Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Ma - 08:02:48 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 16

„Kelj föl, és menj el a fazekas házába,
és ott közlöm veled beszédeimet!”
(Jer. 18. 2 )

Ül a fazekas a korong előtt, kezében egy marék sár. Rácsapja az agyagot a korongra, elkezdi gyorsan forgatni, és közben edény születik a keze alatt. Ül az én Uram hatalmas munkaasztala előtt, kezében egy marék sár: ez vagyok én. Elindítja a korongot, szédítő gyorsasággal forog nap nap után, év év után, és az élet lassanként alakulni kezd. Hol itt igazít rajta az Úr, hol ott, Szeme szüntelen rajtam van. Aztán jön egy nagyobb zökkenő, s elromlik az edény. Hirtelen összezavarodik minden. Az Úr belenyúl az életembe, és összegyúrja. Jaj mi lesz most velem? Türelmetlenül a földhöz vág? Megérdemelném. Miért is sajnálna? Egy marék sár vagyok csupán, nem kár érettem. De nem ezt teszi, hanem újat formál, amit jobbnak lát készíteni. Mi lesz belőlem? Minden az Ő Irgalmán múlik. Mi érték van rajtam? Az Ő munkája. Az, hogy miből gyúrt, milyen hajlamom, adottságom, képességem van, az nem lényeges. Az Ő terve, amit felőlem tervezett, Fáradsága, amivel velem fáradozott, Türelme, amivel újra meg újra átgyúrt, Keze nyoma, amivel végigsimított: ez az ami érték az életemben. És hogy ezt cselekedte velem, ezért dicséri Őt porszem életem itt és az Örökkévalóságban.

A KEGYELEM MŰVE * A keskeny Út vándora című könyv rajzokban mutatja be, egy hívő embert életét. Ebből az egyik képen látható az, hogy mennyi érdeme volt neki mindabban, amit Isten általa véghez vitt. Ez a kép egy teljesen üres lap, minthogy egész élete a Kegyelem műve volt. Nekem ez a kép tetszett belőle a legjobban.

Példázatok igazsága – Mát. 13. 24 – 34”

2
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta M.Csilla Dátum Ma - 00:21:42 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

12.16 Az ítélet Istene is az Úr

"...sebed gyógyíthatatlan..., mert van-e, akin nem gázolt át örökös gonoszságod?!" (Náh 3,19)

Náhum próféta megjövendölte, hogyan fog elpusztulni Asszíria fővárosa, Ninive. A könyvében leírtak Kr. e. 612-ben olyan pontosan beteljesedtek, hogy némelyek gyanakodtak, hogy ez nem is jövendölés, hanem utólagos leírás volt. A tudományos vizsgálat azonban állítja, hogy ez a rövid könyv jóval 612 előtt keletkezett.

Ninivének olyan fekvése és védfala volt, hogy bevehetetlennek tartották. Szinte elképzelhetetlen kincset halmoztak fel benne, amelyet hírhedt kegyetlenséggel zsákmányoltak folyamatosan. A leírás ragadozó oroszlánhoz hasonlítja ezt a várost. De Náhum megjövendöli, hogy Isten nem hagyja büntetés nélkül a bűnt, és Ninive el fog pusztulni.

Isten azonban soha nem az ítélet végrehajtásával kezdi, hanem figyelmeztet az ő igéjével. Korábban Jónás prédikált ebben a városban, amire akkor ijedtükben hallgattak is, de érdemi változás nem követte azt az alkalmi felbuzdulást, és így visszaestek régi bűneikbe. Vigyázzunk erre mindig: Isten igéjét csak egészen komolyan érdemes venni, aminek radikális és végleges életváltozást kell jelentenie.

Isten viszont nemcsak irgalmas, de igazságos is. Az ítélet késése gyakran megtéveszti az embereket, úgy gondolják, lehet következmények nélkül vétkezni. Szeretnénk is magunknak egy olyan Jóistent elképzelni, aki nem néz oda, amikor vétkezünk. Az élő Isten azonban nem ilyen. A bűnbánó bűnösnek megbocsát, de a makacsul vétkezőt megítéli. Ne irigyeljük azokat, akik ninivei módra élnek!

Az egész emberiség is egy nagy ítélet előtt áll, amelyet a visszatérő Jézus Krisztus hajt majd végre. Ez elől az egyetlen menedék, ha valaki hiszi, hogy bűneink büntetését ő már elszenvedte a keresztfán, és neki engedelmes életet élünk. Aki azonban nem törődik ezzel, annak a sebe valóban gyógyíthatatlan.
3
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta M.Csilla Dátum Tegnap - 18:40:25 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

12.15 A sorsdöntő de

"...de a te szavadra mégis kivetem a hálókat." (Lk 5,5)

Egy sötét éjszaka. A Genezáreti tóban a halak éjszakára a mélyebb vízbe húzódnak, mert ott nem hűl le olyan gyorsan a víz, nappal viszont a part menti sekélyben szétszóródnak. A halászok ezért éjjel dolgoztak, s a mélyben halásztak. Péter és társai ezt jól tudták, egyik éjjel azonban szorgos munkájuk ellenére sem fogtak semmit.

