Szerző Téma: Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.  (Megtekintve 144044 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #165 Dátum: 2011 Március 24, 12:50:44 »
Ámen
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3061
Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #166 Dátum: 2011 Március 25, 13:13:47 »
Kiragadott Igék, avagy azé aki akarja?

Egy ember, aki a hitét úgy élte meg hogy minden nap az első általa elolvasott Ige szerint cselekedett, elővette az újszövetségi szentírását, és ahol kinyílott a könyv, az első Igét amin a szeme megakadt, elolvasta.Ez állt ott:Mt. 27,5.    
Ő pedig eldobván az ezüst pénzeket a templomban, eltávozék; és elmenvén felakasztá magát!!!
Mondja az ember: Uram, mit jelentsen ez???
Majd újra felcsapta a könyvet, és olvassa az Igét:Mt 10,37 Monda azért néki Jézus: Eredj el, és te is a képen cselekedjél!
   
A példa summája: Nem szabad egy igerésznél leragadni, még akkor sem ha az számunkra kedvező- vagy kívánatos! A teljes Szentírás Adatott Istentől! Tehát együtt az egész alkotja számunkra a kívánatos véget, vagy a félelmes bukást! nem ragadhatunk ki csupán egy igét!A kegyelem, azokra vonatkozik akik engednek az Úrnak!!! akik nem engedelmesek azoktól kérdezi:   Lk 6,46    
Miért mondjátok pedig nékem: Uram! Uram! ha nem mívelitek, a miket mondok?
Nem az a fontos, hogy egymást milyennek látjuk! nem az a fontos hogy minek állítjuk magunkat! Nem az a fontos, Hogy szerintem minek lát engem az Úr!
De az a fontos hogy valósággal Ő milyennek lát, és mit szól felőlünk!!!/Mk 8,36    
Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?/
Márpedig hogy számunkra kívánatos és reménylett szó hangozzék felőlünk, ahhoz az kell,:hogy MINDENBEN-MINDIG-TELJES SZÍVVEL SZOLGÁLJUK ŐT, ÖNÁTADÁS ÁLTAL!!!
Ma még lehet korrigálni útjainkon!Ma még felkelt a nap, Ma még tart a kegyelem, Ma még lehet "Oda menekülni a kegyelem királyi székéhez! "(Zsid 6,18 ) Ma még lehetséges a megtérés!!!
Mert értsük meg! Rm 8,8    
A kik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt! Aki a maga véleményét hangoztatja ,a maga értelmére támaszkodik:az testben van! Mert ha átadtam az életem Jézusnak, akkor többé nem az én kívánságaim, nem az én akaratom,nem az és gondolataim vezetnek engem, hanem az Úré! Hogy a különbség nyilván valóvá váljék csak egy kérdést kell feltennünk magunknak minden gondolatunk, érzelmünk, cselekedetünk megnyilvánulása előtt: Jézus így tenne???   
Volt szabad akaratunk a megtérés előtt, de már nincs! Szabadon választhattunk, kinek adjuk magunkat! Aki Istent választotta, az letette a szabad akaratát Isten oltárára, mint kedves és Istennek tetsző ajándékot! Nem veheti vissza azt senki, aki Istenben akar maradni!!!
Aki visszaveszi, az automatikusan átadja azt Sátánnak!Vagy itt van az ember vagy ott! Ezért mondja az Úr:   Mt 12,30    
A ki velem nincsen, ellenem van; és a ki velem nem gyűjt, tékozol.
Egyenesítsük ki azt a kérdőjelet ami címben szerepel! Tehát azé aki akarja? Igen!!! AZÉ AKI AKARJA, DE VAGY MINDEN-VAGY SEMMI!!!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #167 Dátum: 2011 Március 25, 14:00:22 »
Hát igen a szabad akarat.

De szertem e azt, Aki úgy szeretett engem, vagy félek, hogy megbüntet, és engedelmeskedem.

Miért is adta a szabad akaratot?

Tényleg miért?

 :2smitten:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Irma

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1935
Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #168 Dátum: 2011 Március 25, 14:20:49 »
Drága Magda!

Hogy szabad akaratodból engedelmeskedj!

 :2smitten:
„Én, én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsása jut?”

Ézsaiás könyve 51:12

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #169 Dátum: 2011 Március 25, 14:25:09 »
Drága Magda!

Hogy szabad akaratodból engedelmeskedj!

