Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 14:57:57 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 25 Szemlélőkből hírnökökké

„És menjetek el gyorsan, mondjátok meg
a tanítványainak, hogy Feltámadt a halottak
közül..." (Mát. 28. 7 )

Húsvét hajnalán néhány asszony kiment Jézus sírjához, hogy „megnézzék a sírt". A tiszteletük, a kegyeletük, a szeretet indította őket erre. S hamarosan ők lettek a Feltámadás Örömhírének első hírnökei. Milyen állomásokon át vezetett az útjuk?
1. Kimentek szemlélődni. Sokan keresik így ma is Jézust, érdeklődnek Utána, szívesen megismernék a Vele kapcsolatos irodalmat, gyakran nem is fogalmazzák meg pontosan, mire vágynak, csak hiányérzetük van.
2. Legnagyobb meglepetésükre angyal szólította meg őket, s kaptak egy feladatot: ne féljetek, Jézus Feltámadt, mondjátok meg ezt tanítványainak! Az angyal szó azt jelenti: küldött. Így hallunk mi is információkat Jézusról, Igehirdetést az Ő mai küldötteitől.
3. Ők ezt elhitték, és azonnal engedelmeskedtek a felszólításnak, indultak, hogy elmondják az Örömhírt. A Hit mindig Engedelmességben valósul meg. Ha kezdem megvalósítani, amit a Bibliában olvastam, a prédikációban hallottam, akkor elindultam a Hit Útján.
4. Eközben éljük át mi is, amit az asszonyok akkor: szembejött velük Jézus. Tapasztalattá lesz a Hit. Kiderül, hogy Igazat mondott a Mennyei követ. Jézus meggyőz arról, amit előtte látatlanban komolyan vettem, a küldött Szavára elhittem.
5. És így még teljesebb meggyőződéssel lehet továbbmenni a jó hírrel a tanítványokhoz. Azok egyébként ezt nem hitték el, de ez nem veszi el a hírvivők kedvét, ők már egészen bizonyosak abban, amit előbb Hittel elfogadtak. Mi hol tartunk ezen az Úton? Onnan lépjünk tovább, s legyünk boldog hírvivők!"
2
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 14:49:19 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Április 25.

„Mert minket, akik élünk, mindenkor halálra adnak Jézusért,
hogy Jézus Élete látható legyen a mi halandó testünkben”
(2Kor. 4. 11 )

Sokszor feltör szívünkből a vágy, hogy határozottabb, győzelmesebb keresztyén életet éljünk. Szeretnénk sokszor, ha csata után nem mi lennénk a vesztes fél, ha az ellenség nem nevetne diadalmasan, kárörömmel, amiért sikerült újból rászednie bennünket. Szép volna, ha nem csak Jézusi beszédükről ismerné meg a világ Isten gyermekeit, hanem Jézusi Életükről is. Ha a beszédünk mögött mindig ott volna az Aranyfedezet, mert Anélkül csak annyit ér a keresztyénségünk, mint az értékét veszített pénz. Sajnos nagyon sok az ilyen keresztyén élet. A baj oka abban van, hogy mi csak élni szeretnénk, de meghalni nem. Pedig Élni annyit jelent, mint meghalni a bűnnek. Ha még nem haltunk meg és nem halunk meg nap mint nap a bűnnek, akkor halottak vagyunk Istennek. „Mert aki meg akarja tartani a maga életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti az életét Énérettem, az megtartja azt” - mondja Jézus, Aki „bűneinket Maga vitte fel Testében a Fára, hogy a bűnöknek meghalva az Igazságnak éljünk”. Nem tartozunk hát többé engedelmességgel a bűnnek, csak egyedül Krisztusnak, Aki meghalt érettünk. Annyit nyerünk meg Jézus Életéből, amennyit a mienkből halálba adunk.

