Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Dicsőítsük Istent! / Re:Karácsony
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum Tegnap - 11:37:15 »
Vargha Gyuláné:
KARÁCSONYI KÉRDÉSEK


Angyali ének hangzik a mennybül:
"Jézus a rég várt, megszületett!"
Isteni lélek szózata csendül:
Megszületett-e már teneked?

Ott van a jászol, benne a gyermek,
Drága ajándék, mennyei kincs,
Őt befogadni kész-e a lelked?
Jaj, ha szívedben még helye nincs!

Jászola mellett pásztorok állnak,
Futva siettek Betlehemig.
Futni elébe űz-e a vágyad?
Érzed-e szíve hogy melegít?

Fölkel a csillag hajnali fénnyel,
Biztos az út a bölcsek előtt,
Mégy-e utána, merre vezérel?
Jézus a célpont, látod-e Őt?

Drága aranyt, meg jószagú tömjént
Visznek a bölcsek hódolatul,
Jobbat aranynál adsz-e te önként?
Szíved óhajtja, kéri az Úr!


(Forrás: Vargha Gyuláné: Dicsőség Istennek! Bp. 1927.)
2
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 08:57:35 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 15 A sorsdöntő de

„...de a Te Szavadra mégis kivetem a hálókat." (Luk. 5. 5 )

Egy sötét éjszaka. A Genezáreti tóban a halak éjszakára a mélyebb vízbe húzódnak, mert ott nem hűl le olyan gyorsan a víz, nappal viszont a part menti sekélyben szétszóródnak. A halászok ezért éjjel dolgoztak, s a mélyben halásztak. Péter és társai ezt jól tudták, egyik éjjel azonban szorgos munkájuk ellenére sem fogtak semmit. Hajnali derengés. Ahogy ilyen kudarcos éjszaka után a hálóikat tisztogatták, Jézus jött oda, s azt kérte Pétertől, vigye egy kissé beljebb a parttól, hogy onnan tanítsa a sokaságot. Péternek nem nagy kedve volt ehhez, de megtette, s így ő is kénytelen volt hallgatni Jézus Szavait. Nappali világosság. Befejezve a Tanítást arra kérte Pétert, evezzen a mélyre, és vesse ki a hálókat. Péter válaszából kitűnik, mennyire bosszantotta ez a kérés, amiben a teljes hozzá nem értés is megszólalt: ilyenkor a mély vízben nincsenek halak. Jézus Szavai azonban dolgoztak Péter szívében, s elhangzott egy sorsdöntő „DE": nem látom értelmét, de mivel Te mondod, megteszem. És annyi halat fogtak, hogy két hajót megtöltöttek. „Péter ezt látva leborult Jézus Lába elé, és így szólt: Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!" Nem a nagy zsákmánnyal foglalkozott, mert teljes Világosságban meglátta, ki ő valójában, és Ki Jézus. Már nem Mesternek szólította, hanem Uramnak. Néha engedi megtapasztalnunk Jézus, milyen tehetetlenek vagyunk Nélküle. Átéljük a kudarcok éjszakáját, amikor hiábavalónak bizonyul minden jó szándék, erőfeszítés, hozzáértés, nem fogunk semmit. - Jézus Szavai nyomán mindig derengeni kezd valami, de az Ő Isteni Teljhatalmát és érthetetlen Szeretetét csak az tapasztalja meg, aki kész önmaga ellenében is engedni Neki. Nem értem, mást gondolok, de a Te Szavadra mégis megteszem, amit mondtál. Ekkor látjuk helyesen önmagunkat is és Jézust is. Mire kellene ezt most kimondanom?"
3
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2017 December 14, 08:45:35 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 14 Életünk kapui

„...tanúja leszel minden ember előtt
arról, amiket láttál és hallottál."
(ApCsel. 22. 15 )

