Alfa-Omega közösség

Evangélium => Izraeliták => A témát indította: Antee - 2011 Szeptember 18, 12:56:26

Cím: Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 18, 12:56:26
A témát érintő hozzászólásoknak.
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 18, 15:01:44
Ki szeretném emelni a topic címének azt a részét, hogy: "Igazi!"
Ugyanis az interneten kering több helyen hamis, kiforgatott és egyben undorító visszaélések.

Az igazi Talmudról leginkább a Messiáshívő Testvéreim tudnak beszélni.
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 18, 20:38:40
Egy kis betekintés az igazi Talmudba.

Bevezető:

(http://www.zsido.hu/1.jpg)

(http://www.zsido.hu/2.jpg)

(http://www.zsido.hu/3.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 18, 20:40:12
Mi a talmud?

(http://www.zsido.hu/4.jpg)

(http://www.zsido.hu/5.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 18, 20:56:56
Az Agádáról

(http://www.zsido.hu/6.jpg)

(http://www.zsido.hu/7.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Ani Kinor - 2011 Szeptember 18, 21:46:55
 :2smitten: Koszonjuk, lesz mit olvasni!
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 18, 21:47:41
Nagyon szívesen! :2smitten:
Fogok még belőlük másolni. :afro:
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 19, 23:15:20
A talmud bölcsei

(http://zsido.hu/talmud/5.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/6.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 19, 23:16:18
(http://zsido.hu/talmud/7.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/8.jpg)


Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 19, 23:17:26
Áldásmondatok

(http://zsido.hu/talmud/9.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/10.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/11.jpg)


Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Elisabeth - 2011 Szeptember 20, 08:23:54
Miként vezetett a Talmud a zsidó identitáshoz

 

Jurek Schulz

 

A Tenach, a héber Biblia, melyet a keresztények Ószövetségnek neveznek, a következő részekből tevődik össze:

 

Tóra (Parancsolatok) Mózes öt könyve

Nevím (Próféták) Józs., Bír., Sám., Kir., Ézs., Jer., Ez., Hós., Jóel, Ám., Abd., Jón., Mik., Náh., Hab., Zof., Hag., Zak., Mal.

Ketuvim (Írások) Zsolt., Péld., Jób, Ruth, Énekek., Préd., J.Sir., Eszt., Dán., Ezsd., Neh., Krón.

Az egyes részek kezdő betűi alkotják a TeNaCh nevét. Miként vésődött be a zsidó nép életébe a Tóra, azt a Bibliából olvassuk. Az Isten akarata szerinti élet a parancsolatok alapján mutatkozik meg.

 

A szíve-lelke

A jeruzsálemi Templom Kr.e. 967-ben készült el és Isten jelenlétét képviselte. Salamon király építtette. Itt imádták Istent és itt mutatták be áldozatukat. Ám Kr.e. 586-ban a babiloniak Nebukadneccar uralma alatt lerombolták a Templomot, ami az Istenben hívő zsidóknak nagy megpróbáltatást jelentett. Hogy engedelmeskedjenek Isten parancsolatainak? Nem volt tovább lehetséges a bűnökért való véres áldozat bemutatása. Ezért a Babiloni száműzetés ideje alatt megalapították a „kis Templomot”, a zsinagógát. Itt tisztelték és imádták mostmár Istenüket.

 

A centrumban

A száműzetésből való visszatérés után Kr.e. 515-ben felszentelték a második Templomot. A 24 focipálya nagyságú építmény a legimpozánsabb épület volt az akkori világban. Majd Izráel perzsa, görög, ptolemai és szeleukidai uralom alá került, ám a megaláztatás tetőfokát az Antiochus IV Epiphanes szeleukidai uralkodó alatt érte el. Kr.e. 167 dec. 6.-án a Templom Zeus Olympus istennek lett szentelve. A zsidókat kényszerítették a görög kultúra átvételére, többek között disznót és más tisztátalan állatot kellett áldozniuk Zeus isten oltárán a templomban. Egy véres felkeléssel válaszoltak a zsidók, ahol igen sok mártírnak a vére folyt, de eredménnyel járt. Kr.e. 164 dec.14.-én felavatták a Templomot újra, amire mai napig a „Chanuka” ünnepe emlékeztet.

 

Fordulópont

Ebben a korszakban alakult meg a farizeusok pártja, akik az emberek megigazulását és szentségét az Isten által kapott parancsolatok megtartásában látták. Megpróbálták az egész életet szisztematikusan alávetni az Isteni rendeleteknek. Felállítottak egy általános papságot: a zsinagógai Bibliatanulmányozás és az imádság nemcsak a papi arisztokrácia feladata, hanem minden zsidó személyé.

Az asszimiláció veszélyének elkerüléséhez, mint a hellenizmus korában, egy olyan rendszerre volt szükség, amely az egész világon elkötelezte a zsidókat. Kibővítették a szóbeli törvényeket, az írott parancsolatok mellett, magába foglalva a mindennapi élet legkisseb területeit. Természetesen a 613 parancsolatból igen sok vonatkozik a Templomi teendőkre, melyek még ma is többször alkotják a különböző diszkussziók támáját. E rendeletek érvényesek az étkezésre, a Shabbat és az ünnepek megtartására, az esküvőre, a temetésre és a tisztasági parancsolatokra is. Célja, hogy az Ige magyarázata Isten Igéjét tisztán adja tovább. A tóra vallásos betartására konzentráltak a farizeusok.

 

A lényeg

A római birodalom kezdetével Kr.e. 64-ben megalakult egy tobábbi csoport, a Zéloták pártja, akik fegyveres ellenállást tanúsítottak. Bezavarták Izráelt a háború borzalmaiba, amely Kr.u. 70-ben a város és a Templom teljes lerombolásával végződött. Kr.u. 70 aug. 6.-án betiltották a napi áldozatot, Aw hó 9.-én, a zsidó időszámítás szerint, pedig leégették a Templomot. Pontosan ugyanazon a napon, amikor Nebukadneccar uralma alatt Kr.e. 586-ban lerombolták a Templomot!

Megint nem lehetett a Templom Jeruzsálemben az Isten-imádat központja, így ezt a feladatot újra a zsinagógák vették át. A Temlom papi tisztségét a „szellemi papok”, illetve rabbik végezték, akik elsősorban tanítók voltak.

A „Minján”-ban írták elő, hogy mikor, hol és hogyan kell imádkozni. A „Tíz-személy-ima” azt mondja, hogy ha tíz férfi imádságra összejön, akkor egy „kis Templom” lett az imádsághoz létrehozva. A „S’ma Israel” (Zsidó hitvallás) és a „S’mone Eszre” (Tizennyolckérő-ima) is pontosan meg lett határozva.

 

A rendszer

Ami ma is érvényes az ortodox zsidóknál, az nagyrészben Kr.u. 70-ben az írástudó Hillel iskolájában, Javnében lett eldöntve, ahol fontosnak tartották rendszerezni a Templom nélküli zsidóság formáját. A Hillel iskola leszármazottjai egészen az ötödik századig tagjai voltak a zsidó tanács elöljáróságának, a Szanhedrin utódjának, amely a főtanács volt. Hillel maga apai részről Dávid házából származott, Júda törzséből, anyai részről pedig Benjamin törzséből. Tekintélye olyan nagy volt, hogy ma azt mesélik róla: „Amikor a Tórát Izráel elfelejtette, eljött Ezsdrás, az írástudó Babilonba a népet a tórára emlékeztetni. Amikor azonban újra megfelejtkeztek, akkor Hillel volt az aki Babilonba jött megmenteni a Tórát a felejtés elől”(„Die Weisheit des Talmud”, Elie Wiesel, 19 oldal).

Hillel fia, Jochanan ben Zakkai lett a bibliát követő korszak Judaismusának vezető személyisége. Az ő érdeme, az összes ma is érvényes fejtegetések , a Tóra rendszerezése és magyarázata. Ebből a szóbeli Tórából keletkezett a második században a „Misna” (ismétlések). Jehuda ha Nasi volt a Misna utolsó főszerkesztője, aki végül is hat rendszert fejlesztett ki, amely komplett előírja a zsidó ember teljes életének szabályait, a bölcsőtől a koporsóig, azonkívül a családi élet kapcsolatát.

 

Gyűjtemény

A Misnát is különféleképpen értelmezték és magyarázták. Ezeket az értelmezéseket (Midrasim) és magyarázatokat(Aggadot) Gemarának (Beteljesült) nevezik.

A Talmud (szószerint: tanítás) egy monumentális mű, melyen kb. 2800 személy dolgozott több évszázadon keresztül. Német nyelven majdnem 10 000 oldla van 12 kötetben. A Talmud ma is világszerte kötelező az ortodox zsidóknak. Két változata van: a jeruzsálemi Talmud (Talmud Jerushalmi, kb. 250-1450 Kr.u.), és a babiloniai Talmud (Talmud Bawli, 200-1520 Kr.u.). A babiloniai Talmud háromszor olyan terjedelmes, mint a jeruzsálemi Talmud.

 

Tartalom

A Talmud tartalma a Tóra szövegéből és a hozzátartozó értelmezésekből, Misna, Gemara és egyébb fejtegetésekből tevődik össze, mint a francia rabbi Shlomo ben Jitzak (11. század) kommentárjai, akit egyébbként Rasinak is neveznek, melyet a babiloni Talmud tanításaiban található. Így a Talmud egy oldalán megtalálható a Misna, a megfelelő Gemarával és a hozzátartozó kommentárral.

Ebben a terjedelmes műben találjuk meg a törvényes előírásokat (Halacha), és az elmesélő, lelki épülésre alkalmas fejtegetéseket (Haggada).

 

A középpontban

A mai napig azt vallják a rabbik, hogy ők az igazi útódai Mózesnek, a prófétáknak és a farizeusoknak. Az általuk értelmezett Talmud a Misnából és Gemarából a gyülekezet részére kötelező. Ez a bibliai kor után keletkezett ortodoxia napjainkban is létezik. A zsidó nép a többi néptől való elkülönülésének a parancsolata és ezek a törvényes rendeletek segítettek abban, hogy Isten népe a következő kétezer évben a diaszpórát is túlélték. Ugyanakkor feltűnő, hogy a Talmud theologiai tanulmányozása a Tórára (Mózes 5 könyve) konzentrál és a Tenach többi könyveit kevésbbé tartja fontosnak.

Foorás: http://www.amzi.org/html/talmud1.html (http://www.amzi.org/html/talmud1.html)
 
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 21, 07:41:12
Köszönöm Elisabeth, hogy bemásoltad! :2smitten:
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 21, 07:42:38
A bölcsek áhitata

(http://zsido.hu/talmud/12.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/13.jpg)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 21, 07:43:13
(http://zsido.hu/talmud/14.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 21, 20:53:55
Bűn és bűnhődés

(http://zsido.hu/talmud/15.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/16.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/17.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 21, 20:55:13
(http://zsido.hu/talmud/18.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/19.jpg)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 21, 20:55:46
(http://zsido.hu/talmud/20.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/21.jpg)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 22, 21:55:13
(http://zsido.hu/talmud/22.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/23.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 22, 21:55:34
(http://zsido.hu/talmud/24.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/25.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 22, 21:56:03
(http://zsido.hu/talmud/26.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/27.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 22, 21:56:13
(http://zsido.hu/talmud/28.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/29.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/30.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 23, 21:25:58
(http://zsido.hu/talmud/31.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/32.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 23, 21:26:15
(http://zsido.hu/talmud/33.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/34.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 23, 21:27:38
(http://zsido.hu/talmud/35.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/36.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/37.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 24, 21:26:17
(http://zsido.hu/talmud/38.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/39.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 24, 21:30:30
(http://zsido.hu/talmud/40.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/41.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 24, 21:30:58
(http://zsido.hu/talmud/42.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/43.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Elisabeth - 2011 Szeptember 27, 19:45:24
Talmud-idézetek:

Ne dicsérj valakit túlzottan, ha jelen van, mert hízelgőnek tűnsz fel,
de mondj el minden dicséretest és jót róla, ha elment.

 :019:
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 27, 19:50:26
(http://zsido.hu/talmud/44.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/45.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 27, 19:50:42
(http://zsido.hu/talmud/46.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/47.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 27, 19:50:58
(http://zsido.hu/talmud/48.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/49.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 28, 20:47:29
(http://zsido.hu/talmud/50.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/51.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 28, 20:47:44
(http://zsido.hu/talmud/52.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/53.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 28, 20:47:58
(http://zsido.hu/talmud/54.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/55.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 28, 20:48:14
(http://zsido.hu/talmud/56.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/57.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 28, 20:48:28
(http://zsido.hu/talmud/58.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/59.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 29, 13:04:45
(http://zsido.hu/talmud/60.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/61.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 29, 13:05:00
(http://zsido.hu/talmud/62.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/63.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 29, 13:05:19
(http://zsido.hu/talmud/64.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/65.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 30, 22:33:14
(http://zsido.hu/talmud/66.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/67.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 30, 22:33:32
(http://zsido.hu/talmud/68.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/69.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 30, 22:34:05
(http://zsido.hu/talmud/70.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/71.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 30, 22:34:23
(http://zsido.hu/talmud/72.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/73.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Szeptember 30, 22:34:41
(http://zsido.hu/talmud/74.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/75.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 01, 23:20:03
(http://zsido.hu/talmud/76.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/77.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 01, 23:20:55
(http://zsido.hu/talmud/78.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/79.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 01, 23:21:10
(http://zsido.hu/talmud/80.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/81.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 01, 23:21:40
(http://zsido.hu/talmud/82.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/83.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 01, 23:21:54
(http://zsido.hu/talmud/84.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/85.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 01, 23:22:09
(http://zsido.hu/talmud/86.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/87.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 02, 10:45:45
(http://zsido.hu/talmud/88.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/89.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 02, 10:46:00
(http://zsido.hu/talmud/90.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/91.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 02, 10:46:19
(http://zsido.hu/talmud/92.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/93.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 02, 10:46:42
(http://zsido.hu/talmud/94.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/95.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 02, 10:46:57
(http://zsido.hu/talmud/96.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/97.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 02, 10:47:23
(http://zsido.hu/talmud/98.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/99.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 02, 10:47:38
(http://zsido.hu/talmud/100.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/101.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 02, 10:47:51
(http://zsido.hu/talmud/102.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/103.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 03, 21:21:43
(http://zsido.hu/talmud/104.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/105.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 03, 21:22:00
(http://zsido.hu/talmud/106.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/107.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 03, 21:22:17
(http://zsido.hu/talmud/108.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/109.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 03, 21:23:15
(http://zsido.hu/talmud/110.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/111.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 03, 21:23:25
(http://zsido.hu/talmud/112.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/113.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 03, 21:23:40
(http://zsido.hu/talmud/114.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/115.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 03, 21:23:52
(http://zsido.hu/talmud/116.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/117.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 05, 18:50:47
(http://zsido.hu/talmud/118.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/119.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 05, 18:51:04
(http://zsido.hu/talmud/120.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/121.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 05, 18:51:26
(http://zsido.hu/talmud/122.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/123.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 05, 18:51:41
(http://zsido.hu/talmud/124.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/125.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 05, 18:51:54
(http://zsido.hu/talmud/126.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/127.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 05, 18:52:12
(http://zsido.hu/talmud/128.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/129.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 06, 21:37:20
(http://zsido.hu/talmud/130.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/131.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 06, 21:37:33
(http://zsido.hu/talmud/132.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/133.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 06, 21:38:20
(http://zsido.hu/talmud/134.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/135.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 06, 21:38:34
(http://zsido.hu/talmud/136.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/137.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 06, 21:38:45
(http://zsido.hu/talmud/138.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/139.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 06, 21:38:59
(http://zsido.hu/talmud/140.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/141.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 06, 21:39:07
(http://zsido.hu/talmud/142.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/143.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 06, 21:39:17
(http://zsido.hu/talmud/144.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/145.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 07, 21:51:34
(http://zsido.hu/talmud/146.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/147.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 07, 21:53:32
(http://zsido.hu/talmud/148.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/149.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 07, 21:54:33
(http://zsido.hu/talmud/150.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/151.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 07, 21:54:48
(http://zsido.hu/talmud/152.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/153.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 08, 17:38:06
(http://zsido.hu/talmud/154.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/155.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 08, 17:38:24
(http://zsido.hu/talmud/156.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/157.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 08, 17:38:36
(http://zsido.hu/talmud/158.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/159.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 08, 17:38:56
(http://zsido.hu/talmud/160.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/161.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 08, 17:39:08
(http://zsido.hu/talmud/162.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/163.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 08, 17:39:30
(http://zsido.hu/talmud/164.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/165.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 08, 17:39:42
(http://zsido.hu/talmud/166.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/167.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 09, 19:15:13
(http://zsido.hu/talmud/168.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/169.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 09, 19:15:29
(http://zsido.hu/talmud/170.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/171.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 09, 19:16:17
(http://zsido.hu/talmud/172.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/173.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 09, 19:16:47
(http://zsido.hu/talmud/174.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/175.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 09, 19:17:02
(http://zsido.hu/talmud/176.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/177.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 09, 19:17:12
(http://zsido.hu/talmud/178.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/179.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 09, 19:17:25
(http://zsido.hu/talmud/180.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/181.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 10, 18:41:06
(http://zsido.hu/talmud/182.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/183.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 10, 18:41:17
(http://zsido.hu/talmud/184.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/185.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 10, 18:41:48
(http://zsido.hu/talmud/186.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/187.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 10, 18:42:07
(http://zsido.hu/talmud/188.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/189.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 13, 21:25:20
(http://zsido.hu/talmud/190.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/191.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 13, 21:25:30
(http://zsido.hu/talmud/192.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/193.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 13, 21:25:44
(http://zsido.hu/talmud/194.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/195.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 13, 21:26:04
(http://zsido.hu/talmud/196.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/197.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 13, 21:26:17
(http://zsido.hu/talmud/198.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/199.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 13, 21:26:33
(http://zsido.hu/talmud/200.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/201.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 13, 21:26:42
(http://zsido.hu/talmud/202.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/203.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 13, 21:26:58
(http://zsido.hu/talmud/204.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/205.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 13, 21:27:09
(http://zsido.hu/talmud/206.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/207.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 13, 21:27:21
(http://zsido.hu/talmud/208.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/209.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 14, 11:48:30
(http://zsido.hu/talmud/210.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/211.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 14, 11:48:44
(http://zsido.hu/talmud/212.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/213.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 14, 11:49:09
(http://zsido.hu/talmud/214.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/215.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 14, 11:49:46
(http://zsido.hu/talmud/216.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/217.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 14, 11:50:00
(http://zsido.hu/talmud/218.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/219.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 14, 11:50:23
(http://zsido.hu/talmud/220.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/221.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 15, 17:02:36
(http://zsido.hu/talmud/222.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/223.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 15, 17:02:51
(http://zsido.hu/talmud/224.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/225.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 15, 17:03:02
(http://zsido.hu/talmud/226.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/227.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 15, 17:03:16
(http://zsido.hu/talmud/228.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/229.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 15, 17:03:48
(http://zsido.hu/talmud/230.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/231.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 15, 17:04:02
(http://zsido.hu/talmud/232.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/233.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 16, 22:34:06
(http://zsido.hu/talmud/234.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/235.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 16, 22:34:21
(http://zsido.hu/talmud/236.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/237.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 16, 22:34:35
(http://zsido.hu/talmud/238.jpg)

(http://zsido.hu/talmud/239.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 16, 22:35:00
(http://zsido.hu/talmud/240.jpg)

Forrás: www.zsido.hu (http://www.zsido.hu)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 16, 22:35:41
Vége a Talmudnak.
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Elisabeth - 2011 Október 16, 23:11:38
Hát, itt még nem értem végére az olvasásnak, de ami késik nem múlik!

