Szerző Téma: Kik a karizmatikusok?  (Megtekintve 10898 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Gyöngyike

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1372
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #45 Dátum: 2011 Január 28, 19:53:05 »
Drága Kamilla! :2smitten:

Gondoltam, hogy ezt valaki szóvá fogja tenni, az akolról.  :05:

A sok akolra a gyülekezeteket értem, mert sok gyülekezet van. Egy Főpásztorunk van: Jézus Krisztus.

Ha belegondolsz nem egy akolban növekedünk, csak a Főpásztor egy.

Minden gyülekezetben más tanítás van, más a legelő is. Erre értettem.

Egy akol a mennyben lesz, ott nem leszünk többé külön, és teljesen egyek leszünk.

Például a Messiáshő testvéreink is külön vannak tőlünk, más gyülekezetben. Ők nem fognak a mi aklainkban tartózkodni.   Bár kivételek mindig vannak.

A mennyben nem lesz már ilyen elkülönülés. Dicsőség az Úrnak! :2smitten:

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3035
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #46 Dátum: 2011 Január 28, 21:42:36 »
Ef.2,10.    
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
11.    
Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés,
12.    
Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon;
13.    
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.
14.    
Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,
15.    
Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;
16.    
És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.
17.    
És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.
18.    
Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.
Ezek az Igék önmagukért beszélnek,A tizes ige azt mondja "előre elkészített jó cselekedetek. ez a felhívás nem véletlenül került az utána következő Igék elé.Vannak dolgok,amiket ezen a világon kell megtennünk.az egyik ilyen "dolog" hogy Eggyéválunk a testvéreinkkel.(Jn 17,21    
Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.) az egység nagy erő.ennek a hiánya miatt erőtlen a Hívőtársadalom. Ezért halljuk oly sokszor a kérdést,mikor evangelizálunk: "megtérnék én,de hova? melyik gyülekezetbe...
mert ha tényleg ezért marad távol akárcsak egy ember is az Úrtól,ezért mi vagyunk felelősek.
ezért vannak széthúzások,ellenségeskedések,sőt "testvérháborúk".   Ef 4,4    
Egy a test és egy a Lélek, miképen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is;/ egység Jézus Krisztusban./
Jézus áldozatának a vívmánya,hogy a bűnbocsánat és a hitáltal való megigazulás mellett,egységbe teremtett minden embert.
/ill. egyenlőre úgytűnik,hogy csak a lehetőségét adta/Az egység fontosságát felesleges is taglalni.ennek legfőbb Igei háttere:Mt 18,19    
Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, a mit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.
és nem azt mondja az Úr:hogy egy gyülekezetben,vagy egy nemzetben...hanem azt: A FÖLDÖN!!!
nem csak arról van szó,hogy Zsidó és keresztény együtt, hanem minden hívő egységben. Így áll össze az egyház.
A mennyei Jeruzsálem tizen két gyöngy kapuja,rajtuk a tizenkét törzs nevével... nincs mellettük többszáz a különböző gyülekezeteknek. de lássuk az eredeti állapotot, az apostoli időket...volt sok gyülekezet,de azok vezetősége ugyan azok voltak.
A legfőbb az Úr, utána az apostolok, és a helyi elöljárók akiket az apostolok kentek fel.Amennyiben a Zsidók és keresztények között leomlottak a választófalak,mimódon épülhettek a keresztények közé ismét?Ez nem az Úr rendelése,ez emberi dolog.együtt diadalra juthatunk,egyesével nem.
nem egyszerűen csak a személyes üdvösség a fontos,hanem a világban prezentálni Jézus csodálatos személyét! ehez kell az egység,hisz ezt a módot adta az Úr!
Jn 13,35    
Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
A gyülekezeti hovatartozás is lehet bálványimádás!!! minden ami Isten elé kerül az bálvány! mert ha Isten a fontos akkor az Ő utasítása szerint a falak leomlanak!Gondolkodjunk el egy percre: tív hívőből tíz a felekezetét említi,amikor színvallásra kerül sor!!! (én az xy gyülekezet tagja vagyok)
NEM AZ ÚR TANÍTVÁNYA,HANEM GYÜLEKEZETI TAG! ezért mondom hogy ez is lehet bálvány imádás. (1Kor 10,12    
Azért a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.)
Ez ellen ír Pál a korintosziakhoz íródott levelében :11.    
Mert megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek.
12.    
Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé.
13.    
Vajjon részekre osztatott-é a Krisztus? Vajjon Pál feszíttetett-é meg érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek-é meg?
Az Úr Igéi előrébb valók mint a gyülekezeti önérzet!

Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Gyöngyike

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1372
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #47 Dátum: 2011 Január 29, 09:39:27 »
Kedves Somer ajin!

Igen, így lenne a szép és Igei. De sajnos nem így van.:(((   Hány hívőtől hallottam, hogy nem "közösködik" más hívőkkel.   Valóban az lenne a fontos, hogy egységre, szeretetre törekedjünk. Volt, hogy engem is azért tiltottak ki egy fórumról, mert  nem az egyik történelmi egyházhoz tartozom.

Szomorú, hogy valaki azt nézi, hogy ki milyen gyülekezetbe jár. Vannak olyan gyülekezetek, akik azt gondolják magukról, hogy csak ők az "egyedüli üdvözítő egyház".

Hiszem, hogy Istennek mindenhol vannak igaz, istenfélő gyermekei. Ahogy meg van írva az Igében, hogy: ...."megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből."


Krisztus teste nem egy gyülekezetből áll, hanem a GYÜLEKEZETBŐL, amiben benne van a sok-sok gyülekezet. Erre reagáltam fentebb, így értettem. Bocsánat, ha félreérthető voltam.

Áldott hétvégét kívánok minden kedves Testvéremnek! :2smitten:
 

Nem elérhető Sándor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1214
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #48 Dátum: 2011 Január 29, 10:24:43 »
Az én látásom szerint a karizmatikus szó eredeti értelme és a ma használatban lévő alkalmazása egészen eltér már egymástól.  Természetesen nem müködik az, hogy mindenkivel szeressük egymást - mivel az nem szeretet, ha valakinek a hite alapján Jézus ezt jelenti - másnak pedig mást - akkor az is jó és öleljük meg egymást mert testvérek vagyunk. Valahol nem is lenne becsületes, másrészt a Megváltó elárulása is lenne - aszerint, ahogy nekem jelentette ki magát.
A természetfeletti adományok, mint gyógyítás - alapján akkor a természetgyógyász is karizmatikus, meg a jósnő is, aki tényleg belelát olyan titkokba, amiket Isten tilt. Azért tiltja, mert bizony létezik ez a csatorna, de nem Hozzá fog minket vezetni, egész más szellemi hatalom csábitja az embert ezzel.
A Szentlélek adományai közül - amik nem jelként adattak az egyház (újszövetség) megalakulásakor, igy a nyelveken szólás is (ami ott egészen mást jelentett mint ma) - olyan komoly zürzavar uralkodott már el, hogy csak indulatokat szül - ha már hozzá is érünk, mutatva a mögötte lévő szellemi hatalmat, miközben a testvéri szeretetre apellál. Nincs szükség konkrétan megnevezni felekezeteket, ezért kimoderáltam. ***Antee*** Ahol az ige tisztán hirdettetik, ahol a Szentlélek Jézust jelenti ki - olyannak amilyen valójában - és azokkal a lelki gyümölcsökkel ajándékozza meg az Övéit amit meg is igért - azok a gyülekezetek rendelkeznek karizmákkal. Az Urvacsorai közösség, bünbocsánat, kegyelem és hála. Ezek azok a karizmák - amik a gyakorlásuk során kifejtik az ember rendbetételét, megújulását, az összetört emberkép helyrehozatalát.
 Sándor
Bizony hittel jegyeztelek el téged magamnak, és megismered az Urat.

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22830
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #49 Dátum: 2011 Január 29, 11:43:30 »
Szia Sándor!

"Természetesen nem müködik az, hogy mindenkivel szeressük egymást - mivel az nem szeretet, ha valakinek a hite alapján Jézus ezt jelenti - másnak pedig mást - akkor az is jó és öleljük meg egymást mert testvérek vagyunk. Valahol nem is lenne becsületes, másrészt a Megváltó elárulása is lenne - aszerint, ahogy nekem jelentette ki magát."

Drága Testvérem Közted és köztem található hitbeli különbségek, mégis szeretlek Téged. Akkor most az én szeretetem irántad nem Istentől jövő vagy esetleg csak hazudok? Továbbá ezzel Jézust is elárulom?

"A természetfeletti adományok, mint gyógyítás - alapján akkor a természetgyógyász is karizmatikus, meg a jósnő is, aki tényleg belelát olyan titkokba, amiket Isten tilt."

Mi a Lélek ajándékairól beszéltünk keresztyén Testvérek életében. Nem a sátán által leutánzott láncokról. 

