Szerző Téma: Gondolatok és egyéb írások  (Megtekintve 115266 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Nagy Gábor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 47
Re:Gondolatok és egyéb írások
« Válasz #1515 Dátum: 2014 December 04, 12:01:17 »
Jelenések könyve 18. rész

  1. És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, a kinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől.
  2. És kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé.
”Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.” (Jn 15, 26)

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3061
Re:Gondolatok és egyéb írások
« Válasz #1516 Dátum: 2014 December 04, 13:14:55 »
Ha az lennél Testvér, akinek állítottad magad,értetted volna a kérdésem, és ugyan úgy válaszoltál volna. Nem fenyegetnél engem, mert tudnád rólam, hogy nem emberileg ötletelek, és amit mondok, azt a Szent Tanban is megtalálod. Tudnád hogy nem magamtól mondom amit mondok.
Tehát újra: Szelídebben és lassabban Testvér.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Nagy Gábor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 47
Re:Gondolatok és egyéb írások
« Válasz #1517 Dátum: 2014 December 04, 22:25:33 »
Mièrt èrzel fenyegetettsèget? Mitöl van benned ekkora fèlelem?
Mitöl fèlsz? Az ÚR velünk ki ellenünk?

Nem eröltethetünk senkire sem rá semmit, pláne saját akaratunkat!
Atyánk ès Jèzus urunk tiszteletben tartja a szabad akarat Szent tötvènyèt, ugyan mely halandó embernek van joga ezt felrúgni?

Istennek akarok e tetszeni, avagy az embereknek?

Atyám kegyelme ès vègtelen bölcsessège határozza meg a tempóját mindenkindek!

Szeretettel Testvèred az Úrban!
”Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.” (Jn 15, 26)

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3061
Re:Gondolatok és egyéb írások
« Válasz #1518 Dátum: 2014 December 05, 10:32:49 »
Mièrt èrzel fenyegetettsèget? Mitöl van benned ekkora fèlelem?
Mitöl fèlsz? Az ÚR velünk ki ellenünk?

Nem eröltethetünk senkire sem rá semmit, pláne saját akaratunkat!
Atyánk ès Jèzus urunk tiszteletben tartja a szabad akarat Szent tötvènyèt, ugyan mely halandó embernek van joga ezt felrúgni?

Istennek akarok e tetszeni, avagy az embereknek?

Atyám kegyelme ès vègtelen bölcsessège határozza meg a tempóját mindenkindek!

Szeretettel Testvèred az Úrban!

Áldott Testvérem, valamit nagyon benéztél... Kimondta neked hogy félek?

Ám lenne itt még valami Testvér: Valóban van szabad akarat... azaz... Mert éltünk valaha a világ értékrendje szerint ugye. Mindannyian ahogy tudtunk, és lövésünk sem volt arról, hogy lehetne másként is élni. Életünk egy pontján azonban, elért minket az Isten kegyelme, mely által bennünket az Ő békéjébe hívott. Erre mondja Jézus:Jn 6,65   
És monda: Azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanemha az én Atyámtól van megadva néki.
Ekkor tudtuk meg, hogy ez előtt, rabszolgák voltunk, és itt és ezen a ponton dönthetünk először az életünkben, hogy maradunk a sötétségben-(rabszolgaként) vagy elő léphetünk a világosságra, az Úr Szabadosaiként. Szabad akaratunk erre vonatkozott csupán, mert a döntés pillanatától, ismét egy fennhatóság alá kerültünk. Aki a Testi ambícióit választotta: Marad a világ fiaként, aki az Istent Választotta: Isten gyermekeként él a továbbiakban... De semmiképpen nem a maga tetszése szerint jár a továbbiakban, hanem annak tetszése szerint, akit Urául választott.
Erről mondta Jézus: Lk 16,13   
Egy szolga sem szolgálhat két úrnak: mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak.


A Szabad akarat tehát arra adatott, hogy az életünk egy pontján döntést hozhassunk, majd a döntésünknek megfelelően, Éljünk annak, akit Urunknak választottunk.
Erre mondta Jézus: Lk 9,62   
És monda néki Jézus: Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3061
Re:Gondolatok és egyéb írások
« Válasz #1519 Dátum: 2014 December 05, 10:38:03 »
Jer.23,21.    
Nem küldöttem e prófétákat, de ők futottak, nem szólottam nékik, mégis prófétáltak.
22.    
Ha tanácsomban állottak volna, akkor az én igéimet hirdették volna az én népemnek, és eltérítették volna őket az ő gonosz útaikról, és az ő cselekedetöknek gonoszságától.