Mindenesetre nagyon köszönöm ezt az informatív olvasmányt.

Schalom,

Elisabeth 

 :038:
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 Október 16, 23:18:49
:afro: :2smitten:
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 10, 17:18:08
Nem akarok ünneprontó lenni, de ezek az irások csak a Talmud összefoglalása lehet! Olyasmi mint a Shulhan Aruch. Az én lakásomban az eredeti Bábeli Talmud megtalálható, kb. 50 cm x 30 cm méteres könyvek, átmérőjük kb. 3 cm és 18 darab van belőlük! Ha jól tudom nem is ennyi összesen...
Örülök a kezdeményeznésnek, hogy meg akarjátok cáfolni a hamisitott Talmudot amit a szélsőjobbos emberek szivesen használnak a zsidó vallás lejáratására és antiszemitizmust szitva vele, de tegyük tisztába a dolgokat, a Talmud hatalmas rabbinikus iromány, nem ennyi!
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 10, 17:30:44
Ha jól tudom egyébként, összesen 23 könyvből áll a Talmud. Két fajtája van, remélem jól tudom, az egyik a babiloni vagyis váveli Talmud, a másik pedig a jeruzsálemi Talmud. Ha valamit rosszul irtam volna, bocsánatot kérek, mert igazából az emlékeim között kutatgatok, azok meg néha becsapják az embert!
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 10, 17:41:02
Talmud

 [bevezető szerkesztése]
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából


A babiloni Talmud híres vilnai kiadásának (Vilnai Sasz) címlapja. Talmud Bávli, Széder Zera'im, Masszechet Berachot
A Talmud (תַּלמוּד héberül: „tan, tanulmány, ami tanulva lett”[1]) a posztbiblikus zsidó irodalom legnagyobb és egyértelműen legfontosabb, tematikus rendszerbe foglalt gyűjteménye, a zsidóság enciklopédiája, jogi és vallási alapvetése, szokásjogi gyűjteménye, bibliaértelmezéseinek tárháza. Egyik elnevezését, a jám ha-Talmúdot (יָם הַתַּלמוּד; „a Talmud tengere”) terjedelméről és tartalmi gazdagságáról nyerte.
Magába foglalja a Misnát és annak magyarázatát, a Gemárát, mely mindkettő az úgynevezett szóbeli Tannak rendszerbe foglalt, összegző, írott változata – azaz az úgynevezett írott Tan (a Tóra, Mózes öt könyve) értelmezése körül kialakult Szentírás-magyarázó és a vallási törvényeket (halácha) részleteiben is megállapító hagyomány végleges rögzítése.
A Misna a hagyomány szerint Jehuda Hanászi szerkesztésében, Kr. u. 189. körül nyerte el végleges formáját, míg a Gemára a 2. és 6. század között. (A Talmud mintegy 800 rabbira, tanítóra hivatkozik név szerint is). A Gemára a Misna sokkal rövidebb és tömörebb szövegére reflektál, azt kommentálja, a különféle értelmezési hagyományokat egymással ütközteti, alternatív véleményeket ismertet, szájhagyomány útján örökített tantételeket rögzít. A Talmud sokat merít a Misnával párhuzamosan szerkesztett, az abban helyet nem kapó vagy másodlagos jelentőségűnek tekintett magyarázatokat tartalmazó, annál sokkal bőbeszédűbb, ugyancsak tematikus rendszerbe foglalt Tószeftából. (A gyűjtemény nevének jelentése: „Kiegészítés, Hozzáfűzés”, az egyes tanítások neve a Toszeftában barájtá).
A Misna, majd a Talmud születésével az írott Tóra (Tórá se-bichtáv, „Tóra, ami-írásban (van/lett)” ti. adva, azaz Mózes öt könyve) mellett immár az addig szigorúan szájhagyomány útján örökített szóbeli Tóra (Tórá se-beál-pe, „Tóra, ami-száj-által (van/lett)” ti. adva) is kanonizált, írásos formát nyert. A szóbeli Tóra hagyományai a későbbi tradíció szerint Mózesig vezethetőek vissza, majd az ő halála után a papok és a vének (írástudók) bírtak a kanonikus érvényű értelmezéshez szükséges tekintéllyel, a babiloni fogság után pedig az úgynevezett Nagytanács, azaz a Szanhedrin tagjai (ansé Kneszet Hággedólá - a Nagy Tanács férfiai). Természetes, hogy a hagyományból, amelyet évezredeken át az ingatag emlékezésre bíztak, idővel sok elpusztult, a körülményekhez módosulva változott és új elemekkel bővült. Azért, hogy a bibliai értelmezés eredményeit és a szóbeli hagyomány elemeit az önkényes vagy akaratlan megváltoztatástól vagy éppen a feledéstől megmentsék, összegyűjtötték a fellelhető anyagot, és az előmunkálatokat felhasználva megszerkesztették a szóbeli Tan első írott változatát, a Misnát. A Szentírás-értelmezésnek a betű szerinti, szoros olvasaton (pesat) túllépő hagyománya (midrás) két ágra oszlik kezdettől: a midrás halácha logikai-hermeneutikai alapú törvényértelmezés, a midrás haggáda moralizáló-anekdotikus prédikációs irodalom. A Talmudban mindkét irány bőséggel képviselteti magát.
A Misnában név szerint említett tekintélyek a tannák vagy tannaiták, a Kr. u. 10. és 200. között élt és működött rabbik és írástudók; a korábbi Tóra-tudósok nemzedékei a szófrimek (írnokok, másolók), valamint a későbbi (3–6. századi) talmudi tekintélyek, az amórák. A Talmud két változatban maradt fenn, a Talmud Jerusálmi a jeruzsálemi Talmud (jTalm, jT), a Talmud Bávli a babilóniai Talmud (bTalm, bT). Külön megjelölés nélkül Talmudon mindig az utóbbi értendő. A Bávli sokkal terjedelmesebb és gazdagabb, a Jerusálmi viszont teljesebb: majdnem minden Misna-traktátushoz van benne Gemára, míg a babiloni Talmudban a jeruzsálemi templomi istentisztelet részleteivel foglalkozó traktátusokhoz (témájuk Babilóniában kevés praktikus jelentőséggel bírván) nem készült Gemára.[2]
(Jól emlékeztem!)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 10, 17:45:03
Babiloni Talmud [szerkesztés]
Angol [szerkesztés]
The Schottenstein Edition of the Talmud, Mesorah Artscroll Publications, New York. (párhuzamos szöveggel); Mesorah Talmud site
Isidore Epstein, The Soncino Talmud, Soncino Press. (angol és párhuzamos fordításban is); CD-ROMon: Soncino Talmud site
I. Epstein The Babylonian Talmud. Translated into English with notes, glossary and indices, 35 vol., London, 1935–1952; (utánnyomás: 18 vol. London, 1961)
Jacob Neusner, The Talmud of Babylonia. An American Translation, Atlanta, 1984-1995, Scholars Press for Brown Judaic Studies. (teljes)
Adin Steinsaltz, The Talmud: The Steinsaltz Edition, Random House, 22 vol. (nem teljes); Steinsaltz Talmud site
Michael L. Rodkinson: The Babylonian Talmud, 10 vol., 1918 (nem teljes); [1]
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 10, 17:46:22
Jeruzsálemi Talmud [szerkesztés]
Jacob Neusner, Talmud of the Land of Israel: A Preliminary Translation and Explanation, University of Chicago Press.
Schottenstein Edition of the Yerushalmi Talmud Mesorah Artscroll Publications, New York; [2]
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 10, 17:48:56
Magyarul sem a Misnának sem a Talmudnak nincs teljes fordítása, mindkettőből csupán elenyésző számú szemelvény jelent meg eddig.
Pirké ávót, több fordításban a magyar zsidó imakönyvekben.
Derech erec, in: Krausz Sámuel: Talmudi életszabályok és erkölcsi tanítások, Budapest, 1894, Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat (IMIT) kiadványa.
A Talmud könyvei, fordította és összeállította Molnár Ernő, 1923 (repr.: IKVA kiadó, 1989)
A Talmud. A Babilóniai Talmud, válogatta és fordította Domán István, 1994; Talmud, 1994

A Pirké Ávot az Atyák mondásai az nekem is megvan magyarul. Ezenkivül apró szemelvények, ha érdekel benneteket és ami a keresztény hittel is teljes mértében összeegyeztethető, szivesen teszek be ide részleteket.
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 November 10, 18:10:33
Szia Testvérem!

Mint a legtöbben tudjátok, nem vagyok Zsidó, ezért nem tudtam ezt helyesen megítélni. Minden esetre jó, hogy szóltál, köszönöm!
Talán ha van rá módja, megoszthatnál belőlük ebben a topicban!

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Elisabeth - 2011 November 10, 18:37:26
Kedves Antee!

Nekem zsidó származásom van, de én sem ismerem ki igazán magam a Talmud témában. Söt ismerek sok zsidót, aki szintén nem ismeri ki magát. Tehát nem vagy egyedül... :047:

Annál jobban örülök, ha Batiszrael segít nekünk abban, hogy kibövítsük ismereteinket.

 :2smitten:

Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 November 10, 18:53:55
:afro:
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: ditte - 2011 November 10, 20:22:28
Szia Testvérem!

Mint a legtöbben tudjátok, nem vagyok Zsidó, ezért nem tudtam ezt helyesen megítélni. Minden esetre jó, hogy szóltál, köszönöm!
Talán ha van rá módja, megoszthatnál belőlük ebben a topicban!

Szeretettel,
Antee
Kedves Batiszrael!
Én is örülnék ennek.
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 11, 06:40:37
Pirkéj Ávot (Atyák mondásai)

"A Misna Ávot cimű külön traktátusa, amely a zsidó bölcsek, a tanaiták nemzedékeinek sok száz év során i. e. 4. és i. sz. 2. század között született bölcs erkölcsi mondásait, tanitásait öleli fel.
A Peszach után első szombattól egészen a Ros Hásáná előtti szombatig a Mincha ima után a fenti zsoltárok helyett olvasunk egy-egy fejezetet, igy összesen négyszer fejezzük be. Elhagyjuk az Ávot olvasását, ha Sávuot szombatra esik, illetve ha Tisá BeÁv vagy előnapja szombat. a Negyedik ciklusban csak három vagy négy szombat lehetséges, igy értelemszerűen a két vagy három utolsó szombaton két-két fejezetet mondunk. Az Ávot misnáinak számozása a különféle kiadásokban más és más, itt a Szidur Háráv számozása szerepel."

A magyar forditás szerint összesen 6 fejezetből áll, ebből hozok néhány bölcs mondatot.
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 11, 06:43:12
Pirkéj Ávot 4/16

"Jákob rabbi mondotta: Ez a világ olyan, mint a túlvilági üdvösség előcsarnoka. Hozd rendbe magad az előcsarnokban, hogy beléphess a nagyterembe!"
Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 11, 07:07:39
Pirkéj Ávot 1/3

"Simontól, az Igazságostól Szochói Antigonosz vette át a Szóbeli Tan fáklyáját. Ő azt mondotta: Ne legyetek olyanok, mint azok a szolgák, akik urukat  a jutalom fejében szolgálják, hanem (ellenkezőleg), azokhoz legyetek hasonlók, akik minden ellenszolgáltatás nélkül szolgálják urukat, és legyen rajtatok Isten félelme."
Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 11, 07:11:19
Pirkéj Ávot 1/6

"Tőlük Jehosuá ben Práchjá és az árbéli Nitáj vette át a hagyományt. Jehosuá ben Práchjá mondta: Válassz magadnak mestert, és szerezz egy jó barátot, és minden embert a jó oldaláról itélj meg!"
Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 11, 07:12:57
Pirkéj Ávot 1/7

"Tartsd magad távol a rossz szomszédtól, ne barátkozz a gonosszal, és ne hidd, hogy megmenekülhetsz a büntetéstől!" Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 11, 07:15:30
Pirkéj Ávot 1/9

"Simon ben Sátách mondotta: Nagyon alaposan hallgasd ki a tanúkat, és légy óvatos abban, amit mondasz, nehogy szavaidból tanuljanak hazudni!" Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 11, 07:18:07
Pirkéj Ávot 1/12

"Hillél és Sámmáj vették át elődeiktől a hagyományt. Hillél szokta mondani: Légy Áron tanitványai közül való: békeszerető, békére törekvő, emberszerető, aki közel hozza őket a Tórához!" Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 11, 07:24:09
Pirkéj Ávot 2/1

"Rabbi Jehuda a fejedelem mondotta: Meyik a helyes út, amelyik becsületére válik  követőjének, és tiszteletet ébreszt iránta embertársaiban. Légy éppoly elővigyázatos a kisebb parancsolatok betartásában, akárcsak a jelentősebbekében, mert nem iserheted az ezzel járó jutalmat! Ugyancsak mérlegeld a parancsteljesités anyagi kárát az érte kapott jutalom ellenében, akárcsak a véek hasznával szemben annak káros voltát! Ezenkivül árom dolgot végy figyelembe, és akkor nem esel kisértésbe! Tartsd magad állandóan szem előtt, hogy mi van feletted:
1. látó Szem
2. halló Fül
valamint hogy
3. a tetteidet könybe jegyzik." Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 11, 07:26:21
Pirkéj Ávot
2/3

"Legyetek óvatosak a hatalmon lévőkkel, mivel azok csak a saját érdekükben barátkoznak, amikor ez hasznukra van, de nem állnak ki az ember mellett, amikor az rájuk van utalva." Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 11, 07:29:12
Pirkéj Ávot 2/4
(Szerintem ez szenzációs bölcsesség!)

"Ugyancsak ő Rábán Gámliél, Jehuda, a Fejedelem fia mondotta: Teljesitsd az Ő (Örökkévaló) akaratát, mintha a tiéd lenne, hog Ő is teljesitse a te akaratodat, mint a sajátját." Érvénytelenitsd akaratodat az Ő akaratával szemben, hogy Ő is érvénytelenitse mások akaratát a tiéddel szemben!"
Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 November 11, 07:37:38
Köszönjük Testvérem! :2smitten:
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 11, 07:39:20
Köszönjük Testvérem! :2smitten:

Igyekszem mindent a Szent Szellem segitsége által megvizsgálni, hogy ősszeegyeztethető legyen az új-szövetség tanitásaival is.
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 11, 09:08:19
Pirkéj Ávot 3/1

"Ákávjá ben Máhálálél szokta volt mondani. HÁorm dolgot végy tekintetbe, és akkor nem fogsz bűnbe esni. Fontoldm eg 1. honnan jössz. 2. hová mégy, és 3. ki előtt kell majd tetteidről számot adni! Honnan eredsz? Tisztátalan folyadékból. Hová mégy? Por, nyűvek és férgek honába. S ki előtt fogsz majd számot adni? Az Örökkévaló, a Királyok Királya előtt, dicsértessék a Neve." Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 11, 09:12:26
Pirkéj Ávot 3/7

"A bártotá falubeli Elázár rabbi szokta mondani: Adj neki Istennek a magáéból, hisz te magad mindennel ami a tiéd, úgyis az övé vagy. Ahogy az Dávid a zsoltáros király is mondotta: Hiszen minden tőed ered, és a Te kezedből adunk neked." Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 11, 09:15:36
Pirkéj Ávot 3/9

"Chániná bem Doszá rabbi szokta volt mondani: Ha valakinek bűntől való félelme irtózása megelőzi bölcsességét, annak bölcsessége maradandó. Viszont ha valakinek bölcsessége előzi meg a bűntől való félelmét, annak bölcsessége nem maradandó." Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 11, 09:18:06
Pirkéj Ávot 3/10

'Ugyancsak ő Chániná ben Doszá rabbi mondotta: Akinek jó cselkedetei túlsúlyba vannak bölcsességével szemben, annak bölcsessége maradandó. De akinek bölcsessége van túlsúlyban jó cselekedeteivel szemben, annak bölcsessége nem állja ki az idő próbáját." Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 11, 09:21:30
Pirkéj Ávot 3/15

"Szintén Ákivá mondotta: Isten mindent előre lát, de ez nem hiúsitja meg a szabad elhatározást. A világ jóhiszeműen jóindulattal lesz megitélve, ámde mindenben a cselekedetek többségének minősitése a döntő." Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 11, 09:28:13
Pirkéj Ávot 3/17

"Ugyancsak ő Elázár ben Ázárjá mondotta: Akinek több a tudománya, mint  a jó cselekedete, mire hasonlit? Olyan fára, amelynek sok az ága, de kevés a gyökere. Ha vihar kerekedik, gyökerestül kitépi és felforditja, amint le van irva: És olyan lesz, mint a kopár fa a sivatagban, és nem érzi meg, mikor jön a jó idő, hanem kiaszottan tengődik a pusztaságban, szikes, lakatlna földön...(Jeremiás 17/6)
Akinek viszont több a jó cselekedete, mint a tudománya, az ahhoz a fához hasonlit, amelynek lombja kevés, de gyökere sok, úgyhogy ha mindjárt a világ összes viharai törnének ki és támadnának is rá, nem mozditják ki helyéből, amint le van irva: És olyan lesz, mint a viz mellé plántált fa, amely patak mentén ereszti gyökereit, és oda sem néz a közelgő hőségnek, lombja mindig üde, zöld, aszály évében nem aggódik, és nem szűnik meg gyümölcsöt teremni." (Jeremiás 17/8) Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 11, 09:34:42
Pirkéj Ávot 4/1

