Szerző Téma: Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.  (Megtekintve 144393 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #525 Dátum: 2012 Március 29, 17:44:56 »
Szia Shomer Ájin!

Elolvastam az átokról szóló tanitásodat. Én úgy gondolom, hogy az Isten kijelentett Igéje mivel örökérvényű, ezért lehetséges hogy egy hivő is átok alatt legyen. Sokat gondolkodtam ezen a dolgon, és végül arra a következtetésre jutottam, hogy vannak bűnök, amik negativ módon befolyásolják az életünket, akár negyedik generációra is előrelépve, és azért gondolom igy, mert találkoztam olyan házaspárokkal akiknek pld. valami genetikai problémával született a gyermekük, pld. Dawn-kórral, ami szerintem semmiképpen sem lehet az Úrtól, hiszen az Úr tökéleteset teremt, ha egy gyermek betegen születik meg, amögött nem lehet az Isten, csak a sátán. Mivel ezek a dolgok nemcsak a világi családokban fordulnak elő, hanem megtért embereknél is, ezért gondolom, hogy az ilyen beteg gyermek születése is egy generációs átok következménye.
Nagyon jól vázoltad hogy ilyen pld. a bálványimádás, de van ennél sokkal szörnyűbb bűn is, a varázslás bűne, illetve mikor valaki a sátán szolgálatába áll. Ilyenek azok akik az Irás tudakozása helyett halottidézőhöz fordulnak (lásd Saul) - nézd meg neki is béna volt az egyik gyermeke, ha jól emlékszem Mefibósetnek hivták - , horoszkópot olvasnak, asztaltáncoltatás, szóval minden ami a sátánnal és az ő hatalmával kapcsolatos. Szerintem az ilyen generációs bűnök hathatnak egy keresztény család életére egészen addig, amig ezt a szabaditást Jézus nem viszi végbe az életükben. Én az átkot mint fogalmat úgy értem, hogy "áldásnélküliség" valamilyen területen. Például ha egy gyermek betegnek születik, az semmiképpen sem áldás, hanem áldásnélküliség. Isten jó. Isten csak jót ad. Isten nem ad betegséget, csak tökéleteset. Aztán lehet hogy én is félre vagyok vezetve...

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #526 Dátum: 2012 Március 29, 17:45:37 »
Sajnos iszonyatosan romboló ez az alapjában véve Igeellenes nézet! Ahelyett, hogy az ÚRhoz vezetné bárminemü problémával az embert, elvonja a figyelmét, hogy turkáljon szerettei életében.

Köszönöm, Testvérem, hogy felraktad ezt az írást!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #527 Dátum: 2012 Március 29, 17:53:23 »
Egyébként szerintem itt az a kérdés elsősorban, hogy mikor szabadul meg egy hivő az átok alól? Rögtön megtérésekor mikor megvallja Istennek a bűneit, vagy ezt külön kérni kell Tőle?
Akik azt mondják, hogy a hivő nincs átok alatt úgy gondolják, hogy megtérésükkor ez automatikusan feloldódik Jézus vérében és szabaditásában.
Akik úgy gondolják hogy lehet, azok azt is mondják, hogy ezt megtérés után külön kérni kell az Istentől.
A két tábor pedig ugyanazt vallja: az átkot mindenképpen Jézus tudja feloldani szabaditó hatalma által.

(Ez megint olyan témakör mint pld. a Szent Lélek keresztség, hogy azt vajon minden ember megkapja, vagy pedig csak egyes emberek kiváltsága?)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #528 Dátum: 2012 Március 29, 18:03:05 »
Kedves Dafna!

Jézus Krisztus átokká lett értünk, hogy tovább ne lehessen érvényes rajtunk a törvény átka!!!!

13. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ:
14. Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.

Gal 3,13-14

Isten nem tesz félmunkát!

Rm 8,1    
Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.

