Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Dicsőítsük Istent! / Re:Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum Tegnap - 19:50:50 »
Harc a viharszörnyeteggel

Láttam, ahogy grafitszín pajzsukkal a felhők,
mint örvény, egymás fölé  tornyosulnak…
(Jaj, ezen a földön élő férfiak és nők
mily állatiassá aljasulnak!)
Őrült, tomboló vihar készült,
a szörnyeteg vadul egyre bőszült,
s az elnyomottak kínján vigadozott a Gonosz.

Feldúlt lelkemben óriás őrtűz lobbant,
mikor az Igazság lépte a szívembe dobbant,
s kétoldali fegyverrel küzdő imádságaimban
megbotlottak a baljóslatú szelek,
elhamvadtak a súlyos, átkos jelek.
Az Ige Világossága az ajtót sarkig tárta,
s bár a görnyedt rabszolgahad nem ezt várta,
tébolyult tobzódásukat elnyomta a szabadságvágy.

2018. február 17.                             Guti Tünde
2
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 07:40:23 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 22 Bizonyságtételünk akadályai

„...Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg
szolgáidnak, hogy teljes Bátorsággal hirdessék Igédet..."
(ApCsel. 4. 29 )

A Jézusról szóló Bizonyságtétel legfőbb akadálya, ha magunk sem hisszük Igazán, amit mondanunk kellene. Ha úgy akarunk Isten Szeretetéről beszélni, hogy mi sem ismerjük még azt, és nem abból élünk. Ilyenkor vizsgáljuk meg magunkat, mit hiszünk tulajdonképpen! Vegyük komolyan a bátorítást: hidd, amit hiszel! Akadály lehet az emberektől való félelem is: vajon mit szólnak hozzá, hogyan fogadják? Senki sem örül annak, ha visszautasítják vagy kigúnyolják. Márpedig az Evangélium hirdetésével ez együtt járhat, mert nagy az emberek tudatlansága, és Isten Igéjétől egyre messzebb kerül a közgondolkodás. Ezért kell nagyon szeretnünk azokat, akiknek Bizonyságot teszünk. Akiben nincs ott a Mentő Szeretet, azt könnyen megbénítja a közönye vagy a büszkesége. Ez is akadálya a Hiteles Bizonyságtételnek. Akadály lehet, ha nem vagyunk tisztában a feladatunkkal. Nem előadást kell tartanunk, hanem Isten Meghívását kell átadni: mit tett Jézus értünk, s mit végzett már el az életünkben. Ha pedig valamire nem tudunk válaszolni, őszintén megmondjuk: nem tudom. Mint a vakon született is, akit Jézus meggyógyított: „Hogy bűnös - e, nem tudom. Egyet tudok: bár vak voltam, most látok." (Ján. 9. 25 ) Aki meg van győződve arról, hogy amit másoknak mond, az Igaz, és számukra is nagyon fontos, az legyőzi ezeket az akadályokat. Aki nemcsak hallott egy gyógyszerről, hanem rajta is az segített, meggyőzően tudja ajánlani azoknak, akiket szeret. Márpedig az Evangélium Igaz, és erről nem nekünk kell meggyőznünk a hallgatókat, hanem Isten Szentlelke teszi azt. Ezért az első keresztényekhez hasonlóan mi is teljes Bátorsággal mondhatjuk bárkinek, és kérhetjük ezt a Bátorságot Istentől."
3
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Február 21, 11:34:25 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 21 Bizonyságtételünk Alanya

„(Jézus mondta: ) Aki titeket hallgat, Engem hallgat..."
(Luk. 10. 16 )

