Szerző Téma: Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.  (Megtekintve 114170 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2954
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1530 Dátum: 2016 November 26, 21:11:07 »
Mt.6,19.    
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják;
20.    
Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
21.    
Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
22.    
A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.
23.    
Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!

Áldott Testvérek, talán emlékeztek arra, hogy az elmúlt alkalommal, a Világosságról-mint már a kezdeteben- Istentől kapott lételemről- az élet alapjáról kezdtünk beszélni.
Ennek folytatásaként, a mai alkalommal vizsgáljuk meg a világosság miben létét, a világosság cselekedeteit- mint az Istennek való engedelem valóságát, és a kontraszt kedvéért, a Sötétség cselekedeteinek miben létét.
Tehát a világosság, mára már tudjuk: Nem is más, mint az Isten Igéje-Isten Igazsága-Isten rendelése. A Világosság cselekedetei pedig, az Istennek való engedelem- az Ő akaratának végre hajtása.
Bár egyszerűnek tűnik ez, de azért mégsem annyira szimpla dologról van szó. Most ezeket vizsgáljuk meg, egy más aspektusban is.
"Kezdetben"- az Örökkévaló, tehát Teremtést, a világosság életre hívásával kezdte, és mindent, amit ez után teremtett, a világosságban, és a világosságra, teremtette.
Erről Olvashatunk Jéusnak, az Örökkévaló-Testé lett Igéjének, "vissza emlékezésében" is.
Példa beszédek 8,  22. Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen.
  23. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva.
  24. Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak.
  25. Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem.
  26. Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét.
  27. Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;
  28. Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai;
  29. Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait:
  30. Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben.
  31. Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban.
  32. És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, a kik az én útaimat megtartják.
  33. Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok!
  34. Boldog ember, a ki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén.
  35. Mert a ki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot.
  36. De a ki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált!

Tehát az Örökkévaló, a Teremtett Világot-és mindent ami abban van-akár láthatók, akár láthatatlanok, harmóniára, és legfőként: A Vele való közösségre teremtette.
Hogy a vele való közösségnek, miért előfeltétele a neki való engedelem? Nos erre is az Igében a válasz: Ám 3,3   
Vajjon járnak-é ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?
Ennek okárt tehát, az örökkévaló-minden egyes teremtményének életre hívása pillanatában, meghatározta az élete célját és cselekedeteinek miben létét.
( szaporodjanak és sokasodjanak, illetve: a madarak repdessenek, a halak ússzanak,... és így mindennel kapcsolatban, a vizektől kezdve, a föld határaiig, a fák a növények és minden ami van, úgy legyen ahogy az Örökkévaló rendelte.)
Erre mondta az Örökkévaló hogy Jó! ( I Mózes 1, 31.)
Tehát a világosság-és a világosság cselekedeteinek megléte a Jó az Örökkévaló szemében. Csak így és csak ezek megléte által lehetünk tehát az Örökkévalóval közösségben.
Ugye nemsokkal később, megjelent az antikrisztus, azaz az Isten szavával való ellenkezés illetve, az Isten Igéje helyett való kijelentés...Ezzel máris sikerült definiálnunk az antikrisztus jelentését: Tehát míg a Krisztus, az Örökkévaló Igéje- addig az antikrisztus jelentése: Isten igéjét vitató-
ill. : Isten Igéje helyett szóló !!!
Mózes I. könyve 3. rész

1.    
A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?
2.    
És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;
3.    
De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.
4.    
És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;
5.    
Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.

Ebben a történetben tehát, az antikrisztus felemelkedésének kezdetét, az ő munkájának célját és következményét láthatjuk.
Megkérdőjelezi Isten Igéjét: " Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?"
Tagadja az Ige-Igazságát: " Bizony nem haltok meg"
Mást ad az Ige helyett: "Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói."

Még egyszer figyeljük meg, hogy az antikrisztus "befogadása" által-mivé válik az ember, illetve: ennek milyen megfigyelhető-észlelhető sajátosságai vannak:
I Mózes 3,6.    
És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék.
7.    
És megnyilatkozának mindkettőjöknek szemei s észrevevék, hogy mezítelenek; figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának magoknak.
8.    
És meghallák az Úr Isten szavát, a ki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala; és elrejtőzék az ember és az ő felesége az Úr Isten elől a kert fái között.
9.    
Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda néki: Hol vagy?
10.    
És monda: Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivelhogy mezítelen vagyok, és elrejtezém.
11.    
És monda Ő: Ki mondá néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél?
12.    
És monda az ember: Az asszony, a kit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém.
13.    
És monda az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: A kígyó ámított el engem, úgy evém...

Tehát az antikrisztusi magatartás ismérvei:
Isten elől való bujkálás: " és elrejtőzék az ember és az ő felesége az Úr Isten elől a kert fái között."
A felesősség alól való kibújás- más okolása! : "12.    
És monda az ember: Az asszony, a kit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém.
13.    
És monda az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: A kígyó ámított el engem, úgy evém..."
Ebben benne van az is, mikor a sorsáért az ember, végső soron az Istent okolja, mondván: "ő teremtett engem ilyennek... vagy: "Ő adta ezt a sorsot nekem": Az asszony, a kit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém.
Te adtad mellém, és ő vitt bajba... ártatlan vagyok, nem az enyém a felelősség...

( most ugorva egyet, térben és időben: Tudjátok Testvérek, ezért van az, hogy esetünkben, akik az örökkévalóhoz-vissza vezető utra léptünk, és az Örökkévalóhoz igyekszünk eljutni, tehát ugye számunkra, amikor az Örökkévaló Igéje szól- akkor minden teremtmény hallgat!
És amikor elhangzott az Örökkévaló Igéje, akkor erre egyetlen válasz létezik, éspedig minden teremtett lénytő: Ámen!
És erre tanít bennünket a természet is. Mert ezt az Áment csicsergik a kis madarak, ezt az Áment susogja a szél, ezt az Áment harsogja az óceán is...
Aki az Isten Igéjét vitatja- el facsarja-hozzá tesz valamit, lett légyen ez akár egy: " DE" szócska is... az ugye ezek után tudjuk kitől jött és mit közvetít?!
V.Mózes 4,2. Semmit se tegyetek az ígéhez, a melyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, a melyeket én parancsolok néktek.
ill.:
V.Mózes 12, 32. Mindazt, a mit én parancsolok néktek, megtartsátok, és a szerint cselekedjetek: semmit ne tégy ahhoz, és el se végy abból!
( Nem Károli féle fordítás esetén, ez az utóbbi Ige, az V.Mózes 13,1-ben található.)

Még egy érdekesség észleléséért, figyeljünk meg valamit a "bűnbe esés történetében: "I Mózes 3,6. És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék. "
Tehát az antikrisztusi deformálódás ismérvei: És látá... Tehát a látható dolgokra terelődik a figyelem. A következményre, és nem a következtetőre... Ugye pedig ez azért a Hitvallás esetében másként van:
Zsidókhoz írt levél 11. rész

  1. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
  2. Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek.
  3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő...

Tehát az első, a látható dolgokra terelődő figyelem.

A következő: " és kivánatos"...

Nos a kívánsággal kapcsolatban az Örökkévaló mondta: NE KÍVÁNJ!!! Bővebben Pál fogalmazza meg: Rm 7,7   
Mit mondunk tehát? A törvény bűn-é? Távol legyen: sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad.
Nos Testvérek, ezen ismérvek által romlott meg a világ, és ezen ismérvek fedzhetőek fel ma is, az ember elbukása mögött... ( vannak dolgok amik nem változnak...)
I.János 2,15.    
Ne szeressétek a világot, se azokat, a mik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.
16.    
Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.
17.    
És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de a ki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

szemek kívánsága ; testnek kívánsága ... ha belegondolunk, hogy ugyan az az első antikrisztusi tan vezeti azóta is, tév utakra az emberiséget...
Figyeljük meg ugyan ezeket-Jézus tanításában, és ezzel egyidőben fedezzük fel, hogy ezen tények tesznek valójában különbséget a Világosság és a sötétség tekintetében.
Mt.6,19.    
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják;
20.    
Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
21.    
Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
22.    
A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.
23.    
Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!

ugye-ugye??? szemmel meglátva-megkívánni valamit, és addig sóvárogni azért, amíg testtel el nem érjük...
Jakab ( Yakov) mondja: Jak.1,12.    
Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek.
13.    
Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért.
14.    
Hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.
15.    
Azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.
16.    
Ne tévelyegjetek szeretett atyámfiai!

Tehát a világosság, az Örökkévaló Igéje. Jézus mondja: Jn 8,12   
Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.
És ezennel megértettük a világosság cselekedeteit is, hiszen Jézus mindenkor az Istennek való feltétlen engedelmet tanította-tanítja ma is.

A sötétség- az Isten nélküliség, tehát oly helyzet, ahol elszakadunk az Istennel való közösségtől. Ezen sötétség cselekedetei pedig- az Isten Igéjének vitatása- azzal való ellenkezés- tehát röviden: Az Istennek való engedetlenség!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2954
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1531 Dátum: 2016 December 03, 20:53:57 »
Máté Evangyélioma 11. rész

1.    
És lőn, mikor elvégezé Jézus a tizenkét tanítványának adott utasítást, elméne onnan, hogy tanítson és prédikáljon azoknak városaiban.
2.    
János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőt az ő tanítványai közül,
3.    
Monda néki: Te vagy-é az, a ki eljövendő, vagy mást várjunk?
4.    
És felelvén Jézus, monda nékik: Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, a miket hallotok és láttok:
5.    
A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangyéliom hirdettetik;
6.    
És boldog, a ki én bennem meg nem botránkozik.
7.    
Mikor pedig azok elmentek vala, szólni kezde Jézus a sokaságnak Jánosról: Mit látni mentetek ki a pusztába? Nádszálat-é, a mit a szél hajtogat?
8.    
Hát mit látni mentetek ki? Puha ruhába öltözött embert-é? Ímé a kik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak.
9.    
Hát mit látni mentetek ki? Prófétát-é? Bizony, mondom néktek, prófétánál is nagyobbat!
10.    
Mert ő az, a kiről meg van írva: Ímé én elküldöm az én követemet a te orczád előtt, a ki megkészíti előtted a te útadat.
11.    
Bizony mondom néktek: az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál; de a ki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál.
12.    
A Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt.
13.    
Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala.
14.    
És, ha be akarjátok venni, Illés ő, a ki eljövendő vala.
15.    
A kinek van füle a hallásra, hallja.

Áldott Testvérek. Az Ige ezen fejezetével már többször is foglalkoztunk, ez alkalommal egy más aspektusból vizsgáljuk meg-nevezetesen, a sokak által félre értett és mégtöbbek esetén- eddig nem értett kijelentés miatt:

12.    
"A Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt."

Hogy ezt a kijelentést megérthessük, hogy tisztázhassuk a félreértést a látszólagos bibliai ellentmondást-nevezetesen: Zsolt 37,11   
A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben.
Nos tehát hogy tisztán láthassunk ez ügyben, figyeljük meg, a Messiás megjelenésének bizonyságait, szintén ebben a fejezetben:
Mt.11,3.    
Monda néki: Te vagy-é az, a ki eljövendő, vagy mást várjunk?
4.    
És felelvén Jézus, monda nékik: Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, a miket hallotok és láttok:
5.    
A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangyéliom hirdettetik;
6.    
És boldog, a ki én bennem meg nem botránkozik...

Tehát a konkrétumok: 5.    
A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak...
Azaz: Vele- általa, sikerül a lehetetlen! ( erre csak a Messiás képes!)
Hogy egy ember-emberileg, üdvösségre jusson-nos az lehetetlen! Jézus mondja: János Evangyélioma 3. rész

1.    
Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere:
2.    
Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.
3.    
Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
4.    
Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?
5.    
Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
6.    
A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.
7.    
Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.

Ugye az Újászületés-misztériuma... Vannak nézetek-miszerint egy "varázs ige" elmondása a kulcs, és egycsapásra újászületett az illető... csakhát: ezt az Igéből nem látjuk igazolhatónak...
Pálnál azonban ltáunk több-ennek ellentmondó jelzést, például: Eff.4,17.    
Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjöknek hiábavalóságában,
18.    
Kik értelmökben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívök keménysége miatt van bennök;
19.    
Kik erkölcsi érzés nélkül, önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére.
20.    
Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust;
21.    
Ha ugyan Őt megértettétek és Ő benne megtaníttattatok, úgy a mint az igazság a Jézusban:
22.    
Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt;
23.    
Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint,
24.    
És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.
25.    
Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő felebarátjával: mert egymásnak tagjai vagyunk.
26.    
Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon;
27.    
Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet.
28.    
A ki oroz vala, többé ne orozzon; hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, a mi jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek.

Tehát ebben azt látjuk, hogy igenis akaraton és elhatározáson múlik a megújulás. Nevezhetjük ezt a teljes odaszánásnak is.
Az Újászületés nem egy varázsütés műve, hanem az elhatározáson alapuló-megváltozás következménye.
vannak emberek, akik elfogadják a maguk helyzetét, akik úgy gondolkodnak: Így hívott az Örökkévaló magához-tehát így szeret-ilyen maradok...
ez nem teljeen van így. Ugyanis, és szintén Jézus mondja: Mt.9,10.    
És lőn, a mikor ő letelepedék a házban, ímé sok vámszedő és bűnös jött oda és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival az asztalhoz.
11.    
És látva ezt a farizeusok, mondának az ő tanítványainak: Miért eszik ez a ti Mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt?
12.    
Jézus pedig ezt hallván, monda nékik: Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek.

Tehát nem azért hzívott el minket, mert a mi akkori állapotunk tetszett neki, hanem azért hogy megmentsen bennünket. Ennek a bibliai igazolásaként figyeljünk meg egy jó példát:
Lukács Evangyélioma 19. rész

1.    
És bemenvén, általméne Jerikhón.
2.    
És ímé vala ott egy ember, a kit nevéről Zákeusnak hívtak; és az fővámszedő vala, és gazdag.
3.    
És igyekezék Jézust látni, ki az; de a sokaságtól nem láthatá, mivelhogy termete szerint kis ember volt.
4.    
És előre futván felhága egy eperfüge fára, hogy őt lássa; mert arra vala elmenendő.
5.    
És mikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus, látá őt, és monda néki: Zákeus, hamar szállj alá; mert ma nékem a te házadnál kell maradnom.
6.    
És sietve leszálla, és örömmel fogadá őt.
7.    
És mikor ezt látták, mindnyájan zúgolódának, mondván hogy: Bűnös emberhez ment be szállásra.
8.    
Zákeus pedig előállván, monda az Úrnak: Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe.
9.    
Monda pedig néki Jézus: Ma lett idvessége ennek a háznak! mivelhogy ő is Ábrahám fia.
10.    
Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, a mi elveszett.

Jézus tehát elment Zákeushoz-vele evett és ivott... de Zákeus, nem tekintette magát erre méltónak, és sürgős változtatást eszközölt az álláspontján- tehát akaraton alapuló- megújuláson ment át.
És egyben itt van a válasz a mai kérdésünkre, nevezetesen: Mt.11,12.    
A Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt.
Tehát hogyen lehetséges erőszakoskodni a Mennyek országáért? Nos nem az Istennel-hanem mindenki önmagával, az úgy nevezett: Ó emberi természetével erőszakoskodik a megújulásra.
Erről beszél Pál is: I Kor.9,24.    
Nem tudjátok-é, hogy a kik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek.
25.    
Mindaz pedig a ki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant.
26.    
Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra; úgy viaskodom, mint a ki nem levegőt vagdos;
27.    
Hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.

Van egy régi Zsidó bölcsesség erre vonatkozóan (is!!!): Ott ahol egy Megtért ember áll- egy Cadik sem állhat meg!
Cadik jelentése: Igaz ember. Vannak emberek, akik tulajdon képpen, már születésüktől kezdődően, az Igaz és Isten szerint való életet élik. ( Neveltetés) ( természetesen nekik is szükségük van az Üdvre jutáshoz, az Örökkévaló kegyelmére!!!)
És vannak, akik hosszú-hosszú éveket töltenek gonosz-Istentől elrugaszkodott életmódban. De ha egy ilyen ember megtér, az felett... és innen Jézus beszéljen ezekről: Lk 15,7   
Mondom néktek, hogy ily módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogynem kilenczvenkilencz igaz emberen, a kinek nincs szüksége megtérésre.

De! ( mindíg az a fránya de...) Szóval ezt a változást, ezt az Igaz és teljes megtérést-az egyénnek is akarni kell, és tennie is kell érte! Tehát ez nem egy varázsütésre történő fantazma.
A Messiás ebben segít! de nem varázsol. Ő a jó akaratot és a törekvést áldja meg, és nem az Isten törvényét változtatja személyenként.

Nézzük meg, hogy ez a változási szándék-felfedezhető-e, az "Újszövetségi írásokban?
Máté Evangyélioma 3. rész

1.    
Azokban a napokban pedig eljöve Keresztelő János, a ki prédikál vala Júdea pusztájában.
2.    
És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.
3.    
Mert ez az, a kiről Ésaiás próféta szólott, ezt mondván: Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit.
4.    
Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből vala, és bőröv vala a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz.
5.    
Ekkor kiméne ő hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke.
6.    
És megkeresztelkednek vala ő általa a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről.
7.    
Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nékik: Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek?
8.    
Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket.
9.    
És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.
10.    
A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, a mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik.
11.    
Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.

Nos igen... felfedezhető.
Figyeljünk csak: 5.    
Ekkor kiméne ő hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke.
6.    
És megkeresztelkednek vala ő általa a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről...

Az hogy vallást tettek a bűneikről, a megtérési szándékot feltételezi, hiszen akik ezt teszik-elismerik a maguk bűnös mivoltukat, éspedig nyilván: Változtatási szándékkal, és egyben ez a helyes közeledés Istenhez.
Ez az első lépés tehát. Fontos és megfigyelendő, mi volt a különbség a bemerítő és a Messiás bemerítése között-egyáltalán: Van-e-különbség? Nyilván való hogy van, hiszen a következőket olvassuk:
Apostolok Cselekedetei 19. rész

1.    
Lőn pedig azonközben, míg Apollós Korinthusban volt, hogy Pál, eljárván a felsőbb tartományokat, Efézusba érkezék: és mikor némely tanítványokra talált,
2.    
Monda nékik: Vajjon vettetek-é Szent Lelket, minekutána hivőkké lettetek? Azok pedig mondának néki: Sőt inkább azt sem hallottuk, hogy ha vagyon-é Szent Lélek.
3.    
És monda nékik: Mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának: A János keresztségére.
4.    
Monda pedig Pál: János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy a ki ő utána jövendő, abban higyjenek, tudniillik a Krisztus Jézusban.
5.    
Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére.
6.    
És mikor Pál reájok vetette kezét, szálla a Szent Lélek ő reájok; és szólnak vala nyelveken, és prófétálnak vala.

Ez nem egy elrejtett különbség, mert már eleve így hirdette János is tudni illik: Mt.3,11.    
Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.

és ugye erre utalt vissza- Pál.
Tehát a Megtérés Keresztsége nem más, mint a szándék kinyilatkoztatása... de a prófétánál olvassuk: Jer 13,23   
Elváltoztathatja-é bőrét a szerecsen, és a párducz az ő foltosságát? Úgy ti is cselekedhettek jót, a kik megszoktátok a gonoszt.
Tehát ez a szándék-csak a beteljesedéshez vezető útra tett első lépés. Figyelem! Ez nagyon fontos-mert egyáltalán nem lebecsülendő!!!
Fil.2,12.    
Annakokáért, szerelmeseim, a miképen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;
13.    
Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.

tehát az elhatározás is, az Isten irgalmának kezdete az Irányunkban. Ezután a következő lépés, ahogy ezt a Bemerítő is mondta: Mt.3,11.    
Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.

Tehát a következő kihagyhatatlan állomás, a Messiás! Hiszen Ő az, aki a hiányosságainkat kipótolja; a számunkra elérhetetlent-elérhetővé teszi.
Hogy ez, egy eddig nemvolt-hirtelen lett dolog lenne? Dehogy! Hisz mindíg is előttünk volt az előjel-példa gyanánt.
Ézsaiás 40,25.    
Kihez hasonlíttok hát engem, hogy hasonló volnék? szól a Szent.
26.    
Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat? Ő, a ki kihozza seregöket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja; nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjok sincsen.
27.    
Miért mondod Jákób és szólsz ekként Izráel: Elrejtetett az én útam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem?!
28.    
Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, a ki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsesége!
29.    
Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja.
30.    
Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is;
31.    
De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!

Az hogy „erőt ad a megfáradottnak”; az hogy "erejük megújul" mit is jelenthetne mást, minthogy az abban való küzdelemben, eljutott a teljesítő képességének végére-tehát az a személy,már mindent megtett a sikerért-és akkor jön a hiányt pótló-nélkülözhetetlen segítség-Istentől!
A Régi történetek, amikor az Örökkévaló népének- egyenlőtlen küzdelembe kellett menniük, háborúk alkalmaikor, amikor e kevés ment a sok ellen; amikor a kicsi állt szemben a naggyal... az mind-mind azt példázta nekünk, hogy mi az Istenbe vetett bizodalomnál fogva-akarjuk a jót-az Igazat, Ő megsegít és diadalra vezet.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2954
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1532 Dátum: 2016 December 10, 21:05:22 »
Fil.4,6.    
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
7.    
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
8.    
Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.
9.    
A miket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz.

Áldott Testvérek. Az elmúlt alkalmakkal ugye átbeszéltük, hogy a testi ember számára a bűnbe esés, valójában a kívánság következménye. Az ember meglát valamit, ami "kedves a szemnek" (!) majd megkívánja és ezzel egy időben,
cselekedetei által, ki is elégíti a kívánságát.Ezek alapján megláttuk, hogy bár rengetg bűnt követnek is el a világon, az mind ugyan azon antikrisztusi metódus szerint történik, ami már a legelső esetben is bűnbe sodorta az embert.
Mózes I. könyve 3. rész

1.    
A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?
2.    
És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;
3.    
De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.
4.    
És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;
5.    
Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.
6.    
És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék...

Ezen történet óta, eltelt több mint öt ezer hétszáv év, és azóta sajnos a bűnök is sokasodtak... egyre több és egyre nagyobb bűnök látnak napvilágot az ember életében. Mivelhogy a testiesség sajátja a bűn, a kiváltó okok oly szövevényesek lehetnek-mint a gordiuszi csomó.
megoldásához az "old scool" tana állja meg a helyét, tehát ne bocsátkozzunk szálanként a kibogozáshoz, hanem egyszerűen vágjuk ki ezt a csomót, éspedig a következő képpen:
Minthogy  bűn teljességre jutása mindíg ugyan azon metódus szerint történik, nevezetesen: Az ember kapható a gonosszal való báj csevejre-majd megnézi amit a gonosz mutatni akar ( gonosz szemek)- megkívánja azt amit így meglát- majd tesz is érte.
Ahogy erről Jakov is írt nekünk: Jak.1,13.    
Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért.
14.    
Hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.
15.    
Azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.

Tehát a csomó elvágása a következők szerint javallott:

Fil.4,6.    
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
7.    
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
8.    
Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.
9.    
A miket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz.

Tehát ugye, Pál szavai szerint, a gondolkodás a kulcsa a sikernek. Tehát lényegében és teljességében, a metódus minkét esetben ugyan az, csak itt a központi szerep az Istené- és nem a gonosz-é.
Istenre figyelve, arra figyelni amit Ő mutat, azt kívánni meg, annak eléréséért munkálkodni.
Hogy helyesen érthessük-Pál szavait, tudnunk kell, honnan idézett Pál.
Zsoltárok könyve 1. rész

1.    
Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;
2.    
Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
3.    
És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.

Tehát a tanítás szerint: Az ilyen ember- Isten Szavában ( Igéjében) gyönyörködik; Azon gondolkodik; az szerint cselekszik. Aki így él, annak a kívánságai, nem világi kívánságok, amik a bűnt eredeztetik-hanem tiszták, amik Istenhez juttatnak közelebb.
A Kívánságok beteljesedései is gyümölcsök.
Mózes I. könyve 6. rész

1.    
Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének.
2.    
És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak feleségeket mind azok közűl, kiket megkedvelnek vala.
3.    
És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.
4.    
Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.
5.    
És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.

Ugye tudjuk hogy miről is van szó ebben a történetben?! Az Őrizők, azért hogy feleséget kapjanak maguknak, oly dolgokat "mutattak"- "Tanítottak" az embereknek, amiket az Örökkévaló nem.
Azért hogy az emberek ezt az általuk "megkívánt" dolgokat megszerezzék, ezek elérésért munkálkodtak, és így szaporodott el a bűn a földön.
Ezt így tárja elénk a Szent Tan: 5.    
És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.
Tehát mindez azért, mert oly "tanításokat" halgattak meg egyesek, amik nem Istentől erednek; Ezek alapján oly dolgokat kívántak meg, melyeket nem Isten kínált; Oly cselekedetek szerint éltek-miket nem Isten inspirált.
Figyeljük meg, ezzel kapcsolatban mit ajánl az Örökkévaló:
Ésaiás próféta könyve 55. rész

1.    
Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet.
2.    
Miért adtok pénzt azért, a mi nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, a mi meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben.
3.    
Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint.
4.    
Ímé, bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek.
5.    
Ímé, nem ismert népet hívsz elő, és a nép, a mely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért és Izráel Szentjéért, hogy téged megdicsőített.
6.    
Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van.
7.    
Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban.
8.    
Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr!
9.    
Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!
10.    
Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:
11.    
Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem.
12.    
Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek; a hegyek és halmok ujjongva énekelnek ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak.
13.    
A tövis helyén cziprus nevekedik, és bogács helyett mirtus nevekedik, és lesz ez az Úrnak dicsőségül és örök jegyül, a mely el nem töröltetik.

Tehát: Kulcs mondatonként: 1.    
Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet.
2.    
Miért adtok pénzt azért, a mi nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, a mi meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben.
3.    
Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint.

/ leleplezi a testies kívánságok, haszontalanságát-helyettük jobbat- az Igazi Jót ajánlja./

6.    
Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van.
7.    
Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban.

/ Az Úr keresését szorgalmazza, mint megtérést, ennek előfeltétele és egyben a teljessége is, az eddigi életmód elhagyása! egyben felfedezhető benne mindaz, amiről eddig beszéltünk: "Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait".)