Hajnali derengés. Ahogy ilyen kudarcos éjszaka után a hálóikat tisztogatták, Jézus jött oda, s azt kérte Pétertől, vigye egy kissé beljebb a parttól, hogy onnan tanítsa a sokaságot. Péternek nem nagy kedve volt ehhez, de megtette, s így ő is kénytelen volt hallgatni Jézus szavait.

Nappali világosság. Befejezve a tanítást arra kérte Pétert, evezzen a mélyre, és vesse ki a hálókat. Péter válaszából kitűnik, mennyire bosszantotta ez a kérés, amiben a teljes hozzá nem értés is megszólalt: ilyenkor a mély vízben nincsenek halak. Jézus szavai azonban dolgoztak Péter szívében, s elhangzott egy sorsdöntő „de": nem látom értelmét, de mivel te mondod, megteszem. És annyi halat fogtak, hogy két hajót megtöltöttek.

„Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!" Nem a nagy zsákmánnyal foglalkozott, mert teljes világosságban meglátta, ki ő valójában, és ki Jézus. Már nem Mesternek szólította, hanem Uramnak.

Néha engedi megtapasztalnunk Jézus, milyen tehetetlenek vagyunk nélküle. Átéljük a kudarcok éjszakáját, amikor hiábavalónak bizonyul minden jó szándék, erőfeszítés, hozzáértés, nem fogunk semmit. - Jézus szavai nyomán mindig derengeni kezd valami, de az ő isteni teljhatalmát és érthetetlen szeretetét csak az tapasztalja meg, aki kész neki önmaga ellenében is engedni. Nem értem, mást gondolok, de a te szavadra mégis megteszem, amit mondtál. Ekkor látjuk helyesen önmagunkat is és Jézust is.

Mire kellene ezt most kimondanom?
4
Dicsőítsük Istent! / Re:Versek
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum Tegnap - 12:59:08 »
Dsida Jenő:
Menni kellene házról házra

Nem így kellene hűvös, árnyas
szobából, kényelmes íróasztal
mellől szólani hozzátok, jól
tudom. Menni kellene házról
házra, városról városra, mint
egy izzadt, fáradt, fanatikus
csavargó. Csak két égő szememet,
szakadozott ruhámat, porlepett
bocskoromat hívni bizonyságul
a szeretet nagy igazsága mellé.
És rekedt hangon, félig sírva,
kiabálni minden ablak alatt:
Szakadt lelket foltozni, foltozni!
tört szíveket drótozni, drótozni!

(forrás: internet)
5
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum Tegnap - 04:56:02 »

„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 15

„Szent legyen minden, ami az oltárt érinti.”
(2Móz. 29c )

Ez az Ige nem arról szól, hogy csak „Szent” illetheti az oltárt, hanem arról, hogy az oltár a Szentség forrása. Hogyan? Úgy, hogy az áldozati bárány vére Szenté teszi az oltárt. Aki az oltárt érinti, véres lesz, a vér pedig a Szövetség pecsétje, akárcsak az Egyiptomból való kivonulás éjszakáján is a megmaradás záloga, a megtisztulás eszköze volt. A mi Oltárunk a Kereszt, Amelyet a Bárány Jézus Vére öntöz. Nekünk ezt az Oltárt kell illetnünk ahhoz, hogy szenté lehessünk, mégpedig úgy kell illetnünk, hogy Krisztussal együtt megfeszíttetünk a Kereszten: „Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához!” Ebben az Igében Istennek az a Kívánsága is benne van, hogy aki az Oltárt illeti, maradjon is meg a megszentelődés Útján. Jézus súlyos bírálatot fogalmaz meg, amikor Keresztelő János kapcsán ezt mondja: „Ő égő és fénylő lámpa volt, de ti csak egy ideig akartatok örvendezni világosságában.” Ne csak addig keressük Krisztus közelségét, amíg egyéni érdekeinkkel nem áll ellentétben, amíg nem válik kellemetlenné feltáró Világossága. Aki illette az Oltárt, maradjon annak az odaszenteltje jóban – rosszban!

„NOBLESSE OBLIGE” * „A nemesség kötelez” – mondja a szólás. Akik a múlt században nemesnek születtek, nem téveszthették szem elől ezt a törvényt, különben leírták magukat erkölcsileg. Megszégyenítő, hogy mennyire nem kellett erre külön figyelmeztetni őket. Mentek, ha kellett a királyért vérüket ontani.

