Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 07:57:52 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 20

„Mert Isten valamennyi Ígérete Őbenne lett Igenné,
és Őbenne lett Ámenné az Isten Dicsőségére miáltalunk.”

Krisztust várni annyi, mint az Élet Teljességét várni. Isten valamennyi Ígérete Őbenne teljesedett be. Amit Jézus nem akar adni, arra nincs is szükségünk. Ami azon felül van, amit Ő kínál, az már az ördögtől van. Istennek nincs egyetlen olyan Ígérete sem, amiről Jézus ne szólt volna, és nincs olyan megoldása, amire ne mutatott volna rá. „De még ha mi magunk vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit hirdettünk, átkozott legyen.” – jelenti ki Pál apostol. Istennek nincs új ígérete számunkra. Krisztus az Út, az Igazság és az Élet. Ő a Kijelentés Teljessége, az Ő elfogadása a gyógyulás. Ő tud döntő változást végbevinni az életünkben, azt Isten Dicsőségére átformálni. Enélkül nincs gyógyulás. Élj a teljes gyógyulás Jézusban adott lehetőségével – ez a mindenki életére nézve érvényes üzenet.

PÓTLÉK ÉS LÁTSZAT * A háborúban ezer alkalom nyílt megtapasztalni, hogy a pótlék nem egyenlő értékű a valódival, a látszat a valósággal. Minden pótlék elégtelen, és minden látszat ideiglenes. Mindenki a régi, jól bevált táplálékra, orvosságra stb. vágyik, mert látja, érzi, hogy a pótszereken tengődő élet elcsenevészesít, a látszat szerinti élet pedig hazug élet. Jézus figyelmeztet, hogy az utolsó időkben hamis Krisztusok támadnak, és sokakat elhitetnek. Ne dőlj be a hamis ígéreteknek, és a talmi megoldásoknak. Isten minden Ígérete Valóság lett Jézusban. Őt nem lehet pótolni. Kérj Örök Életre tápláló, romolhatatlan lelki javakat az Úrtól. Kérd, hogy Ő elégítsen meg Krisztus által.

* Ujjongva énekelj! – Ézs. 52”
2
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta M.Csilla Dátum Tegnap - 07:43:39 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.22 Szépségéről híres királyné

"Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled - így szól az én Uram, az Úr -, és az enyém lettél." (Ez 16,8)

Isten mentő munkája folytatódik: életben maradt a gyermek, felserdül, érett ember lesz, kibontakozik. Nem önmagát valósította meg, hanem azzá lett, akinek Isten teremtette. De még „meztelen" - vagyis még nincstelen, védtelen, kiszolgáltatott. Még nem tudja, mivégre van a világon (7. v.).

Ekkor Isten szövetséget köt vele. „...rád terítettem ruhám szárnyát" -ez azt jelenti, hogy vállallak, számíthatsz rám, összetartozunk, gondoskodom rólad. Ennek a feltétele megint nem bennünk van, hanem Isten kiválasztó kegyelme, meg nem érdemelt szeretete, elfogadó irgalma cselekszi ezt. - Igazi fordulatot ez a szövetség hoz egy ember életébe. Itt kap küldetést, itt telik meg tartalommal az élete, ezen belül ismeri meg igazán Istent, az ő hűségét és gazdagságát, ebben lesz hozzá tartozó gyermekévé (8. v.).

Isten szeretetének a közegében pedig teljesen átformálódik a hívő. Elfelejtheti a múltját, Isten bebiztosította a jövőjét, és boldog, tartalmas jelennel ajándékozza meg. El egészen odáig, hogy „a királyságot is elérted" (9-14. v.). Ez lett a mezőre kidobott, halálra szánt csecsemőből.

Az Újszövetség erről úgy ír, hogy „Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől", hogy a vele való szövetségben isteni természet részeseivé leszünk, Jézusra jellemző tulajdonságok jelennek meg gyarló életünkben, és aki őhozzá mindvégig ragaszkodik, az vele együtt ül az ő trónján (Jel 3,21).

