Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Törvény
« Utolsó üzenet: írta lucius Dátum Ma - 16:13:44 »
Kedves Valter!

Leveled nagy örömet okozott nekem, sokat tanultam is belőle. Bátorítalak, hogy ha Isten késztet, máskor is írj, mert nagy ajándékod van,
és nagyon éles meglátásaid.
"Nem rejtethetik el a hegyen épített város, gyertyát sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék."

Úgy tűnik, Isten éppen most akar foglalkozni ezzel a témával.
Most hallgattam meg 3 tanítást, ami a levélváltásunktól függetlenül készült a napokban, ajánlom mindenkinek, aki látni akar
minden véleményt ebben a kérdésben:

Elérhető youtube videó formátumban, de letölthető MP3 formátumban is.
Mindkét elérhetőséget megadom:

Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=nBqfaa7EUVc

https://www.youtube.com/watch?v=jVkFl5rsBmI

MP3

http://filadelfia.hu/mp3/igeszolgalat2017/20171014-Budapest-Hogyan-olvassuk-a-Bibli%C3%A1t-I.mp3

http://filadelfia.hu/mp3/igeszolgalat2017/20171028-Budapest-Hogyan-olvassuk-a-Bibli%C3%A1t-II.mp3

http://filadelfia.hu/mp3/igeszolgalat2017/20171111-Budapest-Hogyan-olvassuk-a-Bibli%C3%A1t-III.mp32
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Ma - 08:34:42 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 20 Biztos Védelem alatt

„Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott...
Boldog Örömben lesz részük..." (Ézs. 35. 10 )

Még három képet használ itt a Szentírás Isten Szabadító Munkájának szemléltetésére: „Jól megépített Útja lesz" a fogságból hazatérő népnek. Homokban gyalogolni nagyon fárasztó. Célt tévesztve, bizonytalanban haladni nagyon nyomasztó. Isten azt ígéri, Gondja lesz erre is: Utat készít a Benne Bízóknak, és segíti őket Célirányosan haladni. Látni fogják mindig Életük Értelmét, s Isten vezeti őket Célba. „Nem lesz ott oroszlán, nem megy rá ragadozó vad..." Isten népe Biztonságban tudhatja magát hatalmas Urának Védelmében. Olyan sokféle félelem nyomorítja az életünket! S „az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el" (1Pét. 5. 8 ). Néha pedig bennünk mozdulnak meg vadállati indulatok vagy félelmek. Isten minden külső és belső ellenségtől megvédi népét. Sokszor csak visszatekintve látjuk, mitől őrzött meg, hogyan hordozott és vezetett. Végül ezt ígéri: „Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott, Ujjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket Örökre..., a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik." (10. v. ) Lesz Beteljesedés Isten népének az Életében. Isten Valóra váltja minden Ígéretét, nemcsak átsegít sok nehézségen, hanem bevisz Örök Országába, ahol vége lesz minden szenvedésnek, nélkülözésnek, küzdelemnek, s az Ő Dicsőségében részesíti gyermekeit. Jó erre gondolnunk már most, amikor még gyakran sóhajtozunk, és úgy érezzük, semmi okunk örülni. Aki azonban „az Úrban van", az már most is kap előleget ebből az Örök Örömből, és minden nyomorúságunk ellenére is csordultig lehetünk Örömmel (2Kor. 7. 4 )."
3
Dicsőítsük Istent! / Re:Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum Ma - 07:29:56 »
MIATYÁNK

Bánattal tán térdelek le,
boldogságban állok fel,
találkoznom oly jó Vele;
ha nem is szól, - átölel.

Langy lelkem itt újra lobban,
míg Ő tisztit legbelül;
látván, hogy tud mindent jobban,
szív gyógyul, szó csendesül.

(Á.E.)

-------------------------------------------------

FOGD KEZEM MÉG

Kertész ha jő, vizsgál újra,
meddő fám csak útba' van?

Csodáidnak csodálója
hadd lehessek még, Uram!

Fölparázslik hűlt reményem,
terved úgyis végbemegy.

Nyújtsd kezed hűn, tarts erősen,
el ne essék gyermeked!

Á.E.   
4
Árvai Emil / Re:Gondolatok
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum Ma - 07:05:25 »
KÜLÖNBSÉG
Minden ember kell Istennek;
de nem minden embernek kell Isten.
5
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Törvény
« Utolsó üzenet: írta Valter Dátum Tegnap - 21:03:31 »
Talán én rám gondolt Shomer ayin, valamikor néhány évvel ezelőt itt hozzászóltam s tényleg kezdő hívőként aki nem sokat tudott még a törvény ről.
Viszont azóta eltelt néhány év s az Úr elvezetett néhány alapvető igazságra. Íggy lett az, hogy be is meritkeztem egy Baptista gyülekezetben.