" Ben Zomá mondotta: Ki számithat bölcsnek? Aki mindenkitől hajlandó tanulni. Ahogy az Irás mondja: Minden tanitómtól okultam, mert intelmeiden elmékedem. (Zsoltárok 119/99) Ki az igazi hős? Aki legyőzi indulatát, ösztönét. Ahogyan le van irva: Többet ér a hosszan tűrő a hősnél, és aki indulatain uralkodik, a városhóditóknál..."(Példabeszédek 16/32) Ki mondható gazdagnak? Aki elégedett azzal, amije van, mint az Irás is tanúskodik róla: Ha kezed munkáját élvezed, boldog vagy, és üdv neked.." (Zsoltárok 128/2) Boldog vagy ezen a világon, és üdv neked a túlvilágon. No és ki a tiszteletre méltó? Aki embertársait tiszteli, ahog yaz Irás mondja: Tisztelőimet én is tisztelem, akik pedig gyaláznak, azok megvetésben részesülnek." (I. Sámuel 2/30) Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 11, 09:37:04
Pirkéj Ávot 4/4

"Jochánán ben Broká rabbi szokta mondani: Aki megszentségteleniti Isten nevét titokban, megbűnhődik érte nyilvánosan, akár szándékosan, akár meggondolatlanságból tette, amit tett." Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 11, 09:40:29
Pirkéj Ávot 4/5

"Cádok rabbi szokta mondani: Ne vond ki magad a közösségből, ne viselkedj ügyvéd módjára, és ne tedd a Tórát mint koronát a fejedre, hogy kérkedj vele, se ne használd mint fejszét, amellyel megélhetést hasogatsz magadnak. Ebben az értelemben mondta Hilél is: Aki a Tan koronáját önös célokra használja, az elvész. Ebből az következik, hogy aki hasznot húz a Tórából, az már ezen a világon kiveszi a jussát a túlvilági életből." Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 11, 09:42:43
Pirkéj Ávot 4/9

"Aki szegény ember létére megtartja a Tórát, a végén jómódúként fogja megtartani. Aki pedig elhanyagolja a Tórát jómódban, az a végén szegény emberként lesz kénytelen elhanyagolni..." Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 11, 09:50:13
Pirkéj Ávot 4/ 22

"Ugyancsak ő Elázár Hákápár mondotta: A szülöttek rendeltetése a halál, a halottaké a feltámadás, és az élőké a számadás. Hogy tudják, tudassák és tudvalévő legyen: Ő az Isten, Ő az Alkotó, Ő a Teremtő, Ő az Értő, Ő a Biró, Ő a Tanú, Ő a Felperes és Ő az, aki majd itéletet fog hozni, áldott legyen a Neve, aki előtt nincs igazságtalanság, sem feledés, sem részrehajlás, sem vesztegetés, hiszen minden az Övé. S tudd meg, hogy mindenért számot kell adni. Ne vigasztaljon rossz ösztönöd azzal, hogy a halálba menekülhetsz, mert hisz akaratod ellenére lettél teremtve, akaratod ellenére születtél, akaratod ellenére fogsz meghalni, és ugyancsak akaratod ellenére kell majd számot adnod a Királyok Királya előtt, áldassék a Neve!" Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: ditte - 2011 November 11, 12:08:25
Kedves Batiszrael!
Köszönöm szépen. Nagyon jó volt olvasni. Bölcs írások.
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Elisabeth - 2011 November 11, 14:09:41
Pirkéj Ávot 3/10

'Ugyancsak ő Chániná ben Doszá rabbi mondotta: Akinek jó cselkedetei túlsúlyba vannak bölcsességével szemben, annak bölcsessége maradandó. De akinek bölcsessége van túlsúlyban jó cselekedeteivel szemben, annak bölcsessége nem állja ki az idő próbáját." Naftali Kraus

Ez különösen tetszett, de a többi is nagyon elgondolkoztató!

Kösz, kedves Batiszrael!

 :026:       :thanks:
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 07:27:34
Pirkéj Ávot 5/5

"Tiz csoda történt őseinkkel a jeruzsálemi Szentélyben.
1. Asszony nem vetélte el magzatát az áldozati hús szagától.
2. az áldoztai hús nem romlott meg soha
3. a vágóhidon sosem láttak legyet
4. Jom Kippurkor nem vált a jőpap tisztátalanná
5. az eső nem oltotta el az oltártüzet
6. a szél nem zilálta szét a füstoszlopot
7. nem találtatott hiba az omerban, a Sávuot ünnepi kenyérben, illetve a szinkenyérben soha
8. zsúfoltság volt, és mégis volt elég hely, amikor leborultak
9. kigyó vagy skorpió soha nem tett kárt Jeruzsálemben és
10. soha ember nem mondta társának: szűk nekem a hely, hogy megálhassak Jeruzsálemben." Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 07:33:58
Pirkéj Ávot 5/10

"Négyféle embertipus van aki négyféle különböző viselkedési forma szerint él.
1. Aki azt mondja: ami az enyém, az a tiéd, és ami a tiéd, az az enyém. Ez az egyszerű ember észjárása.
2. Aki azt mondja: ami az enyém, az az enyém, és ami a tiéd, az a tiéd. Ez a közepes, mások szerint szodomai erkölcsű ember életmódja.
3. Aki azt mondja: ami az enyém, az lehet a tiéd, és ami a tiéd, az is a tiéd. Ez egy jámbor ember viselkedése.
4. Aki viszont azt mondja: az enyém az enyém, és a tiéd is az enyém, az rossz, gonosz ember." Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 07:38:51
Pirkéj Ávot 5/11

"Négyféle természetű embert ismerünk.
1. Aki könnyen megharagszik, és könnyen békül, annak jó tulajdonsága eltörpül a rossz tulajdonsága mellett.
2. Aki nehezen haragszik meg de nehezen is békül, annak rossz tulajdonságát ellensúlyozza a jó.
3. Aki nehezen gerjed haragra, de könnyen békül, az a jó természetű, jámbor ember.
4. Aki pedig könnyen gerjed haragra és nehezen békül, az rossz természetű, rossz ember." Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 07:42:36
Pirkéj Ávot 5/13

"Négyféle embert ismerünk, a jótékonyság gyakorlása terén.
1. Van, aki ad, de nem látja szivesen, ha mási s ad. Ez rosszindulatú a máséval szemben.
2. Van aztán, aki szivesen látja, ha mások adnak, de ő maga nem ad: ez egyszerűen fukar és a saját vagyonát félti.
3. Aki maga is adakozik, és szeretné, ha mindenki adakozna: ez a jámbor, igaz ember.
4. Aki viszont maga nem hajlandó adni, és azt szeretné, ha más sem adna, az rossz, gonosz ember." Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 07:46:24
Pirkéj Ávot 5/16

"Minden szeretet, amelyet valamilyen érdek diktál, véget ér az érdek megszűntével. A a szeretet azonban, amely nem függ külső érdektől, örökké tart. Az előbbire példa Ámnon és Támár szerelme (I. Sámuel 13) mig az utóbbira Dávid és Jonatán barátsága (I. Sámuel 18)" Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 07:48:37
Pirkéj Ávot 5/17

"Ugyanigy minden vita eredménnyel zárul, amelyet önzetlenül, Isten nevében folytatnak. A meddő vita, amely nem Isten nevében zajlik, nem ér el hatást. Az elsőre példa Sámáj és Hillél disputája, mig az utóbbit Korách és gyülekezete példázza." Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 07:55:46
Pirkéj Ávot 5/19

"Aki az alábbi három tulajdonsággal rendelkezik, az Ábrahám ősapánk tanitványának mondhatja magát. Akinek viszont három más ezekkel ellenkező tulajdonsága an, az a gonosz Bileám tanitványa.
1. A jóindulat
2. az alázatos szellem és
3. a szerény lélek: ezek teszik az embert Ábrahám tanitványává. Mig
1. a rosszhiszeműség (rosszindulat)
2. fennhéjázó szellem és
3. a kevély lélek: ezek Bileám tanitványainak ismertetőjelei. Mi a különbség a két iskola között? Ábrahám tanitványai élvezik a világot, és öröklik a túlvilágot, ahogy irva van "...hogy örökséget adjak az engem szeretőknek és megtöltsem kincstárukat..." (Példabeszédek 8/21). De Bielám tanitványai a poklot öröklik, és alászállnak az enyészet vermébe, ahogy irva van: "...és Istenem, Te taszitod őket a sirnak mélyére! A véreskezű és álnok emberek az emberélet felét sem érik el. De én benned bizom!" (Zsoltárok 55/24) Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 07:58:03
Pirkéj Ávot 5/20

"Jehudá ben Témá mondotta: Légy bátor, mint a párduc, könnyű, mint a sas, gyors, mint a szarvas, erős, mint az oroszlán, amikor tenned kell Mennyei Atyád akaratát! Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 08:03:41
Pirkéj Ávot 6/5

"Ne törd magad magas rang után, ne vágyódj kitüntetésekre, a cselekedetre helyezd a hangsúlyt, és ne a tanulmányokra, és ne kivánd a királyok asztalát, mert a tiéd nagyobb, mint az övék, és a te koronád fenségesebb az ővékénl. Megbizható a te munkáltatód, hog ymegadja munkád bérét." Naftali Kraus
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 08:10:16
Ennyit szerettem volna megosztani a Pirkéj Ávotból.Az eredetiben egyébként nincsenek számozások.
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 08:27:25
A zsidó ókori irodalom a Talmud lezárásáig két fő csoportra osztható:
1. görög zsidó
2. iskolai irodalom
A Talmud lezárása i. u. 650

"Az irodalomnak ez a része fölváltva alexandriai és szentföldi talajon keletkezik. Jellemzi, hogy nemcsak a zsidókat akarja tanitani és nemcsak a zsidókat akarja valláserkölcsi érzésükben megerősiteni, múltjuk dicsőségével megismertetni és az Istenbe vetett tántorithatatlan bizalomra serekenteni, hanem a pogányokat is. Arra törekszik, hogy a pogányokat a zsidó vallás igazságaival és történetével megismertetve, a zsidó világnézetet általánossá tegye és hgoy a zsidók és a zsidóság ellen pogány részről emelt vádakat elerőtlenitse. Ez utóbbi különösen a korszak végén keletkezett történeti művek egyik törekvése. Az irodalmi nyelv héber és görög. Lezáródik a jeruzsálemi templom elpusztulása (70) utáni évtizedekben.
Tartalmilag a következőképpen osztható föl:
- Valláserkölcsi irodalom
- Történet
- Mondák és legendák
Dr. Frisch Ármin
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 08:32:18
Valláserkölcsi irodalom

Ide tartoznak mindazok az irodalmi termékek, amelyek majd rövid, majd hosszabb és összefüggő tanitásokban, vagy értekezések formájában az igaz élet újtaira, istenismeretre tanitanak, vagy pedig adott és meghatározott esetekre életszabályokat nyújtanak.
A következő könyvek tartoznak hozzá, a teljesség igénye nélkül:
1. Jézus ben Szirách könyve (190-170)
2. Salamon bölcsessége (100-50)
3. A makkabeusok 4. könyve (A kereszténység előtti századból)
4. Philo bölcseleti művei (40 körül)
5. Josephus védelmi irata (70 körül)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 08:35:44
Jézus ben Szirách könyve héberül iratott, de szerző hanonnevű unokája az alexandriai zsidók számára görögre forditotta. Ez utóbbi nyelven maradt fenn az utókor számára. Bölcsességre tanit és úgy találja, hogy az az istenféelelm, amely az igazságos életmódban nyilvánul, az igazi bölcsesség és ennek megfelelően előirja hgoy az élet különféle helyzeteiben mit parancsol az igazi bölcsesség, vagyis az igazi istenfélelem. Dr. Frisch Ármin
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 08:40:19
Jeshua Ben Szirách könyve

"Fiam, ha elhatározod magd, hogy az Örökkévaló Istent szolgálod, akkor készitsd elő lelkedet a kisértetésre. Erősitsd a szivedet és légy állhatatos és a kisértés idejében ne csüggedj. Ragaszkodjál Hozzá és ne térj el Tőle, hogy végül naggyá légy. Amit reád szabnak, fogadd el és a nyomor viszontagságai között tarts ki türelmesen. Mert a tűzben vizsgálják az aranyat, de az embereket, kiket Isten szeret, a nyomor olvasztó kemenczéjéban. Bizzál Benne és Ő megsegit, járj egyenes úton, és  beéje vesd reményedet."
 (2- 1-6)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 08:46:12
Jeshua Ben Szirách könyve

"Fiam, a szegénytől sose vond e l életszükségleteit és szűkölködő szemeket ne homályosits el. Ha valaki éhes, ne bánj vele sértő ódo s embert, aki kétségbeesésben van, ne ingerej. Izgatott kedélyt ne izgass még jobban és a szűkölködőnek szánt adományt ne tartsd magadnál. Kérelmezőt, aki szorultságban van, ne utasits el magdtól és ne forditsd el arczodat a szegénytől és senkinek se szolgáltass okot arrra, hgoy téged átkozzon. Mert ha azért átkoz, mivel kedélye elkeseredett, a Teremtó meghallgatja könyörgését...A szegény felé hajsd füldedet és barátságos módon nyújts neki fölvilágositást. Ragadd ki az elnyomottat elnyomója kezéből és ne légy kicsinyes, amidőn itéletet mondsz. Kégy az árvák iránt tyjuk helyett és a férjet helyettesitsed anyjuknál. Akkor a fenséges fiának fog tekinteni és jobban fog szeretni, mint az anyád."
4- 1-6 8-10
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 08:52:52
Jeshua ben Szirách könyve
"Az édes torok sok barátot szerez és a szépen beszélő nyelvnek sok kedveskedés a következménye. Sokan vannak, akik békességben élnek veled, de tanácsadónak ezek közül csak egyet válassz. Ha barátot szerzesz magadnak, csak viszgálat után mondd a magadénak és hamar ne ajándékozd meg bizalmaddal. Mert olyik ember barátodnak marad, amig neki jó, de nem marad annak szorultságod napján. És némely barát az ellenségeskedés felé fordul és veszekedést hoz napfényre, ami neked csak gyalázatodra válik. Némely ember barátod marad mint asztaltárs, de nem az szorultságod napján. És amig boldog vagy, hozzád hasonlóan és cselédséged iránt kiméletlenül fog viselkedni. De ha elszegényedtél, ellened fordul és ha mutatod magad, elrejtőzik előled. Ellenségeidtől tartsd magad távol, de barátaidtől óvakodj...A hű barát erős támaszték, aki megtalálta, kincset talált. A jó barátért semmiféle ár sem elég magas és nincs az a súly, amely értékének megfelelne. A hű barát igazi életszer és akik az Örökkévalót félik, megtalálják. (6- 5-16)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 08:59:50
Jeshua Ben Szirách könye

"Aki szurokhoz nyúl, bepiszkolódik és aki a gőgössel társalog, hozzá hasonlóvá lesz. Terhet, mely erődet fölülmúlja, ne emelj föl sé azzal, aki nálad gazdagabb és hatalmasabb, ne társalogj. Mi közössége lehet fazéknak a katlannal? Ezt meglökik és amaz törik el. A gazdag igazságtalanságot követ el és még morog, a szegény elszenvedi az igazságtalanságot és még bocsánatot kér. Ha használhatsz neki, igénybe vesz, de ha te szorulsz reá, nem ismer. Ha van valamid, veld él, de ha már kizsebelt, nem törődik veled...Lehet-e közössége a farkasnak a báránnyal? szintúgy nem a bűnösnek a jámborral. Lehe-e egyetértés a gazdag és szegény között? Az oroszlánok prédái a puszta vadszamarai a gazdagok legelői pedig - a szegények." 13 1-5, 17-19
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 09:03:52
Jeshua Ben Szirách könyve

"Három dologban tetszést találok és kedvesek az Örökkévaló és az emberek előtt: egyetértés a testvérek, barátság a társak között és ha férj és feleség egymáshoz valók. De három emberosztályt gyűlöl a lelkem és még a létezésük is gyűlöletese előttem: ha a szegény gőgös, a gazdag hazug és a vén ember parázna." (25 1-2)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 09:08:29
Jeshua Ben Szirách könyve

"Aki fiát szereti mindig érezteti vele a vesszőt, hogy véglegesen örüljön a vieslkedésének. Aki fiát fenyiti, örömét leli majd benne és imserősei körében dicsekedni fog vele. Aki fiát tantija, ellenségét irirggyé teszi és barátai jelenlétében vigadni fog fellette. Ha az atya meghal, mintha meg nem halt volna, mert olyant hagy a maga helyén, aki hozzá sasonló...Aki fiát keényezteti, sebeit sokasitja és midnen kiátlásánál rossz kedve támad. Amint a meg nem fékezett ló daczossá lesz, úgy a fiú, akit zabolatlanságában meghagynak, meggondolatlanná...Neveld fiadat és forditsd a munkára, nehogy gyalázata neked is szégyenedre váljék." (30 1-4, 7-8, 11)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Elisabeth - 2011 November 12, 10:09:18
Pirkéj Ávot 5/16

"Minden szeretet, amelyet valamilyen érdek diktál, véget ér az érdek megszűntével. A a szeretet azonban, amely nem függ külső érdektől, örökké tart. Az előbbire példa Ámnon és Támár szerelme (I. Sámuel 13) mig az utóbbira Dávid és Jonatán barátsága (I. Sámuel 18)" Naftali Kraus

És az érdek nélküli szeretetre Isten a legjobb példa, mert Jeshua HaMassiahban / Jézus Krisztusban ajándékozott meg szeretével bennünket.

Kösz, kedves Batiszrael!

