Alfa-Omega közösség

A harc és a megkötözöttségek => Szellemi harcok => A témát indította: kiscsillag - 2007 Július 24, 11:43:40

Cím: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kiscsillag - 2007 Július 24, 11:43:40
Mi a félelem és hogyan lehet legyőzni azt?

Mindannyiunk számára ismerős ez az "érzés", hisz hozzátartozik az életünkhöz.

A félelemnek sokféle arca létezik. Egyrészt segít nekünk a vészhelyzeteket felismerni és leküzdeni. Amikor viszont már szabályozhatatlanná válik, úgyhogy az ember állandóan riadókészültségben van, akkor a félelem börtönné lesz, elzárja az utat az élet elől.

Alig-alig merünk beszélni erről. Szégyen? Összeegyeztethetetlen a keresztyén tanítással?

Igen, nekem is az az ige jut az eszembe, amiről János apostol beszél. A szeretet kiűzi a félelemet és  hogy a félelemben élni gyötrelmet jelent.
Senki nem akarja magának ezt az állapotot és mégis ott van sokszor az életünkben.

Aztán létezik az a fajta félelem, amelynek nincs is neve. Az ember,amikor fél az élettől, a betegségtől, a haláltól.

Istennek nem volt tervében a félelem.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2007 Július 24, 13:37:53
Nagyon jó a téma Shalom! Valóban a szorongásról és a félelemről nem igen beszélnek, mert sok esetben az illető előtt is rejtve van. Nem minden félelmet veszünk észre, csak már akkor, amikor elhatalmasodott. Jób nagyon áldottan fogalmazza meg:

Jób 3:25. Mert amitől remegve remegtem, az jöve reám, és amitől rettegtem, az esék rajtam.  

Még nem történt meg vele a rossz, de már előre félt tőle.
A kis félelemnek nem is tulajdonítunk sokszor jelentőséget, pedig ez nagy hiba. Miért? Mert azt hisszük az leküzdhető. Egyáltalán nem tudjuk a saját erőnkkel megtenni, annyira alaptomos. A félelemnek is vannak fázisai. 1, Félelem: Amikor nem igen figyelünk rá, csak a tudatunkban van, de a felismerés még távol van. 2, Félelem: Amikor már szorongással jár, akkor nincs egyedül visszaút. Segítségre szorulunk, mert a pánik erőt tud venni az emberen és legyőzi. 3, Félelem: Isten ellen fordulás. Az elmét ilyen esetben többnyire a sátán irányítja.

Ha beengedjük a félelmet, akkor az előbb vagy utóbb szorongással jár. Kialakul a pánik, ami átmegy depresszióba és olyan kémiai anyagok szabadulnak föl a testben, ami beteggé teszi. Az egészséges szervezet képes arra, hogy a mérgező anyagokat kilökje magából. A félelemnek vannak fázisai. Eleinte csak pánikol az illető, de ha nem szűnik meg a félelme, akkor megbetegíti.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kiscsillag - 2007 Július 25, 13:19:12
A félelem az első ember pár életében akkor jelent meg, mikor a bűneset után Istennel kerültek szembe.
Elrejtőztek,mert féltek.
Előtte semmilyen fenyegetésnek nem voltak kitéve, ezért nem is ismerték azt. Amikor függetlenítették magukat Istentől, megjelent a félelem.

Először tehát az Isten és ember között alakult ki , következményként a bűnre.
Az elidegenedett ember elveszítette elrejtettségét és biztonságát.

Miután az ember szembeszállt az Istennel, ellenségévé lett a másik embernek is.
Ember ember ellen támadt.

Mindezek gyökere a bűn és ezáltal hozzuk születésünktől fogva magunkkal a félelmet.

Ez a lelki állapot megfojt és megöl. Először talán "csak" lelkileg, majd testileg is nyomorba dönt.
Elveszi az ember erejét a mától!

Hány de hány napot és éjszakát töltünk el azzal, hogy olyan dolgok szorongatnak bennünket, képzeletünket, gondolatainkat, amelyeket úgysem tartunk ellenőrzésünk alatt, és amelyek feltehetően soha nem is következnek be!

"Az életem tele volt borzalmas szerencsétlenségekkel, melyek javarészt sosem következtek be." (Montaigne)

Jézus gyermekeiként ne így éljük le földi életünket!
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kiscsillag - 2007 Július 25, 13:48:35
Jézus azt mondja és nagyon sokszor olvassuk a Bibliában ( állítólag minden egyes napra jut egy évben, tehát 365-ször fordul elő a Szentírásban): NE FÉLJ!

Isten tudja, hogy ez az alaptermészetünk része, hogy félünk.

De hogyan ne féljek, ha félek? Hogyan lehet legyőzni a félelmet?

Hiába akarok nem félni, ha félek , mert a félelem erősebb bennem, mint az akarat.
Az értelmemnek és az akaratomnak nincs akarata a félelmem felett?

Ha a gyökerekig akarunk leásni, akkor eljutunk addig, hogy félelmeinknek nem tárgya van, tehát nem valamitől vagy valakitől félünk igazából, hanem FÉLÜNK. Megmagyarázhatatlanul, vagyis  az ok a BŰN, az elszakított állapot Istentől.

A megoldást is ezért itt kell keresnünk!

Ne féljetek --- Bízzatok ! Jézus azt mondja, én vagyok!
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: krisztuskovetoje - 2007 Július 25, 17:04:48
                   
FÉLELEM

   Isten hívő népét az jellemzi, hogy Jézust követve soha nem a világtól fél, hanem az eleve elrendelt utakat kutatja. Aki a világtól riadozik, az még nem Jézus útján jár. Ez megmér minden keresztyént, minden gyülekezetet, minden lelkipásztort. A magyar református egyházat is megméri, hogy kitől függünk mi. Politikusoktól, vagy Istentől? Pénztől, vagy az Igétől? Mindenkit megmér, velem együtt. Kitől félünk mi? Attól, akitől függünk. Van aki Istentől fél, van, aki a világtól. Kitől félsz te? Ki irányít döntéseidben? Isten, vagy valami világi megfontolás? – Főleg akkor fontos ez a kérdés, amikor mi praktikusan úgy látjuk, hogy ezt, vagy azt kellene tenni, de Isten Igéje megtiltja. Olyankor kinek engedelmeskedünk? Istennek, vagy a világ szerinti értelemnek? Ez méri meg minden keresztyén magatartását. Szoktuk mondani az olyanokat, hogy: „Nem viszem a gyerekemet hittanra, mert...”  „Nem érek rá Isten Igéjének olvasására, mert...” „Ma nem megyek bibliaórára, mert...” Meghirdette a lelkipásztor, hogy aki tud segítsen (mondjuk parókiaudvart csinosítani), mennék is, de...” Nos, akkor kinek is engedelmeskedünk?
   Ez megmér minket is és az egész egyházat is. Így is lehetne kérdezni: Megijeszthetőek vagyunk-e a világtól? Képes-e a világ engem megriasztani? Valaki üzen valamit, és akkor megriadunk, hogy: „Jaj, mit is mondjak neki?” Mint látjuk, Jézus a hétköznapjaiban megáll. Határozottan és nagyon keményen. Miért? Mert az Atyától vesz mindent és az eleve elrendelt úton jár. Akkor is, ha tudja, hogy ez az életébe kerül. Másként nem is lehet Isten útján járni. Kóborolni, őgyelegni, meg szédelegni erre-arra ebben a világban lehet, de Isten útján járni csak ezzel a halálos elszántsággal lehet!
   Nem tudom, hogy ki tudja azt, hogy mi sem véletlenül, hanem Isten rendeléséből élünk és halunk. Milyen szép imakérés lenne azt kérni az Atyától, hogy: „Add Uram, hogy ne csak a te dicsőségedre éljek, hanem a te dicsőségedre haljak is meg!” – Lehet ám Isten dicsőségére meghalni is! Bizony ilyen mély ez az üzenet.
   Olvastam valahol, hogy Angliában VIII. Henrik idején a westminsteri  apátságban volt egy Latimer nevű prédikátor, aki Istenen kívül senkire  és semmire nem volt tekintettel. Mindig Istent igyekezett szolgálni. Egyik alkalommal a prédikációja előtt bejött egy ajtónálló, ünnepélyesen meghajolt és háromszor elkiáltotta: „Latimer! Latimer! Latimer! Ma a templomban a király van jelen!” – Ebben egyfajta burkolt figyelmeztetés volt, hogy most aztán úgy beszélj ám, hogy jelen lesz VIII. Henrik. Latimer ugyanolyan ünnepélyesen megállt középen. Ő is háromszor kiáltott: „Henrik király! Henrik király! Henrik király! Az istentiszteleten a Királyok Királya van jelen!” Vegyük és éljük mi is így az Igét:

                  
mert mindenhol Jézus van jelen!
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kiscsillag - 2007 Július 26, 14:23:21
Istentől elszakadt  világban élünk, ahol a gonosz minden erejével azon van, hogy Istenbe vetett bizalmunkat megtörje.

Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy a világban nyomorúságuk van (Jn.16,33). Egyes fordítások, ezt a félelem szóval adják át. A világban félelemeink vannak, szorongásaink, de Jézus folytatja a körülölelő szeretetével, hogy "bízzatok: én legyőztem a világot".

Isten azt ígéri, hogy hívő keresztyénként elsődlegesen nem a világban, hanem KRISZTUSban vagyunk!
Benne vagyunk elrejtve!
Jézus halálával és feltámadásával legyőzte a világot, Őbenne pedig mi is részesei vagyunk a győzelemnek.

Szabadságra vagyunk elhíva, nem pedig arra, hogy félelmeink uralkodjanak rajtunk!

DE  miként lehet ez a TÉNY valósággá az életünkben?
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: salome72 - 2007 Július 26, 21:31:23
Volt idö,mikor a félelem a hatalmába keritett engem is és egyszer a gyülekezetünkben volt egy amerikai pásztor aki ezt az Igét mondta nekem:"Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk Isten ,hanem az erő,a szeretet és a józanság lelkét"Tim1:7.sokszor mondogattam és a félelem eltünt!
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Antee - 2007 Július 26, 21:49:01
Dicsőség Istennek!  :igen:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kiscsillag - 2007 Július 27, 17:33:21
Az Igében azt olvassuk, hogy " a szeretetben nincs félelem", és aki fél , az nem lett teljessé (egyes fordítások szerint tökéletessé) a szeretetben.

Tehát, amit az ember keres,az nem más, mint a Szeretet. Itt van ebben elrejtve a félelem feletti győzelem.
A kulcsszó: SZERETET

Hogyan lehet megszabadulni a félelemtől, hogyan lehet győzedelmeskedni felette, ebben van elrejtve.

A szeretet legmélyebb titkába visz bennünket ez a gondolatsor.

A félelem lelkülete jár át bennünket, ha nem a szeretet impulzusai közelítenek felénk. Ez az állapot emberekhez kötött. Tartunk a másiktól, vagy egy adott szituációban, amikor azt gondoljuk tárgyaktól félünk, vagy helyzetektől, a félelmet magunkra vetítjük vissza.

A félelem akkor szünik meg, ha engedjük a szeretetet felénk áradni és mint egy szűrőként rajtunk is tovább áradhat mások felé.

Azonban az alap probléma, hogy az ember nem tud helyesen szeretni, ezért fél.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kiscsillag - 2007 Július 27, 17:59:33
Mit is érthetett Jézus a szeretet alatt?

Azt az életveszélyes szeretetet, amely képes meghalni a másikért.

Nemcsak úgy, hogy az ember képes áldozatot hozni a felebarátért - " az szeret igazán,aki életét adja a barátaiért" - hanem úgy is, hogy már nem magáért van, csak másikért.

A valódi, a "teljes" szeretet halálos szeretet!

Ez a szeretet erőssé tesz, annyira hogy nem kell félnünk!

Az erős nem fél, csak a gyenge fél!  A félelem annak a tudatnak az átélése, hogy gyenge vagyok...védtelen...megölhető...kiszolgáltatott...tönkretehető...kifosztható... :pityereg:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kiscsillag - 2007 Július 27, 18:27:05
Meg kell tanulnunk, hogy nem egyedül élünk a világban, nem magunkért vagyunk. A másikhoz hozzá tartozom, még ha a világ ellenkező pontján is él.
Nincs olyan , hogy egyedül élem meg a keresztyén hitemet. A kereszt összekapcsol és nem pedig elválaszt. Nincs ellenség, akitől félnem kell és nem vagyok ellensége sem senkinek,akitől félnie kell bárkinek is.
Ha így kezdek viszonyulni a felebarátomhoz, akkor már nem félek, hanem féltem őt!

Eddig eljutni pedig csak a szeretettel lehet.

Jézus,aki vízen járt, halottakat támasztott fel, és le tudta csöndesíteni a tengert, hagyta magát megkínozni és megölni. Az értünk való teljes szeretet lett urrá benne.
 
Mert az igazi szeretet nem legyőzhető!   Minden más ,ami a "szeretlek" sziruppal van leöntve meghal és erejét veszti, de az  Istentől való szeretet, az örök!
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: krisztuskovetoje - 2007 Július 27, 19:55:54
KITŐL FÉLJ?

   Nagyon szomorú vagyok, amikor a televízióban és máshol is olyan panaszokat hallok, hogy némely keresztyén embereket az elmúlt rendszerben hátrányosan megkülönböztettek. Mi bajuk lehet ezeknek az embereknek? Nem mondta meg ezt az Úr Jézus előre? „Ha engem követtek, mindaz megtörténhet veletek, ami velem történt”. „Mert nem nagyobb a szolga az ő Uránál!” Miért kell ezért panaszkodni és reklamálni, különösképpen utólag? Azután azok, akik a televízióban méltatlankodnak, mindannyian élnek! Egyik sem halt meg, egyik sem lett mártírja Jézusnak. Akkor pedig mi a bajuk? Bizony furcsa dolog ez.
   Az igazi keresztyének nem panaszkodnak. Az igazi keresztyének szenvedhetnek is az Úrért. Sőt, hálát adnak, ha szenvedhetnek őérette, ahogyan azt az apostolok is tették. Óriási dolog, ha szenvedhettem az Úrért és nagy dicsőség ez – mondja  az igazi keresztyén –, mert  ebből megtudom, hogy Jézus barátja vagyok. Csak az igazi keresztyének tudnak az apostol szavaival imádkozni: „Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre: és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet!” (Cselekedetek könyve 4:29) Aztán jöjjön aminek jönnie kell. Ha szenvedés, akkor is bátorsággal tesznek hitvallást.  Az apostolok nem azért könyörögnek, hogy ne kelljen szenvedniük. Azért mi szoktunk könyörögni. Ígérte-e valahol Jézus, hogy az övéit a földi nyomorúságoktól meg fogja óvni? Nem ígérte. Akkor, ha nem ígérte, mire föl reklamálunk? Amit Isten nem ígért, azt nem is kell tőle elvárni.
   „Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, és azután többet nem árthatnak.” Jézus valódi vigaszt ad ebben az Igében. Azt mondja a mi Urunk: Ne féljetek, a  testet megölhetik ugyan, de azután többé nem árthatnak! Ezt ígéri az Úr. Azt, hogy hitvallóit a Sátán és földi csatlósainak támadása eléri ugyan, de ez a hatalom a fejünk fölött csak ideig-óráig tart. Mert ellenségeink uralma korlátozott. Csak a földi életre korlátozódik. Ez a vigasz. Erre néz előre minden keresztyén mártír. „De megmondom néktek, kitől féljetek – Féljetek attól, aki minekutána megöl, van arra is hatalma, hogy a gyehennára vessen. Bizony mondom néktek, ettől féljetek.”
   És az ki lehet? Ki lehet az, akinek van hatalma arra is, hogy a gyehennára vessen? Megvallom, hogy én évekig arra gondoltam, hogy Jézus itt a Sátánról beszél. Elkezdtem vizsgálni a Bibliát, s különös dolgot fedeztem fel. A Sátántól való félelmet sehol nem tanítja a Biblia! A Sátánnak nincs hatalma az ember élete fölött. A Sátán, Isten engedélye nélkül semmit nem tehet. Pláne a hitvallók fölött nincs hatalma. Az Ige azt mondja, hogy kapaszkodjunk az Istenbe, álljunk ellen az  ördögnek, nem pedig azt, hogy féljünk az ördögtől.
   És így győzhetünk a gonosz felett? Isten népe igen. Ez Isten népéről, a hitvallókról szóló igehirdetés. Az természetes, hogy Istennek csak a hitvallók engedelmeskednek, és kizárólag azok képesek ellenállni ellen az ördögnek. Teljhatalma egyedül Istennek van! Ember az emberi lelket meg nem ölheti, de a Sátán sem. Ám Isten megölhetné az ember lelkét is. De Isten ezt nem teszi, hanem elveti, (és ez az a bizonyos pokol, Istentől elvetve lenni). Bibliai nyelven ezt így mondjuk, hogy kárhozatra vetve lenni. Tehát ez az igeszakasz hajszál pontosan azt jelenti, hogy csak Istentől féljetek! Egyedül neki van hatalma arra, hogy a gyehennára (pokolra) vessen. Ez azt jelenti ám, hogy Istennek szolgái rettenthetetlen emberek lesznek. Olyanok, akikre furcsán néznek az emberek, akiket talán normálisnak sem tartanak. Mert ezek az emberek, akik az Úrban bíznak, az embertől nem félnek! Akikben viszont az Istenfélelmet az embertől való félelem legyőzi, azok az emberek még nem Istenéi.
   John Knox Skócia reformátora. A skót hitvallás megfogalmazójának sírboltjára ez van felírva: „Itt nyugszik annak teste, aki jobban félt az Istentől, mint az emberektől.” S őt valóban ez jellemezte, akármit tettek vele, akárhogy fenyegették, hirdette az Igét, mert jobban félt az Istentől mint az emberektől.
   Az eddigiekből az következik, hogy: az a természetes, hogy Istennek  hitvallóit ezért gyűlöli a világ . Esetenként meg is öli. Ezért mondja a fentieket Jézus. Mindenképpen rágalmazás, rágalomözön és gáncsoskodás közepette él az, aki az Urat követi. Ám a hívő emberek számára ez teljesen természetes, mert így van kijelentve az Igében. A hívő embereket előbb vagy utóbb gyűlölni fogja a világ.
   Hogy lehet így élni?  kérdezheti valaki. Hogyan lehet gyűlöletben, gáncsok közepette élni? Nos, egyrészt minden gyülekezetben vagy faluban akad egy-két hitvalló testvér, s mivel azokkal jó a lelki közösség, az erősíti a hívő embert. Másrészt tudjuk az Igéből, hogy ez a nyomorúság csak a földi élet végéig tart, azután mehetek innen az Úrhoz. Akkor ezek meg fognak szűnni. Harmadsorban pedig, Jézus az övéinek többszörös vigaszt ad. Ebből is látjuk, hogy ez az ígéret-sorozat csak a hitvallóinak szól. Mert más erre nem szorul rá. Ugyanis,

        
aki nem tesz bizonyságot az Úrról, annak erre nincs is szüksége.
   
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kiscsillag - 2007 Augusztus 01, 11:14:57
Jézus megmutatta hogyan kell úgy szeretni, hogy az ne félelmet keltsen magunkban és másokban.
A teljes, tökéletes szeretet űzi , törli el félelmeinket. Ez egy életre szóló lecke.
Tanulással jár!

A félelem ellenszere a szeretet és ezt tanulnunk, gyakorolnunk kell!

Hogy látják sokan Jézust?  Akit összevertek, megaláztak és megöltek a Golgota kerseztyén, egy vesztes volt?
Akiket megérintett Jézus szeretete azok tudják, hogy ott a drámában Isten SZERETETE győzött, és a félelem lett a vesztes.
Ott Isten úgy mutatta meg erejét, hogy abban a szeretetlen világ összeroppan.

Mert a tökéletes szeretetnek emberi ésszel felfoghatatlan, végtelen hatalma van.

Megkapjuk tehát a választ a félelmeink legyőzésére!

Hogyan győzhetünk tehát: szeretettel!  Nem olyan szeretettel,ami gyengeséget szül, hanem a "tökéletessé váló" szeretettel!
Idáig eljutni azonban nagyon nehéz, mert komoly munkával jár és önmagunkból el kell hagynunk valamit.

A halállal kell szembenéznünk! Hisz valóján minden félelmünk gyökere.
Ha pedig nem félünk a haláltól, akkor tudjuk igazán szeretni az ÉLETET .

Isten formálja a Te életedet is a tökéletes szeretetre!
Cím: Mi a fontos ?
Írta: kati - 2007 Szeptember 27, 21:19:57
Mi a Fontos ?

    Nem az a fontos,hogy Isten teljesítse a kívánságunkat,hanem az,hogy megteszük az Ő akaratát
    Nem az a fontos,hogy mit gondolnak és mondanak rólunk mások,hanem az,hogy Isten milyennek lát bennünket.
    Nem az a fontos,hogy csak egyre nagyobb bibliaismeretre törekedjünk,hanem az,hogy az
    ismereteket gyakoroljuk az életünkben.
    Nem az a fontos,hogy mindig boldogok legyünk,de jobb és fontosabb,hogy a környezetünket
    boldoggá tegyük.
    Nem az a fontos,hogy a fájdalmaktól megkíméljük magunkat,hanem az,hogy szenvedéseink
    által Isten elérje célját az életünkben.
    Nem az a fontos,hogy sokáig éljünk,hanem az,hogy naponta engedelmeskedjünk Istennek.

(Vetés Aratás-ból)
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kövecske - 2007 Szeptember 27, 22:20:37
 
  Kedves Kati!

 Ez most nagyon "talált"...
Mind... de az utolsó három... az ma nekem nagyon "aktuális"...

Köszönöm!

Áldjon az Úr! :05:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: emcsi1 - 2008 Január 27, 11:42:31
Shalom, nagyon sokat tanultam mindabból, amit leírtál! Megfogalmaztad, amit éreztem! Csodálatos, hogy az isteni szeretet kiűzi a félelmet, "kétségeskedünk" olykor, "de nem esünk kétségbe"! Amíg a világban vagyunk, mindig lesznek támadásaink, de ha a keresztre nézünk, békességet, megnyugvást, megoldást találunk mindig. Elég minden napnak a maga baja, s drága Urunk minden napra éppen annyi "mannát" ad nekünk, amennyire szükségünk van! Köszönöm!
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: t.zoli - 2008 Február 04, 22:16:49
:047:  Magamtól félek és amit teszek, Isten elhívott mégis el akkarok szakadni tőlle, Isten szeret, mégis elvetem, pedig nincs más út csak Jézus Krisztus.

Amit már mondottam, apro döntések sora fog a megigazúlás utjára vezetni.
Ma este egy testvér segítségével a Péter első levelét kezdtük el tanulmányozni, a Kőszikla megerősítésére és az eleveelrendelésről, hogy Isten számára ki vagyok választva és csak rajtam múlik, hogy akarom e követni.
Csak az fáj, hogy  :2tickedoff:  annyira üres vagyok, nem ismerem meg Isten szabadítását, mert ma is elbuktam töbszőr pedig a péter levelét olvastam, jó Áhítatként jönne, de mégis megteszem, mégis elvettem Isten Jézusban adott Kegyelmét és szeretetét, pedig sok mindenben már megtapasztaltam az Ő kegyelmét és irgalmát, és mégsem tudom felfogni és feldolgozni az Ő szeretetét.  :(

:2angel: Shalom
Üdv: Zotya
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 05, 09:21:50
Kedves Zoli,

Amig bírod, harcolod a gravitációt - várnunk kell, nem akarlak bíztatni, hogy menni fog, csak szedd össze magad, meg kell tenned neked is a magadét - kérd hozzá Isten segítségét - nem teszem, nem akarlak becsapni. Péter levele helyett Simon Pétert szeretném neked elmesélni. Biztos láttad, valamikor Simonnak, néha pedig Péternek szólítja ezt a mindenbe beleszóló, mindent jobban tudó tanítványát, kioktatja Jézust, elmondja, mit kellene tennie, ötletei vannak állandóan, nagyokat szóló szája és még el is hiszi, hogy ő jó.
Jézus annyira szelid vele - és van egy pont, mikor jön Jézus és meg akarja mosni a lábát. Szóval - ezt a részt gondold át. Az enyémet ugyan nem, hát én annyira tisztellek téged, majd én - meg tudom én mosni, csak nem gondolod hogy a nagyobb mossa meg a kicsiét? Én olyan kis senki vagyok - nekem ez nem jár és szégyen lenne rám nézve (érted ezt?). A büszkeség és az ál-alázat. Jézusnak egy egészen érthető mondata jön - nem boncolgatja, mi is van emögött - azt modja - ha nem moslak meg, semmi közöm hozzád. Itt van az első olyan reagálás - ami már nem természetes, nem így reagált, mikor a maga értékrendje, (nem tudjátok miféle lélek lakozik bennetek) - szerint reagál. A fejemet is Uram. Ne csak a lábamat. Kérd ezt tőle. A fejemet is - mert annyira tele van szutyokkal, tévelygéssel - hogy arra menjen a lábam, amerre te akarod. Zoli - megígérte. El sem tudod képzelni - ezért hidd el, ne próbálgasd azt amit nem tudsz.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 05, 09:33:27
Kedves Zoli,

Kaptam egy fontos figyelmeztetést, hogy sokszor máshogy jön le amit írok, mint amit egyébként szerettem volna. Kérlek szólj, ha forró a víz.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Február 05, 09:39:59
t.zoli! Se te, se mi, soha nem fogjuk tudni feldolgozni és felfogni Jézus irgalmát, szeretetét, kegyelmét! Felfoghatatlan számunkra!  Kár erre alapoznod a jövődet! Ameddig csak sajátmagaddal foglalkozol, addig nem fogsz előre jutni! Isten nem azért használ valakit, aki őnmaga, hanem azért, mert Isten Őmaga! Ez a szeretete. Nem fog rádbízni semmit addig, ameddig te áldozatot adsz Istennek. Őt az nem érdekli! Ő nem áldozatot, hanem írgalamt akar.  Ameddig ezt nem érted meg, addig mindig kárhoztatni fogod magad! Nem tudsz megállni Isten előtt, ameddig ezt teszed.

Mát. 9,13
Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hivogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre.

Mát. 12,7
Ha pedig tudnátok, mi ez: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat.


Tudod miért nem érdekli Istent a te áldozatod, jó cselekedeted? Mert Ő már megáldozta, feláldozta a Fiát a Bárányt! Tehát, ne vádold és kárhoztasd magad, mert ez nem az alázat Isten előtt. Az alázat másról szól. A szeretetről. Szívleld meg: Ameddig nem csendesedsz el az Úr előtt, addig nem fogod hallani a szavát!
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Február 05, 09:40:33
Sándor! Ez teljesen érthető amit ide írtál.  :D
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: tothg - 2008 Február 05, 10:39:49
:047:  Magamtól félek és amit teszek, Isten elhívott mégis el akkarok szakadni tőlle, Isten szeret, mégis elvetem, pedig nincs más út csak Jézus Krisztus.

Amit már mondottam, apro döntések sora fog a megigazúlás utjára vezetni.
Ma este egy testvér segítségével a Péter első levelét kezdtük el tanulmányozni, a Kőszikla megerősítésére és az eleveelrendelésről, hogy Isten számára ki vagyok választva és csak rajtam múlik, hogy akarom e követni.
Csak az fáj, hogy   :2tickedoff:  annyira üres vagyok, nem ismerem meg Isten szabadítását, mert ma is elbuktam töbszőr pedig a péter levelét olvastam, jó Áhítatként jönne, de mégis megteszem, mégis elvettem Isten Jézusban adott Kegyelmét és szeretetét, pedig sok mindenben már megtapasztaltam az Ő kegyelmét és irgalmát, és mégsem tudom felfogni és feldolgozni az Ő szeretetét.   :(

 :2angel: Shalom
Üdv: Zotya

Zoli!

Egyetértek Máriával: ne magaddal legyél elfoglalva, se az érzéseiddel, mert azok nagyon sokszor becsapnak.
Az érzéseid, meg akarják mutatni, hogy szükséged van a paráznaságra, pedig nincs. Az érzéseid azt mondják üres vagy Isten fele, pedig ez sincs így, ha mégis, akkor sem számít, mert Isten nem azt fogja kérdezni: "Na gyermekeim, hogy éreztétek magatokat a Földön?" Hanem azt, hogy mennyit ismertél és ehhez képest mit tettél.
Jajonghatsz, de az nem fog segíteni, hanem a döntéseid (például: abbahagyom az önsajnálatot és megnézem miben tudok mások számára áldás lenni, anélkül, hogy teher lennék...) :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: éci - 2008 Február 05, 10:53:03
Kedves t zoli irok neked egy gyönyözü dicséretet fogadd szeretettel és énekeld ,dicsérd az Urat .

MInt szarvas hűs vizforrásra,úgy szomjazik lelkem rád!
Vágyódom az élő Isten után, hogy mehessek hozzád.
Mért csüggedsz el én lelkem ,hisz Ő pajzsod és támaszod!
Bizz az Úrban , mert karja megszabadit és hálával áldozol.

 :028: :026: :ima01:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Február 05, 11:11:13
Olyan sok esetben azt tapasztalom a keresztények körében, hogy mindig bizonyítani akarnak. Pl. Mostantól fogva nem bántok meg senkit, mostantól fogva csak szeretni fogok mindenkit, mostantól, alázatosabb leszek, elismerem, hogy egy senki vagyok, egy nulla vagyok, egy bűnös vagyok.... Ez tudod mit jelent? Te magad akarod megváltoztatni az életedet. Kihagyod ebből Istent. Azzal szembesülsz, hogy ismét ott fogod magad találni, ahol eddig elbuktál. Én folyton azon görcsöltem, hogy nehogy megbántsak valakit, megtudjak felelni másoknak. Elkezdtem azt tenni, amit mások mondtak, végül rájöttem, egy görcs vagyok és nem sajátmagam.  Aztán elkezdtem kárhoztatni magam. - Én soha nem tudok jó lenni, már Isten sem figyel rám, és csak sanyargattam magam egyfolytában. Azt hittem ez alázat, ez a kis önfényezés. Isten pedig mutatott egy Igét. Nem kéri az én áldozatomat! Ki vagyok én, hogy kárhoztassam más szolgáját? Rájöttem én már nem vagyok a magamé, hanem Istené vagyok. Az Ő szolgálója, akárcsak ti, te. Ma már nem görcsölök, hogy jó legyek. Mire észbekapok, már más vagyok mint voltam. Hagyom, hogy Ő vegye le rólam és ne más, a rossz szokásaimat. Szálka-gerenda szindróma! Isten így is tud használni az Ő dicsőségében. Megbántok valakit? Igen, akárcsak te! Mindig szeretetben járó vagyok? Nem, akárcsak te! Tudok, haragudni? Igen, akárcsak te! Jobb vagyok mint te? Nem! Egyálatlán nem. Akkor miben különbözünk? Abban, hogy én meglátom a te hibádat, ki is igazítalak,  te meg az enyémet és te is kiigazítasz! - persze azt hiszem/szük, hogy szeretetben teszem/szük-  Miben vagyunk akkor egyek? Miben egyezünk? Az Úr Jézusban!
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 05, 11:15:31
Szegény Zoli még el sem olvasta - mi már egész komoly kis konziliumot tartunk. Zoli testvérem már mindent megtett, ami tőle telik. A Róma 7-nél tart. Simon Simon, hogy leszel Péter, hogy kerülsz át a Róma 8-ba? Ezt a csatát vívja. Várjuk meg Zolit is - mert egészen messze megyünk már nélküle.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Február 05, 11:48:44
Sándor! Zoli tud olvasni és mire a végére ér, máris jobban fogja érezni magát. Ha írunk valamit, azt más is megtudja szívlelni.  :D
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 05, 12:10:31
Ok. Most csak azoknak szeretnék írni - akik őszinték. Ismeritek, mikor már mindent megtettél amire képes vagy és a padlón vagy mégis? Végig gondoltad, meg akarsz változni, eleged van magadból és már mindent megtettél? Látod azt is, hogy nem jó a környezetednek, hogy - hát ilyen vagyok és kész. Szeretnél áldás lenni - inkább? Ismeri valaki ezt a fájdalmat? Túl vagy a fogadkozásokon, a szenvedélyes imádságon - hogy segítsen Isten, mert komolyan gondolod? - és nem segít. Pedig tudnod kell - szeret.
Jöjjetek énhozzám mindnyájan , akik megfáradtatok.
Tudjátok a biblia nem az elveszetteknek szól - hanem nekünk. Sokszor hallok érvelést, mintha az elveszetteknek is szólna. Pedig csak róluk is szól - de mégsem nekik. Zörget az ajtón - hogy veled vacsoráljon. Tudod - a kenyér és a bor. Annyira valóság, mint egy darab kenyér és egy korty bor, amit meg lehet fogni, érzed az ízét - ennyire. Nem zörget annak - aki bolondságnak tartja, ne gondold. Ez az 1000 oldalas szerelmes levél - nekünk szól. Van benne néhány mindenki által ismert ige - a többi pedig annak magyarázata és okát, célját taglalja.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: E.Edit - 2008 Február 05, 12:42:54
Igen Sandor,nagyon is ismerem azt az allapotot.En is atmentem rajta.
Talan eppen kell is,hogy atmenjunk ezeken,nem?

Maria elobbi irasat olvasva eszembejutott,hogy mennyit is vajudtam en is azzal,hogy mas legyek,olyan amilyennek masok akartak.Istenem,mennyit szenvedtem.Minden voltam csak nem onmagam.Se boldogsagom se bekessegem nem volt.Brrr... :035:
Az Ur Jezus Krisztusnak hala,tul vagyok rajta.Mostmar megtapasztaltam mi az igazi szabadsag es nem is engedem senkinek,hogy ezt elvegye tollem.Mivel O megszabaditott,valosaggal szabad lettem. :043:
Halleluja!!!
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 05, 12:56:18
Kedves Edit,

Szóval megútáltad magad és sírtál - vagy mások elvárásai alól szabadultál? Kérlek ne érts félre, nagyon érdekel az életed és egyáltalán nem játszani akarok. A kérdés - ami a bűneid átka volt, amilyenné tett, amennyire nem tudod megtenni amire Jézus kér - pl 1Kor.13 - ejtett kétségbe? Vagy az, hogy szentek legyetek - mert a ti Atyátok szent? - szóval ez volt a mester, aki a kegyelem királyi székéhez vezetett? Meghaltál ennek? Mintha előtted feszítették volna meg Jézust - a bűneidért? Harcolsz az ördöggel?
Tudom, sok kérdés - mind fontos.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: t.zoli - 2008 Február 05, 18:37:52
:D  Kedves Hitbéli testvéreim, nincs más számomra csak Jézus Krisztus, Ő az aki a mai napon is megigazított éa szeretetével átölelt, mert Ő szeret, köszönöm a bátorítást és főleg az imát, minden tagnak és minden vendégnek.

Jóbban vagyok, de ez nem az én érdemem, csuppán apródöntések sora.

:2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Február 05, 19:06:18
t.zoli! Ha elgyengülsz, akkor gyere ide és ezeket olvasd el.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: E.Edit - 2008 Február 08, 08:48:03
Kedves Edit,

Szóval megútáltad magad és sírtál - vagy mások elvárásai alól szabadultál? Kérlek ne érts félre, nagyon érdekel az életed és egyáltalán nem játszani akarok. A kérdés - ami a bűneid átka volt, amilyenné tett, amennyire nem tudod megtenni amire Jézus kér - pl 1Kor.13 - ejtett kétségbe? Vagy az, hogy szentek legyetek - mert a ti Atyátok szent? - szóval ez volt a mester, aki a kegyelem királyi székéhez vezetett? Meghaltál ennek? Mintha előtted feszítették volna meg Jézust - a bűneidért? Harcolsz az ördöggel?
Tudom, sok kérdés - mind fontos.
szeretettel Sándor

Kedves Sandor!
Elnezesedet kerem,hogy csak most valaszolok.Egyszer netem nem volt,aztan meg idom.De nem akarlak valasz nelkul hagyni.
Szemelyszerint a masok elvarasai kotottek guzsba.Ugy gondoltam,akkor leszek "jo keresztyen",ha olyan leszek mint ok,bar sokmindenbe nem ertettem eggyet veluk.Eleve mas temperamentumu vagyok,raadasul forradalmibb.Hivo csaladba nottem fel es a kornyezetem sok "kegyes" keresztyenbol allt.Idobe telt amig megertettem,hogy Isten nem azt akarja,hogy olyan legyek mint ok,hanem onmagam legyek.Meggyozodesem,hogy nincs "recept" keresztyenseg.Isten nem sablonra teremtett mindket.Csakhogy ok ezt maskent lattak.Ugy ereztem,hogy,ha en nem ugy gondolkodom,viselkedem,csinalok dolgokat mint ok,akkor mar nem is vagyok jo.De sehogysem tudtam olyan lenni,mert akkor mar nem voltam onmagam.Kenyszerzubbonyt ereztem magamon.Idobe telt amig sikerult ezt levetkoznom es megtapasztaltam a felszabadulast.Addig fejlodni se tudtam semmit,utanna pedig "szarnyaltam"Ertsd ugy,hogy addig megterni se tudtam,mert ugy gondoltam,hogy csak akkor leszek megterve,ha olyan leszek mint ok.Egyet tudtam biztosan.Azt,hogy hazudni nem akarok,sem eljatszani a megterest,mint nemely fiatal abban az idoben.Lattam oket ahogy vegig csinaljak es az imahaz kapuin kivul mar egesz massak.Ezellen tiltakozott minden idegszalam.
Most is mas vagyok,de tudom,hogy Isten ugy fogad el amint vagyok,lenyeg,hogy a szivem tiszta es oszinte.Szamadassal Neki tartozom es nem embereknek es az o elvarasaiknak.Ha nem olyan lennek amilyen vagyok,most nem lennek itt koztetek sem.Tolluk az ilyen kozosseg tavol all.
Jut eszembe egy pelda.Amikor azt vartak el a poganyoktol a zsidok,hogy ok is korulmetelkedjenek,mert csak ugy lesznek jok es tisztak.Pal meg is intette oket,hogy ne rakjanak olyan igat rajuk amit nem tudnak hodozni.
Szoval en ebbol szabadultam.

Szeretettel Edit.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 08, 09:10:53
Kedves Edit,

Köszönöm a válaszodat és egy nagyon őszinte üzenetváltások kezdetében reménykedem. Először néhány dolgot - nincs kétségem, nem véletlenül vagy itt. Nincs kétségem - Isten előtt állunk és bármilyen emberi szándék is lenne - mégis Isten irányítja ezt a fórumot. Mindenki tart valahol és valami vonzza - akörül folynak a "viták" - ki hogy látja ma onnan, ahol áll - de haladunk. Biztos olvastad néhány hozzászólásomat és remélem - ebben nincs kétséged rólam sem.
Szeretném komolyan venni a hozzászólásokat és érdekel is, ki hogy látja, mit lát, miért és mit hisz. Most nagyon sok mindent kellene csinálnom és nem alkalmas arra, hogy komolyan vegyem a leveledben írtakat - és annak megfelelően válaszoljak - de jönni fogok.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Február 08, 09:11:26
Edit: Maria elobbi irasat olvasva eszembejutott, hogy mennyit is vajudtam en is azzal, hogy mas legyek, olyan amilyennek masok akartak.

Tudjátok, azért ezt érdemes megszívlelni. Természetesen én sem szeretnék olyan lenni, amilyenné más akar formálni, mint ahogy egyikünk sem. Amikor Isten nevel minket, akkor az változással, változtatással jár. Sokszor lázadunk a változás miatt, mert nem mindig tetszik, ahogy Isten azt elvégzi. Az ó emberünk fellázad és nem akar jó lenni. Nem akarja az alázatosságot. Mi is az alázatosság? A szeretet egyik megnyilvánulási formája. Hát az, bizony elnézi a másik mentalitását, hosszan eltűri a másik furcsaságait, nem szól bele mások dolgaiba, nem üvölti le a másik fejét, nem orrol és nem bántódik meg mindenen... és sorolhatnám. Hát Isten ilyenné formál minket. Mi vagyunk az agyagedények, Isten a Mesterünk. Ahhoz, hogy ezt eltudja végezni, bizony lesznek okoskodó Mariskák, meg Bözsikék, Pistukák, akik az utunkba fognak kerülni és megmondják a frankót. Erre is szükségünk van. Csupán azért, mert különben hogyan tudnánk az Úr elvárásainak megfeleni, ha nem tapasztalnánk meg? Csak a reakcióinkból ismerjük fel, hol hibázunk. Ne kérjünk Istentől változást, ha nem bírjuk elviselni a változtatást. Vagyis, ne kérjünk esőt, ha közben meg dühössek leszünk mert sár van!  :igen:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: E.Edit - 2008 Február 08, 10:08:06
En mar csak az Urtol fogadok el valtoztatni akarast az eletemben :igen:
A felelemrol jut eszembe:
Nagyon sokat szenvedtem a ferjem tobb mint 10 evig tarto alkoholizmusa miatt.Megjegyzem,nem agressziv fajta volt,tehat soha nem bantott fizikailag.Annal inkabb pszihikailag.Nem tudtam soha beletorodni,szabalyosan szenvedtem.Egy idegroncs lett belolem,depresszios lettem,panik beteg lettem.Rettenetesen feltem mindentol.Allandoan valtozast akartam de nem lattam a kiutat.Rengeteget imadkoztam es egy ido utan mar abba is belefaradtam,majdhogynem feladtam.Akartam is valni,nem is.Feltem egyedul maradni is,de igy se akartam maradni.Noverem annyit kerdezte,hogy tulajdonkeppen mit akarok.Sokaig nem tudtam megfogalmazni mit is akarok.Most 3 eve mielott szanatoriunma kerultem idegosszeroppanassal vegre sikerult megfogalmaznom,"Tobbet nem akarok felni".Az Ur csodat tett az eletunkbe es ferjemet megszabaditotta teljesen.Nem tudok eleg halas lenni Neki erte.
Csodalatosak az Ur utjai.Mikor a mai "Napi lelkimorzsak"-at irtam,nem gondoltam,hogy errol tovabb lesz szo.
Mindenkinek mondom,hogy feljen a felelemtol.Soha ne engedje meg ezt az erzest az eletebe,kuzdjon ellene nagy erovel.Mert nagy rombolast tud vegezni.
"Az Istenfeloknek minden javukra van".Az Ur,javamra forditotta azt a helyzetet is,mert nagyon sok mindent kimunkalt bennem a nehez idok alatt:beketurest,hosszuturest,alazatot,megbocsatast,viszonzast nem varo szeretetet,segiteni akarast...stb.Agaskodo szarvaimat is letorte.Dicsoseg neki erte!Sokaig nem ertettem,hogy ,hogy lehet halat adni a nehez helyzetekert,megprobaltatasokert.Mostmar ertem.

Mennyei edes Atyam!
Nincs eleg emberi szo arra,hogy megkoszonjem azt a csodalatos munkat amit elvegeztel a ferjem es egyben a kettonk eletebe.Magasztallak Teged erte.Szivemet es eletemet tudom adni csak Neked,legy Te mindenkoron Ur abba.Cselekedj belatasod szerint velunk.Hiszem,hogy csak azt engeded megtortenni velunk ami a javunkat szolgalja.Tieid vagyunk Uram es azok is akarunk maradni.Felton szereto Istenunk vagy es ez megnyugvas szamunkra.Dicserni es magasztalni akarunk eletunk vegeig.
Amen.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 08, 11:10:27
Kedves Edit,

Az Úr sok mindenen keresztül üzent neked és utólag már sokkal jobban látod, mint akkor. Így vagyunk ezzel mindannyian. Néha megszökünk a terhektől - nem vagyunk hajlandóak elfogadni a satut, de Isten úgyis utolér. Úgy mondja, ha futsz, gyorsan fuss - mert üldözőid is gyorsak lesznek. Elfutni a hibáimmal - egy másik házasságba, másik munkahelyre, a valakinek megfelelni akarásból - menekülés. A szabaduló művészek nem Isten kezéből fogadják el amit kapnak, nem üzenetnek tartják - hanem kihívásnak. Olvassuk, a hitetlen férjet nem hagyhatja el a hivő asszony, mivel a jelenléte (közvetítése) - kapcsolatot nyújt számára az élethez. Nem a hivő asszony a fontos, a másikat tartja sokkal fontosabbnak - aki a kárhozat felé megy. Ő már túl van a halálon, neki már nem a maga természete a fontos. Nem erölködésből, hanem mert odatette teljesen - nem Anániás módjára.
A bűn egy állapot. Isten azért haragszik érte, mivel árt nekem. A magamé és a másé is - de velem kezdni és majd rajtam keresztül jön a másik. Az a tűz, mikor a szemét öngyulladásba kezd, nem baj - mikor megüt és fáj. Isten soha nem fogadja el azt az áldozatot - ahol nincs az oltáron az áldozat, hanem a magam jócselekedeteit hozom. Az engedelmességet mégegyszer leírom. Az enged szóból ered és egy állapotot tökröz. Nem egy szófógadó pillanat, mikor megértem - hanem átadás, engedés - és hit által értem meg.
Engedni az óember nem tud. Nincs lehetőség megváltani - szüntelenül gonosz és képtelen a jóra. Jócselekedetei mint a szennyes ruha - maga dicsőségére. Isten azt szeretné, ha egy érdemed lenne - hinnél neki. Rengeteg igérete van. Igy lesz az igája gyönyörűséges és könnyű - nem tudom magam összeszedni, nem tudom megígérni, olyan leszek - amilyenné ő akar formálni, mert nem is tudom, milyen az. Tisztíts meg és tiszta leszek. Tiszta szívet teremts bennem Ó Uram. Ezek tetszenek Istennek. Ábrahámnak is a hite tulajdoníttatott igazságul nem az, hogy Lotot vitte magával, milyen rendes ember.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 08, 15:57:22
Kedves Katus,

Nagyon örülök neked. Annyit szeretnék mondani, a bizalmatlanság az hitetlenség. Úgy múlik el, ha minél jobban megismered a mi Urunkat. Az Igazság üzi ki a félelmet is. Ugyanaz. Az Igazság és az Élet - de nem ragozom, tudod te.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kövecske - 2008 Február 08, 18:32:27
Hallottam Cseri Kálmán egyik igehirdetésében, hogy a félelem, bizonyos fokú hitetlenség...
Aki fél, nem hisz Isten ígéreteiben...
A Bibliában 365x van leírva, hogy:"ne félj..."  :05:

Tehát minden napra jut egy...
Annyira megértettem akkor, hogy nem lehetek hitetlen... és nincs semmi okom a félelemre...
Mert akit Jézus "markaiba metszett"... annak nincs oka semmi félelemre, még ha megrendül  is körülötte a föld... akkor is Jézus az ő oltalma és menedéke... :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Katus73 - 2008 Február 08, 18:46:00
Igazad van kövecske.
Ezt én így is éltem meg túlnyomórészt, de párszor, és sajnos most is, hagytam kicsúszni a lábam alól a talajt.
Aki szánt, reménység alatt kell szántania - nekem is.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kövecske - 2008 Február 08, 18:56:46
Kedves Zoli, ezt írod: Szeretném én is letenni a félelmeimet és szorongásaimat...

Hadd bátorítsalak... ne feltételes módba... és  ne így írd... SZERETNÉM...

AKARD letenni... fogd magad... menj oda lélekben Jézushoz, és tedd le a félelmeket a terheket... mondd azt: "Uram, ha akarod, meg tudsz szabadítani a félelmeimtől... én MEG AKAROK  tőlük SZABADULNIi, és teljes szívemből Benned bizni, Benned hinni, Benned remélni..." :05:

Én így csináltam... és lelki füleimmel szinte hallottam, amikor azt mondta Jézus: "akarom, hogy ne félj, csak higgy... :2smitten:
Csodálatos érzés..., amikor felállsz térdeidről, és érzed hogy lehullott az addig nyomasztó teher... a félelem...
Mert Jézus senkit nem küld el aki Hozzá megy... Azt mondja az Ige:

Mt 11,28
Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.

Ezután csak azt kell tenned, hogy elfogadod a bűnbocsánatot... elhiszed, hogy amit Jézus mondott IGAZ... hogy valóban megnyugvást ad...

Elhiszed, megtapasztalod, hogy igaz ez az Ige is, amit mond Jézus:

...és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el; Jn 6,36/b


Nem küld el senkit Jézus... csak hittel kell odamenni a kegyelem királyi székéhez...


Szeretettel:
kövecskeCím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kövecske - 2008 Február 08, 19:05:51
Igazad van kövecske.
Ezt én így is éltem meg túlnyomórészt, de párszor, és sajnos most is, hagytam kicsúszni a lábam alól a talajt.
Aki szánt, reménység alatt kell szántania - nekem is.


Kedves Katus!  :2smitten:

Úgy örülök, hogy látlak... :2angel:

Igen... sajnos nem Te vagy az egyedüli... sokszor megteszem ezt én is... megingok... de nem tarthat csak pillanatokig... mert az Úr Jézus kitárt karokkal vár, hogy odafussak Hozzá újból és újból...

És tudod mi a csodálatos...? Nincsenek fogadóórái... :05:
Bármikor mehetek...
Nem fogy el  türelme...  hűsége... szeretete átölel, magához von és azt mondja... ne félj gyermekem...  :2smitten:

Csak annyi teszek, hogy némán hagyom, hogy szeressen az Isten... és elhiszem, hogy igaz... hogy SZERET minden nyomorúságom, minden hűtlenségem ellenére  - Ő mindörökre hű marad... :2smitten:


Szeretettel:
kövecske
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Katus73 - 2008 Február 08, 19:15:46
Drága kövecske!
Jó téged újra látni. Hiányoztál!

Hát sajnos az én megingásom nem pillanatokig tartott, hanem napokig. Tudom, ez biztos furcsa neked, hiszen megtért hívő vagyok - nem kellene hogy így legyen.

Nehezen hagyom magam szeretni Istentől. Bizony még mindig előfordul, hogy ki akarom érdemelni szeretetét. Én ebben éltem, ebben nőttem fel. Sajnos édesanyám nem tudta kimutatni szeretetét felém (egyébként ő volt otthon a domináns szülő), mindig próbáltam valamit tenni, hogy szeressen - hacsak egy aprócskát is, de hadd érezzem. De ez nem jött össze.
Talán emiatt csúszok mindig ebbe a hibába, hogy nem hiszem el, hogy Isten úgy szeret ahogy vagyok. Persze általában nem ezt élem, hanem Isten szeretetét. Sajnos most elhagytam magam ismét, de most legalább ismét látok egy kis fényt. És teszem a következő lépést előre, hogy egyre közelebb kerüljek az én Uramhoz, Mennyei Szerelmesemhez, mert egyedül az Ő közelségéből fakad az én boldogságom, és megelégedettségem.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 08, 19:47:40
A szeretet üzi ki a félelmet. A félelem - mindíg ki akar szedni, el akar távolítani attól, hogy higgy. Szeretne elbizonytalanítani, hogy Istent megszomorítsd, ne lásd nagynak, mindenhatónak - hanem félj.
Nagyon sokszor van viszont egy másik hitetlenség, mikor Isten problémát tesz az utunkba, mert meg akar állítani és valami célja van vele - és ekkor félni kezdünk és kérjük Istent, vegye el a félelmet, segítsen át minket, hárítsa el az akadályt mert milyen nehéz most nekünk. Ő tette oda. Mondta, hogy egy hajszál sem esik le a fejedről a tudta nélkül. Hidd el - megy minden Isten terve szerint - jön egy kohó, vagy egy prés - és te az ördögtől akarsz szabadulni - nagyon ravasz dolog ez, ki sugallja ezt ott hátul.
Arra szeretném kérni rémült szívű testvéreimet - ne félj te, hogy Isten nem figyel éppen oda és szólni kell neki. Nem akarok extrém példát magunk elé hozni, mint Jób - bármi érte, áldott legyen az Ö neve. Pedig van ilyen, mikor nem a mi bűnünkből való kiemelés a cél néhány nehéz nappal, hanem mert a mennyben Isten dicsősége a tét. (amúgy ez csak azért van ott - hogy akár még ilyen helyzetben is). Hiába mondja az asszony - amit mond, Jób áll. Barátok is sírnak. Óriási a baj. Ha Isten adta a jót, akkor a rosszat is az Ő kezéből. Nem jó, ha csak buzgók vagyunk de nem megismerés szerint. Hitünknek nem a buzgósága a mértéke, hanem a tárgya.  Az igaz ember pedig hitből fog élni. (nem hiszékenységből - mert akkor fél)
szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kövecske - 2008 Február 08, 19:47:56
Drága Katus!

Annyira sajnálom, hogy így meg kellett "dolgoznod", a szeretetért... :047:
Borzasztó lehetett...
Persze, így előnyben vagyok Veled szemben, mert én meg hívő családban nevelkedtem...elődeim több dinasztián keresztül hívők... Édesanya... Nagyi... Dédike... :2smitten:
Minden oldalról elárasztott a szeretet... Istennek kimondhatatlan hála és köszönet érte... :2smitten:
Így nehéz még bele is képzelni magam a helyzetedbe...

De  annyit mondok, drága Testvérem az Úrban, azt tutira elhiheted, hogy Jézus nagyon szeret Téged... :2smitten:
Nagyon - nagyon... hisz az életét adta érted... és szeret minden feltétel nélkül...
És ha egy nap 7x fogsz elesni... akkor 7x fog felemelni... ha Hozzá kiáltasz...
És nem fog 1x sem szemrehányást tenni... hogy ejnye-bejnye... már megint... :061:
Tudod... mintahogy Péternek sem tett ott a főpap udvarán, amikor 3x tagadta meg Mesterét...
Csak ránézett szelid tekintettel... és az én olvasatomban úgy tűnik, ezt mondhatta a tekintete: szemmel tartlak Péter...ne félj... mondtam már... te Kőszikla vagy... :2smitten:
Már akkor látta Péterben a Kősziklát, amikor az még nagyon "ingatag volt"... de Jézus látta, hogy mivé fogja formálni...