Annak idején ha jól emlékszem más írásából idéztem, s azt is meg fogadtam, hogy nem fogok fórumon hozzászólni, viszont olvasni szoktam, de hozzászolni azóta sem. De most mégis, hozzászolok  és most saját gondolataimat írom le, azt amire az Úr vezetett el,
Én egy részben meg értem zsidó testvéreimet akik ragaszkodni akarnak a zsidó hagyományhoz. ünnepekhez, törvényekhez., és ez nem is gond, megvan rá a szabadságuk,  a gond ott kezdődik amikor ezt ráakarják erőltetni másokra is, pl. a nem zsidókra.

Még a tanítványok sem tanították, sem nem kérték a nemzetbelieket a törvényvény megtartására.
Éppen ez volt a gond és ez okozott sok zsidónak megbotránkozást és felháborodást:

ApCsel 6:12 -14
Ezzel fellázították a népet, a véneket és az írástudókat, rárohanva elfogták őt, és a nagytanács elé hurcolták.
Hamis tanúkat is állítottak, akik ezt mondták: "Ez az ember állandóan e szent hely és a törvény ellen beszél.
Hallottuk is, amikor azt mondta, hogy az a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk."

ApCsel 21:21-25
Rólad pedig azt hallottuk, hogy Mózestől való elszakadásra tanítod a pogányok között levő zsidókat, és azt mondod, hogy ne metéljék körül fiaikat, és hogy ne a zsidó szokás szerint éljenek.
Mi tehát a helyzet? Mindenképpen híre megy annak, hogy megjöttél.
Tedd hát azt, amit mondunk neked. Van nálunk négy férfi, akik fogadalmat tettek.
Vedd magad mellé őket, végezd el velük együtt a tisztulási szertartást, vállald a költségeiket, hogy megnyírhassák a fejüket. Így megtudja mindenki, hogy semmi sem igaz abból, amit hallott, hanem magad is megtartod a törvényt, és aszerint élsz.
A pogányokból lett hívőkkel pedig már közöltük azt a határozatunkat, hogy tartózkodjanak a bálványoknak áldozott hústól és a vértől, a megfulladt állattól, és a paráznaságtól."

Vajon miért vádolták Istvánt  vagy Pált,  hogy  Mózes , a törvény, az ünnepek és a templom  ellen prádokálnak? Vajon nem azért mert ők is azt tanították, hogy vége az Ósz. Rendtartásnak, és Krisztusban van üdvösség?
A mi Urunk Jézus Krisztus által új papság, és új törvény lépet életbe, mégpedig  Krisztus törvénye:

Zsid 7:12
Amikor megváltozik a papság, szükségképpen megváltozik a törvény is.
Zsid 7:18
Ugyanis egy korábbi parancsolat eltöröltetik, mivel erőtlen és használhatatlan,

Tehát a régi eltöröltetik, hogyis nevezitek? Torah.

1Kor 9:19-24
Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek.
A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat; a törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralma alatt levő - pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt -, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket.
A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem - pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek -, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket.

Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket: mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket.


Itt pedig azt látjuk, hogy Pál külömbséget tesz a Törvény uralma alatt lévők közt, és azok közt akik nincsenek.
Külömbséget tesz  “A Törvény”  és Krisztus törvénye közt.  Zavart az okozza sokaknál, hogy sok törvény ami Krisztus törvénye, megegyezik  sok helyen a régivel, vagy hasonlít rá, vagy éppen túl lép rajta, de mégis más.
A Galata level és a Zsidókhoz írt level éppen azon okból íródott, mert megtévesztő lelkek jöttek már akkor, a kezdetkor, akik nem csak a zsidókat hanem a pogányokat is vissza akarták téríteni, vissza akarták vezetni a régi rendtartáshoz. Éppen ez miat volt az, hogy végül az Isteni gondviselés pontott tett az I re mikor 70-ben leromboltatott a Templom s ezzel nyílvánvalóvá let, hogy vége az Ó nak, egy új jött létre, templom, áldozatok, és ünnepek nélkül.  Mert Krisztus, Isten, bennünk vet lakozást a Szentlelke által. Isten nem lakik kézel csinált templomban, hanem az Övéiben, az egyházban.

