Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Ma - 08:47:36 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07. 18 Pihenjetek meg!

„Jöjjetek Velem csak ti magatok egy lakatlan
helyre, és pihenjetek meg egy kissé."
(Márk Ev. 6. 31 )

Sokan mostanában veszik ki nyári szabadságukat, és próbálnak valahol egy kicsit pihenni. Vannak, akik legszívesebben mindig szabadságon lennének, de vannak, akik nem mernek jó lelkiismerettel kikapcsolódni. Pedig Jézus azt tanítja, hogy a pihenés nem fényűzés, hanem a jó minőségű munka egyik feltétele. Persze nem munka helyett, hanem munka után helyes gyakorolni. Megállás nélkül nem lehet jól dolgozni, s itt olvassuk, hogy a tanítványoknak néha enni sem volt idejük. Hogyan pihenjen egy keresztény ember? A tanítványok Jézussal mentek el pihenni. Igazi felüdülést a Vele való Közösség ad. Munka közben is, de néha úgy, hogy csak Rá figyelünk. Olyan jellemző, hogy ki mit visz magával évi szabadságára vagy egy-egy szabadnapra. Van, aki fáradtabban jön haza, mint ahogy elment. Tervezzük meg a pihenést, s legyen fontos az Úrral való Közösség! Egy lakatlan helyre viszi Jézus az övéit. Nagy szükségünk van a csendre. Ez önmagában is gyógyít, de Jézus halk és szelíd Szavát is jobban értjük így. S csak a tanítványait hívta most. Nem kell ahhoz nagy társaság, hogy felüdüljön az ember, de a legközelebbiekkel fontos ápolni a Közösséget. (Ugyanakkor éppen a szabadságunk alatt több lehetőség van meglátogatni olyanokat, akik mindig egyedül, a puszta csendjében élnek.) Itt a tanítványok végre kibeszélhették magukat Jézusnak. Néha nagyon rövidre szabjuk a Vele töltött időt. Szánjunk most többet arra, hogy egészen megnyíljunk Előtte! S végül: egy kissé akarja megpihentetni őket. Mert az élet nem pihenésből áll, a pihenés célja az erőgyűjtés a szolgálatra. De a csendben sokszor jobban látja az ember, mi is valóban a feladata, melyek a jellemző hibái, kiaknázatlan lehetőségei, ki ő és ki az ő Ura. Ezért szükséges munka közben is elvonulni néha a csendbe. Ahogyan Jézus is tette."
2
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 06:52:35 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07. 17 Életmentő ébresztés

 

„Ébredj fel, aki alszol,
támadj fel a halálból, és
felragyog neked Krisztus."
(Ef 5. 14 )

Ez a mondat arra is figyelmeztet, hogy nem mindenki Él, aki mozog ezen a földön. A Biblia ezt állítja: „Akié a Fiú (Jézus), azé az Élet; akiben nincs meg Isten Fia, az Élet sincs meg abban." (1Ján. 5.12.) A szó teljes értelmében tehát csak az Él, akinek kapcsolata van Jézus Krisztussal. Erre az Igazi Életre támadhat fel mindenki a lelki halálból. Edisonról jegyezték fel, hogy egyszer a kishúgát várta az állomáson. Mielőtt azonban a vonat megérkezett volna, az a kőhíd, amin át kellett haladnia, leszakadt. Pánik tört ki a várakozók közt, mert a szerelvényt már nem lehetett erről értesíteni és megállítani. Akkor a kis Edisonnak az jutott eszébe, hogy egy gőzmozdony sípjával morzejeleket ad, s ha a húga azt még idejében meghallja, talán lehet segíteni. A kislány azonban aludt. Egy kanyarban mégis felébredt, észlelte a jelzést, s az utolsó pillanatokban a vészfékkel meg lehetett állítani a vonatot. Megmenekültek a haláltól. Isten nekünk is küld Életmentő Jelzéseket az Ő Igéjével, ébresztget lelki álmunkból. Itt is bolondoknak bélyegzik sokszor az ilyen Igehirdetőket, ahogyan a kislányt is annak nézték a vonaton, pedig egyedül ő értette és vette komolyan a jelzést. Aki felébred álmából, ráébred elveszett állapotára, és még idejében kiszáll a halálvonatból, megmenekül. Az Istentől elválasztó szakadékon is átér Jézus Krisztus Keresztje, s azon visszatalálhat minden hívő elveszített Otthonába. Ezen a világon nagy altatás folyik. A gonosz hol külső kábítással, hol lázas tevékenységgel igyekszik elvonni figyelmünket reménytelen állapotunkról. Legyünk hálásak Isten Ébresztő Igéjéért, és vegyük komolyan, amit Ő a mi megmenekülésünk érdekében Mond! Ő azt Akarja, hogy már itt a mienk legyen ez a Teljes, Örök Élet."
3
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Július 16, 06:34:53 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07. 16 Kinek engedsz?

„Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek..."
(Luk. 9. 55 )

Jézus és tanítványai úton voltak, s egy samáriai faluban rájuk esteledett. Ott azonban nem fogadták be őket a népeik közti régi ellentét miatt. Két tanítvány méregbe jött, s tüzet akartak kérni az égből a gonosz falura. Ekkor mondta nekik Jézus: „Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy Megmentse." Hogyan lehetséges, hogy a Jézushoz közelállók is képesek lennének így megtorolni személyes sérelmeiket? Úgy, hogy velünk született természetünk mindig megszólítható marad a gonosz számára. Jézus arra figyelmeztet itt, hogy kettős hatás alatt áll minden ember. Ha már kapta Isten Szent Lelkét, vezetheti őt a Lélek, ha még nem, a gonosz irányítása alatt van. De Isten gyermekeit is támadja az ördög, hátha hallgatnak rá. S amikor valaki fáradt, nem elég éber, csapdába eshet, mint itt Jakab és János. Meg lehet különböztetni a kétféle hatást: az ördög emberölő volt kezdettől (Ján. 8. 44 ), Jézus mindig életpárti. A régi természetnek mindig én vagyok fontos, a magam hiúsága, kényelme, haszna. Az Új Természetnek Isten Ügye és a másik ember Üdvössége a fontos. Akit Isten Lelke Vezet, az kész sérelmeket elszenvedni, akit a tisztátalan lélek, az mindig kész visszaütni. A Krisztusi ember Istenre bízza az Igazságtételt, a Krisztus nélkül élő maga intézi el. A keresztény ember programja ez: „hatalmasan megerősödjék bennetek a Belső Ember az Ő Lelke által; hogy a Krisztus lakjék szívetekben a Hit által, a Szeretetben meggyökerezve..." (Ef. 3. 16 - 17 ) Mindnyájan a bűn uralma alá születünk. Egyszer át kell adnunk a vezetést Isten Szent Lelkének. „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem." (Ján. 3. 30 ) De érvényes a figyelmeztetés is: „Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!" (1Kor. 10. 12 )"
4
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Július 15, 06:37:21 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07. 15 A Nyugalom Forrása

„...tanuljátok meg Tőlem, hogy Szelíd
Vagyok és Alázatos Szívű, és
Megnyugvást találtok lelketeknek..."
(Mát. 11. 29 )