Hol tartunk ezen az úton? Az indulásunk egyforma, esélyeink azonosak. De az ő kegyelme is készen van a benne hívőknek.Köszönöm, Uram, hogy

Igazságod palástját
Reám kiterjesztetted,
Szentlelkednek áldását
Bennem felgerjesztetted,
Hogy megújulást vegyek:
Hozzád hasonló legyek.
(Losontzi István)

Ezék.16. 6 De én elmentem melletted, és megláttam, hogy véredben fetrengsz. Azt mondtam neked, bár csupa vér voltál: Maradj életben! Igen, azt mondtam neked, bár csupa vér voltál: Maradj életben! 7 Nagyra növeltelek, mint a mező füvét. Nagyra nőttél, fölserdültél, melled kitelt, szőröd kinőtt, de teljesen mezítelen voltál. 8 Elmentem melletted, és láttam, hogy már a szerelem korában vagy. Ezért rád terítettem ruhám szárnyát, és betakartam mezítelen testedet. Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled - így szól az én Uram, az Úr -, és az enyém lettél. 9 Megfürdettelek vízben, lemostam rólad a vért, és bekentelek olajjal. 10 Tarka ruhába öltöztettelek, és delfinbőr sarut húztam a lábadra; gyolcsba takartalak, selymet terítettem rád. 11 Földíszítettelek ékszerekkel, karpereceket tettem a kezeidre és a nyakadra láncot. 12 Orrodba orrperecet tettem, füleidbe fülbevalót, a fejedre pedig ékes koronát. 13 Földíszítetted magad arannyal, ezüsttel; gyolcsba, selyembe és tarka ruhába öltöztél; ételed finomliszt, méz és olaj volt. Igen-igen megszépültél, sőt még a királyságot is elérted. 14 Szépségednek híre ment a népek között, mert tökéletessé tették azok az ékszerek, amelyeket rád raktam - így szól az én Uram, az Úr.

Jel.3. 21 Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónusán.
3
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta M.Csilla Dátum 2018 November 19, 15:59:56 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.21 Mezőre kidobott csecsemő

"Azt mondtam neked, bár csupa vér voltál: Maradj életben!" (Ez 16,6)

Ezékiel próféta megrendítő képekkel írja le, milyen helyzetbe került az emberiség Isten nélkül, mit tett Isten az érdekünkben, és kivé tudja ő tenni azt, akivel szövetséget köt.
Isten nélkül olyanok a nép esélyei, mint egy mezőre kidobott csecsemőé. Megszületett, de mivel nem gondoskodik róla senki, tehetetlen, életképtelen, egészen bizonyos, hogy elpusztul. Kiszárad, és tetemét megeszik a dögevők. Megrázó kép, de a Biblia azt tanítja, hogy mi is potenciális halottak vagyunk a lázadásunk miatt, s nem tudunk segíteni magunkon. Gondoljuk egyszer nyugodtan végig: Istent elhagyva az életet veszítettük el. Hisszük-e ezt (4-5. v.)?

Isten elmegy a kidobott újszülött mellett, és megkönyörül rajta. Miért? A Biblia nem ír arról, hogy miért szeret minket Isten, csak arról, hogy mennyire szeret. Egyszülött Fiát is feláldozta értünk. Azért szeret, mert Ő maga a szeretet, és mert múlhatatlanul szükségünk van rá (6. v.).

Megáll a gyermek mellett, és így szól: Maradj életben! És az Ő szavának teremtő hatalma van. Ahogyan a teremtéskor kimondta: Legyen - úgy döntött isteni teljhatalommal az ellene fellázadt ember életben maradása mellett is. Sok szép példa mutatja, hogy Isten ma is így ad új életet embereknek, hogy megszólít bennünket igéjével, és aki komolyan veszi azt, annak megnyílik a szeme, a szíve, az értelme, egyszerre világosan látja, milyen végzetes helyzetbe került, nem ámítja többé magát azzal, hogy önerejéből ki tud szabadulni ebből, hanem két kézzel kap azon a tényleges szabadításon, amit Isten kínál nekünk.

Látom-e már világosan, mik az esélyeim Isten nélkül, és hogy mit kínál ő nekem végtelen nagy szeretetéből?