 :2smitten:
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 10:12:43
Pirkéj Ávot 5/16

"Minden szeretet, amelyet valamilyen érdek diktál, véget ér az érdek megszűntével. A a szeretet azonban, amely nem függ külső érdektől, örökké tart. Az előbbire példa Ámnon és Támár szerelme (I. Sámuel 13) mig az utóbbira Dávid és Jonatán barátsága (I. Sámuel 18)" Naftali Kraus

És az érdek nélküli szeretetre Isten a legjobb példa, mert Jeshua HaMassiahban / Jézus Krisztusban ajándékozott meg szeretével bennünket.

Kösz, kedves Batiszrael!

 :2smitten:

Ámen. Egyetértek.
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Elisabeth - 2011 November 12, 10:14:06
 :026:

Shabbat Shalom!!!

 :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 November 12, 11:52:59
:afro: :2smitten:
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Gyöngyike - 2011 November 12, 12:23:22
Drága Batiszrael! :2smitten:

Hú, mennyi kincset hoztál nekünk, az Örökkévaló áldjon gazdagon! Köszönjük szépen.

 :026:

Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 14:32:46
Szerintem az Úrnak tetszik az érdeklődésetek, meg a kezdeményezés is, hogy meg akarjátok cáfolni az interneten keringő hamis iratokat. Ez jó ügy az Úr szemében. Ezzel én is gazdagabb leszek, mert kénytelen vagyok az irásokkal foglalkozni, megvizsgálni és ami jó azt megosztani veletek. Azt irja az Úr, hogy mindent vizsgáljunk meg, és ami jó azt tartsuk meg. Hát ezt teszem most. Én is úgy gondolom,hogy sok értékes gondolat teljesen megegyezik vagy legalábbis nagyon hasonló Jézus tanitásaival. Ez nem véletlen, hiszen Ő nemcsak Isten Fia volt, hanem gyakorlatilag egy rabbi is, tanitó. Amikor találok olyan gondolatot amit Jézus is vagy az apostolok is hirdettek, akkor örvendezik a szivem, hogy az Úr igy tudta vezetni az akkori tanitókat annak ellenére is, hogy sajnos Jézusban nem ismerték fel a Messiást. De ami késik, nem múlik!
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 14:37:16
Jeshua ben Szirách könyve

"Aki jó asszonyt talált, boldog sorsot talált és akik az Örökkévalót félik, azoknak jut osztályrészül." 25-ből
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 14:40:36
Jeshua ben Szirách könyve

"Mint az agyak a fazekas kezében van, mert minden alakulása csak ő tőle függ, úgy vannak az emberek is annak a kezében, aki őket teremtette, olyanképpen, hogy itéletet szerint méri ki osztályrészüket." 36-ból
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 14:43:51
Jeshua ben Szirách könyve

"Ha rabszolgád van, úgy tekintsd mint tenmagadat, mert olyan szükséged van reá, mint saját életedre. Ha rabszolgád van, úgy bánj vele, mint testvéreddel és ne dühöngj saját életed vére ellen. Ha rosszul  bánsz vele és ő elhagy és elmenekül - melyik úton akarod őt visszanyerni? 30/ 39-40
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 14:49:50
Jeshua ben Szirách könyve

"Nem ismeri az Örökkévaló a személy tekintélyét a szegény kárára és meghallgatja annak az imáját, akivel igazságtalanság történt. Nem kerüli ki az árvák fohászkodásait és nem az özvegyét, ha beszédének folyamát megereszti... Aki úgy végzi szolgálatát, amint az Istennek tetszik, annak az imája a felhőkig eljut. A nyomorult imádsága a felhőkön átmegy és addig nem nyugszik, amig Istenhez föl nem ér és el nem áll mindaddig, amig az Örökkévaló gondjába nem veszi. És Isten igazságosan fog itélni és végrehajtja az igazságot." 32/1-5 14-17 19-20
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 14:53:06
Jeshua ben Szirách könyve

"Fiam, ne élj olyan életet, melyet adományok tartanak fenn. Jobban jár az, aki őseihez tér, mint az, aki koldul. Ember, aki epedve tekint barátja asztalára, annak az élete nem mondható életnek." 40/ 28-30
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 15:00:49
Salamon bölcsessége könyve (100-50)

A könyvben hangoztatott tanitások Salamon király szájába adatnak. Inkább általánosságban mozog, amennyiben gyakorlati életszabályokat nem tartalmaz, csakis az istentelenség esztelenségei ellen szól és az igaz bölcsességet akarja föltárni. Dr. Frisch Ármin
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 17:41:13
Salamon bölcsességének könyve

"Te pedig, Istenünk, jóságos és igazságos vagy, hosszantűrő, aki könyörületedben kormányzod a mindenséget. Mert ha vétkeztünk is, mégis a tieid maradunk, minthogy ismerjük hatlamadat. Azonban vétkezni nem akarunk, mivel tudjuk, hogy a tieidhez soroztatunk. Téged ismerni a tökéletes igazság és az erődről tudomást szerezni a halhatatlanság gyökere. Minket a gonosz művészet, melyet emberek föltaláltak, soha tévútra nem vezetett, sem pedig a festők terméketlen munkássága. Az csak sok szinnel bemázolt alak, amelynek nézése a balgákat szégyenben dönti. CSakis az ilyen örömét leli egy meghalt kép élettelen alakján...A fazekas a puha agyagot alakitja, azt nehéz féradséggak gyúrja, hogy mindenképpen használatunkra legyen. Egyazon agyagból olyan edényeket készit, amelyek tiszta czélra szolgálnak és amelyek  az ellenkező czélra - mind egyformán késziti el. Mi legyen mindegyiknek a rendeltetése, azt a fazekas határozza meg. Hasonlóképpen készit az ő nehezen végzett munkásságával ugyanabból az agyagból egy semmis istent, ő, aki csak röviddel ezelőtt a földből lett és mindjárt vissza is tér hozzá, mert belőle vétetett, amidőn a lélek záloga tőle visszakoveteltetik. Csakhogy az, hogy a földbe fog sülyedni, nem aggasztja őt, sem nem az, hogy a léte értéktelen, hanem versenyez aranyművesekkel és az ötvösökkel és utánozza az érczöntőket és sokat tart maga felől, ha hamisitott szobrokat tud késziteni. Hamu az ő ércze, olcsóbb a pornál az ő reménye, értéktelenebb a sárnál az ő élete, mert azt, aki t alkotta és aki a működő kejet beléje lehelte és az élet fuvallatát beléje fújta, nem ismeri és azért is mert az életünket játéknak tekinti és a létet egy hasznot hajtó vásárnak. Mert úgy okoskodik: valahonnan, ha mindjárt a gonoszságból is, mégis csak kell az életet előteremteni. EGy olyan jobban tudja a többinél, hogy helytelenül cselekszik, ha földi anyagból könnyen törhető edényeket és öntvényeket készit.
De ők valamennyien értelmetlenek és nyomorultabbak a gyermek lelkénél, ők a Te néped ellenségei, akik leigázzák, mert a pogányok báványait isteneknek nézik, jóllehet nincsen szemük, amelyeket látáshoz használhatnának, sem orruk a levegő belélegzésére, sem fülük, hogynhalljanak és lábaik alkalmatlanok a járáshoz. Mert ember csinálta és olyan, akinek kölcsönvett lehellete van, képezte. Ember pedig nem alkothat olyan istent, aki hasonló  is legyen hozzá. Halandó létére avatatlan kezeivel csak holt dolgot hozhat létre. Ő maga jobb azoknál a tárgyaknál, amelyeket imád, mert ő maga él, amazok  pedig nem. Sőt a legutálatosabb állatokat is imádják, azokat, amelyek ha butaságuk tekintetében másokkal összehasonlittatnak, még rosszabbak a többinél. Nem is szépek, hogy azért kedvelhetnék, amint azt szemléletünknél látni. Sőt teljesn elvesztették Isten dicséretét és áldását."15/1-19
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 17:44:13
A makkabeusok negyedik könyve (A kereszténység előtti századból)

"Zsidó gyülekezet előtt tartott filozófiai beszéd. Azért nevezik a makkabeusok könyvének, mert filozófiai állitásait a makkabeusok korának történeteivel is igazolja. Az egész tárgyaláson meglátszik a sztoikus iskola tanitása." Dr. Frisch Ármin
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 17:57:27
A makkabeusok negyedik könyve
A sztoikus tanitás benne:
"A bölcsesség fajai: az értelem, az igazság, a férfiasság és a meggondoltság."

"Világos az is, hogy az ész nyers ösztönön uralkodik, nevezetesen: a hiúságon, a dicsekvésen, a gőgön és a fecsegésen. Mindezeket az erkölcstelen ösztönöket az ész éppúgy utálja, mint az izgatottságot, amelyet szintén kormányoz. Mózes legalább az ő Dátán és Ábirám miatti izgatottságában tartózkodott attól, hogy az izgatottság állapotában valamit is kezdeményezzen ellenök. Sőt, esével fékezte izgatottságát. Mert a meggondloló ész úgyszólván képes arra, hogy az ösztönök felett győzeldelmeskedjék és azokat részben áthangolja, érszben pedig elerőtlenitse. Mi is volna oka annak, hogy Jákob, a mi igen bölcs ősünk, Simont és Lévit és embereiket a sichembeliek esztelen lemérszárlása miatt a következő szavakkal vádolta: Átozott az indulatuk? Ha az ész nem uralkodhatnék az ösztönökön, bizonyára nem beszélt volna úgy. Hiszen Isten volt az, aki az ember alkotásánál ösztöneit és hajlamait beléje ültette és aki mindamellett valamennyi fölé az észt ültette a trónra és adott neki törvényt, amelynek követése királyi uralmat biztosit számára telve meggondoltsággal, igazsággal, jósággal és férfiassággal." 1 13-35 32 6-23
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 12, 18:03:13
Philo bölcseleti művei (40 körül)

Az alexandriai zsidóság legkimagaslóbb alakja. Életéről csak annyit tudunk, hogy 40 körül az alexandriai zsidók egy küldöttségét vezettte CAius Caligulához. Azzal, hogy a vallás tanitásait tisztán lélektani és erkölcsi szempontokkal megvilágitja, a bibliai és zsidó irodalom eszméitől már amúgy is leszoritott klasszikus világnézetet teljesen romba dönti. Műveinek legfőbb törekvése, hogy az emberi lelket és az erkölcsi társadalom fenállhatásának törvényeit kutatva, rámutasson azokra a törvényekre, amelyek az ember boldogságát előmozditják. Úgy találja, hogy a zsidó vallás törvéynei az embert igazi erkölcsi emberré nevelik és aki azokat megtartja, a legfőbb jó eszményképéhez - Istenhez - legközelebb áll. Ebbőla  szempontból vizsgálja is a zsidó törvényeket. Dr. Frisch Ármin

Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 13, 12:58:51
Josephus Flavius védelmi irata (70 körül)

A törvények tőlünk indultak ki és ilyen módon más emberekben is vágyat ébresztettek, hogy azokat utánozzák. A görög bölcsészek legkiválóbbjai látszólag őseik szokásait  megőrizték, de tetteikben és bölcselkedésükben Mózest követték, ugyanazt gondolván Istenről és egészen úgy tanitván az élet egyszerűségét és a kölcsönös baráti érzést. Sőt, a népek között is régi idők óta nagy az igyekezet, hogy vallásosságunkat uánozzák. Nincs egyetlen görög vagy nem görög város, nincs egyetlen nép, ahol a mi hetedik napunknak a szokása el nem terjedt volna és ahol a bőjtjeinket nem tartanák. Sőt még arra is igyekeznek, hogy utánozzák a mi egyetértő érzésünket, a mi adakozó hajlamunkat, a mi munkásságunkat és kitartásunkat a törvénytisztelet miatt szenvedett sérelmeinkben. S a legcsodálatosabb, hogy a törvény ereje nagyobb volt az érzéki vágyak hatalmánál és elpusztithatatlanul szilárdult meg és amint Isten az egész világot áthatja, úgy hatotta át a mi törvényünk az egész emberiséget. Mindenki, aki szülővárosát, vagy akárcska saját házát szemléli, megyet fog érteni velem. Az kellene tehát, hogy minden embert szándékában gonosznak nyilvánitsunk, ha idegen rossz szokásokat utánoz, amidőn jó hazai szokások is léteznek - vagy pedig vádlóinknak kötelessége volna, hgoy gyalázásaikkal fölhgyjanak. Mi nem gyűlölségből tiszteljük törvényeinket és nem gyűlölségből hisszük Istenről szóló tanitásainak. Igazán, ha törvényeink jelességét mi magunk nem is látnók át, az azokat követők negy tömege kényszeritene, hgoy büszkék legyünk reájuk. (Contra Apoinem 39)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 13, 13:03:05
Történeti irodalom

Ismerteti a zsidó nép és az annak történetében lefolyt fontosabb eseményeket. Kiváló súlyt helyez annak kimutatására, hogy a zsidó nép legyőzhetetlen ereje vallása gyökeréből  szivja életnedvét és hgoy a zsidó nép szokásait és intézményeit mindenütt utánozzák.
Ennek az irodalomnak legkiválóbb termékei:
1. A makkabeusok első könyve
2. A makkabeusok második  könyve
3. Aristeas levele
4. Philo történeti műve
5. Josephus Flavius
Dr. Frisch Ármin
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 13, 13:27:34
A makkabeusok első könyve (135-100 körül)

Felsorolja Nagy Sándor tetteit, halálát és utódait.
Ezek után ir Antiochus Epiphanes-ről, amit érdemesnek tartok ide átmásolni, ugyanis az utolsó idők Antikrisztusának egy előképe volt ő.
Ime:

Antiochus Epiphanes

És ezekből gonosz sarj hajtott ki: Antiochus Epiphanes, antiochus fia. Túsz volt Rómában és királlyá lett  a görög uralom 137. (174.) évében. Abban az időben Izraelben gonosz férfiak támadtak, akik sokakat reábeszéltek mondván: Jertek, testvéresüljünk össze azokkal a népekkel, akik körülöttünk laknak! Mert amióta tőlük elváltunk, sok szerencsétlenség ért bennünket. Az ilyen beszédek tetszettek is és sokan a nép közül készeknek nyilatkoztak arra, hogy a királyhoz menjenek, aki teljhatalmat adott nekik arra, hogy a pogányok szokásait bevezessék. Fölépitettek tehát Jeruzsálemben gymnasiumot a pogányok szokásai szerint, visszaállitották újból az előbőrt és hűtlenek lettek a szent szövetséghez, sőt egyesültek a pogányokkal és eladták magukat a gonosztevésre.
Mikor Antiochus uralmát már elég szilárdnak látta, arra gondolt, hogy EGyiptom fölött is uralkodjék és igy mind a két  ország fölött. Htalmas hadsereggel betört EGyiptomba: Szekerekkel, elefántokkal és lovasokkal. Ezeken  kivül még nag yhajófelszereléssel is és harczot inditott Ptolemeus, az egyiptomiak királya ellen. Ptolemeus futásnak indult és igen sok agyonütött elesett. Elfoglalták az erős várakat EGyiptomban és nagy zsákmányt  ejtettek Egyiptomban.
Miután Antiochus Egyiptomot úgy megverte visszatért 143-ban (168) és Izrael és Jeruzsálem ellen vonult nagy hadsereggel. Fenhéjázásában betört a szentélye, lefoglalta az arany oltárt és a gyertyatartót valamennyi edényével, a szinkenyér asztalát, a kannákat és csészéket és az arany tömjénedényeket, a függönyt, a koszorúkat és az arany diszt a templom előoldalán és minden aranyat lefosztott. Elvette az aranyat és az ezüstöt és a drága készleteket és ami elrejtett kincst csak talált. És miután már mindent elvett, országába elvonult. Azonkivül nag vérontást is csinált és káromkodákba kitört...
Két évvel későbben a király adófővégrehajtót küldött Júda városaiba. Ez Jeruzsálembe érkezett nagy harczos csapattal és alattomos módon barátságos szakvakat intézett hozzájuk, úgy hogy hitelt adtak neki. Azután hirtelen megtámadta a várost, nagy csapást mér reá és sokat ölt meg Izraelben. És miután a városokat kifosztotta, föl is gyújtotta, a házakat és a körülöttük levő falat pedig lerombolta Az asszonyokat és a gyermekeket foglyul ejtették és a barmokat hatalmukba keritették. Dávid városát nag yés erős fallal és erős tornyokkal megerősitette, hogy nekik várul szolgáljanak. Azután oda telepitettek értéktelen népeket és haszontalan embereket. Fegyvert és élelmet is szereztek és oda helyezték el a zsákmányt, melyet Jeruzsálemből összehordoztak. És a vár nagy lessé lett.
Ezek után a király parancsot menesztett egész birodalmába, hogy valamennyien egy néppé váljanak és hogy mindenki saját külön vallási  szokásait földaja. Izraelben is sokan tetszést találtak a vallásában: áldoztaka bálványoknak és megszentségtelenitettéka  szombatot Most a kriály követek útján leveleket küld Jeruzsálembe és Júda városaiba, hogy ezentúl azon  szokások után igazodjanak, amelyek az országban idegenek voltak: hogy az égő és egyéb áldozatokat, valamitn az italáldozatokat a templomban beszütessék, a szombatokat és ünnepeket megszentségtelenitsék, a szentélyt és a szenteket megszentségtelenitség és hgoy fölállitsanak magaslatokat, szent berkeket és bálvány templomokat és hgoy disznókat és tisztátlan állatokat áldozzanak, fiaikat körülmetéletlenül hagyják és hogy magukat mindenféle tisztátaansággal és útálatossággal megfertőztessék. Aki a király parancsának nem engedelmeskedik, haljon meg. Ilyen előirásokat küldetett szét az országban. És főfelügyelőket rendelt  az egész nép fölé és megparancsolta Júda városainak mindegyik városnak, hgy áldozzanak. És a nép közül sokan csatlakoztak hozzá - mindazo, akik a törvényhez hűtlenek lettek. És gonoszat cselekedtek az országban és kényszeritették Izrael,t hog ymindenféle oduba elrejtőzzék.
A 145. év (166) kiszlév havában a pusztitás útálatosságát állittatta föl az égőáldozati oltárra és a város köré - köröskörül  áldozati magaslatokat épittetett. Az anyákat, aki gyermekeiket körülmetéltették, a királyi parancs értelmében családostul megölték - nyakukra akasztván gyermekeiket - szintúgy azokat, akik a körülmetélést végezték. De sokan Izraelben állhatatosaknak bizonyúltak és elhatározták magukban hogy semmi tisztátlant nem esznek és inkább meghalnak, mintsem étellel magukat megtisztátlanitsák. És megis haltak. És Istennek nagy haragja nehezedett Izraelre. 1/10 c4
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 13, 13:58:54
Van egy nagyon jó bizonyság, amit épp az elébb olvastam, de nincs erőm kiirni az egészet, úgyhogy nagyjából elmondom, aztán lesz amit teljesen kimásolok.
Oniás Főpap idejében egy Simon nevű ember, aki a benjámin nemzettségéből való volt, összeveszett a főpappal és úgy akart bosszut állni rajta, hogy jelentette Cölesziria és Főnicia helytartójának, Polloniusznak. A vádban az állt, hogy a jeruzsálemi templomban rengeteg kincset rejtegetnek. Ezt jelentették a királynak Apollóniusznak aki pedig Pollóniuszt küldte a kincsek elkobzásáért.
A főpap rettenetesen félt Isten haragjától, és a papok igy cselekedtek:
"A papok papo ruháikban az oltár elé vetették magukat és az éghez fohászkodtak, ahhoz, aki a letétb helyezett javak sérthetetlenségéről a törvényt adta, hog ysérthetetlenül  adja vissza azoknak a pénzzét, akik ezt oda elhelyezték. Kellett, hogy mindenkinek akia  főpap alakját akkor látta, a szive vérezzék, mert tekintete  és szinének elváltozása elárulták lelke megdöbbenését." Ijedtében reszketett a félelemtől.  Igy az egész nép gyászruhába öltözött az ég felé emelték kezüket és imádkoztak.
"Mialatt a mindenható Istent ilyenképpen hivták segitségül, hogy az elhelyezett pézt azoknak, akik azt a templomra bizták, a legnagyobb biztonságban megtartsa, azalatt Heliodorusz előkészületeket tett terve kivitelére. De amint háborús szolgáival éppen a kincstárba tartózkodott, a szellemek ura, a minden hatlamak uralkodója egy jelenséget idézett elő, hog ymindazok, akik elég vakmerőek voltak őt oda követni, az isteni hatalomtól sújtva ájulással és kétségbeeséssel büntettettek. Ugyanis megjelent nekik egy ló félelmetes lovasssal és diszes hámmal fölékseite, amint előpatáival veszedelmesen nekiment Heliodorusznak. Aki a lovon ült, arany pánczéllal volt és harczra készen. Azonkivül két ifjút láttak, amint eléje léptek, mindketten kiválóak testi erőben, ragyogó szépségűek és diszes öltözetben. Mindkét oldalról körülfogták és szüntelenül ostorozva egymásután csapősokat mértek reá. Erre hirtelenül a földre rogyott, nagy sötétség veszi körül, amire megfogták és hordó ágyon elvitték".......
"A zsidók pedig magasztalták az Örökkévalót, aki az Ő helyét úgy dicsőitette...."
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 14, 15:16:01
Josephus Flavius

