Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Elisabeth / Re:Bibliai fogalmak
« Utolsó üzenet: írta Elisabeth Dátum Tegnap - 15:12:23 »
Agapé vagy Filio?

Szerintem az Újszövetség írói Lukácson kivül (aki valószinű prozelita) zsidók voltak. Héber és arám nyelven beszéltek. Nem gondolnám azt sem, hogy Jézus a háromszoros kérdését Péternek görögül tette volna fel. Ezért segíthet, ha bevonjuk a héber gondolkozást e kérdésben. A Septuagintát zsidók fordítottak görögre, így össze tudjuk hasonlítani az eredeti héber szöveggel. Ez segíthet e fogalmak értelmezésében.

Vannak kifejezések a héber nyelvben amelyeknek több jelentése is lehet. Hogyan legyen fordítva egy ilyen kifejezés? Általában így egy fordító a saját értelmezésére támszkodva fordít egy ilyen szót. Sajnos sokszor ilyenkor az eredeti értelmezést elhomályosítják. Ilyen a „Chesed” kifejezés is. A jóság, jóindulat és a kegyelem mellett szeretet is jelent. Ezt már az újfordításu Biblia figyelembe is vette.
Nézzük meg most a két kifejezést: Agapé és Filio jelentését a héber gondolkozásban.Achab: Szeret, szeretet


Az Ószövetség görög fordításában az „Achab” kifejezést a Septuagintában az „Agapé“ szóval fordítják.

De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek – Ahab/Agapé engem, és megtartják parancsolataimat.

2Mose 20,6

Azért nagyon vigyázzatok magatokra, és szeressétek – Ahab/Agapé Isteneteket, az URat!
Józs 23,11


Chesed: Jóság, kegyelem, szeretet


Az Ószövetség görög fordításában, a Septuagintában „filio“ szóval van fordítva.

Az újfordítású Bibliában is van ahol a „Chesed“ kifejezést „szeretet“ szóval fordítják:

Mert szereteted – Chesed/Filio az égig ér, hűséged a magas fellegekig.

Zsolt. 108:5.

Az ÚR javamra dönti el ügyemet. URam, örökké tart szereteted - Chesed/Filio, ne hagyd el kezed alkotásait!
Zsolt. 138:8.

Ezekben az esetekben Isten szeretete a „Chesed/Filio”, míg az ember szeretete Isten iránt az „Ahab/Agapé”

A héber gondolkozásban a „Chesed/Filio” az Isteni szeretet jelenti, amit magyarban többször a kegyelem szóval fordítanak.   
2
Dicsőítsük Istent! / Re:Advent
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum Tegnap - 08:04:41 »
Kárász Izabella:
Az Ige: igazság


Simeonnal, Annával várok én,
Adventeknek magasztos idején,
Amíg szívemben csend ül,
És az Ígéret csendül:
Beteljesül...

Mert igazsággá lesz minden ígéret,
Az Örök Ige igazság: testté lesz,
Amit Isten ígér: igaz,
Bánatra jő vigasz,
Mindig is az...

Amíg az Ige igazsággá nem lesz,
Amíg eggyé lesz bennem vég s a kezdet,
Advent után; karácsonyom,
Krisztus Királyt megláthatom,
Magasztalom...

Simeonnal, Annával várok én
Adventeknek magasztos idején
Amíg szívemben csend ül,
És az ígéret csendül:
Beteljesül!

(forrás: Kárász I.: Fényből fényességet)
3
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 07:38:41 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 12 A baj nem jár maga

„Dávid nagyon szorult helyzetbe
jutott..., azonban Erőt kapott
Istenétől, az Úrtól." (1Sám. 30. 6 )