Ezék.16.4 Ilyen volt a születésed: Amikor megszülettél, nem kötötték el a köldökzsinórodat, nem mostak tisztára vízzel, nem dörzsöltek le sóval, pólyába sem tettek. 5 Senki sem szánakozott rajtad, semmit sem tettek meg veled ezekből, nem könyörültek rajtad. Kidobtak a mezőre, mert utáltak, amikor megszülettél. 6 De én elmentem melletted, és megláttam, hogy véredben fetrengsz. Azt mondtam neked, bár csupa vér voltál: Maradj életben! Igen, azt mondtam neked, bár csupa vér voltál: Maradj életben!

4
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 November 19, 09:59:59 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 19

„Mivel hatalmas kézzel hozott ki onnan
titeket az ÚR, ne egyetek kovászost.”
(2Móz. 13. 3c )

Mi megszoktuk fordítani az Igét: nem eszünk kovászost, hogy kihozzon minket az Úr. Igyekszünk jót cselekedni, Isten Törvényeit megtartani, hogy megszabaduljunk a pokol örvényéből. Pedig így nem lehet Üdvösséget nyerni. Isten módszere ennek pont az ellenkezője. Előbb egészen megment a kárhozattól, és csak azután mondja: „Eredj el és többé ne vétkezzél.” Ugyanis jól tudja az Úr, hogy mi önmagunkban teljesen romlottak és erőtlenek vagyunk, képtelenek arra, hogy a bűnön kívül mást érezni, gondolni vagy tenni tudjunk. Akiket azonban megszabadított, azokat nem hagyja régi életük posványában. Isten Akarata a mi Szenté lételünk. Az, hogy egészen az Övéi legyünk, és Krisztus Arca ábrázolódjon ki rajtunk. Élj Szentül, de ne azért, hogy Üdvözülj, hanem azért, mert Üdvösséget nyertél. S ne feledd: Mindaz ami belőled való, csak akadályozza Isten Munkáját benned.

ÜZLET VAGY AJÁNDÉK * Egy szegény asszony sóvár szemmel nézte a gyönyörű szőlőfürtöket a király kertjében, amelyek már augusztusban teljesen megértek. Kérte a kertészt, hadd vásároljon pár fürtöt beteg fia számára. A kertész elutasította: „A király szőlője nem eladó” – mondta. Épp akkor jött arra a király leánya, és meghallotta a beszélgetést. Így szolt az asszonyhoz: „Az én atyám valóban nem gyümölcskereskedő, hogy eladná a szőlőjét, hanem király, aki annak ad belőle akinek akar.” Azzal leszakította a legszebb fürtöt, s az asszonynak nyújtotta.

* A Váltság kötelez – 2Móz. 13. 1 – 16”
5
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 November 18, 09:38:05 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 18

„Izráel egész gyülekezete készítse el.”

Az Ige szerint Isten a páska vacsorát Jézus Krisztusra nézve rendelte: „Krisztus a mi Húsvéti bárányunk”. Benne teljesedett be a páska Igazi Jelentése. Isten ma is azt akarja, hogy újból és újból megemlékezzünk Erről a Csodájáról. Baj, ha valaki az emlékeiből él, de az is baj, ha elfeledkezik régi bűneiből való megtisztulásáról. Az Úrvacsora Sákramentumát is ezért rendelte a mi Urunk: „Ezt cselekedjétek az Én Emlékezetemre” – mondja. Tehát az Úrvacsorára is érvényes ez az Ige: „Izráel egész gyülekezete készítse el.” A „keverék népnek” ehhez nincs köze. Aki még nem lépett Szövetségre Istennel, s nem nyerte el az Újszövetség Pecsétjét, Isten Szentlelkét, az nem járulhat az Úr Asztalához. Aki azonban Izráelből, azaz Hitből való, az nem vonhatja ki magát Belőle. Az Úrvacsora nemcsak a Krisztussal való Közösségünkben erősít meg, hanem egyben Közösségi ügy is: Az Úrban való Egységünk kifejezője és táplálója. Valahányszor így ünnepelték meg a Páskát, mindig nagy öröm származott belőle. Valahányszor pedig nem így álltak hozzá, megerőtlenedtek, megbetegedtek, elaludtak még a legkülönbek is.

