Evangélium > Az alapok

Honnan tudom, hogy a Mennybe kerülök?

(1/15) > >>

Antee:
A topic ezzel a kérdéssel foglalkozik.

Torocko:
Hiszem, hogy van túlvilág, hiszem és törekszem oda, de hogy magam itélkezzem magam felől - ezt nem értem...írás közben ugrott be, hogy Antee valószinűleg a Bibliában fellelhető igéretekre gondolt.
Ebben pedig nagyon el vagyok maradva, így átadom a szót a nálam okosabbaknak. :afro:

Jules:
Jézus mondja:

Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe (János 5:24)

Ha valaki hisz, azzel ez már megtörtént. Nem a bizonytalan jövőben lesz örök életed, hanem, ha befogadtad az Ő igéjét, és hiszel benne, akkor már megvan az örök életed.

Irma:
Más helyen meg azt írja az Ige, hogy aki Jézus keresztjére hittel rátekint üdvössége van abban az órában. Onnantól kezdve már egy új időszámítás kezdődik, amlyben élek többé nem én hanem él bennem a Krisztus él, amely életet e testben élem Jézus Krisztusban élem.

zoltan:
Kedves Klári

Ef 2:1  Titeket is [megelevenített], a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,
Ef 2:2  Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;
Ef 2:3  A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is:
Ef 2:4  De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, melylyel minket szeretett,
Ef 2:5  Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!)
Ef 2:6 És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:

1Ján 5:11  És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van.
1Ján 5:12  A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.
1Ján 5:13  Ezeket írtam néktek, a kik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten Fiának nevében.


Ismét két gyönyörű igerésszel kedveskednék neked.
Ezek a hitünk alapjai.

A megtérésünkkor, vagyis amikor hit által, elfogadjuk az Úr Jézus Krisztust és az Ő áldozatát, üdvösséget, örök életett kapunk. Ezt pedig teljesen ingyen, egyedűl az ő kegyelméből. Mi semmit sem tehetünk az üdvösségünkért. Egyetlen cselekedetünk, vagy akár cselekedeteink sokasága sem lehet ára az örök életünknek, vagy annak, hogy a mennyország részesei lehessünk.
A cselekedetek sosem eredményezhetik üdvösségünket, sem örök életünket. A cselekedetek mindig és mindig, a mi üdvösségünk következménye, újjászületésünk gyümölcse és látható bizonyítéka.
Így, akik megtértek és újjászülettek, azok azonnal az örök élet részesei, mennyei állampolgárok, sőt a mennyország azonnali részesei.

Kol 1:13  A ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába;

Ef 2:6  És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:

Itt úgy beszél az Ige mint ami már megtörtént. Jelenlegi állapotunkról, mi a mennyország részesei vagyunk.
Ezt persze megérthetjük, ha megértjük, hogy a mennyország az nem más mint Isten országa. Isten országa pedig ott van ahol az Úr uralkodik. Tehát, ha a te életedben, az Úr uralkodik, akkor te, benne vagy Isten országába, vagy ahogy az Úr mondta : “ Isten országa bennetek van” – te benne ő benned.

Luk 17:21  Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott [van]; mert ímé az Isten országa ti bennetek van.


Tehát Isten gyermekei tudják azt, hogy hova tartoznak. Isten országához, így már most a mennyország részesei vagyunk.
Ez a mi reménységünk.
Itt szeretném befejezni Pál apostol csodálatos szavaival – ami persze Isten Igéje – így válik az ő meggyőződése a miénké is.

2Kor 5:1  Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben.

Ezért mondtam, hogy nagyon fontos megismerni Isten Igéjét a Bibliát. Ez Hitünk alapja.

Kol 3:16  A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon,

Sok szeretettel.

 :2smitten:

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[#] Következő oldal

Teljes verzió megtekintése