* A vér szentel pappá – 2Kron. 29”
6
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta szandry Dátum 2018 December 14, 19:38:09 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„December 14

„Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy
Neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon, és
Életét váltságul adja sokakért". (Mát. 20. 28 )

Zebedeus fiainak az anyja nem volt hitetlen asszony. Mint hívő édesanya, nem kért gyermekeinek nagy gazdagságot, fényes földi életet, hanem egyenesen az első helyet Isten Országában. Jézus nem fedte meg a tudatlanságáért, hanem azt kérdezte, vállalják – e a keserű poharat, a szenvedés és üldöztetés útját. A tanítványok készen álltak erre. Te készen állsz – e alázatos lélekkel kiüríteni a keserű poharat? Kész vagy – e halálba adni magad Jézusért, felvéve az Ő Keresztjét? Zebedeus fiai a halált is vállalták Jézusért. Te megkeresztelkedtél – e már Jézus Keresztségével? Jézus aztán válaszolt is Zebedeus fiainak és az anyjuknak. Azt mondta, hogy a Mennyben való ülésrend egyedül az Atya dolga. Bár Isten sokra hívta el hívő gyermekeit – angyalokat ítélni a Mennyben, hatalmat nyerni az ellenség felett –, ne a mások elismerése, az ünnepeltetés, a magunknak való dicsőségszerzés legyen a gondunk, hanem az elesettekhez való Irgalmasság, az elveszettek megmentése, életünk odaáldozása, a halódófélben levők megelevenítése.

ALÁZAT * Modersohn Ernő német evangelizátor szobájának ajtaja előtt az evangelizátor nevével ellátott lábtörlő hevert. Hadd tapossa bárki, nyugodtan törölje csak belé a lábát. Így akart utolsó senki lenni Isten Országáért. Te tudsz az Úrért mások kapcája lenni?

A keresztyén ember kiváltsága – Mát. 20. 20 – 34”
7
Guti Tünde / Re:Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2018 December 14, 18:27:45 »
                                  Lassan leszáll az éjszaka...
 
 
Ahogy fontolgattam és papírra vetettem a gondolataimat, azt vettem észre, hogy akár a Készülj fel a megpróbáltatásokra! és a Gyávák nem öröklik Isten országát folytatása is lehet.
Olvassunk el Jézus figyelmeztetéséből egy szakaszt a végidőkre vonatkozóan! Máté 24:3-13.
 
"Mikor pedig az olajfák hegyén ült, hozzá mentek a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének? És Jézus felelvén, mondta nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül."
 
Ahogy az ószövetségi próféciák sorra beteljesedtek, úgy ezek is beteljesednek. Már most, a szemünk láttára. Hitben kell járnunk ahhoz, hogy a hírek és az események ki ne mozdítsanak erősségünkből! Nézzünk meg egy "érdekes" igeverset:
 
 "Menj be népem, menj be szobáidba, és zárd be ajtóidat utánad, és rejtsd el magad rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús harag!" Ésaiás 26:20.
 
Hova rejtőzhet el Isten népe? Mik azok a "belső szobák", hova zárkózhat be, hogy túlélje ezt a borzalmas időszakot? A Szentlélek által vezetett elkülönülés. Az Ige általi megszentelődés. A hívő a világban van, de nem e világból való. E földön él, de nem engedi, hogy bekerüljön szíve "templomába" a szenny. Ha lélekben fel lehet készülni, csak így lehet. Hitben, józanságban.
A tíz szűz is tudta, hogy eljön az éjszaka. Tudta, hogy sötét lesz. De mégis csak öt készült fel rá, hogy tartalék olajjal világíthasson.
 
"Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szűzhöz, akik elővéve az ő lámpásaikat, kimentek a vőlegény elé. Öt pedig közülük eszes vala, és öt bolond. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat; Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény, mindannyian elszunnyadtak és aludtak. Éjfélkor pedig kiáltás lőn: Ímhol jön a vőlegény! Jöjjetek elébe! Akkor felkeltek mindazok a szüzek, és elkészítették az ő lámpásaikat.  A bolondok pedig mondták az eszeseknek: Adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig feleltek, mondván: Netalán nem lenne elegendő nékünk és nektek; menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény; és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőbe, és bezáraték az ajtó." Máté 25:1-10.
 