HÁROM LÉPÉS * Egy teológus professzor megszólított egyszer egy egyszerű hívő embert, aki kétkezi fáradságos munkát végzett: »Ugye, János, hosszú és fáradságos út vezet a Menybe?« »Csak három lépést kell megtenni odáig – válaszolta János. – Az első: kilépni önmagunkból; a második: belépni Krisztusba; a harmadik pedig: Krisztusból belépni a Menybe.«

* Nem beszédben, hanem Erőben – 1Kor. 4. 8 – 12”
3
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2019 Április 24, 09:50:04 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 24 Krisztus bennem

„...többé tehát nem én élek, hanem
Krisztus Él bennem..." (Gal 2. 20 )

Az Emmausi tanítványok története azt is mutatja, hogyan változik meg a személyes névmások sorrendje, ha valaki Újjászületik. Vannak, akik így gondolkoznak: a sorrend én, én, én. Ez a kisgyerekekre jellemző, ebből ki kellene nőni. A szomorú valóság azonban az, hogy sok felnőtt is megmarad ezen az éretlen, gyerekes, infantilis szinten. Az általános persze ez: én, te, Ő. S ha az „Ő" Istent jelenti, akkor az sok ember életéből hiányzik. Nem tagadják Istent, csak semmibe veszik, negligálják. Ez volt jellemző az Emmausi tanítványokra is: állandóan magukról beszéltek, hogy ők mit éreznek, mit veszítettek, mit éltek át, mi bántja őket. Másokról csak rosszat tudtak mondani, Jézus pedig már nem létezett számukra, hiszen megfeszítették. S amikor megnyílt a szemük? Tele lettek Krisztussal: Ő hogyan lépett melléjük, Ő mit Mondott, mit Tett, Feltámadt... Jézus lett a nagy Ő, Aki az első helyre került életükben. Utána következtek a többiek, akikre korábban nem is gondoltak: vajon mi van velük, szomorkodnak, mert ők is azt hiszik, hogy Jézus halott. Menni kell hozzájuk, vinni az Örömhírt, mégpedig azonnal, így fáradtan is, nem számít, mibe kerül, nem szabad magukra hagyni őket. Az Ő után jött tehát a te. És az én? Nincs is róla szó. Hova lett? Meghalt: „Krisztussal együtt Keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus Él bennem..." Nem én vagyok a fontos, hanem Ő. És ezért tudok önfeledten szolgálni másoknak. Eközben leszek magam is egyre inkább azzá, akivé Ő akar Formálni, „..kiformálódik bennetek a Krisztus." (Gal. 4. 19 )"
4
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2019 Április 24, 09:44:30 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Április 24.

„A Mester itt van, és hív téged.”
(Ján. 11. 28 )

»A Mester itt van.« Sok várakozás és csalódás után végre megérkezett. Egyedül miattad jött. Lehetsz ellensége vagy barátja, visszautasíthatod vagy meghódolhatsz Előtte – Ő itt van. Megérkezett, mert könyörületességre indult irántad, hiszen Nélküle olyan vagy, mint a gonosz pásztor kezében vergődő bárány. Bűneid emésztenek és kínoznak. Látja, amint kimerülten leülsz az útfélen, hallja szíved zokogását, és nem tud tovább a Mennyben maradni. Jézus eljön hozzád, mert vágyik a szívedre. Eljön, mert gyönyörködni akar benned. Akkor fog örülni és gyönyörködni, ha Kegyelmet gyakorolhat és Irgalmat osztogathat. Jézusnak nagy Áldozatába került a hozzád való megérkezése. Emberré kellett lennie. El kellett rejtenie Istenségét, és szolgai formát kellett öltenie Magára. Vállalnia kellett a Sátánnal való harcot. Ez a harc a Kereszten érte el tetőfokát. Testét vérző Sebek éktelenítették, pokolra szállt, de harmadnapra győzött. A MEGVÁLTÁS ELVÉGEZTETETT! Rátaposott a kígyó fejére. Minden Gazdagságát odahagyta, szegénnyé lett, hogy téged, koldust, gazdaggá tegyen. Jött, hogy megoldja a bűnkérdését, hogy téged Életre támasszon: Gazdag, Dicsőséges, Örök Életre.

* Isten nagyobb a mi szívünknél – 1Ján. 3. 11 – 24”
5
Somer ajin / Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Utolsó üzenet: írta delfin Dátum 2019 Április 23, 15:10:13 »
"A Bemerítő tehát nem volt más-mint Éli! Erre utal az öltözetén kívül az is továbbá, hogy hol jelenik meg? ( pusztában! ott ahol el ragadtatott!)"


Ezt szó szerint kell érteni? 