EGYEDÜL * Egy kisfiú megkérdezte az édesanyját, melyik szereplőt kedveli legjobban Bunyan János Zarándok útja című könyvéből. Az anya így válaszolt: „Természetesen Keresztyént, hiszen ő a történet fő hőse.” „Nekem viszont Krisztina a kedvencem – jelentette ki a fiúcska –, mert Keresztyén egymagában indul el Romlás városából, egyedül teszi meg az utat, de Krisztina magával viszi a gyermekeit is.”

* Vizsgálja meg azért az ember magát – 2Móz. 12. 43 – 51”
6
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta M.Csilla Dátum 2018 November 18, 00:26:30 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

11.20 Biztos védelem alatt

"Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott... boldog örömben lesz részük..." (Ézs 35,10)

Még három képet használ itt a Szentírás Isten szabadító munkájának szemléltetésére:

„Jól megépített útja lesz" a fogságból hazatérő népnek. Homokban gyalogolni nagyon fárasztó. Célt tévesztve, bizonytalanban haladni nagyon nyomasztó. Isten azt ígéri, gondja lesz erre is: utat készít a benne bízóknak, és segíti őket célirányosan haladni. Látni fogják mindig életük értelmét, s Isten vezeti őket célba.

„Nem lesz ott oroszlán, nem megy rá ragadozó vad..." Isten népe biztonságban tudhatja magát hatalmas Urának védelmében. Olyan sokféle félelem nyomorítja az életünket! S „az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el" (1Pt 5,8). Néha pedig bennünk mozdulnak meg vadállati indulatok vagy félelmek. Isten minden külső és belső ellenségtől megvédi népét. Sokszor csak visszatekintve látjuk, mitől őrzött meg, hogyan hordozott és vezetett.

Végül ezt ígéri: „Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott, ujjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre..., a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik." (10. v.) Lesz beteljesedés Isten népének az életében. Isten valóra váltja minden ígéretét, nemcsak átsegít sok nehézségen, hanem bevisz örök országába, ahol vége lesz minden szenvedésnek, nélkülözésnek, küzdelemnek, s az ő dicsőségében részesíti gyermekeit. Jó erre gondolnunk már most, amikor még gyakran sóhajtozunk, és úgy érezzük, semmi okunk örülni. Aki azonban „az Úrban van", az már most is kap előleget ebből az örök örömből, és minden nyomorúságunk ellenére is csordultig lehetünk örömmel (2Kor 7,4).
7
Somer ajin / Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum 2018 November 17, 20:57:06 »
Ésaiás próféta könyve 54. rész

  1. Ujjongj te meddő, ki nem szűltél, ujjongva énekelj és kiálts, ki nem vajudtál, mert többek az elhagyottnak fiai a férjnél való fiainál, azt mondja az Úr.
  2. Szélesítsd ki a sátorod helyét, és hajlékidnak kárpitjait terjeszszék ki; ne tiltsd meg; nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet. 
  3. Mert mind jobb-, mind balkézre kiterjedsz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítnek.
  4. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságod szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel.
  5. Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek Ura az Ő neve, és megváltód Izráelnek Szentje, az egész föld Istenének hívattatik.
  6. Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt; ezt mondja Istened:
  7. Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtlek;
  8. Búsulásom felbuzdultában elrejtém orczámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad; ezt mondja megváltó Urad.
  9. Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé özönvize; miként megesküvém, hogy nem megy át többé Noé özönvize e földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek.
  10. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad.
  11. Oh te szegény, szélvésztől hányt, vígasztalás nélkül való! Ímé, ólomporba rakom köveidet, és zafirokra alapítalak.
  12. Rubinból csinálom falad párkányzatát, és kapuidat gránátkövekből, és egész határodat drágakövekből;
  13. És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége.
  14. Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelg hozzád.
  15. És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem én tőlem lesz! A ki ellened összegyűl, elesik általad.
  16. Ímé, én teremtettem a kovácsot, a ki a parazsat éleszti és fegyvert készít mestersége szerint: és én teremtém a pusztítót is a vesztésre!
  17. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.