 :2smitten:

Szeresd a te Uradat Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből, és minden erődből.
Azt akarjam amit Ő akar " Atyám ki vagy a Mennyekben szenteltessék meg a Te NEVED
Legyen meg a Te akaratod!

Az az, én akartom, hogy legyen meg a Te akaratod, ez már nem engedelmesség ez sokkal de sokkal több, ez már azt jelenti, hogy Ő és én egy vagyok

 :2smitten:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3061
Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #170 Dátum: 2011 Március 25, 14:43:22 »
Ámen!!!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #171 Dátum: 2011 Március 27, 08:30:13 »
Drága Ajin egy kis hétköznapi élet, de még sem annyira, hétköznapi, ha benne van az írásban.

Idézet
Péld 20,19 Megjelenti a titkot, a ki rágalmazó; tehát a ki fecsegő szájú, azzal ne barátkozzál.


Péld 16,28 A gonosz ember versengést szerez, és a susárló elválasztja a jó barátokat.

Péld 18,8 A susárlónak beszédei hizelkedők; és azok a szív belsejét áthatják.

Péld 26,20 Ha a fa elfogy, kialuszik a tűz; ha nincs súsárló, megszűnik a háborgás.

Rm 1,30 Súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek,


susárló= pszithürisztész  = rágalmazó, besúgó

Kérlek foglald kicsit össze mit jelent ez egy közösségben, ahol KRISZTUSBAN hívők vannak egyűtt.

A mihez tartás végett jó ha ebben egy nevezőn lehetünk  :hehe:

 :2smitten:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3061
Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #172 Dátum: 2011 Március 27, 12:43:51 »
Shalom. Köszönöm a kérdést.
A testünk nem más mint edény.Eszközök vagyunk Isten kezében (is)
Azért írtam hogy is: mert abban az esetben amikor nem az Úrtól kapott indulattal-okkal-érzelemmel cselekszünk, akkor a pusztító eszközeként adjuk magunkat!
Jézus mondja:   Mt 6,24    
Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.
Szintén Jézus mondja:   Mt 7,16    
Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajjon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?
A súsárlás-rágalmazás-vádlás-vádpontért való kutakodás-ítélgetés...NEM ISTEN SZERINT VALÓ ELJÁRÁS!
Ezt a gonosz teszi, az egység rombolásáért! Fontos tudni: Az egységben nagy erő van! Amikor a testvérek egyek, akkor az Úrban egyek. De ha az egység felbomlik, ezzel egyidőben az Úrral való közösség is meggyengül. Az egységen kívül rekedtek pedig könnyű célpontok a gonosznak!
Aki esetleg bűnt követett el, az első sorban Isten ellen vétkezett!!! Ezt Istennel kell rendeznie mindenek fölött!Bár a vétkezőre vonatkozik az a szabály:Mt.5,23.    
Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened:
24.    
Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat.
Ám arra aki érintett a vétekben mint károsult, arra pedig vonatkozik ez:Mt.6,14.    
Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.
15.    
Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket! És a megbocsájtás nem függvénye a bocsánatkérésnek, nem érzelem függő, és nincs számbeli korlátok közé reksztve!!!(Mt.18,21.    
Ekkor hozzámenvén Péter, monda: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? még hétszer is?
22.    
Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is.  A hét a tökéletesség száma, ezt pedig hatványozza az Úr a kijelentésében is, korlátok nélkül! Tehát: nem csak a Számait-eseteit-de még a teljességére vonatkozóan is)
Amit szeretnénk Istentől kapni, azt adjuk másnak! vagyis amit kérek Istentől azt adom mindenkinek!( Mt.7,12)
Azt mondja az Úr igéje:   Mt 18,7    
Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükség, hogy botránkozások essenek; de jaj annak az embernek, a ki által a botránkozás esik.
Ez vonatkozik arra is aki közli a botránkozást!
De ne is ezeket vizsgáljuk, hanem azokat amik épülésre vannak:Ézs 33,14    
Megrettentek a bűnösök Sionban, félelem fogja el a gazokat: ki lakhatik közülünk megemésztő tűzzel, ki lakhatik közülünk örök hőséggel?
Vagyis ki lakhat Istennel?     Mert így szól az Ige:5Móz 4,24    
Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten ő!
Tehát nekünk mijennek kell lennünk, hogy a hozzá való közelség ne a halálunkat okozza, hanem az örömteli életet? Nos az Ige mondja:Ésa 33,15.    
A ki igazságban jár és egyenesen beszél, a ki megveti a zsarolt nyereséget, a ki kezeit rázván, nem vesz ajándékot, a ki fülét bedugja, hogy véres tervet ne halljon, és szemeit befogja, hogy gonoszt ne lásson:
16.    
Az magasságban lakozik, kőszálak csúcsa a bástyája, kenyerét megkapja, vize el nem fogy.
17.    
A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #173 Dátum: 2011 Március 27, 15:15:01 »
 :2angel:

Idézet
A testünk nem más mint edény.Eszközök vagyunk Isten kezében (is)
Azért írtam hogy is: mert abban az esetben amikor nem az Úrtól kapott indulattal-okkal-érzelemmel cselekszünk, akkor a pusztító eszközeként adjuk magunkat!
Jézus mondja:   Mt 6,24   
Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.
Szintén Jézus mondja:   Mt 7,16   
Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?
A súsárlás-rágalmazás-vádlás-vádpontért való kutakodás-ítélgetés...NEM ISTEN SZERINT VALÓ ELJÁRÁS!
Ezt a gonosz teszi, az egység rombolásáért! Fontos tudni: Az egységben nagy erő van! Amikor a testvérek egyek, akkor az Úrban egyek. De ha az egység felbomlik, ezzel egyidőben az Úrral való közösség is meggyengül. Az egységen kívül rekedtek pedig könnyű célpontok a gonosznak!
Aki esetleg bűnt követett el, az első sorban Isten ellen vétkezett!!! Ezt Istennel kell rendeznie mindenek fölött!Bár a vétkezőre vonatkozik az a szabály:Mt.5,23.   
Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened:

De ha az egység felbomlik, ezzel egyidőben az Úrral való közösség is meggyengül. Az egységen kívül rekedtek pedig könnyű célpontok a gonosznak!


Talán ebből is észre lehet venni, hogy most célpont vagyok, és a védelmet elhagytam.

Ilyenkor beszélnek büntető Istenről, pedig csak a használati utasítást hagytam figyelmen kívül.

Amikor pedig próba alá kerülök ami külső megjelenésében hasonló lehet, akkor azért fogadhatom teljes örömmel (Jakab lev.)
Mert megerősödik a hitem, és gazdagabban jövök ki a helyzetből - Mint Jób  :hehe: - de én szellemi gazdagodással

 :2smitten:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #174 Dátum: 2011 Március 29, 05:31:45 »
Kedves Ajin  :2angel:

Te mit tudsz, mit jelent a Mennyekországáról megtanítottnak lenni?

 :2smitten:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3061
Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #175 Dátum: 2011 Március 29, 20:00:20 »
Shalom Magdus. A Kijelentésekért kutató, azokat átvevő-megértő,alázatban a kijelentések útmutatását megélő- követő emberre mondják ezt.Akik minden részükkel Istenért égnek,és mindenben alárendelik magukat Isten akaratának./Értelmi-testi szinten értelmezve: akár maguk ellen is!!!/ Tehát a kárukra is! :Zsolt 15,4    
A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az Urat félőket tiszteli: a ki kárára esküszik, és meg nem változtatja!!!
Csak az lehet a "Mennyek országáról megtaníttatott!"
Mert sokan vannak a "felületes-látszat Hívők" talán ők is keresik az Isten kijelntéseit, de meg nem kapják-ill. ha mégis akkor nem értik! Ezért beszélt Jézus példázatokban. Ő mondja:Lk 8,10    
Ő pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten országának titkait értsétek; egyebeknek példázatokban, hogy látván ne lássanak, és hallván ne értsenek.
A látszat-felületes hívőknek mondja az Úr:   Mt 13,15    
Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták; hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket;míg az Övéiről ezt monja:   Mt 19,12    
Mert vannak heréltek, a kik anyjuk méhéből születtek így; és vannak heréltek, a kiket az emberek heréltek ki; és vannak heréltek, a kik maguk herélték ki magukat a mennyeknek országáért. A ki beveheti, vegye be.
És újra:Mk 7,16    
Ha valakinek van füle a hallásra, hallja.
És ismét:Jel 13,9    
Ha van füle valakinek, hallja!
Tehát akinek nincs az nem érti-nem is hallja!
Ő mondja:Ézs 6,9    
És monda: Menj, és mondd ezt e népnek: Hallván halljatok és ne értsetek, s látván lássatok és ne ismerjetek;
Ez pedig azért mert:Ézs 29,13    
És szólt az Úr: Mivel e nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgy hogy irántam való félelmök betanított emberi parancsolat lőn!
De a kérdesedre összpontosítva a válaszom: A Mennyek Országáról megtanítottnak lenni az: Amikor a "kiválasztotthoz" Egész Új, egy sokkal mélyebb értelemben szól az Ige, az benne él,annak fényében éli a Jézus tanítását. Bennsőséges kapcsolata az Úrral napi szinten megújul,és egyre jobban elmélyül Isten tanításában, míg megérti az elrejtett titkokat, és magáénak vallja azok értelmét!Ő él az Igében-és az Ige benne!:Jn 15,5    
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #176 Dátum: 2011 Március 29, 20:32:38 »
 Akarom én ezt?

