Szerző Téma: A lélek rejtett ereje avagy a természetfölötti ember?  (Megtekintve 17394 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:A lélek rejtett ereje avagy a természetfölötti ember?
« Válasz #15 Dátum: 2011 Március 09, 14:52:37 »
Idézet
Zsuzsa: W.Nee áldott szolgálója volt Istennek, de ezt az irását én is kritikával olvastam, van, amit másképp látok. Ez az ádámi lelki erők, képességek felszabaditása nekem valahogy nem jön be:  "A Sátán arra törekszik, hogy az ember lappangó lélekerejét a maga ellenőrzése alá vonja." Nee kutatja a természetfeletti megnyilvánulások okait az emberben, mert ő a keleti kulturában ezt szivta magába, a buddhizmus és az öszes más keleti vallásban mindennaposak a természetfeletti képességek.
Nekem hitem szempontjából mindegy, hogy mondjuk egy láma, guru, vagy Uri Geller milyen erők által viszi véghez a dolgait, mert akár pszichikai, akár démoni, a Biblia  t i l t j a .  Az ige szerint ha az ember bibliaellenes tanokat, hamis vallásokat, eszméket, ideológiákat hisz, beengedhet gonosz szellemi lényeket, démonokat az életébe, akik működhetnek benne, rajta, a lényeg hogy   á l t a l a , és azok szellemi erejüknél fogva az embert mint eszközt használják céljaik megvalósitásában. Ezeknek a szellemi erőknek befolyása-nagysága attól függ, hogy az embert vagy embercsoportokat uraló szellem/ek a sátáni hierarchia milyen szintjét  képviselik. Nyilván egy-egy  démon nem képes olyan horderejű megnyilvánulásra, tevékenységre, "csodára" mint egy fejedelemség. Erről beszél is a Biblia, ezért csak ezt a látást tudom elfogadni. Egy megtért hindu, Sundar Selvaraj bizonyságában elmondta, hogy a Dalai Láma  rendezvényén az Úr kegyelméből belelátott a szellemvilágba, látta, ahogy a meditáló tömeg megüresitette magát, és ahogy a Dalai Láma szólta a hazugságait, a száján démonok jöttek ki, és  belementek a meditáló emberekbe...Nem a felszabaditott lelki erő, hanem a démonok vitték véghez a levitálást, és más jelenségeket.

Nekünk hivőknek a Biblia a gonosz szellemvilág ismerete mellett - ellentétben a keleti vallásokkal - a fegyvert is a kezünkbe adja ellenük!

---    A másik amivel nem értek egyet:
"Hogyan használja a Sátán ezt a lappangó erőt? ...c./   zavart kelt a Szent Szellem tekintetében. A Szent Szellem az emberi szellemet használja eszközül az emberben való munkája végzésénél, a Sátán viszont sok olyan eseményt produkál az ember lelkében, amely hasonlít a Szent Szellem munkájához. Hamis megtérést, hamis üdvbizonyosságot, hamis megújulást, hamis ébredést, hazug örömöt és a Szent Szellem egyéb megtapasztalásainak utánzatait."

Amikor emberek őszintén Istenhez fordulnak, megtérnek, ujjászületnek viztől és Szent Szellemtől, ajándékaikat használják, evangélizálnak, hangos örömmel dicsérik az Urat, gyógyulnak, szabadulnak,  - és ezeket éri az a kritika, hogy "hamis megtérés" "hamis üdvösségtudat", csalás, agymosás, hisztéria, tömeghipnózis...stb, akkor a "hamis" jelző alkalmas arra, hogy a világban a Szent Szellem hatalmas munkáját megkérdőjelezze, Isten népét gúnyolja.

Mert ki itélheti meg Istenen kivül, hogy valaki megtérése igaz vagy "hamis"??? KI volt ott, és ki látta a megtérő szivét belülről? Miért hagyjuk ki a legilletékesebbet, magát ISTENT, és akarjuk mi emberek megitélni, aminek megitélésére nem vagyunk alkalmasak?

Testünk a Szent Szellem temploma. Lakozást vett bennünk. A Szent Szellem elvezet minden igazságra, és ezt  az "elvezetést" megtanitani még W.Nee sem tudja senkivel.

Az az eredeti, a hamisitatlan, aminek igaz voltáról  a Szent Szellem az én szellememben bizonyságot tesz, és belső meggyőződést ad annak igazságáról - nem emberi állitás.