Áldott Testvérek. Mindannyiunk által ismerni vélt Ige szakasz ez a Prófétától,sokszor olvasott és sokak vallották már magukénak üzenetként ezeket a vígasztaló sorokat...
De vajon értjük-e mről is van szó ebben az Ige részben???
Talán emlékeztek még arra, hogy több esetben mondtam: " Aki nem ismeri a TANACH írásait, az Újszövetségi írásokat, nem értheti meg; illetve: A TANACH talán picit homályos megfogalmazásai,  az Újszövetségi írásokban
láttatanak meg színről-színre. De csak együtt a kettő érthető, egymás nélkül nem! És talán emlékeztek arra is: mondtam, hogy az újszövetségi írásokabn nincs semmi új-hanem a TANACH Igéit olvashatjuk, az idő előremenetelében-picit konkrétabban.
Nézzük meg az újszövetségi írásokban ezt az Igerészt, és lássuk meg, hogy akikről szól ez a fejezet-nem csak vígasztalásukra van az ígéret-de a kötelességtudatról is-ha nem legfőként.
Tehát az Újszövetségi írás:
 Jel.21,  9. És jöve hozzám egy a hét angyal közül, a kinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szóla nékem, mondván: Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét.
  10. És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, a mely Istentől szállott alá a mennyből.
  11. Benne vala az Isten dicsősége; és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgymint kristálytiszta jáspis kőhöz;
  12. És nagy és magas kőfala vala, tizenkét kapuja, és a kapukon tizenkét angyal, és felírott nevek, a melyek az Izráel fiai tizenkét törzsének nevei:
  13. Napkeletről három kapu; északról három kapu; délről három kapu: napnyugotról három kapu.
  14. És a város kőfalának tizenkét alapja vala, és azokon a Bárány tizenkét apostolának nevei.
  15. A ki pedig én velem beszéle, annál vala egy arany vessző, hogy megmérje a várost, és annak kapuit és kőfalát.
  16. És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméré a várost a vesszővel tizenkétezer futamatnyira: annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő.
  17. És megméré annak kőfalát száznegyvennégy singre, ember mértékével, azaz angyaléval.
  18. És kőfalának rakása jáspisból vala; a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló.
  19. És a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drágakövekkel. Az első alap jáspis; a második zafir; a harmadik kálczédon; a negyedik smaragd;
  20. Az ötödik sárdonix; a hatodik sárdius; a hetedik krizolitus; a nyolczadik berillus; a kilenczedik topáz; a tizedik krisopráz; a tizenegyedik jáczint; a tizenkettedik amethist.
  21. A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy; minden egyes kapu egy-egy gyöngyből vala; és a város utczája tiszta arany, olyan mint az átlátszó üveg.
  22. És templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a Bárány.
  23. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne; mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke a Bárány...

Talán fontos lehet megértenünk a prófécia első sorainak jelentését:
 "Ésaiás próféta könyve 54. rész

  1. Ujjongj te meddő, ki nem szűltél, ujjongva énekelj és kiálts, ki nem vajudtál, mert többek az elhagyottnak fiai a férjnél való fiainál, azt mondja az Úr.
  2. Szélesítsd ki a sátorod helyét, és hajlékidnak kárpitjait terjeszszék ki; ne tiltsd meg; nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet.
  3. Mert mind jobb-, mind balkézre kiterjedsz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítnek. "

Yerusálem, a világban azt a pontot képviseli, ahol a menny és a föld egybe ér. Ahogy azt a törvény modja: V.Mózes 12,13. Vigyázz, hogy a te egészen égőáldozataidat ne áldozzad minden helyen, a melyet meglátsz;
  14. Hanem azon a helyen, a melyet kiválaszt az Úr a te törzseid közül valamelyikben: ott áldozzad a te egészen égőáldozatidat, és ott cselekedjél mindent, a mit én parancsolok néked.

Yerusálem lett tehát az a hely-melyet az Örökkévaló kiválasztott magának-bár övé az egész föld. Ahogy ezt mondja mind földre-min pedig népre vonatkoztatva:

II.Mózes 19,3. Mózes pedig felméne az Istenhez, és szóla hozzá az Úr a hegyről, mondván: Ezt mondd a Jákób házanépének és ezt add tudtára az Izráel fiainak.
  4. Ti láttátok, a mit Égyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sas szárnyakon és magamhoz bocsátottalak titeket.
  5. Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld.
  6. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.
 
