Alfa-Omega közösség

Ismerkedés => Fórumozók blogjai => Torokildiko46 => A témát indította: torokildiko46 - 2015 Július 16, 07:58:46

Cím: GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 16, 07:58:46
 :2smitten: :2smitten: :2smitten: Jó reggelt!!!
hoztam egy  kis  hűsítőt nektek ma reggel!
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2015 Július 21, 20:03:04
„A világ tele van gyönyörűséggel, csak rajtad múlik, hogy ráakadjál ezekre az örömökre, melyek lépten-nyomon eléd kerülnek.  Egész egyszerű rájuk akadni: alkalmazkodónak kell lenni.”  (Jean Webster)
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2015 Augusztus 03, 10:54:47
idézet a megbocsátásról:


Egyikünk sem tökéletes. Előfordul, hogy olyasmit teszünk vagy mondunk, ami a társunk számára bántó. A múltat nem törölhetjük ki az életünkből, de ha bocsánatot kérünk, és megpróbálunk másként cselekedni, enyhíthetjük a fájdalmat, amit házastársunknak okoztunk. Ha társunk megbocsát, a meghitt kapcsolat helyreáll. A szeretet kész a megbocsátásra.
Gary Chapman
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2015 Augusztus 06, 14:42:32
Az egyetlen félelmem, hogy ki ne essek Isten akaratából. Isten akaratán kívül nincs semmi, amit szeretnék és Isten akaratában sincs semmi, amitől félnék, mert ígéretet tett, hogy megtart engem az Ő akaratában. (Aiden Wilson Tozer)
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2015 Augusztus 20, 11:33:50
Bölcsföldi András
Szörnyű fegyver
„Mindennapi vétkeinket bocsásd meg nekünk…”
Minden ütésed, átkod
Hiába ellenem.
Szörnyű a fegyverem:
Megbocsátok.
            Illyés Gyula: Szörnyű fegyver
Ezt soha nem bocsátom meg!
Kinek az ajkát nem hagyta már el ez a mondat? Már ez is fontos kérdés lenne, de még inkább az, hogyan folytatódik a sor? Többféleképpen is záródhat:
Soha nem bocsátom meg magamnak!
Soha nem bocsátom meg neki!
Soha nem bocsátom meg neked!
Nehéz-e megbocsátani? Illetve: miért nehéz megbocsátani? Közelítsük meg a három alapmondatunk felől.
Bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
Magunknak – a megbocsátás lényege
Amikor néhány évvel ezelőtt teológusokkal éppen a Miatyánkról készítettünk interaktív kiállítást, akkor ennél a résznél az volt a kérdés, kinek nehezebb megbocsátani, s a fenti válaszokra dióval lehetett szavazni. Meglepő módon a kérdésre jócskán telt a „Magamnak” edény. Mennyiben akadályozza a hitéletünket, ha valami meg nem bocsátott dolog súlyozza az életünket, vagy ha mi úgy véljük.
Igazi és mély magunkba nézés után legalább ekkora Isten-élményt kell átélnünk ahhoz, hogy felismerjük: ha mi nem tudnánk is megbocsátani magunknak, Isten már régen megbocsátott nekünk.
Éppen ezért amikor a Biblia egyik legsúlyosabb mondatát vesszük elő, legyen mindig a szemünk előtt az, hogy itt Jézus nem a bűnbánatnak és a bocsánatkérésnek a „klasszikus” módját mutatja meg, amit sok helyen, például a 32. zsoltárban is olvasunk: „Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem.” (Zsolt 32, 3-5) Ez nagyon is szükséges, de más formája a bűnbánatnak. Itt inkább az egyéni, magányos, töredelmes bűnvallásnak a valósága sejlik föl. Ahogy naponként kenyérre van szükségünk, éppen úgy van szükségünk naponkénti bűnbocsánatra. Amilyen elengedhetetlen feltétel a test számára a kenyér az élethez, ugyanolyan nélkülözhetetlen a lélek számára a bűnbocsánat. „A mindennapi vétkeinket bocsásd meg nekünk naponként.” (Szabó Imre)
A Miatyánkban másra esik a hangsúly, de a bűnbánat lényege ugyanaz: hűtlen voltam, eltértem Isten útjáról, megvallottam neki bűneimet, megbocsátott és újra felemelt engem. Ahogyan mások számára igaz ez, úgy saját magunknak is. Ugyanakkor nem tudom megrendülés nélkül olvasni vagy hallgatni József Attila versét: Tudod, hogy nincs bocsánat… Milyen mélységei lehetnek a megbocsátás hiányának, ha valaki saját magának sem tudja elképzelni a megbocsátást, s nem tudja elfogadni, nem tud élni vele – szó szerint is.
Másoknak – a megbocsátás tartalma
Jézus egyfajta kritériumként, előfeltételként szabja meg a másoknak való megbocsátást.
Ez onnan is látszik, hogy a Miatyánk elmondása után erre az egyre tér vissza megerősítő és kemény szavakkal egyszerre. (Mt 6 14-15)
De még érdekesebb, hogy Márk evangéliumában, amely nem is említi Miatyánkot, miért és hogyan jelenik meg Jézus tolmácsolásában a Miatyánkhoz fűzött kritérium.
És amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg egymásnak, ha valaki ellen panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsátotok meg, mennyei Atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket. (Mk 11,25-26)
Többször használjuk a megbocsátás szót elengedés értelemben is, melynek mai többletértelme is gazdagítja nyelvünket (elengedek egy lehetőséget, egy kényszert), de benne van az is, hogy ezt én tehetem, teszem meg. A lehetőség itt arra utal, hogy én azért lehetek kegyes, kegyelmes másokhoz és engedhetem el a felhalmozott adósságot, az ellenem elkövetett bűnt, mert hozzám is kegyelmes volt Isten, sőt folyamatosan az. Biztosak lehetünk abban, hogy ha megvalljuk Istennek vétkeinket, akkor megbocsát. Olyan szépen fogalmazza János levele: „Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól.” (Jn 1,8-9)
Fontos a meggyőződésünk arról, hogy Isten nemcsak képes megbocsátani, nemcsak hatalma van rá, hanem meg is teszi, meg is bocsát. Különben miért járulnánk a színe elé. Annak hogy mi megbocsássunk másoknak, az az előfeltétele, hogy mi ezt ne csak tudjuk, hanem át is éljük. Innen tudunk kiindulni abba az irányba, hogy megbocsássunk másoknak.
Hozzánk közelállónak – a megbocsátás mélysége
„A megbocsátani nem tudó ember nem lehet közösségben a megbocsátó Istennel.”
(Fosdick)
A bűnbocsánat az Ószövetség legfőbb ígérete. A bűnös ember és a kegyelmes Isten találkozásából következik ez. Jézus személyében még inkább látjuk a megbocsátás valóságát. Ő még a kereszten is az őt megfeszítőkért imádkozott.
Benne, rá nézve bocsátja meg Isten a mi bűneinket is. Ezzel lesz lehetőségünk egyáltalán a bűnbocsánatra, az elengedésre.
A bűnbocsánaton nem egyes törvénysértések következményeinek elengedését értjük, hanem merőben új viszonyt Isten és az ember között. Jézus műve éppen az volt, hogy amit az Ószövetség ígért, mint az elkövetkezendő messiási jót, ő maga meg is adta. (Mk 2,5 Fiam, megbocsáttattak a te bűneid – ez Jézus fő hivatása.) Nem véletlenül háborodnak fel újra és újra Izráel vallási vezetői és hívő elitje mindig, amikor Jézus kinyilvánítja, hogy az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani. És ő ezért is jött. Valaki így fogalmazott: „Ha a bűnbocsánatot kivesszük a keresztyénségből, némi sztoicizmus marad az egészből.” A bűnbocsánat számol bűn tényével és a kegyelem hatalmával. Tehát a bűnbocsánat nagy ígéretében és tényében feltalálható az egész keresztyénség. Nem csoda, hogy ebből született meg a reformáció, s ide megy vissza minden ébredés, mint az újjászületésnek és megtérésnek komolyan vétele. És ez egyben rámutat a keresztyénség állapotára is: ha mi nem vagyunk képesek megbocsátani egymásnak, akkor nem lehetünk hitelesek, mert nem éljük meg annak lényegét, amiért Jézus a földre jött, és amit mellesleg fennen hirdetünk.
Az Istenhez való helyes viszony nem képzelhető el az emberekhez való helyes viszony nélkül. Ez azt jelenti: az Atyához való viszonyomat az embertestvérekhez való viszonyom oly lényegesen befolyásolja, hogy Isten nem tud irgalmas lenni irántam, ha én irgalmatlan vagyok a felebarátom iránt, és bocsánata semmivé válik, ha én nem bocsátok meg. Még nehezebb ezt a hozzánk egészen közel állókkal kapcsolatban megélni. Mert ott természetes a szeretetviszony. Vagy annak kellene lennie.

