Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Ma - 08:51:38 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 21 Jézus Krisztus Úr

„És amikor asztalhoz telepedett velük,
vette a kenyeret, megáldotta, megtörte
és nekik adta." (Luk. 24. 30 )

Amikor Jézus bement az Emmausi kis házba, két meglepő esemény történt. Az egyik: az asztalfőre ült, imádkozott és Ő adott enni a háziaknak. Ma is furcsa lenne, ha egy vendég így viselkedne. A másik: a háziak ezt tudomásul vették, elfogadták, hogy Ő az Úr a háznál. És ezt követően ismerték fel, hogy a Feltámadott Krisztus van jelen közöttük. Jézus mint Úr lép be minden ember életébe. Aki elismeri Őt Úrnak, az felismeri, hogy Ki Ő Valójában, s a Neki való folyamatos Engedelmeskedés közben egyre jobban megismeri Őt. Hol ül Jézus a mi életünkben? Az asztalfőn, vagy kinn az ajtó előtt? Ő oszt mindnyájunknak azt és annyit, amennyit akar, vagy mi vetünk oda Neki néha egy kis időt és figyelmet? Ő tanít meg minket az Örök Rendre, vagy mi utasítjuk néha még Őt is rendre? Ő szabja meg mindennek a helyét az életünkben, vagy mi jelöljük ki a helyét valahol, ahol éppen jut Neki egy kicsi? Érvényesül - e az Ő Uralma életünk minden területén korlátozás nélkül, vagy csak akkor akarjuk belerángatni ügyeinkbe, ha elakadtunk valahol? Aki nem meri a Hit bátorságával behívni Őt, és nem akarja, hogy az Ő Uralma valósuljon meg a pénzügyei, szerelmi ügyei, munkája, egészsége, emberi kapcsolatai, időbeosztása, lelki kérdései és életének minden területén, az soha nem jut el arra az el nem múló húsvéti Örömre, hogy Jézus Él, és soha nem tapasztalja meg a Vele való Élet Gazdagságát. Mert más dolog sok mindent tudni Jézusról, és más Vele Élni. Más lelkesedni Érte, vagy Engedelmeskedni Neki. Más hallgatni Őt, vagy Követni. Más egy futó találkozás, és a Vele való Összeköltözés. Aki itt behívja Őt, azt hívja be majd ama napon Ő is Magához."
2
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 10:30:27 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 20 A küszöbnél

„De azok unszolták és kérték: „Maradj velünk,
mert esteledik...!" Bement hát, hogy velük maradjon."
(Luk. 24. 29 )

A két Emmausi férfi megérkezett a falujába. Véget ért az a csodálatos Bibliaóra, amelyet Jézus tartott nekik, megmagyarázva útközben a Róla szóló Próféciákat. Most ott állnak a házuk bejáratánál, Jézus pedig készül továbbmenni. S akkor kezdték Őt unszolni, és behívták magukhoz. Ez a mozzanat hiányzik sok Jézust kereső ember magatartásából. Sokan vannak, akik szívesen meghallgatnak egy-két Róla szóló Prédikációt, elolvasnak néhány ilyen témájú könyvet, még hívőkkel is örömmel beszélgetnek, de aztán az egész emlékké válik, alkalmi találkozás volt, nem hívják be Jézust határozottan az életükbe, hogy együtt Éljenek Vele. Jézus Szavai megmozgatták az Emmausiak érzelmeit, később mondták: „Nem hevült - e a szívünk, amíg beszélt hozzánk az úton..." Derengeni kezdett az értelmük számára is sok Igazság: „amikor feltárta előttünk az Írásokat". De az akaratuk most mozdult meg, amikor szinte erőszakosan behívták Őt magukhoz. Ezt követően ismerték fel, és ez változtatta meg azután egész Életüket. Jézus a házukig kéretlenül ment. Van azonban egy pont, ahonnan csak akkor marad velünk, ha ezt kérjük. Ő nem erőszakolja rá Magát senkire. Mellénk szegődik csüggedésünkben, elmond Magáról sok mindent, de ezt nekünk kell kérnünk: maradj velünk! Így egy Örökkévalóságra Közösségbe kerülünk Vele, és ez az Üdvösség. Még nem tudták pontosan, Kit hívnak be, csak sejtették, hogy Ő hiányzik az életükből. Mi már tudjuk, ki Jézus, és mit jelent a Vele való Közösség itt a földön és majd a Mennyben is. Ő nem kéreti Magát, de egyszer ki kell mondanunk teljes komolysággal, ha az Üdvösséget akarjuk: maradj velünk!"
3
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Április 19, 04:37:14 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 19 Kiragadott igék