Drága Katus... hagyjuk, hogy formáljon bennünket is... hagyjuk, hogy szeressen... :2smitten:

Tesói szeretettel:
kövecske
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kövecske - 2008 Február 08, 19:52:20
Szia Zotya! :044:

Nem, nem vagyok erdélyi... :088:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 08, 20:01:33
Kedves Zoli,
persze hogy van velünk is. Már láthattad az óemberem többször is - sikerül engem is kizökkenteni, néhány mondat és ugrok a pástra máris, tudod az óemberem gyorsabb.
Mégis - például egyszer Gábort küldte az én Uram - lerángatott a pástról.
Ott sokkal jobb.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sámuel - 2008 Február 08, 20:23:19
 Sziasztok ÉN csak anyit szeretnek ehez a temahoz hoza szolni hogy aki üdvözult annak nem szabad hogy legyenek felelmei es szorongasai  Mi ez a sok felelem?Mindnyajan az Ur kezeben vagyunk!Nemszabad felnunk!A felelem bűn!
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kövecske - 2008 Február 08, 20:27:47
Idézet
Passz, nekem kell lépni Jézus fele, aztán Ő is lép.

Zotya... Jézus már megtette az első lépést... most jössz te... :05:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kövecske - 2008 Február 08, 20:31:44
Sziasztok ÉN csak anyit szeretnek ehez a temahoz hoza szolni hogy aki üdvözult annak nem szabad hogy legyenek felelmei es szorongasai  Mi ez a sok felelem?Mindnyajan az Ur kezeben vagyunk!Nemszabad felnunk!A felelem bűn!

Kedves Sámuel!

Ez így igaz... de azért "ember a talpán"... akiben soha semmikor semmilyen kis félelem fel nem üti a fejét..., ha csak rövidke pillanatokra is... amikor a Sátán mindig "békén" hagyja... :03:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 08, 20:35:28
Kedves Zoli,

Az hoz majd közelebb, ha minél jobban megismered. Minél több mindent megtudsz Róla, annál jobban köt össze Vele. Olyan, mint egy barát. Amig nem ismered - nem is szereted. Minél több időt töltesz el, hogy megismerd - mer él, csak nem látod azzal a kuksi szemeddel (én sem) - de minél jobban megismered, annál jobban látni fogod, ki is Ő. Majd egyszer pedig találkozunk vele. Ne félj már, hogy neked valami mást kell lépned. Ismerkedjetek meg végre, Ő például nagyon jól ismer téged, a szíved, gondolataid és ismeri a járásodat már messziről. Mikor úgy forgólódsz este, és jön a fejedbe minden trutyi - és nem akarod megérteni, nem tudod uralni - csak siránkozol. Nem baj ugye, ha rendesen mondom Zoli?
Szóval nagyon fogsz örülni - minél jobban megismered. Rengeteg igéretet tesz majd - mert gondja van rád. Mindet be fogja tartani.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sámuel - 2008 Február 08, 20:56:22
Kedves Zotya ez rajtad mulik ,hogy meddig tart ez az állapot.Én is voltam ebben a helyzetben nem is olyan régen denekem kellet lépni hogy megváltozzon és Dicsősség Istennek sikerült.Hálás vagyok érte az Urnak ledobtam a nagy terhet .Halleluja Neked is segit csak őszinte szivel fordulj hozzá.Üdv. Sámuel :ima01:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 08, 21:00:58
Kedves Zoli, kaptam egy nagyon hasznos tanácsot - nem voltam egyértelmú. Hogy te is tudd, kinek hittél - mint Pál , komolyan olvasd a bibliádat. Tudnod kell ki ő - és nem elképzelni kell, hanem megismerni, pontosan és világosan. Nem tudod elképzelni, ezért küldte az 1000 oldalas szerelmes levelét NEKED.
Minden fontosat megírt. Nagyon komolyan tanulmányozd, ne átfusd - hanem gondolkozz el rajta. A lélek pedig megjelenti neked - te ebben a megkülönböztetett szeretetben kapod. Hittel jegyez el. Ez a gyúrú, tessék fényesíteni.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 08, 21:33:51
Bocs Zoli, de meg kell magyaráznom néhány dolgot másnak is.
Engem Isten magvetőnek hívott el. Azt kérte - a magot, ami majd Új Teremtést hoz. Ahogy kaptam, úgy, mert azért kaptam. Nem vagyok virágárus vagy gyümölcsbolt -  nekem nem az a dolgom. A gyümölcshöz fa kell, vagy a vetéshez mag. Engem ebbe a sorba állított az én Uram. Tudta, hogy ennek örülni fogok.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: E.Edit - 2008 Február 09, 08:47:10
Drága kövecske!
Jó téged újra látni. Hiányoztál!

Hát sajnos az én megingásom nem pillanatokig tartott, hanem napokig. Tudom, ez biztos furcsa neked, hiszen megtért hívő vagyok - nem kellene hogy így legyen.

Nehezen hagyom magam szeretni Istentől. Bizony még mindig előfordul, hogy ki akarom érdemelni szeretetét. Én ebben éltem, ebben nőttem fel. Sajnos édesanyám nem tudta kimutatni szeretetét felém (egyébként ő volt otthon a domináns szülő), mindig próbáltam valamit tenni, hogy szeressen - hacsak egy aprócskát is, de hadd érezzem. De ez nem jött össze.
Talán emiatt csúszok mindig ebbe a hibába, hogy nem hiszem el, hogy Isten úgy szeret ahogy vagyok. Persze általában nem ezt élem, hanem Isten szeretetét. Sajnos most elhagytam magam ismét, de most legalább ismét látok egy kis fényt. És teszem a következő lépést előre, hogy egyre közelebb kerüljek az én Uramhoz, Mennyei Szerelmesemhez, mert egyedül az Ő közelségéből fakad az én boldogságom, és megelégedettségem.


Kedves Katus!
Teljesen megertelek es aterzem azt amit te erzel.Az en anyukam is pont ilyen volt.Tudtuk de sohase ereztuk,hogy szeret.Egyszeruen keptelen volt kimutatni.Mai napig igy van.Negyen vagyunk testverek,mindannyian lelkileg serultek.Krisztus kegyelmenek koszonheto,hogy ma "viszonylag" egeszsegesek vagyunk.Nagyon nehez volt,de megkellett bocsassak neki,kulonben nem tudtam volna elobbre haladni es a bennem levo keseruseg csak teljesen lerombolt volna.Onmagam erejebol ez nem ment,csak az Ur Jezus segitsegevel.Mai napig van sokszor mit megharcolni.Ugyhogy ne add fel.Probald egyre jobban szeretni,csakazert is.Meglatod meglesz a jutalmad erte.Lehet nem tolle,hanem Istentol,de meglesz.Tapasztalatbol mondom. :igen:
 :047:
Szeretettel
Edit.
 :037:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Katus73 - 2008 Február 09, 13:09:56
Kedves Edit!

Hálás vagyok az Úrnak, hogy adott erőt a megbocsátáshoz, és elvette szívemből a keserűséget is. Csak sajna azok a régi beidegződések, hogy tegyek azért valamit, hogy szeressenek. Igen, ahogy te is, úgy én is lelkileg sérültem - talán nekünk emiatt nehezebb a bizalmat is "megtanulni" - nálam ez egy folyamat, életem végéig eltart. Atyám nagyon türelmes velem, és tudom, hogy tudja, mi a helyzet velem, és milyen "bánásmódra" van szükségem. Igazából, nagyon is hálás vagyok, mert mindig is azt tapasztaltam Istennel kapcsolatban, hogy végtelenül türelmes velem. Valahogy mindig megérteti velem, hogy nyugodtan bízzam meg Benne, Ő soha el nem hagy, és szeretetével mindig megajándékoz.
Nálam egy hosszú folyamat volt a megtérés, de az áttörést egy álom jelentette. Több sebből véreztem, és ott feküdtem a semmi közepén egyedül, elhagyatva. És a semmiből odajött valaki hozzám, és begyógyította a sebeimet, de nemcsak a testieket, hanem a lelki sebeimet is. Nagy-nagy szeretettel volt felém, mint még soha senki. Azután elment, de ott hagyott egy igés kártyát. Ennyi volt rajta: Jn 3,16. Mivel nem voltam rendszeres, tapasztalt Bibliaolvasó - időbe telt, mire megleltem ezt az Igét. Csoda történt. A könyv, a Szentírás megtelt élettel, és azon nyomban tudtam, hogy minden szava igaz. Életet kaptam akkor. Lehullt a lepel, és már végre "tudtam" hinni - személyes Megváltóm lett az Úr Jézus Krisztus. (Nekem előtte már volt bűnvallásom, de sokfajta bűnbe visszaestem, és nem volt bizonyossságom az üdvösségemről sem.... - hosszú történet). Soha addig nem érzett szabadságot kaptam lélekben. Lehulltak valóságosan a terheim. Mintha minden megtelt volna színnel és fénnyel, amiben addigi 31 évemben nem volt részem soha!
3. éve élek Urammal, Jézus Krisztussal, és dicsérem Őt, ahogy vezet engem, ezen a nagyon is keskeny úton. Szégyenkezem, mikor olykor visszaesek. Kegyelem, hogy még élek, és hogy Vele élhetek! Ámen.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kövecske - 2008 Február 09, 13:17:13
Ámen!

Drága Katus... áldjon az Úr, és adjon erőt..., mindenkor...
Olyan jóó, azt tudni, hogy "elég nekünk az Ő kegyelme"... mindenre... :2angel:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Katus73 - 2008 Február 09, 13:39:41
http://video.google.com/videoplay?docid=-7708444377097205605

Hadd osszam ezt meg veletek - részben idetartozik.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: E.Edit - 2008 Február 10, 09:31:13
Kedves Katus!
Hat igen,a bizalmatlansag az megvan.Mai napig is.Tul sok csalodas ert mar az eletben,ugyhogy nem tudok csak ugy bizalmat szavazni az embereknek.Sajnos.Egyfajta onvedelem ez is,hogy aztan ne kelljen ujra csalodni.Eselyt mindig,mindenkinek adok,de azert ovatos vagyok,mindig belekalkulalom az esetleges csalodast.Igy nem erint olyan fajdalmasan,mintha teljesen megbiztam volna.Sajnos,tulnyomoreszt beigazolodott,hogy jol tettem.Korunk egyik jellemzoje,hogy nem lehet az emberekben megbizni.
Vegso elhatarozasom az,hogy csak Istenben es fiaban az Ur Jezusban bizom meg feltetel nelkul,mert tudom,hogy csak bennuk nem fogok csalodni SOHA.Ja,meg persze a Szent Szellem vezeteseben,de Ok harman eggyek,mint tudjuk.

Szeretettel Edit. :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 10, 13:35:24
Lehet, hogy kellene egy lelkigondozói topicot nyitni, ahol helyzeteket vizsgálunk igei alapon. Szíve erős, nem fél -- nem a gyávaság lelkét kaptuk -- az Ur hadakozik -- meg nem szégyenülnek az övéi.
Amikor az Úri imádságban azt mondjuk, bocsásd meg a mi vétkeinket - amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek - sokan félreértik. Az a szó, amint - olyan időhatározó szó - mivel tudjuk, hogy megbocsátott - hogy mikor haragszom, nem birtokolom, nem vagyok abban az örömben. Olyan, mint mikor megszomorítom Isten Szentlelkét - és olyan böjtös napok jönnek, gazdátlannak érzem magam, nem értem az igét. Ilyen - mikor nem bocsátok meg. Nem a bocsánatom alapja inog meg, hanem hogy éppen nem élek ennek örömében az engesztelhetetlenségem miatt. Isten nem üzletel soha - és nagyon jó, hogy nem úgy van, mint ahogy sokan érteni szeretnék. (katólikus hagyományai lehetnek)
Mikor bizalmatlan vagyok, akkor nem egy segítségre szorult, bűnös ember látok - aki a Magasságos tanujaként járom az utam.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Magda - 2008 Február 16, 20:41:00
Mit is érthetett Jézus a szeretet alatt?

Azt az életveszélyes szeretetet, amely képes meghalni a másikért.

Nemcsak úgy, hogy az ember képes áldozatot hozni a felebarátért - " az szeret igazán,aki életét adja a barátaiért" - hanem úgy is, hogy már nem magáért van, csak másikért.

A valódi, a "teljes" szeretet halálos szeretet!

Ez a szeretet erőssé tesz, annyira hogy nem kell félnünk!

Az erős nem fél, csak a gyenge fél!  A félelem annak a tudatnak az átélése, hogy gyenge vagyok...védtelen...megölhető...kiszolgáltatott...tönkretehető...kifosztható... :pityereg:

vsz a halottat nem lehet megölni, ha halott vagyok,
de
halott vagyok e?
Én meghaltam a világnak, a világ meghalt nekem.
Meghalt nekem a világ?
Ha a világ nekem nem halt meg, akkor én sem haltam meg a világnak.

Amikor szorongok, akkor a félelmem megnevezhetetlen, mert nem tudom mitől félek.
Félhetek attól, hogy valamit elveszítek.
Ha nem tudom mit veszíthetek el akkor szorongok.
A halott mit veszíthet el?

Gondoljátok azt, hogy meghaltatok, olvassuk a felszólítást.
Tehát félek attól, hogy nem tudom ezt gondolni, mert még ezer szállal kötődöm a világhoz.

Ezeket a helyzeteket teremti nekem a Szent Szellem, hogy kérni tudjam, hogy annak a dolognak is haljak meg.

Akarnom kell, mert pipogya ember semmire sem jó, de az akaratomnak alá kell rendelődnie, Isten iránti szeretetből az Ő akaratának.

Jajj de nehéz.
Imádkozzatok értem, hogy megtudjam tenni.

Szeretettel
Magda
 :084:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 16, 21:27:36
Kedves Magda,

Kérlek, olvass Isten igéreteiből. Ahhoz, hogy az a csíra, ami téged idehozott - tápláld, és átvegye az uralmat - azokon az igéreteken tud táplálkozni, amit üzent neked. Én csak annyit tudok mondani - olvasd úgy, mint ami a legbiztosabb az életedben.
Mondok néhányat. Kigyógyítom hútlenségéből, kiterjesztem rá kegyelmemet, az örökkévalóságot terveztem el vele, Istenétől tudakozódik az ember és boldog aki hisz. Minél jobban megismered, annál jobban rá mered bizni magad.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kövecske - 2008 Február 17, 12:32:49

Amikor szorongok, akkor a félelmem megnevezhetetlen, mert nem tudom mitől félek.
Félhetek attól, hogy valamit elveszítek.
Ha nem tudom mit veszíthetek el akkor szorongok.
A halott mit veszíthet el?

Gondoljátok azt, hogy meghaltatok, olvassuk a felszólítást.
Tehát félek attól, hogy nem tudom ezt gondolni, mert még ezer szállal kötődöm a világhoz.

Ezeket a helyzeteket teremti nekem a Szent Szellem, hogy kérni tudjam, hogy annak a dolognak is haljak meg.

Akarnom kell, mert pipogya ember semmire sem jó, de az akaratomnak alá kell rendelődnie, Isten iránti szeretetből az Ő akaratának.

Jajj de nehéz.
Imádkozzatok értem, hogy megtudjam tenni.

Drága Magda!

Csak most olvastam el ezt a hozzászólást. Valahogy nem vettem észre a tegnap. :08:

Nagyon elgondolkodtatott amit írsz...
Így igaz...
Előfordul, hogy érzek valami szorongást... de igazándiból soha nem értem mi ez lényegében... miért van...?
Olyankor nagyon oda kell menekülnöm az Úrhoz, és kérem, hogy azt a békességet, amit benne kaptam, azt most erősítse, újítsa meg bennem...
Mert ez a Sátán támadása... az tuti... és szeretne legalább egy kis időre "megkaparintani"...
De csak ez addig tart, amíg fel nem ismerem...
Mihelyst odamenekülök a Megváltóhoz, jön a megnyugvás...  :2angel:

Szóval ez egy harc az életemben/életünkben... szerintem...
Mert a Sátán nem adja fel... és próbál mindenképpen "kizökenteni"... elcsüggeszteni... azt akarná, hogy ne Jézusra nézzek, hanem magamra...
De ha magamra nézek... tuti, nem marad más csak a csüggedés...
De milyen jóóó, hogy felnézhetek mindig Jézusra!

Nem tudom, írtam-e...
Egy nagyon kedves, aranyos néninek olvastam a falvédőjén ezt a hímzést:

Ha csalódni akarsz- nézz az emberekre
Ha csüggedni akarsz - nézz magadra
Ha győztes akarsz lenni -  akkor nézz Jézusra!


Nah... én győztes akarok lenni... ezért minden körülményemben... minden történésében az életemnek... minden percében... JÉZUSRA NÉZEK...


Szeretettel:
kövecske

Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Katus73 - 2008 Február 17, 15:37:50
Mit is érthetett Jézus a szeretet alatt?

Azt az életveszélyes szeretetet, amely képes meghalni a másikért.

Nemcsak úgy, hogy az ember képes áldozatot hozni a felebarátért - " az szeret igazán,aki életét adja a barátaiért" - hanem úgy is, hogy már nem magáért van, csak másikért.

A valódi, a "teljes" szeretet halálos szeretet!

Ez a szeretet erőssé tesz, annyira hogy nem kell félnünk!

Az erős nem fél, csak a gyenge fél!  A félelem annak a tudatnak az átélése, hogy gyenge vagyok...védtelen...megölhető...kiszolgáltatott...tönkretehető...kifosztható... :pityereg:

Elgondolkodtatott Shalom írása itt fent. Erő van a szeretetben, amivel megtölt az Úr, és valóban nicsenek félelmek sem. Sokszor ezt élem.
De vannak időszakok, amikor visszaesem, és újból megjelennek a félelmek. Ez mind a sátántól lenne?
Eddig nem nagyon foglalkoztam ezzel. De mivel mostanában úgy érzem magam, mint akit kifosztottak (nem emberi szinten), úgy gondoltam utánajárok, mi a baj, mert nagyon szeretnék megerősődni az Isten útján, és nem inogni, ha már egyszer kaptam egy sziklaszilárd alapot Jézusban.
Ha van gondolatotok, írjatok.
Katus
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kövecske - 2008 Február 17, 16:44:03
Erő van a szeretetben, amivel megtölt az Úr, és valóban nicsenek félelmek sem. Sokszor ezt élem.
De vannak időszakok, amikor visszaesem, és újból megjelennek a félelmek. Ez mind a sátántól lenne?
Eddig nem nagyon foglalkoztam ezzel. De mivel mostanában úgy érzem magam, mint akit kifosztottak (nem emberi szinten), úgy gondoltam utánajárok, mi a baj, mert nagyon szeretnék megerősődni az Isten útján, és nem inogni, ha már egyszer kaptam egy sziklaszilárd alapot Jézusban.
Ha van gondolatotok, írjatok.
Katus

Drága Katus!

Szerény véleményem szerint igen... a sátántól van...
Az Úr nem akarja, soha, hogy visszaessünk... hogy féljünk... hisz nem a "félelem lelkét kaptuk"...

2Tim 1,7
Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

És ha ezt megtapasztalva... jön a kísértés... sőt a visszaesés... ez szerintem nem lehet az Úrtól... a sátán támadása ez... hogy megingasson, a kételkedés magvát elhitse... hát ha mégsem... hátha nem is vagyok igazán megtérve...
És ilyenkor már levettem a tekintetemet az Úrról... magamat vizsgálgatom...magamra nézek... és mit tapasztalok...?
És jön a csüggedés...majd félelem...

De jön Jézus is... ha felismertem a "csábítást"... a kísértést...és Hozzá futottam őszintén megvallva félelmeimet, botlásomat...
Vígasztal, megerősít Igéjével:

Róm 8,15
Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: "Abbá, Atya!"

És helyre áll a gyermeki kapcsolat az Atyával... :2angel:

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Gyöngyike - 2008 Február 18, 08:46:32
Drága Katus!

Én is ezt tapasztaltam a hitéletem során, amint leveszem a szemem Jézusról, az emberekre, körülményekre tekintek, rögtön bejön a félelem, aggódás a szívembe. Sőt a sátán rögtön ott van, hogy besúgjon a fülembe, és ha az ember a kisújját nyújtja, ő már a karunkat fogja. Amit Kövecske ideírt:Ha csalódni akarsz- nézz az emberekre
Ha csüggedni akarsz - nézz magadra
Ha győztes akarsz lenni -  akkor nézz Jézusra!-ez a Bibliám első oldalára van beírva.

"Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült." Zsid. 12. 2.

Szeretettel:Salome :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 18, 09:39:26
Kedves Testvérek,

Átjöttem ebbe a topicba, mert itt ennek egy megfelelő címe van egy megfelelő igével. Mi nem test és vér ellen hadakozunk. Egy szellemi harcnak, lelki hatalmasságoknak vagyunk a céljai. Az ember életét a rá ható lélek határozza meg. Az ördög rabságából Isten szabadságába való áthozatalunk zajlik.
Bir.9,23 Egy gonosz lelket továbbított Isten Abimélek és Kisem férfiai közé.
4Móz.5, 1,4 féltékenység lelke.
5 Móz.28,65 rettegő szívet, epekedő szemeket és sóvárgó lelket ád ott néked az Úr
Bírák 16,16 (Sámson) - halálosan belefáradt az ő lelke.
1Sám 16,14 Az Úrnak lelke eltávozék Saultól és gonosz lélek kezdé gyötörni őt mely az Úrtól küldetett.
2Kir.19,7 Imé én oly lelket adok belé, hogy hírt hallván visszatér az ö földjére és fegyverrel vágatom le.
mégegyet - hogy a megoldást is lássuk.
Jób 33,28 Megváltotta lelkemet a sírba szállástól és egész valóm a világosságot nézi.
Az Ő Szentlelkével munkálkodik - az ember lelki test. Rengeteg helyen olvashatjuk, elcsüggedt az ő lelke, megvidámitotta a lelkét, félelem lelke, gonoszság lelke - nem tudjátok miféle lakozik bennetek. Nem bízta magát rájuk (mármint JÉzus) - mert tudta, mi lakozik az emberben, attól ilyen.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Február 18, 09:55:11
Sándor! Te nem a kegyelem időszakáról hoztál elő Igéket. Mi közöd az ó szövetséghez? Te nem egy jobb és áldottabb szövetségben élsz Jézus vérében, sebeiben? Én igen! A kegyelem időszakában, amikor Isten elengedte az adósságomat a Fiában. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta értem váltságul, hogy örök életem legyen. Eltörölte a bűneimet, vétkeimet a Fiában. Megmosott, tisztára mosott és feddhetetlenül állok most előtte. Jézusnak nem kellett volna meghalnia, ha én betudnák tartani bármit is a törvényből. Még a szeretet parancsát sem tudom sokszor.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 18, 10:17:27
Kedves Mária,
Dehogynem. Kegyelemből vagyok ami vagyok - és Isten műve ez. Képtelenség lett volna bármi saját erőmből. Semmit sem tudok betartani, a szeretet parancsolatát meg főleg nem. Semmit, képtelenségeket kér Isten a megromlott természetemtől. Ha nem kezd velem valamit, soha nem is leszek más, maradok ilyen.
Az Ószövetség Istene - aki a törvényt tudatta (hogy megtudjuk mi a bűn) - ugyanaz az Isten hirdeti, hogy kegyelmet ad. (akik rászorulnak - mert ráébrednek halálos álmukból).
Szeretnék kérdezni egyet - szerinted Isten szerette Jóbot?
szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Február 18, 10:21:47
Igen, miért ne szerette volna. Sándor, még most sem értem miért hoztál fel ó szövi igéket. Mi köze van ennek a kegyelemhez, amiben mi élünk? Kiké volt az ó szövetség? A miénk megváltottaké? Vagy a zsidóké? Vagy netán a pogányoké is?
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 18, 10:32:48
Az ószövetség a törvény, a kegyelem pedig a megoldás. Mind a kettő valójában törvény - a kegyelemnek is törvénye van - hit. A törvény nélkül nincs kegyelem, Isten ugyanaz.

Ha Jóbot szerette, miért adta ki? Pétert miért adta ki? (hogy úgy lebőgjön és piruljon az arca)
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: éci - 2008 Február 18, 10:46:11
Bocsánat de mi ez a sok félelem és szorongás, egy újjászületett kereszténynek hittben kell élnie, meg kell újitani az elménket ,hogy Isten akarata szerint éljünk,nem látásban kell járnunk hanem hittben és nem a multon rágódni és vitatni azt.
Róma12,2
És ne szabjátok magatokat e világhoz hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által,hogy megvizsgáljátok mi az Istennek jó megengedő és tökéletes akarata.
Ami volt elmult,ha Újjászületett keresztény vagy kedves Sándor akkor előre nézz ne hátra.Elnézést kérek én igy látom a dolgokat .Én megköszönöm Istennek ,hogy kidolgozta számomra az utat ,hogy üdvözülhessek,mert Őhozzá az egyetlen út Jézus Krisztus.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 18, 11:03:12
Kedves Éci,

Neked teljesen igazad van - ha a mai életem napi adagját nézzük. Most nem ezt végezzük, hanem emlékezünk az útra, amelyen az Úr hozott. Ezek a kancsók tele vannak olajjal - szóval félre vannak téve - nem rátöltünk, hanem áttekintjük.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Február 18, 11:03:52
Sándor! Pétert nem adta ki az Úr, hanem imádkozott érte és mint írtam, nem volt még kegyelem alatt egyik sem és az nem érv, hogy Isten szereti vagy sem. Isten a sátánt is szereti, mert Ő nem tud gyűlülni. A Szeretet nem gyűlöl, Isten pedig maga a tökéletes szeretet.

Sándor! Kérnélek, ne vigyünk egy témát két topicban mert akkor nem fogják érteni a testvérek miről van szó.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 18, 11:07:52
Kedves Mária,

Értem, hogy Te hogy látod és szerintem te is érted azt, hogy én miként értelmezem. Nem vagyunk egyforma véleményen, máshogy látjuk, Isten majd végzi a munkáját, megígérte.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Február 18, 11:17:23
Sándor Kiké volt az ó szövetség? A miénk a megváltottaké? Vagy a zsidóké? Vagy netán a pogányoké is?
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 18, 11:49:41
Kedves Mária,

Isten, kegyelmének első jeleként - törvényt adott az ö választott népének, hogy világosodjon nekik, mi a bűn. Mi az, ami nem tőle való - és azt mondta, aki megtartja - élni fog általa. Mindenkinek tudnia kellett, hogy a búneiért egy bárányt kell áldozni és az hal meg helyette - mivel képtelen betartani. Várták a Messiást - aki valami újat hoz.
Amikor a templom kárpitja alulról felfelé kettészakad - a Szentek Szentje kinyílik mindenki számára. Az Isten Báránya áldozatot mutat be - amivel a kegyelem időszaka kezdődik el. Isten leromboltatja a templomot (73-ban) - és véget vet az Ószövetségi liturgiának, bűnért való áldozatoknak.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Február 18, 11:55:13
Sándor Kiké volt az ó szövetség? A miénk a megváltottaké? Vagy a zsidóké? Vagy netán a pogányoké is?
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 18, 12:01:40
Kedves Mária,

Értem, hogy mit szeretnél kihozni. Törvény nélkül nincs kegyelem - mert nem tudjuk akkor, miért kell. Mindenkinek kell a törvény - hogy értse a kegyelmet. Jézus Golgotai keresztjét a törvény nélkül nem lehet érteni. A parancsolatok törvénye és a kegyelem törvénye - mind a kettő olyan mint a tűz. Amikor Péter prédikálására 3000 emberre leszáll a szentlélek (kettős tüzes nyelvek), vagy Samária - szintén - és amikor bizonnyára az Isten nem személyválogató - szintén a kettős tüzes nyelvek - jelként. Szépen látjuk, ahogy Isten kiterjeszti. Nem fogom azt válaszolni, hogy az Ószövetség az Ószövetségi embernek való. Elkezdte Isten Ábrahámmal - és nekem is elődöm. Jákob is én vagyok, meg Dávidnak a bukásai sem idegenek, a zsoltárai pedig nagyon sokat jelentenek. Nincs Új Szövetség Ó Szövetség nélkül.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Magda - 2008 Február 18, 12:03:47
 :043: Az Ószövetség ugyan úgy az enyém, mint az Újszövetség. A teljes IGE az én taníttatásomra íródott. :igen:

2Tim 3,16. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, 17.  Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

Szeretettel: Magda

 :084:
 
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 18, 12:05:43
A kettős tüzes nyelv a törvény tüze és a kegyelem tüze - együtt, mint a kereszten.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Február 18, 12:22:39
Magda és Sándor! Akkor ehhez az Igéhez mit szóltok?

Lk 22:20. Hasonlóképen a pohárt is, minekutána vacsorált, ezt mondván: E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik. 

2Kor 3:6. ki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem léleké; mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít.
 
Zsid. 8,6-10
Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, a mennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Mert ha az az első kifogástalan volt volna, nem kerestetett volna hely a másodiknak. Mert dorgálván őket, így szól: Ímé napok jönnek, ezt mondja az Úr, és az Izráel házával és Júdának házával új szövetséget kötök. Nem azon szövetség szerint, a melyet kötöttem az ő atyáikkal ama napon, mikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem Égyiptomból, mert ők nem maradtak meg abban az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velük, mondja az Úr. Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem.

Zsid. 8,13 Mikor újról beszél, óvá tette az elsőt; ami pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez.  

 :?: Akkor ti miért éltek az ó szövetség alatt még? Miről szól az ó és miről az Új szövetség? Nektek elég az Ábel és tulkok vére? Nekem nem. Nekem az Úr vére hozott szabadulást. Semmi közöm a túlkok, bikák, bakok áldozati véréhez. Soha nem is volt, mert nem zsidónak születtem, hanem pogányból lettem keresztény!

Zsid. 9,12 És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.

Zsid. 10,9-10 Ekkor ezt mondotta: Ímé itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy meghagyja a másodikat, Amely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által.


Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Február 18, 12:37:04
Sándor írta: Nem fogom azt válaszolni, hogy az Ószövetség az Ószövetségi embernek való. Elkezdte Isten Ábrahámmal - és nekem is elődöm. Jákob is én vagyok, meg Dávidnak a bukásai sem idegenek, a zsoltárai pedig nagyon sokat jelentenek. Nincs Új Szövetség Ó Szövetség nélkül.

De az újjal megavult a régi szövetség. Rám nem érvényes a zsidók törvénye. Nem arról van szó, hogy dobjuk ki, de nem is élek alatta. Ha még érvényes lenne, akkor kedves Sándor, körül kellene metélkedned és egy évben egyszer a zsidók rendtartása szerint fel kellene menned Jeruzsálemben és az összes ünnepet - törvény be kellene tartanod, az évenkénti véráldozással együtt. Vagy csak egyes törvények érvényesek rátok? Akkor azt mi határozza meg? Én nem vagyok se Jákob, se Izsák, se Ábrahám! Én Mária vagyok, egy jobb ígéret, jobb szövetség örököse Jézus Krisztus által. Én pogányból lettem keresztény, Krisztus vére által és Ábrahámnak, Jákobnak és Izsáknak Istene váltott meg a Fián keresztül és lettem beoltva a szeild olajfába vadolajfa létemre. Nem élek a zsidók szövetsége alatt, hanem az új és kegyelemmel teljes szövetségben élek én többé már nem én, hanem él bennem Krisztus.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Február 18, 13:08:14
Talán ebből az Igéből jobban világos lesz:

Ján. 10,16 Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.

A zsidó tanítványoknak mondja az Úr, hogy neki vannak más juhai is. Ezek a pogányok, akikre később kitöltetik a Szent Szellem. Ezek vgyunk mi. Más juhok, más akolból, a sátán aklából valók voltunk és nem a kiválasztott aklok. Ma már egyek vagyunk Jézusban. Egy akol, egy pásztor.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 18, 13:10:08
Kedves Mária,

Mindegyik igét szeretem és nagyon fontosnak tartom. Azt hiszem, sorba kellene menni - és ha úgy gondolod, tényleg értelmezzük egyen-egyenként. A szívemnek kell körülmetélkedni - és ki is fejtem egy 18 éven felüli topicban, ha kell. Nem a törvényt kell betartanom, a Galata levél szól erről - senki nem igazult meg törvény által. Jézus nem eltörölte a törvényt, hanem betöltötte - sőt tekert még egyet rajta - ha már haragszol, mintha ölnél, ha csak gondolatban - már paráználkodtál. Nem a törvény által fogunk megigazulni és nem is cselekedetből - ha valakinek illuziói lennének, hogy bármit be tud tartani, bármit majd meg tud tenni - józanodjon. Egyetértek azzal, hogy Új szövetséget kellett kötnie - mert különben végünk. Tudta Ő is. Az Ószövetségből értem meg - hogy kellett, hogy jöjjön. Nem én oltom be magam a szelid olajfába vad olajfa létemre. Mind megható igék számomra - Abbá Atyám szint.
Tényleg azt szeretném, ha kisebb lépésekben mennénk, nem tudom ezt a sok szálat megfelelően kezelni.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Február 18, 13:13:08
Sándor Kiké volt az ó szövetség? A miénk a megváltottaké? Vagy a zsidóké? Vagy netán a pogányoké is?
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 18, 13:18:40
Más juhaim is vannak - akik majd meghallják az én hangom, és más pásztor hangjára nem hallgatnak - és kijönnek a nagy nyomorúságból. Vezetem őket, ingyel kegyelemből. Más juhaim - tényleg a zsidóságon kivülieket jelöli, de olyan értelemben nem - hogy azok vannak a sátán uralma alatt a zsidóság pedig nem onnan jön - mert ők is onnan jönnek. Az egész világ bűn alá van rekesztve, sóvárogva várják, Ó én nyomorult ember, ki szabadít meg minket - szóval zsidó és nem zsidó egyaránt.
Az Ő népe az Ő Teste itt a földön - ami Pünkösdkor születik meg testileg. A Krisztusfő és az egyház. Nem személyválogató - szóval lehet ez zsidó is, Samária-i, vagy pogány - nem ettől függ. Egyek lesznek Jézussal, mivel az Ö lelke vezérli a nyáj tagjait - ezért egyakaratra is jutnak szép lassan.
 
Az Ószövetség és az Ujszövetség az övéié. Nem lehet Újat kötni, ha nincs régi.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: t.zoli - 2008 Február 18, 13:26:53
 :044:   Miért nem inkább a problémákról beszélünk, még csak most ütött szeget a homlokomon, hogy ne az ige okfejtésekkel foglalkozzunk, hanem gondoljunk a vendégekre és mi magunkra,de főleg Jézusra.
Ne hadonászunk az igékkel, hanem segítsünk egymáson, hogy ez is a mi közösségünket építsére Isten országának bepillantására djon lehetőséget, nem értem én (t.zoli), jobban esne ha a tényleg, az adott témában beszélnénk, nem valami frappáns megfogalmazással egybekötött igék tűzdeléséval!  :2smitten:
Vigasztaljuk egymást, csupán az életben megéltekkel, mert ez ami fogadható és megérthető, éne ezeket nem mindig értem!   :nem:

Szeretette: Zotya :D
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 18, 13:36:31
Kedves Zoli,

Jézus azt üzeni Neked, hogy veled lesz minden napon a világ végezetéig - és onnan pedig látni is fogod, addig csak hidd el. Ebben meg ne inogj - ezt az egyet kéri.

Tudod, néhány kérdést meg kell beszélni, nem tudod Te sem, mit bíz rád az Úr.

szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: t.zoli - 2008 Február 18, 13:47:53
Kedves Zoli,
Jézus azt üzeni Neked, hogy veled lesz minden napon a világ végezetéig - és onnan pedig látni is fogod, addig csak hidd el. Ebben meg ne inogj - ezt az egyet kéri.

Tudod, néhány kérdést meg kell beszélni, nem tudod Te sem, mit bíz rád az Úr.

szeretettel Sándor

Kedves Sándor!!!!!!!!!!!!! :01:
Tudom, hogy velem lesz, de nem csak LESZ, hanem VAN érted!

Tudom mit bízott rám, sztem nem értelmezted eléggé amit írtam nem baj, én is egy ember vagyok!   :afro:

Nekem nem a talajjal van a probléma, hanem a világítással, néha jó volna ezen elgondolkozni nem beszélni a messzeségbe, szeretném ha másokon segítenénk nem magunkat oktatni.
 :088: Vagyunk itt 178-an na pont őket kell megcélozni!
De, nem baj:Legyen meg mindenben az Úr akarta, csak ne kenjük be!  :089:
Most egy időre nyugálományba vonulok, remélem addig változik a fogadtatás, bár emberek vagyunk nem hiszem, De Jézus a biztos!  :2smitten:

Üdv: Zotya  :2angel:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kati - 2008 Február 18, 13:48:46
Kedves Zoli!

Jó neked,hogy csak néha nem érted :?: Én majdem, semmit nem értek belőle :068: Próbatűrésem próbára van téve. :043: :043:
szeretettel Kati :026:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 18, 13:58:01
Kedves Kati és Zoli,

Ne haragudjatok - és igazatok van, csak le kell állítani minket és bedobni valami hétköznapi kérdést. Vigyázzunk egymásra - Ti is ránk, szóval köszönöm.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Február 18, 14:16:31
t.zoli írta: Miért nem inkább a problémákról beszélünk, még csak most ütött szeget a homlokomon, hogy ne az ige okfejtésekkel foglalkozzunk, hanem gondoljunk a vendégekre és mi magunkra,de főleg Jézusra.

Én nem beszélek szívesen a problémákról, inkább a megoldásról és az Igéről.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: t.zoli - 2008 Február 18, 14:19:44
 :pityereg: :pityereg: :pityereg:  Akkor sajnálom,  :08: :08: :08: :08: :08:
Bocs, hogy én így látom!!!!
Jézus Kivel foglalkozott  :?:

Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Február 18, 15:39:35
Zotya, nem sírni kell, hanem elgondolkodni az Igén. Legyél áldott és vezessen az Úr kegyelme szerettel felém is!
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: E.Edit - 2008 Február 18, 18:46:28
Kedves Kati!
Megnyugvassal olvastam,hogy nem igazan erted az eszmefuttatasokat.Igy vagyok en is,es mar azt hittem,hogy velem van valami nagy gond.Ugylatszik megsem. :068:
Szep estet tovabbra
Szeretettel  Edit. :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Katus73 - 2008 Február 18, 20:15:23
Kedves Kati és Edit!

Bővül a kör, mert én sem értettem ezeket az eszmefuttatásokat - most már kezdek megnyugodni, hogy mással is előfordul ez.
Elég egyszerű leányzó vagyok, ezért én a gyakorlati részét szeretem, és nem annyira az elméletet.
De annak is örülök, hogy nem vagyunk egyformák, hanem mindegyikünk egyedi. Ki ilyen, ki olyan, és bizony épülünk egymás hite által.

katus
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kövecske - 2008 Február 18, 21:44:17
Egyetértek Katus...valakinek kell futtatni az elméket is... :089:

Sőt muszáj... hogy világosan lássuk a dolgokat...
Én szeretem ezt a részét is... :2smitten:

Nem volt ez olyan kemély "harc"... de hasznos volt szerintem...van ami jobb megvilágosítást nyert..., némelyikünk számára... :2angel:

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Február 18, 21:57:42
kövecske köszönöm, hogy te másképpen látod.

Azért veszítettétek el a fonalat, mert két topicba írtunk. Mivel Sándor áthozta ide a közepét, így nem igen tudtatok bekapcsolódni, de kértem Sándort, hogy kicsit függesszük föl. Semmilyen harc nincs közöttünk Sándorral, erről biztosíthatlak benneteket. Valamit elkezdtünk feszegetni mivel más a nézetünk, de ez nem jelenti azt, hogy Sándorral háborúznánk, vagy szeretetlenek lennénk. Kifejezetten jól esett az igeitudásunkat előhozni. Mivel kemény eledel, nem igen könnyű átlátni.
Én jobban szeretek az Igéről írni, mint a problémákról. Mivel ezek eléggé építőek.

Bárkinek bántására volt, bocsánatot kérek érte, nem volt szándékos.

Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kövecske - 2008 Február 18, 22:19:32
Ha ezt szeretetben csináljuk ennek is van nagyon nagy értelme... ez tuti...
És ti úgy csináltátok... nem volt benne egymást "mardosás", vagy tiszteletlenség...
Én kifejezetten nagy érdeklődéssel követtem a beszélgetést... :088:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kati - 2008 Február 18, 22:32:17
Szeretném a félreértéseket eloszlatni,semmi gondom nem volt az ige boncolgatásával.Csak szerettem volna én is választ kapni a Mária kérdésére Sándortól. Ezért fogyott el a türelmem,hogy nem jött a válasz.
Szeretettel: Kati
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Magda - 2008 Február 19, 06:23:46
 :angel:
Magda és Sándor! Akkor ehhez az Igéhez mit szóltok?

Lk 22:20. Hasonlóképen a pohárt is, minekutána vacsorált, ezt mondván: E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik. 

2Kor 3:6. ki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem léleké; mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít.
 
Zsid. 8,6-10
Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, a mennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Mert ha az az első kifogástalan volt volna, nem kerestetett volna hely a másodiknak. Mert dorgálván őket, így szól: Ímé napok jönnek, ezt mondja az Úr, és az Izráel házával és Júdának házával új szövetséget kötök. Nem azon szövetség szerint, a melyet kötöttem az ő atyáikkal ama napon, mikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem Égyiptomból, mert ők nem maradtak meg abban az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velük, mondja az Úr. Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem.

Gondolom, ha meghallgatjátok az én válaszom is megkapjátok.

Mert tömörebben én sem tudom elmondani :igen:

http://www.ustream.tv/recorded/IxQhXW4ZgDmhRJ1x.SNeNgUyBKjIDFx4


 :angel2:


Szeretettel

Az Úr Jézus Krisztus rabszolgája Magda

 :084:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 19, 09:36:12
Kedves Testvérek,

Sajnálom, hogy ha nem tudtam mindenki számára érthető lenni. Mint már sokszor írtam, nem a gyümölcsöket kell javítgatni, hanem a gyökerét megvizsgálni. A hétköznapi problémákat is sajnos mindíg a gyökere tisztázásából érdemes megvizsgálni.
A hivő ember az, akinek van mit elhinnie és azt elhiszi. Nem lehet ismeret nélkül hinni, mert rajongó leszek - egy más lélek uralma alá kerülök. Nem lehet csak ismeret  mert akkor farizeus leszek. Isten Szent Lelke vezessen, aki megadja kegyelemből, hogy különbséget tudjunk tenni jó és rossz között, mert ömlesztve kaptuk a nyakunkba. A lélek tesz bizonyságot - ezért azt tudom tanácsolni, imádkozzon mindenki a hozzászólásokért, tisztelettel és alázattal - mert az életünk nem játék.
Tudjátok voltam Jónás sokáig - már mondtam, hogy Isten szolgája vagyok, de csak itélkezni tudtam és úgy, ahogy Jónás - nehogy a kegyelem legyen hangsúlyos. Isten könyörült, ne gyalázzam őt. Nem voltam vonzó a keresőknek, csak az öntelteknek.
Olyan sok kérdés merül fel minden nap, olvastam a nyelveken szólást, a gyógyításba belekezdtünk, a törvény tüze - kegyelem tüze, a lelkek különbözősége - és a tévelyítő is szenvedélyesen dolgozik.
Úgy gondolom, az Anti is Isten szolgálatába szánta ezt a fórumot és szolgálatnak tekinti. Mária is. Én is. Alázattal az igék helyes értelmezése a cél - az ÉLŐ ISTEN, akit úgy hívnak, hogy VAGYOK - mert mindíg megkérdőjelezzük - mit akar nekünk mondani.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Február 19, 18:03:30
Kedves Kati,

Melyik kérdés maradt ki, amire nem válaszoltam?  Ne haragudj, de most nem akad meg a szemem, biztos nekem tűnik úgy, hogy válaszoltam, csak nem egyértelmű.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Colhicum - 2008 Február 27, 14:42:16
Kedves Testvérek!
Érdeklődéssel olvastam Mária és Sándor vitáját. Meg kell mondanom, hogy szerintem sincs semmi gyökér nélkül. A gyökér pedig az Ószövetség, amely Jézus eljövetelét készíti elő. Hány, de hány visszautalás szerepel az Újszövetségben az Ószövetségre! Utóbbi ismerete legalább olyan fontos, mint az előbbié. A kettő szervesen összefügg. Jézus azzal, hogy vérét adta értünk, meghozta a teljes, tökéletes áldozatot. Az Ő vére teljesen tisztára mosott bennünket, így tehát Ő az, aki örök áldozatával betöltötte a törvényt. Nincs tehát szükségünk többé állatok áldozati vérére, hogy megtisztuljunk, mert Jézus eltörölt minden bűnt. Ő mondta: Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik. (Mt 5,17-18)
Szeretettel: Colhicum
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Február 27, 14:57:38
Colhicum! Amit írtál, azzal így teljesen egyet tudok érteni.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kövecske - 2008 Február 27, 16:47:33
Kedves Colhicum!  :088:

Én is ezt vallom. A Biblia folytonosságát... nem lehet a kettőt szétválasztani...
A "teljes Szentírás"...  egymást "magyarázza"...
Az Ószöv-ben sok minden Jézusra utal... és az Újszövben, pedig beteljesednek a próféciák...
És persze vannak még nem beteljesedett próféciák is... amiknek  már - már mutatkoznak a jelei... közel a beteljesedés...

Nagyon sok igemagyarázatot hallottam az Ószövi igékből, és csodálatosan illet ránk a magyarázat... nagyon nekem szólt... :08:

Szeretettel:
kövecske
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: mmarietta70 - 2008 Február 27, 17:11:51
Kedves Testvérek az Úrban!  :2smitten:

Csodálatos Istenünk van, aki különbözőségünk ellenére is megtart, egységbe hoz bennünket!

Krisztus a szeretet törvényét tárja elénk... Ó és Újszövetség egybekapcsolódik...

Kövecskének igaza van, abban "A Biblia folytonosságát...nem lehet a kettőt szétválasztani..."

Köszönöm, hogy megosztottátok, jó veletek lenni, együtt átélni az Ige tiszatáságát!

 :2smitten:

Szeretettel: Marietta  :088:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Colhicum - 2008 Február 27, 17:27:12
Kedves Mária, nagyon örülök, hogy egyetértesz azzal, amit írtam. Úgy vélem, az Úr megtérésünk után egyre több világosságot ad ahhoz, hogy értsük a Biblia szavait.
Szeretettel: Colhicum
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Colhicum - 2008 Február 27, 17:30:24
Igen, kedves kövecske, az Úr mindig hozzánk szól az Ószövetségen keresztül is. És valóban, ma mintha a végső időket élnénk. Egyre több jel utal erre. Az idő is igencsak felgyorsult, ami a végső idők jele. Meg még annyi minden más: nagy katasztrófák, hitetlenség, bujaság, álpróféták megjelenése és így tovább.
Szeretettel: Colhicum
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Colhicum - 2008 Február 27, 17:33:54
Kedves mmarietta. Az Úr hatalmas, és a "legyenek mindnyájan egy" egyszer meg fog valósulni, minden különbözőség ellenére. Csak kevesebb gőg és több alázat kellene elsősorban a történelmi egyházak részéről.
Szeretettel: Colhicum
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Február 27, 17:46:33
Colhicum! A próféciák bizonyos része még nem teljesült be, ami az Ó szöv.-ben van megírva. Vannak viszont olyan dolgok az Ó szöv.-ben amik már ránk nem vonatkoznak és nem is vonatkoztak. Ha kérsz pl. írok. Mi, a kegyelem időszakában élünk, hiszen ezt Jézusban értük el. A kegyelem pedig sokkal eltérőbb dolgokban, mint ami a zsidóságra ki volt szabva.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Colhicum - 2008 Február 27, 17:49:49
Kérlek rá Mária, köszönöm!
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: mmarietta70 - 2008 Február 27, 17:51:47
Szia! Kedves Colhicum!

Igen több alázat kénne és kevesebb gőg!

Krisztus lelkülete legyen bennünk...tanulni kell...Imádkozni is kell ezért!

Úr drága kegyelmes gondviselése legyen veled és mindenkin!

Szeretettel: Marietta  :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Február 27, 17:54:35
Körülmetélkedés, sátoros ünnepek a többi ünnepekkel ami kiszabatott a zsidóknak, Jeruzsálembe való felmenetel .... stb van egy jó pár. De nem sorolok többet, mert nem akarok vitát indítani.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2008 Március 20, 22:04:11
Kedves Testvérek,

A kegyelmi időben élő ember számára Isten a Szentlelkével formálja, teremti újjá, tisztítja és rendeli el az Ő népét. Mindenki, akit Isten elhívott, tudja, hogy az elveszettségből, a halálból hívta ki és hála van a szívében.
Nem szabályok vannak, hanem egy nagyon izgalmas és színes élet - ahol bizonyságok lehetünk. Isten senkit nem hív el, hogy ne tenné képessé, ne adna meg mindent hozzá. Nem lejáratni akarja az Övéit. Nevetségessé válik a bűn, az óemberem egyre jobban elerőtlenül (persze nem kell táplálni, mert erősödni fog - legyen csak diétán). Isten bennünk munkálkodik és egy egyre jobban vergődő, démonizálódó világban teljesen világosan különbözővé tesz minket, máshogy gondolkodunk, máshogy látunk és egészen máshogy értelmezzük a dolgokat, mint a világ.
A Református Egyház nevű akolban mi emlékezünk, sákrámentumaink vannak, ilyen a keresztelő (igéretekben bízunk, hasonlóképpen a körülmetélekés aktusa az Ószövetség korában) és az Urvacsora. Megerősíti a mi Urunkhoz tartozást de kérte is Jézus mind a kettőt.
Az Ószövetség ünnepei és szertartásai mind szimbólikus jelentéssel bírtak, lehet, hogy szépen sorba kellene menni Mózes harmadik könyvén.(biztos sokan átlapozzák, pedig nagyon sok tényleg szép szimbóluma van). Egyelőre nem ígérem meg - de alakul egy efféle komolyabb tanulmányozás.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Hilda - 2008 Október 20, 11:07:14
Nem beszélgettünk a gazdasági válságról. Érzitek a bőrötökön, ha nem, tartatok tőle?

Szerintem ilyenkor mutatkozik meg egy keresztény hite, mennyire bízik a gondviselő Istenben.

Több hívő ismerősöm is van, akiknek komoly anyagi gondjai voltak eddig is, mert sajnos az ország helyzete ránk is hatással van, de azt még nem láttam, hogy

kenyérkéregetővé lett volna  az igaz, nagyon megfontoltnak, és óvatosnak kell lennünk, különösen a hitelekkel.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: gyermek - 2008 Október 20, 11:20:56
Kedves Hilda!

Éppen tegnap beszélgettünk a párommal erről a témáról, és én azt mondtam, hogy úgy vélem ez olyan lehet, mint a Sodoma és Gomora idején. Merthogy elpusztitotta Isten a várost, de az igaz Lótot megmentette.
Na már most én nem vallom igaznak magam, de hiszek Isten szabadításában. És azt mondja az Ige, legyen a ti hitetek szerint.
Hiszem, hogy Isten megszabadít a válságból, és a vékabeli liszt el nem fogy, a korsóbeli olaj meg nem kevesül.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Hilda - 2008 Október 20, 11:29:07
Ámen!

Ami az igaz titulust illeti, szerintem szentek sem vagyunk, mégis így emlegeti Pál a keresztényeket, az Efézusi levélben, és több helyen is:

És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:
A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére:
Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Október 20, 11:49:01
gyermek írta: Nem vallom magam igaznak...

Hát ha Jézus a szívedben van, akkor nyugodtan valld magad IGAZnak, mert igaz vagy az Ő áldozata árán. Cselekedetekkel soha senki nem tud megigazulni, vagyis igaz lenni az ATya előtt. Isten előtt igazak vagyunk, ennél jobban már nem is lehetünk, de tökéletesek azok nem vagyunk. Majd a megszentelődés folyamata, az fokozatosan javít rajtunk.

A megszentelődést és a megigazulást nem szabad keverni, mert nem ugyan az. Senki ne kárhoztassa magát, mert mi  már nem a magunkéi vagyunk.

Hildám, méghogy nem vagyunk szentek?  :01:

1 Kor. 3,17
Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. 


Róm. 8,27
Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Október 20, 11:56:25
Ezt nézzétek meg a szellemi fegyverzetről:

http://www.godtube.com/view_video.php?viewkey=e8f66bd01786eda254e5
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Hilda - 2008 Október 20, 12:02:16
Ebből is látszik mennyire másként lát bennünket az Atya, mint mi magunkat, mert amíg én elásnám magam a legmélyebb gödörbe, addig Ő Jézus vérén keresztül szentnek, és igaznak lát, és így is nevez.

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Október 20, 12:06:05
Hilda! Ámen!

Valóban így van és olyan gyönyörűséges ebbe belegondolni, hogy az Atya hogy lát minket a hibáink ellenére is. Én már a helyébe atomjaira szedtem volna az embert és ezzel szemmben Ő, nagyon szeret minket feltétel nélkül. Az is áldás nekünk, hogy ő nem így lát minket amilyenek vagyunk, hanem amivé leszünk. Erre is csak Ő képes! Legyen áldott az életünk Vele!
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Antee - 2008 Október 20, 12:17:10
Köszönöm Mária! Ez nagyon jó volt. Személyesen megerősített!
Milyen jól tükrözi a lelki harcot...
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Magda - 2008 Október 20, 12:27:20
Van még egy felszólításunk, amihez jó igazodni, és ha problémánk van a megtartással itt is segítséget lehet kérni

 :044:

Kicsit várok a beírásával, hátha valaki kisegít ebben
 :2smitten:

Filippi levél
4,8-9
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: gyermek - 2008 Október 20, 14:25:51
Drága Mária!