Sátán nem  "produkálhat az ember lelkében"  "hamis" megtérést, "hamis" üdvbizonyosságot, "hamis" megujulást, "hamis" ébredést, "hazug" örömöt...mint a Sz. Sz., utánzatait!!! Ne feledjük, hogy ezeknél a sorsforditó  eseményeknél JÉZUS KRISZTUS ÉS A MEGTÉRŐ VAN  JELEN, AZ Ő JELENLÉTE PEDIG KIZÁRJA SÁTÁN JELENLÉTÉT. Ezek a területek Isten felségterülete, ezeket  mai hasonlattal élve "levédette", aminek biztositékát is adja Szent Szelleme pecsétjével.

Mert mi a megtérés? Hittel elfogadni személyünkre nézve Jézus Krisztus váltságművét és annak áldásait.
Kérdezem én: hogy lehetne ezt hamisitani? tudom, kinek hittem! Ha ezt hamisitásnak állitom be másoknál -mert magamra nézve persze hogy valódinak tartom - akkor tagadom a másik ember megtérésében Isten közreműködését és a Sz.Sz. munkáját. Felháborit ez a feltevés, már mástól, máskor is hallottam ezt a "hamis megtérés" "hamis" ez meg az...kifejezést.

Üdvbizonyosságot az ujjászületett ember szellemében  c s a k  és kizárólag Isten Szent szelleme adhat, ezt hamisitani nem lehet. A megtérés belül, lényünk központi részében, szivünkben-szellemünkben történik, az addig a bűn miatt a halál állapotában levő szellemünk életre kel, és megkezdődik a teljes lényünket érintő változás: A RÉGIEK ELMÚLTAK ÉS IMÉ, UJJÁ LETT MINDEN! Ezt lehetetlen  hamisitani.

Sajnos, rengeteg példát látok,amikor  ezzel az ürüggyel lejáratnak gyülekezeteket, pásztorokat, ébredéseket, ajándékaikat használó hivőket....

Természetesen, ha valaki Szent Szellemmel be van töltekezve, mindeneket megitél, hamis jelenségeket is, de mások megtérésének hitelességét, üdvbizonyosságát stb.  itélni egyedül Isten képes.

Az más, ha keresztények életének gyümölcseit - ami külsőleg is látható - jónak vagy rossznak tartjuk, de még a rossz gyümölcsű, vagy gyümölcstelen  hivő is Isten előtt áll, és Ő segitségére van az ilyennek a megtérésre jutásában és a megujulásában. Mert az ember hajlamos azt nézni, ami a szeme előtt van, de Isten azt nézi, ami a szivben van.

---   És végül, ez is furcsa nekem:  "Itt kell néhány szót szólni a Szellem-keresztségről (vagy: Szentlélek-keresztség). Sokan úgy keresik a Szent Szellemmel való keresztséget, hogy bezárkóznak néhány napra egy kis szobába, hogy böjtöljenek, énekeljenek és imádkozzanak. Akik ezt teszik, azoknak elméje csakhamar eltompul, akaratuk elgyengül és szájuk különös, érthetetlen hangokat dadog (úgy vélik, nyelveken szólnak). Ilyenkor csupán a bennük szunnyadó lélekerő kel életre, ez semmiképpen sem a Szent Szellem keresztsége."

A lényeg, hogy a hivő szivből kéri-e a  Szent Szellem keresztséget  és nem az, hogy milyen külsőségek közepette (szobában, böjtölve, énekelve és főleg  i m á d k o z v a stb..) Isten nem fogja őszinte várakozásában becsapni!!!

Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.
Melyik atya pedig az közületek, a kitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád néki? vagy ha halat, vajjon a hal helyett kígyót ád-é néki?
Avagy ha tojást kér, vajjon skorpiót ád-é néki?
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kérik. Lk.11.10-13.


Teljesen egyet értek a beírásoddal.
A lélek erejét gondolom a jelenések könyvének  alapján érthetjük.


Azokat pedig akik valóban Isten igazságát keresik teljesen megvédi minden félrevezetéstől, hogy Ismeri az Úr az Ővéit . . . .

És:
Idézet
Gal 5,24 A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.

Ha magamfelől kétségeim lennének, akkor még mindég megkérhetem
Idézet
vizsgálj meg engem Ó Isten
Ezt Ő mindég örömmel teszi

 :angel:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Irma

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1935
Re:A lélek rejtett ereje avagy a természetfölötti ember?
« Válasz #16 Dátum: 2011 Március 09, 15:03:55 »
Drága Clio!

