Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Ma - 07:53:03 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 18 Mindennapi kenyerünk

„ ...mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma..."
(Mát. 6. 11 )

A három Te - kérés után következik három mi - kérés. Ezek között az első ez. Gondolkozzunk el minden szaván! Kenyéren a Szentírás érti mindazt, ami testi jólétünket biztosítja. Az élelem, ruházat, lakás, munka, emberi kapcsolataink, siker, téli tüzelő - mind beletartozik ebbe (Luther ). Isten fontosnak tartja, hogy ezekkel mindenki rendelkezzen. Annak, hogy sokak hiányt szenvednek, önzésünk az oka. Ő a pusztában vándorló népéről is évtizedeken át Hűségesen gondoskodott. Minden nélkülözés oka a bűnös ember mohósága és élősködő természete. Az, hogy Tőle kérjük a mindennapi kenyeret, nem azt jelenti, hogy nem akarunk megdolgozni érte. De ahhoz is az Ő Gondviselő Szeretetére van szükség, hogy legyen munkánk, erőnk, és eredményes legyen a fáradozásunk. E kérés mögött Alázat van: rászorulok Isten Segítségére. Helyes önismeretre vall: nem tudom magam előteremteni, ami szükséges. Bizalom: Ő meg fogja adni. A mi kenyerünket kérjük. Legyen nekem fontos a más kenyere is, ne csak a magamé! És vegyem észre, hogy abból, amit Isten nálam tett le, nem kell-e egy részt továbbadnom! Ne legyek rest sáfárként tekinteni a Tőle kapott javaimra! Hadd legyek Gondviselő Szeretetének eszköze! Nagy Kiváltság Isten Háztartásában kézbesítőként szolgálni. Naponként kérjük a szükséges javakat. Ez nem azt jelenti, hogy nem szabad tervezni, tartalékolni, gyűjteni, de ez a kérés kizár a hívő életéből minden mohóságot, telhetetlenséget, kapzsiságot, követelőzést (Kálvin ). Aki így imádkozik, az bízik Istenben, hálás és elégedett ember. Neki a kevés is mindig elég, míg másoknak a sok is gyakran kevés. És az ilyen embernek nem árt meg a bővölködés sem (Fil. 4. 12 ). „De valóban nagy Nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel;" (1Tim. 6. 6 ) Jellemző ez rám?"
2
Árvai Emil / Re:Új verseim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum Ma - 07:46:44 »
PÁL MEGRAGADTATÁSA
(Filippi levél 3. rész)

Megragadott Krisztus Jézus,
megfogott, kezébe vett;
üldöztem, de foglyul ejtett
és magával ragadott,
Ő az Úr a földön-mennyben,
Ő az Úr már a szívemben:
rabja lettem és szabad,
kincsem vesztve gazdagabb.

(Á.E)
3
Árvai Emil / Re:Vers
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum Ma - 07:40:16 »
Régi verseimből:

SZÓSZÖVŐ VERSEK
(megadott szavakkal kellett verset írni)

álmos-fáradt-éhes-mégis-szép-lesz-vidám-szeretet
HAZAFELÉ
Álmosan, fáradtan,
éhesen érkezem bár,
mégis az est
szép lesz és vidám:
szeretet vár.

apró-gyermek-kedv-szívemben-szerettem-egyedül-égett-más
A REMETE ÉS A GYERMEK
Ó, apró gyermek,
kedv támadt szívemben, látod!
Szerettem én egyedül, csendben,
de égett egy furcsa vágy bennem
másképp is szeretni a világot...

csend van-angyalok-kulcsra zárva-gyertya-kísértés-alszik
TEMPLOM
Csend van, és angyalok;
pislog a gyertya lángja;
kísértés alszik a küszöbön,
szája
a Jelenlét-től kulcsra zárva.

babér-harcolni-háborút-szelíd-járok-vershez-enyém-szó
ÜLJ LE A VERSHEZ
Babért aratva
háborút harcolni
kellene inkább?
Szelíd nyomokba
lépve (de halkan)
járok-e jobban?
Ülj le a vershez:
nézd, enyém ez asztal,
rajta a szó.

