Szerző Téma: A halál után...  (Megtekintve 10361 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
A halál után...
« Dátum: 2011 Március 21, 21:29:24 »
Sziasztok!

A halál után alszunk (a feltámadásig) vagy megyünk a Mennybe?
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:A halál után...
« Válasz #1 Dátum: 2011 Március 21, 22:31:10 »
Sziasztok!

A halál után alszunk (a feltámadásig) vagy megyünk a Mennybe?

Azt nem tudom más mit csinál, de én megyek az Úr Jézushoz, Ő pedig nem alszik  :2angel:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:A halál után...
« Válasz #2 Dátum: 2011 Március 22, 08:42:25 »
Az Úrhoz megyünk,mert a szellemünket megelevenítette Isten. :2smitten:
Aki hisz Jézus Krisztusban,ha meghal is él.
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:A halál után...
« Válasz #3 Dátum: 2011 Március 22, 08:43:22 »
Sziasztok!

A halál után alszunk (a feltámadásig) vagy megyünk a Mennybe?

Azt nem tudom más mit csinál, de én megyek az Úr Jézushoz, Ő pedig nem alszik  :2angel:
:hehe:  :2smitten:
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Clio

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 255
  • rineweld
Re:A halál után...
« Válasz #4 Dátum: 2011 Március 22, 13:59:24 »
Ez egy érdekes kérdés.  Akik meghalnak azok szempontjából mindegy mert ha alszanak is nekik olyan mintha haláluk után azonnal az Úrnál lennének. Nem telik el nekik idő.

Mint amikor műtéthez altatnak el. Az az idő kiesik. De számomra akit műtenek olyan mintha csak egy pillanatra hunytam volna be a szemem. ( 3 nagy műtétem volt innen tapasztaltam)

Akik itt maradnak a Földön azoknak lényeges ,mert aki halott családtagjával akar beszélni az nem tud!
Sajnos azok mind démonokkal kerülnek kapcsolatba. Isten ezért tiltja. Mert tudja hogy az ember mennyire sebezhető és mennyivel gyengébb egy megtévesztő démonnal szemben.

Vagyis egy itt maradt családtag számára az elhunyt "alszik". Nem megszólítható.
A másik lényeges dolog , hogy az ember 3 részből áll. Szellem , lélek , test.
Ez a három együtt kell hogy legyen akkor lesz teljes ember.

ezért használja a biblia az elalvás szót.  Hogy ez hogyan történik nem tudom. Csak azt hogy nekünk úgy kell halottainkra tekinteni mint akik nem megszólíthatóak!! Ez a lényeg!

"Ne félj Sion ne csüggedj el.  Veled van az Úr  az Istened  Ő erős és megsegít. Boldogan örül neked megújít szeretetével ujjongva örül neked." zof.3 16-17

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:A halál után...
« Válasz #5 Dátum: 2011 Március 22, 14:05:32 »
Ez egy érdekes kérdés.  Akik meghalnak azok szempontjából mindegy mert ha alszanak is nekik olyan mintha haláluk után azonnal az Úrnál lennének. Nem telik el nekik idő.

Mint amikor műtéthez altatnak el. Az az idő kiesik. De számomra akit műtenek olyan mintha csak egy pillanatra hunytam volna be a szemem. ( 3 nagy műtétem volt innen tapasztaltam)

Akik itt maradnak a Földön azoknak lényeges ,mert aki halott családtagjával akar beszélni az nem tud!
Sajnos azok mind démonokkal kerülnek kapcsolatba. Isten ezért tiltja. Mert tudja hogy az ember mennyire sebezhető és mennyivel gyengébb egy megtévesztő démonnal szemben.

Vagyis egy itt maradt családtag számára az elhunyt "alszik". Nem megszólítható.
A másik lényeges dolog , hogy az ember 3 részből áll. Szellem , lélek , test.
Ez a három együtt kell hogy legyen akkor lesz teljes ember.

ezért használja a biblia az elalvás szót.  Hogy ez hogyan történik nem tudom. Csak azt hogy nekünk úgy kell halottainkra tekinteni mint akik nem megszólíthatóak!! Ez a lényeg!

Nagyon jókat írsz, és nagyon igazaknak gondolom

 :2smitten:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Irma

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1935
Re:A halál után...
« Válasz #6 Dátum: 2011 Március 22, 15:18:36 »
Az Ige igy ír erről :

".....13.   Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységök.
14.   Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.
15.   Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, a kik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik elaludtak.
16.   Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban;
17.   Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.
18.   Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel......
„Én, én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsása jut?”

Ézsaiás könyve 51:12

Nem elérhető Regina

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 26
Re:A halál után...
« Válasz #7 Dátum: 2011 Április 03, 16:54:51 »
"És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik..." (Zsid. 9,27)

Ennek az igének az alapján a halál után ítélet következik, nem "elalvás".  Halálunk után nem rögtön a mennybe kerülünk, vagy a pokolba?

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:A halál után...
« Válasz #8 Dátum: 2011 Április 03, 17:16:57 »
Békesség testvérek.

Két igével válaszolnék.

2Kor 5:8  Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testből, és elköltözni az Úrhoz.
Fil 1:23  Mert szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb;

Pál tudta, hogy ha meghal, akkor Krisztussal lesz.
Ilyen reménysége volt.
Nem azt mondta, hogy elalszok, és majd felébredek az utolsó ítéletkor, hanem tudta, hogy Krisztussal lesz a halála, vagy elköltözése után. Azért is használja az  - elköltözés - szót, költözni csak ébren lehet, tudatos állapotban. Akik alusznak azok nem költöznek.

 :2smitten:
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3047
Re:A halál után...
« Válasz #9 Dátum: 2011 Április 03, 17:41:10 »
Testvéreim. Hogy a halál után mi történik velünk, két Igei utalással szeretnék válaszolni: (nem mintha nem lenne több is)
I Sámuel 28. fejezetében megidézik Sámuelt, aki a jelek szerint nem alszik! :11.    
Monda azért az asszony: Kit idézzek fel néked? És ő monda: Sámuelt idézd fel nékem.
12.    
Mikor pedig az asszony Sámuelt meglátta, hangosan felkiáltott. És szóla az asszony Saulnak, mondván: Miért csaltál meg engem? hiszen te vagy Saul!
13.    
És monda néki a király: Ne félj! Ugyan mit láttál? Az asszony pedig monda Saulnak: istenfélét látok feljőni a földből.
14.    
És ő monda néki: Milyen ábrázata van? Ő pedig monda: Egy vén ember jő fel, és palást van rajta. És megismeré Saul, hogy az Sámuel, és meghajtá magát arczczal a föld felé, és tisztességet tőn néki.
15.    
Sámuel pedig monda Saulnak: Miért háborgattál, hogy felidéztettél engemet? És felele Saul: Igen nagy szorultságban vagyok; a Filiszteusok hadakoznak ellenem, az Isten pedig eltávozék tőlem, és nem felel már nékem sem próféták által, sem álomlátás által; azért hívtalak téged, hogy megmondjad nékem, mit kelljen cselekednem?
16.    
És monda Sámuel: Ugyan miért kérdezel engemet, ha az Úr eltávozott tőled és ellenségeddé lőn?!

   
Második:Luk.23,42.    
És monda Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljősz a te országodban!
43.    
És monda néki Jézus: Bizony mondom néked: Ma velem leszel a paradicsomban.
   
A kérdés sokkal inkább az: Hogy ...?
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Regina

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 26
Re:A halál után...
« Válasz #10 Dátum: 2011 Április 03, 20:55:21 »
Sziasztok!

Szeretnék kérdezni valamit, valamennyire kapcsolódik a témához, de sajnos nem teljesen. Előre is elnézést, hogy kicsit hosszú leszek!

 Tegyük fel, hogy valamelyikőtöknek a férje, vagy felesége nem hisz Istenben. (Mert házasság után történt a megtérésetek.) Még mielőtt megtért volna a szeretett férj/feleség, autóbalesetben meghal. Szinte biztos lehetsz benne, hogy nem kerül a mennybe, hiszen nem hitt Istenben, nem tért meg. Hogyan lehet ezt "feldolgozni", elfogadni, hogy életed párja, a társad, akit testvérként szerettél, vagy még annál is jobban, akiért bármit odaadtál volna, hogy megmentsd, az örök kárhozatra jut? És most jön a kicsit buta kérdésem. Ha te a mennybe kerülsz, vajon ott nem tölt el szomorúság amiatt, hogy ő, akit annyira szerettél, nem lehet ott? Isten letöröl a mennyben mindenkinek a szeméről minden könnyet. De az én szememről nem tudná letörölni, ha közben arra gondolnék, hogy az, akit a lelkemből szeretek, most kimondhatatlanul gyötrődik, és aki helyett inkább én akarnék lemenni a pokolba. Biztos, hogy én megkérném Istent, hogy irgalmazzon és hozza fel onnan. Hiszen, ha akarja megteheti. De ugyanezt a példát elmondhatnám egy anya gyermek kapcsolatra vonatkoztatva.

(Többször találkoztam már azzal a hozzáállással keresztények részéről, miszerint aki a pokolba kerül, az "ossza be magának", miért nem hitt Istenben, volt elég ideje megtérni, és aztán mintha  bele sem gondolnának, hogy azok az emberek, akik a pokolra jutnak, ugyanolyan emberek mint ők, és azt a gyötrelmet ők sem érdemlik meg szerintem.)

Nektek erről mi a véleményetek?

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:A halál után...
« Válasz #11 Dátum: 2011 Április 03, 21:09:45 »
Kedves Regina!

Az én hitem szerint senki sem kerül a pokolra emberi mulasztás miatt. A mennyben pedig teljes öröm lesz.
Egyes felekezeti meglátás szerint ki fogja törölni Isten az emlékünket, bár én inkább afelé hajlok, hogy ott teljes ismeret lesz és ott meg fogunk mindent érteni. Isten nem csak kegyelmes és szerető Isten, hanem igazságos is.

Szeretettel,
Antee
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Ani Kinor

 • Vendég
Re:A halál után...
« Válasz #12 Dátum: 2011 Április 03, 21:36:03 »
Sziasztok!

Szeretnék kérdezni valamit, valamennyire kapcsolódik a témához, de sajnos nem teljesen. Előre is elnézést, hogy kicsit hosszú leszek!

 Tegyük fel, hogy valamelyikőtöknek a férje, vagy felesége nem hisz Istenben. (Mert házasság után történt a megtérésetek.) Még mielőtt megtért volna a szeretett férj/feleség, autóbalesetben meghal. Szinte biztos lehetsz benne, hogy nem kerül a mennybe, hiszen nem hitt Istenben, nem tért meg. Hogyan lehet ezt "feldolgozni", elfogadni, hogy életed párja, a társad, akit testvérként szerettél, vagy még annál is jobban, akiért bármit odaadtál volna, hogy megmentsd, az örök kárhozatra jut? És most jön a kicsit buta kérdésem. Ha te a mennybe kerülsz, vajon ott nem tölt el szomorúság amiatt, hogy ő, akit annyira szerettél, nem lehet ott? Isten letöröl a mennyben mindenkinek a szeméről minden könnyet. De az én szememről nem tudná letörölni, ha közben arra gondolnék, hogy az, akit a lelkemből szeretek, most kimondhatatlanul gyötrődik, és aki helyett inkább én akarnék lemenni a pokolba. Biztos, hogy én megkérném Istent, hogy irgalmazzon és hozza fel onnan. Hiszen, ha akarja megteheti. De ugyanezt a példát elmondhatnám egy anya gyermek kapcsolatra vonatkoztatva.

(Többször találkoztam már azzal a hozzáállással keresztények részéről, miszerint aki a pokolba kerül, az "ossza be magának", miért nem hitt Istenben, volt elég ideje megtérni, és aztán mintha  bele sem gondolnának, hogy azok az emberek, akik a pokolra jutnak, ugyanolyan emberek mint ők, és azt a gyötrelmet ők sem érdemlik meg szerintem.)

Nektek erről mi a véleményetek?Drága Regina,

a halál elott még meg lehet térni, nyugodj meg!
" Ossza be magának. "  - ezzel Te ne foglalkozz! A szeretet mondta ezt? NEM! Hat akkor ?  :063: :063: :063: Mi dolgod ilyen beszéddel, semmi!  :2smitten:
Adott egy házasság, az egyik fél megtér, a masik aki nem tér meg, de vele akar maradni, akkor maradjanak egyutt!

Én azt mondom, a megtért személy, szeresse mindennél jobban, a nem megtért házastársát, és! - ha szívével hisz benne, az ISTEN megajándékozza oket a másik fél megtérésével is:  K E GY E L E M B O L !

Áldjon és orizzen meg az ÚR Téged!  :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3047
Re:A halál után...
« Válasz #13 Dátum: 2011 Április 03, 21:52:57 »
Mt 10,37    
A ki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én hozzám; és a ki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó én hozzám.
Isten van az első helyen! Őt szeretjük a legjobban! Akik így éreznek ezek mehetnek hozzá! Én, testvérem átérzem a fájdalmad, de ez a Hitem, ezt tanítja az Ige! Ne gondold hogy könnyen beszélek, vagy hogy ismeretlen előttem a helyzet. Ezért írtam hogy átérzem a fájdalmad. Hogy lemenni érte a mennyből? Zsoltár 49,8.    
Senki sem válthatja meg atyjafiát, nem adhat érte váltságdíjat Istennek.
9.    
Minthogy lelköknek váltsága drága, abba kell hagynia örökre;
De kérlek nézz utána, és lásd meg: Ha valaki jobban szeret egy embert mint Istent, az nem kerül a mennybe!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:A halál után...
« Válasz #14 Dátum: 2011 Április 03, 22:35:04 »
Idézet
(Többször találkoztam már azzal a hozzáállással keresztények részéről, miszerint aki a pokolba kerül, az "ossza be magának", miért nem hitt Istenben, volt elég ideje megtérni, és aztán mintha  bele sem gondolnának, hogy azok az emberek, akik a pokolra jutnak, ugyanolyan emberek mint ők, és azt a gyötrelmet ők sem érdemlik meg szerintem.)

Én ezzel kezdeném.
Te azt mondod, hogy ők se érdemlik meg ... a pokolt.
Én azt mondom mi is azt érdemeljük.
Minden ember. Minden ember a pokolt érdemli, és minden ember Isten haragjára méltó.

Erről szól a Biblia egy része.

Aztán jön az örömhír (az evangélium), hogy ennek nem kell így lenni.

Miért?

Mert Krisztus maghalt. Elszenvedte helyettem és helyetted Isten haragját. Őt sújtotta az, amit te és én kellet volna elszenvedjünk.
Azért akik befogadják Krisztust és át adják életüket neki, akik újjászületnek, azok részesülnek Krisztus jelenlétéből -a Mennyországból -.

A mennyország Krisztus országa, Isten jelenlétének helye, az a hely, ahol zavartalanul, teljesen, színről színre együtlehetünk a mi szerelmünkel, és megváltónkkal Krisztussal. A mi drága apukánkkal, a Mennyei Atyával.
Együtt lehetünk, a családunkkal. Nekünk mennyei családunk van.

Ott annyira be fog tölteni Isten jelenléte, szépsége, hogy az fog minden fájdalmat, gondott, szenvedést letörölni. Ö, és az Ő jelenléte.

A pokolt nem csak a tűz teszi a szenvedés helyévé. A pokolban a legnagyobb szenvedést, a Krisztustól, az Istentől való teljes elszakadás fogja jelenteni.
Nem hiszem, hogy oda vágyol ... legalább is ha újjászülettél.

Isten nem Igazságtalan, ő igazságos. Ugyanakkor mérhetetlen szeretettel rendelkezik.
Úgy a legjobb neked, ahogy Isten megengedi.

Róm 8:28  Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik [az] [ő] végzése szerint hivatalosak.

 :2smitten:
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.