Ez a fejezet egy olyan izgalmas történetet ír le, amikor Dávid életében egymást követték a bajok. Ráadásul ezek egy részét ő maga okozta, és mások is szenvedtek miatta. Mit tett ő ebben a helyzetben? Van, aki ilyenkor pánikba esik, és szinte eszét vesztve küzd. Van, aki elcsügged és feladja, mások Isten ellen fordulnak, vagy tehetetlen dühükben még több kárt okoznak. Azzal kezdődött, hogy Dávid belefáradt abba, hogy Saul király elől meneküljön, és az ősi ellenségnél, a filiszteusoknál keresett menedéket. Ott kis híján belekényszerült egy olyan csatába, amelyet saját népe ellen kellett volna vívnia. Ettől Isten csodálatosan megmentette. Akkor azonban kiderült, hogy távollétükben egy másik ellenség elhurcolta családjukat és mindenüket. Emberei fellázadtak ellene, és meg akarták kövezni. Ő leborult Isten Előtt, és Tőle kért Tanácsot. És Isten nem hagyta el, könyörült rajta. Különös módon adott melléjük kalauzt a sivatagban, adott győzelmet a túlerőben levő ellenség felett, mindenki visszakapta hozzátartozóit. Amikor pedig a csapatán belül támadt volna egyenetlenség, Dávid kapott Bölcsességet, hogy megőrizze az Egységet és Békességet. Végül őt akarták felmagasztalni, de ő minden ponton Istenre mutatott, és egyedül Neki adott Dicsőséget. Velünk is előfordulhat, hogy „összejön minden", hogy összecsapnak fejünk felett a hullámok, és erőnk határához érünk. Bízzunk Istenben, kiáltsunk Hozzá, és ugyanígy megtapasztaljuk majd, mit jelent Erőt kapni Istenünktől, az Úrtól!"
4
Dicsőítsük Istent! / Re:Karácsony
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum Tegnap - 07:32:26 »
Vargha Gyuláné fordítása:
KARÁCSONYI HANGOK


Szent karácsony estharangja,
Angyaloknak édes hangja,
Zengve száll a légen át.
Hirdet nékünk nagy kegyelmet,
Bűnt eltörlő nagy szerelmet,
Mely közénk a földre szállt.

Zengjetek csak égi hangok,
Űzzetek szét minden gondot,
Bűnt, halált, bús éjszakát,
Hadd ragyogjon tiszta fénnyel,
Szálljon a világba széjjel
A hír: Jézus üdvöt ád!

Tudja meg sok szív, mely árva,
Jézus mentő karja tárva,
Ő megtart és üdvözít!
Nála békét és kegyelmet,
Nála üdvösséget lelhet,
Ki megbánja bűneit.

Angyalhangok lágy zenéje,
Hass a nagy tömeg szívére,
Míg kegyelme napja tart!
Óh bár sok szív még ma este,
Jézus szent igéit lesve,
Benne békét lelne majd!

(forrás: Vargha Gyuláné: Dicsőség Istennek! Bp.1927.)
5
Dicsőítsük Istent! / Re:Versek
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum Tegnap - 07:25:46 »
Vargha Gyuláné:
A NÁZÁRETI JÉZUS


Nem, nem lehet! Ki látott ily csodát?
Vak volt ez mindig és most, íme, lát!
Ki nyitja meg a vaknak szemeit?
"A Názáreti Jézus ment el itt."

E bélpoklost mi mind jól ismerénk,
S most, íme, épen s tisztán jő felénk!
Ki gyógyítá meg szörnyű sebeit?
"A Názáreti Jézus ment el itt."

Harmincnyolc évig volt emez beteg,
Ágyához kötve sínylett, szenvedett,
Ki oldozá meg kötelékeit?
"A Názáreti Jézus ment el itt."

Ez ifjú tegnap hideg volt, halott,
Bús özvegyanyja sírt és jajgatott,
Ki éleszté föl dermedt tetemit?
" A Názáreti Jézus ment el itt."

A nőt a posvány már-már elnyelé,
S most tiszta szívvel néz az ég felé.
Ki mosta le szívének bűneit?
"A Názáreti Jézus ment el itt."

A Názáreti Jézus most is él,
Őróla most is sok csoda beszél,
Akit meggyógyít, az jól tudja már:
A Názáreti Jézus szertejár.

Vakot, ki nem láthatja önszívét,
Kinek az Isten képe is sötét,
Látóvá tesz egy fényes szent sugár -
A Názáreti Jézus szertejár.

Lélek, kit fogva tartott száz bilincs,
Rang, pompa, fény, vagy átkos földi kincs,
Most fölfelé száll, mint szabad madár -
A Názáreti Jézus szertejár.