Jézus itt arról beszél, hogyan lehet bennünk minden körülmények közt Igazi Nyugalom, és hogyan tudjuk a terheinket úgy hordozni, hogy ne roskadjunk össze alattuk. Ebben a vibráló, hajszolt, teljesítményközpontú időben, amiben élünk, különösen is fontos ezt tudnunk és gyakorolnunk. Mielőtt azonban erről tanít, elhangzik egy sorsdöntő kijelentés tőle: Igen, Atyám. Teljes szívvel elfogadta az Atyától Kijelölt Helyét, és vállalta a Küldetésével járó Terheket. Ez a magyarázata az Ő Nyugalmának. És Ennek a hiánya magyarázza a bennünk levő sok feszültséget, nyugtalanságot, erőtlenséget. Sok ember elégedetlen a külsejével, képességeivel, lehetőségeivel, körülményeivel, emberi kapcsolataival. Az Isten elleni lázadás oka is az volt, hogy az ember nem fogadta el a Teremtésben Kijelölt Helyét, hanem Isten Helyére akart törni („olyanok lesztek, mint az Isten"). Ez az istenkedés az alázat ellentéte. Sokszor nem amiatt fáradunk el, hogy hordozzuk a terheinket, hanem hogy közben tiltakozunk ellenük. Jézus a Maga Példáját állítja elénk: Ő azért bírt ki mindent, mert Teljes Meggyőződéssel alárendelte Magát az Atya Akaratának. Ez az Alázat. És Tőle fogadta el a Küldetésével járó Nehézségeket is. Ez a Szelídség. Ez nem lehetetlen beletörődés a változtathatatlanba, hanem szívbeli Bizalom az Atya Bölcsességében és Szeretetében. S az az elhatározás, hogy nem azt keresem, hogy mi jár nekem, hanem azt, hogy mit adhatok másoknak. Változtatni pedig csak azon akarok, amire Isten indít. Aki Tőle fogadja el az adottságait, az Vele hordozhatja a terheit. Az iga kétszemélyes eszköz, Jézus Igáját (amit említ itt) Jézussal hordozza a Benne hívő. Ezért könnyű az."

Mát. 11. 25 - 30: „Abban az időben Jézus ezt mondta: Magasztallak, Atyám, Mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, de kijelentetted a kisgyermekeknek. Igen, Atyám, mert így volt kedves Előtted. Mindent Nekem adott át az Én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és akinek a Fiú kijelenti. Jöjjetek Énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és Én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az Én Igámat, és tanuljátok meg Tőlem, hogy Én Szelíd és Alázatos Szívű Vagyok, és lelketek nyugalmat talál. Mert az Én Igám Gyönyörűséges, és az Én Terhem Könnyű.”
5
Somer ajin / Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum 2018 Július 14, 21:08:17 »
Máté Evangyélioma 24. rész

  1. És kijővén Jézus a templomból, tovább méne; és hozzámenének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit.
  2. Jézus pedig monda nékik: Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik.
  3. Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?
  4. És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,
  5. Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.
  6. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.
  7. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.
  8. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
  9. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.
  10. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.
  11. És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek.
  12. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
  13. De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.
  14. És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.
  15. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg):
  16. Akkor, a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;
  17. A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen;
  18. És a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye.
  19. Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon.
  20. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon:
  21. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.
  22. És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.

Áldott Testvérek. A Máté evangéliumának ez a fejezete, a vég előtti állapotokat írja le, hogy az idők jeleit látva érthessünk, és pozícionálhassuk magunkat.
Sajnos ahogy ezen fejezetben Jélzus mondja is: Mt.24,  37. A miképen pedig a Noé napjaiban vala, akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.
  38. Mert a miképen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, a melyen Noé a bárkába méne.
  39. És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.

A mai alkalommal, figyeljük meg a következő verseket, és ezeken induljunk el:  21. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.
  22. És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.

Tehát ha az Örökkévaló nem avatkozna közbe-senki nem maradhatna meg... Vajon mi lehet az oka annak-hogy még a választottak, az Igazán kitartók lelke is veszélybe kerül?
Itt nem egyszerűen a halálról (mot)-mint a testi élet végéról van szó, hanem az Istentől való elszakadásról, hiszen a biblia nyelvén a halál jelentése: Istentől való elszakadás; míg az élet: Istennel való kapcsolat.
Tehát mi okozza ezt a végzetes veszélyt? Figyeljük meg a Zsoltár-erre vonatkozó Igéit:Zsoltárok könyve 73. rész