Remélem az Isten nekem is erőt ad, hogy lelkileg elfogadjam a jóságát. Azért írom ezt, mert úgy érzem, nem vagyok elég jó ahhoz, hogy Jézus helyet foglalhatna a szívemben.
Érzem a gonosz munkáját, és néha elkeseredek. Pedig nem ilyen voltam. Persze sok negatív dolog történt az életemben, de haragszok magamra.
Ha már a félelmek topic-ban vagyunk, engedjétek meg, hogy leírjam azt, hogy én mitől félek nagyon. Mikor a páromnak éjszakára kell mennie dolgozni, olyankor szó szerint ébren alszom, felkapcsolt kislámpa mellett, mert egyszerűen rettegek a rémálmoktól.
Már sokszor volt olyan, hogy olyan rémálmom volt, hogy szó szerint menekültem vissza a valóságba. Tudtam, hogy álmodom, és vártam, hogy mikor ébredek már fel, mert annyira féltem. És sajnos nem egyszer, nem kétszer volt már ilyen. Ha valóban bíznék Istenben, akkor nem hiszem hogy ennyire félnék.
Isten bocsássa meg nekem, hogy ilyen vagyok.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Október 20, 14:58:57
gyermek! Nézd, lehet, hogy ismét nem tudunk egyezni teológiailag, de emberileg és szeretetben annál inkább.  :afro:

"Azért írom ezt, mert úgy érzem, nem vagyok elég jó ahhoz, hogy Jézus helyet foglalhatna a szívemben."

Soha nem fogod magad úgy érezni a jelenlétében. Amikor ezt érzed, akkor tudod, hogy Ő kicsoda és te kicsoda vagy. De vigyázz, ez ne menjen önkárhoztatásba. Isten így szeret amilyen vagy. Majd Ő formál, nevel az évek évtizedek alatt. Tudja, hogy ki vagy és neki ez nem okoz gondot!

Jézus akkor költözött a szívedbe, amikor elhitted, hogy Ő Isten fia. Róma. 10:9-10 igevers alapján üdvözültél. Ez azt jelenti, Istennel helyre állt a kapcsolatod. Szent és tiszta, feddhetetlen lettél előtte. Ezért neked már semmit nem kell tenned. Ő a te Atyád és te a szeretett fia, gyermeke lettél. Ábrahám öröksége a tiéd. Ezt kegyelemből, ingyen kaptad, hogy ne tudjál dicsekedni, hogy te kiérdemelted a jóságoddal. Mi kellett ehhez? Nem vízkeresztség és nem ima, hanem hit. Hinned kell, hogy Isten Fia Jézus, Aki meghalt a bűneidért, 1 Pét. 2:24, a törvény átkát magára vette Gal. 3:13 és betöltötte a törvényt. Ha ezt hiszed, akkor te Isten szent gyermeke vagy, mert Ő is szent és mi sem lehetünk mások. A szellemed újjászületett, de a tested nem. Az követ el bűnt és hibázik, elesik... Ezt az elménk megújításával tudjuk megváltoztatni. Ez egy folyamat / a Biblia megszentelődésnek hívja/és nem azonnal történik meg, ahogy ezt sokan elképzelik. Senki nem jó, csak egy az Isten! -mondta Jézus. Tehát, ha hiszed, hogy Jézus Isten Fia és meghalt érted és feltámadt, hogy neked örök életed legyen, akkor te már Istené vagy. Én is félős vagyok, de ne mond el semkinek. :01:  Ettől még Isten szeret engem és téged is. Nem ettől függ a kapcsolatunk Ővele. A rémálom gyötrése a sátántól van.

"Ha valóban bíznék Istenben, akkor nem hiszem hogy ennyire félnék.
Isten bocsássa meg nekem, hogy ilyen vagyok."


Nem attól bízunk Istenben, hogy félünk vagy sem. Ez a sátán hazugsága, ne higgy neki! Te bízol Istenben, hiszen az írásodban is ott van. Taszítsd el útasítsd el a félelmet. Majd valamikor felnősz hozzá és akkor már nem fogsz félni. Nem leszünk mindenben azonnal felnőttek. Tudod te is, hogy a gyerekeidnek is idő kellett mire megtudta csinálni. Ez a gyengeségünk, hogy félünk. Te attól  még ragyogó kapcsolatban vagy Istennel.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: gyermek - 2008 Október 20, 15:09:09
Kedves Mária!

Köszönöm neked ezeket a megnyugtató szavakat. Azt hiszem, kezdem érteni, hogy mit értettél a multkorában azaltt, hogy Isten jó és nem büntet, hanem majd eljön a végitélet és akkor lesz a bűnök büntetése.
Ha pedig imádkoztál is értem, hogy megvilágosítsa az Isten az elmémben az igazságot, akkor ezerszer áldjon meg az Úr. Ha nem imádkoztál ezért, akkor pedig 1000 szer áldjon meg. :hehe:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Évus - 2008 Október 20, 15:15:40
Drága Gyermek!

A sátán mindenkinél igyekszik valami olyasmit tenni, amivel sakkban tudja tartani és megfékezni az embert. A félelem az egyik nagyon gyakori tényező, álmodban sokkal védtelenebb vagy, és ezzel az egész következő napra " meg tud fagyasztani" vagy elgyengít, hogy ne tudd azt tenni amit kell, vagy ne olyan intenzitással. Ha hosszú ideig tart ez a dolog, akár depresszióssá is tehet vagy teljesen elbátortalanít a hitedben és aláássa az egészségedet.
A félelmet és a rémálmokat tagadd meg hangosan, naponta többször is. Keress olyan igéket amik bátorítanak, írd ki mindenütt a lakásban, bármerre jársz ezekkel kerülj szembe, hallgass olyan tanításokat, amik erről szólnak, és meglátod ezek a tüzes nyilak hamar erőtlenekké lesznek, elmúlik a félelmed is.  :016: :026: :027:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Október 20, 15:16:43
Az áldás jogos, így is úgy is.  :hehe: Örömömre szolgált, ha segíteni tudtam. Isten eszközei vagyunk mind és kinek mikor van éppen rá szüksége, akkor lesz ott Isten. A rémálmoddal kapcsolatban pedig jó tanács. Kérd meg az Urat, hogy vegyen körül az angyalaival amikor a párod elmegy otthonról és az Ő védelme óvjon benneteket. Megfogja tenni. Lehet, hogy a félelmed azonnal nem szűnik meg, de tarts ki és meglesz amit hiszel.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Magda - 2008 Október 20, 15:51:45
Csodálatos Istenünk van!
Ő nem erőszakos, hanem féltőn=féltékenyen szerető Isten, aki elvárja, hogy újra és újra elmondjuk NEKI, hogy valóban VELE akarunk élni, és valóban azt akarjuk, hogy Ő LEGYEN A MINDENÜNK.

Ezért adta nekünk az akaratot, hogy mindég dönthessünk mellette és ellene.

Reggeli és esti áldozatnál újították meg a VELE VALÓ közösséget az IZRAELITÁK=az Ő NÉPE

Jó ha mi is este amikor lefekvéshez készülünk ezt megtesszük, és kiterjesztjük ezt azokra is akik akkor nincsenek a mi közelünkben.

A vért is kivülre kellett tenni Egyiptomban, és a bent levők így nyertek védelmet.

 :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: antonio07 - 2008 Október 20, 20:45:21
               Üdvözlök mindenkit.

 Véleményem szerint a mi hitünket úgy lehet elképzelni, mint egy magas vár fal, és a kísértő nevezhetjük bár minek én nem adok neki nevet, még a szó kincsemben sem szerepel az akit ti minden rossz megtapasztalásakor a nevén szólítotok,de legyen a tetszésetek szerint.Tehát a kísértő állandóan a rést keresi a mi vár falunkon azaz a hitünkön, és ha nem talál akkor túlzásokba ejt, amely ebben a topikban oly sok helyen
olvasható.Én úgy tanultam Jézustól, hogy ami velünk történik itt a földön az mind értünk
történik, ha nem lenne rossz, nem lehetne mihez viszonyítani a cselekedeteinket. A szeretetnek az ellenpárja nem a gyűlölet, hanem a félelem, ha félünk akkor, mint olvastam is szeretetben és Jézushoz igazított hitben szűkölködünk, ezt nekünk kell ki javítanunk,
mert úgy a hitet és a szeretetet Jézus tőlünk várja és nem adja.Az 5 balga szűz esetében is. Én mindenért hálát adok, még a rosszért is mert az is én értem van. Istent szeretőknek minden a javukra válik még a rossz is.Szeretném azt is hozzá tenni, hogy aki Jézushoz tartozónak vallja magát, az jobban jár ha az örökkévalóság szemüvegén
keresztül  szemléli ezt a világot és azt ami vele történik, és nem a mulandóság szemüvegén keresztül, tudni illik minden rosszban van ami az én javamra válik.
És aki sokszor ad hála imát, vagy dicsőítő imát az többet jobban lát.
Én így látom, senkire nézve nem kötelező. :angel:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Magda - 2008 Október 20, 21:13:39
Én is üdvözöllek, kicsit részletezd, mert így nehéz helyesen érteni, hol látod a problémát, ha problémát látsz.

Akiben a SZENT SZELLEM lakozást vett ott a vezető is a SZENT SZELLEM, tehát kinél van akkor a probléma, nem értem.

 :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Október 20, 21:34:17
antonio! Tudod, amit te itt írsz, az olyan tökéletes, olyan mennyei. Már már a tökéletes embert súrólja.  :08: Itt a földön elbukunk és bizony van, hogy én nem tuduk boldog lenni tőle.  :08: Nem tudok félelem nélkül lenni, mert há itt élünk még... Sőt, nem is találkoztam még olyan tökéllyel, aki a padló alatt 200 m -re képes dicsérni folyton -folyvást a gondjaiban, bajaiban Istent. :08: Bizony én elismerem, elbukok, téves döntéseket hozok, indulatos vagyok, nem tudom dicsérni mindig önzetlenül Istent ha kisértésben vagyok ... és bizony a kisértőt is a nevén nevezem, tudod miért? Mert a Biblia is így nevezi. Nem a cimborám, nem a barátom, de hatalmam van fölötte és azt se mindig használom ha túlon túl elgyengülök. Hát, te egy irigylésreméltó ember vagy! Ettől függetlenül nem teszem.  

Mit gondolsz, mi nem azt tanuljuk Jézustól, amit te?

Azért megcáfollak, a szeretetnek nem a félelem az ellentéte.

"Tehát a kísértő állandóan a rést keresi a mi vár falunkon azaz a hitünkön, és ha nem talál akkor túlzásokba ejt, amely ebben a topikban oly sok helyen olvasható."

Azért ugye nem ítélkezni jöttél vagy a hibáinkat felfedni előttünk?  :08: Mégvalami! Ez nem a tökéletes emberek gyülekezési fóruma. Itt bizony, ha maradsz közöttünk, rájösz magad is. Minket nem az vezet, hogy tökéleteset faragjunk egymásból, hanem az, hogy eltudjuk viselni a másikat a hibájával együtt, még akkor is, ha ez néha nem kimondottam a szeretet jegyében történik.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Moncsi - 2008 Október 20, 22:16:09

 Antonio! Ne haragudj,de én nem csak elképzelem a hitemet hanem tudom hogy:

 Isten úgy szerette ezt a világot,hogy az Ő egy szülött fiát adta érte,hogy aki hisz Ő benne el ne veszen hanem
 örök élete legyen.
 Sajnálom de nem értek veled egyett,én Jézust a Szent Szellem álltal szerető Istennek ismertem meg.Tudom,hiszem érzem,hogy szeret.Akkor is szeret ha én elbukok ha bünt követek el ,ha mérges vagyok vagy indulatos,mert még nálam van ilyen.Mert tökéletesek majd csak az Úrnál leszünk!!!Addig amig itt vagyunk a
 földön addig csak elváltozhatunk az Ő hasonlatoságára.Még itt a földön vagyunk , ha tetszik ha nem,akkor is körül vesz a láthtó világ,persze ez nem azt jellenti,hogy közösséget vállalunk a világ ügyes bajos dolgaival.
 A bibliát olvasva a kisértöt ördögnek sátánnak nevezik.Nézd csak meg Jézus megkisértését és még sorolhatnám..
 És veszek erőt és hatalmat,mert ezt kaptam,hogy leromboljam az ellenség munkáját.
  :ima06: :Jezus04: :052: :026:
 
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: ermaha - 2008 Október 21, 06:25:08
mert úgy a hitet és a szeretetet Jézus tőlünk várja és nem adja.---írja Antonio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mindent Istentől kapunk ajándékba az Ő mérhetetlen kegyelme által,és elvenni az Ő-általa kapott HIT által tudjuk.
a HIT az IGE hallásából van,és engedelmességből.Abból hogy elhisszük amit Isten mond ---ez is ISTEN ajándéka---sőt kérni is lehet mégtöbbet bellöle ----és azután megcselekedjük azt amit az IGE mond.SZERETET bármikor kérhetünk,Isten töltse be szívünket szeretettel,ez is ISTEN ajándéka JÉZUS KRISZTUS által.
Isten a megtéréskor várja tőlünk a HITet,azt,hogy elhigyük,Jézus Krisztus keresztáldozatát,amit Isten szeretete
és kegyelme adott nekünk,a megváltást.
Mert Isten úgy szerette ezt a világot,hogy egyszülött fiát adta,hogy aki hisz Őbenne az el ne vesszen,hanem örök élete legyen!!!!Ő a bűneinért bűntetetett és betegségeinkért szenvedett,testét adta értünk és az EGYHÁZÉRT--az Ő teste és testének tagjai lettünk,---feláldozta magát,szeretetből és engedelmességből.
Ő a BÜNtöl tiszta VÉRét adta értünk,hogy lemossa bűneinket vele,eldobta Isten Őtet azért,--elfordult tőle---
hogy minket magához fogadjon.---mint gyermekét,Krisztusban.
Aki megtér ,megvalja bűneit,és belemeritkezik Krisztus halálába,az Istené,az megkapja Isten ajándékát a Szent-szellemet,az azzal együt az örökélet ajándékát,mert Ő a megelevenitő szellem.--ezeket HITböl kell elfogadni és cselekedetekkel.
Ezeket mind Igékkel is le tudtam volna irni,de igy jobbnak tartom saját szavaimmal.

MINDENT ISTENTÖL KAPTUNK ÉS KAPUNK---ÉS AZT A VALAMIT AMIVEL SAJÁT MAGUNK RENDELKEZÜNK,MERT ISTENTÖL KAPTUK ----A SAJÁT AKARATUNKAT ÉS AZ ÉLETÜNKET---A MI SAJÁT MA-GUNK DŐNTÉSE ÁLTAL,VISSZAADJUK NEKI,VAGYIS LETEGYÜK ELÉBE,Ő RENDELKEZZEN VELE,----
NE AZ ÉN AKARATOM LEGYEN MEG,HANEM A TIED ATYÁM!!!!!
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Magda - 2008 Október 21, 06:59:55
mert úgy a hitet és a szeretetet Jézus tőlünk várja és nem adja.

Drága Ermaha, ez mit jelent?
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: ermaha - 2008 Október 21, 07:04:30
Olvasd el ahonnan származik,ha nem érted!!! :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Magda - 2008 Október 21, 07:15:35
Köszönöm a tanácsot.
Antónió elég érdekes reakcióval ajándékozott meg bennünket, de a tanítványságot felvállalta, tehát lehet, hogy újszülött a tanítványságban, de az is lehet, hogy csak a fogantatás pillanatában van, és még meg sem született.

Mivel én is átmentem ezeken a lépcsőfokokon, és visszamenőleg tudtam csak meg, hogy mi is történt, mert - hitben járunk nem látásban - ezért talán elfogadobb vagyok, mintha nekem nem lettek volna nagy próbáim.

Bocs, hogy rövidke reakciódra hosszan reagáltam

 :2smitten:

Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Október 21, 08:42:16
Drágáim, békés reggelt nektek.  :rozsa2: Amit a szeretet járjon át!  :017: Ugye nem bánjátok ha törlöm?   :135:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Magda - 2008 Október 21, 09:24:18
Drágáim, békés reggelt nektek.  :rozsa2: Amit a szeretet járjon át!  :017: Ugye nem bánjátok ha törlöm?   :135:

 :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: antonio07 - 2008 Október 21, 15:48:33
                           Kedves testvéreim.

Az utolsó mondatomat ajánlom  figyelmébe annak aki nem ért velem egyet.
Senki hitével nincs bajom, csak a látásom szerint leírtam amit gondoltam, most nincs időm
de a  következő 4 napban több szabadidőm lesz arra, hogy írjak.Kedves ermaha nem
értettem meg, hogy leveleddel mit akarsz nekem mondani.
             Isten áldjon meg mindenkit a bölcsessége Lelkével/ Szellemével. :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: ermaha - 2008 Október 21, 16:47:17
Kedves Antonió,te irtad azt amire reagáltam,ha kívánod és lesz szabadidőm,akkor Igei formában is leírhatom,ha te úgy jobban megérted.És amivel Igeileg nem tudok egyet érteni.Valószinü nem vagyunk egy hullámhosszon,
pedig az Igének csak egy értelme van.Ha azt amit írtam nem érted,akkor világosabban leirom,HITET ÉS SZERETETET CSAK ISTEN TUD AZ EMBERNEK A SZIVÉBE SZELLEMÉBE ADNI!!!.ÉS CSAK AZ, AZ IGAZI HIT ÉS SZERETET!!!!.AZ IGE IS EZT IRJA ÉS NEKEM IS EZ A VÉLEMÉNYEM!!!--a többi csak fellángolás... :angel2:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Magda - 2008 Október 21, 18:24:13
Kedves Antonió,te irtad azt amire reagáltam,ha kívánod és lesz szabadidőm,akkor Igei formában is leírhatom,ha te úgy jobban megérted.És amivel Igeileg nem tudok egyet érteni.Valószinü nem vagyunk egy hullámhosszon,
pedig az Igének csak egy értelme van.Ha azt amit írtam nem érted,akkor világosabban leirom,HITET ÉS SZERETETET CSAK ISTEN TUD AZ EMBERNEK A SZIVÉBE SZELLEMÉBE ADNI!!!.ÉS CSAK AZ, AZ IGAZI HIT ÉS SZERETET!!!!.AZ IGE IS EZT IRJA ÉS NEKEM IS EZ A VÉLEMÉNYEM!!!--a többi csak fellángolás... :angel2:

Igen,
vagy emberi erőfeszítés,
mert van ilyen is, és egy földi lét idejére megcsalja saját magát is, mert erölködik.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: antonio07 - 2008 Október 22, 19:49:34
                             Kedves ermaha
Köszönöm a felajánlásodat, és kérlek téged, hogy a 4 evangéliumból és még talán az apcsel elején a menybe menetelig, írd ki azokat az igéket ahol Jézus azt ígéri, hogy
majd Ő ad nekünk hitet és szeretetet.Gondolom Jézus fölé te sem akarsz más prófétát
emelni.Én csak Jézus kijelentéseit kérem tőled ebben a 2 témában.
       Köszönöm, hogy értem fáradsz.  Üdv: Antal :angel:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Magda - 2008 Október 22, 20:54:37
                             Kedves ermaha
Köszönöm a felajánlásodat, és kérlek téged, hogy a 4 evangéliumból és még talán az apcsel elején a menybe menetelig, írd ki azokat az igéket ahol Jézus azt ígéri, hogy
majd Ő ad nekünk hitet és szeretetet.Gondolom Jézus fölé te sem akarsz más prófétát
emelni.Én csak Jézus kijelentéseit kérem tőled ebben a 2 témában.
       Köszönöm, hogy értem fáradsz.  Üdv: Antal :angel:

Huhuhu ez nagyon meredek!
Te nemfogadod el a leveleleket?

Aztán az Úr Jézus Krisztus nem próféta elsősorban, hanam az Isten, a MINDENHATÓ, az ÖRÖKKÉVALÓ ISTEN,
Aki elküldte a SZENT SZELLEM ISTENT  és a SZENT SZELLEM ISTEN itt van a földön, és bennem vett lakozást, na nem csak bennem, hanem mindenkiben aki ÚJ TEREMTÉS, és aki FELÜLRŐL SZÜLETETT.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: antonio07 - 2008 Október 22, 21:47:47
                      Kedves Magda.

Nem tudom mi a szándékod, én csak egy kérést intéztem ermala-hoz,bocsi de én Jézusnak
hiszek,és elfogadom a próféták azon tanítását amelyek Jézussal alátámaszthatok,én ilyen
 vagyok. Szeretném tőled megtudni, hogy mit jelent az, hogy ima harcos?
                                  Üdv: Antal :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: antonio07 - 2008 Október 22, 21:51:56
  Bocsánat ermaha el írtam a nevedet.      :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 Október 22, 22:42:47
antonio írta: "mert úgy a hitet és a szeretetet Jézus tőlünk várja és nem adja."

Ez elég fura egy mondat.

Mivel Isten és Jézus egy, így nyugodtan mondhatjuk, hogy Jézustól kaptunk hitet és szeretet. Én ennyire kategórikusan nem választanám szét a helyedben Jézust és a leveleket. Tudnod kell, amit te előhoztál, 4 evang. és csel. ből a mennybemenetelig, az még ó szövetség. Nem volt addig újteremtés. Jézus véráldozata hozta csak meg. De ebbe most nem mennék bele. Tehát Isten maga a szeretet, ezt elismered gondolom. A Szeretet költözik az emberbe újjászületéskor, tehát megkaptuk a szeretetet Istennel együtt. Nem is mehetnénk a jelenlétébe anélkül.

Márk. 9,24
A gyermek atyja pedig azonnal kiáltván, könnyhullatással monda: Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek.   

Kapott hitet? Hajjaj

2 Tim. 1,7
Mert nem félelemnek szellemét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét.

Júd. 1,3
Szeretteim, mivelhogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott.  

Mint látod, ezt megkaptuk és valóban ezután el is várja tőlünk Isten, hogy használjuk! Egyszer megkaptuk, többé ne kell kérni. Használni kell. Ez olyan mint pl. megkaptuk a fejünket, többé nem kell kérni, hogy kapjunk. Megvan, használjuk.


Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: ermaha - 2008 Október 23, 05:17:36
               Üdvözlök mindenkit.

 Véleményem szerint a mi hitünket úgy lehet elképzelni, mint egy magas vár fal, és a kísértő nevezhetjük bár minek én nem adok neki nevet, még a szó kincsemben sem szerepel az akit ti minden rossz megtapasztalásakor a nevén szólítotok,de legyen a tetszésetek szerint.Tehát a kísértő állandóan a rést keresi a mi vár falunkon azaz a hitünkön, és ha nem talál akkor túlzásokba ejt, amely ebben a topikban oly sok helyen
olvasható.Én úgy tanultam Jézustól, hogy ami velünk történik itt a földön az mind értünk
történik, ha nem lenne rossz, nem lehetne mihez viszonyítani a cselekedeteinket. A szeretetnek az ellenpárja nem a gyűlölet, hanem a félelem, ha félünk akkor, mint olvastam is szeretetben és Jézushoz igazított hitben szűkölködünk, ezt nekünk kell ki javítanunk,
mert úgy a hitet és a szeretetet Jézus tőlünk várja és nem adja.Az 5 balga szűz esetében is. Én mindenért hálát adok, még a rosszért is mert az is én értem van. Istent szeretőknek minden a javukra válik még a rossz is.Szeretném azt is hozzá tenni, hogy aki Jézushoz tartozónak vallja magát, az jobban jár ha az örökkévalóság szemüvegén
keresztül  szemléli ezt a világot és azt ami vele történik, és nem a mulandóság szemüvegén keresztül, tudni illik minden rosszban van ami az én javamra válik.
És aki sokszor ad hála imát, vagy dicsőítő imát az többet jobban lát.
Én így látom, senkire nézve nem kötelező. :angel:

Először azt kell megnézni,kiben vagyok? Kiben vagy?
Másodszor, ha hiszel engedelmeskedtél annak, amit Jézus mondott Keresztelő Jánosnak?
Harmadszor betöltötted-e azt amit Isten mondott: Térjél meg, tegyél bűnvallást, IRÁSBAN EMBER ELŐTT, KERESZTELKEDJÉL MEG //meritkezzél be// és tőltekezzél be Szent Szellemmel, ami, aminek a jele a nyelveken szólás.
Jézust csak egyes emberek tartottak prófétának, akik nem hitték el, hogy Ő Istennek szent Fia, AKI ŐRŐKTŐL FOGVA LÉTEZIK ÉS ŐRŐKKÉ ÉL, Aki testben jött közénk, azért, hogy megváltoson a keresztáldozatával és vérével emberiséget! - egy próféta még senkit nem tudott megváltani! és én azt hiszem Igaz Isten Igéje - kerüld a botor vitatkozásokat. Bocsánat, részemről ennyi!
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Magda - 2008 Október 23, 06:59:42
                      Kedves Magda.

Nem tudom mi a szándékod, én csak egy kérést intéztem ermala-hoz,bocsi de én Jézusnak
hiszek,és elfogadom a próféták azon tanítását amelyek Jézussal alátámaszthatok,én ilyen
 vagyok. Szeretném tőled megtudni, hogy mit jelent az, hogy ima harcos?
                                  Üdv: Antal :2smitten:
Neked mi a szándékod?
Ha Ermahától kérdezel, akkor privátban írj, itt a fórumon mindenkinek szól a beírásod.
Az Úr Jézus Krisztus mondásaiból szíves figyelmedbe ajánlom a János evangéliumot, különös tekintettel a FŐPAPI IMÁJÁRA a 17. fejezetre, de a SZENT SZELLEMRE vonatkozókat is amely fejezetek megelőzik a 17. fejezetet. Esetleg a 8. fejezettől.

De a János evangélium 3. fejezete sem hagyható ki, tehát javaslom, hogy az egész könyvet olvasd, hittel, azzal amit az ÖRÖKKÉVALÓ ad az embernek.
Ami nem a képzeletének a terméke, hanem valóságos, ahogy az apa mondja:
Hiszek Uram, növeld a HITEMET, tudod, amikor lejönnek a megdicsőülés hegyéről.
Neked van 1 Ft-od én azt csak úgy növelhetem, ha adok neked még legalább 1 Ft-t  ez ugye szerinted is így működik
 :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: antonio07 - 2008 Október 23, 18:28:31
Úgy érzem magam mint a tenger parti béka, aki séta közben bele esett egy mély kútba
és találkozik a kútban élő békával. El meséli neki, hogy milyen fent, ameddig a szem ellát
víz van, hú a kúti béka,aki nem lát többet mint amennyi a kútban van a falig van, rögtön bírálja,tovább mondja a tenger parti béka, meleg van és száraz part, napfény, kék ég .
A kúti béka mindennek elmondja a tenger parti békát, hogy ennyi hülyeséget mondott neki.
A tenger parti béka mondja gyere fel és nézd meg, a kúti béka csak a fejét rázza.

Nem tudom, hogy amit ti képviseltek annak mi a forrása, az én forrásom a Szent Lélek
és senkit sem akarok meg változtatni, még meg ingatni sem a hitében, én el tudom fogadni
mások másságát, tőletek nem ezt tapasztaltam, és az Atya senkinek sem adott( embernek)
annyi bölcsességet, hogy a fele barátjától ne tudjon tanulni, meríteni.Ahogyan ti gondolkodtok, számomra nem érzem követendőnek, maradok abban a szabad szeretetben
és hitben ameddig idáig voltam, és senkinek nem engedelmeskedek, mert az engedelmeskedés a kaszárnyák világa.További áldásos életet kívánok nektek. :026:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Magda - 2008 Október 23, 20:11:01
Kérlek Antónió, ha megtudod tenni próbáld meg magad a kuti békának érteni, mi már nem vagyunk béka perspektívában  :119:

Sasszárnyon repülünk  :2smitten:

Tudod a szülőt az első gyermeke kezdi szülővé formálni, ha tanul a gyermekétől, ha nem tanul tőle soha nem válik szülővé, csak nemzővé, és világrahozóvá.

Ez van ilyennek TEREMTETTÜNK.   :hehe:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Hilda - 2008 Október 24, 13:46:12
Tényleg nem tudom mi volt az úriember problémája... :02:
Amennyire különbözőek vagyunk itt, tanításban, látásban, vérmérsékleteben,naponta veszekedhetnénk, nem?
Mégsem tesszük, vajon miért? Talán megpróbálunk a hasonlóságokra építeni, hiszen ezek igazán fontosak!
Szeretjük Jézust, és egymást, és hogy ki milyen békaperspektívából szemlélődik, kit érdekel, ha tényleg lehet szárnyalni is? :044:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: tothg - 2008 Október 24, 17:41:40
Én se értem. Előszőr azt írja, hogy nincs olyan, aki ne tanulhatna a másiktól, utána meg azt, hogy ő nem akar engedelmeskedni (vagyis tanulni)...
Mindegy, mindenki ott fórumozhat, ahol jól érzi magát nem?
Én örülök, hogy része lehetek ennek a fórumnak... :igen:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Magda - 2008 Október 25, 12:40:40
 :( :(

Van egy hamis szellem, ami helyettesíti, beépül a mi életünkben a SZENT SZELLEM helyére.
 
Azt mondta az Úr, hogy elküldi a Szent Szellemet, és az megyőzi a világot.
 
Ez a győzködést, a másik meggyőzését jelenti.
Csak azokban a dolgokban győzi meg a világot, amit az Úr Jézus megmondott, semmi többen, csak abban a 3 dologban.
Amikor valamit bizonygatok, hogy az úgy van akkor figyelnem kell hogy az a 3 dolog e,  vagy attól eltérő.
Ha attól eltérő, akkor nem jó szellemet vettem, és meg kell tőle tisztítson Isten.
 
Amíg attól nem tisztít meg, nem vezet el minden igazságra, mert dicsóségét másnak nem adja.
 
Tehát nagyon fontos, hogy a világ szellemét veszem e, a győzködés szellemét, vagy a
Szent Szellemet.

 :2angel:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: erdei - 2008 Október 26, 07:18:15
Sziasztok

Szerintem, Antonio07 nek teljesen igaza van. Mármint abban, hogy mindenkinek a hite szerint. Ha őt építi a rossz (betegség, nyomor, éhinség, magány stb) akkor legyen neki.  :089: Én ugyan ezt senkinek sem kivánom, de nem vagyunk egyformák. Persze az örökkévalóság tükrében, mert hogy nem szemüvegen át, /hanem tükör, által homályosan/ valóban semmiség egy kis lepra, vagy egy pár napos üres gyomor. Persze, itt ahol az idő alá vagyunk rekesztve, és mondjuk a gyerekemnek, csak egy nap nem tudnék enni adni, az nekem már az örökkévalóságnak tünne. Biztos nem adnék hálát érte az urnak. Persze ebben sem vagyunk egyformák. Mint ahogy a testvéreimet sem békához hasonlítgatnám, mint ahogy magamat sem. /ennél többre tartom magam, az Úr bocsássa meg/ :088:
Kedves Antonio07 valóban, néha nyálasra sikerednek egyes hozzászólások, de ezt tudjuk be annak a túlcsorduló szeretetnek, amit a testvérek/nők éreznek az istenük iránt. Ha Jézustól tanulsz, akkor ajánlom a figyelmedbe a "hegyibeszédet", ahol Jézus pont arról beszél, hogy mindent nekünk adott az Atya. Nem a nyomorral, meg a betegségekkel riogat, hanem ellenkezőleg.
Szóval drága Antonio07 fogadd el, hogy Jézus amikor Krisztussá vált, minden rossz dologtól, téged is MEGVÁLTOTT. :igen:
Ja és nem vagy béka ;)
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Hilda - 2008 Október 26, 11:50:31
Kedves mindenki!!!

A "nyálasra sikeredett" hsz-ok kapcsán talán én is megszólíttattam. Egy ige jutott eszembe:

A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája.

A mi esetünkben talán kiegészíthető azzal, hogy " ír az ő billentyűzetén".  :088:

Megértem, hogy nem vagyunk mindannyian egyformák, van aki kitárulkozóbb, érzelmesebb, és van aki ezt nem érti, vagy nehezen viseli. Mégis szeretetben elviseljük,

elszenvedjük egymást, ahogy a valódi életben, erről is szól a szeretet:
    
[color=blue]Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.[/color][/b]
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: ermaha - 2008 Október 26, 12:00:33
Kedves Antonió,szives figyelmedbe ajánlom,azt ami az Élet könyvébe le van írva,--mivel mi azt fogadtuk el--gondolom mindnyájan.Ebbe meg van irva::Máté evangélium,25:31-46-ig.Isten Igéje soha nem hasonlította békához az Ő Szent Fiát--bárányhoz annál inkább!!!!Néma bárányhoz--aki az őt nyirők előtt se béget.
A béka mindig brekeg,sőt Isten Átka volt Mózes által az Egyiptomiaknak.Sőt ha szintén az Igét veszem figyelembe a levelekben az mondja Isten,legyen a ti beszédetek úgy vagy nem ,a többi a gonosztól vagyon.
Máté 5:37 --És Isten előtt a legkedvesebb az engedelmesség!!!!! :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Magda - 2008 December 14, 17:37:37
Andrew Kuyvenhoven

December 14. 

A VIGASZTALÓ
 
A mai napon olvasandó igeszakasz: Ézs 40,1-5

 1 Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! - mondja Istenetek.   2 Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az ÚR keze minden vétkéért. 3 Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az ÚRnak! Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek!   4 Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá! 5 Mert megjelenik az ÚR dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. - Az ÚR maga mondja ezt.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
"Vígasztaljatok, vígasztaljátok népemet! - mondja Istenetek." 
(Ézs 40,1) 

Az egyházban, ahol engem felszenteltek, szokás, hogy az első hivatalos igehirdetés számos presbiter és lelkipásztor jelenlétében hangzik el. Első prédikációmban néhány kemény dolgot kellett elmondanom (legalábbis így gondoltam) a keresztyén egyház bizonyos gyengeségeiről: irgalmatlanul lerántottam róluk a leplet. Egy idősebb lelkipásztor megpróbált vitába szállni a magyarázatommal, de elvesztette a vitát.

Aztán - végső intésül - csak rám nézett, és ennyit mondott: "Ha nem tudnád, nekünk vígasztalást kell prédikálnunk."
Szavait soha nem felejtettem el. Ő nyerte meg a vitát.
A Biblia és a keresztyén hitvallás gazdagabb jelentést tulajdonít a vigasztalás szónak, mint ahogy azt a mindennapi szóhasználat teszi.

Mi természetesen ismerjük az emberi összetartozás vigasztaló erejét.
Nagyra értékeljük, ha csendesen megszorítják a kezünket, és ha erős karok ölelnek át bennünket, midőn a bánat túl mély ahhoz, hogy a szó elég legyen. Legalábbis úgy véljük, hogy vannak olyanak, akik nem keresztyének, mégis megtapasztalják az emberi együttérzés ezt a vigaszát.

Számunkra a vigasztalás egy olyan bizonyosság, amelyet magától Istentől kapunk.
Egy olyan szívbéli meggyőződés, amely Istentől származik, meggyőződés, mely megerősít bennünket, hogy legyen erőnk elviselni a legnyomorúságosabb körülményeket is.
Megszoktuk, hogy ezt a mi "egyetlenegy" vigasztalásunknak nevezzük.
Nem arról van szó, hogy nem becsüljük meg az életnek azokat az apró hasznos dolgait, amelyek ellensúlyozhatják a szenvedést, vagy csökkenthetik a fájdalmunkat.
De azért mégiscsak egyetlen meggyőződés van, amely átsegít minket minden nehézségen:
"Az, hogy testestől-lelkestől ... nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok" (Heid. Káté 1. A ford. megj.).
Mindenkinek vigasztalásra van szüksége, és ez az, ami a keresztyén embernek rendelkezésére áll.
Ez nem azt jelenti, hogy mindenki felismeri, hogy erre a vigasztalásra van szüksége.

Amíg csak felületesen ismerjük szükségleteinket, be kell érnünk azzal a fajta vigasztalással, amelyet az emberi bölcsesség és együttérzés tud nyújtani, vagyis azzal a talmi okoskodással,
hogy "nincsen olyan rossz, amiben ne lenne valami jó is",
meg a csendes kézfogással.

A Biblia és a Hitvallásunk azonban az egyetlenegy vigasztalásról beszél. Arról a vigasztalásról, amely legmélyebb szükségleteinket elégíti ki. 
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2008 December 16, 13:27:54
Fent voltam egy világi oldalon. Az emberek félenek szoronganak a haláltudattól. A kérdés az  volt: Vajon van élet a halál után? Ki tudja? Van másik hely ahol élünk tovább?
Valaki azt írta határozottan, hogy:- Nincs! Itt éltünk és kész. Meghalunk, és megsemmisülünk.

Ezt írtam nekik :020: Hátha egyszer hasznotokra válik nektek is, ha szembesültök ilyennel:

Amikor az ivarsejt kapcsolódik a petefészek magjához, fogalma nincs arról, hogy mivé lesz később. Ha valaki elmondaná neki, hogy te egy öreg ember leszel, valószínű jót nevetne rajta, és talán még ki is pukkadna. Ez a magocska egyesülve el kezd növekedni, fejlődni az idők során. Amikor az embrió magzattá fejlődik, már jócskán van ismerete tudata, de csak annyit, amennyit ott megszerzett a burokba. Ha valaki azt mondaná neki, hogy ha megszületik, ott kint mi minden fogadja, anyukája, apukája, tesói, valószínű nem nézné normálisnak, aki ilyent mond neki. - Méghogy külvilág? Ha innen kibújok, valószínű vége mindennek! Marhaságot beszélsz! Még senki nem jött ide vissza ebbe a jó kis burokba onnan! - és legyintene egyet. Tudom, most azt mondod, hogy de mi tudjuk, hogy mi történik és létezik ez a világ! Igen, de ő nem tudja. Nincs róla ismerete. Neki ott csak beszűkült ismerete van, mint nekünk itt a földi burokban. Találgatunk mi is van odaát. Tudjuk, hogy van, de mi is? Próbáljuk tudományosan fejtegetni elmélettanként, közben nem jövünk rá, hogy az azért elmélet, mert az agyból jött elő. Az még ismeretlen és meg lehet változtatni. Van aki ezt az elémélettant ismeri el, amit más kiagyalt és feltételez, közben teljesen más a valóság.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Antee - 2008 December 16, 13:34:24
Ide beteszem ezt a kis "történetet". A címe: A két magzat.

Egy várandós anya két gyermeket hord a méhében. Az egyik egy "kis hívő", a másik egy "kis szkeptikus". A "szkeptikus" azt kérdezi:
- Te hiszel a születés utáni életben?
- Hát persze - mondja a kis "hívő". - Az itteni életünk arra való, hogy felkészüljünk a születés utáni életre, hogy elég erősekké váljunk arra, ami ott kint vár bennünket!

- Hülyeség! - mondja a "szkeptikus". - Ez nem igaz! Hogyan nézhet ki a kinti, külső élet?
- Pillanatnyilag még nem tudom - mondja a kis "hívő" -, de biztos sokkal világosabb, mint itt bent! Lehet, hogy a szánkkal fogunk enni es a lábunkkal fogunk menni!
- Nonszensz, lehetetlen! - mondja a "szkeptikus". - Megyünk a lábunkkal és eszünk a szánkkal!? Micsoda hülyeség! Ez egy fura ötlet, hogyan is működhetne! Itt van a köldökzsinór, ami biztosítja a táplálékot. Nem lehetséges élet a születés után, hiszen ez a zsinór már így is túl rövid!
- Hát persze hogy működni fog, csak minden egy kicsit másként fog kinézni - mondja a kis "hívő".
- Soha sem fog működni! - véli a kis "szkeptikus". - Még soha senki nem tért vissza a születés után! Születés után vége az egésznek! Az élet nem más, mint egy nagy sötét tortúra!
- Még ha nem is tudom pontosan, milyen lesz a születés utáni élet - mondja a kis "hívő" -, de azt tudom, hogy találkozni fogunk az édesanyánkkal, és Ő nagyon vigyáz majd ránk!
- Anya!? Te hiszel egy anyában? Hol van? - kérdezi a kis "szkeptikus".
- Itt van körülöttünk, mi benne vagyunk, és általa létezünk, nélküle nem is létezhetnénk! - válaszolja a kis "hívő". Mire a kis "szkeptikus":
- Soha nem láttam még semmilyen anyát! Nincs is ilyen! - A kis "hívő" elgondolkozik egy pillanatra.
- Néha, amikor nagyon csendben vagyunk, hallhatod, ahogy énekel, vagy érezheted, amikor megsimogatja világunkat! - Majd halkan hozzáteszi: - Mindenesetre én hiszem, hogy az igazi életünk a születés után kezdődik!


12 Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása?
13 Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadt fel.
14 Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is.
15 Sőt Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csakugyan nem támadnak fel a halottak.
16 Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támadt fel.
17 Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok.
18 Sőt akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el.
19 Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.

Pál első levele a korintusiakhoz 15. rész

(http://www.alfa-omega.hu/Animations/olvasmany/babys.jpg)
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Magda - 2008 December 16, 13:57:22
Csoda jó mind a kettőtök által berakott, és egymást egészíti ki

 :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Antee - 2008 December 16, 13:58:38
 :thanks:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: ermaha - 2008 December 17, 06:31:11
C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből
 
Bízzál és tégy jót, és ha a jót teszed, bízzál!
Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz" (Zsolt 37,3).
Jól összeillik ez a két Ige: bízzál és cselekedjél, méghozzá ebben a Szent Szellem által megadott sorrendben. Először hitünk kell legyen, hogy azután a hitünk munkálkodhassék. Az Istenben való bizalom szent, munkára indít: bízunk abban, hogy Isten jót fog adni, és mi is a jót tesszük. Ez a bizalom nem tétlenné tesz, hanem felserkent és biztat, hogy számítsunk arra, hogy az Úr munkálkodik általunk. Nem szabad aggodalmaskodnunk és a rosszat cselekednünk, hanem bíznunk kell és a jót tennünk. Nem bízhatunk tettek nélkül, és nem cselekedhetünk bizalom nélkül.
Ellenségeink szívesen kiirtanának bennünket, ha ez sikerülne nekik. De mert bízunk és a jót tesszük, nyugodtan élhetünk ott, ahova Isten állított bennünket. Nem akarunk visszamenni Egyiptomba, hanem Immánuel földjén maradunk - Isten gondviselésének, a szövetségi szeretet Kánaánjának földjén. Nem olyan könnyű megszabadulni tőlünk, mint azt az Úr ellenségei gondolják. Nem tudnak bennünket kiszorítani vagy kiutálni: ahol Isten a helyünket megjelölte, ott maradunk.
De biztonságban élhetünk és meglesz mindenünk? Az Úr megnyugtat: amilyen biztos, hogy Isten él, olyan biztos, hogy táplálni fogja népét. Csak az a dolgunk, hogy bízzunk Benne és a jót cselekedjük, az Úr gondja, hogy hitünk szerint tegyen velünk. Ha nem a hollók, Abdiás vagy egy özvegyasszony által gondoskodik rólunk, akkor majd másképpen, de biztonságban élhetünk. Felre hát a félelmekkel!


 :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Aata - 2009 Május 11, 19:08:35
Fent voltam egy világi oldalon. Az emberek félenek szoronganak a haláltudattól. A kérdés az  volt: Vajon van élet a halál után? Ki tudja? Van másik hely ahol élünk tovább?
Valaki azt írta határozottan, hogy:- Nincs! Itt éltünk és kész. Meghalunk, és megsemmisülünk.

Ezt írtam nekik :020: Hátha egyszer hasznotokra válik nektek is, ha szembesültök ilyennel:

Amikor az ivarsejt kapcsolódik a petefészek magjához, fogalma nincs arról, hogy mivé lesz később. Ha valaki elmondaná neki, hogy te egy öreg ember leszel, valószínű jót nevetne rajta, és talán még ki is pukkadna. Ez a magocska egyesülve el kezd növekedni, fejlődni az idők során. Amikor az embrió magzattá fejlődik, már jócskán van ismerete tudata, de csak annyit, amennyit ott megszerzett a burokba. Ha valaki azt mondaná neki, hogy ha megszületik, ott kint mi minden fogadja, anyukája, apukája, tesói, valószínű nem nézné normálisnak, aki ilyent mond neki. - Méghogy külvilág? Ha innen kibújok, valószínű vége mindennek! Marhaságot beszélsz! Még senki nem jött ide vissza ebbe a jó kis burokba onnan! - és legyintene egyet. Tudom, most azt mondod, hogy de mi tudjuk, hogy mi történik és létezik ez a világ! Igen, de ő nem tudja. Nincs róla ismerete. Neki ott csak beszűkült ismerete van, mint nekünk itt a földi burokban. Találgatunk mi is van odaát. Tudjuk, hogy van, de mi is? Próbáljuk tudományosan fejtegetni elmélettanként, közben nem jövünk rá, hogy az azért elmélet, mert az agyból jött elő. Az még ismeretlen és meg lehet változtatni. Van aki ezt az elémélettant ismeri el, amit más kiagyalt és feltételez, közben teljesen más a valóság.

Azon gondolkodtam, hogy vajon miért beszélünk példázatokban, mikor az emberek többsége félreérti, könnyű kiforgatni őket, ráadásul vannak, akik meg sem értik. Sokkal könnyebb lenne konkretizálni adott szituációkra a válaszokat, és egyértelmű nemeket és igeneket kimondani. De akkor vajon Jézus miért beszélt példázatokban? Mária által leírt választ évekkel ezelőtt egy blogban olvastam. Egy ateista gúnyos elemzést írt erről a történetről, véleménye szerint csak a megátalkodott hívők próbálják magukat becsapni efféle hazug példázatokkal, amit senki sem ért. Pedig a példázatok nagyon is hasznosak! Egyrészt szűrőként funkcionálnak: ha valaki tényleg keresi Istent, az vagy megérti, vagy ha nem érti, akkor rákérdez, mert érdekli a téma. Minden más viselkedési forma mögött valamilyen ellenállás rejtőzik, ami intő jel a példázat elmesélőjének. A szűrő mellett általánosításra is lehetőséget ad. Ha Jézus minden egyes kérdésre konkrét választ adott volna, akkor mindig csak az az egy ember értette volna meg, hogy mit kell tennie, aki éppen érintett volt a kérdésben. De a példázattal több hasonló kérdésre és problémára adhatott választ egyszerre. Azt hiszem most értettem csak meg, milyen csodálatosan ki volt találva Jézus munkássága. Ezt el kellett most mondanom, sorry!  :01:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: nagy.julianna - 2009 Június 16, 18:34:00
Jézus megmutatta hogyan kell úgy szeretni, hogy az ne félelmet keltsen magunkban és másokban.
A teljes, tökéletes szeretet űzi , törli el félelmeinket. Ez egy életre szóló lecke.
Tanulással jár!

A félelem ellenszere a szeretet és ezt tanulnunk, gyakorolnunk kell!

Hogy látják sokan Jézust?  Akit összevertek, megaláztak és megöltek a Golgota kerseztyén, egy vesztes volt?
Akiket megérintett Jézus szeretete azok tudják, hogy ott a drámában Isten SZERETETE győzött, és a félelem lett a vesztes.
Ott Isten úgy mutatta meg erejét, hogy abban a szeretetlen világ összeroppan.

Mert a tökéletes szeretetnek emberi ésszel felfoghatatlan, végtelen hatalma van.

Megkapjuk tehát a választ a félelmeink legyőzésére!

Hogyan győzhetünk tehát: szeretettel!  Nem olyan szeretettel,ami gyengeséget szül, hanem a "tökéletessé váló" szeretettel!
Idáig eljutni azonban nagyon nehéz, mert komoly munkával jár és önmagunkból el kell hagynunk valamit.

A halállal kell szembenéznünk! Hisz valóján minden félelmünk gyökere.
Ha pedig nem félünk a haláltól, akkor tudjuk igazán szeretni az ÉLETET .

Isten formálja a Te életedet is a tökéletes szeretetre!
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Harang - 2009 Június 21, 07:43:45
:thanks:

2Tim 1,7.    Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét./b]


Ámen
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 07, 16:33:44
   A félelem gyökere a hitetlenség, ezért a félelem és a hit teljesen ellentétes, összeférhetetlen, egymást kölcsönösen kizáró valóságok.

   Amikor az ember fél, akkor a személyiségének hiányzik a biztos alapja. A személyiség az ember benső, láthatatlan, központi része, amelyet a Biblia szívnek és szellemnek nevez. Ha ez stabil alapokon nyugszik, akkor az egész személyiség stabil.

  A félelem akkor tör fel az ember személyiségéből, ha váratlan helyzetekkel (háború, súlyos betegség), vagy valamilyen más, nála nagyobb hatalommal találkozik, amellyel kiszolgáltatottnak érzi magát. sokszor ekkor jön rá, hogy nincs támasza, amely/aki ebben a helyzetben meg tudná tartani.  :2knuppel:

   A félelem mélyen a szívből tör elő és szellemi erőt hordoz: ezért fordulhat elő, hogy pontosan az a dolog történik meg egy emberrel, amitől a legjobban félt, és amit a leginkább szeretett volna elkerülni: "amitől remegve remegtem, az jöve reám, és amitől rettegtem, az esék rajtam." (Jób 3:25)  = a félelem a hithez hasonlóan működik, de a hittel ellentétben negatív szellemi folymatokat indít be, és sietteti annak a rossz dolognak a bekövetkezését, amitől az ember fél.

   Az újjászületett emberek szívében akkor van félelem, ha büntetéstől tart:
   "Abban lett teljessé a szeretet bennünk, hogy bizalmunk van az ítélet napját illetően... Félelem nincs a szeretetben, mert a tökéletes szeretet kiveti a félelmet..." (1Jn 4:17-18) 
   Egy újjűszületett hívőnek azonban már nincs tényleges oka büntetéstől tartani, mert a bűnei meg vannak bocsátva.

   A valódi hit = a szív kimozdul előző, Istentől elszakadt állapotából, és belép Isten jelenlétébe, rátámaszkodik Isten beszédére, amely biztos alapot, támaszt nyújt a számára. = bizalom: "Az Úrban bízzál teljes szívedből, a magad értelmére ne támaszkodjál!" (Péld 3:5)

   Abszolút képtelenség egyszerre hinni is, meg félni is!  :061: :hehe: Amikor valaki azt mondja, hogy hisz és közben akár egy kicsit is fél, akkor önmagát csapja be, mert ez nem valódi hit, hanem csupán egy értelmi elfogadása valamely bibliai igazságnak.
   Olyan van, hogy a szív éppen mozgásban van egyik helyzetből a másikba. Ilyenkor vagy kiépül az Istenbe vetett hit, vagy elveszik: Máté 14:26-31;!

   A hit a legkisebb kételkedéssel sem keverhető, mert az a kérés teljes meghiúsuláshoz vezet: "De hittel kérje, kételkedés nélkül; mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amit a szél hajt és ide s tova hány.  Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól; a kétszínű, a minden útjában állhatatlan ember." (Jak 1:6-8)

   A félelem hitetlenség, bizalmatlanság Isten felé, amikor az ember arra számít, hogy Isten nem tartja meg ígéretét és a problémájával magára marad.

   Ha már Isten egyszer a Bibliában kimondta azt a dolgot, akkor Ő minden kétséget kizáróan akarja is!

  Szeretettel: Kamilla   :119:

   


Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: erdei - 2009 Augusztus 07, 17:40:23
Nagy igazság amit írsz.
Viszont.
Én még nem hallottam olyan emberről, aki ne félt volna. Mert, hogy ilyen nincs.
A hit és a félelem a mi világunkban együtt működik.
Aki ezeket a gondolatokat megfogalmazta amit írsz, az az ember is fél. Ebben biztos vagyok.
Tudod Jézus azt mondta: Máté 23:4  Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, .....
Tehát aki fél, az nem hitetlen.
Emberek vagyunk, félelmekkel. Ez nem csorbítja a hitünket.
Attól, hogy félek biztos, alapom van a Názáreti Jézus Krisztus.
A félelem nem a szívből tőr elő, hanem az elméből. Az ördög kísértése, hogy ez lesz meg az lesz. Hiszen új szívet kaptunk, amiben nincs félelem. Azért fordulhat elő, hogy bekövetkezik,mert teret engedünk az ördögnek, Ő pedig emberölő volt a kezdetektől fogva. Ez nem a szív, hanem az elme akarata.
Az újjá született ember szívében nincs félelem, az elméjében van. Mert az még nem született újjá!
Pont erről beszél az általad felhozott ige a példabeszédek 3:5.
Nem a dolgod megítélni a hitemet, de magam is félek például a fogorvostól. Ha félek a fogászattól, akkor nincs hitem? Nem annyira abszolút képtelenség félni és hinni.
Ezek szerint Péter hitetlen volt?
Jakab 1:5-től helyes az idézet, különben félre érthető.
A félelem nem hitetlenség, hiszen még Pál is félt:2Kor 7:5  Mert mikor Macedóniába jöttünk, sem volt semmi nyugodalma a mi testünknek, sőt mindenképpen nyomorogtunk; kívül harc, belől félelem.

Azért írtam amit, mert enélkül a sok bolondság nélkül is "nehéz" ma kereszténynek lenni. Miért kell azt hitetni az emberekkel, ha nem tökéletesek akkor hitetlenek? Ez csak egy valakinek a célja, aki folyamatosan rágalmazza a Krisztus követőit.
Azért testvéreim,bátran féljetek, de tudjátok, hogy a félelmeiteket az ördög gerjeszti, nem a hitetlenségetek. Álljatok ellen az ördögnek (félelmek) és meg fut előletek.
Ha buta rossz gondolatod támad, nem a szívedből jön, hanem a Sátántól, mondj ellent a gondolatnak, Názáreti Jézus Krisztus nevében tagadd meg!
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 07, 18:33:02
Szia!