Erre reagálnék ha nem bánod :

.....
Isten annyira "tiszteli" az ember egyéniségét hogy még az örök életet sem kényszeríti rá!

Az örökélet az nem kérdéses, mert a szellemünk hallhatatlan, csak az a kérdés, hogy az örökéletet hol töltjük. Ebben van választási lehetőségünk. Ha elfogadjuk az Úr Jézus váltságát akkor üdvösségünk van, hanem, akkor elkárhozunk.
„Én, én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsása jut?”

Ézsaiás könyve 51:12

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:A lélek rejtett ereje avagy a természetfölötti ember?
« Válasz #17 Dátum: 2011 Március 09, 15:31:39 »
Drága Clio!

Erre reagálnék ha nem bánod :

.....
Isten annyira "tiszteli" az ember egyéniségét hogy még az örök életet sem kényszeríti rá!

Az örökélet az nem kérdéses, mert a szellemünk hallhatatlan, csak az a kérdés, hogy az örökéletet hol töltjük. Ebben van választási lehetőségünk. Ha elfogadjuk az Úr Jézus váltságát akkor üdvösségünk van, hanem, akkor elkárhozunk.
Én köszönöm, hogy reagáltál drága Irma

 :2smitten:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Clio

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 255
  • rineweld
Re:A lélek rejtett ereje avagy a természetfölötti ember?
« Válasz #18 Dátum: 2011 Március 09, 15:34:24 »
Igazad van Irma pontosítok! Örök életet a mennyországban. Így értettem én is mert a lelkünk halhatatlan és nem fog soha megsemmisülni. ahol a földi életünk után leszünk az örökké fog tartani. Nem lesz átjárkálás.

Számomra ez a fontos felismerés hogy Isten önálló tudattak és akarattal rendelkező lényeknek teremtett. Isten bármit megtehetne de Ő szent és igazságos.  Soha nem kerüli meg az akaratunkat. Ez az amit őszintén felajánlhatunk az akaratunk.
Ahogy Jézus is imádkozott a Gecse-máné kertben.  Nem hazudott Istennek ( nem úgy imádkozott : Igen atyám ez a te akaratod és én kész vagyok azt most rögtön megtenni)  hanem elmondta ami a szívében volt, elmondta a gyötrődését, ellenérzését. De végül úgy fejezte be : Legyen meg a te akaratod! ( de ne úgy legyen amint én akarom hanem úgy amint te)

azt hiszem itt a lényeg: Legyünk őszinték Istenhez!

Ezt most a saját példámból mondom. Én nem mindig voltam őszinte hozzá.  Nem mertem elmondani neki ha valamit nem értettem . 

Mióta őszinte vagyok hozzá elmélyült a kapcsolatunk.  Valódi párbeszéd született. Merek rákérdezni dolgokra. Merem elmondani mindazt ami a szívemben van.  Mert már nem a megfelelés kényszere hajt hanem a bizalomé. 
"Ne félj Sion ne csüggedj el.  Veled van az Úr  az Istened  Ő erős és megsegít. Boldogan örül neked megújít szeretetével ujjongva örül neked." zof.3 16-17

Ani Kinor

 • Vendég
Re:A lélek rejtett ereje avagy a természetfölötti ember?
« Válasz #19 Dátum: 2011 Március 09, 17:49:10 »
Fontos,hogy szellemi emberek legyünk,hogy ne test szerint járjunk és hogy elménket megújítsuk Isten igéjével.
 :2smitten:


Igen  :2smitten:

AMEN  :2smitten:

Nem elérhető Clio

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 255
  • rineweld
Re:A lélek rejtett ereje avagy a természetfölötti ember?
« Válasz #20 Dátum: 2011 Március 09, 18:07:28 »
Ismét egy hosszú időt igénybe vevő dokumentum filmet ajánlok a figyelmetekbe: Időt kell rá szánni! Mert formulái beszivárognak keresztény körökbe is ügyesen álcázva!

másfél órás videó. Rá kell szánni az időt de érdemes!


http://www.filmnet7.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=79:new-age&Itemid=2

Lelki erőkről és azok felszabadításáról van szó!


