Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum Ma - 07:33:19 »
KÁLVIN EMBERI ARCA

"Szemmel tartotta Kálvin Európa csatatereit is. Így pl. De Falais barátjának így ír 1547. május 18-án - miután április 24-én V. Károly császár hadai Mühlbergnél leverték a protestánsokat, és János Frigyes szász herceget foglyul ejtették:
"Feszülten figyelünk az egyház általános helyzetéről szóló hírekre. Ha Isten oly keményen akar meglátogatni, (...) akkor föl kell készülnünk a szenvedésre." (...)
Még ugyanaznap ír ugyane témáról Enzinas Ferenc spanyol menekültnek Bázelbe:
"Amikor azt kérded: a viszonyok jelenlegi összezavarodásáról írjam meg véleményemet, ahhoz egyáltalán nem kell hosszú levél, mivel az oly ködös helyzetben nemcsak szilárd véleményem nincs, hanem még azt sem merem elgondolni: mi lesz ennek kimenetele. Mert valahányszor ezt elkezdem, oly sűrű sötétség kerül elém, hogy semmit sem tartok jobbnak, mint szememet behunyni a világ számára, s egyedül Istenre tekinteni."

(forrás: Szénási Sándor: Kálvin emberi arca. Református Zsinati Iroda sajtóosztálya, Bp., 1986.)
2
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Ma - 06:21:23 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 19

„Utoljára pedig elküldte hozzájuk saját Fiát,
mondván: A Fiamat meg fogják becsülni.”
(Mát. 21. 37 )

Istennek az a Célja az emberrel, hogy az Ő munkatársa legyen ebben a világban, és sok gyümölcsöt teremjen az Ő Dicsőségére. A bűn által megrontott ember azonban nem Istennek gyümölcsözik, hanem magának, a bűneinek. Miután Isten az Ő szolgáinak, a prófétáknak egész sorát elküldte, hogy általuk megtérésre hívja az embereket, „ez utolsó időkben Fia által szólt hozzánk”. Elküldte és elültette Őt mint Igazi Szőlőtőt a Golgota hegyén. Hit által Belé oltva, Vére által a bűntől megtisztítva, ismét gyümölcsöt teremhetünk az Atyának. Aki nem terem gyümölcsöt Jézusban, az nem lehet Isten Országának a részese. Csak az becsüli meg a Fiút, aki Benne és Általa sok gyümölcsöt terem. Vizsgáld meg magad: becsülöd – e a Fiút? Terem – e gyümölcsöt az életed? Lásd meg, hogy eddig csupán levél termett életed fáján. Jézus azt akarja, hogy az Atya dicsőíttessék Benne az által, hogy Jézusban sok gyümölcsöt terem az életed. „arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon” – mondja. Akarod Isten Célját betölteni? Ez egyedül úgy lehetséges, hogy Jézust Hit által befogadod. Ha Benne maradsz, Benne gyümölcsözni fogsz.

* Gyümölcstermés Istennek – Mát. 21. 33 – 46”
3
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta M.Csilla Dátum Ma - 05:09:32 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

12.17 Készülünk karácsonyra

"Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek..." (Zsolt 46,11)

Ezekben a napokban nagyon sok tennivalónk van, a legtöbb ember készül karácsonyra. De hogyan?

Tervezni és szervezni kell, pénzt és időt beosztani, munka után zsúfolt üzletekben vásárolni... Aztán mire megérkezünk az ünnephez, elfogy az erő, kiürül a pénztárca, kimerülten próbálunk illedelmesen viselkedni, és sokan el is feledkeznek arról, hogy karácsony az Úr Jézus Krisztus születésnapja.

Ebben a hangos, kapkodó időben Isten különös szeretettel figyelmeztet: csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok Isten! S aki elolvassa az egész zsoltárt, megtudja belőle, hogy

a. Isten az üdvtörténet Ura. Neki szép terve van ezzel a világgal. A gonoszság erői próbálják ezt meghiúsítani, de éppen karácsony csodája mutatja: Isten Jézus Krisztus személyében utánunk jött, hogy segítsen rajtunk.

b. Isten a történelem Ura is. Sokszor úgy tűnik, hogy a pénz, a hatalom, a hazugság diadalmaskodik, de mi tudjuk, hogy a kormány Isten kezében van.

c. És Isten a mi személyes életünk Ura is. Ő a mi erős várunk, biztos oltalmunk. Aki ismeri őt és bízik benne, annak minden körülmények közt békessége van. Őt megismerni ebben a csendben lehet.