   Mondok egy bizonyságot: kiskoromban amikor vihar volt, nagymamám mindig ijesztgetett, hogy jól viselkedjek, mert belém csap a villám, meg ehhez hasonlók. Amikor villámlott és dörgött, én a dunyha alatt feküdtem, a párna az arcomon és meg sem mertem mozdulni, se kidugni valamelyik testrészemet, mert biztos voltam benne, hogy ha megmozdulok, azonnal belém csap a villám! Még levegőt is alig mertem venni!

   Mikor felnőttem továbbra is féltem, bár az eszem tudta, hogy ez nem így van! Hiába tudtam ezt fejben, amikor jött a vihar, amikor még nagyon-nagyon messze járt, ée csak pici morajlást lehetett hallani, én akkor még a legmélyebb álmomból is felébredtem és nagyon rettegtem! Minden ablakot, ajtót becsuktam, a kályha ajtóba papírt tettem, hogy ne legyen huzat, minden elektromos készüléket kikapcsoltam, és ültem a fotelban és nem mozdultam! A lányom előtt igyekeztem ezt titkolni, hogy nehogy beleneveljem ezt a félelmet, de nem nagyon sikerült! Valami csoda folytán - vagy Istentől inkább - ő nem félt annyira, mint én.

   Mikor megtértem, hosszú időbe telt, amíg megszabadultam ettől a félelemtől. Volt olyan eset, mikor ültünk az istentiszteleten, minden ablak nyitva, és senki nem félt, a pásztornak a szeme sem rebbent, mikor dörgött, villámlott és senki másnak sem, még akkor sem ha esetleg kiment az áram! Az én gyomrom viszont összeszorult, megfeszült a testem, pedig az eszem tudta, hogy nem lesz baj!

   Aztán ahogy telt az idő, és egyre jobban megismertem Istent, az Ő szeretetét és az igéket, amelyek arról szólnak, hogy Ő a Gondviselőm, hogy Ő hívott el, hogy Ő már születésem előtt ismert, hogy jó terve van az életemben, hogy semmi olyan dolog nem történhet velem, amiről Ő nem tud... Nos, szép lassan ezek az igazságok beépültek a szívembe, és elhittem mindent, akkor észre vettem, hogy jé, már nem félek! Csak akkor csukom be az ablakot, ha már rényleg komolyan felettünk van a vihar, ki merek menni az utcára amikor vihar van....
   És végre nem szorul össze a gyomrom és nem kelek fel olykor még akkor sem, ha nagy a "zene-bona"!!
   Most is érzékelem, tudom, hogy vihar van, de józanul "intézkedek", hogy ne legyen semmi probléma.
   Tehát nem mindegy, hogy pszichikai vagy szívbeli e a félelem! Szerintem! :)))

üdv: Kamilla  :119:

Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Antee - 2009 Augusztus 07, 19:28:55
Köszönöm Kamilla a bizonyságod! :05:
A félelem lehet valóban szellembõl jövõ vagy  testbõl eredõ!
Nem hiszem, hogy a Biblia az ösztönösen feltörõ félelemrõl beszélne.
Sokkal inkább az aggodalmaskodásból eredõ félelemrõl beszél.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: erdei - 2009 Augusztus 07, 19:35:41
Kamilla szia

Amire én válaszoltam,az szerintem nem igei. Amit ott leírtál az egy összevisszaság.-A "jelzõt" moderáltam! *Antee*-. Olyan teher, amit egyikünk sem tud elhordozni.

Biztos vagyok benne, hogy ha nem a vihartól, akkor valami mástól, de mindenkit támad a félelem.
Ha te a szívedben féltél a vihartól, akkor már gyermekkorban megtértél, ha nem, akkor az elméd által féltél, akkor is, és később is.
Tehát akkor nem igaz, hogy a félelem a szívből jön.
 "A félelem mélyen a szívből tör elő"/idézet tőled/

A másik amiről nem számolsz be, hogy milyen büntetéstől féltél, ha megtért korodban is féltél a vihartól. Mi volt a bűnöd? Hiszen a bűn következménye a büntetés.
"Az újjászületett emberek szívében  akkor van félelem, ha büntetéstől tart: "
"Egy újjűszületett hívőnek azonban már nincs tényleges oka büntetéstől tartani, mert a bűnei meg vannak bocsátva."/idézet tőled/

Megmondom őszintén, amiket először leírtál, azok nem a te gondolataid, szerintem. Kitől idézted?
A bizonyságodnak, semmi köze ahhoz amit elsőnek írtál, sokkal emberibb és valóságosabb. Össze egyeztethető a bibliával.

 :044:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 07, 19:55:32
Kedves Erdei!

  Az írásaidból azt látom, hogy egy kicsit "hirtelen" vagy az ítélkezésben, mintha nálad lenne minden "tudás", minden megoldás kulcsa! "Kemény"vagy magadhoz is?
 
   Elég rövid idő telt el és te máris biztos következtetéseket vonsz le!
 
   Hogy megtérésem után mitől féltem, Mi volt a bűnöm? Hát volt elég az elején, amiből meg kellett szabdulnom. Nem tudom nálad ez hogy ment?! Te egyből, mikor megtértél, mint egy koszos overált, egy az egyben le tudtál mindent "tenni", mindentől megszabadultál, azonnal és egyből hófehér lettél? Most is makulátlan vagy? Jó neked! Nekem még most is vannak hibáim, nem szándékos bűneim, vagy vétkeim! Nem vagyok tökéletes! Ember vagyok!!!

   Lehet, hogy időt kellene adnod magadnak a téma felőli imára, elmélkedésre, a felmerülő Igéket forgatni a SZÍVEDBEN és nem az elmédben, nem?  :088:

    Amint látod, én igyekszem elkerülni minden direkt, bántó, hirtelen megjegyzést másokkal kapcsolatban! Vagy te nem így látod? Sőt azt látom, hogy a legtöbben "óvatosan" fogalmaznak, hogy ne ítéljenek idő előtt! Egy-egy témára esetleg vissza is lehet térni, ha már bizonyosak vagyunk az "igazunk" felől.

Szeretettel: Kamilla  :119:


 


Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: erdei - 2009 Augusztus 07, 20:33:06
Hát Kamillám csak a kérdésemre nem válaszoltál.
Saját kútfő vagy sem?
Az én ítélgetésem aztán mehet, meg az írást és szétcincálhatjuk.
 :044:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Csaba - 2009 Augusztus 07, 21:05:42
Robi tesókám!
Kamilla még új köztünk, ne vedd el a kedvét!
Kell neki még egy kis idő, hogy rájöjjön meddig mehet el nálad!
Illetve most már nem kell!
Viszont ne ugorj rögtön neki azzal a váddal, hogy más írását idézte!
De ha még úgy is volt nem történt semmi egetverő dolog!
Nem baj, ha másként láttunk dolgokat!
Attól még senki nem fogja megváltoztatni az igei véleményét mert megbántod, esetleg a rólad formált véleménye változik meg!
Mondtam már párszor vitázni lehet, veszekedni nem!
Nem vagy te ostoba ember, használd inkább az ész érveidet!
Hidd el szimpatikusabb és meggyőzőbb, mint a civakodás!
:2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 07, 21:25:05
Köszönöm Daba!

   Már-már azt hittem, az a cél, hogy minél kevesebben legyenek a fórumon!

   Valóban! Ha meggyőző érveket - Igével alátámasztva - olvasok, és úgy látom, hogy tényleg kompatibilis az Igével, akkor fejet hajtok és megköszönöm a korrekciót! De amikor valaki dobálózik a szavakkal, csapkod össsze-vissza, azt nehezen tűröm!

   Az Igét is lehet bunkóként használni, ha nem Szellemből és szeretetből használják!  :2knuppel: A szavaknak súlya van! Hiába tűnik helyesnek, ha nem jó a motívum.

üdv: Kamilla  :119: 
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 08, 06:42:37
Kedves Kamilla,

Soha ne azt nézd, hogy Erdeinek mi a véleménye. Sokan viszont értjük, hogy mit írsz és nem is vitatkozunk Veled, sőt örülünk, hogy a szeretet szépen hoz ki a félelem bűntetési területéről Téged IS. A szeretet bontja le szépen sorban a félelmet. Én örültem. Robi pedig legyen imatéma. A fogorvosi rész tetszett amúgy nála - szerintem ott abban a székben nincs bátor ember, de az a félelem egész más, mint amiről Te beszéltél.
szeretettel üdvözöllek Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: erdei - 2009 Augusztus 08, 08:28:40
Én egy nagyon egyszerű kérdést tettem fől?
Saját kútfő vagy sem?
Erre még mindig nem kaptam konkrét választ.

Figyeljetek, mert ilyen egyszerű: igen a saját gondolataimat írtam le. Vagy. Nem X.Y. gondolatait írtam be.
Annyira azért nem bonyolult, sem a kérdés, sem a válasz.

Vagy csak nekem tűnik egyszerűnek?
 :(
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: ermaha - 2009 Augusztus 08, 11:54:54
Miért fontos,hogy kinek a gondolatati?
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Kamilla - 2009 Augusztus 08, 12:43:58
   Köszönöm Sándor!

   Áldjon meg téged és családodat az Örökkévaló és töltsön be az öröm és a békesség csordultig!!!  :hehe:
   Ragyogtassa rád az Úr az Ő arcát és mindig legyen az életeden az Ő jóakarata!
   Vegye la a vállaidról a terheket, hogy könnyű legyen számodra Isten szolgálata!

  üdv: Kamilla  :119:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2009 Augusztus 10, 11:42:21
Kedves Kamilla,

Én ezt kívánom mindannyiunknak. Szeretném, ha valóság lenne, megtapasztalás és feltétel nélküli bizonyosság, hogy minden jó, amit Isten végez velünk. Mindennek célja van és nem is akármilyen.
szeretettel üdvözöllek Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: mnorbi - 2009 Október 17, 19:36:32
Gyönyörűen beszéltél (irtál) Kamilla, ez pontosan így van.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Antee - 2009 Október 21, 11:24:15
Kedves Tünde!

A hozzászólásodat áthelyeztem a versek (http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php/topic,34.msg47982.html#msg47982) topicba.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: dzola10 - 2009 Október 21, 11:36:40
Béke :)
Szerintem, nagyban hozzá járul a szorongattatásainkhoz, hogy nem teljesen bízunk meg, Istenben.
Az ember mind tudjuk sokszor elcsügged ha nem úgy jön ki a lépés ahogy szeretné.
Ezért szerintem önvizsgálatot kell tartani magunkban, hogy mik azok a dolgok, amik még nem teljesen az Isten kezében vannak. Ezek mellett rendszeresen tanulmányozni és olvasni kell a bibliát a hittünk épülésére és megerősítésére.
Ezek után jobban rá tudunk jönni arra, hogy minket mi akadályozz, hogy Istent jobban megismerjük.
Tisztelettel: dzola10 :)   
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Antee - 2009 Október 21, 11:52:12
Kedves Dzola10! :05:

Először is szeretettel köszöntelek közöttünk! :2angel:

Egyetértek veled. A Biblia olvasása és tanulmányozása nagy fegyver a hívő ember kezében. :afro:
A szeretetben való növekedéssel, kiűzhető a félelem!
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: erdei - 2009 Október 21, 16:50:28
Szia Dzola!

"Szerintem, nagyban hozzá járul a szorongattatásainkhoz, hogy nem teljesen bízunk meg, Istenben."

Itt gondolom "szorongásaink"-at akartál írni.
Szerintem inkább magunkban nem bízunk.
Bár melyik keresztény embert megkérdezed, hogy bízik e Istenben, biztos kapásból azt fogja mondani, hogy igen. Ha azt kérdezed meg, hogy bízik e magában, akkor már csak nagyon kevesen fogják azt mondani, hogy igen. A kérdés, hogy vajon miért van ez?
Nos azért,(véleményem szerint) mert magukat igen jól ismerik, Istent viszont nem. Van egy nagyon találó szólás mondás: "Mindenki, magából indul ki".
Én azt gondolom, hogy ha megismerjük magunkat, az már fél győzelem a felé, hogy Istent megismerjük. A kettő, csak együtt tud működni.
A biblia egy tükör. Nagyon nagyon pontos tükör, amiben elsősorban azt kell észrevennem, hogy én milyen vagyok. Magamhoz képest, pedig milyen az Isten.
Nos, az én esetemben, az összehasonlítás nagyon elkeserítő.  :08:
Ha mondjuk 1000 évig élnék, sajnos az alap felállás akkor is ugyan ez lenne.  :063:
Viszont a bibliából (tükörből) azt is tudom, hogy Isten koránt sem úgy lát engem, ahogy én magamat. Ha megtanulom, hogy ebbe a szellemei tükörbe (biblia) úgy tekintsek, mint ahogy Isten lát engem, ugyan ezen tükrön keresztül, akkor már nem szükséges ön vizsgálni magamat, hanem bőségesen elegendő elfogadni, mennyei Atyánk kegyelmét.
Nos az én véleményem, hogy semmi más nem akadályoz abban, hogy Istent jobban megismerjem, mint a magamba vetett, hitetlenség.
 :044:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: klinnsy - 2009 November 03, 11:25:54
Szeretném megosztani veletek ezt a videót, amit ma publikáltak:
http://www.adventista.hu/nicelife/galeria/video/ajtokmogott.php

Na csukjunk szemet az erőszak felett.
A családon belüli erőszakról -és ellene
http://avonika.dr.hu/

Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kinga1986 - 2009 November 26, 21:56:41
Sziasztok
olvastam amit irtatok es hat sajnos az ordog eszkoze a felelem.En sokszor erzem hogy nem birom de azt is erzem hogy Isten velem van.A szuleim orultsegnek tartjak hogy megtertem es folyamatosan kuzdok. Mindig remego szivel megyek haza a gyulekezetbol es varom a kovetkezmenyeit. De Isten mindig meg ved O az en Kosziklam. Tudom milyen erzes a felelem de batoritani szeretnelek hogy soha nem vagyunk egyedul. Tudom hogy sokszor fogok meg felni de azt is tudom hogy nem leszunk egyedul. Isten velunk ki ellenunk. :afro: :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: tothg - 2009 November 27, 07:18:33
Kedves Kinga!
Én hasonló cipőben jártam. 19 éves koromba tértem meg és a szüleim szintén őrültségnek tartották az egyházasdit. Volt olyan helyzet, hogy azt hazudtam, hogy a disco-ba megyek, és helyette gyülekezetbe mentem. Azon a napon, amikor bemerűltem Isten Szellemébe és megszólaltam nyelveken, otthon hatalmas csete-paté várt, hogy soha többet nem mehetek gyülekezetbe, pedig ők nem tudták mi történt, de a Sátán igen. Ilyen balhék voltak többször is. Mivel nagykorú vagy ezt fel is kell vállalni és az Úr veled lesz. Amikor hazaértem a gyüliből mindig imádkoztam a szüleim megtéréséért, amikor mindenki már aludt. Nem tudtam elképzelni apámat, mint keresztényt, de tudtam, hogy ennek meg kell történnie. Két év viszontagságos keresztény élet után szép lassan hozzáfért Isten Szelleme a szüleim szívéhez és megtértek. Két éve édesapám elköltözött váratlanul egy Istentisztelet után az Úrhoz, de tudom, hogy jó helyen van.
Kívánok kitartást, bátorságot. Amíg a világnak nem tetszik, amit csinálsz, addig nincs okod kételkedni, hogy jó úton haladsz...  :063:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kinga1986 - 2009 November 27, 12:24:35
Koszonom a batoritast es jo hogy vannak ilyen testvereim. :05:
hat sajnos sokkan orultnek tartanak a hiem miatt. Sajnos egy kis faluban elek ahol az emberek nagyon befolyasoljak a szuleimet. Itt a faluban is vannak megtert emberek de sajnos nincsenek itthon. De nem vagyok egyedul az Ur velem van es szuksege van a falunak, hogy megterjen. Imadkozom ezert, hogy vilagosagot nyerjen a falu es a kritika helyet Istent dicsoitse. A szuleim kemenyen banak velem es van ezzel egy kis gondom. Marmint a hazugsag bun de ha azert hazudok hogy Isten tiszteletre mennyek az is bun???
A Biblia azt mondja bolcsek legyunk es en probalok is az lenni. Tobbszor mondtam hogy a baratnomhoz megyek,(Istenhez), de ma mar ra jottek hogy ez nem emberi barat. Bun ha azert hazudunk, hogy Istentiszteletre mennyunk??
 :03:
szep napot mindenkinek koszonom az Ur Aldjon
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Kamilla - 2009 November 27, 13:02:51

 Szia kedves Kinga!   :2smitten: :2smitten:

 Látom 23 éves vagy. Mi az akadálya, hogy saját lábadra állj?

 Ugyanis nagykorú vagy és élhetsz önállóan, önálló döntésekkel, és ez nem szeretetlenség, de mindenkinek joga van arra, hogy szabadon gyakorolja a hitét!

 Lehet, hogy ez még jobban segítene a szüleidben rádöbbenni arra, hogy az ő életükben is az Úrnak kell lenni az első helyen!    :05:

  szeretettel: Kamilla   :119:

 
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Csaba - 2009 November 27, 13:24:37
Sziasztok!
Kinga, ha egyszerűen azt mondod a szüleidnek, hogy Istentiszteletre szeretnél menni, akkor mi fog történni?!
Nem engednek el?!
Vagy szankcíókat hoznak ellened?!
Mondjuk én megértem a problémádat, kis falú, kevés munka, alacsony jövedelem, fűggőség a szülőktől.
Szóval nem könnyű, de nem érdemes és nem is helyes a szüleidnek hazudni!
:044:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2009 November 27, 13:46:20
kinga 1968: "Mindig remego szivel megyek haza a gyulekezetbol es varom a kovetkezmenyeit. De Isten mindig meg ved O az en Kosziklam."

Az utolsó mondatodat soha ne feledd és megvan a válasz a kérdésedre. Képzeld csak el Pálékat. Ha nem lettek volna őszinték amikor megostorozták őket. Jézus használta volna az evangélium terjedését egy hazug apostollal? Ugye tudod a választ.  :2smitten:
Ha a szüleid látják rajtad, hogy szereted, tiszteled őket, őszinte vagy, akkor megértőek lesznek. Mond el nekik, hogy nem tanulsz ott rosszat és tudod hogy szeretnek téged,azért aggódnak. Szeretettel hívd meg őket, hogy nézzék meg és győződjenek meg róla a saját szemükkel, hogy nem jársz rossz úton. Ha szembeszállsz velük, akkor azt fogják mondani, hogy te ezt tanultad a gyüliben? Ha hazudsz nekik, akkor mit fognak mondani, hogy a gyerekük hazugsággal tér haza? Javaslom, inkább legyél őszinte és vállald föl Jézust a gyülivel együtt. Ő a Te Kősziklád és megvéd! Imádkozom érted, hogy legyél erős Őbenne.

Szeretettel: Mária  :091:

Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: tothg - 2009 November 27, 14:30:36
Kedves Kinga!
Azaz igazság, hogy a felnőtkor kötelez bizonyos dolgokra. Amikor én hazudtam, már nagykorú voltam, mentségemre legyen mondva, értelmi szinten kiskorúságba voltam, úgy gondolkodtam, mint egy kisgyerek,a ki a jó cél érdekében nem mond igazat, de jót csinál. Később jöttem rá, hogy nem volt helyes, de akkor eszembe se jutott, hogy ezt fel kellene vállalnom. A kapott világosságunk szerint kell cselekedni. Ez persze komoly felelősség és nehéz helyzetekbe hozhat.
Azt javasolnám, hogy mindig légy kedves a szüleiddel, ha nem akarnak elengedni finoman kezdj utalni arra, hogy felnőtt lettél és ideje kialakítani a saját értékrendedet, kapcsolataidat. A legrosszabb esetbe azt mondják: "Amíg itt laksz, azt csinálod, amit mi mondunk!!" Ebben az esetbe két lehetőséged van (mint nekem is volt): nem mész el egy-egy összejövetelre, hogy higgadjanak. Közben beszélgetsz velük, ők is változnak. Ezek a dühkitörések rohamszerűek, néha vannak, néha eltünnek. A másik, hogy felveszed a kesztyűt és elmész, felvállalod, hogy esetleg nem akarnak otthon látni. Szerintem a másodikat kerülni kell, mert az egy olyan konfliktus, hogy utána nem tudsz hatással lenni rájuk, bezárják a lelküket előtted. Mint a gyerekük, kell nekik engedni, hogy lássák a tiszteletedet, de imádkozzál és nem maradnak a szüleid érintetlenek. Emlékszem nagy fenyegetések, szidalmazások közepette mondták, hogy nem mehetek sehova, aztán később mégis elmehettem.
Hallgass Istenre, hogy mit cselekszel, kérdezd meg Őt, válaszolni fog. Az elmúlt napokban olyan jó fej volt az Úr, kikértem a tanácsát, segítségét és meglepő nem várt dolgok kezdtek történni. Neked is működni fog.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: tothg - 2009 November 27, 14:35:20
Annyit hadd tegyek hozzá, hogy nem menni el egy-egy összejövetelre nem bűn, az belefér abba, hogy kompromisszumra késztessük a szüleinket. A mai nap is van olyan, hogy családi rendezvény, kapcsolat miatt nem vagyok ott összejövetelen. Ez teljesen normális dolog. A hitet nem szabad, hogy megtagadjuk!
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: m_andi - 2009 November 27, 17:05:46
Sziasztok!

Kinga
én 18 évesen keresztelkedtem, szerencsére nekem sose mondták, hogy ne járjak templomba, vagy ne olvassak Bibliát. Pedig sajnos az én családomban is én egyedül vagyok vallásos   :062:
Ha nem jársz minden héten templomba/gyülekezetbe, az még nem bűn.

Félni én is szoktam, de én ezt annak tudom be, hogy még nem elég erős a hitem, még fejlődnöm kell, hogy magamat is jobban meg kell ismernem. Szerintem ennek az első lépése a belső béke kell, hogy legyen.  :089:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: ermaha - 2009 November 28, 06:09:32
M andikám,a belső béke,csak az Úrral való közösségtől jőn létre.Az Úr áldása legyen az Ige olvasásodon és tegyen bölcsé tégedet. :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Guti Tünde - 2009 November 28, 09:04:09
 :044:
"Igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt!"  Jeremiás 15:16.

Tünde :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: m_andi - 2009 November 28, 13:04:38
Ez így van  :06:És köszönöm, az Úr áldjon meg!  :063:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kinga1986 - 2009 November 28, 22:22:40
Sziasztok  :2smitten:
Mindenkinek nagyon szeppen koszonom a batoritast es koszonom Istenek hogy ratok talaltam. Elgondolkodtam amit irtattok es igen a sajat talpamon kell allnom es van fegyverem is a szeretet. Csak szeretetel es Krisztus segitsegevel gyozhetek.Mar tobbszor eldontottem hogy elkoltozom de sajnos nem konnyu ez. Kemenyen dolgozom es kozben meg egyetemre is jarok ami sajnos fizeteses es ezt kell fizetnem. Visszont bizztosra tudom hogy ez az egyetem az Urtol van. Ebben most nem akarok bele menni.  :05:
Dolgozom es tanulok de a legfontosabb Isten. Azon vagyok hogy onallo eletet eljek de nagyon nehezz ez most. Visszont Isten velem es vannak ilyen aranyos testvereim. :2smitten:
Lehet hogy meg sokszor elcsuggedem es mar elore koszonom a batoritasokat. ALDOTTAK VAGYTOK
 :2angel:  :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Antee - 2009 November 28, 22:41:38
Az Úr erősítsen meg téged kedves Kinga! Az Úr veled van és gondodat viseli.
Ajtókat nyit és előkészíti az utat neked! Elhordja a köveket és feltölti a mélységeket!
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Guti Tünde - 2009 November 29, 10:12:40
 :2smitten:
Bárhol is vagy, az Úr gondodat viseli!  :168:
Csak olvasgasd a 139. Zsoltárt!  :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kinga1986 - 2009 November 29, 18:16:05
 :D
sziasztok koszonom a batoritast Isten Aldjon benneteket
"Minden javam, minden oromem belole az Urbol sarjad" 2 Samuel 23,15
 :2smitten: :afro:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2009 November 29, 20:35:57
Kedves Kinga,

Kicsit  a lelki háttérről. A szüleid reagálása teljesen természetes. Nem kell zokon venned vagy meglepődni, vagy haragudni érte. A halál és hazugság Ura nem örül, mikor az élet felé fordul valaki a családban. Szeresd őket, Isten is ezt várja el tőled. Nem összetűzni kell, nem lázadni, hanem öszintén, szeliden és nagy szeretettel megbeszélni velük, amire nem lesz érvük. Olyan harcban kell résztvenni, ami egy dráma, tragédia - viszont remény van benne. Teljesen érthető, ahogy reagálnak.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kinga1986 - 2009 November 29, 22:09:49
sziasztok
Imadkoztam a csaladomert azert, hogy elmehessek Istentiszteletre. kepek jottek elem,hogy bantam a szuleimel. Amiota megtertem ellenzik es gonoszkodnak velem de eszre sem vettem,hogy en mit teszek. :( en bunos vagyok es probalok jo lenni de sokszor ott van a lehetoseg hogy jot tegyek vagy csak egy mosolyt adjak es nem teszem. Nem akarok rossz lenni de sokszor nemet mondok a jora.  :060: kozben meg elvarom,hogy velem ezt tegyek de buta vagyok. :( Pedig ok jo emberek csak az ordog dolgozik es ha en nem vagyok jo hozzajuk hogyan varhatom el hogy elengedjenek. Testvereim csak szeretetel erhetem el, hogy megterjenek hosszu folyamat lesz de gyozni fogok mert Isten szamara nem letezik lehetetlen. En
Ma jobb akarok lenni mint tegnap voltam  :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: irene - 2009 November 30, 08:09:33
 :044:  Drága Kinga!  :2smitten:

Tisztán  látod a  helyzeted, bátorítani szeretnélek ...Imádkozom  hogy  szüleidnél is megtörjenek a gátak,hogy a Szent Lélek tüze megeméssze a gonoszság minden erejét,amely  ellened irányítja áldott szüleidet.
Áradjon a folyó! Ézs 43,19.    Ímé, újat cselekszem; most készül, avagy nem tudjátok még? Igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket.

Légy erős és bátor az ÚR Veled és valld meg bátran........
2.    Szent templomod felé hajolok, s magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért; mert minden neveden felül felmagasztalád a te beszédedet.
3.    Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, lelkemben erő támadt.
7.    Ha nyomorúságban vergődöm, megelevenítesz; ellenségeim haragja ellen kinyújtod kezedet, és a te jobbkezed megment engemet.
8.    Elvégzi értem az Úr. Uram, a te kegyelmed örökkévaló: ne hagyd el a te kezeidnek alkotásait!  amen!
138.zs.


Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: tothg - 2009 November 30, 08:44:49
sziasztok
Imadkoztam a csaladomert azert, hogy elmehessek Istentiszteletre. kepek jottek elem,hogy bantam a szuleimel. Amiota megtertem ellenzik es gonoszkodnak velem de eszre sem vettem,hogy en mit teszek. :( en bunos vagyok es probalok jo lenni de sokszor ott van a lehetoseg hogy jot tegyek vagy csak egy mosolyt adjak es nem teszem. Nem akarok rossz lenni de sokszor nemet mondok a jora.  :060: kozben meg elvarom,hogy velem ezt tegyek de buta vagyok. :( Pedig ok jo emberek csak az ordog dolgozik es ha en nem vagyok jo hozzajuk hogyan varhatom el hogy elengedjenek. Testvereim csak szeretetel erhetem el, hogy megterjenek hosszu folyamat lesz de gyozni fogok mert Isten szamara nem letezik lehetetlen. En
Ma jobb akarok lenni mint tegnap voltam  :2smitten:

Kedves Kinga!
Ez a felismerésed a legjobb út. Ha ki tudod fejezni a szüleid felé a szeretetet, akkor az összefogja tőrni a keménységüket. Ez a szeretet győzőtt a szüleim felett is.  :088:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: ermaha - 2009 November 30, 10:29:04
Kinga,szeretnék egy jó tanáccsal szolgálni,de nem muszáj megfogadni.A "s" szereti azt amikor a gyermek és a szülők összevesznek és egymás ellen hangolja őket.

Jak,3:5.    Ezen képen a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt!
6.    A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától.

Ahhoz,hogy megváltozzanak a körülöttünk lévő emberek és események nekünk kell először megváltozni,mert Isten akkor tehet valamit,ha mi pozitívan viselkedünk és látunk dolgokat és eseményeket.A szád beszédével arathatsz diadalt.Ez benne is van az Igében.Fogadd meg ezentúl semmi negatív dolgot nem mondasz ki,olyat ami gátolná azt,hogy gyülekezetbe járhatsz.Lehet,hogy viccesen hangzik,de nálam bevált valamikor...Üljél le és írjad össze mit szeretnél és ezekkel a tulajdonságokkal ruházzad fel a szüleidet.Ami eddig negatív volt,azt tedd pozitívvá.Pl eddig nem engedtek el,-most adjál hálát Istennek azért,hogy mindig ,és örömmel elengednek a szüleid az Isten tiszteletre.Kérjed Isten segítségét arra,hogyan viselkedjél velük szemben,hogy ugy legyen,ami kedves az Ő színe előtt.Szeretnéd,hogy megtérjenek és járjanak ők is gyülekezetbe.Akkor rajtad meg kell látszani annak,hogy más lettél.Olvassad a bibliát és engedd meg Isten Igéjét az életedben munkálkodni.Minden tekintetben,először neked kell pozitívan gondolkodni és nki állni a dolgokhoz. :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Janó - 2009 November 30, 11:20:36
Szia Kinga:)

Nagyon jó volt olvasni amit írtál:) Én is felismertem már ezt...de ahogy írtad néha emberek vagyunk és nemet mondunk a jóra...saját sértetségünket, félelmünket, és kitudja még mit....de főleg Önmagunkat helyezzük előtérbe....de csak is a szeretettel lehet a rosszat legyőzni:)

Nem olyan egyszerű:( Viszont újra és újra fel kell vennünk a kesztyűt Önmagunkkal és a rosszal szemben...Az Én szüleim nem bánják hogy ezzel foglakozok...nyitottak...és örülnek neki...de Ők máshogy élik meg ezt....még nem teljsen hiszik és vallják hogy Jézus Krisztus mi értünk halt meg. Ők nem hisznek abban hogy az ember feltámad...de jó emberek, becsületesek, és igazak...de Ők még nagyon a földön vannak:)

De tudom hogy ők is megfognak nyílni...és akkor megértenek mindent...mert a leküket csak így tudják megmenteni...

Imádkozok az Úrhoz az Ő lelki üdvükért is....mert csak is Ő nyíthatja meg a szíveket, lelküket...és nekem azért közben kell járnom az Úrnál hogy ha az ember elzárkozik tőle...

Kitartást, erőt és nagyon sok szeretet kívánok amit most kezdtél el:) Az Úr legyen veled a te útaidon:)

Szeretettel

JanóCím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kinga1986 - 2009 November 30, 19:11:46
 :D
Koszonom a sok batoritast nagyon kedvesek vagytok :2smitten:
Elkell mondanom, hogy amikor megterttem sok baratomot elveszitettem szomoru voltam de az Ur karpotolt
 :2smitten: ti vagytok a peldak meg soha nem volt ennyi igaz baratom :2smitten:
A mai napom csodalatos volt a hugom sutot nekem apum meg a munkahelyemre ebedet hozott. Majdnem sirtam kis lepes de nagy lepes nekem. Isten munkalkodik es kitartonak kell lennem a jobban. Ez a mai nap kostolo volt es hiszem, hogy ha kitartok minden meg fog valtozni. Aldott estet az Ur Vigyazzon Ratok
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Guti Tünde - 2009 November 30, 19:23:58
 :2smitten:
Drága Kinga!

Talán a legnehezebb a saját családunkban megélni a hitünket. De Isten szeretete, ami belőlünk kiárad, megolvasztja a hideg szíveket!
A te kitartó imádságodat mindig meghallgatja az Úr, és gyűlik, gyűlik fent a mennyei csészékben. (Jelenések könyve)
SOHA NE ADD FEL! "A szeretet soha el nem fogy!"  I. Kor. 13. :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: irene - 2009 December 01, 05:28:10
:D
Koszonom a sok batoritast nagyon kedvesek vagytok :2smitten:
Elkell mondanom, hogy amikor megterttem sok baratomot elveszitettem szomoru voltam de az Ur karpotolt
 :2smitten: ti vagytok a peldak meg soha nem volt ennyi igaz baratom :2smitten:
A mai napom csodalatos volt a hugom sutot nekem apum meg a munkahelyemre ebedet hozott. Majdnem sirtam kis lepes de nagy lepes nekem. Isten munkalkodik es kitartonak kell lennem a jobban. Ez a mai nap kostolo volt es hiszem, hogy ha kitartok minden meg fog valtozni. Aldott estet az Ur Vigyazzon Ratok

  :2smitten: Istennek  hála :2angel: és hála  -Boldogan olvasom soraidat Drága Kinga  :058:
Ezek nagyon nagy dolgok!...és még nincs vége .. :173: sőt most kezdődik igazán a harc!
De NE Add Fel!!!
A "bátorság Lelke" Igazságnak Lelke" Istennek Lelke  Benned ÉL és vezet!  :169:
- Engem rengeteg ilyen hozzáállás testvérektől ugyanígy meghatott és erősített az elmúlt 15 évben mióta megtértem... :170: Kitartó imáim és hitben való látások sokszor csodás módon váltak valóra!
Kívánok szívemből sok ilyen megtapasztalást...légy kitartó és áldott..  :044:

Persze voltak csalódások, a családomban jelenleg is folyik a harc ..másik lányomért
36 éves Tímea  és egyik lánya Kinga mint Te  :2angel:
Az ÚR Lelke meg vígasztal erősít!
..lépjek tovább!...én semmit sem tudok már tenni..
Az ÚR kezébe tettem Hittel..legyen az Ő akarata szerint!
- :060:Ő gyenge volt és elhagyta Isten gyülekezetét! Hiszem!!!- csak egy ideig!  amen!
Tudom hogy sokat szenved, de eljön az idő hogy megerősödve ellen álljon!
Férje szó szerint gyűlöl engem és fiai engedetlenek,az ördög ellenségekké tett bennünket! :2knuppel: ..de nem hátrálok meg mert tudom!
                      :169:  Az ÚR GYŐZ az ÚR Hatalmas  és Uralkodik!
                                JÉZUS legyőzte a világot minden gonoszságával együtt
                                Meghajol ELŐTTE minden térd!  És minden nyelv vallja hogy
                                JÉZUS KRISZTUS ÚR az ATYA ISTEN DICSŐSÉGÉRE!
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2009 December 01, 07:54:29
Drága irene! Valójában nem a vőd gyűlöl, hanem a sátán és a bandája. A lényeg, hogy erősnek kell lenni és amit tehetsz, imádkozz érte, ahogy azt te is tudod. Nem számít ki az akit használ a sátán a gyűlölködésében, a lényeg, hogy nem vér és test ellen van tusakodásunk.... Sokszor elesünk és felkelünk az Úrral. Mi magunktól még erre se vagyunk képesek. Éppen ezért szeretem azt mondani ameddig be nem épül: Erős vagyok az Úrban és az Ő hatalmának erejében.

Mi mindannyian elbukunk, de jön Jézus és felsegít. Mit tesz? Felénk nyújtja a kezét, hogy felsegítsen és letörli rólunk a port, majd ránk mosolyog, néhány kedves bátorító szót mond és az ujjával továbbot mutat. Nem kér cserébe semmit. Ő tudja, hogy önmagunkban mire vagyunk képesek. Többé nem emlékezik meg róla. Nekünk se kell. Ez az Ő szeretete. Mi pedig ebből tanulunk. Felmerül a kérdés: Nem kér semmit cserébe? Nem! Mit tudnánk mi adni Neki, ami nem az Övé?
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Guti Tünde - 2009 December 01, 10:28:17
 :2smitten:
Drága Irene! Örömmel tölt el, hogy nem hátrálsz meg! Dicsőség az Úrnak!
Ne is add fel soha! Jézusnak mindenkihez van "kulcsa"! :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kinga1986 - 2009 December 02, 02:25:50
Kedves Irene :05:
Koszonom a batoritast. Imadkozzom erted es meglattod nemsokara bizonysagot foggunk tenni az Ur munkajarol :afro:
 Adig is kitartast erot es szeretetet  :2smitten:
Ottmaradni a harcban, mikor fárad a kéz,
Az az egyetlen tarthat, ami több mint az ész.
Csak a szeretet képes, amire semmi más,
Hogy elveszhetett az érdek, de élni fog a világ.
Az hogy életét adja ellenségeiért,
Vérét omlani hagyja, ilyet ki hallott még.

Mindig súgod, hogy küzdjél, látod érdemes volt,
Többet adott a hűség, mint a pillanatot.
Tűzben izzani végig, mint a legelején,
Csak a szeretet visz, hogy odaérj.
Csak a szeretet visz, hogy odaérj.


Közeledik az óra, már csak alig elég,
Haza repül a gólya, tudja az idejét.
Vár egy terített asztal, körben millió szék,
És ott van, akit magasztal a győztes emberiség.


Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: irene - 2009 December 02, 06:19:30
 Drágáim  :2smitten: ..köszönöm ! :2smitten:

Ez az igaz SZERETET  :017:

Zsolt 94,19.    Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim: a te vígasztalásaid megvidámították az én lelkemet.
-hát igen Mária ahogy vígasztalsz:"Erős vagyok az Úrban és az Ő hatalmának erejében". :afro: amen :187:

Tündém a Te vígasztalásod "Örömmel tölt el, hogy nem hátrálsz meg! Dicsőség az Úrnak!
Ne is add fel soha! Jézusnak mindenkihez van "kulcsa"   amen  :187:

..érdekes
- Kicsi Kinga még  éjjel fél háromkor is TE erősítesz engem?    :180:  :187:
Gyönyörű ez a vers szívemig hatol, és ahogy Te vígasztalsz "Imadkozzom erted es meglattod nemsokara bizonysagot foggunk tenni az Ur munkajarol " amen-t mondok

Az ÚR Szeretetében együtt egymással egymásért  :037: ÚR Jézus Krisztus Lelke által
"Mát 11,28.    Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
29.    Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
30.    Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű."
 Ő benne bízva.........Győzelmesek leszünk  
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kinga1986 - 2009 December 02, 06:26:48
Amen
 :morning:
 :026:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: irene - 2009 December 02, 06:34:14
Ó már itt vagy?   :morning: :031: :026: :027: :030: :029:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kinga1986 - 2009 December 02, 06:45:23
Sziasztok mar ismet itt vagyok. Mindenkinek keszitenek most kavet :152: 
 :2smitten:
 :031: :027:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Szabolcs - 2010 Január 01, 17:57:37
Máté 26:37 És maga mellé vévén Pétert és Zebedeusnak két fiát, kezde szomorkodni és gyötrődni .
 Ekkor monda nékik: Felette igen szomorú az én lelkem mind halálig! maradjatok itt és vigyázzatok én velem. És egy kissé előre menve, arczra borula, könyörögvén és mondván: Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen a mint én akarom, hanem a mint te.


Depressziósoknak ezek az igék gyógyszer lehet!Jézus átélte az emberi lélek minden kínját,halálos szomorúságát, gyötrődését, hogy mi megszabadulhassunk azokból és meggyógyuljunk. Kiitta azt a poharat,amibe az emberi szenvedés, fájdalmak voltak belesűrítve, hogy mi az Isten haragjának a pohara helyett, az Ő vérét igyuk áldásul.

Móz 15:23 És eljutának Márába, de nem ihatják vala a vizet Márában, mivelhogy keserű vala. Azért is nevezék nevét Márának.És zúgolódik vala a nép Mózes ellen, mondván: Mit igyunk? Ez pedig az Úrhoz kiálta, és mutata néki az Úr egy fát és beveté azt a vízbe, és a víz megédesedék.
Egyik kedvenc igém a keserűségről. A víz önmagában jó dolog, de ha keserű akkor az hiába jó dolog, ihatatlanná válik. Ugyanúgy az emberi élet is nagyon jó dolog, de ha az tele van keserűséggel, akkor az élhetetlenné, ihatatlanná válik. De hála Istennek, hogy Isten, ahogy Mózesnek, úgy nekünk is megmutatott egy fát, Jézus Krisztus keresztfáját, amit ha beletesszük az életünkbe, akkor ugyanúgy mint a keserű víz édessé, ihatóvá, boldoggá válik. Ez a legnagyobb ellenszere a kóros szomorúságnak.
Dicsőség az Úrnak!!!
Cím: Isten az, aki a hegyet elmozdítja
Írta: Harang - 2010 Január 02, 23:28:30
Mt 17,20 Jézus pedig monda nékik
Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek:
Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.  


                :Simon01:    Szikla

Éjszaka volt. Az ember a kunyhójában aludt, mikor hirtelen fény töltötte be a szobát és megjelent Isten. Az Úr azt mondta neki, hogy el kell végeznie egy feladatot, és odavezette egy hatalmas sziklához, ami a kunyhóval szemközt volt.

Az Úr elmagyarázta az embernek, hogy a hatalmas sziklát teljes erejéből kell tolnia. Így hát az ember ezt tette nap, mint nap. Több éven keresztül reggeltől estig küszködött a kővel, nekifeszült a hátával, a vállával a nagy szikla hideg felszínének, és teljes erejéből nyomta. Minden este kimerülve és fájó tagokkal tért vissza a kunyhójába. Úgy érezte, hogy az egész napja hiábavaló volt.
Ahogy az ember elbizonytalanodott, a Sátán elhatározta, hogy színre lép és gondolatot ültet el az ember agyában, hogy "Hosszú ideje napról napra kínlódsz azzal a sziklával és az mégsem mozdult meg."
Sikerült azt a benyomást keltenie benne, hogy a feladat lehetetlen és felsült vele.
Ez a gondolat teljesen elbizonytalanította és elcsüggesztette őt.

-Miért töröd magad ezért? - kérdezte a Sátán. -Felesleges annyi időt rászánnod. Csak éppen, hogy told egy kicsit, az is elég lesz.

Ez volt az, amit az elcsüggedt ember is tervezett, de elhatározta, hogy előtte imádságban az Úr elé viszi ezeket a zaklatott gondolatokat.

-Uram - mondta - hosszú ideje fáradozom, és keményen szolgállak téged, minden erőmet latba vetve, ahogyan kérted. De még mostanra sem sikerült elérnem, hogy a kő akárcsak egy fél millimétert is mozduljon. Mit csinálok rosszul? Miért nem tudom teljesíteni a feladatot?

Az Úr könyörületesen válaszolt:
-Barátom, én arra kértelek, hogy szolgálj engem, amit te elfogadtál. Azt mondtam, az a feladatod, hogy nyomd azt a követ teljes erődből, amit meg is cselekedtél. Én egyszer sem mondtam neked, hogy azt el kell tolnod. Neked csak annyi volt a dolgod, hogy nyomd a sziklát. Most pedig hozzám jössz, mert úgy gondolod, hogy feleslegesen vesztegetted az idődet és az erődet. De ez igazán így van? Nézz csak magadra! A karod erős és izmos, a hátad kigyúrt és barna, a kezeden bőrkeményedés van az állandó erőlködéstől, a lábad masszív és kemény lett. Az ellenállás megerősített és most sokkal többre vagy képes, mint eddig. Igaz, hogy nem mozdítottad meg a követ, de én csak azt kértem, hogy engedelmeskedj és nyomd azt teljes erődből, hogy gyakorold a hitedet és bízz az én bölcsességemben. Ezt te meg is tetted. Most akkor, barátom, elmozdítom a követ.

Sokszor, mikor Isten szavát halljuk, hajlamosak vagyunk arra, hogy a saját eszünkkel próbáljuk megfejteni, mit is szeretne tőlünk. Pedig ilyenkor Isten csak engedelmességet akar és azt, hogy higgyünk Benne. Vagyis gyakorold a hitet, amely hegyeket mozdít el, de ne felejtsd, hogy Isten az, aki a hegyet elmozdítja.
 
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: 1Aranyos - 2010 Január 03, 02:52:25
 :2angel:

Addig amíg nem költözik el valaki ebből a földi létből, nem is tudja az ember milyen nehéz - megoldhatatlan emberileg - hogy ne legyen halott idéző.
Ismeritek ezt az érzést?
Nekem most kell szembesülnöm vele.
 :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2010 Január 03, 09:33:25
Drága Magda! Mennyire igazad van.
Azt mondtam: Kicsim! Miért tetted ezt? Annyira szeretlek! Nagyon hiányzol! Nem is tudod mekkora fájdalom ez mindannyiunknak  :pityereg:.... és akkor jön az önvád, nem tettem meg mindent..... miközben eszünkbe se jutott, hogy tanulók vagyunk és nem tökéletes készek. Egész életünk a kudarcok és a győzelmek váltakozásában telik el. Ez nyilván okot ad a hibázásokra is.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Guti Tünde - 2010 Január 03, 10:05:00
Hiszem, hogy az Úr Jézusnál van lelkünk gyógyulása még akkor is, ha egy drága szerettünk elvesztése után döbbenünk rá mulasztásainkra... Ha beismerjük bűneinket, elrendezzük az Atyával, utána jön a felemelkedés.
Drága Magda!
Téged is meggyógyít, szeretetébe fogad az Úr!  :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: 1Aranyos - 2010 Január 03, 10:10:57
Hiszem, hogy az Úr Jézusnál van lelkünk gyógyulása még akkor is, ha egy drága szerettünk elvesztése után döbbenünk rá mulasztásainkra... Ha beismerjük bűneinket, elrendezzük az Atyával, utána jön a felemelkedés.
Drága Magda!
Téged is meggyógyít, szeretetébe fogad az Úr!  :2smitten:

Azt gondolom félre értettetek, de jól esnek a szavaitok. :2smitten:

Én halott idézésről írtam, és a halottat használó szellemek távoltartására gondoltam.

A saját gondolatinkért mi vagyunk a felelősök, hogy mit engedünk meggyökeresedni, és mennyi kísértést ad ez a helyzet.

 :062:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2010 Január 03, 10:16:27
Drága Magda! Én nem értettelek félre, csupán leírtam én is milyen ostoba módon szóltam, mivel a halottakkal nem beszélünk, mert azzal megidézzük a gonosz szellemeket. Semmi szükségünk rájuk, hogy beszéljünk hozzájuk, de minden ember szívében akkor tör elő fájdalmában, és a sátán felhasználja a fájdalmainkat, érzéseinket észrevétlenül. Nem részleteztem, hiszen igazat adtam neked ebben és azt hittem ez elég. Nagyon nem okos dolog beszélni a halottainkkal. Vannak akik ezért járnak ki előszeretettel a temetőkbe és azt állítják, megnyugvást kapnak, hogy elmondják mi történik velük naponta meg a családjukkal. Mekkora csapda.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: 1Aranyos - 2010 Január 03, 10:27:03
Drága Magda! Én nem értettelek félre, csupán leírtam én is milyen ostoba módon szóltam, mivel a halottakkal nem beszélünk, mert azzal megidézzük a gonosz szellemeket. Semmi szükségünk rájuk, hogy beszéljünk hozzájuk, de minden ember szívében akkor tör elő fájdalmában, és a sátán felhasználja a fájdalmainkat, érzéseinket észrevétlenül. Nem részleteztem, hiszen igazat adtam neked ebben és azt hittem ez elég. Nagyon nem okos dolog beszélni a halottainkkal. Vannak akik ezért járnak ki előszeretettel a temetőkbe és azt állítják, megnyugvást kapnak, hogy elmondják mi történik velük naponta meg a családjukkal. Mekkora csapda.

Bizony az!
És itt jön az amit sajnos elutasítanak, hogy ebből csak akkor van szabadulás, ha tényleg akarja az ittmaradott!
És itt jön a Jakab levél, hogy édesgeti a tulajdon kívánsága, mert nem is tudja, hogy ez a legutálatosabb bűn Isten előtt.

Megszabadulni pedig magától nem fog, mert nem hall olyan tanítást ami erre indítaná, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéjéből
 :062:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kinga1986 - 2010 Január 17, 19:15:18
Kedves testvereim, hogyan hogyan lehet megbaratkozzni a Halalal, hogyan fogadjuk el??
egy kis uzletben dolgozzom es olyan jo igazi csaladi kozoseg let az a kis uzlet. Egy kedves neni egyik nap meghallt szornyen erezztem magam nem meselttem neki Istenrol ez nagyon bant vajon hova kerul???
Es itt van mamam o is nagyon beteg es meselttem neki Istenrol es hisz is benne most beteg es en szerettem Ot nem akarom elveszitteni. Hogyan lehet megbaratkozzni a halalal???
En olyan kozzel allttam a halalhoz es nem felek tole csupan a masok lelkert aggodom hova kerul azok lelke akik nem fogadtak el Istent???
 :060:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Guti Tünde - 2010 Január 18, 10:11:47
 :168:  Szia Kedves Kinga!

A halál rémisztget minket, mert ismeretlen nekünk, élőknek. De tudjuk, hogy Jézus legyőzte a halált, és nekünk nincs rettegni valónk!
Amíg valaki él, addig van esélye megragadni Krisztust és a felkínált kegyelmet. Ezért fontos a bizonyságtételünk! Lelkileg, érzelmileg nagyon nehéz szembesülni azzal, hogy valaki eltávozik a közvetlen környezetünkből. Legyen az barát, rokon vagy munkatárs.
TÖLTSÖN EL MÉG NAGYOBB FELELŐSSÉGÉRZETTEL, hogy nem mindegy, ki merre tart! A pokol az örökké tartó halál. Nem maga a halál fáj, hanem az a borzalmas, ami az ajtón való átlépés után kezdődik!
HA ISTEN ELŐTT ŐSZINTÉN MEGHARCOLOD A SZOLGÁLATAIDAT, BIZONYSÁGTÉTELEIDET, AKKOR NE ENGEDJ HELYET A SZÍVEDBEN A SZORONGÁSNAK, HOGY VAJON HOVA KERÜLT AZ ILLETŐ!
Egy ideig persze morfondírozhatsz rajta, de azzal már úgy sem segíthetsz. Inkább adjon új lendületet abban, hogy a többi RÁD BÍZOTT felé úgy tudj szolgálni, hogy mihamarabb láthasd az életükben a jó irányt a keskeny úton!

5 éve vesztettem el édesapámat. S bár hívő ember volt, mégis nehéz volt érzelmileg. CSAKIS az Úrban van a békességünk és a megnyugvásunk.

Kedves Kinga! A halálra úgy tekints, mint egy legyőzetett ellenségre!
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Csaba - 2010 Január 18, 11:50:09
Szia Kinga! :044:

Szerettem volna már tegnap este
válaszolni neked, de a technika ördöge :174: megtréfált!
:hehe:

Az ember félelme természetes a halállal szemben!
Azt kell mondjam, hogy a halállal soha sem lehet MEGBARÁTKOZNI, mivel a halál ELLENSÉG!

Való igaz, hogy Krisztus már legyőzte, de a testünk ettől még a halál fogságában van.
Ez az ellenség a biblia alapján utoljára fog legyőzetni!
vö. 1Kor. 15:26; Jel. 20:14
Azt kérdezted mi lesz azoknak a lelkével, (szellemével), akik meghalnak!
Nem szeretnélek becsapni!
Ha van valamilyen jellegű lét a halál és a feltámadás között, az semmi jót sem kínál azok számára, akik Krisztus nélkűl a szívűkben halnak meg!
Az ő állapotuk szenvedés, Istentől elszakítva!
Vö. Luk. 16:19-31

A halált elfogadni egyetlen reménységgel a szívűnkben lehetséges csak!
1Jn. 5:10-13!
:2smitten: 

Daba
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: erdei - 2010 Január 19, 06:53:25
Nekem hirtelen vegyes kép alakult ki, a halálról, a hozzászólásokban.
Én azt gondolom, hogy a halál keresztény ember számára nem létező fogalom.
A világ, úgy gondolja a halál, egy vissza nem fordítható állapot, amelyben az élőlény megszűnik létezni. (testi halál)
Egy keresztény ember számára, a halál szellemi, mert mindenki aki nincs a Krisztusban, (még ha létezik is) a halálban van.
Aki pedig a Krisztusban van, (még ha testben már nem is) de él!
Ez is az igazi örömhír része, hogy Jézus meghalt helyettünk.
 :044:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2010 Január 19, 07:55:43
Kinga! Talán az adjon neked vigasztalást, hogy az idős emberek anno kötelező hittanórákra jártak és azért többségükben ott él és élt Krisztus és ha nem is úgy élték a hívő életüket, hogy folyton templomba járók voltak, -hiszen ez nem is üdvösség kérdése, az még nem jelenti azt, hogy nem volt az Úré. A másik, utolsó pillanatban is kiálthatott Jézushoz. Mindenkinek van egy utolsó lehetősége, ami már tényleg az utolsó.

A halál azért jelent félelmet, mert az ismeretlenség ezt okozza. Akinek már volt bepillantása a mennyei valóságba, az nem fél. Isten viszont többet is vár el tőle. Viszont mást tud a szívünk és mást az agyunk. A szívünk/szellemünk tudja, hogy Istenhez tartozunk és nem fél, de az agyunk/testünk azt tudja, hogy ő bűnös és a halálra való, ami borzalom. A kettő viaskodik egymással és ez okoz félelmet az emberbe. Kérdés melyik jut győzelemre, a bűnös halott test, vagy a győztes, élő szellem. Az ember folyton harcban van a szellemével.