Ki, hogy van lélek, azt se tudta tán,
S élt, mint az állat lomhán és bután,
Életre kelt, s Istent dicsér ma már -
A Názáreti Jézus szertejár.

Kit mint az árnyék, bűne üldözött,
S nem lelt vigaszt sok gyötrő vád között,
Bocsánatot és enyhülést talál -
A Názáreti Jézus szertejár.

A Názáreti Jézus szertejár,
Oszlik előle bűn, nyomor, halál,
S szól millió szív, akit megsegít:
"A Názáreti Jézus ment el itt."


(forrás: Vargha Gyuláné: Dicsőség Istennek! Bp.1927.)
6
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Szabadon terjeszthető
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2017 December 11, 18:40:20 »
Okkultista keresztények -  Johanna Michaelsen

 https://www.youtube.com/watch?v=i4j_mlNGCkc
7
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2017 December 11, 06:25:50 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 11 Mikor jön vissza Jézus?

„Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön
el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!"
(Mát. 24. 44 )

Jézus Krisztus második Eljövetelével kapcsolatban mindig megkérdezik, hogy mikor, hogyan és miért jön vissza. A Máté 24. részben Jézus részletesen tanított erről. Mikor jön vissza Jézus? „Azt a napot vagy azt az órát senki nem tudja..., csak az Atya egyedül." Tehát nem tudjuk, mikor jön el az a nap. Ennek ellenére több alkalommal is megpróbálták kiszámítani különböző módon. Ne tegyük ezt, hiszen a Biblia állítása világos. Viszont ha valaki tudja, hogy egy számára fontos esemény bizonyosan bekövetkezik, de nem tudja, mikor, akkor arra most kell felkészülnie, s utána nyugodtan várja annak eljövetelét. És hogyan jön vissza Jézus? Ő Maga mondta, hogy olyan váratlanul, ahogy a tolvaj szokott megjelenni. „Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!" - Ugyanakkor feltűnően jelenik majd meg. Nem lehet észre nem venni. A villámot mindenki meglátja, ez is hasonló lesz ahhoz. - És „nagy Hatalommal és Dicsőséggel" érkezik majd Jézus. Az első alkalommal, karácsonykor észrevétlenül és nagy nyomorúságban jött el közénk. Másodszor nem így lesz. És miért jön? ítélni élőket és holtakat. Akkor történik majd meg az általános feltámadás, még a tenger is kiadja a halottakat. S akik Őbenne hittek, azokat Magához veszi Mennyei Dicsőségébe, akik Őt visszautasították, azokat elveti. Legyen bennünk friss ez a Krisztus - várás! A hívő embert a Józanság jellemzi. Luthernek tulajdonítják a mondást: ha tudnám, hogy Jézus holnap visszajön, ma még elültetnék egy almafát. A végsőkig való Hűség, képe ez. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy minden, ami itt történik, ideiglenes, és egyedül annak van Örök Értéke, amit a Krisztussal való Találkozásra tekintettel teszünk. Így várjuk Őt Örömmel!"
8
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2017 December 10, 07:37:33 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 10 János halála

„Szeretném, ha rögtön ideadnád
nekem egy tálon Keresztelő
János fejét. (Márk Ev. 6. 25 )

