Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Ma - 07:36:57 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07.21 Van-e a pénznek szaga?

„De Valóban nagy Nyereség az Istenfélelem
Megelégedéssel..." (1Tim. 6. 6 )

A keresztény ember számára nagyon fontos a pénz eredete. Mert a pénznek igenis van szaga, és ha tisztátalan pénz kerül hozzánk, megbűzhödik tőle az egész életünk. Tiszta az, amit a munkájáért kap valaki, amit ha szükségbe kerül, testvérek szeretettel adnak (tudni kell elfogadni is), és néha Isten készít ajándékot, „akit az Úr Szeret, annak álmában is ad eleget" (Zsolt. 127. 2 ). Kié a pénzünk? A miénk - mondják a legtöbben. A tizede az Úré -vallják, akik hallottak erről valamit. Az egész az Úré - állítja a Biblia. „Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók." (Zsolt. 24,1) Isten gyermeke tudja, hogy mindenestől Isten tulajdona, akitől sáfárságra kapott sok mindent, a pénzét is, amivel felelősen lehet gazdálkodnia, s a végén majd el kell számolnia. Az Újszövetség nem írja elő a tized fizetését, de akik a jövedelmük tizedét félreteszik Isten céljaira, mások megsegítésére, jól teszik, Isten áldása van rajta. De tudnunk kell, hogy az egészet felelősen kell beosztanunk. Jézus nélkül könnyen a szerzésvágy uralkodik el rajtunk, Ővele az ajándékozás Öröme lesz a részünk. Mennyi az elég? „Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyi eledelt, amennyi szükséges..." (Péld. 30. 8 ) „...megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek." (Fil. 4. 11 ) Isten az egyik kezünket tele akarja rakni, de a másik maradjon szabad a szolgálatra! (Préd. 4. 5 - 6 ) Az Istent félő embernek a kevés is mindig elég, Isten nélkül a sok is mindig kevés. Nélküle a másokét is kívánom, Vele a magamét is megosztom. Aki Istenben gazdag, annak nem árt meg a szükség sem, a bőség sem."
2
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 09:40:42 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07.20 Mire való a pénzünk?

„Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely
után sóvárogva egyesek eltévelyedtek a Hittől, és sok
fájdalmat okoztak önmaguknak." (1Tim. 6. 10 )

Mi a pénz? A gazdasági életben általános értékmérőként és csereeszközként használt érme vagy bankjegy. Tehát a pénz eszköz. Amíg eszköz, addig kénytelen engedelmesen szolgálni nekünk. Mihelyt céllá válik, kénytelenek vagyunk engedelmesen szolgálni neki. Ezért írja Pál apostol: „Akik pedig meg akarnak gazdagodni..., sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik." Ha bálvánnyá válik, elszakít Istentől, mert „nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak" (Mát. 6. 24 ). A másik fontos Igazság: érme, tehát csak neki tulajdonított értéke van. S ha ezt többé nem ismerjük el, nem ér semmit önmagában, ki lehet dobni. Ezért is fontos azokra az értékekre is figyelnünk, amelyek önmagukban is megállnak, mégpedig minden időben. A Szeretetnek, Hűségnek, Áldozatnak, Igazságnak önmagában van Értéke. Nem beszélve az Istennel való Közösségről, ami magát az Életet jelenti a hívőnek. Erre mondta Jézus: „az ember életét nem a vagyon tartja meg, hanem ha Istenben gazdag;" (Luk. 12. 15, 21 ). Hol a pénz helye? Nem a szívünkbe zárva, nem a markunkban szorongatva, hanem a zsebünkben, hogy ha szükség van rá, elköltsük. így marad eszköz. Mondd meg, mire költöd el, s megmondom, ki vagy. A Biblia szerint nem a pénz rossz önmagában, hanem a pénz szerelme. A pénz lehet áldott eszköz Isten Kezében is. De akinek már az lesz a célja, hogy minél több legyen belőle, annak a fejére nő, s az ilyen ember nem tudja többé teljes szívéből szeretni Istent. Aki viszont teljes szívéből Őt szereti, és felebarátját is úgy, mint önmagát, az mindig tudni fogja, mit kell tennie a pénzével, akár kevés az, akár sok."
3
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2017 Július 19, 14:20:25 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07.19 Magába szállt