8.    
Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr!
9.    
Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!
10.    
Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:
11.    
Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem.

/Az Ő Igéjének követését ajánlja, mint a Jó pásztorba vetett bizalmat, és az Ige követésének biztos sikerre való jutását ígéri./

12.    
Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek; a hegyek és halmok ujjongva énekelnek ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak.

/ Értjük ezt a verset? mit is jelöl ez a sor??? ez maga az Isten országa testvérek! Rm 14,17   
Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.

Igazság- azaz az Isten Igéje, ; Békeség- Azaz az Istennel való békesség; és Öröm, amikor Istennek minden teremtménye, együtt örülhet. ez már önmagában vissza utal az Eden-i állapotra, ahol még minden "Jó" az Isten szemei előtt./

13.    
A tövis helyén cziprus nevekedik, és bogács helyett mirtus nevekedik, és lesz ez az Úrnak dicsőségül és örök jegyül, a mely el nem töröltetik.

/ Ez a vers sor pedig nem más, mit az első emberpár-bűnbe esése miatti átok- Áldásra forulása. ( I.Mózes 3,17-18.) /

És mindez eléréséért mondja Pál-ajánlás képpen: Fil.4,6.    
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
7.    
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
8.    
Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.
9.    
A miket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz.

Ezért adja útmutatóul: Rómabeliekhez írt levél 12. rész

1.    
Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.
2.    
És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

Tehát a dolgok summája:
1; Mit akarok meglátni? ( szem)
2; Mit kívánok meg- mi a kívánatos számomra?
3; mely szabályok szerint küzdök érte?
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2954
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1533 Dátum: 2016 December 17, 21:04:31 »
János Evangyélioma 10. rész

  1. Bizony, bizony mondom néktek: A ki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az és rabló.
  2. A ki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az.
  3. Ennek az ajtónálló ajtót nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; és a maga juhait nevökön szólítja, és kivezeti őket.
  4. És mikor kiereszti az ő juhait, előttök megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját.
  5. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek hangját.
  6. Ezt a példázatot mondá nékik Jézus; de ők nem értették, mi az, a mit szól vala nékik.
  7. Újra monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja.
  8. Mindazok, a kik előttem jöttek, tolvajok és rablók: de nem hallgattak rájok a juhok.
  9. Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál.
  10. A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.
  11. Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.
  12. A béres pedig és a ki nem pásztor, a kinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jőni, és elhagyja a juhokat, és elfut: és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat.
  13. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra.
  14. Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim,
  15. A miként ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát; és életemet adom a juhokért.
  16. Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.
  17. Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt.
  18. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól.
  19. Újra hasonlás lőn a zsidók között e beszédek miatt.
  20. És sokan mondják vala közülök: Ördög van benne és bolondozik, mit hallgattok reá?
  21. Mások mondának: Ezek nem ördöngősnek beszédei. Vajjon az ördög megnyithatja-é a vakok szemeit?
  22. Lőn pedig Jeruzsálemben a templomszentelés ünnepe: és tél vala;
  23. És Jézus a templomban, a Salamon tornáczában jár vala.
  24. Körülvevék azért őt a zsidók, és mondának néki: Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván! ...

Áldott Testvérek. E mai alkalommal-ismét ezen a fejezeten indulunk el, és fedezzük fel-miről beszél-mit tanít nekünk ez a fejezet valójában?!
Egy fontos részletre, illetve a ma esti alkalmunk kulcs mondatára figyeljünk elsőként: " 22. Lőn pedig Jeruzsálemben a templomszentelés ünnepe: és tél vala;
  23. És Jézus a templomban, a Salamon tornáczában jár vala."

Mennyi mindent jelent ez a kulcs számunra- mi mindent tanít-mennyi utalás ez, és a jelentése mily hihetetlenül mély...
Figyeljük meg elsőként a történet helyszínét, és értsük meg, mit is jelöl maga a hely:
Salamon Tornáca ttehát a helyszín... mi az amit tudunk erről a helyről? nos röviden csak annyit,hogy ez, valójában Salamon házának az oszlop csarnoka...
Királyok I. könyve 7. rész

1.    
Azután a maga házát építé Salamon tizenhárom esztendeig, a mely alatt elvégezé az ő házát egészen.
2.    
Megépíté a Libánon erdő házát is, melynek hossza száz sing vala, szélessége ötven sing, magassága harmincz sing; építé azt négy rend czédrusoszlopon és az oszlopokon czédrusgerendák valának.
3.    
És bepadlá czédrusdeszkákkal felül a gerendák felett, melyek valának negyvenöt oszlopon, mindenik renden tizenöt.
4.    
És három rend ablak rajta egymással átellenben, három-három ellenében.
5.    
És mind az ajtók és azoknak oldalfái négyszögűek valának az ablakokkal együtt, és egyik ablak a másiknak átellenébe volt mind a három renden.
6.    
És építé az oszlopcsarnokot, a melynek hossza ötven sing és szélessége harmincz sing volt; és egy tornáczot ez elé, és oszlopokat és vastag gerendákat ezek elé.
7.    
És építé a trón-termet, a hol ítélt, a törvényházat, a melyet czédrusfával bélelt meg a padlózattól fogva fel a padlásig.

Nos ez így, talán nem tűnik soknak-talán ezért nem is beszélnek erről... de trényleg ennyi lenne az egész?
Mi jellemezte Salamont a maga idejében? minek- kinek volt az előjele? Mivel jellemezték őt, oly annyira-hogy a jellemzése egybe forrt a nevével, éspedíg annyira, hogy a későbbiekben már a jellemzésével nevezték őt?
" Bölcs Salamon" ( Slomó ) Bölcsesség. Bölcsességet kért és kapott az Úrtól, és bölcsességéről nevezetetett.
Namost: Salamon első rendelkezésében- Házat épített az Örökkévaló nevének ( Béjt Hamikdásh - Templom) Majd ezután, a maga házát építette meg ahogy olvastuk is:I Kir.7,1.    
Azután a maga házát építé Salamon tizenhárom esztendeig, a mely alatt elvégezé az ő házát egészen.

(Ez valójában ugye az Uralkodói ház-nem ez az, amiben lakott) Ámde, és szintén itt olvassuk: 7.    
És építé a trón-termet, a hol ítélt, a törvényházat, a melyet czédrusfával bélelt meg a padlózattól fogva fel a padlásig.
Tehát a Trónterem kapott itt helyet-ahol ítélt, és ez volt a Törvény ház.
Erről egy "érdekes" dolgot olvashatunk a Szent Tanban:
Példabeszédek 9. rész

  1. Bölcseség megépítette az ő házát, annak hét oszlopát kivágván.
  2. Megölte vágnivalóit, kitöltötte borát, asztalát is elkészítette.
  3. Elbocsátá az ő leányit, hivogat a város magas helyeinek tetein.
  4. Ki tudatlan? térjen ide; az értelem nélkül valónak ezt mondja:
  5. Jőjjetek, éljetek az én étkemmel, és igyatok a borból, melyet töltöttem.
  6. Hagyjátok el a bolondokat, hogy éljetek, járjatok az eszességnek útán.
  7. A ki tanítja a csúfolót, nyer magának szidalmat: és a ki feddi a latrot, szégyenére lesz.
  8. Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged; fedd meg a bölcset, és szeret téged.
  9. Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz; tanítsd az igazat, és öregbíti a tanulságot.
  10. A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.
  11. Mert én általam sokasulnak meg a te napjaid, és meghosszabbítják néked életednek esztendeit.
  12. Ha bölcs vagy, bölcs vagy te magadnak; ha pedig csúfoló vagy, magad vallod kárát.
  13. Balgaság asszony fecsegő, bolond és semmit nem tud.
  14. És leült az ő házának ajtajába, székre a városnak magas helyein,
  15. Hogy hívja az útonjárókat, a kik egyenesen mennek útjokon.
  16. Ki együgyű? térjen ide, és valaki esztelen, annak ezt mondja:
  17. A lopott víz édes, és a titkon való étel gyönyörűséges!
  18. És az nem tudja, hogy ott élet nélkül valók vannak; és a pokol mélyébe esnek az ő hivatalosai!

Tehát kulcs szavanként:
Példabeszédek 9. rész

  1. Bölcseség megépítette az ő házát, annak hét oszlopát kivágván...

A Következő, ami valójában már a nagy vacsorára ( lakodalom) való előkészület:  2. Megölte vágnivalóit, kitöltötte borát, asztalát is elkészítette.

A Mennyegzőre való hívás:  3. Elbocsátá az ő leányit, hivogat a város magas helyeinek tetein.
  4. Ki tudatlan? térjen ide; az értelem nélkül valónak ezt mondja:
  5. Jőjjetek, éljetek az én étkemmel, és igyatok a borból, melyet töltöttem.
  6. Hagyjátok el a bolondokat, hogy éljetek, járjatok az eszességnek útán.

Ugye erről is olvashatunk a Szinoptikusokban-pl: Luk.14.
De és ami most rendkívül fontos: A Következő részben-bölcsesség felismerhetővé tétele, és a gonosz valódi céljának ismertetése folyik:7. A ki tanítja a csúfolót, nyer magának szidalmat: és a ki feddi a latrot, szégyenére lesz.
  8. Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged; fedd meg a bölcset, és szeret téged.
  9. Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz; tanítsd az igazat, és öregbíti a tanulságot.
  10. A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.
  11. Mert én általam sokasulnak meg a te napjaid, és meghosszabbítják néked életednek esztendeit.
  12. Ha bölcs vagy, bölcs vagy te magadnak; ha pedig csúfoló vagy, magad vallod kárát.
  13. Balgaság asszony fecsegő, bolond és semmit nem tud.
  14. És leült az ő házának ajtajába, székre a városnak magas helyein,
  15. Hogy hívja az útonjárókat, a kik egyenesen mennek útjokon.
  16. Ki együgyű? térjen ide, és valaki esztelen, annak ezt mondja:
  17. A lopott víz édes, és a titkon való étel gyönyörűséges!
  18. És az nem tudja, hogy ott élet nélkül valók vannak; és a pokol mélyébe esnek az ő hivatalosai!

És pontosan ez történik a Jn.10-ben Testvérek! Az Igazság ismertetése-a gonosz céljainak leleplezése, és ezért az a váratlan kérdés Jézushoz: Jn.10,  24. Körülvevék azért őt a zsidók, és mondának néki: Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván!
Még egy picit maradjunk itt, és az eddigieket summázzuk tehát: A Bölcsesség megépítette az Úr házát, és ezután az Ő tróntermét- ahol ítélt.
Ítélet Igazság és hamisság között; Jó és rossz között... Figyeljünk csak: Apostolok Cselekedetei 5. rész

1.    
Egy ember azonban, névszerint Anániás, Safirával, az ő feleségével, eladá birtokát.
2.    
És félre tőn az árából, feleségének is tudtával, és valami részét elvivén, az apostoloknak lábai elé letevé.
3.    
Monda pedig Péter: Anániás, miért foglalta el a Sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Lelket, és a mezőnek árából félre tégy?
4.    
Nemde megmaradva néked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt? Miért hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek.
5.    
Hallván pedig Anániás e szavakat, lerogyott és meghala; és mindenekben nagy félelem támada, kik ezeket hallják vala.
6.    
Az ifjak pedig felkelvén, begöngyölék őt, és kivivén eltemeték.
7.    
Történt aztán mintegy három órai szünet múlva, hogy az ő felesége, nem tudva, mi történt, beméne.
8.    
Monda pedig néki Péter: Mondd meg nékem, vajjon ennyiért adtátok-é el a földet? Ő pedig monda: Igen, ennyiért.
9.    
Péter pedig monda néki: Miért hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek? Ímé a küszöbön vannak azoknak lábaik, a kik eltemették férjedet, és kivisznek téged.
10.    
És azonnal összerogyott lábainál, és meghala; bemenvén pedig az ifjak, halva találák őt, és kivivén eltemeték férje mellé.
11.    
És támada nagy félelem az egész gyülekezetben és mindazokban, kik ezeket hallják vala.
12.    
Az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lőn a nép között; és egyakarattal mindnyájan a Salamon tornáczában valának.
Ugye az ítélet... és az ítélet irgalmatlan is lehet...
Ez már ezen a szinten is egy harc- egy háború, ezt később meg is mutatom, de most még egy fontos részletet szeretnék mutatni ezzel kapcsolatban: Példa beszédek 9,13. Balgaság asszony fecsegő, bolond és semmit nem tud.
  14. És leült az ő házának ajtajába, székre a városnak magas helyein,
  15. Hogy hívja az útonjárókat, a kik egyenesen mennek útjokon.

Tehát maga a megtévesztett-a tudatlan, hívogatja azokat, akik egyenes utaikon járnak. Testvérek azt érteni kell, hogy a metévesztés akkor a leg teljesebb, ha maga a tévútra vezető sem tudja hogy tévelyeg.
Nem tettet-nem csal ami kiderülhetne-nem színészkedik, hanem őszinte... csak épp: téved, és tévedésével megtéveszt sokakat.( "Balgaság asszony fecsegő, bolond és semmit nem tud." )
Ám azok aki az " egyenes utaikon járnak" mennyire hajlíthatatlanok? mennyire megtéveszthetetlenek? mennyire meggyőződésesek???
Mert róluk szól Jézus egy vészt jósló fejezetben: Mt.24,  21. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.
  22. És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.
  23. Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek.
  24. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.
  25. Ímé eleve megmondottam néktek.
... eleve megmondta? mikor??? hát a példabeszédek 9-ben.
Hamis Krisztusok-hamis próféták-hamis tanítások... azaz: NEM AZ IGAZI!
Hamisság-tévelygés-biztos kárhozat. De kik ezek a hamis munkások? kik azok akik megtévesztik az egyenes utaikon járókat?
János Evangyélioma 10. rész

  1. Bizony, bizony mondom néktek: A ki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az és rabló.
  2. A ki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az.
  3. Ennek az ajtónálló ajtót nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; és a maga juhait nevökön szólítja, és kivezeti őket.
  4. És mikor kiereszti az ő juhait, előttök megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját.
  5. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek hangját.
  6. Ezt a példázatot mondá nékik Jézus; de ők nem értették, mi az, a mit szól vala nékik.
  7. Újra monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja.
  8. Mindazok, a kik előttem jöttek, tolvajok és rablók: de nem hallgattak rájok a juhok.
  9. Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál.
  10. A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.
  11. Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.
  12. A béres pedig és a ki nem pásztor, a kinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jőni, és elhagyja a juhokat, és elfut: és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat.
  13. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra.
  14. Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim...

Tehát ahogy ezt leleplezi János: I Jn.2,18.    
Fiacskáim, itt az utolsó óra; és a mint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt; a honnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.
19.    
Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna; de hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók.

Testvérek, ez nem egy egyszerű történés-és ebben a történetben sokkal-sokkal több van, mint amit én most fel lebbenetettem előttetetk. De az Igazi mélységeire, nektek-magatoknak lenne jó eljutnotok.
Ajtónyitóként szeretnék még csak annyit mutatni a kulcs Igénkből ismét: Jn.10, 22. Lőn pedig Jeruzsálemben a templomszentelés ünnepe: és tél vala;
  23. És Jézus a templomban, a Salamon tornáczában jár vala.

Templom szentelés Ünnepe... Arról már sokszor beszéltünk, idézzétek fel magatokban a Makabeusok történetét, és gondoljátok át-mitől lett a neve: a fények ünepe? ( Fény= világosság; Menóra-mint az Örök mécs-hét ággal; a hetes a tökéletesség száma...) ezek a nyomvonalak ugye, plusz: Ézsaiás 11.
A Templom Szentelés ünnepét egy háború előzte meg, annak kiváltó oka pedig a Szent hely-megszentségtelenítése volt. A Győzelem után az első cselekmény pedig- Az Igaz Istentisztelet helyre állítása volt.
Megtísztították a Templomot... De értjük mi ezt? értjük mire utal-mit mutat és mit kér tőlünk ez a megemlékezés??? Hogy a Templom leromboltatott? Ez igaz-DE: Eff.2,19.    
Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,
20.    
Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,
21.    
A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;
22.    
A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.

Ez tehát, mint mondtam is: Harc. ezt a harcot, azaz a hit harcát kell megharcolni, ami bizony nem könnyű... de aki győz-annak Jézus- nagy jutalmat is ígér: Jel.3,7.    
A Filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, a kinél a Dávid kulcsa van, a ki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja:
8.    
Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, a melyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet.
9.    
Ímé én adok a Sátán zsinagógájából, azok közül, a kik zsidóknak mondják magukat és nem azok, hanem hazudnak; ímé azt mívelem, hogy azok eljőjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged.
10.    
Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, a mely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait.
11.    
Ímé eljövök hamar: tartsd meg a mi nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat.
12.    
A ki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, a mely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.
13.    
A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2954
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1534 Dátum: 2017 Január 07, 20:55:03 »
Rómabeliekhez írt levél 12. rész

1.    
Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.
2.    
És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
3.    
Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint a hogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, a mint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.

Áldott Testvérek. E ma esti alkalommal innen induljunk, Igei "kirándulásunk" alkalmának okán.
Mindenek előtt: Figyeljük meg a hármas verset újra: "Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint a hogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, a mint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét."
Megszívlelendő figyelmeztetés ez, bár figyelnének erre a mai "szolgálók"...
Ahogyan ezt Páter is mondja: 1Pt 4,11   
Ha valaki szól, mintegy Isten ígéit szólja: ha valaki szolgál, mintegy azzal az erővel szolgáljon, a melyet Isten ád: hogy mindenben dícsőíttessék a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Ámen.
Valamikor a Messiás után-325-től kezdődött, az általános tévelygés idieje, amikor is a Római vezetők-mint a Császár és a politikai pozíció hasznából lett pápa, a hívők vezetését étvették oly módon, hogy kiirtották azokat, akik az apostoli tanítást adták tovább, és az Isteni értékrend szerint,
Valódi és tudatos Isten tiszteletre, és Isten iránt való engedelemre tanították a Kereszténységet. Talán ettől a ponttól datálódik az a világi mondás: "aki nem tudja-az tanítja"
Ettól a ponttól azok tanították a hívőket, akiknek lövésük sincs arról, mi az Igazság- mit vár tőlünk az Úr, és mit gyűlöl... Az Úr igéje megvetett lett, és azoktól akiket érdekelt volna-elzárták azt.
Az egyházi pozíciókat-szimpátia vagy emberi érdekek alapján osztogatták, ( ez van ma is) és bár lelkiekről hablatyolnak, de az értékrendjük nagyon is röghöz kötött, és testies.
Gazdagság-testi éppség-hatalom-politika-számokban mérhető gyarapodás...Az Istentisztelet, sokak számára már csak egy összejövetel lett, és a központi szerep, nem az Istené-nem az Igéé-hanem még a legjobb esetben is emberi bölcselkedésé-álmodozásé...
Cirkuszi porondra változtatták a gyülekezetek többségét, és számukra az őrjöngés lett a bizonyság-Isten jelenlétére.
Az igaz hogy nyájként kellene össze állnunk, de nem baromfi udvarrá, és nem állatkertté.
Tehát a mai kor vívmánya a hívők többsége számára, az Istentől el idegenedett élet, és az Isten adta értékrend megvetése.
Így tehát érthető, hogy a testies gondolkodás, és a testi célok maradtak a mérték adóak a hívők számára.
A Messiás, váltság halála és feltámadása után-kettő ezer tizen hét évvel, ott tartunk, hogy a mai hívők többsége-tagadja az Istennek való engedelem fontosságát, megvetik az Istentől kapott értékrendet és kirekesztik azokat, akik az Isten Igéjét veszik alapul, az Istenhez való közeledéshez.
Ma már bárkiből lehet tanító... és ezek aztán tanítanak is sületlenségeket, meg fantázia szüleményeket...Bár az Igét nem ismerik, de már tanítanak.
A próféták is tévelygéseket hirdetnek-szívük szerint prófétálnak- ha az érdekük úgy kívánja jókat, ha meg nem - akkor rosszakat... A Pásztorok magukat legeltetik és a nyájban az anyagi gyarapodásuk kulcsát látják csupán... csoda hogy itt tartunk?
Tehát úgy tűnik, mindent újra kell kezdeni, azaz: Vissza az alapokhoz! vagyis az Igéhez.
Jézus- minden cselekedetével-minden szavával az Atyára mutatott! Az Atya iránt való, feltétlen engedelemet tanította.Mindent amit tett, az Atya Dicsőségére tett. Ami ezzel ellenkezik, az az Antikrisztus.
Életünk egy szakában, engedtünk az Atya hívásának-figyelmünk az Isten Igéjére terelődött, és így és ebben a sorrendben lettünk hívők.
Jézus mondja: Jn.6,63.    
A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet.
64.    
De vannak némelyek közöttetek, a kik nem hisznek. Mert eleitől fogva tudta Jézus, kik azok, a kik nem hisznek, és ki az, a ki elárulja őt.
65.    
És monda: Azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanemha az én Atyámtól van megadva néki.

És erre mondja Pál: Gal.5,25. Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.

Ahogy egykor voltak úgy nevezett: Látszat hívők-úgy ma is vannak. különbséget kell tenni: Látszat hívők-és tévelygők között. A látszat hívők csak önmagukhoz, vagy egy csoporthoz tértek meg, de semmi lélekben történő változáson nem mentek át.
Továbbra is testiek, és testiesen gondolkodnak. Róluk ír János: I Jn.2,15.    
Ne szeressétek a világot, se azokat, a mik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.
16.    
Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.
17.    
És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de a ki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.
18.    
Fiacskáim, itt az utolsó óra; és a mint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt; a honnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.
19.    
Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna; de hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók.

A Tévelygők pedig azok, akiket a látszathívők vezettek-vezetnek félre. Ők nem rossz szándékú emberek, hanem megtévesztett-célt tévesztett Testvérek.
Amit velük tettek, átok alá rekesztett cselekedet volt.
Az Örökkévaló mondja: 5Móz 27,18   
Átkozott, a ki félrevezeti a vakot az úton! És mondja az egész nép: Ámen!

A Hazugság a Sátántól származik! Jézus mondja: Jn 8,44   
Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.

Ezt a hazugságot, az ál hívők terjesztik, és így tévesztenek meg sokakat. Ez örök átok alá rekesztett bűn.
Vaknak nevezi a Szentírás azokat- akik nem látják az Igazságot. Aki egy ilyen embert megtéveszt, az a vak félre vezetése. Tehát a mi esetünkben: Ha valaki Istenhez való megtérésre adja magát, de egy ilyen antikrisztusi ember karmai közé kerül, akkor az félre vezeti, és tévelyegni fog.
Erre mondja Jézus: Mt 15,14   
Hagyjátok őket; vakoknak vak vezetői ők: ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek.Sokan nem is gondolják, mennyire komoly dolog ez: Ha ez a valaki-aki nem látja az Igazságot- tanítani kezd, akkor csak hazugságot szólhat!
( ugye ha csak véleményt közölne, és ki emelné hogy ez csak a véleménye, a bűne kissebb lenne... ám ha konkrétumokat közöl, akkor az már tanítás, és így ez félre vezetésnek minősül.)
Tehát a nem igaz állítása a hazugság- az ki ezt hirdeti, nem az Istennek-hanem a Sátánnak szolgál! ( hiszen ő a hazugság atyja.)
Isten ezt mondta: 5Móz 27,18   
Átkozott, a ki félrevezeti a vakot az úton! És mondja az egész nép: Ámen!

... és mondja az egész nép: Ámen!

Mit jelent ez? Rövid válasz: Örök átok a hazugokra! Miért is? Nos az Egekben lakozó Isten a határozatát, a föld lakókkal pecsételteti meg.
Olyan ez, mint: Mózes V. könyve 32. rész

1.    
Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is számnak beszédeit!

A Bizonyságok szólítása. Isten határozatának kimondására, bizonyság az Ég és a föld! Tehát végleges!
Erre is van Igei bizonyíték: Jel. 22, 11. A ki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és a ki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és a ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, szenteltessék meg ezután is.
  12. És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz.
  13. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.
  14. Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.
  15. De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a HAZUGSÁGOT.

Na ezért óv annyira Jakov apostol mindenkit attól hogy tanítani igyekezzen.
Jak 3,1   
Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen.
 Szép dolog a szolgálatra igyekezni, de ha nem az úr rendelte azt a szolgálatot,azt jól már biztos hogy nem is teheti az ember!
Ha pedig nem jól, azaz: Nem igaz módon teszi azt az ember, akkor... és az ítélet bizony súlyos... Sem a hazugság atyjának-sem pedig a szó szólóinak nincs bocsánat!
Annyira általános, és szinte közhely szerű az a mondat a hívői körökben, hogy : " Jézus a Föpásztorunk! "
De belegondoltunk-e valaha is, hogy ha ez igaz, akkor miért nem az Igének történik az engedelem, és miért a tévelygő-vagy éppen kimondottan ál pásztoroknak-ál vezetőknek???
Emberi szóra, miért vetik el általánosan az Isten Igéjét, és miért ragaszkodnak a hülyeséghez oly sokan?
Azt mondja Pál: Rómabeliekhez írt levél 12. rész

1.    
Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.
2.    
És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
Változz el, viselkedésben és gondolkodásban is! Ne játszad a hívősdit-hanem éld meg! Máshol is mondja: Fil.2,12.    
Annakokáért, szerelmeseim, a miképen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;
13.    
Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.
14.    
Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek;
15.    
Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.

..."Feddhetetlenek és Tiszták"...azaz: Tökéletesek! Ahogy Jézus már eleitól tanította: Mt.5,48.    
Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.
Erre ugye jön, az emberi okoskodás és gáncsoskodás: " de ki tud úgy élni?!"
Na ez a gáz... mert akik így vélekednek, nem értették meg Jézus váltság művét-nem tudják így értékelni sem Jézusnak-értünk tett munkáját...
Ugyanis Jézus azért jött, és arra adta magát, hogy te tudj úgy élni-hogy én tudjak úgy élni... hogy mi mind tudjunk úgy élni!
János Evangyélioma 17. rész

1.    
Ezeket beszélte Jézus; és felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, eljött az óra; dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsőítsen téged;
2.    
A miként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, a mit néki adtál.
3.    
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.
4.    
Én dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, a melyet reám bíztál, hogy végezzem azt.
5.    
És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, a melylyel bírtam te nálad a világ létele előtt.
6.    
Megjelentettem a te nevedet az embereknek, a kiket e világból nékem adtál: tiéid valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották.
7.    
Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, a mit nékem adtál:
8.    
Mert ama beszédeket, a melyeket nékem adtál, ő nékik adtam; és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem.
9.    
Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, a kiket nékem adtál, mert a tiéid.
10.    
És az enyémek mind a tiéid, és a tiéid az enyémek: és megdicsőíttetem ő bennök.
11.    
És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, a kiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!
12.    
Mikor velök valék a világon, én megtartám őket a te nevedben; a kiket nékem adtál, megőrizém, és senki el nem veszett közülök, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön.
13.    
Most pedig te hozzád megyek; és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magokban.
14.    
Én a te ígédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
15.    
Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
16.    
Nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
17.    
Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.
18.    
A miképen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra;
19.    
És én ő érettök oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban...

