Szerző Téma: Kivonulás Egyiptomból (exodus)  (Megtekintve 2632 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Kivonulás Egyiptomból (exodus)
« Dátum: 2011 Június 07, 20:38:58 »
Egy ilyen topic is kell.  :afro:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Shaly

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Kivonulás Egyiptomból (exodus)
« Válasz #1 Dátum: 2011 Június 07, 21:05:39 »
Szerintem 2 dolgot takar ez.

Egyszer ott van a történelmi esemény.
A kiválasztott nép Mózes vezetésével elhagyták Egyiptomot.

Másodszor a szellemi dolog.
Mert mikor megtértünk nekünk is el kellet ehhez hagynunk a szellemi Egyiptomunkat.

Szerintem a 2 esemény között igen sok a hasonlóság!
Mert mind kettőnél egy relatív biztonságról kell lemondani az addig láthatatlan, ami csak abban a percben csak ígéret.
De az úr nem ember, hogy megfeledkezzen az ígéretéről.
"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Kivonulás Egyiptomból (exodus)
« Válasz #2 Dátum: 2011 Június 07, 21:09:25 »
Arról szól mindkét fajta kivonulás Egyiptomból:Hiszünk-e az Úrban,követjük-e,bízunk-e benne,jobban,mint  a saját értelmünkben?Merünk-e hitben lépni?
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3079
Re:Kivonulás Egyiptomból (exodus)
« Válasz #3 Dátum: 2011 Június 07, 21:09:55 »
Nos Testvéreim, ez egy nagyon érdekes téma. Részben, mert nem csak hogy volt ilyen a történelemben, hanem azért mert még mindíg tart.Nagyon sokan tolonganak az ígéret földje előtt,járva a pusztát.(nem összekeverendő a pusztai időszakkal,amit mindannyian megjárunk a szolgálataink megkezdése előtt. Akárcsak Jézus is.) Tehát ha Egyiptom (Micraim) a szolgaság háza-rabszolgaság háza-tüzes kemence...(   5Móz 6,12;5Móz 7,8;5Móz 8,14;5Móz 13,5;5Móz 13,10...)
Akkor láthatjuk, sokak számára még el sem kezdődött (a kivonulás) sokak számára meg még éppen tart!
Ebben a témában, én is szívesen olvasnék tőletek hozzászólásokat-véleményeket.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Irma

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1935
Re:Kivonulás Egyiptomból (exodus)
« Válasz #4 Dátum: 2011 Június 08, 10:57:36 »
Emlékszem ez az Ige szakasz, illetve ez a történet életem egy nagyon nehéz időszakában többször is tartalmazott üzenetet nekem. Azzal kezdődött, hogy hallottam egy tanítást arról, hogy mi is történt a zsidókkal az Egyiptomból való kivonulás előtt. Az Igében azt olvassuk, hogy az Egyiptombeliek egyre nehezbbé tették a zsidók életét. Míg a kezdetekkor szabad népként élhettek azon a helyen, ahol az Egyiptomba kerülésük után telepedtek, fokozatosan egyre nagyobb szolgaságba kerültek, és terheik egyre nehezebbé váltak. A tanítás arra mutatott rá, hogy mielőtt Isten cselekedett volna a helyzet elviselhetetlenné vált. Ez nagyon megfogott engem, mert én is azt tapasztaltam, hogy mielőtt Isten közvetlenül beavatkozna, a helyzet szinte az elviselhetetlenségig fokozódik. És ilyen helyzetekben két dolog történhet az emberrel: vagy Istenhez kiállt, vagy megkeményedik a szív.
Adja Isten, hogy valamennyien tudjunk ilyen nagyon nehéz helyzetben igazán Istenhez fordulni, akkor is ha látszólag zárva van a menny, mintha Isten nem figyelne, mert nagyon is figyel, és hamarosan megkezdődik az "Egyiptomból való kivonulás" ideje.
„Én, én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsása jut?”

Ézsaiás könyve 51:12

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Kivonulás Egyiptomból (exodus)
« Válasz #5 Dátum: 2012 December 21, 20:01:32 »
Nagyon megdöbbentö Isten teljesen nyílt és egyértelmü utasítása!

