Szerző Téma: Jézus szava és cselekedete  (Megtekintve 2504 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Jézus szava és cselekedete
« Válasz #15 Dátum: 2012 Szeptember 29, 16:06:46 »
Isten ad üdvösséget.
Jézus azért mondta a gazdag ifjúnak, hogy ossza szét vagyonát, mert látta, hogy ez akadályozza a fiatalembert. Sokan a gazdagságukban bíznak. Vannak akik gazdag létükre nem szívesen adnak másoknak (persze vannak kivételek). Talán egy gazdag ember nem érzi mindig szükségét, hogy elmondj: "Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma."
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Jézus szava és cselekedete
« Válasz #16 Dátum: 2012 Október 01, 22:02:58 »
Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik: "Bizony, bizony, mondom néktek: a Fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az Atya; mert amit ő tesz, azt teszi a Fiú is, hozzá hasonló módon. 20. Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok. 21. Mert ahogy az Atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar. 22. Az Atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta át, 23. hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a Fiút, az nem tiszteli az Atyát sem, aki őt elküldte. 24. Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. 25. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten Fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak.
Jn 5,19-25

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Jézus szava és cselekedete
« Válasz #17 Dátum: 2012 Október 02, 11:10:25 »
Az ÚR Jézus Szava…

Az ÚR Jézus Szavait nem csak az Evangéliumokban olvashatjuk, hanem a Tánáchban (Ószövetségben) is. Egyetlen egy angyalnak sem volt megengedett, hogy Isten nevében egyes szám elsö személyben beszélhessen.

Megjegyezném itt, hogy az eredeti héber Málák (angyal)szó elsösorban küldöttet, hírhozó nevet jelent.

Ám kizárólag Jézus Krisztus mondhatta:

Én és az Atya egy vagyunk.
Jn. 10:30.    

De az Atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. Az ő hangját nem hallottátok soha, arcát sem láttátok,…
Jn. 5:37.

Hírhozó…

Kezdetben volt az Ige (Isten Beszéde, Szava), és az Ige(Isten Beszéde, Szava),  Istennél volt, és Isten volt az Ige(Isten Beszéde, Szava),. 2. Ő kezdetben az Istennél volt. 3. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. 4. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.
Jn 1,1-4

Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.
Jn 1,18   

Pontosan ezt láthatjuk meg többek között Sámson születésének igéreténél:

3.Megjelent egyszer az ÚR angyala az asszonynak, és ezt mondta neki: Lásd, te meddő vagy, nem szültél. De teherbe fogsz esni, és fiút szülsz….

6. Az asszony elment, és ezt mondta a férjének: Isten embere jött hozzám. Alakja olyan volt, mint Isten angyalának az alakja, igen félelmetes. Nem kérdeztem meg, hogy honnan való, ő pedig nem mondta meg nekem a nevét.

Mánóah azt mondta az ÚR angyalának: Mi a te neved? Mert ha beteljesedik ígéreted, tisztelni akarunk téged. 18. Az ÚR angyala ezt felelte neki: Miért kérdezed a nevem? Titokzatos (Pálá-csodálatos)név az! 19. Azután fogta Mánóah a kecskegidát meg az ételáldozatot, és feláldozta a kősziklán az ÚRnak. Ő pedig csodát tett Mánóah és felesége szeme láttára. 20. Az történt ugyanis, hogy a láng felcsapott az oltárról az ég felé, az ÚR angyala pedig felszállt az oltár lángjában. Ezt látva, Mánóah és felesége arccal a földre borult. 21. Az ÚR angyala nem jelent meg többé Mánóahnak és feleségének. Ekkor tudta meg Mánóah, hogy az ÚR angyala volt az. 22. Akkor Mánóah ezt mondta a feleségének: Meg fogunk halni, mert Istent láttuk!

Bír 13,3;6;17-22

Titokzatos..., más fordítás szerint „csodálatos”,  itt héberül a „Pálá” kifejezés áll, amit Ézsaiás 9-ben is megtalálunk:

Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos (Pálá) Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! 6. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké
Ézs 9,5-6

Van több hely is a Szent Írásban, érdemes Jézus Szavát ott is felismerni!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Jézus szava és cselekedete
« Válasz #18 Dátum: 2012 Október 02, 22:10:21 »
Ábrahámmal is az "ÚR Angyala" beszél az Örökkévaló Szavaival:

Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. 10. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, 11. kiáltott neki az ÚR angyala a mennyből: Ábrahám! Ábrahám! Ő így felelt: Itt vagyo 12. Az angyal így szólt: Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet.
1Móz 22,9-12

Jézus Krisztus maga erösíti meg ezt a tényt:

Jn 8,58    
Monda nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.

És JHVH neve:

És monda Isten Mózesnek: VAGYOK A KI VAGYOK. És monda: Így szólj az Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem ti hozzátok.
2Móz 3,14

ehjeh asher ehjeh

 :ima02:


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10