Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Izraeliták / Re:Az ÚR ünnepei
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum Ma - 12:54:19 »
Örülök, Sofia!  :2smitten:
Dicsőség az Úrnak!  :ima02:
2
Ismerkedés és szabadidő / Re:Üzenet képekben
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum Ma - 12:52:14 »
Ámen!  :2smitten:
3
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta Sofia Dátum Ma - 09:36:08 »
"Ennek a négy ifjúnak megadta az Isten, hogy előrehaladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. (…) Amikor eljött az az idő, amelyről meghagyta a király, hogy vezessék őket eléje, a főudvarmester bevezette őket Nebukadneccar elé. A király elbeszélgetett velük, de egy sem akadt több közöttük olyan, mint Dániel, Hananjá, Misáel és Azarjá. Ők a király szolgálatába álltak. Akármit kérdezett tőlük a király, bölcsesség és értelem dolgában tízszer okosabbaknak találta őket egész országa minden mágusánál és varázslójánál. Ott is maradt Dániel Círus király uralkodásának első évéig." (Dániel 1:17-21)

"Azt olvassuk a Bibliában, hogy tizenéves lehetett akkor, amikor a nagy babilóniai birodalom rettegett hadserege egészen nyugatra, a Földközi tengerig nyomult, elsöpörték a föld színéről a kis Júdát is, lerombolták Jeruzsálemet, és a nép színe-javát deportálták. Különösen ügyeltek a fiatal fiúkra. Őket afféle janicsárképzőbe vitték, más nevet kapott mindenki közülük, kiszakították a családból. Dániel is soha többet nem találkozott a szüleivel. El kellett felejteniük az anyanyelvüket, a vallásukat, a hazájukat. Nagy agymosás, teljes átnevelés folyt ott.
Dániel is bekerült ebbe az elit csapatba. És ebben a nagy szellemi földrengésben egyetlen biztos pont volt a számára, de abba két kézzel belekapaszkodott, ez pedig Isten igéje. Amit otthon a Bibliából megtanult, azt halálosan komolyan vette ott a fogságban is, és minden körülmények között a szerint akart élni.
Ez ott elég nehezen volt elképzelhető, Isten azonban különösen segítette ezt a gyereket, mert akkor még az volt, aki ragaszkodott az igéhez, és különös módon engedélyt kaptak arra, hogy ne kelljen számukra tisztátalan ételeket enniük. Négyen voltak, négy jó barát. Olvastuk a nevüket az előbb, akik összetartottak, akik ezt fontosnak találták, és Isten ezt elvégezte még a rabtartók szívében is, hogy megengedték nekik. Természetesen ellenőrzés, vizsgáztatás folyamatosan volt. Olvastuk itt az egyik vizsgát, amikor maga a király ellenőrizte, mire jutottak ezek a fiúk, és kénytelen volt megállapítani, hogy Dániel és társai tízszerte okosabbaknak találtattak, mint az összes többi közülük. Néhány hívő fiatal egy nagy pogány tengerben. Egy nagy birodalom, amelyik az erőszakra, a hazugságra és a harácsolásra épült, bekapta őket, ők pedig ott próbálnak talpon maradni és ápolni az Istennel való közösségüket. Se Biblia, se templom, se család, se kultusz — semmi nincs, ami ezt támogatná, de ők makacsul ragaszkodnak ahhoz az igéhez, ami a fejükben van, amit otthon megtanultak.
Mi lesz velük? Meg tudnak-e állni, vagy pedig eltűnnek ők is a nagy darálóban. És vajon helyes-e ez a nagy makacsság, hogy ennyire ragaszkodnak az Istenükhöz, akit rajtuk kívül ott vajmi kevesen ismernek, meg az Isten kijelentett igéjéhez. Nem kellene egy kicsit rugalmasabbnak lenniük? Egy kicsit több kompromisszumkészség nem lenne szükségesebb abban a helyzetben? Miért kell ilyen makacsul ragaszkodni a Bibliához? És egyébként is, ez magánügy, nem? Miért kell ezt hangoztatni, hogy ők az élő Istenben hisznek? Ezzel máris megsértették a többieket, akiknek sok istenük van, még szobraik is vannak, s ők bemutatni sem tudják ezt az állítólagos Istenüket, akihez ragaszkodnak. Ez magánügy, ez nem tartozik senki másra. Nem kell azzal hivalkodni! Nem hivalkodtak ők vele, csak tudták, hogy ez nem magánügy. Mert ha valaki ragaszkodik az élő Istenhez és az Ő igéjéhez, akkor az meglátszik rajta. Meglátszik a beszédén, a viselkedésén, a reakcióin — mindenen meglátszik. Észre is vették rajtuk, és mivel nem rejtették véka alá a hitüket, mert, hogy az élő hitet nem lehet véka alá rejteni, mert az világít, ha az valóban az Istennel való kapcsolat, erre figyeltek fel pontosan a felettesek: ezek mások, mint a többiek. És a pogány király állapította meg, meg később az egyik még pogányabb ledér királyné, hogy különös lélek van bennünk. Rendkívüli lélek van bennük — így mondták. Az istenek lelke van bennük. Mifélék ezek?
És számtalan helyzet adódott, amikor senki más nem tudta a rejtély kulcsát előadni, csak Dániel. Kiderült, hogy sokszor megáll az ész, és a varázslók, jövendőmondók és álomfejtők ott állnak kezüket tördelve, hogy fogalmunk sincs erről. Dániel pedig félrevonult, imádkozott, és Isten kijelentette neki. Utána előadta, nem úgy, mint a saját bölcsességét, mert ez nem magánügy, hanem a nagy nyilvánosság előtt elmondta: van Isten az égben, akit ismerek, és Ő kijelentette nekem ezt a titkot."
Részlet Cseri Kálmán 2011.február 20-i igehirdetéséből
4
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Ma - 08:01:57 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 20 Bizonyságtételünk tartalma