Jézus Krisztus azt ígérte, hogy a Róla szóló hiteles Bizonyságtétel végső Alanya mindig Ő lesz. Vagyis Ő ad Gondolatokat, Szavakat és Szeretetet küldötteinek, hogy helyesen tudják átadni a Meghívást az embereknek. Így szoktuk - e hallgatni az Igehirdetést, hogy azt maga Jézus mondja nekünk az Ige hirdetőjén keresztül? És azzal a bizonyossággal szólunk - e mi is Róla másoknak, hogy egyszerű szavainkon keresztül Ő Maga tud megszólítani embereket? Amikor ez valóban megtörténik, egyedül Neki adunk - e Dicsőséget? Így hallgatni, így hirdetni az Ő Igéjét, és így dicsőíteni Őt - ez következik mai Igénkből. Sok kétség van Jézus mai tanítványaiban is, hogy esetleg nem tudnak jól fogalmazni, bölcsen válaszolni kérdésekre, megfelelően beszélni róla. Jézus első tanítványai közül többen írástudatlanok voltak, s néha nehéz helyzetben kellett helytállniuk. Jézus így biztatta őket: „ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól általatok." (Mát. 10. 19 - 20 ) Ez mára is érvényes, bízzunk ebben! Amikor elkezdték szolgálatukat, a következőt tapasztalták: „hirdették az Igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az Igehirdetést a nyomában járó jelekkel." (Márk Ev. 16. 20 ) De az igen művelt Pál apostol sem magától akart szólni, hanem azért imádkozott: „adassék nekem az Ige, ha szóra nyitom a számat" (Ef. 6. 19 ). Ne tartson tehát vissza bennünket semmi attól, hogy közöljük az Isten Szeretetéről szóló Jó Hírt másokkal! Egy meghívást kell átadnunk, s amikor ezt tesszük, mindig bizonyosak lehetünk abban, hogy Maga a Meghívó, az Úr Jézus Krisztus szól rajtunk keresztül, s Hitet is Ő tud támasztani azok szívében, akikhez küldött."
4
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Február 20, 07:39:27 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 20 Bizonyságtételünk tartalma

„...(Jézus) így hirdette az Isten Evangéliumát:
„...elközelített már az Isten Országa, térjetek meg,
és higgyetek az Evangéliumban." (Márk Ev. 1. 14 )"

Mi a tartalma annak, amit a hitvalló keresztényeknek hirdetniük kell? Jézus így határozta meg: az Isten Országának Evangéliuma. Ha lefordítjuk ezeket a kifejezéseket: az a Jó Hír, Ami Isten Királyi Uralmáról szól. Vagyis az a Tény, hogy Isten uralkodik. Ő, Aki létrehívta ezt a világot, nem hagyta magára, az Általa teremtett Törvények ma is működnek, erkölcsi Törvényei érvényesek, Ő mondja meg, mi jó és mi rossz, és nagy Szeretetéből lehetővé tette az embernek, hogy visszatérjen az Ő Országába, vagyis Uralma alá. Az Evangélium lényege: nyitva van a kapu, amit becsaptunk magunk mögött. Az idegenbe szakadt, lázadó ember kaphat útlevelet, hogy hazatérjen. Mi az Ára? Azt megfizette Jézus Krisztus, amikor a Kereszten helyettünk elszenvedte bűneink büntetését. Amikor meghalt, kettéhasadt a Jeruzsálemi templom vastag függönye, ami addig távol tartotta a bűnöst a Szent Istentől. Aki visszatér, visszakapja az elveszített Igazi Életet, s újra Isten Szeretetének Uralma alatt élhet. Higgyetek ennek a Jó Hírnek! A probléma abban van, hogy ez az Evangélium egyre idegenebb a mai ember számára. Mert egyre öntörvényűbben akar élni, nem Isten Törvényei szerint. Emiatt egyre több bajt zúdít magára, ugyanakkor nem Jézus hívását akarja hallani, hanem bűnei igazolását, természetellenes és életellenes tettei tudomásulvételét várja az egyháztól is. A keresztény bizonyságtétel azonban tartalmában nem az igényekhez igazodik, hanem a Megváltó Jézus Utasításához. Lehet, hogy ez nem korszerű (sosem volt az), de ma is Időszerű, mert ez segíthet rajtunk. Ne torzítsuk el, ne hallgassunk el belőle semmit, ne elegyítsük semmi tőle idegennel, így „Isten Ereje az, minden hívőnek Üdvösségére" (Róm. 1. 16 ). Higgyem és hirdessem én is teljes Meggyőződéssel!"
5
Ismerkedés és szabadidő / Re:Bemutatkozás
« Utolsó üzenet: írta Antee Dátum 2018 Február 19, 23:05:06 »
:afro:
6
Ismerkedés és szabadidő / Re:Bemutatkozás
« Utolsó üzenet: írta timcse121 Dátum 2018 Február 19, 16:55:39 »
Szia Anti!A Skyp csapat tagja vagyok,ha ezt igy lehet mondani. :309: :293:
(timcse121)
7
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Február 19, 07:56:52 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 19 Közhasznú tevékenység