                  :291:
6
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2019 Április 23, 08:25:14 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 23. Irányváltás

„Még abban az órában útra keltek,
és visszatértek Jeruzsálembe, ahol
egybegyűlve találták a tizenegyet..."
(Luk. 24. 33 )

Ez a két tanítvány tehát még abban az órában indult vissza Emmausból Jeruzsálembe, hogy vigye az Örömhírt: Krisztus Feltámadt. Néhány óra különbséggel ugyanazon az úton, ugyanaz a két ember - de mennyire más lélekkel! Mi a különbség? Akkor tele volt a szívük keserűséggel, a szájuk panasszal. Most tele vannak Örömmel, a szájuk Örömhírrel. Akkor önmagukat sajnálták, most másokért éreznek felelősséget. Akkor arról beszéltek, amit Jézussal tettek az emberek, most arról, hogy mit Tett Jézus az emberekért. Ahogyan megváltozott a haladásuk iránya, úgy megváltozott az egész gondolkozásuk, Életük Tartalma, Célja is. Az is mindig a Szentlélek munkája, hogy két ember ennyire egyetért, egy irányba fordul, ugyanazt akarja. Otthagytak vacsorát, vetett ágyat, minden kényelmet, és fáradtan, sötétben azonnal indultak vissza, mert nem akarták, hogy mások is olyan letargiába süllyedjenek, mint amiben ők voltak. S erre nem kellett nógatni őket, Jézus Lelke indította mindkettőjüket, s ők készséggel engedtek Neki. Küldetést kaptak, s nagyon szeretik Küldőjüket is, azokat is, akikhez küldi őket, s minden áldozatra készek, hogy elvégezzék feladatukat. Amikor megérkeztek, az a hír fogadja őket, hogy Feltámadott az Úr. „Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt..." Egymás Hitét erősítik a gyülekezetben, ahogyan ezt Isten Lelke ma is Teszi. Ha esetleg rossz irányba halad az életünk, lehet irányt váltani ma is."
7
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2019 Április 23, 08:19:40 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Április 23.

„Én vagyok az Úr, a ti Szentetek, Izráel
Teremtője, Királyotok” (Ézs. 43. 15 )

Ez a világ nem ismeri Jézust, a Megváltót. Te ismered – e Őt? A fent idézett Igében kijelenti neked Magát, amiképpen egyszer Pál apostolnak is tette. Most ugyanazt akarja cselekedni veled. Jézus Úrnak mondja Magát. Ő Ura a természet erőinek, Ura az Életnek és a halálnak. Neked is Urad akar lenni. Felmutatja vérző Sebeit, Amelyekkel Magáévá tett, drága Árat fizetve érted. Boldog ember vagy, ha felismered ezt, és e szavakkal borulsz a Lábaihoz: „Én Uram és én Istenem!” Ő Szent Életet kíván tőled: „amint Szent az Aki elhívott titeket, ti is Szentek legyetek egész életviteletetekben”. Ez nem azt jelenti, hogy tartsd meg az ünnepeket, hogy vallásoskodjál, hanem azt, hogy életed teljesen Neki átadott Élet legyen. „Izráel Teremtője” ma is megdicsőíti Magát a lelkek megújításában. Engedd, hogy téged is átformálhasson, újjáteremthessen! Legyél Új teremtés Krisztusban! Ő „Királynak” mondja Magát, és vannak olyan Boldog emberek, akik így énekelnek: „Mily édes ez a Jézus Királysága!” Akarod – e te is megismerni ezt az édes Boldogságot? Ha az Övé akarsz lenni, szüntess meg minden kapcsolatot a világ fejedelmével!

JÉZUS MEGÚJÍT * Egy lelkipásztor mondta egyszer, hogy valaha csak hivatalból hirdette az Igét. Keserves nehéz szolgálat volt. De Jézus egy napon megkönyörült rajta: megismertette vele bűneit, és egyszersmind bűnbocsátó Szeretetének csodálatos Mélységeit is. Bizonyosságot nyert, hogy bűneit eltörölte a drága Vér. Attól fogva a szolgálat gyönyörűség lett számára. Ahelyett, hogy nyugállományba készülne, fáradhatatlanul hívogatja a megfáradtakat a Kereszthez, ahol Új Életet nyerhetnek.