Heródes a születésnapján nagy fogadást adott az ország vezetőinek. Ezen Heródiás lánya is táncolt. Annyira megtetszett a királynak, hogy azt ígérte, bármit megad neki, amit kér. Anyja tanácsára Keresztelő János fejét kérte. Erre nem gondolt Heródes, de nem merte megváltoztatni ígéretét, elküldött a börtönbe, és lefejeztette Isten prófétáját. Önmagában is megrendítő ez a történet, de magyarázatra szorul benne az, hogy miért volt kész erre az a Heródes, aki tisztelte Jánost, és szívesen hallgatta tanítását. Azért, mert mindig csak félig vette komolyan azt, amit mondott. S aki Isten Igéjét hallgatja ugyan, de nem Engedelmeskedik Neki, könnyen kerülhet olyan helyzetbe, ahol olyasmit kell tennie, amit nem akart. Mert aki csak félig akar Istenhez tartozni, az előbb-utóbb nagyot bukik.  Heródes „félt Jánostól", de nem félt Istentől. „Igaz és szent embernek tartotta", de nem tartotta nélkülözhetetlennek. Megpróbálta védeni a felesége haragjától, de ebben a kritikus helyzetben nem védte meg. Sok dologban hallgatott rá, de ebben az egyben nem, amikor azt mondta neki János: „Nem szabad együtt élned a testvéred feleségével." Szívesen hallgatta őt, de a végén mégis végleg elhallgattatta. Félig nem lehet követni Jézus Krisztust sem. Vannak ilyen „majdnem"-emberek, akik hallgatják, sok mindenben egyetértenek Vele, de ha nem teszik meg, amit mondott, és nem mindenben engedelmesek Neki, akkor úgy járnak, mint aki majdnem elérte a vonatot - vagyis lekéste. A majdnem keresztények a kárhozat várományosai. Nagy szégyen, nagy „égés" lett volna, ha Heródes a gyilkos kívánságot hallva visszavonja ígéretét. De inkább égjen itt valaki a szégyen tüzében rövid ideig, mint a kárhozat tüzében Örökké! Uram, segíts, hogy Teljes szívemből és minden tekintetben kövesselek Téged!"
9
Somer ajin / Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum 2017 December 09, 21:05:28 »
1Kor 2,14   
Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg.

Áldott Testvérek. E mai alkalommal az érzékiségről( testiességről) fogunk beszélni. Elsőként talán nézzük meg: Mi a baj az érzékiséggel, azaz a testiességgel?
Hiszen mindannyiunknak van testünk, mindannyian érzékelünk-mint tapintás;ízlelés;hallás; látás. ha ezeket is az Istentől kaptuk-akkor miért baj az ha élünk velük?
Nézzük meg a "baj" kezdetét: Mózes I. könyve 3. rész

  1. A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?
  2. És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;
  3. De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.
  4. És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;
  5. Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.
  6. És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék.
  7. És megnyilatkozának mindkettőjöknek szemei s észrevevék, hogy mezítelenek; figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának magoknak.
  8. És meghallák az Úr Isten szavát, a ki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala; és elrejtőzék az ember és az ő felesége az Úr Isten elől a kert fái között.
  9. Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda néki: Hol vagy?
  10. És monda: Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivelhogy mezítelen vagyok, és elrejtezém.
  11. És monda Ő: Ki mondá néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél?
  12. És monda az ember: Az asszony, a kit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém.
  13. És monda az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: A kígyó ámított el engem, úgy evém...