A haláltól való félelem kiváltó oka még lehet az is, hogy amikor valakit elvesztünk az nagyon fáj, mert a hiánya lesújtó, hogy többé nem láthatjuk. A sok emlék megszépül azonnal velük. A halál tolvaj, mert ellopja azokat, akiket szeretünk és mély, fájdalommal teli sebeket tud ejteni. Csak gondoljatok arra, hányan nem sírnak azok után, akik csupán keserűséget okoztak másoknak, még örülnek is hogy már nem kellemetlenkedik. A magunk halálától való félelem abban nyilvánul még meg, hogy elveszítjük a megszokott környezetünket amiben eddig éltünk. A földi szeretteinktől való elszakadás nekünk is fájdalmas kell legyen, hiszen a szeretet munkálkodik bennünk is irántuk. Hát nekem ennyi jutott eszembe.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: kinga1986 - 2010 Január 19, 09:30:37
 :05:
A halal fajdalmat okoz de erot ad, hogy tobb embernek elmondjam van elet a halal utan es ezt a mi Krisztussunk legyoztte. A testunnk meghalhat porra vallhat de a lelkunk nem. Imadkozom mamamert es mar jobban van hala az Urnak
Imadkozzom mindazokert akik nem fogadtak el Krisztust es tudom Isten minden oszinte imat meghallgat koszonok mindent nektek  :2smitten: :017:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: maria - 2010 Január 19, 17:04:45
"Mit tud az orvos?

– Klinikai halálnak nevezzük azt az állapotot – mondja dr. Vereczkey Gábor, az Országos Gyógyintézeti Központ kardiológus-aneszteziológus főorvosa –, amikor a szívműködés és a keringés leáll, ezáltal az életfontosságú szervek vérellátása megszűnik. Az állapotot addig nevezzük a klinikai halál állapotának, amíg visszafordítható, tehát a beteg újraéleszthető. Ez átlagosan 4-5 perc. Huszonnégy éve dolgozom az egészségügyben, mindvégig intenzív osztályokon, sok száz beteg újraélesztésében vettem részt. Ez alatt az idő alatt körülbelül húsz páciensem volt, akik halál közeli élményekről számoltak be visszatérésük után. A legtipikusabb észleléseket, az alagút-élményt, a testenkívüliséget, a fényességet és a békesség élményét szinte mindegyikük átélte. Érdekes módon ezek a tapasztalatok függetlenek attól, hogy hány éves a beteg, milyen hosszú ideig volt a klinikai halál állapotában, illetve hisz-e Istenben, vagy sem. Én magam sem vagyok vallásos ember. Nem gondolom azt, hogy ezek a dolgok a misztikum körébe tartoznának. Olyasmiről van szó szerintem, amire létezik magyarázat, csak ezt a magyarázatot még nem ismerjük. Az eddig felvetett teóriák ugyanis sorra megdőltek. Az a feltételezés, hogy az észleléseket az agysejtek bomlása okozza, nem lehet valós, hiszen ebben az esetben a páciens később nem tudna ezekről beszámolni. A gyógyszerhatások is kizárhatók, mert azok zavaros, homályos képeket okoznak. Ráadásul sokan, például a balesetek során sérültek, semmiféle gyógyszert nem kaptak akkor, amikor ezeket az élményeket átélték. A nagyon is egybevágó történetek alapján azt kell tehát mondanunk, hogy ezek az élmények léteznek. A klinikai halálból visszatért embereknek körülbelül 18 százaléka átéli őket, de egyelőre nem tudjuk megmondani, hogy kik és miért. Addig is, amíg a tudomány magyarázatot talál, el kell fogadnunk, hogy létezik valami, ami józan értelmünk számára felfoghatatlan. Végül is nem ez az egyetlen dolog, amit nem értünk. Nem ismerjük az álom mechanizmusát, nem tudjuk, hogyan gondolkodunk. Vannak tehát még jócskán megfejtetlen, sötét területek."
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Csaba - 2010 Január 19, 18:19:55
Általában a világi ember számára a 'megfejthetetlen, sötét terűleten'
 kapnak helyet az olyan dolgok, mint a lélek, a szellem és sajnos, Isten is!
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: irene - 2010 Január 19, 18:41:57
:05:
A halal fajdalmat okoz de erot ad, hogy tobb embernek elmondjam van elet a halal utan es ezt a mi Krisztussunk legyoztte. A testunnk meghalhat porra vallhat de a lelkunk nem. Imadkozom mamamert es mar jobban van hala az Urnak
Imadkozzom mindazokert akik nem fogadtak el Krisztust es tudom Isten minden oszinte imat meghallgat koszonok mindent nektek  :2smitten: :017:


 :044:Kinga    hála az ÚRnak    :081:  -nagyon szereti   mamádat  .... :2smitten:

Zsolt 50,15     
És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.

amen!
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2010 Január 26, 19:55:40
A halál az utolsó ellenség - és célbaérünk. Igenis ellenség, mert valahogy végig kell csinálni, de a következő pillanatban már senkivel nem cserélnénk akik maradnak. Szoktam is mondani, senki ne sírjon a temetésemen - hanem örüljön, hogy célbaértem. Nem fogok meghalni egy perccel se előtt és később se, mint ahogy életem ideje Isten kezében van. Amig itt tart, addig leszek itt.
A pogánynak semmi igérete nincs - ezért teljesen indokolt, ahogy hozzááll. Még akkor is, ha próbálja nyugtatni magát, vagy lélekvándorlásban akar hinni, vagy nincs ott semmi stb - mégis az ismeretlenbe megy, tehát fél. Ebben van a titka a különbségnek. Engem Isten egyik kezéből áttesz a másikba - a hitetleneknek (akik nem kaptak hitet) nincs ilyen szép igéretük, ami bizony látszik a kérdés felmerülésénél is.
szeretettel Sándor
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Noémi - 2010 Május 03, 08:37:03
 Ki tud erre bölcs választ?
 
 Mondjuk rá,hogy nem félek, de  tudatában vagyok annak,hogy nem cselekszem helyesen.
 
 Akkor mit tegyek?

 Van 13-km-re gyülekezetem, ahol a pásztoromnak szót kellene fogadnom.
 Falun lakom,ahol van 1-hívő testvérem,akitől eltiltott a pásztorom.
 Mert ez a tesvérnő, nem tud egészen szótfogadni az Úrnak. Nagyon manipulálja a másik ember életét.
 Viszont, ha meg is igértem, hogy megszakítom Vele a kapcsolatomat,hát nem tudom,mert Ő jön,
 vagy engem hív.
 Nyíltan megmondani nem merem Neki,hogy meg kellene szakítanunk a kapcsolatunkat.
 De érzem,és tudom,hogy nem épít engem ez e kapcsolat,sőt inkább erőtlenné tesz.

 A falunkban nagyon magukba zárkózott életet élnek a szomszédok,nem segítő készek.
 Valakire pedig néha csak rászorulunk segítségért.

 És még egy dolog van, amit nehéz feldolgoznom.
 Azelőtt, ha eljött egy, két testvér segíteni, akár a kertben,vagy más dologban,azt a pásztorunk eltiltotta.
 Tehát a gyülekezetből nem kapok segítséget, de azóta már kevesebben is vagyunk.

 Igen, talán félek is a pásztorunktól, hoy meg tudja, még mindíg nem szakítottam meg a kapcsolatot evvel a testvérnővel,aki szintén egyedül él mint én.

 Most hogyan tovább?
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2010 Május 03, 09:44:13
Drága Noémi!

Nem irigyellek a helyzetedért. De biztos, hogy jó helyen vagy te ebben a közösségben? Nincs valami más lehetőséged? Mert ez így belevisz téged, egy teljesen hamis keresztény-tudatba. A kereszténység az nem arravaló, hogy valaki uralkodjon a többieken, és megmondja ki mit tegyen hatalmi szóval. A pásztor feladata a szellemi iránymutatás, és én nagyon kétlem, hogy jó az a szellemi útmutatás, amelyik eltilt a másiktól. Igen, van olyan akik a jelenlétével legyengíti a környezetét, mert olyan szellemi légkör áraszt. De erre nem az a válasz, hogy akkor szakítsuk meg vele a kapcsolatot / pontosabban ez a nagyon utolsó megoldás /. Sokkal inkább lehetőséget kell adni számára a megtérésre.

De hogy te mit tehetsz? Azt az Igét tartsd szem előtt: Nem a félelem lelkét kaptátok ismét félelemre, hanem a fiuság lelkét, amely által azt kiálltjuk : Abbá Atyám. Ami téged félelemben tart az nem Istentől van, és ebben a helyzetben én más lehetőséget nem látok, mint egy másik közösségnek a keresése. Tudom falunk nem könnyű, de így élni meg nem lehet. Mert pont a lényeget nem tudod megélni : a szeretetet. Én a helyedbe az Úr elé állnék és nagyon buzgón imádkoznék egy nyitott ajtóért, ahol egészséges módon élhetem meg a kereszténységemet.

Addig pedig, amikor tudod, hogy ezek a testvérek "szerencséltetnek" a látogatásukkal, akkor védelmet kérnék minden belőlük áradó ellenségeskedéssel szemben, egyszerűen "elbújnék" Jézus Krisztus mögé. :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: erdei - 2010 Május 03, 10:08:51
Kedves Noémi

Én azt gondolom, hogy amit leírtál, ez csak a "jéghegy csúcsa".
Alapvetően, nagyon mély gondokkal küzdesz.
A magányosság bizony nem jó, ha azt nem önként vállalja az ember. Az bizony egy nagyon nagy teher, amit nem neked kéne hordoznod.

Bocsáss meg, hogy ezt írtam, de ezt érzem.
 :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Apollion.2012 - 2010 Május 03, 10:29:57
Kedves Noémi .

Légy bátor ha Isten veled ki lehet ellened .Akár ki elé oda állhatsz mert Isten szelleme fog szólni már és nem te ,de az első lépés a tiednek kell lenni ,ha eldöntöd hogy mit akarsz és az kedves Isten előtt akkor segít és bármilyen akadály is legyen utána azon már átvezet mert nem hagy el .Védi óvja azokat kik Őt keresik .Istennel szemben nincs ember ki árthatna ,így hát légy bátor és kitartó .Áldás és békesség neked a mi urunk Jézus Krisztustól .       
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Apollion.2012 - 2010 Május 03, 19:35:29
Kedves Noémi .
Isten meglátod oltalmaz majd ha harcba indulsz nem hagy el  és soha el nem távozik tőled ,biz benne ott lesz és segít mikor szükséged lesz rá ,erőt ad hogy győz a gonosz felett és megtartja lábad nem hagy meginognod ,mert az Ő báránya vagy és pásztorod vigyáz reád . Légy erős és az Úr akarata tisztán teljesül hogy legyen minden az Ő szándéka szerint való .Ne félj ,mindig ott lesz veled  és segít ha kell hogy Őt tudd szolgálni tiszta szívvel mindvégig .A futásod nem hiábavaló a cél nincs messze hát küzdj és győzni  fogsz az Isten áldása rajtad ,tarts ki és ott leszel vele az elkővetkezendökben .A hit adjon neked erőt és megnyugvást szívednek hogy mit teszel az jó és kedves Istennek .Áradjon el rajtad az áldás és békesség szívedben hogy soha meg ne inogj .
Legyél hát erős és a szent lélek vezesse utad hogy legyen jó szerencséd .Ámen. 
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: bosa63 - 2010 Május 07, 16:06:56
Kedves testverek.Nagy erdeklodessel olvasom e-forumot.Nem vagyok aktiv,de sok tanulsagos hozzaszolasokat es elmeleteket olvastam.Nagyon megnyugtato,hogy vannak emberek akik hasonloan gondolkoznak es ereznek mint en.Az egyik testver azt irta,hogy az Ur szamitasa szerint jutottunk erre a forumra,en is igy gondolom.Nagyon megnyugtatoan hatott ram egy par iras es tudom,hogy az Ur igy probalt hozzam uzenni.Eggyezek azzal a velemennyel,hogy sokszor ok nelkul aggodalmaskodunk,elfelejtven,hogy minden az Ur akarata szerint tortenik es ez ellen nem tehetunk.O pontossan tudja,hogy mi a szamunkra a legjobb,ha neha mi nem is latjuk azt akkor ugy,de idovel sokszor megszegyenulve ismerjuk be,hogy soha nem hagy cserbe.AZ Ur csodasan mukodik ezt tapasztaltam eletem soran,nehez idoket eltunk meg a csaladommal.Sokat sirtam,feltem es szorongtam,rabja lettem felelmeimnek,de az Ur mindeg valaszolt imaimra,ezert nagyon halas vagyok.Minden szorongo es rettego testvereimnek azt uzenem,hogy imadkozzon es kerje az Urat tiszta szivvel es hittel,az Ur meghalgatja,mert az Ur senkit sem hagy cserbe.Figyeljen es apro kis uzeneteket kap hihetetlen idoben es helyen.A legutobb mikor nagy gond es banat erte csaladomat,nagyon ketsegbe estem,sokat imadkoztam es arra kertem az Urat,hogy irgalmazzon es segitsen ki egy nagyon nehez helyzetbol ez a kilatastalan helyzet napokig tartott es egy fohaszkodasom alkalmaval a tekintettem az egyhazi falinaptarra eset,ezt az iget olvastam          [MERT EN,AZ UR A TE ISTENED,EROSEN FOGOM JOBB KEZEDET,ES EZT MONDOM NEKED _NE FELJ, EN MEGSEGITELEK._ -Ezs.41,13                                  Hihetetlenul hatott ram az a pillanat,mert mind az ideig nem vettem figyelembe azt az irast,sirva fakadtam es halat adtam az Urnak,mert tudtam,hogy o szolt hozzam.Most nem felek,igeretet kaptam az Urtol,hogy velunk van.                                                           Elnezest kerek,ha eltertem a tematol,de szuksegesnek ereztem,hogy elmondjam tapasztalatomat.Aldas es bekesseg mindenkinek!
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 07, 16:32:40
Igen, az Úr gondját viseli az Övéinek! Megoltalmaz, vigasztal és vezet. Jó megoldásokat készít!  :169:
Áldjon meg az Úr téged és töltse be minden szükségedet az ő mennyei gazdagsága szerint!  :168:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Antee - 2010 Május 07, 16:55:47
Kedves Bosa63! :05:

Örülök bizonyságodnak, miszerint nem véletlenül hozott ide Isten közénk.
Kívánom, hogy sokat épülj a fórum által!

Az Úr áldjon meg! :2smitten:

Szeretettel,
Antee
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2010 Május 07, 17:06:01
Kedves Testvérem !

Azért nagyon jó, hogy elmondtad ezt a nagyon drága bizonyságot, mert sokan vannak akik csak most tanulják, hogy az Úr hogyan is müködteti királyságát közöttünk, hogyan ad vezetést. Hát igy is. Alkalmas pillanatban kapott Igével, és ilyenkor igazán mélyreható az Ige és talál be a szívbe. Engem mindig mélységesen megindított az ilyen pillanat, mert átélhető Isten figyelme, biztatása és támogató jelenléte.

Köszönöm, hogy elmondtad ezt a bátorítást! Légy áldottá mindennap Isten jelenlétével!

 :026:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: bosa63 - 2010 Május 08, 15:29:33
Kedves testverek! Nagyon szepen koszonom az udvozleseteket,sokat jelent szamomra .Orulok,ha valakinek segitsegere lehet e-bizonysagtetel,nekem sokat jelent,mert nagyon nagy lelki megkonnyebulest szereztem es remelem,hogy masnak is segitsegere lehet.Igaz ,az alkalmas pillanatban kapot Ige melyrehato,megdobbento es csodalatos.Figyelni kell es az Ur szol hozzank apro kis jelekkel es uzenetekkel ,hihetelen idoben es varatlan helyzetekben.Spokszor szoktam magamban dudolni,hogy-AZ UR CSODASAN MUKODIK,DE UTJA REJTVE VAN.TENGER TAKARJA LABNYOMAT,SZELEK SZARNYAN SUHAN.MINT TITKOS BANYA MELYIBEN FORMALJA TERVEIT,DE BIZTOS KEZZEL HOZZA FOL,MI MOST  MEG REJTVE ITT.Gyermek korom ota ez a kedvenc enekem es surun enekelem es szokot segiteni.Sok szeretettel udvozlok minden Isten felo es szereto embert es mindenkinek kivanok aldast es bekesseget.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Csaba - 2010 Május 08, 22:18:25
Kedves bosa63!

Szeretettel köszöntelek én is közöttünk!
Ez a dal nekem is a kedvenceim közé tartozik!
Bátorítalak, hogy szólj hozzá a fórumhoz továbbra is és szolgáljunk egymás épűlésére!

:044:

Csaba
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 09, 09:33:59
"AZ UR CSODASAN MUKODIK,DE UTJA REJTVE VAN.TENGER TAKARJA LABNYOMAT,SZELEK SZARNYAN SUHAN.MINT TITKOS BANYA MELYIBEN FORMALJA TERVEIT,DE BIZTOS KEZZEL HOZZA FOL,MI MOST  MEG REJTVE ITT."

Igen, tényleg gyönyörű ez az ének!  :2smitten:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: keresztenybliza - 2010 Május 20, 20:49:28
Aki egy kicsit is csügged, az nézze meg József az álmok királya című filmet, vagy olvassa el a Bibliában.

PL&playnext=1&index=19
&feature=related

Remélem ez felbátorít mindenkit. Áldott legyen a mi Útmutatónk!!!!!!!!!!

 :Simon01:
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Antee - 2010 Május 28, 10:41:56
Mit jelent egész pontosan ez az ige?

1Jn 4,18
"A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben."

Aki egy kicsit is fél, az már nem tökéletes a szeretetben? Egyáltalán lehet emberben tökéletes szeretet?
Hogyan lehet összeegyeztetni a félelmet a szeretettel?
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: tothg - 2010 Május 28, 11:08:37
SZerintem nem jó, ha ezt úgy vizsgáljuk, hogy akkor szeretek tökéletesen, ha nincs bennem félelem. Olyan is lehet, aki nem fél, akiben nincs szeretet.
Inkább, csak irányelv, hogy Isten megismerése, Aki maga a szeretet, eltünteti például a haláltól való félelmet. Aki még fél a haláltól, az még nem ismerte meg úgy Istent, vagyis a szeretetét.
Legalábbis valami ilyesmi.

Egy igazság megismerése sohasem kizárólagos és behatárolható pontosan, mert általában örökkévaló igazságokat próbálunk megérteni olyan értelemmel, ami nem tudja feldolgozni az örökkévalóság és a végtelenség fogalmát. Így kénytelenek vagyunk egyszerű példák alapján megismerni az Isteni igazságokat és korlátok közé szorítani, hogy érthetőbb legyen, de ezek nem adnak teljes képet.
Cím: Re: Félelmeink és szorongásaink
Írta: Antee - 2010 Május 28, 12:05:10
Egyetértek! :afro:

Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 05, 18:43:36
a felelem a hit hianya, igaz megtert ember alazatos nyugodt szivvel el  :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Jázon - 2010 Július 05, 18:53:05
Mit mond Jézus? Attól féljetek, aki titeket a gyehenárra tud küldeni. Itt Istenre utal. Persze ő csak azokat küldi oda, akik nem hisznek benne. Magyarul nem kell félnünk senkitől. Persze meg van az esély, hogy tévedek, de az biztos, hogy félni senkitől/semmitől nem szabad.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 05, 19:04:27
Jazon!

Nagyon okosan latod! Bizony igy van:
A bolcsesseg kezdete az Urnak felelme.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Antee - 2010 Július 05, 19:36:59
Valojaban a Biblia arrol ir hogy aki fel, az nem lett tokeletesse a szeretetben.
Az Isten felelme nem azt jelenti, hogy felni Istentol.

Felni Istent = Tisztelni
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 05, 19:59:39
megeloztel, ezert jottem vissza :):):)

Igy van, ezt jelenti!
Aldjon az Ur!
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: erdei - 2010 Július 05, 20:06:02
Én bennem sok félelem van. Nem vagyok tökéletes, sem hitben, sem másban.
Igen félek!
Magamért? Is.
 :044: :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 05, 20:08:54
Bennem rendithetetlen hit van, es szivboljovo imadat es tisztelet Isten fele, nelkule nekem semmi nem lett volna, es lenne az eletemben, es ezt nagyon komolyan mondom, bar szerintem ezt itt nem kell magyaraznom.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2010 Július 05, 21:04:24
Szia Erdei tesó!

Akkor nem én vagyok az egyetlen, akinek újra és újra az Urat kell segítségül hívni, mert néha olyan félelmetesnek hat mindaz ami körülvesz. De a Biblia nagyon sokszor foglalkozik a félelemmel, nem is tudom hány százszor hangzik el : Ne félj! Isten ismer minket, és tudja egyetlen hős volt a földön : Júda Oroszlánja: Jézus. Az a jó, hogy Ő velünk van , paizs és páncél az Ő hűsége.

Drága Ani Kinor!

Örülök, hogy te igy tudod megélni a hitedet.  :01:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Antee - 2010 Július 05, 21:09:41
A "ne felj" allitolag 365 alkalommal szerepel a Bibliaban. Lehet nem veletlenul.
Meg nem szamoltam, csupan hallottam es olvastam tobb helyrol.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: ermaha - 2010 Július 06, 06:24:03
Antikám,a Károli bibliában,135-ször van jelen az,hogy ne félj.
 Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája 110-szer.
 Szent István Társulati Biblia 121-szer.
 Káldi-Neovulgáta  135-ször.
Ennyit találtam. :2smitten:

Egy másik Károli féle összesítés szerint, 291-szer.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: irene - 2010 Július 06, 09:53:15

  :168: -engem is szorongat  félelem néha ... de nem rendülök meg, mert tudom:

"Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy."
Zsoltárok könyve 23:4


"Ha félek is, benned bízom! Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?"
Zsoltárok könyve 56:4-5


"Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el."
Zsoltárok könyve 91:5-7


"Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?"
Zsoltárok könyve 118:6


"Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak."
Ézsaiás könyve 41:10


"De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izrael: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg."
Ézsaiás könyve 43:1-2


"Hallgassatok rám, akik ismeritek az igazságot, népem, mely szívébe zárta tanításomat! Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásuktól ne rendüljetek meg!"
Ézsaiás könyve 51:7

"Utadon biztonságban jársz, és lábadat nem ütöd meg. Ha lefekszel, nem rettensz fel, hanem fekszel, és édesen alszol. Nem kell félned a hirtelen felrettenéstől, sem attól, hogy viharként rád törnek a bűnösök."
Példabeszédek könyve 3:23-25


"Az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az Úrban bízik, az oltalmat talál."
Példabeszédek könyve 29:25


"Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: "Abbá Atya!"
Rómaiakhoz írt levél 8:15


"Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét."
Timóteushoz írt második levél 1:7


"Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennára. Ugye a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre Atyátok tudtán kívül? Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek ti sok verébnél értékesebbek vagytok."
Máté evangéliuma 10:28-31


"Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta neki: "Ne félj csak higgy és meggyógyul."
Lukács evangéliuma 8:50

-kell ennél több bíztatás?   :169:  -ezek az ígék nyilvánvalóan mindenkor érvényesek és megerősítenek csak véssük szívünk táblájára mélyen :168:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Antee - 2010 Július 06, 11:13:17
Antikám,a Károli bibliában,135-ször van jelen az,hogy ne félj.
 Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája 110-szer.
 Szent István Társulati Biblia 121-szer.
 Káldi-Neovulgáta  135-ször.
Ennyit találtam. :2smitten:

Egy másik Károli féle összesítés szerint, 291-szer.

Köszi Ermaha! :05:

Ezért jó megvizsgálni a dolgokat! :afro:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Adnama - 2010 Július 06, 11:21:51
Kicsit más téma de szerintem ide vághat... Tudjátok, hogy a szorongásos és pánikbetegségek száma hogy megnőtt a mostani tinikorosztálynál? A régi iskolatársaim közül sokan "nem élték túl" a kamaszkort... Hihetetlen...
Jó látnom, hogy ahol Isten belép, ott lehetséges a javulás, gyógyulás... Ha eszetekbe jut akkor néha ti is imádkozzatok a mostani fiatalokért, hogy ne nyíljon meg ajtó az okkultizmus, a gonosz számára a kis életükben... Vagy találkozzanak a megfelelő keresztényekkel, akik Isten szeretetével és erejével megismertethetik őket...
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: DöNdIkEeE - 2010 Július 06, 12:01:29
Szia Erdei tesó!

Akkor nem én vagyok az egyetlen, akinek újra és újra az Urat kell segítségül hívni, mert néha olyan félelmetesnek hat mindaz ami körülvesz. De a Biblia nagyon sokszor foglalkozik a félelemmel, nem is tudom hány százszor hangzik el : Ne félj! Isten ismer minket, és tudja egyetlen hős volt a földön : Júda Oroszlánja: Jézus. Az a jó, hogy Ő velünk van , pajzs és páncél az Ő hűsége.

Drága Ani Kinor!

Örülök, hogy te igy tudod megélni a hitedet.  :01:


Teljes mértékben egyet értek veled Irma!!  :igen:
Ugyanígy gondolom.  :afro:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: DöNdIkEeE - 2010 Július 06, 12:05:42
Kicsit más téma de szerintem ide vághat... Tudjátok, hogy a szorongásos és pánikbetegségek száma hogy megnőtt a mostani tinikorosztálynál? A régi iskolatársaim közül sokan "nem élték túl" a kamaszkort... Hihetetlen...
Jó látnom, hogy ahol Isten belép, ott lehetséges a javulás, gyógyulás... Ha eszetekbe jut akkor néha ti is imádkozzatok a mostani fiatalokért, hogy ne nyíljon meg ajtó az okkultizmus, a gonosz számára a kis életükben... Vagy találkozzanak a megfelelő keresztényekkel, akik Isten szeretetével és erejével megismertethetik őket...

Azért ez elég szörnyű.  :(

Bár azt gondolom hogy a mai világban már sajnos semmi sem lehetetlen, bármi megtörténhet.  :118: Csak az a baj, hogy az emberek ilyenkor nem Istent, hanem minden mást keresnek. Mindenben találnak valami "jót" lásd. okkultizmus és szerintem ez a legnagyobb baj. :2tickedoff:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Adnama - 2010 Július 06, 12:10:13
Bocsi ha félreérthető voltam a túlélés alatt nem azt értettem, hogy öngyilkosság, hanem hogy nagyon megszenvedték és sokan gyógyszer, terápia és igen jól mondtad szinte mindig valami új keleti filozófia által próbálják túlélni... Amik ma nagyon jól kommunikálják magukat... Sokkal hangosabbak mint mi :( Egyébként megdöbbentő látni, mennyire keresnek és amit valójában keresnek az Isten/Jézus, de ha nevén nevezed akkor a fülek becsukódnak... (Hála neki, nem minden esetben  :06:)
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: DöNdIkEeE - 2010 Július 06, 12:11:52
Igen értelek. Én is erre gondoltam. Egyetértek veled.  :afro:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 06, 15:17:36
ez Isten ajandeka
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 06, 15:19:46
Aldja meg az Ur aki erre hivja fel embertarsai figyelmet.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: ditte - 2010 Július 20, 08:09:48

  :168: -engem is szorongat  félelem néha ... de nem rendülök meg, mert tudom:

"Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy."
Zsoltárok könyve 23:4


"Ha félek is, benned bízom! Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?"
Zsoltárok könyve 56:4-5


"Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el."
Zsoltárok könyve 91:5-7


"Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?"
Zsoltárok könyve 118:6


"Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak."
Ézsaiás könyve 41:10


"De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izrael: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg."
Ézsaiás könyve 43:1-2


"Hallgassatok rám, akik ismeritek az igazságot, népem, mely szívébe zárta tanításomat! Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásuktól ne rendüljetek meg!"
Ézsaiás könyve 51:7

"Utadon biztonságban jársz, és lábadat nem ütöd meg. Ha lefekszel, nem rettensz fel, hanem fekszel, és édesen alszol. Nem kell félned a hirtelen felrettenéstől, sem attól, hogy viharként rád törnek a bűnösök."
Példabeszédek könyve 3:23-25


"Az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az Úrban bízik, az oltalmat talál."
Példabeszédek könyve 29:25


"Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: "Abbá Atya!"
Rómaiakhoz írt levél 8:15


"Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét."
Timóteushoz írt második levél 1:7


"Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennára. Ugye a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre Atyátok tudtán kívül? Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek ti sok verébnél értékesebbek vagytok."
Máté evangéliuma 10:28-31


"Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta neki: "Ne félj csak higgy és meggyógyul."
Lukács evangéliuma 8:50

-kell ennél több bíztatás?   :169:  -ezek az ígék nyilvánvalóan mindenkor érvényesek és megerősítenek csak véssük szívünk táblájára mélyen :168:
Kedves irene!
Nagyon köszönöm ezt a sok igét a félelem ellen. :2smitten: Az Úr áldjon meg.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: almácska - 2010 Július 20, 11:45:54
 Kedves irene   :2smitten:


 Köszönöm én is a sok bátorító igéket  :2smitten:

Mert most nagy szükségem van rá  :2smitten:


 Isten áldjon meg érte! :2smitten:

Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: bosa63 - 2010 Július 21, 16:19:13
Kedves Testvereim.Hatalmas lelki furdalasom van,mivel ujra kezd elhatalmasodni rajtam  a felelem.Az Urtol kaptam igeretet,hogy fogni fogja a kezemet es at segit a bajban,de most ujra jelen van a szivemben a felelem ezert ujra aggodok.Minden nap kerem az Urtol,hogy adjon eleg erot,hogy at veszeljem mind azt aminek jonnije kel,de naprol napra lankadok.Hatalmas nagy ezert a bunerzetem.Tudom,hogy az Urnak megvannak a sajat szamitasai es tervei,csak attol felek,hogy nem leszek eleg eros kialni a megprobaltatast.Nektek szoktak-e lenni hullamvolgyeitek erzeseitekben.Szeretem az Urat az en Istenemet teljes szivembol es lelkembol es konyoruljon rajtam,adjon eleg erot hitet es bizalmat.Aman :pityereg:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Antee - 2010 Július 21, 20:00:22
Kedves Testverem!

Az erzelmekkel nagyon vigyazni kell. Az ordog ezen keresztul nagyon a foldhoz tudja dongolni az embert. Arra batoritalak, hogy nezz Jezusra es bizz benne. Szerintem a legtobbjunknek mar tapasztalatunk van abban, mikor mar remenytelennek latszott a kimenekedes. De Istennek hatalma van meg tartani minket. Teged is meg fog.
Eleg minden napnak a maga baja! Imadkozz, dicserd az Urat, kozeledj hozza es O is kozeledni fog feled.

Isten nem csak a mi elkepzelesunkkel tud megszabaditani. Az O utjai masok mint a mienk.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: erdei - 2010 Július 21, 20:42:39
Nos, nem én vagyok itt a legnépszerűbb, de tudom mit érzel.

Olyan démonok jelentek meg, amik még rajtunk is kifognak. Vagy legalább is megpróbálják. A félelem nem belőled van, ne aggódj,  az anyagiak miatt se. (gondolom ez a a baj) Nincs jelen a szívedben, ott az Úr van, aki elpecsételte azt (le zárta). A gondolataidat támadják.
Ha olyan közösségbe jársz, ahol hisznek a szabadításban, akkor kérd meg a te szolgálódat (pásztor) imádkozzon érted, két diakónus jelenlétében, a te szabadulásodért.
Ha nem ilyen a közösséged akkor, nehéz a küzdelem, de ha nem hagyod fel, van szabadulás.
Én most mentem ezen keresztül. (lehet, hogy még nem egészen vagyok kint)
Két igét mondanék ami nekem segített:
1Ján 4:18 A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.
2Kor 1:21  Aki pedig minket ti veletek egybe Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten az;
2Kor 1:22  Aki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe.
Amikor jönnek a buta gondolatok, bátran mond ki jó hangosan,: A Nazareti Jézus Krisztus nevében, nincs bennem félelem, mert a szeretet lakik az én szívembe, amihez egy démonnak sincs jussa, mert az Atya pecsételte le azt! A Jézus Krisztus nevében távozz tőlem Sátán! Ámen!
Ezután a legjobb, ha egy igén kezdesz gondolkodni.
 :2smitten:

Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 21, 21:03:16
Erdei :)

nagyon bolcs, es gyakortban mukodo tanacsot adtal a holgynek!

Amen
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2010 Július 21, 21:30:18
Drága Testvérem!

Mindegyikőnkkel előfordul. hogy félünk, vagy szorongunk. Emiatt ne legyen bűntudatod. Csak az a lényeges, hogy mihez kezdel amikor félsz ? Ha önmagadra tekintessz? Akkor kész a válasz, mint Gedeonnál : én vagyok itt a legkisebb, atyám háza is a legkisebb a Izráel törzsei között. Tudod hányszor estem már ebbe a hibába én is? Jött valami és én elkezdtem felmérni, hogy mennyire futja az erőmből. Aztán amikor sirva lerogytam a kereszt alá akkor voltam a legerősebb, mert utat engedtem Annak, aki legyőzte a világot, amikor rávetettem Jézusra a terhemet, mert már nem birtam tovább, akkor jött az erő, a vigasztalás, a támogatás. A félelmek, szorongások emberi dolgok, de mi már nem e világ állampolgárai vagyunk : ma még lehet, ma még szabad borulj le a kereszt alatt. Engedd meg, hogy a félelmek sötét éjszakáját Jézus Krisztus világossága ragyogja be, aztán azt veszed észre, hogy újra megtelik a szíved örömmel, és hálával. Az a jó, hogy Jézusnak soha nem kell viselkednünk, jók vagyunk úgy ahogy vagyunk. :01:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Gyöngyike - 2010 Július 21, 23:06:56
Drága Bosa63! :2smitten:

Szeretettel küldöm ezt az Igét: "De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!" Ézsaiás 40:31

Szeretettel:Gyöngyi
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sarolta - 2010 Július 22, 01:07:11
Áldás, békesség, szeretet!

Kedves bosa63! Szeretnélek a Te neveden szólítani, de nem tudom hogy hívnak. Olvastam a félelmedről, és megnyugodhatsz, nem vagy egyedül. Látod az Úr mennyi segítőt küldött Neked már is? Közel vagy az Úrhoz, de a szíved félve közeledik Hozzá!Add át neki mindenedet, a gondjaidat is bízd Őrá! És legyél  hálás mindenért "imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt" Fohászkodom az Úrhoz, hogy az Ő békéje töltse meg a szívedet! Úgy lesz békességed, ha elhiszed, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus tudja mire van szükséged! Amen
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: lulu - 2010 Július 22, 07:27:33
Zsolt,23:1-6, Kívánom drága testvérem,  jó legyen dolgod , az Úr a te Pásztorod.  :044:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Július 22, 08:12:24
Kedves Testvereim.Hatalmas lelki furdalasom van,mivel ujra kezd elhatalmasodni rajtam  a felelem.Az Urtol kaptam igeretet,hogy fogni fogja a kezemet es at segit a bajban,de most ujra jelen van a szivemben a felelem ezert ujra aggodok.Minden nap kerem az Urtol,hogy adjon eleg erot,hogy at veszeljem mind azt aminek jonnije kel,de naprol napra lankadok.Hatalmas nagy ezert a bunerzetem.Tudom,hogy az Urnak megvannak a sajat szamitasai es tervei,csak attol felek,hogy nem leszek eleg eros kialni a megprobaltatast.Nektek szoktak-e lenni hullamvolgyeitek erzeseitekben.Szeretem az Urat az en Istenemet teljes szivembol es lelkembol es konyoruljon rajtam,adjon eleg erot hitet es bizalmat.Aman :pityereg:

Kedves Bosa!
Menj ellene a félelemnek (ahogy erdei tesó is irja) Jézus nevében!!!!! Jézus nevére meghajol minden térd mennyeieké, földieké, föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy JÉZUS KRISZTUS ÚR AZ ATYA ISTEN DICSŐSÉGÉRE! ÁMEN.
Hallgass ha teheted mindig dicséretet, Isten dicsérete legyen körülötted, mert Isten a dicséretek között lakozik.
Van egy csodás dicsi, kerestem neten, de nem találtam, szeretem, mert mikor hallgatom, a menny és a föld összeér, és az Úr jelenléte tapinthatóan van jelen,  igy szól a szövege:

 G           C G                   C   G
Ahogy nézlek Téged, elszáll minden félelem,
              D               C        G
Ahogy szól szelíd szavad, nem kérdezek már.

 G           C   G                     C     G
Amikor érzem itt vagy, Szent Szellemed hoz közel,
           D             C         G
Erős karod átölel, és új élet tölt el.

       F            e           D             G
A mennyben van otthonom, szívem szárnyal szabadon,
       F              e       D         G
Lelkem megnyugszik Benned, átitatja keneted,
    e             C            e           C
A halál itt véget ér, mert nem hagy el a remény,
       G            D        G
Hogy a végén meglátlak, ott fenn!

Az Úr áldjon meg és őrizzen!
Szeretettel: Zsuzsa

Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 22, 09:28:30
Gyongyike, a legkedvesebb igem, Dicsoseg az Urnak!

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Gyöngyike - 2010 Július 22, 10:36:41
Ámen drága Ani!  :2smitten:

Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: bosa63 - 2010 Július 22, 13:58:43
Kedves Testvereim!Az uzeneteket olvasvan elsirtam magamat,koszonom,hogy egyaltalan figyelemre meltatattok az irasomat.Egy par honappal ezelot,ugy gondoltam,hogy legyoztem az Ur kegyelmevel a problemaimat,de az imaim ellenere csak jelen van.Olyan ez mint egy kis kukac ami elkezd furkalni,varatlanul a napnak bar mely idajeben.Igyekszem ilyenkor a figyelmemet imaval,a biblia olvasasaval,vagy e-forum olvasasaval elterelni.Aldas szamomra e-forum mivel nagfyon sok uj ismeretet,biztatast es erot kaptam.Szeretem az Urat,hisz nelkule nem birtam volna vegig elni eletemet,mindig itt volt melletem es ezert van ez a hatalmas bun erzetem,mivel ugy gondolom,hogy csalodott benem.Meglehet,hogy ez a Satan muve mint ahogy az Erdei irta,meglehet,hogy ujjab probatetel,de az Urtol nem fogok elfordulni soha.Az Urban nem volt ketelyem soha csak magamban ketelykedem.Nincs eleg batorsagom a problemaknak szembe nezni,leulni az illetovel aki a problema idazoje,felek,hogy meg sulyossabb a helyzet mint amilyennek gondolom,felek,hogy meg nagyobb fajdalom sujt ram a dolgok tisztazasaval Az  egesz eletem, a fijatalsagom a csaladom a tet.Most ugy hangzok mint ,ha nem lenne hitem az Urban,de amint mondtam,magamban nem hiszek.Bocsasson meg es irgalmazzon nekem az Ur.Az Erdeitol kerdeznem,hogy hogy erti azt  A SZERETETBEN NINCS FELELEM mert nem egeszen ertem.Esetleg ha megmagyarazna.Aldas es bekesseg mindanyiotoknak,sok szeretettel Vera
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 22, 14:11:46
Bosa  :088:

ez egy dontes, nagyon ertelmesen leirta neked az Antee, az erzelmek kezeleset.

Hallgasd, meg ha valami faj belul, miert faj, es add at az Urnak rendezze el, intezkedjen, Isten tudja, mit hogyan kell tenni!


 :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sarolta - 2010 Július 22, 14:44:30
Drága Vera!

„Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?!” (Róm. 8, 31)

Te azt írod:"Nincs eleg batorsagom a problemaknak szembe nezni,leulni az illetovel aki a problema idazoje,felek,hogy meg sulyossabb a helyzet mint amilyennek gondolom,felek,hogy meg nagyobb fajdalom sujt ram a dolgok tisztazasaval "

Gondolkoztál már azon, hogy Jézus mit tenne a helyedben?

Ma találkoztam a következő dallal, szeretettel gondoltam rád, miközben hallgattam.
Gyógyító eső: (kattints a linkre)
Healing rain (Hungarian:Gyógyító eső) Michael W Smith (http://www.youtube.com/watch?v=j9fT-SAZ0lM#)

Jézus szeret Téged úgy ahogy vagy!!!!!!

Szívemre ölellek!
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 22, 14:50:29
Sarolta, aldjon Teged az Ur!
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: erdei - 2010 Július 22, 14:55:52
Kedves Bosa63

Ahogy olvasom az írásodat, arra a következtetésre jutottam, hogy mint annyi keresztény testvérünk, nem kaptál arról felvilágosítást, hogy Isten nem melletted, hanem benned él!
Jézusról pedig úgy hisszük, tudjuk, hogy Ő maga az Atya megtestesült szeretete. Ő maga a szeretet.
Ez nem valami emberi érzelem, (az is) ez sokkal több, ez egy cselekvő szeretet. Oly annyira,hogy ez a szeretet hozta létre az univerzumot, ez a szeretet tartja egyben,és ez a szeretet áldozta fel magát nem csak értünk, hanem helyettünk is. Ez a végtelen szeretet pedig ott lakik benned, bennem, anteeban, aniban, mindenkiben aki hiszi, hogy Jézus valóban ennek a szeretetnek a testé lett formája.
Erről a szeretetről sokat írhatnék, még sem tudnám megfogalmazni a lényegét, egyszerűen VAN. Ezért mondja többek között magáról, hogy "Én vagyok".
Szóval ez ott él benned, a szellemedben.
Az ember rossz hasonlattal olyan mint egy rádió. Van egy fizikai teste,(műanyag tok) van egy lelke (áramforrás) és van egy szelleme (műsor adó).
Ha a "rádiód" Isten adására van hangolva, akkor Ő fog szólni az éterből. Sátán meg egy kicsit olyan mint egy kalóz rádió, próbálja zavarni az adást, ezért nekünk addig kell hangolni magunkat, míg tökéletesen nem jön az isteni adás.
Szóval, egy rádióból egy adás sugárzik. Téged is ez az egy tölt be, nincs helye benned másnak.
Luther találóan azt mondta, az ördög nem más, mint Isten bohóca. El akarja hitetni veled, hogy ő az úr a háznál. Ez persze nem igaz, hiszen hazugság.
Rövidre fogva, te benned él a Krisztus, a szeretet, nincs ott másnak helye. Sem kétségeknek, sem félelmeknek, sem hitetlenkedésnek, semminek ami az ördögtől van. Ne hagyd magad becsapni!
 :2smitten: :044:
 
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 22, 16:53:08
Bosa,

nem azok a tetek, amiket irsz!

A tet a HITED!!!

a H I T   az   URBAN!  :088: :088: :088:

Megallsz az Ur elott ahol csak ketten vagytok es igy szolsz:

                                                                       Uram!

                                                                       Belatom ez van az eletemben.
                                                                       Boldog akarok lenni szivembol, teged szeretlek Uram szivembol - lelkembol!
             
                                                                       Vedd at tolem a gondjaimat, vezess, es rendezd el az eletunk!


Neked ezt tiszta szivbol kell cselekedni, ha oszinten tenyleg ezt szeretned!
Isten bizonysagot fog tenni!!!
Meglatod, olyan rovid idon belul, hogy nemis gondolnad!

Hited visz elore ,  ez fog segiteni abban, hogy lepesrol lepesre eltunik a ketely es a felelem!
Csak a jo, tiszta erzeseket hagyod meg szivedben.


Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 22, 16:55:54
nem tudom, miert a fiatalsagod a tet :)
De nem elhagyni akarod  a ferjed masert, ugye?

Bocsass meg, ha tul messzire mentem, ezzel a kerdesemmel.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Guti Tünde - 2010 Július 22, 17:49:03
Drága Verám!  :2smitten:

Az ördög azért jött, hogy öljön és pusztítson. Mindig megkeresi a legsebezhetőbb pontot az életünkben. Miért írta erdei, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet? Azért, mert így igaz! megtalálod János I. levele 4. rész 18. versében! Még az is ott van, hogy "... a félelem gyötrelemmel jár..."
Drága testvérkém! Te gyötrődsz, szenvedsz, és a Sátán el akarja veled hitetni, hogy nincs megoldás, hogy mennyire fontos és képtelenség a tét a boldogságodhoz.
Vera!  :2smitten:  Istennél mindenre tökéletes megoldás van! Ha szereted tiszta szívedből és elhiszed Neki azokat az ígéreteket, amiket népének, a Benne hívőknek adott, akkor ez az Iránta érzett és gyakorolt szereteted ki fogja űzni a félelmet!
Kiűzi a jövőd, a házasságod, a családod, önmagad és a hitéleted miatt érzett félelmedet!

Vera kedves! Isten jó! Ő hűséges és mindenható! A legjobbat tervezte a te számodra is!  :169:
Hidd el, Jézusban ez mind a tied lehet!  :168:
Nézd csak végig pontról pontra az életedet! Állomásról-állomásra hívd oda Jézust, hogy gyógyítsa be a fájdalmas sebeket, törölje ki gondolataidból a sebzett emlékeket, és segítsen előre tekinteni hittel!  :088:

Ha magadra nézel, elcsüggedsz. Ha másokra, csalódni fogsz. De ha Jézusra nézel, örömmel és bátran fogsz haladni a neked szánt úton!
Vedd számba, hol hibáztál, és tedd bűnbánattal az Úr keresztje elé! Ő felszabadít és tovább visz!

Bízz az Úrban! Ne emberi okoskodásokra figyelj! Olvasd csak el a 139. Zsoltárt, és nyugodj meg az Úr Jézus lábainál!  :168:
Nála ott a megoldás! Engedd, hogy a kegyelem esője átmossa zilált szívedet!  :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: bosa63 - 2010 Július 22, 18:35:55
Kedves Testvereim! Az Ur aldasa legyen veletek,Koszonom mindenkinek a jo tanacsat.Hiszem azt,hogy egy nehez kisertesen kel keresztul torni,de bizom az Urban.Koszonom a batoritasokat,koszonom Erdeinek a szeretettel kapcsolatos magyarazatott.Saroltanak a gyonyoru eneket.Koszonom draga testvereim,tudom,hogy az Ur szamitassal vezerelt erre a forumra mivel tudta ,hogy rengeteg erot,szeretett,hitet birok itt meriteni.Az Ur neve legyen mindig aldott.Sok szeretettel Vera :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: erdei - 2010 Július 22, 18:48:30
Vera azt érzem, a házasságod van veszélyben?

 :044:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 22, 19:30:03
http://www.kma-hu.com/online-tv/filmcsatorna/tuzallo.htm (http://www.kma-hu.com/online-tv/filmcsatorna/tuzallo.htm)

MINDENKINEK AJANLOM, A       :2smitten: F I R E P R O O F :2smitten:  C. FILMET  CSODAS TANITO TORTENET A HAZASSAG

MEGMENTESEROL,  JEZUS SEGITSEGEVEL.


Kesobb leirom bizonysagom! Az Urban  :169:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: bosa63 - 2010 Július 23, 10:24:31
Kedves Testvereim! Megnyugtatlak benneteket nem a hazasagomrol nincs szo.Az Ur kegyelmevel remelem,hogy minden jo lesz.Csak csalodtam olyan szemelyben akire a csaladnak szamitani kellet volna.De mindanyian csak emberek vagyunk,tele hibakkal es tevedesekkel.Az illeto nem volt oszinte es a csalad biztonsagat veszelyezteti.Kerem az Urat arra,hogy jo iranyba terelje ugyeinket es ujra fellelegezhetunk.Az Ur legy  irgalmas.Aldas bekesseg.Legyen szep napotok.Az Urnak legyen hala,hogy leteztek.Sok vigasztalast kaptam.Koszonom.Sok szeretettel .Vera :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Guti Tünde - 2010 Július 23, 12:25:33
Drága Verácskám!  :2smitten:

Szóljon neked ez az ige:

"Bár fenséges az Úr, meglátja a megalázottat..." Zsolt. 138:6.

 :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: mumuska4 - 2010 Július 23, 14:46:49
Én megnéztem a filmet és nagyon megfogott!
Nagyon kiváncsi lennék Ani Kinor a bizonyságodra.
Remélem én is nemsokára bizonyságot tehetek a házasságommal kapcsolatba.
Egyellőre nem szabad a láthatokra tekintenem, mert akkor padlót fogok.
Én is elkeztem valami hasonlót ami a filmben van. Megprobálok szeretettel cselekedni a férjem felé.

Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Guti Tünde - 2010 Augusztus 03, 22:13:02
Kedveseim,  ezt a levelet változtatás nélkül továbbítom nektek, ma küldték.

 *   *   *

Sziasztok!
Ezt a levelet ma kaptam.
Továbbítom, ha valakit arra indít az Úr, hogy segítsen , akkor kérlek, tegyétek meg!
Áldott hetet mindannyiótoknak!
Üdv: Anikó
 

Kedves Barátaim!

Ezt a levelert mindenkinek küldöm, akik Isten gyülekezetében vannak,
bárhol is legyenek a világban.

Hónapok óta készülök megírni ezt a levelet, most elérkezett az idő,
hogy megosszam veletek kérésemet.
Azon gondolkodtam, milyen képet fessek előzetesen elétek. Az utolsó
elküldött tanítói levelemben arról írtam, hogy a mi Urunk Jézus
Mindenható királyságára használatos kifelyezés a "Pantokrator". Arról
is írtam, hogy Isten soha sem használ dominanciát és soha sem
manipulál. Én sem szeretnék senkit sem manipulálni, érzelmi indítatású
levelet írni. Senkit sem akarok bűntudattal ébresztgetni. A
bűntudattal való érzelmi zsarolás a sátán tevékenysége. Ezért csak a
tényeket írom le.

Megélhetési nehézségekben élünk feleségemmel együtt. A lakhatásunk
problémába ütközik, mert nem a tulajdonunk, de a számlák a nevemen
vannak. Ami azt jelenti, hogy fizetnem kell más fogyasztását is.
Előzetes figyelmeztetésem és kérésem ellenére sem figyeltek oda a
fogyasztásra, így túlfogyasztás keletlezett, ami nekem közel 75 000.-
Ft-t jelent. Ki kell fizetnem, mert nem lesz különben télen fűtésünk.
Havi bevételünk 28 500.- Ft. Egy héten belül ki kell fezetnem közel 50
000.- Ft-t és még ennünk is kell.

Ezen felül pénzre van szükségünk, hogy a munkánkat tudjuk végezni, és
elindítani (ügyvéd, cégbíróság, illeték, alaptőke, stb.). Ezzel együtt
választási időszakban (kampány időszak) vagyunk, ez is pénzt emészt
fel.

Mivel már hónapok óta csak kerékpárral tudok közlekedni, holnap
(hétfő) feltekerek Budapestre, mert egy Bank tud a számomra olyan
bankszámlát biztosítani, amely nem emészt fel számlavezetési
költségeket, és bármikor, akármennyi összeget el lehet rajta helyezni
és utalni. Akár valutában is. Még van annyi pénzem, hogy tudok
kenyeret venni, igaz, ezért 36 km-t kell kerekezzek.

Holnap már meg tudom mondani azt a bankszámlaszámot, ahova lehet
utalni. Lakcímemre is lehetőség van akármit is küldeni, mindent
megkapok, mert postafiokra érkezik minden.

Levelezési címem: 8088 Tabajd, Pf. 9
Telefonszámom: +36 20 5692730 (csoportos szám)
Az adományokat köszönöm, ha valaki aki kölcsönként akar segíteni,
külön kérem jelezze, hogy a szerződést elkészíthessem.

Viszont megkérek mindenkit az Úr Jézus szerelmére, hogy addig ne adjon
nekem semmit se, amíg önmagát nem adta oda az Úrnak. Mert bár
szükségben vagyunk, de nem vagyunk szegények, mert gazdagok vagyunk az
Úr ismeretében, kegyelmében. Mindenben az Úr Jézus az első, Övé a
dicsőség Mindörökké. Ámen.

Az Úr szolgálatában:
                                      Jónás Zoltán

2010. augusztus 1.--
Kasch Anikó
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Jázon - 2010 Augusztus 17, 20:49:21
Én egy dologtól félek, de attól nagyon. A magasságtól.
Próbálok küzdeni ellene, de még nem sikerült legyőznöm. Bár ez tudom, hogy nem Bibliából van, mégis tanulságos. A félelem dühöt, a düh gyűlöletet, a gyűlölet pedig szenvedést okoz. (Star Wars-ból van)
De amikor arra gondolok, hogy Isten megment, akkor is, hogyha lezuhanok, már nem félek annyira. De ez még csak fél siker.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Antee - 2010 Augusztus 17, 21:15:04
En sem szeretem a magassagot, pedig festo vagyok es repultem is mar szamtalanszor.

Amugy van igazsag a star wars-os idezetben. Shrek peldaul azt mondta:
"Megitelnek, pedig nem is ismernek!" :hehe:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Antee - 2010 Augusztus 27, 12:07:56
Kedves Testvéreim!

Mivel a topic is a félelmekről és a szorongásról szól, ezért az lenne a kérdésem, hogy a pánikbetegség elleni harcban hogy diadalmaskodhatunk?

Persze nem kérdés, hisz Isten adja a szabadulást! Viszont mint ember, hogyan küzdhet ellene?

Várom a hozzászólásokat. :05:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Jules - 2010 Augusztus 27, 13:33:20
Az én tapasztalatomban az vált be, hogy amikor a pánikroham támad, hangosan ki kell mondani, mintegy megvallásként az érzett tünet ellenkezőjét, pl.:
"Egészséges vagyok, a szívem rendesen ver, normálisan kapok levegőt. Ezeket a tüneteket pedig nem fogadom el!"