Egy kirándulás alkalmával úgy tartottunk bűnbánati imaközösséget, hogy a közös imádság alatt bárki odamehetett a másikhoz, a vállára tehette a kezét és bocsánatot kérhetett valami sérelemért, vétekért. A másik pedig visszaérinthette, és kimondta: megbocsátok, köszönöm. Aztán volt az úrvacsora. Hihetetlen ereje van a megbocsátásnak.
Ezért megdöbbentő Illyés Gyula verse is.
Minden ütésed, átkod
Hiába ellenem.
Szörnyű a fegyverem:
Megbocsátok.
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2015 Augusztus 27, 20:08:55
 :ima02: :ima02:
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2015 Augusztus 27, 20:37:32
"Néha a hétköznapi megbántódásokból, a sértésekből, a csendből, a megoldatlan kérdésekből és a dacból falat építünk szívünk köré. A legfontosabb feladatunk az, hogy megakadályozzuk, hogy fölépüljenek ezek a falak. Főképpen pedig az, hogy ne legyünk kövek a többiek falában."
/Bruno Ferrero/
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 03, 08:22:16
Az egészséges élet tudatos élet, és örül, hogy létezik, működik és növekedik.
Ebben az életben az ember egyetlen maradandó kincse a halhatatlan lelke, amelyet ha elveszít, mindent elveszít.” C. H. Spurgeon
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 20, 09:13:45
Jobb emberré lenni:
Akárhová sikerült is már eljutnod, lehetsz még jobb!
Isten senkit sem teremtett átlagosnak. Ő azt szeretné, hogy mindenben kiválóbbat nyújtsunk.
"Isten nagyobb dolgokra készít fel; messzebbre kíván vezetni, mint képzelnénk, úgyhogy ne lepődjünk meg, ha arra kér, hogy jobbakat gondoljunk magunkról, és annak megfelelően cselekedjünk is.
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 23, 07:35:50
„Az Örökkévaló Isten hajlékod
    és menedéked,
örök karja felkarol
    és megtart téged.” (5 Mózes 33:27)

Mennyei Atyáddal együtt töltött örök életre lettél teremtve. Ez a világ átmeneti otthonod. Nem leszel itt mindig. Istennél van örökkévaló otthonod.

Egyszer egy ismerősöm arról mesélt, hogy misszionáriusként egy nagyon veszélyes, igencsak lepusztult környéken lakott. „Az otthonom olyan, mint egy oázis a sivatagban” – mondta. „Amikor hazamegyek a drága feleségemhez és a családomhoz, akkor nyugalom és szeretet vesz körül.”