A legismertebb zsidó történetiró. Megirta saját életrajzát, a zsidó nép történetét, a templom elpusztulása előtti háborút és egy a zsidóságot Apion támadásai ellen védő iratot. Dr. Frisch Ármin

"Nem származom kevésbé előkelő nemzetségből, mert nemzetségem ősidők óta a papokra vezethető vissza. ... Anyai részről királyotól származom. A Hasmoneusok utódai pedig, aki anyám ősei, hosszú időkig a nép főpapjai és királyai voltak."
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 14, 19:45:11
Josephus Flavius könyve

Olvastam a Hannuka történetéről, hogyan keletkezett ez az ünnep, aztán olvastam egy másik érdekességet is, azzal a cimmel, hogy Oniás temploma Alexandriában, ime:

"Oniás, Oniás főpap fia, aki Alexandriában élt Ptolemeusz Philometornál, látván, hogy a macedonok és királyaik Júdeát pusztitják, arra az elhatározásra jött, hogy Ptolemeuszt és neját Cleopátrát levélben megkéri, engedjék meg neki, hogy Egyiptomban a jeruzsálemihez hasonló templomot épitsen és ebben levita és papi származású embereket alkalmazzon. Erre az elhatározásra leginkább Jezsájásnak ama hatszáz évvel ezelőtti jóslata biztatta, mely szerint valamikor Egyiptomban a legnagyobb Istennek tiszteletére templom fog épülni és pedig zsidó ember műveképpen.....
Oniás templomotés otlárt emelet Isten tiszteletére egészen a jeruzsálemi mintájára...Voltak leviáti és papjai, akik az isteni tiszteletet végezték és a szertartásokról gondoskodtak..."Antiqitates 12 13,
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 14, 19:54:32
Josephus Flavius könyve

Farizeusok, szadduczeusok és esszeusok

"A zsidóknál már régibb idő óta  a tövénye belül három szellemi irányt találunk. legelőször az esszeusok, azután  a szadduczeusok és végül a farizeusok."
"A farizeusok szigorúan élnek és megtagadnak maguktól  minden kényelmet. Ami az ő bölcs belátásuk szerint jónak tetszik, azt követik és szent kötelességüknek tartják, hgoy az ész szabályait betartsák."
"A szadduczusok tanai szerint a lélek a testtele gyütt hal meg és ők más rendeletet, mint a tóráét el nem ismernek. Dicsőségnek tartják, ha magában az iskolában is ellenkezhetnek mestereikkel."
"Az esszeusok ezekkel szembn azt tanitják, hogy mindent Istenre kell bizni. Hirdetik a lélek halhatatlnaságát és az igazság jutalmát a legkivánatosabb jónak mondják."
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 14, 20:03:15
Mondák és legendák

A mondák és legendák vallásos embereknek és prófétáknak zsidó tanitásairól szólnak, de mindig valami mondai elbeszélés keretében. Leginkább úgy,  hogy a szentirás egy-egy kiváló alakjának életeseményeiből kiindulva, azokat az életeseményeket természetfölötti környezetben bemutatják, ahol azután a legenda hőse - akiről rendesen a könyv is kapja a czimét - Istentől megihletve mondja el a természetfölötti környzetetében tapasztaltakat és az azokból következő igazságokat.
Ennek az iránynak a legkiválóbb termékei:
1. Tóbit könyve
2. Chanoch könyve
3. A jubileumok könyve
4. A szibillinák
5. Baruch könyve
6. Ezra negyedik könyve
7. Jezsájás vértanúsága
Dr. Frisch Ármin
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 15, 10:54:54
Tóbit könyve  (175-25)
"...Fiam, vedd elő fiaidat. Nézd, én öreg lettem és most útban vagyok, hogy az élettől megváljak. Menj fiam Médiában, mert én mindent hiszek, amit Jónás próféta Ninive felől jósolt: hogy el fog pusztulni - Médiában bizonyos ideig béke lesz - és azt is, hogy testvéreink országokba fognak szétszóratni, messze a szpé országtó és hgoy Jeruzsálem el fog pusztulni és lehagyott lesz egy bizonyos ideig. de Isten újból megkönyörül rajta és visszavezeti őket országukba és újból fölépitik a házat úgy, ahogy az első sosem volt felépitve -  amikor világidők betelnek. Azután visszatérnek fogságból és Jeruzsálemet ismét dicsőségben fölépitik. És benne Isten háza újból fölépül valamennyi következő nemzedéknek gyönyörű épületként, ahogy a próféták arról nyilatkoztak. És valamennyi pogány meg fog térni az igazsághoz és az istenfélelemhez és a népek Istennek adnak hálát, a Örökkévaló pedig föl fogja emelni az Ő népét és valamennyin, akik Istent, az Örökkévalót  igazsággal és igazságossággal szeretik, örülni fognak, mert könyörületet fognak gyakorolhatni testvéreiken. És most, fiam, menj el Ninivéből, mert minden úgy fog történni, ahogy az Jónás próféta mondta."...14 2-11
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 16, 08:55:42
Chanoch könyve

"Elbeszéli, hogy Isten Chanochot, mert jámbor volt, hirtelenól magához vette. Ebből az elbeszélésből indul ki a könyv és angyal kalauzolása mellett végig járatja Chanochhal az egész mindenséget és az összes történeti korokat. Reámutat a természeti jelenségek reneltetésére és a világtörténeti események okaira és az ott tapasztaltak alapján az itt közlöttekre inti gyermekeit." Dr. Frisch Ármin
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 16, 09:01:27
A jubileumok könyve
"A történeti eseményeket 50 évi időszakokra  (joveli) ostzja. Innen a könyv neve." Dr. Frisch Ármin

Ábrahámról olvastam, hogy hogyan próbálta meggyőzni atyját Terachot a bálványimádás elhagyásáról, majd hogyan semmisitette meg a bálványokat és azok templomát is titokban.
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 16, 09:19:57
A szibillinák
"Már a pogány  ókorban voltak jósnők, akikről azt hitték, hogy az istenek határozatainak igazi ismerői. Szibillai jóslatok a pogányok között nagyon el voltak terjedve. Ezek mintájára a zsidók is szerkesztettek szibillai jóslatokat, amelyekben az Egyisten nevében  hirdették a pogányság végét és az egyisteni eszmék győzedelmeit. A jóslatokat görögül irták és terjszetették. Formájuk hexameter." Dr. Frisch Ármin

"Örvendj szűz és viselkedjél vidáman, mert örök örömet szerzett neked az ég és föld teremtője. A közepedben fog lakin és halhatatlan lesz a te világosságod. És a farkasokkal az oroszlánok együtt fognak füvet  enni a hegyen és a práduczok a  gödölyékkel együtt legelnek. Medvék kóborló borjukkal heverésznek és a húsevő oroszlán szalmát fog rágni a jászolnál, mnt az ökör és egészen kis fiúk fogják kötélen vezetni, mert Isten a vadállatot meg fogja bénitani a földön. Csecsemőkkel játszadoznak sárkányok és kigyók és nem bántják,mert Istenkeze őrködik fölöttük."
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 16, 09:22:01
A szibillákhoz: Mi az az időmértékes verselés? Hexameter
Az időmértékes verselés szótagjai a köznyelvben használt szótagoktól eltérhetnek, ha ezt a vers szerkezete megkívánja.
A rövid szótagokat az irodalomban a szótag első betűje alá rajzolt U-val jelöljük, a Wikipédiában pedig a formázás nélkül hagyás jelöl rövid szótagot. Akkor beszélünk rövid szótagról, ha egy szótag rövid magánhangzót tartalmaz, és a rövid magánhangzó egy mássalhangzóval áll együtt.
A hosszú szótagot az irodalomban a szótag első betűjének aláhúzásával, a Wikipédiában a szótag vastagon szedésével jelöljük. Hosszú szótagról akkor beszélünk, ha egy szótag hosszú magánhangzót tartalmaz, vagy egy rövid magánhangzó után két vagy több mássalhangzó áll.
A névelők és néhány kötőszó, valamint a szavak utolsó szótagjai értelmezhetők hosszú és rövid szótagnak is, ha ezt a vers strófaszerkezete megkívánja.
Az időmértékes verselés alapegysége a versláb, melynek mértékegysége a mora. Egy rövid szótag 1 mora, egy hosszú szótag 2 mora értékű. Ennek megfelelően megkülönböztethetünk 2, 3 sőt 4 morás verslábakat. Az időmérték alapja a szótagok időtartama. A legismertebb időmértékes ritmusrend a görög-római verselés.
Az időmértékes ritmus alapeleme a szótag, egységei a versláb, a kólon és a periódusok: a verssor és a strófa.
A szótag az időmértékes versritmusban a következő magánhangzóig terjed, függetlenül attól, hogy a következő magánhangzó ugyanabban a szóban vagy a rá következőben található. A szótag rövid, ha a magánhangzója rövid, és utána legfeljebb egy rövid mássalhangzó van. Ebből következően kétfajta hosszú szótag létezik. A természeténél fogva hosszú szótagnak a magánhangzója hosszú. A helyzeténél fogva hosszú szótagnak ugyan rövid a magánhangzója, de utána vagy hosszú, vagy legalább két rövid mássalhangzó szerepel. A kettőshangzók (azaz diftongusok, pl. "ei", "ou") a mai magyar köznyelvben már nincsenek, de a régi szövegekben (ill. az idegen nevekben, pl. Akhilleusz, Európa) előfordulhatnak, és a verstanban általában egy hosszú szótagot alkotnak, de két rövid magánhangzónak is tekinthetők. A "kh" ("ch"), a "th" és a "ph" - az idegen nyelvek hangtani szabályait követve - egy-egy rövid mássalhangzónak számítanak.
Általános szabály, hogy a sor belsejében a rövid szótag helyett állhat hosszú szótag. A sorvégi hosszú helyén állhat rövid szótag. Egy soron belül a lejtésirány (emelkedés vagy ereszkedés) nem változik. A klasszikus időmértékes vers eredetileg nem ismeri a rímet, a hangsúlyt és az alliterációt.
A magyar irodalomban az időmértékes verselés a XVI. században jelenik meg (Sylvester János révén), de csak a XVIII/XIX. század fordulóján alakulnak ki az általánosan elfogadott szabályok, az ún. klasszikus triász (Baróti Szabó Dávid, Rájnis József, Révai Miklós) vitája eredményeképpen. A legfontosabb sajátosság a magyar versben: az "a" névelő hosszú is lehet (összefüggésben azzal, hogy az "az" későbbi változata.) A magánhangzók időtartamát a költői szabadság gyakran megváltoztathatja. Egy zárhang (p, t, k, b, d, g) és egy likvida (r vagy l) kapcsolata rövid lehet, pl.: apraja, atlasz.–
Verslábak és sorfajták [szerkesztés]

Morák száma   Jambikus (emelkedő)   Trochaikus (ereszkedő)   Semleges
2         
Pyrrichius: U U (rövid-rövid)
3   
Jambus: U — (rövid-hosszú)
Trocheus: — U (hosszú-rövid)
Tribrachis: U U U (rövid-rövid-rövid)
4   
Anapesztus: U U — (rövid-rövid-hosszú)
Daktilus: — U U (hosszú-rövid-rövid)
Spondeus: — — (hosszú-hosszú)
Bi-pyrrichius vagy proceleusmaticus: U U U U (rövid-rövid-rövid-rövid)
Amphibrachys: U — U (rövid-hosszú-rövid)
5   
Bacchius: U — — (rövid-hosszú-hosszú)
Paeon 4: U U U — (rövid-rövid-rövid-hosszú)
Antibacchius: — — U (hosszú-hosszú-rövid)
Paeon 1: — U U U (hosszú-rövid-rövid-rövid)
Creticus: — U — (hosszú-rövid-hosszú)
Paeon 2: U — U U (rövid-hosszú-rövid-rövid)
Paeon 3: U U — U (rövid-rövid-hosszú-rövid)
Pentabrachis: U U U U U (rövid-rövid-rövid-rövid-rövid
6   
Ionicus a minore: U U — — (rövid-rövid-hosszú-hosszú [ejtsd: jonikusz aminóre]
Ionicus a maiore: — — U U (hosszú-hosszú-rövid-rövid [ejtsd: jonikusz amajóre]
Choriambus: — U U — (hosszú-rövid-rövid-hosszú)
Dijambus: U — U — (rövid-hosszú-rövid-hosszú)
Ditrochaeus: — U — U (hosszú-rövid-hosszú-rövid)
Antispastus: U — — U (rövid-hosszú-hosszú-rövid)
Molossus: — — — (hosszú-hosszú-hosszú)
7   
Epitritos 1: U — — — (rövid-hosszú-hosszú-hosszú)
Epitritos 4: — — — U (hosszú-hosszú-hosszú-rövid)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 16, 11:58:28
Baruch könyve (A Templom elpusztulása 70 után)

"Emeld föl szemedet, Jeruzsálem, kelet felé és nézd az örömöt, amely Istentől jön hozzád. NÉzd, jönnek gyermekeid, akiket kénytelen voltál elengedni  jönnek összegyűjtve kelettől nyugotig az Örökkévaló szavára, örömmel telve Isten dicsőségén. Vesd le Jeruzsálem szomorúságod és nyomorúságod ruáját és öltsd magadra Isten diszének szépségeit örökre. Vedd magadra Isten üdvének köpenyét és az Örökkévaló fenségének ékességét a fejedre. Mert Isten az egész földön az ég alatt láttatni fogja a te fényedet és örökre fogja Isten a te neved mellett hirdetni: Üdv az igazsgának, üdv a jámborságnak...
Föl Jeruzsálem, és lépj a magaslatra és emeld föl kelet felé a szemedet és nézd a szent szavára egybesereglett gyermekeit a npa nyugtától a nap keltéig, telve örömmel, hogy Isten reájuk gondolt. Bizony, gyalog vonultak el innen, veretve az ellenségtől és most Isten vezeti hozzád, tiszteletben hordozva királyi trónon. Ige, Isten parancsolta, hoy minden magas hegy és az örök dombotk lealacsonydjanak, a völgyek letöltessenek egyenes ösvénnyé, hadd vonulhasson haza Izrael Istene fenséges vezetése alatt. És még a völgyek és illatos fák is árnyékot nyújtanak Izraelnek, mert úgy parancsolta az Isten. Igen, Isten vezeti Izraelt fenséges fényében, igazságában és irgalmában." 4 5-9, 5 1-9
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 16, 13:54:14
Ezra negyedik könyve (A második templom elpusztulása 70 után)

"Ezrát (450 körül) a zsidó hagyomány a második Mózesnek nevezi, amennyiben a zsidóság csakis az ő intézényei által erősodhetett meg. A szerző tehát ebben a művében saját vallási világnézetét Ezrával mondatja el. Innen a könyv neve." Dr. Frisch Ármin
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Elisabeth - 2011 November 16, 14:07:16
Kedves Batiszrael!

Nagyon köszönöm ezt a rengeteg munkát, nagyon értékes!

