Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum Ma - 10:08:00 »
FAMILY magazin 2018/I
Mélybenéző rovat

Részletek a "A veszteségeink is megajándékozottá tehetnek minket" című riportcikkből,
Ferenczi Zoltán lelkész, addiktológus gondolataiból:

"Én arra jutottam, hogy a boldogság az Isten megtapasztalásából fakadó, megrendíthetetlen biztonság, amely akkor sem rendül meg, ha a legfájóbb dolog történik meg velem.
Persze az ember nehéz helyzetekben össze tud roppanni. Nekem is összeomlott az életem, de az alap megmaradt.

Amint végre ki tudtam mondani, hogy "rendben, legyen, Uram", a félelmem abban a pillanatban megszűnt.

Lehet, hogy nem tudunk az érzéseinkkel azonosulni, de attól még vannak. Az istenkapcsolat igazi értékmérője pont az, hogy nem szűnik meg attól, ha éppen hitetlen vagy haragos vagyok.

A földi lét nem alkalmas a boldogságra, alkalmas viszont a szeretetre - ám mi a naponkénti boldogulásunk érdekében könnyen feladjuk a szeretetkapcsolatainkat. Ha szeretünk valakit, azzal azt is vállaljuk, hogy amikor rossz nekünk vele, akkor is az ő megerősödését és kiteljesedését keressük.

Mi, egyházi vezetők borzasztóan szeretnénk elhitetni, hogy ott van Isten, ahol építünk egy épületet, s hogy ott van Jézus, ahol az egyház. Ám a valóságban ez épp fordítva van: ott van az egyház, ahol Jézus.
Kétségbeesetten látom azt az európai keresztény törekvést, hogy a saját magunk intézményi fenntarthatósága sokkal fontosabb kérdés, mint hogy mi lesz azokkal, akik az ajtón túl vannak...
Házon belül beleragadtunk a sok statisztikai adatba: csak legyen minél több hangzatos adat meg sikersztori, még több gyülekezeti tag, látványos szolgálat vagy intézmény...
Amikor Isten azt mondja, hogy "elhagytad az első szeretetet, térj meg!", az nem Mari néninek vagy Józsi bácsinak szól, hanem az egész gyülekezetnek.

...............................

A ma emberének az a legnagyobb tragédiája, amellyel nem tud szembenézni, hogy egy időbe zárt világban élünk, és egy nap mindent el fogunk veszíteni. Hiába kapaszkodunk a gyerekeinkbe, az emlékeinkbe, a pénzünkbe vagy a pozíciónkba..."

2
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 08:19:52 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 19 A Mester

„Ő pedig vette az öt kenyeret és a két
halat, feltekintett az Égre, Megáldotta,
megtörte, és a tanítványoknak adta,
hogy tegyék a sokaság elé."
(Luk. 9. 16 )

Egyszer, amikor Jézus nagy sokaságot tanított és meg is vendégelte őket, csak a férfiak mintegy ötezren voltak. Mit tanulhatunk Jézus, a tanítványok és a sokaság magatartásából? Jézustól először is azt, hogy e nagy csoda előtt elmélyülten imádkozott, s utána is elvonult magányosan egy csendes helyre ugyanezt tenni. Az emberekkel való nagy tetteit az Atyával való csendes Imádság keretezi be. Tevékenysége abból táplálkozott, amikor nem tevékenykedett. A mi teljesítmény-központú, felpörgetett korunkban sokkal komolyabban kell vennünk az Isten Előtti rendszeres Elcsendesedésünk Fontosságát. Aritmiássá vált az életünk: csak erőlködni tudunk, elernyedni, Isten Előtt kitárulkozni alig. Másodszor, amikor megzavarta a sokaság Jézus csendjét, Ő „örömmel fogadta őket". Nem háborog, hogy hagyják békén, nem emleget semmiféle „magánéletet", nem oktatja ki őket türelmetlenségük miatt - tudja, hogy sok nyomorúságuk van, segít rajtuk. Mi hányszor zúgolódunk, hogy alkalmatlan időben és erőszakosan igénylik a segítségünket! Vegyünk példát, és kérjünk Szeretetet Jézustól a készséges szolgálathoz! S a harmadik: Jézus minden esetben Ura maradt a helyzetnek. Türelmes volt az emberekhez, de mindig pontosan tudta, mi az Atya Akarata, s Attól nem lehetett eltéríteni. Nem engedi, hogy tanítványai éhen hazaküldjék a sokaságot, nem kevesellte az öt kis kenyeret és a két halat, és nem hagyta, hogy a végén királlyá tegyék Őt, mivel jóltartotta az embereket. Őt nem kell királlyá tenni, mert már Király. Szelíden szolgál, de nem szolgál ki semmilyen emberi akaratot. Árad Belőle a Jóság és Segítség, de nem lehet Őt semmi módon irányítani. Hisszük - e, hogy a mi életünkben is Ura minden helyzetnek, és Bölcsessége és Szeretete szerint akar és tud segíteni?"
3
Torokildiko46 / Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Utolsó üzenet: írta torokildiko46 Dátum 2018 Március 18, 17:58:04 »
Mát. 18,20
Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
4
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Március 18, 08:12:45 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 18. Engedelmes szív