23.    
Csak a közelben vagyok-é én Isten? azt mondja az Úr, és nem vagyok-é Isten a messzeségben is?
24.    
Vajjon elrejtőzhetik-é valaki a rejtekhelyeken, hogy én ne lássam őt? azt mondja az Úr, vajjon nem töltöm-é én be a mennyet és a földet? azt mondja az Úr.
25.    
Hallottam, a mit a próféták mondanak, a kik hazugságot prófétálnak az én nevemben, mondván: Álmot láttam, álmot láttam.
26.    
Meddig lesz ez a hazugságot prófétáló próféták szívében, a kik az ő szívök csalárdságát prófétálják?
27.    
A kik el akarják az én népemmel felejtetni az én nevemet az ő álmaikkal, a melyeket egymásnak beszélnek, miképen az ő atyáik elfeledkeztek az én nevemről a Baálért?
28.    
A próféta, a ki álomlátó, beszéljen álmot; a kinél pedig az én igém van, beszélje az én igémet igazán. Mi köze van a polyvának a búzával? azt mondja az Úr.
29.    
Nem olyan-é az én igém, mint a tűz? azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pőröly?
30.    
Azért ímé én a prófétákra támadok, azt mondja az Úr, a kik az én beszédeimet ellopják egyik a másikától.
31.    
Ímé, én a prófétákra támadok, azt mondja az Úr, a kik felemelik nyelvöket és azt mondják: az Úr mondja!
32.    
Ímé, én a prófétákra támadok, a kik hazug álmokat prófétálnak, azt mondja az Úr, és beszélik azokat, és megcsalják az én népemet az ő hazugságaikkal és hízelkedéseikkel, holott én nem küldtem őket, sem nem parancsoltam nékik, és használni sem használtak e népnek, azt mondja az Úr.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető delfin

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 31
Re:Gondolatok és egyéb írások
« Válasz #1520 Dátum: 2014 December 07, 14:24:39 »

Áldott Testvérem, valamit nagyon benéztél... Kimondta neked hogy félek?

Ám lenne itt még valami Testvér: Valóban van szabad akarat... azaz... Mert éltünk valaha a világ értékrendje szerint ugye. Mindannyian ahogy tudtunk, és lövésünk sem volt arról, hogy lehetne másként is élni. Életünk egy pontján azonban, elért minket az Isten kegyelme, mely által bennünket az Ő békéjébe hívott. Erre mondja Jézus:Jn 6,65   
És monda: Azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanemha az én Atyámtól van megadva néki.
Ekkor tudtuk meg, hogy ez előtt, rabszolgák voltunk, és itt és ezen a ponton dönthetünk először az életünkben, hogy maradunk a sötétségben-(rabszolgaként) vagy elő léphetünk a világosságra, az Úr Szabadosaiként. Szabad akaratunk erre vonatkozott csupán, mert a döntés pillanatától, ismét egy fennhatóság alá kerültünk. Aki a Testi ambícióit választotta: Marad a világ fiaként, aki az Istent Választotta: Isten gyermekeként él a továbbiakban... De semmiképpen nem a maga tetszése szerint jár a továbbiakban, hanem annak tetszése szerint, akit Urául választott.
Erről mondta Jézus: Lk 16,13   
Egy szolga sem szolgálhat két úrnak: mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak.


A Szabad akarat tehát arra adatott, hogy az életünk egy pontján döntést hozhassunk, majd a döntésünknek megfelelően, Éljünk annak, akit Urunknak választottunk.
Erre mondta Jézus: Lk 9,62   
És monda néki Jézus: Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.


      :afro:

Nem elérhető István_2

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 21
Re:Gondolatok és egyéb írások
« Válasz #1521 Dátum: 2015 Január 03, 15:05:11 »
Amikor azonban meghallották az ÚRisten hangját, amint szellős alkonyatkor járt-kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az ÚRisten elől a kert fái között. De az ÚRisten kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: Hol vagy? Az ember így felelt: Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte: Ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? 1Móz. 3,8-11
A történelemben talán az első kérdés, amit Isten az embertől kérdezett: Hol vagy? Hogy vagy? Hol tartasz a hit tekintetében? Hol vagy emberileg? Hol vagy erkölcsileg?
Milyen állapotban vagy? Miért kellett Istennek Ádámot
kérdeznie? Hát nem tudta, hogy hol van Ádám? Istennek ezt azért kellett kérdeznie, mert Ádám kétségbeesett helyzetben volt. Istennek ezt Ádám miatt kellett kérdeznie, azért hogy Ádámnak tudatos legyen, hogy hol van és hova tart. Ádám reszketett egy bokor alatt. Pedig Isten őt nem bogárnak vagy kisállatnak teremtette, akinek egy bokorban kell elrejtőznie, hanem embernek teremtette. De hogy jutott idáig? Miért fél? Miért menekül? Isten az embert a vele való közösségre teremtette. Talán ettél arról a fáról, amiről megparancsoltam, hogy ne egyél arról? Téged mindennel meg lehet etetni? Hol vagy az interneten? Milyen oldalakat nézel? Mit nézel a tévében? Mit teszel titokban? Milyen messze mentél a szerelemben a barátoddal vagy barátnőddel? Hol vagy? Mit keresel a bokorban? Jó neked ott lenni? Jó neked Isten nélkül élni? Miért hordasz maszkokat? Mitől félsz?
Zsolt. 119,105
Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.

Nem elérhető Tunde1983

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22
Re:Gondolatok és egyéb írások
« Válasz #1522 Dátum: 2015 Március 27, 17:42:42 »
Szerintetek mit szeretne Isten tudatni az emberekkel és miért sürgető odafigyelnünk arra, amit Isten mond? Jeremiás 29:11Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3061
Re:Gondolatok és egyéb írások
« Válasz #1523 Dátum: 2015 Március 28, 14:25:45 »
Szerintem elsősorban azt, hogy ne az emberi ötletelések után menjünk, hanem Őt keresve jussunk ki a világosságra... :305:
Na meg azt, hogy : 5Móz 29,29   
A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké mind örökké, hogy e törvénynek minden ígéjét beteljesítsük.

Azt gondolom, hogy nem azokon kellene agyalni, amik még kijelentésre várnak, hanem azok szerint kell élnünk, amit már Kijelentett az Úr.
( Ez vonatkozik arra is, hogy a jövő felől, ne egy emberi "társulat" döntsön, hanem bízzuk Istenre, mindeközben pedig Ő rá figyelve éljünk, HITBEN!)
Hogy ne az emberi elvárásoknak akarjunk megfelelni, hanem az Istennek! ( Tehát nem egy emberek által elő irányzott teljesítési kényszer hatására cselekedjünk, hanem az Isten vezetése szerint járva.)

 :303:  részben....
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Tunde1983

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22
Re:Gondolatok és egyéb írások
« Válasz #1524 Dátum: 2015 Április 25, 18:16:16 »
(Jeremiás 29:11) . . .»Mert én jól ismerem a gondolatokat, amelyeket felőletek gondolok — ez Jehova kijelentése. — Békének és nem veszedelemnek gondolatai azok, hogy jövőt és reménységet adjak nektek.
Isten azt szeretné, hogy az emberek boldogan éljenek. Azért teremtette a földet és mindazt, ami rajta van, mert szereti őket. Hamarosan lépéseket fog tenni, hogy a jövőben minden ember boldogan élhessen. Meg fogja szüntetni a szenvedés minden okát
(Ézsaiás 25:8) . . .Elnyeli a halált örökre, és a legfőbb Úr, Jehova letörli a könnyet minden arcról. Eltávolítja népének gyalázatát az egész földről, mert maga Jehova mondta ezt.
(Ézsaiás 33:24) 24 Egyetlen lakos sem mondja majd: „Beteg vagyok.” A népnek, mely a földön lakozik, megbocsáttatott a vétke.
(Dániel 2:44) . . .És azoknak a királyoknak a napjaiban az egek Istene felállít egy királyságot, amely soha nem fog elpusztulni. Ez a királyság nem száll át más népre. Szétzúzza és megsemmisíti mindazokat a királyságokat, maga pedig megáll időtlen időkig,
Eddig egyetlen kormányzat sem tudott véget vetni az erőszaknak, és nem tudta megszabadítani az embereket a betegségektől és a haláltól. Isten szeretné, ha tudnánk, hogy az emberi kormányzatokat hamarosan az ő kormányzata váltja fel. Uralma alatt az emberek békében élnek majd, és teljesen egészségesek lesznek

Miért sürgető odafigyelnünk arra, amit Isten mond?


Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3061
Re:Gondolatok és egyéb írások
« Válasz #1525 Dátum: 2015 Április 25, 19:31:45 »
Látod Testvérem... ide vezet, ha nem olvassuk a Szentírást megfelelő figyelemmel.
Azt írod: "Ézsaiás 33:24) 24 Egyetlen lakos sem mondja majd: „Beteg vagyok.” A népnek, mely a földön lakozik, megbocsáttatott a vétke."
Nos ezzel szemben: Ézsaiás 33,20. Lássad Siont, ünnepeinknek városát, szemeid nézzék Jeruzsálemet, mint nyugalom hajlékát, mint sátort, mely nem vándorol, melynek szegei soha ki nem húzatnak, s kötelei soha el nem szakadnak;
  21. Sőt az Úr, a dicsőséges lesz ott nékünk folyók és széles vizek gyanánt, a melyekbe nem jő evezős hajó, és nehéz gálya rajtok át nem megy.
  22. Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a mi vezérünk, az Úr a mi királyunk, Ő tart meg minket!
  23. Megtágultak köteleid, árbóczfájok alapját nem tartják erősen, vitorlát nem feszítenek: akkor sok rablott prédát osztanak, még a sánták is zsákmányt vetnek.
  24. És nem mondja a lakos: beteg vagyok! a nép, a mely benne lakozik, bűnbocsánatot nyer.


Ugye szembetűnő a különbség? Nem "A" Földön lakozók nyernek bűnbocsánatot, hanem a Yerusálemben  lakozók, ami azt jelenti: Békességünk meg alapítása.
Tehát a bűnbocsánat nem általános, hanem az Örökkévalóval szövetségben levők ajándéka az.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3061
Re:Gondolatok és egyéb írások
« Válasz #1526 Dátum: 2015 Április 25, 19:47:10 »
(Jeremiás 29:11) . . .»Mert én jól ismerem a gondolatokat, amelyeket felőletek gondolok — ez Jehova kijelentése. — Békének és nem veszedelemnek gondolatai azok, hogy jövőt és reménységet adjak nektek.
Isten azt szeretné, hogy az emberek boldogan éljenek. Azért teremtette a földet és mindazt, ami rajta van, mert szereti őket. Hamarosan lépéseket fog tenni, hogy a jövőben minden ember boldogan élhessen. Meg fogja szüntetni a szenvedés minden okát
(Ézsaiás 25:8) . . .Elnyeli a halált örökre, és a legfőbb Úr, Jehova letörli a könnyet minden arcról. Eltávolítja népének gyalázatát az egész földről, mert maga Jehova mondta ezt.
(Ézsaiás 33:24) 24 Egyetlen lakos sem mondja majd: „Beteg vagyok.” A népnek, mely a földön lakozik, megbocsáttatott a vétke.
(Dániel 2:44) . . .És azoknak a királyoknak a napjaiban az egek Istene felállít egy királyságot, amely soha nem fog elpusztulni. Ez a királyság nem száll át más népre. Szétzúzza és megsemmisíti mindazokat a királyságokat, maga pedig megáll időtlen időkig,
Eddig egyetlen kormányzat sem tudott véget vetni az erőszaknak, és nem tudta megszabadítani az embereket a betegségektől és a haláltól. Isten szeretné, ha tudnánk, hogy az emberi kormányzatokat hamarosan az ő kormányzata váltja fel. Uralma alatt az emberek békében élnek majd, és teljesen egészségesek lesznek

Miért sürgető odafigyelnünk arra, amit Isten mond?Abban igazad van, hogy Sürgető, és rendkívül fontos odafigyelnünk arra amit az Örökkévaló mond, azaz az Ő Igéjére... és ugyan ennyire fontos, hogy azok, akik erre hívják fel a figyelmet, ne manipulálják az Isten kijelentését-hanem pontosan idézzék Őt!