"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Sándor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1214
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #50 Dátum: 2011 Január 29, 12:20:08 »
Kedves Anti,

Hidd el, én is szeretetből írtam, semmi itélkezés nem volt ebben, inkább fel akartam hívni a figyelmet arra, hogy bizony van más lélek, más Jézus - hamis tanítások, amiket tudhatunk előre a bibliából.
Bizony maga Jézus mondja, hogy akik majd jönnek, hogy nem a Te nevedben tanítottunk, és mindenfélét szolgáltak - és a választ is ismerjük. Hamis Krisztusokat hiredtni nem veszélytelen.
Semmi más célom nem volt, sokáig töprengtem, hogy írjak-e, de végül felelősnek éreztem magam, hogy irnom kell.
szeretettel
Sándor
Bizony hittel jegyeztelek el téged magamnak, és megismered az Urat.

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22830
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #51 Dátum: 2011 Január 29, 12:26:23 »
Természetesen vannak. Ők a karizmániákusok és nem a karizmatikusok.
Gyümölcseiről ismerjük meg őket. Ha pedig nem vizsgáltuk meg őket egyen egyenként, akkor veszélyes ítéletet hozni.
Hagyjuk az ítéletet Krisztusra.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Irma

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1935
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #52 Dátum: 2011 Január 30, 15:09:34 »
Kedves Sándor!

Bocs, de nincs igazad. Isten másképp gondolja :

......7.   Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, a ki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent.
8.   A ki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.
9.   Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.
10.   Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.
11.   Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.
12.   Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk:
13.   Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő mibennünk; mert a maga Lelkéből adott minékünk.
14.   És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül.
15.   A ki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben.
16.   És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.
17.   Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert a mint ő van, úgy vagyunk mi is e világban.
18.   A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.
19.   Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket!
20.   Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az: mert a ki nem szereti a maga atyjafiát, a kit lát, hogyan szeretheti az Istent, a kit nem lát?
21.   Az a parancsolatunk is van ő tőle, hogy a ki szereti az Istent, szeresse a maga atyjafiát is.
„Én, én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsása jut?”

Ézsaiás könyve 51:12

Nem elérhető paloma

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 77
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #53 Dátum: 2011 Január 31, 22:01:49 »
mert minden Tőle
minden Általa
és minden Reá nézve van

Nem elérhető paloma

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 77
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #54 Dátum: 2011 Február 08, 23:00:22 »
elmesélem, bennem hogy történt

nem karizmatikus keresztények között tértem meg.
nem hallottam tanítást se e mellett, se ellene.

viszonylag hamar éhség támadt bennem valamire. aminek nevet se tudtam adni, hisz nem is tudtam, hogy nevezik.

utána sokat, igen sokat kutattam az írást, összevetettem az Igéket, beszélgettem sokat "karizmatikus" (bár még mindig nem hangzott el ez a szó) kereszténnyel.

a végösszegzésem:
az Ige alapján nem levezethető sok tanítás, melyre a karizmatikusok alapoznak.
ellentmondásosak a szentlélek-keresztség, betöltekezés, kézrátétel, megtérés előtti, utáni Szentlélek-vevések; ki akkor a keresztény, kiben lakik Krisztus, szentLélek-káromlás stb

nem véletlen, h nem egyértelmű
a lényeg máshol van
na, de ez más kérdés

tény, hogy mikor még neve sem volt, hiányérzetem volt a hagyományos közösségben.
többre van szükségem
többre? ez máris ítélkezésnek hangzik.
mert nem nézem le, kinek elég. mert az Isten szeretése fontosabb az igazságoknál
és mindkét táborban szeretik Istent és kevésbé

számomra a karizmatikusság azt jelenti,
hogy nyitott vagyok Istenre
nem csak szólok, hanem várom, hogy Ő szóljon
nem csak olvasom a Bibliát, hanem várom, kérem a vezetést, hogy mit olvassak?
nem csak énekelek Istenről, Istennek, hanem várom, hogy megjelenjen közben
nem Istenért szeretnék tenni, hanem Őtőle kiindulóan és Vele megvalósítva
nem kérem, hogy áldja meg, amit kigondoltam, ami logikus, ami előttem van, mint lehetőség, hanem megszeretném érteni, hogy Ő mit gondolt ki, mik a tervei
várom a Lélek ajándékait, nagyon várom, és buzgón kérem (tudjátok, fel lettünk rá buzdítva  :089:)
a Lélek ajándéka nem a képességeim használása keresztény célokra, ez plusz, Kívülről jön
nélküle kevésbé hatékony az emberek elérése
mert minden Tőle
minden Általa
és minden Reá nézve van

Nem elérhető Jules

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1609
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #55 Dátum: 2011 Február 09, 09:13:31 »
Húúú, Paloma, ezt nagyon jól összeszedted! ÁMEN!!!!!!  :afro: :169: :2smitten:

Nagyon igaz: ha külön "karizmatikus teológiát" akarunk gyártani, abban sok a spekuláció, a félremenés.
A legjobb és legtisztább, ha arra törekszünk, hogy minden okoskodás nélkül, egyszerűen megéljük az Igét. Abban minden benne van.