1.    
Aszáf zsoltára.
Bizony jó Izráelhez az Isten, azokhoz, a kik tiszta szívűek.
2.    
De én?! Már-már meghanyatlottak lábaim; és kis híjja, hogy lépteim el nem iszamodtak.
3.    
Mert irígykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét.
4.    
Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejök állandó.
5.    
A halandók nyomorúságában nincs részök, és az emberekkel nem ostoroztatnak.
6.    
Ezért nyakuknak ékessége kevélység, ruha gyanánt erőszak borítja őket.
7.    
A kövérség miatt kinn ülnek az ő szemeik, elméjök gondolatjai csaponganak.
8.    
Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak; elnyomásról beszélnek fennhéjázással.
9.    
Az égre tátogatják szájokat, és nyelvök eljárja a földet.
10.    
Azért fordul az ő népe ide, hogy tele pohár vizet szürcsölnek;
11.    
És mondják: Mint tudhatná ezt az Isten, s van-é a Magasságosban értelem?
12.    
Ímé, ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek!
13.    
Bizony hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet;
14.    
Mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel!

Aszáf írja magáról: 1.    
Aszáf zsoltára.
Bizony jó Izráelhez az Isten, azokhoz, a kik tiszta szívűek.
2.    
De én?! Már-már meghanyatlottak lábaim; és kis híjja, hogy lépteim el nem iszamodtak.
3.    
Mert irígykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét.

Aszáfról tudjuk, hogy Levita volt-ezen kívül Prófétai ihletettségű éneklőmester. Fiai is azok voltak az I Krónika 25,1-2 szerint.
Tehát Aszáf nem akárki volt, mégis megvallja: Elesett-hacsak átmenetileg is. Tehát a veszély valós és erős... És miért is? Nos ahogy ezt Ő levezeti: A gonoszság növekedése és a gonoszok sikerei és biztonsága miatt.
"11.    
És mondják: Mint tudhatná ezt az Isten, s van-é a Magasságosban értelem?
12.    
Ímé, ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek!"

A következő versekben van a rejtély kulcsa: "13.    
Bizony hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet;
14.    
Mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel!"
Tehát, ugyan az ő esetében csak átmenetileg-de elbizonytalanodott az Isten Igéjének való engedelem fontosságában.
És most nézzük újra a Máté 24-et: Mt 24, 5. Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.
  6. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.
  7. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.
  8. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
  9. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.
  10. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.
  11. És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek.
  12. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.

Tehát a természeti csapások-háborúk... kaotikus állapotokat okoznak, amiben az emberek- vagyont kezdenek gyűjteni-felhalmozni a vélt biztonságuk érdekében. Ez az egyik alapja sok esetben a hívők félre siklásának tehát. Bár nem feltétlenül a gazdagodás a cél-de mivel a pénzre mindenkinek szüksége van-ezért ennyire általános az elbukás veszélye...
Ahogy ezt máshol is mondja: Jakab Apostol levele 5. rész

1.    
Nosza immár ti gazdagok, sírjatok, jajgatván a ti nyomorúságaitok miatt, a melyek elkövetkeznek reátok.
2.    
Gazdagságotok megrothadt, és a ruháitokat moly ette meg;
3.    
Aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban!
4.    
Ímé a ti mezőiteket learató munkások bére, a mit ti elfogtatok, kiált. És az aratók kiáltásai eljutottak a Seregek Urának füleihez.
5.    
Dőzsöltetek e földön és dobzódtatok; szívetek legeltettétek mint áldozás napján.
6.    
Elkárhoztattátok, megöltétek az igazat; nem áll ellent néktek.

