Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Ismerkedés és szabadidő / Re: Hírek a világból
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum Ma - 07:37:40 »
"AMERIKAI ÉBREDÉS

Származhat-e valami jó Názáretből, illetve Amerikából?

A Kentucky állambeli mindössze hatezer lakosú Wilmore-ban működik az Asbury egyetem és teológiai szeminárium. Asbury, a történelmi metodista tradíciót képviselő teológiai intézmény. A wesleyánus szentség-mozgalom legjelentősebb bástyája Amerikában. Az ott tanuló diákok között indított el a Szentlélek egy erőteljes ébredést ez év (2023.) február 8-án.

Hogyan történt?

Délelőtt tíz órakor a diákok, a tanórák előtti szokásos istentiszteletre gyűltek össze a kápolnában. Elvileg 11 órakor véget ért, de néhányan maradtak még énekelni és imádkozni. Pár órával később társaik észrevették, hogy még mindig éneklés zendül ki a kápolnából. Többen visszatértek oda csak benézni, hogy mi történik. Perceken belül zsúfolásig megtelt a terem. Odabent Isten imádata folyt énekben és imádságban, felváltva egy-egy élő bizonyságtétellel és bűnvallással. Nem volt híres vendégelőadó, nem volt spéci hangosítás és fényeffektus, nem volt semmilyen előszervezés, nem volt meghirdetve az esemény, nem készült rá senki.
Innentől kezdve azután napokon át, éjjel-nappal 24 órában folyt az istentisztelet egészen február 21-ig, amikor az intézmény vezetője, Dr. Kevin Brown kiállt a teltházas gyülekezet elé és bejelentette, hogy kénytelenek korlátozni az összejöveteleket napi egy esti istentiszteletre, amelyre főleg 15-25 éves fiatalokat várnak. Erre a bejelentésre azért volt szükség, mert a social média által elterjedt a hír az USA-ban és szerte a világon, hogy Isten Lelke hatalmasan működik az Asbury szemináriumban. A hír hallatára többezer ember utazott Wilmore-ba. Braziliából, Indonéziából és más távoli országokból keltek útra, és majdnem minden amerikai államból is, hogy lássák, mit cselekszik Isten az asbury diákok között. A legtöbb vendég nem tudott bejutni a kápolnába, így a kampusz szabadtéri részén több ezres tömegben imádkoztak és énekelték a kihangosított énekeket. A helyi és a megyei rendfenntartó szervek egy adott ponton már nem engedték be a kis városkába a látogatókat, mert a település nem alkalmas ekkora tömeg fogadására.

Mi történt?

Az egyik diák fogalmazta meg számomra a legérthetőbben. A „Z” nemzedékben, akik a mai fiatalok, az önhazugság és a romlottság elérte azt a legmélyebb pontot, ahonnan éhesen, szomjasan és reménység nélkül már csak egyetlen opció maradt: kiáltani Istenhez... és Isten válaszolt.

„Boldogok, aki éheznek és szomjaznak az igazságra (megigazulásra), mert ők megelégíttetnek.” (Máté ev. 5:6)

Február 23-án, az esti istentiszteletet egyenes adásban közvetítette az egyik keresztyén tévé csatorna. Az istentisztelet elemei nem változtak: rövid igei buzdítások, közös dicsőítés, imádkozás, bizonyságtételek szabadulásról, testi-lelki gyógyulásokról, imádat, dicsőítés, ima hármas-négyes csoportokban, rövid igei bizonyságtétel... Továbbra sincs sztár előadó, nincs híres énekes vagy énekegyüttes, nincs szuper technikai rásegítés, nincs semmi, csak a Szentlélek erőteljes jelenléte.

Egy résztvevő azt mondta:
- „Elmentem, kicsit szkeptikusan, hogy lássam mennyire valódi ez az egész. Amikor beléptem a terembe, váratlanul azt éreztem, hogy le kell vennem a cipőmet, mert a hely ahol állok, szent. A következő nyolc órát könnyek között töltöttem ott állva a tömegben, mert nem volt ülőhely, de nem vettem észre az idő múlását, és azt sem, hogy állok.”

(Lukács János - Evangéliumi Hírnök,
az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapjában megjelent írás nyomán)
2
Dicsőítsük Istent! / Re:Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2023 Március 24, 20:07:13 »
A folt

Utolsó pillanatok, az idő elérkezett,
mindjárt kiáltják, a Vőlegény megérkezett!
Nő a feszültség, vajon minden készen?
Tiszta-e a ruhám, ha nem voltam résen,
vagy nem figyeltem, akkor bajba jutok,
szennyes gyolcsommal vajon hova futok?

Nézem az ajtót, és boldogan várom,
izzó lelkem sarkig Ő eléje tárom…
de ekkor meglátok egy aprócska foltot,
szívemben azonnal mindent kioltott,
derűt, jó reményt, tiszta békességet,
elfeledtet nyomban minden nyereséget…
Ezt a csúnya foltot hogy nem vettem észre,
végső pillanatban hogyan mossam készre!?