Igen Uram Jézus legyen meg a Te akaratod!

:037:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3061
Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #177 Dátum: 2011 Március 29, 20:46:26 »
Ámen. Tégy engem Eszközöddé Uram! Segíts hogy engedelmes és alázatos szolgád lehessek.    Ámen.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #178 Dátum: 2011 Március 30, 08:36:16 »
Kedves Ajin  :2angel: kérlek fejtsd ki, honnan tudjuk, hogy Dávidban is ugyan az a szellem volt, min ami mi bennünk van?

Gondolom ez másnak is hasznos tanítás, mert van egy konkrét példaképünk az ószövetségből

 :2smitten:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #179 Dátum: 2011 Március 30, 08:47:08 »
Shalom Magdus. A Kijelentésekért kutató, azokat átvevő-megértő,alázatban a kijelentések útmutatását megélő- követő emberre mondják ezt.Akik minden részükkel Istenért égnek,és mindenben alárendelik magukat Isten akaratának./Értelmi-testi szinten értelmezve: akár maguk ellen is!!!/ Tehát a kárukra is! :Zsolt 15,4    
A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az Urat félőket tiszteli: a ki kárára esküszik, és meg nem változtatja!!!
Csak az lehet a "Mennyek országáról megtaníttatott!"
Mert sokan vannak a "felületes-látszat Hívők" talán ők is keresik az Isten kijelntéseit, de meg nem kapják-ill. ha mégis akkor nem értik! Ezért beszélt Jézus példázatokban. Ő mondja:Lk 8,10    
Ő pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten országának titkait értsétek; egyebeknek példázatokban, hogy látván ne lássanak, és hallván ne értsenek.
A látszat-felületes hívőknek mondja az Úr:   Mt 13,15    
Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták; hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket;míg az Övéiről ezt monja:   Mt 19,12    
Mert vannak heréltek, a kik anyjuk méhéből születtek így; és vannak heréltek, a kiket az emberek heréltek ki; és vannak heréltek, a kik maguk herélték ki magukat a mennyeknek országáért. A ki beveheti, vegye be.
És újra:Mk 7,16    
Ha valakinek van füle a hallásra, hallja.
És ismét:Jel 13,9    
Ha van füle valakinek, hallja!
Tehát akinek nincs az nem érti-nem is hallja!
Ő mondja:Ézs 6,9    
És monda: Menj, és mondd ezt e népnek: Hallván halljatok és ne értsetek, s látván lássatok és ne ismerjetek;
Ez pedig azért mert:Ézs 29,13    
És szólt az Úr: Mivel e nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgy hogy irántam való félelmök betanított emberi parancsolat lőn!
De a kérdesedre összpontosítva a válaszom: A Mennyek Országáról megtanítottnak lenni az: Amikor a "kiválasztotthoz" Egész Új, egy sokkal mélyebb értelemben szól az Ige, az benne él,annak fényében éli a Jézus tanítását. Bennsőséges kapcsolata az Úrral napi szinten megújul,és egyre jobban elmélyül Isten tanításában, míg megérti az elrejtett titkokat, és magáénak vallja azok értelmét!Ő él az Igében-és az Ige benne!:Jn 15,5    
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek!
Kedves Somer Ajin!
Nagyon jól el magyaráztad.Köszönöm.Érdekes,a napokban olvastam a Máté 13,15-öt.

Nekem ezt az igét is eszembe juttatja,amit írtál:

"Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez,amelyet megtalálván az ember,elrejté azt;és afelett való örömében elmegy és eladván mindenét,amije van,megveszi azt a szántóföldet."(Máté 13,44.)

Az Úr áldjon meg.
 :2smitten:
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63