Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Dicsőítsük Istent! / Re:Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2023 Június 01, 16:47:32 »
Mérföldkőnél

Ma már hálával gondolok
a sok, fájdalmas ütés-foltra
(múltamban sem tombolok!),
szívemben a tűz nincs eloltva,
bizony, Isten kohóban tisztított.

Lelkemben a hála őszinte,
a jókért s kemény próbákért,
sóhajtva, könnyezve szinte…
fohászért és buzgó imákért,
amiket értem mondtak el.

Áldott Örökkévaló Neve!
Lelke által minden javamra vált,
s ha égetett is kísértés heve,
Igéje fényként mellettem állt:
nem hagyott el,  szabaddá tett.

Guti Tünde – 2023. június 1.
2
Guti Tünde / Re:Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2023 Június 01, 16:46:57 »

Igyekezz!!


"Igyekezzetek bemenni a szoros kapun: mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni és nem mehetnek."

Lukács 13:24.

Miért nem mehetnek? Mert túl késő lesz...

Mert már a kaput sem találják... Istennel nem lehet játszani! Ő mindenkinek ad esélyt az életben, de ha nem törődnek vele, egyszer lezárul a lehetőség.

MA kell megtérni az Úrhoz bűnbánattal! MA kell befogadni az Igazságot!

Olyan viharos idők előtt áll világunk, amiben a gonoszság és a hazug megtévesztések miatt már helyesen gondolkodni is nehéz lesz.

Jézus kéri: IGYEKEZZ BEMENNI A SZOROS KAPUN!

"Ímé, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg."

Ámós könyve 8:11-12.


Guti Tünde – 2023. május 30.
3
Guti Tünde / Re:Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2023 Június 01, 16:46:15 »
A Szentlélek kitöltetéséről másként


"S majd kérni fogom az Atyát és Ő más Vigasztatót fog adni nektek, hogy az örökké veletek legyen: Az igazság Lelkét, akit a világ nem képes befogadni, mert nem látja, s nem is ismeri Őt, ti ellenben ismeritek Őt, mert nálatok marad és bennetek lesz."

János 14:16-17.

Betöltött a Szentlélek?

Aki szereti és befogadta az Igazság Lelkét, nem jár megtévesztésben, mert övé lett az élet világossága. Lelkiismerete, szíve ösztönzi minden gonosz vagy annak látszó hamisságnak való ellenállásra.

Az Úr megígért jelenlétének, erejének valósága Shavuot. Lelkét adta bensőnkbe, aki által Jézus=Ige=Isten élővé vált törvénye a szívünkben lángolva táplálja hitünket, ami legyőzi a világot.


Guti Tünde – 2023. május 25.
4
Dicsőítsük Istent! / Re:Pünkösd
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2023 Június 01, 12:51:29 »
Paraklétosz

"Eljön majd a Paraklétosz, akit én küldök az Atyától" (Jn 15,26). Ezekkel a szavakkal ígéri meg Jézus a tanítványoknak a Szentlelket, a végső ajándékot, az ajándékok ajándékát. Erről egy különleges, titokzatos kifejezéssel beszél: Paraklétosz. Fogadjuk be ma ezt a szót, melyet nem könnyű lefordítani, mert több jelentést foglal magában. A Paraklétosz lényegében két dolgot jelent: vigasztaló és ügyvéd.

A történeti Jézus korában az ügyvéd nem úgy látta el feladatát, mint manapság: nem a vádlott helyett beszélt, hanem általában mellette állt, és a fülébe súgta, milyen érvekkel védekezzen. Így tesz a Paraklétosz, "az igazság Lelke" (Jn 15,26) is. Ő nem foglalja el a helyünket, hanem gondolatok és érzések inspirálásával megvéd bennünket a gonosz hazugságaitól."

(Ferenc pápa - internetről)

5
Pásztoroknak / Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2023 Június 01, 05:51:08 »
VÉLEMÉNYCÜNAMIBAN

A juhok bégetnek,
a pásztor hallgat.
A juhok (el)tévednek,
a pásztor szaladhat.
6
Árvai Emil / Re:Új verseim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2023 Május 31, 12:55:22 »
TANULSÁG

Tudom, nekem nem megy egyedül,
hát segítséget kérek!
Életmentő így lesz minekünk
a közösségi élet.

.............................

PARAKLÉTOSZ

Amikor egyedül éreztem magam,
Valaki megállt mellettem halkan,
szívembe súgta Isten igéjét:
Várjad az Urat! Adjon ez békét!

..............................

MÁTÉ APOSTOL ELHÍVÁSA

Pénzes, ám megvetett állás: vámszedő volt.
De hiszen most kell jól élni, nem?
Csakhogy az a Rabbi mindent borított,
így szólva hozzá: Te jöjj velem!

..........................................

TÁRSASJÁTÉK  (Abba, Apám!)

