Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Árvai Emil / Re:Új verseim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum Tegnap - 08:12:42 »
TÉKOZLÓ FIÚ

Eltévedtem, tévedtem.
Meg lehet térnem Apámhoz.
Milyen megalázó.
Milyen felemelő.
2
Guti Tünde / Re:Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2024 Július 13, 16:33:24 »
Amikor a világosság sötétség, a tudás átok, és a felvilágosodás Isten elleni lázadás lesz…

Mert mit hirdettek a felvilágosodás eszméi? Az észszerű gondolkodást (szinte istenítették!), minek következtében támadták a konzervatív tradíciókat. Hittek a felvilágosítás erejében, és szerintük ezt a fejlődést a tudományok fejlődése alapozza meg.

Az angol felvilágosodás szerint minden embernek természetes joga van az élethez, a szabadsághoz, a boldogsághoz és a tulajdonhoz, ezeket az állam biztosítja a társadalmi szerződés keretében.

A francia felvilágosodás melegágya volt kirobbanó forradalmának, melynek híres jelszava: "Szabadság, egyenlőség, testvériség!"

Miért e történelmi felvezetés?

Mert "Nincs új a nap alatt" – írta bölcs Salamon. Mi valósult meg a jelszavakból? Igazából semmi. Csupán látszatra. Világháború, holocaust és diktatúra követte, majd még több háború… Ez a világ szerinti megvilágosodás hazug szemfényvesztése.

"A seregek Urának szőlője pedig Izráel háza, és Júda férfiai az Ő gyönyörűséges ültetése; és várt jogőrzésre, s ím lőn jogorzás; és irgalomra, s ím lőn siralom!" Ésaiás 5:7.

Az emberiség tragikus bukása egy olyan vággyal indult, amit napjainkban pozitív elbírálásban részesítünk: az ismeret, a tudás utáni vágy." Olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói" ámította el Évát a kígyó. S ma mit látunk? A végzetes édeni bűn óta önmagát valósítja meg az ember, mindig több és nagyobb információra áhítozik, a tudósok folyton fejlesztenek, beépített chippel tervezik a halhatatlanságot, lassan már a mesterséges intelligencia irányít mindent, s a pórnép nem veszi észre a megcsalattatást.

Felvilágosodás? Szabadság? Egyenlőség? Testvériség?

Ezzel szemben megy a pszichológiai megnyomorítás (népbutítás!), a Teremtőtől elszakadt tudomány isten szintre emelése, kötelező (akár halált is okozó) egészségügyi beavatkozásokkal, szakadék a társadalmi rétegek között, árulás a testvérek között…

Az Úr Jézustól kapott világosság teljesen más. Nem felvilágosodás, hanem újjászületés. Új teremtés új személyiségjegyekkel. Istenfélelem, tiszta szív, békesség, irgalmasság, öröm, szent élet jellemzi. Őket az Igazság tette szabaddá. Így lettek a Világosság fiai.

Amikor a világosság sötétség, a tudás átok, és a felvilágosodás Isten elleni lázadás, meg vannak számlálva az emberiség napjai.

Guti Tünde – 2024. július 10.
3
Guti Tünde / Re:Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2024 Július 13, 16:32:52 »
Református családban nevelkedtem. Természetes volt számomra az éles határvonal világ és egyház között. Smink, körömfestés, illetlen beszéd szóba sem jöhetett. Igen, elhangzott az is magyarázatként, hogy "Ne……, mert pokolba kerülsz! Nem volt túlzás, mert apró lépések vezetnek el a keskeny útról a széles útra, végül a kárhozatba. Hálás vagyok szüleimért!

Manapság alig van különbség a keresztyének és a nem hívők között. Még a magukat újjászületettnek valló hölgyek is a világ kérkedése szerint cicomázzák magukat, tapadós vagy hiányos öltözetben járnak, nagyon rossz példát mutatva a most felcseperedő nemzedéknek.

Teljes hasonulás, mint a magyar nyelvtan szabályaiban…

Mélységes szomorúság tölt el, hogy mára már érvényét vesztette a "Jézus Krisztus követői nem olyanok, mint a világ" megállapítás. Régen egyetlen pillanat alatt el lehetett dönteni, ki hova tartozik.

Tanácsunk, véleményünk egyik fülön be, másikon ki. Pál apostol is fájó szívvel kérdezte a gyülekezettől: "Ellenségetek lettem-é, megmondva az igazat?"

Műszempilla, műköröm, műmell, mű ember és mű keresztyénség… L

A hamarosan visszatérő Jézus a saját személyiségjegyeit fogja keresni a Róla elnevezettekben. Meggyőződésem, hogy az igaz egyház nem keveredik a világgal. Mind bensőnkben, mind külsőnkben kifejezésre kell jutnia, kihez tartozunk! Ez is a megszentelődés része.

Olyan időket élünk, amikor radikális nézeteinkért, az Igéhez való szilárd ragaszkodásunkért meggyűlölhetnek, kiközösíthetnek. Ám legyen, de bibliai értékrendem szintjét sosem fogom lejjebb adni. Lehetetlen Krisztust fél szívvel követve célba érni!