Legyenek hát csendes adventi estéink, akár egyedül, akár családban élünk, amikor ha röviden is, de magasztaljuk őt, figyeljünk igéjére, lássuk meg nagy tetteit - köztük azt is, hogy karácsonykor Jézusban egészen közel jött hozzánk Isten!

Készüljünk karácsonyra másként, mint a világ! Az Isten előtti csendben az is hallható lesz, amit a lármában és rohanásban nem hall meg az ember. Így közelebb kerülünk Istenhez, egymáshoz és önmagunkhoz is.

Csak légy egy kissé áldott csendben: Magadban békességre lelsz, Az Úr-rendelte kegyelemben Örök, bölcs célnak megfelelsz!
(G. Neu mark)
4
Elisabeth / Re:Messiáshívő dícséretek
« Utolsó üzenet: írta Elisabeth Dátum Tegnap - 22:20:18 »
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
2Kor 1,2    


<a href="http://www.youtube.com/watch?v=BNQcSoydl5c" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=BNQcSoydl5c</a>
5
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 06:48:55 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 18

„Menjünk ki tehát Hozzá a táboron
kívül, az Ő gyalázatát hordozva.”
(Zsid. 13. 13 )

Mit vállalt Krisztus azzal, hogy emberré lett? Nem csak az Önmagát megüresítő szolgai formát, hanem a megaláztatás legvégső fokát is. Gyalázattá lett érettünk.  Amikor Keresztjét felvéve elhagyta a szent város kapuját, azzá lett, amit az áldozati állatból a táboron kívül kellett elégetni: „... vigyék ki a táboron kívülre, és égessék el a bőrüket, húsukat és ganéjukat” – rendeli el a törvény. Jézus táboron kívüli szenvedése a kiközösítését, a gonosztevővé nyilvánítását, Istenfiúságának, Tisztaságának, Szentségének a meggyalázását jelentette. Krisztus erre a közösségvállalásra szólítja fel az övéit. Azt akarja, hogy úgy adjuk keresztre az énünket, önmagunkat, igényeinket és testi kívánságainkat mi is, ahogyan Ő tette. Vállaljuk Érette a világból való kitaszíttatást, még a „kegyesek” közötti senkivé válást is, és a magunk szemében való lejáratást is. Csak így maradhatunk meg a szentek Szentjében, az Úr Előtti kedvességben. Testvérem, hordozod – e örömmel a Kereszt Dicsőséges Gyalázatát?

QUO VADIS, DOMINE? * A legenda szerint Péter apostol a Rómában kitört keresztyénüldözés elől menekülve az úton szembetalálkozott a Keresztet cipelő Jézussal, Aki épp az ellenkező irányba, a város felé tartott.  „Hova mész, Uram?” – kérdezte Tőle megdöbbenve Péter. „Megyek helyetted meghalni” – válaszolta Jézus.

A Hit Útja – Zsid. 11. 32 – 38”
6
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 December 17, 16:31:26 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 17

„Jézus így válaszolt neki: Bizony, bizony mondom
neked, ha valaki Újonnan nem születik, nem láthatja
meg az Isten Országát.” (Ján. 3. 3 )

Tagja vagy – e már Isten Országának? Akkor már nem kérdezgeted magadban, hogy hol van, mikor jön el, s hogyan érhető el az Ő Országa. De ha ezek a kérdések még ott élnek a szívedben, mint ahogy minden szívben ott élnek valamilyen formában, hívő és hitetlen szívekben egyaránt, akkor csak ezt a feleletet kaphatod rá: „Újjá kell születned!” Újjászületés nélkül nincs Hitbeli növekedés, nincs Győzelmes keresztyén élet, nincs Szentlélek általi bizonyságtevés, nincs pünkösdi beszéd, csak tagadás, s könnyen visszaesel oda, ahonnan kijöttél. Az Újjászületés Isten munkája az emberi szívben, az embernek azonban határozottan tudnia kell, hogy ez a lelki élet elengedhetetlen feltétele. Szentlélek Isten kész arra, hogy újjászülje azt, aki vágyik rá, és megnyissa előtte Isten Országának a kapuját. „ Szükség nektek Újonnan születnetek” – mondja Jézus.

