Szerző Téma: Épitő tanitások  (Megtekintve 10388 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Zsuzsa2

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Épitő tanitások
« Válasz #30 Dátum: 2011 Április 03, 08:17:07 »
C. H. Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza
Április 3

Érzékeny a figyelmeztetésre

„Mivel meglágyult a szíved, és megaláztad magad az Úr előtt, amikor
meghallottad, hogy mit jelentettem ki erről a helyről és lakóiról, hogy
milyen pusztulás és átok vár rájuk, megszaggattad ruhádat, és sírtál
előttem, ezért én is meghallgatlak! - Így szól az Úr" (2Kir 22,19).

   Sokan nem törődnek az intéssel, és elvesznek. Boldog az, aki féli az
Úr szavát. Jósiás ezt tette, ezért Isten megkímélte ama pusztulás
látványától, amely Júdára várt rettenetes bűnei miatt. Ilyen megtört
szívű vagy te is? És ilyen alázatos? Ha igen, akkor téged is megkímél
az Úr ama gonosz napon. Isten megjegyzi mindazokat, akik sóhajtoznak és
sírnak koruk bűnei miatt. A pusztulás majd megálljt parancsol, amíg
választottai mind menedékbe nem jutnak. Megtalálja őket, mert
ismertetőjelük, hogy Istent és az Ő Igéjét őszintén félik. Vészterhes
időkben élsz? Látod, hogy a babonaság és a hitetlenség mily nagy
mértékben terjed, és félsz a romlott nemzetre elkövetkező rettenetes
büntetéstől? Ha így van, bátorítson fel az ígéret folytatása:
„... békességgel kerülsz sírodba, és nem látod meg azt a nagy
veszedelmet, amelyet erre a helyre hozok" (22,20). Vagy ami még jobb,
eljön maga az Úr, és akkor egyszer s mindenkorra vége a szomorúság
korszakának. Ámen.
A TE RUHÁID MINDENKOR LEGYENEK FEHÉREK, ÉS AZ OLAJ A TE FEJEDRŐL EL NE FOGYATKOZZÉK. -  Préd.9.10.

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Épitő tanitások
« Válasz #31 Dátum: 2011 Április 03, 08:20:30 »
Ámen.
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4037
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Épitő tanitások
« Válasz #32 Dátum: 2011 Április 03, 11:59:52 »
" Sokan nem törődnek az intéssel, és elvesznek. Boldog az, aki féli az Úr szavát."

Ámen!
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Zsuzsa2

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Épitő tanitások
« Válasz #33 Dátum: 2011 Április 04, 08:44:58 »
ISTEN TÖRVÉNYE    
2011. április 4. hétfő

''Végy csak oktatást az ő szájából, és vésd szívedbe az ő beszédeit!''

(Jób 22:22)

A természetben - a napsugárban táncoló porszemtől a magasságban keringő világokig - minden alá van vetve Isten törvényének.
Világának rendje és összhangja az ezen törvények iránti engedelmességtől függ. Ugyanígy minden értelmes lény életét a szentség csodálatos elvének kell irányítania. A világmindenség jóléte is az ezekhez az elvekhez való igazodáson múlik. Isten törvénye már a világ teremtése előtt létezett. Az angyalokat a törvény elvei igazgatják, s ahhoz, hogy Földünk összhangra jusson a Mennyel, az embernek is engedelmeskednie kell az isteni rendelkezésnek.

Az Édenben Krisztus az ember elé tárta a törvény utasításait, ''amikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vígadozának'' (Jób 38:7). Krisztus földi küldetésének célja nem a törvény eltörlése volt, hanem hogy kegyelme által visszavezesse az embert a törvény iránti engedelmességre...
Krisztus küldetése az volt, hogy naggyá és dicsőségessé tegye a törvényt (Ésa 42:21). Rá kellett mutatnia a törvény szellemi voltára, és mélységes elveire, és világossá kellett tennie annak örökérvényűségét.
Krisztus jellemének isteni szépsége mellett a legnemesebb, leggyöngédebb ember is halvány árnyék csupán... Jézus, az Atya személyének tökéletes mása és dicsőségének tündöklése, az önmegtagadó Üdvözítő földi zarándokútján mindvégig Isten törvényének élő képviselője volt. Életében nyilvánvalóvá vált, hogy az örökérvényű törvények alapját a mennyei szeretet és a krisztusi elvek képezik.