Ez a kép pontosan megmutatja, hogy mit jelent Istent, mint hajlékodat, menedékedet ismerni. A világ körülötted ellenséges, olykor fenyegető is lehet. De ha felismered, hogy az életed Benne van, akkor békességet, szeretetet és biztonságot találsz.

Istennel biztonságban vagy, örökkévaló karjai tartanak, védelmeznek és átölelnek. Minden nappal azzal a bizonyossággal nézz szembe, hogy Isten a karjaiban tart. Élj bátran azzal a tudattal, hogy a körülötted lévő világ nem győzhet le, mert te Hozzá tartozol.

http://www.ahitatok.hu/steve-mcvey/579-orokkevalo-hajlek.html
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2015 Szeptember 26, 07:43:35

Építő gondolatok Joyce Meyer
Képes vagy elbánni mindazzal, amit az élet hoz:
„Mindezek ellenére, minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek! Sőt, még annál is többek — ő általa, aki szeretett bennünket.” (Róma 8:37,EF)

Évekig azon tűnődtem, mit jelent az, hogy „több mint győztesek” vagyunk. Biztosan vannak, akik más meglátással bírnak, de én arra a következtetésre jutottam, hogy „több mint győztes” –nek lenni azt jelenti, hogy bármi is adódik az életben, bizonyosságod van afelől, hogy Jézus által képes vagy elbánni vele. Még mielőtt szembekerülnél a problémával, már tudod, hogy győztesen fogsz kikerülni belőle.

Tehát, nem félsz a dolgoktól, nem rettegsz az ismeretlentől, és nem élsz állandó aggódásban amiatt, hogy mi fog történni egy váratlan helyzetben. Nem igazán számít, hogy mi az adott helyzet, tudod, hogy Krisztus által képes vagy kezelni. Számodra a vereség nem opció!

Kezdd el minden nap azt gondolni: „Krisztus által képes vagyok kezelni mindazt, amit az élet elém hoz. Képes vagyok megtenni mindazt, amit meg kell tennem. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” (Filippi 4:13) Még mielőtt reggel kikelsz az ágyból, hagyd, hogy ezek a gondolatok újra és újra átfussanak az agyadon.

A helyes gondolkodás az első lépés a jobb élethez. A sóhajtozás nem segít. A féltékenység arra, akinek megvan az, amire vágysz, szintén nem tesz jót. Az önsajnálat idő- és energiapocsékolás. A kívánatos új élet kezdete az, hogy elkezdünk úgy gondolkodni, ahogyan Ő.

Bízz Benne: Milyen meghatározott szituációban van szükséged arra, hogy elhidd: több, mint győztes vagy? Bízz benne, hogy Krisztus által mindenre képes vagy.
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2015 Október 11, 06:52:52
most ahogy olvastam ezt a fordítást igy megértettem , sóvárogva várni , kivánni hogy eljöjön az Úr napja:
2 Pét. 3,12
A kik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, a melyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!
mert ha már az Urral leszünk megszünik , minden gond fájdalom nehézség:
1 Thess. 4,14
Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.

1 Thess. 4,15
Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, a kik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik elaludtak.

1 Thess. 4,16
Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban;

1 Thess. 4,17
Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2015 Október 14, 09:10:59
Zsolt. 8,2
Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, a ki az egekre helyezted dicsőségedet.
Ésa. 6,3
És kiált vala egy a másiknak, és mondá: Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével!
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2015 Október 15, 08:06:18
http://www.youtube.com/watch?v=Q-Ed9r-s2Ok
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2015 November 14, 09:56:55
Uram  könyörülj az embereken!
imádkozzunk az emberekért mert szörnyű az ami történt Párizsban , Rakoczi Brigitta, unokatestvérem és családja meg kicsi  1 éves  fia  hálás vagyok Istennek értetek hogy jól vagytok
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2015 December 06, 06:27:42
Advent van , mit is várunk lázasan???
nagy aláz , nagy a készülődés , és sokan csak az ajándékról tudnak, meg a szabad napokról meg hogy össze gyűl a család, Nagy lázban kell lenni készülni kell várni kell a Világ mindenség Urat az Úr Jézus Krisztust aki az életét adta értünk, a Szabaditót A Megváltót!
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2015 December 11, 07:06:50
JÉZUS MONDJA:
Egyedül vagy? - Ott vaggyok veled.
Nincs kihez szóljál? - Beszélgess velem.
Nem tudsz aludni? - Imádkozzál.
Fáj a magány? - Hagyadkozz Rám.
Nincs ki szeressen? - Szeretlek Én.
Bántanak, megszólnak? Megértelek Én.
Elhagyott mindenki? Én veled vagyok.
Beteg és fáradt vagy? Gyógyítód vagyok.
Hozzám jöhetsz, amikor úgy érzed
"Nem bírom tovább....nehéz az élet"
Hozzám jöhetsz, Én mindig várlak,
Szívem ajtaja feléd kitárva.
Fontos vagy Nekem, nagyon szeretlek,
Meghaltam érted ott a kereszten.
Ne hordozd tovább egyedül bajod,
K e r e s z t e m alatt lerakhatod
************************************
Add kezedet -- fogom erősen,
Add szívedet -- tisztítja Vérem.
Add életed, s érte cserébe
Ö r ö k életet adok t e n é k e d
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2015 December 11, 07:32:04
Néhány ember mérföldeket halad téves irányba anélkül, hogy elfáradna. Aztán mikor csak néhány lépést kellene tennie, hogy jó ösvényre jusson, akkor sokallja. Hiába, ilyenek vagyunk mi emberek. "
Wass Albert
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2016 Január 20, 11:19:13
A magvető példázata
„Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján. Nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba, és leült; az egész sokaság pedig a parton állt. Aztán sok mindenre tanította őket példázatokkal: Íme, kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az útfélre esett, aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben; de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit. Akinek van füle, hallja! A tanítványok odamentek hozzá, és megkérdezték tőle: Miért beszélsz nekik példázatokban? Ő így válaszolt: Mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amije van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, és nem értenek. Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendölése: Hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek! Mert megkövéredett e nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Bizony, mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amit láttok, de nem látták, és hallani, amit hallotok, de nem hallották. Ti tehát halljátok meg a magvető példázatát! Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívébe van vetve: ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag. Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, s amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.” (Mt 13,1-23)
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2016 Február 06, 08:37:02
1Sámuel 18
1 Minekutána pedig elvégezte a Saullal való beszélgetést, a Jonathán lelke egybeforrt a Dávid lelkével, és Jonathán úgy szerette őt, mint a saját lelkét.   2 És Saul magához vevé őt azon a napon, és nem engedé, hogy visszatérjen atyja házához.   3 És szövetséget kötének Jonathán és Dávid egymással, mivel úgy szerette őt, mint a saját lelkét.   4 És Jonathán leveté felső ruháját, amely rajta volt, és Dávidnak adta, sőt hadi öltözetét is, saját kardját, kézívét és övét.