Látjuk ugye? Itt sem a testi halálról beszél! " 6.    
Elkárhoztattátok, megöltétek az igazat; nem áll ellent néktek."  Míg egyesek vagyont halmoznak igazságtalan eszközökkel, addig a szenvedőkben harag ébred. Minthogy azt látják: Isten nem akadályozza ezeket a gonoszokat, el bizonytalanodnak az Isten tanításának megélésében.
és sokan ezek közül, szintén igaztalan eszközökhöz nyúlnak a sikerük érdekében..."10. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.
  11. És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek.
  12. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. "
De kik ezek, akik megadják magukat az Igaztalanságnak?
Nos talán még emlékszünk a magvető példázatára: Mt.13,18.    
Ti halljátok meg azért a magvető példázatát.
19.    
Ha valaki hallja az igét a mennyeknek országáról és nem érti, eljő a gonosz és elkapja azt, a mi annak szívébe vettetett vala. Ez az, a mely az útfélre esett.
20.    
A mely pedig a köves helyre esett, ez az, a ki hallja az ígét, és mindjárt örömmel fogadja;
21.    
De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való; mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az íge miatt, azonnal megbotránkozik.
22.    
A mely pedig a tövisek közé esett, ez az, a ki hallja az ígét, de e világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az ígét, és gyümölcsöt nem terem.
23.    
A mely pedig a jó földbe esett, ez az, a ki hallja és érti az ígét; a ki gyümölcsöt is terem, és terem némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harmincz annyit.

Az első csoportról tudjuk hogy ők nem hívők, hiszen esetükben a mag-nem vettetett el, hanem csak útfélre esett, nem is maradt meg. (19.    
Ha valaki hallja az ígét a mennyeknek országáról és nem érti, eljő a gonosz és elkapja azt, a mi annak szívébe vettetett vala. Ez az, a mely az útfélre esett.) Tehát ezek nem tartoznak a három harmadba.
A másik két csoport az érdekes esetünkben: 20.    
A mely pedig a köves helyre esett, ez az, a ki hallja az ígét, és mindjárt örömmel fogadja;
21.    
De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való; mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az íge miatt, azonnal megbotránkozik.
22.    
A mely pedig a tövisek közé esett, ez az, a ki hallja az ígét, de e világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az ígét, és gyümölcsöt nem terem.

Elhagyják az Ige követését-megbotránkoznak és megbotránkoztatnak-elárulják azokat, akikkel régen együtt imádkoztak...
ez hát a kétharmad esete, és ezt a Tanach-ban is felfedezhetjük: Zak.13,7. Fegyver, serkenj fel az én pásztorom ellen és a férfiú ellen, a ki nékem társam! így szól a Seregeknek Ura. Verd meg a pásztort és elszélednek a juhok, én pedig a kicsinyek ellen fordítom kezemet.
  8. És lészen az egész földön, így szól az Úr: a két rész kivágattatik azon és meghal, de a harmadik megmarad rajta.
  9. És beviszem a harmadrészt a tűzbe, és megtisztítom őket, a mint tisztítják az ezüstöt és megpróbálom őket, a mint próbálják az aranyat; ő segítségül hívja az én nevemet és én felelni fogok néki; ezt mondom: Népem ő! Ő pedig ezt mondja: Az Úr az én Istenem!

Ez tehát szintén azt jelzi: lesz idő, mikor a hívők legalábbis átmenetileg-de úgy tűnik: Vesztésre állnak majd, és azokban az időkben láttatik meg, kik a valóban odaszánt és állhatatos gyermekei az Örökkévalónak.
Jel.13,7.    
Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.
8.    
Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, a mely a Bárányé, a ki megöletett, e világ alapítása óta.
9.    
Ha van füle valakinek, hallja!
10.    
Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy; ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite.