Azt szokták mondani, hogy egy ember életén a kapuk szerepét az értelem, a szem, a fül és a száj tölti be. Ezeken keresztül jön be és megy ki információ. Egyáltalán nem mindegy, hogy mi jön be és mi megy ki. Amikor Jézus Krisztus elhívta szolgájának Saul - Pált, ezekre a kapukra nézve adott neki Ígéreteket.
1. „...hogy megismerd az Ő Akaratát..." Mi Isten Akarata? „...hogy higgyünk az Ő Fiának, a Jézus Krisztusnak Nevében..." Hogy hagyjuk abba a kételkedést, okoskodást, hiszékenységet, és vegyük komolyan, amit Ő mondott Magáról. S Őt megismerve felismerjük majd Isten Akaratát életünk konkrét vonatkozásaiban is.
2. „...meglásd az Igazat..." Ó, milyen sok szennyes és felesleges dolog jön be a szemünkön! Az első kísértés is ezen a kapun érkezett az emberhez, amikor nézte a tiltott gyümölcsöt. Ez az Ígéret arra vonatkozik, hogy felismerhetjük a Názáreti Jézus Személyében az Isten Fiát, személyes Megváltónkat.
3. „...hangot hallj az Ő Ajkáról." Külön Kegyelem, hogy Jézus kijelenti Magát, szól ahhoz, aki felismerte és hitt Benne, „...Igéd Vidámságot szerzett nekem és szívbeli Örömöt" - vallja Jeremiás próféta (Jer. 15. 16 ).
4. „Mert az Ő Tanúja leszel" - hangzik tovább az Ígéret. Arról tud tanúskodni valaki, amit maga is látott és hallott. S végül is ez Jézus Célja Pállal és minden Benne hívővel, hogy ami bejött a fülünkön (a Tőle hallott Ige ), az átalakítson minket, és továbbmenjen a szánkon. Így nem a magunkét fogjuk mondani, hanem olyan Igét adhatunk tovább, ami Tőle származik. Ennek az Igének Ereje van, Ezen keresztül Maga az Élő Jézus Krisztus munkálkodik. Ő legyen Őrizője és Megszentelője életünk kapuinak!"
4
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2017 December 13, 07:59:40 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 13 „Tiszta" gyilkosok

„...nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek
tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát."
(Ján. 18. 28 )

Ez aztán a képmutatás teteje! A nép vezetői évek óta Jézus Halálát készítik elő, most csütörtök éjjel végre Halálra is ítélték, és szeretnék, ha még pénteken ki is végeznék. Ehhez kell a helytartó hozzájárulása. Ezért mennek reggel mindjárt Pilátushoz. Sürgős a dolog, mert aznap este kezdődik a nagy ünnep, a páska, és ők szeretnének nyugodtan ünnepelni. Ennek érdekében nem lépik át a pogány ember küszöbét, mert akkor vallásilag tisztátalanokká lennének. Öljük meg minél előbb Jézust, hogy utána áhítatosan ünnepelhessünk! Pusztítsuk el az Ártatlan Isten Bárányát, hogy ünnepélyesen megehessük a páskabárányt! Közben pedig ügyeljünk nagyon az előírások megtartására! Erre mondta Jézus: fényesre tisztítjátok a tál külsejét, de belül rothad benne valami. Nem ismerős ez: a családi összejövetelre szépen felöltözünk, eltüntetjük a gyanús könyveket és üvegeket, kioktatjuk a gyerekeket, szépen mosolygunk, s amikor elmentek a vendégek, gyilkos megjegyzések, gonosz rágalmak hangzanak el. De vajon nem jobb így kulturáltan leplezni a bennünk levő szennyet? Csak kellemesebb így az együttélés, mintha nyersen az lenne a szánkon is, ami a szívünkben. Kellemesebb, de nem tisztább. Jézus azt akarja, hogy a szívünk tartalma változzék meg, s aztán legyen a szánkon, ami az Új Szívünkben van. És ne formai előírások megtartásától reméljünk bármi jót, miközben belül tele vagyunk tisztátalan gondolatokkal és vágyakkal, hanem az az indulat legyen bennünk, ami Krisztusban, és ez mutatkozzék meg a külső viselkedésben, beszédben is! Ezt csak Ő tudja megvalósítani életünkben, de Ő megtudja. Akarjuk - e ezt őszintén?"
5
Elisabeth / Re:Bibliai fogalmak
« Utolsó üzenet: írta Elisabeth Dátum 2017 December 12, 15:12:23 »
Agapé vagy Filio?

Szerintem az Újszövetség írói Lukácson kivül (aki valószinű prozelita) zsidók voltak. Héber és arám nyelven beszéltek. Nem gondolnám azt sem, hogy Jézus a háromszoros kérdését Péternek görögül tette volna fel. Ezért segíthet, ha bevonjuk a héber gondolkozást e kérdésben. A Septuagintát zsidók fordítottak görögre, így össze tudjuk hasonlítani az eredeti héber szöveggel. Ez segíthet e fogalmak értelmezésében.