Légy áldva

 :2smitten:
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 16, 14:14:32
Jezsájás próféta vértanúsága (A templom elpusztulása 70 utáni időből)

"Miután Cidkijjáhu meghalt és Menasse királlyá lett, nem gondolt többé atyja Cidkijjáhu parancsaira, hanem elfelejtette és Szammael befészkelődött  Menasséba és körülkeritette. Menasse pedig megszűnt az ő atyja Istenét szolgálni és szolgálta a sátánt, az ő angyalai és hatalmainak. Megszüntette, ami az ő atyja házában Cidkijjáhu előtt érvényes volt: a bölcsesség és az istentisztelet szavait. Menasse az ő gondolatait  is megváltoztatta, úgy hogy a Beliált szolgálta. Mert az igazságtalanság fejedelme, aki ezen a világon uralkodik: Beliál, akinek neve Mattanbuka. Ez barátait Jeruzsálemben Menasse felé irányitotta és ők megerősitették őt a tévelygésében és igazságtalanságaiban, amely Jeruzsálemben elterjedt. Itt meggyarapodott a boszorkányság, a megesketési művészet, a madárjóslás, a bűvészet, a paráználkodás, az igazságosak üldözése Menassa és Bechira által...
...Akkor elfogták és szétfűrészelték Jezsájást, Ámoc fiát egy fafűrésszel. Menasse, Bechira, a hazug próféták, a fejedelmek, a nép és valamennyien ott álltak és néztek. A prófétáknak, akik mellette voltak, a következőket mondta, mielőtt szétfűrészelték: Menjetek Tirusz és Szidőn vidékére, mert nekem egyedül keverte Isten a serleget. Jezsájás pedig sem nem kiabált, sem nem sirt, midőn szétfűrszelték, hanem az ő szája társalgott a szent szellemmel amig ketté nem fürészeltetett."
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 16, 14:18:05
Kedves Batiszrael!

Nagyon köszönöm ezt a rengeteg munkát, nagyon értékes!

Légy áldva

 :2smitten:
Szivesen. Mint irtam már, támogatom az ötletet, hogy a nácik által kitalált halandzsa Talmudot meg akarjátok cáfolni. Rajta, az Úr ebben gyönyörködik! Egyébként pedig én is okosodok általa, mert az irások amiket leforditottak magyarra, az Úr Lelke által kell megvizsgáljam. Remélem nem fogok hibázni, dehát én is ember vagyok, nem tévedhetetlen. Nekem is megdöbbentő, amikor olyan próféciákkal találkozom benne, ami pld. Tanachban vagy az Új-szövetségi iratokban is fellelhető. Igyekszem ezeket mindenképpen kimásolni, bár tényleg kicsit fárasztó.
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Elisabeth - 2011 November 16, 14:21:03
 :afro:

Én is örülök, hogy jobban kiismerhetem magam.... :pirul:

Szeretettel


 :rozsa2:               :031:
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 17, 15:51:16
Iskolai irodalom

"Másképpen talmudi irodalomnak is nevezik. Azért mondjuk iskolainak, mert nem könyvek útján, hanem élő iskolai tanitásokban terjesztetnek és pedig az iskolákban megállapitott szövegezésben  ls csak jóval későbben jegyeztetnek föl és foglaltatnak össze egy-egy gyűjteményben. Az első gyűjtemények Palesztinában, a későbbiek Babiloniában jelennek meg. Tartalmaznak a vallás minden körébő való parancsokat és fejtegetéseket olyképpen, hogy a szentirás törvényeit, vagy a rabbik tanitásaiban kijegeczesedett nézeteket alapul elfogladva, a zsidó vallási társadalmi és erkölcsi életben előforduló kérdéseket eldöntik, vagy eldöntésére törekednek. A hagyományok, vagy régibb tekintélyek döntései a vallásos termékek az előbbiek folytatásaként jelentkeznek. A zsidó vallásos élet mellett a zsidó népi életre is kiterjednek és igen sokszor mondai elemekkel bővült történeteket is előadnak, olykor-olykor meséket is. Az előadás közvetlen, lehetőleg hű egymásutánban, amiért sokszor a törvények tárgyalása egészen más, látszólag oda nem is tartozó dolgokkal megszakittatik. A stilus is igen sok esetben formailag pongyola, de mindamellett tartalmilag fenkölt, képeiben és hasonlataiban pedig mindig megkapó. Az irodalmi nyelv kezdetben újhéber, későbben újhéber-arám (szir) nyelvkeverék.
A következőképpen osztható fel:
1. Tannaiták irodalma
2. Amórák irodalma
Dr. Frisch Ármin
(Sajnos egy szót a kékkel kijelölt szót nem értem, valami régies kifejezés, esetleg valaki ebben tudna segiteni?)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 22, 10:45:20
A tannaiták irodalma

Ide tartoznak mindazok a művek, amelyek a tannaitáknak, vagyis azoknak a mestereknek a tanitásait és vitatkozásait foglalják magukban, akik 220 előtt a szentföldi iskolák fejei voltak.
Ezek közül a legnevezetesebbek:
1. Misna
2. berajta
3. Az atyák mondásai (Pirkéj ávot)
(Az atyák mondásaiból már nem fogok idézni, mert azzal kezdtem a tanulmányt, mivel ez az összes zsidó imakönyben megtalálható magyarul is.)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 22, 11:05:02
A Misna

Lehetőleg arra törekszik, hogy a zsidó vallás törvényeit tárgyak szerint csoportositsa. Hat főcsoportra osztja az anyagot és felölel minden a vallásos életbe vágó kérdést, még azoakt is, amelyek -pl. az áldozati, főpapi és tisztasági törvények és szertartáso - a szerkesztés idejében már nincsenek érvényben. A misna szerkesztőjeként R. Jehuda Hanaszi (meghalt 220 körül) szerepel.
Dr. Frisch Ármin
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 22, 11:10:47
"Rabban Gamliél mondja: Mindennap imádkozzék az ember tizennyolczat, R. Józsua szerint a tizennyolcz kivonatát, R. Akiba szerint, ha elmondjhatja az imádságot folyékonyan, akkor tizennyoczat, ha nem akkor a tizennyocz kivonatát." Ros Há Sáná 29

A zsidóságban valóban létezik egy úgynevezett Fő Imádság, amit Smoná Eszrének, vagyis 18-nak mondanak, különleges ceremónia keretében. Valószinűnek tartom, hogy erről az imádságról van itt szó.
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 November 22, 11:35:03
Koszonom Testverem, hogy ezeket megosztod velunk! :2smitten:
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 22, 12:06:57
Szivesen teszem. Tudod én mostanában apokrif iratokkal is foglalkoztam, és meglepően tapasztaltam, hogy sok jó dolog is van benne, ha nem is a Szentirás. Ha szabad mindenféle tanitók könyveit olvasni, akkor szabad ezeket is, csak szelektálni kell. Ami rossz azt kidobni, ami jó, azt pedig megtartani épülésre. Pld. találtam nem is olyan régen a talmudi zsidó irodalom után a házassággal kapcsolatos jó tanácsokat is, gondoltam majd azt is felteszem egyszer, hátha valaki épül belőle. Sőt, ha befejezem a talmudi irodalmat, jelenleg 1887-ig vannak ilyen vallási jellegű szemelvényeim a zsidó irodalomból, amiben találtam értékes dolgokat is. (Persze nem értékeset is.) Ha gondolod, olyan topikot is lehetne inditani, hogy zsidó vallási irodalom a Talmud lezárára utáni időkből. Oda fel is tudnám helyezni azt a házassági tanitást, ami nagyon elgondolkodtató, lehetne róla beszélni, hogy tényleg bölcsesség vagy csak emberi okoskodás?
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 November 22, 12:36:59
Nagyszeru otlet Testverem! :afro:

Az apokrif iratok kozul is vannak, amelyekben Isten uzenetei megtalalhatoak.
Viszont ezt nem igazan lehet publikalni, mert a tejen taplalkozokat megkavarja, az igeben jartasak kozul pedig megbotrankozasokat kelt.
Jobb nem botrankoztatni, az Ur kesziti ugy is a sziveket.

Akkor itt az Izraelitak alforum belul nemsokara megnyitom azt az uj topicot.
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 22, 12:38:47
Nagyszeru otlet Testverem! :afro:

Az apokrif iratok kozul is vannak, amelyekben Isten uzenetei megtalalhatoak.
Viszont ezt nem igazan lehet publikalni, mert a tejen taplalkozokat megkavarja, az igeben jartasak kozul pedig megbotrankozasokat kelt.
Jobb nem botrankoztatni, az Ur kesziti ugy is a sziveket.

Akkor itt az Izraelitak alforum belul nemsokara megnyitom azt az uj topicot.
Azt hiszem félreértettél...Nem állt szándékomban apokrif iratokat publikálni itt, csak megjegyeztem, hogy még abban is találtam értékes dolgokat!  :06:
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 November 22, 12:40:50
Nem ertettem felre, ugyanis nem szemelyesen rad irtam. Itt nem bantanak Testverem, ezert nincs ertelme vedekezni! :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 November 22, 12:41:45
De hogy szemelyesebb legyen, az elobbiekben irtak, a szemelyes tapasztalataim.
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 22, 12:51:03
"Rabban Gamliél mondja: Mindennap imádkozzék az ember tizennyolczat, R. Józsua szerint a tizennyolcz kivonatát, R. Akiba szerint, ha elmondjhatja az imádságot folyékonyan, akkor tizennyoczat, ha nem akkor a tizennyocz kivonatát." Ros Há Sáná 29

A zsidóságban valóban létezik egy úgynevezett Fő Imádság, amit Smoná Eszrének, vagyis 18-nak mondanak, különleges ceremónia keretében. Valószinűnek tartom, hogy erről az imádságról van itt szó.

Bemásolnám ide a Smoná Eszrét, vagyis a Tizennyolc áldás - cimű zsidó főimádságot, amit Ámidá néven is ismernek, ugyanis ezt csak fennállva lehet elmondani, aztán van mikor meg kell hajolni jobbra és balra, illetve hármat lépni hátrafelé...nem részeltezem, mert igy kicsit bonyolult.   :igen:
1. Áldott vagy Te, Örök Istenünk, őseink Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és JÁkób Istene! Nagy, erős és félemes Isetn, magasságos Isten, aki jóval jutalmazza az igazakat, mindennek teremtője, aki emlékezetében tartja őseink igaz voltát, és szeretetében megváltást hoz utódaikra Neve kedvéért. Segitő, megmentő és oltamazó Uralkodó! Áldott vagy Te, Örökkévaló, Ábrahám védelmezóje! (meghajlunk)
2. Örök a hatalmad, Urunk, Te kelted éltere a holtakat, nagy megmentő! Jóságában ellátja az élőket, és feléleszti a holtakat nagy irgalmában, támogatja az elesetteket, meggyógyitja a betegeket, feloldozza a megkötözötteket, és betartja hű fogadalmát a proban szunnyadóknak. Ki olyna, min Te, Hatalom Ura, és ki hasonlitható hozzád, Uralkodó, aki öl, életet és segitséget hoz a  világra? Bizhatunk benned, hogy feltámasztod a halottakat. Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki életre kelti a halottakat!
3. Szent vagy Te, és szent a Neved, a szentéletűek nap mint nap Téged dicsőitenek, szelá. Áldott vagy Te, Örökkévaló, szent Isten!
(in
nen folytatom majd)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 22, 13:34:23
Ámidá folytatása
4. Te ajándékoztad meg az embert tudattal, a halandót belátással. Önts belénk is tudatot, belátást és értelmet! Áldott vagy TE, Örökkévaló, aki tudatot ajándékoz!
5. Térits vissza minket, Atyánk, tanodhoz, fogadj minket, Királyunk, szolgálatodba, engedd, hogy megbánással jöjjünk vissza hozzád! Áldott vagy TE, Örökkévaló, aki szivesen fogadja a megtérést!
(A következő bekezdésben a chátánu vétkeztünk és fásánu bűnöztünk szavaknál jobb öklünkkel ráütünk mellünkre a szivünk táján.)
6. Bocsáss meg nekünk, Atyánk, mert vétkeztünk, nézd el nekünk, Kiráyunk, hogy bűnöztünk, hiszen e elnéző és megbocsátó vagy! Áldott vagy Te, Örökkévaló, kegyelmes, aki sokszor megbocsát!
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 22, 13:42:27
Ámidá folytatása
7. Figyelj fel szenvedéseinkre, és száljj perbe értük, válts meg minket hamraosan Neved kedvéért, mert erős Megváltó vagy! Áldott vagy TE, Örökkévaló, Izrael Megváltója!
8. Gyógyits meg minket, Örökkévaló, hogy meggyógyuljunk, ments meg minket, hogy megmeneküljünk, maiért Téged dicsérünk! Hozz teljes gyógyulást sebeinkre, Úristen, mert hűséges és irgamas orvos vagy! Áldott vag Te, Örökkévaló, aki meggyógyitja népe, Izrael betegeit!
9. Áldd meg Istenünk, Örökkévaló Isenünk, ezt az évet, hogy minden termés jó legyen s hozz (nyáron - áldást) (télen - áldásos esőt és harmatot) a földre, hadd lakjunk jól annak javából! Áldd meg évünket, mint a jó éveket! Áldott vagy Te, aki megáldja az éveket!
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 22, 13:46:54
Ámidá folytatása

10. Adj jelt a nagy kürttel szabadulásunkra, és emelj zászlót szétszórtjaink egybegyűjtésére! Gyűjts egybe minket a föld négy tájáról! Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki egybegyűjti népe, Izrael száműzöttjeit!
11. Adj nekünk újra birákat, mint valaha, tanácsadókat, mint egykor, és távolits el tőlünk bánatot és szenvedést! Légy Te az, aki kegyesen és irgalommal uralkodik felettünk, hogy itélethozáskor felments minket! Áldott vagy TE, Örökkévaló, igazsgáos itéeletet kedvelő Király!
12. A besúgóknak ne legyen reményük, és minden gonoszság egyből tűnjön el, összes ellenségeid pusztuljanak ki hamarosan, a gonosztevőket tépd ki gyökerestül, törd össze, igázd le és alázd meg gyorsan napjainkban! Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki letöri ellenségeinket, és megalázza a gonosztevőket!
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 22, 13:51:34
Ámidá folytatása

13.Néped, Izrael házának igazaira, jámboraira és nagyjaira, maradék irástudóira, az igaz betérőkre és miránk is szálljon irgalmad, Örök Istenünk, és jutalmazd meg szépen azokat, akik igazán biznak Nevedben. Hadd osszuk midnig az ő sorsukat, és ne valljunk sose szégyent, amiért benned biztunk! Áldott vagy Te, Örökkévaló, az igazak támasza és mentsvára!
14. Térj vissza irgalmadban városodba, Jeruzsálembe, s lakozz ott, amint igérted! Épitsd fel azt hamarosan, napjainkban, hogy örökké álljon, Dávid trónját is helyezd oda egyhamar! Áldott vagy TE, Örökkévaló, Jeruzsálem újjáépitője!
15. Dávid szolgád sarját növeszd emg hamarjában, és segitségeddel emelkedjen tekintélye, hisz mi nap mint nap segitségedre vetjük reményünket! Áldott vagy TE, Örökkévaló, aki a megváltás tekintélyét növeli!
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 22, 14:07:51
Ámidá folytatása

16. Hallgass szavunkra, Örök Istenünk, sajnálj meg minket, és irgalmazz nekünk, fogadd kegyesen és szivesen imánkat, hisz TE vagy az Isten, aki meghallgatja az imákat és könyörgéseket, ne küldj hát el minket, Urunk, üres kézzel szined elől...hiszen Te vagy az, aki irgalmában meghallgatja népe, Izrael imáját!  Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki hallgat az imára!
17. Fogadd szivesen, Örök Istenünk, népedet, Izrael és imádságát, és újitsd fel az Isten-szolgálatot Szentélyed csarnokában, hogy Izrael tűzáldozatait és imáját szeretettel és kedvedre fogadhasd, hadd legyen mindig kedvedre néped, Izrael szolgálata!
Szemünk láttára térj hát vissza Cionba irgalmadban! Áldott agy TE, Örökkévaló, aki visszahelyezi Jelenlétét Cionba!
(Meghajolva)
18. Hálásak vagyunk neked, hgoy Te vagy Örök Istenünk s atyáink Istene mindörökre, életünk bérce, segitségünk pjzsa, Te vagy az nemzedékről nemzeékre. Hálát adunk neked, és hirdetjük dicsőségedet életünkért, melyet kezedben tartasz, lelkünkért, mely nálad van letétbe hlyezve, csodáidért, melyek nap mint nap kiésrnek minket, minden este, reggel és délben látott csodás és jó tetteidért. Jóságos vagy, mert nem szűnik irgalmad, irgamas vagy, mert nincs vége szeretetednek, mindig is benned reménykedtünk.
Minezekért áldassék és magasztaltassék mindig a Neved, Urunk, örökkönörökké!
Minden élő neked hálálkodik, szelá, és igazából dicsőiti Nevedet. Bizony Te vagy mentségünk és segitségünk Istene. Áldott vagy Te, Örökkévaló, akinek Neve a Jóságos, akit hálaadás illet! (Meghajlunk.)

Hozz békét, jólétet, áldást, kegyet, szeretet és irgalmat reánk és néped, Izrael egészére! Áldj meg minket, Atyánk, mindannyiunkat, arcod fényével, mert arcod fényében ajándékoztad nekünk, Örök Istenünk, életet adó tanodat, kegyes szeretetedet, jó tettet, áldást és irgalmat, életet és békességet, és úgy tetszik neked, hogy mindig és minden órában békéd áldását áraszd népedre, Izraelre!
Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki békével áldja meg népét, Izraelt! Fogadd szivesen szám szóását és szivem gondolatait, Örökkévaló.Szirtem és Megváltóm!