ÚJ SZÍV * Egy a Delaware indiánok törzséből való törzsfőnök egy prédikáció alkalmával hallotta a misszionárius szájából ezt az Igét: „Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak.” Fejét ingatva így szólt: „Egészen új ez nekem. Sőt nem is tartom lehetségesnek, hogy az ember ezt mindig megvalósíthatná.” Kisvártatva ismét megszólalt: „Elgondolkodtam afelett, amit mondtál. Ez lehetetlen, hacsak a Nagy Szellem, Akiről te beszélni szoktál, valamiképpen Új Szívet nem teremt bennem.” A misszionárius erre boldogan tett neki bizonyságot Isten Ígéretéről: „Új Szívet adok nektek!” Új Szív nélkül nincs Mennyei polgárság!

* Új Szívet és Új Lelket ígér az Úr – Ez. 36. 16 – 32”
7
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 December 16, 08:02:48 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 16

„Kelj föl, és menj el a fazekas házába,
és ott közlöm veled beszédeimet!”
(Jer. 18. 2 )

Ül a fazekas a korong előtt, kezében egy marék sár. Rácsapja az agyagot a korongra, elkezdi gyorsan forgatni, és közben edény születik a keze alatt. Ül az én Uram hatalmas munkaasztala előtt, kezében egy marék sár: ez vagyok én. Elindítja a korongot, szédítő gyorsasággal forog nap nap után, év év után, és az élet lassanként alakulni kezd. Hol itt igazít rajta az Úr, hol ott, Szeme szüntelen rajtam van. Aztán jön egy nagyobb zökkenő, s elromlik az edény. Hirtelen összezavarodik minden. Az Úr belenyúl az életembe, és összegyúrja. Jaj mi lesz most velem? Türelmetlenül a földhöz vág? Megérdemelném. Miért is sajnálna? Egy marék sár vagyok csupán, nem kár érettem. De nem ezt teszi, hanem újat formál, amit jobbnak lát készíteni. Mi lesz belőlem? Minden az Ő Irgalmán múlik. Mi érték van rajtam? Az Ő munkája. Az, hogy miből gyúrt, milyen hajlamom, adottságom, képességem van, az nem lényeges. Az Ő terve, amit felőlem tervezett, Fáradsága, amivel velem fáradozott, Türelme, amivel újra meg újra átgyúrt, Keze nyoma, amivel végigsimított: ez az ami érték az életemben. És hogy ezt cselekedte velem, ezért dicséri Őt porszem életem itt és az Örökkévalóságban.

A KEGYELEM MŰVE * A keskeny Út vándora című könyv rajzokban mutatja be, egy hívő embert életét. Ebből az egyik képen látható az, hogy mennyi érdeme volt neki mindabban, amit Isten általa véghez vitt. Ez a kép egy teljesen üres lap, minthogy egész élete a Kegyelem műve volt. Nekem ez a kép tetszett belőle a legjobban.

Példázatok igazsága – Mát. 13. 24 – 34”

8
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta M.Csilla Dátum 2018 December 16, 00:21:42 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

12.16 Az ítélet Istene is az Úr

"...sebed gyógyíthatatlan..., mert van-e, akin nem gázolt át örökös gonoszságod?!" (Náh 3,19)

Náhum próféta megjövendölte, hogyan fog elpusztulni Asszíria fővárosa, Ninive. A könyvében leírtak Kr. e. 612-ben olyan pontosan beteljesedtek, hogy némelyek gyanakodtak, hogy ez nem is jövendölés, hanem utólagos leírás volt. A tudományos vizsgálat azonban állítja, hogy ez a rövid könyv jóval 612 előtt keletkezett.

Ninivének olyan fekvése és védfala volt, hogy bevehetetlennek tartották. Szinte elképzelhetetlen kincset halmoztak fel benne, amelyet hírhedt kegyetlenséggel zsákmányoltak folyamatosan. A leírás ragadozó oroszlánhoz hasonlítja ezt a várost. De Náhum megjövendöli, hogy Isten nem hagyja büntetés nélkül a bűnt, és Ninive el fog pusztulni.