Még csak annyit az Efézusi levélel kapcsolatban, hogy nagyon érdekes megfigyelni, hogy a kettőt egy új emberré teremti. Isten egy újjat hoz létre, s nem a régivel egyesíti a távolvalókat, a nemzeteket.  Még csak megsem újjítja a régit, hanem egy teljesen újjat alkot. Miért?
Mert  az elsődleges  probléma nem az emberek és nemzetek közti távolság volt, hanem az Istentől való távolság, mert mind zsidók, mind a nemzetek távol voltak Istentől, mind a kettőnek szüksége volt Krisztusra, a megváltásra.
Tehát Isten az embert nem zsidóvá teszi, hanem Isten gyermekévé, ahogy a zsidót is. A nemzeti hovatartozás megszünik, nincs, zsidó, görög, vagy egyébb, hanem egy  új, egy új nép, Isten népe. Új papság, új törvény, új (egyetlen) ünnep és új (egyetlen) megemlékezés.

Kol 3:11
A hol nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.
Gal 3:28
Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.

Ez egy olyan titok volt ami el volt rejtve, a zsodók előt, s csak Krisztus halála után lett ez nyilvánvaló, mert Krisztus Lelke az apostoloknak jelentette ezt ki. Olyan titok volt ez amit még a tanítványok sem tudtak volna meg emészteni, ezért mondta a mi Urunk Jézus Krisztus a tanítványoknak, hogy :

Jn 16:1214
Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok.
De mikor eljő amaz, az igazságnak Szelleme, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.
Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.

Erről a titokról beszél Pál az Efézusi levélben.
Péter nem is tudta elhordozni, hiszen az Úr kellett rávezesse, hogy ne tekintse tisztátalannak azt, hogy belépjen egy Római (egy pogány, egy tisztátalan ellenség) házába. Meg kellet tanulja, hogy azok is részesülnek az üdvösségből sőt a Szentlélekből. Seholsem olvassuk, hogy Kornéliusz, zsidóvá vált, vagy kellet volna válnia.
Később meg kellet tanulja Péter azt, hogy ne tekintse magát külömbnek azért mert zsidó, hanem a pogányokból lett hívők is ugyan olyan szeretettek, tiszták és szentek mint ők, s szükség is volt arra hogy ezt Pál által tegye helyre az Úr.
Nem érdekes, hogy azok ott úgy mint pogány keresztyének voltak jelen, s senki sem követelte tőlük, hogy zsidóvá legyenek, s nem is kellet azokká lenniük, hanem inkább Péter lett megintve.
A maga rendje szerint, még Pál is meg kellett tanulja, hogy semilyen körülmények közt ne tegyen eleget a zsidó követeléseknek, hisz engedetlensége következménye ként kerűlt veszélybe az élete, amikor bele keveredet éppen a törvény által meghatározott szertartás megtételébe, amit nem kellet volna megtegyen de mégis a zsidó nyomás hatására meg akart tenni.

Péter, Pál s később még Jakabb sem kívánta meg azt, hogy a nemzetbeliek a törvényt magukra vegyék, s majd zsidókká váljanak.  Sőt az is érdekes, hhogy a Krisztus követők, egy új nevet kaptak: „Keresztyének” S ezt a zsidóvá válást sehol sem tanítja a Szentírrás. Viszont azt tanítja, hogy hinni kel az Úr Jézus Krisztusban, hogy meg kell térni és újjá kell születni. Tanítja azt, hogy az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által örök életünk van, üdvösségünk van és ez kegyelemből van, s tanítja azt,  hogy ez a kegyelem által szerzet élet, ez egy új, Isten iránti engedelmes életett eredményez a hívő ember életében.
6
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 08:29:05 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 19 Isten Munkája az életünkben

„Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön."
(Ézs. 35. 7)

Ézsaiás próféta is képekkel szemlélteti azt, hogy milyenné vált az ember élete Isten nélkül, és milyen lesz Isten Szabadítása után. Isten nélkül olyan az élet, mint a puszta: kietlen, terméketlen, szikkadt. Érzelmileg is nagyon sivárrá válik sok kapcsolat. Az Öröm, a Kedvesség, Szívesség hiányzik a szívekből. Amikor Isten Igéjének az Esője megöntöz egy kiszáradt emberi lelket, olyan lesz, mint amikor kivirágzik a sivatag. És tartósan olyan is marad, Jézusi Tulajdonságok jelennek meg benne (1 - 2. v. ). Isten nélkül nagyon erőtlenné válik sokszor az ember. Csüng a keze, rogyadozik a térde, remeg a szíve - írja itt a Biblia. Amikor Isten megszabadítja, elszáll a félelme, látja a Célját, bátran halad előre az Útján, s még mások terhét is képes hordozni, nemcsak a magáét (3 - 4. v. ). Isten nélkül sokféle betegség nyomorít meg bennünket, lelkileg is. Nem látunk Tisztán, nem halljuk Isten Szavát, még egymást sem, nem tudunk egyenesen beszélni, megkeményedett a szívünk... Isten Szabadító munkája nyomán a vakok látnak, a süketek hallanak, ujjong a néma nyelve (5 - 6. v. ). Isten nélkül a szomjhalál fenyeget a pusztában. De az Ő Csodája által „víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek ott" (6 - 7. v. ). Ez különösen fontos Ígéret volt, mert sokan attól való félelmükben nem indultak haza a fogságból, hogy elhullanak az úton víz nélkül. Hisznek-e az emberek Isten Ígéretének, hogy átsegíti őket a víz nélkül való helyeken, vagy pedig hitetlenül ott maradnak a fogságban? Akik Hittek, Hazamentek, akik nem, a fogságban maradtak. Mi jellemzi pillanatnyilag az életünket? Hol van szükség Isten Szabadítására?"