„Adj azért szolgádnak Engedelmes
Szívet, hogy tudja kormányozni
népedet..." (1Kir. 3. 9 )

Salamon fiatalon lett Izrael királya. Uralkodása elején Isten ezt mondta neki: Kérj valamit, megadom neked. Tanulságos, hogy nem a kérésével kezdi válaszát. Előbb Hálát ad Isten addigi nagy Tetteiért, azután utal arra, hogy Isten tette őt királlyá, nem ő akart az lenni. Majd alázatosan bevallja, hogy alkalmatlannak érzi magát erre a felelős posztra. Ezért azt kéri, hogy képes legyen mindig megérteni, mit akar Isten a néppel. Kormányozza őt mindig Isten, hogy ő is jól tudja kormányozni a népet. Az a jelző, ami a szív előtt van, ezt jelenti: halló, értő, értelmes, engedelmes. Isten uralja az ő szívét, vagyis egész benső világát, hogy ő Isten utasításait tudja továbbadni a népnek - ez a vágya Salamonnak. Odaül a maga vevőkészüléke elé, Isten hullámhosszára állítja azt, és feszülten figyeli, mit mond az adó, mert enélkül elvéti a feladatát, tanácstalan lesz, csak így tud „különbséget tenni a jó és a rossz között". A bűnesetben ennek épp a fordítottja történt: az ember függetlenné akart válni Istentől, és a saját akaratát igyekezett megvalósítani. Lassan el is veszítette ezt a lelki Hallását és azt a Bizalmat is, hogy Istentől mindig Jó Tanácsot kaphat, jobbat, mint amit saját szíve mond. Vágyunk - e mi erre: „hogy halljam és kövessem Szent Igazságodat"? Ismerjük - e ennyire józanul a magunk korlátait, mint Salamon? És számolunk-e Isten Korlátlan Lehetőségeivel? Bízunk - e az Ő Jóságában, hogy tud adni olyan képességet, olyan halló és engedelmes szívet, ami eligazít az élet útvesztőjében, és segít eligazítani másokat is, még családon belül is? Kérjünk Tőle ilyen szívet, és kérjünk Tőle ilyen vezetőket népünk számára!"
5
Árvai Emil / Re:Új verseim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2018 Március 17, 08:16:59 »
Aki szeretett engem
(Pál apostol után)

Megragadott Krisztus Jézus,
szeretete szorongat;
szenvedésén gondolkodva
lelkem ismét lángra kap.

Ő tett értem a legtöbbet;
szívem Golgotára néz.
Üldöztem, de foglyul ejtett:
átölelt az átszúrt kéz.

6
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Március 17, 07:58:52 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 17 Hasznos Földrengések

„Higgy az Úr Jézusban, és Üdvözülsz
mind te, mind a te házad népe!"
(ApCsel. 16. 31 )