Kezdetben a papságot csak Lévi törzse gyakorolhatta-az Örökkévaló akaratából. Más nemzetekkel-törzsekkel nem keveredtek, és annak a törzsnek a tagja csak az lehetett-aki oda született.
Tehát a más nemzetségek aspektusából-a papság,mint elhívás- igenis meddő volt. Ebben az aspektusban tehát Yerusálem-egyszerre hordozta magában az elkülönülést és az elválasztottságot is.
A többi ember számára-az Istenhez való menetel-csak közvetítők által volt lehetséges, és nem akárhol-és nem akár mikor.
Ez az előbbi időszak-(nevezzük ezt az ószövetségi időknek)-csak átmeneti időszak volt, és valami lógott az időben, aminek a beteljesedése még váratott magára.
I Mózes 49,8. Júda! téged magasztalnak atyádfiai, kezed ellenségeidnek nyakán lesz s meghajolnak előtted atyáidnak fiai.
  9. Oroszlánkölyök Júda; zsákmányt ejtvén, felmentél, fiam! Lehevert, lenyúgodott, mint a hím oroszlán, és mint nőstény oroszlán; ki veri őt fel?
  10. Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálcza térdei közűl; míg eljő Siló, és a népek néki engednek.
  11. Szőlőtőhöz köti szamarát, és nemes venyigéhez szamara vemhét, ruháját borban mossa, felöltőjét a szőlő vérében.
  12. Bortól veresek szemei, tejtől fehérek fogai.

Yuda áldásának beteljesedése még nem történt meg. A későbbi királyok sem mind Yudaiták voltak, pedig a "Prófécia" szerint, az abszolút hatalom-onnan származik.
Az idő múlásával, ezen "próféciának" sorai ismétlődnek, és már a Messiás személyére vonatkoztatva. Lássuk az első jelzést újra: I Mózes 49,  11. Szőlőtőhöz köti szamarát, és nemes venyigéhez szamara vemhét, ruháját borban mossa, felöltőjét a szőlő vérében.
  12. Bortól veresek szemei, tejtől fehérek fogai.

Ismételve de egyben pontosítva ugyan ez: Ézsaiás 63,Ésaiás próféta könyve 63. rész

  1. Ki ez, ki jő Edomból, veres ruhákban Boczrából, a ki ékes öltözetében, ereje sokaságában büszke? Én, a ki igazságban szólok, elégséges vagyok a megtartásra.
  2. Miért veres öltözeted, és ruháid, mint a bornyomó ruhái?
  3. A sajtót egyedül tapostam, és a népek közül nem volt velem senki, és megtapodtam őket búsulásomban, és széttapostam őket haragomban: így fecscsent vérök ruháimra, és egész öltözetemet bekevertem.
  4. Mert bosszúállás napja volt szívemben, és megváltottaim esztendeje eljött.
  5. Körültekinték és nem vala segítő, s álmélkodám és nem vala gyámolító, és segített nékem karom, és haragom gyámolított engem!
  6. És megtapodtam népeket búsulásomban, és megrészegítem őket haragomban, és ontám a földre véröket!

Tudjuk, hogy a Messiás-Yuda törzsében született emberi testben. Tudjuk hogy pap is és Király is egyben-mégpedig a Melki Cedek szerinti-azaz Igazság Királyaként Főpap és Király. ( ez ugye meglehetősen: Megkérdőjelezhetetlen uralmat jelent.)
(Melki Cedek rendje szerinti-azt jelenti: Egyszerre pap és király.)
Királyságát és a Papságot, az egész világra kiterjesztette- tehát a kezdő prófécia üzenete ( ígérete) benne-általa teljesedett be:
Ézsaiás 54,Ésaiás próféta könyve 54. rész

  1. Ujjongj te meddő, ki nem szűltél, ujjongva énekelj és kiálts, ki nem vajudtál, mert többek az elhagyottnak fiai a férjnél való fiainál, azt mondja az Úr.
  2. Szélesítsd ki a sátorod helyét, és hajlékidnak kárpitjait terjeszszék ki; ne tiltsd meg; nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet.
  3. Mert mind jobb-, mind balkézre kiterjedsz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítnek. 
Tehát az első rendhez képest, amit ó szövetséginek nevezünk, az ígéret a feltétellel így hangzott:
 II.Mózes 19,5. Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld.
  6. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.