„...(Jézus) így hirdette az Isten Evangéliumát:
„...elközelített már az Isten Országa, térjetek meg,
és higgyetek az Evangéliumban." (Márk Ev. 1. 14 )"

Mi a tartalma annak, amit a hitvalló keresztényeknek hirdetniük kell? Jézus így határozta meg: az Isten Országának Evangéliuma. Ha lefordítjuk ezeket a kifejezéseket: az a Jó Hír, Ami Isten Királyi Uralmáról szól. Vagyis az a Tény, hogy Isten uralkodik. Ő, Aki létrehívta ezt a világot, nem hagyta magára, az Általa teremtett Törvények ma is működnek, erkölcsi Törvényei érvényesek, Ő mondja meg, mi jó és mi rossz, és nagy Szeretetéből lehetővé tette az embernek, hogy visszatérjen az Ő Országába, vagyis Uralma alá. Az Evangélium lényege: nyitva van a kapu, amit becsaptunk magunk mögött. Az idegenbe szakadt, lázadó ember kaphat útlevelet, hogy hazatérjen. Mi az Ára? Azt megfizette Jézus Krisztus, amikor a Kereszten helyettünk elszenvedte bűneink büntetését. Amikor meghalt, kettéhasadt a Jeruzsálemi templom vastag függönye, ami addig távol tartotta a bűnöst a Szent Istentől. Aki visszatér, visszakapja az elveszített Igazi Életet, s újra Isten Szeretetének Uralma alatt élhet. Higgyetek ennek a Jó Hírnek! A probléma abban van, hogy ez az Evangélium egyre idegenebb a mai ember számára. Mert egyre öntörvényűbben akar élni, nem Isten Törvényei szerint. Emiatt egyre több bajt zúdít magára, ugyanakkor nem Jézus hívását akarja hallani, hanem bűnei igazolását, természetellenes és életellenes tettei tudomásulvételét várja az egyháztól is. A keresztény bizonyságtétel azonban tartalmában nem az igényekhez igazodik, hanem a Megváltó Jézus Utasításához. Lehet, hogy ez nem korszerű (sosem volt az), de ma is Időszerű, mert ez segíthet rajtunk. Ne torzítsuk el, ne hallgassunk el belőle semmit, ne elegyítsük semmi tőle idegennel, így „Isten Ereje az, minden hívőnek Üdvösségére" (Róm. 1. 16 ). Higgyem és hirdessem én is teljes Meggyőződéssel!"
5
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Ma - 07:50:24 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Február 20.