Tehát az Igaztalan illetve az Istentől nem megengedett eszköz használata is okozhatja a hívő vesztét...
ez az időszak, a végső megpróbáltatás időszaka a hívők számára egyben. Tudjuk hogy ezen időszak után jön a megmaradottak számára a felüdülés ideje és ezzel együtt, a gonoszok végső és örökre szóló ítélete- Istentől: Ésaiás próféta könyve 25. rész

1.    
Uram, te vagy Istenem, magasztallak, dícsérem nevedet! Mivel csodát cselekvél, örök tanácsaid hűség és igazság.
2.    
Mert a városból kőrakást csináltál, az erős városból romot, az idegenek palotáját olyanná tetted, hogy nincs többé város; soha örökké meg nem épül.
3.    
Ezért dicsőítnek téged erős népek, erőszakos pogányok városai félnek téged!
4.    
Mert erőssége voltál a gyöngének, erőssége a szegénynek szorongásában; a szélvész ellen oltalom, árnyék a hévség ellen, mikor az erőszakosok haragja olyan volt, mint kőfalrontó szélvész.
5.    
Mint hévséget száraz földön, megalázod az idegeneknek háborgását, mint a hévség sűrű felleg miatt, megszünt a pogányoknak éneke.
6.    
És szerez a seregek Ura minden népeknek e hegyen lakodalmat kövér eledelekből, lakodalmat erős borból; velős, kövér eledelekből, megtisztult erős borból;
7.    
S elveszi e hegyen a fátyolt, mely beboríta minden népeket, és a takarót, mely befödött vala minden népségeket;
8.    
Elveszti a halált örökre, és letörli az Úr Isten a könyhullatást minden orczáról: és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről; mert az Úr szólott.
9.    
És szólnak ama napon: Ímé Istenünk, a kit mi vártunk és a ki megtart minket; ez az Úr, a kit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában!...

Van egy példaadó ember, és az ő története az Igében. Sajnos olyanok tanítják az ő esetét a legtöbb helyen, akik azt sem tudják-mit beszélnek... és romlottnak, nagyravágyónak... állítják be azt az embert, akit az Isten Igéje-Igaznak nevez.
Lótról beszélek. Lót ugye különvált Ávrámtól-és Szodomába ment a családjával... miért? Hiszen ezen cselekedete miatt kap ítéletet. Nos ahogy arra Rav. Shaul figyelmezetet: Róma 15, 4. Mert a melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen.
Azért ment Lót a velejéig romlott és gonosz városba, hogy nekünk a saját romlott és végtelenül gonosz életterünkben-legyen egy példa arra, hogy igenis lehet Igaz és Istennek tetsző módon élni!
plusz: Reménységünk lehessen a régi példa gyanánt: Péter Apostol II. levele 2. rész

1.    
Valának pedig hamis próféták is a nép között, a miképen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, a kik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, a ki megváltotta őket, megtagadván, önmagokra hirtelen való veszedelmet hoznak.
2.    
És sokan fogják követni azoknak romlottságát; a kik miatt az igazság útja káromoltatni fog.
3.    
És a telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt űznek belőletek; kiknek kárhoztatásuk régtől fogva nem szünetel, és romlásuk nem szunnyad.
4.    
Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván, a sötétség lánczaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az ítéletre;
5.    
És ha a régi világnak sem kedvezett, de Nóét az igazság hirdetőjét, nyolczad magával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát;
6.    
És ha Sodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például tévén azokra nézve, a kik istentelenkedni fognak;
7.    
És ha megszabadította az igaz Lótot, a ki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt;
8.    
(Mert amaz igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és hallva, napról-napra gyötri vala az ő igaz lelkét):
9.    
Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani.
6
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Július 14, 07:33:53 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07. 14 Tisztánlátás

„...ő pedig körülnézett,
és meggyógyult, és
tisztán látott mindent."
(Márk Ev. 8. 25 )