Társasjáték az élet,
halálosan komoly.
Nézz föl néha az égre,
te gyermeki mosoly!

7
Pásztoroknak / Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2023 Május 31, 06:16:09 »
...
"–   Bizalmi tőkét ilyenekkel tudsz befektetni: hátrébb tudsz lépni, át tudsz adni magadtól szolgálati területe(ke)t másoknak, be tudsz vonni másokat, (újakat is) a szolgálatba, be tudod vonni a teljes gyülekezetet döntésekbe, rá tudsz bízni döntéseket másokra anélkül, hogy te beleszólnál, eleve feltételezed, hogy másokban is van kegyelmi ajándék nem csak benned és annak teret is engedsz, minden lehetséges módon arra törekszel, hogy másokat felemelj és ne lenyomj stb. (ezek most csak az Apcs. 6 közvetlen tanulságai, de a lista még bizonyára folytatható…)
–   Ha nyilvános és teljesen őszinte (nem egy pózolós, stratégai alapon alkalmazott) önkorrekciót gyakorolsz, azzal csak növeled a bizalmat a hívőkben, ezért bármilyen nehezedre esik is, tedd meg! (Vagy azt gondolod, hogy ha egy Péter apostolra volt jogos panasz – és itt nem csak az Apcsel 6-ra, hanem a Gal.2-re is gondolok – akkor rád nem lehet jogos panasz? Te mindig mindent jól csináltál, mindig neked volt, van és lesz igazad?)
–   Ne próbáld azt elhitetni magaddal sem a hívőkkel, hogy ha egy probléma nincs kommunikálva, akkor az nem létezik! A hívők nem hülyék…
–   Ne legyen háttér olvasata annak, amit mondasz, ne stratégizálva, manipulálva beszélj, mint a politikusok, hanem beszélj őszintén és egyenesen: Úgy-úgy, nem-nem...."

Pánczél Tamás (internetről, evangelikalcsoport hu)
8
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2023 Május 30, 06:49:45 »
ÁRVÍZ    (tanmese)

Árvízveszély van, jönnek teherautóval költöztetni.
Az erős hitű hívő ember nem kér a segítségből, ő az Urat várja.
Eléri a házukat az ár, dereglyével jönnek menteni. Az erős hitű hívő ember kitart.
Emelkedik a vízszint, harmadszor már helikoptert küldenek érte. De ő nem a meghátrálás embere.
Összedől a ház. A hívő ember hamarosan a Mennyben köt ki. Ott minden oké, de azért megkérdezi, hogy mért nem segítettek rajta. Azt a választ kapja, hogy: "Háromszor próbáltunk."

(ismeretlen szerző)
9
Árvai Emil / Re:Új verseim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2023 Május 29, 05:11:13 »
CIRÉNEI SIMON

Vesztőhelyre toloncoltak hármat;
vesztemre, hogy éppen arra mentem,
legsúlyosabb, véres keresztfának
kiválasztott hordozója lettem.

Segítve az egyik elítéltnek,
nem gondoltam: még híressé válhat.
S lám, azóta Őróla beszélnek:
állítólag harmadnap feltámadt.

.............................................

URIÁS VITÉZ

Hettita kapitány Dávid seregében,
kiváló a harcban, mindent odaáldoz.
Előkelő szép lány lett a felesége;
közel laknak a királyi palotához.
10
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2023 Május 28, 20:00:37 »
TÖRTÉNET

"1939-ben Párizsban néhány srác azzal heccelte egymást, hogy ki mer bemenni a paphoz a gyóntatószékbe, és felsorolni neki mindenféle kitalált bűnöket. Az egyik fiú végül bevállalta, bement, és elkezdte mondani az atyának a legfurcsább és leghihetetlenebb vétkeket. A pap persze elég hamar rájött, hogy miről van szó, de úgy döntött, hogy nem fedi fel a fiú előtt, hanem beleáll a szerepjátékba. Így a következő elégtételt adta:
- Fiam, menj el a templom végében található nagy feszülethez, állj meg előtte, nézz rá, és háromszor mondd ki hangosan: »Jézus, én tudom, hogy meghaltál értem a kereszten, de ez engem egyáltalán nem érdekel«”.

A fiú nem akart kiesni a szerepéből, így valóban odament a hatalmas feszülethez, megállt előtte, felnézett Jézusra, és kimondta a szavakat. Kimondta először, kimondta másodszor…, de harmadszorra már nem tudta kimondani. Elhallgatott, aztán sírásra fakadt. Sokáig állt még ott a kereszt előtt, aztán amikor kilépett az ajtón, egy új emberként hagyta el a templomot.

Jean-Marie Lustiger bíboros, volt párizsi érsek mesélte el ezt a történetet az egyik prédikációjában, és azzal fejezte be, hogy azért ismeri ilyen részletesen, mert ő volt ez a fiú."

(internetről, 777blog)
Oldalak: [1] 2 3 ... 10