„Milyen rest a szívetek arra,
hogy mindazt elhiggyétek,
amit megmondtak a Próféták!"
(Luk. 24. 25 )

Válogatunk Isten Igéjében. Ami nem tetszik, Amivel szemben tiltakozás van bennünk, Amit nem értünk azonnal, azt nem fogadjuk el, mellőzzük, olykor el is felejtjük. Ezzel nemcsak szegényebbé tesszük magunkat, hanem a többi Igét sem tudjuk helyesen érteni, torz szemléletünk lesz. A két Emmausi tanítvány baja is az volt, hogy nem tudták hova tenni Jézus Szenvedését és Halálát. Mert abban az időben csak azt hangsúlyozták az emberek, hogy az eljövendő Messiás hős lesz, de teljesen feledésbe merült a másik prófécia, hogy a Messiás Szenvedni is fog, mert magára vállalja bűneinket és azok büntetését. Ez nem tetszett, tehát elfelejtették. Jézus most erre figyelmezteti őket: ha mindazt komolyan veszitek, amit a Próféták megírtak, máris a helyére zökken minden, és helyesen fogjátok értékelni az eseményeket. Fontos figyelmeztetés ez: ne legyen féloldalas, ezért téves az Igeértelmezésünk és Hitünk! Komolyan kell venni a bűnbánat őszinteségét, de ugyanígy azt is, hogy Isten megbocsátja a megvallott bűnt. Fontos Hinni, hogy Isten mit tett értünk, de ugyanilyen fontos az is, hogy mit vár tőlünk. Nagy Igazság, hogy Isten Szeretet, de az is, hogy Ő Igazságos és Bűngyűlölő. Jézus az Életét adta értünk, ezért mi is adjuk azt testvéreinkért (1Ján. 3. 16 )! Törekedjünk minden Bibliai Igét az összefüggésében megérteni! Tegyük félre előzetes feltételezéseinket, és azt kutassuk, ami meg van Írva! És ne feledjük, hogy „az Írás egyetlen Próféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a Prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek" (2Pét. 1. 20 - 21 )."
4
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2018 Április 18, 15:24:40 »
Thomas Kempis (XV. sz.) KRISZTUS KÖVETÉSE című művéből részletek:
(Fordította dr. Jelenits István, Ecclesia, 1978.)

"Legyen legkedvesebb foglalkozásunk
a Jézus Krisztus életéről való elmélkedés.
Krisztus tanítása a szentek minden tanításánál különb;
és akiben lélek lakik,
elrejtett mannát talál benne,

Mi hasznod abból, hogy a Szentháromságról mélyreható vitákba bocsátkozol;
ha nincs benned alázatosság, s azért nem telik benned kedve a Szentháromságnak?

Inkább kívánom, hogy érezzem a töredelmet,
mint hogy tudjam annak meghatározását.
 
Hiábavaló igyekezet hosszú életet óhajtani
és az igaz életre kevés gondot viselni.
Hiábavalóság csak a földi élettel törődni
és az eljövendőről előre nem gondoskodni.
Hiábavaló azt szeretni, ami egy-kettőre elmúlik,
és oda nem igyekezni, ahol örökké való öröm vár ránk.

Aki jól ismeri magát, belátja: nincs mivel büszkélkednie;
s nem leli kedvét az emberek dicséretében.

Minél többet tudsz, minél műveltebb vagy,
annál szigorúbb ítélet vár rád, ha szentebbül nem élsz.