Manapság rengeteg összeesküvés elméletet terjesztenek az interneten, hogy az emberek összezavarodjanak, és ne bízzanak senkiben, ne higgyenek senkinek. Gúzsba köti őket a bizonytalanság. Azonban "Az Igazság szabadokká tesz" - mondja Jézus. Az Igazság hirdetőinek üzenetébe beletartozik a tények ismertetése, és a vigasztaló megoldás is. Ahhoz, hogy ne inogjunk meg hitünkben a földre zúduló megpróbáltatásokban, és az e közben mélyülő hazugság mocsarában ne süllyedjünk el, ismernünk kell az Igazságot.
 
Be kell fogadnunk az Igazság szeretetét, mert akik ezt elmulasztják, azokat Isten adja át a megtévesztésnek, hogy megvakuljanak lelki szemeik:
 
"...akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak;" I. Thess. 2:10-11.
 
Mivel mi az Igazságból születtünk, a Világosság fiaiként kell élnünk, járnunk, gondolkodnunk, beszélnünk. Mindennapjaink összes megnyilvánulásának erről kell szólnia!
 
"Mert voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok." Efézus 5:8.
 
A tíz szűzből csak öt járt világosságban, amikor a célegyenesbe értek. Mert nekik bőven volt tartalékuk a mécsesükhöz.
Annyi világosságunk van, amennyi az Élő Ige bennünk, amit a Szentlélek nyilatkoztat ki a szívünkben.
 
Jézus születésével elkezdődtek az utolsó idők. Elérkeznek a nehéz és rettenetes napok is. Jönnek és már köztünk vannak a hamis próféták, akik sokakat elhitetnek. A küszöbön álló kataklizmával sokkolnak a tudósok. Gazdasági válságokat és éhezést festenek fel jövőképül az őszinte szakemberek. Nem túlzás kijelenteni, hogy az egyre nagyobb morális és tanbeli zűrzavar már bent van az Egyházban is.
Emlékezzünk: Dániel, Sidrák, Misák és Abednégó nem fertőztette meg magát a pogány király étkeivel. Ez volt az első állomásuk azon az úton, ami a végsőkig kitartáshoz vezetett. A tüzes kemence és az oroszlánok barlangja volt hűségük próbája.
 
"Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát; nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei." - inti Pál apostol a hívőket az I. Kor. 10:21-ben.
 
A hithősökhöz hasonlóan, az utolsó napok szentjeinek az élete is minden tekintetben só és fény élet. Ezért lehetetlen elrejtőzni, amikor szinte tapintható erkölcsi és elmebeli sötétség borul a világra, és az összes emberi érték ízét veszti.
Krisztus követőiként, Jézus élete lett a mi életünk, így tarthat meg minket ebben az ellenséges közegben, s így ragad majd ki az utolsó pillanatban Isten haragjának csapásai elől.
De addig is buzdítsa testvér a testvérét, tartsunk össze, ahogy a Zsidók 10:25-ben is olvashatjuk:
"... intvén egymást, annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget."
 
Ne feledjük, a Krisztus-követők gyülekezete nem egy vert sereg! Pont az önmaguk feladása által válnak győztesekké. Amikor meghalnak a saját ambícióiknak, elképzeléseiknek, vágyaiknak, és örömmel engedik, hogy Isten munkálkodjon bennük, általuk.
"Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus" - vallja Pál apostol a Galata 2:20-ban.
Ezért bátrak az igaz keresztyének, amikor világosságként jelennek meg a sötétségben, akár politikai, akár társadalmi vagy egyéb káoszban. Ez teszi őket verhetetlenné, megingathatatlanná. Amíg "él bennük a Krisztus", amíg Krisztusban maradnak, addig nincs kárhoztatás, céltévesztés, nincs megalkuvás vagy dezertálás.
 
Befejezésül zárjuk a szívünkbe Jézus figyelmeztetését, amit a tanítványoknak mondott:
"FIGYELJETEK, VIGYÁZZATOK, IMÁDKOZZATOK..." Márk 13:33.
 
 
2018. december 10.                                              Guti Tünde
 
8
Guti Tünde / Re:Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2018 December 14, 18:26:55 »
Ámen!  :2smitten:
9
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2018 December 14, 08:27:39 »
"Valaki azt mondta, hogy a különbség Buddha, Allah és Jézus között a következő képben ragadható meg:
Ha beleesel a szakadékba,
Buddha azt fogja mondani : "tanulj meg kimászni onnan",
Allah, azt, hogy "te vagy a hibás, azért mert beleestél",
Jézus meg utánad fog menni a szakadékba."

(internetről)

forrás:
http://mimindenteologia.blogspot.com/2017/05/keresztyen-filmek-filmek-keresztyen.html
10
Guti Tünde / Re:Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Harang Dátum 2018 December 13, 19:32:35 »
"Legyetek erősek és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, a kik várjátok az Urat!"
Zsoltárok könyve 31.25
Oldalak: [1] 2 3 ... 10