Pál és Szilász a filippi börtönben ülnek összevert háttal és kalodába zárt végtagokkal. Éjféltájban imádkoznak és énekkel dicsőítik Istent. Hirtelen nagy földrengés támad, az ajtók kinyílnak, a foglyok bilincsei lehullanak. A börtönőr ezt látva öngyilkos akar lenni, mert életével felel a foglyokért. Pál azonban megnyugtatja: mind itt vagyunk. Mire ő: „Mit tegyek, hogy Üdvözüljek?" „Higgy az Úr Jézusban, és Üdvözülsz ..." válaszolja Pál. Majd részletesebben is kifejti neki az Üdvösség Útját. Ez az ember hisz és megkeresztelkedik. Kimossa Pálék sebeit, megvendégeli őket, és „örvendezett, hogy egész háza népével együtt Hitt az Istenben". Nemcsak a börtön alapjai rendültek meg a földrengés nyomán, hanem ennek az embernek az életét is alapjaiban rengették meg ezek az események. Az ő szívének az ajtaja is kinyílt, és szeméről lehullott a hályog. Hitt az Igének, elfogadta Jézust élete Urának, és azonnal engedelmeskedni kezdett Neki: megmosdatta, bekötözte, megetette Pált és Szilászt. Mert aki hívővé lesz, annak a gondolkozása és egész Életvitele is megváltozik. Addig sebeket okozott, most sebeket kötöz. Olykor valamilyen lelki földrengés kell ahhoz, hogy egy embernek mindennél fontosabb legyen ez a kérdés: mit tegyek, hogy Üdvözüljek? De boldog az, aki nem a kardjához nyúl, hanem az Igéhez. Nem maga akarja megoldani a problémát, hanem Isten emberéhez fordul. Nem véget vet az életének, hanem elkezdi azt az Igazi Életet, Amit Jézus kínál nekünk."
7
Dicsőítsük Istent! / Re:Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2018 Március 16, 15:42:50 »
Gyógyítsd meg szolgád, Uram!

Kínzó kárhoztatás kajánul kéjelgő közönye
szétszabdalt bensőmbe mar,
szégyenpír lángjai lobognak arcul vert lelkemben,
ahonnan a menekülő fájdalmak,
összetört szívem repedésein át találnak utat.
Ó, minden vigasztalás forrása,
örök békesség kútfője, áldott Kősziklám,
emelj zászlót felettem,
s igaz Szavaddal gyógyítsd meg szolgád,
kit igazsággal és ítélettel,
kegyelemmel és irgalommal,
bizony, hittel jegyeztél el magadnak!

2018. március 8.                                  Guti Tünde
8
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Március 16, 07:47:53 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 16 A Lélek Kardja

„Vegyétek fel... a Lélek Kardját, Amely az Isten Beszéde."
(Ef. 6. 17 )

Az Isten Fegyverei közt Ez az egyetlen Támadófegyver. De mit támad vele Isten? A bennünk és körülöttünk levő bűnt. S ebből a célból adja nekünk is. „...Isten Igéje Élő és Ható, Élesebb minden kétélű kardnál..., megítéli a szív gondolatait és szándékait." (Zsid. 4. 12 ) Isten Igéje leleplezi a bennünk levő gonoszt, és ha befogadjuk, megtisztítja az életünket. Amikor Nehémiás felolvasta a fogságból hazatért népnek a Törvényt, sírni kezdtek, de a bűnbánatuk után Új szakasz kezdődött életükben. Péter pünkösdi prédikációja „szíven találta" a hallgatókat, sokan hittek Jézusban, és Új Életet kaptak. Isten az Ő Beszédével végzi bennünk Áldott, Életet mentő, Üdvösséget ajándékozó Munkáját. Csak ne meneküljünk el az Ige Hatása elől, sőt olvassuk és hallgassuk azt ezzel a nyitottsággal: Szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád! Teremtő erejű Igévé azonban Isten Szentlelke teszi az Írott Szavakat és az emberi bizonyságtételt is. Ezért a „Lélek kardja" Isten Beszéde. Nem emberek vagdalkoznak vele, és nem az Igét hirdetők ügyességétől függ annak Ereje. Isten Lelke teszi hatékonnyá úgy, hogy az Ige által munkálkodik. A Biblia nem tud olyan különös „megvilágosodásról", ami Isten igéjétől függetlenül történne. Ezek tehát az Isten Fegyverei. Krisztus követőjének minden porcikáját védik, kivéve a hátát. Aki megijed és menekülni akar, az védtelen lesz. „De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a Hitéi, hogy Életet nyerjünk." (Zsid. 10. 39 ) Igaz ez rám? Vegyük föl az Isten minden Fegyverét!"
9
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Március 15, 07:36:34 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 15 Az Üdvösség Sisakja

 „Vegyétek fel az Üdvösség Sisakját is..."
(Ef. 6. 17 )