Ézs. 35 - ik része. Isten népe visszatér hazájába:

„Örülni fog a puszta és a szomjú föld, Vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és Vigad, vígan Örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják az Úr Dicsőségét, Istenünk Méltóságát. Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket! Mondjátok a remegő szívűeknek: Legyetek Erősek, ne féljetek! Íme, jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, Megszabadít benneteket! Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökellni fog a sánta, mint a szarvas, és ujjong a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában. Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön. Ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka terem. Jól megépített Útja lesz, Amelyet Szent Útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az Úr népe járhat rajta, bolondok nem tévednek rá. Nem lesz ott oroszlán, nem megy rá ragadozó vad, ilyen nem lesz található, hanem a Megváltottak járnak rajta. Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott, ujjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket Örökre, Boldog Örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik."
7
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Törvény
« Utolsó üzenet: írta lucius Dátum 2017 November 18, 21:07:36 »
Kedves Testvérem!
Szívesen válaszolok, ha őszintén érdekel.
Ígérem éthető, egyértelmű választ fogok adni.

Egyetlen feltételem van: Arra kérlek, előbb te magad válaszold meg nekem ezeket a kérdéseket, hasonló módon.

Még egyet megígérek, a válaszodat nem fogom bírálni. Ezután megadom az én válaszomat, ahogyan megígértem.

lucius
8
Somer ajin / Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum 2017 November 18, 20:57:56 »
Apostolok Cselekedetei 2. rész

  1. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.
  2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala.
  3. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.
  4. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.
  5. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak.
  6. Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.
  7. Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, a kik szólnak?
  8. Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, a melyben születtünk?
  9. Párthusok és médek és elámiták, és kik lakozunk Mesopotámiában, Júdeában és Kappadócziában, Pontusban és Ázsiában,
  10. Frigiában és Pamfiliában, Égyiptomban és Libiának tartományiban, mely Cziréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok,
  11. Krétaiak és arabok, halljuk a mint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait.
  12. Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajjon mi akar ez lennie?
  13. Mások pedig csúfolódva mondának: Édes bortól részegedtek meg.

Áldott Testvérek, az Apcsel ezen története, egy valóságos csodát ír le, mely-prófécia beteljesedésének a kezdete is. Ezt általánosan elismeri minden hívő-csak nem biztos hogy értik azt-amiról beszélnek, nevezetesen: Mi ez a csoda...
"6. Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni."
A megértéshez-elengedhetetlenül fontos tisztázni-hogy kik között, és hol történt ez a "csoda"? Nos tehát, Savuot ünnepén történt ez, és azok előtt történt, kik-ugyan Istenfélők voltak-ámde nem izraelitaként születtek.
Az akkori nézet szerint, előbb Izraelitává kellett válni ahoz-hogy az Istenhez megtérhessen valaki-hiszen az hogy az Izraelitákhoz szólt az Örökkévaló; Izraelitáknak adta az Ő Igéit; az Izraelitákról rendelkezett... sokak véleménye szerint:
Mit is jelenthetne mást, mint hogy a megtérés első lépése, az Izraelitává válás?!
Valójában erre-Pál is utal, hisz több helyen is írja: Rómabeliekhez írt levél 9. rész

  1. Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szent Lélek által,
  2. Hogy nagy az én szomorúságom és szüntelen való az én szívemnek fájdalma;
  3. Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakasztva a Krisztustól az én atyámfiaiért, a kik rokonaim test szerint;
  4. A kik izráeliták, a kiké a fiúság és a dicsőség és a szövetségek, meg a törvényadás és az isteni tisztelet és az ígéretek;
  5. A kiké az atyák, és a kik közül való test szerint a Krisztus, a ki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Ámen.

Illetve: Eff.2,11. Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés,
  12. Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon...