Guti Tünde – 2024. július 5.
4
Guti Tünde / Re:Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2024 Július 13, 16:31:58 »
Tüske nélkül írom - tanulságként...Megtudtam, valaki letargiába esett amiatt, ahogy kitártam szívem szomorúságát nővérem eltávozása miatt. Egyetlen héttel a temetés után… (!!) Nem lemondóan, depressziósan beszéltem, hanem őszintén, ám azzal a meggyőződéssel, hogy feltámadunk, találkozunk, és mennyei Atyánknál elkészült a megígért helyünk.A szeretet kihűlése ott kezdődik, ahol már hiányzik az együttérzés. Akkor, amikor vigasztalás helyett már kioktatás, tanácsadás működik.Vajon miért fontos örülni az örülőkkel és sírni a sírókkal? Mert ezzel odatesszük a vállunkat, hogy könnyítsünk a másik terhén. A gyász természetes érzelem. Nem lehet siettetni az elmúlását. A "minden vigasztalás Istene" is vigasztalja a megszomorodottakat. Nekünk is ezt kell tennünk!Lelkünk gyógyulását az Úr végzi el, ideje van a sírásnak és ideje van a nevetésnek.Szerettünk eltávozása miatti veszteségérzetünk nem jelent hitbeli megrendülést. Sőt! Jó reménységünk frissül, mert a dicsőséges jövő felsejlik előttünk. Az nem vigasztalás, hogy "Remélem, hamar túl leszel rajta!" Miért kellene túl lennem rajta HAMAR? Az egész életünk rövid ahhoz, hogy együtt érezve betöltsük mások testi-lelki szükségeit! Újuljunk meg az Úr és testvéreink iránti szeretetünkben!Guti Tünde – 2024. június 25.
5
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2024 Július 11, 07:40:15 »
"Az emberek a tetteinket mérlegelik,
Isten viszont a szándékainkat."
Kempis Tamás (internetről)


"Titokban sokan önmagukat keresik mindabban,
amit véghezvisznek,
és maguk sem tudják."
Kempis Tamás (Krisztus követése, részlet)
6
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2024 Július 09, 07:06:13 »
UNOKA TÖRTÉNET
Jó hír nagyszülőknek

Jóél
Sámuel próféta elsőszülött fia.
Sámuel öregkorában fiait tette bírákká, akik Beérsebában bíráskodtak. Megvesztegetést fogadtak el, és elferdítették az igazságot. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy Izráel királyt kívánt (1Sám 8,1-5).

Hémán
Jóél fia, Sámuel unokája, énekes lévita (I.Krón 6:18).
Ismert bölcs (1Kir 5,11). A Krónikák könyvében Ászáffal és Jedútúnnal együtt van említve (2Krón 35,15), mint Dávid nagy énekese és dalköltője. A szövetségláda mellé rendelt énekes (1Krón 15,17.19). Hémán fiai átveszik a 24 templomi énekes csoport vezetését (1Krón 25,1.4-6).
A 88. zsoltár szerzője.

(forrás részben a Keresztyén Bibliai Lexikon)
7
Árvai Emil / Re:Új verseim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2024 Július 08, 18:56:08 »
JÖJJ URAM

Jöjj, Uram, jöjj már,
tégy helyre mindent!
Kezdhetnéd akár
rajtam is ma, itt bent.
8
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2024 Július 06, 19:09:10 »
9
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2024 Július 06, 06:52:03 »
Kevin T. Jones, amerikai ev. püspök:

"... (kutatás szetint) sok az olyan fiatal, akik hisz Jézusban, de nem hisz az egyházban. A kérdés az, hogyan változtathatunk ezen. A városunkban néhányan éppen ezen dolgoznak, teret nyitnak a közös gondolkodásnak: hogyan érjük el az embereket? Mit tegyünk, ha nem szívesen jönnek be a templomba?
Van például egy gyülekezetünk Iowa északkeleti részén, amelynek elkerülhetetlen a megszűnése – a legfiatalabb tagja is éppen most ment nyugdíjba. A lelkész megkérdezte a legidősebb gyermekét, hogy ő mit kezdene egy üres gyülekezeti épülettel. A gyerek azt válaszolta: „Kivinném az összes padot és mindent, amitől templomnak látszik, asztalokat tennék bele, meghívnám az embereket vacsorára, és beszélgetnénk a hitről.” Elkezdték ezt csinálni, és a hely megtelt. Olyan embereket hívtak meg, akik nem szívesen mennek vasárnap reggel templomba. Aztán egyre több asztal és szék kellett. Szerda esténként tartalmas beszélgetéseket folytatnak a hitről a művészet, az irodalom és a Szentírás segítségével..."

"... Ha valami nem működik, akkor nem azt mondjuk, hogy ezért kár volt, hanem azt, hogy megtanultuk: nem ez volt a helyes út.
Amikor Thomas Edison a villanykörte kifejlesztésén dolgozott, vagy száz próbálkozása eredménytelen volt, mielőtt sikerült megalkotnia azt a villanykörtét, amely valóban működik.
Ez tetszik nekem. Megtanulod. Összeszeded magad. Újrakezdheted..."

(internetről, evangelikus hu)
10
Árvai Emil / Re:Gondolatok
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2024 Július 05, 21:25:12 »
“A legtöbbször én is csak vánszorgok, de három dolog lenyűgöz. Az egyik Jézus személye, a másik, hogy Isten szeret engem és családja tagjának tart, a harmadik pedig annak biztos tudata, hogy az életemből semmi sem veszett kárba."

Adrian Plass (internetről)
Oldalak: [1] 2 3 ... 10