Ugye ez a megromlás-megrontás története, és erről már sokszor beszéltünk, és beszélünk ma is, mert elengedhetetlenül fontos értenünk ezt, hogy elkerülhessük a "baj" forrását-illetve: korrigálhassuk az életünket ha még nem késő...
Szóval a dolgok menete: Figyeljük meg, hogy itt egy párbeszéd van az asszony és a kígyó között... Az asszony nem kapott frászt attól, hogy érti a kígyó szavát-így tehát biztosak lehetünk abban, hogy ez volt a természetes. Vagy egy nyelvet beszéltek az Örökkévaló teremtményei
vagy tudták egymás nyelvét... tehát egy vagy több nyelv, mely azóta elveszett...
Tehát a kígyó-fel ébresztette az asszonyban az érzékiséget-mert oly dolog lehetőségét kínálta, melyre fogékony volt-azaz: kívánta azt.
Ha megnézzük a Teremtés könyvének a második fejezetét-láthatjuk hogy az asszony teremtése előtt, már elhangzik a tanítás az Isten részéről-az embernek, így tehát valószínű, hogy az Örökkévaló parancsolatait-tanítását-út mutatását-Ádámtól kellett megkérdeznie az asszonynak.
Egy új élet tehát, amiben pedig az asszony nem tudott semmit, hanem amire szüksége volt-a férje mondta el neki.Az alá-fölé rendelt viszonyt, nem sokan tudják elfogadni... ezért mondta Pál: Korinthusbeliekhez írt I. levél 3. rész
  1. Én sem szólhattam néktek, atyámfiai, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek.
  2. Téjnek italával tápláltalak titeket és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt még most sem bírjátok meg:
  3. Mert még testiek vagytok; mert a mikor írigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajjon nem testiek vagytok-é és nem ember szerint jártok-é?
 És pontosan itt támadott a "kígyó" ... de ki is ez a kígyó?
Nos az Örökkévaló Igéje "A" Felkent ( Messiás; Krisztus) Hiszen az Örökkévaló-mindent amit teremtett, az Ő Igéje által Teremtett ( Legyen és lett) és az Ő Igéje által pásztorolt.
Tehát az Örökkévaló Igéje a Krisztus-akkor minden ami azzal ellenkezik, az antikrisztus. Igazság vs. Hazugság; Világosság vs.Sötétség; Jó vs. gonosz.
Így azt találjuk, hogy az antikrisztus, nem egy idegen Istenhitet hirdetett, nem a maga dicsőítésére hívta az embert, hanem az ember "kívánságát " "érzékiségét" ( testiességét ) ébresztette fel-ezáltal felborítva az Isten teremtésének a rendjét-
miszerint: I Mózes 2,7. És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.
Tehát a Test, az Isteni teremtés fontossági sorrendjében, csupán eszközül adatott a lélek számára-hogy az ember: CSELEKEDHESSE az ENGEDELMET!
Na ezt borította fel az antikrisztus, és a test-a vágyaival, az akaratával, a céljai elérése miatt-elnyomta a lélek vezetését.
Ahogy azt a Bölcs mondta: Préd.1,9.    
A mi volt, ugyanaz, a mi ezután is lesz, és a mi történt, ugyanaz, a mi ezután is történik; és semmi nincs új dolog a nap alatt.
Hiszen ma is minden e szerint a séma szerint történik... Előbb jön a kívánság ( ez minden baj okozója), majd folytatódik a cselekedeteivel... ezért mondja az Apostol: Jak.1,12.    
Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek.
13.    
Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért.
14.    
Hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.
15.    
Azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.

Isten azt mondta az embernek pedig: I Mózes 2,16.    
És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.
17.    
De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.
Nos mint látjuk: pontosan ez is történt... az ember, az engedetlenség okán: Holttá vált az Isten számára. elvesztette az Istennel való közösséget, hiszen az embert az Istennel a lélek kapcsolja össze.
Mivelhogy a lélek a halál állapotába került az emberben-azaz:cselekvő képtelenné vált-hiszen a testiesség a lélekkel ellenkezik...Erről beszél Pál: Gal.5,16.    
Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.
17.    
Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok.

Így tehát, a Testies ember ( érzéki ember) nem is képes arra, hogy az Istennek engedelmeskedjen-így "látszólag" az ember-minden remény nélkül elveszett... Mondtam: LÁTSZÓLAG!
Mert az Örökkévaló-elküldte az Ő Igéjét: SZABADÍTÓUL, hogy az embert MEGMENTSE.
Hogyan?
Nos az engedelem-az engedelem Testvérek. De két féle engedelemről beszélhetünk, az első a kényszerűségből fakadó engedelem,és a másik az ösztönös-belülről fakadó engedelem. Ez a nem mindegy!
Az első, tehát a kényszerűségból fakadó engedelem az ami szolgává tesz, mert úgy éli meg az ember, hogy nem teheti azt amit akar-hanem más akarata érvényesül az ÉLETÉBEN (!!!)
Hogy miért emeltem ki ezt a szót hogy: ÉLETÉBEN (!!!) arról mindjárt beszélnünk kell...
Tehát a kényszerűség adja a szolgaság állapotát. erről mondja Jézus: Jn 8,35   
A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké.
Hogy ezt megértsük-az szintén elengedhetetlenül fontos-de a megértéshez vissza kell mennünk térben és időben.
I Mózes 21,8.    
És felnevekedék a gyermek, és elválasztaték; Ábrahám pedig nagy vendégséget szerze azon a napon, a melyen Izsák elválasztaték.
9.    
Mikor pedig Sára nevetgélni látá az Égyiptombéli Hágárnak fiát, kit Ábrahámnak szűlt vala,
10.    
Monda Ábrahámnak: Kergesd el ezt a szolgálót az ő fiával egybe, mert nem lesz örökös e szolgáló fia az én fiammal, Izsákkal.
11.    
Ábrahámnak pedig igen nehéznek látszék e dolog, az ő fiáért.
12.    
De monda az Isten Ábrahámnak: Ne lássék előtted nehéznek a gyermeknek és a szolgálónak dolga; valamit mond néked Sára, engedj az ő szavának, mert Izsákról neveztetik a te magod.