Erre ezek az emberek-a saját-születésük szerinti anyanyelvükön hallhatták az Örökkévaló üzenetét. ( annak ellenére, hogy tudtak Héberül...)
Azt mondtam hogy csoda-és egy prófécia beteljesedésének a kezdete történt ott. Csoda-mert olyanoktól hallhatták az "Istennek nagyságos dolgait..."- akik elvileg nem beszéltek az ő nyelvükön- a Prófécia beteljesedésének kezdete- mert itt vált nyilvánvalóvá,
hogy mindíg-mindenben első az Isten! Azaz: Első az Istenhez való megtérés, és Isten az, aki beoltja a megtértet az Ő házanépébe!
Most akkor tisztázzuk a következőket: Megtérés fogalma-halál fogalma-élet fogalma a biblia nyelvén.
A Halál-az Istentől való elválasztottságot jelenti.
Az Élet- az Isten számára való létezés szinonímája.
A megtérés pedig, egyszer s mind: feltámadás a halálból, hisz azok akik holtak voltak, tehát Istentől elválasztott módon vegetáltak-Isten számára-élővé lettek- meg elevenedtek.
Ezen jelzők-nem csak a születés szerinti hovatartozás jelzői, hiszen ahogy Pál is írja: Róma 9,6. Nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde. Mert nem mindnyájan izráeliták azok, kik Izráeltől valók;
  7. Sem nem mindnyájan fiak, kik az Ábrahám magvából valók; hanem: Izsákban neveztetik néked a te magod.
  8. Azaz, nem a testnek fiai az Isten fiai; hanem az ígéret fiait tekinti magul.
Tehát az-hogy valaki Izraelitának születik, még nem garantálja azt-hogy sínen van az élete- így tehát az sem jelent autómatikus kárhozatot, ha valaki "pogánynak" születik, hanem az Isten számára való lét-vagy nemlét a perdöntő ebben a kérdésben.
Erre az Isten számára való létezésre hív fel bennünket Pál is.:
Efézusbeliekhez írt levél 5. rész

1.    
Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek:
2.    
És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul.
3.    
Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, a mint szentekhez illik;
4.    
Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás.
5.    
Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában.
6.    
Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira.
7.    
Annakokáért ne legyetek részesei ezeknek;
8.    
Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok.
9.    
(Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van),
10.    
Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak.
11.    
És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat;
12.    
Mert a melyeket azok titokban cselekesznek, éktelen dolog csak mondani is.
13.    
Mindezek pedig megfeddetvén, a világosság által napvilágra jőnek; mert minden, a mi napvilágra jő, világosság.
14.    
Annakokáért mondja: Serkenj föl, a ki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyogott tenéked a Krisztus.
15.    
Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek:
16.    
Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.
17.    
Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja.
18.    
És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel,
19.    
Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak.
20.    
Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.

Tehát a továbbiakban: Sötétségből-Világosság! ezt olvassuk: 14.    
Annakokáért mondja: Serkenj föl, a ki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyogott tenéked a Krisztus.

Na ez az, ami a Próféciára utal-közvetlenül. Nevezetesen és időrendben-ami egyre világosabb képet mutat: Ézsaiás 26,  8. Mi is vártunk Téged, ítéleted ösvényén, oh Uram! neved és emlékezeted után vágyott a lélek!
  9. Szívem utánad vágyott éjszaka, az én lelkem is bensőmben Téged keresett, mivel ha ítéleteid megjelennek a földön, igazságot tanulnak a földnek lakosai.
  10. Ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot, az igaz földön is hamisságot cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát.
  11. Uram! magas a Te kezed, de nem látják! de látni fogják, és megszégyenülnek, néped iránt való buzgó szerelmedet; és tűz emészti meg ellenségeidet.
  12. Uram! Te adsz nékünk békességet, hisz minden dolgainkat megcselekedted értünk.
  13. Uram! mi Istenünk! urak parancsoltak nékünk kívüled; de általad dicsőítjük neved!
  14. A meghaltak nem élnek, az árnyak nem kelnek föl: ezért látogatád meg és vesztéd el őket, és eltörléd emlékezetöket.
  15. Megszaporítád e népet, Uram! megszaporítád e népet, magadat megdicsőítéd, kiterjesztetted a földnek minden határait.
  16. Oh Uram! a szorongásban kerestek Téged, és halk imádságot mondtanak, mikor rajtuk volt ostorod.
  17. Miként a terhes asszony, a ki közel a szűléshez, vajudik, felkiált fájdalmiban, előtted olyanok voltunk, Uram!
  18. Mint terhesek vajudtunk, de csak szelet szűltünk: szabadulása nem lőn e földnek, és nem hulltak el a föld kerekségének lakói.
  19. Megelevenednek halottaid és holttesteim fölkelnek: serkenjetek föl és énekeljetek, a kik a porban lakoztok, mert harmatod az élet harmata, és visszaadja a föld az árnyakat!

