Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Ma - 08:23:12 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 22 A félelem ellenszere

„Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?!"
(Zsolt. 56. 5 )

Valaki ezt kérdezte: ismeri-e a hívő ember a félelmet, vagy neki már nem illik félnie soha semmitől? Óvakodjunk a végletektől: a hívő nem szuper ember, akinek nincs idegrendszere, és mindent bírnia kell. De ne hivatkozzék általános emberi gyengeségére se, amikor a hitetlensége miatt tele van félelemmel! Mit mond erről a Biblia? Isten gyermekeit sem kerülik el a bajok és veszedelmek. Ők is ismerik, milyen egy váratlan támadás miatt megijedni, életveszélyes helyzetben félni a haláltól, vagy aggódni azok miatt, akiket szeretünk és akikért felelősek vagyunk. A hívő ember is ismeri a félelmet, és szenved tőle. Azonban mindezt úgy éli át, hogy közben ismeri a Mindenható Istent, Aki őt Szövetségébe fogadta, s bízik Hatalmas és Hűséges Szövetségesében. Ezért olvassuk a Zsoltárokban gyakran: Isten az én Erős Váram, biztos Menedék a baj idején. Az Istenben való Bizalom Erőt ad, Tartást, Kitartást, lelki Állóképességet, Reménységet a különféle nehézségek közt. A félelmek leghatásosabb ellenszere az Istenfélelem: amikor valaki ismeri Istent, és komolyan számol azzal, hogy Ő Mindenható, Kegyelmes, Szerető Atyja a benne Bízóknak, Aki reménytelen helyzetből is tud adni kiutat, emberileg megoldhatatlan problémákra is megoldást, nagy túlerővel szemben is győzelmet. S így el lehet jutni oda, hogy már kezd nem félni az ember. Lehet, hogy félnem kellene, de bízom Istenben, és nem félek. Aki emberektől fél, attól tart, hogy árthatnak neki. Aki Istent féli, abban bízik, hogy Ő segíteni fog neki. Istennel Szövetségben végzetes baj már nem érheti az embert. Még ha meghal, akkor sem."
2
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 08:52:50 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 21 A sokaság

„Ettek és jóllaktak mindnyájan..."
(Luk. 9. 17 )

A sokaság utánamegy Jézusnak, megzavarja a csendjét, és kiköveteli, hogy velük foglalkozzék. Hozzák a betegeiket, gondjaikat és szomjas szívüket. A sokaság gyakran tapintatlan, figyelmetlen, követelőző, erőszakos, önző. Akárcsak mi. Ezek nagyon gyakori bűnök, és megrontják az emberi együttélést. Ha van bennem ebből valami, kérjem Jézust, hogy szabadítson meg tőle! Nem vagyunk tekintettel másokra, nem tudunk várni, lemondani, a másikat előreengedni, önmagunkat megtagadni, a gyengébbet előzékenyen segíteni. A sokaság csak élvezni akart. Természetes nekik, hogy Jézus egész nap tanít, a betegeiket meggyógyítja, utána mindnyájukat jóllakatja. Kapni, kapni, kapni. Adni semmit - még hálát se, Istent sem dicsőítik, mint ahogyan sok beteg megtette gyógyulása után. Jöhet minden, Jézus azért van, hogy adjon, én meg hogy elfogadjam. Az ilyen embernek az sem jut eszébe, hogy esetleg továbbadhatna másoknak abból, amit kapott. Isten őrizzen meg vagy gyógyítson ki ebből bennünket! A sokaságnak tetszik, hogy Jézus jóltartotta őket. Ilyen király kellene! Tegyük hát királlyá, s akkor le van kötelezve nekünk, majd mi a háttérből irányítjuk - gondolják. Mennyire nem ismerték Jézust! Nem ismerték fel Benne a Teremtő Istent, nem tisztelték Benne a Mindenható Urat. Az ember ősbűne ez: megpróbál Isten fölé nőni, istenkedni, miközben tehetetlen, éhes és beteg, szegény és vak. Jézus Krisztus felszabadítja a Benne hívőket a Hálára, Isten Dicsőítésére, a Tőle kapott javakkal való boldog sáfárkodásra, s a Neki való önkéntes Engedelmességre. Erre a felismerésre: Te vagy a királyok Királya, én pedig szolgád akarok lenni."
3
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Március 20, 12:09:24 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 20 A tanítványok