Ennyi idő után, míg Uramat vártam,
szorosan Ővele, kéz a kézben jártam,
most kell hát elvesznem, folt miatt elbuknom!?
Magamba roskadva tudnom kell ezt, tudnom,
honnan jött, miből lett ruhámon a folt,
mely makacsul, napfényt, örömöt kiolt…
Bántásból született, meggondolatlan?
Sértettség, búbánat, feldolgozatlan?
Érzelem, indulat áradt kéretlenül?
Patyolat gyolcsomra fröccsent véletlenül?

Akkor vagyok erős, mikor gyenge vagyok,
bűnbánó bensőmben foltot nem hagyok,
mert Krisztusban vagyok, Ő mos hófehérre,
értem folyt kereszten a Szent Bárány vére!


2023. március 25.                      Guti Tünde
3
Árvai Emil / Re:Saját gondolataim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2023 Március 24, 10:07:05 »
Lukács evangéliuma 15. rész
A tékozló fiú(k) példázata


Korábban úgy fogalmaztam meg magamban:
én egy harmadik gyerek szeretnék lenni a tékozló fiú családjában, aki jól érzi magát otthon, és szereti az apját is, a testvéreit is.

Most így fogalmazom:
ilyen gyermek nincsen. Ilyen embertípus nincsen. Vagy tékozló vagyok, vagy annak a testvére, több-kevesebb ítélkezéssel, szeretetlenséggel.
A harmadik típus az Apa.
Egy megoldás adatik a számomra: a megtérés, bocsánatkérés, megváltozás: hogy olyanná szeretnék válni, mint amilyen az Apám.
Az első lépés ennek a megfogalmazása és célkitűzése. A szoros kapu.
Aztán a keskeny út. Amely az életre visz.
4
Árvai Emil / Re:Új verseim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2023 Március 22, 19:40:31 »
JÓTESTVÉR MONOLÓG III.
(a tékozló fiú bátyja megtér)

Nem szerettem tékozló testvéremet,
nem értettem Apámat. Három világ.
Leteszem most ezt a terhemet;
megbuktam mint eminens diák.
5
Ismerkedés és szabadidő / Re:Keresztény viccek
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2023 Március 22, 09:55:46 »
A vegetáriánusok sok zöldséget szoktak mondani.

..................

Tiszta pénzkidobás: antialkoholistának borravalót adni.
6
Árvai Emil / Re:Új verseim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2023 Március 22, 06:35:13 »
ÉRDEKSZÖVETSÉG

Igazságosság és szeretet
kéz a kézben:
a bűnt bűnnek nevezed,
a bűnös érdekében.
7
Árvai Emil / Re:Magamról
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2023 Március 20, 13:41:31 »
Egyszer úgy fogalmaztam, hogy egy harmadik gyerek szeretnék lenni a "tékozló fiú(k)" családjában, aki jól érzi magát otthon...
Aztán hallottam, hogy erről a témáról valaki egész könyvet írt (Timothy Keller).

Mostanra úgy formálódott a véleményem:
az eredeti változat, a Lukács 15-ben olvasható "tanmese" nem űberelhető.
Vagy tékozló fiú vagyok, vagy a boldogtalan bátyja, - vagy pedig atyai szívvel, Isten szerint gondolkodó és érző harmadik, egy Krisztus képére formálódó tanítvány.
Vagy a három keveréke. Változó arányban.

Pillanatnyilag úgy gondolom, hogy az ítélkező testvér gondolatvilágából bepillantást nyertem az Atya gondolatvilágába, amely más, magasabb, jobb. Csodálom, és szeretném a magamévá tenni, mert még nem az. De már kívánatos - illetve kívánatosnak nyilvánítottam a magam számára (is).
Perspektíva!
......................

ui.:
Mindenesetre: sosem nekem van igazam, hanem mindig az Úrnak.
8
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2023 Március 20, 13:11:28 »
"Nem véletlen, hogy a modern, haladó eszmék képviselői mindent megtesznek a hagyományos, keresztyén család eltörléséért. Ahol a gyermeket Isten ajándékának tekintik, ott az önmegvalósítás helyett az Istennek való önátadásban kiteljesedő életet tartják mintának. Mert csak így válik az ember azzá, akinek Isten teremtette: boldoggá."

Márton Gergely (internetről, megvanirva hu)
9
Árvai Emil / Re:Új verseim
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2023 Március 20, 11:05:36 »KÖVETVE A MESTERT

A keskeny út egyre keskenyebb,
a szűk kapu egyre szorosabb.
Más az Ő útja;  jobb, szebb,
gondolatja is magasabb.

...................................................................................

Ez nagyon igaz, tökéletes megfogalmazás!
10
Ismerkedés és szabadidő / Re:Keresztény filmek
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2023 Március 20, 10:59:58 »
Ha felkerül a youtube-ra, írnál itt értesítést? Előre megköszönöm!
Szerintem a "hőgyesi idők" is ennek a csodálatos ébredési hullámnak a részei, amiben mi is megújultunk!  :2smitten:
Oldalak: [1] 2 3 ... 10