Akkor ezt mondta az JHVH/ÚR Mózesnek: Majd meglátod, mit cselekszem a fáraóval, mert erős kéz kényszeríti arra, hogy elbocsássa, erős kéz kényszeríti arra, hogy elűzze őket országából. 2. Azután beszélt az Isten Mózessel, és azt mondta neki: Én vagyok az JHVH/ÚR! 3. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten, de azon a néven, hogy az JHVH/ÚR, nem voltam ismert előttük. 4. Szövetséget is kötöttem velük, hogy nekik adom Kánaán földjét, azt a földet, amelyen jövevények voltak. 5. Meghallottam én Izráel fiainak a panaszkodását is amiatt, hogy az egyiptomiak szolgai munkára kényszerítik őket, és emlékszem szövetségemre. 6. Ezért mondd meg Izráel fiainak: Én vagyok az JHVH/ÚR, és megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszermunkától, megmentelek benneteket a szolgai munkától, és megváltalak benneteket kinyújtott karral és súlyos ítéletekkel. 7. Népemmé fogadlak titeket, és a ti Istenetek leszek, és megtudjátok, hogy én, az JHVH/ÚR vagyok a ti Istenetek, aki megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszermunkától. 8. Azután beviszlek benneteket arra a földre, amelyre nézve megesküdtem, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak adom azt. Azért nektek fogom adni örökségül. Én vagyok az JHVH/ÚR.
2Móz 6,1-8

Az Egyiptomból való szabadulás oka: emlékszem szövetségemre; megtudjátok, hogy én, az JHVH/ÚR vagyok a ti Istenetek; Én vagyok az JHVH/ÚR.

Nagyon sok helyen olvassuk, hogy az ÚR Önmagáért cselekszik mégpedig azért, hogy lássa meg minden nép, hogy Ö az egyedüli Úr, akinek a Neve JHVH! Megemlékszik a Szövetségröl, mert az Ö Ígéretei visszavonhatatlanok!

Áldott az Ö NEVE! Baruch HaShem!
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Kivonulás Egyiptomból (exodus)
« Válasz #6 Dátum: 2012 December 22, 12:01:48 »
Halld meg, Izráel! Te ma átkelsz a Jordánon, hogy bemenj és birtokba végy nálad nagyobb és erősebb népeket, nagy városokat égbe nyúló erődökkel; 2. nagy és szálas népet, Anák-fiakat, akikről magad is tudod, hogy ezt hallottad: Ki állhat meg az Anák-fiak előtt? 3. Tudd meg azért ma, hogy Istened, az ÚR vonul előtted mint emésztő tűz, ő pusztítja el, ő alázza meg őket előtted, te pedig kiűzöd és hamarosan kipusztítod őket, ahogyan megígérte neked az ÚR. 4. Amikor tehát elűzi azokat előled Istened, az ÚR, ne gondolkozz így magadban: a magam igazságáért hozott be ide engem az ÚR, hogy birtokba vegyem ezt a földet! Ezeket a népeket gonoszságuk miatt űzi ki előled az ÚR. 5. Nem a magad igazságáért és szíved egyenességéért mégy be oda, hogy birtokba vedd földjüket, hanem ezeket a népeket gonoszságuk miatt űzi ki előled Istened, az ÚR, hogy megtartsa ígéretét, amelyet esküvel fogadott meg az ÚR atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak.
5Móz 9,1-5

Nagyon elgondolkoztató ez az Ígeszakasz...

 :igen:


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Kivonulás Egyiptomból (exodus)
« Válasz #7 Dátum: 2012 December 25, 11:59:51 »
Hát igen, ebből is látszik hogy Isten nem személyválogató. Hiszen Izrael-el sosem kivételezett. Sőt, rajtuk mutatta meg az egész Világnak, hogy mennyire Szent!

3Mózes 10,1-3
"Nádáb és Abíhú, Áron fiai, fogták a maguk, szenesserpenyőjét, tüzet tettek bele, füstölőszert raktak rá, és idegen tűzzel áldoztak az ÚR előtt, amilyet Ő nem parancsolt nekik. Ekkor tűz csapott ki az ÚR színe elől, és megemésztette őket; meghaltak az ÚR színe előtt. Mózes így szólt Áronhoz: Erről beszélt az ÚR, amikor azt mondta: A hozzám közelállókon mutatom meg, hogy szent vagyok, és az egész nép előtt, hogy dicsőséges vagyok! Áron némán hallgatott."
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Kivonulás Egyiptomból (exodus)
« Válasz #8 Dátum: 2012 December 25, 12:10:29 »
Pontosan így van! Erröl ír egyébbként Pál apostol is:

Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. 29. Mit gondoltok: mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten Fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem Lelkét megcsúfolja? 30. Mert ismerjük azt, aki így szólt: "Enyém a bosszúállás, én megfizetek." És ismét: "Az Úr megítéli az ő népét." 31. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni.
Zsid 10,28-31

Isten Szent! Azt akarja, hogy mi is szentek legyünk. Ezt nem lehet komolytalanul venni következmények nélkül.