 ez egy  csodálatos  példa ,  ahogy  van   életben is  barátok jobbak mint a testvérek , ritka   viszont egy  ilyen barátság ahogy volt Dávid és Jonathán  közt,  de  eszembe jutott egy  ige  amit Jézus is  Mondott:
János :15:13   Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2016 Április 24, 10:41:18
 :293:

Most kaptam üzenetbe : érdemes elolvasni sok Igazság van benne:
A NŐ !!!!
„Amikor Isten a nőt teremtette, késő estig dolgozott a hatodik napon. Egy angyal arra járt, és megkérdezte: Miért töltesz annyi időt ezzel a teremtménnyel? És az Úr azt felelte: Látod az összes specifikációt, amelynek meg kell felelnem, hogy megformáljam őt
- Mosható legyen, de ne műanyag, több mint kétszáz mozgó alkatrészből álljon, amelynek mindegyike cserélhető kell, hogy legyen és mindenféle étellel működnie kell, képesnek kell lennie egyszerre több gyermeket a karjában tartani, megölelni úgy, hogy az meggyógyítson mindent a lezúzott tértől az összetört szívig, és mindezt mindössze két kézzel.
Az angyalra mindez mély benyomást tett.
- Két kézzel? Az lehetetlen! És ez a standard modell? Túl sok munka ez egy napra... várj holnapig, és fejezd be akkor!
- Nem - mondá az Úr. - Már annyira közel vagyok, hogy befejezzem ezt a teremtményt, amely szívem legkevesebbje lesz. Meggyógyítja magát, ha beteg, és egy nap 18 órát tud dolgozni.
Az angyal közelebb jött, és megérintette a nőt.
- De Uram, olyan puhának alkottad őt.
- Igen puha - mondta az Úr. - De erősnek is alkottam. El sem tudod képzelni, mi mindent elvisel és legyőz.
- Tud gondolkodni? - kérdezte az angyal.
- Nem csak gondolkodni tud, de érvelni és egyezkedni is - válaszolta az Úr.
Az angyal megérintette a nő arcát...
- Uram úgy tűnik, a teremtényed ereszt! Túl sok terhet róttál rá.
- Nem ereszt ... Ezek könnyek - javította ki az Úr az angyalt.
- Mik azok a könnyek? És mire valók? - kérdezte az angyal.
És mondá az Úr:
- A könnyek fejezik ki a bánatát, kételyeit, szeretetét, magányosságát,
szenvedését és a büszkeségét.
Mindez nagy hatást tett az angyalra.
- Uram, zseniális vagy! Mindenre gondoltál. A nő valóban csodálatos. Olyan erő birtokában van, amelyekkel ámulatba ejti az embert. Képes kezelni a gondokat, és nehéz terheket hordozni. Magában tudja tartani boldogságát, szeretetét, és véleményét. Mosolyog, amikor sikoltani, szeretne. Dalol, amikor sírni, volna kedve. Sír, amikor boldog, és nevet amikor fél. Harcol, azért amiben hisz. Kiált az igazságtalansággal szemben. Nem fogadja el a nem-et válaszul, ha jobb megoldást tud. Átadja magát, hogy családja gyarapodhasson. Elviszi a barátját orvoshoz, ha fél. Szeretete feltétel nélküli. Sír, ha gyermekei győzedelmeskednek. Boldog, ha barátai jól vannak. Örül, ha születésről vagy esküvőről hall. Szíve összetörik, ha közeli rokona vagy barátja meghal. De megtalálja az erőt, hogy elboldoguljon az élettel. Tudja, hogy egy csók és egy ölelés meggyógyíthatja az összetört szívet.
Csak egyetlen hibája van:
ELFELEJTI MENNYIRE ÉRTÉKES.
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2016 Június 10, 08:59:56
Építő gondolatok Victoria Osteen

Nem fogsz a völgyben ragadni


Sokan ismerik a 23. Zsoltárt, mely így kezdődik: „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért.”

Milyen csodálatos képet festenek elénk ezek a versek: Istennel sétálunk egy gyönyörű, illatos, zöldellő mezőn, miközben halljuk a patak csobogását. Ez a békesség, a biztonság és megelégedettség képe. Azonban, a következő versben, látszólag minden átmenet nélkül, egy egészen más környezetben találjuk magunkat: „Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem.” Hogy a csudában kerültünk a füves legelőkről egy szempillantás, azaz egy vers alatt, a halál árnyékának völgyébe?

Olykor ilyen az élet. Váratlan körülmények, tragédiák, nehézségek egy pillanat alatt az élet egyik színteréről egy másikra repítenek minket. De nem számít, hol vagyunk éppen, az sem számít mi történt, Isten mindig ott van velünk. Amikor Rá nézünk, nem kell félnünk. Ő mindig békességet ad. Ő mindig megvigasztal.