* Az egyetlen Alap – 1Kor. 3”
8
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2019 Április 22, 09:34:04 »


Áldott új hetet minden drága testvéremnek
az Úr Jézus Vére által!
JÉZUS ÉL, HALLELUJAH!
9
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2019 Április 22, 09:32:57 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 22 Akiket a Lélek vezet

„Erre megnyílt a szemük, és felismerték,
Ő azonban eltűnt előlük." (Luk. 24. 31 )

Ez a történet csúcsa. A két férfi behívta Jézust az otthonukba, tudomásul vették, hogy mint Úr van ott jelen, s erre lehullt a hályog a szemükről, felismerték vendégükben a Megfeszített és Feltámadott Krisztust. Ő pedig ezt követően eltűnt előlük. - S mi a különös? Hogy nem hiányolják, hanem minden tanácskozás nélkül olyasmit tesznek, ami már nem rájuk, hanem Krisztusra Jellemző. Krisztus kezdi irányítani őket. Hogyan? Szentlelke által. Mert csak „előlük" tűnt el, de nem hagyta őket magukra. Jézus Krisztus nem Testi Jelenlétével akar egy ideig velünk maradni, hanem Lelke által Mindörökre bennünk. Hogyan is ígérte Ő ezt? „...kérni fogom az Atyát, s másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen Mindörökké... nálatok lakik, sőt bennetek lesz." (Ján. 14. 16 - 17 ) „Ha valaki Szeret engem, az megtartja az Én Igémet (Úrnak tekint, Engedelmeskedik Nekem ); azt pedig az Én Atyám is Szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk Magunknak nála." (Ján. 14. 23 ) A Mennybemenetellel végleg megszűnik, hogy Jézus Fizikai Jelenlétével segíti tanítványait. De a „másik Pártfogó", az Ő Szentlelke belülről irányítja a benne hívőket. Ebből kaptak ízelítőt az Emmausi férfiak, s ezt tapasztaljuk mi is ma. Ők „még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe", hogy elújságolják: Krisztus Feltámadt, Ő Él! Krisztust viszik magukkal a kétségbeesett tanítványokhoz, és Krisztus viszi őket. Már nem a külső körülmények szabják meg a magatartásukat, hanem a Szentlélek Vezeti őket belülről. „Akiket pedig Isten Lelke Vezérel, azok Isten fiai." (Róm. 8. 14 ) Ez lett annak a Gyümölcse, hogy hallgatták Jézus Igemagyarázatát, s behívták Őt a házukba és a szívükbe."
10
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2019 Április 22, 08:52:26 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Április 22.

„Az Atya szereti a Fiút, és Kezébe
adott mindent.” (Ján. 3. 35 )

Igen, az Atya szereti a Fiút. Ő „az Isten Teremtésének Kezdete”, „Benne teremtetett minden a Mennyen és a földön”. Az egész teremtett világ, tehát az ember is, Annak a Jézusnak a Kezében van, Akit a világ csak egy „jó embernek” tekint. Életünk az Ő Kezében van, és senki emberfia nem kerülheti el, hogy egyszer elébe álljon, amikor majd „eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja Őt, még azok is, akik átszegezték”. Boldog vagy, testvérem, ha már az Ő Kezére bíztad magadat és életedet, hogy megtartson téged! Ő ezt ígéri az övéinek: „nem vesznek el soha, és senki sem ragadja ki őket a Kezemből”. Nem mindegy, mikor és hogyan kerülsz az Úr Kezébe. Most még Áldásra és Megtartásra nyújtja feléd, fogadd el most! Mert ha egyszer Ítéletre emelt Keze fog rád sújtani, akkor menthetetlenül összezúz. Mert az Atya az Ítéletet is egészen a Fiúnak adta.

„A CSALÓDOTT CSÁSZÁR * Amikor I. Napóleon lezuhant világhatalmának magaslatáról, és arra kényszerült, hogy mozgalmas életét Szent Ilona szigetének magányára cserélje, elkezdte a régi idők nagy embereinek az életét tanulmányozni és a sajátjával összevetni. Egy alkalommal a következő kérdéssel fordult Montholon grófhoz: »Meg tudná nekem mondani, ki volt Jézus Krisztus?« A gróf a fejét rázta. Napóleon így folytatta: »Akkor majd én megmondom önnek. Nagy Sándor, Caesar, Nagy Károly és én birodalmat alapítottunk. Ezek mind hatalomra és erőszakra épültek. Jézus Országa ellenben a Szeretetre épült, és mind a mai napig milliók halnak meg Érette. Azt kell mondanom, hogy az ókor nagy hősei emberek voltak, és én is csak ember vagyok, de Jézus több volt mint ember.«

* Látszólag vereség, Valójában Győzelem – Ján. Jel. 11”
Oldalak: [1] 2 3 ... 10