 :ima02:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Kivonulás Egyiptomból (exodus)
« Válasz #9 Dátum: 2012 December 25, 13:24:32 »
Mégis sokan tapodják Isten igéjét, nem veszik komolyan Istent. Azt hiszik hogy ez a magaviseletet is el lehet fedezni a kegyelemmel. Hiába hisznek ebben...
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Kivonulás Egyiptomból (exodus)
« Válasz #10 Dátum: 2012 December 29, 13:41:03 »
Összefügg a gondolattal a kovásztalan kenyerek ünnepe. A kovász, mint tudjuk a bünt jelenti.

A kovászt maguk mögött, Egyiptomban kellett hagyni. Nem vihették magukkal.

Az Egyiptomból magukkal hozott tésztából kovásztalan lepényeket sütöttek, hiszen nem volt benne kovász, mivel az egyiptomiak kergették őket. Nem késlekedhettek tehát, és útravalót sem tudtak készíteni maguknak.
2Móz 12,39

Ezért is van a Páska ünnepén kovásztalan kenyér, a Páska kenyér (Jézus is kovásztalan kenyeret evett az utolsó vacsorán).

Mi sem vihetjük magunkal a kovászt, mert:
    
Kis kovász az egész tésztát megkeleszti.
Gal 5,9

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Kivonulás Egyiptomból (exodus)
« Válasz #11 Dátum: 2012 December 31, 13:54:35 »
Íme, én angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen az úton és bevigyen arra a helyre, amelyet kijelöltem. 21. Vigyázz magadra előtte, és hallgass a szavára! Ne szegülj ellene, mert nem bocsátja meg hitszegéseteket, hiszen az én nevem van jelen benne. 22. De ha engedelmesen hallgatsz a szavára, és teljesíted mindazt, amit parancsolok, akkor ellensége leszek ellenségeidnek és szorongatója szorongatóidnak. 23. Mert az én angyalom előtted megy,...
2Móz 23,20-23

Különbséget látok Isten logikája és az emberi logika között:

Emberi logika: Olvasd, halld,  értsd meg és cselekedj
Isten logikája: Olvasd, halld, és  cselekedj, azután meg fogod érteni.

Nem filozófiákat kell kreálnunk, hanem Isten szavának engedelmekedve cselekedni. Isten nem csupán Szavakban jelenti ki magát, hanem cselekedetek által is. De ha mi passzívak maradunk, nem engedjük, hogy életünkben munkálkodjon.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 338
Re:Kivonulás Egyiptomból (exodus)
« Válasz #12 Dátum: 2019 December 30, 14:07:37 »
Nos Testvéreim, ez egy nagyon érdekes téma. Részben, mert nem csak hogy volt ilyen a történelemben, hanem azért mert még mindíg tart.Nagyon sokan tolonganak az ígéret földje előtt,járva a pusztát.(nem összekeverendő a pusztai időszakkal,amit mindannyian megjárunk a szolgálataink megkezdése előtt. Akárcsak Jézus is.) Tehát ha Egyiptom (Micraim) a szolgaság háza-rabszolgaság háza-tüzes kemence...(   5Móz 6,12;5Móz 7,8;5Móz 8,14;5Móz 13,5;5Móz 13,10...)
Akkor láthatjuk, sokak számára még el sem kezdődött (a kivonulás) sokak számára meg még éppen tart!
Ebben a témában, én is szívesen olvasnék tőletek hozzászólásokat-véleményeket.

"Én, az ÚR vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából."
A tízparancsolatból az első így kezdődik.
Szolgák vagyunk mindaddig míg ennek a mostani gonosz világrendszernek a tevőleges részesei és éltetői vagyunk, vagyis mindaddig amíg istentelen bűnös életet élünk, Sátán katonái vagyunk, aki nagyon sok esetben megkötözve tart bennünket különféle függőségek által.
János apostol így írta le Jézus szavait: "Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle: Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát: Szabadok lesztek? Jézus így válaszolt nekik: Bizony, bizony, mondom nektek, hogy aki bűnt cselekszik, az a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre: a fiú marad ott örökre. Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek."
Akkor leszünk szabadok és kerülünk ki a szolgaság házából, amikor elfogadjuk Isten kegyelmét és gyermekeiként újjászületünk és szakítunk régi bűnös életünkkel. És akkor mehetünk be majd az Ígéret Földjére, ha sikeresen végigmentünk a keskeny úton.