„Némely pedig jó földbe esett..." (Mát. 13. 8 )

Csak halálból támad élet. Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. A gyümölcsöző élet egyetlen feltétele az, hogy mint a gabonamag, meghaljunk e világ számára.. Halálra szánt, halálra adott életből lesz csak bővölködő és gazdag élet. Önmagában minden élet olyan, mint a vad olajfa, csak vad gyümölcsöt terem. Ahhoz, hogy igazán éljen és jó gyümölcsöt teremjen, szükséges, hogy beoltasson a szelíd olajfába. Krisztus keresztje teremte meg az első gyümölcsöket, és minden jó gyümölcs abból származik: az emberi szívek ott törnek össze az ítélet súlya alatt, ott találnak menedéket, ott tisztulnak meg, ott születnek újjá. A Golgota hegye a bűnbánat, a szabadulás és a megszentelődés kiindulóhelye, tápláló forrása. Kemény, köves, tövises szívünket az ég harmata, Jézus áldozata, valamint próbatételek, kísértések öntözik, porhanyósítják, készítik elő jó talajjá. A bűnbánó hívő szívbe már nem hiába hull a mag. Isten kijelentése megelevenedik benne, és életet fakaszt. Vessetek, magvetők! Fájdalom, sok mag hull az útfélre, kőre, tövisek közé, de az a néhány mag, amely jó talajba esett, meghozza termését bőségesen, százannyit, hatvanannyit terem, és ez az öröme, vigasza a magvetőnek. Vessetek bőven, mert aki szűken vet, szűken arat. Lehet, hogy könnyhullatással vetünk, de biztos, hogy vigadva aratunk. Még akkor is, ha más fogja a mi magvetésünket learatni.

GYÜMÖLCS * Egy halk szavú, nehéz beszédű ifjút Isten Lelke nyugtalanított a kárhozat útját járó barátai miatt. Elindult a lélekmentés útján. Nem hiába. Egyik lélek a másik után esett Krisztus boldog rabságába. Ébredés indult.

* A gyümölcstermő élet titka -  Ján. 15.1 - 14"
6
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 22:18:42 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 19 Közhasznú tevékenység

„...szelíden fogadjátok a belétek oltott
Igét, Amely meg tudja tartani lelketeket."
(Jak. 1. 21 )

Vannak, akik azt mondják, hogy a Jézus Krisztusról való tanúságtétel ma már nem időszerű, felesleges, haszontalan fáradozás, a 21. században másra van szükségük az embereknek. Az Igehirdetés helyett valami társadalmilag hasznosabb tevékenységet kellene folytatniuk a hívőknek. Ehhez meg kell vizsgálnunk, hogy milyen következményei vannak, ha valahol komolyan veszik, „szelíden befogadják" az Isten Kegyelméről szóló Örömhírt. Vajon társadalmilag mennyire hasznos, ha részeges emberek jó útra térnek; akik addig loptak, többé nem teszik, sőt visszaviszik, amit eltulajdonítottak; ha olyan emberek formálódnak, akik önzetlenül segítik egymást, akik egy életen át szeretik a házastársukat, gondosan nevelik a gyermekeiket; egészséges életet élnek; nem hajlandók hazudni, csalni és becsapni másokat; akkor is dolgoznak, amikor nem ellenőrzik őket, nem gyártanak selejtet; békességben élnek egymással; ha azok a fiatalok, akik komolyan veszik Isten Igéjét, nem teszik tönkre a testüket; elkötelezetten készülnek a hivatásukra; felelősen kötnek házasságot; örömmel vállalnak több gyermeket; szeretettel ápolják idős szüleiket... Ahol hangzik Isten Igéje, és Azt Hittel befogadják, ott ilyen Gyümölcsök teremnek. Mert az Igén keresztül maga Jézus Krisztus munkálkodik az emberekben, s a Benne való Igaz Hitből mindig Rá jellemző erkölcs is fakad. Az Evangélium hirdetésének tehát az egész társadalmat érintő szociális, egészségügyi, sőt gazdasági hatása is van. Mindenki maga döntse el, hogy közhasznú tevékenység - e az Igehirdetés! Nem beszélve arról, hogy Isten az Ő Igéjével hív ki minket a biztos pusztulásból, a Nélküle eltöltendő Örök kárhozatból is. Igaz tehát mai Igénk: a befogadott Evangélium menti meg a lelkünket. Hangozzék a Jézusról Szóló Hiteles Bizonyságtétel az én ajkamon is!"
7
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 21:56:51 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Február 19.