„...szelíden fogadjátok a belétek
oltott Igét, Amely meg tudja tartani
lelketeket." (Jak. 1. 21 )

Vannak, akik azt mondják, hogy a Jézus Krisztusról való tanúságtétel ma már nem időszerű, felesleges, haszontalan fáradozás, a 21. században másra van szükségük az embereknek. Az Igehirdetés helyett valami társadalmilag hasznosabb tevékenységet kellene folytatniuk a hívőknek. Ehhez meg kell vizsgálnunk, hogy milyen következményei vannak, ha valahol komolyan veszik, „szelíden befogadják" az Isten Kegyelméről szóló Örömhírt. Vajon társadalmilag mennyire hasznos, ha részeges emberek jó útra térnek; akik addig loptak, többé nem teszik, sőt visszaviszik, amit eltulajdonítottak; ha olyan emberek formálódnak, akik önzetlenül segítik egymást, akik egy életen át szeretik a házastársukat, gondosan nevelik a gyermekeiket; egészséges életet élnek; nem hajlandók hazudni, csalni és becsapni másokat; akkor is dolgoznak, amikor nem ellenőrzik őket, nem gyártanak selejtet; békességben élnek egymással; ha azok a fiatalok, akik komolyan veszik Isten Igéjét, nem teszik tönkre a testüket; elkötelezetten készülnek a hivatásukra; felelősen kötnek házasságot; örömmel vállalnak több gyermeket; szeretettel ápolják idős szüleiket... Ahol hangzik Isten Igéje, és Azt Hittel befogadják, ott ilyen Gyümölcsök teremnek. Mert az Igén keresztül maga Jézus Krisztus munkálkodik az emberekben, s a Benne való Igaz Hitből mindig Rá jellemző erkölcs is fakad. Az Evangélium hirdetésének tehát az egész társadalmat érintő szociális, egészségügyi, sőt gazdasági hatása is van. Mindenki maga döntse el, hogy közhasznú tevékenység - e az Igehirdetés! Nem beszélve arról, hogy Isten az Ő Igéjével hív ki minket a biztos pusztulásból, a Nélküle eltöltendő Örök kárhozatból is. Igaz tehát mai Igénk: a befogadott Evangélium menti meg a lelkünket. Hangozzék a Jézusról Szóló Hiteles Bizonyságtétel az én ajkamon is!"
8
Árvai Emil / Re:Új verseim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2018 Február 19, 07:06:04 »
Tartozás

Jézus, jaj, megbocsáss!
Kínjaidnak én is
voltam okozója! -
Hálámat lerója
bármi jó és szép? Hisz
óriási tartozás!

Egész életemre
adósává lettem,
lekötelezetté:
mi Atyánk engedé
szenvedni helyettem,
szögezni keresztre.

Váltsága nem évül;
kényszerpálya, ami
meg nem másítható. -
Vajon a tékozló
fiúra valaki
várt az Apján kívül?

Tartoztál Őneki,
tartozol Őhozzá.
Jött, felszabadított,
örökbe fogadott.
Hazaértél: most már
hagyd magad szeretni.

(Á.E.)
9
Torokildiko46 / Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Utolsó üzenet: írta torokildiko46 Dátum 2018 Február 18, 08:44:24 »
És feltámad néktek, a kik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok.(Malakiás:4:2)
10
Torokildiko46 / Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Utolsó üzenet: írta torokildiko46 Dátum 2018 Február 18, 08:36:09 »
Jer. 33,6
Ímé, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és hűség kincseit.
Oldalak: [1] 2 3 ... 10