A Biblián keresztül Isten kinyilatkoztatta akaratát az embernek. A Biblia a jellem egyedüli tökéletes zsinórmértéke, amely az élet minden körülményében rámutat az ember kötelezettségére.

Életünket és munkánkat úgy kell irányítanunk, hogy közben bizalommal járulhassunk Isten elé, és megnyithassuk a szívünket előtte. Számoljunk be neki szükségleteinkről, és higgyük, hogy Ő meghallgat, és ad kegyelmet és erőt a Szentírás elveinek betöltésére.
/forrás: Reggeli gondolatok/
A TE RUHÁID MINDENKOR LEGYENEK FEHÉREK, ÉS AZ OLAJ A TE FEJEDRŐL EL NE FOGYATKOZZÉK. -  Préd.9.10.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4037
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Épitő tanitások
« Válasz #34 Dátum: 2011 Április 09, 08:46:23 »
Ámen! Nagyon felemelő gondolatok!
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Zsuzsa2

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Épitő tanitások
« Válasz #35 Dátum: 2011 Április 11, 00:59:10 »
A TE RUHÁID MINDENKOR LEGYENEK FEHÉREK, ÉS AZ OLAJ A TE FEJEDRŐL EL NE FOGYATKOZZÉK. -  Préd.9.10.

Nem elérhető Zsuzsa2

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
A TE RUHÁID MINDENKOR LEGYENEK FEHÉREK, ÉS AZ OLAJ A TE FEJEDRŐL EL NE FOGYATKOZZÉK. -  Préd.9.10.

Nem elérhető Zsuzsa2

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Épitő tanitások
« Válasz #37 Dátum: 2011 Április 26, 06:47:49 »
Mahesh Chavda:

Mi teszi naggyá az embert Isten szemében?

„És történt ebben az időben, hogy Elizeus Súnembe ment. Ott volt egy gazdag (nagy - angol ford.) asszony, a ki tartóztatá őt, hogy nála egyék kenyeret. És lőn, hogy valamikor csak arra járt, betért oda, hogy kenyeret egyék. És monda az asszony a férjének: Ímé úgy veszem észre, hogy az az Isten embere, a ki szüntelen erre jár által, szent ember; Csináljunk, kérlek, egy kicsiny felházat, és tegyünk abba néki egy ágyat, asztalt, széket és gyertyatartót, hogy mikor hozzánk jön, hadd térjen oda.” (2Királyok 4, 8 - 10)

Ez az igeszakasz a személyes életedre és a gyülekezetre egyaránt vonatkozik. Erről a súnemita asszonyról úgy ír a Biblia, mint aki „nagy” asszony volt. Miért? Nyilván sokan ismerték Elizeust abban a korban, és sok faluban is megfordult, de mégis csak erről az asszonyról van leírva, hogy helyet készített a prófétának a saját házában. Ez az asszony észrevette a különbséget, felismerte, hogy Elizeus rendelkezik valami többel.

Az ember sokszor láthat a fizikai szemeivel, de lehet mégis vak a szívében. Nyisd meg a szemeidet, hogy Jézus világossága be tudjon hatolni a bensődbe! Az Úrban lévő világosságban erő van. Isten pedig dicsőségről dicsőségre vezet téged, és a jelenléte egyre növekedni fog az életedben.