Testvérek ez a történet, nem a predesztináció tana-hanem a hozzáállás tana! Mert Hágár, nem önszántából ment Ábrahám népével, hanem őt engesztelésül kapták-eggyiptomból ( Világ)
Mózes I. könyve 20. rész

  1. És elköltözék onnan Ábrahám a déli tartományba, és letelepedék Kádes és Súr között, és tartózkodék Gérárban.
  2. És monda Ábrahám Sáráról az ő feleségéről: Én húgom ő. Elkülde azért Abimélek Gérárnak királya, és elviteté Sárát.
  3. De Isten Abimélekhez jöve éjjeli álomban, és monda néki: Ímé meghalsz az asszonyért, a kit elvettél, holott férjnél van.
  4. Abimélek pedig nem illette vala őt, és monda: Uram, az ártatlan népet is megölöd-é?
  5. Avagy nem ő mondotta-é nékem: én húgom ő; s ez is azt mondotta: én bátyám ő. Szívem ártatlanságában, és kezeim tisztaságában cselekedtem ezt.
  6. És monda az Isten néki álomban: Én is tudom, hogy szívednek ártatlanságában mívelted ezt, azért tartóztattalak én is, hogy ne vétkezzél ellenem, azért nem engedtem, hogy illessed azt.
  7. Mostan azért add vissza az embernek az ő feleségét, mert Próféta ő: és imádkozik te éretted, és élsz; hogyha pedig vissza nem adod: tudd meg, hogy halállal halsz meg te, és minden hozzád tartozó.
  8. Felkele azért Abimélek reggel, és előhívatá minden szolgáját, s fülök hallatára mindezeket elbeszélé és az emberek igen megfélemlének.
  9. És hívatá Abimélek Ábrahámot, és monda néki: Mit cselekedtél mi velünk? És mit vétettem te ellened, hogy én reám és az én országomra ilyen nagy bűnt hoztál? A miket cselekedni nem szabad, olyan dolgokat cselekedtél ellenem.
  10. És monda Abimélek Ábrahámnak: Mit láttál, hogy ezt a dolgot cselekedted?
  11. Felele Ábrahám: Bizony azt gondoltam: nincsen istenfélelem e helyen, és megölnek engem az én feleségemért.
  12. De valósággal húgom is, az én atyámnak leánya ő, csakhogy nem az én anyámnak leánya; és így lőn feleségemmé.
  13. És lőn hogy a mikor kibujdostata engem az Isten az én atyámnak házából, azt mondám néki: Ilyen kegyességet cselekedjél én velem, mindenütt valahová megyünk, azt mondjad én felőlem: én bátyám ez.
  14. Akkor Abimélek vett juhokat, ökröket, szolgákat és szolgálókat, és adá Ábrahámnak, és vissza adá néki Sárát is az ő feleségét.

Tehát a lényeg ismét: Hágár, nem feltétlenül önszántából követte Ábrahámot, így nem is lett a népévé! Ebből fakadóan-a fia sem, hanem egy „másik” nagy nép fakadt belőle.
Istennek is minden ember a gyermeke, hisz minden embert Ő teremtett! De vannak akik Őt követik-ezek a Fiai; és vannak akik kizárják az életükből az Istent. ezek a fattyak.
Jézust-azaz Isten Igéjét sem elegendő-kényszerűségből követni... Hogy Őt igaz módon követhessük-ahhoz újá kell születni!
Ezt az újá születést tette számunkra lehetővé-Jézus, hogy ne járkáló holtakként- Istentől elválasztva éljünk, hanem újá születve-ismét lelki emberként élhessünk, Istennek tetsző módon.
Erről beszél Pál: I Kor.15, 44. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is.
  45. Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé.
  46. De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki.
  47. Az első ember földből való, földi; a második ember, az Úr, mennyből való.
  48. A milyen ama földi, olyanok a földiek is; és a milyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is.
  49. És a miképen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is.