"Ne félj Sion ne csüggedj el.  Veled van az Úr  az Istened  Ő erős és megsegít. Boldogan örül neked megújít szeretetével ujjongva örül neked." zof.3 16-17

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:A lélek rejtett ereje avagy a természetfölötti ember?
« Válasz #21 Dátum: 2011 Március 10, 10:19:20 »
Kedves Clió,   :2angel: neked valójában miért fontos, hogy az ember három részből tevődik össze,
szellem
lélek
test

Neked ebből mi következik?
 :2smitten:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Clio

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 255
  • rineweld
Re:A lélek rejtett ereje avagy a természetfölötti ember?
« Válasz #22 Dátum: 2011 Március 10, 14:01:15 »
Kedves Magda! Kérdésedre válaszolva ! Nekem az következik ebből hogy Isten ezt a hármast egybe szereztette. Nem lehet elválasztani egyiket a másiktól mert akkor emberi mivoltunk sérül.


A lélek a test és a szellem találkozási pontja emberi mivoltunk meghatározó része. ahogy Watchman Nee is mondja.
A bűn esetnél "test" alá lett zárva az emberiség szelleme. Amíg újjá nem lesz teremtve testünk is addig a hívők is érzik ezt.

Egy példa: Mert Isten így mutatta meg nekem is: Amikor influenzás voltam bármennyire is szerettem volna örömmel énekelni a gyülekezetünkben.  Istent dicsőítve szabadon. Sajnos az ágyat nyomtam lázasan.  Így ott az ágyban fekve dicsértem az Urat.
Így köt a testünk. Mert a fizikai és biokémiai törvények ugyan úgy vonatkoznak a hívőkre is mint a hitetlenekre.

Van aki úgy gondolja hogy ezekből megszabadul a megtérésével. Régen én is így gondoltam.  De Isten türelmesen leépítette a naivságomat.  :2smitten: És megmutatta valójában milyen szabadságot kaptam tőle. Legyek józan ez volt a legfontosabb lecke ebben nekem.  ( józanság alatt nem az alkohol mentességet értem )
"Ne félj Sion ne csüggedj el.  Veled van az Úr  az Istened  Ő erős és megsegít. Boldogan örül neked megújít szeretetével ujjongva örül neked." zof.3 16-17

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:A lélek rejtett ereje avagy a természetfölötti ember?
« Válasz #23 Dátum: 2011 Március 10, 14:10:29 »
Kedves Clió  :2angel: köszönöm a válaszodat.

 :2smitten:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Clio

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 255
  • rineweld
Re:A lélek rejtett ereje avagy a természetfölötti ember?
« Válasz #24 Dátum: 2011 Március 11, 10:15:45 »

Watchman Nee írja hogy egyik ember a másikat képes befolyásolni nem csupán szavakkal. Nos ez így igaz de!

Akik megtértek az Úr védelme alatt állnak.  Bálák Bálámot hívatja hogy megátkozza Izraelt.  Bálám már tett ilyet más emberekkel vagy népekkel. Tehát volt hatalma rá.
Bár mindjárt az elején kijelenti csak azt mondhatja amit az Úr ad a szájába.
De látjuk hogy a varázslás eszközeit is használta.

Bár Bálám többször megy oda Istenhez  Bálák ösztönzésére hátha Isten meggondolta magát és megengedi hogy megátkozza Izraelt.

4 Mózes 23 / 20,
Majd 4 Mózes 23/23  Nem fog a varázslás Jákobon, sem az igézet Izraelen.

Mi következik ebből? Izrael nem tudott Bálák tervéről hogy átkot akar rájuk bocsátani.

Ugyan így aki megtértek és az Úréi azokon sem fog semmilyen átok amit a "hátuk" mögött rájuk akarnak szabadítani.

De mi a helyzet a nem megtértekkel? Hát bizony ők nincsenek védelem alatt. Ahogy az Ószövetségben is sikeresen működött Bálám más népeknél vagy embereknél.

Egy hívő pedig Istent kísérti ha varázslásban vesz részt. Mert ott szándékos amit tesz és nem a háta mögött a tudta nélkül történik.
Isten ilyenkor megteheti hogy felfüggeszti a védelmet és nagyon meg fog rémülni az elbizakodott hívő. Isten persze kimenti, mert senkit nem hagy el. De komoly lecke lesz ez az elbizakodott gyermeknek.

"Ne félj Sion ne csüggedj el.  Veled van az Úr  az Istened  Ő erős és megsegít. Boldogan örül neked megújít szeretetével ujjongva örül neked." zof.3 16-17

Ani Kinor

 • Vendég
Re:A lélek rejtett ereje avagy a természetfölötti ember?
« Válasz #25 Dátum: 2011 Március 11, 10:19:01 »
Kedves Magda! Kérdésedre válaszolva ! Nekem az következik ebből hogy Isten ezt a hármast egybe szereztette. Nem lehet elválasztani egyiket a másiktól mert akkor emberi mivoltunk sérül.