Isten azonban soha nem az ítélet végrehajtásával kezdi, hanem figyelmeztet az ő igéjével. Korábban Jónás prédikált ebben a városban, amire akkor ijedtükben hallgattak is, de érdemi változás nem követte azt az alkalmi felbuzdulást, és így visszaestek régi bűneikbe. Vigyázzunk erre mindig: Isten igéjét csak egészen komolyan érdemes venni, aminek radikális és végleges életváltozást kell jelentenie.

Isten viszont nemcsak irgalmas, de igazságos is. Az ítélet késése gyakran megtéveszti az embereket, úgy gondolják, lehet következmények nélkül vétkezni. Szeretnénk is magunknak egy olyan Jóistent elképzelni, aki nem néz oda, amikor vétkezünk. Az élő Isten azonban nem ilyen. A bűnbánó bűnösnek megbocsát, de a makacsul vétkezőt megítéli. Ne irigyeljük azokat, akik ninivei módra élnek!

Az egész emberiség is egy nagy ítélet előtt áll, amelyet a visszatérő Jézus Krisztus hajt majd végre. Ez elől az egyetlen menedék, ha valaki hiszi, hogy bűneink büntetését ő már elszenvedte a keresztfán, és neki engedelmes életet élünk. Aki azonban nem törődik ezzel, annak a sebe valóban gyógyíthatatlan.
9
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta M.Csilla Dátum 2018 December 15, 18:40:25 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

12.15 A sorsdöntő de

"...de a te szavadra mégis kivetem a hálókat." (Lk 5,5)

Egy sötét éjszaka. A Genezáreti tóban a halak éjszakára a mélyebb vízbe húzódnak, mert ott nem hűl le olyan gyorsan a víz, nappal viszont a part menti sekélyben szétszóródnak. A halászok ezért éjjel dolgoztak, s a mélyben halásztak. Péter és társai ezt jól tudták, egyik éjjel azonban szorgos munkájuk ellenére sem fogtak semmit.

Hajnali derengés. Ahogy ilyen kudarcos éjszaka után a hálóikat tisztogatták, Jézus jött oda, s azt kérte Pétertől, vigye egy kissé beljebb a parttól, hogy onnan tanítsa a sokaságot. Péternek nem nagy kedve volt ehhez, de megtette, s így ő is kénytelen volt hallgatni Jézus szavait.

Nappali világosság. Befejezve a tanítást arra kérte Pétert, evezzen a mélyre, és vesse ki a hálókat. Péter válaszából kitűnik, mennyire bosszantotta ez a kérés, amiben a teljes hozzá nem értés is megszólalt: ilyenkor a mély vízben nincsenek halak. Jézus szavai azonban dolgoztak Péter szívében, s elhangzott egy sorsdöntő „de": nem látom értelmét, de mivel te mondod, megteszem. És annyi halat fogtak, hogy két hajót megtöltöttek.

„Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!" Nem a nagy zsákmánnyal foglalkozott, mert teljes világosságban meglátta, ki ő valójában, és ki Jézus. Már nem Mesternek szólította, hanem Uramnak.

Néha engedi megtapasztalnunk Jézus, milyen tehetetlenek vagyunk nélküle. Átéljük a kudarcok éjszakáját, amikor hiábavalónak bizonyul minden jó szándék, erőfeszítés, hozzáértés, nem fogunk semmit. - Jézus szavai nyomán mindig derengeni kezd valami, de az ő isteni teljhatalmát és érthetetlen szeretetét csak az tapasztalja meg, aki kész neki önmaga ellenében is engedni. Nem értem, mást gondolok, de a te szavadra mégis megteszem, amit mondtál. Ekkor látjuk helyesen önmagunkat is és Jézust is.

Mire kellene ezt most kimondanom?
10
Dicsőítsük Istent! / Re:Versek
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2018 December 15, 12:59:08 »
Dsida Jenő:
Menni kellene házról házra

Nem így kellene hűvös, árnyas
szobából, kényelmes íróasztal
mellől szólani hozzátok, jól
tudom. Menni kellene házról
házra, városról városra, mint
egy izzadt, fáradt, fanatikus
csavargó. Csak két égő szememet,
szakadozott ruhámat, porlepett
bocskoromat hívni bizonyságul
a szeretet nagy igazsága mellé.
És rekedt hangon, félig sírva,
kiabálni minden ablak alatt:
Szakadt lelket foltozni, foltozni!
tört szíveket drótozni, drótozni!

(forrás: internet)
Oldalak: [1] 2 3 ... 10