Elizeuson rajta volt a Szent Szellem kenete, mégpedig az Illésen lévő kenet kettős mértéke. Azért történt ez így, mert Elizeus nagyon szomjas volt a kenetre. Mielőtt Illés elragadtatott, megkérdezte Elizeust, a szolgáját, hogy ő mit szeretne. Elizeus pedig az Illésen lévő kenet kettős mértékére vágyott.
Ez a súnemita asszony észrevette az Elizeuson lévő kenetet, és utánament annak. Helyet készített Elizeusnak a házában és kérte, hogy mindig hozzá menjen és ne máshoz, amikor arra jár. Elizeus Jézus előképe ebben a történetben - azé az emberé, aki elhozza a Szent Szellem valódi kenetét az Egyházba.
Benned is kell, hogy legyen egy szellemi éhség a kenet után, ahogy ebben az asszonyban is volt, és ahogy Elizeusban is volt. Csak így lehet az Egyház és az életed is a Szent Szellem pihenőhelye!

„Megmondotta volt pedig néki: Mondd meg néki: Ímé nagy szorgalmatossággal szolgálsz nékünk, mit kivánsz, hogy cselekedjem veled? Nincs-é valami mondani valód a király előtt, vagy a sereg fővezére előtt? És monda az: Én az én nemzetségem között békességgel lakom. Monda Elizeus: Mit lehetne tehát érette tennünk? Felele Géházi: Nincs fia és a férje vén ember. És monda: Hívd ide! És a mikor oda hívta, megállott az ajtóban. És monda Elizeus: Esztendő ilyenkorra fiút fogsz ölelni. És monda az: Ne, édes uram, Isten embere, ne mondj képtelen dolgot a te szolgálóleányodnak! És teherbe esék az asszony és fiat szült abban az időben, a melyet megmondott volt Elizeus.” (II Királyok 4, 13-17)
 
Amikor lakóhelyet készítesz a Szent Szellemnek, az Úr egy idő múlva odafordul hozzád, ahogy Elizeus is ehhez az asszonyhoz, és megkérdezi, hogy mit tehet érted. Ennek az asszonynak a legnagyobb szükségét töltötte be ebben a történetben az Úr. Gyermekre volt szüksége, és meg is adatott neki. A kenet így hoz csodát egyik napról a másikra, mert az Úrtól élet, áldás jön. Az Úr tudja a legmélyebb szükségedet, és megadja a szíved vágyát, mert Ő együtt érző Isten, és személyesen szeret téged. Jézus is azért tudott csodákat cselekedni, mert felkente az Atya, mert kenet volt rajta. Hidd el, a legnagyobb szükséged idején is ott van veled az Úr.

„De mikor megnőtt a gyermek, történt, hogy egy napon kiment az ő atyjához, az aratókhoz, és monda az ő atyjának: Jaj fejem, jaj fejem! És monda az ő atyja a szolgának: Vidd el őt az anyjához. Ki mikor felvette őt, vivé az ő anyjához, és az az ölében tartá délig, és akkor meghalt.” (2Királyok 4, 18 - 20)
Meglepő az, ami itt történik, hiszen az előbb láttuk, hogy ez a fiú Isten ajándéka volt, az asszony szívének a kiáltására adott válasz. Amikor Isten ad valamit, akkor az ördög egyből irigykedni kezd, és megpróbálja azt elpusztítani. Ez a támadás azonban nem azt jelenti, hogy az a dolog nem Istentől volt. Nézd meg mit tett ez az asszony ebben a helyzetben, hogyan reagált erre a nem várt eseményre:
„És felméne az asszony, és az Isten emberének ágyára tevé őt, és az ajtót bezárván kijöve onnét. És előhívatá az ő férjét és monda: Kérlek, küldj ide nékem egyet a szolgák közül és egy szamarat, hadd menjek el hamar az Isten emberéhez, és mindjárt megjövök És elmenvén, juta az Isten emberéhez a Kármel hegyére. És mikor meglátá őt az Isten embere távolról, monda Géházinak, az ő szolgájának: Ímé a Súnemita ez.” (2Királyok 4, 21 - 22, 25)
Isten kenetétől lett ez a gyermek és az asszony ehhez a kenethez futott oda, amikor baj érte. Tudta azt, hogy a kenettől jön számára a megoldás ebben a helyzetben is. Isten azokat az embereket tartja nagyra, - mint ezt az asszonyt - akik felismerik a kenetet, és hagyják, hogy ez a kenet feltámassza az életükben azt, ami halott.