Az Istenhez való biztos és tévedhetetlen megérkezéshez tehát, szükségünk van egy megbízható-tévedhetetlen vezetőre... Miért ne lehetne Ő éppen Jézus? Az Isten- Testté lett Igéje.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2954
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1535 Dátum: 2017 Január 14, 20:52:13 »
Mt.24,42.    
Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok.
43.    
Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön.
44.    
Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.

Áldott Testvérek. Bár a Szent tan-eleitől fogva-szándékosan nem nyilatkozik konkrétan a megváltás idejéről, valamiért mégis ezt az időpontot próbálják oly sokan kifürkészni...
Eleitől fogva, hisz már a Mózes első könyvében van az említés a megváltásra: I Mózes 3, 15. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.
Ugye az "asszony magva"... Innen tudjuk, hogy a Megváltó-"Szűz nemzés" által fog erre a világra születni,így tehát nem örökli az eredendő bűnt... de hogy erz mikor lesz, arról nem nyilatkozott az Örökké való.
Azután az idők rendjében-előképként adatott Mózes-mint az első "Szabadító", és mint előkép-ebben is (ha kezdetleges mődon is) de előkép volt.
Zsid.11,24. Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a Faraó leánya fiának mondják... Láthatjuk, hogy Apa nincs jelölve-hanem csak az anya. Továbbá, már maga a neve: Móse-azaz: Fia.
de hogy kinek a fia? Nos az nincs említve.
Ennyit az előkép-emberi mivoltáról, és most a jellemzők: I Mózes 3, 15. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.
Mózes esetében tisztán láthatjuk ezen "ismérv" ki ábrázolódását: Törvényt ad a népe elé, hogy annak megtartása által, elkerüljék a bűnt,és tisztán,és Istennek kedves módon éljenek Isten előtt.
A Törvény ereje által, tehát leszámol a bűnnel-ily módon tehát: A kígyó fejére tapos.
( egyben azt is látnunk kell, hogy nem a népet nevezte a továbbiakban igaznak-és nem mindenki jutott be az ígéret földjébe, hanem csak azok lettek Igazak-és csak azok jutottak be az ígéret földébe-Akik engedelmeskedtek az Isten akaratának!)
Erre a fontos momentre, a mai kor emberét is figyelmezteti a Prófécia:Mal.4,4. Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, a melyet rendeltem ő általa a Hóreben, az egész Izráelnek rendelésekül és ítéletekül.
  5. Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.
  6. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jőjjek és meg ne verjem e földet átokkal.

Azaz: Az értelmesek számára a felhívás a Mózes Törvényének tiszteletben tartására,ennek mementójaként előbb eljön Éli aki a törvény megtartására figyelmeztet, majd utána a Messiás! Ez tehát az értelmeseknek szól, Hogy a Messiás-megváltást hozzon nekik és ne ítéletet.
Mert vannak akik nem emlékeznek a törvényre-akik nem figyelnek az Isten rendeleteire... nos számukra is van prófécia.
Ámos 5, 18. Jaj azoknak, a kik kívánják az Úrnak napját! Mire való néktek az Úrnak napja? Sötétség az és nem világosság.
  19. Mintha valaki oroszlán elől szaladna, és medve bukkanna rá; vagy pedig bemenne a házba és kezét a falhoz támasztaná, és kígyó marná meg.
  20. Nem sötétség lesz-é az Úrnak napja és nem világosság?! Sötétség lesz az, s még hajnalfénye sem lesz.
  21. Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben.
  22. Még ha égőáldozatokkal áldoztok is nékem, sőt ételáldozataitokat sem kedvelem; kövér hálaáldozataitokra rá se tekintek.
  23. Távoztasd el tőlem énekeid zaját, hárfáid pengését sem hallgathatom.
  24. Hanem folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak.

Bár Próféciákban ezek jelezve voltak- de hogy ezek mikor következnek be... az nem!
Ezután a prófécia után Malakiás) eltelt kb: 400 év, éspedig ezalatt nem adatott több kijelentés az Istentől, hanem csak az utolsó prófécia figyelmeztetése maradt érvényben. Érdekes. Kezdjük előröl:

 Mózes I. könyve 15. rész

  1. E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban, mondván: Ne félj Ábrám: én paizsod vagyok tenéked, a te jutalmad felette igen bőséges.
  2. És monda Ábrám: Uram Isten, mit adnál énnékem, holott én magzatok nélkűl járok, és az, a kire az én házam száll, a Damaskusbeli Eliézer?
  3. És monda Ábrám: Ímé énnékem nem adtál magot, és ímé az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm.
  4. És ímé szóla az Úr ő hozzá, mondván: Nem ez lesz a te örökösöd: hanem a ki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd.
  5. És kivivé őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; - és monda nékie: Így lészen a te magod.
  6. És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.
  7. És monda néki: Én vagyok az Úr, ki téged kihoztalak Úr-Kaszdimból, hogy néked adjam e földet, örökségedűl.
  8. És monda: Uram Isten, miről tudhatom meg, hogy öröklöm azt?
  9. És felele néki: Hozz nékem egy három esztendős üszőt, egy három esztendős kecskét, és egy három esztendős kost, egy gerliczét és egy galambfiat.
  10. Elhozá azért mind ezeket, és kétfelé hasítá azokat, és mindeniknek fele részét a másik fele része átellenébe helyezteté; de a madarakat nem hasította vala kétfelé.
  11. És ragadozó madarak szállának e húsdarabokra, de Ábrám elűzi vala azokat.
  12. És lőn naplementekor, mély álom lepé meg Ábrámot, és ímé rémülés és nagy setétség szálla ő reá.
  13. És monda az Úr Ábrámnak: Tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, mely nem övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket négyszáz esztendeig.
  14. De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annakutánna kijőnek nagy gazdagsággal.
  15. Te pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel, eltemettetel jó vénségben.
  16. Csak a negyedik nemzedék tér meg ide; mert az Emoreusok gonoszsága még nem tölt be.
  17. És mikor a nap leméne és setétség lőn, ímé egy füstölgő kemencze, és tüzes fáklya, mely általmegyen vala a húsdarabok között.
  18. E napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal, mondván: A te magodnak adom ezt a földet Égyiptomnak folyóvizétől fogva, a nagy folyóig, az Eufrátes folyóvízig.
  19. A Keneusokat, Kenizeusokat, és a Kadmoneusokat.
  20. A Hittheusokat, Perizeusokat, és a Refeusokat.
  21. Az Emoreusokat, Kananeusokat, Girgazeusokat, és a Jebuzeusokat. 

Ez ugye az Ábrahámi szövetségkötés, melyben szó esik a 400 éves szolgaság idejéről, majd az abból való szabadulásról, és az ígéretek örökléséről.
 Ávrám leszármazottai ezek után meg is kezdik a 400 év kitöltését. Yichak-Yakov. Ők még nem „kedvezményezettként” éltek azon a földön, ahova Ávrámot bevitte az Isten, hanem bizony volt bajuk elég.
 Az a föld valóban még 400 évig az átok és az ítélet népének „tulajdonában” volt. A Biblia nyelvén a 40-a 400... nem feltétlenül jelent pontos idő tartamot, mert ez a szám valójában az emberi megpróbáltatás idejét jelzi.

 Ebben az időszakban Yakov (Yisráél) el is hagyta az ígéretek földjét, és nem is egy alkalommal. Volt szolga és nyomorgatott Lábánnál is, majd eljutott Egyiptomba, ahol ismét szolgaság állapotára jutott.
Majd onnan kijőve, cirka 40 év sivatagi időszak következett. És most vissza a Malakiás utáni időszakhoz. Yisráél ismét szolgaságra jutott éspedig a maga földén.
 Idegen nemzet alá lett rekesztve, majd megjelent a Malakiási próféciának megfelelően előbb Éli (Illés) a bemerítő személyében, aki a Mózesi rendelésekhez vezette vissza az Isten népét,
 mert a törvényben láttatik meg a bűn mértéke. A törvény által jutottak az emberek bűn felismerésére, a saját állapotuk megismerésére, és ezek felismerése által jutottak bűntudatra, ami a bemerítkezésbe, azaz a „visszatérésre” vezette őket.
 Erről így ír Pál:

2Korinthusi levél 7, 8. Hát ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom, noha bántam; mert látom, hogy az a levél, ha ideig-óráig is, megszomorított titeket.
  9. Most örülök, nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok.
  10. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez; a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez.

Ezt úgy is mondhatnánk: aki Isten szavára megkeményíti a szívét és megsértődik, az el is fog veszni, de aki Isten szavára megtér, az örökéletre tér meg. Azok az emberek a bemerítő idejében Isten szerint szomorodtak meg a bűneiket felismerve, és ez „megtérésre” szülte őket.
 De ez az ige által adatott nekik, pont ahogyan a prófécia mondja is:

Malakiás könyve 4,4-6
„Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, a melyet rendeltem ő általa a Hóreben, az egész Izráelnek rendelésekül és ítéletekül. Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jőjjek és meg ne verjem e földet átokkal.”

Summázzuk az eddigieket: Ávrámtól Mózesig 400 esztendő, Mózestól Yósuáig (nem Jozsué, hanem Yosua, vagy ha úgy tetszik: Yessua...), tehát Mózestől Yósuáig kb: 40 esztendő.  Mózestől a bevonulás megkezdéséig, az Isten népe ugyan már nem volt rabszolga, de még nem is voltak az Úr szabadosai.
Akik hallgattak az Isten szavára és engedelemben követték Őt, azok be is mehettek az ígéret földjére.
 Malakiástól a Messiásig kb: 400 esztendő telt el, ezen időszak alatt következett be a szolgaság és az elegyedés időszaka, ami kiteljesedett akkor, mikor az Isten népét római provinciává tette Róma.
 És azok, akik felismerésre jutottak és megtértek a gonoszságaikból, bűneikből és engedelemben követték Őt, azok számára eljött mintegy 40 évvel később az az állapot,
 amit úgy nevezünk, az Úr szabadosainak kora, hiszen a Messiás után, mintegy kb: 40 évvel a templom leromboltatott, és az Istentiszteletnek helye többé nem volt egy helyhez kötve. Azonban addig az apostolok is, és a tanítványok is a templomba jártak.
 Ám a templomba, a törvénynek megfelelően, a nemzetekbeliek akik Jézusban hitre jutottak, nem mehettek be! Ez egy megkülönböztetés volt tehát, de a templom lerombolása után ez a különbség megszűnt! De van más „érdekesség” is:
Mózes kora azzal vette kezdetét, hogy az egyiptomi fáraó „népszámlálást” tartott, és ebben a számbavételben kitűnt, hogy bizony hányan vannak az Isten népéből valók. A Messiás kora is azzal kezdődött, hogy a Róma népszámlálást kezdeményezett.
 Testvérek, a népszámlálás sokkal tovább mutat azon, amit feltételezünk arról. Ki ő, hol született, hol él most, kivel él most,
tehát egy totális ellenőrzés időszaka, amikor is az uralkodó nézet ezekből az adatokból, bizonyos „óvintézkedéseket” kezdeményezhet.
 Például ritkítás, vagy az identitás kiölése, a gyökerektől való elszakítás által. Ilyen gyökerek elvágásának lehetősége lehet pl: Szekta törvény, ami ott csúszik el, hogy az állam által el nem ismert vallási közösségeket- a továbbiakban már szektaként kezelik.
Iskolák megszüntetése,központosított tanmenet,átírt történelem, az államilag finanszírozott vallási közösségek-politikai állásfoglalása-és annak propagálása...stb.
Tehát az van Tesók, hogy a Megváltásról szó esik a Szentírásban, de annak idejéről nem.
Viszont: Meg van írva: Prédikátor könyve 1. rész

  1. A prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei.
  2. Felette nagy hiábavalóság, azt mondja a prédikátor; felette nagy hiábavalóság! Minden hiábavalóság!
  3. Micsoda haszna van az embernek minden ő munkájában, melylyel munkálkodik a nap alatt?
  4. Egyik nemzetség elmegy, és a másik eljő; a föld pedig mindörökké megmarad.
  5. És a nap feltámad, és elnyugszik a nap; és az ő helyére siet, a hol ő ismét feltámad.
  6. Siet délre, és átmegy észak felé; körbe-körbe siet a szél, és a maga keringéséhez visszatér a szél.
  7. Minden folyóvíz siet a tengerbe; mindazáltal a tenger mégis meg nem telik: akármicsoda helyre a folyóvizek siessenek, ugyanazon helyre térnek vissza.
  8. Minden dolgok mint fáradoznak, senki ki nem mondhatja; nem elégednék meg a szem látván, sem be nem teljesednék hallásával a fül.
  9. A mi volt, ugyanaz, a mi ezután is lesz, és a mi történt, ugyanaz, a mi ezután is történik; és semmi nincs új dolog a nap alatt.
  10. Van valami, a miről mondják: nézd ezt, új ez; régen volt már száz esztendőkön át, melyek mi előttünk voltak.
  11. Nincs emlékezet az előbbiekről; azonképen az utolsó dolgokról is, melyek jövendők, nem lesz emlékezet azoknál, a kik azután lesznek.

És ezt az Igazságot summázandó-Pál ezt mondja: Róma 15,4. Mert a melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen.
Persze ezt is az értelmeseknek írja pál, akik észre veszik az idők jeleit-felfedezik a hasonlóságokat-a párhuzamokat...
ír ő erről más hangnemben is:Korinthusbeliekhez írt I. levél 10. rész

  1. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által;
  2. És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben;
  3. És mindnyájan egy lelki eledelt ettek;
  4. És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, a mely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.
  5. De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában.
  6. Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, a miképen azok kívántak.
  7. Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, a mint meg van írva: Leüle a nép enni és inni, és felkelének játszani.
  8. Se pedig ne paráználkodjunk mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon huszonháromezeren.
  9. Se a Krisztust ne kísértsük, a mint közülök kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt.
  10. Se pedig ne zúgolódjatok, miképen ő közülök zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által.
  11. Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az időknek vége elérkezett.
  12. Azért a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2954
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1536 Dátum: 2017 Január 21, 20:47:43 »

Thessalonikabeliekhez írt I. levél 5. rész

1.    
Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek;
2.    
Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel.
3.    
Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek.

Idők és időszakok,jelek és példák a végről... Áldott Testvérek,amit biztosan tudunk-tudhatunk és tudnunk kell (!) Az az, hogy nincs semmi példa nélküli,tehát minden amit várunk-ami ránk vár, már megtörtént, és nem is egyszer.
Ahogy ezt a bölcs is mondja: Préd.3,14. Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit adni és abból nincs mit elvenni; és az Isten ezt a végre míveli, hogy az ő orczáját rettegjék.
  15. A mi most történik, régen megvan, és a mi következik, immár megvolt, és az Isten visszahozza, a mi elmult.
A Hívők szűkebb csoportja, a Messiás visszajöttét, és a testi lét végét várja, azaz-az Üdvözült állapotot. Áldott testvérek, azt tudnunk kell, hogy az éremnek két oldala van!
Ami nekünk (reményeink szerint) az áldott lét kezdete, az a másik oldalnak, az Isten átkának és büntetésének kezdete. Az egyiknek Üdvösség-míg a másiknak kárhozat.
Amit mi siettetnénk-ugyan azt a másik oldal (szitrá áhrá) halasztana-vagy ha lehet, inkább kihagyna...Ennek lehetünk tanúi, Jézus és a démonok "szóváltása" alkalmával.:Mt.8,28.    
És a mikor eljutott vala a túlsó partra, a Gadarénusok tartományába, két ördöngős ment eléje, a sírboltokból kijövén, igen kegyetlenek, annyira, hogy senki sem mer vala elmenni azon az úton.
29.    
És ímé kiáltának mondván: Mi közünk te veled Jézus, Istennek fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket?
Ugye azt mondták: " Idő előtt..." Ebből aztán az is kiderül számunkra, hogy ők is tudják körül-belül; hogy mennyi idejük lehet még. Namost ezek annyiban különböznek az Úr szolgáitól-hogy ezek figyelnek a dolgok menetére, és élnek is a lehetőségeikkel...
Próbálják megelőzni a vég kezdetét, és meg akadályozni annak kialakulásához vezető történéseket. Erre lássunk pár példát:
Mózes II. könyve 1. rész

1.    
Ezek pedig az Izráel fiainak nevei, a kik Jákóbbal Égyiptomba menének; kiki az ő házanépével méne:
2.    
Rúben, Simeon, Lévi és Júda;
3.    
Izsakhár, Zebulon és Benjámin;
4.    
Dán és Nafthali, Gád és Áser.
5.    
Mindazok a lelkek pedig, a kik Jákób ágyékából származtak vala, hetvenen valának. József pedig Égyiptomban vala.
6.    
És meghala József és minden ő atyjafia és az az egész nemzedék.
7.    
Izráel fiai pedig szaporák valának, szaporodának és sokasodának és igen-igen elhatalmazának, úgy hogy megtelék velök az ország.
8.    
Azonközben új király támada Égyiptomban, a ki Józsefet nem ismerte vala.
9.    
És monda az ő népének: Ímé az Izráel fiainak népe több, és hatalmasabb nálunknál.
10.    
Nosza bánjunk okosan vele, hogy el ne sokasodjék és az ne legyen, hogy ha háború támad, ő is ellenségünkhöz adja magát és ellenünk harczoljon és az országból kimenjen.
11.    
Rendelének azért föléjök robotmestereket, hogy nehéz munkákkal sanyargassák őket. És építe a Faraónak gabonatartó városokat, Pithomot és Ramszeszt.
12.    
De minél inkább sanyargatják vala őt, annál inkább sokasodik és annál inkább terjeszkedik vala, s félnek vala az Izráel fiaitól.
13.    
Pedig kegyetlenűl dolgoztaták az égyiptomiak az Izráel fiait.
14.    
És kemény munkával keseríték életöket, sárcsinálással, téglavetéssel és mindenféle mezei munkával, minden munkájokkal, melyeket kegyetlenűl dolgoztatnak vala velök.
15.    
És szóla Égyiptom királya a héber bábáknak, a kik közűl egyiknek Sifra, a másiknak Puá vala neve.
16.    
És monda: Mikoron héber asszonyok körűl bábálkodtok, nézzetek a szűlőszékre: ha fiú az, azt öljétek meg, ha pedig leány az, hadd éljen.
17.    
De a bábák félék az Istent és nem cselekedének úgy a mint Égyiptom királya parancsolta vala nékik, hanem életben hagyják vala a gyermekeket.
18.    
Hívatá annakokáért Égyiptom királya a bábákat és monda nékik: Miért míveltétek azt, hogy életben hagytátok a gyermekeket?
19.    
A bábák pedig mondának a Faraónak: Mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az Égyiptombeliek: mert azok élet-erősek; minekelőtte a bába hozzájok eljutna, már szűlnek.
20.    
Annakokáért jól tőn Isten a bábákkal, a nép pedig sokasodék és igen elhatalmazék.
21.    
És lőn, hogy mivel a bábák félék az Istent: megépíté az ő házukat.
22.    
Parancsola azért a Faraó minden ő népének, mondván: Minden fiút, a ki születik, vessetek a folyóvízbe, a leányt pedig hagyjátok mind életben.

Áldott testvérek: Sokszor mondtam már,és amíg szolgálok-mondani is fogom: A Szent Tan-nem hasonlatos egyetlen földi eretű írásműhöz sem! A Szent Tan, minden szava: Élet (és) vagy halál!
Figyeljetek csak ezúttal mit mutatok: "15.    
És szóla Égyiptom királya a héber bábáknak, a kik közűl egyiknek Sifra, a másiknak Puá vala neve.
16.    
És monda: Mikoron héber asszonyok körűl bábálkodtok, nézzetek a szűlőszékre: ha fiú az, azt öljétek meg, ha pedig leány az, hadd éljen.
17.    
De a bábák félék az Istent és nem cselekedének úgy a mint Égyiptom királya parancsolta vala nékik, hanem életben hagyják vala a gyermekeket.
18.    
Hívatá annakokáért Égyiptom királya a bábákat és monda nékik: Miért míveltétek azt, hogy életben hagytátok a gyermekeket?
19.    
A bábák pedig mondának a Faraónak: Mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az Égyiptombeliek: mert azok élet-erősek; minekelőtte a bába hozzájok eljutna, már szűlnek.
20.    
Annakokáért jól tőn Isten a bábákkal, a nép pedig sokasodék és igen elhatalmazék.
21.    
És lőn, hogy mivel a bábák félék az Istent: megépíté az ő házukat."

Ezek a "bábák" -oly hívői csoport voltak, akik az Istent félték-és megvetették azt, aki a földi testüket bánthatta volna... Jézus mondta: Luk.12,4.    
Mondom pedig néktek én barátaimnak: Ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, és azután többet nem árthatnak.
5.    
De megmondom néktek, kitől féljetek: Féljetek attól, a ki minekutána megöl, van arra is hatalma, hogy a gyehennára vessen. Bizony, mondom néktek, ettől féljetek.

... Ezzel szemben manapság-az önjelölt hithősök, inkább a világi rendeléseknek és világi hatalmasságoknak engedelmeskednek-mintsem az Istennek...
A Második világháború idején, mikor elkezdődött a Zsidók deportálása és irtása, szintén voltak olyan hívők, akik inkább Istent félték-és nem a hitler által adott kegyetlen parancsot, és ahogy tudták- mentették a Zsidókat.
Azt szokták mondani az állhatatlanok és a megalkuvó gyávák: " A szükség nagy úr"... Jézus ellenben azt mondja: Mt 6,24   
Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.
Azaz: Nem lehetsz az Isten gyermeke-ha a világot szolgálod!!!
És most figyelem: II.Mózes 1,20.    
Annakokáért jól tőn Isten a bábákkal, a nép pedig sokasodék és igen elhatalmazék.
21.    
És lőn, hogy mivel a bábák félék az Istent: megépíté az ő házukat.

Értjük ugye??? " Megépíté az Ő házukat" ! Jézus mondja: Jn 14,2   
Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.

Minden érának megvannak a maga kihívásai, és minden korszaknak az Istentől elvárt cselekedete! Ha ezek találkoznak, az Isten-Lakóhelyet készít mindazoknak, akik a testi életüket nem kímélve félték Őt, és az Ő elvárásai szerint cselekedetek.
Nehézségek ellenére-életveszélyben-dacolva a világi rendelésekkel és fenyegetésekkel...Istent választva-az Ő utasításának engedve-megvetve halált és fájdalmat és kínt és küzdelmet... ahogy Pál is írt magukról:II.Kor.7,4.    
Nagy az én bizodalmam hozzátok, nagy az én dicsekvésem felőletek; telve vagyok vígasztalódással, felettébb való az én örömem minden mi nyomorúságunk mellett.
5.    
Mert mikor Macedóniába jöttünk, sem volt semmi nyugodalma a mi testünknek, sőt mindenképen nyomorogtunk; kívül harcz, belől félelem.
És ugyan ez jellemző, minden valós és tényleges Hithősre... ahogy ezt a zsidókhoz írt levél szerzője is mondja: Zsid.11,21.    
Hit által áldá meg a haldokló Jákób a József fiainak mindenikét, és botja végére hajolva imádkozott.
22.    
Hit által emlékezett meg élete végén József az Izráel fiainak kimeneteléről, és az ő tetemeiről rendelkezett.
23.    
Hit által rejtegették Mózest az ő szülei születése után három hónapig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától.
24.    
Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a Faraó leánya fiának mondják,
25.    
Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét;
26.    
Égyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett.
27.    
Hit által hagyta oda Égyiptomot, nem félvén a király haragjától; mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant.
28.    
Hit által rendelte a páskát és a vérnek kiontását, hogy az öldöklő ne illesse az ő elsőszülötteiket.
29.    
Hit által keltek át a veres tengeren, mint valami szárazföldön, a mit megpróbálván az égyiptomiak, elnyelettek.
30.    
Hit által omlottak le Jérikónak kőfalai, midőn hét napig köröskörül járták.
31.    
Hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel.
32.    
És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról;
33.    
A kik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték.
34.    
Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait.
35.    
Asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottjaikat; mások kínpadra vonattak, visszautasítván a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek.
36.    
Mások pedig megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állották ki, sőt még bilincseket és börtönt is;
37.    
Megköveztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve,
38.    
A kikre nem volt méltó e világ, bujdosva pusztákon és hegyeken, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban.
39.    
És mindezek, noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet.
40.    
Mivel Isten mi felőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak.

Figyeljetek csak: "39.    
És mindezek, noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet.
40.    
Mivel Isten mi felőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak."

