ítéletként a kívülvalóktól - "különbnek tartod magad"!

Pedig semmivel sem vagyunk különbek a legutolsó rablógyilkosnál,
csak a LAKÓM az aki különbözik az ő lakójuktól.

Ezt pedig tudom, mert én döntöttem, hogy ki legyen az én LAKÓM  :2funny:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Zsuzsa2

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #11 Dátum: 2011 Január 27, 09:39:11 »
:angel2:

Köszönöm, nagyon jól leírtad, épülésemet szolgálta.

Mondjuk ez a gőg, szó könnyen jön a krisztusi ember felé ítéletként a kívülvalóktól - "különbnek tartod magad"!

Pedig semmivel sem vagyunk különbek a legutolsó rablógyilkosnál,
csak a LAKÓM az aki különbözik az ő lakójuktól.

Ezt pedig tudom, mert én döntöttem, hogy ki legyen az én LAKÓM  :2funny:

igen!  :2smitten:
A TE RUHÁID MINDENKOR LEGYENEK FEHÉREK, ÉS AZ OLAJ A TE FEJEDRŐL EL NE FOGYATKOZZÉK. -  Préd.9.10.

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #12 Dátum: 2011 Január 27, 10:13:29 »
Bizony nem tarthatjuk különbnek magunkat testvérinknél.Isten kegyelme nélkül mind elveszett bűnösök lennénk.
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Irma

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1935
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #13 Dátum: 2011 Január 27, 15:02:23 »
Megnéztem, hogy mit jelent ez a szó : karizmatikus, és azt dobta ki gép : természetfeletti adományon alapuló.
Nagyon érdekesnek találom, hogy itt többen tartozunk karizmatikus gyülekezethez és hirtelen meg sem tudjuk mondani mit is jelent ez nekünk. Megnéztem a mi gyülekezetünk Hitvallását is, hogy megfogalmazásra került-e, de igy konkrétan nem. De ha elindulunk azon, hogy mit is jelent a szó akkor már megmagyarázásra is került, hogy kik a karizmatikusok, azok akik vallják a teljes Irást Isten Szavának, vallják, hogy a Szent Szellem ma is ugyanúgy cselekszik, mint amikor először kitöltetett. Elfogadják Isten ajándékait, és a Szent Szellem által szolgálnak azok felé akik szükségben vannak.
Hiszik és vallják a Szent Szellemmel való közösséget, és életük Isten szolgálatába állítják, és Általa Úrnak és Királynak vallják Jézust.

Egyébként mostanában inkább leszólásként használják a karizmatikus jelzőt más keresztények, sőt egyenesen a sátántól eredeztetik a karizmatikus mozgalmat. Mindezt azért mert sok súlyos visszaélés történt. De Isten ajándékai megbánhatatlanok, és még ott is lesz aratás, ahol most ezek a "keresztények" csak a sátán munkáját látják. Maga az Ige beszél a konkoly és a búza együtt növekedéséről, és majd az aratás Ura lesz az aki szétválogatja a konkolyt búzától. És lehet, hogy sok "búza" majd nagyot néz, amikor Jézus jó néhány "konkoly"-ra mutat rá, hogy . menj be a te Uradnak örömébe.
Ami az ajándékok használatát illeti, van még mit tanulnunk. De Isten az aki a növekedést adja, hála az Ő Drága Szent Nevének, ezt egyetlen ember sem befolyásolhatja.

„Én, én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsása jut?”

Ézsaiás könyve 51:12

Nem elérhető whiteattil

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 229
  • whiteattil oldala
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #14 Dátum: 2011 Január 27, 20:59:28 »


A karizma jelentése: rendkívüli képesség, adomány.

.Nem hitvallásokat kell nézegetni, hanem a Bibliát. Feketén-fehéren benne van, hogy ki karizmatikus:

1Kor 12:1 - 12:11

"A lelki [ajándékokra] nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek.   
Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amint vitettetek, a néma bálványokhoz.   
Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek Lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak; és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által.   
A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek.   
A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.   
És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben.   
Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.   
Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint;   
Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által;   
Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása;   
De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja. "


Itt leírja Pál, aki ezek valamelyikének birtokában van, az a karizmatikus. Mindenfajta gyülekezeti, meg mozgalmi meg akármilyen kategóriáktól függetlenül. Persze be lehet skatulyázni, hogy ez a felekezet karizmatikus, a másik nem, de ez nem csoportról, hanem egyénről szól.

A mai modern ún. karizmatikus mozgalomhoz magukat kapcsoló közösségekben nekem furcsa, hogy mindenki nyelveken szól, a többi kegyelmi ajándék meg nem nagyon van jelen. Vagy nem több, mint a magukat nem karizmatikus jelzővel illető közösségekben. Nekem ez szembetűnő.

Karizmatikusnak mondták(ják) magukat a "torontói áldásban" részesülők is, ami aztán minden, csak nem a Szent Szellem. Egy pszichoterápiai osztály belső életét bemutató őrjöngés, amit Istennek tulajdonítanak. Gondolhatjátok, mivel ez a jelenség Magyarországon is gyökeret vert, szerintem ezért sok a negatívum ez ügyben.   

Attil