„Ti adjatok nekik enni!"
(Luk. 9. 13 )

Tanítványait Jézus három lépcsőn vezeti fel, amíg aktív részesei lesznek a kenyérszaporítás Csodájának. Először azt javasolják Jézusnak: Bocsásd el a sokaságot, hadd menjenek és szerezzenek maguknak élelmet! Küldd el őket, oldja meg ki-ki maga a problémáját! S még gondoskodóknak is képzelhetik magukat, hogy ez eszükbe jutott. Gyakori kísértés: lerázni a másik gondját, nehogy nekem kelljen magamra venni azt. Jézus azonban ezt mondta nekik: „Ti adjatok nekik enni!" Erre elkezdenek számolni: kétszáz dénár is kevés lenne, de ennyi pénz sincs, ilyen sok kenyér sincs itt - nem tudjuk megoldani. Amink van, magunknak is kevés. Elindul horizontális, vízszintes síkon a tervezés, ötletelés, de nyilvánvaló a tehetetlenségük. Akkor Jézus veszi kezébe az irányítást, és az öt lángosforma kenyér és a két szárított halacska az Ő Kezében megsokasodik: adja a tanítványoknak, ők viszik az embereknek, visszajönnek Jézushoz üresen, majd újra az éhesekhez megrakottan - s ebben az Áldott ingajáratban maguk is tevékeny szereplői lesznek az Isteni Teremtő Csodának, aminek a végén több lesz a maradék, mint ami a kezdő mennyiség volt. Minket is kísért: ne foglalkozzam mások gondjával, mert van nekem is elég! Jézus mégis szolgálatba küld. Akkor kiderül a tehetetlenségem. De kész vagyok - e azt a keveset, amim van, odavinni Hozzá, és visszakapva szolgálni vele? Ő ma is meg tud sokasítani mindent: erőt, gondolatot, türelmet, még az időt és a pénzt is. Próbáljam ki Hittel!"
4
Árvai Emil / Re:Gondolatok
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2018 Március 20, 11:39:57 »
"Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást." (Jézus szavai, János ev. 13:5)

"De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem.
... hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem..."  (Jézus imádságából, János ev. 17:20-23)

Evangélizálásunk közben ne felejtkezzünk meg hitelességünk ezen fokmérőiről.

"Amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben."  (Galáciabelieknek írt levél 6:10)

Szeressük embertársainkat, legjobban testvéreinket. Ha fontosak a kívülvalók, még inkább fontosak a belüllévők.
5
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2018 Március 20, 10:08:00 »
FAMILY magazin 2018/I
Mélybenéző rovat

Részletek a "A veszteségeink is megajándékozottá tehetnek minket" című riportcikkből,
Ferenczi Zoltán lelkész, addiktológus gondolataiból:

"Én arra jutottam, hogy a boldogság az Isten megtapasztalásából fakadó, megrendíthetetlen biztonság, amely akkor sem rendül meg, ha a legfájóbb dolog történik meg velem.
Persze az ember nehéz helyzetekben össze tud roppanni. Nekem is összeomlott az életem, de az alap megmaradt.

Amint végre ki tudtam mondani, hogy "rendben, legyen, Uram", a félelmem abban a pillanatban megszűnt.

Lehet, hogy nem tudunk az érzéseinkkel azonosulni, de attól még vannak. Az istenkapcsolat igazi értékmérője pont az, hogy nem szűnik meg attól, ha éppen hitetlen vagy haragos vagyok.

A földi lét nem alkalmas a boldogságra, alkalmas viszont a szeretetre - ám mi a naponkénti boldogulásunk érdekében könnyen feladjuk a szeretetkapcsolatainkat. Ha szeretünk valakit, azzal azt is vállaljuk, hogy amikor rossz nekünk vele, akkor is az ő megerősödését és kiteljesedését keressük.

Mi, egyházi vezetők borzasztóan szeretnénk elhitetni, hogy ott van Isten, ahol építünk egy épületet, s hogy ott van Jézus, ahol az egyház. Ám a valóságban ez épp fordítva van: ott van az egyház, ahol Jézus.
Kétségbeesetten látom azt az európai keresztény törekvést, hogy a saját magunk intézményi fenntarthatósága sokkal fontosabb kérdés, mint hogy mi lesz azokkal, akik az ajtón túl vannak...
Házon belül beleragadtunk a sok statisztikai adatba: csak legyen minél több hangzatos adat meg sikersztori, még több gyülekezeti tag, látványos szolgálat vagy intézmény...
Amikor Isten azt mondja, hogy "elhagytad az első szeretetet, térj meg!", az nem Mari néninek vagy Józsi bácsinak szól, hanem az egész gyülekezetnek.

...............................

A ma emberének az a legnagyobb tragédiája, amellyel nem tud szembenézni, hogy egy időbe zárt világban élünk, és egy nap mindent el fogunk veszíteni. Hiába kapaszkodunk a gyerekeinkbe, az emlékeinkbe, a pénzünkbe vagy a pozíciónkba..."

6
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Március 19, 08:19:52 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 19 A Mester

„Ő pedig vette az öt kenyeret és a két
halat, feltekintett az Égre, Megáldotta,
megtörte, és a tanítványoknak adta,
hogy tegyék a sokaság elé."
(Luk. 9. 16 )

Egyszer, amikor Jézus nagy sokaságot tanított és meg is vendégelte őket, csak a férfiak mintegy ötezren voltak. Mit tanulhatunk Jézus, a tanítványok és a sokaság magatartásából? Jézustól először is azt, hogy e nagy csoda előtt elmélyülten imádkozott, s utána is elvonult magányosan egy csendes helyre ugyanezt tenni. Az emberekkel való nagy tetteit az Atyával való csendes Imádság keretezi be. Tevékenysége abból táplálkozott, amikor nem tevékenykedett. A mi teljesítmény-központú, felpörgetett korunkban sokkal komolyabban kell vennünk az Isten Előtti rendszeres Elcsendesedésünk Fontosságát. Aritmiássá vált az életünk: csak erőlködni tudunk, elernyedni, Isten Előtt kitárulkozni alig. Másodszor, amikor megzavarta a sokaság Jézus csendjét, Ő „örömmel fogadta őket". Nem háborog, hogy hagyják békén, nem emleget semmiféle „magánéletet", nem oktatja ki őket türelmetlenségük miatt - tudja, hogy sok nyomorúságuk van, segít rajtuk. Mi hányszor zúgolódunk, hogy alkalmatlan időben és erőszakosan igénylik a segítségünket! Vegyünk példát, és kérjünk Szeretetet Jézustól a készséges szolgálathoz! S a harmadik: Jézus minden esetben Ura maradt a helyzetnek. Türelmes volt az emberekhez, de mindig pontosan tudta, mi az Atya Akarata, s Attól nem lehetett eltéríteni. Nem engedi, hogy tanítványai éhen hazaküldjék a sokaságot, nem kevesellte az öt kis kenyeret és a két halat, és nem hagyta, hogy a végén királlyá tegyék Őt, mivel jóltartotta az embereket. Őt nem kell királlyá tenni, mert már Király. Szelíden szolgál, de nem szolgál ki semmilyen emberi akaratot. Árad Belőle a Jóság és Segítség, de nem lehet Őt semmi módon irányítani. Hisszük - e, hogy a mi életünkben is Ura minden helyzetnek, és Bölcsessége és Szeretete szerint akar és tud segíteni?"
7
Torokildiko46 / Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Utolsó üzenet: írta torokildiko46 Dátum 2018 Március 18, 17:58:04 »
Mát. 18,20
Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
8
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Március 18, 08:12:45 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 18. Engedelmes szív

„Adj azért szolgádnak Engedelmes
Szívet, hogy tudja kormányozni
népedet..." (1Kir. 3. 9 )

Salamon fiatalon lett Izrael királya. Uralkodása elején Isten ezt mondta neki: Kérj valamit, megadom neked. Tanulságos, hogy nem a kérésével kezdi válaszát. Előbb Hálát ad Isten addigi nagy Tetteiért, azután utal arra, hogy Isten tette őt királlyá, nem ő akart az lenni. Majd alázatosan bevallja, hogy alkalmatlannak érzi magát erre a felelős posztra. Ezért azt kéri, hogy képes legyen mindig megérteni, mit akar Isten a néppel. Kormányozza őt mindig Isten, hogy ő is jól tudja kormányozni a népet. Az a jelző, ami a szív előtt van, ezt jelenti: halló, értő, értelmes, engedelmes. Isten uralja az ő szívét, vagyis egész benső világát, hogy ő Isten utasításait tudja továbbadni a népnek - ez a vágya Salamonnak. Odaül a maga vevőkészüléke elé, Isten hullámhosszára állítja azt, és feszülten figyeli, mit mond az adó, mert enélkül elvéti a feladatát, tanácstalan lesz, csak így tud „különbséget tenni a jó és a rossz között". A bűnesetben ennek épp a fordítottja történt: az ember függetlenné akart válni Istentől, és a saját akaratát igyekezett megvalósítani. Lassan el is veszítette ezt a lelki Hallását és azt a Bizalmat is, hogy Istentől mindig Jó Tanácsot kaphat, jobbat, mint amit saját szíve mond. Vágyunk - e mi erre: „hogy halljam és kövessem Szent Igazságodat"? Ismerjük - e ennyire józanul a magunk korlátait, mint Salamon? És számolunk-e Isten Korlátlan Lehetőségeivel? Bízunk - e az Ő Jóságában, hogy tud adni olyan képességet, olyan halló és engedelmes szívet, ami eligazít az élet útvesztőjében, és segít eligazítani másokat is, még családon belül is? Kérjünk Tőle ilyen szívet, és kérjünk Tőle ilyen vezetőket népünk számára!"
9
Árvai Emil / Re:Új verseim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2018 Március 17, 08:16:59 »
Aki szeretett engem
(Pál apostol után)

Megragadott Krisztus Jézus,
szeretete szorongat;
szenvedésén gondolkodva
lelkem ismét lángra kap.

Ő tett értem a legtöbbet;
szívem Golgotára néz.
Üldöztem, de foglyul ejtett:
átölelt az átszúrt kéz.

10
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Március 17, 07:58:52 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„03. 17 Hasznos Földrengések

„Higgy az Úr Jézusban, és Üdvözülsz
mind te, mind a te házad népe!"
(ApCsel. 16. 31 )

Pál és Szilász a filippi börtönben ülnek összevert háttal és kalodába zárt végtagokkal. Éjféltájban imádkoznak és énekkel dicsőítik Istent. Hirtelen nagy földrengés támad, az ajtók kinyílnak, a foglyok bilincsei lehullanak. A börtönőr ezt látva öngyilkos akar lenni, mert életével felel a foglyokért. Pál azonban megnyugtatja: mind itt vagyunk. Mire ő: „Mit tegyek, hogy Üdvözüljek?" „Higgy az Úr Jézusban, és Üdvözülsz ..." válaszolja Pál. Majd részletesebben is kifejti neki az Üdvösség Útját. Ez az ember hisz és megkeresztelkedik. Kimossa Pálék sebeit, megvendégeli őket, és „örvendezett, hogy egész háza népével együtt Hitt az Istenben". Nemcsak a börtön alapjai rendültek meg a földrengés nyomán, hanem ennek az embernek az életét is alapjaiban rengették meg ezek az események. Az ő szívének az ajtaja is kinyílt, és szeméről lehullott a hályog. Hitt az Igének, elfogadta Jézust élete Urának, és azonnal engedelmeskedni kezdett Neki: megmosdatta, bekötözte, megetette Pált és Szilászt. Mert aki hívővé lesz, annak a gondolkozása és egész Életvitele is megváltozik. Addig sebeket okozott, most sebeket kötöz. Olykor valamilyen lelki földrengés kell ahhoz, hogy egy embernek mindennél fontosabb legyen ez a kérdés: mit tegyek, hogy Üdvözüljek? De boldog az, aki nem a kardjához nyúl, hanem az Igéhez. Nem maga akarja megoldani a problémát, hanem Isten emberéhez fordul. Nem véget vet az életének, hanem elkezdi azt az Igazi Életet, Amit Jézus kínál nekünk."
Oldalak: [1] 2 3 ... 10