Azoknak valahogy volt türelmük, és vállaták a rosszat a jóért cserébe... nemúgy mint a maiak többsége. A Mai Istentelen-apát tagadó-elődoket megvető álláspont szerint: Ha beteg vagy-Isten büntetése!;
ha szenvedsz: Isten átka; ha üldöznek-megérdemled, mert hülye vagy...
Azok a régiek, akik úgy gondolkodtak-Üdvözülnek; azok a maiak pedig akik így gondolkodnak-elvesznek. (viszont sok ismerősük lesz a kárhozatban)
Nehézségek-életveszély-üldöztetés...Próbák és kísértések... egyesek szerint jobb lenne-ha nem lennének-nem igen szeretik ezeket... utunk végén pedig majd kiderül, hogy ezek nem voltak mások, mint a színvallás helye-hitünk és meggyőződésünk vallástételei.Ki hol él- ki miben él-kinek hol a szíve... Jézus mondja: Mt 6,21   
Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
Az ember azt szolgálja akit szeret. Ha valaki kincse maga az Isten, akkor nyilván Őt szolgálja-szemben akármi mással; ha valaki a világot szereti... nos ez egyértelmű.
Tehát visszatérve a II. Mózes 1-hez, annak lehetünk tanúi, hogy az akkori "vezető" - el akarja vágni a sarj vonalát, hogy a számukra nem kedvező jövő, ne vagy csak később következzen be.
Ugyan ez történt a Messiás idejében is...
Máté Evangyélioma 2. rész

  1. A mikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván:
  2. Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki.
  3. Heródes király pedig ezt hallván, megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem.
  4. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie?
  5. Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta vala meg a próféta:
  6. És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belőled származik a fejedelem, a ki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt.
  7. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét.
  8. És elküldvén őket Bethlehembe, monda nékik: Elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki.
  9. Ők pedig a király beszédét meghallván, elindulának. És ímé a csillag, a melyet napkeleten láttak, előttük megy vala mind addig, a míg odaérvén, megálla a hely fölött, a hol a gyermek vala.
  10. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének.
  11. És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet tőnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát.
  12. És mivel álomban meginttettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térének vissza hazájokba.
  13. Mikor pedig azok visszatérnek vala, ímé megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Égyiptomba, és maradj ott, a míg én mondom néked; mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket.
  14. Ő pedig fölkelvén, vevé a gyermeket és annak anyját éjjel, és Égyiptomba távozék.
  15. És ott vala egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott a próféta által, a ki így szólt: Égyiptomból hívtam ki az én fiamat.
  16. Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szerfölött felháborodék, és kiküldvén, megölete Bethlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alól, az idő szerint, a melyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől.
  17. Ekkor teljesedék be, a mit Jeremiás próféta mondott, a midőn így szólt:
  18. Szó hallatszott Rámában: Sírás-rívás és sok keserves jajgatás. Rákhel siratta az ő fiait és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek.

Figyeltünk?  "13. Mikor pedig azok visszatérnek vala, ímé megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Égyiptomba, és maradj ott, a míg én mondom néked; mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket.
  14. Ő pedig fölkelvén, vevé a gyermeket és annak anyját éjjel, és Égyiptomba távozék.
  15. És ott vala egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott a próféta által, a ki így szólt: Égyiptomból hívtam ki az én fiamat. "

Eggyiptom a hívők számára, a rabszolgaság- a halál- a szenvedés...tehát e világ szinonímája! na innen kell kijönni, éspedig és kizárólag az Úr vezetésével! (és maradj ott, a míg én mondom néked...)
Tehát az idők jeleit, a másik oldal ismeri... csak éppen azok nem-akiknek szólna...
Mert ma is lettek furcsa rendelkezések a világban... Szekta törvény-államilag támogatott egyházak... Jut eszembe: a biblia iskolában valaki elmondta, hogy a gyülekezetükben a "pásztor"- a minszter elnök mellett kampányol...
Mondtam is neki: ezzel nincs semmi gond! hiszen akinek a kezéből eszik-azt prédikálja... a gond azzal van, ha ez így van-akkor te mit keresel ott???
Testvérek. Tudva levő, hogy mindíg a legnagyobb sötétség után jön el a világosság!Ésaiás próféta könyve 9. rész

  1. De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát.
  2. A nép, a mely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot; a kik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttök!

Az idők-készen állnak... az idők jelei is készen állnak... és a hívők, akiknek ezek adattak???
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2954
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1537 Dátum: 2017 Január 28, 20:48:47 »
Jóel próféta könyve 2. rész

1.    
Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen! Rémüljenek meg e föld minden lakói; mert eljő az Úrnak napja; mert közel van az.
2.    
Sötétségnek és homálynak napja; felhőnek és borulatnak napja; mint a hegyekre ráterülő alkonyat! Nagy és hatalmas nép, a milyen nem volt öröktől fogva és nem is lesz utána többé, nemzetségről nemzetségre.
3.    
Előtte tűz emészt, utána láng lobog; előtte a föld olyan, mint az Éden kertje, utána pedig kietlen pusztaság; meg sem menekülhet tőle semmi.
4.    
A milyen a lovak alakja, olyan annak alakja, és száguldoznak, mint a lovasok.
5.    
Rohannak a hegyek tetején, mintha hadi szekerek robognának; mintha tarlót emésztő láng ropogna; a milyen az ütközetre kész hatalmas nép.
6.    
Elrémülnek tőle a népek; minden arcz elsáppad.
7.    
Száguldoznak, mint a hősök, felhágnak a kőfalakra, mint a bajnokok; mindenik a maga útján halad, nem bontják meg soraikat.
8.    
Egymást nem szorongatják; mindenik a maga útján halad; néki rohannak a fegyvernek, és nem esik seb rajtok.
9.    
Betörnek a városba, futkároznak a kőfalon, felhágnak a házakra, betörnek az ablakokon, mint a tolvaj.
10.    
Reszket előttök a föld, és megrendülnek az egek; a nap és hold elsötétednek, a csillagok is bevonják fényöket.
11.    
És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora; mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. Bizony nagy az Úrnak napja és igen rettenetes! Ki állhatja ki azt?

Áldott testvérek. Ezen Prófécia, egy- ahogy azt szokás mondani: posztapokaliptikus jelenetet ír le.Vannak akik az szerint gondolkodnak, hogy ez egy eltervezett büntetése az Úrnak, de a folytatásban azt látják, hogy megtérés esetén, ez mégsem következik be...
Ez így-ebben a formában azonban nem igaz! A 31-es vers másról tanúskodik: 31.    
A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja.
Tehát nem marad el ez a borzalmas nap, hanem a megtérők miatt-halasztásra került. Ahogy arról Péter is írt: Péter Apostol II. levele 3. rész

1.    
Ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amelylyel a ti tiszta gondolkozástokat emlékeztetés által serkentgetem;
2.    
Hogy megemlékezzetek a szent prófétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és Megtartónak általunk, az apostolok által közölt parancsolatjáról:
3.    
Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, a kik saját kívánságaik szerint járnak,
4.    
És ezt mondják: Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert a mióta az atyák elhunytak, minden azonképen marad a teremtés kezdetétől fogva.
5.    
Mert kész-akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára;
6.    
A melyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett:
7.    
A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára.
8.    
Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő mint egy nap.
9.    
Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.
10.    
Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.
11.    
Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben,
12.    
A kik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, a melyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!
13.    
De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik.

Tulajdon képpen, ez a Joél-i prófécia ismétlődik meg a jelenések könyvében is, jelezve ezzel, hogy bizony ez így lesz:Jelenések könyve 9. rész

  1. Az ötödik angyal is trombitált, és látám, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adaték annak a mélység kútjának kulcsa.
  2. Megnyitá azért a mélységnek kútját: és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemenczének füstje; és meghomályosodék a nap és a levegőég a kút füstje miatt.
  3. A füstből pedig sáskák jövének ki a földre; és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak.
  4. És megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldelőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, a kiknek homlokukon nincsen az Istennek pecséte.
  5. És adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínoztassanak öt hónapig; és azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, mikor megmarja az embert.
  6. Annakokáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt; és kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük.
  7. A sáskáknak formája pedig hasonló vala a viadalhoz felkészített lovakhoz; és a fejökön mintegy aranyhoz hasonló koronák valának, és az orczáik olyanok valának, mint az emberek orczái.
  8. És olyan hajuk vala, mint az asszonyok haja; és fogaik olyanok valának, mint az oroszlánoknak.
  9. És olyan mellvértjeik valának, mint a vas mellvértek; és az ő szárnyaik zúgása olyan vala, mint a viadalra száguldó sok lovas szekerek zúgása.
  10. És skorpiókhoz hasonló farkuk vala és fulánkjuk; és a farkukban vala a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek öt hónapig.
  11. Királyukul pedig a mélység angyala vala felettök; annak a neve zsidóul Abaddon, görögül pedig Apollion, azaz Vesztő a neve.
  12. Az első jaj elmúlék; ímé ezután még két jaj következik.
  13. A hatodik angyal is trombitált, és hallék egy szózatot az arany oltárnak négy szarvától, a mely az Isten előtt van,
  14. Mondván a hatodik angyalnak, a kinél a trombita vala: Oldd el azt a négy angyalt, a ki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesnél van megkötve.
  15. Eloldaték azért a négy angyal, a ki el vala készítve az órára és napra és hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét.
  16. És a lovas seregek száma két tízezerszer tízezer vala; hallottam a számukat.
  17. És így látám a lovakat látásban, és a rajtuk ülőket, a kiknek tűzből és jáczintból és kénkőből való mellvértjeik valának; és a lovak feje olyan vala, mint az oroszlánok feje; és szájukból tűz és füst és kénkő jő vala ki.
  18. E háromtól öleték meg az emberek harmadrésze, a tűztől és a füsttől és a kénkőtől, a mely azoknak szájából jő vala ki.
  19. Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban; mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, a melyeknek fejeik vannak; és azokkal ártanak.
  20. A többi emberek pedig, a kik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany és ezüst és ércz és kő és fa bálványokat, a melyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak;
  21. És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngösségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból.

Tehát egy rettenetes nap leírása, ami nem más, mint az Úr haragjának napja. Ezt a napot a hívők természetesen epedve várják, és azt remélik ettől a naptól, hogy természetes szinten-nekik ez már a felüdülés idejének kezdete lesz.
Azonban van egy prófécia, mely kijózanítóan hat: Ámos 5,  18. Jaj azoknak, a kik kívánják az Úrnak napját! Mire való néktek az Úrnak napja? Sötétség az és nem világosság.
  19. Mintha valaki oroszlán elől szaladna, és medve bukkanna rá; vagy pedig bemenne a házba és kezét a falhoz támasztaná, és kígyó marná meg.
  20. Nem sötétség lesz-é az Úrnak napja és nem világosság?! Sötétség lesz az, s még hajnalfénye sem lesz.
  21. Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben.
  22. Még ha égőáldozatokkal áldoztok is nékem, sőt ételáldozataitokat sem kedvelem; kövér hálaáldozataitokra rá se tekintek.
  23. Távoztasd el tőlem énekeid zaját, hárfáid pengését sem hallgathatom.
  24. Hanem folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak.

Tehát itt vagyunk, és bizony vannak, akik néha-minden felszínes; fellengzős sallangtól mentesen-őszintén el mernek gondolkodni azon, hogy van-e; és ha igen, akkor mi a biztosíték arra,hogy az Isten ítélete elkerül,
hogy nem az Úr haragja-hanem az Úr öröme a jövő számára? és mivel az még nem is a vég-hanem a vég kezdete: Nem a kárhozat-hanem az Üdvösség?
Mivel az Ítélet elkerülésének kritériumaként: úgy a Próféták-mint az apostolok ( Pál; Péter; Jakov ) Az Igazságot-a tisztaságot-a kegyességet említik,Sokan elbátortalanodnak, hiszen mindenki aki a Szentségre törekszik-a hiányosságait látja csupán.
A Számunkra adatott mérce-maga a Messiás! Tekintve az Úr dicsőségét-Igazságát-szentségét... és amikor az ember magára néz ez után... nos ugye...
De hogy van az, hogy például Pál, mégis oly magabiztos tudott lenni az üdvre jutásában?
Hiszen ő mondta: II.Tim.4,6.    
Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott.
7.    
Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:
8.    
Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését...

Igazság koronája...az a bizonyos győzelmi koszorú... Honnan neki ez a magabiztosság vajon? Hiszen amit tanított: a tökéletesség-a szent élet fontossága-az Igazság követése... És az ember ha magára tekint ugye...
Valami baj van az alapokkal Testvérek... a hitünk alapjaival... A Hívők egy része azt a tanítást fogadta el, hogy vegye tudomásul hogy ő tökéletes-és ezért nem kell és nem is szabad tennie semmit!
egy másik része pedig azt propagálja,hogy az ő igazságának és szentségének a következménye az üdvre jutás...
nos mindkettő sántít... Pedig milyen világosan mondta Pál is és a többi apostol, és a Próféták, és maga az Úr, melynek konklúziója:
1: Újá születés nélkül lehetetlen Istennek tetszeni!
2; Gal 2,16   
Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből; Mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem.

ez utóbbinak látszólagos ellentmondása sejlik fel Jakabnál, miszerint : Jak 2,24   
Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből.

Tehát van itt egy látszólagos ellentmondás-de melyiknek hihetünk vajon? Mert fontos lenne a jót választani, hiszen nem kicsi a tét. Üdv-vagy kárhozat!
Először is: Meg kell vizsgálni, mi a hit?
Ugye erre a kérdésre a leg gyakoribb válasz: Zsidókhoz írt levél 11. rész

1.    
A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
2.    
Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek.
3.    
Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő...

oké ezt elhisszük, és akkor rendeben is lehetnénk csak... ( mindíg az a fránya "csak" )
Jakov mondja: Jak 2,19   
Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek.
szuper...ott vagyunk, ahol a part szakad. Namost vagy töröljük Jakov levelét, mert mindíg össze zavar minket, vagy... próbáljuk őket megérteni.
A Zsidó levél 11. fejezete, az Istenben való hitről beszél Testvérek, és ez alapja annak hogy Követjük is Istent-teljes odaszánással! Erre akkor jöhetünk ré, ha tovább olvassuk azt a fejezetet, és nem ragadunk le a harmadik versnél...
Jakab-péter-János is azt tanítja, ha hiszed hogy Ő van és Ő igaz... akkor kövesd is, teljes engedelemben!
Pál pedig konkretizál, hogy ne kerüljünk abba a zavart állapotba, ahol most vagyunk. ( nem sikerült neki)
Tehát amíg a többi apostol A Szentséget... azaz Az a törvény megtartását propagálja az által: Ha hiszel Benne ( Istenben) akkor engedelmeskedj is neki, vagyis: Tartsd meg az Örökkévaló Tanítását, mert ez által bizonyítod a Hitedet.
Addig Pál Konkretizál-orientál bennünket, hogy ne tévesszünk célt! Az ember hajlamos a maga érdemeit magasztalni... az ember-a hívó ember is hajlamos, hogy a maga igazságának-szentségének tulajdonítsa a későbbi Üdvösséget...
Csakhogy: Az ember-a hívó ember ha őszintén magára néz, ahogy már mondtam is: a saját sikertelenségeit-bukásait-érdemtelenségét... azaz a hiányosságait látja csupán. ( most az őszintékről beszélek, nem a hamis lelkesültekről.)
Viszont ha Istenre néz a hívő??? Ha Isten Igazságára tekint?
Isten mindenek előtt-és mindenek felett Igaz! Mózes V. könyve 32. rész

1.    
Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is számnak beszédeit!
2.    
Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a beszédem; mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra!
3.    
Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Istenünket!
4.    
Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!

Tehát az Isten Igaz és erre máshol is emlékeztet: IV.Mózes 23,19.    
Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é ő valamit, hogy meg ne tenné? Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?

Na ez az Igaz Isten ígérte meg, ha neki engedelmes életet élünk- akkor Irgalmába fogad bennünket. A mai kezdő kérdésre is ez a válasz: Van-e és ha van, mi a biztosíték arra, hogy nem a haragja vár ránk-hanem a vele való Békesség?
Jer 29,11   
Mert én tudom az én gondolatimat, a melyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek.
Ennek előfeltétele ugyan a Megtérés és az Engedelem, de nem azért mert a saját jóságunkban hiszünk, hanem azért: Mert Isten megígérte, ha az Ő után járunk, Üdvöt ad! És ebben volt az eleinknek a bizodalma, a meggyőződése! Ezért mertek vállani minden nehézséget-üldöztetést-kín halált-szenvedést...
Ezért nem féltek a test halálától. Mert Isten Megígérte-és Isten nem változtatja meg az adott szavát. Az ember ösztönösen fél a haláltól... az ember azt valahogy tudja, hogy utána már lehetetlen korrigálni-javítani-módosítani az eredményen. ezért szokták mondogatni: "még nem vagyok felkészülve-még nem vagyok kész..."
Hát hogy ez ne így legyen: Élj úgy ma-hogy holnap ne bánd a tegnapot! Ne magadban akarj biztos lenni-hanem Istenben, aki ígéretet tett!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2954
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1538 Dátum: 2017 Február 04, 21:24:27 »
V.Mózes 16,20.    
Igazságot, igazságot kövess, hogy élhess, és örökségül bírhasd azt a földet, a melyet az Úr, a te Istened ád néked.
21.    
Ne plántálj magadnak berket semmiféle fából, az Úrnak, a te Istenednek oltára mellé, a melyet készítesz magadnak.
22.    
Oszlopot se emelj magadnak, a mit gyűlöl az Úr, a te Istened.

Áldott Testvérek, erre az Igére még visszatérünk,hiszen fontosnak tartom eme Ige tisztázását, azonban addig is emlékeztetőül az elmúlt hét anyagára:
Talán emlékeztek hogy az elmúlt szombaton arról volt szó, hogy az Isten Igazságának ismeretében van a hívő ereje. Tudjuk hogy az Isten Igaz, tudjuk hogy az Isten ragaszkodik az Ígéretének megtartásához...
Tehát megbízhatunk Benne- Rá bízhatjuk magunkat.
Jeremiás próféta könyve 1. rész

1.    
Jeremiásnak, Hilkiás fiának beszédei, a ki az Anatótban, Benjámin földén lakó papok közül vala;
2.    
A kihez szóla az Úr Jósiásnak, az Ammon fiának, Júda királyának napjaiban, az ő uralkodásának tizenharmadik esztendejében;
3.    
Továbbá Jójakimnak, a Jósiás fiának, Júda királyának napjaiban, Sedékiásnak, a Jósiás fiának, Júda királyának egészen tizenegyedik esztendejéig, Jeruzsálem fogságba viteléig, a mi az ötödik hónapban vala;
4.    
Szóla pedig az Úr nékem, mondván:
5.    
Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé.
6.    
És mondék: Ah, ah Uram Isten! Ímé, én nem tudok beszélni; hiszen ifjú vagyok én!
7.    
Az Úr pedig monda nékem: Ne mondd ezt: Ifjú vagyok én; hanem menj mind azokhoz, a kikhez küldelek téged, és beszéld mindazt, a mit parancsolok néked.
8.    
Ne félj tőlök, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged! mond az Úr.
9.    
És kinyújtá az Úr az ő kezét, és megilleté számat, és monda nékem az Úr: Ímé, az én igéimet adom a te szádba!
10.    
Lásd, én e mai napon népek fölé és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, irts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj!
11.    
Szóla továbbá nékem az Úr, mondván: Mit látsz te, Jeremiás? És mondék: Mandulavesszőt látok én.
12.    
És monda nékem az Úr: Jól láttál, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt.

Ugye mindenek előtt, amit látunk: Egy komoly elhívása az Úr részéről- Jírmájá-nak. Talán vannak akik nem értik, miért annyira félelmes az, ha valakit ilyen szolgálatra hív az Örökkévaló?
Nos: adott egy ember, aki az egyik pillanatról a másikra- nagy horderejű kijelentések által hirdet ítéletet, ad tanácsot olyanoknak, akik bölcsebbnek-igazabbnak tartják magukat, az igazságot jobban ismerőknek,
de a legjobb esetben is: minimum egyenrangúaknak...
Tehát ilyenkor a kiválasztott-azonnal arra gondol, hogy nem veszik komolyan-sikertelen lesz, és azonnal el is utasítják őt.
Volt egyszer valaki, aki úgy viselkedett a hívők között, mint "Isten ostora"- és mindenkinek az Isten-elhatározott ítéletét hirdette-a kárhozatra jutást...
Kérdeztem tőle: Miért fordulsz így a Testvéreid ellen? Hiszen már az alapján is kárhoztatsz bárkit- hogy gyülekezethez-felekezethez-vagy országhoz tartozik... Miért teszed ezt? Jézus ezt tette???
Azt válaszolta: ő megkapta a Jeremiás 1-et-"rémába"... (!?) Szuper! Mondtam neki... és Ez lenne Jeremiás küldetése? Azt mondta hogy igen.
Pedeig nem!!! Mondtam: "9.    
És kinyújtá az Úr az ő kezét, és megilleté számat, és monda nékem az Úr: Ímé, az én igéimet adom a te szádba!
10.    
Lásd, én e mai napon népek fölé és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, irts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj!"

Te nem gyomlálsz, hanem irtassz és pusztítassz... ráadásul válogatás nélkül. De hol az építés és a plántállás? Jeremiás pedig miután hirdette az addigi életre az ítéletet-mutatott egy alternatívát a Jó- az Igaz életre... Az Isten Követését.
Hát ő azt nem tudja mi a jó alternatíva... ő csak ennyit tud. mondta... aztán eltűnt egy pár nap múlva. ( ez sok éve volt... még tart a reményem hogy egyszer újra találkozom vele, mert jó barátok voltunk...)
Szóval a történetünk első pillantásra azt láttatja: Egy kiválasztás zajlik éppen, és ami nem igazán tiszta az az: Mi ez a mandulavessző?
Nos a válasz az első Blikkben rejlik. Kiválasztás ugyan- de micsoda kiválasztás???
II.Mózes 4, 10. És monda Mózes az Úrnak: Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesenszóló sem tegnaptól, sem tegnap előttől fogva, sem azóta, hogy szólottál a te szolgáddal; mert én nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok.
  11. Az Úr pedig monda néki: Ki adott szájat az embernek? Avagy ki tesz némává vagy siketté, vagy látóvá vagy vakká? Nemde én, az Úr?
  12. Most hát eredj és én lészek a te száddal, és megtanítlak téged arra, a mit beszélned kell.
  13. Ő pedig monda: Kérlek, Uram, csak küldd, a kit küldeni akarsz.
  14. És felgerjede az Úr haragja Mózes ellen és monda: Nemde atyádfia néked a Lévi nemzetségből való Áron? Tudom, hogy ő ékesenszóló és ímé ő ki is jő elődbe s mihelyt meglát, örvendezni fog az ő szívében.
  15. Beszélj azért vele, és add szájába a beszédeket, és én lészek a te száddal és az ő szájával és megtanítlak titeket arra, a mit cselekedjetek.
  16. És ő beszél majd helyetted a néphez és ő lesz néked száj gyanánt, te pedig leszesz néki Isten gyanánt.

Áron tehát a "száj" volt-aki közvetítette az Isten Igéjét a nép felé... Ugyan ez a kiválaszttás történik meg újra, ám csak ezen a szinten marad, ez nem terjed ki a Főpap-i elhívásra. Hiszen mondja is az Örökkévaló: (Jer 7,16   
És te ne imádkozzál e népért, se jajszót, se könyörgést ne emelj érettök, és nálam közben ne járj; mert én meg nem hallgatlak téged!)
Ez is pont az Úr Igazságához köthető, hiszen Ő Mondja: II.Mózes 34,5.    
Az Úr pedig leszálla felhőben, és ott álla ő vele, és nevén kiáltá az Urat:
6.    
És az Úr elvonula ő előtte és kiálta: Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú.
7.    
A ki irgalmas marad ezeríziglen; megbocsát hamisságot, vétket és bűnt: de nem hagyja a bűnöst büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyedíziglen.

Az Ő ígérete volt az is, ha nem maradnak meg az Ő igazsága mellett- ha eltérnek az Ő Törvényétől...V. Mózes 28,15-68.
A Maiak egyetlen szerencséje, hogy innen-onnan vett tévelygések hatására-elmondtak egy imát-mint egy varázsigét... ami ráadásul nincs is a Szent tanban, Megfogadtak ugyan ezt-azt az Úrnak, de nem tudták azt sem, hogy mihez-Kihez térnek meg.
Erre vonatkozik Pál-gyakran emlegett mondása, miszerint: Apcsel 17,24.    
Az Isten, a ki teremtette a világot és mindazt, a mi abban van, mivelhogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik.
25.    
Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ád mindeneknek életet, leheletet és mindent;
26.    
És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejöket és lakásuknak határait;
27.    
Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikőnktől sem:
28.    
Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképen a költőitek közül is mondották némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk.
29.    
Mivelhogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az istenség.
30.    
E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek:
31.    
Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztá őt halottaiból.

Tehát újra: 30.    
E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek:
31.    
Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt...

Megítél tehát mindenkit egy Férfiú (-Jézus) által- Igazságban... Jel.19,11.    
És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és a ki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik.
12.    
És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az ő fején sok korona; az ő neve fel vala írva, a mit senki nem tud, csak ő maga.
13.    
És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten ígéjének neveztetik.
14.    
És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve.
15.    
És az ő szájából éles kard jő vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel; és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját.
16.    
És az ő ruháján és tomporán oda vala írva az ő neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura.

Hogy ez nem vonatkozik a "megtértekre"??? Dehogynem! Hiszen Jézus hányszor de hányszor beszél az ítéletről, amikor a benne hívők egy részét elutasítja magától...
pl.: Mt.7,21.    
Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.
22.    
Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?
23.    
És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők...

Az Igazság- az Igazság! És ha Ő Igaz, akkor nem fog senki kedvéért hazudni-és nem fogja a testi embert- Isten fiának mondani...
Pál is beszél erről: II.Kor.5,8.    
Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testből, és elköltözni az Úrhoz.
9.    
Azért igyekezünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, néki kedvesek legyünk.
10.    
Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.

És az Írások legvégén Jézus erről az ítéletről ujra bizonyságot tesz: Jel.22,11.    
A ki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és a ki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és a ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, szenteltessék meg ezután is.
12.    
És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz.
13.    
Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.

A 11-es vers, az életpálya lezárása-egy, az időtlenségbe-az örökkévalóságba kimerevített életkép, az elpecsételés pillanata. Az idők lezárásakor- ki miben találtott-abban is marad! Attól a pillanattól, már nincs lehetőség a módosításra.
Ez a pillanat a világ eddigi történelmében, a testi halál pillanata volt-van... de eljön az idő, amikor az Örökkévaló véget vet a világ eddigi formájának, és lesznek akik testben is megélik ezt a pillanatot...
Ez valójában már régóta hirdettetett, csak éppen nem vették komolyan akik hallották... erről beszél Ezekiél Próféta. ( Ez.18.)
Tehát hogy ha megismertük azt, hogy az Isten Igaz; ha megértettük hogy az Isten Igéje az Igazság; ha megértettük azt az Igazságot, hogy valójában csak egyetlen jó cselekedet létezik és ez nem más,mint az Isten szavának  ( Igéjének) követése...
Akkor két következtetést vonhatunk le-kötelesség gyanánt.
1; Én az Isten Igéje szerint fogok élni!
2; Elérhetővé kell tennem ezt-mások számára is!
Ez utóbbinak azonban kritériumai vannak!
1; Mózes V. könyve 4. rész

1.    
Most pedig hallgass ó Izráel a rendelésekre és végzésekre, a melyekre én tanítlak titeket, hogy azok szerint cselekedjetek, hogy élhessetek, és bemehessetek, és bírhassátok a földet, a melyet az Úr, a ti atyáitoknak Istene ád néktek.
2.    
Semmit se tegyetek az ígéhez, a melyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, a melyeket én parancsolok néktek.