Vannak kifejezések a héber nyelvben amelyeknek több jelentése is lehet. Hogyan legyen fordítva egy ilyen kifejezés? Általában így egy fordító a saját értelmezésére támszkodva fordít egy ilyen szót. Sajnos sokszor ilyenkor az eredeti értelmezést elhomályosítják. Ilyen a „Chesed” kifejezés is. A jóság, jóindulat és a kegyelem mellett szeretet is jelent. Ezt már az újfordításu Biblia figyelembe is vette.
Nézzük meg most a két kifejezést: Agapé és Filio jelentését a héber gondolkozásban.Achab: Szeret, szeretet


Az Ószövetség görög fordításában az „Achab” kifejezést a Septuagintában az „Agapé“ szóval fordítják.

De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek – Ahab/Agapé engem, és megtartják parancsolataimat.

2Mose 20,6

Azért nagyon vigyázzatok magatokra, és szeressétek – Ahab/Agapé Isteneteket, az URat!
Józs 23,11


Chesed: Jóság, kegyelem, szeretet


Az Ószövetség görög fordításában, a Septuagintában „filio“ szóval van fordítva.

Az újfordítású Bibliában is van ahol a „Chesed“ kifejezést „szeretet“ szóval fordítják:

Mert szereteted – Chesed/Filio az égig ér, hűséged a magas fellegekig.

Zsolt. 108:5.

Az ÚR javamra dönti el ügyemet. URam, örökké tart szereteted - Chesed/Filio, ne hagyd el kezed alkotásait!
Zsolt. 138:8.

Ezekben az esetekben Isten szeretete a „Chesed/Filio”, míg az ember szeretete Isten iránt az „Ahab/Agapé”

A héber gondolkozásban a „Chesed/Filio” az Isteni szeretet jelenti, amit magyarban többször a kegyelem szóval fordítanak.   
6
Dicsőítsük Istent! / Re:Advent
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2017 December 12, 08:04:41 »
Kárász Izabella:
Az Ige: igazság


Simeonnal, Annával várok én,
Adventeknek magasztos idején,
Amíg szívemben csend ül,
És az Ígéret csendül:
Beteljesül...

Mert igazsággá lesz minden ígéret,
Az Örök Ige igazság: testté lesz,
Amit Isten ígér: igaz,
Bánatra jő vigasz,
Mindig is az...

Amíg az Ige igazsággá nem lesz,
Amíg eggyé lesz bennem vég s a kezdet,
Advent után; karácsonyom,
Krisztus Királyt megláthatom,
Magasztalom...

Simeonnal, Annával várok én
Adventeknek magasztos idején
Amíg szívemben csend ül,
És az ígéret csendül:
Beteljesül!

(forrás: Kárász I.: Fényből fényességet)
7
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2017 December 12, 07:38:41 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 12 A baj nem jár maga

„Dávid nagyon szorult helyzetbe
jutott..., azonban Erőt kapott
Istenétől, az Úrtól." (1Sám. 30. 6 )

Ez a fejezet egy olyan izgalmas történetet ír le, amikor Dávid életében egymást követték a bajok. Ráadásul ezek egy részét ő maga okozta, és mások is szenvedtek miatta. Mit tett ő ebben a helyzetben? Van, aki ilyenkor pánikba esik, és szinte eszét vesztve küzd. Van, aki elcsügged és feladja, mások Isten ellen fordulnak, vagy tehetetlen dühükben még több kárt okoznak. Azzal kezdődött, hogy Dávid belefáradt abba, hogy Saul király elől meneküljön, és az ősi ellenségnél, a filiszteusoknál keresett menedéket. Ott kis híján belekényszerült egy olyan csatába, amelyet saját népe ellen kellett volna vívnia. Ettől Isten csodálatosan megmentette. Akkor azonban kiderült, hogy távollétükben egy másik ellenség elhurcolta családjukat és mindenüket. Emberei fellázadtak ellene, és meg akarták kövezni. Ő leborult Isten Előtt, és Tőle kért Tanácsot. És Isten nem hagyta el, könyörült rajta. Különös módon adott melléjük kalauzt a sivatagban, adott győzelmet a túlerőben levő ellenség felett, mindenki visszakapta hozzátartozóit. Amikor pedig a csapatán belül támadt volna egyenetlenség, Dávid kapott Bölcsességet, hogy megőrizze az Egységet és Békességet. Végül őt akarták felmagasztalni, de ő minden ponton Istenre mutatott, és egyedül Neki adott Dicsőséget. Velünk is előfordulhat, hogy „összejön minden", hogy összecsapnak fejünk felett a hullámok, és erőnk határához érünk. Bízzunk Istenben, kiáltsunk Hozzá, és ugyanígy megtapasztaljuk majd, mit jelent Erőt kapni Istenünktől, az Úrtól!"
8
Dicsőítsük Istent! / Re:Karácsony
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2017 December 12, 07:32:26 »
Vargha Gyuláné fordítása:
KARÁCSONYI HANGOK