Istenem, óvd meg nyelvemet a rossztól, ajkamat a hamis beszédtől! Lelkem maradjon nyugton, ha átkoznak is, legyen lelkem olyan, mint a por mindenki előtt! Nyisd fel szivemet tanod előtt, lelkem rendeleteidet kövesse, de akik rosszat forralnak ellenem, azok tervét hiúsitod meg hamar,  húzd keresztül számitásukat!
Tedd ezt neved kedvéért, tedd jobbod kedvéért, szentséged kedvéért, Tórád kedvéért, hogy akik Téged szeretnek, megmeneküljenek! Segits meg jobboddal, és hallgass meg! Fogadd szivesen szám szólását és szivem gondolatait, Örökkévaló, Szirtem és Megváltóm! Aki békét teremt magasságaiban, az hozzon békességet ránk és egész Izraelre, s mondjunk erre áment!
(Itt három lépést hátrálunk)

Legyen az az akaratod, Örök Istenünk, őseink Istene, hogy hamarosan felépüjön a Szentély, és tanod legyen az osztályrészünk! Akkor félő tisztelettel fogunk szolgálni ott Téged, mint valha, a régi időkben. Fogadd szivesen Júda és Jeruzsálem ajándékeát, mint valaha a régi időkben!
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: ditte - 2011 November 22, 14:08:06
Drága Dafna!
Köszönöm szépen. Nagyon szép imádságok.
 :05:
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 22, 14:13:23
Igazából ez nem is nagyon ide való volt, csak miután a Talmudból éppen ezzel kapcsolatosan idéztem, igy gondoltam fontos tudnotok, miről is beszéltek ott a Rabbik. Szóval erről az imáról beszéltek, hogy ezt minden nap el kell imádkozni. És tényleg fő imádság lett belőle, a zsinagógákban kötelezően imádkozzák ezt, felállva és Jeruzsálem felé fordulva. Ezen kivül a Smá Jiszráel és a Kohenok áldása ami nagyon nagyon fontos, ha van a zsinagógában olyan férfi aki egyenes ági leszármazottja Áronnak, akkor azok előre mennek és megáldják a népet, de ilyenkor tilos kinyitni a szemet és le kell hajtani a fejet.
Innen folytatom a Talmudot. Bocsánat a kis kitérőért...
Ditte, nagyon  :031:
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Antee - 2011 November 22, 14:16:04
En orulok a kiteroert! :afro:
Nagyon jo volt olvasni az imadsagokat!
:thanks:
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 22, 14:18:29
Hihetetlenül aranyosak vagytok! Köszönöm!  :thanks: :026:
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 23, 11:39:41
Kdusin 29 a

(Szukkotról...)

"A ki a vizmerités ünnepét nem látta, az még soha vigságot nem látott. A záróünnep kimenetelekor lementek az asszonyok csarnokába s ott nagy előkészületeket tettek. Arany csillárok voltak ott és négy-négy arany csésze a tetejükön és mindegyikhez négy-négy léte vezetett. Mellettük négy gyermek  a papság virágából és kezükben százhusz lúg tartalmú korsó, amiből minden csészébe töltöttek, azután  az elhasznált papi ruhákból és papi  övekből kanóczot  készitettek és igy gyújtották meg. Nem volt udvar Jeruzsálemben, melyet a merités ünnepének fénye meg nem világitott volna. A jámborok és a tett emberei előttök tánczoltak égő fákláykkal a kezökben és elmodnta énekeket és himnuszokat. A leviták hárfákkal, lantokkal, czimbalmokkal és számtalan hangszerrel azon a tizenöt képcsőn álltak, mely Izrael csarnokából a női csarnokba  vezetett és amely megfelelt a zsoltárok tizenöt lépcsőénekének, amelyeken  a leviták hangszereikkel álltak és énekeltek. Azután oda állt két pap a felső kapuba, mely Izrael csarnokából  a női csarnokba vezet,  kezükben két trombitával. Akkor a felügyelő feléjük kiáltott: lármázzatok és fújjátok. A midon a tizedik lépcsőhöz értek ismét fúttak, lármázta és fúttak. S igy fúttak, amig csak ki nem jöttek a kelet felől  kivezető kapuhoz. a midőn a kelet felől kivezető kapuhoz értek, megforditották arczukat keletről nyugatra és azt mondták: Őseink, akik ezen a helyen voltak, hátukkal a templom felé és arczukkal a nap feé voltak és lehajoltak keletre a naphoz, de mi csak Istenhez fordulunk szemeinkkel. R. Jehuda szerint ezt a mondatot ismételték: Mi Istenhez és Istenhez a mi szemünk. (Szukkot 51 b)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 23, 11:41:59
Milyen a papok áldása? A provinciákban  három áldás alakjában mondják és a szentélyben csak egy áldás alakjában, a szentélyben Isten nevét az irás szerint ejtették ki és a provinciákban a név helyettesitését mondták...(Szóta 68 a)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 23, 11:57:11
Az öngyilkos nem részesitik halotti tisztségben semmi tekintetben. R. Jismael szerint a Jaj elvétetett, Jaj elvétetett (kezdetű gyászdalt) elmondják fölötte. R. Akiba azt mondta: hadd emg ismeretlenségében, ne tiszteld és ne gyalázd. ....
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 23, 12:00:12
A következő igék olynok, hogy gyümölcsüket az ember ezen a világon élvezi, de alapjuk megmarad a túlvilágon is: A szülők tisztelete, a jótékonyság, az emberek kibékitése. De a tóra tanulmányozása mindent fölülmúl. Pea 1 b
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 23, 12:03:06
Aki szegényt megillető ajándékot elfogad és nem szorul reá, nem hal meg, amig embertársaira nem szorul. Aki reászorul és még sem fogad el, azt az öregség nem fogja megölni, amig másokat nem táplál a sajátjából. Róla mondja az irás: (Jer. 17) Áldott a férfi aki bizik az Örökkévalóban, annak az Örökkévaló a bizodalma. Péá 11 b
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 23, 12:04:24
A pogány szegényeket nem gátolják meg a kalászszedés, a mezőn felejtett gabona és a szeglet élvezetében. Gittin 59.b
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 November 23, 12:24:37
Berajta

Egyszer egy jámbor az úton imádkozott és szembe jött vele egy katonai parancsnok  és köszöntötte, de a jámbor nem viszonozta a köszöntést. A parancsnok bevárja az imádság befejezését és azt mondja: Te tudatlan ember, hisz a tórátokban áll Óvakodj és óvd meg nagyon az életedet, továbbá  Vigyázzatok nagyon az életetekre. Amikor tehát köszönöttelek, mért nem viszonoztad nekem, hisz ha fejedet  kardommal levágom, ki kérte volna számon tőlem a te véredet? Ez feleli: Várj, hadd győzzelek meg szavaimmal: Ha te egy hús és vérből való király előtt álltál volna és valaki jön hozzád és köszönt, vajjon viszonoztad volna-e a köszöntését? Nem. S ha mégis viszonzod, mit tettek volna veled? Levágják a fejemet karddal. Látod - mondja - itt könnyen vonhatsz következtetést. Te hús és vérből való ember előtt állnál, aki ma itt van, de holnap már a sirban ngyugszik is úgy cselekednél, hát még én, aki a királyok királyának királya előtt állottam!  Berajta 33 a
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 December 15, 13:20:02
Berajta

"Megint egy másik eset, amidőn egy pogány eljött Sammájhoz azzal a kéréssel: téritené meg, amig egy lábon áll. Sammáj megfogta a falmérőt és kilökte Elment Hillélhez. Ez azt mondta neki: "Ami neked gyűlöletes, azt ne tedd felebarátodnak." Ez az egész tóra, a többi ennek csak magyarázata. Menj és tanuld meg." Sabbat 31 a
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 December 15, 13:34:52
Legendák és mondák

Mi történt Hanukakor, amiért a rabbik tanitották, hogy kiszlév huszonötödikétől kezdve nyolc napig hanuka van és hogy akkor nem szabad gyászolni és nem szabad amgát sanyargatni, Azért, mert amidőn a görögök betörtek a templomba, megfertőztették, az öszes olajokat. Midőn azután a Hasmoneusok győztek, kutatni kezdtek s nem találtak csak egy korsót, amely a főpap pecsétjével volt ellátva és abban sem volt több, mint egy napra való olaj. De csoda történt és nyolc napig égett. A következő évben aztán elhatározták, hogy ezek a napok ünnepekké legyenek, amelyeken hállél és hálaimákkal dicsérik Istent. Sabat 21 b
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 December 15, 13:43:30
Legendák és mondák

"R. Jehuda mondta. Aki az egyiptomi Alexandriában levő oszlopcsarnokot nem látta, nem látta soha Izrael disőségét. Beszélik, hogy bazilikaszerű volt, belül négyszögletese kőülésekkel. Gyakran hatvanszor tizezer ember volt benne, sőt némelyek szerint kétszer annyian, mint az Egyiptomból kivonultak. A htevenegy vénnek megfelelően 71 arany katédra volt benne és a közepén faállvány. Ezen állt a templomi előadó és kezében zászlók. Amidőn odaért, hogy Áment kellett mondani, a zászlót meglengette és mindeki áment mondott utána. Az emberek nem ültek összevissza. Külön voltak az arany-, kóéüm au ezüstművesek és külön a vas- és rézkovácsok és külön a takácsok helye. Ha idegen vagy más szegény ember bejött, megismerte a kartársait és onnan táplálkozott családjával együtt." Szuka 51 b
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 December 15, 13:49:11
Tanulás, tanitás, bölcselkedés

"Ben Dama, R. Jismaél nővérének a fia, megkérdezte R. Jismaéltől: Én , aki már áttanultam az egész tórát, szabad-e nekem a görög bölcsészetet tanulnom? Akkor Jismaél alkalmazta reá a verset Józs. 1 8 : Ne távozzék a tóra könyve a szádból, elmélkedjél rajta éjjel és nappal - menj tehát és vizsgáld meg azt az időt, amely se nem nap, se nem éj és akkor tanuld a görög bölcsészetet." Menachot 99 a
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Elisabeth - 2011 December 15, 13:50:59
Legendák és mondák

Mi történt Hanukakor, amiért a rabbik tanitották, hogy kiszlév huszonötödikétől kezdve nyolc napig hanuka van és hogy akkor nem szabad gyászolni és nem szabad amgát sanyargatni, Azért, mert amidőn a görögök betörtek a templomba, megfertőztették, az öszes olajokat. Midőn azután a Hasmoneusok győztek, kutatni kezdtek s nem találtak csak egy korsót, amely a főpap pecsétjével volt ellátva és abban sem volt több, mint egy napra való olaj. De csoda történt és nyolc napig égett. A következő évben aztán elhatározták, hogy ezek a napok ünnepekké legyenek, amelyeken hállél és hálaimákkal dicsérik Istent. Sabat 21 b

Igen! Ezért is nevezi ezt az ünnepet János Evangéliuma Templomszentelés ünnepének, amelyen Jézus Krisztus is részt vett.

 :afro:   :2smitten:
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2011 December 15, 13:57:25
Legendák és mondák

Mi történt Hanukakor, amiért a rabbik tanitották, hogy kiszlév huszonötödikétől kezdve nyolc napig hanuka van és hogy akkor nem szabad gyászolni és nem szabad amgát sanyargatni, Azért, mert amidőn a görögök betörtek a templomba, megfertőztették, az öszes olajokat. Midőn azután a Hasmoneusok győztek, kutatni kezdtek s nem találtak csak egy korsót, amely a főpap pecsétjével volt ellátva és abban sem volt több, mint egy napra való olaj. De csoda történt és nyolc napig égett. A következő évben aztán elhatározták, hogy ezek a napok ünnepekké legyenek, amelyeken hállél és hálaimákkal dicsérik Istent. Sabat 21 b

Igen! Ezért is nevezi ezt az ünnepet János Evangéliuma Templomszentelés ünnepének, amelyen Jézus Krisztus is részt vett.

 :afro:   :2smitten:

Hát éppen ezért tartom fontos ünnepnek, mert Jézus is fontos ünnepnek tartotta. Ime:
János evangéliuma 10 22-23
És Dávid egyik zsoltára is templomszentelési ének: 30
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Február 05, 11:46:11
Free download -Hebrew books

http://www.hebrewbooks.org/?gclid=CLOB3cvThq4CFYgmtAodNB8J2w (http://www.hebrewbooks.org/?gclid=CLOB3cvThq4CFYgmtAodNB8J2w)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 07, 14:28:06
R. Bana mondta: Aki a tórával a türa kedvéért foglalkozik, annka a tóra életfűszerré válik, mert irva van Péld. 3/18: Életfája lesz azoknak , akik hozzá ragaszkodnak és irva van u. o. gyógyulása lesz a testednek. Taanit 7/a
Tanulás, Tanitás, Bölcselkedés
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 07, 14:30:53
R. Akiba mondja: Ha valaki már fiatal korában tanult, azért csak tanuljon öreg napjaiban is, ha tanitványokat szerzett ifjúságában, szerezzen öreg napjaiban is, mert irva van (Kohelet 11/6) Reggel vesd el magodat, de estére se pihentesd a kezedet. Jebamót 62/b
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 07, 14:40:08
Isten. Világ. Ember

R.Akivától:
Isten csak egy embert teremtett. És miért? Nehogy a családok egymással veszekedjenek. Hiszen hogy csak egy embert teremtett, veszekednek, hátha még kettőt teremtett volna! Szóta 38/a
 :fetreng:
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 07, 14:43:13
Hadrián császár mondta egyszer R. Józsua b. Chananjának: Szeretném látni a ti Isteneteket. Ezt nem láthatod. De látni akarom! Egy forró nyári  tamuszi napon a szabadba vezeti és azt mondja: Hát nézz! Nem birok. Ha te a napot, amely Isten szolgáinak csak egyike, nem vagy képes nézni, az isteni fenséget annál kevésbbé láthatod. Chullin 60/a
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 07, 14:48:15
Őszinteség. Istenbizalom. Felelősség. Nyiltság. Együttérzés. Szerénység. Viták.

Három embert gyűlöl a Szent (dicsértessék):  Aki másképpen beszél és másképpen gondol, aki mentőtanuja lehetne felebarátjának és nem akar tanuskodni és aki egyedül tud valakiről valami megbecstelenitő dolgot és azt elmondja. Paszachim 113/b
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 07, 14:51:28
R. Eleázár b. Czadók mondta: Végezd a dolgokat midnig a teremtőjük nevében és minden beszéded Isten nevében történjék. Ne használd a tórát koronának, mellyel ékeskedel és ne kapának, amellyel kapálsz. Következtetést vonhatsz Belsaczartól. Ő csak a szentély edényeit használta köznapi célokra és a világból kipusztult, hát még aki a tóra koronáját kihasználja. Nedarim 62/a
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 07, 14:53:29
Aki számonkérte tetteiket a vizözön korabeliektől, a bábeli tornyot épitőktől, Szodoma és Gomora embereitől és az egyiptomiaktól, az számon kéri mindenkitől, ha szavának helyt nem áll. Baba Meczia 48/b
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 07, 14:54:40
Hét parancs adatott Nóé fiainak: Az oktatás kötelessége, Isten dicsőitése, bálvány tilalom, fajtalanság, gyilkosság, rablás és az eleven állat husának a tilalma. Szanhedrin 56/a
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 07, 14:56:23
Akinek kenyere van a kosarában és azt mondja: Mit fogok holnap enni? kishitű. Szóta 48/b
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 07, 16:45:55
A filozófusok egyszer a Rómában levő vénektől megkérdezték: Ha a ti Isteneteknek a csillagimádók nem tetszenek, mért nem pusztitja el a csillagokat? És ők igy válaszoltak: Ha olyan dolgokat imádnának, amelyekre a világnak nincs szüksége, megsemmisitené, de mivel a napot, holdat és csillagokat imádják, hát a balgák miatt pusztitsa el a világot? A világ csak haladjon a maga törvényei szerint. Ábóda zara 54/b
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 07, 16:47:37
R. Gamliél mondta: Irva van V.13 12: Irgalmat gyakorol veld szemben és irgalmaz neked és megsokasit téged - aki embereken könyörül, azon az égben is könyörülnek és aki az embereken nem könyörül, azon az égben nem könyörülnek. Sabbat 151/b
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 07, 16:53:44
Szülők tisztelete. Jótékonyság

Irva van II. 20. Tiszteld atyádat és anyádat és irva van Páldabeszédek 3. Tiszteld az Örökkévalót jobban, mint a vagyonodat. A tóra összehasonlitotta a szülői tiszteletet az isteni tisztelettel. Irva van III. 14. Kiki félje anyját és atyját és irva  van V.6.: Az Örökkévaló, a te Istenedet féld. A tóra összehasonlitotta a szülői félelmet az isteni félelemmel - Irva van II. 21: Aki gyalázza atyját és anyját, ölessék meg és irva van III. 24 15: Bárki, aki Istenét gyalázza, viselje a bűnét. A tóra összehasonlitotta a szülő gyalázását Isten gyalázásával. Kiddusin 30/b
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 07, 17:03:48
R. Simon b. Jócháj mondta: A szülők iránti tiszteletet Isten nagyonbb kötelességgé tette, mint a saját tiszteletét. A szülőkről parancsolta II. 20 12 V. 5 16 : Tiszteld atyádat és anyádat, de saját megáról Példabeszédek 3 9 Tiszteld az Örökkévalót vagyonodból. Istent csak abból kell tisztelned, amit ő neked adott: Adsz a szegénynek a mezőn szétszórt és ott felejtett kalászokat, adsz a papnak ajándékot, a levitának első és második tizedet, adsz segény tizedet, a tészta elsejét, készitsz magadnak sátort, vásárolsz pálmaágat, etrogot, sofárt, imaszijakat, szemlélőszálakat, eteted a szegényeket, adsz inni a szomjazóknak és ruházod a szegényeket, mindarra csak akkor vagy kötelezve, ha telik. De ha szülőid gondoskodásáról van szó, akár van, akár nincs, ha az ajtókon is kellene kéregetned, még akkor is köteles vagy őket ellátni. Jerusalmi Pea 6.

Megjegyezném, hogy az utolsó sorral ma nagyon sok egyházban nem értenek egyet, vagy ha egyet is értenek, nem ezt tanitják, ezért a hivek nem ezt követik. Hallottam már nem egyszer-kétszer, hogy pld. két generáció nem lakhat együtt, mivel a férfi elhagyja apját és anyját és ragaszkodik feleségéhez...és hallottam olyan testvérektől, akik nem hajlandóak gondoskodásra szoruló szüleiket ellátni, befogani. Hát, ez Jézus idejében sem volt másképpen...sajnos... :pityereg:
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 07, 17:06:55
Pogány szegényekről ugyanazon módon gondoskodnak, mint a zsidó szegényekről, pogány betegeket úgy látogatnak, mint zsidó beteget. Pogány halottakat együtt temethetnek zsidó halottakkal. Ez utóbbi a béke kedvéért. Gittin 61 a
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 07, 17:12:39
Hagyományok. Törvények. Szertartások.