„Én sem ítéllek el, eredj el, és többé
ne vétkezzél!” (Ján. 8. 11b )

Szegény bűnös asszony! Megbocsátott neki az Úr, de milyen súlyos paranccsal bocsátotta el!: „Többé ne vétkezzél!” Hiszen a test bűnből áll, a szív az álnokság lakóhelye, a világ kísértésekben tobzódik, az ördög szerte jár, s keresi kit nyeljen el. De figyeld csak, mi történt az asszonnyal: találkozott Jézussal, és az Úr megbocsátott neki. Tudod, ugye, hogy „Nincs tehát már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak”. Ha már egyszer részesültél a bűnödet eltörlő Vér Kegyelmében, többé számodra nincs vétek. A megtérés után elkövetett bűnök már nem vétkek, amelyeket a Törvény haragja sújt. Azok egyszer s mindenkorra megbocsáttattak, még a bűnös asszonynak is. De, hogy csakugyan Valóság legyen az életedben, hogy többé ne vétkezzél, értsd meg, s tedd életed alapjává ezt a Parancsot: „Maradj meg az Én Kegyelmemben!” A bűnös nőnek is ezt mondta az Úr, hozzád is ez a Szava. Maradj szüntelen elrejtve a Kegyelem alatt, szüntelen Jézus Vére alatt, a Kereszten kívül egyébbel ne dicsekedj, Jézus Teljességén kívül ne vágyj másra! Még ma, még most kérd Őt, még most újítsd meg szíveden a bűnt eltörlő Vért! Ő megbocsátott, eltörölte bűneidet, de az Ő Kegyelmében való megmaradás az egyedüli lehetőség arra, hogy ez a Váltság érvényes maradjon.

KERESZT * Valaki keresztet metszett a tenyerébe, hogy szüntelen emlékeztesse Krisztus Váltságára. „Hát a bűneid nem elegendők arra, hogy emlékeztessenek?” – kérdezték tőle. „Elegendőek – felelte erre –, de csak ha Kegyelemből él a lélek. A bűnök csak a Kereszt által nyernek megbocsátást.”

* Nincs kárhoztatás! – Róm. 8. 1 – 4”
8
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2019 Február 18, 08:24:54 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„02. 18 Hívő és Hitvalló

„Tizenkettőt választott ki arra, hogy
Vele legyenek, és azután elküldje
őket, hogy hirdessék az Igét..."
(Márk Ev. 3. 14 )

Jézus Krisztus nemcsak azért hív Magához embereket, hogy Üdvözüljenek, hanem azért is, hogy miután Tőle bűnbocsánatot és Örök Életet kaptak, másokat is hívjanak Őhozzá. Ennek célja, hogy minél többen kimeneküljenek az Isten nélküli állapotból. Ő így fogalmazott: „Jöjjetek Utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket." (Márk Ev. 1. 17 ) Isten már az Ószövetségben ezt a Célt tűzte ki a választott nép elé: „A pogányok Világosságává teszlek, hogy eljusson Szabadításom a föld határáig." (Ézs. 49. 6) Péter apostol pedig így bátorítja erre a hívőket: „hirdessétek Nagy Tetteit Annak, Aki a sötétségből az Ő Csodálatos Világosságára hívott el titeket" (1Pét. 2. 9). A hívőnek tehát Hitvallóvá kell válnia. Ami rajtunk segített, azt másoknak is fel kell kínálni. Azt Aki a mi életünket megmentette és gazdaggá tette, másokkal is meg kell ismertetnünk. Ez minden Hitre jutott keresztény nagy Lehetősége és Kötelessége. Tesszük ezt szavak nélkül, a megváltozott, Jézusra mutató életünkkel is, de beszéljünk másoknak Hittel és Szeretettel Jézus Krisztusról, Kereszthalálának és Feltámadásának jelentőségéről is! Az egyik németországi uszoda falán a következő felirat áll: „Wer nicht rettet, tötet." Lefordítva: „Aki nem ment, az öl." Érvényes ez a lelki Mentőszolgálatra is. Ezért mondta Pál apostol Efézusban: én nem lettem gyilkosa senkinek („mindenki vérétől tiszta vagyok"), hosszú időn át hirdettem nektek az Isten teljes Akaratát (ApCsel. 20. 26 - 27 ). Tudta, hogy az Igehirdetés Életmentő szolgálat, mert aki azt Hittel befogadja, abban az Ige Új Életet teremt és Üdvözíti. Készek vagyunk - e Jézustól kapott Feladatként végezni ezt a Mentő Szolgálatot?"
9
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2019 Február 18, 08:18:14 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Február 18.