A pánikbetegség fizikális része ugyanis azon alapul, hogy a test "elhisz" különféle tüneteket, és produkálni kezdi őket. Ha így kimondjuk az ellenkezőjét, akkor (a megvallás szellemi jelentőségén túl), mintegy tevőlegesen emlékeztetjük a szervezetünket, hogy amit érez, az valójában nincs is. Emellett az elménkben is tudatosul, hogy a tüneteknek nincs szervi alapjuk, elkerülhetjük hogy bepánikoljunk, ami csak ront a helyzeten.

Persze csak akkor tegyük ezt, ha biztosan nincs szervi háttere a dolognak, az infarktus megvallással történő gyógyításához tényleg nagy hit kell.  :167: :hehe:

Nem mondom, hogy minden esetben ez így működik, de nekem többekkel kapcsolatban bejött.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: zoltan - 2010 Augusztus 27, 13:53:54
Én legtöbbszőr vizsgák előt szoktam pánikolni.
Olyankor imádkozom az Úrhoz. Mert a békességünk benne van.
Ő meg, (az Úr), sorba jutatja eszembe az igéket amik bátorítanak, megnyuktatnak és erőt adnak.

A legtöbb erőt az ad, és nyugtat meg, hogy minden az Úr kezében van. Ő mindenek felet van, és hogy én az Ő gyermeke vagyok.

 :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Antee - 2010 Augusztus 27, 14:12:52
:afro:

Sajnos en azt latom, hogy a panikbetegseg a keresztyenek koreben is igen nepszeru!
Tobb baratom es ismerosom is szenvedett vagy eppen meg mindig szenved benne.

Nehez tanacsot adnom nekik, mivel en meg nem eltem at ilyet es hiszem, hogy nem is fogok!

Amit leirtal Zoltan, azt en nem latom betegsegnek. Egyfajta panik mindenkbol kijohet egy adott helyzetben. A panikbetegsegrol legeloszor az jut eszembe, hogy semmi oka nincs az embernek, de a roham elkezdodik. A vizsgak, egy fontos resze a jovonknek es akkor megertheto a panikolas.

Bocsanat, ha nem jol ertettem meg, amit irtal. :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: zoltan - 2010 Augusztus 27, 14:58:58
Antee.
Jól érteted. És Úgygondolom igazad van. Én értettem félre.
Hát mitmondjak, ez furcsa betegség, hála az Istennek én még nem találkoztam vele, úgy értve hogy én még nem pánikoltam oknélkűl. 

De szerintem ha oka is van, pánikunknak, azt is jó legyőzni, az Úr által. Mert a pánik, az depreszióhoz vezet, és tönkre teszi az embert ha nem kerekedik felűl ezen.

Az Úr Jézus azért jött, hogy békességet szerezen, és adjon nekünk, és ő nem úgy adja ahogy a világ. Igaz mert a világiaknak, akik nem ismerik az Urat, azok csak akkor vannak békességben ha minden jól megy. Nekünk meg kell tapasztaljuk az Úr békességét akkor is amikor baj van az életünkben... mikor jön a pánik.

1Pét 5:7  Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.
Fil 4:6  Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
Fil 4:7  És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Máté 11:28  Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
Ján 14:27  Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!

 :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Antee - 2010 Augusztus 27, 15:11:44
Erdekes betegseg ez...
Az egyik baratom aki ezzel kuzdott azt mondta, hogy o is jol tudta hogy nincs miert panikolnia, de megsem tudta megnyugtatni magat.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2010 Augusztus 27, 16:33:33
A pánikbetegség - bár én magam nem voltam pánikbeteg, csak depressziós - minősitett félelem és szorongás együttes, aminek a háttere szellemi eredetű. Hatásosan úgy lehet felvenni ellene a harcot, ha a Szent Szellemtől kérünk világosságot, hogy melyik ajtót hagytuk nyitva, vagy őrizetlenül a szellemünkben. Mert ott betörhetnek a különböző sötét erők, amelyek aztán eredményezhetnek különböző félelmeket, szorongásokat. Engem mostanában azzal próbál ijesztgetni a gonosz, hogy ebben a nagy betegségben, amivel küszködök, nem leszek képes helytállni, illetve ellátni a munkámat. De én nem adom fel, és nem engedem elhatalmasodni a pánikot, mert mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, és még soha nem hagyott cserben. Tehát fel kell tárni a dolgok gyökerét, és amikor meg van mi okozza a pánikot, akkor szellemi hadviselésben le kell győzni, az aműgy már rég legyőzött betegséget. De néha ez hosszadalmas, ezért jó ha az Úrral szövetséget kötünk : legyen bármi Krisztus a győztes és egyedül Neki hiszünk, akkor egyszer csak azt lehet észrevenni, hogy a betegség megerőtlenül. Nincs többé hatalma a hivő felett. Kivánom, hogy minden ezzel szenvedő hamar élje át ezt a győzelmet!

 :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Guti Tünde - 2010 Augusztus 29, 12:09:53
Legyünk őszinték! Vajon nem tölt-e el néha a szorongás, mi lesz, ha a hitemért üldözni fogak? Találtam egy mai történetet, nem durva, nem erőszakos. De lehet valaminek a kezdete...
Felkészültünk? Elég erősek vagyunk?

Biblia vagy diploma? Az egyetem szerint választani kell

2010/07/25 14:43, Látták: 133
Biblia vagy diploma? Az egyetem szerint választani kell

Forrás: Christianpost.com

Jennifer Keeton

Egy Augusta állambeli egyetem diákja beperelte az egyetemet miután közölték vele, hogy keresztény hitének megváltoztatása nélkül kizárják az egyetem tanácsadói programjából.

„Ilyennek nem szabadna megtörténni, hogy egy egyetemista diákot elbocsátással fenyegessenek, amiért nem hajlandó nyilvánosan megtagadni keresztény hitét, itt viszont pontosan ez történik,” magyarázza David French, az Alliance Defense Fund tanácsadója. „Ha sarkítva fogalmazunk az egyetem a gondolatok reformját akarja kötelezővé tenni.”

A 24 éves Jennifer Keeton az egyetem tanácsadói mesterképzésére iratkozott be 2009 őszén. Az osztálybeszélgetések során és dolgozatokban többször kifejezésre juttatta keresztény hitét, de a problémák a nemek és a szexualitás terén kifejtett nézeteivel kapcsolatban merültek fel.

Az írásban benyújtott panasz szerint „a diák kijelentette, hogy véleménye szerint a szexuális magatartás az egyén személyes döntései alapján alakul ki és nem előre elrendelt módon van jelen. Azt is kifejezésre juttatta, hogy minden ember egy konkrét nem tagja, ami nem változik a születés után, ez nem szociális vagy személyes döntés alapján megváltoztatható kérdés. Kifejtette, hogy a homoszexualitás egy ’életmód’, nem pedig ’állapot’”.

Májusban Jennifer értesítést kapott, hogy részt vehet egy felzárkóztató programban. Mary Jane Anderson-Wiley, a diákok tanulmányaiért és fegyelmezéséért felelős professzor elmagyarázta, hogy a kar szeretné, hogy Jennifer írásbeli képességei fejlődjenek, illetve, hogy a homoszexuális, leszbikus, biszexuális és nemek közötti viselkedéssel kapcsolatos nézeteit aggasztónak találták.

Később a kar több munkatársa is beszélt a diákkal, elmagyarázva, hogy Jennifer nem felel meg néhány hivatásos elvárásnak. A kar személyre szóló írásbeli felzárkóztató programjában leírta, hogy a diák homoszexuális, leszbikus, biszexuális és nemek közötti viselkedéssel kapcsolatos megnyilatkozásai ellentétben állnak a tanácsadók etikai kódexével.

A felzárkóztató terv szerint Jennifernek kötelezően részt kell vennie a homoszexuális, leszbikus, biszexuális és nemek közötti viselkedéssel szembeni érzékenységet fejlesztő képzésben, hogy jobban tudjon ilyen irányítottságú egyénekkel foglalkozni, illetve tegyen meg mindent, hogy több időt töltsön homoszexuális környezetben, hogy ilyen irányú tanácsadói képességeit fejlessze.

A felzárkóztatási tervben foglalt valamennyi javaslat teljesítésének elmulasztása a tanácsadói továbbképzési programból történő kizárást vonja maga után.

„A Bibliába vetett hitemen nem változtathatok és nem erősíthetem meg az említett viselkedési formák erkölcsi alapjait egy tanácsadói helyzet során,” mondta Jennifer Keeton a kar munkatársainak hozzátéve, hogy „megértem, hogy a tanácsadás során fontos az ügyfelek céljai szerint eljárni és lehetővé tenni számukra, hogy saját megoldásaik elérésén tevékenykedjenek, és tudom, hogy erre képes vagyok.”

Mikor Jennifer megkérdezte, hogy az ő biblikus erkölcsi nézetei miért teszik megkérdőjelezhetővé tanácsadói képességeit Ms. Anderson-Wiley azt válaszolta, hogy „a keresztények a lakosság ezen részét bűnösnek tekintik.” Bár Jennifer elmagyarázta, hogy minden ember bűnös, beleértve saját magát is, Ms. Anderson-Wiley kitartott amellett, hogy a diák vagy kitart a Biblia mellett vagy az Amerikai Tanácsadói Szövetség Etikai Kódexét választja. Jennifer Keeton a Bibliát választotta.

„Az ember saját vallási meggyőződésének feladása nem lehet egy állami egyetemi diploma megszerzésének előfeltétele,” nyilatkozta David French az ADF-től. „Ez a baloldali zéró tolerancia elv túl sok egyetemen van érvényben és ennek véget kell vetni. Jennifer egyetlen ’bűne’, hogy kitartott hite mellett.”
 
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Ani Kinor - 2010 Augusztus 29, 20:18:54
Tündi  309-es hsz-hez:

hát igen. Valós problémáról írsz.

De! ez egy pillanatra sem bátortalaníthatja el az embert.
Az Istennek átadott szív, nem félhet, semmitől, az Úrban bízik, szelídséggel és alázattal.


 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Guti Tünde - 2010 Augusztus 29, 21:53:00
Ámen!
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2010 Augusztus 30, 06:46:14
Drága Tünde!

Olvastam egyszer Corrie Ten Boom könyvében, hogy ő is feltett ilyen kérdést az édesapjának :

".....Legyünk őszinték! Vajon nem tölt-e el néha a szorongás, mi lesz, ha a hitemért üldözni fogak? Találtam egy mai történetet, nem durva, nem erőszakos. De lehet valaminek a kezdete...
Felkészültünk? Elég erősek vagyunk?...."

Az édesapja azt kérdezte : Corrie ha el akarunk utazni mikor vesszük meg a jegyet? -- Hát, indulás előtt. ----Tudod ha Isten mártíromságra szán minket, az erőtt is megadja akkor amikor szükség van rá, erre nem lehet felkészülni.

Úgy gondolom, tényleg így van. :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Augusztus 30, 07:42:27
Drágs Tünde!

Olvastam egyszer Corrie Ten Boom könyvében, hogy ő is feltett ilyen kérdést az édesapjának :

".....Legyünk őszinték! Vajon nem tölt-e el néha a szorongás, mi lesz, ha a hitemért üldözni fogak? Találtam egy mai történetet, nem durva, nem erőszakos. De lehet valaminek a kezdete...
Felkészültünk? Elég erősek vagyunk?...."

Az édesapja azt kérdezte : Corrie ha el akarunk utazni mikor vesszük meg a jegyet? -- Hát, indulás előtt. ----Tudod ha Isten mártíromságra szán minket, az erőtt is megadja akkor amikor szükség van rá, erre nem lehet felkészülni.

Úgy gondolom, tényleg így van. :2smitten:
Erre tényleg nem lehet felkészülni, az előregondolkozás ebben csak félelmeket szül. Az, hogy az indulás előtt adja Isten a beszállójegyet, azaz, Szent Szelleme erejét, kenetét, Istenbe vetett bizalmunkat erősiti. Nagyon jó  választ ad ez a rövidke idézet -   köszi Irmus!  :2smitten: :063:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2010 Augusztus 30, 11:35:31
 :016:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Guti Tünde - 2010 Augusztus 30, 12:50:39
 :2smitten:
Irmus drága! Bátorító volt! Tényleg nem kell filóznom... Az Úr egészen biztos, hogy képessé tesz megállni minden körülmények között!  :169:
Az én részem és feladatom pedig az, hogy táplálkozzak minden nap az Igével és imádságban töltsek egyre több és mélyebb időt, hogy hitem egyre erősebb legyen!  :05:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: b.cermidoff - 2010 Szeptember 03, 03:09:07
Meglehetősen hajmeresztő élményem volt a napokban. Azt álmodtam, hogy az utcán mentem és hirtelen körbeállt három darócba öltözött alak - egy férfi és két nő. Mindegyiknek egy kisebb, összecsavart perzsaszőnyeg volt a hátán. A férfi - aki egy ismerősömre emlékeztetett - megpróbált rábeszélni, hogy csatlakozzak a szektájukhoz. (A valóságban az illetőnek nincs semmi köze egyetlen szektához sem, csak épp meg van keseredve és elhagyta a gyülekezetet.) Eközben egyre gyorsabban keringtek körülöttem. Először szóra sem méltattam őket, de amikor már nem tudtam tovább menni tőlük, sőt fulladni kezdtem, akkor megvallottam, hogy Jézushoz tartozom, mert Ő meghalt és feltámadt értem. Lassan ébredeztem és félálomban egy ijesztő szürreális álmot láttam. Egy rövid, lékhorgászbotra emlékeztető dolog nyúlt ki az ágyam felett levő polcról. Arról egy vékony teleszkópos szál ereszkedett le és "beleturkált" a számba (érdekes, hogy csak láttam, nem éreztem). Ezen a "horgászboton" volt még egy másik hasonló, de rövidebb szál is, amin egy óranehezékre emlékeztető kis kamera lógott. Majd meghaltam, úgy be voltam gyulladva. Immár hangosan is megvallottam, hogy Jézus Krisztus vére örökre megtisztított és az ördög nem érinthet. Az érzés enyhült, ám ezután még percekig pislogtam ki a fejemből. Hát ez a sztori... az ellenségemnek sem kívánom ezt az élményt.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: b.cermidoff - 2010 Szeptember 03, 03:16:29
Egyébként döbbenet, hogy nem először vallom meg álmomban Jézust Megváltómnak. Akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Szeptember 03, 06:56:58
Egyébként döbbenet, hogy nem először vallom meg álmomban Jézust Megváltómnak. Akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget.

ÁMEN !
Nekem is volt, hogy álmomban életveszélyben voltam, és mikor Jézus nevét kiáltottam, megszünt a veszély.
Az álmod érdekes. A gonosz szellemek alattomosan mesterkednek megállás nélkül mindenki, különösen keresztények körül,  a cél a bukásuk. De milyen csodálatos, hogy a minden név fölött álló NÉV és a név tulajdonosa már a miénk! Ha Ő velünk, ki lehet ellenünk?
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: irene - 2010 Szeptember 12, 15:57:42
Nem hallgathatunk

“Az elmúlt évszázad volt a keresztények üldözése szempotjából a legborzasztóbb. Soha sem volt annyi keresztény meggyilkolva a hite miatt, mint az utolsó 100 évben. Néhány adat ezzel kapcsolatban:
1999-ben 165 ezer”, „2009-ben 175 ezer keresztényt gyilkoltak meg.”
Ezt mutatja az Open Doors világüldöztetési indexje, amit 2010.01.06.-án hoztak nyílvánosságra. Különösen dramatikus a helyzet a kommunista Északkoreában és a muzulmán államokban. A tíz államból, ahol a legszörnyűbb a kegyetlenkedés, nyolc muzulmán.”
„Világszerte jelenleg 250 millió kersztényt üldöznek…
A világ kétharmad részén nincs vallásszabadság.
A keresztényüldözés manapság ignorálva van.”
Forrás:
http://zoelibat.blogspot.com/2009/06/di (http://zoelibat.blogspot.com/2009/06/di) … tigen.html


http://atv.hu/belfold/20100909_szeptember_11_egyutt_unnepel_a_jobbik_es_a_hamasz (http://atv.hu/belfold/20100909_szeptember_11_egyutt_unnepel_a_jobbik_es_a_hamasz)
 :03:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: exiled eagle - 2010 Szeptember 23, 22:57:20
Az álmokkal kapcsolatban lenne hozzászólásom.
Én sokat álmodok olyat, hogy fekete ruhás emberek üldöznek. Sosem kapnak el, de sosem pihenhetek. Érdekes, mert ugyanakkor izgalmas is az álom. Ha rosszat is álmodok, nincs a lelkemben szorongás. Egyszer édesanyám megkérdezte. Miért menekülök? Miért nem fordulok meg, és állítom meg őket Jézus nevében? Ez elgondolkoztatott. Bár arra gondoltam, hogy tudjuk befolyásolni ilyen mértékben az álmunkat?
Egy este azt álmodtam, hogy hazafele jövet az út közepén állt egy nagy farkaskutya. A bemutatkozásomban írtam arról, hogy volt balesetem kutyával kapcsolatban, szóval valamilyen szinten félek tőlük. Álmomban azon gondolkodtam, hogy vajon visszaforduljak-e és más úton térjek-e haza. Úgy döntöttem, bátor leszek. A kutya felé sétáltam, majd elmentem mellette. Ezután láttam, hogy felém akar ugrani. Félig átváltozott valami démoni nővé. Ez elég érdekes volt számomra, ma sem tudom, mit akart ez jelenteni. Ekkor eszembe jutott anya kérdése. Megfordultam, és rákiáltottam. Állj!! Még a kezemet is felé nyújtottam. Abban a pillanatban az ugrásra kész félig kutya félig nő megállt, és olyan volt, mint egy szobor. Félelmetes volt, de annál győzedelmesebb!
Fogalmam sincs, mire parancsoltam rá akkor, de fontos volt, azt tudom.

Ezt szerettem volna veletek megosztani.

exiled eagle
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Dr Dee - 2010 Szeptember 24, 07:47:27
"Ne félj,csak higgy"Dicsőség Istenek! :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Ani Kinor - 2010 Szeptember 24, 09:50:16
"Ne félj,csak higgy"Dicsőség Istenek! :2smitten: :2smitten:


A M E N  :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Dr Dee - 2010 Szeptember 26, 08:01:25
"Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék." Efezusi levél 2:8-9
 :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: mumuska4 - 2010 Szeptember 26, 18:35:55
Ámen!! :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: ditte - 2010 Szeptember 29, 13:17:34
Ámen!
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Kamilla - 2010 Szeptember 29, 14:04:16

 KIHÍRDETÉS:    :064:

25.  Vas és réz legyenek a te záraid; és élteden át tartson erőd.

26.  Nincs olyan, mint a Jesurun Istene! Az egeken száguld segítségedre, és fenségében a felhőkön.

27.  Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai; elűzi előled az ellenséget, és ezt mondja: Pusztítsd!  


  szeretettel Kamilla   :119:   :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: ditte - 2010 Szeptember 30, 16:22:48
Ámen!
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 01, 15:23:56
 :03:  Nem mintha félnék, de azért erősen elgondolkoztat, hogy meddig akarnak "elmenni" ezzel a törvénymódosítással!  :118:   
Hallottatok róla?  :061:


Szászfalvi: bealkonyul a bizniszegyházaknak


Létrehozás: 2010. szeptember 29., 15:11 Legutolsó módosítás: 2010. szeptember 29., 15:14

Tízezer fő alapíthatna csak egyházat, és azokat a Fővárosi Bíróságon kellene bejegyeztetni. Az eddigi egyházak pedig átesnének egy regisztrációs folyamaton – árulta el egy készülő jogszabálytervezet részleteit a köztévében a szaktárca államtitkára. Forrás: hirado.hu / Papp János
Szászfalvi: bealkonyul a bizniszegyházaknak

A hiteles hitéleti tevékenységet folytató egyházakat, vallási közösségeket erősítenék, azokat pedig, melyek azért jöttek létre, hogy adóforintot pumpáljanak ki a rendszerből, azokat áttennék egy másik rendszerbe – jelentette ki a Magyar Televízió Ma reggel című műsorában Szászfalvi László, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára.

Úgy vélte: az eddig a területet szabályozó törvény húsz éve mozgásképtelen, miután kétharmados törvényről van szó, most van esély módosítani.

Elképzeléseik szerint a jövőben 10 ezer ember alapíthatna egyházat. Elmondta: ez egy európai norma. Jelenleg mindehhez száz fő elég, ezért jöhetnek létre bizniszegyházak – szögezte le az államtitkár.

Beszélt arról is, hogy új regisztrációt indítanak el, és azt szeretnék, hogy egy helyen lehessen bejegyezni az egyházakat, ez terveik szerint a Fővárosi Bíróság lenne.

Hamarosan elkezdenek egy egyeztetési folyamatot minderről az egyházakkal, de szeretnék, ha nemzeti konzultáció alakulna ki ezen a területen – mondta Szászfalvi, aki szólt arról is: még ősszel beterjesztenek egy jogszabálycsomagot, mely az egyházakkal szembeni negatív diszkriminációt szűrné ki.

(evangelikus.hu)       
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Gyöngyike - 2010 Október 01, 15:27:20
Drága Tündi! :2smitten:

Bizony korlátozni akarják a gyülekezeteket. Több párt is azon gondolkodik, hogy a kis egyházakat megszüntetik :04:. Az utolsó idők jelei is ezek. Ha megszüntetnék, gondolom maradnának a földalatti mozgalmak. Az Úr kezében vagyunk, mindannyian.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: ditte - 2010 Október 01, 15:41:54
Hát ez szégyen.
Hogy ilyesmit merészelnek.
Az Úr viszont velünk van.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 01, 19:57:50
 :088:
Az Úr Jézus nyíltan beszélt arról a szeretetről, ami egyértelmű jele annak, hogy keresztyének vagyunk.
Talán valamilyen szövetségbe kell majd tömörülni a hívőknek? Az elfogadásnak, az alázatnak működnie kell bennünk!
Akárhogy is lesz, az Úrnak csakis egyetlenegy eklézsiája van! A felekezeti korlátokat az emberek építették! Az Úr a szíveket nézi!  :169:
Ha kormányszinten nyúlnak hozzá a gyülekezetek életéhez, az is Isten kezében van. Ott van a legjobb helyen! Semmi nem történik az Ő tudta és beleegyezése nélkül.  :168:
"Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni!"  :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Gyöngyike - 2010 Október 01, 22:22:55
Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: fenyohazirita - 2010 Október 03, 15:19:51
No igen.A törvényalkotók mindent és mindenkit igyekeznek a törvények alá helyezni,de sokszor olyan törvényeket is hoznak,amely nem erkölcsös.Az,hogy ki milyen egyház tagja szerintem csak tájékozódás alapja lehetne és nem valamiféle törvény betartás alapja kellene,hogy legyen. Persze nem értek azzal egyet,hogy mindenféle szekták alakulhassanak Jézus nevében.Valóban kell valamiféle szabályozás,de nem valószínű,hogy szám szerinti meghatározás.Vagy arra gondoltak a hon atyák,hogy tízezer embert már nem lehet behülyíteni?!Dehogynem volt már erre példa igaz nem egyházat alapítottak ,hanem diktatúrát.De több tízezren csatlakoztak!
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2010 Október 03, 16:29:07
Ez az egész egyáltalán nem újság, és nem most találták ki. Csak mikor legutóbb hatalmon voltak a jelenlegi urak, akkor már nem volt idejük ezt végrehajtani. Most viszont olyan hatalmat kaptak, hogy bármit meg tudnak csinálni. De az igaz, hogy csak addig mehetnek el, ameddig Isten engedi.
Nincs új a nap alatt, volt már a kis egyházak számára a Szabadegyházak Szövetsége, más kérdés, hogy milyen kompromisszumok árán és milyen hatásfokkal müködött.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 03, 16:50:24
"Nincs új a nap alatt, volt már a kis egyházak számára a Szabadegyházak Szövetsége, más kérdés, hogy milyen kompromisszumok árán és milyen hatásfokkal működött."

Igazad van, Irma, bár akkor nem hívő ember volt az élen (Palotay), hanem egy kormány által megbízott személy.

 

Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2010 Október 03, 17:59:31
Én még emlékszem Palotai Sándorra, és egyáltalán nem gondolom azt, hogy nem lehetne egy ilyen szövetséget akár jól is müködtetni.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: ditte - 2010 Október 03, 19:37:02
Soha nem vezet jóre ha világi szerv próbál beleavatkozni az egyház dolgába.
Itt nemfeltétlenül emberi erő van a hháttérben,hanem inkább az antikrisztus szelleme. :02:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Gyöngyike - 2010 Október 03, 19:41:36
Igen, az utolsó idők jele.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2010 Október 03, 20:14:06
Drága Ditte!

Itt egyáltalán nem arról van szó, hogy jó vagy nem jó. Hanem arról, hogy meg akarják fojtani azokat az egyházakat, ahol az állami befolyás nem érvényesülhet. És mivel nincs más eszközük hát megpróbálkoznak ezzel. De az élet ellen nem tehetnek semmit, azt ugyanis Isten adja. Megpróbálkozhatnak az elfojtással, de az élet élni akar, és még lehet, hogy jót is tesznek vele, mert még sokkal szorosabban akarnak majd a keresztények egymással közösségben élni. :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Kamilla - 2010 Október 03, 20:26:16

  Shalom!!    :169:

  János evangélium 15:

 12.  Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, a miképen én szerettelek titeket.
13.  Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.
14.  Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, a miket én parancsolok néktek.
15.  Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura; titeket pedig barátaimnak mondottalak; mert mindazt, a mit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek.
16.  Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.

17.  Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek.
18.  Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt ti nálatoknál.
19.  Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, a mi az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ.
20.  Emlékezzetek meg ama beszédekről, a melyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.
21.  De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivelhogy nem ismerik azt, a ki küldött engem.

22.  Ha nem jöttem volna és nem beszéltem volna nékik, nem volna bűnük: de most nincs mivel menteniök az ő bűnöket.
23.  A ki engem gyűlöl, gyűlöli az én Atyámat is.  

         :2smitten:         :2smitten:           :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: whiteattil - 2010 Október 03, 21:16:00
Azért ezt nem kell ilyen tragikusan felfogni. Ma Magyarországon 231 szervezet van bejegyezve, amelyek egyházként működhetnek a mostani törvények szerint. (A tavalyi adóbevallásom kitöltésekor még 160 egynéhány volt, ha jól tudom... Úgy látszik erős hitélet van ma Magyarországon... :07:  :hehe:) Ha elolvassátok az alábbi oldalon írottakat, (http://www.nefmi.gov.hu/egyhaz/allam-egyhaz/allam-egyhaz-kapcsolata (http://www.nefmi.gov.hu/egyhaz/allam-egyhaz/allam-egyhaz-kapcsolata) ) képet kaphattok, hogy mennyi állami támogatást élvezhet egy törvényileg bejegyzett egyház. Vagyis melegágya a csalásnak. Csak úgy magamba jegyzem meg, hogy ez a sok "furcsa" nevű képződmény közül milyen  oktatási,nevelési, vagy bármilyen hitéletet folytatnak, pl. a Babalon páholy, vagy a fény lovagjai? Írnak akármilyen pályázatot, az állam meg szó nélkül adja meg a támogatást, mivel egyházról van szó. Valamilyen határt azért húzni kellene szerintem. És igenis meg kell nézni egy kormányzatnak, hogy mire ad ki költségvetési pénzeket. Ez az egyik oldala.
A másik: A keresztény hátterű kis egyházak, gyülekezetek (legalábbis én így tudom) eddig sem kaptak, és nem is tartottak igényt a különböző állami támogatásokra. Talán kivétel az 1 %. Én egyik párt programjában sem olvastam, hogy a hitében valakit korlátozni akarna, ugyanúgy lehet szerveződni, hitéletet folytatni, még a "halott kutyám szellemében hívők közössége" (most találtam ki :hehe:) is nyugodtan folytathat hitéletet, szabadsága van rá, de az állam azért eldöntheti szigorúbb feltételekkel, hogy mire ad költségvetési pénzt. Ezért akarják megszigorítani egy szerveződés egyházzá nyílvánítását, hogy adómentes támogatások ne menjenek egyesek meggazdagodására, vagy bolondságokra. Vagyis a kis gyülekezeteket nem betiltják, működhetnek, ténykedhetnek, de állami támogatások nélkül. Az állam általi besorolásuk lesz más.
Még egy. Nagyon jól tudjuk, hogy Isten szerint mi az egyház, az eklézsia, a Krisztusban hívők közössége. Ami nem egyezik az állam által egyháznak minősített közösségekkel.
 Én nem látom ilyen tragikusnak a helyzetet. Nem lesznek 100-200 fős kis közösségek betiltva, mint volt a szocializmusban, csak nem fognak állami támogatást kapni. Szerintem eddig is elenyésző mértékben kaptak, vagy vettek igénybe. (Nyugodtan cáfoljatok, ha nem így van!) Lehet, hogy ez érvágás egyeseknek és ilyen kisközösségek is használhatják okos, építő célokra a pénzt, ezt véleményem szerint meg törvényileg kellene megvizsgálni, (Úgy tudom a Mahanaim csinál ilyesmit a Palánta Misszióval) de mi a jó, és mi a rossz? Mi tudjuk, de a mai "posztmodern, toleráns" világunkban hogy dönti ezt el egy törvényhozás? Mi építő és társadalmilag fontos, és mi nem az? Nehéz dolgok ezek...
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2010 Október 04, 09:55:36
Kedves Whiteattil!

Szerintem sem olyan tragikus a helyzet. Ami meg az állami támogatást illeti, én abban sem találok semmi kivetni valót, hogyha az állam elvárja a hivőktől, hogy abból gazdálkodjanak, amit összeadnak.
Gyermekkorom leghervasztóbb emlékei közzé tartozik, hogy az az egyház amelyikben én felnőttem folyton segítséget kért ha valami adódott, no nem az államtól, mert attól nem kapott, hanem a külföldi testvérektől. Elvárható a keresztényektől, hogy gyülekezetük javára adakozzanak - legalábbis én így látom. Más kérdés ha átvesznek valamilyen feladatot az államhatalomtól, akár oktatás, akár egészségügy, vagy más fajta pl. idősgondozás területén, vagy ami már kezd elterjedni a drogprevencióban. Ilyenkor az államnak bizony bele kell nyúlni a zsebébe.

A szabad hitélet gyakorlása?! Hát ezt majd meglátjuk. Mert ez a 10 ezres határ, illetve a 150 éves hitéleti múlt eléggé bekorlátoz. De tudjuk is, hogy az utolsó időkben egyre nehezebb lesz a keresztények számára hitük megélése. Pl. Franciaországban már nem lehet utcai missziót tartani, úgy tudom Romániában sem. Nekünk nagyon meg kellene becsülnünk a szabadságunkat, amíg tart.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 04, 11:09:48
"Franciaországban már nem lehet utcai missziót tartani, úgy tudom Romániában sem. "

Hű... ezt még nem is hallottam!  :02:

Whiteatti! Remélem, hogy az eddigi gyülekezeteket békén hagyják. Nyilvánvaló, hogy a "Fény lovagjai", a szcientológusok és más boszorkányegyházak váltották ki különösen a kormány "haragját", nem azok, akik még szociális segélyezésben is részt vesznek...  :03:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2010 Október 04, 11:15:28
Drága Tünde!

A "felvilágosult" franciáknak, nemcsak a muszlim kendő csípte a szemét, és azt is betiltották.

 :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2010 Október 07, 11:11:59
A felvilágosodást - mindíg besötétedésnek neveztem, amit a pogány világ fejlődésnek tartott - a sötét középkorból kijövet, mintha a fényre jött volna - pedig a mégsötétebbe tett egy nagy lépést.
Az utolsó idők jele az is, hogy keresik az Istent - és a Sátán rengeteg alternatívát kínál. Óriási kinálat van, csak hogy valahol bekerüljön a préda a hálóba.
Az állam pedig nem tudja, hol van az igazi Egyház, ami a Krisztus test, ahol Jézus a feje a gyülekezetnek, mert fogalma sincs, hogy hogy is van az.
Isten népe létezik, és rengeteg olyan hamisítvány - ami arra törekszik, hogy tisztelni kell őt is, mert minden embernek joga van a szabad vallásgyakorlathoz. A baj csak az, hogy Isten népe nem tisztelheti a hamis egyházat. Szeretettel menteni próbálja onnan az áldozatokat, ami nem feltétlenül simogatást jelent.
Egyedül az Ige az ami rendet tud teremteni, világosságot gyújt. Hiányzik Jézus - egyre jobban, várjuk vissza, mert az igazi Gazda kellene egyre inkább, mert nagyon nagy a baj. Isten hatalmát bitorolja egyre jobban a hamis, mintegy büntetésben, itélet alá rekesztve nyög egyre inkább az emberiség és a természet egyaránt.

szeretettel Sándor
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 13, 19:59:30
"Az utolsó idők jele az is, hogy keresik az Istent - és a Sátán rengeteg alternatívát kínál. Óriási kínálat van, csak hogy valahol bekerüljön a préda a hálóba."

Bizony keskeny az az út, ami az életre visz, és igen-igen szűk az a kapu, amin be kell menni! Ha valami csak 1 %-ban tér el az igazságtól, az már hamisság.  :060:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sándor - 2010 Október 19, 15:39:22
A világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Valójában vár valamit, amiről nem tudja, hogy mi is az - és ez a félelem, szorongás uralja az életét. Viszont elfogadni pedig képtelen, mivel az élete egy embergyilkos uralma alatt van, ami ellenkezésre, dacra indítja.
A teljes szeretet oltja ki ezt a félelmet. Ez a szorongás minden emberre jellemző, aki az elveszettségben él. Egyedül nekünk van okunk, igazi okunk arra, hogy örüljünk. (mindenkor)
Mikor a hitem megcsuklik és el kezdek aggodalmaskodni, a legjobb , ha végiggondolom, hogy kihez is tartozom. Kicsoda az én Megváltóm, aki belenyúlt a sötétségen keresztül is az életembe és teljesen érthetetlen módon, kiemelt. A megromlott felfogásom, a beszükölt látásom, saját gondolkodásmódom ellenére bejött és felkapcsolta a villanyt, hogy kiszabadítson. Mikor úgy végiggondolom és tényleg, rendesen felelevenítem, hogy kihez is tartozom - elmúlik a félelem, a szorongás. Újra rendesen állok.
szeretettel Sándor
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2010 Október 19, 16:05:44
Nagyon érdekes dolog ez a félelem és szorongás dolog, mert ma óvatos becslések szerint is minden harmadik ember szenved ebben a kórképben Magyarországon, amit így hívnak depresszió. Én magam is nagyon sokáig harcoltam ez ellen, és akkor szabadultam tőle, amikor megértettem milyen végtelen a kegyelem. Isten szeretetének mélységét és magasságát, vagy szélességét és hosszúságát senki be nem foghatja. Megalázódott a lelkem a meg nem érdemelt szeretet felismerésének a hatása alatt. Ma már tudom, hogyha támad mit kell tennem. Megemlékezni erről a szeretetről, ellenállni a sátánnak, mert az el kell hogy fusson Jézus Vérének védelme miatt. Épp tegnap éltem át egy ilyen támadást. Nagyon nagy erővel próbált a sátán rám íjeszteni, de tudtam, hogy velem imádkoznak többen és én magam is felidéztem, hányszor mondja az Ige : ne félj.... mert veled vagyok.... ne félj.... mert Én vagyok a te Istened.... ne félj.... ne félj, mert neveden szóíitottalak, enyém vagy!   -- és ezután bekapcsoltam néhány csodálatos dícsőitést, és ez mindjárt segített újra Jézus Krisztus tenyerén elhelyezkedni. Van egy csodálatos régi himnusz: Ó mi hű barátunk Jézus, ki mindenkor megsegít, mily jó elé imádságban vinni éltünk ügyeit, gyakran nyugtalan a lelkünk, tévesek az útjaink, mert nem vittük hő imában az Úr elé dolgaink.....
És sokszor ez a hiba, amikor egy hívő ember életében nyugtalanságok támadnak, legalábbis nálam sokszor. De az a jó, hogy Isten ismer, és amikor megbánom ezt, akkor Ő mindjárt árasztja szeretetét. Köszönöm végtelen szereteted Istenem! és a szeretettel jön a megnyugvás, az a fajta béke, amit csak Jézus Krisztus tud adni.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Antee - 2010 Október 19, 16:54:19
Dicsőség Istennek! :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Gyöngyike - 2010 Október 19, 18:07:18
Dicsőség az Úrnak! :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: tothg - 2010 Október 21, 07:05:58
Sándor írta:
"A felvilágosodást - mindíg besötétedésnek neveztem, amit a pogány világ fejlődésnek tartott - a sötét középkorból kijövet, mintha a fényre jött volna - pedig a mégsötétebbe tett egy nagy lépést."


Hát igen sok igazság van benne, de ebben nagy felelőssége volt az akkori kor vallási helyzetének, hiszen ez a bizonyos "felvilágosodás" (részben) azért jött létre, mert valahol már elege lett az embereknek a vallási vezetők igazságtalan uralmából.

Nézzük meg, hogy a nők elnyomott helyzetét (amit a bibliainak tartanak még a mai napig is sokan): a világ előbb szabadította fel a hölgyeket az elnyomás alól, mint a kereszténység. Lehet, hogy pont azért nem lépett ezen a területen a keresztény világ, mert a világ megcsinálta, ezért úgy következtettünk, hogy ez Istentelen lenne. Ezt is a mi hátrányunkra tudta fordítani a Vesztes.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: irene - 2010 Október 26, 12:51:38
Lelki  problémáinkra csak Isten tud megfelelő "gyógyírt" ! Amen.

Diagnózis felállítás ......mai szemmel..... a világ gyógyítása!....elképesztő
-Internet függőségi zavar,? kapcsolati zavar,? mentális zavar,? biporális zavar,? szezonális hangulati zavar? /télen a napfény hiánya miatti  levertség egyszerűen/ ...............

(19/23) TÉBOLYMARKETING -avagy- Mindannyian őrültek vagyunk? (http://www.youtube.com/watch?v=bqDDb8q6lJk&feature=related#ws)

Tudat módosító szerek  vagy ISTEN!? 
Hála az ÚRnak már  tudom a helyes döntést!
Volt idő kb. 8 éve, amikor keresztényként én is "bíztam"  + pl.Xanax szedésével, hogy meggyógyulok.....mekkorát tévedtem!   :009: NE tegyük!
(19/23) TÉBOLYMARKETING -avagy- Mindannyian őrültek vagyunk? (http://www.youtube.com/watch?v=bqDDb8q6lJk&feature=related#ws)

Az ÚR a mi gyógyítónk és szabadítónk! Engem is csak az ÚR tudott megmenteni a függőségből egyik napról a másikra! Csak annyi volt: ELÉG!....
Az orvosok azt mondták "soha nem szabad abbahagyni!" ....Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 26, 13:21:50
 :(
Megdöbbentő!  :02:
Igen: Jézus az egyetlen megoldás!  :088:
Most olvasom Paolo Bottani Szabadok Krisztusban c. könyvét...
Lehet, hogy a legtöbb mentális probléma valóságban démoni befolyásoltság függvénye? :08:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Antee - 2010 Október 26, 14:07:39
Nem hinnem. A testunk is tud produkalni eleg borzaszto dolgokat. Nezzuk csak meg az alkoholistakat. A legtobb kozuluk idegbeteg es kiszamithatatlan! Szo szerint elittak az agysejtjuket...

A vegetativ idegrendszeren is eshet jocskan csorba es az eredmeny oka nem demoni eredetu, hanem szervi.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: irene - 2010 December 13, 16:56:11
 :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2010 December 13, 18:03:38
De sok mentális problémával küzdő életét keserítették meg már ezzel : démoni eredetű. Van amelyik az, és van amelyik szervi, és kár találgatni, illetve a problémával küzdő életét még nehezíteni is ezzel.
Nekem is előadták már ezt, aztán részt vettem jó néhány "szabadításon" ahol a lelkigondozók egyetlen gondolatmentén foglalkoztak velem, és ez a démoni befolyásoltság volt. Míg nem az Úr megkönyörült rajtam és megmutatta, hogy hol is vannak a probléma gyökerei: meg nem bocsájtás, lázadás, harag. Ez pedig nem démoni dolog, hanem bűn, amit meg kell bánni, le kell rendezni és akkor beömlik a gyógyulás. De vannak szervi eredetű mentális problémák is, úgy ahogy Anti irja, de nem kell hozzá feltétlenül alkoholistának lenni.
Cím: Re:Pogány vallások
Írta: Csaba - 2010 December 13, 21:24:35
Valóban vannak olyan pszichés betegségek, amelyek szervi jellegűek. Tényleg ilyen lehet példáúl az alkoholizmus okozta agykárosodás, de mi van ha visszapörgetjük az események sorrendjét? Miként lesz az ember alkoholista?
"Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,
Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a LEVEGŐBELI HATALMASSÁG FEJEDELME SZERINT, AMA LÉLEK SZERINT, MELY MOST AZ ENGEDETLENSÉG FIAIBAN MUNKÁLKODIK."
Akik között forgolodtunk egykor mi is mindnyájan A MI TESTÜNK KÍVÁNSÁGAIBAN,
CSELEKEDVÉN A TESTNEK ÉS A GONDOLATOKNAK AKARATJÁT, ÉS TERMÉSZET SZERINT HARAGNAK FIAI VALÁNK, MINT EGYEBEK IS"
Ef.2:1-3
Aztán itt van ehhez még valami:
"És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, BÉKESSÉGÜNKNEK BÜNTETÉSE RAJTA VAN, ÉS AZ Ő SEBEIVEL GYÓGYULÁNK MEG."
ÉSA. 53:5
Cím: Re:Pogány vallások
Írta: Csaba - 2010 December 13, 21:40:58
Bocsi, egy gondolat még: Gondolkodtatok már azon, hogy az újjászületett keresztyének között miért nincs egyetlen egy alkoholista, vagy kábítószer függő? Viszont van pl. mozgásszervi problémás és egyéb szervi betegségben szenvedő testvér.
Szerintetek miért van így, mit akar kijelenteni az ésaiási ige?
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Jules - 2010 December 14, 10:14:39
Azt gondolom, itt is fontos volna, hogy a lelkigondozók, és egyéb szolgáló testvérek ne a divatos sémák szerint, hanem a Szent Szellemtől vezetve szolgáljanak.
Jézus, de az apostolok is, pontosan tudták, hogy mikor kell a betegség szellemét kiűzni, mikor gyógyítani.
Pl. Jézus Péter anyósából nem kezdett démont űzni, hanem meg fogta a kezét és erre elhagyta a láz.

Csaba: sajnos én már láttam alkoholfüggő keresztyént...  :059:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2010 December 14, 15:23:07
Kedves Csaba!

Sajnos egyet kell értenem Julessal, mert én is ismerek nem egy alkoholfüggő keresztényt, vagy akár nikotin függőt, vagy netán gyógyszerfüggőt.
A mi kultúránkban nem is olyan nehéz alkoholfüggővé válni. Hiszen bármi van, az esemény része a koccintás. Ha szomorú a magyar akkor azért iszik, ha meg jókedve van akkor muszáj, mert attól csak jobb kedve lesz. Ma már a fiatalok olyan korán kezdenek el inni / viszik bele rosszul felfogott vagányságból / hogy a legtöbb már 12-14 éves korára átesik egy komolyabb / eszméletlenséggel járó / részegségen. Még mindig komoly virtus az ivászat Magyarországon. Aztán a fiatalok szépen átiszogatják a tanuló korukat és mire beérnek a fiatal felnőttkorba már nem ritkán komoly alkoholisták, és sajnos nem védettek ettől a hivő keresztények sem. Mert az alkoholizmus szinte észrevétlenül alakul ki. Mindig csak egy kicsit többet, csak egy kicsit többször és a társadalom szépen összekacsint mögöttük. A megvetés csak akkor alakul már ki amikor valaki nap, mint nap hülyére issza magát. Csak nagyon tudatos felviilágosítással lehet ebből az ördögi körből kimenti a fiatalokat, mert automatikusan a keresztények gyermekei sem mentesülnek ez alól. De azt látom, hogy nem nagyon foglalkoznak ezzel a keresztények sem. Ebben az országban közel 600 ezer alkoholfüggőt kezeltek már  de a látens alkoholisták száma sokkal több. Mert sokan soha nem fordulnak orvoshoz, és ezzel együtt élnek családok, szenvednek gyermekek.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: feszter - 2010 December 14, 16:03:49
Idézet
Bocsi, egy gondolat még: Gondolkodtatok már azon, hogy az újjászületett keresztyének között miért nincs egyetlen egy alkoholista, vagy kábítószer függő? Viszont van pl. mozgásszervi problémás és egyéb szervi betegségben szenvedő testvér.
Szerintetek miért van így, mit akar kijelenteni az ésaiási ige

Idézet
"És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, BÉKESSÉGÜNKNEK BÜNTETÉSE RAJTA VAN, ÉS AZ Ő SEBEIVEL GYÓGYULÁNK MEG."
ÉSA. 53:5

Szia Csaba!

Sajnos előfordul, hogy újászületett keresztények nem tudnak megszabadulni az alkohol, esetleg gyógyszer függőségből.Magam is találkoztam már ilyen esettel.
Ahoz, hogy valaki elnyerje a teljes szabadságot ezekből nagyon nagy bűntudat, bűnbánat
és  akarat erő kell.Mindenkinek akadhatnak gyenge pontjai amit az ördög megpróbál kihasználni és mindent elkövet,hogy az illetőt fogságba tartsa.
A mozgás szervi illetve szervi betegségek adódhatnak abból, ha nem vigyázunk testi egészségünkre.Saját magunk is lehetünk ezeknek okai.  Nagyon ritka esetben kaphatunk "tűskét" is.Lehetnek ezek örökletes betegségek is.Vannak öregkori kopások, amikor elöregednek a szervek, de ezeket nem sorolnám ide, mert ez természetes, hiszen halandók vagyunk itt e földi életünkben.
Az Ézsaiás prófécia rámutat arra amit Jézus elhordozott helyettünk, és elvégzett értünk.Ahoz, hogy ezeket az áldásokat elvegyük nekünk is tennük kell valamit.Először is megtérni, utánna hít álltal elvenni, elfogadni mind azt ami már elkészítetett a számunkra.
Ez mindenkinél egyéni. Van aki fokozatosan gyógyul meg, van aki azonnal.Minden rajtunk mullik.
Mindenkor bátran járuljuk a kegyelem  trónszékhez, mert minden elvan készítve számunkra.

Szeretettel Ircsi
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Csaba - 2010 December 14, 21:22:20
Sziasztok!

Ugye most csak ugrattok?

Ideje beszélgetni arról, hogy mit jelent az újjászületés Krisztusban!
Mi a Szent Szellem pecsétje, a karizmák, vagy a Lélek gyümölcse?

Mit jelent a hiteltelen Keresztyén fogalma?

Áldott szép estét Nektek!
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Csaba - 2010 December 17, 20:51:37
"De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
Az ilyenek ellen nincs törvény"
Gal.5:22-23

Szép estét Nektek!

Csupán annyit szerettem volna mondani, hogy a Krisztusban való újjászületés pecsétje a Lélek gyümölcse, amelyet egy alkoholista, vagy kábszerfüggő életében nem lehet felfedezni. Ezek a függőségek szellemi eredetű betegségek! A gyógyszerfüggőségeket nem biztos, hogy ide kellene sorolni, mert pl. a cukorbetegnek nem kívánsága az inzulin, de még is az élete fűgg tőle!
Megalázónak tartom az  Úr Jézus Krisztusra és Isten igéjére nézve, hogy egy alkoholista keresztyént újjászületettnek nevezzünk!
" ...Irígységek, gyílkosságok,  RÉSZEGSÉGEK, dobzodások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, amiképen már ezelőtt is mondottam, hogy kik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek."
Gal.5:21

Azt tapasztalom, hogy ma annyira félnek a keresztyénnek a szeretetlen ítélkezés vádjától, hogy "szeretetből" hagyják embertársaikat a kárhozatba masírozni, s még az újjászületésüket is hajlandóak szavakkal megtámogatni.
Tényleg ez a krisztusi szeretet?
:2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: b.cermidoff - 2010 December 25, 00:45:38
Egy pillanat...szóval a bűn már az ember előtt létezett. A kígyó ott volt az Édenben Ádám és Éva  megteremtése előtt. Amikor az ember kapcsolatba került vele, elválasztódott Istentől. Így vált bűnössé. A bűn forrása pedig maga az ördög. A hívőnek azonban van új embere, amely növekszik (felemeltetik), ami mellett sajnos ott van az óember is, amely zsugorodik (alászáll). A megigazulás egy pillanat műve a megszentelődés viszont életünk végéig tart. Vagy lehet, hogy rosszul tudom. A hústestünk sohasem kerül kapcsolatba Istennel, újjászületésünk után is testi szinten marad, mert csak erre képes. Ezért van miből helyreállni nap mint nap. Aztán itt van a kicsinyhitűség (Péter), amely helyet ad életünkben a félelemnek és aztán mindenféle bűnnek egészen Krisztus megtagadásáig. Bizony, még az apostolokkal is megtörtént. Tudomásom szerint újjászületett hívőben nem lehetnek démonok, de ráragadhatnak. Ez olyan különbség lehet, mint ami a befolyásolhatóság és a megszállott fanatizmus között van. Ezek szerint igenis lehetnek megkötözöttségei az újjászületett hívőnek is...és létezik a visszacsúszás is. Isten azonban mindennél nagyobb. Ez helyreállásunk kulcsa.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Csaba - 2010 December 25, 09:36:12
Úgy vélem alapjaiban másként látjuk az újjászületés-megtérés-megszentelődés folyamatát. Nem arról van szó, hogy újjászületett ember nem hibázhat, de hogy visszacsúszon az óemberi szellemi megkötözöttségek közé, az elég siralmas az Úr Jézus Krisztus Váltságáldozatára nézve.
"Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden."
2Kor.5:17
Akit Krisztus megszabadított az valóságossan szabad, aki pedig emberi erőlködéssel akar újjászületni, azt keserves csalódások, "visszacsúszások" várják!
Abban igazad van, hogy a kisértő folyamatosan ott olálkodik körülöttünk. Ismerek olyan, volt alkoholista tesót, aki arról számolt be, hogy évek múltán jött a vágy, hogy igyék, de Krisztusban volt ereje és szabadsága arra, hogy ne emelje fel a poharat!
Ha visszacsúszunk valamibe, amiből Krisztus megszabadított, az az ige szerint, egy elég "gáz" állapot!
"Mert ha az Úrnak, a MEGTARTÓ Jézus Krisztusnak MEGISMERÉSE ÁLTAL A VILÁG FERTELMEIT ELKERŰLTÉK, de ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő utolsó állapotjuk gonoszabbá lett az elsőnél.
Mert jobb volna rájok nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismervén, elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól.
De betelt rajtok az igaz példabeszéd szava: Az eb visszatért a saját okádására, és a megmosódott disznó a sárnak fertőjébe."
2Pét.2:20-22
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: zoltan - 2010 December 25, 14:25:20
Igazad van Csaba.

Egészen máskép értelmezik egyesek az Újjászületést, mint ahogy az Ige. Ez az egyik legjobb meghatározása az újjászületésnek, amit te is beidéztél a Bibliából:

"Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden."
2Kor.5:17

Valaki azt mondta:
“A Keresztyének egyik nagy hibája, hogy a Bibliát az élet tapasztalataival értelmezik, és nem az élet tapasztalatait a Biblia által”
Ilyenkor van az, hogy kimondjuk, hogy egy alkoholista, drogos, (vagy akár homoszexuális) is lehet újjászületett.

És igazad van Csaba, félünk néven nevezni a bűnt, nehogy megbántsunk másokat, pedig nagyon komolyan kéne venni az igét amit te is beidéztél:

Gal 5:20  Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,
Gal 5:21  Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.


 :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: b.cermidoff - 2010 December 26, 13:17:43
Emberi erőlködéseink mindig is lesznek - az újjászületett hívőknek is. Nem szabad áltatnunk magunkat, hiszen mindannyiunknak van óembere. Istennél van azonban a megbocsátás és a hívő képes valódi megbánásra.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Csaba - 2010 December 26, 14:36:03
Kedves b. cermidoff!

Tényleg nem bántó szándékkal írtam, hogy másként látjuk az Újjászületés-Megtérés-Megszentelődés folyamatát!
Emberi erőlködésekkel az ember soha nem születhetik újjá, egyszerűen azért nem, mert abban nincsen semmi érdeme. Az Isten kegyelméből történik az Ő szuverén hatalma által! Az emberi erőfeszítéseknek a megtérésben és kiváltképpen a megszentelődés folyamatában van jelentőségük! Ezzel kapcsolatban mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy "És aki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám."
Mt. 10:37

Amíg be nem látjuk, hogy az újjászületés nem bizonyos karizmák jelenlétét jelenti, hanem a Krisztusnak valoságossan átadott életet, addig elfogjuk hinni és másokkal is elfogjuk hitetni, hogy egy Krisztusban újjászületett személy is lehet alkoholista, drogfüggő, parázna stb.
Az igazi probléma nem az ezzel, hogy hiteltelenné tesszük a Krisztusban való újjászületés fogalmát, hanem hamis üdvbizonysággal áltatjuk magunkat és másokat is!
Aszem pont Néked írtam egyszer, hogy Isten megengedő akarata nem létezik, csupán a hosszantűrése, melynek része a fenyíték, a vége pedig az ítélet! Ebből is egyértelműen látszik, hogy Isten nem engedi meg "akarva" a bűnt!
:2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2010 December 26, 16:11:06
Teljesen egyetértek Csabával, hogy az újjászületés az szin tiszta kegyelem. Abban nincs semmi emberi. Egyetlen dolgot tehetünk csupán önmagunkért ha beismerjük, hogy halálra méltó bünösök vagyunk és elfogadjuk a kegyelmet. Az újjászületett embernek is vannak kisértései, sőt van olyan hogy el is bukik, de már nem tud ebben megmaradni, már vágyik a kegyelemre, amelyet mértéknélkül ad az Atya a megbánó, bűnt elismerő embernek. Ténylegesen az a baj a kereszténységben, hogy nem merjük figyelmeztetni azt akit látjuk, hogy nyilvánvaló bűnben él. Voltam én olyan gyülekezetnek a tagja, ahol az egyik előljáró faluszerte ismert alkoholista volt, a másik meg szeretőt tartott. Mindenki tudta, és senki nem volt aki nyíltan felvállalta volna, hogy ezeket az embereket ki kell zárni, mert többszöri figyelmeztetés ellenére sem változtattak. Azt mondja az Ige : ....azért van ti köztetek sok beteg, és alusznak sokan mert nem becsülitek az Úrnak testét... Gondolom itt kezdődik, hogy a kereszténység olyan állapotban van, amilyenben.
Mert való igaz, hogy az újjászületett keresztény nem lehet semmilyen szenvedélybetegség rabja.