A Genezáret tava északi csücskénél feküdt Betsaida. Élt ott egy vak ember. A fogyatékkal élők helyzete akkor több ok miatt is nyomorúságos, megvetett volt. Egyszer valaki Jézushoz vezette őt, hogy érintse meg, s Jézus meggyógyította. A Biblia azt mondja, hogy mióta Istentől elszakadtunk, mindnyájan lelki vaksággal születünk. Egymásra sem vagyunk tekintettel olykor, keresztülnézünk egymáson, gyakran észre sem vesszük a másik embert, sok összeütközés is történik emiatt. A Valóság láthatatlan, lelki részét pedig egyáltalán nem érzékeljük. S azt állítjuk, hogy amit nem látunk, az nincs. Nagy dolog, ha valaki Jézushoz fordul a vakságával. Ő többet adott ennek az embernek, mint amit vártak. Csak egy érintést kértek tőle, de Jézus kézen fogta, kivezette a sokaságból, különleges kezelésben részesítette, s addig nem hagyta magára, míg meg nem gyógyult. Ebben az esetben nem egyszerre történt a gyógyulás. Előbb csak úgy látta az embereket, mintha járkáló fák lennének. Ez ma is gyakori, hogy tárgynak tekintik az emberek egymást. Isten azt akarja, hogy mi embernek lássuk a kisgyerekeket is, a párunkat, az idős szülőket, a fogyatékkal élőket is, akik nem arra valók, hogy használjuk őket, hanem hogy kölcsönösen szeressük és tiszteljük egymást. És lássuk mindenkinek az értékét. Jézus nem hagyja ott ebben a félkész állapotban ezt az embert. A fél megtérés dupla nyomorúság. Mi se érjük be azzal, hogy valamit már tudunk a Megváltóról! Engedjük, hogy segítsen Világos Látásra! Hogy tudjunk józanul számolni a láthatókkal, de számoljunk Hittel a láthatatlanokkal is, Magával az Élő Istennel! Mózesről olvassuk, hogy „erős szívű volt, mintha látta volna a Láthatatlant" (Zsid. 11. 27 - Károli )."
7
Árvai Emil / Re:Gondolatok
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2018 Július 14, 05:54:29 »
ISTENFÉLELEM
(egy ószövetségi boldogmondás margójára)

"De még vár az ÚR, hogy megkegyelmezhessen,
még hallgat, hogy irgalmazhasson.
Mert bár ítélő Isten az ÚR,
boldogok mindazok, akik benne reménykednek.
"
(Ézsaiás 30,18)


Mi nem abban reménykedünk, hogy nem veszi észre, vagy hogy elnézi a bűnt az Úr.
Mi abban reménykedünk, hogy megbocsátja.
(Ha megbánjuk, megvalljuk és elhagyjuk.)
8
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Július 13, 06:50:21 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07. 13 Sírva is vetünk

„...sírjatok a sírókkal."
(Róm. 12. 15 )

Nemcsak a bűnbánatnak vannak könnyei, hanem az együttérzésnek is. Akinek érző szíve van, annak fáj a másik ember fájdalma. Valakit súlyos gyász ért, ismerősei az együttérzés sok kedves jelét adták, próbálták vigasztalni. De amint utólag elmondta, a legtöbbet az jelentette neki, amikor egy barátnője átölelte, és együtt sírt vele. Nem hangzott el semmi, de megérezte az őszinte részvétet. Jézus is sírt Lázár sírjánál, pedig tudta, hogy fel fogja támasztani őt. De sírt Jézus Jeruzsálem Lelki keménysége miatt is. Fáj - e nekünk, ha valaki visszautasítja Isten Szeretetét, kigúnyolja Szent Igéjét és azokat, akik azt vallják? Lázár sírjánál Jézus csak könnyezett, de Jeruzsálem ellenállása miatt keservesen zokogott (két különböző szó van az Újszövetség eredeti szövegében). Aztán van, amikor a Krisztusért vállalt szenvedés is könnyeket fakaszt. Ezt sem kell szégyellni. Néha nagyon nehéz az a kereszt, amit Urukért vállalnak a hívők. Sok bántó megjegyzést hallgatnak keresztények a nem hívő családtagoktól, gúnyt és sértést a munkatársaktól, esetleg kegyetlen bántalmazást is a hatóság részéről. S van, amikor olyan mostoha közegben kell lelki munkát végezni, hogy az csal könnyet a lelki munkás szemébe. Ezért imádkozik így a zsoltáros: „Akik könnyezve vetettek, ujjongva arassanak! Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, ujjongva érkezzék, ha kévéit hozza!" (Zsolt. 126. 5 - 6 ) Akinek az ilyen könnyek ismeretlenek, annak ott kell majd sírnia, ahol „lesz sírás és fogcsikorgatás". Aki viszont itt tud sírni a bűnei, mások fájdalma, emberek keménysége miatt, az Ott soha többé nem fog, mert Isten letöröl a szeméről minden könnyet."
9
Dicsőítsük Istent! / Re:Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2018 Július 12, 15:05:52 »
Ki vagyok én?

