Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Árvai Emil / Re:Ige
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum Tegnap - 14:16:49 »
I. Krónikák könyve 21:11-13

"Bement Gád próféta Dávidhoz és ezt mondta neki:
-- Így szól az Úr: Válassz! Három esztendeig tartó éhínség legyen? Vagy dúljanak három hónapig támadóid, és érjen utol ellenséged fegyvere? Vagy legyen három napon át az Úr fegyvere, a dögvész (járvány) az országban, és pusztítson az Úr angyala Izráel egész területén? Most azért döntsd el, milyen választ vigyek annak, Aki engem küldött.

Dávid ezt felelte Gádnak:
-- Igen nehéz helyzetben vagyok. Inkább essem az Úr kezébe, mert igen nagy az Ő irgalma. Csak ember kezébe ne essem!"

*

Éhínség, háború vagy járvány?
Legrosszabb a háború, Dávid szerint.
2
Árvai Emil / Re:Ige
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2024 Július 21, 17:01:47 »
I. Sámuel 23:16-18
"Ekkor elindult Jonatán, Saul fia, és elment Dávidhoz az erdőségbe, és erősítette az Istenbe vetett bizalmát.
Mert így szólt hozzá:
--  Ne félj, nem ér utol apámnak, Saulnak a keze! Te leszel Izráel királya, én pedig a második ember leszek melletted. Apám, Saul is tudja, hogy így lesz.
És szövetséget kötöttek egymással az Úr színe előtt. Dávid az erdőségben maradt, Jonatán pedig hazament."

*

Dávidnak el kellett hinni és el kellett fogadni, hogy ő lesz Izráel királya.
Jonatánnak el kellett fogadni és hinni, hogy nem ő lesz Izráel királya.
Hithősök.
3
Árvai Emil / Re:Ige
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2024 Július 21, 14:47:24 »
II. Mózes 33:11

"Az Úr pedig beszélt Mózessel színről színre, amint szokott ember szólni barátjával; és mikor Mózes a táborba visszatért, az ő szolgája az ifjú Józsué, Núnnak fia, nem távozott el a sátorból."

*

Most indulok, Uram, most maradok,
sátorod körül téblábolok;
felhőoszlopból szippantani,
tűzoszlopodból tüzet fogni.

4
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2024 Július 20, 21:25:30 »
5
Árvai Emil / Re:Új verseim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2024 Július 20, 04:44:29 »
FUTOTTAK MÉG

Győzelmes élet?
Győztes csak Egy van.
Köszönöm Neked,
hogy vársz rám, Uram.

.,....................................

KÉSZÜLŐDÜNK

Semmit se viszünk a Mennybe,
minden itt marad.
Csak egy tiszta lap,
Vérrel pecsételve.

.................................

TITANIC

Győzelemittasan.
Jéghegy féljen, ha van.
6
Guti Tünde / Re:Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2024 Július 17, 16:20:17 »

Mindennek ellenére!(Egy sokat szenvedett testvéremmel való beszélgetés ösztönzött a következők leírására.)

Hányszor hallottuk már, hogy ne az érzelmeink vezessenek, hanem a hit! Bizony, így kell(ene) lennie mindig!

Ábrahám vajon mit érzett, amikor Isten arra kérte, hogy áldozza fel egyetlen fiát, Izsákot? Mégis megtette. Hitt. Döntött. Felemelte a kést. (Ám látva Ábrahám feltételek nélküli hitét, megakadályozta Izsák halálát.)

Mit érezhetett Illés, amikor 450 Baál próféta megölése után az életéért futott Jézabel elől? Hitt. Döntött. Elindult engedelmesen 40 napos útjára a Hórebre, hogy megtegye Isten prancsát.

Gedeon is furcsán érezhette magát, amikor magára nézett, mint legkisebbre, de az Angyal azt mondta neki: Menj, ezzel a te erőddel győzd le az ellenséget! Szabadítsd meg Izráelt Midián kezéből! Gedeon döntött. Kitette a gyapjút és hitt. Ment, és fényes győzelmet aratott.

Mit érezhetett István, az első újszövetségi vértanú, szeretett népének gyűlölettől átitatott gyűrűjében? Ő már régen eldöntötte… Utolsó leheletéig, véres kövekkel borítva is hűségesen hitt.