Tehát csak és kizárólag az Ige hirdetése!
2; V.Mózes 16,20.    
Igazságot, igazságot kövess, hogy élhess, és örökségül bírhasd azt a földet, a melyet az Úr, a te Istened ád néked.
21.    
Ne plántálj magadnak berket semmiféle fából, az Úrnak, a te Istenednek oltára mellé, a melyet készítesz magadnak.
22.    
Oszlopot se emelj magadnak, a mit gyűlöl az Úr, a te Istened.

Azaz légy hiteles! Ha te nem az szerint élsz, akkor a beszédedben nem lesz erő! És ez a különbség sok mai Igehirdető, és az Úr hirdetése között-továbbá ez tesz különbséget sok tanító között.
Mt.7,28.    
És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az ő tanításán:
29.    
Mert úgy tanítja vala őket, mint a kinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.

Ezt a hatalom, a megélésből merítkezik. Ez az a bizonyos: "meggyőző erő" Valójában ez sem új, hanem már régtől fogva van hirdetve: Példabeszédek 4. rész

1.    
Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására.
2.    
Mert jó tanulságot adok néktek; az én tudományomat el ne hagyjátok.
3.    
Mert én atyámnak fia voltam, gyenge és egyetlenegy az én anyám előtt.
4.    
Tehát tanított engem, és mondá nékem: tartsa meg az én beszédemet a te elméd, hogy megtartván az én parancsolatimat, élj;
5.    
Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől.
6.    
Ne hagyd el azt, és megtart téged; szeresd azt, és megőriz téged.
7.    
A bölcseség kezdete ez: szerezz bölcseséget, és minden keresményedből szerezz értelmet.
8.    
Magasztald fel azt, és felmagasztal téged; tiszteltté tesz téged, ha hozzád öleled azt.
9.    
Ád a te fejednek kedvességnek koszorúját; igen szép ékes koronát ád néked...

Hogy Jézus is ezek alapján tanított-fel is jegyeztetett róla, hiszen írva van: Apostolok Cselekedetei 1. rész

1.    
Első könyvemet írtam, Theofilus, mindazokról, a miket kezdett Jézus cselekedni és tanítani...
Először tenni-azután hirdetni...

Van itt egy félre értés-ami tisztázásra szorul, azt gondolom: Tehát én azt állítottam, hogy a Szent tan, így a Próféták-az apostolok... mind azt tanították, hogy az Isten feltétlen követése, és az Istennek való feltétlen engedelem a záloga annak, hogy az Üdvösségre juthassunk...
( tudva azt, hogy nem a mi érdemünk, nem a mi jóságunk... hanem Istennek jó ígérete teljesedik be rajtunk, hiszen Isten ígérte azt, ha az Ő Rendeléseit megtartjuk, Ő Üdvre visz!)
Ellenben: Vannak akik azt tartják: " nem kell annyira komolyan venni az engedelmességet, hiszen Jézus azt is mondta: ha valaki mondjuk vét a parancsolat ellen, legfeljebb kissebb lesz a mennyek országában, de azért tehát ott van...
Nos ez így nem Igaz! Jézus nem ezt mondta!!!
Nézzük csak ezt az Igét: Mt.5,16.    
Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.
17.    
Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.
18.    
Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik.
19.    
Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.
20.    
Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.

Tehát nem azt mondta hogy: "aki megrontja a parancsolatokat... hanem azt: 19.    
Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.
Tehát ha valaki úgy tanít, hogy a legkissebb parancsolatok közül ront meg egyet, de taníja a teljességet... Vannak úgy nevezett "kis" parancsolatok-és vannak nagy Parancsolatok...
Így vannak bocsánatos bűnök ( vétek) ; és van az engedetlenség-ami halálos bűn! Mózes III. könyve 4. rész

1.    
Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
2.    
Szólj az Izráel fiainak, mondván: Ha valaki tévedésből vétkezik az Úrnak valamely parancsolata ellen, úgy a mint nem kellene cselekednie, és a parancsolatok közül valamelyiknek ellene cselekszik...
Testvérek: A Mózes harmadik könyvének 4. fejezete, az engesztelő áldozat törvénye, mint tudjuk! És ezzel kezdődik: "Ha valaki tévedésből vétkezik az Úrnak valamely parancsolata ellen..."
A Szándékosságra, nem volt és nincs is bocsánat!
A Következő alkalommal, a bűnökról fogunk beszélni...
Azonban addig még kimaradt valami nagyon fontos a mai anyagból: V.Mózes 16,20.    
Igazságot, igazságot kövess, hogy élhess, és örökségül bírhasd azt a földet, a melyet az Úr, a te Istened ád néked.
21.    
Ne plántálj magadnak berket semmiféle fából, az Úrnak, a te Istenednek oltára mellé, a melyet készítesz magadnak.
22.    
Oszlopot se emelj magadnak, a mit gyűlöl az Úr, a te Istened.

Ugye erről már elmondtuk: Tehát az Igazság követése a leg fontosabb az ember életében. Erről beszélt még a Prédikátor is: Préd.12,13.    
A bölcseknek beszédei hasonlatosak az ösztökéhez, és mint a szegek, erősen le vannak verve a gyülekezetek tanítóinak szavai; melyek egy pásztortól adattak.
14.    
Mindezekből, fiam, intessél meg: a sok könyvek írásának nincs vége, és a sok tanulás fáradságára van a testnek.
15.    
A dolognak summája, mindezeket hallván, ez: az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fődolga!
16.    
Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az.

És arról is szó esett, ha te mártudod az Igazságot, és éled is-akkor tedd elérhetővé mások számára is!
De mit nem szabad?!
21.    
Ne plántálj magadnak berket semmiféle fából, az Úrnak, a te Istenednek oltára mellé, a melyet készítesz magadnak.
22.    
Oszlopot se emelj magadnak, a mit gyűlöl az Úr, a te Istened.

Berek ültetése= liget létrehozása... azaz nem szabad csalogatni a hallgatóságot azzal, hogy az Igén kívül-más egyébbel teszed kívánatossá az együttlétet!
És az oszlop emelése pedig: Senki nem hirdetheti magáról az Istentől kapott javakat-minha az övé lenne, és nem követelheti meg a tiszteletet, mert azt az Isten munkálja ki másokban.
( egyébbként ezt is megígérte pl.: Ézsaiás 30, 20.    
És ad néktek az Úr kenyeret a keserűségben, és a nyomorban vizet, és nem kell többé elrejtőzködniök tanítóidnak, hanem szemeid tanítóidra néznek!
21.    
És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: ez az út, ezen járjatok; ha jobbra és ha balra elhajoltok. )

Tehát szemben a mai gyakorlattal, amikor a gyülekezetek tanítóinak többsége ( tisztelet a kivételnek), Megkövetelik a tiszteletet, és a legnagyobb tiszteletlenségnek tekintik azt, ha a hallgatóság visszakérdez, vagy meg kérdőjelez.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2954
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1539 Dátum: 2017 Március 04, 21:19:53 »
4Móz 15,29   
A benszülöttnek Izráel fiai között és a jövevénynek, a ki közöttök tartózkodik: egy törvényetek legyen néktek a felől, a ki tévedésből cselekszik.
Áldott Testvérek. Mózes harmadik könyvének 4. fejezete, ill.: negyedik könyvének 15.-fejezete, a bűnért való áldozatról szól. Azonban, és ez nagyon fontos: Tévedésból-azaz: Véletlenül elkövetett bűnökre rendeli az áldozatot!
Tehát a véletlen-és nem a szándékos bűnökre van az áldozati rend. Nézzünk pár példát a bűnökről, és azok következményeiről.:
IV.Mózes 15,29.    
A benszülöttnek Izráel fiai között és a jövevénynek, a ki közöttök tartózkodik: egy törvényetek legyen néktek a felől, a ki tévedésből cselekszik.
30.    
De a mely ember felemelt kézzel cselekszik, akár benszülött akár jövevény, az Urat illeti az szidalommal, vágassék ki azért az az ő népe közül;
31.    
Mivelhogy az Úrnak szavát megvetette, és az ő parancsolatját megszegte, kiirtatván kiirtassék az az ember, az ő hamissága legyen ő rajta.
32.    
Mikor pedig Izráel fiai a pusztában valának, találának egy férfiat, ki fát szedeget vala szombatnapon.
33.    
És elvivék azt, a kik találták vala azt fát szedegetni, Mózeshez és Áronhoz és az egész gyülekezethez.
34.    
És őrizet alá adák azt, mert nem vala kijelentve, mit kelljen vele cselekedni.
35.    
És monda az Úr Mózesnek: Halállal lakoljon az a férfi, kövezze őt agyon az egész gyülekezet a táboron kivül.
36.    
Kivivé azért őt az egész gyülekezet a táboron kivül, és agyon kövezék őt, és meghala, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek.

Ugye amire most figyelnünk kell: "30.    
De a mely ember felemelt kézzel cselekszik, akár benszülött akár jövevény, az Urat illeti az szidalommal, vágassék ki azért az az ő népe közül;
31.    
Mivelhogy az Úrnak szavát megvetette, és az ő parancsolatját megszegte, kiirtatván kiirtassék az az ember, az ő hamissága legyen ő rajta."

Tudjátok Testvérek-úgy van az, hogy sokan ringatják magukat oly hamis illúziókban, hogy áldott tudatlanság-meg: Hogy mi van a szívemben-azt senki nem tudja...Az, hogy valaki szombat napján fát szedeget-nos hogy is mondjuk: Vannak és
minden bizonnyal voltak is gondolatok, hogy ez az ember-ezért a dologért nem bűnös-hisz lehet hogy valakinek segített, lehet hogy fázott vagy mittomén. Ám az Örökkévaló a szívekbe lát, és Őt nem lehet megtéveszteni:
Zsolt 7,10   
Szünjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága és erősítsd meg az igazat; mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket.
Bár senki Isráél fiai közül nem mert ítéletet mondani ez ember felett, még Mózes sem, ezért az Ügyét az Örökkévaló elé vitték, és Ő tévedhetetlenül látta, mi volt ezen ember szívében. ( Szándékosság!)
Ez az ember, tudta hogy mit szabad-és mit nem, mert megtaníttatott erről. Tudta hogy mi a szombat. Ez az ember szándékosan rontotta meg az Örökkévaló törvényét, és a szándákosságra nem volt, és ma sincs engesztelés!
Nézzünk egy másik esetet:
IV.Mózes 35,9.    
És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
10.    
Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Mikor átmentek ti a Jordánon a Kanaán földére:
11.    
Válaszszatok ki magatoknak városokat, a melyek menedékvárosaitok legyenek, hogy oda szaladjon a gyilkos, a ki történetből öl meg valakit.
12.    
És legyenek azok a ti városaitok menedékül a vérbosszuló ellen, és ne haljon meg a gyilkos, míg ítéletre nem áll a gyülekezet elé.
13.    
A mely városokat pedig oda adtok, azok közül hat legyen néktek menedékvárosul.
14.    
Három várost adjatok a Jordánon túl, és három várost adjatok a Kanaán földén; menedékvárosok legyenek azok.
15.    
Izráel fiainak és a jövevénynek, és az ő közöttök lakozónak menedékül legyen az a hat város, hogy oda szaladjon az, a ki történetből öl meg valakit.
16.    
De ha valaki vaseszközzel úgy üt meg valakit, hogy meghal, gyilkos az; halállal lakoljon a gyilkos.
17.    
És ha kézben levő kővel, a melytől meghalhat, üti meg úgy, hogy meghal, gyilkos az; halállal lakoljon a gyilkos.
18.    
Vagy ha kézben lévő faeszközzel, a melytől meghalhat, üti meg úgy, hogy meghal, gyilkos az; halállal lakoljon a gyilkos.
19.    
A vérbosszuló rokon ölje meg a gyilkost; mihelyt találkozik vele, ölje meg azt.
20.    
Hogyha gyűlölségből taszítja meg őt, vagy szántszándékkal úgy hajít valamit reá, hogy meghal;
21.    
Vagy ellenségeskedésből kezével üti meg azt úgy, hogy meghal: halállal lakoljon az, a ki ütötte; gyilkos az; a vérbosszuló rokon ölje meg azt a gyilkost, mihelyt találkozik vele.
22.    
Ha pedig hirtelenségből, ellenségeskedés nélkül taszítja meg őt; vagy nem szántszándékból hajít reá akármiféle eszközt;
23.    
Vagy akármiféle követ, a melytől meghalhat, úgy ejt valakire, a kit nem látott, hogy meghal, holott nem volt ő annak ellensége, sem nem kereste annak vesztét:
24.    
Akkor ítéljen a gyülekezet az agyonütő között és a vérbosszuló rokon között e törvények szerint.
25.    
És mentse ki a gyülekezet a gyilkost a vérbosszuló rokonnak kezéből, és küldje vissza azt a gyülekezet az ő menedékvárosába, a melybe szaladott vala, és lakozzék abban, míg meghal a főpap, a ki felkenetett a szent olajjal.

Tehát a szándékos bűnre-nem maradhat el az ítélet! a véletlen bűneset azonban más elbírálás alá esik.

Mózes V. könyve 19. rész

1.    
Mikor kiírtja az Úr, a te Istened a nemzeteket, a kiknek földjét néked adja az Úr, a te Istened, és bírni fogod őket, és lakozol az ő városaikban és az ő házaikban:
2.    
Válaszsz ki magadnak három várost a te földeden, a melyet az Úr, a te Istened ád néked, hogy örököljed azt.
3.    
Készítsd meg magadnak az utat azokhoz, és oszszad három részre a te országod határát, a melyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül; azok arra valók legyenek, hogy minden gyilkos oda meneküljön.
4.    
Ez pedig a gyilkos törvénye, a ki oda menekül, hogy élve maradjon: A ki nem szándékosan öli meg az ő felebarátját, és nem gyűlöli vala azt azelőtt;
5.    
A ki például elmegy az ő felebarátjával az erdőre fát vágni, és meglódul a keze a fejszével, hogy levágja a fát, és leesik a vas a nyeléről, és úgy találja az ő felebarátját, hogy az meghal: az ilyen meneküljön e városok egyikébe, hogy élve maradjon.
6.    
Különben a vérbosszuló rokon űzőbe veszi az ő szívének búsulásában, és eléri, ha az út hosszú leend, és agyon üti őt, holott nem méltó a halálra, mivel azelőtt nem gyűlölte azt.
7.    
Azért én parancsolom néked, mondván: Három várost válaszsz magadnak.
8.    
Ha pedig az Úr, a te Istened kiterjeszti a te határodat, a mint megesküdt a te atyáidnak, és néked adja mind az egész földet, a melynek megadását megígérte volt a te atyáidnak;
9.    
(Hogyha megtartod mind e parancsolatot, megtévén azt, a mit én ma parancsolok néked, tudniillik, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és járj az ő utain minden időben): akkor e háromhoz szerezz még három várost.
10.    
Hogy ártatlan vér ne ontassék ki a te földeden, a melyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül, és hogy a vér ne legyen rajtad.
11.    
De hogyha lesz valaki, a ki gyűlöli az ő felebarátját, és meglesi azt, és reá támad és úgy üti meg, hogy meghal, és bemenekül valamelyikbe e városok közül:
12.    
Akkor az ő városának vénei küldjenek embereket, és vonják ki azt onnét, és adják azt a vérbosszúló rokon kezébe, hogy meghaljon.
13.    
Ne nézz reá szánalommal, hanem tisztítsd ki az ártatlan vérontást Izráelből, hogy jól legyen dolgod.
14.    
A te felebarátodnak határát el ne told, a mely határt az ősök vetettek a te örökségedben, a melyet örökölni fogsz azon a földön, a melyet az Úr, a te Istened ád néked, hogy bírjad azt.
15.    
Ne álljon elő egy tanú senki ellen semmiféle hamisság és semmiféle bűn miatt; akármilyen bűnben bűnös valaki, két tanú szavára vagy három tanú szavára álljon a dolog.
16.    
Ha valaki ellen gonosz tanú áll elő, hogy pártütéssel vádolja őt:
17.    
Akkor álljon az a két ember, a kiknek ilyen perök van, az Úr elé, a papok és a bírák elé, a kik abban az időben lesznek;
18.    
És a bírák vizsgálják meg jól a dolgot, és ha hazug tanú lesz a tanú, a ki hazugságot szólott az ő atyjafia ellen:
19.    
Úgy cselekedjetek azzal, a mint ő szándékozott cselekedni az ő atyjafiával. Így tisztítsd ki közüled a gonoszt;
20.    
Hogy a kik megmaradnak, hallják meg, és féljenek, és többször ne cselekedjenek te közötted ilyen gonosz dolgot.
21.    
Ne nézz reá szánalommal; lelket lélekért, szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért.

Beszéljünk akkor a bánökről-illetve a bűnnel terhelt emberek besorolásáról:
Általánosságban, a bűn a Héberben: Avera. ez a tényt szögezi le-mint Bűn. nem mérlegel.
Három csoportja van a bűnós embereknek
1; B'mezid- akik szándékosan követnek el bűncselekményt. ezek azok, akik a legsúlyosabb ítélet alá esnek. Az ő esetük valójában kimeríti a lázadás bűntettét.
2; B'shogeg- akik véletlenül követtek el bűnt, ide tartozhat a meggondolatlanság,felelőtlenség.
3; Tinok shenisbá- ők azok, akik nem taníttatak meg a törvényre-nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között, nincsenek tisztában a tettük következményeivel.( talán nem véletlen, de ebbe a csoportba tartoznak azok is, akik nem érték el az értelem megnyílásának korát, illetve soha nem is érik el azt. (gyermekek-mentális betegek) )
Ezekből adódóan, a bűnök is három kategóriába sorolhatóak.
1; Pesha ill. Mered. Pesha= szándékosságból elkövetett bűn-ill. Mered= Lázadás, amikor is az Örökkévaló Parancsainak szándékos megszegéséről beszélünk.
2; Avon. - általános romlottság-testies bűnök olyan mint: paráznaság vagy érzéki ill. érzelmi bűnök, melyek szintén akaratlagosak-de nem Isten elleni lázadásból adódóan.
3; Cheit- Véletlen, vagy tudatlanságból elkövetett bűnök.

Tehát láthatjuk: Vannak halálos illetve nem halálos bűnök. Ahogy erről János is szót ejt: 1Jn 5,16   
Ha valaki látja, hogy az ő atyjafia vétkezik, de nem halálos bűnt, könyörögjön, és az Isten életet ad annak, a ki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn; nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön.

Van egy oly nézet, miszerint egyetlen halálos bűn van, ami pedig a Szentlélek káromlása. Mindez ebből adódóan:
Mt.12,31.    
Azt mondom azért néktek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek.
32.    
Még a ki az ember Fia ellen szól, annak is megbocsáttatik; de a ki a Szent Lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik.

Nézzük meg, Jézus ezen mondatának eredőjét: Ézsaiás 5,20.    
Jaj azoknak, a kik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; a kik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!

Tehát a jót-rossznak állítani; a világosat-sötétségnek. És láthatjuk is Jézus esetén- az Isten lelkének munkáját-Jézus vádlói-démoni erőnek tudták be, tehát a Jót-rossznak mondták.
Mint amikor valaki lázad Isten ellen, és magában, vagy akár fennhangon azt mondja valamire-amiről az Örökkévaló azt mondta hogy rossz és tilos- szóval azt mondja: ez jó és szabad... Na ez a szándékosság-lázadás és megbocsáthatatlan bűn, amire nem volt engesztelés rendelve, és azóta sincs!

Figyeljük meg, hogy az Újszövetségben is mennyire így van ez: Ez.36,24.    
És fölveszlek titeket a pogányok közül, s egybegyűjtelek titeket minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre.
25.    
És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket.
26.    
És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.
27.    
És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.
28.    
És laktok azon a földön, melyet adtam atyáitoknak, és lesztek nékem népem s én leszek néktek Istenetek.

Ez ugye az Újszövetség ígérete, és azt találjuk hogy: Az Örökkévaló az Új szív és új lélek által azt éri el bennünk, hogy: ?  ... 26.    
És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.
27.    
És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

De akár lássunk egy másik próféciát az Újszövetségi időkről: Jer.31,29.    
Ama napokban nem mondják többé: Az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásott el bele.
30.    
Sőt inkább kiki a maga gonoszságáért hal meg; minden embernek, ki megeszi az egrest, tulajdon foga vásik el bele.
31.    
Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával.
32.    
Nem ama szövetség szerint, a melyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, a melyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Égyiptom földéből, de a kik megrontották az én szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt mondja az Úr.
33.    
Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.

ugye ez is ugyan arról tesz bizonyságot...
Tehát mint már mondtam: vannak akik azt gondolják, hogy a gondolatban elkövetett bűnök-minhogy nem történnek meg, nem számít bűnnek...
figyu: Péld 16,30   
A ki behúnyja szemeit, azért teszi, hogy álnokságot gondoljon; a ki összeszorítja ajkait, már véghez vitte a gonoszságot.
hja hogy ez már nem számít?
akkor ez?
Mt.5,27.    
Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál!
28.    
Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.
29.    
Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.
30.    
És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék...

Egész valónkat adtuk az Örökkévalónak, és ebbe beletartoznak az érzelmeink és a gondolataink is. Mt 9,4   
És Jézus, látva az ő gondolataikat, monda: Miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben?
Végezetül: II.Kor.5,10.    
Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2954
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1540 Dátum: 2017 Március 18, 21:18:25 »
Galátziabeliekhez írt levél 5. rész

  1. Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.
  2. Ímé, én Pál mondom néktek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ.
  3. Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, a ki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani.
  4. Elszakadtatok Krisztustól, a kik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek.
  5. Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.
  6. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.
  7. Jól futottatok; kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak?
  8. Ez a hitetés nem attól van, a ki titeket hív.
  9. Kis kovász az egész tésztát megkeleszti.
  10. Bizodalmam van az Úrban ti hozzátok, hogy más értelemben nem lesztek; de a ki titeket megzavar, elveszi az ítéletet, bárki legyen.
  11. Én pedig atyámfiai, ha még a körülmetélést hirdetem, miért üldöztetem mégis? Akkor eltöröltetett a kereszt botránya.
  12. Bárcsak ki is metszetnék magukat, a kik titeket bujtogatnak.
  13. Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.
  14. Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
  15. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészszétek.
  16. Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.
  17. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok.
  18. Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.
  19. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.
  20. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,
  21. Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.
  22. De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
  23. Az ilyenek ellen nincs törvény.
  24. A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.
  25. Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.
  26. Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők.

Áldott testvérek, a ma esti alkalommal, ezen fejezet tanulságán induljunk el, és figyeljük meg az érdekes párhuzamokat-és ezekben a párhuzamokban azt a veszélyes csapdát, ami sokakat megtévesztett már az idók folyamán.
Elsőként vegyük-ezen fejezet első 11, versét:
Galátziabeliekhez írt levél 5. rész

  1. Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.
  2. Ímé, én Pál mondom néktek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ.
  3. Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, a ki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani.
  4. Elszakadtatok Krisztustól, a kik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek.
  5. Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.
  6. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.
  7. Jól futottatok; kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak?
  8. Ez a hitetés nem attól van, a ki titeket hív.
  9. Kis kovász az egész tésztát megkeleszti.
  10. Bizodalmam van az Úrban ti hozzátok, hogy más értelemben nem lesztek; de a ki titeket megzavar, elveszi az ítéletet, bárki legyen.
  11. Én pedig atyámfiai, ha még a körülmetélést hirdetem, miért üldöztetem mégis? Akkor eltöröltetett a kereszt botránya.

Többen úgy értelmezik-Pál levelének ezen fejezetét, hogy Pál a törvény ellen beszél, és a törvény megtartását-a Messiás megtagadásával, azaz,a kárhozattal azonosítja.
Namost ha a Szentírás többi részét nem olvassuk-úgy mint: Tóra; úgy mint: Tanach;úgy mint: a szinoptikusok ( Evangéliumok) és egyébb levelek+ Jelenések 21-22.
Akkor nyilván, valóban ez a tanulság vonható le, Pál eme leveléból... de mivelhogy nem erről van szó, mert igenis a teljes Szentírást olvassuk, tudjuk hogy nem erről van szó, tehát inkább igyekezzünk megérteni ezen írást.
Vegyük kezdésként ezen levél-leg jellemzőbb mondatát: "3. Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, a ki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani.
  4. Elszakadtatok Krisztustól, a kik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek."
Ugye ezen sorok olvasásakor alakulhat ki az a nézet, miszerint a törvény rossz... ( a jót rossznak mondani ugye...) mert ugye szintén ez a Pál mondja: Rm 7,12   
Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó.
Tehát akkor van itt nekünk ez a dilemma ugye, miszerint Pál az egyik levelében a törvényt jónak mondja-míg a másikban halálosnak...
Gyakorta szokásuk némelyeknek a törvényról úgy vitatkozni, hogy nem is ismerik a törvényt...
Nézzük a kiemelés megértésének kulcsaként újra a figyelmet nem kapott fontos részt:  "3. Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, a ki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani."
szűkítve pedig: "köteles az egész törvényt megtartani."
Az egész törvényt tehát...
Nos a Mispátim, azaz a Törvények egészen pontosan, mindenre kiterjedően adattak Istentől, és ezeknek van időben és időre szóló vonzatuk is...
például olyanok, mint: Mózes V. könyve 26. rész

1.    
Mikor pedig bemégy arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül, és bírni fogod azt, és lakozol abban:...