Időutazó volnék?
Vagy e jelen korban fakó idegen,
ki makacsul ragaszkodik igazához,
súgjanak bármit is mögötte,
szemükben tüske, vörös posztó.
Mintha idetettek volna kérdezés nélkül,
annyira nem illek bele a képbe,
ami tragikusan valószerűtlen,
ám létünk nem szabad választás dolga.

Küldetés? Itt vagyok. Itt vagyunk.
Együtt és külön.
Egy világ, de más dimenzió.
Azonos hely, de más cél.
Más a terv és más a mód.
Életmód, látásmód, bánásmód.
Lelki szenvedésemnek új szívem az
oka, engedelmem a magyarázata.
Mert Krisztus nem azt kérte az Atyától,
hogy vegyen ki ebből a közegből,
hanem, hogy megtartson benne.
Mozdíthatatlan hittel. Szentségben.
Erős gyökérrel és egyenes törzzsel.
Teherbíró ágakkal és dús lombbal.
S legfőképpen bőséges gyümölcsözéssel.

Ki vagyok én? Mit keresek itt?
Rossz időben rossz helyen,
mint egy eltévedt időutazó?
Nem! Élni küldetés, áldás!
Itt vagyok, mégis mint idegen.
Magányosan az egykori ismerősök közt.
Mert már nem az a régi ismerős vagyok,
épp az ellenkező irányba futok,
mert átálltam a másik oldalra,
nem sodornak sötét tervek, titkos kalandok,
lüktető vágyak és sziporkázó sikerek,
sóhajtó múlt és lihegve hízelgő jövő.

Ki vagyok én, és mit keresek itt?
Egykori szegény bűn-koldus, ki vak volt.
Elveszett, de megtaláltatott.
Az Igazi Világosság felnyitotta szemeim,
legyek hát lámpás én is a sötétben!
A Szabadság lánya vagyok.
Így só és fény, tűz és víz, étel és ital,
bilincset törni segítő kéz a feladatom.
Embernek lenni az embertelenségben.
Mint Mesterem, az Emberfia.
Mert ember vagyok, töredező,
de nem szél ingatta nádszál.
Ha pislákoló is, de gyertyaláng
a sűrűsödő, romlott homályban.
Ha megtépett, viharvert is,
de zászló az omladozó barikádon.
Bár halkan szól, mégis ének az esőben.
Igazság követe a hazugság ostromgyűrűjében.
Megannyi félelmem, gyarlóságom,
kétségem és gyengeségem ellenére is:
az IGE SZÜLÖTTE lettem.
Nem véletlen szelekben kerengek,
hányattatva irány nélkül, hasztalan,
hanem gondosan elkészített,
igen-igen keskeny útra helyeztettem.
Az egyetlenre, ami az Életre visz.
S bár az Isten bölcsessége bolondság
e világnak, Ő mégis megtart engem
örökkévaló, hűséges szerelmében.

2018. július 11.                          Guti Tünde
10
Ismerkedés és szabadidő / Re:Üzenet képekben
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2018 Július 12, 14:25:49 »
Aktuális ének (Pintér Béla: Foci VB)
Oldalak: [1] 2 3 ... 10