Ábrázat jelentése: Arc-arculat.De nem az arcvonásokról van szó-hanem a kifejeződésről,valaminek a képviseléséről,szemlélet módról... tehát:Ismertető jegyről.
Ez az újá születés testvérek. És ez hogy megy végbe?
Jn.5,21.    
Mert a mint az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is a kiket akar, megelevenít.
22.    
Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta;
23.    
Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. A ki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, a ki elküldte őt.
24.    
Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.
25.    
Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és a kik hallják, élnek.

A Messiás-mint az Élet kenyere, a Testét és a Vérét adja az embernek, azért hogy élhessen-a halálból feltámadhasson.
Ezt nevezzük így: Megelevenítés.
Erről mondja Pál: Efézusbeliekhez írt levél 2. rész

1.    
Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,
2.    
Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;
3.    
A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is:
4.    
De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, melylyel minket szeretett,
5.    
Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!)
Szóval: A Messiás teste az Ige! (Jn.1,14.) Táplálni a lelkünket tehát az Isten Igéjével ez fontos és elengedhetetlen- de ez még nem elég!
Mert inni az Ő vérét-azt jelenti: Az Ő életét magunkhoz venni.
III.Mózes 17,11.    
Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést.
illetve ugyan ez kicsit bővebben: V.Mózes 12,23.    
Csakhogy abban állhatatos légy, hogy a vért meg ne egyed; mert a vér, az a lélek: azért a lelket a hússal együtt meg ne egyed!
Tehát a vér-maga a lélek. Ha tehát a Messiás az életét-a lelkét adja, hogy az engedelmünk Isten felé-Ösztönös-belülről fakadó legyen, hogy ne szolgaként kövessük-mint akiknek nincs választásuk, hanem Fiaiként. És pontosan ez az Új szövetség lényege egyben: Ez.36,
24. 
És fölveszlek titeket a pogányok közül, s egybegyűjtelek titeket minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre.
25. 
És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket.
26. 
És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.
27. 
És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.
28. 
És laktok azon a földön, melyet adtam atyáitoknak, és lesztek nékem népem s én leszek néktek Istenetek.

Új szív-új lélek= új élet!
Jézus élete bennem-és én Őbenne élek... Ezért mondja: Gal.2,20.    
Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem.

ill.: II.Kor. 5,15.    
Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy a kik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, a ki érettök meghalt és feltámasztatott.

Ha tehát Jézus az Atyában van; Én pedig-Jézusban, akkor... Az Atya pedig az Élők Istene!
10
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2017 December 09, 09:15:35 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„12. 09 Bizonytalanságban

„Te vagy - e az Eljövendő, vagy mást várjunk?
(Mát. 11. 3 )

Galilea kiskirálya, Heródes Antipász, összeköltözött testvére fiatal feleségével, Heródiással. Keresztelő János emiatt megfeddte őt. Heródiás annyira megharagudott Jánosra, hogy börtönbe csukatta. Jánost a börtönben nagy lelki támadás érte, kérdésessé vált számára, hogy vajon Jézus - e az Igazi Messiás, Akit ő is sokakkal együtt várt, vagy pedig még ezután jön el a Messiás (görögül: Krisztus ). Ő a Messiás Útkészítője volt. Befejeződött a munkája, vagy még el kell végeznie valamit? Nem tudja, mi lesz vele, meddig tartják börtönben, életben hagyják - e egyáltalán. Minden bizonytalan. Gyötrik a kételyek, és megkéri tanítványait, kérdezzék meg Jézust. Jézus ezt üzeni neki: „mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok: vakok látnak..., leprások tisztulnak meg..., halottak támadnak fel..., és boldog, aki nem botránkozik meg Bennem." Nem szégyen, hogy egy ilyen komoly hívő ember is kételkedni kezd. Az a tapasztalat, hogy az ördög Isten gyermekeit is megkísérti ezzel, amikor fizikailag vagy lelkileg erőtlenek lesznek, vagy közvetlenül haláluk előtt is igyekszik mindent bizonytalanná tenni számukra."
Oldalak: [1] 2 3 ... 10