És egy sokkal világosabb kép ugyan erről ám picivel későbbről:
Ezékiel próféta könyve 37. rész

1.    
Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letőn engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva vala.
2.    
És átvitt engem azok mellett köröskörül, és ímé, felette sok vala a völgy színén, és ímé, igen megszáradtak vala.
3.    
És monda nékem: Embernek fia! vajjon megélednek-é ezek a tetemek? és mondék: Uram Isten, te tudod!
4.    
És monda nékem: Prófétálj e tetemek felől és mondjad nékik: Ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét!
5.    
Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek: Ímé, én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek.
6.    
És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
7.    
És én prófétálék, a mint parancsolva vala nékem. És mikor prófétálnék, lőn zúgás és ímé zörgés, és egybemenének a tetemek, mindenik tetem az ő teteméhez.
8.    
És látám, és ímé inak valának rajtok, és hús nevekedett, és felül bőr borította be őket; de lélek nem vala még bennök.
9.    
És monda nékem: Prófétálj a léleknek, prófétálj embernek fia, és mondjad a léleknek: Ezt mondja az Úr Isten: A négy szelek felől jőjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megölettekbe, hogy megéledjenek!
10.    
És prófétálék a mint parancsolá. És beléjök méne a lélek s megéledének, s állának lábaikra, felette igen nagy sereg.
11.    
És monda nékem: Embernek fia! ezek a tetemek az Izráel egész háza. Ímé, ezt mondják: Elszáradtak a mi csontjaink és elveszett a mi reménységünk; kivágattunk!
12.    
Annakokáért prófétálj, és mondjad nékik: Így szól az Úr Isten: Ímé, én megnyitom a ti sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem! s beviszlek titeket Izráel földjére.
13.    
És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitándom sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem!
14.    
És adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én, az Úr, szóltam és megcselekedtem, ezt mondja az Úr Isten.
15.    
És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:
16.    
És te, embernek fia, végy magadnak fát, és írd ezt reá: Júdáé és Izráel fiaié, az ő társaié; és végy egy másik fát, és írd ezt reá: Józsefé, Efraim fája és az egész Izráel házáé, az ő társaié.
17.    
És tedd együvé azokat, egyiket a másikhoz egy fává, hogy egygyé legyenek kezedben.
18.    
És ha mondják néked a te néped fiai, mondván: Avagy nem jelented-é meg nékünk, mit akarsz ezekkel?
19.    
Szólj nékik: Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én fölveszem a József fáját, mely Efraim kezében van, és Izráel nemzetségeit, az ő társait, és teszem őket ő hozzá, a Júda fájához, és összeteszem őket egy fává, hogy egygyé legyenek az én kezemben.
20.    
És ha e fák, a melyekre írsz, kezedben lesznek szemök láttára:
21.    
Szólj nékik: Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én fölveszem Izráel fiait a pogányok közül, a kik közé mentek, és egybegyűjtöm őket mindenfelől, és beviszem őket az ő földjökre.
22.    
És egy néppé teszem őket azon a földön, Izráelnek hegyein, és egyetlenegy király lesz mindnyájok királya, és nem lesznek többé két néppé, és ezután nem oszolnak többé két királyságra.
23.    
És többé meg nem fertéztetik magokat bálványaikkal és útálatosságaikkal és minden bűneikkel; és megtartom őket minden oly lakóhelyöktől, a melyekben vétkeztek, és megtisztítom őket, és lesznek nékem népem és én leszek nékik istenök.
24.    
És az én szolgám, Dávid lesz a király ő rajtok, s egy pásztora lesz mindnyájoknak; és az én törvényeim szerint járnak, s parancsolataimat megőrzik és cselekszik.
25.    
És laknak a földön, melyet adtam vala az én szolgámnak, Jákóbnak, a melyen laktak a ti atyáitok; és laknak azon ők és fiaik és fiaiknak fiai mindörökké, és az én szolgám, Dávid az ő fejedelmök örökké.
26.    
És szerzek velök békességnek frigyét, örökkévaló frigy lesz ez velök; és elültetem őket és megsokasítom, és helyheztetem az én szenthelyemet közéjök örökké.
27.    
És lesz az én lakhelyem felettök, és leszek nékik Istenök és ők nékem népem.
28.    
És megtudják a pogányok, hogy én vagyok az Úr, ki megszentelem Izráelt, mikor szenthelyem közöttök lesz mindörökké.