V.Mózes 4,2. Semmit se tegyetek az ígéhez, a melyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, a melyeket én parancsolok néktek.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Tunde1983

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22
Re:Gondolatok és egyéb írások
« Válasz #1527 Dátum: 2015 Május 05, 17:31:42 »
Sok prófécia először a keletkezésekor élt emberekre volt érvényes, illetve rajtuk teljesedett, számos prófécia Istennek a test szerinti Izráel, valamint az őket körülvevő nemzetek feletti ítéletét mondta el, és megjövendölte Izráel és Júda bukását, valamint az azt követő helyreállítását. De ezek a próféciák ugyanolyan értékesek a későbbi nemzedékek, így a keresztény gyülekezetek számára is akár i. sz. az első században, akár a mi időnkben. Az apostol ezt mondja: „Mert a melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen” (Róma 15:4). Mivel Isten nem változik az erkölcsi irányadó mértékeiben és a szándékában (Malakiás 3:6; Zsidók 6:17, 18), ezért az Izráellel való bánásmódja megmutatja, hogy mit fog tenni az emberekkel hasonló helyzetekben bármely más időszakban. Jézus és a tanítványai ezért jogosan alkalmaztak olyan prófétai kijelentéseket a saját napjaikra, amelyek évszázadokkal korábbi időre is alkalmazhatók voltak
(Máté 15:7, 8) 7 Képmutatók, találóan prófétált rólatok Ézsaiás, amikor így szólt: 8 »Ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve messze eltávolodott tőlem. . .
(Cselekedetek 28:25–27) 25 Mivel tehát nézetkülönbség volt közöttük, távozni kezdtek. Pál eközben ezt az e g y megjegyzést tette: „Találóan szólt a szent szellem Ézsaiás próféta által a ti ősatyáitokhoz, 26 amikor ezt mondta: »Menj el ehhez a néphez, és mondd: ‚Hallván hallotok majd, de semmiképpen nem értetek; és nézvén néztek majd, de semmiképpen nem láttok. 27 Mert érzéketlenné vált e nép szíve, és fülükkel úgy hallottak, hogy nem válaszoltak, és szemüket behunyták, nehogy valaha is lássanak szemükkel, és halljanak fülükkel, és értsenek szívükkel, és megtérjenek, és meggyógyítsam őket.’«

Nem elérhető Tunde1983

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22
Re:Gondolatok és egyéb írások
« Válasz #1528 Dátum: 2015 Május 05, 17:45:21 »
Miért sürgető odafigyelnünk arra, amit Isten mond?
A szenvedésnek csak akkor lesz vége, amikor Isten megtisztítja a földet a gonosz emberektől
(Sofóniás 2:3) 3 keressétek Jehovát, mind, ti föld szelídei, kik végrehajtjátok bírói döntését. Keressétek az igazságosságot, keressétek a szelídséget! Valószínűleg rejtve lesztek Jehova haragjának napján.
De mikor kerül sor erre? Isten Szava megjövendölte a napjainkra jellemző szomorú állapotokat. A világ jelenlegi állapota azt jelzi, hogy Isten hamarosan cselekedni fog
(2Timóteusz 3:1–5) 3 Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehezen elviselhető, válságos idők lesznek. 2 Mert az emberek önmagukat szeretők lesznek, pénzszeretők, önteltek, gőgösek, káromlók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, illojálisak, 3 természetes vonzalom nélküliek, olyanok, akik nem készek semmilyen megegyezésre, rágalmazók, önuralom nélküliek, vadak, a jóságot nem szeretők, 4 árulók, keményfejűek, büszkeségtől felfuvalkodottak, inkább gyönyörszeretők, semmint Istent szeretők, 5 akiknél megvan az Isten iránti odaadásnak egy külső formája, de erejére nézve hamisnak bizonyulnak; és ezektől fordulj el.
Mit kell tennünk?
Ismeretet kell szereznünk Istenről Szavából, a Bibliából. Ez a könyv olyan, mint egy levél egy szerető édesapától. Megtanulhatjuk belőle, hogyan élhetünk már most boldogabban, és hogyan lehet a jövőben örök életünk.
(1Timóteusz 2:4) . . .akinek az az akarata, hogy mindenfajta ember megmentésben részesüljön, és az igazság pontos ismeretére jusson. . .
De vajon mit mond a Biblia ki Isten? Milyennek képzeljük el ?


Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3061
Re:Gondolatok és egyéb írások
« Válasz #1529 Dátum: 2015 Május 06, 18:41:30 »
Valóban fontos az Igével-és csak az IGÉVEL foglalkoznunk. Ebben teljesen egyetértek. ( csak kérdezem: Igaz az az állítás, hogy a ti Szentírásotok picit hogy is mondjam... hiányos? úgyértem: Azt hallottam, hogy bizonyos részek-fejezetek ki vannak hagyva belőle... és kérdezném még azt is, hogy igaz az, hogy a Brooklin-i társulat kiadványai egy fajsúlyt képeznek nálatok a Szent Tannal? )
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,