A lélek a test és a szellem találkozási pontja emberi mivoltunk meghatározó része. ahogy Watchman Nee is mondja.
A bűn esetnél "test" alá lett zárva az emberiség szelleme. Amíg újjá nem lesz teremtve testünk is addig a hívők is érzik ezt.

Egy példa: Mert Isten így mutatta meg nekem is: Amikor influenzás voltam bármennyire is szerettem volna örömmel énekelni a gyülekezetünkben.  Istent dicsőítve szabadon. Sajnos az ágyat nyomtam lázasan.  Így ott az ágyban fekve dicsértem az Urat.
Így köt a testünk. Mert a fizikai és biokémiai törvények ugyan úgy vonatkoznak a hívőkre is mint a hitetlenekre.

Van aki úgy gondolja hogy ezekből megszabadul a megtérésével. Régen én is így gondoltam.  De Isten türelmesen leépítette a naivságomat.  :2smitten: És megmutatta valójában milyen szabadságot kaptam tőle. Legyek józan ez volt a legfontosabb lecke ebben nekem.  ( józanság alatt nem az alkohol mentességet értem )Jó írás, én is megkoszonom.
Azonban azt hozzátennem, aki ISTEN útjan jár, nem lesz beteg.

 :2smitten:

Nem elérhető Clio

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 255
  • rineweld
Re:A lélek rejtett ereje avagy a természetfölötti ember?
« Válasz #26 Dátum: 2011 Március 11, 10:44:43 »
szia Ani! :044:

"Azonban azt hozzátennem, aki ISTEN útjan jár, nem lesz beteg."

Nos ezzel messzemenően nem értek egyet! Csak gondolj bele testünk még nincs újjáteremtve!
Ami helyreállt a megtérésünkkor az az Istennel váló kapcsolatunk. Újjászületett szellemünk immár nem halott hanem tud kommunikálni Istennel és érti amit Isten mond neki.Egy rákbeteg  naplója. Ajánlom figyelmedbe.  Sajnos a szerző most nem jut az eszembe a könyvet pedig kölcsönadtam így nem tudom megnézni.

Leírja hogy betegsége milyen áldás lett számára és mindazok számára akik körülötte éltek. Leírja a kemény nyomorúságot is szóval nem színezi ki a dolgokat.
A betegségeinkkel Istennek célja van! Arra is figyelmeztet hogy vigyázzunk a Szentlélek templomára!
"Ne félj Sion ne csüggedj el.  Veled van az Úr  az Istened  Ő erős és megsegít. Boldogan örül neked megújít szeretetével ujjongva örül neked." zof.3 16-17

Ani Kinor

 • Vendég
Re:A lélek rejtett ereje avagy a természetfölötti ember?
« Válasz #27 Dátum: 2011 Március 11, 10:52:54 »
szia Ani! :044:

"Azonban azt hozzátennem, aki ISTEN útjan jár, nem lesz beteg."

Nos ezzel messzemenően nem értek egyet! Csak gondolj bele testünk még nincs újjáteremtve!
Ami helyreállt a megtérésünkkor az az Istennel váló kapcsolatunk. Újjászületett szellemünk immár nem halott hanem tud kommunikálni Istennel és érti amit Isten mond neki.Egy rákbeteg  naplója. Ajánlom figyelmedbe.  Sajnos a szerző most nem jut az eszembe a könyvet pedig kölcsönadtam így nem tudom megnézni.

Leírja hogy betegsége milyen áldás lett számára és mindazok számára akik körülötte éltek. Leírja a kemény nyomorúságot is szóval nem színezi ki a dolgokat.
A betegségeinkkel Istennek célja van! Arra is figyelmeztet hogy vigyázzunk a Szentlélek templomára!Koszonom Neked, hogy figyelmembe ajánlottad.  :2smitten:
Elso kézbol HÁLA ISTENNEK nem tudom milyen a rák, és nemis fogom megtudni.
Másodkézbol azonban, sajnos ismerem. Anyukám rákos volt.


A nehézégeket az ember maga alakítja ki sajátmagának. Tévedések, bunok, hibázások által.
Ehhez azonban nyújt ISTEN 'kezet' hogy kihozzon belole: szívunk szándéka, kincse alapján.
ISTEN nem a betegség osztogatója, de GYÓGYÍTÓ igen  :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Magyarul azt szeretném mondani nincs szukség a bunre, a bajra, a betegségre, ezt mi emberek hozzuk léltre, és valasztjuk.