Tehát az első-az Istenhez való megtérés, és az Isten szerint való élet!
Ezután- Isten az, aki egybeköt mindeneket és az Ő népévé fogad! "15.    
És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:
16.    
És te, embernek fia, végy magadnak fát, és írd ezt reá: Júdáé és Izráel fiaié, az ő társaié; és végy egy másik fát, és írd ezt reá: Józsefé, Efraim fája és az egész Izráel házáé, az ő társaié.
17.    
És tedd együvé azokat, egyiket a másikhoz egy fává, hogy egygyé legyenek kezedben.
18.    
És ha mondják néked a te néped fiai, mondván: Avagy nem jelented-é meg nékünk, mit akarsz ezekkel?
19.    
Szólj nékik: Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én fölveszem a József fáját, mely Efraim kezében van, és Izráel nemzetségeit, az ő társait, és teszem őket ő hozzá, a Júda fájához, és összeteszem őket egy fává, hogy egygyé legyenek az én kezemben.
20.    
És ha e fák, a melyekre írsz, kezedben lesznek szemök láttára:
21.    
Szólj nékik: Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én fölveszem Izráel fiait a pogányok közül, a kik közé mentek, és egybegyűjtöm őket mindenfelől, és beviszem őket az ő földjökre.
22.    
És egy néppé teszem őket azon a földön, Izráelnek hegyein, és egyetlenegy király lesz mindnyájok királya, és nem lesznek többé két néppé, és ezután nem oszolnak többé két királyságra.
23.    
És többé meg nem fertéztetik magokat bálványaikkal és útálatosságaikkal és minden bűneikkel; és megtartom őket minden oly lakóhelyöktől, a melyekben vétkeztek, és megtisztítom őket, és lesznek nékem népem és én leszek nékik istenök.
24.    
És az én szolgám, Dávid lesz a király ő rajtok, s egy pásztora lesz mindnyájoknak; és az én törvényeim szerint járnak, s parancsolataimat megőrzik és cselekszik.
25.    
És laknak a földön, melyet adtam vala az én szolgámnak, Jákóbnak, a melyen laktak a ti atyáitok; és laknak azon ők és fiaik és fiaiknak fiai mindörökké, és az én szolgám, Dávid az ő fejedelmök örökké.
26.    
És szerzek velök békességnek frigyét, örökkévaló frigy lesz ez velök; és elültetem őket és megsokasítom, és helyheztetem az én szenthelyemet közéjök örökké.
27.    
És lesz az én lakhelyem felettök, és leszek nékik Istenök és ők nékem népem.
28.    
És megtudják a pogányok, hogy én vagyok az Úr, ki megszentelem Izráelt, mikor szenthelyem közöttök lesz mindörökké."

Azt mondtam már??? Hogy Efráim a nemzeteket jelzi, hisz Efráimnak nem Izraelita volt az Anyja-hanem nemzetek beli??? Míg Menássé azonnal és teljesen és minden tekintetben Izraelitává lett a befogadás pillanatától- addig Efráim, a rossz Testvér szerepét öltözte magára.
Ezért aztán-nem is maradhat meg az Isten előtt-önálló törzsként-hanem a megtérői-az Apa neve alatt csatlakozhatnak az egységbe.
"...Ímé, én fölveszem a József fáját, mely Efraim kezében van, ..."
Ezek után, szeretnék még egy roppant érdekes dolgot mutatni nektek, visszatérve a kezdő Igeszakaszunkhoz:
Apcsel 2,8. Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, a melyben születtünk?
  9. Párthusok és médek és elámiták, és kik lakozunk Mesopotámiában, Júdeában és Kappadócziában, Pontusban és Ázsiában,
  10. Frigiában és Pamfiliában, Égyiptomban és Libiának tartományiban, mely Cziréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok,
  11. Krétaiak és arabok, halljuk a mint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait.
  12. Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajjon mi akar ez lennie?
  13. Mások pedig csúfolódva mondának: Édes bortól részegedtek meg.

Ugyan erról a részegségról olvastunk, az Effezosz-i levélben is: Eff.5,15.    
Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek:
16.    
Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.
17.    
Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja.
18.    
És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel,
19.    
Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak.
20.    
Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.