Fontos látnunk, hogy a zsoltáros azt mondja: „ha a halál árnyéka völgyében járok…” nem pedig azt, hogy „ha a halál árnyéka völgyébe belépek, akkor ott is fogok maradni”. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a sötét idők nem tartanak örökké. Nem kell a halál árnyéka völgyében élnünk; csak átmegyünk rajta.

Néha, amikor a körülmények teljesen letaglóznak, úgy érezzük, hogy beragadtunk és korlátok közé szorultunk. Ha most így érzel, akkor hagyd, hogy ez az igazság mélyen a szívedbe ivódjon: nem fogsz a völgyben ragadni. Isten a biztonság és nyugalom helyére fog vezetni. Lehetnek olyan időszakok, amikor ránk telepszik a bizonytalanság, de pont ilyenkor szükséges, hogy bízzunk Istenben. Lehet, hogy meglátogat a gyász, de Isten közel van a megtört szívűekhez. Mindenkihez közel van, aki segítségül hívja az Ő nevét. Emeld fel a szemedet Őrá, fókuszálj az Ő jóságára, szerető kedvességére, jóindulatára, és hagyd, hogy ez felébressze a hitet a szívedben. Isten jó. Ő nem a zűrzavar, hanem a békesség Istene. Ő mindig küldetésben van, azon munkálkodik, hogy reményt, gyógyulást, helyreállást hozzon – a szeretet küldetését végzi. Mindig veled van, és visszavezet a győzelem helyére.

Nem fogsz a völgyben ragadni

Victoria Osteen

Magyar fordítás: ahitatok.hu
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2016 Július 20, 16:40:03
10 különbség Mohamed és Jézus között
A következő néhány szempont abban segíthet, hogy összehasonlítsuk Jézus Krisztust, mint a keresztény hit alapítóját és szerzőjét Mohameddel, aki az iszlám alapító prófétája. Mivel a kereszténység és az iszlám arról szól, hogy az alapító életútját és tanítását követi, fontos látni, hogy mi jellemzi Jézust és Mohamedet. Amilyen ugyanis a vallás alapítója, olyanná válnak a követők is. Ezt a Biblia is kijelenti, amikor Pál apostol ezt írja: “Mi azonban mindannyian fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét. Eközben pedig az Úr Szelleme által fokozatosan átváltozunk, egyre jobban hasonlítunk őhozzá, és dicsőségről-dicsőségre jutunk” (2Kor 3:18, EFO). Nézzük hát, mik a különbségek Jézus és Mohamed között.

Mohamed, Kr. u. 1300-as évek
Mohamed, Kr. u. 1300-as évek

Mohamed megölte a harcban foglyul ejtett embereket (Ibn Ishaq 451). Jézus soha nem ejtett foglyokat, és soha nem ölt embert.
Mohamed arra biztatta embereit, hogy erőszakolják meg a foglyul ejtett nőket (Abu Dawood 2150, Korán 4:24). Jézus soha nem ejtett foglyul nőket, soha nem biztatott senkit erőszakra, és maga sem követett ilyet el.
Mohamedet sosem kínozták meg, ő maga azonban sokakat megkínzott (Muslim 4131, Ibn Ishaq 436, 595, 734, 764). Jézus soha nem kínzott meg senkit, ő maga azonban sokat szenvedett értünk, emberekért.
Mohamed azt hirdette, hogy követői harcoljanak azok ellen, akik más vallást követnek, míg mindenki nem követi majd Allahot (Korán 8:39). Jézus arra biztatta a követőit, hogy szeressék Istent és az embertársaikat, mint saját magukat — függetlenül a nemzetiségüktől, vallásuktól (Mt 5:44).
Mohamed helyénvalónak tartotta egy félig vak ember brutális meggyilkolását (al-Tabari 1440). Jézus meggyógyított egy születése óta vak férfit (Mk 8:28).
Mohamed egy rabszolgát arra utasított, hogy emelvényt készítsen neki, amiről az iszlám tanítását hirdetheti (Bukhari 47:743). Jézus megmosta a tanítványai lábát (Jn 13:5).
Mohamed szerint a legnagyobb parancsolat az Allahban és a Jihadban való hit (Muslim 1:149). Jézus szerint pedig ez: szeressük Istent és a felebarátunkat, mint magunkat (Mt 22:34-40).
Mohamed gazdagon halt meg, azzal a vagyonnal, melyet másoktól zsákmányolt. Jézus szegényen halt meg, mert másokat szolgált, és nem halmozott fel vagyont.
Mohamed helyesnek tartotta mások keresztre feszítését (Korán 5:33, Muslim 16:4131). Jézust keresztre feszítették.
A követői szerint Mohamed elvárta, hogy mások az életüket adják érte (Sahih Muslim 4413). A követői szerint Jézus az életét odaadta másokért (Jn 18:11).
A következtetések levonása legyen mindenki egyéni felelőssége…
Kevesebb megtekintése

10 különbség Mohamed és Jézus között
infaustus.wordpress.com
A következő néhány szempont abban segíthet, hogy összehasonlítsuk Jézus Krisztust, mint a keresztény hit alapítóját és szerzőji.

https://infaustus.wordpress.com/2016/07/18/10-kulonbseg-mohamed-es-jezus-kozott/

igy én mint keresztény Jézus Krisztus Isten egy szülött fiát követem nem Mohamedet sem senki mást!!! Jövel Uram Jézus!!!
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2016 Október 05, 22:11:16
Ige csokor

Róm. 8,1
Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.
mert Jézus él bennünk és ő váltott meg minket a törvény átkától:
Gal. 3,13
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ:
de mégis gyönyörködöm az Úr törvényében:
Róm. 7,22
Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint; az lehet hogy több kevesebb sikerrel, de Ő kegyelmes és megsegít hogy be tudjam tartani, és meg cselekedjem az Igét és félre teszem az én kívánságaimat, hogy éljek ugy ahogyan Ő akarja :
Gal. 5,24
A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt
Gal. 5,25
Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.
ehhez kérek kegyelmet én is minden nap!

hát nem csodálatos az Úr IGÉJE???
ezt a válasz kaptam ma egy barátnőmtől:De Igen, csodálatos az ÚR Ígéje!