Itt az ideje, hogy te is elkezdj harcolni! Vedd fel a szellemi fegyvereket!
Amit most látsz, az nem a vég, hanem a kezdet!
Jézus az élő Isten seregének a kapitánya. Kelj fel harcolni, kelj fel a csatára a reménytelennek tűnő helyzetek ellen!
Könnyű dolog támadás alatt kétségbeesésbe és önsajnálatba zuhanni.
Ez a nő nagyon bölcs volt. Rájött, hogy nem szabad semmi negatívat mondania, ha meg akarja nyerni a csatát.
Te se dobd el a reménységedet, hanem vidd oda, ahol a kenet van. Oda vidd, ahol az emberek reménységgel tudnak harcolni - oda, ahol csodák történnek!!!
„Mikor pedig az Isten emberéhez jutott a hegyre, átölelte az ő lábait; de Géházi oda ment, hogy elűzze őt, az Isten embere azonban így szólt: Hagyj békét néki, mert megkeseredett az ő szíve, és az Úr eltitkolta tőlem, és nem jelentette meg nékem.” (2Királyok 4, 27)

Neked Jézushoz kell futnod
, mert Ő a te Elizeusod. A világi emberek nem tudnak segíteni, csak a Jézustól származó kenetben találod meg a választ a szükségeidre. Neked is meg kell ragadni Jézust úgy, ahogy ez az asszony kapaszkodott Elizeus lábaiba. Ha szomorú vagy, öntsd ki a szívedet Istennek, mert Ő az, aki meg tud érteni.

Elizeus először Géházit, a szolgáját küldte el, hogy segítsen az asszonynak (29. vsz.). Lehet, hogy Isten elsőre nem adja meg a teljes választ, de te ne csüggedj el ilyenkor sem, mert a teljes válasz is útban van már. Nekünk üldöztetéseken, megpróbáltatásokon keresztül kell bejutnunk Isten országába. Vannak próbák, de a kenet az, ami meg tud erősíteni ezekben a helyzetekben. Sokszor nem értjük, hogy miért történnek meg bizonyos dolgok. Amit ilyenkor mi tehetünk az az, hogy nem adjuk fel, tovább harcolunk és Jézusra nézünk. Ne a problémád körül időzz ilyenkor! Ebben a történetben is végül maga Elizeus ment el a fiúhoz.
„De a gyermeknek anyja monda: Él az Úr és él a te lelked, hogy el nem hagylak téged. Felkele azért és követé őt. Géházi pedig már előttök elment volt, és a pálczát a gyermek arczára fekteté, de nem szólott és nem is eszmélt rá a gyermek. Azért visszatért eleibe, és megmondá néki, mondván: Nem támadt fel a gyermek. És bement Elizeus a házba, és ímé a gyermek ott feküdt halva az ő ágyán. És bement, és bezárta az ajtót magára és a gyermekre, és könyörgött az Úrnak. És az ágyra felhágván, a gyermekre feküdt, és az ő száját a gyermek szájára tevé, szemeit szemeire, kezeit kezeire, és ráborult, és megmelegedék a gyermek teste. Azután felállott, és egyszer alá és fel járt a házban, majd újra felment és reáborult. Akkor a gyermek prüsszente vagy hétszer, és felnyitá szemeit a gyermek. Ő pedig szólítá Géházit, és monda: Hívd ide a Súnemitát. És oda hívá azt. És mikor oda ment, monda: Vedd a te fiadat. Ki mikor bement, lábához esék, és leborula a földre, és az ő fiát fogván, kiméne.” (II Királyok 4, 31 - 37)

Sokszor hasonló helyzetbe kerülünk mint ez az asszony: Isten arra bíztat minket, hogy ilyenkor kiáltsunk hozzá, és ő nagy dolgokat fog cselekedni. Isten jó, Ő a feltámadás, a helyreállítás Istene. Isten olyan profetikus gyülekezeteket támaszt ezekben az időkben, amelyek megragadják Isten erejét.
A nagy kihívásokra Istennek mindig a csoda a válasza. A Szent Szellem ilyenkor ráteszi a kezét a kezünkre, a szemét a szemünkre, a száját a szájunkra és belénk leheli Isten erejét, és a kenet megtöri az igákat.