S vajon Pál hogy érezte magát, amikor korbácsütések, megkövezések, hajótörések és egyéb testi-lelki bántalmazások között szenvedett? Döntött, hogy folytatja azt a munkát, amit Jézus bízott rá. Hitt és kitartott a vértanúságig.

Mit érezhettek a mártírok, akik ebben a földi életben nem tapasztalhatták meg reménységük beteljesedését, sőt egyre rosszabb, szorultabb, elnyomottabb helyzetekbe kerültek, menekülve üldözőik elől? Döntöttek a legelején, amikor megismerték az Urat. Aztán ismét eldöntötték, majd újra és újra, minden egyes próba során. Mindvégig hittek, és az ígéreteket elnyerték egy más dimenzióban, az örökkévalóságban.

Mit érezhetett John Wesley Angliában, Sundar Sing Indiában, Hudson Taylor Kínában, Jim Elliot Ecuadorban, és még sorolhatnám, Paul Washer Peruban, s napjaink névtelen hithősei…

Mit érzel te vagy én?

Le kell győznünk minden szorongást, gúnyt, csüggedést, kilátástalanságot, elvetettséget, rágalmazást, sőt a saját fizikai gyengeségeinket, alkalmatlanság érzetünket, a másokban és önmagunkban való csalódás miatti frusztrációt, olykor megkísértő kétségeskedésünket és fojtó elkeseredésünket, közben foglyul ejtve minden kínzó gondolatot, hogy engedelmeskedjen Jézus Krisztusnak. (Lásd Pál tanácsát! II. Kor. 10:5.)

Te nem voltál még ilyen formában megpróbálva? Mert én igen!

Egy szempillantás ez a földi lét! De mi vár ránk Krisztusban?

Örök öröm, el nem múló békesség, leírhatatlan boldogság, megdicsőült test, gyászmentes, kimondhatatlanul csodálatos közösség Jézus Krisztussal és mennyei Atyánkkal, mert az újjászületéskor a Szent Lélek már e földi vándorlásunk során elpecsételt.

Döntöttünk. Hittünk. Hiszünk most is. Nincs visszaút!

"De mindezekben felettébb diadalmaskodunk Az által, aki minket szeretett." Róma 8:37.Bátorodjatok és bátorítsatok, szenvedő Testvéreim!

Testvéri szeretettel: Guti Tünde
7
Árvai Emil / Re:Ige
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2024 Július 17, 13:51:54 »
Zsoltárok 66:3

Mondjátok Istennek:
Milyen félelmetes,
milyen csodálatos
minden Te műved!
Retteg is minden
ellenség.
8
Árvai Emil / Re:Új verseim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2024 Július 16, 08:12:42 »
TÉKOZLÓ FIÚ

Eltévedtem, tévedtem.
Meg lehet térnem Apámhoz.
Milyen megalázó.
Milyen felemelő.

............................

TÖRTÉNET

Elsőnek indult, sietett;
rablók kezébe esett.
Második egy pap volt, és a
harmadik egy lévita;

ők ketten el. A "futottakmég"
kategória jött utolsóként,
irgalmasan megállt
a Felebarát.

.................................

MA

Ma nincs jobb dolgom,
Uram, Tehozzád futok;
ma nincs sok gondom,
csak mert szeretlek, tudod.
9
Guti Tünde / Re:Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2024 Július 13, 16:33:24 »
Amikor a világosság sötétség, a tudás átok, és a felvilágosodás Isten elleni lázadás lesz…

Mert mit hirdettek a felvilágosodás eszméi? Az észszerű gondolkodást (szinte istenítették!), minek következtében támadták a konzervatív tradíciókat. Hittek a felvilágosítás erejében, és szerintük ezt a fejlődést a tudományok fejlődése alapozza meg.

Az angol felvilágosodás szerint minden embernek természetes joga van az élethez, a szabadsághoz, a boldogsághoz és a tulajdonhoz, ezeket az állam biztosítja a társadalmi szerződés keretében.

A francia felvilágosodás melegágya volt kirobbanó forradalmának, melynek híres jelszava: "Szabadság, egyenlőség, testvériség!"

Miért e történelmi felvezetés?

Mert "Nincs új a nap alatt" – írta bölcs Salamon. Mi valósult meg a jelszavakból? Igazából semmi. Csupán látszatra. Világháború, holocaust és diktatúra követte, majd még több háború… Ez a világ szerinti megvilágosodás hazug szemfényvesztése.

"A seregek Urának szőlője pedig Izráel háza, és Júda férfiai az Ő gyönyörűséges ültetése; és várt jogőrzésre, s ím lőn jogorzás; és irgalomra, s ím lőn siralom!" Ésaiás 5:7.

Az emberiség tragikus bukása egy olyan vággyal indult, amit napjainkban pozitív elbírálásban részesítünk: az ismeret, a tudás utáni vágy." Olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói" ámította el Évát a kígyó. S ma mit látunk? A végzetes édeni bűn óta önmagát valósítja meg az ember, mindig több és nagyobb információra áhítozik, a tudósok folyton fejlesztenek, beépített chippel tervezik a halhatatlanságot, lassan már a mesterséges intelligencia irányít mindent, s a pórnép nem veszi észre a megcsalattatást.

Felvilágosodás? Szabadság? Egyenlőség? Testvériség?

Ezzel szemben megy a pszichológiai megnyomorítás (népbutítás!), a Teremtőtől elszakadt tudomány isten szintre emelése, kötelező (akár halált is okozó) egészségügyi beavatkozásokkal, szakadék a társadalmi rétegek között, árulás a testvérek között…

Az Úr Jézustól kapott világosság teljesen más. Nem felvilágosodás, hanem újjászületés. Új teremtés új személyiségjegyekkel. Istenfélelem, tiszta szív, békesség, irgalmasság, öröm, szent élet jellemzi. Őket az Igazság tette szabaddá. Így lettek a Világosság fiai.

Amikor a világosság sötétség, a tudás átok, és a felvilágosodás Isten elleni lázadás, meg vannak számlálva az emberiség napjai.

Guti Tünde – 2024. július 10.
10
Guti Tünde / Re:Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2024 Július 13, 16:32:52 »
Református családban nevelkedtem. Természetes volt számomra az éles határvonal világ és egyház között. Smink, körömfestés, illetlen beszéd szóba sem jöhetett. Igen, elhangzott az is magyarázatként, hogy "Ne……, mert pokolba kerülsz! Nem volt túlzás, mert apró lépések vezetnek el a keskeny útról a széles útra, végül a kárhozatba. Hálás vagyok szüleimért!

Manapság alig van különbség a keresztyének és a nem hívők között. Még a magukat újjászületettnek valló hölgyek is a világ kérkedése szerint cicomázzák magukat, tapadós vagy hiányos öltözetben járnak, nagyon rossz példát mutatva a most felcseperedő nemzedéknek.

Teljes hasonulás, mint a magyar nyelvtan szabályaiban…

Mélységes szomorúság tölt el, hogy mára már érvényét vesztette a "Jézus Krisztus követői nem olyanok, mint a világ" megállapítás. Régen egyetlen pillanat alatt el lehetett dönteni, ki hova tartozik.

Tanácsunk, véleményünk egyik fülön be, másikon ki. Pál apostol is fájó szívvel kérdezte a gyülekezettől: "Ellenségetek lettem-é, megmondva az igazat?"

Műszempilla, műköröm, műmell, mű ember és mű keresztyénség… L

A hamarosan visszatérő Jézus a saját személyiségjegyeit fogja keresni a Róla elnevezettekben. Meggyőződésem, hogy az igaz egyház nem keveredik a világgal. Mind bensőnkben, mind külsőnkben kifejezésre kell jutnia, kihez tartozunk! Ez is a megszentelődés része.

Olyan időket élünk, amikor radikális nézeteinkért, az Igéhez való szilárd ragaszkodásunkért meggyűlölhetnek, kiközösíthetnek. Ám legyen, de bibliai értékrendem szintjét sosem fogom lejjebb adni. Lehetetlen Krisztust fél szívvel követve célba érni!

Guti Tünde – 2024. július 5.
Oldalak: [1] 2 3 ... 10