A Törvény még a pusztai vándorlás során adatott, de ezek nagy része, már a Szentföldön való élés és megmaradás záloga. A Törvény tartalmaz tehát úgy nevezett: "polgári törvényt; büntető törvényt; földművelési utasításokat is...
de, és ami a mai alkalommal számunkra az értés miatt nagyon fontos: A Szenthelyre vonatkozó törvényt is!
V.Mózes 12,13.    
Vigyázz, hogy a te egészen égőáldozataidat ne áldozzad minden helyen, a melyet meglátsz;
14.    
Hanem azon a helyen, a melyet kiválaszt az Úr a te törzseid közül valamelyikben: ott áldozzad a te egészen égőáldozatidat, és ott cselekedjél mindent, a mit én parancsolok néked.

Áldott testvérek: Biztos vagyok abban, hogy nem elrejtett dolog az előttetek, hogy a Messiás halála-feltámadása és a templom lerombolása között-mintegy 37 év telt el, és ezen időszakban még nagyonis élt a Szenthelyre vonatkozó törvény is.
"ott áldozzad a te egészen égőáldozatidat, és ott cselekedjél mindent, a mit én parancsolok néked."
Az egész törvény pedig magábafoglalta az áldozati rendet is-alkalmanként és az esetenként szükségeseket is. De az is tudva levő, ha valaki Messiáshívő létére, bűnért való áldozatot mutat be, az megtagadja a messiást egyúttal. Na ez baj!
Hogy Pálnak mennyire nem a körülmetéléssel volt baja, azt mi sem jellemzi jobban annál, mint az, hogy ő maga metélte körül-Timóteust például.
Ám ha valakit nem az Apostolok egyike metél körül-hanem Izraelita, az Izraelitaként is tanítja az illetőt, és nem mulasztja el, az áldozati rendere kötelezni, az általa körülmetélt személyt.
Tehát ezen, a mintegy 37 év, rendkívül vékony jég volt a frissen megtértek számára-pontosabban: azon újonan megtértek számára, akik a nemzetekből tértek meg.
Hogy bonyolítsuk a dolgot, ezen időszak alatt, az Apostolok így tehát Pál is jártak a Templomba ( Béjthamikdásh ) ... ez pedig megtévesztő lehetett a hitben még instabil keresztények számára.
Tehát a mindent-vagy semmit alapon működhetett sokaknál a dolog. Bár az apostolok is jártak templomba, de ők már nyilván nem áldoztak, hiszen a tökéletes engesztelő áldozat vére-mely örök időkre elhat, már kifolyt. és nyilván nem fizettek többé tizedet sem,
tudva azt, hogy a tized a közbenjáróknak rendeltetett az Örökkévalótól, és értük kizárólag a Messiás a közbenjáró-jelezve ezzel, hogy már nem az Áron-i Főpapság és nem a Lévita-i rend ideje és szidrája vonatkozik, hanem a Melki Cedek-i ( Igazság Királya) és a Krályi Főpapság
ideje és szidrája (rendje).
" 12. Bárcsak ki is metszetnék magukat, a kik titeket bujtogatnak. "
Ezt a verset,külön szeretném a mai alkalommal kezelni, mert ez kapocsként köti össze az ót-és az újat, hiszen vonatkozik mindkét időszakra.
Biztos vagyok abban, hogy már ti is látjátok, hogy Pál levelének ezen fejezete, a templom (ok) ról és időkre való rendelésükről, illetve egyesek számára, az esetleges buktatóiról szól!
Mielőtt a galata 5-el folytatnánk, szintén Páltól szeretnék idézni-mintegy sorvezetőként, hogy egyértelművé váljon a folytatás:
2Kor 6,16   
Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek.

Ezek után a folytatás: Gal.5, 13. Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.
  14. Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
  15. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészszétek.
  16. Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.
  17. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok.
  18. Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.
  19. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.
  20. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,
  21. Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.
  22. De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
  23. Az ilyenek ellen nincs törvény.
  24. A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.
  25. Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.
  26. Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők.

Áldott Testvérek, hogy a folytatás teljesen érthetővé váljon, most picit szélesebb kört kell leírnunk...
Tehát a Templomokról van szó,ezt számszerűsítenünk is kell, hogy esetleges-további félreértéseket is korrigálhassunk.
Van egy prófécia-Páltól ( aki valójában Rav Saul-vagy nevezhetnénk akár Saul rabbinak is)
Thessalonikabeliekhez írt II. levél 2. rész

  1. Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve,
  2. Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja.
  3. Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,
  4. A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.
  5. Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, a mikor még ti nálatok valék?
  6. És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért csak a maga idejében fog az megjelenni.
  7. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.
  8. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;
  9. A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,
  10. És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre.
  11. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;
  12. Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban...

Erre a "próféciára" alapozva robbant be a közfelfogásba a nézet, miszerint a harmadik templomot az antikrisztus fogja felépíteni, és ő is ül be abba...
Talán elsőként számoljunk picit ( nem nehéz ez a számítás.)
Az első Templomot: Salamon Építette fel-Dávid útmutatása szerint. Majd ez leromboltatott a Babilon-i fogság idején-azután HELYRE ÁLLÍTTATOTT! Tehát nem új templom lett-hanem a régit-azaz az elsőt állították helyre!
A Második Templomot Heródes gádol ( Nagy Heródes ) építtette, annak fejében, hogy az Izraeliták elfogadják őt Izráél törvényes királyaként, ( ő valójában Edomita volt, tehát nem is lehetett volna Izráél királya. Királyi Törvény: V.Móz.17,14-15 !!!; illetve még az volt az ára, hogy egy
egészen szerény előnevet is kapjon az izráelitáktól, egy bagatel: "Nagy"-ot... így lett ő: Heródes Gadol.)
Ez tehát a második Templom lett, és ez állt a Messiás megjelenésekor is: JN.2,17.    
Megemlékezének pedig az ő tanítványai, hogy meg van írva: A te házadhoz való féltő szeretet emészt engem.
18.    
Felelének azért a zsidók és mondának néki: Micsoda jelt mutatsz nékünk, hogy ezeket cselekszed?
19.    
Felele Jézus és monda nékik: Rontsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt.
20.    
Mondának azért a zsidók: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt megépíted azt?
21.    
Ő pedig az ő testének templomáról szól vala.
22.    
Mikor azért feltámadt a halálból, megemlékezének az ő tanítványai, hogy ezt mondta; és hivének az írásnak, és a beszédnek, a melyet Jézus mondott vala.

És mindjárt ebben az idézetben a kulcs a továbbiakhoz-azaz a harmadik Templom építéséhez: tehát a Harmadik Templomot nem az Antikrisztus építi fel a jövőben-hanem a Messiás őpítette fel a maga testében-ami az egyház!
Ez az egész félreértés, egy meg nem értett prófécián és az Izraeliták-azon törekvéséből adódik, hogy felépülhessen a harmadik templom... ( de könyörgöm: ők nem ismerték fel Jézusban a megígért Messiást...)
Tehát eddig, három templom építtetett, és ezek közül kettő-emberi kéz által-a harmadik pedig: Lélek által. Ez hogy Lélek által épült-fontos jelentéssel bír, a továbbiakhoz.
Minden ami testi-vagy testből ered, az romlandó! Nem az örökkévalóságnak van, nem is örökölheti az örökkévalóságot.
Pál mondja: I Kor.15,50. Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.
Tehát ennek a harmadik templomnak kell a tökéletesnek-azaz a mi esetünkben a véglegesnek lennie... ( Az iraeliták-akik nem ismerték fel még !!! Jézusban a megígért Messiást, nyilván szükségük lenne a templomra-hogy a teljes törvényt megélhessék-de az ő törekvéseik, nem függenek össze a miénkel.)
Hogy hogyan értelmezzük akkor Pál szavait, miszerint: II.Thessz.2, 3. Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,
  4. A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.
  5. Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, a mikor még ti nálatok valék?
  6. És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért csak a maga idejében fog az megjelenni.

Nos elsőként is, nézzük a lényegi részt, ami elvezethet a megértéshez: "6. És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért csak a maga idejében fog az megjelenni."
Erről az az általános felfogás, hogy a Szentlélek az, aki visszatartja a ... ? kit is?
Mielőtt kiegyenesíteném azt a kérdőjelet- jelezném, hogy az új szövetségi írásokban nincs semmi új-hanem az eleve megmondottak teljesednek be!
Van egy Prófécia erről, mely pontos leírést ad arról-aki megvonatik: Ám.8, 11. Ímé, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után.
  12. És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg.

Tehát akkor nem a Szentlélek-hanem az Ige az ami visszatrtja a ...? kit is?
A Válasz pedig: Az Isten Igéje! De elismerem, hogy ez a Szentlélekről is szól, de a sorrend a fontos! Hiszen az általános felfogással ellentétben, a Szentlélek nem azért adatott, hogy zsonglőrködjenek vele-( futkosás-csilláron hintátzás-röhögés-nyihogás és kukorékolás...)
hanem : Jn.14, 23. Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
  24. A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem.
  25. Ezeket beszéltem néktek, a míg veletek valék.
  26. Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.

Jn.15, 26. Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.
  27. De ti is bizonyságot tesztek; mert kezdettől fogva én velem vagytok.

Jn.16, 7. De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vígasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok.
  8. És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében:
  9. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem;
  10. És igazság tekintetében, hogy én az én Atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem;
  11. Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett.
  12. Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok.
  13. De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.
  14. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.
  15. Mindaz, a mi az Atyáé, az enyém: azért mondám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek.

...hja... pont a lényeg maradt volna le? Akkor mondanám is: Jézus az Örökkévaló Testté lett Igéje! Tehát Jézusról-mint az Isten Igéjéról tesz bizonyságot a Szentlélek!
"véletlenül" erről is van egy Prófécia: Ezekiél 36,  24. És fölveszlek titeket a pogányok közül, s egybegyűjtelek titeket minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre.
  25. És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket.
  26. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.
  27. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

Namost a Pál-i próféciában jelzett szakadás ( II Thessz 2,3)- Pontosan a Zsidó apostok Ige tanítésétól való szakadást jelzi, aminek előfutáraként megjelent egykor Diotrefesz-aki úgy gondolta: "tudnám én ezt jobban is csinálni mint ők..." és sokakat el is vitt az egészséges tudománytól- aztán a katolicizmus folytatta a sort, mostmeg a többi önjelölt "énmegaszondom"...
Amikor és attól a pillanattól ezek a tévtanítók kezdték (kezdik) meg áldatlan tevékenységüket, valójában nem történik semmi más, mint a régi folytatása- tehát az antikrisztus ül be mint isten-az Isten templomába, és isten gyanánt mutatja magát...
Az a régi, amit a B'resit könyvében is olvasunk: I Mózes 3, 1. A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?
  2. És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;
  3. De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.
  4. És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;
  5. Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.
  6. És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék.

Ugye a név, mint antikrisztus jelentése: Isten Igéje ellen- vagy Isten Igéje helyett...
Na ezért mondja az Ige: Mózes V. könyve 4. rész

  1. Most pedig hallgass ó Izráel a rendelésekre és végzésekre, a melyekre én tanítlak titeket, hogy azok szerint cselekedjetek, hogy élhessetek, és bemehessetek, és bírhassátok a földet, a melyet az Úr, a ti atyáitoknak Istene ád néktek.
  2. Semmit se tegyetek az ígéhez, a melyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, a melyeket én parancsolok néktek.

( valójában erről szól a régi bölcsesség: Ne adj helyet az ördögnek)

Amikor tehát, az antikrisztus nyomán-a tévtanítók tanítanak-akkor kerül a test vagyis az egó, a figyelem központjába. Valójában az antikrisztus nem másra-hanem csakis az egóra hívja fel a figyelmet.
 és ebből adódóan folytatja Pál:

Gal.5, 13. Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.
  14. Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
  15. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészszétek.
  16. Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.
  17. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok.
  18. Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.
  19. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.
  20. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,
  21. Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.
  22. De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
  23. Az ilyenek ellen nincs törvény.
  24. A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.
  25. Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.
  26. Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2954
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1541 Dátum: 2017 Március 25, 21:05:23 »
II,Mózes 2, 23. És lőn ama hosszú idő alatt, meghala az Égyiptom királya, Izráel fiai pedig fohászkodnak vala a szolgaság miatt, és kiáltnak vala és feljuta a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez.
  24. És meghallá Isten az ő fohászkodásukat és megemlékezék Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött szövetségéről.
  25. És megtekinté Isten az Izráel fiait és gondja vala rájok Istennek.

Van egy régi mondás: " Mindíg a napfelkelte előtt van a legnagyobb sötétség és ekkor van a leg hidegebb."
Ez az az idő, amikor minden teremtmény- legyen az ember vagy állat- kelet felé kémlel, és várja a napfelkeltét,hogy a sötétség eloszoljon, és a felkelő nap-átmelegítsen.
Tudjátok Testvérek-úgy van az, hogy a Zsidók első és legszentebb imája- a S'má Yisráél. Ez a hajnali ima,amikor is várják azt a pillanatot, amikor a Tálesz-en, levő fekete ( vagy kék) sávot, már kontraztosan meg lehet különböztetni a fehértől.
Ekkor hangzik tehát el, a S'má Yisráél Ima. ( V.Mózes 6,5)

Visszatérve a kezdő Ige szakaszunkhoz, az előzményekből, ami az I Mózes 15-ig nyúlnak vissza-tudjuk hogy a nép-rabszolgaságból való szabadulásának-Az Örökkévaló ígérete szerint, itt volt az ideje.
Ám vakok lennénk, ha nem vennénk észre azokat a kritériumokat, amik (mintegy) beindították az Örökkévaló Ígéreteinek beteljesedését.
Tudjátok Testvérek, van egy Igerész a Szent tanban, aminek megértéshez-14 évet kellett várnom...
Királyok I. könyve 1. rész

  1. Mikor pedig megvénhedt és megöregedett Dávid király, bár leplekkel takargatták be, mégsem bírt felmelegedni...

Dávid ekkorra betelt az élettel, és ezen a világon már minden iránt elvesztette az érdeklődését. Kizárólag Isten volt figyelmének középpontjában.( észre kell venni-hogy nem Dávid próbálkozott a melegedés lehetőségeivel, hanem mások próbálták azt elérni nála.
Dávid ebben teljesen passzív volt, hiszen olvassuk is: I Kir.1,  2. És mondának néki az ő szolgái: Keressenek az én uramnak, a királynak egy szűz leányt, a ki a király körül legyen, és őt ápolja, aludjék karjai között, és melegítse fel az én uramat, a királyt.
  3. Keresének annakokáért egy szép leányt Izráelnek minden határiban; és találák a Súnem városából való Abiságot, a kit el is hozának a királyhoz.
  4. És a leány igen szép volt, és a királyt ápolta és szolgált néki. De a király nem ismeré őt. (!!!)
Hogy miért volt passzív az már érthető, de miért hagyta hogy mások megpróbálják őt melegíteni? Nos Ahogy ezt Pál mondja: Fil.1, 21. Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.
  22. De ha e testben való életem munkámat gyümölcsözteti: hogy melyiket válaszszam, meg sem mondhatom.
  23. Mert szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb;
  24. De e testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek. 
Valószínűleg ezért mondja ismét: II.Kor.15, 6. Azért mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy e testben lakván, távol vagyunk az Úrtól.
  7. (Mert hitben járunk, nem látásban);
  8. Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testből, és elköltözni az Úrhoz.

Hogy hol kapcsolódnak ezek a mi, alap történetünkhöz? Nos úgy, hogy az Izráel népe is, egy ideig-igen jól érezte magát Micráimban, de eljött az idó, amikor észrevették hogy rabszolgák lettek, és eljutottak arra a pontra, amikor elegük lett az ottlétből.
És ekkor...(?)  mi is történt? Nem azt olvassuk, hogy: És számonkérték az Örökkévalót, hiszen már 400 évvel azelőtt megígérte hogy kivezeti őket a szolgaságból...hanem azt olvassuk: "II,Mózes 2, 23. És lőn ama hosszú idő alatt, meghala az Égyiptom királya, Izráel fiai pedig fohászkodnak vala a szolgaság miatt, és kiáltnak vala és feljuta a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez.
  24. És meghallá Isten az ő fohászkodásukat és megemlékezék Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött szövetségéről.
  25. És megtekinté Isten az Izráel fiait és gondja vala rájok Istennek.

Tehát nem lázadoztak-nem szöktek, hanem Imában emlékeztették az Örökkévalót...
És ezután minden ment olajozottan, mint a karikacsapás? Nos nem ezt látjuk a történetben, hanem épp ellenkezőleg! Izrael fiainak ekkor lett a legnehezebb a szolgaság időszaka. Egyre többet követeltek tőlük, egyre nehezebb körülmények között.
Egyre élhetetlenebb lett számukra a szolgaság. Ez több dolgot is lefed.
1; E világ akkor tekint ránk ellenségként-amikor Isten felé fordulunk!
2; Minél kézzel foghatóbb e világ gyűlölete irányunkban- annál élesebb az elhatárolódás e világtól bennünk! / Jn.17, 6. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, a kiket e világból nékem adtál: tiéid valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották.
  7. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, a mit nékem adtál:
  8. Mert ama beszédeket, a melyeket nékem adtál, ő nékik adtam; és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem.
  9. Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, a kiket nékem adtál, mert a tiéid.
  10. És az enyémek mind a tiéid, és a tiéid az enyémek: és megdicsőíttetem ő bennök.
  11. És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, a kiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!
  12. Mikor velök valék a világon, én megtartám őket a te nevedben; a kiket nékem adtál, megőrizém, és senki el nem veszett közülök, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön.
  13. Most pedig te hozzád megyek; és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magokban.
  14. Én a te ígédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
  15. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
  16. Nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
  17. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.
  18. A miképen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra;
  19. És én ő érettök oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. /

És végezetül: Ebből a világból (szolgaság földje), amit a Szentírás Egyiptomnak nevez: Nem ki andalognunk kell, hanem egyenesen ki robbannunk- mint pezsgős üvegből a dugó! ( futni-menekülni...)
Most ugrunk egyet térben és időben, és itt állunk a tengernél...
Előttünk a tenger, mint a dac-a közöny- a közönbösség vastag és nagy takarója, mely behatárolja a világ érdekeit-és eközben elrejti az Örökkévaló teremtésének mélységeit...
hátunk mögött pedig a világ istentelen rendjének katonái, akik azokat akik nem illenek bele a világ képbe-ki akarják irtani... Két lehetőség tűnik fel előttünk: Belefulladunk a közönybe a közönbösségbe, vagy leszámolnak velünk...
Cirka ez fogalmazódik meg a történetben is: Mózes II. könyve 14. rész

  1. És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
  2. Szólj az Izráel fiainak, hogy forduljanak vissza és üssenek tábort Pi-Hahiróth előtt, Migdol között és a tenger között, Baál-Czefón előtt; ezzel átellenben üssetek tábort a tenger mellett.
  3. Majd azt gondolja a Faraó az Izráel fiai felől: Eltévelyedtek ezek e földön; körülfogta őket a puszta.
  4. Én pedig megkeményítem a Faraó szívét, és űzőbe veszi őket, hogy megdicsőíttessem a Faraó által és minden ő serege által és megtudják az Égyiptombeliek, hogy én vagyok az Úr. És úgy cselekedének.
  5. És hírül vivék az égyiptomi királynak, hogy elfutott a nép, és megváltozék a Faraónak és az ő szolgáinak szíve a nép iránt és mondának: Mit cselekedtünk, hogy elbocsátottuk Izráelt a mi szolgálatunkból!
  6. Befogata tehát szekerébe és maga mellé vevé az ő népét.
  7. És vőn hatszáz válogatott szekeret és Égyiptom minden egyéb szekerét és hárman-hárman valának mindeniken.
  8. És megkeményíté az Úr a Faraónak, az égyiptomi királynak szivét, hogy űzőbe vegye az Izráel fiait; Izráel fiai pedig mennek vala nagy hatalommal.
  9. És az Égyiptombeliek utánok nyomulának és elérék őket a tenger mellett, a hol táboroznak vala, a Faraónak minden lova, szekere, meg lovasai és serege Pi-Hahiróth mellett, Baál-Czefón előtt.
  10. A mint közeledék a Faraó, Izráel fiai felemelék szemeiket, és ímé az Égyiptombeliek nyomukban vannak. És nagyon megfélemlének s az Úrhoz kiáltának az Izráel fiai.
  11. És mondának Mózesnek: Hát nincsenek-é Égyiptomban sírok, hogy ide a pusztába hoztál minket meghalni? Mit cselekedél velünk, hogy kihoztál minket Égyiptomból?
  12. Nem ez volt-é a szó, a mit szóltunk vala hozzád Égyiptomban, mondván: Hagyj békét nékünk, hadd szolgáljunk az Égyiptombelieknek, mert jobb volt volna szolgálnunk az Égyiptombelieknek, hogynem mint a pusztában halnunk meg...

Közönbösség és félelem szavai...  Itt még a materiális világnézet dominál, és az ember azt látja ami a szeme előtt van. ( tartsuk észben, hogy a tenger partján vagyunk, ami egyszer határt szab a világi nézetnek,és ugyan akkor: Elfedi az Örökkévaló teremtését is.)
Hogy ez már az Isten ellen való lázadás lett volna a néptől, mint ahogy azt sok magasan kvalifikált szakember állítja? NEM! Ezek a riadalom szavai, melyek a hitben történt első-bizonytalan lépések  miatti ijedtség.
Ugyan ezek történnek velünk is, amikor az első lépéseinket tesszük Isten-és az Ígéret földje felé: Innen kiszakadtam, és ellenségnek tekint a világ-oda meg, még nem jutottam el...

Ekkor mint szülő a gyermekének első lépéseikor: Isten oltalmaként: II.Mózes 14,13. Mózes pedig monda a népnek: Ne féljetek, megálljatok! és nézzétek az Úr szabadítását, a melyet ma cselekszik veletek; mert a mely Égyiptombelieket ma láttok, azokat soha többé nem látjátok.
  14. Az Úr hadakozik ti érettetek; ti pedig veszteg legyetek.
  15. És monda az Úr Mózesnek: Mit kiáltasz hozzám? Szólj Izráel fiainak, hogy induljanak el.
  16. Te pedig emeld fel a te pálczádat és nyújtsd ki kezedet a tengerre és válaszd azt kétfelé, hogy Izráel fiai szárazon menjenek át a tenger közepén.
  17. Én pedig ímé megkeményítem az Égyiptombeliek szívét, hogy bemenjenek utánok, és megdicsőíttetem a Faraó által és az ő egész serege által, szekerei és lovasai által.
  18. És megtudják az Égyiptombeliek, hogy én vagyok az Úr, ha majd megdicsőíttetem a Faraó által, az ő szekerei és lovasai által.
  19. Elindula azért az Istennek Angyala, a ki jár vala az Izráel tábora előtt, és méne mögéjök; a felhőoszlop is elindula előlök s mögéjök álla.
  20. És oda méne az Égyiptombeliek tábora és az Izráel tábora közé; így lőn a felhő és a setétség: az éjszakát pedig megvilágosítja vala. És egész éjszaka nem közelítettek egymáshoz.
  21. És kinyújtá Mózes az ő kezét a tengerre, az Úr pedig egész éjjel erős keleti széllel hajtá a tengert és szárazzá tevé a tengert, és kétfelé válának a vizek.
  22. És szárazon menének az Izráel fiai a tenger közepébe, a vizek pedig kőfal gyanánt valának nékik jobbkezök és balkezök felől.
  23. Az Égyiptombeliek pedig utánok nyomulának és bemenének a Faraó minden lovai, szekerei és lovasai a tenger közepébe.
  24. És lőn hajnalkor, rátekinte az Úr az Égyiptombeliek táborára a tűz- és felhő-oszlopból és megzavará az Égyiptombeliek táborát.
  25. És megállítá szekereik kerekeit és nehezen vonszoltatá azokat. És mondának az Égyiptombeliek: Fussunk az Izráel elől, mert az Úr hadakozik érettök Égyiptom ellen.
  26. És szóla az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet a tengerre, hogy a vizek térjenek vissza az Égyiptombeliekre, az ő szekereikre s lovasaikra.
  27. És kinyújtá Mózes az ő kezét a tengerre, és reggel felé visszatére a tenger az ő elébbi állapotjára; az Égyiptombeliek pedig eleibe futnak vala, és az Úr beleveszté az égyiptomiakat a tenger közepébe.
  28. Visszatérének tehát a vizek és elboríták a szekereket és a lovasokat, a Faraónak minden seregét, melyek utánok bementek vala a tengerbe; egy sem marada meg közülök.
  29. De Izráel fiai szárazon menének át a tenger közepén; a vizek pedig kőfal gyanánt valának nékik jobb- és balkezök felől.
  30. És megszabadítá az Úr azon a napon Izráelt az Égyiptombeliek kezéből; és látá Izráel a megholt Égyiptombelieket a tenger partján.
  31. És látá Izráel azt a nagy dolgot, a melyet cselekedék az Úr Égyiptomban: félé azért a nép az Urat és hívének az Úrnak és Mózesnek, az ő szolgájának.

Az a tenger-mely elhatárolja a világot az Isten teremtésének mélységeitől-kettévált az örökkévaló szavai szerint!
Pont úgy, ahogy rendelte is az Örökkévaló, már a teremtés hajnalán: Mózes I. könyve 1. rész

  1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
  2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
  3. És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
  4. És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.
  5. És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap.
  6. És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektől.
  7. Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn.
  8. És nevezé Isten a mennyezetet égnek: és lőn este, és lőn reggel, második nap.
  9. És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lőn.
  10. És nevezé Isten a szárazat földnek; az egybegyűlt vizeket pedig tengernek nevezé. És látá Isten, hogy jó.

És meglátszott a valóság! Isten teremtésének rendje-annak konzekvens miértjei és következményei-emberi (testi) szemmel nem láthatóak. Ezért adott az Isten-Hitet, hogy megláthassuk és megtapasztalhassuk azokat.
Ezek menetében válik a hitünk-meggyőződéssé.
A Hit csak annyi lenne tehát hogy elhisszük azt amit nem látunk? ( erről így szokás gondolkodni manapság)
Nos a történet szerint nem erről van szó.
II.Mózes 14,15. És monda az Úr Mózesnek: Mit kiáltasz hozzám? Szólj Izráel fiainak, hogy induljanak el.
  16. Te pedig emeld fel a te pálczádat és nyújtsd ki kezedet a tengerre és válaszd azt kétfelé, hogy Izráel fiai szárazon menjenek át a tenger közepén.

Tehát előbb induljanak el, a tenger pedig pont akkorra vált ketté, mire a nép odaért. A Hit nem annyi hogy valamit elhiszel... a hit ennél több! A Hit azt mondja: Ha hiszed-akkor tedd!
Egész földi életünk-a Sivatagi vándorlás. A Világból kiszakdtunk ugyan-de az ígéret földjére még nem értünk el... De az egész úton gyakoroljuk az Istennek való feltétlen bizalmat és engedelmet-hogy oda bejuthassunk!
Pál mondja: Korinthusbeliekhez írt I. levél 10. rész

  1. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által;
  2. És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben;
  3. És mindnyájan egy lelki eledelt ettek;
  4. És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, a mely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.
  5. De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában.
  6. Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, a miképen azok kívántak.
  7. Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, a mint meg van írva: Leüle a nép enni és inni, és felkelének játszani.
  8. Se pedig ne paráználkodjunk mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon huszonháromezeren.
  9. Se a Krisztust ne kísértsük, a mint közülök kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt.
  10. Se pedig ne zúgolódjatok, miképen ő közülök zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által.
  11. Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az időknek vége elérkezett.
  12. Azért a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.
  13. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, a ki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.

Gondoljátok meg Testvérek: Az hogy elindultunk az ígérte földje felé- még nem egyenlő a megérkezéssel! Még nem garantál semmit-hiszen eleink közt voltak sokan-akik bár elindultak-de sohasem érkeztek meg...
Vannak a maiak közt sokan, akik azt mondják: " Mennyire ostobák vagy elvetemültek voltak azok... hiszen látták az Isten szabadítását-látták a sok csodát, és mégsem hittek Istennek... teljesen igazságos hogy elvesztek azok...
és mi van ennek fényében a maiakkal??? Még azok hitetlenségének következményeit is olvashatják... mégsem hisznek.

És hol kapcsolódik az anyagunk vége az elejéhez? Nos ugye ahogy mondtam már: " Az egész e világi életünk nem más-mint vándorlás az Ígéret földje felé... az pedig KELETRE van! Napkeletre-ahol az Istennek minden ígéretei beteljesednek. Ahol egy új nap-az új élet virrad, ahol végetér a vándorlás, és elkövetkezik a megérkezés.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2954
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1542 Dátum: 2017 Április 01, 21:01:05 »
Zsidókhoz írt levél 6. rész

1.    
Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek,
2.    
A mosakodásoknak, tanításnak, kezek rátevésének, holtak feltámadásának és az örök ítéletnek.
3.    
És ezt megcselekeszszük, ha az Isten megengedi.
4.    
Mert lehetetlen dolog, hogy a kik egyszer megvilágosíttattak, megízlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szent Léleknek,
5.    
És megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak erőit,
6.    
És elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint a kik önmagoknak feszítik meg az Istennek ama Fiát, és meggyalázzák őt.
7.    
Mert a föld, a mely beiszsza a gyakorta reá hulló esőt és hasznos füvet terem azoknak, a kikért műveltetik, áldást nyer Istentől;
8.    
A mely pedig töviseket és bojtorjánokat terem, megvetett és közel van az átokhoz, annak vége megégetés.
9.    
De ti felőletek szerelmeseim, ezeknél jobb és idvességesebb dolgokról vagyunk meggyőződve, ha így szólunk is.

Áldott testvérek, a Zsidókhoz írt levél-ezen fejezetével már ugyan foglalkoztunk, mégis e mai alkalommal-ismét innen induljunk el.
Ezen fejezet 4-8-ig terjedő versei-félelmes átok szavaiként hatnak, és mivel oly sokan ezt nem értelmezni-ezért inkább csak fenyegetésként használják mások ellen ezen igéket.
Javaslom, hogy kezdésként, az első három verset figyeljük meg:"
1.    
Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek,
2.    
A mosakodásoknak, tanításnak, kezek rátevésének, holtak feltámadásának és az örök ítéletnek.
3.    
És ezt megcselekeszszük, ha az Isten megengedi."

Abban az esteben ha az igére figyelünk, és el vonatkoztatunk bármi féle emberi agymenéstől-azt találjuk, hogy itt nem arról van szó, hogy az itt felsoroltakat nem is említjük, mert irreleváns dolgok ezek, hanem éppen ellenkezőleg:
Nem kell ezek miatt győzködni senkit- mert mindenkinek teljesen egyértelmű, hogy a hitünk alapjairól van szó, tehát ezekről már nem beszélünk-hanem éljük.
Mert olyan a megtérés szükségéről; a holt cselekedetek ( Testiesség),elhagyásának kritériumáról; az ige szerint való tanítás hallgatásának és megélésének fontosságáról; és a számadás ( ítélet) valóságáról beszélni- Hívők előtt,
mint amikor a gazda folytonosan gondozza a földet-és plántál, és öntöz és tisztítja azt... de az nem terem mást-mint bogáncsot és tövises gazt. ( azt mondtam már, hogy a bojtorjánt más néven-bogáncsnak nevezik?)
A Zsidókhoz írt levél, első 9 verse-két irányt vázol, a jó és a rossz irányt.
Hogy miért vannak akik miatt a rossz irány is említve van, azt Pál defíniálja számunkra: II.Thessz.2, 7. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.
  8. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;
  9. A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,
  10. És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre.
  11. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;
  12. Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.

A Jó irány mikéntjéről és mibenlétéről pedig, Ézsaiás könyvében olvashatunk: Ésaiás próféta könyve 55. rész

  1. Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet.
  2. Miért adtok pénzt azért, a mi nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, a mi meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben.
  3. Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint.
  4. Ímé, bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek.
  5. Ímé, nem ismert népet hívsz elő, és a nép, a mely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért és Izráel Szentjéért, hogy téged megdicsőített.
  6. Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van.
  7. Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban.
  8. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr!
  9. Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!
  10. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:
  11. Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem.
  12. Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek; a hegyek és halmok ujjongva énekelnek ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak.
  13. A tövis helyén cziprus nevekedik, és bogács helyett mirtus nevekedik, és lesz ez az Úrnak dicsőségül és örök jegyül, a mely el nem töröltetik.

Tehát egyben mintegy: elkaszálva azt a régi agymenést, hogy az "ó" szövetség idején bár voltak ígéretek meg fenyegetések-de az "új" szövetség az már teljesen más..."
Láthatjuk, hogy az Igében már legalább annyira kell járatosnak lennünk, hogy a Zsidó 6,7- bál, azonnal tudjunk asszociálni az Ézsaiás 55-re!

Ézsaiás 55 pedíg-lényegében egy visszautalás, az V.Mózes 30-ra.
Hogy mit jelent a Zsidó 6-ban az eső, azt az Ézsaiás 55-ben érthetjük meg: " 10. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:
  11. Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem. "

Tehát az örökkévaló, az Ő Igéjét, mintegy: Felülről jövő öntözésként prezentálja, ami által életet ad! Hogy ez mennyira nem garantál általános és autómatikus kegyelmet, azt láthatjuk illusztrálva a természetben, hiszen vannak földek-melyek gyümölcsözővé válnak az eső hatására,
és vannak, melyek bár beisszák ugyan az esőt-de az hatástalan marad rájuk nézve.
Az Isten Igéjével tehát élni kell, és ezért nem elég csupán hallgatni. Ez le is van írva: Mózes V. könyve 30. rész

  1. És ha majd elkövetkeznek reád mind ezek: az áldás és az átok, a melyet elődbe adtam néked; és szívedre veszed azt ama nemzetek között, a kik közé oda taszított téged az Úr, a te Istened;
  2. És megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára mind a szerint, a mint én parancsolom néked e napon, te és a te fiaid teljes szívedből és teljes lelkedből:
  3. Akkor visszahozza az Úr, a te Istened a te foglyaidat, és könyörül rajtad, és visszahozván, összegyűjt majd téged minden nép közül, a kik közé oda szórt téged az Úr, a te Istened.
  4. Ha az ég szélére volnál is taszítva, onnét is összegyűjt téged az Úr, a te Istened, és onnét is felvesz téged;
  5. És elhoz téged az Úr, a te Istened a földre, a melyet bírtak a te atyáid, és bírni fogod azt; és jól tesz veled, és inkább megsokasít téged, mint a te atyáidat.
  6. És körülmetéli az Úr, a te Istened a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj.
  7. Mind ez átkokat pedig rábocsátja az Úr, a te Istened a te ellenségeidre és gyűlölőidre, a kik üldöztek téged.
  8. Te azért térj meg, és hallgass az Úr szavára, és teljesítsd minden parancsolatát, a melyeket én e mai napon parancsolok néked.
  9. És bővölködővé tesz téged az Úr, a te Istened kezeidnek minden munkájában, a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, a te jódra. Mert hozzád fordul az Úr és öröme lesz benned a te jódra, a miképen öröme volt a te atyáidban.
  10. Hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván az ő parancsolatait és rendeléseit, a melyek meg vannak írva e törvénykönyvben, és ha teljes szívedből és teljes lelkedből megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez.
  11. Mert e parancsolat, a melyet én e mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted; sem távol nincs tőled.
  12. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád: Kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
  13. Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád: Kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
  14. Sőt felette közel van hozzád ez íge: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt.
  15. Lám elődbe adtam ma néked az életet és a jót: a halált és a gonoszt.
  16. Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az ő útain, és tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Úr, a te Istened a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.
  17. Ha pedig elfordul a te szíved, és nem hallgatsz meg, sőt elhajolsz és idegen isteneket imádsz, és azoknak szolgálsz;
  18. Tudtotokra adom ma néktek, hogy bizony elvesztek: nem éltek sok ideig azon a földön, a melyre a Jordánon általkelvén, bemégy, hogy bírjad azt.
  19. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;
  20. Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert ő a te életed és a te életednek hosszúsága; hogy lakozzál azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy nékik adja azt.

Áldott Testvérek: Van egy roppant érdekes történet a Szent Tanban, ami arról számol be, hogy volt egy Király ( Jósiás)- akinek Uralkodása idején-úgy is mondhatnánk: Igen jól mentek a dolgok...

Krónika II. könyve 34. rész

  1. Nyolcz esztendős vala Jósiás, mikor uralkodni kezdett volt, és uralkodott harminczegy esztendeig Jeruzsálemben.
  2. És jó dolgot cselekedék az Úr előtt, és jára az ő atyjának Dávidnak útjain, és nem hajolt el sem jobbra, sem balra;
  3. Mert az ő királyságának nyolczadik esztendejében, mikor még gyermek volna, kezdé keresni az ő atyjának Dávidnak Istenét; tizenkettedik esztendejében pedig Júdát és Jeruzsálemet kezdé megtisztítani a magaslatoktól, Aseráktól, bálványoktól és öntött képektől.
  4. Leronták ő előtte a Baálok oltárait és az azokon levő szobrokat lehányatá; az Aserákot is a bálványokkal és öntött képekkel egyetembe szétrombolá és apróra töreté, és elhinteté azoknak temetőhelyén, a kik azoknak áldoztak vala.
  5. A papok csontjait megégeté azoknak oltárain, és megtisztítá Júdát és Jeruzsálemet.
  6. Így cselekedék Manassénak, Efraimnak és Simeonnak városaiban is, mind Nafthaliig, azoknak pusztáiban köröskörül.
  7. Lehányatá azért az oltárokat; az Aserákat és a bálványokat összetördelé mind porrá, és minden naposzlopot elpusztított Izráel egész földén; azután megtére Jeruzsálembe.

Mondom: Mondhatnánk, hogy jól indult ez a Király... már ugye, a mai szemmel láthatóan. Nyolc éves volt amikor hatalomra került-16 éves volt amikor elkezdte keresni az Urat-20 évesen kezdte az Isten tisztelet helyre állítását... de jajj!
II.Krónika 34, 14. Mikor pedig kihozák azok a pénzt, a mely az Úr házában gyűlt össze: megtalálá Hilkia pap az Úr törvénykönyvét, a melyet Mózes által adott volt.
  15. Szóla pedig Hilkia, és monda Sáfánnak, az íródeáknak: A törvénykönyvet megtalálám az Úr házában. És adá Hilkia a könyvet Sáfánnak.
  16. És vivé Sáfán a könyvet a királyhoz, és elbeszélé néki a dolgot, mondván: Valamit bíztál a te szolgáidra, abban híven eljárnak;
  17. Mert az Úr házában talált pénzt összeszedvén, adák a felügyelőknek és munkásoknak kezébe.
  18. Továbbá jelenté Sáfán íródeák a királynak, mondván: Hilkia pap nékem egy könyvet ada; és olvasott abból Sáfán a király előtt.
  19. Mikor pedig a király hallotta a törvény beszédit, ruháit megszaggatá.

Mostmeg mondhatnánk mondjuk azt: Há'vanilyen... Ez van, amikor a mi belátásunk szerint akarunk Istennnek tetszeni... Amikor szembesülünk azzal, hogy hogy kellett volna-az helyett, hogy mi hogy láttuk jónak...
Ez van, amikor az ember az Úr Igéje nélkül akar Istennek tetszően cselekedni. Nem az Úr által adott szabályok szerint.
Miért ez a malőr??? mert elhagyta ő is, az Úr törvényét-azért!
Mert a Királyra vonatkozó Törvény, így szól: V.Mózes 17,14.    
Mikor bemégy arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked, és bírod azt, és lakozol abban, és ezt mondod: Királyt teszek magam fölé, miképen egyéb népek, a melyek körültem vannak:
15.    
Azt emeld magad fölé királyul, a kit az Úr, a te Istened választ. A te atyádfiai közül emelj magad fölé királyt; nem tehetsz magad fölé idegent, a ki nem atyádfia.
16.    
Csak sok lovat ne tartson, és a népet vissza ne vigye Égyiptomba, hogy lovat sokasítson, mivelhogy az Úr megmondta néktek: Ne térjetek többé vissza azon az úton!
17.    
Sok feleséget se tartson, hogy a szíve el ne hajoljon; se ezüstjét, se aranyát felettébb meg ne sokasítsa.
18.    
És mikor az ő országának királyi székére ül, írja le magának könyvbe e törvénynek mását a Lévita-papokéból.
19.    
És legyen az ő nála, és olvassa azt életének minden idejében, hogy tanulja félni az Urat, a te Istenedet, hogy megtartsa e törvénynek minden ígéjét, és e rendeléseket, hogy azokat cselekedje.
20.    
Fel ne fuvalkodjék az ő szíve az ő atyjafiai ellen, se el ne hajoljon a parancsolattól jobbra vagy balra, hogy hosszú ideig éljen az ő országában ő és az ő fiai Izráelben.

Tehát azzal kellett volna kezdenie az Uralkodását, hogy lemásolja a Törvénykönyvet... ( Miközben írja-meg is tanulja.) és azt kellett volna mindenkor olvasnia-hogy mindenkor meg is tudja tartani... hogy ne legyen az, ami lett is: Ó... hát ha tudtam volna...
Ma vajon hányan vannak, akik azt gondolják hogy minden rendben van...? Hányan gondolják azt vajon-hogy az Ige nélkül is minden cselekedetük- Istennek tetsző cselekedet?
Áldott testvérek, a folytatásban van a mai este lényege:
II.Krónika 34,  29. Akkor a király elkülde, és összegyűjteté Júdának és Jeruzsálemnek minden véneit.
  30. És felméne a király az Úr házába, és ő vele Júdának minden férfiai, és Jeruzsálem lakosai, a papok, a Léviták és az egész nép kicsinytől fogva nagyig, és elolvasá fülök hallására a szövetség könyvének minden beszédeit, a melyet találtak vala az Úr házában.
  31. Azután felállván a király az ő helyén, fogadást tőn az Úr előtt, hogy ő az Urat követendi, és hogy parancsolatait, bizonyságtételeit és rendeléseit teljes szívéből és teljes lelkéből megőrzendi, cselekedvén a szövetség beszédeit, a melyek megirattak abban a könyvben.
  32. És felfogadtatá e dolgot mindazokkal, a kik Jeruzsálemből és Benjáminból valók. És Jeruzsálem lakói az Istennek, az ő atyáik Istenének szövetsége szerint cselekedének.
  33. Akkor elpusztított Jósiás minden útálatos bálványt Izráel fiainak egész földjéről, és kényszeríte mindenkit, valaki találtatik vala Izráelben, hogy szolgáljon az Úrnak, az ő Istenöknek; és az ő egész életében nem szakadának el az Úrtól, atyáik Istenétől.
Krónika II. könyve 35. rész

  1. És megtartá Jósiás Jeruzsálemben a húsvétünnepet az Úrnak; és megölék a páskhabárányt az első hónap tizennegyedik napján.
  2. És állítá a papokat az őrállásukra, és buzdítá őket az Úr házának szolgálatára.
  3. És monda a Lévitáknak, a kik az egész Izráelt oktatják, és magokat az Úrnak szentelék: Helyheztessétek a szent ládát a házba, a melyet készített volt Salamon a Dávid fia, az Izráel királya; nem kell most vállatokon hordoznotok; hanem szolgáljatok az Úrnak, a ti Istenteknek, és az ő népének az Izráelnek.
  4. És készítsétek el magatokat a ti családjaitok és csoportjaitok szerint, a mint Dávid az Izráel királya elrendelte volt, és megírta az ő fia Salamon.
  5. És álljatok a szent helyen, a nép közül való testvéreitek családjainak csoportjai és a Léviták családjának egy-egy csoportja szerint.
  6. Azután öljétek meg a páskhabárányt, és szenteljétek meg magatokat, és készítsétek el azt a ti atyátokfiainak, hogy az Úrnak Mózes által tett beszéde szerint cselekedjetek.
  7. És ada Jósiás a nép fiai számára juhokat, bárányokat és gödölyéket, mindezeket a húsvéti áldozatokra; mindenkinek, valaki ott találtatik vala, szám szerint harminczezeret, és háromezer tulkot; ezek mind a királyéból valának.
  8. Az ő fejedelmei is szabad akaratjokból a községnek, a papoknak és a Lévitáknak adakozának; Hilkia, Zakariás és Jéhiel, az Isten házának fejedelmei, adának a papoknak a húsvét áldozatira kétezerhatszáz juhot és háromszáz tulkot.
  9. Konánia pedig és Semája és Nétanéel az ő atyjafiai, Hasábia, Jéhiel és Józabád, a Léviták fejedelmei, adának a Lévitáknak a húsvét áldozatira ötezer juhot és ötszáz tulkot.
  10. Készen levén a szolgálat, a papok helyeikre állának, a Léviták is csapatjaik szerint, a mint a király parancsolta.
  11. Megölék azért a páskhabárányt, és a papok hintik vala kezökből a vért, a Léviták pedig a bárányok bőrét húzzák le.
  12. És külön választák az egészen égőáldozatra valókat, hogy adnák azokat a nép közül való családok csoportjainak, hogy áldoznának az Úrnak, a mint a Mózes könyvében megiratott; azonképen a tulkokból is elválaszták.
  13. És megsüték a páskhabárányt szokás szerint a tűznél; a megszenteltetett állatokat pedig megfőzék fazekakban, vasfazekakban és üstökben: és nagy hamarsággal adák az egész községnek.
  14. Ezek után magoknak és a papoknak is elkészíték a páskhabárányt, mert a papok, az Áron fiai az égőáldozatoknak és a kövérségeknek megáldozásával el valának foglalva késő éjszakáig, azért a Léviták készíték el mind magoknak, mind a papoknak, az Áron fiainak.
  15. Az éneklők is, az Asáf fiai, szolgálatukban valának, Dávidnak, Asáfnak, Hémánnak és Jédutunnak, a király prófétájának parancsolatja szerint; az ajtónállók is mindnyájan az ajtóknál valának; nem távozhatának szolgálatukból, hanem az ő atyjokfiai, a Léviták készíték vala el nékik.
  16. És elkészüle az Úrnak minden szolgálata azon a napon, hogy megtartanák a páskhát, egészen égőáldozatokkal áldozván az Úr oltárán, a Jósiás király parancsolatja szerint.
  17. Megtartották tehát az Izráel fiai, a kik jelen lehetének, a páskhát abban az időben, és a kovász nélkül való kenyerek ünnepét hét napon át.
  18. Ehez hasonló páskhát nem tartottak Izráelben a Sámuel próféta idejétől fogva; Izráel királyai közül is senki sem tartott olyan páskhát, a milyet Jósiás tartott és a papok, a Léviták, egész Júda, és a kik Izráelből jelen voltak, és Jeruzsálem lakosai.   

Tehát Itt láthatjuk azt a helyes sorrendet, ami Isten Igéje szerint való-és Istennek valóban tetsző...
Megtérés;Az Ige tanítóinak-szolgálatba rendelése;és ez után, az Örökkévaló-szabadítására való várakozás... Áldott testvérek: E hónap 10-18-ig terjedően van a Peszach ünnepe.
Azt gondolom: Nem ártana erre az Ünnepre (is!!!)-méltó módon előkészülni. Olvassuk a II.Mózes 12-ben, hogy azoké volt az Úr védelme a pusztító ellen, és azoké lett az Örökkévaló szabadítása, akik engedelmeskedtek az Isten Szavának. ( A Páska bárány elkészítése-a vérrel való jelölés...)
Mi lett azokkal akik az szerint gondolkodtak-hogy elég nekünk az ígéret-nem kell az engedelem? nos róluk már nem beszélünk többé...soha többé.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2954
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1543 Dátum: 2017 Április 08, 21:24:29 »

Mózes II. könyve 12. rész

1. Szólott vala pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Égyiptom földén, mondván:
2. Ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje; első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között.
3. Szóljatok Izráel egész gyűlekezetének, mondván: E hónak tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt.
4. Hogyha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel való szomszédjával együtt vegyen a lelkek száma szerint; kit-kit ételéhez képest számítsatok a bárányhoz.
5. A bárány ép, hím, egy esztendős legyen; a juhok közűl vagy a kecskék közűl vegyétek.
6. És legyen nálatok őrizet alatt e hónap tizennegyedik napjáig, és ölje meg Izráel községének egész gyülekezete estennen.
7. És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, a hol azt megeszik, hintsenek a két ajtófélre és a szemöldökfára.
8. A húst pedig egyék meg azon éjjel, tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű fűvekkel egyék meg azt.
9. Ne egyetek abból nyersen, vagy vízben főtten, hanem tűzön sütve, a fejét, lábszáraival és belsejével együtt.
10. És ne hagyjatok belőle reggelre, vagy a mi megmarad belőle reggelre, tűzzel égessétek meg.
11. És ilyen módon egyétek azt meg: Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálczáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr páskhája az.
12. Mert általmégyek Égyiptom földén ezen éjszakán és megölök minden elsőszülöttet Égyiptom földén, az embertől kezdve a baromig, és Égyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én, az Úr.
13. És a vér jelül lesz néktek a házakon, a melyekben ti lesztek, s meglátom a vért és elmegyek mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Égyiptom földét.
14. És legyen ez a nap néktek emlékezetül, és innepnek szenteljétek azt az Úrnak nemzetségről nemzetségre; örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt.
15. Hét napig egyetek kovásztalan kenyeret; még az első napon takarítsátok el a kovászt házaitokból, mert valaki kovászost ejéndik az első naptól fogva a hetedik napig, az olyan lélek irtassék ki Izráelből.
16. Az első napon pedig szent gyűléstek legyen és a hetedik napon is szent gyűléstek legyen; azokon semmi munkát ne tegyetek, egyedül csak a mi eledelére való minden embernek, azt el lehet készítenetek.
17. Megtartsátok a kovásztalan kenyér innepét; mert azon a napon hoztam ki a ti seregeiteket Égyiptom földéről; tartsátok meg hát e napot nemzetségről nemzetségre, örök rendtartás szerint.
18. Az első hónapban, a hónapnak tizennegyedik napján estve egyetek kovásztalan kenyeret, a hónap huszonegyedik napjának estvéjéig.
19. Hét napon át ne találtassék kovász a ti házaitokban; mert valaki kovászost ejéndik, az a lélek kiirtatik Izráel gyülekezetéből, akár jövevény, akár az ország szülöttje legyen.
20. Semmi kovászost ne egyetek, minden lakóhelyeteken kovásztalan kenyeret egyetek.
21. Előhívá tehát Mózes Izráel minden véneit és monda nékik: Fogjatok és vegyetek magatoknak bárányt családaitok szerint és öljétek meg a páskhát.
22. És vegyetek egy kötés izsópot és mártsátok a vérbe, a mely az edényben van, és hintsétek meg a szemöldökfát és a két ajtófelet abból a vérből, a mely az edényben van; ti közűletek pedig senki se menjen ki az ő házának ajtaján reggelig.
23. Mikor általmegy az Úr, hogy megverje az Égyiptombelieket és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélen: elmegy az Úr az ajtó mellett és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti házaitokba.
24. Megtartsátok azért ezt a dolgot, rendtartás gyanánt, magadnak és fiaidnak mindörökre.
25. És mikor bementek a földre, melyet az Úr ád néktek, a mint megmondotta vala: akkor tartsátok meg ezt a szertartást.
26. Mikor pedig a ti fiaitok mondandják néktek: Micsoda ez a ti szertartástok?
27. Akkor mondjátok: Páskha-áldozat ez az Úrnak, a ki elment az Izráel fiainak házai mellett Égyiptomban, mikor megverte az Égyiptombelieket, a mi házainkat pedig megoltalmazta. És a nép meghajtá magát és leborula.
A Peszachi estének rendtartása van. Ez az este az őrállás-várakozás-emlékezés estéje. Már az ünnep neve is sokatmondó számunkra: Peszachi széder vacsora.
A Széder jelentése: Rend-rendtartás.
A Széder vacsora kellékei.
Mindenek előtt a hagada. ez minden résztvevő számára kötelező kellék, ebből olvassák a Tant, Isten utasítása szerint.
Ételek.: 1; Zroá   Sült báránycomb-csirke nyak-vagy csirke szárny. Ez a páskabárányra utal. Az a fontos, hogy épp csontú legyen! Mert meg van írva: II.Mózes 12,46.    
Egy házban egyék meg; a házból ki ne vígy a húsból, és csontot se törjetek össze abban. (Jn 19,36    
Mert azért lettek ezek, hogy beteljesedjék az írás: Az ő csontja meg ne törettessék.)
2; Bécá   egy darab főtt tojás. A tojásnak jelentése és jelentősége az alakjában van. jelentése pedig: minden körbejár! erre utal a prédikátor is:Prédikátor könyve 1. rész
1. A prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei.
2. Felette nagy hiábavalóság, azt mondja a prédikátor; felette nagy hiábavalóság! Minden hiábavalóság!
3. Micsoda haszna van az embernek minden ő munkájában, melylyel munkálkodik a nap alatt?
4. Egyik nemzetség elmegy, és a másik eljő; a föld pedig mindörökké megmarad.
5. És a nap feltámad, és elnyugszik a nap; és az ő helyére siet, a hol ő ismét feltámad.
6. Siet délre, és átmegy észak felé; körbe-körbe siet a szél, és a maga keringéséhez visszatér a szél.
7. Minden folyóvíz siet a tengerbe; mindazáltal a tenger mégis meg nem telik: akármicsoda helyre a folyóvizek siessenek, ugyanazon helyre térnek vissza.
8. Minden dolgok mint fáradoznak, senki ki nem mondhatja; nem elégednék meg a szem látván, sem be nem teljesednék hallásával a fül.
9.A mi volt, ugyanaz, a mi ezután is lesz, és a mi történt, ugyanaz, a mi ezután is történik; és semmi nincs új dolog a nap alatt.
10. Van valami, a miről mondják: nézd ezt, új ez; régen volt már száz esztendőkön át, melyek mi előttünk voltak.
11. Nincs emlékezet az előbbiekről; azonképen az utolsó dolgokról is, melyek jövendők, nem lesz emlékezet azoknál, a kik azután lesznek.

