Alfa-Omega közösség

Evangélium => Lélek gyümölcse => A témát indította: Antee - 2011 Augusztus 31, 22:29:53

Cím: Jóság
Írta: Antee - 2011 Augusztus 31, 22:29:53
Várjuk a hozzászólásokat.
Cím: Re:Jóság
Írta: Elisabeth - 2011 Szeptember 14, 14:45:15
Eszembe jutott egy Íge szakasz ezzel kapcsolatban:

Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte, azt kérdezte tőle: "Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" Jézus így szólt hozzá: "Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül.
Mk 10,17-18

Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle: "Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" Jézus ezt válaszolta neki: "Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül csak az Isten.
Lk 18,18

Úgy érzem bennünk csupán Isten jósága az, ami jelenlétével az életünkben képessé tesz minket a jóságra.

Shalom

 :2smitten:
Cím: Re:Jóság
Írta: Shomer ayin - 2011 Szeptember 14, 14:47:39
Engedtessék meg nekem, hogy erre elsőként írhassak Áment.: ÁMEN
Cím: Re:Jóság
Írta: ditte - 2011 Szeptember 14, 15:08:26
Ámen.
Cím: Re:Jóság
Írta: Elisabeth - 2011 Szeptember 14, 23:06:38
Még egy Ígevers ebben a témában:

20.    A békesség Istene pedig, a ki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust,
21.    Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, a mi kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség örökkön örökké. Ámen.

Zsid 13,20-21

Kérjük Urunkat, hogy munkálja bennünk a készséget a jóra, és cselekedjük akaratát, mert a jóság cselekedetekben nyilvánul meg.

Szeretettel, Shalom

Elisabeth  :2smitten:
Cím: Re:Jóság
Írta: ditte - 2011 Szeptember 15, 08:10:55
Ámen!
Cím: Re:Jóság
Írta: Irma - 2011 Szeptember 16, 10:38:01
Isten Szelleme sokszor elgondolkodtat azon, hogy mit is jelent Isten jóságát közvetíteni ebben a világban. Azt hiszem, hogy azzal ne mondok újat senkinek, hogy ezek a szavak a ma emberének nem mondanak szinte semmit : szivesség, jóság hűség.... Úgy nőttek fel nemzedékek hogy már szinte nem is ismerik. És beszélni nem is érdemes róla, most annak van itt az ideje, hogy valóságosan mutassuk meg az életünkkel, életükben Isten jóságát. De hogy lehet ezt megtenni? Csak az Őbenne elrejtett élet képes erre, akiben valóban Isten Szelleme termi ezeket a gyümölcsöket. A sátán sok mindent meg tud hamisítani, de ezeket soha, mert ő gonosz és minden munkája is az, ilyet ő még hamisítani sem tud. De mi keresztények tudjuk ezt közvetíteni? Vagy csak szépeket tudunk róla mondani? Én, bevallom sokszor nem tudom, de nagyon szeretném! Ezért hiszem, hogy aki a jó munkát elkezdte bennem Az be is fejezi majd, és átformál engem az Úr Jézus napjára.
Cím: Re:Jóság
Írta: Antee - 2011 Szeptember 16, 10:53:22
Amen
Cím: Re:Jóság
Írta: ditte - 2011 Szeptember 16, 18:08:49
Ámen.
Cím: Re:Jóság
Írta: Elisabeth - 2011 Október 13, 15:30:20
Szerintem a jóság, mint a Lélek gyümölcse akkor fog láthatóvá lenni, ha Krisztusi jóindulat van a szívünkben.

A jóindulat gyökere a szeretet.

2.    Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén;
3.    Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.
4.    Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is.
5.    Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,

Fil 2,2-5

Szeretettel, Shalom

 :2smitten:Cím: Re:Jóság
Írta: Elisabeth - 2012 Április 13, 15:04:09
Elgondolkoztam, a jóság olyan gyümölcs, amely mások számára terem meg. Tulajdonságánál fogva, nem lehet öncélú. Szeretetböl fakad és abban is teljesedik ki. Krisztus Szeretete termi meg ezt a gyümölcsöt bennünk.

 :2smitten:
Cím: Re:Jóság
Írta: Antee - 2012 Április 13, 15:07:34
Igen Testvérem! Sőt, úgy gondolom az összes gyümölcs más felüdülésére van! Hiszen a fa nem a gyümölcseiből lakik jól, hanem az éltető vízből, amely Krisztus! :2smitten:
Cím: Re:Jóság
Írta: Elisabeth - 2012 Április 13, 15:11:13
Igazad van, kedves Testvérem!

 :afro:

Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek.
Ef 4,32    

 :2smitten:
Cím: Re:Jóság
Írta: Antee - 2012 Április 13, 15:11:40
Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Jóság
Írta: Sándor - 2012 Április 14, 07:55:05
Ahogy a zsidokhoz irt levelbol szolo idezet is mondja - tegyen kepesse minket Isten - a josag gyokere maga Isten. A megszentelodesunk utjan, amit mar O formalt meg bennunk, ami az O munkaja abban, amilyenekke valtunk - lesz kepes arra, hogy jot cselekedjen. Hitbol szuletett bennunk az O igeje altal, Ot nezve valtoztunk el ilyenne, szemlelve, hallva a teremto szavat - termett meg bennunk ez a tulajdonsag. Szorosan kotodik a megszentelodesunkhoz - tehat ami elkulonitve Isten szamara - valojaban csak az jo bennunk, az kepes a jora, mert ezt mar O alkotta, formalta bennunk. Az oember keptelen a jora. Nem mi izzadtuk ki magunkbol, hanem felulrol, romolhatatlan magbol - Isteni termeszet resze ez a tulajdonsag. Ami nem hitbol van, az bun - viszont ami hitbol epult, az alkalmas, igy er korbe a mondat, hogy tegyen minket kepesse minden jo cselekedetre. A josag egy olyan gyumolcs, mely boldogsagot, oromet, bekesseget ad. A klasszikus elveszett allapotban nem ismeri az ember, csak hiszi magarol - de ez sem biblikus hit, inkabb hiszekenyseg, amolyan onimadat fele.
szeretettel
Sandor
Cím: Re:Jóság
Írta: Elisabeth - 2012 Április 14, 08:24:51
1. Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,
2. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.
3. Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.
4. Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt, megjelentek dicsőségben.

12. Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;
13. Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképen ti is;
14. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint a mely a tökéletességnek kötele.
15. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
16. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
17. És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.


 :2smitten:
Kol 3,1-4, 12-17