Szent karácsony estharangja,
Angyaloknak édes hangja,
Zengve száll a légen át.
Hirdet nékünk nagy kegyelmet,
Bűnt eltörlő nagy szerelmet,
Mely közénk a földre szállt.

Zengjetek csak égi hangok,
Űzzetek szét minden gondot,
Bűnt, halált, bús éjszakát,
Hadd ragyogjon tiszta fénnyel,
Szálljon a világba széjjel
A hír: Jézus üdvöt ád!

Tudja meg sok szív, mely árva,
Jézus mentő karja tárva,
Ő megtart és üdvözít!
Nála békét és kegyelmet,
Nála üdvösséget lelhet,
Ki megbánja bűneit.

Angyalhangok lágy zenéje,
Hass a nagy tömeg szívére,
Míg kegyelme napja tart!
Óh bár sok szív még ma este,
Jézus szent igéit lesve,
Benne békét lelne majd!

(forrás: Vargha Gyuláné: Dicsőség Istennek! Bp.1927.)
9
Dicsőítsük Istent! / Re:Versek
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2017 December 12, 07:25:46 »
Vargha Gyuláné:
A NÁZÁRETI JÉZUS


Nem, nem lehet! Ki látott ily csodát?
Vak volt ez mindig és most, íme, lát!
Ki nyitja meg a vaknak szemeit?
"A Názáreti Jézus ment el itt."

E bélpoklost mi mind jól ismerénk,
S most, íme, épen s tisztán jő felénk!
Ki gyógyítá meg szörnyű sebeit?
"A Názáreti Jézus ment el itt."

Harmincnyolc évig volt emez beteg,
Ágyához kötve sínylett, szenvedett,
Ki oldozá meg kötelékeit?
"A Názáreti Jézus ment el itt."

Ez ifjú tegnap hideg volt, halott,
Bús özvegyanyja sírt és jajgatott,
Ki éleszté föl dermedt tetemit?
" A Názáreti Jézus ment el itt."

A nőt a posvány már-már elnyelé,
S most tiszta szívvel néz az ég felé.
Ki mosta le szívének bűneit?
"A Názáreti Jézus ment el itt."

A Názáreti Jézus most is él,
Őróla most is sok csoda beszél,
Akit meggyógyít, az jól tudja már:
A Názáreti Jézus szertejár.

Vakot, ki nem láthatja önszívét,
Kinek az Isten képe is sötét,
Látóvá tesz egy fényes szent sugár -
A Názáreti Jézus szertejár.

Lélek, kit fogva tartott száz bilincs,
Rang, pompa, fény, vagy átkos földi kincs,
Most fölfelé száll, mint szabad madár -
A Názáreti Jézus szertejár.

Ki, hogy van lélek, azt se tudta tán,
S élt, mint az állat lomhán és bután,
Életre kelt, s Istent dicsér ma már -
A Názáreti Jézus szertejár.

Kit mint az árnyék, bűne üldözött,
S nem lelt vigaszt sok gyötrő vád között,
Bocsánatot és enyhülést talál -
A Názáreti Jézus szertejár.

A Názáreti Jézus szertejár,
Oszlik előle bűn, nyomor, halál,
S szól millió szív, akit megsegít:
"A Názáreti Jézus ment el itt."


(forrás: Vargha Gyuláné: Dicsőség Istennek! Bp.1927.)
10
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Szabadon terjeszthető
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2017 December 11, 18:40:20 »
Okkultista keresztények -  Johanna Michaelsen

 https://www.youtube.com/watch?v=i4j_mlNGCkc
Oldalak: [1] 2 3 ... 10