Mégis hány helyen szertnék Isten gyermekeit félelemben tartani, hogy hát engedelmeskedj mert külömben... Nem, nincs kárhoztató ítélet. Ugyanebben az Ígeszakaszban mondja az Íge, hogy Jézus közbenjár érettünk az Atyánál és a SzentLélek is fohászkodik értünk.
Mekkora erö rejlik ebben a tudatban. Legyen ez bátorítás ma is nekünk!

Róm. 8,26
Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
Róm. 8,27
A ki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért
Róm. 8,28
Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak.
​ mert mik hivatalosak vagyunk , igaz???​

Róm. 8,29
Mert a kiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között
​ ez csodálatos , mekkora kegyelem!​
.Eféz. 1,5
Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint,
​ igy Isten fiai vagyunk ​
Róm. 8,15
Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
​ Van egy Mennyei Atyánk , mehetünk a kegyelmi királyi széke elé, az Úr Jézus Nevében!!
ez az igazi csoda!​
Róm. 8,29
Mert a kiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között
. Róm. 8,30
A kiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és a kiket elhívott, azokat meg is igazította; a kiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.
​ igy hát ha Isten velünk ki lehet ellenünk???​
Eféz. 1,11
Ő benne, a kiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleveelvégzése szerint, a ki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik,
Eféz. 1,12
Hogy legyünk mi magasztalására az Ő dicsőségének, a kik előre reménykedtünk a Krisztus​ban
​Eféz. 1,13
A kiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, a melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével,
.Eféz. 1,14
A ki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására.
Eféz. 1,15
Annakokáért én is, hallván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket,
Eféz. 1,16
Nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben;

Eféz. 1,17
Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében;
Eféz. 1,18
És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között,

Eféz. 1,19
És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint,

Eféz. 1,20
A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben
Eféz. 1,21
Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:
Eféz. 1,22
És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé,
Eféz. 1,23
Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, a ki mindeneket betölt mindenekkel.
Eféz. 3,17
Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben
1 Kor. 12,27
Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint.
Kol. 1,18
És Ő a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első;
Róm. 12,5
Azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk.
Róm. 8,9
De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
Róm. 8,10
Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.
Ján. 15,5
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek
Kol. 1,17​ ​És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.
Kol. 1,18
És Ő a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első
Kol. 1,19
Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség;

És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, a mi csak van, akár a földön, akár a mennyekben.
Róm. 5,10
Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele.
2 Kor. 5,18
Mindez pedig Istentől van, a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és a ki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;
Kol. 1,20
És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, a mi csak van, akár a földön, akár a mennyekben.

2 Pét. 3,13
De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik.

2 Pét. 3,14
Annakokáért szeretteim, ezeket várván , igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.
2 Pét. 3,18
Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen

Ján. 17,3
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.


Róm. 8,1
Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.
mert Jézus él bennünk és ő váltott meg minket a törvény átkától:
Gal. 3,13
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ:
de mégis gyönyörködöm az Úr törvényében:
Róm. 7,22
Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint; az lehet hogy több kevesebb sikerrel, de Ő kegyelmes és megsegít hogy be tudjam tartani, és meg cselekedjem az Igét és félre teszem az én kívánságaimat, hogy éljek ugy ahogyan Ő akarja :
Gal. 5,24
A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt
Gal. 5,25
Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.
ehhez kérek kegyelmet én is minden nap!

hát nem csodálatos az Úr IGÉJE???
ezt a válasz kaptam ma egy barátnőmtől:De Igen, csodálatos az ÚR Ígéje!

Mégis hány helyen szertnék Isten gyermekeit félelemben tartani, hogy hát engedelmeskedj mert külömben... Nem, nincs kárhoztató ítélet. Ugyanebben az Ígeszakaszban mondja az Íge, hogy Jézus közbenjár érettünk az Atyánál és a SzentLélek is fohászkodik értünk.
Mekkora erö rejlik ebben a tudatban. Legyen ez bátorítás ma is nekünk!

Róm. 8,26
Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
Róm. 8,27
A ki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért
Róm. 8,28
Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak.
​ mert mik hivatalosak vagyunk , igaz???​

Róm. 8,29
Mert a kiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között
​ ez csodálatos , mekkora kegyelem!​
.Eféz. 1,5
Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint,
​ igy Isten fiai vagyunk ​
Róm. 8,15
Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
​ Van egy Mennyei Atyánk , mehetünk a kegyelmi királyi széke elé, az Úr Jézus Nevében!!
ez az igazi csoda!​
Róm. 8,29
Mert a kiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között
. Róm. 8,30
A kiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és a kiket elhívott, azokat meg is igazította; a kiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.
​ igy hát ha Isten velünk ki lehet ellenünk???​
Eféz. 1,11
Ő benne, a kiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleveelvégzése szerint, a ki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik,
Eféz. 1,12
Hogy legyünk mi magasztalására az Ő dicsőségének, a kik előre reménykedtünk a Krisztus​ban
​Eféz. 1,13
A kiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, a melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével,
.Eféz. 1,14
A ki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására.
Eféz. 1,15
Annakokáért én is, hallván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket,
Eféz. 1,16
Nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben;

Eféz. 1,17
Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében;
Eféz. 1,18
És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között,

Eféz. 1,19
És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint,

Eféz. 1,20
A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben
Eféz. 1,21
Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:
Eféz. 1,22
És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé,
Eféz. 1,23
Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, a ki mindeneket betölt mindenekkel.
Eféz. 3,17
Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben
1 Kor. 12,27
Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint.
Kol. 1,18
És Ő a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első;
Róm. 12,5
Azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk.
Róm. 8,9
De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
Róm. 8,10
Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.
Ján. 15,5
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek
Kol. 1,17​ ​És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.
Kol. 1,18
És Ő a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első
Kol. 1,19
Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség;

És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, a mi csak van, akár a földön, akár a mennyekben.
Róm. 5,10
Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele.
2 Kor. 5,18
Mindez pedig Istentől van, a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és a ki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;
Kol. 1,20
És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, a mi csak van, akár a földön, akár a mennyekben.