Más: a gyógyszerfüggés nem azt jelenti, hogy valaki egy krónikus betegségre / pl. cukorbetegségre / kénytelen egyfajta gyógyszert szedni, hanem azt jelenti, hogy különböző hallucigonén, vagy antidepresszáns gyógyszereket szed mértéken felül, ezek nélkül nem képes az életét élni.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Csaba - 2010 December 26, 16:41:50
Szia Irma!
Köszönöm a kiegészítő magyarázatot, amit a gyógyszerfűggőséggel kapcsolatban írtál!
Ezzel túlajdonképpen vissza is ugorhatnánk a téma elejére, "Krisztus sebeire", amely a szellemi eredetű fűggöségeinket hívatott gyógykezelni! Csupán ezért írtam a téma "elején", hogy a Krisztusban újjászületettek között nincs egyetlen alkoholista, drogfüggő, parázna stb. de lehet pl.  cukorbeteg, szívbeteg, mozgássérűlt stb.
Igen, Isten bárkit, bármilyen betegségből képes ma is meggyógyítani, de ez nem jár az újjászületéssel együtt "alanyi jogon" úgy, mint a szellemi eredetű megkötözöttségekből, betegségekből való gyógyúlás. Ezeknek a megértése, elkerűlhetetlenűl hozzátartozik a Krisztusban való újjászűletés fogalmánának megértéséhez.
Krisztus sebeire, soha semilyen körűlmények között nem volt szűksége Istennek arra, hogy fizikai betegségeket gyógyítson! Ahol sebek vannak, ott vér is folyik!
"És csak nem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint és vérontás nélkűl nincsen bűnbocsánat."
Zsid.9:22

Ezért felelőtlenség kijelenteni egy reumásnak, rákosnak, stb. hogy "a te betegséged Krisztus sebei által már meggyógyúlt" -ez sajnos egyszerűen hazugság, az Úr Jézus sebeinek, kiontott vérének és kereszthalálának nem ez volt a célja, nem erre rendeltetett Istentől!
Őszíntén mondom, hogy nem kívántam újabb vitát szítani!
Áldott szép estét Nektek!
:2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2010 December 26, 18:57:51
Szia Csaba!

Teljesen értem, hogy hogyan is gondolod és egyetértek vele. Míg a szellemi eredetű betegségek meggyógyulnak a megtérés, újjászületés alkalmával, addig meg lehet, hogy a szervi eredetűek elkísérnek míg élünk. Van, hogy Isten keze csodára indul, de nem alanyi jogon járó juttatás ez, hanem mindig csoda! Általában akkor teszi Isten amikor vagy meg akar erősíteni valakit hitében, vagy meg akarja mutatni végtelen szeretetét, illetve az Ő dicsősségét.

 :2smitten: :2smitten:

Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Kamilla - 2010 December 26, 19:05:01

 Én eddig azt gondoltam, hogy Isten az Ő természetéből, istenségéből, kegyelméből, jóságából fakadóan mindig meg akarja mutatni végtelen szeretetét és dicsőségét, már csak azért is, többek között, hogy Királysága, uralma is nyilvánvalóvá legyen, megvalósuljon...

  :2smitten:    :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: b.cermidoff - 2010 December 27, 01:43:21
Hála Istennek az újjászületésemkor nem voltam szenvedélybeteg. Jó lenne ide egy pár bizonyság, amely olyan esetről szól, amikor az újjászületés pillanatában az újdonsült hívő ember rögtön kigyógyult a szenvedélyeiből. Lehet hogy ez mindig így történik, csak én nem láttam még ilyet (mivel hogy sosem volt szenvedélybeteg ismerősöm). Igazán örömmel töltene el az ilyen olvasmány. Erőt adna a megkötözöttségben szenvedőknek. Köszi. :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2010 December 27, 11:24:45
Ime egy bizonyság / bár már én erről irtam, de jól esik megemlékezni az Úr jóságáról/ :

1991-ben az Úr szeretete felém fordult - komoly imádságos közbenjárásra feleletól - és kivont engem a halál völgyéből, ahová alkohol és gyógyszerfüggőség miatt kerültem. Hatalmas kézzel mentett ki a biztos pusztulásból, és szabadított meg úgy, hogy ezek a szenvedélyek soha többé nem tértek vissza.
Az prvpspk akik látták ezt mind elismerték, hogy ezt Isten cselekedte, mert emberileg ilyen eredmény nem érhető el, és főleg nem rövid két hét leforgása alatt. Isten olymódon dicsőitette meg magát előttem és az értem imádkozók előtt, hogy azóta is csak áldani tudom az Ő drága Szent Nevét. A dohányzásból egy kicsit később szabadultam, de az is olyan módon történt, ami Isten szabadító kegyelmét dicsőíti. Nem volt ebből semmi emberi akarat, vagy valami erőlködés, Isten kiöntötte szabadító kegyelmét és én csak csodálni tudom, hogy miért is szeret engem Isten ennyire, meg sem értem, fel sem fogom. Csak azt tudom, hogy az Ige igaz : ....akiket a Fiú megszabadít, azok valósággal szabadok.

De láttam már más szintén valamilyen függősségben lévőket is, akik ugyan igy Isten különleges szeretete nyomán szabadokká lettek. Mindig mély hála van a szívemben mikor ilyesmiről hallok, vagy szemtanúja vagyok, mert tudom azt milyen a pokolban élni. Mert az aki ilyesmibe keveredik már itt a földön megtapasztalja a pokol előizét. De dicsősség és hála a mi drága Urunknak, hogy elvégezte a szabadulás nagy munkáját, és még tart a kegyelmi idő és aki szabad akar lenni, azért még mindig folyik a drága, bűnt eltörlő Vér, ma még lehet, ma még szabd leborulni a kereszt alatt.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Clio - 2011 Február 23, 17:21:39
Kedves testvérek!

Úgy olvasom itt nem volt senki szenvedélybeteg és nincs személyes tapasztalata ebben.
Úgy látom hogy az idegrendszeri vagyis a pszichológiai betegségeket nem gondoljátok ugyan olyan betegségnek mint mondjuk egy reumát vagy cukorbetegséget.

Mindenkinek ajánlom DR Erdélyi Juditt Szabadulás a függőségek rabságából című tanulmány könyvét. Ő egy hívő Krisztusban újjászületett orvos.

Nagyon szépen leírja hogy mennyi előítélet és tévhit van a szenvedélybetegségek mint kábítószer függőség és például a depresszióval szemben. A hívők körében is!

Én csak azt mondom ahogy Isten meg tud gyógyítani egy mozgássérültet egyik napról a másikra  Úgy egy láncdohányost is egyik napról a másikra meg tudja szabadítani.
Azonban nem mindig teszi ezt meg így. Van amikor hosszabb rehabilitációra vagy leszoktató kúrára van szükség.  Isten megtehetné hogy azonnal véget vet a betegségnek de valamiért nem mindig teszi.


Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2011 Február 23, 19:11:25
Drága Clio!

Csak úgy zárójelben, látásom szerint, egyetlen szenvedélybetegnek sincs szüksége "leszoktató" kúrára, mert akiket a Fiú megszabadít, azok valósággal szabadok. Az Ige ezt mondja, és én így tapasztaltam. A leszokás az valami emberi dolog, a szabadságot viszont Jézus Krisztustól kapjuk.
Az lehet, hogy valaki nem egyik pillanatról a másikra tud élni a szabadságával, van hogy kitartásra van szüksége. De akkor is az Ige megáll : valósággal szabad aki Jézus által szabadult meg.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Clio - 2011 Február 23, 19:46:34
Kedves Irma!

"Az lehet, hogy valaki nem egyik pillanatról a másikra tud élni a szabadságával, van hogy kitartásra van szüksége. De akkor is az Ige megáll : valósággal szabad aki Jézus által szabadult meg."

Kedves Irma! Szeretném ezt a mondatodat különösen kiemelni.  Mert 100%-ig egyetértek vele! :igen: :igen: :01:


Amit meg akartam fogalmazni.
Szabadításunk akkor ott megtörténik amint Jézus elé visszük megkötözöttségünket bűneinket.
Ez mennyei tény. 
De bizony a kívánságok vagy a következmények nem tűnnek el azonnal.  Már szabad az addig megkötött de állhatatosságra van szüksége hogy ez teljesen nyilvánvaló legyen. Itt jön a hit. Uram hiszem hogy megszabadítottál akkor is ha még nem érzem!

 :088:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2011 Február 24, 11:59:43
Én azonnal szabad lettem a kivánságoktól is. Amikor Jézus szabaddá tett az olyan volt mintha soha nem is éltem volna a szenvedélyek rabságában. Teljesen és tökéletesen szabad lettem. Emlékszem mikor a dohányzástól szabadultam meg, mellettem a fiam dohányzott de mégcsak nem is éreztem a szagát. Soha többé nem kellett visszatérnem semmelyik szenvedélyhez, mert megszabadultam. De sokaktól hallottam ugyanezt. Én azonnal éreztem is, olyan volt mintha valaki egy hatalmas terhet vett volna le rólam, és nem kellett ezzel többet foglalkoznom. Jézus által, Jézusban szabad lettem, még ma is hála és imádat támad a szívemben ha erre gondolok.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Clio - 2011 Február 24, 13:28:02
"Emlékszem mikor a dohányzástól szabadultam meg, mellettem a fiam dohányzott de még csak nem is éreztem a szagát. Soha többé nem kellett visszatérnem semelyik szenvedélyhez, mert megszabadultam."

Dicsőség Istennek! :2smitten: Hatalmas ajándékot kaptál!

Az utóbbi években Isten egy olyan iskolába járatott engem ahol  megtanultam az alázatot.
Betegségemből nem szabadított meg azonnal. Hanem fokozatosan. Ezt az igét is kaptam bátorításul Szentlelkétől.. amit Izrael fiainak mondott .. "fokozatosan űzöm el előled"

Megtanultam az alázatot és azt hogy Isten nem cselekszik sablonosan. Ami nálam gyorsan ment másnál hosszabb folyamat lehet vagy fordítva.

Nem azért mert a másik kevesebb lenne vagy ügyetlenebb vagy kishitű..stb  Ezért soha nem mondom a küszködőnek hogy azért küszködsz még mert nem hiszel eléggé.
Mert így még én is terhet rakok rá.
Hanem hiszem hogy Istennek különböző eszközei és módszerei vannak amit első látásra még nem érthetünk. Hogy nálam miért így nála meg miért úgy.

Aki küszködik az bizonytalan és nem fog mesélni a küszködéséről azért hogy ne nézzék le a társai vagy ne oktassák ki hogy mit nem  tesz jól.
Annak bátorításra imákra van szüksége és folyamatos kapcsolatra az Úrral.

Depresszióm elején nagyon vágytam egy hívő pszichológussal való beszélgetésre. De valahogy soha nem jött össze. Istennek más terve volt. Ehelyett kaptam egy hívő testvért aki bátorított együtt imádkoztunk és beszélgettünk. és maga Isten volt igéivel a pszichológusom.

Amikor első fiatalkori depressziómból egy pillanat alatt egy közös ima alkalmával megszabadultam. Nagyon hálás voltam Istennek . De valahol ott volt bennem a büszkeség is. Lám nekem nem kellet orvos. Mások meg azért szenvednek mert nem hisznek eléggé.
Nem gondoltam hogy ez olyan betegség ami hosszabb rehabilitációt is igénybe kell hogy vegyen. Azt gondoltam rehabilitációra csak a hitetleneknek van szükségük.

Isten megmutatta hogy bizony nem!  Dr Erdélyi Juditt könyvét ezért is ajánlom. Nagyon sok érdekes dologra mutatott rá amit nem is gondoltam volna. A szenvedélyekkel és a megkötözöttségekkel kapcsolatban.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2011 Február 24, 14:22:26
Drága Clio!

Nemcsak hatalmas ajándékot kaptam, hanem messze többet, mint amit valaha is elgondolhatnék, én aki olyan mélyen érdemtelen voltam. Sokszor gondoltam arra, hogy vajon miért pont én vagyok az, akit ilyen mértékben megajándékozott az Isten. Annyira méltatlan, és olyan érdemtelen voltam! De ez a kegyelem! Nem tudom el sem mondani mit érzek amikor Istennek erre a kegyelmi tettére gondolok, mert ezt emberi szóval kifejezni sem lehet.
Legutóbb a betegségemből én is úgy gyógyultam, hogy napról-napra kegyelemből mindig egy kicsit jobb lett. De ez is csodálatos volt, mert tudtam, hogy a vége jó lesz, mert Isten megigérte. Tényleg nem sablon szerint cselekszik még egy ember életén belül sem. Ha kinyitjuk a szívünket akkor valóban mindent a javunkra munkál az Isten.

Az a nagy baj, hogy akik küszködnek, vagy bizonytalanok tényleg nem mernek őszinték lenni, mert olyan könnyen megkapják/juk a "kiosztást". De én azért hiszem, hogy csak-csak tudjuk egymást bátorítani, azért van ez a fórum is, hogy egymás hite által épüljünk. Isten végtelen szeretetében azért felhasznál valamennyiőnket az Ő drága terve véghezviteléhez, és ez a legtöbb, ami érhet minket.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Magda - 2011 Február 24, 15:26:03
Drága Clio!

Nemcsak hatalmas ajándékot kaptam, hanem messze többet, mint amit valaha is elgondolhatnék, én aki olyan mélyen érdemtelen voltam. Sokszor gondoltam arra, hogy vajon miért pont én vagyok az, akit ilyen mértékben megajándékozott az Isten. Annyira méltatlan, és olyan érdemtelen voltam! De ez a kegyelem! Nem tudom el sem mondani mit érzek amikor Istennek erre a kegyelmi tettére gondolok, mert ezt emberi szóval kifejezni sem lehet.
Legutóbb a betegségemből én is úgy gyógyultam, hogy napról-napra kegyelemből mindig egy kicsit jobb lett. De ez is csodálatos volt, mert tudtam, hogy a vége jó lesz, mert Isten megigérte. Tényleg nem sablon szerint cselekszik még egy ember életén belül sem. Ha kinyitjuk a szívünket akkor valóban mindent a javunkra munkál az Isten.

Az a nagy baj, hogy akik küszködnek, vagy bizonytalanok tényleg nem mernek őszinték lenni, mert olyan könnyen megkapják/juk a "kiosztást". De én azért hiszem, hogy csak-csak tudjuk egymást bátorítani, azért van ez a fórum is, hogy egymás hite által épüljünk. Isten végtelen szeretetében azért felhasznál valamennyiőnket az Ő drága terve véghezviteléhez, és ez a legtöbb, ami érhet minket.

Ámen és Ámen
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: b urian jozsef - 2011 Február 24, 20:11:34
Áldott szép estét! Kedves Testvérek!Nagy érdeklődéssel olvastam irásaitokat.Elmondanám hogy én is benne jártam ebbe "cipőben",már mint a szenvedély betegségben.Engem az Ur 14 éve szabaditott meg , nekem azotta nincs szükségem az Urron kivül semmire.Sem gyógyszerre sem földi orvosra.Es en  is vallom hogy akit a Fiu megszabadit valóban szabad lesz.További szep estet4 :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2011 Február 24, 20:29:18
Drága József!

 :026:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: b.cermidoff - 2011 Március 09, 16:08:44
Nem ehhez a levélhez szólnék hozzá. Nem rég láttam egy filmet a tv-n a XX. század első felének művészetéről. Avantgarde, kubizmus, dadaizmus, szürrealizmus, futurizmus... Iszonyú volt. Nem vagyok álszent. Hiszem, hogy Isten mindent tud használni, a művészetet sem véletlenül hozta létre. Mégis, ha végignézzük ezeket az irányzatokat konkrétan össze tudjuk kötni bizonyos politikai irányzatokkal, ilyenekkel, mint az anarchizmus, kommunizmus, fasizmus, vad kapitalizmus.... Persze, a korábbi ártalmatlanabbnak tűnő művészeti stílusok (szecesszió, empire) sem különbek. Ha mögéjük nézek, dekadens, fülledt erotikát, hedonizmust látok. Újkori pogányság! Aztán itt van az istenített humanizmus kora! Emlékszem még, milyen hatással voltak rám H. Bosch, németalföldi festő képei. Eszelős kavalkádjai az ópiumos látomásoknak. Tárgyak, emberek, állatok szellemi lények összevisszasága. És kimérák, a képzeletnek olyan teremtményei, amelyek tárgyak alkatrészeit viselték magukon végtagokként... Gyilkosságok, ágyjelenetek a nyílt színen... meztelenség és szenny mindenütt... Hátborzongató. A Prédikátor Könyve jutott eszembe az Isten nélküli tévelygés hiábavalóságáról... Ebben a világban a sátán mindent összekevert, hogy az elhitetett ember eltévedjen a részigazságok és a pillanatnyi gyönyörök útvesztőjében és sohase ismerje meg Istent. Ekkor azonban eszembe jutott Dávid, ahogy énekével és lantjátékával Istent dicsőítette... és a gospel kórusok, és a csodálatos oltárképek, és a Passió című film, és Handel, és Bach, és a Hillsong, és... és.... és.... Hála az Úrnak, Isten számára nincs lehetetlenség. Ő meg tudja érinteni a művészek szívét és használni tudja őket az Ő tökéletes tervében.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Clio - 2011 Március 09, 16:22:45
Cermidoff! fontos gondolatok!

Félelmek és szorongások. Nekem mindig az jut eszembe hogy egy művész azt tudja megjeleníteni a leghitelesebben legyen az zenemű vagy festmény vagy egyéb alkotás ,ami a szívében van.  Isten nélkül sok torz dolog születhet művészet néven.
De hitetlen alkotások is lehetnek Istent dicsőítőek. Amikor azokat az igazságokat akarja megjeleníteni mint amik öröktől fogva léteznek. Szeretet , önfeláldozás, barátság..stb

Így én amikor egy műhöz közelítek nem aszerint ítélem meg hogy hívő alkotta-e meg, hanem aszerint hogy mit akar mondani. Mi a mondanivalója.

Például nagyon népszerűek az olyan rajzfilmsorozatok mint Scout Park , Simpson család , vagy amerikai fater , vagy Futurama
Nem csak a rajzok torzak, hanem mint egy társadalomkritika néven, cinikusan rombolják le az értékeket.
Összekeverve a jót a rosszal. Ahol minden viszonylagos még szerintük Isten is.
Én ezeket tartom nagyon veszélyesnek. Egy fiatal lelkében nagy rombolást tud végezni. 

Valamint az a torzulás hogy a fiatalság a fiatalok vannak bálvánnyá emelve. Míg az idősek a tapasztaltak mint vaskalapos buta ősök bemutatva.
Így a fiatal nem kap útmutatás mivel neki kéne utat mutatnia de nincs hozzá élettapasztalata.
Frusztráltság, szorongás , megfelelési kényszer bizonytalanság  jellemzi őket így élvezetekbe menekülnek.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Guti Tünde - 2011 Március 09, 16:36:44
"Például nagyon népszerűek az olyan rajzfilmsorozatok mint Scout Park , Simpson család , vagy amerikai fater , vagy Futurama
Nem csak a rajzok torzak, hanem mint egy társadalomkritika néven, cinikusan rombolják le az értékeket.
Összekeverve a jót a rosszal. Ahol minden viszonylagos még szerintük Isten is.
Én ezeket tartom nagyon veszélyesnek. Egy fiatal lelkében nagy rombolást tud végezni.

Valamint az a torzulás hogy a fiatalság a fiatalok vannak bálvánnyá emelve. Míg az idősek a tapasztaltak mint vaskalapos buta ősök bemutatva.
Így a fiatal nem kap útmutatás mivel neki kéne utat mutatnia de nincs hozzá élettapasztalata.
Frusztráltság, szorongás , megfelelési kényszer bizonytalanság  jellemzi őket így élvezetekbe menekülnek. "

Ez bizony igaz, Clio!

Sajnos egyre több a torz vonás a mai emberének társadalmában. Nekünk keresztyéneknek Krisztust kell kiábrázolnunk (illetve hagyni Őt, hogy kiábrázolódjon  :pirul:), és akkor látni fogja a világ, hogy az újjászületés, azaz újjá teremtés valóban új embert hoz létre.  :169:

Nekem is vannak ismerőseim, akik depresszióval küzdenek. Néhányan hívők közülük. Nem olyan egyszerű ez, hogy 1-2 definícióval elintézhessük a gyógyulás és szabadulás útját.

Mindenképpen Jézusra van szüksége az ilyen betegnek! Jézus a legjobb pszichológus!

De amíg valaki önszántából nem hiszi ezt el, és nem tudja vagy nem akarja kivágni a bajok gyökerét, addig is szükség van/lehet kezelésre, ha nem tudja normálisan élni a mindennapjait.  :062:

Erdélyi Judit több  tanulmányát olvastam már, több témakörben. Nekem tetszettek, őszintén feltárja a veszélyeket.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Clio - 2011 Március 09, 20:59:29
Örülök  kedves Tünde hogy így gondolod.  :2smitten: :2smitten:

Valóban első lépés a problémák gyökerét megtalálni. Lehet az bármi csak Jézus a megoldás!
De akkor amikor megtörtént a gyökerek kiirtása vagy a dolgok helyretétele .Isten pedig valós szabadulást adott. Ne aggódjunk ha még idegrendszerűnk nem úgy működik mint előtte.  A gyógyulás sokszor több időt vesz igénybe . És van amikor gyógyszer is kell., azt pedig tudni fogjuk hogy mikor jött el az ideje hogy a gyógyszerek mankóját is letegyük. Vagy milyen terápiával tudjuk kiváltani idegrendszerünket kémiailag befolyásoló gyógyszerektől.

A mi dolgunk  folyamatos kapcsolat Jézus Krisztussal és az Atyával Szentlelkén keresztül!
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: m.ági - 2011 Március 25, 10:34:56
szeretett testvéreim
félelmek és szorongások:
egyik legfontosabb, hogy önmagunkat
fogadjuk el:
http://www.godtube.com/watch/?v=9CC1MFNU (http://www.godtube.com/watch/?v=9CC1MFNU)
és nemcsak hogy valaki vagyok, ISTEN gyermeke vagyunk,
ahogy mindanyian

halleluja

M.ági
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Shaly - 2011 Március 26, 08:49:49
Teljesen egyet értek veled!
 :igen:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Magda - 2011 Március 27, 16:08:11
szeretett testvéreim
félelmek és szorongások:
egyik legfontosabb, hogy önmagunkat
fogadjuk el:
http://www.godtube.com/watch/?v=9CC1MFNU (http://www.godtube.com/watch/?v=9CC1MFNU)
és nemcsak hogy valaki vagyok, ISTEN gyermeke vagyunk,
ahogy mindanyian

halleluja

M.ági

Bocsánat de ez egy félrevezetés!
Nem mindenki Isten gyermeke, és a kislány bár rendkívűl kedves, egy félrevezetés áldozata.

 :(
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: m.ági - 2011 Március 28, 15:02:04
Kedves Magda!
Persze átolvastam, és megint nem
fogalmaztam pontosan. Amikor azt mondtam, hogy
mindanyian Isten gyermeke vagyunk azokra gondoltam,
akik hisznek az ÚRban, szeretik, és követik Őt.

Ez a kislány pedig nem félrevezetés áldozata.
Egyértelműen áldás, ahogy arra vezet rá minket,
hogy nem számít milyen a bőröd szine, nem számít milyen a
hajad, mekkora vagy, mi az anyanyelved.- Te valaki vagy.

A mai depressziós, bonyolult világban nagyon fontos, hogy
mindenki "valakinek érezze magát" és az pedig hab a tortán,
hogy mi akik ISTENben hiszünk, méghogy valakik vagyunk,
egyenesen az ÚR áldott gyermekei. Halleluja.
szeretettel
ági.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2011 Március 28, 15:34:43
Drága Ági!

Nagyon szeretném ha nem kiigazításnak éreznéd, amit erre a bejegyzésedre irok :

"....A mai depressziós, bonyolult világban nagyon fontos, hogy
mindenki "valakinek érezze magát" és az pedig hab a tortán,
hogy mi akik ISTENben hiszünk, méghogy valakik vagyunk,
egyenesen az ÚR áldott gyermekei. Halleluja.
szeretettel..."

A depresszióból nem az emel ki minket ha valakinek érezzük magunkat, mert azt tehetjük bármilyen kiinduló alapból. Hány "valakit" látunk magunk körül, akiknek határtalan önbizalmuk van, nagyon is tudják magukról, hogy ők "valakik". De amikor magukra maradnak lehet, hogy már nem is olyan nagyok maguk előtt, mert a valakiségük nem Attól van, Aki lelküknek örökkévaló békességet tudna adni. Akkor jó ha tudjuk, hogy Valakihez tartozunk, aki azt mondta magáról : Vagyok, aki Vagyok, és ha Ő mondja, hogy : Gyermekem, az Enyém vagy, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged és vontalak magamhoz hűségesen. Nos, ha valaki ezt meghallja, az már tudja magáról, hogy ő nagyon értékes, hiszen Isten a legdrágábbat adta érte: Egyszülött Fiát, igy valóban Isten áldott gyermekei lehetünk.

 :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Guti Tünde - 2011 Március 28, 19:14:30
 :168:  Így igaz, Irma!  :168:
Jézusban lettünk "közel valókká", azaz "valakik" lettünk a senkikből. Jézus vére által, Isten szeretetében  van gyógyulása, szabadulása a beteg léleknek is.  :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Magda - 2011 Március 28, 21:16:57
Kedves Magda!
Persze átolvastam, és megint nem
fogalmaztam pontosan. Amikor azt mondtam, hogy
mindanyian Isten gyermeke vagyunk azokra gondoltam,
akik hisznek az ÚRban, szeretik, és követik Őt.

Ez a kislány pedig nem félrevezetés áldozata.
Egyértelműen áldás, ahogy arra vezet rá minket,
hogy nem számít milyen a bőröd szine, nem számít milyen a
hajad, mekkora vagy, mi az anyanyelved.- Te valaki vagy.

A mai depressziós, bonyolult világban nagyon fontos, hogy
mindenki "valakinek érezze magát" és az pedig hab a tortán,
hogy mi akik ISTENben hiszünk, méghogy valakik vagyunk,
egyenesen az ÚR áldott gyermekei. Halleluja.
szeretettel
ági.
Kedves Ági!
Nagyon nehéz kimosni ami beivódott a ruhába, amit kisgyermekként megtanulunk, az nagyon mély nyomokat hagy.
Ezért írtam, hogy félrevezetett.
A többit Tűnde leírta, teljesen egy nevezőn vagyok vele.
Sokan gondolják magukat Isten gyermekinek, és kevesen figyelnek arra, hogy ez milyen fajta aktív hithez kötött.
Mert a holt hit nem ad megváltást.
János evangéliumban szépen nyomon követhető az Úr feltétel rendszere.

 :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: m.ági - 2011 Március 29, 09:31:05
Kedves Magda és Tünde.
csak megpróbálom helyesebben kifejezni magam.
Akkor próbáljunk meg úgy fogalmazni, hogy jó
dolog, ha ez a kislány ELHISZI magáról, hogy nagyon szép
a bőre, a haja, termete. Hát úgy gondolom, hogy fontos
lenne, ha mindenki ELHINNÉ magáról, hogy tökéletes.
(Félek, hogy nem fogjátok megérteni mire gondolok).
Ez a kislány úgy láttam nem bebeszéli magának a dolgokat,
hanem megéli. Minden embernek el kellene fogadni magát
olyannak amilyen. (például hogyan mondhatja ISTEN teremtménye,
hogy URAM tudod, nem sikerültem valami szépre.  :063:).
Tudom, hogy keresztények között is sokan vannak, akik csúnyának,
ügyetlennek, vagy nemtudommilyennek tartják magukat.
Persze nem úgy gondoltam, hogy majd álljon mindenki a tükör elé,
vagy vegye elő pl. a bizonyítványát és minden reggel mondja el
100 x , hogy szép vagyok, okos vagyok, de, hogy ezt mindenkinek
meg kellene harcolnia, - hogy elfogadja önmagát - az egészen biztos.
Valahogy annak kellene beleívódnia a megtért emberekbe, hogy Ők
mostmár valóban ISTEN gyermekei, hogy új emberré lettek.

Azért szerettem volna erre visszatérni, mert tudom, hogy sok
keresztény embernek harca van ilyen gondolatokkal. És jó lenne, ha
HITTEL eltudnák mondani magukról, hogy köszönöm ISTENEM, hogy
ilyen vagyok.Bocsánat, hogy erőszakoskodom.
 :pirul:

(tudom nem ártana egy fordítógépet csatolnom :05:nekem például
a beszéddel kell megküzdenem, nem is kicsit, - de látjátok, próbálkozom.)
Ági.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: ditte - 2011 Március 29, 09:40:40
Kedves Ági!
Értem mire gondolsz.
Isten nem akarja,hogy kisebbrendűségi érzés legyen a gyermekeiben.Nem azt akarja,hogy hazudjanak maguknak.Inkább azt,hogy felismerjék kik ők Krisztusban.Felismerjék,hogy Isten hogyan látja őket.
Eszembe jutott Gedeon.Tele volt kisebbrendűségi érzéssel.Mosolyognom kell,ha eszmbe jut,ahogy az Úr angyala megszólította őt:
"Az Úr veled,erős férfiú!"(Bírák6,12.)

Milyen jó az Úr!Bíztatja az Ő gyermekeit,hogy hitben járjanak,nem látásban.
 :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Magda - 2011 Március 29, 10:02:31
Kedves Ági!
Értem mire gondolsz.
Isten nem akarja,hogy kisebbrendűségi érzés legyen a gyermekeiben.Nem azt akarja,hogy hazudjanak maguknak.Inkább azt,hogy felismerjék kik ők Krisztusban.Felismerjék,hogy Isten hogyan látja őket.
Eszembe jutott Gedeon.Tele volt kisebbrendűségi érzéssel.Mosolyognom kell,ha eszembe jut,ahogy az Úr angyala megszólította őt:
"Az Úr veled,erős férfiú!"(Bírák6,12.)

Milyen jó az Úr!Bíztatja az Ő gyermekeit,hogy hitben járjanak,nem látásban.
 :2smitten:

Köszönöm Ditte, nagyon jó a Gedeon és a magunk elfogadása az Úr jelenlétében.
 :2smitten:
A Felülről született emberben az Úr munkálja ki,.
Ez nálam ez a munka 23 évig tartott  :hehe: a felismerés, és a megvalósulásig gondolom még a Magyar út-viszonyokat ismerve sok gödör és bucka jön.  :2tickedoff:

De úton vagyok VELE , a cél pedig nyílvánvaló, amit Ő ad, amibe Ő helyez azt hálaadással ésssssssssss örömmel tudjam elfogadni.
Na ezt nehezebb kimunkálni, mert még hálát adod is, a próbákban - ez a testemmel kapcsolatos, és a környezetemmel - de az öröm  :pirul:

Jakab levél "...teljes örömnek tartsátok...", nem ám pici örömkének, hanem teljes örömnek.

Valami kell ehhez még, hogy el ne felejtsem kérni hozzá a felülről való bölcsességet.

Itt jön Dávid példája - még a negatív is - mert akkor nem kérte!

Más kárán tanulhatnánk, de csak példát ad, hogy a helyzetben kitől várjam, Ő aztán küldhet emberhez, és erről akkor bizonyságot is ad, mert a hármas kötél nehezen szakad el  :2smitten:

 :love:

Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: ditte - 2011 Március 29, 11:48:42
Kedves Ági!
Értem mire gondolsz.
Isten nem akarja,hogy kisebbrendűségi érzés legyen a gyermekeiben.Nem azt akarja,hogy hazudjanak maguknak.Inkább azt,hogy felismerjék kik ők Krisztusban.Felismerjék,hogy Isten hogyan látja őket.
Eszembe jutott Gedeon.Tele volt kisebbrendűségi érzéssel.Mosolyognom kell,ha eszembe jut,ahogy az Úr angyala megszólította őt:
"Az Úr veled,erős férfiú!"(Bírák6,12.)

Milyen jó az Úr!Bíztatja az Ő gyermekeit,hogy hitben járjanak,nem látásban.
 :2smitten:

Köszönöm Ditte, nagyon jó a Gedeon és a magunk elfogadása az Úr jelenlétében.
 :2smitten:
A Felülről született emberben az Úr munkálja ki,.
Ez nálam ez a munka 23 évig tartott  :hehe: a felismerés, és a megvalósulásig gondolom még a Magyar út-viszonyokat ismerve sok gödör és bucka jön.  :2tickedoff:

De úton vagyok VELE , a cél pedig nyílvánvaló, amit Ő ad, amibe Ő helyez azt hálaadással ésssssssssss örömmel tudjam elfogadni.
Na ezt nehezebb kimunkálni, mert még hálát adod is, a próbákban - ez a testemmel kapcsolatos, és a környezetemmel - de az öröm  :pirul:

Jakab levél "...teljes örömnek tartsátok...", nem ám pici örömkének, hanem teljes örömnek.

Valami kell ehhez még, hogy el ne felejtsem kérni hozzá a felülről való bölcsességet.

Itt jön Dávid példája - még a negatív is - mert akkor nem kérte!

Más kárán tanulhatnánk, de csak példát ad, hogy a helyzetben kitől várjam, Ő aztán küldhet emberhez, és erről akkor bizonyságot is ad, mert a hármas kötél nehezen szakad el  :2smitten:

 :love:
Drága Magdus!
Igen az Úr munkálja bennünk jókedvéből.
Bizony sok a gödör és bucka utunk során.De az Úr velünk jön utunkon.

Nagyon jó,hogy idézted Jakab levelét!!!
"Teljes örömnek tartsátok ha  különféle kísértésekbe estek,
Tudván hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez."(Jakab1,2-3.)

Ne essünk kétségbe,hanem örüljünk,mert az Úr velünk van,nem hagy erőnkön felül megkísérteni.A kimenekedést is megadja.

Csodálatos ahogy az Úr formál minket.
Dicsőség Istennek!

 :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Magda - 2011 Március 29, 11:57:29
Ámen

 :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Clio - 2011 Március 29, 13:43:35
Nagyon ismerős a kisebbrendűségi érzés.   :04: Főleg azoknál az embereknél fordul elő akiket gyerekkorukban sokat csúfoltak a társaik. Vagy ott ahol mindig teljesítményorientáltság számított.  Nem is gondol bele a szülő hogy ha olyat mond a gyerekének Nem szeretlek mert rossz vagy! Az nem helyes.

Én nagyon félénk és visszahúzódó gyerek voltam. Mimózalélek és ha megbántottak némán folytak a könnyeim ,erre még jobban csúfoltak. Ahogy kamaszodtam nagyon utáltam ez a túlérzékenységemet. Akkoriban egy fantáziavilággal kompenzáltam és lettem magabiztosabb. 7-8 ban már nem csúfoltak.
De az igaz áttörés akkor történt amikor megismertem az Urat! Azt hogy Ő úgy ahogy vagyok szeret és olyannak lát már most mint amilyenné formálni fog! Ahogy Gedeot is szólította az angyal! Pedig akkor még nem volt erős férfiú.
Az hogy imaórán meg mertem szólalni mert Isten erre indított. Hogy a konfirmációnál ki mertem állni a gyülekezet elé. Ezek mind a formálódás részei voltak.

Ez a világ nagyon a külsőt teszi előtérbe. Sovány legyen és fiatal. Ha kövér vagy idősebb akkor már értéktelenebb a világ szemében. Ha fogyatékos akkor meg főleg. Így az az ember aki nem tökéletes az emberi elvárások szerint dupla súlyt kap magára.
De a hívők között is folyik a versengés csak más formában. Ki a bölcsebb ki az engedelmesebb, kinek van több ajándéka ki érti igazán az igét..stb
Így akár egy gyülekezetben is lehet valakinek kisebbrendűségi érzése. Pedig maga Jézus mondta hogy bár Keresztelő János különleges ember volt a menyben mégis a legkisebb.
Valamint aki a Menyben nagy akar lenni annak az utolsónak kell lennije.   Istennél teljesen fordítva működik mint az amit mi megszoktunk.
Pedig ha megnyugodnánk abban hogy Isten nem sablonos hívőket alkotott hanem változatos mégis benne egységes gyermekeket akkor nem akarnánk folyton egymás a szerintünk krisztusi normákhoz alakítani.

Az egónk az énünk az Óemberük ki hogyan nevezi, versengésre vágyik. Valamint folyton meg akarunk felelni egymásnak hogy szeressenek elfogadjanak.. aztán azért hogy elismerjenek hogy az énünk elismerést kapjon.

A világ annyira szépség orientált hogy fiatal kamaszlányok küszködnek azzal hogy csúnyának látják magukat. Itt is sablonosságra törekszik a világ.
Pedig minden ember értékes Isten egyedi alkotása , nem megismételhető, hanem alkotójának egy egy gondolata! Akár hívő akár még hitetlen. Én nem teszek különbséget , számomra nincs értékes és értéktelen ember.
Amiben különbséget teszek az az hogy elfogadta az ingyenes kegyelmet  vagy nem. Vagyis megmenekült vagy még a süllyedő hajón utazó.

Úgy gondolom az a helyes szemlélet hogy felismerjük a másik emberben a jelenlegi állapota ellenére hogy Isten egyedi alkotása! Valamint így gondoljuk magunkra is ha a Sátán azzal jönne hogy értéktelen vagy.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2011 Március 29, 16:04:18
Teljesen egyetértek Clioval, hogy bizony a kisebbrendűségi érzés kialakulhat a kereszténykörökben meghonosodott személyválogatás miatt. Én igy jártam. Korábban megszabadultam a depressziótól, és a kisebbrendűségi érzéstől. Aztán kövekezett egy fordulat, ami miatt most újra küzdök mind kettővel. Amikor a fiam külföldre ment nagyon egyedül maradtam és talán jobban vágytam a testvéri közösség megélésére, mint korábban. Aztán kaptam egy nagyon rossz MR leletet, amely szerint bármely pillanatban lebánulhatok mindkét oldalamra. Ugyan ebben az időben kapott egy vezető testvér-feleség is egy rákról szóló leletet. Őérte nekiállt a gyülekezet harcolni, imahét, iméjszaka, gyülekezeti összefogás, mindenféle segítség. Míg én teljesen egyedül maradtam. Nekem ekkor ennek az volt az üzenete, hogy értéktelen vagyok, hogy nem érek semmit. Elfogott a jövőtől való félelem. Nagy mélységeket jártam meg. Visszajött a depresszió. Aztán jött egy újabb betegség és Isten elkezdett tanítani. Olyan jó volt amikor én, a mások által semmibe vett, lenézett, magára hagyott hivő tudtam azért a testvérnőért imádkozni, aki közben haldoklott már. Engem épített Isten, mert nekem valóban senki másom nem volt : csak Ő! Egyedül Isten. Fájdalmas út volt, de nagyon tanulságos. A testvérnő közben az Úrhoz költözött, én pedig élek. Mert Isten valóban nem úgy itél, mint mi emberek. Jézus mindig a megvetetteket vette észre. Ő soha nem a teljesítményt dijazta, hanem a megtört. hittel teli szívet. Nekem nem maradt más: mint hinni Istenben akkor is, amikor a fájdalomtól csak sóhajtani tudtam. De közel volt, mint mindig amikor valaki igazán Ő Hozzá kiállt. Még sajog a seb, amit a gyülekezetemtől kaptam, de már tudom, hogy nem jöhet olyan helyzet az életben, amin ne tudnánk átmenni : Jézus meg én. Hiszem hamarosan újra szabad leszek teljesen a depressziótól és felépül bennem újra, ami összetört a személyválogatás miatt.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Antee - 2011 Március 29, 16:25:43
Ámen.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: ditte - 2011 Március 29, 20:22:53
Drága Clio és Irma!
Teljesen egyetértek veletek.Köszönöm,hogy leírtátok ezzel kapcsolatos élményeiteket.
A családban én sok szeretetet és elfogadást kaptam,annak ellenére,hogy nem neveltek hívőként.Engem az zavart már az óvodában,iskolában is,hogy van egy-két gyerek,aki felül emeli magát,akik tulajdonképpen irányítanak.Mindig vannak ilyen hangadók.Persze a felnőttek között is.
A világ szerint az érvényesül,aki átgázol másokon.
Istennél azonban nem így van.Az Úr  támogatja a gyengéket,az elesetteket.
Ő bátorítja a benne bízókat.
Krisztus Testében minden tagnak fontos a feladata,és egy sem lebecsülendő.

Bizony volt,hogy szomorú voltam egy hívő testvérem viselkedésével kapcsolatban.Fiatal keresztény voltam még.Az ő nem túl szívélyes viselkedéséből azt láttam,hogy az Úr is elutasít.DE AMI CSODÁLATOS ISTENÜNK AKKOR RÖGTÖN BETÖLTÖTT AZ Ö BÉKESSÉGÉVEL ÉS SZERETETÉVEL.Eszembe jutott,hogy Jóbbal is így viselkedtek a barátai.De Isten nem azt mondta,mint ők.

Halelujah!Dicsőség az Úrnak!
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Magda - 2011 Március 29, 20:47:58
Szép példája az, ahogy Isten igazgatja a mi sorsunkat, hogy HOZZÁ kerüljünk közelebb.

Amikor a kezdő lépéseket teszi az új teremtés, akkor azt kapja, hogy segítsék, amikor már rég ismerjük ŐT - vagy legalább is azt gondoljuk - akkor tovább akar vezetni.

Nem véletlenül adj a hírül a Zsidó levélben, kemény eledelre lenne szükségünk, de nekünk még jobban esik a kezdő lépés.

Persze akinek a foga - mint én - az megdarálja a kemény eledelt  :2funny:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2011 Március 29, 21:09:58
Kivánok neked kedves Magda, sok kemény eledelt!
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Magda - 2011 Március 29, 21:11:15
Kivánok neked kedves Magda, sok kemény eledelt!

Köszönöm  :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2011 Március 29, 21:21:37
Aki áll. vigyázzon, hogy el ne essen!
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Magda - 2011 Március 29, 21:28:58
Aki áll. vigyázzon, hogy el ne essen!

Kedves Irma, nem értem ezt a kirohanást, de tényleg.
Megállás nélkül próbák alá vesz az Úr mint ezt leírtam neked a Csetten és elmondtam neked Skypen, nem gondolom magam, nálad sem többnek, sem kevesebbnek, sem senki másnál nem gondolom többnek és kevesebbnek.
Krisztus nélkül ugyan olyan bűnös vagyok, mint a legutolsó rablógyilkos aki megölte a szüleit, gyermekeit.

De meghaltam és élek többet nem én, hanem Ő él bennem.

BENNE állok, BENNE élek, mozgok és vagyok.

Ez a megváltás, ezt fogadtam el 1988-ban.
Semmis sincs tőlem, minden TŐLE

 :2angel:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Clio - 2011 Március 29, 21:56:08
Elgondolkodtam a Logikai meneten.

Ha még támogatás kell akkor gyermek vagyok a hitben. Ha kemény eledel kell akkor már felnőttem. logikusan egy felnőtt már több mint egy gyermek. Vagyis ha kemény eledel kell nekem akkor én több vagyok mint a támogatásra vagy bátorításra szorúló testvérem.
Észre sem veszem de máris versengek!

Pedig mit mond Pál!
A versengés a lelki kiskorúság jele!

kis zárójelben megjegyzem nem az a kemény eledel amit első gondolásra annak hiszünk.
kemény eledel amikor el tudjuk engedni mások véleményét hogy csak Krisztusé számítson! Amikor mi hátra tudunk lépni és várni az Urra. Amikor próbákat kapunk ahol csak a hit tart meg!
Igen testvérek ez kemény eledel!

Nem a feddés a kemény eledel! Ezt ne felejtsük el! Pál pont hogy feddi a korintusi tanítványokat mondván hogy ismét tejjel kell őket táplálnia mert még mindig gyermekek a hitben. Amikor fedi öket , hogy viszálykodás , pártoskodás van közöttük. 1 Korintus 3-ban

Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2011 Március 30, 04:03:47
Magda! Folyamatosan mások elé helyezed magad, pont ilyen megjegyzésekkel, mint amiket a hozzászólásaidban is kiemelsz. De miközben folyton arra hívatkozol, hogy te azáltal élsz Aki benned él, folyton lenézed a másikat, aki nem úgy él meg dolgokat, mint te. Nem volt ez kirohanás, ez egy Igei figyelmeztetés. Én ilyesmin megyek át, másfélén. Örülj neki ha neked ilyesmivel nem kell megküzdened. Nem vagyok kevesebb azzól, hogy vannak ilyen harcaim, mert a próbák csak akkor hasznosak, ha Isten eléri a célját és átformálódunk az Ő arcára. Ha közben nem leszek sem elfogadóbb, sem krisztusibb, akkor csak átmentem a próbán, de nem formálódtam általa.

Nem akarlak megbántani és tiszteletlen sem szeretnék lenni, de te amilyen keményen irsz néha?..... Hát adja Isten, hogy valóban visszatükröződjön az Ő Arca az életedben.

Mindenkitől bocsánatot kérek, de ezt úgy érzem le kellett irnom.

Áldott és szép napot kivánok!
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Magda - 2011 Március 30, 07:54:19
Magda! Folyamatosan mások elé helyezed magad, pont ilyen megjegyzésekkel, mint amiket a hozzászólásaidban is kiemelsz. De miközben folyton arra hívatkozol, hogy te azáltal élsz Aki benned él, folyton lenézed a másikat, aki nem úgy él meg dolgokat, mint te. Nem volt ez kirohanás, ez egy Igei figyelmeztetés. Én ilyesmin megyek át, másfélén. Örülj neki ha neked ilyesmivel nem kell megküzdened. Nem vagyok kevesebb azzól, hogy vannak ilyen harcaim, mert a próbák csak akkor hasznosak, ha Isten eléri a célját és átformálódunk az Ő arcára. Ha közben nem leszek sem elfogadóbb, sem krisztusibb, akkor csak átmentem a próbán, de nem formálódtam általa.

Nem akarlak megbántani és tiszteletlen sem szeretnék lenni, de te amilyen keményen irsz néha?..... Hát adja Isten, hogy valóban visszatükröződjön az Ő Arca az életedben.

Mindenkitől bocsánatot kérek, de ezt úgy érzem le kellett irnom.

Áldott és szép napot kivánok!

Köszönön az értékítéleted, és az áldott szép nap kívánását

 :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2011 Március 30, 08:44:31
Bocs, ez nem értékitélet, ugyanis az nem az én dolgom. Mindösszesen én ezt érzem, amikor olvasom amiket írsz. És nem okoz jó érzéseket, de feltételezem vannak, akik az én írásaimmal kapcsolatban vannak ugyanígy. Eszembe sincs itélkezni. Csak azt szeretném, ha megmaradhatna az, hogy mindenki őszinte lehet és nem kell álarcot húznia ahhoz, hogy mások fensőbbséges kioktatását elkerülje. Legyen ez a fórum az őszinte beszélgetések helye, és ki-ki hadd ossza meg azt az élethelyzetet nyugodtan amiben, hiszen tudjuk, hogy mind kegyelemből élünk, és Isten szeretetéből vagyunk, akik vagyunk és tartunk ott ahol tartunk, meg Jézus Krisztus az aki elkészít minket az üdvösség napjára.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Magda - 2011 Március 30, 08:48:40
Bocs, ez nem értékitélet, ugyanis az nem az én dolgom. Mindösszesen én ezt érzem, amikor olvasom amiket írsz. És nem okoz jó érzéseket, de feltételezem vannak, akik az én írásaimmal kapcsolatban vannak ugyanígy. Eszembe sincs itélkezni. Csak azt szeretném, ha megmaradhatna az, hogy mindenki őszinte lehet és nem kell álarcot húznia ahhoz, hogy mások fensőbbséges kioktatását elkerülje. Legyen ez a fórum az őszinte beszélgetések helye, és ki-ki hadd ossza meg azt az élethelyzetet nyugodtan amiben, hiszen tudjuk, hogy mind kegyelemből élünk, és Isten szeretetéből vagyunk, akik vagyunk és tartunk ott ahol tartunk, meg Jézus Krisztus az aki elkészít minket az üdvösség napjára.
Köszönöm az álarc mentes ismételt értékítéleted.

Bocsánat, hogy kiemeltem a szóhasználatodban amire alapoztam a szót "értékítélet" :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2011 Március 30, 08:51:24
Nos látod az nem értékitélet, maximum sommás vélemény, de én itt befejeztem, mert tudom, hogy ez nem vezet sehova.

További áldott, szép napot!
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Magda - 2011 Március 30, 09:05:09
Nos látod az nem értékitélet, maximum sommás vélemény, de én itt befejeztem, mert tudom, hogy ez nem vezet sehova.

További áldott, szép napot!

Köszönöm

 :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Antee - 2011 Március 30, 10:35:36
Kérlek benneteket, hogy ezt a nyílt fórumon fejezzétek be. Privátban intézzétek el, ha tudjátok. Nincs szükség a nyílt fórumon történő egymás megalázására.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2011 Március 30, 11:03:49
Igazad van Anti, bocsánatot kérek tőled és mindenkitől.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Magda - 2011 Március 30, 11:17:53
Kérlek benneteket, hogy ezt a nyílt fórumon fejezzétek be. Privátban intézzétek el, ha tudjátok. Nincs szükség a nyílt fórumon történő egymás megalázására.

Ámen

Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Torocko - 2011 Június 26, 10:17:44
Nem tudom, jó helyre írok-e, de bennem félelmet okoz és bizonytalanná tesz, amit most tisztázni szeretnék:
A Facebookon megkeresett egy, magát Éva Lőrincznek nevező hölgy - számomra ismeretlen - és a következő honlapot ajánlotta. Úgy írom le, ahogy ott találtam:

Hogyan tegyük jobbá a házasságunkat
www.bizonysagtetelek.hu (http://www.bizonysagtetelek.hu)

megnéztem érdekes, de nem tudom eldönteni, helyes-e vagy sem az olvasása.  Mi a véleményetek a Facebookról? Én már sajnálom, hogy hagytam magam rábeszélni - egyedül a chat tart ott.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Antee - 2011 Június 26, 10:43:10
Szia!

Azon az oldalon sok hasznos bizonysag talalhato.
Ami pedig a facebook-ot illeti, onmagaban nem rossz dolog, viszont sok ember ott tolti minden szabad idelyet, ami nem tul jo dolog.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2011 Június 28, 10:16:39
Drága Klári testvérem!

Ott nagyon sok jó bizonyságot olvastam már, én jó tapasztalatokat szereztem. Talán neked is hasznodra válik.

 :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: petya1962 - 2011 Augusztus 12, 12:47:49
Az Ige mondja:

Idézet
(1Thessz 5:21-21 [Csia_2010])
Mindent megpróbáljatok, ami nemes, megtartsátok! A rossznak még látszatától is tartózkodjatok!


Nézz szét, olvasd el, ítéld meg, hogy amit olvasol az az Úrtól van-e. Ha helyes, tartsd meg, ha nem ok, akkor köpd ki.