„Ekkor magába szállt és ezt mondta: Az én
apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben,
én pedig itt éhen halok!" (Luk. 15. 17 )

Valaki azt mondta, nyári pihenésének egyik eredménye az volt, hogy végre magába szállt, s ennek sok jó következménye lett. Jézus a tékozló fiú példázatában használta ezt a kifejezést. Mit kell ezen érteni? Mit jelentett ez a tékozló fiú esetében? Nagyon sok ember olyan értelemben magán kívül van, hogy a bajainak okát önmagán kívül keresi. Másokat vádol, önmagát mentegeti. A tékozló fiú is élte világát, amíg volt pénze, olyan harsogás volt körülötte, hogy nem hallott meg semmit. A disznók vályújáig kellett eljutnia, hogy végre befelé nézve megérkezzen önmagához, felismerje, hogy egyedül ő minden bajának az oka. Amikor magába szállt, eszébe jutott az apja, de nem önmagában találta meg, hanem haza kellett mennie hozzá. Senki sem önmagában találja meg Istent, lelke mélyebb rétegeiben, valamiféle meditáció során, hanem az önmagára lelt ember leborul a rajta kívül, tőle függetlenül létező Kegyelmes Isten Előtt, meghallja Hívását, és vall Neki: „vétkeztem az Ég ellen és Teellened". Amikor magába szállt, rádöbbent, hogy mi nyomorúságainak az oka. Addig csak azt látta, hogy nincs otthona, az éhhalál szélére került, megalázzák, és kilátástalan a jövője. Most ismerte fel, hogy mindennek az az oka, hogy nincs a Helyén. Ha Otthon lenne, mindez nem így lenne. Otthon a béres is jóllakik mindennap. Az embereknek sem Hitbeli problémáik vannak, hanem megélhetési, egészségügyi, társkapcsolati, önértékelési... Magunkba szállva látjuk meg, az a baj, hogy eljöttünk Otthonról, hogy gyakorlatilag Isten nélkül telnek a napjaink. S ha a Szentlélek elsegít oda, hogy leborulunk Isten Előtt, s kimondjuk: „vétkeztem, de szeretnék Veled Élni", akkor kezdődik Új szakasz az ember életében."
4
Ismerkedés és szabadidő / Re:Bemutatkozás
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2017 Július 19, 12:47:54 »
Kedves Kata!

Nincsenek véletlenek, örülök, hogy rátaláltál a fórumra! Hát, itt nem egyházi dogmákról van szó...
Váljon áldásodra minden elolvasott tanítás, beszélgetés! Érezd jól magad köztünk!  :2smitten:

Biztos tudod már a regisztrációd óta, hogy van "élő közösség" is, skype kapcsolatban.
 
(Írok én is verseket, ritkábban énekeket is. Több rokonom is él Kanadában, ők reformátusok.)
5
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Igét kaptam az Úrtól
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2017 Július 19, 12:39:27 »
„Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jön el az Isten országa, felelt nékik és mondta: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Sem azt nem mondják: Íme itt, vagy: Íme amott van; mert íme az Isten országa ti bennetek van. Mondta pedig a tanítványoknak: Eljön az idő, mikor kívántok látni egyet az ember Fiának napjai közül, és nem láttok.

És mondják majd néktek: Íme itt, vagy: Íme amott van; de ne menjetek el, és ne kövessétek: Mert miként a felvillanó villámlás az ég aljától az ég aljáig fénylik; úgy lesz az embernek Fia is az ő napján. De előbb sokat kell neki szenvednie és megvettetnie e nemzetségtől.

 És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek mind ama napig, amelyen Noé a bárkába bement, és eljött az özönvíz, és mindeneket elvesztett. Hasonlóképpen mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek; De amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett: Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik.”

Lukács 16:20-30.
6
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2017 Július 18, 08:59:27 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07.18 Pihenjetek meg!

„Jöjjetek Velem csak ti magatok egy lakatlan helyre,
és pihenjetek meg egy kissé." (Márk Ev. 6. 31 )

Sokan mostanában veszik ki nyári szabadságukat, és próbálnak valahol egy kicsit pihenni. Vannak, akik legszívesebben mindig szabadságon lennének, de vannak, akik nem mernek jó lelkiismerettel kikapcsolódni. Pedig Jézus azt tanítja, hogy a pihenés nem fényűzés, hanem a jó minőségű munka egyik feltétele. Persze nem munka helyett, hanem munka után helyes gyakorolni. Megállás nélkül nem lehet jól dolgozni, s itt olvassuk, hogy a tanítványoknak néha enni sem volt idejük. Hogyan pihenjen egy keresztény ember? A tanítványok Jézussal mentek el pihenni. Igazi felüdülést a Vele való Közösség ad. Munka közben is, de néha úgy, hogy csak Rá figyelünk. Olyan jellemző, hogy ki mit visz magával évi szabadságára vagy egy-egy szabadnapra. Van, aki fáradtabban jön haza, mint ahogy elment. Tervezzük meg a pihenést, s legyen fontos az Úrral való Közösség! Egy lakatlan helyre viszi Jézus az övéit. Nagy szükségünk van a csendre. Ez önmagában is gyógyít, de Jézus halk és szelíd Szavát is jobban értjük így. S csak a tanítványait hívta most. Nem kell ahhoz nagy társaság, hogy felüdüljön az ember, de a legközelebbiekkel fontos ápolni a Közösséget. (Ugyanakkor éppen a szabadságunk alatt több lehetőség van meglátogatni olyanokat, akik mindig egyedül, a puszta csendjében élnek.) Itt a tanítványok végre kibeszélhették magukat Jézusnak. Néha nagyon rövidre szabjuk a Vele töltött időt. Szánjunk most többet arra, hogy egészen megnyíljunk Előtte! S végül: egy kissé akarja megpihentetni őket. Mert az élet nem pihenésből áll, a pihenés célja az erőgyűjtés a szolgálatra. De a csendben sokszor jobban látja az ember, mi is valóban a feladata, melyek a jellemző hibái, kiaknázatlan lehetőségei, ki ő és ki az ő Ura. Ezért szükséges munka közben is elvonulni néha a csendbe. Ahogyan Jézus is tette."
7
Torokildiko46 / Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Utolsó üzenet: írta torokildiko46 Dátum 2017 Július 17, 11:18:15 »
Ján. 17,3
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.
8
Torokildiko46 / Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Utolsó üzenet: írta torokildiko46 Dátum 2017 Július 17, 11:16:33 »
2 Pét. 3,18
Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen
9
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2017 Július 17, 10:24:06 »
„Cseri Kálmán
A kegyelem harmatja"

„07.17 Életmentő ébresztés

 

„Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból,
és felragyog neked a Krisztus." (Ef 5. 14 )

Ez a mondat arra is figyelmeztet, hogy nem mindenki Él, aki mozog ezen a földön. A Biblia ezt állítja: „Akié a Fiú (Jézus), azé az Élet; akiben nincs meg Isten Fia, az Élet sincs meg abban." (1Ján. 5.12.) A szó teljes értelmében tehát csak az Él, akinek kapcsolata van Jézus Krisztussal. Erre az Igazi Életre támadhat fel mindenki a lelki halálból. Edisonról jegyezték fel, hogy egyszer a kishúgát várta az állomáson. Mielőtt azonban a vonat megérkezett volna, az a kőhíd, amin át kellett haladnia, leszakadt. Pánik tört ki a várakozók közt, mert a szerelvényt már nem lehetett erről értesíteni és megállítani. Akkor a kis Edisonnak az jutott eszébe, hogy egy gőzmozdony sípjával morzejeleket ad, s ha a húga azt még idejében meghallja, talán lehet segíteni. A kislány azonban aludt. Egy kanyarban mégis felébredt, észlelte a jelzést, s az utolsó pillanatokban a vészfékkel meg lehetett állítani a vonatot. Megmenekültek a haláltól. Isten nekünk is küld Életmentő Jelzéseket az Ő Igéjével, ébresztget lelki álmunkból. Itt is bolondoknak bélyegzik sokszor az ilyen Igehirdetőket, ahogyan a kislányt is annak nézték a vonaton, pedig egyedül ő értette és vette komolyan a jelzést. Aki felébred álmából, ráébred elveszett állapotára, és még idejében kiszáll a halálvonatból, megmenekül. Az Istentől elválasztó szakadékon is átér Jézus Krisztus Keresztje, s azon visszatalálhat minden hívő elveszített Otthonába. Ezen a világon nagy altatás folyik. A gonosz hol külső kábítással, hol lázas tevékenységgel igyekszik elvonni figyelmünket reménytelen állapotunkról. Legyünk hálásak Isten Ébresztő Igéjéért, és vegyük komolyan, amit Ő a mi megmenekülésünk érdekében Mond! Ő azt Akarja, hogy már itt a mienk legyen ez a Teljes, Örök Élet."
10
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2017 Július 16, 09:13:47 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„07.16 Kinek engedsz?

„Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek..." (Luk. 9. 55 )

Jézus és tanítványai úton voltak, s egy samáriai faluban rájuk esteledett. Ott azonban nem fogadták be őket a népeik közti régi ellentét miatt. Két tanítvány méregbe jött, s tüzet akartak kérni az égből a gonosz falura. Ekkor mondta nekik Jézus: „Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy Megmentse." Hogyan lehetséges, hogy a Jézushoz közelállók is képesek lennének így megtorolni személyes sérelmeiket? Úgy, hogy velünk született természetünk mindig megszólítható marad a gonosz számára. Jézus arra figyelmeztet itt, hogy kettős hatás alatt áll minden ember. Ha már kapta Isten Szent Lelkét, vezetheti őt a Lélek, ha még nem, a gonosz irányítása alatt van. De Isten gyermekeit is támadja az ördög, hátha hallgatnak rá. S amikor valaki fáradt, nem elég éber, csapdába eshet, mint itt Jakab és János. Meg lehet különböztetni a kétféle hatást: az ördög emberölő volt kezdettől (Ján. 8. 44 ), Jézus mindig életpárti. A régi természetnek mindig én vagyok fontos, a magam hiúsága, kényelme, haszna. Az Új Természetnek Isten Ügye és a másik ember Üdvössége a fontos. Akit Isten Lelke Vezet, az kész sérelmeket elszenvedni, akit a tisztátalan lélek, az mindig kész visszaütni. A Krisztusi ember Istenre bízza az Igazságtételt, a Krisztus nélkül élő maga intézi el. A keresztény ember programja ez: „hatalmasan megerősödjék bennetek a Belső Ember az Ő Lelke által; hogy a Krisztus lakjék szívetekben a Hit által, a Szeretetben meggyökerezve..." (Ef. 3. 16 - 17 ) Mindnyájan a bűn uralma alá születünk. Egyszer át kell adnunk a vezetést Isten Szent Lelkének. „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem." (Ján. 3. 30 ) De érvényes a figyelmeztetés is: „Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!" (1Kor. 10. 12 )"
Oldalak: [1] 2 3 ... 10