A TE RUHÁID MINDENKOR LEGYENEK FEHÉREK, ÉS AZ OLAJ A TE FEJEDRŐL EL NE FOGYATKOZZÉK. -  Préd.9.10.

Nem elérhető Zsuzsa2

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Épitő tanitások
« Válasz #38 Dátum: 2011 Április 27, 07:31:38 »
Tanulj a tapasztalataidból! (1)

„…ez a tapasztalat tette teljesen felkészültté…” (Zsidók 5:9 AMP)

Előfordult már veled, hogy munkahelyet kerestél, és kiderült, hogy minden olyan állás betöltéséhez, ami érdekelt volna, korábbi szakmai tapasztalatot kérnek? Ez frusztráló lehet; honnan legyen tapasztalatod, ha nem kaphatod meg a munkát? Amikor a bank új elnöke megkérdezte az előzőtől, hogy mi volt sikerének a titka, az így felelt: „Hogy jó döntéseket hoztam.” „Mi kell ahhoz, hogy jó döntéseket tudjak hozni?” – kérdezett tovább az új elnök. „Tapasztalat.” – felelt a régi. Az új tovább faggatózott: „Hogyan szerezhetek tapasztalatot?” „Rossz döntésekből.” – válaszolt előde. A tapasztalat kemény tanítómester: először vizsgáztat, aztán tanítja meg a leckét. Isten tapasztalt munkatársakat keres! Ha neki dolgozol, ő felhasznál mindent, amin keresztülmentél, bármilyen fájdalmas is volt az. Mindezt „tanulópénznek” tekinti. Jézus „…szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, ez a tapasztalat tette teljesen felkészültté…” (Zsidók 5:8-9 AMP).
Egy jó nézőpont mindent megváltoztat, főleg, ha megtanulod, hogy az élettapasztalatokat új szemmel nézd.
Például, ha egy bizonyos területen szenvedés ér – például bűntudat, félelem, harag, függőség vagy bizonytalanságérzet –, ez képessé tesz arra, hogy megérts és segíts másokat. A tapasztalat nem annyira az, ami veled történt, hanem inkább az, hogy mihez kezdesz azzal, ami történt veled. Ezt észben tartva kérdezd meg magadtól: „Szolgálhat-e az én szenvedésem valaki más javára? Lehet, hogy ebből a zűrzavarból mások felé való szolgálat indulhat?”
Ha a próbák időszakát éled át, két lehetőséged van: feladod, vagy felnősz!
Péter megrémült, amikor azt kérdezték tőle: „Nem az ő tanítványai közül való vagy te is?” Tagadta, és ezt mondta: „Nem vagyok” (János 18:25). De később megbánta, és újra csatlakozott Krisztushoz a feltámadás után, majd betöltötte őt Isten Szelleme, és végül az egyház vezetőjévé lett.
Tapasztalat – semmi sem helyettesítheti!
Bob Gass - maiige
A TE RUHÁID MINDENKOR LEGYENEK FEHÉREK, ÉS AZ OLAJ A TE FEJEDRŐL EL NE FOGYATKOZZÉK. -  Préd.9.10.

Nem elérhető Zsuzsa2

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Épitő tanitások
« Válasz #39 Dátum: 2011 Május 30, 17:51:29 »
http://www.youtube.com/watch?v=DfPS-JPxzAY#ws

a yt-on érdemes keresni a folytatásokat is, nagyon jó tanitás-sorozat
A TE RUHÁID MINDENKOR LEGYENEK FEHÉREK, ÉS AZ OLAJ A TE FEJEDRŐL EL NE FOGYATKOZZÉK. -  Préd.9.10.

Elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3093
Re:Épitő tanitások
« Válasz #40 Dátum: 2011 Május 30, 17:56:25 »
Tanulj a tapasztalataidból! (1)

„…ez a tapasztalat tette teljesen felkészültté…” (Zsidók 5:9 AMP)

Előfordult már veled, hogy munkahelyet kerestél, és kiderült, hogy minden olyan állás betöltéséhez, ami érdekelt volna, korábbi szakmai tapasztalatot kérnek? Ez frusztráló lehet; honnan legyen tapasztalatod, ha nem kaphatod meg a munkát? Amikor a bank új elnöke megkérdezte az előzőtől, hogy mi volt sikerének a titka, az így felelt: „Hogy jó döntéseket hoztam.” „Mi kell ahhoz, hogy jó döntéseket tudjak hozni?” – kérdezett tovább az új elnök. „Tapasztalat.” – felelt a régi. Az új tovább faggatózott: „Hogyan szerezhetek tapasztalatot?” „Rossz döntésekből.” – válaszolt előde. A tapasztalat kemény tanítómester: először vizsgáztat, aztán tanítja meg a leckét. Isten tapasztalt munkatársakat keres! Ha neki dolgozol, ő felhasznál mindent, amin keresztülmentél, bármilyen fájdalmas is volt az. Mindezt „tanulópénznek” tekinti. Jézus „…szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, ez a tapasztalat tette teljesen felkészültté…” (Zsidók 5:8-9 AMP).
Egy jó nézőpont mindent megváltoztat, főleg, ha megtanulod, hogy az élettapasztalatokat új szemmel nézd.
Például, ha egy bizonyos területen szenvedés ér – például bűntudat, félelem, harag, függőség vagy bizonytalanságérzet –, ez képessé tesz arra, hogy megérts és segíts másokat. A tapasztalat nem annyira az, ami veled történt, hanem inkább az, hogy mihez kezdesz azzal, ami történt veled. Ezt észben tartva kérdezd meg magadtól: „Szolgálhat-e az én szenvedésem valaki más javára? Lehet, hogy ebből a zűrzavarból mások felé való szolgálat indulhat?”
Ha a próbák időszakát éled át, két lehetőséged van: feladod, vagy felnősz!
Péter megrémült, amikor azt kérdezték tőle: „Nem az ő tanítványai közül való vagy te is?” Tagadta, és ezt mondta: „Nem vagyok” (János 18:25). De később megbánta, és újra csatlakozott Krisztushoz a feltámadás után, majd betöltötte őt Isten Szelleme, és végül az egyház vezetőjévé lett.
Tapasztalat – semmi sem helyettesítheti!
Bob Gass - maiige

   2Kor 1,6    
De akár nyomorgattatunk, a ti vígasztalástokért és üdvösségtekért van az, mely hathatós ugyanazon szenvedések elviselésére, a melyeket mi is szenvedünk; akár megvígasztaltatunk a ti vígasztalástokért és üdvösségtekért van az. És a mi reménységünk erős felőletek.
I Péter 5,8.    
Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
9.    
A kinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Épitő tanitások
« Válasz #41 Dátum: 2011 Május 30, 22:15:36 »
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Épitő tanitások
« Válasz #42 Dátum: 2011 Május 31, 06:57:06 »
http://kehilatshofar.com/5771/Szerda/20110316%20gondnelkukinyugalom.mp3
Mt 11,
28.    
Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket

29   
Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.


Vegyétek fel magatokra az én igámat ...

Ha azt akarom, hogy letehessem, meg kell tanulnom hozzá azt hogy legyen rajtam egy iga, mert igára vagyok teremtve  :2angel:


Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Épitő tanitások
« Válasz #43 Dátum: 2011 Június 03, 15:15:04 »
 :060:

http://kehilatshofar.com/5771/Szerda/20110601%20punkosd%20vagy%20utanzas.mp3

Erősen elgondolkodtató, és az Úr elé menetel elengedhetetlen.
 :Jezus01:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Épitő tanitások
« Válasz #44 Dátum: 2011 Június 06, 17:12:44 »
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)