„Jézus pedig lehajolt, és az ujjával
írt a földre.” (Ján. 8. 6b )

Az írástudók kimondták az ítéletet: tetten érték, halál vár rá. Mindazáltal megkérdezték az Urat, hogy Ő mit szól. Ezek után történt az, amit a fenti Igeversben olvasunk. Csodálatos, hogy Jézus nem szólt. Nem ítélte el az asszonyt. Még csak nem is kérdezősködött. Szótlanul, szelíden nézett az asszonyra, hallgatott – forró vallomása volt ez a megbocsátó Szeretetének. „Asszony, itt a Szeretettel találod magad szembe! Megtört lélek, itt nem érvényesül bűneid halálmérge”, Jézus Szeretete mindent elfedez! „Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre.” – mennyire mutatta ez a hallgatása, hogy nem azonosította Magát az emberek ítéletével. Cselekedete szilárd tiltakozás volt az ítélet ellen, másfelől boldogító biztatás az asszonynak a Kegyelemről. Kedves testvérem, az Úr Szerelme után sóvárgó drága bűnös! Értsd meg végre, hogy az Úr szeretni akar! Hallgasd meg végre Szavát, vedd szívedbe szerető Biztatását. Egészen Újat fog neked mondani, olyat, amit még nem hallottál: bűnösen is szeret. Szerelmi vallomása elhangzott feléd már a Golgota Szégyenfáján: „ELVÉGEZTETETT!” Mit felelsz erre a Szerelmi Vallomására?

ELKÉSTÉL * Saját Üdvössége felől nyugtalankodva egy keresztyén ifjút megkérdezett egy barátja: „Mit tegyek, hogy az Üdvösséget megszerezzem?” Az ifjú így válaszolt: „Ezzel elkéstél, mert Jézus, az Isten Fia ezért mindent megtett már kétezer évvel ezelőtt. Neked csak el kell fogadnod a szabadítást, amit számodra szerzett.”

* Mert szeretett – Ézs. 53. 1 – 5”
10
Dicsőítsük Istent! / Re:Keresztény énekek
« Utolsó üzenet: írta Sofia Dátum 2019 Február 17, 14:11:50 »
Ez nem saját szerzemény, a református énekeskönyv 264. éneke, egyik kedvencem.

1. Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát! :/: Őnéki menynyei karokkal együtt zengj
hálát! Zúgó harang, Ének és orgonahang, Mind az ő szent nevét áldják!
2. Áldjad Őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett! :/: Sasszárnyon hordozott, vezérelt, bajodban védett. Nagy irgalmát Naponként tölti ki rád: Áldását mindenben érzed.
3. Áldjad Őt, mert csodaképpen megalkotott téged, :/: Elkísér utadon, tőle van testi épséged. Sok baj között Erőd volt és örömöd: Szárnyával takarva védett.
4. Áldjad Őt, mert az Úr megáldja minden munkádat, :/: Hűsége, mint az ég harmatja,
bőven rád árad. Lásd: mit tehet Jóságos Lelke veled, És hited tőle mit várhat.
5. Áldjad az Úr nevét, Őt áldja minden énbennem! :/: Őt áldjad, lelkem, és Róla tégy hitvallást, nyelvem! El ne feledd: Napfényed Ő teneked! Őt áldjad örökké! Ámen.
Dallam: Stralsund, 1665.
Szöveg: Neander Joachim 1650-1680.

https://www.youtube.com/watch?v=2wXRoXYZ0Rs
Oldalak: [1] 2 3 ... 10