Simon Pakuli rendelte el Gamaliél előtt Jabnében a tizennyolcz áldásmondást. Némely tanitás szerint, már a százhúsz vén és közöttük néhány próféta rendelte el. Sabbat 16/b

Itt a zsidók szombati főimádságáról van szó, a smoná eszréről. (18 áldásmondás)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 07, 17:14:44
Tanultuk: R. Eliezer mondta: Térj meg egy nappal halálod előtt. Tanitványai akkor kérdezték R. Eliezertől: Hát tudja-e az ember, milyen napon fog meghalni? A mester felelete: Annál inkább térjen meg ma, hátha holnap meghal. Sabbat 153/a
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 08, 12:26:50
Aki feleségét szereti mint önmagát és még jobban tiszteli mint önmagát, aki fiait és leányait helyes úton vezeti és őket idejében kiházasitja  arra alkalmazható az a vers (Jób 5 24) És tudd meg, hogy béke a Te sátorod. Jebamót 62/b
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 08, 12:28:26
R. Eleázár mondta: Zsidó ember, akinek nincs felesége, nem ember. Jebamót 63/a
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 08, 12:32:57
A rabbik tanitottak: Háromféle embernek az élete nem élet. Aki másnak az asztalára vár, akin a felesége uralkodik, és akinek testét fájdalmak gyötrik. Bécza 32/b
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 08, 12:37:07
Most jönne időrendileg a Pirkéj Ávot, az Atyák mondásai (220-250), de nem irom le, mert már egyszer megtettem. Ezért az amórák irodalmával folytatom, ami három részből áll:
- gemara
- kisebb traktátusok
- midrások
GEMARA (499)
A bölcsek életéből. Mondák. Legendák.
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 08, 12:40:52
Raba b. Machszija mondta Ráv nevében: Sohse tegyen az ember különbséget gyermekei között. Mert az a selyemköntös, melyet Jákob Józsefnek ajándékozott, egészben véve két szelányi értékű volt és ennek következtében a testvérek irigykedni kezdték és a dolog eredménye az lett, hogy őseink Egyiptomba kerültek. Sabbat 19/b
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 08, 12:47:54
Mikor R. Nachman elvált R. Izsáktól, megkérte, hogy áldja meg. Erre azt felelte neki: Hasolattal akarok élni. ez a kérelem olyan, mint mikor valaki pusztai vándorújtán  éhesen, fáradtan és szomjasan  egy fára akadt, melynek a gyümölcse egészséges és az árnyéka üditő volt, alatta pedigt patak csörgedezett. A vándor evett a gyümölcséből, ivott vizéből, üdült az árnyék alatt és a mikor elmenni készült, kérdezte: Oh te fa, oh te fa, mivel őldhatnálak? Ha kivánnám, hogy egészséges gyümölcsöd legyen, az megvan, ha üditő árnyékot, az árnyékod üditő, ha azt, hgoy patak csörgedezzék alattad, hisz patak csörgedezik alattad. Legyen hát Isten akarata, hogy minden belőled sarjadzó növény hozzád hasonló legyen! Téged is, mivel áldhatnálak? Tudománnyal-e, hiszen van tudományod, gazdagsággal, gyermekekkel? Mindenből bőven van. De legyen meg Isten akarata, hogy összes utódaid hozzád hasonlók legyenek. Taanit 4/b
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 14, 13:19:21
Ráv mondta: Az ember óvakodjék feleségét megbántani, mert hamar könnyez és a bántódásra érzékeny. Baba Meczia 59 a
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 14, 13:20:17
R. Eleázár mondta: Aki az első feleségétől elválik, afölött még az oltár is hullat könnyeket. Gittin 90 b
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 14, 13:22:59
R. Chama b. Chanina mondta: Irva van V. 13 a Az  Örökkévaló a ti Istenetek után járjatok - hát ember tude Isten után járni?!... de ez az értelme: Amint ő öltözteti a meztelent, úgy ötöztesd te is, amint ő gondozza a beteget, úgy gondozd te is, amint ő gondoskodik a halottak eltakaritásáról, úgy gondoskodjál te is, amint ő vigazstalja a gyászolókat, úgy vigasztald te is. Szóta 14 b
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 14, 13:24:48
Raba mondta: Ha valaki tapasztalja, hogy baj éri, kutasson saját cselkedetei után. Berachót a
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 14, 13:27:33
R. Jochanan mondta: Minden módon gyógyittathatja magát az ember, csak három dologgal nem: bálványimádással, vérontással és házasságtöréssel. Peszachim 25 b
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 14, 13:28:43
R. Jochanan mondta: Aki lent igyekszik igazságos lenni, azt fent az égben is igazságosnak tartják. Peszachim 8 a
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 14, 13:30:17
R. Eleázár mondta R. Chanina nevében: Ne becsüld le az egyszerű ember áldását, mert két embert, ki korának legnagyobb embere volt, közönséges emberek áldották és mindakettőn teljesedett az áldás. E két férfiú Dávid és Dániel voltak. Megilla 15 a
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 14, 13:34:13
R. Levi mondta: A sziv és a szem a vétek két keritője. Jeruzsálemi Berachot 4 a
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Május 14, 13:37:00
Ráv Ulla magyarázta azt a verset (Kohelet 7 7) Ne légy nagyon gonosz.
Hát csak nagyon gonosznak nem szabad lenni, de kevésbé igen? Az értelme azonban az, hogy azért mert valaki már egyszer fokhagymát evett és a szaga kellemetlen lett, azért nem kell mindig fokhagymát ennie, hogy a szaga mindig kellemetlen legyen. Sabbat 31 a  :2funny:
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 23, 11:52:29
R. Chijja b. Aba mondta R. Jochanan nevében kapcsolatban azzal a verssel (Péld. 27 18) Aki a fügefát megőrzi, élvezi a gyümölcsét.
Miért hasonlitják a tórát a fügefához? Mert a fügefa, valahányszor az ember hozzányúl, mindig talál rajta fügét és a tóra s, valahányszor foglalkozunk vele, mindannyiszor új izt találunk benne. u.o. 54 b
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 23, 11:56:56
R. Chanina b. Júda kérdezte: mért hasonlitják a tórát a vizhez, amint irva van: (Józs. 55 1): Minden szomjazó jőjjön vizért. Azért, mert miként a viz otthagyja a magaslatot és leszáll az alacsony helyekre, a tóra szavai is elhagyják a gőgös embert, hogy fölkeressék azt, aki alázatos. u.o. Taanit 7 /a
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 23, 11:59:37
Raba igy tanitott: Irva van (Én. Én. 6 11): A diós kertbe mentem, hogy a patak gyümölcsét megtekintsem. Mért hasonlitják a tóra szavait a dióhoz? Azért, mert miként a dió héja, ha sáros és pizskos is, tartalma nem undoritó, úgy a bölcs is, hibái mellett sem vetendő meg a tanitása. u.o. 16 a
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 23, 12:02:23
Rav Samuel b. Nachman mondta: Irva van (Péld. 17 16) Minek is értéket adni a balga kezébe, hogy bölcsességet vásráoljon érte, ha nincs szive, - ez azokra vonatkozik, akik tanulnak, de nincs bennük istenfélelem. Jóma 72 a
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 23, 12:05:57
R. Eleázár mondta: Aki titokban gyakorol jótékonyságot, nagyonbb (érdemű) mesterünk Mózesnél. Baba Batra 9 b
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: E.Edit - 2012 Július 23, 12:08:30
Kedves Dafna!
Elottem teljesen ismeretlen a Talmud (eddig meg),de nagyon erdekesnek talalom es szivesen olvasom. Koszonom,hogy irsz belole ide be. Ahogy az idod engedi,ossz meg velunk minnel tobbet belole. Nagyon elgondolkoztatoak!
 :thanks: :026: :027:

Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 23, 12:09:53
Sávtáj, R. Marinos fia Babiloniába jött és (az ottani zsidóktól) pénzsegélyt kért, hogy foglalkozás után nézhessen, de nem adtak neki. kért eledelt, azt sem adtak. Erre azt mondat: Ezek az egyiptomi vegyüléknek az utódai, mert irva van (V. 13 18) És adni fog neked irgalmat és irgalmaz neked és megsokasit, amint megesküdött őseidnek. Aki tehát embereknek irgalmaz, annak Isten is irgalmaz és aki nem irgalmaz az embereknek, annak Isten sem irgalmaz. Aki embereknek irgalmaz, arról tudva van, hgoy Ábrahám magzatából való és aki nem irgalmaz az embereknek, arról tudva van, hogy nem Ábrahám nemzedékéből való. Éruvin 86 a
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 23, 12:11:07
Kedves Dafna!
Elottem teljesen ismeretlen a Talmud (eddig meg),de nagyon erdekesnek talalom es szivesen olvasom. Koszonom,hogy irsz belole ide be. Ahogy az idod engedi,ossz meg velunk minnel tobbet belole. Nagyon elgondolkoztatoak!
 :thanks: :026: :027:

Köszönöm. Megtisztel a figyelmed, de elsősorban a Mi Urunkat. Tudod valóban sok bölcs gondolatot lehet felfedezni bennük és én is sokat szoktam gondolkodni rajtuk.
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 23, 12:13:50
Bar Kapra azt tanitotta: Melyik az a kis szakasz, amelyben a tóra egész lénye sarkallik (Péld. 3 6) : Minden útadon ismerd meg Őt és Ő egyenesiteni fogja ösvényeidet. Berachót 63 a
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 23, 12:15:21
R. Lévi mondta: Nagy a megtérés, mert a dicsőséges trónig eljut. Jóma 75 a
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 23, 12:16:18
R. Jóchanan mondta: Nagy a megtérés, mert ez hozza a megváltást. u. o. 75 a
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 23, 12:20:37
Valaki R. Chanina előtt igy imádkozott:
"Oh Te mindenható, nagy hős, fenséges, magasztos, erős, hatalmas, igaz, félelmetes és tisztelt."
Várt, amig az illető imádságát befejezte. Mikor kész volt, azt mondja: No, hát már végére jutottál az isteni dicséreteknek? Minek annyit? Mi csak hármat mondunk és azt sem mondanók, ha már Mózes nem alkalmazta volna és utána  nem használják a nagy gyülekezet férfiai. Olyan ez az eset, mintha valaki egy király nagy vagyonát emlitvén, egy millió ezüst denárt emlitene, amikor a király kincsei egy millió arany denárnál is többet tesznek ki. Berachót 33 b
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 23, 12:22:08
Mit imádkozott (a Főpap)? Raba bar Ráv Ida azt mondta:  "Örökkévaló Istenünk, legyen meg a Te akaratod, hogy ebben az esztendőben eső és napsugár legyen." Jóma 53 b
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 23, 12:25:07
Mikor az ember fölkel álmából a következő imádságot mondja:
"Istenem, a lélek, melyet nekem adtál, tiszta. Te teremtetted, te lehelted belém és Te őrződ bennem és Te fogod elvenni tőlem és visszadni nekem a messze jövőben. Mindaddig, mig a lelkem bennem van, hálát mondok Neked,  oh Örökkévaló Istenem és őseim Istene, mestere az egész világnak, ura minden léleknek! Dicsértessél, oh Örökkévaló, aki visszadod a lekeket a meghatl testeknek." Berachot 60 b
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 23, 12:27:56
Ez a hajnali ima, minden izraelita számára. Itt hozom énekben. Jedid Nefes

http://www.youtube.com/watch?v=hhT90xW5-DQ# (http://www.youtube.com/watch?v=hhT90xW5-DQ#)


"Istenem, a lélek, melyet nekem adtál, tiszta. Te teremtetted, te lehelted belém és Te őrződ bennem és Te fogod elvenni tőlem és visszadni nekem a messze jövőben. Mindaddig, mig a lelkem bennem van, hálát mondok Neked,  oh Örökkévaló Istenem és őseim Istene, mestere az egész világnak, ura minden léleknek! Dicsértessél, oh Örökkévaló, aki visszadod a lekeket a meghatl testeknek." Berachot 60 b
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 23, 12:37:16
Egy másik ima: Jedid nefes

http://www.youtube.com/watch?v=SKn4qkGsYCQ# (http://www.youtube.com/watch?v=SKn4qkGsYCQ#)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 23, 12:39:49
Egy másik Jedid Nefes:

http://www.youtube.com/watch?v=69DcvPO4lRk# (http://www.youtube.com/watch?v=69DcvPO4lRk#)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 23, 12:42:00
Egy másik Jedid Nefes:

http://www.youtube.com/watch?v=PG7lQlofMbg# (http://www.youtube.com/watch?v=PG7lQlofMbg#)
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 23, 12:45:31
Remélem senkit nem kevertem meg a dalokkal, az utolsó talmudi beirásom imáját raktam fel több feldolgozásban, ebből a legelső az eredeti izraelita dallam.
A szövegét pedig kétszer bemásoltam magyarul.
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 25, 13:04:39
Már Ráv Huna ifa végzett imádsága után még a következőt is mondta: Istenem, óvd meg a nyelvemet a rossztól és ajkamat, hogy ne beszéljen  álnokságot. Szidalmazóimmal szemben hallgasson az én lelkem és legyen lelkem olyan mint a por mindenkivel szemben. Nyisd meg a szivemet a tórádnak, hgyo lelkem parancsaidat követhesse. Ments meg a rossz bajtól, a gonosz szenvedélytől és a rossz asszonytól és minden bajtól, mely az emberre leselkedik. Akik rosszat koholnak ellenem, azok terveit bontsd meg és tedd semmivé gondolataikat. Legyenek kedvesek Előtted szám szavai és szivem gondolatai óh Örökkévaló, sziklám és megváltom. u. o. 17 a
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 25, 13:05:33
R. Chanina mondta: Minden Isten kezében, van, csak az Isten félelme nem. Berachót 3 a
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 25, 13:06:14
R. Chanina mondta: Isten pecsétje az igazság. Sabbat 55 a
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 25, 13:09:51
R. Eleázár még azt is mondta: Irva van (Péld. 21 26) Száját bölcsességgel nyitja és a szeretet tórája van a nyelvén. Hát van-e Tóra, amelyben nincs szeretet? Ha a tóra követése őszinte, akkor van benne szeretet, ha nem őszinte, nincs benne szeretet. u. o.
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 25, 13:10:58
R. Izsák mondta: Aki felebarátját akár csak szóval is bosszantja, annak bocsánatot kell kérnie. Jóma 87 a
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 25, 13:13:15
Kisebb traktátusok (500-600)
A gemara lezárása után még több kisebb értekezést gyűjtöttek össze, amelyek a különböző szokásokat, életszabályokat, szertartásos eljárásokat, újabb és régibb mondákat és legendákat foglaltak magukban. Nagyrészt a talmud apaján a nép számára készitett olvasmányok.
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 25, 13:16:17
Az irástudók tulajdonságai:
az irástudó szerény, alázatos, gondos és eszes, sokat eltűr, kedveltje az embereknek s még házanépe iránt is alázatos, kerüli a bűnt, minden embert tettei szerint itél meg, a világi javak után nem áhitozik. Jelszava: Ez a  világ úgy sem az enyém. Szorgalmasan tanul, oda teritvén ruháját a tudósok lábai elé, nem lehet rajta csúf dolgot látni. Mindig tárgyszerűen kérdez s kellően felel.
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 25, 13:17:57
Ha irástudó vagy és mások valami rosszat mondanak felőled, még a nagy is kicsinynek tessék neked, ha te mondasz másokról valami rosszat, még a kicsiny is nagynak tűnjék fel előtted: siess tehát és engeszteld őt ki.
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 25, 13:19:00
Ne legyen rossz az életpályád, mert az nem válik a tóra dicséretére, hanem tetszetős legyen az életpályád, mert csak ez illő az irástudóhoz! Szeresd a tórát és szerezz neki tiszteletet.
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 25, 13:19:57
Ne rágalmazd felebarátodat, mert gyógyithatatlan beteg a rágalmazó. Tartózkodjál a mások hibáztatásától, hátha másokat találnál hibáztatni s te magad tovább vétkezel.
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 25, 13:23:54
Tűrd el a sérelmet s szivesen állj beszédbe az ismerőseiddel, légy alázatos indulatú minden ember iránt, de főképpen  házad népe iránt. Ha pedig zajongnál s háborúskodnál háazd népével, úgy végre is a pokolba jutsz.
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 25, 13:27:17
Aki úgy szereti feleségét, mint a saját életét, s aki jobban megbecsüli őt, mint saját magát, aki gyermekeit a helyes útra tereli, s aki kiházasitja fiát, mihelyest eljutott az érett korhoz, még mielőtt bűnt követne el - arról azt mondja az Irás (Jób 24-25) Tudni fogod, hogy béke van sátradban...tudni fogod, hogy számos a te magzatod, hogy ivadékaid olyanok, mint a mezőnek füve. u.o. 1 4
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 25, 13:33:25
A rágalom

Tizszer kisértették meg őseink bűneikkel Istent, de nem büntette meg őket csak a rágalom maitt, amint irva van (IV.  17 37) És meghaltak azok a férfiak, akika  föld rossz hirét költötték dögvészben az Örökkévaló előtt. És itt következtetést lehet vonni: Ha a föld, melynek se szája, amivel beszél, se arcza és se szégyenérzete nincs - s Isten mégis számon kérte a megszégyenitésést a kémeken, hát még aki szavakkal rágalmazza felebarátját és megszégyeniti, attól Isten annál inkább kéri számon a megszégyenitést u. o. 9
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 25, 13:35:33
A munka

R. Simon b. Eleázár modnta: Még Ádám sem élvezhetett semmit, amig nem dolgozott, mert irva van: I. 2. 15) És elhelyezte őt az Örökkévaló Éden kertjébe, hogy megdolgozza és őrizze és csak azután engedte meg neki, hogy (I. 2 16) A kert minden fájából ehetsz. u. o. 13
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 25, 13:38:00
A bűnbocsánat föltételei

Öt vétek nem talál megbocsáttatást:
1. Aki mindig megtér és újból vétkezik.
2. Aki bűntelen nemzedékben vétkezik.
3. Aki azzal a szándékkal vétkezik, hogy úgy is megtér.
4. Akinek bűnében Isten nevének megszentségtelenitése van.
5. ( hiányos )
Cím: Re:Az igazi Talmud
Írta: Batiszrael - 2012 Július 25, 13:42:34
A midrások

A könyvem szerint ez már nem a talmudi irodalomhoz tartozik, úgyhogy át fogok menni a zsidó középkori irodalomba.