Még ha azt látnád is, hogy más nyíltan vétkezik,
vagy valami nagy hibát követ el,
akkor sem kellene magadat nála jobbnak gondolnod:
hiszen nem tudod, meddig tudsz megállni a jóban.
Mindnyájan gyarlók vagyunk,
de te senkit se tarts magadnál gyarlóbbnak."
5
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Április 18, 09:54:48 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 18 Akik nem hittek az Igének

„De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek."
(Luk. 24. 21)

Jézus Krisztus többször beszélt tanítványainak arról, hogy Szenvedése és Kereszthalála után a harmadik napon Fel fog Támadni. Mégsem akadt közülük senki, aki várta volna a harmadik napon. A két Emmausi tanítvány aznap reggel hallotta a sírtól jövő asszonyoktól, hogy angyalok jelenését látták, akik azt mondták, hogy Jézus Él. El is mentek néhányan a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok elbeszélték, Őt azonban nem látták. S a két tanítvány mondja mindezt a Feltámadott Jézusnak szomorúan, reménytelenül - éppen a harmadik napon! Miért? Mert nem hitték, amit hallottak. Miért nem hitték? Mert olyan szokatlan, az értelem számára elképzelhetetlen volt. Ők látták, hogy meghalt Jézus - ez a biztos, a többi csak asszonyi fecsegés. És a nagy Húsvéti Örömhír birtokában is csüggedtek maradtak. Így írja ezt a Biblia: „de nekik nem használt a hirdetett Ige, mivel nem párosult Hittel azokban, akik hallgatták." (Zsid. 4. 2 ) Ha Hittek volna az Igének, akkor reggel óta örvendezhetnének. - Sok bajtól, gondtól megóvna bennünket, ha komolyan vennénk Isten Igéjét! Az ördög kérdése is így hangzott az első emberhez: Csakugyan azt mondta Isten? És ma is sok minden igyekszik kétségbe vonni Isten Igaz Kijelentését. Légből kapott valótlan állítások: „átírták a Bibliát, ami Benne van, ma már nem érvényes, azt nem úgy kell érteni, nem is az írta, aki írta..." Tudományosan bizonyított, hogy a Szentírás Szövege történelmileg Hiteles. Ahhoz pedig már Hit kell, hogy valaki elfogadja: benne Isten Jelenti ki Magát, és Szól hozzánk ma is időszerűen és Személyesen. Aki ezt Hittel komolyan veszi, tapasztalni fogja, hogy így Igaz. Párosítsuk Hittel azt, amit hallunk, és akkor sok - sok Áldása lesz életünkben Isten Igéjének!"
6
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Április 17, 07:46:20 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 17 Mi is történt akkor?

„Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, Aki
nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban?"
(Luk. 24. 18 )

Egy halott Krisztus emlékével, az Élő Krisztus nélkül csak ilyen csüggedten járhat az ember, ahogy ez a két Emmausi férfi. Ma is többen mennek így kifelé a templomból, a vallásból, kedves, de halványuló emlékekkel, nem tudva, hogy Krisztus Él. Miközben keseregtek, hozzájuk csatlakozott a Feltámadott Úr, de egyelőre nem ismerték fel. Mindig Jézus lép oda mellénk, mert Ő számon tart, név szerint ismer, és nem hagy reménytelenségben. Kérdezgeti, beszélteti őket. A férfiak pedig elmondják, milyen nagy baj az, hogy Őt megölték és nincs többé. Ilyen okosakat mondunk ám, ha nem tudjuk, hogy mi is történt valójában Jeruzsálemben azokban a napokban. Mert ők csak a felszínt látták, az eseményeket. De hogy mi volt Jézus halálának a Valódi Oka és Célja, azt nem. Mert nem csak annyi történt, hogy a nép akkori vezetői kivégeztették Őt. Hanem ezzel egy Örök Isteni Terv Valósult meg, mert ez nyitotta meg előttünk az Istenhez Visszavezető Utat. Mi az Isten Elleni lázadásunkkal kizártuk magunkat a Vele való Közösségből, s ezzel halálra ítéltük magunkat. Jézus Krisztus ezt az Ítéletet vállalta Magára, és helyettünk elszenvedte. Rajta hajtotta végre az Igazságos Isten azt a büntetést, amire mi szolgáltunk rá, s amit nekünk kellett volna elszenvedni. Így viszont szabadok vagyunk, még egyszer nem hajtja végre azt Isten, hanem mindenkit, aki ezt komolyan veszi, gyermekévé fogad. Ez a helyettes elégtétel történt meg Jeruzsálemben azokban a napokban. Aki ezt tudja és hiszi, az azt is tudja, hogy Isten Feltámasztotta Fiát a halálból, és Jézus Krisztus ma is Él. Semmi okunk tehát a csüggedésre, de minden okunk megvan az Örömre, Reménységre, Hálára. Mert nem egy halott Megváltóra emlékezünk, hanem Élő Urunkat követjük és magasztaljuk."
7
Dicsőítsük Istent! / Re:Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2018 Április 16, 13:21:23 »
Mint rádióhullámok az éterben…