2 Pét. 3,13
De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik.

2 Pét. 3,14
Annakokáért szeretteim, ezeket várván , igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.
2 Pét. 3,18
Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen

Ján. 17,3
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.
 
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2016 Október 16, 20:18:56
Jézus vére megtisztít minden bűntől

Az üzenet, amelyet Jézus Krisztustól hallottunk, és amelyet most nektek kihirdetünk, így szól: Isten világosság, és benne nincs semmi sötétség. Ezért, ha azt mondjuk, hogy közösségben vagyunk Istennel, közben pedig továbbra is a sötétségben élünk, akkor hazudunk, és nem követjük az igazságot. De ha valóban abban a világosságban élünk, amelyben maga Isten is él, akkor mi, akik hiszünk, közösségben vagyunk egymással. Akkor Jézusnak, Isten Fiának vére (halála) megtisztít, és tisztán tart bennünket minden bűntől.  Ha nem akarjuk elismerni, hogy bűnösök vagyunk, akkor magunkat csapjuk be, és nincs bennünk az igazság. De ha elismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos: megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem követtünk el semmi bűnt, akkor valójában azt állítjuk, hogy Isten hazudik. Akkor Isten üzenetének nincs helye a szívünkben.
 (I.János 1, 5-10)
Ami kezdettől fogva vala, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Ígéjéről.
2
(És az élet megjelent és láttuk és tanubizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet, amely az Atyánál vala és megjelent nékünk;)
3
Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.
4
És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen.
5
És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség.
6
Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az igazságot cselekesszük.
7
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
8
Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.
9
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
10
Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő ígéje nincsen mi bennünk.
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2016 Október 24, 08:09:44
ma  sokat  gondolkoztam ezen a  videón :igaz  rég ismerem de  pár éve  nem néztem nem hallgattam  megosztom veletek is :
http://www.youtube.com/watch?v=XQYJFKBLP50
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2016 November 11, 00:28:23
 Nagyapa, hány éves vagy?

 Egy este egy unoka a nagyapjával beszélgetett , egyszer csak hirtelen megkérdezte:
- Nagyapa, hány éves is vagy?
A nagyapa így válaszolt:
- Hadd gondolkozzam egy kicsit! A televízió, a gyermekbénulás elleni védőoltás, a fénymásoló gép, a kontaktlencse és fogamzásgátló tabletta előtt születtem. Nem volt még radar, hitelkártya, lézersugár és pengekorcsolya.

Még nem találták fel a légkondicionálót, a mosogatógépet, a szárítógépet (a ruhát egyszerűen kitették száradni a friss levegőre).
Az ember még nem lépett a Holdra, és nem léteztek sugárhajtású utasszállító repülőgépek.
Nagyanyád és én összeházasodtunk és azután együtt éltünk, és minden családban volt apuka és anyuka.
Én a számítógép, a kétszakos egyetemi képzés és a csoportterápia előtt születtem.
Az emberek nem analizáltatták magukat, legfeljebb amikor az orvos vér-vagy vizeletvizsgálatra küldte őket.
25 éves koromig minden rendőrt és férfit 'uram'-nak szólítottam, minden nőt pedig 'asszonyom'-nak vagy 'kisasszony'-nak.
Párjuk a galamboknak és a nyulaknak volt, de nem az embereknek.
Az én időmben ha egy hölgy felszállt az autóbuszra vagy a villamosra, a gyerekek és a fiatalok mindenki másnál hamarabb álltak fel, hogy átadják neki a helyüket, de ha állapotos volt, a helyére kísérték és - ha kellett - megváltották a jegyét és odavitték neki.
A nő elsőként lépett liftből ki; alátolták a széket, hogy leülhessen egy férfi sosem üdvözölt úgy egy nőt, hogy ne állt volna fel, ha éppen ült. Kinyitotta előtte az autó vagy bármi más ajtaját, és a férfi segített neki levenni a kabátját.
Az én időmben a szüzesség nem okozott rákot, és a családi erény bizonyítéka volt a lány tisztasága a férj számára. A mi életünket a tízparancsolat, a józan ész, az idősebbek és az érvényes törvények tisztelete szabályozta.
Bennünket megtanítottak arra, hogy különbséget tegyünk jó és rossz között, és hogy felelősek vagyunk tetteinkért és következményeikért.
A komoly kapcsolat azt jelentette, hogy jóban voltunk unokatestvérekkel és barátokkal.
Ismeretlen volt a vezeték nélküli telefon, a mobiltelefonról nem is beszélve.
Sosem hallottunk sztereó zenéről, URH rádióról, kazettákról, CD-ről, DVD-ről, elektromos írógépekről, számológépekről (még mechanikusakról sem, hát még hordozhatókról).
A 'notebook' jegyzetfüzet volt.
Az órákat naponta felhúzták.
Semmi digitális nem létezett, sem órák, sem világító számos kijelzők a háztartási gépeken.
Gépeknél tartva: nem voltak pénzkiadó automaták, se mikrohullámú sütők, se ébresztőórás rádiók. Hogy videomagnókról és videokamerákról ne is beszéljünk.
Nem léteztek azonnal előhívott színes fényképek. Csak fekete-fehér képek voltak, előhívásuk és másolásuk több mint 3 napig tartott. Színes képek nem léteztek.
Nem hallottunk Pizza Hutról vagy McDonald'sról, se az instant kávéról, se a mesterséges édesítőkről.
Az én időmben a fű olyasmit jelentett, amit nyírtak, nem szívtak.
Mi voltunk az utolsó nemzedék, amely azt hitte, hogy egy asszonynak férjre van szüksége ahhoz, hogy gyereke legyen. És most mondd, szerinted hány éves vagyok!