Egyébként az illető oldalt nyugodtan tedd a kedvencek közé :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: nocturnum - 2011 Szeptember 17, 00:32:59
Nah akkor kicsit fel elevenítem magamat ezen az oldalon, elég rég írtam de szoktam olvasgatni a dolgokat :). Az hogy miért erre a fórumra írok magam sem tudom, talán mert barátságos emberek vannak itt :) Szóval igazából csak szeretnék rájönni mi is zajlik velem, nem igazán értem. Nem vagyok hívő, sőt keresztény sem. Ami ennél is furcsább. Magát a kereszténységet kifejezetten nem szeretem, talán azért mert Black Metal zenekarban játszok. (akit érdekel itt olvashat róla h mi is ez http://hu.wikipedia.org/wiki/Black_metal (http://hu.wikipedia.org/wiki/Black_metal) ) Sajnos egy kicsit sem mozgat meg engem az hogy keressem istent. Én jól érzem magam így. Ebben biztos vagyok. Szeretem ezt az életformát. Szeretem azt hogy felmegyek a színpadra lenyomunk egy kegyetlen metálbulit, jó látni hogy tetszik az embereknek, szeretek koncert után sörözni, dohányozni, megdicsérni a csinos lányokat (Becsület van bennem, semmi erőszak!) szeretek beszélgetni az ottani emberekkel. A baj ott van, hogy semmi érzés nincs bennem. Ahogy ebben a körben lévő emberek nagy többségében nincs meg AZ érzés. Bennem sincs szeretet, se harag, semmilyen érzelem nincs bennem. Senki iránt sem. Vagyis néha eluralkodik rajtam a gyűlölet, a kényszer hogy össze kell törjek valakit. (Mint pl ma, egy tolvaj srác megtámadott egy nőt, letépte a nyakláncát és elrohant. Velem szembe futott, én meg bevallom kegyetlenül megvertem. És élveztem!) Fogalmam sincs mi lehet ez, mert soha nem voltam ilyen. Mindig törődtem másokkal, törődtem az érzésekkel. És egy ideje arra figyeltem fel, hogy semmi nem mozgat meg, minden felé érzelem mentes lettem. Elég régóta tart ez, de csak nem rég lettem benne teljesen biztos. Őszintén szólva fogalmam sincs mit kezdjek ezzel. És igazából csak tanácsot kérnék, mit lehet ezzel kezdeni?
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: erdei - 2011 Szeptember 17, 07:26:53
Nocturnumnak
Nem tudom, hogy hallottál már a "cinikusokról" vagy a "nihilistákról"?
Ez két szellemi irányzat, mely igen jellemző az általad írtakra.
Ha esetleg utána olvasol, sok hasonlóságot találsz majd, amit te magad is megélsz, talán anélkül, hogy ennek egyáltalán tudatában lennél.
Valamit felismertél, hogy helytelen az életedben. Ez belőled fakad, úgy hívjuk lelki ismeret. Isten minden emberben elhelyezte ezt a "vészjelzőt". Olyan ez, mikor az autó benzin mennyiség jelzője, elkezd villogni. Vigyázz! Ha nem tankolsz meg fogok állni.
Bekapcsolt a vészjelződ!
Azt mondhatod, az autó esetében könnyű, hiszen keresek egy üzemanyag töltő állomást, és megtöltöm a tartályát az autómnak.
Miért ilyen egyszerű?
Mert megtanultad mit kell tenned. Ismered az autó jelző berendezéseit, tudod, hogy üzemanyaggal működik, tudod, hol találsz töltő állomást. Szóval egy csomó dolgot megtanultál, az autódról.
Ellenben keveset ismersz magadról.
Ha ugyanúgy ismernéd magadat, mint az autódat, tudnád mit kell tenned.
 :044: :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Shomer ayin - 2011 Szeptember 17, 09:59:32
Nah akkor kicsit fel elevenítem magamat ezen az oldalon, elég rég írtam de szoktam olvasgatni a dolgokat :). Az hogy miért erre a fórumra írok magam sem tudom, talán mert barátságos emberek vannak itt :) Szóval igazából csak szeretnék rájönni mi is zajlik velem, nem igazán értem. Nem vagyok hívő, sőt keresztény sem. Ami ennél is furcsább. Magát a kereszténységet kifejezetten nem szeretem, talán azért mert Black Metal zenekarban játszok. (akit érdekel itt olvashat róla h mi is ez http://hu.wikipedia.org/wiki/Black_metal (http://hu.wikipedia.org/wiki/Black_metal) ) Sajnos egy kicsit sem mozgat meg engem az hogy keressem istent. Én jól érzem magam így. Ebben biztos vagyok. Szeretem ezt az életformát. Szeretem azt hogy felmegyek a színpadra lenyomunk egy kegyetlen metálbulit, jó látni hogy tetszik az embereknek, szeretek koncert után sörözni, dohányozni, megdicsérni a csinos lányokat (Becsület van bennem, semmi erőszak!) szeretek beszélgetni az ottani emberekkel. A baj ott van, hogy semmi érzés nincs bennem. Ahogy ebben a körben lévő emberek nagy többségében nincs meg AZ érzés. Bennem sincs szeretet, se harag, semmilyen érzelem nincs bennem. Senki iránt sem. Vagyis néha eluralkodik rajtam a gyűlölet, a kényszer hogy össze kell törjek valakit. (Mint pl ma, egy tolvaj srác megtámadott egy nőt, letépte a nyakláncát és elrohant. Velem szembe futott, én meg bevallom kegyetlenül megvertem. És élveztem!) Fogalmam sincs mi lehet ez, mert soha nem voltam ilyen. Mindig törődtem másokkal, törődtem az érzésekkel. És egy ideje arra figyeltem fel, hogy semmi nem mozgat meg, minden felé érzelem mentes lettem. Elég régóta tart ez, de csak nem rég lettem benne teljesen biztos. Őszintén szólva fogalmam sincs mit kezdjek ezzel. És igazából csak tanácsot kérnék, mit lehet ezzel kezdeni?
Tudod Barátom, Meg van írva:Jn 6,65    
És monda: Azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanemha az én Atyámtól van megadva néki.
Isten senkire nem erőlteti rá magát,hanem egy bizonyos ideig:" egy hiányérzetet-egyfajta vákuum érzetet ad. Felismered, hogy belül üres,kiégett vagy. Felnyílik a szemed,és meglátod hogy az irány amerre haladsz,zsákutca. Megérted, hogy ami kifelé "klassz" -mások számára ugyan "jópofa"
Az téged már nem elégít ki; Érzed hogy az élet több(!) mint amit te eddig átéltél... És meglátod reménytelen és üres vagy! valami hiányzik-ami tartalmat adhat életednek-valami ami új és jó reménységgel tölthetne meg-valami ami új eddig ismeretlen útra terelné életed-valami ami egyenlőre talán nem is tűnik kívánatosnak, mégis ... fura módon annyira vonz... Valami amire valahol mélyen mégis vágyakozol. Tulajdon képen nem is valami-sokkal inkább valaki! Valaki aki nélkül nem igazi-nem tartalmas-sőt  kifejezetten üres és reménytelen vagy.
Drága barátom. Ha nem lenne benned ez a hiányérzet-ha nem alakult volna ki benned ez a vákuum, akkor nem keresnéd-nem kutatnád a magyarázatot. Isten hív téged! vonz! 
Ha tehetek olyan dolgot mint tanácsolás, ha megtisztelsz engem a figyelmeddel és elolvasod a véleményem... Tanácsolom neked: Fogadd el ezt a hívást! Állj elé és hívd be őt az életedbe.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Antee - 2011 Szeptember 17, 10:24:46
Nah akkor kicsit fel elevenítem magamat ezen az oldalon, elég rég írtam de szoktam olvasgatni a dolgokat :). Az hogy miért erre a fórumra írok magam sem tudom, talán mert barátságos emberek vannak itt :) Szóval igazából csak szeretnék rájönni mi is zajlik velem, nem igazán értem. Nem vagyok hívő, sőt keresztény sem. Ami ennél is furcsább. Magát a kereszténységet kifejezetten nem szeretem, talán azért mert Black Metal zenekarban játszok. (akit érdekel itt olvashat róla h mi is ez http://hu.wikipedia.org/wiki/Black_metal (http://hu.wikipedia.org/wiki/Black_metal) ) Sajnos egy kicsit sem mozgat meg engem az hogy keressem istent. Én jól érzem magam így. Ebben biztos vagyok. Szeretem ezt az életformát. Szeretem azt hogy felmegyek a színpadra lenyomunk egy kegyetlen metálbulit, jó látni hogy tetszik az embereknek, szeretek koncert után sörözni, dohányozni, megdicsérni a csinos lányokat (Becsület van bennem, semmi erőszak!) szeretek beszélgetni az ottani emberekkel. A baj ott van, hogy semmi érzés nincs bennem. Ahogy ebben a körben lévő emberek nagy többségében nincs meg AZ érzés. Bennem sincs szeretet, se harag, semmilyen érzelem nincs bennem. Senki iránt sem. Vagyis néha eluralkodik rajtam a gyűlölet, a kényszer hogy össze kell törjek valakit. (Mint pl ma, egy tolvaj srác megtámadott egy nőt, letépte a nyakláncát és elrohant. Velem szembe futott, én meg bevallom kegyetlenül megvertem. És élveztem!) Fogalmam sincs mi lehet ez, mert soha nem voltam ilyen. Mindig törődtem másokkal, törődtem az érzésekkel. És egy ideje arra figyeltem fel, hogy semmi nem mozgat meg, minden felé érzelem mentes lettem. Elég régóta tart ez, de csak nem rég lettem benne teljesen biztos. Őszintén szólva fogalmam sincs mit kezdjek ezzel. És igazából csak tanácsot kérnék, mit lehet ezzel kezdeni?

Szia!

A leveledről nekem az az ige jutott eszembe, hogy a bűn és élvezeteknek is meg van a maga gyönyöre. Lásd, mint amiket Te is írtál. Viszont az egy ideig tart, órákig, azután az ember szembesül a valósággal. Ezt úgy próbálják elnyomni (valóságot), ha folyton valamiben benne vannak.


Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2011 Szeptember 20, 16:22:03
Szia Nocturum!

Én a másik oldalról ismertem a hevy-metált, a fiam szerette ezt a zenei stilust. Már vagy húsz éve mindenféle rock zenekarok is jelen vannak az életünkben abban a formában, amely egy zenét szerető ember életében jelen lehet. Láttam, hogy hatására, hogy változik a fiam. Ő fiatalabb korában nyílt, őszinte, vidám ember volt. Aztán ennek hatására magába zárkózott, mindenféle érzelem kimutatására képtelen lett. Te azt mondod jól érzed magadat ebben az életformában, sőt nem is szereted a keresztényeket. Mégis most, hogy felmerült benned ez az üresség érzés, talán ösztönösen, velünk osztottad meg ezt a dolgot. Igen lehet, hogy voltak időszakok amikor úgy érezted, jó ez így! De ahogy telik-múlik  az idő, belül mégis magányossá válik a szív, üressé. A hevy-metál nem ad érzelmeket, csak elutasítást, dühöt, elkeseredettséget, lázadást. Ezeket lehet, hogy jól esik ki kiabálni, de utánna mi jön? az üresség. Tudod az ember úgy van megalkotva, hogy vágyik Teremtője után. Ott van legmélyen a vágyódás Isten után. Ha ez nincs megelégítve, akkor lehet pótszerekkel, átmenetileg elégedettség-szerű állapotba jutni, de mindig is kísérni fogja a vágyódás, mert szeretet nélkül élni nem tud a legkeményebb ember sem. Hogy most mit tudsz tenni? Adj esélyt Istennek, hogy megelégítsen. Tanácsom az, hogy vedd kezedbe a Bibliát és keress választ benne, és ha ezt úgy olvasod, hogy találkozást keresel a számodra ismeretlen Istennel, meg fogsz lepődni, mert találkozásod lesz Vele. Tudom, átéltem.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: nocturnum - 2011 Szeptember 30, 17:42:41
Szia Nocturum!

Én a másik oldalról ismertem a hevy-metált, a fiam szerette ezt a zenei stilust. Már vagy húsz éve mindenféle rock zenekarok is jelen vannak az életünkben abban a formában, amely egy zenét szerető ember életében jelen lehet. Láttam, hogy hatására, hogy változik a fiam. Ő fiatalabb korában nyílt, őszinte, vidám ember volt. Aztán ennek hatására magába zárkózott, mindenféle érzelem kimutatására képtelen lett. Te azt mondod jól érzed magadat ebben az életformában, sőt nem is szereted a keresztényeket. Mégis most, hogy felmerült benned ez az üresség érzés, talán ösztönösen, velünk osztottad meg ezt a dolgot. Igen lehet, hogy voltak időszakok amikor úgy érezted, jó ez így! De ahogy telik-múlik  az idő, belül mégis magányossá válik a szív, üressé. A hevy-metál nem ad érzelmeket, csak elutasítást, dühöt, elkeseredettséget, lázadást. Ezeket lehet, hogy jól esik ki kiabálni, de utánna mi jön? az üresség. Tudod az ember úgy van megalkotva, hogy vágyik Teremtője után. Ott van legmélyen a vágyódás Isten után. Ha ez nincs megelégítve, akkor lehet pótszerekkel, átmenetileg elégedettség-szerű állapotba jutni, de mindig is kísérni fogja a vágyódás, mert szeretet nélkül élni nem tud a legkeményebb ember sem. Hogy most mit tudsz tenni? Adj esélyt Istennek, hogy megelégítsen. Tanácsom az, hogy vedd kezedbe a Bibliát és keress választ benne, és ha ezt úgy olvasod, hogy találkozást keresel a számodra ismeretlen Istennel, meg fogsz lepődni, mert találkozásod lesz Vele. Tudom, átéltem.

Kicsit megkésve de válaszolok. Szóval hogy -csak a szőrszálhasogatás miatt :) - a Heavy Metal zene nem tesz üressé és befordulttá, ez a műfaj (hangsúlyozom h ez azaz a HM) arról szól hogy szabad vagy élvezd az életed minden percét, úgy élj ahogy neked jó. Vannak más műfajok amiknek hatására előfordulhat h üressé válik az ember (de sokban hozzásegít a környezet is. Én sok depresszív zenét hallgatok de nem húz le, nem akarom felvágni az ereim stb.) Sajnálom ami a fiaddal történt, tényleg. Remélem hogy helyrejött, vagy hamarosan megtalálja a helyes irányt! :) Az a bajom a kereszténységgel, és a keresztények nagy százalékával. Hogy pl sétálok az utcán, megállítanak, hogy higyjek az igaz istenben mert ő a megváltó, elküldte értünk a fiát stb stb (erről az elküldte értünk a fiát dologról is megvan a véleményem, de azt hiszem inkább nem írom le, ha valakit érdekel szivesen válaszolok privátban bármire). És felmerül bennem a kérdés. Igaz isten? Ki mondja ezt nekem? Egy ember...És az ember szavára nem adok. Mit tettek a kereszténység és isten nevében? Több ezer, százezer,millió embert öltek meg, égettek el a máglyán -és sok egyéb módokon, lásd tortúra!- mindezt azért mert nem volt hajlandó felvenni a kereszténységet, és feladni a korábbi hitét. (Északi népek...a világ legszebb kultúrája és hitvallása, és a kereszténységnek köszönhetően a legjava megsemmisült...köszönjük emese) Na ezért nem szeretem. Mert isten nevében és a kereszténység nevében rengeteg ember lelte halálát, ártatlanok, akik nem akarták feladni a hitüket. Milyen jogon mondják meg azt hogy ki az igaz isten? Sok-sok vallás (békés vallások, semmi emberáldozat meg ilyesmi) már évezredekkel a kereszténység megjelente előtt virágzott, békében éltek míg fel nem dúlták őket. Van egy barátom, ő pogány -északi vallások mestere tényleg- Soha egy mondata nem volt arról, hogy higyjek abban amiben ő hisz, soha nem akarta rám erőltetni. Mindenkinek a maga útját kell megtalálnia. Egy szelíd békés srác, soha senkinek nem ártott. A kereszténység szerint ő "pokolra" kerülne mert nem fogadja el a kereszténység által megnevezett "igaz istent". Miért bűnhődjön aki másban hisz? Ha erre a kérdésre valaki nekem egy rendes választ tud adni, azt bizony szívesen fogadom! (Bibliából nem ér idézni, mert más vallásból ugyanúgy vissza lehet rá vágni) Szóval remélem érthetően fogalmaztam meg a dolgot. Miért a kereszténység az igaz vallás, miért nem mondjuk Thor és a pogány vallása? Erre nem tud senki választ adni. És amíg erről nem kapok felvilágosítást, nem is tudok hinni, pedig már próbáltam :)
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Antee - 2011 Szeptember 30, 18:23:04
Kedves Testvérem!

Nem arról van szó, hogy aki másban hisz, az bűnhődjön.
Senkit sem ment meg az, ha hisz Istenben. Attól hogy valaki felismeri a létezését és hiszi hogy Ő él, attól nem fog megmenekülni.

A lényeg az barátom, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. Nap mint nap elkövetünk bűnöket.
Ezekkel szerinted mit tudunk csinálni? Tegyünk jót és akkor kiegyenlítjük? Biztosan nem!

Tehát csak egyetlen egy lehetőség marad, ha azt mondja Isten, hogy "jól van, megbocsátok".
Ez a kereszténység. Ha kérjük az Urat, akkor megbocsátja és nincs bűnünk.

A bocsánat pedig úgy vált lehetségessé, hogy olyan valaki halt meg, akinek nem volt egy kicsi bűne sem: Jézus.

Valószínűleg Téged már felkeresett Isten, ezért is érdeklődsz valamelyest és vagy itt is.
Ezt úgy tudod kipróbálni, ha megfogod a Bibliát és elolvasod valamelyik evangéliumot egy ima után.
Az imára arra van szükség, hogy Isten kijelentse neked az igazságot és felfedje előtted az igét.

Tehát imádkozz úgy, hogy nyissa meg előtted az igét, mutassa meg, hogy Ő létezik. Ezután olvasd el valamelyik evangéliumot és utána sok mindenre fény derül.

Tedd meg, ne húzd szerintem az időt.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Irma - 2011 Október 01, 19:09:15
Szia Nocturum!

Feltettem a fiamnak azoat a kérdéseket, amelyeket te tettél fel nekünk és szószerint tolmácsolom ami válaszként tanácsolt: Ha meg akarod ismerni a kérdéseidre a választ, akkor vegyél elő egy Bibliát, veselkedj neki és olvasd végig, és közben vesd össze a Tizparancsolatban lévő igazságokat az,  életeddel, gondolkodj el a 7 főbűn vonatkozásában és ha még mindig azt gondolod, hogy nincs szükséged Isten segítségére, akkor tedd félre.
Mert  a hithez ismeretre van szükség! És ezt olyan ember mondja neked, aki még bevallottan nem átadott életű keresztény. Csak remélni merem, hogy követi a saját tanácsát.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: irene - 2012 November 23, 19:09:17
 :nem: :(
Találtam egy elképesztő videót. Valóságosnak tűnik, ez borzasztó! ÉBRESZTŐ! film

http://www.youtube.com/watch?v=xjXNSdYNC94# (http://www.youtube.com/watch?v=xjXNSdYNC94#)

..tudjátok mi történt, ahogy a következő részt indítottam ? pár perc után LEÁLLT  videó, és kiírta: "hiba történt próbálkozz később".....még hogy nem állunk controll alatt?  :03:

Nem bánnám, ha "vendég"ként bejelentkezett olvasóink is látnák, mi várható  talán nem is olyan sokára!....  :02: hiszen meg van írva.............
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Elisabeth - 2012 November 23, 21:54:02
Drága Irénkém!

Megmondom öszintén, hogy nagyon óvatos vagyok az ilyen fajta "összeesküvési elméletekkel". Valóban sokminden már ma is jelen van, ami a kontrollt illeti, de nekünk nem feladatunk ilyesmivel félelmet kelteni.

Nekünk Istennek a Szavát kell hirdetnünk, mert bármi jöhet, semmi sem szakíthat ki a kezéböl... Benne vagyunk elrejtve, Neki engedelmeskedünk odaszánt élettel.

   
Az én Atyám, a ki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből.
Jn 10,29

Szeretettel

 :afro: :2smitten:

Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Antee - 2012 November 23, 22:10:40
Ámen! :afro: :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: irene - 2012 November 24, 19:21:02
Drága Elisabeth!


 
Tudomásul veszem szeretetteljes intésedet.  :2smitten:
 Csak annyira felháborított ez a töménytelen gonoszság, hogy nem bírtam magamban tartani..... :08:
Igaz, nem feladatunk félelmet kelteni..........


Egyébként úgy tudom jövő év januártól itt Magyarországon is bevezetik a kutyatulajdonosoknak a  kötelező microchip beültetést... :03:

http://www.ebcenter.hu/kotelezo-minden-kutyanak-a-mikrochip (http://www.ebcenter.hu/kotelezo-minden-kutyanak-a-mikrochip)
idézet:
"Ha semmi változás nem történik, akkor az állampolgárokra vonatkozó rész (tehát, hogy 2013-tól kötelező a mikrochip, bírságolhatnak és az ebadót is kivethetik) sajnos hatályos, annak ellenére, hogy az állam nem teljesítette a rá vonatkozó előírásokat. Tehát mi azt javasoljuk, hogy ne várja meg a következő évet a beültetéssel!"....

A beültetéshez időpontot foglalhat: www.ebcenter.hu/idopontfoglalas (http://www.ebcenter.hu/idopontfoglalas)
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Elisabeth - 2012 November 24, 19:34:28
Drága Irénkém!

Mint írtam is, már ma megvan a technikai lehetöség a kontrollhoz. Azt, hogy az utolsó idökben nehéz napok lesznek, tudjuk a Szent Írásból. DE! Az ÚR Jézus azt mondta, hogy velünk lesz a világ végezetéig. Bízhatunk abban, hogy Néki adatott minden hatalom, a mennyen és a földön!

Ezek az "összeesküvési" elméletek, többek között ez a videó is, azonban valótlan állításokat tartalmaznak. Ez pedig egyértelmüen félrevezetés. Egyébbként ez is a céljuk.

   
A ki figyelmez az igére, jót nyer; és a ki bízik az Úrban, oh mely boldog az!
Péld 16,20

 :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: DöNdIkEeE - 2012 December 19, 00:43:07
Igen Elisabeth! Az eszközök már megvannak. Egy Ige jutott eszembe:

"Maga az ÚR megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj. 5Mózes 31,8
 :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Batiszrael - 2012 December 19, 14:01:36
Szia Irene!

Nem tartom olyan nagy bűnnek hogy ide feltetted ezt a videót. Megnéztem én is. Én azt hiszem, hogy nekünk hivőknek igenis kell figyelni a világ eseményeit. Azt hogy hol tart a tudomány, hogy Magyarországon is kötelező lesz 2013-tól a kutyákba beültetni a chipeket. Figyelni kell, hogy a miniszterelnök népszámlálást tartott és nagyon komoly magánjellegű kérdésekre is választ kellett adni. Az ilyen adatokat tudják aztán könnyen elmenteni egy központi adattározóba, majd aztán egy chipbe. Mindenkiről, mindent tudni akarnak. Jó ha látjuk, hogy az utolsó időkben élünk és egyedül az Úr az, aki ebben az időszakban meg fog minket őrizni. Mert a chip nélküli emberek élő halottá válnak, úgyhogy számunkra a legjobb lenne, ha bevezetése előtt megtörténne az elragadtatás. De ha nem igy történik is, az Úr a hollóknak is tud parancsolni, hogy számunkra ételt hozzanak, tehát semmiképpen sem kell félelemmel gondolnunk a jövőre. Egy biztos: az Úr az ajtónál áll és zörget!
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Elisabeth - 2012 December 19, 19:58:53
Idézet
De ha nem igy történik is, az Úr a hollóknak is tud parancsolni, hogy számunkra ételt hozzanak, tehát semmiképpen sem kell félelemmel gondolnunk a jövőre. Egy biztos: az Úr az ajtónál áll és zörget!

Így van!

"Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, 16. én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: 17. az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz." 18. "Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.
Jn 14,16-18

 :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: rencsi - 2013 Április 16, 13:01:16
sziasztok.keresgéltem,hova is tudnám leírni az én "harcomat",és ide jutottam.Kedves utolsó hozzászóló, Elisabeth idézete nagyon megragadott,és nagyon aktuális rám tekintve: "De ha nem igy történik is, az Úr a hollóknak is tud parancsolni, hogy számunkra ételt hozzanak, tehát semmiképpen sem kell félelemmel gondolnunk a jövőre. Egy biztos: az Úr az ajtónál áll és zörget!"

2 éve vagyunk házasok,és szóba került a család bővítése is. Mindig vártunk a megfelelő pillanatra, páromnak nem volt munkája,Hála Istennek kapott,de ahogy ő kapott az enyém megszűnt,de továbbra is nagyon szeretnénk kisbabát. Fáj érte a lelkem,hogy nem lehet,anyagiak miatt. Most segélyen vagyok,tudjátok az a bizonyos 22000 ft...nem panaszkodom,mert a párom fizuja is jó,a mai világban a 80000 igazán jó....ha számoltok láthatjátok mennyi is az annyi,ami egy havi bevételünk.
DE!!
IStentől kaptunk "engedélyt" az útmutatást,hogy szülők lehetünk,hiszen ő már elméleti "oktatást" adott,most már rajtunk múlik a dolog,de kétségbe vagyok esve,hogy állás nélkül,pénz nélkül,hogyan fogom felnevelni??? az eszem amellett döntene,hogy ne akarjunk még gyermeket,de a szívem az meg nagyon is akarná,hiszen Isten megsegít..Őrlődök Testvéreim!!! És íme egy másik téma,az imakérés....Segítsetek,hogy megkapjam az útmutatást ,hogy merre,hogyan tovább??? Célja van-e annak,hogy megszünt a munkám és most alkalmas a gyermek vállalás, vagy új munkát kapok és utána vállaljuk a gyermeket?? NAgy kérdés ez,és úgy érzem egyedül maradtam/maradtunk a párommal ebben a kérdésben....:(
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Antee - 2013 Április 16, 14:37:02
Áldott Testvérem!

Ez mind a látható dolgok iránt való aggodalom. Az ige azt mondja, hogy az anyaméh gyümölcse jutalom (Zsoltárok 127,3).
Ha választhatna a gyermeketek, a szegénység és az élet között, akkor az életet választaná.

Az Úr elég hatalmas ahhoz, hogy eleget adjon nektek! Ne féljetek!
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Elisabeth - 2013 Április 16, 15:02:51
Kedves Rencsi!

A gyermek Isten áldása! Aggodalmaskodásra nincs ok.

Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszszal?
Mt 6,27

Bízzatok az Úrban, mert Ö gondokodni fog a családotok mindennapi kenyeréröl!  Isten nem mutatja meg mi lesz két hónap múlva, de azt tudjuk, hogy ma és most velünk van, és azt is, hogy két hónap mulva is velünk lesz. És ez elég!

 :2smitten:

Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: bacsipista - 2013 Április 18, 07:17:24
Kedves Rencsi! Megértem aggódásodat, nehéz ebben a mai világban perifériára szorulva gyermekeket nevelni. Tudom milyen, mert én is nagycsalád nőttem fel, bátyám kinőtt ruháit hordtam, hús csak egyszer került egy héten az asztalunkra, vagy még akkor sem, mégis békességben éltünk. A szegénységben is lehet békességben élni, sőt még az összetartás is nagyobb lehet, mert egymásra vagyunk utalva. Édesapám dolgozott csak, anyánk pedig nevelt minket.
Feleségemmel együtt mi is 4 gyermeket neveltünk fel és a mai napig nem bántuk meg. És soha nem voltunk gazdagok. Ahol van étel 3 embernek ott a negydik sem szűkölködik.

Veled van Istened, az ÚR, ő erős, és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.
Zofoniás 3:17.   
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: hivengem - 2014 Augusztus 10, 21:55:02
Ha érzitek saját erkölcsi igazatokat álljatok ki érte, és ne hagyjátok,h  a félelem utatokat szegje,mert van ki vigyáz Ránk! Én ezt egyszer elvétettem. Hatalmas árat fizettem érte. Álljatok ki mindig érte,h van egy világot átható szeretet, az a törvény, Ő az isten. Mert isten=szeretet :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: hivengem - 2014 Augusztus 10, 22:06:30
A félelem a gyűlölet előszobája, a szereteté a bizalom. Ha félsz,akkor nem bízol,nem hiszel...és a sátán csak erre vár
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: korni - 2014 Október 21, 20:17:35
Kelj fel, riadj éjjel, az őrjárások kezdetén; öntsd ki , mint a vizet a te szívedet a z Úr színe előtt; Jer Sir 2.19

  Nagyon szeretem ezt az Igét. Szerintem a félelmeinket aggodalmainkat,szorongásainkat kiönthetjük teljesen az Úr elé ahogy a víz kifolyik. Sokszor hallottam,hogy miért mondjam el Istennek úgy is tudja mi a problémám. Megtapasztaltam,hogy bizalmamat fejezem ki mikor elmondom neki és betölt a békesség mikor még válasz sincsen.
Akkor tudom kiönteni ha vele szorosan kapcsolatban vagyok. 
 Zsoltárok 112: 7

7  Semmi rossz hírtõl Nem FÉL; Szíve Erõs, AZ ÚRBAN bizakodó.  Ha a szívem erősen az Úrban bízik nem emberekben megfogható dolgokban nincs okom a félelemre. Ez egy folyamat mire erős lesz a szív. Hálaadás elűzi az aggodalmakat. Én is átéltem a nyomor kemencéjét mikor elkezdtem hálát adni ami nem volt Isten csodát tett. Emberi erőnk végére jutunk és beismerjük,hogy lehetetlen nála minden lehetséges. Mikor az üres hűtőért imádkoztam,hogy mivel töltse be az Úr és hálát adtam a gondoskodásért.
Egyedül Istené legyen mindezekért a dicsőség!   Azért írtam le mindezeket hátha mások számára is bátorítás lehet.

SZENVEDÉS ISKOLÁJA

Bolyongsz sötét úttalan utakon.
Veríték folydogál végig arcodon.
Töviseken, bogáncskórókon lépkedsz.
Ne félj, ha szakadékba is tévedsz!
Nem tudhatod még a szenvedés útja.
mily nagy erőt hoz el napjaidra.
Nyomorúságnak ösvényén nem vagy egyedül.
Nézz fel és arcodra fény derül!
Ha átérsz végre szakadékon, gátakon.
Hála zengjen akkor is ajkadon.
Ne felejtsd el, hogy mit tett veled
A te drága Szabadító Mestered
Bolyongsz, sötét úttalan utakon
Mindig hála ragyogjon, arcodon
Ne engedj, soha keserűségnek utat
Mindenkor magasztaljad az Urat!
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: bacsipista - 2014 Október 21, 20:50:47
Igazad van Korni, nem hiszem, hogy nekünk így kellene élnünk :308:
Isten igen is elvárja, hogy mondjuk el neki vágyainkat, örömünket, bánatunkat, kéréseinket.
Szereti ha köszönetet is adunk neki mindazon dolgokért amit már megcselekedett az életünkben.
És valóban fontos, hogy foyamatosan kapcsolatbanlegyünk vele.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: ditte - 2014 Október 24, 07:12:53
Az Úrnak gondja van ránk.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Nagy Gábor - 2014 November 07, 17:59:02
A félelem nem más mist Istenbe vetett bizalom hiánya!
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: furcsa01 - 2015 Április 14, 18:12:56
sziasztok.keresgéltem,hova is tudnám leírni az én "harcomat",és ide jutottam.Kedves utolsó hozzászóló, Elisabeth idézete nagyon megragadott,és nagyon aktuális rám tekintve: "De ha nem igy történik is, az Úr a hollóknak is tud parancsolni, hogy számunkra ételt hozzanak, tehát semmiképpen sem kell félelemmel gondolnunk a jövőre. Egy biztos: az Úr az ajtónál áll és zörget!"

2 éve vagyunk házasok,és szóba került a család bővítése is. Mindig vártunk a megfelelő pillanatra, páromnak nem volt munkája,Hála Istennek kapott,de ahogy ő kapott az enyém megszűnt,de továbbra is nagyon szeretnénk kisbabát. Fáj érte a lelkem,hogy nem lehet,anyagiak miatt. Most segélyen vagyok,tudjátok az a bizonyos 22000 ft...nem panaszkodom,mert a párom fizuja is jó,a mai világban a 80000 igazán jó....ha számoltok láthatjátok mennyi is az annyi,ami egy havi bevételünk.
DE!!
IStentől kaptunk "engedélyt" az útmutatást,hogy szülők lehetünk,hiszen ő már elméleti "oktatást" adott,most már rajtunk múlik a dolog,de kétségbe vagyok esve,hogy állás nélkül,pénz nélkül,hogyan fogom felnevelni??? az eszem amellett döntene,hogy ne akarjunk még gyermeket,de a szívem az meg nagyon is akarná,hiszen Isten megsegít..Őrlődök Testvéreim!!! És íme egy másik téma,az imakérés....Segítsetek,hogy megkapjam az útmutatást ,hogy merre,hogyan tovább??? Célja van-e annak,hogy megszünt a munkám és most alkalmas a gyermek vállalás, vagy új munkát kapok és utána vállaljuk a gyermeket?? NAgy kérdés ez,és úgy érzem egyedül maradtam/maradtunk a párommal ebben a kérdésben....:(
a gyereket be kell válalni az isten majd finanszirozza
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Tunde1983 - 2015 Május 15, 08:30:08
Isten szolgái és a félelem
Jákob, Dávid és Illés Jehova azon szolgái közé tartoztak, akik bizony féltek, amikor veszélyes helyzetekbe kerültek (1Mózes 32:6, 7; 1Sámuel 21:11, 12; 1Királyok 19:2, 3). Ezeknek a férfiaknak nem volt gyenge a hitük. Ellenkezőleg, szilárdan bíztak Jehovában. Ám Jákob, Dávid és Illés mind emberek voltak, ezért hajlamosak voltak rá, hogy féljenek.
A Biblia nagyon buzdító lehet, hiszen olyan embereknek az életből vett példáit tartalmazza, akik személyes akadályokat győztek le, hogy így el tudják végezni, amit Isten megkívánt tőlük. Figyeld meg Illést. Mint Izráel egyik legkiemelkedőbb prófétája, emberfelettinek tűnő bátorságról tett tanúbizonyságot. A Biblia mégis azt állítja, hogy „Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű” (Jakab 5:17). Ő is átélt olyan időszakokat, amelyeket erős félelem és szorongás jellemzett (1Királyok 19:1–4).
A keresztény Pál apostol „erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt” ment Korinthusba, és ez nyilván azt jelentette, hogy erős kételyei voltak saját képességeit illetően. És ő szembe is találta magát némi rosszallással. Egyes ellenállók azt mondták Pálról, hogy „a maga jelenvolta erőtelen, és beszéde silány”. Semmi sem utal azonban arra, hogy Pál engedett volna annak, hogy mások eltorzult véleménye befolyásolja a magáról vagy képességeiről alkotott nézetét (1Korinthus 2:3–5; 2Korinthus 10:10).
Mózes nem bízott abbeli képességében, hogy oda tud menni a fáraóhoz, és azt állította, hogy „nehéz ajkú és nehéz nyelvű” (2Mózes 4:10). Még akkor is, amikor Jehova Isten megígérte neki, hogy segíti őt, Mózes így könyörgött: „Kérlek, Uram! Küldj mást” (2Mózes 4:13, Úf ). Mózes nem ismerte fel képességeit, Jehova viszont igen. Úgy tekintette Mózest, mint aki szellemileg és fizikailag alkalmas a megbízatás végrehajtására. Jehova mégis szerető módon segítőről gondoskodott Mózes számára. Nem erőltette Mózest arra, hogy egyedül álljon a fáraó elé (2Mózes 4:14, 15).
Jeremiás is kiemelkedő példa ebben a vonatkozásban. Mikor Isten prófétájaként megkapta megbízatását, ez a fiatalember így reagált: „ Ah, ah Uram Isten! Ímé, én nem tudok beszélni; hiszen ifjú vagyok én!” Az az erő, amelyre megbízatása elvégzéséhez szüksége volt, nem veleszületett tulajdonsága volt Jeremiásnak. De Jehova vele volt. Segített Jeremiásnak, hogy „erősített várossá, vasoszloppá és érczbástyává” váljon „a föld népe ellen” (Jeremiás 1:6, 18, 19).
„közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket” (Zsoltárok 34:19).
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: sogorom - 2015 December 08, 17:32:59
Az emer bizony olyan lény hogy ,életének egy bizonyos részét félelem ijedség rémület jelemezheti.
Igen mindnyájunknak vannak ilyen harcai.
A lényeges az ellene való küzdelemben. Hogy nem cselekszünk  kapkodva a félelem től tébolyodottan.
Hanem át adjuk azt A KRISZTUSNAK.
És annak tudatában hogy nála van, teszünk róla hogy meg nyugodunk.

Tapasztaltátok e már menyire fel lelesül az ember fia. Ha disőitő éneket énekel jó hangosan ha másokkal együt  szinte szárnyra kell a lelke mint a sas madár.. Azon kapja magát ,hogy szorogása tovaszált lelkét fel üditette. Istene vigasztaló megnyugtató áradata. El telik pár nap és a dolgok is kedvező irányt vehetnek.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Shomer ayin - 2015 December 12, 13:54:19
Namost zavarba hoztál barátom- be kell vallanom... Az előző írásodból, amit egy másik topic-ban tettél, azt a következtetést vonhattam le, hogy valami Ufo hívő vagy... Ha félre értettelek, kérlek bocsásd meg nekem.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: sogorom - 2015 December 21, 15:36:01
Hát én  nem a mások utján megyek. Hanem mindent meg vizsgálok ami jó valamikor hogy Isten dicsőségére felhasznájam nem vetem ell..  Akkor én bátor vagyok arra és szabad hogy hitel azt mondjam  Ha Isten velem van ki lehet ellenem.

Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Shomer ayin - 2015 December 23, 18:25:19
...viszont ebből meg semmit sem értettem...    :104:  Úgyérted a Monoteizmust is össze lehet mosni az ufókkal-és ez dicsőítheti az Istent??? Kifejtenéd álláspontodat ezzel kapcs?
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: flakornel - 2015 December 23, 19:41:59
Üdvözlök mindenkit!

Megosztok 1-2 személyes gondolatot a témával kapcsolatban  :291:

A félelmek határokat jelentenek. A természetes élet félelmei a terészetes korlátainkat jelzik. Mindenki képességeinek vannak határai.
Ezen felül a félelmek mindig valamilyen hatalom befolyását, vagy hatásgyakorlásának kísérletét jelzi.

Pl.: a leviathán előtt félelmek ugrándoztak. Aki valamilyen hatalmat hordoz vagy képvisel azok körül megjelenik a félelem atmoszférája. Ezt viszont csak azok tapasztalják akik nem szeretik a hatalmat vagy a képviselőjét.

Az Istentől elszakadt emberi természet hit reakciója Isten felé a félelem, rettegés. Az Istent szeretető új természet válasza a teljes szeretet.

Akiben nagyobb hatalom van az nem fél a kisebbtől.
Aki Isten hatalmát birtokolja már bizonyos témákban az nem fél...

Mikor Jézus azt mondta: - Ne félj csak higyj! Akkor arra is utalt, hogy a megszólított ember szakadjon el minden más uralomtól, hogy Neki engedelmeskedjen, ne pedig a jelenlegi urának (lehet nemlátható lény is)...
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Shomer ayin - 2015 December 23, 19:51:42
Én is üdvözöllek. Jézus mondja: Luk.12,4.    
Mondom pedig néktek én barátaimnak: Ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, és azután többet nem árthatnak.
5.    
De megmondom néktek, kitől féljetek: Féljetek attól, a ki minekutána megöl, van arra is hatalma, hogy a gyehennára vessen. Bizony, mondom néktek, ettől féljetek.

Istenfélelem-Isten Tisztelet. Ez nagyon fontos, mert a Teremtő nem haver.
Ő mondja: Mal 1,6   
A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya vagyok: hol az én tisztességem? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem? azt mondja a Seregeknek Ura néktek, ti papok, a kik útáljátok az én nevemet, és ezt mondjátok: Mivel útáljuk a te nevedet?

Bár az igaz, hogy ez az Istenfélelem-nem az a jogos rettegés Istentől- amit a bűnök okoznak.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Shomer ayin - 2015 December 23, 19:55:57
(...arra azért vigyázzunk kérlek-hogy amit mondunk, ne ütközzön az Igével. Akkor sem, ha ez mára már szinte kötelező," bizonyos" gyülekezeteknél-felekezeteknél...)   :afro:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: flakornel - 2015 December 23, 22:32:45
Te most az én írásomra reagáltál?

Én nem az Istenfélelemről írtam konkrétan...

Nem kívántam senkit sem támadni sem kritizálni. Sokat vívódtam írjak-e vagy nem. Most már látom nem kell.
Kívánom Isten Kegyelmét az életünkre.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Shomer ayin - 2015 December 26, 14:00:27
A Félelemről- mindent egybevetve mint valami rossz-istentelen szokásról, többen is írtak már ezen a fórumon. Belátom: Nem kellett volna így reagálnom az írásodra, kérlek bocsásd meg nekem. Én ezen soraidra reagáltam: "A félelmek határokat jelentenek. A természetes élet félelmei a terészetes korlátainkat jelzik. Mindenki képességeinek vannak határai.
Ezen felül a félelmek mindig valamilyen hatalom befolyását, vagy hatásgyakorlásának kísérletét jelzi.

Pl.: a leviathán előtt félelmek ugrándoztak. Aki valamilyen hatalmat hordoz vagy képvisel azok körül megjelenik a félelem atmoszférája. Ezt viszont csak azok tapasztalják akik nem szeretik a hatalmat vagy a képviselőjét.

Az Istentől elszakadt emberi természet hit reakciója Isten felé a félelem, rettegés. Az Istent szeretető új természet válasza a teljes szeretet.
"

( azt azért el kell ismerned neked is: Fogalmazhattál volna konkrétabban is...) Én igazából csak ezt szerettem volna pontosítani. Tehát hogy a félelemnek vannak eredői és  irányultságai is-és nem minden irányultság rossz...Pál is utal egy, egyfajta félelemre: Pl.:   1Kor 2,3   
És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek...; 2Kor 7,15   
És ő még jobb szívvel van irántatok, visszaemlékezvén mindnyájatoknak engedelmességére, hogy félelemmel és rettegéssel fogadtátok őt...;
Ef 6,5   
Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uraitoknak félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak...;
Hiszed vagy sem, örülünk hogy megszólaltál végre, hiszen cirka 5 (!!!) éve vagy a fórum tagja, és ez volt az első hsz.-ed. Kár hogy így alakult.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Csikó Gergely - 2016 Június 06, 07:12:49
Szia Kedves flakornel!

Én megértelek. S minden amit mondasz igaz is! Biztos Bibliailag is alálehet támasztani (amire Shomer ayin kíváncsi, s már talán meg is próbálta erre építeni a kommunikációt), csak még annyira (a Bibliát) nem ismerem. Úgyhogy inkább előveszem a saját életem példáját.... tudod én félek a hatalmi poszton lévő emberektől... ezek nem szentkirályok abban egyetérthetünk. Én magam meg akarok szabadulni ettől az atmoszférától, minden erőmmel ezen vagyok, s egy olyan kellemes közeg kialakításának első lépéseit veszem fel ami segít hogy lelkem (vagy inkább idegem? :D) újra jól működjön. A hataloméhesek igen gyakran csak egy eszközként élik meg a vallást.. a krisnásoknál például aki hatalmat gyakorol az azt is eldöntheti hogy bemehetsz vagy nem mehetsz be.. lassan lesz egy kritériumuk hogy kik csatlakozhatnak abba a gyülekezetbe, s kialakul egyfajta elitség az Isten nevében. Ezeket a dolgokat én baromira veszélyesnek tartom, mindenkire nézve. Azért a hasznuk is biztos megvan... mondjuk nem sok.. viszont a lelki sérült gyártásban jeleskednek az biztos ugyanis ez nem olyan hogy 1 évig bennvagy mint szerzetes, mindent megtanultál s eljössz... végül mégis odaragadsz (mert azon kívül ügye mit találsz?). De a szíved már nem a régi... a kezdeti fellobbanások nem tartósak. Úgyhogy vigyázni kell...
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Csikó Gergely - 2016 Június 06, 07:19:42
Flakornel ne mennjél el! Ismerjed meg a többieket is, előbb utóbb összeáll hogy miért jó hogy velünk van Shomer ayin. Amen.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Ambrus - 2017 November 18, 07:25:17
Sok embernek jelent(het) félelmet a következő kérdés: Elveszíthető-e a kegyelem?

Ján 15:1 „ Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.
Ján 15:2 Minden szőlővesszőt, amely énbennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.
Ján 15:3 Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam nektek.
Ján 15:4 Maradjatok énbennem és én is tibennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanemha énbennem maradtok. Ján 15:5 Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
Ján 15:6 Ha valaki nem marad énbennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek. Ján 15:7 Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az nektek. Ján 15:8 Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nekem tanítványaim. Ján 15:9 Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ján 15:10 Ha [a]z én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ján 15:11 Ezeket beszéltem nektek, hogy megmaradjon tibennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék.”

Az arminianus elméletet vallók szerint itt  az Atya ítél. Aki nem tiszta, azaz vétkezik, az megy a kárhozatba, mert az Atya megítéli, és lemetszi a szőlőtőről, aki nem marad meg benne, az kivettetik, tűzre vetik és megégnek.

Mi a hiba? Azt mondja az Ige:  Ján 15:11 „Ezeket beszéltem nektek, hogy megmaradjon tibennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék.” – miért mond nekünk ilyet, amikor pár sorral előbb a kárhozattal fenyegetett meg, talán csúfolódik, kárörvendő az Isten? Valami nagy hiba van az árminiánus magyarázatban.
-   Gondoljunk csak bele: hányszor vagyunk úgy, amikor a vétkeink miatt mélyre süllyedünk? Aki hívő, aki járja a megszentelődés útját, az meg fogja tapasztalni azt, hogy a hívő élet nem egyenletes, hanem hullámvölgyek és csúcsok vannak benne. Amikor mélyre süllyedtünk, bizony, mindig megtapasztaltuk, hogy az Úr aláhajol, utánunk jön, megkeresi az elveszett bárányát és nem hagyja.
A kálvinizmus azonban segít eligazodni. A Sebestyén dogmatika szerint a bibliát különböző témákra lehet felosztani, ilyen többek között a szótérológia, azaz a megváltástan, és a keresztyén etika, azaz a keresztyén cselekedetekről szóló tanítás. Itt ezt a két témát keverik össze. Mi a baj? Ha veszünk egy órát, egy gépkocsi sebességváltót, és egy biciklit, mindháromban találunk fogaskereket – ám ha egyiket a másik helyére akarjuk illeszteni, nem fog működni. Pedig fogaskerék – fogaskerék, mégsem csereszabatos. A szótérológiába illő kijelentések az etikában mást jelentenek, nem fog működni a dolog, félremegyünk. Erre való a dogmatika, ami helyre teszi a dolgokat, és azonnal jelez, ha valami nem odavaló.

Feljegyezték, hogy Károli Gáspár fordítását egy kisebb csoport segítette, és bizony becsúszott egy-egy szó rossz fordítása, amin kapva kap a rossz dogmatikát használó, és máris félremagyarázza a bibliát, esetünkben ezt az igeszakaszt.

Most térjünk rá a konkrét problémára. Az ok egy téves fordítás.
A lemetsz szó jelentései az eredeti szövegben:
 αἴρω (airó)
1) felemel, felvesz
2) magával visz, visel, hord
3) kivisz, elvisz
4) eltávolít, elragad, megszerez; bizonytalanságban tart
5) kiszakít, megsemmisít

A dogmatikát vezetőként alkalmazva, itt a felemel a helyes jelentés. Helyesen tehát a fordítás:
Ján 15:2 Minden szőlővesszőt, amely énbennem gyümölcsöt nem terem, (lemetsz helyett) felemel; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.

Egy szőlőművelést folytató ember tudja, hogy amikor a szőlővesszők megnőnek, és lehajolnak a földre, már nem metszik le, hanem felemelik és felkötözik. Ugye, hogy mennyire szívet melengető mindjárt az üzenet? De menjünk tovább, itt a következő szó:
Ján 15:6 Ha valaki nem marad énbennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek. –
Itt a ragozással van baj, ez tárgyas ragozás a görög szövegben, helyesen tehát:
Ján 15:6 Ha (valaki helyett) valami nem marad énbennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek.

Mire mondja akkor a Szentlélek hogy megég?

A legjobb magyarázó az Ige, keressük hát meg az Ige magyarázatát: Mivel itt az etikáról, a cselekedetekről van szó, akkor tudjuk magunkról, hogy vannak olyan dolgaink, amelyek Isten szemében semmit sem érnek, és vannak olyanok, amelyekért jutalmat kapunk a mennyben, 10 várost, 5 várost, stb. Mi fog megégni?
1Kor 3:14 Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi.
1Kor 3:15 Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül.

Mit jelent ez? Ha a választott (tegyük fel) kizárólag haszontalan dolgokat tenne (ami lehetetlen) attól ő még a mennybe kerül, csak kincsek nélkül, és mintha tűzön ment volna keresztül.
Szó nincs tehát arról, hogy a kapott kegyelmet el lehet veszíteni, vagy ki lehetne esni a kegyelemből!

Végezetül pedig a döntő érv: E szakaszban az Atyáról van szó, és ha azt állítja valaki, hogy az Atya a nem termő vesszőt levágja és elégeti, akkor azt mondja, hogy az Atya ítél. Ennek az Ige egyértelműen ellene mond:

Ján 5:22 Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta;
E bizonyítás után örvendjünk Jézus kijelentésének, mert bizony nem gúnyolódik, hanem örömhírt mond:
 
Ján 15:11 Ezeket beszéltem nektek, hogy megmaradjon tibennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék.”

Ámen.
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sofia - 2019 Február 17, 13:15:35
Mint Isten megváltott gyermekeinek, lehetnek-e félelmeink és szorongásaink? Szerintem nem. Semmi okunk arra, hogy gyötrődjünk, hiszen mi már kiszabadultunk a sötétségből, mi már a világosságban járunk. Nekünk már illene tudnunk, hogy miért születtünk, hogy hová megyünk, hogy hová tartozunk. Nekem (mint megváltottnak) azonban sajnos vannak megmagyarázhatatlan szorongásaim, amikre tényleg nincs magyarázat, mert tudnom kellene, hogy én már biztonságban vagyok Jézus mellett, mert Ő velem van minden nap, úgy ahogy megígérte. Néha ezt elfelejtem vagyis nem gondolok erre és akkor jön a gonosz és támad és gyötör. Amikor már eleget hagytam magamat szenvedni, akkor eszembe jutnak azok a csodálatos igék, melyek vígasztalhatnak és bátoríthatnak bennünket. Amikor a kishitűségem miatt nem érzem magamat méltónak arra, hogy Isten a gyermekének nevezzen, akkor eszembe jutnak Jézus tanítványai is, hogy ők is mennyire tökéletlenek és bűnösek voltak és, hogy ennek ellenére mennyire szerette őket az Úr.
"Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek."
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Guti Tünde - 2019 Február 25, 15:12:20
Isten gyermekei vagyunk, de a mindennapi élet sokszor hoz váratlan helyzeteket, megoldásra váró problémákat. Bizony, olykor még mi, hívők is a földre szegezzük tekintetünket, és elfog az aggodalmaskodás. Az Úr Jézus figyelmeztette a tanítványokat, hogy ez mennyire helytelen. Nem szabad beengedni, főleg nem hosszú távon megengedni, hogy garázdálkodjon szívünkben a félelem.
Néha, egy-egy nagyobb támadás esetén, mennyire jó a testvéri közösség, amikor bátoríthatjuk egymást a küzdelmes időszakokban. Fontos, hogy a szívünk tele legyen Isten Igéjével, hogy mind magunkat, mint egymást emlékeztessük rá.  :2smitten:
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Sofia - 2020 Július 27, 09:16:52
Mindannyian hallottuk már a kifejezést ,,szégyelld magad" és sokunknak kora gyerekkora óta ismerősen hangzanak ezek a szavak. Talán nem pakoltunk össze a szobánkban, és akkor hallottuk ,,szégyelld magad".

Vagy nem jöttünk ki a testvérünkkel, amikor mondták nekünk: ,,szégyelld magad". Még felnőttként is halljuk, bár nem hangosan, hanem a fejünkben. Például amikor nem sikerül legyőzni azt a rossz szokást, máris jön a ,,szégyelld magad". Vagy elváltál: ,,szégyelld magad". Nem vagyunk tudatában, hogy a szégyen milyen romboló hatással bír. A szégyen keltést azért használjuk, hogy az embereket jobb cselekedetekre bírjuk, a szégyen, azonban, pont az ellenkezőjét éri el. Értéktelennek és kárhoztatva érezzük magunkat, olyanoknak, akik nem érdemlik meg az áldásokat.

A szégyen keltés az ellenség egyik kedvenc eszköze. Nem véletlen hívják őt a ,,vádlónak". Minden egyes hibádra és minden egyes bukásodra emlékeztet, még arra is, ami egyáltalán nem a te hibád volt. Megpróbál meggyőzni róla, hogy te voltál az oka. Ezt tapasztalják meg például azok a gyerekek, akiket bántalmaznak. ,,Nem vagy elég jó. Megérdemled, hogy így bánjanak veled" - súgja a gonosz. Mindent megtesz azért, hogy hordozd a nyomasztó terhet. A Biblia viszont azt mondja nekünk, hogy Isten elvette a szégyenünket, mert Jézus a kereszten elhordozta azt. Akár a te hibád volt, akár nem, kell hordoznod a szégyen nyomasztó terhét, nem kell rosszul érezned és ostoroznod magad. Amikor az ellenség azt mondja ,,szégyelld magad", Isten azt mondja: ,,A szégyenedet elvettem. A bűneidet megbocsátottam. Megváltottalak, megszabadítottalak. Értékes vagy!"

Ne felejtsd el, hogy nem az határozza meg az értéked, amit az emberek tettek, vagy nem tettek veled. És az sem határozza meg az értéked, hogy te mit tettél, vagy nem tettél. Az értékedet Alkotód határozza meg, Aki az élet leheletét lehelte beléd. Ő dicsőséggel és méltósággal koronázott téged (Zsoltárok 8:5). Csodálatos műalkotásának nevez (Efezusi 2:10). Ha legközelebb azt hallod, hogy ,,szégyelld magad", emlékezz rá, hogy Jézus nagyon drága árat fizetett azért, hogy a szégyenedet elvegye!

,,Az Írás is így szól: "Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg." (Róma 10:11)

forrás: https://www.ahitatok.hu/joel-osteen/587-nincs-tobbe-szegyen.html
Cím: Re:Félelmeink és szorongásaink
Írta: Guti Tünde - 2020 Augusztus 22, 14:00:40
Azt gondolom, hogy a folytonos rápirítás, vádlás és szégyenbe hozás valóban romboló hatású egy családban. Különösen a fejlődésben levő gyermekekre nézve.
A szégyenérzet mégis hasznos, sőt fontos, amikor valaki felismeri a hibáit, vétkeit, bűneit. Ha nem szégyellné magát Isten és emberek előtt, ugyan miért térne meg