Mint rádióhullámok az éterben,
úgy rezegnek érzelmeink, indulataink
különböző frekvenciákon,
megremegtetve a kozmosz szféráit,
rést ütve gigantikus erőknek.
Szívünk s elménk döntése,
melyikre hangolódunk,
de jól vigyázzunk, mert még
a szívünk is becsaphat.
„Boldogok a tiszta szívűek, mert
ők meglátják az Istent.”

2018. április 15.                       Guti Tünde
8
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Április 16, 09:03:49 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 16 Jézus nélkül

„Pedig mi abban reménykedtünk,
hogy Ő fogja megváltani Izraelt."
(Luk. 24. 21 )

Az első húsvét délutánján két szomorú férfi ballagott haza Jeruzsálemből Emmausba. Teljesen rájuk telepedett az előző napok tragikus látványa: hogyan feszítették Keresztre azt a Jézust, Aki mindenkivel csak Jót Tett, Aki Isteni Hatalommal és személyválogatás nélküli Szeretettel járt közöttük, s Aki Egyedül tudott volna segíteni népük elesett helyzetén is. Most azonban már ez a reményük is meghiúsult, semmi jót nem várhatnak a jövőtől. Emmaus Jeruzsálemtől tizenegy kilométernyire nyugatra feküdt, a lemenő nappal szemben haladtak, s ez jól kifejezte lelkiállapotukat. Egyre sötétebb lesz, s végül ránk borul a sötét éjszaka. Valószínűleg sokunknak ismerős ez a lelkiállapot. Amikor váratlanul valami tragédia történik, vagy éppen tartósan kell hordozni nehéz terheket, amikor dédelgetett remények meghiúsulnak, és már semmi jót nem tud várni az ember. Sokan mennek így „kifelé Jeruzsálemből". Sőt mindnyájan így megyünk kifelé az életből, szemben a lemenő nappal, amíg egyszer életünk napja majd leáldozik. A két férfi csüggedésének az volt az oka, hogy elveszítették Jézust. Amikor nem sokkal ezután találkoztak a Feltámadott Krisztussal, teljesen megváltozott a közérzetük. Ugyanolyan körülmények közt  el is múlt a csüggedésük, depressziójuk. Jézusról úgy szólt a prófécia, hogy benne „meglátogat minket a Felkelő Fény a Magasságból" (Luk. 1. 78 ). S aki Vele jár, az egyre teljesebb Világosságra jut, a Hite Látássá lesz, Reményei megvalósulnak, míg eljut majd a Mennyei Beteljesedés állapotába. S ez már ebben az életben elkezdődik. Merre tart az életünk: szemben a lemenő nappal, vagy a Felkelő Nap felé haladva? Jézus mondta: „Én Vagyok a világ Világossága: aki Engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az Élet Világossága." (Ján. 8. 12 )"
9
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Április 15, 08:24:01 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 15. Látott és hitt

„Akkor bement a másik tanítvány is (Jézus sírjába )...,
és látott, és Hitt." (Ján. 20. 8 )