- Hát, nagyapó, biztosan több, mint  200! - felelt az unoka.

- Nem, kedvesem, csak 60!


 :afro: :afro: :2smitten:
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2017 Január 13, 18:01:50
A legfontosabb az életben a Szeretet!  :2smitten:
Énekek éneke:8:7 Sok vizek el nem olthatnák e szeretetet: a folyóvizek sem boríthatnák azt el: ha az ember minden hazabeli marháját adná is e szeretetért, mégis megvetnék azt.
az első képet a drága áldott kislányomnak is elküldtem , fontosnak éreztem megosztani veletek, és elgondolkoztam ha mik szeretjük a gyermekeinket . mennyivel inkább szeret minket Isten , aki teremtett , meg el sem tudjuk képzelni vagy felfogni mennyire szeret , a legdrágábbat az egyszülött Fiát elküldte hogy meghaljon értünk , csak azért mert szeret minket és meg akart menteni a haláltól .
Júdás levél:1:21 Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. :2smitten:
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2017 Január 15, 08:09:31
 :2smitten:
 Ma  kaptam egy  különleges  üzenetet és  nagyon igaz és  elgondolkoztató:
1 OLVASATLAN ÜZENETED VAN!!!! OLVASD E L VÉGIG!
AZ ÉLET VIDÁM OLDALA ツ·2017. JANUÁR 14.
Szervusz!
Amikor ma reggel felébredtél, azt hittem beszélgetsz majd velem és bevonsz a napod alakulásába, de téged nagyon lefoglalt, hogy mit vegyél fel aznap a munkába. Amikor volt egy kis szabadidőd azt hittem lesz néhány percünk egymásra, de te a telefonon lógtál, és valaki mással beszélgettél. Észrevettem, hogy amikor ebédelni készültél a munkahelyen, zavartan néztél körbe, hogy vajon megszólíts -e. Talán ezért nem hajtottad meg a fejed és nem adtál hálát, habár néhány barátod ezt megtette. Később amikor hazaértél, vártam rád, amíg tévét néztél, megvacsoráztál és elvégeztél még néhány papírmunkát. Lefekvéskor azt hiszem ,már nagyon fáradt voltál beszélgetni, mert beestél az ágyba, és szinte azonnal elaludtál. Tudod, hogy én mindig itt vagyok számodra? Olyan nagyon szeretlek, hogy minden nap várok rád, egy imára, hogy gondolatra, csak egy pillanatnyi esélyre, hogy beszélgethessek veled. A gond csak az, hogy nehéz úgy beszélgetni, ha csak az egyik fél vesz részt venne...
Aláírás: Barátod, Jézus...
UI: Ne feledd: ..."Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Máté 28:20"
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2017 Február 21, 11:55:01
Mózes I. könyve:2:4 Ez az égnek és a földnek eredete, amikor teremtettek. Mikor az Úr Isten a földet és az eget teremté.
Isten ismeretéről sok szó beszéd terjed, van aki,mondja nem létezik,van,aki azt mondja csak egy szép mese és nem igaz róla semmi.Tudjátok ilyenkor mindig mélyen magamba nézek és elgondolkozok,vajon hol van Isten ? milyen szép lehet? mihez hasonlítható??? Tudjátok amilyen nagy az égbolt olyan nagy az Isten,amilyen szépen fénylik a csillag,úgy fénylik Isten.Amilyen szépek a víz esésesek,tengerek vigárok,olyan szép ő is.Ezekben megtalálható,hogy miért mondom ezeket... Hisz ő maga is mondja,mindenhol ott vagyok,nincs szükség sátorra,házra,hogy engem megtalálj.... Csak néz körbe És   adj hálát neki!
Cím: Re:GONDOLATOK
Írta: torokildiko46 - 2017 Június 18, 18:50:03
Emlékezni???
megosztom ezzel kapcsolatban  e pár  gondolataimat.
 
Mózes V:24:9
Emlékezzél meg arról, amit cselekedett az Úr, a te Istened Miriámmal az úton, mikor kijöttetek Égyiptomból.
Nos  sok mindenre  emlékszem én is  sok sok csodát tett az Úr a mi életünkben is.

ahogy olvassuk Isten igéhében is:
Zsoltár:105:5   Emlékezzetek meg az ő csodáiról, amelyeket cselekedett; jeleiről és az ő szájának ítéleteiről.
 valóban jó visszaemlékezni hogy milyen jót , milyen csodát tette velünk az Úr, de a  régi bűnökről ne  emlékezzünk meg  és  ne is beszéljünk róla , mert ha az Úr igéje irja hogy :
Ézsaiás :43:25   Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat enmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!

fontos hogy ha egyszer megvallótuk Isten előtt a bűneinekt , többet  ne  töpregjünk azon hogy  megbocsájtotta  vagy  nem :
Zsidó :8:12   Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem.
Mikeás:7:
18
Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét?! Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban!
19
Hozzánk térvén, könyörül rajtunk; eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket!
 viszont mindig emlékezzünk  meg  arról hogy Isten szeretete  végtelen és  hogy  Ő mennyire szeretett minket hogy az Ő egyszülött fiát adta értünk!
 Emlékezzünk meg  mindennap az Ő kegyelméről arról hogy  kegyelemből tartottunk meg :
Efézusi levél:2:8-22   Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez
9
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
10
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
11
Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés,
12
Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon;
13
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.
14
Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,
15
Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;
16
És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.
17
És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.
18
Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.
19
Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,
20
Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,
21
Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;
22
Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.