Ha ütnek, mindenki a fejét védi legjobban. A harcban is védeni kell, mert az emelkedik ki leginkább. Isten egészen biztos védelmet kínál a benne hívőknek: az Üdvösség Sisakját. Mit jelent ez? Azt a bizonyosságot, hogy aki beállt Jézus Krisztus seregébe, akinek Ő a Vezére, az Tőle Üdvösséget kapott. Az Üdvösség Szabadulás minden régi köteléktől, ami az embert visszatartotta Jézus követésétől, ami istenellenes cselekedetekre késztette. Az Üdvösség a Jézus Krisztussal való Lelki Közösség, az az Élet, Amelyik túléli a halálunkat is. Aki hisz Őbenne, ha meghal is, Él. A sisak viselése hitvallás is: vállalom, hogy Jézushoz tartozom, hogy a benne hívők Közösségében élek. S bizonyos vagyok abban, hogy Tőle semmi és senki nem szakíthat el. Ő Ígérte: „senki sem ragadhatja ki őket az Én Kezemből." (Ján. 10. 28 ) Pál apostol írta sok-sok támadás, nehézség közt: „meg vagyok győződve, hogy... semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten Szeretetétől, Amely megjelent Jézus Krisztusban" (Róm. 8. 38 - 39 ). Aki ebben bizonyos, az nem behúzott nyakkal harcol, és nem lesz soha fejetlen, de nem akar elmenekülni sem, hanem emelt fővel, vállalva hovatartozását, megmentett Élete (Üdvössége ) bizonyosságával helytáll Szabadítója, Jézus Mellett. A mai nemzeti ünnep emlékeztet minket szép és többször levert szabadságharcainkra. Amikor szinte lefejezték nemzetünket, és már lemondtak róla, Isten mégis Kegyelmesen megtartott minket. De népünk igazi jövőjét is az biztosítja, ha Istent Igazán megismerjük és elismerjük, s minél többen elfogadjuk és fejünkre tesszük a Krisztushoz tartozás jelét, az Üdvösség Sisakját, amit Ő Kegyelemből ad a Benne hívőknek."
10
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Március 14, 06:42:34 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 14 A Hit Pajzsa

„Vegyétek fel mindenképpen a Hit Pajzsát,
Amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden
tüzes nyilát." (Ef. 6. 16 )

Van, aminek a valóságát úgy érzékeljük, hogy látjuk, másvalamit úgy, hogy halljuk, tapintjuk, s van, amiről csak másoktól értesülünk. Például a Himaláján kevesen jártunk, mégis elhisszük, melyek a legmagasabb csúcsai, s melyik hány méter magas. És van a valóságnak olyan része is, amit érzékszerveinkkel nem tudunk felfogni, mégis létezik. Istenről például annyit tudhatunk, amennyit Ő a Bibliában elmondott Magáról. A Hit az az „Érzékszervünk", Amivel ezt komolyan vesszük. S aztán tapasztaljuk is, hogy mindez valóban Igaz. A Hit tehát az Isten Kijelentését Igaznak tartó Ismeret, és a Benne való személyes Bizalom. Az ördög ezt a Bizonyosságunkat akarja mindig megrendíteni. Kérdéseket tesz fel, s azzal kételyeket támaszt az emberben: csakugyan van Isten; valóban azt tette, amiről a Biblia beszél; helyes az, hogy egy gondolkodó ember komolyan veszi, ami ott le van Írva...? Ezekkel a „nyilakkal" lövöldözi az ellenség a hívő ember Békességét, Bizonyosságát. Ezek ellen véd a Hit Pajzsa. A római seregben kétféle pajzsot használtak: volt egy kisebb, kerek pajzs, s egy szinte ajtó nagyságú, ami az egész embert védte. Itt az utóbbinak megfelelő szót használja a Szentírás. Aki komolyan veszi, hogy a Biblia valóban Isten Igéje, hogy Isten nem hazudik, ezért az Ő Igéje is Igaz, az a kételkedés nyilai elé odatartja a Hit Pajzsát. Jézus a kísértések idején gyakran mondta ezt: meg van Írva - és ebben Teljesen Bizonyos volt, így tudott ellenállni, megállni és Győzni. Elég - e az nekem, hogy meg van Írva a Bibliában? Tudom - e elég jól, hogy Mi van Megírva? A kísértések idején használom - e bátran, teljes meggyőződéssel a Hit Pajzsát, ezt a Bizonyosságot?"
Oldalak: [1] 2 3 ... 10