(Á.E.)

4
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 10:05:24 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 17 Isten Akarata

„...legyen meg a Te Akaratod,
amint a Mennyben, úgy a földön is..."
(Mát. 6. 10 )

Ez a kérés egyenesen következik az előzőből: Isten Királyi Uralma ott valósul meg, ahol az Ő Akaratát cselekszik. Ennek viszont mi vagyunk a legfőbb akadályai, mert a bűnbe esett ember szakadatlanul szembeszegül Isten Akaratával. Vagy nyíltan, mert a maga ura akar lenni, vagy vallásos módon: megpróbálja rávenni Istent, hogy segítse megvalósulni az ember akaratát, vagy kénytelen-kelletlen beletörődik Isten Akaratába. Aki azonban így kezdi az imádságát: Atyám, és őszintén kérte, hogy valósuljon meg életében Isten Királyi Uralma, az kész minden kérése után odatenni Jézus kiegészítését: „mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan Én akarom, hanem amint Te." (Mát. 26. 39 ) Az ilyen embernek Dávid kérése lesz a szíve vágya: „Taníts Akaratod teljesítésére, mert Te vagy Istenem!" (Zsolt. 143. 10 ) Aki ezt őszintén kéri, az már nem a maga istene akar lenni, hanem azzal szenteli meg Isten Nevét, hogy feltétel nélkül bízik Benne, s látatlanban Igent mond az Ő Akaratára. Bizonyos abban, hogy Isten Akarata mindig Jobb, mint a mienk, mert egyedül Ő tudja, mi Jó valóban nekünk. Itt a bűnös ember maga ellen imádkozik. Ebbe a magunk hiúságának, büszkeségének, önzésének, akaratosságának bele kell halnia. De baj az? Hát nem ezek miatt tör ki minden veszekedés és békétlenség? Aki szívből kéri: legyen meg a Te Akaratod, az a Mennyet kéri le a földre, amit mi oly gyakran pokollá teszünk az akaratok állandó ütközése miatt. Jézus egyszer ezt mondta: „aki cselekszi az Én Mennyei Atyám Akaratát, az az Én fivérem, nővérem és az Én anyám." (Mát. 12. 50 ) Jézus testvére leszel, ha Isten Akaratát cselekszed. Lehet ennél nagyobb kiváltság? Kérdezd Őt, miben mi az Ő Akarata, és kezdj el még ma valami konkrét dologban Engedelmeskedni Neki!"
5
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Január 16, 13:23:55 »
„Trausch Liza:
Beszéded Megelevenít!"
„Áhítatok minden napra."

„január 16

JÓ VÁRNI

„Azért vár az Úr, hogy Könyörüljön rajtatok, és azért
Felséges, hogy Megkegyelmezzen néktek, mert az
Ítélet Istene az Úr; Boldogok mindazok, akik Őt szolgálják"
(Ézs. 30. 18 )

Megtanultál - e már az Úr Szavára, Parancsára várni? Isten a kényszerű várakozási idők alatt hihetetlen dolgokat tud elvégezni egy ember életében. Igénk arról beszél, hogy az Úr tud várni. Amikor mi várunk, akkor is Ő vár. Azért vár, hogy könyörülhessen, hogy Munkáját elvégezhesse bennünk, és megajándékozzon, amivel Ő Akar. Azzal az Élettel, Szabadítással, Örömmel, amit mindannyian várunk. Futunk a boldogság után, és csalódunk, mert nem az lett, amit vártunk. Kérdezem: mit és kit vársz? Várjad az Urat! Benne Mindent megtalálsz, amit eddig hiába kerestél. A tékozló fiú is várta, hogy jobbra forduljon a sorsa. Közben az atya mozdulatlanul őt várta haza. Mert Isten az, Aki várja az embert, Aki mindent ráfizetett a várakozásra. A Golgotán felállíttatta a Keresztet, és engedte, hogy legdrágább Kincsét arra feszítsék. Isten és az Ő Fia a bűnnek minden következményét elviselte ebben a várakozási időben. Olyan szomorúan kérdezi Isten az Igében: Mit meg nem tettem, mit kellett volna még tennem ? Állj ma szembe a Kereszttel! Ne várakoztasd Őt tovább, hogy Hazamehess, hogy átölelhessen, hogy Örökre gyermekévé lehess! A Kegyelem ajtaja nyitva van számodra. Jézus kimondta a Kereszten: „Elvégeztetett!" Kinyílt az ajtó, jöjj, amint vagy. Hadd mondjam az Igével együtt: „Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtad. Mert az Ítélet Istene az Úr." Az Ítélet végbement a Kereszten - „Boldogok mindazok, akik Őt szolgálják". (Ézs. 30. 18 )"
6
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Január 16, 12:53:10 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 16 Az Uralom végső megvalósulása

„...jöjjön el a Te Országod..." (Mát 6. 10 )

Amikor ezt kérjük: jöjjön el a Te Országod, akkor a történelem végére is gondolunk, amikor majd tökéletesen megvalósul Isten Királyi Uralma. Jézus felemeli az imádkozó hívő tekintetét, és megengedi, hogy ennek a világkorszaknak a végéig lássunk. Most temérdek könny és vér folyik ezen a földön. Olykor úgy tűnik, teljesen a hazugság, az erőszak, az önzés, a kényelem, a gonoszság vette át az uralmat. Mintha Isten visszavonult volna. Ez lett az Ellene való lázadásunk következménye. Nem tudjuk abbahagyni egymás öldöklését, nem tudjuk megszüntetni az éhezést és a betegségeket, tönkretesszük magunkat, egymást s a földet, amit Isten Paradicsomnak teremtett. Így tudunk mi Isten nélkül uralkodni. A hívő ember azonban eközben is tudja: a világ Ura annak Teremtője maradt. Ő viszi Célja felé ezt a gőgjében megszédült emberiséget, és egyszer véget vet majd minden gonoszságnak, és Tökéletes Mértékben megvalósul az Ő Szeretetének Uralma. Akkor kiderül majd, hogy az Igazság nagyobb Hatalom, mint a hazugság. A Szeretet nagyobb Erő, mint a gyűlölet. S aki már itt Isten Királyi Uralma alatt élt, az meglátja majd Őt, és részt kap Országának Dicsőségében is. „Aki győz, annak megadom, hogy Velem Együtt üljön az Én Trónusomon; mint ahogy Én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az Ő Trónusán." (Jel. 3. 21 ) Azért vár még Isten ezzel, hogy minél többen higgyenek Benne, belépjenek az Ő Országába, s megmeneküljenek az Ítélettől. Mert ez a kérés: valósuljon meg Királyi Uralmad, azt is jelenti: teljesedjék be a Te Igazságos Ítéleted! Ez a kérés tehát kiemel minket magunk körül forgó, szűk körű imádságainkból, és megtanít kozmikus távlatokban gondolkozni, az Örökkévalóság szemszögéből látni és értékelni mindennapi életünket."
7
Vitás témák / Re:Izrael
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2018 Január 15, 14:46:47 »
Toda/Av Harachaman-Thank-you, Merciful Father-Uziya Tzadok-Hebrew+English-תודה/אב הרחמן-עוזיה צדוק

https://www.youtube.com/watch?v=Q1-eC1Lulj8&feature=share
8
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Január 15, 12:05:33 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 15 Isten Országának terjedése

„...jöjjön el a Te Országod..." (Mát. 6. 10 )

Isten Országának eljövetele a személyes életünkben akkor kezdődik, amikor egészen gyakorlati módon Isten Akarata szerint kezdünk el élni. Az ilyen ember azért is olvassa naponta a Bibliát, hogy egyre jobban megismerje: mi Isten Akarata életünk különböző kérdéseit illetően. S ha ez az ismeret cselekedetté válik, akkor ott megvalósult Isten Királyi Uralma. Aki azonban a Szentlélek Vezetésével Isten Akarata szerint akar Élni, azonnal elkezd munkálkodni azon, hogy általa is terjedjen Isten Országa, mások életében is megvalósuljon Isten Királyi Uralma. Mihelyt tapasztalja ennek Áldásait, felelősség ébred benne mások iránt. Már tudja, mi a különbség a bűn rabsága és az Isten gyermekeinek Szabadsága között, ezért szeretné, ha minél többen eljutnának erre a Szabadságra. Ez az imakérés az ilyen ember ajkán egyben a misszió eszköze is. Ugyanakkor készség is arra: Uram, használj engem, hogy általam is terjedjen Országod! A lélekmentés felelősségét is táplálja tehát ez a kérés: jöjjön el a Te Országod! Éppen ezért könyörögjünk buzgón még nem hívő rokonainkért, ismerőseinkért, könyörögjünk a miénknél sokkal nehezebb körülmények között szolgáló misszionáriusokért, s azokért, akik az ő szavukra hisznek majd Jézusban! Legyünk készek mi is beszélni másoknak Isten Királyi Uralmáról, s szavaink mögött álljon ott hitelesítő Pecsétként Megszentelt, Isten Igéjéhez igazodó, Neki engedelmes Életünk! Így nemcsak bennünk, hanem általunk is egyre jobban megvalósul Isten Királyi Uralma. Szívügyem - e a misszió, emberek megmenekülése, Új Életre jutása? Megteszek - e ezért mindent, amit csak tehetek?"
9
Somer ajin / Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Utolsó üzenet: írta Elisabeth Dátum 2018 Január 14, 15:32:21 »
Kedves Shomer Ayin!

Már Péter apostol figyelmeztet komolyan, mivel látta, hogy mi fog következni.

És a mi Urunknak hosszútűrését idvességnek tartsátok; a miképen a mi szeretett atyánkfia Pál is írt néktek a néki adott bölcsesség szerint. 16. Szinte minden levelében is, a mikor ezekről beszél azokban; a melyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, a miket a tudatlanok és állhatatlanok elcsűrnek-csavarnak, mint egyéb írásokat is, a magok vesztére. 17. Ti azért szeretteim előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygéseitől elragadtatva, a saját erősségetekből ki ne essetek; 18. Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.
2Pt 3,15-18

Jézus is beszél arról, hogy a megtévesztés egyre erősödni fog, mielőtt dicsőségben megjelenik. És mit támadott már az Éden kertben az ősi kígyó? Isten kijelentését. Már ott azzal a taktiával csalta meg az emberpárt, hogy kiforgatta Isten kijelentését. Jézust is Isten Ígéjével próbálta uralma alá vonni – sikertelenül. Ma is ugyanaz a metódusa.

Sokan állítják, hogy a Törvényt lehetetlen betölteni. Vajon Isten tényleg azzal bosszantaná az övéit, hogy egy betölthetetlen Törvényt adjon népének? Akkor Jézus miként tudta betölteni, ha az betölthetetlen? Nem, nem a Törvényben van a gond, hanem az ember bűnös természetében. Ha valaki e bűnös természetével akarja a Törvényt mint jogszbályrendszert követni, anélkül, hogy élő kapcsolata lenne Istennel, bukásra van ítélve! Már a Törvényadás előtt azokat nevezi az Íge feddhetetleneknek, akiknek élő kapcsolatuk volt az Örökkévalóval és engedelmesek voltak.

Másik, ahogy írtad, azt állítják, hogy a Mózes Törvénye a zsidóknak adatott, de az Újszövetség a keresztényeké. Csupán egy kis logikus gondolkozás kell ahhoz, hogy Jézus ugyanúgy a zsidókhoz beszélt (igen kevés kivétellel), Izraelben áldoztatott fel, ott is támadott fel és az Olajfák hegyéről ment fel a Mennybe. Ide is fog visszatérni, mint Zakariás ez kijelentette Isten Lelke által.

Hogy mennyire Izraelnek szólt, onnan is látszik, hogy az első mondat, amit idéz Jézus a Tórából így hangzik:

Mk 12,29    
Jézus pedig felele néki: Minden parancsolatok között az első: Halljad Izráel: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr.

Sh’ma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai echad!Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat.

Ma is az israeliták legfontosabb imádsága Jézus szavai, amit Mózes könyvéből, a Tórából idéz.

Mózesen át Isten kijelentette népének a Törvényben akaratát, és Jézus pedig igazán hirdette Isten Szavát, a Törvényt népének! Még a Szentlélek is Jeruzsálemben töltetett ki, a Shavuot ünnepén, amikor is az izraelitáknak ez ünnepen Jeruzsálemben kellett lenniük.

Mózes és Jézus...

Mózes mint tudjuk vállalta a Krisztus gyalázatát...

Mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig-óráig való gyönyörűségét, 26. mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett.

Zsid 11,25-26

Ha egy picit a héber kifejezést bevonjuk, azt is láthatjuk, hogy Mózes várt Jeshuára.

Talán a legrövidebb ima a Szentírásban:

Szabadításodra várok, URam!
1Móz 49,18

Szószerint így áll a Tórában:

Jeshuádra várok, Uram!

Nem véletlen mondja Jézus:

Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem: mert énrólam írt ő.

Jn. 5:46.    

Namármost, ha valaki nem hisz Mózesnek, akkor miként hisz Jézusnak?

Mózes Jézusról beszélt a Tórában, ezt Jézus mondja!

A Jelenések könyvében a legszebb éneklésről olvasunk. Nem más ez ének komponistája, mint Mózes és Jézus! Nem Luther, nem Kálvin, nem egy pápa, vagy akár egy sztár Igehirdető, hanem Mózes és Jézus!

És láttam valami üvegtengerfélét, amely tűzzel volt vegyítve, és láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, annak képmását és nevének számát, amint az üvegtengernél álltak az Isten hárfáival, 3. és énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a Bárány énekét: "Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya: 4. ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent: mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid".
Jel 15,2-4

10
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 Január 14, 10:15:21 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„01. 14 Isten Királyi Uralma

„ ...jöjjön el a Te Országod..." (Mát. 6. 10 )

Az Újszövetség eredeti görög nyelvén az Ország szó azt jelenti: Királyi Uralom. Jézus tehát ebben a mondatban azt kéri: valósuljon meg Isten Királyi Uralma ezen a földön úgy, ahogyan a Mennyben - vagyis Teljesen, Igazán. Hol valósul meg itt Isten Királyi Uralma? Ott, ahol az emberek Őt Úrnak vallják, Királyként tisztelik, és Neki önként engedelmeskednek. Amikor az ember fellázadt Isten ellen (bűneset ), éppen Isten Uralma alól vonta ki magát. Elhitte azt a hazugságot, hogy a maga ura lehet, és függetlenítette magát Istentől. Hamar kiderült azonban, hogy nem tudunk uralkodni sem a nyelvünkön, sem az indulatainkon, sem a fantáziánkon, ellenben kényszerpályára kerültünk: folyamatosan Isten Akaratának az ellenkezőjét tesszük, s ezzel sokat ártunk önmagunknak. S ha ezt felismerjük is, képtelenek vagyunk Isten Akaratát teljesíteni. Jézus Krisztus azért jött, hogy újra készekké és képesekké tegyen minket Isten Királyi Uralma szerint élni. „Nem mindenki megy be a Mennyek Országába, aki ezt mondja Nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az Én Mennyei Atyám Akaratát." (Mát. 7. 21 ) Isten Országa tehát annak az életében jön el, aki Jézus Krisztust vallja élete Urának, és így képessé lesz Isten Akaratát teljesíteni. Amikor Zákeus Isten Igéjéhez igazította cselekedeteit, Jézus ezt mondta neki: „ma lett Üdvössége ennek a háznak." Amikor Pál apostol először kérdezte: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?, akkor lépett be az Isten Országába. Ez viszont mindig a mi királyi uralmunk végét jelenti. Többé nem én, Istentől függetlenül döntöm el, mi jó és mi rossz, mit tegyek és mit ne, hanem Isten. Új Országba kerültem, ahol Új Törvények érvényesek, de ahol ennek a Védelmét is élvezem. Benne vagyok - e már ebben az Országban? Hol kellene Isten Akaratához igazítanom az életemet? Tegyem meg még ma!"
Oldalak: [1] 2 3 ... 10