Szerintem nagyon ideillik, amit Jézus mondott, és talán Te is valami ilyesmire gondoltál:

Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot. (Jn 5,39)
"Jól látszik a szívünk állapota abból, ahogy egy olyan valakivel bánunk, aki viszonzásul semmit nem tud tenni értünk."

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #56 Dátum: 2011 Február 09, 09:18:43 »
Köszönöm Julesz, bennem is valami hasonló fogalmazódott meg Palóma írását olvasva, írtam is neki egy privát levelet.

 :2smitten:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Zsuzsa2

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #57 Dátum: 2011 Február 16, 13:01:28 »
A TE RUHÁID MINDENKOR LEGYENEK FEHÉREK, ÉS AZ OLAJ A TE FEJEDRŐL EL NE FOGYATKOZZÉK. -  Préd.9.10.

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #58 Dátum: 2011 Február 16, 14:51:35 »
 :angel2:

 :017:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Kik a karizmatikusok?
« Válasz #59 Dátum: 2011 November 15, 10:18:50 »
A véleményem az, hogy az apostolok és az összes Krisztus követő valamikor régen, mind karizmatikus volt. Ezt lehet látni a Bibliában, a történetekben, amiket leirtak. Sajnos az egyház egy nagyon rossz átalakuláson ment át, mikor a zsidósággal szándékosan szakitani óhajtott. Az első krisztuskövetők bizony szombattartók voltak, és karizmatikusak is. Maga Pál apostol mondja magáról, hogy mindenkinél jobban szól nyelvenen, arról már ne is beszéljünk, hogy milyen karizmákkal rendelkezett azon kivül és a többi tanitvány is.
Az egyház a római y egyház szánt szándékkal szakitott az eredeti tanitásoktól, megfertőzte bálványimádással az igaz Istentiszteletet és többek között elhatárolta tudatosan magát a karizmatikus dolgoktól. Hiába akarta Luther Márton megreformálni az egyházat, ugyan valamilyen módon sikerült, de nem teljesen. Ekkor jött a reformáció, illetve az evangélikus tan. Sajnos ott is megmaradt a gyermek keresztség, amit a körülmetélés helyettesitéseként találtak ki, hogy a kereszténység is úgymond szövetséget kössön az Istennel. Aztán jött egy újabb reformáció a baptista vallással, ahol felismerték, hogy az embernek személyes kapcsolatba kell kerülni a megváltóval és hite megvallásaként alámeritkezni. De a reformáció ennél többre nem jutott, mig a 70-es évek táján az úgynevezett "tévelygők" jelentek meg a szinpadon, hirdetve és visszaállitva az eredeti tanitást, amit Jézus is képviselt és tanitványai is. Megvetésben részesültek és még részesülnek ma is, pedig a gyökerekhez tértek vissza. A Szent Lélek ajándékai léteznek, szabad és lehet, sőt kell kérni az Atyától. Ilyen többek között a Szent Lélek által való "túlcsordulás" egy mennyei nyelv ajándéka Istentől, melyen a Lélek kimondhatatlan fohászkodásokkal esekezik kihagyva belőle az emberi értelmet, tökéletesen imádkozva. Aztán a karizmatikusok vezették vissza újra az egyházba pld. a démonűzést, az ezzel kapcsolatos úgynevezett démonológiát. Nagyjából az egyházak megegyeznek abban, hogy Isten gyógyit, tehát a Lélek ezen ajándéka fölött nem igazán voltak viták.
Én úgy gondolom, akkor válik tévtanitássá a karizmatikus mozgalom, ha pld. a Szent Lélek keresztséget üdvösség kérdésének titulálja, mert ilyet sehol nem ir a Biblia, az üdvösség Jézus Krisztusban található meg. Viszont az tény, hogy azok az egyházak akik elhatárolják magukat a karizmáktól, ezen a területen nem tevékenykednek és hitetlenségük révén, nem is tapasztalják meg azokat a jeleket és csodákat, mint ami a karizmatikusoknál történik. Érdemes megpróbálni az Urat, kérni tőle, azt mondja az Irás, hogy a Jó Isten, csak jót tud adni. Ha kérsz és kapsz, akkor az csakis egy jó dolog lehet, nem?