De itt Testvérek- nem a viselkedésról van szó-hanem a beszédről-az értelemről!!! Az Apostoloknak nem a viselkedése okozott zavart-hanem a beszédük! Az Effezoszi levél ezen idézetében, a Szentlélekkel való betöltekezés- nem a viselkedés megnyilvánulásaként teljesedik be-hanem a Beszédben!
"18.    
És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel,
19.    
Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak.
20.    
Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának. "

Tehát míg egyesek számára a beszéd-tiszta és világos volt-függetlenül attól-kinek mely nyelv volt az anyanyelve- addig ugyan ez a tiszta és világos beszéd-"mások" ismétlem : "MÁSOK!!!" számára: zavart-leplezett-érthetetlen...beszéd volt, ami számukra olyan volt, mint a részeg ember-érthetetlen hablatyolása.
De ez sem a származás függvénye, hanem a hovatartozás következménye. ( Testi-vagy lelki)
Erre utal is Pál:Korinthusbeliekhez írt II. levél 4. rész

  1. Annakokáért, mivelhogy ilyen szolgálatban vagyunk, a mint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el;
  2. Hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint a kik nem járunk ravaszságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten ígéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt.
  3. Ha mégis leplezett a mi evangyéliomunk, azoknak leplezett, a kik elvesznek:
  4. A kikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát, a ki az Isten képe.

A testi ember számára- a hívők, érthetetlenek-következetlenek-bódultak... olyanok mint a részegek.
A Hívők aspektusából pedig a Testi emberek azok, akik támolyognak az Igazságban-érthetetlenek és meg nem érthetőek,következetlenek...tehát olyanok mint a részegek...

Ugyan erre utal a Prófécia is: Ésaiás próféta könyve 29. rész

1.    
Jaj Árielnek, Árielnek, a városnak, a hol Dávid lakott! Esztendőt esztendőhöz adjatok, és forogjanak az ünnepek!
2.    
És én megszorítom Árielt, és lesz fájdalom és siralom, és lesz nékem, mint Áriel.
3.    
Körülveszlek táborral, és bezárlak tornyokkal, és erősségeket állatok ellened.
4.    
És megaláztatván, a földből szólsz és porból morog beszéded, szavad olyan lesz, mint halottidézőé, a földből, és porból sipog beszéded.
5.    
Ellenségidnek sokasága olyan lesz, mint az apró por, és mint a repülő polyva az erőszakosok sokasága, és lesz hamar és hirtelen.
6.    
A seregek Urától látogattatik meg, mennydörgéssel, földindulással, nagy zúgással, forgószéllel, viharral és emésztő tűzi lánggal;
7.    
Mint éjjeli álomlátás, olyan lesz minden pogányoknak sokasága, a kik hadakoznak Áriel ellen, s a kik hadakoznak ellene és vára ellen, és őt megszorítják.
8.    
És lesz, mint mikor álmodik az éhező, és ímé eszik, és midőn fölserken, üres a hasa, és mint mikor álmodik a szomjazó, és ímé iszik, és midőn fölserken, ímé szomjas és lelke eped: így lesz minden pogányoknak sokasága, a kik hadakoznak Sion hegye ellen.
9.    
Ámuljatok és bámuljatok, vakítsátok magatokat és megvakultok! részegek, de nem bortól, tántorognak, de nem részegítő italtól.
10.    
Mert rátok önté az Úr a mély álomnak lelkét, és bezárta szemeiteket, a prófétákat, és fejeiteket, a nézőket befedezte;
11.    
És lesz mind e látás néktek, mintegy bepecsételtetett írás beszédei, a melyet oda adnak egy írástudónak, mondván: Olvasd, kérlek, és ő szól: Nem tudom, mert bepecsételtetett.
12.    
És ha e levelet annak adják, a ki nem tud írást, mondván: Olvasd el, kérlek! ő így szól: Nem tudok írást.
13.    
És szólt az Úr: Mivel e nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgy hogy irántam való félelmök betanított emberi parancsolat lőn:
14.    
Ezért én is csodásan cselekszem ismét e néppel, nagyon csodálatosan, és bölcseinek bölcsesége elvész, és értelmeseinek értelme eltűnik.
9
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Törvény
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum 2017 November 18, 19:51:06 »
...  :2funny: ... közvélemény alakítás?   :afro:

akkor engedd meg hogy megkérdezzelek (ismét) : Tudod miről szól a Törvény?  Ismered a Törvényt?
10
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Törvény
« Utolsó üzenet: írta lucius Dátum 2017 November 18, 17:37:09 »
Kedves Lucius. Egykor tettél egy ígértet, amit nem sikerült betartanod... Nevezetesen: Nem bocsátkozol vitába a törvényről-mert elismered hogy nem is tudod, hogy miről van szó abban.

Kedves Shomer ayin!

Nagyon remélem, hogy csak összekeversz valakivel, és nem szándékosan próbálod meg félrevezetni azokat, akik olvassák ezt a fórumot.
Én sohasem mondtam Neked ilyet.

Isten áldjon!
Oldalak: [1] 2 3 ... 10