Szeretettel,
Móni
 :2smitten:

Nem elérhető Clio

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 255
  • rineweld
Re:A lélek rejtett ereje avagy a természetfölötti ember?
« Válasz #28 Dátum: 2011 Március 11, 12:27:07 »
Hát az influenzát nem én választottam még csak nem is büntetésként kaptam. Olyan helyen dolgozok ahol naponta több ezer ember megfordul.

A rák is olyan betegség amit megpróbálhatunk elkerülni egészséges életmóddal, táplálkozással és sporttal. De soha nem lehetünk 100%-ig biztosak abban hogy ez a betegség minket elkerül.
Ugyanis a bűn következtében ami egyetemes a Földön látjuk a természetben az állatvilágban a fizika törvényeiben. Lényeg ennek a bűnnek következtében testünkben naponta több ezer rákos sejt képződik. Amit az immunrendszer semlegesít.  Ez orvosi megfigyelés. Biokémiai szinten is harc folyik. Ez a bűneset óta így van.

Hogy utána mi mit csinálunk és hogy vigyázunk az egészségünkre az már tényleg a mi felelősségünk ahogy te is jelezted.

Nekem volt két daganat műtétem mindkettő jóindulatú volt.  Isten ezeket arra használta fel hogy még közelebb kerüljek hozzá és még jobban lássam a dolgokat.

Isten senkit nem akar betegen látni , de felhasználja betegségeinket a javunkra. Ahogy a bukásainkat is.

Ani örülök ha elolvasod nekem nagyon jó volt olvasni.

Megvan itt be is szerezhető:  http://www.goodnews.hu/product_info.php?products_id=1780&osCsid=e696adeaee574e183a1e4ab88a151809

A címe : Zuhanás Felfelé  Norbert Ammontól ( egy rákbeteg naplója)
"Ne félj Sion ne csüggedj el.  Veled van az Úr  az Istened  Ő erős és megsegít. Boldogan örül neked megújít szeretetével ujjongva örül neked." zof.3 16-17

Ani Kinor

 • Vendég
Re:A lélek rejtett ereje avagy a természetfölötti ember?
« Válasz #29 Dátum: 2011 Március 11, 14:00:07 »
Hát az influenzát nem én választottam még csak nem is büntetésként kaptam. Olyan helyen dolgozok ahol naponta több ezer ember megfordul.

A rák is olyan betegség amit megpróbálhatunk elkerülni egészséges életmóddal, táplálkozással és sporttal. De soha nem lehetünk 100%-ig biztosak abban hogy ez a betegség minket elkerül.
Ugyanis a bűn következtében ami egyetemes a Földön látjuk a természetben az állatvilágban a fizika törvényeiben. Lényeg ennek a bűnnek következtében testünkben naponta több ezer rákos sejt képződik. Amit az immunrendszer semlegesít.  Ez orvosi megfigyelés. Biokémiai szinten is harc folyik. Ez a bűneset óta így van.

Hogy utána mi mit csinálunk és hogy vigyázunk az egészségünkre az már tényleg a mi felelősségünk ahogy te is jelezted.

Nekem volt két daganat műtétem mindkettő jóindulatú volt.  Isten ezeket arra használta fel hogy még közelebb kerüljek hozzá és még jobban lássam a dolgokat.

Isten senkit nem akar betegen látni , de felhasználja betegségeinket a javunkra. Ahogy a bukásainkat is.

Ani örülök ha elolvasod nekem nagyon jó volt olvasni.

Megvan itt be is szerezhető:  http://www.goodnews.hu/product_info.php?products_id=1780&osCsid=e696adeaee574e183a1e4ab88a151809

A címe : Zuhanás Felfelé  Norbert Ammontól ( egy rákbeteg naplója)
Biztos, hogy nem buntetésként kaptad az influenzát!  :2smitten:
Nem mondanánk hogy felhasználja a javunkra, hanem:   egyszeruen csak ki hoz belole, ha az ember gyógyulni szeretne ISTEN által.

A betegség, szegénység, nem ISTENTOL származik  :2smitten:
ISTENTOL, az ero, a HIT, a Szeretet, ez éppség, a JÓ, ezek ISTEN gyumolcsei  :2smitten: :2smitten: :2smitten: