Szerző Téma: ÉN VAGYOK ... Eγώ ειμι  (Megtekintve 5040 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Kamilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1727
Re: ÉN VAGYOK ... Eγώ ειμι
« Válasz #15 Dátum: 2009 Augusztus 12, 18:14:17 »
A juh:
- felismeri a pásztor hangját
- hallgat a pásztorra
- engedelmeskedik a pásztornak
- követi a pásztort
- szereti a pásztort
- nem fél a pásztortól
- felismeri az idegen hangot
- nem követi az idegent, elfut attól
- akolban (Egyházban) van


Szeretettel: Kamilla  :119:

Nem elérhető Kamilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1727
Re: ÉN VAGYOK ... Eγώ ειμι
« Válasz #16 Dátum: 2009 Augusztus 13, 07:23:50 »
Mit tanulhatunk a nagy pásztoroktól, akik a Jó pásztortól tanultak?

"... példányképei a nyájnak.."

   MÓZES

1. Hűség a másén - Jethró juhait őrizte 40 évig. szelíd, pásztori szívet munkált ki benne Isten.
2. 2Móz 3:10; - Isten elküldte és ő engedelmeskedett
3. Izraelt vezette:
  - 4Mózes 9:17-22; 23; Zsidó 11:27 "..erős szívű volta, aki látta a láthatatlant"
Zsolt 78:52-53;

  - legeltette, táplálta, etette = természetes + termfeletti szinten:
Csel 7:38  "Mózes, .. aki élő igéket vett, hogy nekünk adja." = tudománnyal és értelemmel. Páskabárány Egyiptomban: 2Móz 12; Manna a pusztában: 2Móz 16;
fürjek: 2Móz 16; 4Móz 11;

  - legeltetés, itatás: Mára = keserűből édes: 2Móz 15:23-25;
Kősziklából víz: 2Móz 17:6; 4Móz 20:8-11; Zsolt 78:15-16; 1Kor 10:4;
 
  - őrzés, védelmezés:
A páskabárány vére által a pusztító angyaltól: 2Móz 12; Zsid 11:28;
Szabadulás az egyiptomiak üldözéséből:
Szellemi védőernyő Refidimben amálek ellen: 2Móz 17:10-12,
Közbenjárás: 2Móz 32:30-33; 4Móz 16:21-22; 16:45;
Konfliktus vállalás a hamis pásztorok ellen: 2Móz 2:17-23;
és a gonosz farkasok ellen = Kóré, Dátán, Abirám: 4Móz 16;
 
  - gondozás, ápolás= bűnbocsánat, gyógyulás
Közbenjárás az aranyborjúnak való áldozás után: 2Móz 32:33;
Gyógyulás Márában: 2Móz 15:23-25;

  - fegyelmezés = a közösség szellemi, erkölcsi rendjének védelme. Bírói jogkörhoz tartozik:
Az átkozódó férfi kizárása a gyülekezetből: 3Móz 24:10-14;
Miriám poklossága és kirekesztése: 4Móz 12:14;
A szombatnapon fát szedegető férfi kizárása: 4Móz 15:32-26;

  - egység teremtése = integrálás: folyamatos feladat!

üdv: Kamilla  :119:
ircsi

 • Vendég
Re: ÉN VAGYOK ... Eγώ ειμι
« Válasz #17 Dátum: 2009 Augusztus 13, 08:51:23 »
Jahve Rófe: ’Én vagyok az Úr, a te Gyógyítód’; vagy: ’Én vagyok az Úr, aki meggyógyít téged.’
 Ezt a nevet azért kaptuk, hogy kijelentse számunkra azt a megváltásból fakadó előjogunkat, hogy átvehetjük azt a gyógyulást, amelyet Krisztus, a Helyettesítőnk szerzett meg számunkra.
 Ézsaiás a könyvének megváltásról szóló fejezetében kijelenti: Betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozta.

 

Hilda

 • Vendég
Re: ÉN VAGYOK ... Eγώ ειμι
« Válasz #18 Dátum: 2009 Augusztus 13, 10:57:32 »
Isten nevei:

1. Jahve.
A III. parancsolat megtiltotta Isten nevének hiábavaló kimondását. Később már egyáltalán nem mondták ki, nehogy véletlenül is vétkezzenek vele. Helyette az úr szót mondták, h. 'adónáj-t. Hogy az olvasó véletlenül se olvassa, ejtse ki, azért a jahveh szó mássalhangzói alá az 'adónáj magánhangzóit (a-ó-a; ill. e-o-a) írták figyelmeztetésül. Ezért sokáig tévesen jehóváh-nak, magyarosan Jehovának olvasták és így került a régebbi B-fordításokba. Régi g. átírásokból tudjuk, hogy a helyes kiejtés (Jahve) 6800-nál többször fordul elő az ÓSZ-ben. Nem tudjuk, hogy ez volt-e az eredeti alakja


2. A Seregek Ura - jahveh cöbá'ót.
Több változatban fordul elő: határozott névelővel vagy anélkül, Seregek Istene és Jahve, a Seregek Istene formában. Isten teljes, mindenre kiterjedő hatalmának legtömörebb összefoglalása. A sereg cábá’ jelenti a földi hadsereget, de a »menny serege« szókapcsolat jelenti a csillagokat, a mögöttük álló isteni erőket és az angyalokat. A Seregek Jahvéja tehát jelentheti azt, hogy Isten Izráel seregének legfőbb vezére. Ily módon népének védő


3.1. Isten, h. 'elóhím.
Ez így formailag többes szám és a politeizmus vonatkozásában ezt is jelenti: istenek (Bír 9,23). Ebben az értelemben használják, amikor Jahvét összehasonlítják más istenekkel (2Móz 18,11; 20,3; 5Móz 10,17; 2Sám 7,23; Zsolt 86,8). Nemcsak nagyobb, hanem ítélőbírájuk is. Így tesz Izráel tanúságot egyistenhitéről, a politeista környezet számára érthető nyelven (2Móz 12,12; Zsolt 82).
Az esetek döntő többségében azonban az egy Istenre vonatkozik.


3.2. Isten, h. 'elóah.
Az előzőnek az egyes számú formája, amit talán utólag vontak el a többes számú alakból. Erre utal, hogy inkább a későbbi eredetű könyvekben fordul elő. Talán a pogány világgal való érintkezés idején fölösleges óvatosságból használták, félreértések elkerülése végett. Teljesen azonos 'elóhím-mal (Zsolt 50,22k), Jákób Istene (Zsolt 114,7), tehát az atyák Istene. Előszeretettel használja Jób (az 57 előfordulási helyből 42-szer), ez a tipikusan monoteista könyv, amelynek nagy mondanivalója, hogy minden, jó is, rossz is, az Úr kezéből jön.4.1. Isten, h. 'él.
Ősi sémi szó, etimológiailag az erő fogalmával áll összefüggésben. A kánaáni mitológiában ÉL az istenek atyja. Él hegyei, cédrusai: hatalmas hegyek, cédrusok (Zsolt 36,7; 80,11). A kéz Él-je: hatalom (1Móz 31,29). Izráel ősei ismert sémi szóként használták az istenség fogalmára, Jahve nevének megismerése után pedig természetesen azonosították vele (4Móz 23,8; Zsolt 85,9; Ézs 42,5). Költői szövegekben használják, ott, ahol Isten erejéről van szó, az 'elóhím vagy jahve szinonimájaként (Zsolt 16,1k; 17,6; 104,21). Az összetett istennevek Istent jelentő eleme.4.2. Mindenható Isten, h. 'él saddaj.
Az összetétel második elemének jelentése vitatott; etimológiailag a hegy és a hatalom jelentésű szavakkal hozzák összefüggésbe. A két jelentés nem is áll távol egymástól. Ezen a néven ismerték a pátriarchák Jahvét (2Móz 6,2). Így mutatkozik be Jahve Ábrahámnak (1Móz 17,1) és Jákóbnak (35,11), vele kíván jót Izsák Jákóbnak (28,3), ez pedig a fiainak (43,14; 49,25), áldásáról számol be Józsefnek (48,3)


4.3. Felséges Isten, h. 'él celjón.
A második tag etimológiája a felmenetellel, magassággal kapcsolatos. Az ugariti mitológiában Baal jelzője a rokon szó. Melkisédek a Felséges Isten papja, megáldja Ábrahámot a Felséges Isten nevében, aki a mennyet és a földet alkotta (1Móz 14,18-20). Ábrahám Jahvéval azonosítja (22). Az Úr nevében beszélő Bálám Él, a Felséges és a Mindenható nevében szól (4Móz 24,16). Költői szövegekben fordul el


4.4. Örökkévaló Isten, 'él cólám.
Jahve jelzőjeként jelenik meg (1Móz 21,33; Ézs 40,28). Más, kijelentő formában is beszél Isten örökkévalóságáról (Zsolt 90,2; 93,2; Ézs 26,4; vö. Róm 1,20; 1Tim 1,17).4.5. Bétel Istene, 'él bét'él.
(1Móz 31,13; 35,7). Önálló istennévként való létezését az  ELEPHANTINEi papiruszok bizonyítják. Az ÓSZ számára az Úr bételi megjelenésére vonatkozó attribútum.4.6. Látás Istene, 'él ró'í (1Móz 16,13).
Valószínűleg ugyancsak egy helyi istennévnek az ÚR-ra vonatkoztatása, egy tulajdonságának a kifejezésre juttatására.5. Személynevekkel összetett istennevek.
Ezekben a személynév a kiválasztottaknak Istennel való szoros kapcsolatát, az összetétel másik tagja Istennek egy-egy tulajdonságát hangsúlyozza. Izsák félelmes Istene (1Móz 31,42), Jákób erőssége (1Móz 49,24), Izráel erőssége (Ézs 1,24), Izráel Istene (Józs 8,30), Izráel Szentje (ld. SZENT).6. Úr, 'ádón.
A közönséges használatban a magasabban álló megszólítása. Isten mindenek fölött áll, ezért az egész B-ban jelzője vagy neve helyettesítője (ld. ÚR). Az ÚSZ-ben (küriosz) többnyire Jézusra vonatkozik.


7. Metaforikus nevek.
Olyan szavak, amelyek Isten egy-egy tulajdonságára, cselekvésmódjára utalnak és neve helyett, neve kiegészítőjeként állnak:  ABBA, ATYA, BÍRÓ, KIRÁLY, PÁSZTOR, SZIKLA.8. Élő Isten.
A valódi, a cselekedni tudó Isten (Józs 3,10), szemben a néma bálványokkal (1Thessz 1,9), aki ténylegesen megszólal prófétája által (Jer 23,36), aki után vágyik a hívő (Zsolt 42,3; 84,3; Zsid 3,12; 9,14), vigasztalás népéhez tartozni (Hós 2,1; Zsid 12,22), Jézus az ő Fia (Mt 16,16). Erősen hangsúlyozott ellenfeleire nézve fegyegető volta (5Móz 5,26; 1Sám 17,26.36; 2Kir 19,4.16; Jer 10,10; Zsid 10,31). Őt nem lehet úgy kicsúfolni, mint a bálványokat.9. Leíró kifejezések, neve mellett álló értelmező jelzők.
Aki a felhőkön lovagol (Zsolt 68,5.34), aki a  KERÚBokon ül (Zsolt 99,1). Egy egész csokor: Jel 1,4-8.10. A mi Urunk Jézus Krisztus Atyja: 2Kor 1,3.


(Biblia nevek, és kifejezések)


Nem elérhető Moncsi

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1454
Re: ÉN VAGYOK ... Eγώ ειμι
« Válasz #19 Dátum: 2009 Augusztus 13, 21:28:42 »

 Köszi Hilda!Régebben volt nálunk is tanítás Isten neveiről.  :2smitten:
Az Úr szegénnyé tesz és gazdagít,megaláz s fel is magasztal. 1Sám2/7

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re: ÉN VAGYOK ... Eγώ ειμι
« Válasz #20 Dátum: 2010 Június 03, 00:22:33 »
A témát megtisztítottam.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:ÉN VAGYOK ... Eγώ ειμι
« Válasz #21 Dátum: 2013 Február 18, 09:00:46 »
1   
   Mikor Ábrám kilencvenkilenc esztendős vala, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes.
2
    És megkötöm az én szövetségemet én közöttem és te közötted: és felette igen megsokasítlak téged.
1 Mózes 17, 1-2


Az Úr feltételekhez kötötte ígéretét. azt kérte Ábrámtól, hogy járjon őelőtte és legyen tökéletes.  Ne arra gondoljunk, hogy az Úr nem volt ott Ábrám előtt és neki kellett az ösvényt kitaposni. az viszont igaz, hogy Ábrám volt az első aki íly módon engedelmeskedett az Úrnak, hitt az Ő ígéretében és elindult. Nem tudta hová fog érkezni, nem tudta mi vár rá, de engedelmes volt.
Tudjuk, hogy az Úr beváltotta az ígéretét. Megsokasította Ábrahám magvát és lett az Ő utódjainak Istene.
Kérte még az Úr Ábrámot, hogy legyen tökéletes.
Tudjuk, hogy ennek a kérésnek a teljesítése sokszor nehézségekbe ütközik, mert tökéletesnek egyedül csak az Úr Jézus Krisztust ismerjük. Ábrámnak is voltak hibái, emberi gyengeségei de az Úr iránti hite és bizalma ezeket felülírta.
Isten mindenhatónak mutatta be magát. Tudjuk, hogy előtte nincs lehetetlen. De kérdezem, hogy mindenhatóságát miért nem éreztük a történelem viharai közepette? Miért kellett Ábrahám utódainak olyan sok szenvedésen és megpróbáltatáson keresztülmennie? Hiszen csak egy mozdulattal minden nehézséget félre lehetett volna az Úrnak söpörnie.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7173
Re:ÉN VAGYOK ... Eγώ ειμι
« Válasz #22 Dátum: 2013 Február 18, 09:34:06 »
Idézet
1   
   Mikor Ábrám kilencvenkilenc esztendős vala, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes.
2
    És megkötöm az én szövetségemet én közöttem és te közötted: és felette igen megsokasítlak téged.

1 Mózes 17, 1-2

Sok helyen találkozunk Ábrahám hitével az Újszövetségben is. Jakab apostol Ábrahám példáján mutatja be, mennyire halott egy hit, amelyet nem követnek cselekedetek.

Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? 21. Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor fiát, Izsákot felajánlotta az oltáron? 22. Látod tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. 23. Így teljesedett be az Írás, amely azt mondja: "Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt", és "Isten barátjának neveztetett". 24. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által.
Jak 2,20-24

AZ, aki azt mondta Vagyok, aki vagyok, a mindenhol és mindenkor jelenlevö, nem változott meg. Örökkévaló Isten Ö!

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10