Ami pedig a gyermekeket illeti:

Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. 2. Tanítványai megkérdezték tőle: "Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon született?" 3. Jézus így válaszolt: "Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei.
Jn 9,1-3

Isten útjai kikutathatatlanok. Találkoztam szülökkel, akiknek gyermeke betegen született, és áldásnak tekintették gyermeküket. Nem ítélhetek Isten akarata felett!

 :2smitten:


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3061
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #529 Dátum: 2012 Március 29, 19:36:12 »
Tehát fussunk neki mégegyszer: Jn.1,12.    
Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;
13.    
A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.


Tehát Istentől születtünk, így vagyunk az Ő gyermekei! Akkor tehát Isten bűnei miatt lenne rajtunk generációs átok?

Az pedig meg van írva: 2Kor 5,17    
Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.


Amennyiben ez így van, akkor milyen múltja van egy újszülöttnek? pláne meg ha Istentől született !

És még egyszer: Jer.31,29.    
Ama napokban nem mondják többé: Az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásott el bele.
30.    
Sőt inkább kiki a maga gonoszságáért hal meg; minden embernek, ki megeszi az egrest, tulajdon foga vásik el bele.
31.    
Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával.
32.    
Nem ama szövetség szerint, a melyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, a melyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Égyiptom földéből, de a kik megrontották az én szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt mondja az Úr.
33.    
Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.
34.    
És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.
35.    
Ezt mondja az Úr, a ki adta a napot, hogy világítson nappal, a ki törvényt szabott a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel, a ki felháborítja a tengert és annak habjai zúgnak, Seregek Ura az ő neve:
36.    
Ha eltünnek e törvények előlem, azt mondja az Úr, az Izráelnek magva is megszakad, hogy soha én előttem nép ne legyen.
37.    
Ezt mondja az Úr: Ha megmérhetik az egeket ott fenn, és itt alant kifürkészhetik a föld fundamentomait: én is megútálom Izráelnek minden magvát, mindazokért, a miket cselekedtek, azt mondja az Úr!

Ez tehát, mintegy igéretként a Szövetség megújításának a bevezetője egyben.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #530 Dátum: 2012 Március 29, 21:14:46 »
 :019:
 
Tehát Istentől születtünk, így vagyunk az Ő gyermekei! Akkor tehát Isten bűnei miatt lenne rajtunk generációs átok?
Válasz :1:
Isten nek nincsenek búnéi, a mi búnéink választanak el Istentől:

 Ézsaiás könyve:59:2   Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott.
Jeremiás könyve:5:25   A ti bűneitek fordították el ezeket tőletek, és a ti vétkeitek fosztottak meg titeket e jótól! :2smitten:
 generációs átok, a szüleink , és elődjeink, búnéik jelenti, DE: aki Ujjá született az Uj TEREMTÉS!!! NINCSENEK GENERÁCIÓS ÁTKOK!!!
János Evangéliuma:3:3   Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
János Evangéliuma:3:7   Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.
I. Péter levél:1:3   Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szűlt minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által,
I. Péter levél:1:23   Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, amely él és megmarad örökké.! :017:

2:Amennyiben ez így van, akkor milyen múltja van egy újszülöttnek? pláne meg ha Istentől született !
Válasz:2:

Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szűlt minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által,

Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra,
Akiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. :2smitten:
 :019:

Galátzia levél:3:14   Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.
Efézusi levél:1:3   Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban! :2smitten:
Zsidó levél:12:24   És az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére.
 Tehát az ige szerint : NINCSEN MÚLT! ÚJJÁSZÜLETTÜNK, JÉZUS VÉRE LEMOSOTT MINDEN BŰNT!!!

I. János levél:1:7   Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
Jelenések könyve:1:5   És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által, :019:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #531 Dátum: 2012 Március 29, 23:25:10 »
Teljesen egyetértek, drága Testvéreim!