János apostol a görög nyelv finom árnyalataival fejezi ki, hogyan jutottak el az emberek Jézus Krisztus Feltámadásának napján boldog húsvéti Hitre. Jézust pénteken feszítették Keresztre, szombaton nem volt szabad tenni semmit, vasárnap már hajnalban kimentek a sírhoz az asszonyok. A magdalai Mária „látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől", elfutott tehát a tanítványokhoz, és azt mondta nekik, hogy elvitték az Urat a sírból. Erre Péter és János azonnal odamentek. Péter benézett a sírba, látta, hogy a halotti leplek ott vannak szépen összehajtogatva. Utána János is bement, ő is ugyanazt látta, de neki közben eszébe jutott, amit Jézus korábban Mondott, hogy a harmadik napon fel fog Támadni. Ma van a harmadik nap - akkor az Úr Feltámadt! Látott, és Hitt. Hármójuk látását három különböző szóval fejezi ki a szentíró. Mária éppen csak odapillantott, s annyit látott, hogy nincs a helyén a zárókő, s már futott is, hogy ezt hírül adja. Ez a legfelszínesebb „látás". - Péter alaposan szemügyre vett mindent, s közben gondolkozott, de nem tudta megfejteni a rejtélyt, hova lehetett Jézus Teste. Az itt használt szó az alapos vizsgálódást fejezi ki. - János pedig - miközben szintén vizsgálódott - Kijelentést kapott, a Szentlélek eszébe juttatta Jézus Szavait, s az Ige és a Szentlélek mindig Hitet ébreszt az ember szívében, vagy megerősíti a Hitet, és a teljes Valóság látására segít el. Nemcsak a felszínt észlelem, nemcsak a racionális gondolkozásig jutok el, hanem komolyan veszem „a Láthatatlanokat" is (2Kor. 4. 18  ), és helyes következtetésre jutok. Isten Igéjének a Fényébe kerül, amit látok, s így helyes távlatból a teljes Valóságon tudok tájékozódni. Ne érjük be kevesebbel, ne akadjunk el az első kettőnél!"
10
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Április 14, 07:04:16 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„04. 14 A százados

„Amikor pedig a százados és akik vele
őrizték Jézust, látták a földrengést és a
történteket..., így szóltak: „Bizony, Isten
Fia volt Ez!" (Mát. 27. 54 )"

Erről a római tisztről csak annyit tudunk, hogy ő vezette azt a kivégzőosztagot, amely Jézus és a két gonosztevő keresztre feszítését végrehajtotta nagypénteken. Hogyan jutott el vajon arra a felismerésre, hogy Jézus az Isten Fia? Három lépcsőn: Megfeszítette Jézust. Minden bizonnyal nem sokat tudhatott Róla. Tette, amit mondtak neki. Két gonosztevővel együtt egy harmadik. Úgy ölt meg valakit, hogy nem tudta, mit cselekszik. Hamis információk alapján, különösebb gondolkozás nélkül lett Krisztus - gyilkos. De szemlélte Jézust. Hallotta, hogy így Imádkozik: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ő sem tudta - talán őérte is Imádkozik Jézus? Ilyet még nem hallott eddig. Aztán újra Atyjának szólította Istent. Ez volt az egyik vád Jézus ellen, hogy Isten Fiának tartja Magát. És ha ez Igaz? Ez lehetséges, amilyen Hatalommal kijelentette a Mellette szenvedőnek: még ma Velem leszel a Paradicsomban. Jézus Szava Igévé vált a számára, „szívében forgatta", gondolkozott rajta, és a Szentlélek meggyőzte őt az Igazságról. S ezek után meggyőződéssel vallotta: Bizony, Isten Fia volt Ez! Az ördög és Jézus gúnyolói így kezdték: Ha Isten Fia vagy... Akit a Szentlélek elvezet az Igazságra, ezt vallja: Bizony, Isten Fia vagy. Ma is sok hamisságot, féligazságot, rágalmat, vádat mondanak Jézusról. Ezt hisszük el, vagy azt, amit Ő mondott Magáról? Aki előítélet nélkül olvassa a Bibliát, annak az értelmét megvilágosítja Isten Lelke, és felragyog neki Krisztus Valósága. S az ilyen ember bátran meg is vallja a Hitét, hadd tudják meg mások is, Ki halt meg a Kereszten, s Támadt fel harmadnap, s mi ennek a haszna személy szerint ránk nézve is! Hol tartok én ezeken a lépcsőkön?"
Oldalak: [1] 2 3 ... 10