3;máror   azaz keserűfű (torma-fejes saláta) Ez a keserű kenyérre utal, mégpedig a szolgaság keserű kenyerére.
4;Charoszet  ami reszelt alma-körte-dió-fahéjj és bor-ból áll.
5; kárpász.  ez valami zöldféle, de legáltalánosabban petrezsejem.
6;koréch    ami ismét keserűfű pl. torma.
7; a bor.    mindenki részére legalább 3,5 dl.
8; pohár  (mindenkinek)
9; egy díszes serleg   ez Nabiin Elijahu vagyis Illés próféta pohara.
10; egy tálka sós víz.   
11; három darab páska. (kovásztalan kenyér)
12; ünnepi gyertyák   (legalább kettő)
A Vacsora rendje:
1, Kiddus (hálaadás a borra) Yessua is így tette: Baruch Ata Adonaj, Elohejnu Melech ha Olam boré pri hagafen.( Áldott vagy Örökkévaló, a világ Királya,teremtője a borág gyümölcsének.)
2; Urchác ( Rituális mosakodás. ez a kézmosást jelenti,és jelzi a megtisztulást.) Érdekesség kedvéért lássuk Jn.13-at.... de mi tette a tanítványokat tisztává? Nos írva van:    Jn 15,3    
Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, a melyet szóltam néktek.   Ezért aki Tanítvány, az Yessua által megtisztított vagyis Tiszta! És ahogy az Úr mondta: Jn.13,10.    
Monda néki Jézus: A ki megfürödött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta; ti is tiszták vagytok...
Mosakodás előtt mondjuk: Baruch ata Adonaj, Elohejnu Melech ha Olam, Áser kidösánu,bö micötáv vö civánu,ál nötilát yadájim. (Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya,
aki megszentelt minket parancsolataival és megparancsolta nekünk a kézmosást.)
3;Kárpász   vagyis a keserű fű. ebbe mártják a keserű füvet, ez utalás a rabszolga munkára és arra hogy izzadsággal és könnyekkel ették a kenyerüket.)
       A Háláadás pedig így hangzik: Baruch ata Adonaj Elohejnu Melech ha olám boré pri ha adama.
4;Jáchác   A középső Páska kettétörése.A pászka nagyobbik felét további darabokra törik és elrejtik. A pászkának ezt a széttört részét ezután áfikománnak nevezik és a vacsora vége felé elfogyasztják. A kisebbik (össze nem tört) darab visszakerül a másik két pászka közé.
Emlékezzünk Yessua szavaira Pál tolmácsolásában: 1Kor 11,24    
És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Majd ezek után a felolvasás következik...Nem szándékozom a Peszachi vacsorát online módon megtartani. Ami szándékom volt ezzel az annyi csupán, hogy megmutassam nektek: Ennek az Ünnepnek nincs semmi kapcsolata a húsvéttal. A Megemlékezés és az Őrködés estéje ez, nem kis félelemmel,se mindenképp készültségben! Ezért mondja az Úr Igéje: II.Mózes 12,11.    
És ilyen módon egyétek azt meg: Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálczáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr páskhája az.
De vajon miért kellett sietséggel enni ezt a Páskát?   Nos azért, mert a szabadulás nem kisétálás, hanem valóságos kirobbanás kell hogy legyen, mégpedig  valóságos nyomás hatására! Azért, hogy akik kiszabadulnak, eszükben sem legyen visszanézni-elmélázni mint mondjuk megesett ez Lót feleségével.
Állj készenlétben mindenkor! Ha az Úr szól, azonnal menj minden késlekedés nélkül! Ha kiszabadulhatsz e világ hatása alól, ne mélázz, ne is kívánkozz vissza a világba!
Mivé lett az Isten parancsolatja szerint való ünnep? Yessua nem kergetett nyuszikat, nem keresett nyuszitojást a kertben vagy a lakásban, nem locsolta a lányokat...
De van ennek egy még rettegettebb aspektusa is, Mégpedig: Antiokusz Epifánész tette először, hogy a Szent helyen tisztátalant áldozott és ezzel megfertéztette azt.
A Tisztátalan áldozat a disznó volt... Erre következett a Makkabeusok lázadása, amit Isten megsegített, és az Izrael felkelői Isten segítségével megtörték Antiokusz Epifánész hatalmát! Ami Antiokusz-nak nem sikerült, az Rómának összejött...(ezidáig)
De most ne erről beszéljünk!
Mi mind, akik Isten kegyelméből felismertük Yessuában a megigért Messiást, tudjuk,  hogy Ő az Isten Báránya, akinek vére által van menekvésünk!
Oszlassunk hát el egy sokak által nem ismert-vagy félre ismert dolgot...Pál ezt írja:I Kor.11,
23. Mert én az Úrtól vettem, a mit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret,
24. És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
25. Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.
26. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend.
Ez tehát az Úrvacsora, így és ezért hirdessük az Úr halálát! Mert Ő megáldoztatott azért, hogy mi megmenekülhessünk,hiszen az Ő áldozata, a mi menekülésünk záloga! De- és egybe véve a Páska rendtartással ( szidrával)- nem pusztán az Áldozat haláláról kell elmélkedni, hanem mindarról- és mindazt kell elbeszélni-hogy mitől menekedtünk mi meg általa!
Hogy mit jelent a vér? III.Mózes 17,11.    
Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést.
Azért nevezzük ezt "Helyettesítő áldozatnak" Mert az Áldozat magára veszi a bűneinket és azok büntetését-mi pedig az Ő tiszta életét vesszük magunkhoz! Nem pusztán arról van szó-hogy helyettünk elviszi a balhét-hanem arról-hogy mi az Ő tisztaságát öltözzük föl!
Így is van megírva: II.Kor.5,15.    
Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy a kik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, a ki érettök meghalt és feltámasztatott.
Lényegében erről szól, a Hámác ( hámec) eltakarítása is.( Kovász) A Kovász a bibliában a bűnt-azaz az engedetlenséget szimbolizálja! Amikor az Örökkévaló eltakarítja a bűnt-lényegében ugyan azt teszi-amit nekünk is parancsolatba adott.
Az Ígéret földjén, nem lesz többé bűn! ( engedetlenség)!!! Jel.21,27.    
És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem a ki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak a kik beírattak az élet könyvébe, a mely a Bárányé.
Láthatjuk Testvérek, hogy bár az Örökkévaló a népe számára a szabadulást megígérte ( ebben benne volt a sokasodás és a gazdagság is... Pontosan úgy, mint ahogy ezt Nekünk is megígérte ezen testi élet után-és az ígéret földjén az Úr.) ( I Mózes 15.)
Szóval bár az ígéret megtétetett-de annak kezdete, nem autómatikus volt, hanem a nép-ezirányú kérése indította be.
(II.Mózes 2, 23. És lőn ama hosszú idő alatt, meghala az Égyiptom királya, Izráel fiai pedig fohászkodnak vala a szolgaság miatt, és kiáltnak vala és feljuta a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez.
  24. És meghallá Isten az ő fohászkodásukat és megemlékezék Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött szövetségéről.
  25. És megtekinté Isten az Izráel fiait és gondja vala rájok Istennek. )
Láthatjuk azt is, hogy az ígéret az egész népre vonatkozott...illetve... az egész népre? Nos ez egy érdekes téma...Mert az Örökkévaló ígérete-Ábrahám magvának tétetett...de ki Ábrahám magva? nos azok, akik Ábrahámhoz hasonlóan-Teljes engedelemben követik az Urat!
Ezt nem lehetséges megörökölni-ezt meg kell élni! és hogy ez mennyire így van-azt mi sem példázza jobban annál, hogy akik nem engedelmeskedte az örökkévaló-Páskára vonatkozó parancsának-ott a pusztító tett rövid de emlékezetes látogatást-míg azok akik engedelmeskedtek az Isten parancsolatának-megmenekedtek...
Csak zsidóknak szólt a parancsolat? Nos azt is tudjuk, hogy meg van írva: II.Mózes 12,37. És elindulának Izráel fiai Rameszeszből Szukhóthba, mintegy hatszáz ezeren gyalog, csupán férfiak a gyermekeken kívül.
  38. Sok elegy nép is méne fel velök; juh is, szarvasmarha is, felette sok barom.
A Következő kérdés-ami tisztázásra szorul: Izrael Istenét-lehetséges-e Izraeltől függetlenül követni? Nos ahogy írva van: II.Mózes 12, 43. És monda az Úr Mózesnek és Áronnak: Ez a Páskha rendtartása: Egy idegen származású se egyék abból.
  44. Akárkinek is pénzen vett szolgája akkor egyék abból, ha körűlmetélted.
  45. A zsellér és a béres ne egyék abból.
  46. Egy házban egyék meg; a házból ki ne vígy a húsból, és csontot se törjetek össze abban.
  47. Izráel egész gyülekezete készítse azt.
  48. És ha jövevény tartózkodik nálad, és páskhát akarna készíteni az Úrnak: metéltessék körűl minden férfia, és úgy foghat annak készítéséhez, és legyen olyan, mint az országnak szülötte. Egy körűlmetéletlen se egyék abból.
  49. Egy törvénye legyen az ott születettnek és a jövevénynek, a ki közöttetek tartózkodik.

Tehát a kulcs mondat erre a kérdésre válaszul: "és legyen olyan, mint az országnak szülötte."  Pál-Szelíd olajfáról szóló írása szerint (Rm.11. ) Nem egy vad olajfa-és egy szelíd olajfa-hanem a vadolajfa ágai-beoltatnak a szelíd olajfába!
A Kersztény körökben ismert: " Úrvacsora- tehát a Páska vacsorából származik- és erre ugyan az a törvény vonatkozik-annak minden vonzatával együtt!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2954
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1544 Dátum: 2017 Április 15, 20:58:43 »
Mózes II. könyve 12. rész

  1. Szólott vala pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Égyiptom földén, mondván:...
Áldott Testvérek, az elmúlt alkalommal a Peszach ünnepéről beszéltünk,de minthogy még tart ez az ünnep, folytassuk is ezzel.
Tehát átbeszéltük a Szabadulás előzményeit; a Szabadulás menetét-ma este pedig a Szabadulás következményeiről fogunk beszélni.
Az első vers, ami ma felolvasásra került, az arról tesz bizonyságot, hogy az Örökkévaló-még a nép rabszolgaságának idején, parancsolatok által rendelkezett a nép számára, így tudatva velük hogy mit és hogyan tegyenek ha szabadulni-élni akarnak.
Vegyük észbe Testvérek, hogy Izráél népének tétetett az ígéret az Örökkévalótól, és Ígértbe foglalta az Örökkévaló, hogy a népét-bár rabságra kerül, de az idő elteltével megszabadítja-sőt: A szolgaságból való szabadulásukkor-
nagy gazdagsággal jönnek ki...I Mózes 15,  13. És monda az Úr Ábrámnak: Tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, mely nem övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket négyszáz esztendeig.
  14. De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annakutánna kijőnek nagy gazdagsággal.
 De nem autómatikus-és nem magától értetődő, az ígéret beteljesedése.
Ennek a ténye-és mibenléte-Jézus szavaiban is fellelhető-jelezve ez által, hogy ebben sincs semmi változás!
Jn.6, 63. A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet.
  64. De vannak némelyek közöttetek, a kik nem hisznek. Mert eleitől fogva tudta Jézus, kik azok, a kik nem hisznek, és ki az, a ki elárulja őt.
  65. És monda: Azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanemha az én Atyámtól van megadva néki.
Ill.:
Jn.14, 5. Monda néki Tamás: Uram, nem tudjuk hová mégy; mimódon tudhatjuk azért az útat?
  6. Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
Tehát a szabadulás, illetve az Örökkévalóhoz való közeledés-az Isten jó ígéreteinek öröklése-igenis kritériumokhoz vannak kötve!
Lényegében erről tanít Pál is. Apcsel.17,24.    
Az Isten, a ki teremtette a világot és mindazt, a mi abban van, mivelhogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik.
25.    
Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ád mindeneknek életet, leheletet és mindent;
26.    
És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejöket és lakásuknak határait;
27.    
Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikőnktől sem:
28.    
Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképen a költőitek közül is mondották némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk.
29.    
Mivelhogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az istenség.
30.    
E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek:
31.    
Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztá őt halottaiból.

Tehát a mai-keresztény körökben elfogadott és gyakorolt tanításoktól eltérően: sehol nem találjuk azt hogy: "Fogadd el az Úr kegyelmét"...Hanem azt látjuk, hogy szigorú kritériumoknak kell teljesedniük a megtérő részéről, sőt: a Halacha menetében, ezen
szigorúság csak egyre növekszik... ezt nevezzük megszentelődésnek. Részben azért, mert a megszentelődés-elválasztódást jelent! elválasztódunk és eltávolodunk e világtól-miközben egyre közelebb kerülünk az Örökkévalóhoz.
Tehát az egykoriak, akik a Szolgaságból kijöttek-még szembesülniük kellett azzal a ténnyel, hogy bár az Örökkévaló ígéretei már elkezdtek rajtuk beteljesedni, hiszen megszabadultak a szolgaságból,
Az őket üldözők a tengerbe vesztek,mindezek tetejében meg is gazdagodtak... mégsem tökéletesek még az Isten szemében, és ha abban az állapotukban közelednének az Istenhez, akkor az Örökkévaló jelenlétében-ők is az Örökkévaló ítélete alá esnének.
Mózes II. könyve 19. rész

  1. A harmadik hónapban azután hogy kijöttek vala Izráel fiai Égyiptom földéről, azon a napon érkezének a Sinai pusztába.
  2. Refidimből elindulván, érkezének a Sinai pusztába és táborba szállának a pusztában; a hegygyel átellenben szálla pedig ott táborba az Izráel.
  3. Mózes pedig felméne az Istenhez, és szóla hozzá az Úr a hegyről, mondván: Ezt mondd a Jákób házanépének és ezt add tudtára az Izráel fiainak.
  4. Ti láttátok, a mit Égyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sas szárnyakon és magamhoz bocsátottalak titeket.
  5. Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld.
  6. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.
  7. Elméne azért Mózes és egybehívá a nép véneit és eleikbe adá mindazokat a beszédeket, melyeket parancsolt vala néki az Úr.
  8. És az egész nép egy akarattal felele és monda: Valamit rendelt az Úr, mind megteszszük. És megvivé Mózes az Úrnak a nép beszédét.
  9. És monda az Úr Mózesnek: Ímé én hozzád megyek a felhő homályában, hogy hallja a nép mikor beszélek veled és higyjenek néked mindörökké. És elmondá Mózes az Úrnak a nép beszédét.
  10. Az Úr pedig monda Mózesnek: Eredj el a néphez és szenteld meg őket ma, meg holnap és hogy mossák ki az ő ruháikat;
  11. És legyenek készek harmadnapra; mert harmadnapon leszáll az Úr az egész nép szeme láttára a Sinai hegyre.
  12. És vess határt a népnek köröskörűl, mondván: Vigyázzatok magatokra, hogy a hegyre fel ne menjetek s még a szélét se érintsétek; mindaz, a mi a hegyet érinti, halállal haljon meg.
  13. Ne érintse azt kéz, hanem kővel köveztessék meg, vagy nyillal nyilaztassék le; akár barom, akár ember, ne éljen. Mikor a kürt hosszan hangzik, akkor felmehetnek a hegyre.
  14. Leszálla azért Mózes a hegyről a néphez, és megszentelé a népet, és megmosák az ő ruháikat.
  15. És monda a népnek: Legyetek készen harmadnapra; asszonyhoz ne közelítsetek.
  16. És lőn harmadnapon virradatkor, mennydörgések, villámlások és sűrű felhő lőn a hegyen és igen erős kürtzengés; és megréműle mind az egész táborbeli nép.
  17. És kivezeté Mózes a népet a táborból az Isten eleibe és megállának a hegy alatt.
  18. Az egész Sinai hegy pedig füstölög vala, mivelhogy leszállott arra az Úr tűzben és felmegy vala annak füstje, mint a kemenczének füstje; és az egész hegy nagyon reng vala.
  19. És a kürt szava mindinkább erősödik vala; Mózes beszél vala és az Isten felel vala néki hangosan.
  20. Leszálla tehát az Úr a Sinai hegyre, a hegy tetejére, és felhívá az Úr Mózest a hegy tetejére, Mózes pedig felméne.
  21. És monda az Úr Mózesnek: Menj alá, intsd meg a népet, hogy ne törjön előre az Urat látni, mert közűlök sokan elhullanak.
  22. És a papok is, a kik az Úr eleibe járulnak, szenteljék meg magokat, hogy reájok ne rontson az Úr.
  23. Mózes pedig monda az Úrnak: Nem jöhet fel a nép a Sinai hegyre, mert te magad intettél minket, mondván: Vess határt a hegy körűl, és szenteld meg azt.
  24. De az Úr monda néki: Eredj, menj alá, és jőjj fel te és Áron is veled; de a papok és a nép ne törjenek előre, hogy feljőjjenek az Úrhoz; hogy reájok ne rontson.
  25. Aláméne azért Mózes a néphez, és megmondá nékik.

Hogy ez mára megváltozott volna? Nos semmiképpen sem!
Zsidókhoz írt levél 12. rész

1.    
Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.
2.    
Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.
3.    
Gondoljátok meg azért, hogy ő ily ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván.
4.    
Mert még végig nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen.
5.    
És elfeledkeztetek-é az intésről, a mely néktek mint fiaknak szól: Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged;
6.    
Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, a kit fiává fogad.
7.    
Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival; mert melyik fiú az, a kit meg nem fenyít az apa?
8.    
Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak.
9.    
Aztán, a mi testi apáink fenyítettek minket és becsültük őket; avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk-é a lelkek Atyjának, és élünk!
10.    
Mert ám azok kevés ideig, tetszésök szerint fenyítettek; ő pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk.
11.    
Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, a kik általa gyakoroltatnak.
12.    
Annakokáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl,
13.    
És lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon.
14.    
Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, a mely nélkül senki sem látja meg az Urat:
15.    
Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere, fölnevekedvén, megzavarjon, és ez által sokan megfertőztettessenek.
16.    
Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, a ki egy ételért eladta első szülöttségi jogát.
17.    
Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett; mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könyhullatással kereste azt az áldást.
18.    
Mert nem járultatok megtapintható hegyhez, és lángoló tűzhöz, és sűrű homályhoz, és sötétséghez, és szélvészhez,
19.    
És trombita harsogásához, és a mondásoknak szavához, melyet a kik hallottak, kérték, hogy ne intéztessék hozzájok szó;
20.    
Mert nem bírták ki, a mi parancsolva volt: Még ha oktalan állat ér is a hegyhez, megköveztessék, vagy nyillal lövettessék le;
21.    
És oly rettenetes volt a látomány, hogy Mózes is mondá: Megijedtem és remegek:
22.    
Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez,
23.    
Az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, a kik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához Istenhez, és a tökéletes igazak lelkeihez,
24.    
És az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére.
25.    
Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, a ki szól; mert ha azok meg nem menekültek, a kik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbbé mi, ha elfordulunk attól, a ki a mennyekből vagyon,
26.    
Kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, mondván: Még egyszer megrázom nemcsak a földet, hanem az eget is.
27.    
Az a "még egyszer" pedig jelenti az állhatatlan dolgoknak mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg.
28.    
Annakokáért mozdíthatatlan országot nyervén, legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel.
29.    
Mert a mi Istenünk megemésztő tűz.


Mindezeket a tényeket egybefoglalva azzal a kérdéssel találjuk magunkat szemben: " Akkor ki Üdvözülhet tehát?"
Nos ahogy a prófétánál olvassuk: Ézsaiás 33,14.    
Megrettentek a bűnösök Sionban, félelem fogja el a gazokat: ki lakhatik közülünk megemésztő tűzzel, ki lakhatik közülünk örök hőséggel?
15.    
A ki igazságban jár és egyenesen beszél, a ki megveti a zsarolt nyereséget, a ki kezeit rázván, nem vesz ajándékot, a ki fülét bedugja, hogy véres tervet ne halljon, és szemeit befogja, hogy gonoszt ne lásson:
16.    
Az magasságban lakozik, kőszálak csúcsa a bástyája, kenyerét megkapja, vize el nem fogy.
17.    
A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot.

..." Igazságban jár"... De hogyan lehet az Igazságban járni? Mi az Igazság???
Nos ahogy ezt már olvastuk is: II.Mózes 19,  5. Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld.
  6. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.
Hogy ez mennyire szól a maiakhoz? Nos annyira, hogy azok-akik akkor tanui voltak ezen kijelentésnek, Nem voltak mindnyájan Papok, mert közűlük csak a Leviták lettek azok... Mi pedig:
1Pt 2,9   
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket...
"sötétségből-világosságra; azaz: Szolgaságból-szabadságba!

Tehát úgy tűnik, hogy az Úr Igéje az Igazság-és annak megtartása az Igazságban való járás... És pontosan ez az-amit Jézus a Főpap-i imájában ki is mond:
Jn.17,16. Nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
  17. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.
  18. A miképen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra;
  19. És én ő érettök oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban.
  20. De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, a kik az ő beszédökre hisznek majd én bennem...

Figyelünk? "  20. De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, a kik az ő beszédökre hisznek majd én bennem..."

Hogy lássuk hogy nincs semmi új ebben sem, hanem csak a régi-az eleve elrendelt: V.Mózes 29, 9.    
Tartsátok meg azért e szövetségnek ígéit, és a szerint cselekedjetek, hogy szerencsések legyetek mindenben, a mit cselekesztek.
10.    
Ti e napon mindnyájan az Úr előtt, a ti Istenetek előtt álltok: a ti főembereitek, törzseitek, véneitek és a ti tiszttartóitok, Izráelnek minden férfia;
11.    
A ti kicsinyeitek, feleségeitek és a te jövevényed, a ki a te táborodban van, sőt favágóid és vízmerítőid is;
12.    
Hogy szövetségre lépjetek az Úrral, a ti Istenetekkel, és pedig az ő esküjével erősített kötésre, a melyet ma köt meg veled az Úr, a te Istened;
13.    
Hogy az ő népévé emeljen ma téged, ő pedig legyen néked Istened, a miképen szólott néked, és a miképen megesküdt a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak.
14.    
És nem csak ti veletek kötöm én e szövetséges, és ez esküvéses kötést,
15.    
Hanem azzal, a ki itt van velünk, és itt áll e mai napon az Úr előtt, a mi Istenünk előtt, és azzal is, a ki nincsen e mai napon itt velünk.

Tehát mindezekből megérthetjük: Szükség van az Igére-hogy tudhassuk mi a jó az Örökkévaló szemében és mit gyűlöl, hogy tudhassuk mit vár tőlünk-és mitől tilt...
Tehát kell az Ige, mint vezető-mint... PÁSZTOR?!

Ez az egykoriakban is felmerült, és kérték is! Tehát ha van megtérők imája, akkor ez lenne az ma is:
V Mózes 26,15.    
Tekints alá a te szentségednek lakóhelyéből a mennyekből, és áldd meg Izráelt, a te népedet, és a földet, a melyet nékünk adtál, a mint megesküdtél vala a mi atyáinknak, a tejjel és mézzel folyó földet.
16.    
E mai napon az Úr, a te Istened parancsolja néked, hogy e rendelések és végzések szerint cselekedjél: tartsd meg azért és cselekedjed azokat teljes szívedből és teljes lelkedből!
17.    
Azt kívántad ma kimondatni az Úrral, hogy Isteneddé lesz néked, hogy járhass az ő útain, megtudhassad az ő rendeléseit, parancsolatait és végzéseit, és engedhess az ő szavának;
18.    
Az Úr pedig azt kívánja ma kimondatni veled, hogy az ő tulajdon népévé leszesz, a miképen szólott néked, és minden ő parancsolatát megtartod,
19.    
Hogy feljebb valóvá tegyen téged minden nemzetnél, a melyeket teremtett, dícséretben, névben és dicsőségben, és hogy szent népévé lehess az Úrnak, a te Istenednek, a mint megmondta vala.

Ugye autómatikusan adódhat a kérdés: "Izráel?" tehát ez csak a zsidóknak adatott volna?
Nos ahogy az eddigiekben tárgyaltuk: V.Mózes 29,14.    
És nem csak ti veletek kötöm én e szövetséges, és ez esküvéses kötést,
15.    
Hanem azzal, a ki itt van velünk, és itt áll e mai napon az Úr előtt, a mi Istenünk előtt, és azzal is, a ki nincsen e mai napon itt velünk.

Jn.17, 20. De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, a kik az ő beszédökre hisznek majd én bennem.

Illetve: 4Móz 15,16   
Egy törvényetek legyen, és egy szabályotok néktek és a jövevénynek, a mely közöttetek lakik.

...És ugye... Itt mindenki: Ábrahám-Yichák vö Yakov Istenét-az Izráel Istenét vallja egyedül Istennek?! Tehát a hozzá való Megtérés-valójában a beoltatás is!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,