Ez a mi élö reménységünk, és hitben való meggyözödésünk! Életre hívott el az ÚR minket, és az Ö Szent Lelke vezérel! Azt írja az Ige, hogy a Szentlélek lakozást vesz bennünk, nem képzelhetö el, hogy átok alatt venne lakozást!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #532 Dátum: 2012 Március 30, 08:24:40 »
Sziasztok!

Nekem az a véleményem, hogy Jézus a halál átkát vitte fel a keresztfára, amit az I. Mózesben kettős átokként emlit az Ige: meghalsz és meghalsz...
Az első az az Istentől való szellemi elszakadást jelenti, a második pedig a fizikai halált. Isten törvénye szerint vannak azonnali halált kiérdemlő bűnök, amire azonnali megkövezés járt. Nos, ennek átkát Jézus magára vette.
Ha egy hivő paráznaságban él, nem hal meg, nem nyilik meg alatta a föld, nem kövezik meg, holott az Ó-szövetség szerint meg kellett halnia. Jézus mikor egy parázna nővel szembesült, nem kövezte meg, hanem azt mondta, többé ne vétkezzél!
Azok az Igék amiket felsorolt Shomer Ájin a halál fogalmával és annak átkával foglalkozik, nem pedig azzal amit én itt felvetettem.
Megtérésünkkor ugyan mi új teremtések leszünk, de a szüleink engedetlenségéből mi nem térhetünk meg, hiszen nem is mi követtük el azokat.
Én úgy gondolom, hogy az Ige örökérvényű. Az átokkal kapcsolatos ó-szövetségi kijelentéseket pedig úgy fogom fel, mint a fizikai törvényszerűségeket. Isten teremtette a gravitációs erőt, a fényt, mindent amiben élünk. Az átok és áldás egy szellemi törvényszerűség, ami nem látható, de mégis létezik. Nem látom a gravitációs erőt, csak érzem annak hatásait.
A varázslás, a fekete mágia, fehér és vörös mágia okozhat olyan dolgokat egy ember életében, hogy az negyedik generációig hatással lehet a családjára, kivétel ez alól ha keresztény szülők gyermekeként születik meg.
Nem hiszem, hogy az emlitett házaspár áldást kapott azzal, hogy nem egészséges, hanem beteg gyermekük született, méghozzá úgy, hogy mindketten újjászületett keresztények voltak. Nem hiszem, hogy az áldás, hogy ezeknek a szülőknek soha többet nem született gyermekük, mert féltek attól, hogy a következő gyermek is beteg lesz. Nem hiszek abban, hogy Isten génkorcs embereket hoz létre, ha viszont ez igy történik, akkor e mögött nem Isten van, hanem maga a sátán. Isten jó, Isten nem teremtett semmi olyat, ami az embereknek rossz.
Ha megnézem Jób könyvét, ott sem Isten akarata volt Jób szenvedése, hanem a sátán produkálta a gonosz dolgokat. A gonosz dolgok mögött mindig a sátán áll, és kivel harcoljon ha nem velünk, azokkal akik Isten gyermekei vagyunk?

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #533 Dátum: 2012 Március 30, 08:33:44 »
35.   
Ezt mondja az Úr, a ki adta a napot, hogy világítson nappal, a ki törvényt szabott a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel, a ki felháborítja a tengert és annak habjai zúgnak, Seregek Ura az ő neve:
36.   
Ha eltünnek e törvények előlem, azt mondja az Úr, az Izráelnek magva is megszakad, hogy soha én előttem nép ne legyen.

Egyébként ezek az Igék pont arról beszélnek, amit én is kifejtettem. Isten teremtette a holdat, csillagokat, tengert tehát a fizikai törvényszerűségek Ura. Ezenkivül a szellemi törvényszerűségek Ura is, mert Ő mondta azt is, hogy "Megbüntetem az Atyák vétkét a fiakban harmad és negyediziglen" - tehát én is az Igére hivatkozva hiszek abban, amit most leirtam. De - ha rosszul látom a dolgokat, nagy a mi Istenünk, hogy engem is elvezessen e témakörben is az Igazságra!