Ugyan ez az Újszövetség idején- de már kiterjesztve az egész világra, jól lehet a kritérium maradt a régi: I Péter 2, 9. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
  10. A kik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok; a kik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok.

Figyeltük ugye a 10-es verset? "10. A kik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok; a kik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. "
Tehát míg az első esetben: II.Mózes 19,5. Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld.
Most pedig: I Péter 2,10. A kik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok; a kik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok.

Csak ebben lett változás, hogy a prófécia beteljesedjen: Melyik prófécia??? I Mózes 49, 10. Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálcza térdei közűl; míg eljő Siló, és a népek néki engednek.

A Kritérium-hogy ebben a papságban megmaradhassunk-változatlanul megmaradt-bár ha lehet: Nagyobb hangsúlyt kap!
 II.Mózes 19,5. Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld.
Még mindíg van elválasztás-hiszen van aki enged neki-és van aki nem. Mert bár a lehetőség minden ember számára megadatott, de...
János 3, 16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
  17. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
  18. A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.
  19. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.
  20. Mert minden, a ki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek;
  21. A ki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.

Tehát amikor az Ézsaiás 54-et- valljuk meg, magunkra vonatkoztatva, azért az is legyen ott-hogy figyelmeztetjük magunkat arra, hogy ez ránk nézve-komoly mérőzsinór is egyben.
8
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 November 17, 09:03:49 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„November 17

„Nem bűneink szerint cselekszik velünk,
és nem álnokságaink szerint fizet nekünk.”
(Zsolt. 103. 10 )

Drága üzenet számomra ez az Ige. Isten Kegyelmét hirdeti. Oly nagy az Ő Irgalma, hogy nem nézi bűnös életemet, nem veti szememre, mennyire eltávolodtam Tőle, amikor a tékozló fiú útjára léptem. Nem fordult el tőlem képmutatásaim, álnokságaim miatt. Az Ő Kegyelme hordoz. Amikor újra csak azt cselekszem, amit nem akarok, amikor újra meg kell látnom, milyen álnok, csalárd és állhatatlan a szívem, az a vigasztalásom, hogy Isten nem engem néz. Nem a bűneimet nézte akkor, amikor Kegyelmébe fogadott, amikor megkönyörült elesett és nyomorult állapotomon, hanem az Úr Jézus Krisztus Vérét, Amely érettem hullt a Kereszten. S ha majd egykor megállok Előtte, amikor megfizet kinek – kinek cselekedetei szerint, akkor sem az Ítélő, hanem a Kegyelmes Istennel fogok találkozni, Aki nem bűneim szerint cselekszik velem, és nem álnokságaim szerint fizet nekem. Jézus Vére elmossa és befedezi bűneimet. Testvérem, aki a bűnbe vesztegelsz, és azt gondolod, hogy számodra már nincs kegyelem, nincs bűnbocsánat, neked is szól ez a drága üzenet! Tudd meg, hogy Jézus a te bűneidet is felvitte a Keresztre, és a te számodra is elég az Ő Vére. Ha eddig nem tudtad volna, akkor most tudd meg, hogy neked sem bűneid szerint fizet az Úr, ha hiszel Jézusban.

NEM ÉRDEM SZERINT * Kétéves kisleányom sokszor szinte lesi az alkalmat, hogy valami huncutságot, valami rosszaságot tegyen, amikor úgy gondolja, hogy senki nem látja. Az édesapja mégis szereti, mert nem azt nézi, hogy megérdemli – e a szeretetét.

* Mégis Kegyelmes – Ámos 9. 11 – 15”
9
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2018 November 17, 06:45:59 »
"Mindenkinek két élete van. A második akkor kezdődik, amikor rádöbbenünk, hogy csak egy van."

(internetről - 777blog)
10
Ismerkedés és szabadidő / Re: Hírek a világból
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2018 November 17, 06:41:18 »
Oldalak: [1] 2 3 ... 10