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #534 Dátum: 2012 Március 30, 08:40:09 »
Elhoztam a vita tárgyát képező Igéket is.

Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek.
Mózes V. könyve:5:9   Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek;

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #535 Dátum: 2012 Március 30, 08:42:49 »
I. Sámuel 15/23
Mert, mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség; és bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvetett téged, hogy ne légy király.

Én meg erre az Igére is gondoltam, hogy a varázslásnak bűne olyan, mint a bálványimádás, ami szerint az atyák vétkéért megbüntettetik harmadik és negyedik generációig egy család.

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #536 Dátum: 2012 Március 30, 08:50:37 »
Meg ezekre az Igékre is gondoltam:

V. Mózes 10-13
Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló;
11
Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző;
12
Mert mind útálja az Úr, aki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled.
13
Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel.

Úgy gondolom, hogy ahogy a Tizparancsolat és a Tóra nem töröltetett el, mert Jézus maga a testté lett Ige, ezért ezeknek a parancsolatoknak a megszegése okozhat generációs átkot egy család életében.

Megjegyezném, hogy itt Izraelben nagyon sok beteg gyermek születik, persze ezt génmutációnak meg miegyebeknek hivják, én meg azt mondom, hogy generációs átok, amely alól az a család nem szabadult fel. Igaz, jelen esetben nem hivő családokról beszélek, hanem  izraelita családokról. De viszont ha azt mondom az Igékkel kapcsolatban, hogy ezek csak Izraelre vonatkoznak, akkor ezzel megkérdőjelezem a Tanach mindenhatóságát, és akkor ez olyan mintha azt mondanám, a tizparancsolatot is csak az izraeliták kapták.

Ha van varázslás ami egyenlő a bálványimádás bűnével, akkor létezik generációs átok is, mert ez ennek következménye.

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3061
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #537 Dátum: 2012 Március 30, 14:23:27 »
Áldott Testvérem. Megértettem a gondolatmenetedet. Számomra a kérdések csupán ezek: Yessua minden átkot megtört-e azok számára akik benne újjá születtek, vagy nem? Teljes volt-e az engesztelés az Övéiért vagy nem? Isten csak azért emelt-e fel minket hogy magasabbról essünk le-vagy sem?Yirmájá vö Yehezkiel által Igazat szólt-e az Örökkévaló amikor az Igéreteket tette vagy sem? (Jer 31,29; Jer 31,30 ; Ez 18,2) Mert abban ugye egyetértés van köztünk,hogy ezen Igeszakaszok pontosan a Generációs átkokról szólnak ! (?)

    
   
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3061
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #538 Dátum: 2012 Március 30, 14:37:02 »
És még valami van itt amiről, Lássuk be beszélnünk kell! Valóban mindenki megtért az Úrban azok közül akik azt vallják?
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető E.Edit

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1427
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #539 Dátum: 2012 Március 30, 18:19:30 »
Az Ur Jezus atokka lett erettunk,az atkot maga vitte fel a fara.Ezert,ha mi megvaltonknak valljuk Ot akkor mentesek vagyunk az atok alol.En legalabbis ebben hiszek.
Azzal nem ertek egyet,hogy,ha egy csaladba beteg gyermek szuletik,az a satantol lenne.Egy beteg gyermekkel is nagyon sok aldas jar,ha ezt alazattal az Ur kezebol fogadjak el.Ha Isten beteg gyermeket helyez egy csaladba akkor biztos,hogy terve van ugy a gyermekkel mint a szulokkel.Nem konnyu feladat de biztos,hogy erot is ad hozza csak kerni kell.
Egyaltalan!A satan is adhat gyermekaldast?Ezt nemcsak kizarolag Isten teheti? :167:
"Ne félj, csak higgyj!"  Márk ev.5:36/b